ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISOVER pro fasádní zateplovací systémy"

Transkript

1 Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace MW + EPS v.01

2 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit fasádu I. Snížení úniků tepla... II. Zajištění požární bezpečnosti...4 III. Zlepšení akustiky.... Výběr vhodného řešení I. Kontaktní zateplovací systémy...7 II. Větrané zateplovací systémy...8 III. Dřevostavby...9 IV. Izolace soklu a suterénu Realizace I. Provádění kontaktních zateplovacích systémů II. Provádění větraných fasádních systémů III. Zateplení soklu a suterénu... 0 IV. Zateplení dřevostavby...1. Produkty Isover pro fasády I. Technický přehled... II. Konkrétní výrobky a jejich parametry Projekt zateplení fasády I. Projekt kotvení II. Kontaktní zateplovací systém na masivní konstrukci... 1 III. Větraný systém na lehké konstrukci dřevostavby proč je dobré zateplit fasádu I. Snížení úniků tepla Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět. Například pro budovy s centrální dodávkou tepla (většina panelových domů), jsou teplárny připraveny k dodávkám tepla průměrně 4 dní v roce. Je na nás, jestli ho budeme šetřit uvnitř budovy, nebo ho budeme / roku nechávat volně unikat. Ceny energií můžou sice kolísat, dlouhodobý trend je ale vzestupný. i stavební detaily bez tepelných mostů a nadimenzujeme zdroj tepla již na sníženou tepelnou ztrátu. Optimalní tepelnou ochranou dosáhneme úspory nákladů na vytapění po celou dobu života našeho domu a to v případě novostavby i rekonstrukce. Pro lepší orientaci běžných uživatelů rodinných domů a bytů byla zavedena povinnost zpracovávat tzv. Průkazy energetické náročnosti. [Cena v Kč/GJ vč. DPH] Uhlí 97,0 09,49 1, 0,94,0 0, 8,88 41,91 47,79 41,4 47,9 11,7,7 40,8 Ostatní paliva 4,41 0,4 1,9 9,7 40, 40,04 4,4 4,8,07 40,71,18 00,4 07,7 07,0 Vážený průměr 18,87 0,4 0,78 41,, 401,9 41,81 474,0 494, 491,7 1,47,8 7,79 71,80 Graf průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele (zdroj: ERU, 014) Uhlí Ostatní paliva Vážený průměr Termovizní snímek fasády domu. Červená a oranžová místa ukazují oblasti velkých tepelných ztrát, tzv. tepelných mostů. Vnějším zateplením fasády tato slabá místa eliminujeme. Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát je u běžného rodinného domu cca 0%. U vysokých budov s velkou plochou stěn (např. panelové domy) je tento podíl ještě vyšší. Teplo, které se nespotřebuje, se také nemusí vyrobit, čímž se kromě naší peněženky uleví i životnímu prostředí, ve kterém všichni žijeme a budou v něm žít i další generace. V současné době je technicky možné u průměrné stavby snížit pomocí realizace zateplení náklady na vytapění u rekonstruovanych objektů na desetinu. Kromě zvýšené tlouštky izolace navrhneme Podobně jako u elektrických spotřebičů si můžeme před koupí nemovitosti ověřit, jaké provozní náklady nás zhruba čekají. Neřeší pouze náklady na vytápění, ale přehledně ukazuje i náklady na osvětlení, větrání, chlazení, přípravu teplé vody apod. Průkazy jsou povinné od roku 009 pro všechny novostavby, od roku 01 pro renovace a prodeje starších domů. Od roku 01 jsou nově povinné i pro bytové domy. Novostavby by se v průkazu energetické náročnosti měly pohybovat v rozmezí A-C, čili měly by být energeticky úsporné. U starších budov se běžně dostáváme až do kategorií E, F a někdy i G. Tady je na místě zvážit zateplení objektu, případně využít i státní dotace z nějakého programu např. Nová zelená úsporám.

3 1. proč je dobré zateplit fasádu Návrh tloušťky tepelné izolace Při výběru vhodného řešení zateplení je nutné zohlednit nejenom výši vstupní investice, ale také náklady na vytápění řešené budovy. Výpočetní model by měl počítat s časovým horizontem 0 let pro budovy obytné a 0 let pro budovy ostatní. Tepelná účinnost grafitového polystyrenu je oproti bílému EPS až o 0% vyšší. Je to způsobeno zpětným odrážením (reflexí) tepelného záření na povrchu i uvnitř izolace v prostorách jejích mikrobuňek. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí se ověřují dle požadavků uvedených v národní normě ČSN Tato norma je závazná. Výpočtem by mělo být dokázáno, že konstrukce splňuje zejména tyto základní tepelně technické parametry: Hodnota součinitele prostupu tepla konstrukcí splní alespoň požadovanou hodnotu U U N Nejnižší vnitřní povrchovou teplota zaručí odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi f Rsi,N Kondenzace vodní páry neohrozí konstrukci a splní podmínku Z návrhových hodnot tepelných izolací se tedy počítají jednotlivé konstrukce. Měli bychom zohlