TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12"

Transkript

1 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, TEPLICE IČ: , ČKAIT , EA číslo oprávnění 1123 Telefon: , PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 TEPLICE Zpracoval : Ing. Miloslav Přibyl číslo oprávnění 1123 Datum zpracování: prosinec

2 Obsah: strana 1. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. pro stávající stav objektu Grafické znázornění Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb Energetický štítek obálky budovy dle ČSN : Graf energetického štítku obálky budovy dle ČSN : Hodnocení konstrukcí dle ČSN :2011 pro stávající stav Kopie oprávnění č

3 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. STÁVAJÍCÍ STAV BUDOVY BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 TEPLICE 3

4 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Aktualizace PENB dle vyhlášky č.78/2013 Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) : Teplice, Maršovská 1521/12, PSČ Katastrální území : Teplice (567442) Parcelní číslo : 2589 Datum uvedení do provozu 80 léta 20. století (nebo předpokládané uvedení do provozu) : Vlastník nebo stavebník : Společenství Maršovská 1521/12, Teplice Adresa : Maršovská 1521/12, Teplice IČ : Telefon : 4

5 Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy : Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený [m 3 ] 9 447,4 vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 2 ] 2 819,2 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,298 Celková energeticky vztažná plocha A c [m 2 ] 3 376,1 Druhy (energonositelé) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan - butan Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Jiná paliva nebo jiný typ zásobování : Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50% včetně, nad 50% do 80%, nad 80% Energie okolního prostředí : účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné 5

6 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rq,j Splněno Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j [m 2 ] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) [-] [W/K] PDL1 Podlaha přízemí 420,6 1,63 0,75 / 0,50 ne 0,33 228,9 PDL1 Podlaha přízemí 47,7 1,63 0,75 / 0,50 ne 0,82 63,3 PDL2 Podlaha bytu nad vchoden+120mm MVV 1,5 0,32 0,24 / 0,16 ne 1,00 0,5 SCH1 Střecha+200mmEPS 422,1 0,16 0,24 / 0,16 ano 1,00 69,5 SO1 Panel 270mm+120mm EPS GreyWall DB1 Balkon.dv.+ nadsvět. dvojsklo 0,90/2,40m OJ1 Okno jednokřídlé dvojsklo 1,50/1,60m OJ1 Okno jednokřídlé dvojsklo 1,50/1,60m OJ1 Okno jednokřídlé dvojsklo 1,50/1,60m OJ1 Okno jednokřídlé dvojsklo 1,50/1,60m OJ2 Okno dvoukřídlé dvojsklo 2,40/1,60m OJ2 Okno dvoukřídlé dvojsklo 2,40/1,60m OJ2 Okno dvoukřídlé dvojsklo 2,40/1,60m SO3 Panel 270mm bok vchodu+80mm MVV SO4 Panel 270mm bok lodžie+80mm EPS GreyWall OA1 Zateplený střešní výlez 0,80/1,20m SO2 Stěna hlavního vchodu+50mm MVV DO1 Hlavní dveře s nadsvětlíkem 1,22/2,50m SO5 Vyzdívka schod.balkonu+80mm MVV DB2 Schod.balk.dv.,nadsvět. dvoj. 0,80/2,50m Poznámka Tepelné vazby mezi konstrukcemi 1 289,8 0,23 0,30 / 0,25 ano 1,00 301,9 69,1 1,23 1,50 / 1,20 ano 1,00 85,2 38,4 1,19 1,50 / 1,20 ano 1,00 45,5 19,2 1,19 1,50 / 1,20 ano 1,00 22,8 132,0 1,19 1,50 / 1,20 ano 1,00 156,6 115,2 1,19 1,50 / 1,20 ano 1,00 136,6 30,7 1,19 1,50 / 1,20 ano 1,00 36,4 30,7 1,19 1,50 / 1,20 ano 1,00 36,4 61,4 1,19 1,50 / 1,20 ano 1,00 72,9 4,1 0,36 0,30 / 0,25 ne 1,00 1,4 94,8 0,31 0,30 / 0,25 ne 1,00 29,1 1,0 1,40 1,40 / 1,10 ano 1,00 1,3 1,6 0,45 0,30 / 0,20 ne 1,00 0,7 3,0 1,48 1,70 / 1,20 ano 1,00 4,5 20,3 0,26 0,30 / 0,25 ano 1,00 5,2 16,0 1,25 1,50 / 1,20 ano 1,00 19, ,2 0, ,00 2,7 Celkem 2 819, ,4 6

7 Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota Θ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2 K)] Zóna 1 - Byty 20, ,9 0,55 Zóna 2 - Chodby 20,0 720,5 0,62 Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V i U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) 0,469 0,553 ANO 7

8 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen Účinnost distribuce na vytápění Účinnost sdílení na vytápění η H,em η H,dis [-] [-] [%] [kw] [%] [%] [%] Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0 Byty CZT Soustava CZT>80% 100 0,0 99,0 85,0 88,0 Chodby CZT Soustava CZT>80% 100 0,0 99,0 85,0 88,0 b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] Byty CZT 99,0 80,0 ANO Chodby CZT 99,0 80,0 ANO b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [Wh/(l den)] [Wh/(m den)] Referenční budova x x x x x CZT TV lokální Soustava CZT>80% 100,0 0, ,0 154,8 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova / zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vodyη W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vodyη W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] CZT TV lokální ANO 8

9 b.6) osvětlení Hodnocená budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2 lx)] Referenční budova x x x 0,05 Byty 100 3,251 0,05 Chodby 100 0,090 0,01 Budova celkem 3,341 9

10 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla NV1 NV2 OZE I OZE E Zóna 1 Zóna 2 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vzduchu Příprava TV Osvětlení Budova Potřeba Vypočtená spotřeba Pomocná Dílčí dodaná Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/(m 2 rok)] Hodnocená ,0 Referenční ,8 Hodnocená ,0 Referenční ,0 Hodnocená 0 0 0,0 Referenční 0 0 0,0 Hodnocená 0 0 0,0 Referenční 0 0 0,0 Hodnocená ,1 Referenční ,8 Hodnocená ,8 Referenční ,1 10

11 c) výroba umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární jednotky [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Elektřina ze sítě ,2 3, Soustava CZT>80% ,1 0, Celkem x x

12 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova ,3 [kwh/rok] (7) Hodnocená budova ,4 (8) Referenční budova [kwh/(m 2 rok)] 104,4 (9) Hodnocená budova 67,8 Splněno (ano/ne) ANO f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova ,2 [kwh/rok] (11) Hodnocená budova ,1 (12) Referenční budova [kwh/(m 2 rok)] 120,7 (13) Hodnocená budova 14,8 Splněno (ano/ne) ANO g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [kwh/rok] ,7 (15) Obnovitelná primární [kwh/rok] ,5 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární [%] 81,6 12

13 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst.1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii ANO C Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO 1123 Podpis energetického specialisty Ing. Miloslav Přibyl Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu

14 vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Maršovská 1521/12 PSČ, místo: Teplice Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky budovy: 2819,18 m 2 Objemový faktor tvaru A/V: 0,30 m 2 /m 3 Celková energeticky vztažná plocha: 3376,10 m 2 Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Mimořádně úsporná Velmi úsporná Úsporná Méně úsporná Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 228,9 50,0 14

15 Opatření pro Stanovena Hodnoty pro celou budovu MWh/rok Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: 96% Osvětlení: Soustava CZT>80% - 219,6 Jiné: Elektřina ze sítě - 9,3 Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) Mimořádně úsporná ,47 Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 141,8 77,8 9,3 Zpracovatel: Ing. Miloslav Přibyl Osvědčení č.: 1123 Kontakt: mobil: Vyhotoveno dne: Podpis: 15

16 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY PODLE ČSN :2011 STÁVAJÍCÍ STAV BUDOVY BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 TEPLICE 16

17 Výpočet podle ČSN :2011 Stavba: BD Místo: Teplice, Maršovská 1521/12 Zadavatel: Společenství Maršovská 1521, Teplice Zpracovatel: Ing. Miloslav Přibyl Zakázka: Aktualizace PENB Teplice, Maršovská Archiv: 6214 Projektant: Ing. František Poživil Datum: Telefon: Panelový systém B 70 Bytová část+chodby Plocha systémové hranice zóny A 2 819,2 m 2 Objem zóny V 9 447,4 m 3 Faktor tvaru budovy A/V 0,30 m -1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Θ im 20 C Venkovní návrhová teplota v zimním období Θ e -12 C Součinitel typu budovy e 1 1,00 Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy stávající stav - referenční budova - vypočítaná hodnota U em,n,20,vyp 0,55 W/(m 2.K) - referenční budova - upravená podle tab.5 U em,n,20 0,55 W/(m 2.K) - požadovaná hodnota U em,n 0,55 W/(m 2.K) - doporučená hodnota U em,n,rec 0,41 W/(m 2.K) Měrná ztráta prostupem tepla H T 1 321,44 W/K - vypočítaná hodnota U em 0,47 W/(m 2.K) Klasifikační ukazatel CI 0,85 Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI třída (horní meze) stávající stav V1 A Velmi úsporná 0,50 B Úsporná 0,75 C Vyhovující 1,00 D Nevyhovující 1,50 E Nehospodárná 2,00 F Velmi nehospodárná 2,50 G Mimořádně nehospodárná >2,50 17

18 Referenční budova Stanovení požadované hodnoty U em,n průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy stávající stav Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT W/(m 2.K) W/(m 2.K) W/(m 2.K) m 2 W/K Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0, ,46 423,1 Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 1,40 1,10 0,96 1,3 Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20 3,05 5,2 Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20 512,80 769,2 PDL2 E 1,000 0,24 0,16 1,52 0,4 SCH1 E 1,000 0,24 0,16 422,11 101,3 PDL1 zóna 3 0,521 0,75 0,50 0,39 420,62 164,5 PDL1 zóna 3 0,906 0,75 0,50 0,68 47,66 32,4 celkem 2 819, ,41 U em,n,20 = (Σ HT/Σ AR) + 0,02 0,55 W/(m 2.K) U em,n,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,55 W/(m 2.K) U em,n = U em,n,20. e1. e2 e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,55 W/(m 2.K) 18

19 Seznam konstrukcí referenční budovy Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT W/(m 2.K) W/(m 2.K) W/(m 2.K) m 2 W/K PDL1 zóna 3 0,521 0,75 0,50 0,39 47,66 18,6 SCH1 E 1,000 0,24 0,16 29,28 7,0 OA1 E 1,000 1,40 1,10 0,96 1,3 SO2 E 1,000 0,30 0,20 1,61 0,5 DO1 E 1,000 1,70 1,20 3,05 5,2 SO5 E 1,000 0,30 0,25 20,26 6,1 DB2 E 1,000 1,50 1,20 16,00 24,0 SO1 E 1,000 0,30 0,25 15,34 4,6 PDL1 zóna 3 0,521 0,75 0,50 0,39 420,62 164,5 PDL2 E 1,000 0,24 0,16 1,52 0,4 SCH1 E 1,000 0,24 0,16 392,83 94,3 SO1 E 1,000 0,30 0,25 133,34 40,0 DB1 E 1,000 1,50 1,20 17,28 25,9 OJ1 E 1,000 1,50 1,20 38,40 57,6 OJ2 E 1,000 1,50 1,20 30,72 46,1 SO3 E 1,000 0,30 0,25 2,03 0,6 SO4 E 1,000 0,30 0,25 47,38 14,2 SO1 E 1,000 0,30 0,25 200,54 60,2 OJ1 E 1,000 1,50 1,20 19,20 28,8 SO3 E 1,000 0,30 0,25 2,03 0,6 SO4 E 1,000 0,30 0,25 47,38 14,2 SO1 E 1,000 0,30 0,25 482,22 144,7 DB1 E 1,000 1,50 1,20 17,28 25,9 OJ1 E 1,000 1,50 1,20 132,00 198,0 OJ2 E 1,000 1,50 1,20 30,72 46,1 SO1 E 1,000 0,30 0,25 458,33 137,5 DB1 E 1,000 1,50 1,20 34,56 51,8 OJ1 E 1,000 1,50 1,20 115,20 172,8 OJ2 E 1,000 1,50 1,20 61,44 92,2 celkem 2 819, ,67 19

20 Seznam konstrukcí posuzované části budovy stávající stav OK U N,20 ss Pzk b U U ekv AR H W/(m 2.K) m 2 W/K PDL1 0,75 H zóna 3 0,816 1,629 1,329 47,7 63,3 SCH1 0,24 H E 1,000 0,165 29,3 4,8 OA1 1,40 H E 1,000 1,400 1,0 1,3 SO2 0,30 V E 1,000 0,449 1,6 0,7 DO1 1,70 V E 1,000 1,481 3,0 4,5 SO5 0,30 S E 1,000 0,256 20,3 5,2 DB2 1,50 S E 1,000 1,245 16,0 19,9 SO1 0,30 S E 1,000 0,234 15,3 3,6 PDL1 0,75 H zóna 3 0,334 1,629 0, ,6 228,9 PDL2 0,24 H E 1,000 0,325 1,5 0,5 SCH1 0,24 H E 1,000 0, ,8 64,6 SO1 0,30 J E 1,000 0, ,3 31,2 DB1 1,50 J E 1,000 1,232 17,3 21,3 OJ1 1,50 J E 1,000 1,186 38,4 45,5 OJ2 1,50 J E 1,000 1,186 30,7 36,4 SO3 0,30 J E 1,000 0,355 2,0 0,7 SO4 0,30 J E 1,000 0,307 47,4 14,6 SO1 0,30 S E 1,000 0, ,5 46,9 OJ1 1,50 S E 1,000 1,186 19,2 22,8 SO3 0,30 S E 1,000 0,355 2,0 0,7 SO4 0,30 S E 1,000 0,307 47,4 14,6 SO1 0,30 V E 1,000 0, ,2 112,9 DB1 1,50 V E 1,000 1,232 17,3 21,3 OJ1 1,50 V E 1,000 1, ,0 156,6 OJ2 1,50 V E 1,000 1,186 30,7 36,4 SO1 0,30 Z E 1,000 0, ,3 107,3 DB1 1,50 Z E 1,000 1,232 34,6 42,6 OJ1 1,50 Z E 1,000 1, ,2 136,6 OJ2 1,50 Z E 1,000 1,186 61,4 72,9 U em 2 1,00 0, ,2 2,7 suma 2 819, ,4 20

21 Typ budovy: Panelový systém B 70 Posuzovaná část: Bytová část+chodby Adresa budovy: Teplice, Maršovská 15221/12 Celková podlahová plocha A c = m 2 CI 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 Velmi úsporná A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY B C Mimořádně nehospodárná D E F G stávající stav KLASIFIKACE 0,85 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em ve W/(m 2.K) U em = H T /A 0,47 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN :2011 U em,n ve W/(m 2.K) 0,55 Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U em Hodnocení obálky C budovy CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 U em 0,28 0,41 0,55 0,83 1,10 1,38 Platnost štítku do : Datum: Jméno a příjmení: Ing. Miloslav Přibyl 21

22 HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ DLE ČSN : STÁVAJÍCÍ STAV BUDOVY BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 TEPLICE 22

23 Přehled konstrukcí varianty 1 Stavba: BD Místo: Teplice, Maršovská 1521/12 Zadavatel: Společenství Maršovská 1521, Teplice Zpracovatel: Ing. Miloslav Přibyl Zakázka: Aktualizace PENB Teplice, Maršovská 1521/12 Archiv: 6214 Projektant: Ing. František Poživil Datum: Telefon: Neprůsvitné konstrukce OK ZZ U KC Z/P Vrstva d λ Z TM λ ekv R v W/(m 2 K) mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W Panel 270mm+120mm EPS GreyWall Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.30 W/(m 2.K) SO1 Z 0,234 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, b-032 Z vr. D. z EPS v železob. pan.*(60) 70 0,090 0,090 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, a-024 Z vr. ETICS-lep. malta nanes. 40%* 5 0,300 0,300 0, b-110 Z vr. Isover EPS GreyWall 120 0,032 0,05 0,034 3, a-026 Z vr. ETICS-výztužná vrstva 2 0,450 0,450 0, a-031 Z vr. ETICS-omít. silikon. zrno 2mm 3 0,700 0,700 0,004 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,234 Σ 400 4,671 Stěna hlavního vchodu+50mm MVV Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.30 W/(m 2.K) SO2 Z 0,449 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Sádrokarton 13 0,220 0,220 0, Z vr. minerální FD-podélná vlákna 80 0,039 1,50 0,097 0, Z vr. minerální FD-podélná vlákna 50 0,039 0,07 0,042 1, Z vr. desky suchý stav 16 0,227 0,227 0, a-026 Z vr. ETICS-výztužná vrstva 4 0,450 0,450 0, a-031 Z vr. ETICS-omít. silikon. zrno 2mm 3 0,700 0,700 0,004 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,449 Σ 166 2,329 Panel 270mm bok vchodu+80mm MVV Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.30 W/(m 2.K) SO3 Z 0,355 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, b-032 Z vr. D. z EPS v železob. pan.*(60) 70 0,090 0,090 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, a-024 Z vr. ETICS-lep. malta nanes. 40%* 5 0,300 0,300 0, Z vr. minerální FD-podélná vlákna 80 0,039 0,09 0,043 1, a-026 Z vr. ETICS-výztužná vrstva 2 0,450 0,450 0, a-031 Z vr. ETICS-omít. silikon. zrno 2mm 3 0,700 0,700 0,004 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,355 Σ 360 2,982 23

24 OK ZZ U KC Z/P Vrstva d λ Z TM λ ekv R v W/(m 2 K) mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W Panel 270mm bok lodžie+80mm EPS GreyWall Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.30 W/(m 2.K) SO4 Z 0,307 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, b-032 Z vr. D. z EPS v železob. pan.*(60) 70 0,090 0,090 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, a-024 Z vr. ETICS-lep. malta nanes. 40%* 5 0,300 0,300 0, b-107 Z vr. Isover EPS GreyWall 80 0,032 0,05 0,034 2, a-026 Z vr. ETICS-výztužná vrstva 2 0,450 0,450 0, a-031 Z vr. ETICS-omít. silikon. zrno 2mm 3 0,700 0,700 0,004 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,307 Σ 360 3,481 Vyzdívka schod.balkonu+80mm MVV Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.30 W/(m 2.K) SO5 Z 0,256 R si Odpor při přestupu 0, a-023 Z vr. ETICS-lep. malta plnopl. nan.* 3 0,700 0,700 0, Z vr. Ekopor 350 0,160 0,160 2, a-023 Z vr. ETICS-lep. malta plnopl. nan.* 3 0,700 0,700 0, Z vr. minerální FD-podélná vlákna 80 0,039 0,10 0,043 1, a-026 Z vr. ETICS-výztužná vrstva 4 0,450 0,450 0, a-031 Z vr. ETICS-omít. silikon. zrno 2mm 3 0,700 0,700 0,004 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,256 Σ 443 4,244 Panel suterénu pod terénem Korekční činitel: U = 0.10 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.85 W/(m 2.K) SO21 Z 1,046 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,340 1,340 0, b-032 Z vr. D. z EPS v železob. pan.*(60) 70 0,090 0,090 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,340 1,340 0, Z vr. Asfaltové pásy a lepenky 5 0,210 0,210 0, Z vr. CP 290/140/65 (1700) 65 0,730 0,05 0,766 0,085 R se Odpor při přestupu 0,000 U = 1,046 Σ 340 1,166 Panel suter.nad terén.+120mmxps Perimetr Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.75 W/(m 2.K) SO22 Z 0,244 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, b-032 Z vr. D. z EPS v železob. pan.*(60) 70 0,090 0,090 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, a-024 Z vr. ETICS-lep. malta nanes. 40%* 5 0,300 0,300 0, Z vr. Perimetr 120 0,034 0,05 0,036 3, a-026 Z vr. ETICS-výztužná vrstva 2 0,450 0,450 0, Z vr. MosaikTop 3 0,700 0,700 0,004 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,244 Σ 400 4,461 24

25 OK ZZ U KC Z/P Vrstva d λ Z TM λ ekv R v W/(m 2 K) mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W Panel suter.nad terén.+120mm EPS GreyWall Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.75 W/(m 2.K) SO23 Z 0,234 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, b-032 Z vr. D. z EPS v železob. pan.*(60) 70 0,090 0,090 0, Z vr. Železobeton (2400) 100 1,580 1,580 0, a-024 Z vr. ETICS-lep. malta nanes. 40%* 5 0,300 0,300 0, b-110 Z vr. Isover EPS GreyWall 120 0,032 0,05 0,034 3, a-026 Z vr. ETICS-výztužná vrstva 2 0,450 0,450 0, Z vr. MosaikTop 3 0,700 0,700 0,004 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,234 Σ 400 4,671 Podlaha přízemí Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.75 W/(m 2.K) PDL1 Z 1,629 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Keram. dlažba 5 1,010 1,010 0, Z vr. potěr E ,400 1,400 0, Z vr. Beton hutný (2200) 40 1,100 1,100 0, a-041 Z vr. Cementotřísková deska lisovaná 30 0,280 0,280 0, a-011 Z vr. Dutin. železobet. str. panel* 150 1,160 1,160 0,129 R se Odpor při přestupu 0,170 U = 1,629 Σ 230 0,621 Podlaha bytu nad vchodem+120mm MVV Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.24 W/(m 2.K) PDL2 Z 0,325 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Keram. dlažba 5 1,010 1,010 0, Z vr. potěr E ,400 1,400 0, Z vr. Beton hutný (2200) 40 1,300 1,300 0, a-041 Z vr. Cementotřísková deska lisovaná 30 0,310 0,310 0, a-011 Z vr. Dutin. železobet. str. panel* 150 1,200 1,200 0, a-023 Z vr. ETICS-lep. malta plnopl. nan.* 5 0,700 0,700 0, Z vr. minerální FD-podélná vlákna 120 0,039 0,10 0,043 2, a-026 Z vr. ETICS-výztužná vrstva 3 0,450 0,450 0,007 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,325 Σ 358 3,282 Podlaha suterénu Korekční činitel: U = 0.10 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.85 W/(m 2.K) PDL21 Z 4,741 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Beton hutný (2200) 50 1,100 1,100 0, Z vr. Asfaltové pásy a lepenky 5 0,210 0,210 0, Z vr. Železobeton (2400) 200 1,340 1,340 0, Z vr. Beton hutný (2200) 100 1,100 1,100 0, Z vr. Štěrk 100 0,580 0,580 0,172 R se Odpor při přestupu 0,000 U = 4,741 Σ 455 0,652 25

26 OK ZZ U KC Z/P Vrstva d λ Z TM λ ekv R v W/(m 2 K) mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W Strop sklepa (podlaha před vstupem) Korekční činitel: U = 0.10 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.75 W/(m 2.K) STR21 Z 2,178 R si Odpor při přestupu 0, a-011 Z vr. Dutin. železobet. str. panel* 150 1,200 1,200 0, a-041 Z vr. Cementotřísková deska lisovaná 30 0,310 0,310 0, Z vr. Asfaltové pásy a lepenky 5 0,210 0,210 0, Z vr. Beton hutný (2200) 40 1,300 1,300 0, Z vr. Keram. dlažba 5 1,010 1,010 0,005 R se Odpor při přestupu 0,100 U = 2,178 Σ 230 0,481 Střecha+200mmEPS Korekční činitel: U = 0.02 W/(m 2.K) e 1 = 1.00 e1.un,20 = 0.24 W/(m 2.K) SCH1 Z 0,165 R si Odpor při přestupu 0, Z vr. Omítka vápenocement. 15 0,990 0,990 0, a-011 Z vr. Dutin. železobet. str. panel* ,200 1,200 1, Z vr. Beton z keramzitu (700) 100 0,280 0,280 0, Z vr. EPS 100 S 200 0,037 0,05 0,039 5, Z vr. Optifol C 2 0,210 0,210 0,007 R se Odpor při přestupu 0,040 U = 0,165 Σ ,917 Poznámka: ZTM činitel tepelných mostů. Je určen k přepočítání výrobci uváděné λ D na λ ekv, která pak zohledňuje vliv nasákavosti stavebních izolací. Hodnota ZTM může být pro různé druhy izolačních materiálů předepsána metodikou výpočtu. Součinitel ZTM umožňuje také zohlednit vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Jednotlivé hodnoty ZTM se sečtou a zadají jednou hodnotou do sl. ZTM. Pro výpočet platí vztah λ ekv = λ.(1 + Σ ZTM) SO1 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 5 Isover EPS GreyWall 0,032 0,03 0,02 0,00 0,05 SO2 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 2a minerální FD-podélná vlákna 0, ,07 0,00 1,43 1,50 2b Železo 58, minerální FD-podélná vlákna 0,039 0,07 0,00 0,00 0,07 SO3 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 5 minerální FD-podélná vlákna 0,039 0,07 0,02 0,00 0,09 SO4 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 5 Isover EPS GreyWall 0,032 0,03 0,02 0,00 0,05 SO5 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 4 minerální FD-podélná vlákna 0,039 0,07 0,03 0,00 0,10 26

27 SO21 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 5 CP 290/140/65 (1700) 0,730 0,03 0,02 0,00 0,05 SO22 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 5 Perimetr 0,034 0,03 0,02 0,00 0,05 SO23 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 5 Isover EPS GreyWall 0,032 0,03 0,02 0,00 0,05 PDL2 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 7 minerální FD-podélná vlákna 0,039 0,07 0,03 0,00 0,10 SCH1 - Stanovení hodnoty ZTM č.v. Materiál λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem W/(m K) % vrstvy 4 EPS 100 S 0,037 0,03 0,02 0,00 0,05 Nehomogenní vrstvy V případě, že se v hlavní izolační vrstvě Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), pak jejich vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTM-N (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTM-V. Výplně otvorů OK Var ZZ U UN,20 x y i LV LS g FF W/(m 2 K) W/(m 2 K) m m m 2 s-1 Pa * 10 4 m % Hlavní dveře s nadsvětlíkem 1,22/2,50m DO1 V1 0 1,481 1,700 1,22 2,50 1,600 7,44 0,75 42,3 Dveře sklepní 1,05/2,05m DO21 V1 0 2,200 3,500 1,05 2,05 0,870 6,20 0,00 99,6 Balkon.dv.+ nadsvět. dvojsklo 0,90/2,40m DB1 V1 0 1,232 1,500 0,90 2,40 0,600 6,60 0,75 44,0 Schod.balk.dv.,nadsvět. dvoj. 0,80/2,50m DB2 V1 0 1,245 1,500 0,80 2,50 0,600 6,60 0,75 48,0 Okno jednokřídlé dvojsklo 1,50/1,60m OJ1 V1 0 1,186 1,500 1,50 1,60 0,600 6,20 0,75 28,6 Okno dvoukřídlé dvojsklo 2,40/1,60m OJ2 V1 0 1,186 1,500 2,40 1,60 0,600 8,00 0,75 28,8 Sklepní okno dvojsklo 1,50/0,60m OJ21 V1 0 1,267 3,500 1,50 0,60 0,870 5,40 0,75 55,6 Sklepní okno dvojsklo 0,50/0,60m OJ22 V1 0 1,306 3,500 0,50 0,60 0,870 3,40 0,75 68,8 Zateplený střešní výlez 0,80/1,20m OA1 V1 0 1,400 1,400 0,80 1,20 0,300 4,00 0,00 99,5 27

28 28

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Stavba: RODINNÝ DŮM Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou Vlastník: Miroslav Černý a Miroslava Černá Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 032630 - Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.2014 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 032630 - Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.2014 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.214 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H 18/214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 2855 cbenergo s.r.o. České Budějovice Datum tisku: 26.9.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 7. 9. 215 Zakázka: Slunná 373374, Šaratice Archiv: 215/11 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 5181 Ing.Jan Cikán Plzeň Datum tisku: 21. 8. 214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Průkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 002251 - Jakub Míka - Liberec Datum tisku: 27. 11. 2015 Zakázka: 152141 východní 01.

Průkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 002251 - Jakub Míka - Liberec Datum tisku: 27. 11. 2015 Zakázka: 152141 východní 01. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2251 Jakub Míka Liberec Datum tisku: 27. 11. 215 Zakázka: 152141 východní 1.STV Archiv: 152151 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy 2015-1205-TZ Velešovice, 10. 2. 2015 průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Mišákova 452/12 779 00 Olomouc - Povel zpracovatel Ing. Pavel Šuster Velešovice 344 683 01 Rousínov Tel.: - +420 739

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č.... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 61.3 64.0 91.9 96.0 123 128 167 174 184 192 245 256 306 320 392.4 410.7 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 78/2013 Sb. Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Bytový dům ul. Vlasty Vlasákové č.937/7, 938/9, 939/11, 940/13

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 14 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova X Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem

Více

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 68.9 71.5 85.9 101 103 107 138 143 207 214 276 286 344 357 90.0 105.5 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 70.4 59.9 70.6 64.0 89.9 106 120 141 180 212 240 283 300 353 13.9 15.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům Prokopova 2120, 356 01 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy výpočetní nástroj NKN II verze 3.51 (4/214) (c) Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Stinná 981/53 618 00 Brno - Černovice INVESTOR : SBD Morava, stavební bytové družstvo Bolzanova 814/60 639 00 Brno OBJEDNATEL : SBD Morava,

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871] PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy Pekařská 6 Blansko Průkaz energetické náročnosti budovy Vypracoval: Bc. Jan Hvězda Kontroloval: Ing. Jiří Reitknecht BRES spol. s r.o. nám. Republiky 1, 614 Brno Brno, Duben 215 Průkaz ENB podle vyhlášky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Budova užívaná orgánem veejné moci Pronájem budovy nebo její ásti Jiná než vtší zmna dokonené budovy

Budova užívaná orgánem veejné moci Pronájem budovy nebo její ásti Jiná než vtší zmna dokonené budovy Prkaz ENB podle vyhlášky.78/213 Sb. Prkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 293 Ing.Karel Prša ECOTERM, Brno Datum tisku: 5.3.214 Zakázka: PENB141_Nástavba MŠ Elišky Krásnohorské 15 Archiv: TVMŠ Elišky

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než

Více

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Mojmírova 301/3 PSČ, místo: Praha Nusle, 140 00 Typ budovy: Bytový dům

Více

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: par.č.1616, k.ú. Česká Třebová PSČ, místo: 56 1 Česká Třebová Typ budovy:

Více

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: V Brance č.parc. 215/41 PSČ, místo: 252 19 Rudná Typ budovy: A1.1 Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 849 Ing.Govoruchinová Český Brod Datum tisku: 1.12.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3286 Ing.Jaroslav Heliš Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.2.9 PROTECH spol. s r.o. 32632 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 12.5.216 Archiv: H86/216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3. PROTECH spol. s r.o. 1951 Petr Bareš Krakovany Datum tisku: 2.5.214 Zakázka: VELKÝ OSEK 69_33 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 3.9.215 Zakázka: penb158123 Archiv: 5436 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle záko č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hvězdova 161/21 PSČ, místo: 14 Praha 4 Typ budovy: Poliklinika Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Zateplení bytového domu Rerychova 1081/2, 1082/4 635 00 Brno - Bystrc INVESTOR : Průkopník, stavební bytové družstvo Foltýnova 1 635 00 Brno - Bystrc OBJEDNATEL

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko vrátnice.stv Archiv: H965/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům E1 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 157 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 13

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům F2 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2466/194, k.ú. Tišnov [767379] OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský STAVEBNÍK: Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125A,

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Bohatice 9 PSČ, místo: 47 2 Bohatice Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, 16 Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A Datum: Vypracoval: duben 215 Zbyněk Ulbrich kopie: vydaný podle zákona č.

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům B PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1399 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky č. 78/213 Sb. Osadní 2/1474, 17 Praha, Holešovice Investor: SVJ Osadní 2/1474 IČ: 2854152 Osadní 2/1474 17 Praha 7 Arch.č.: 213121 Zpracovatel: Ing. David

Více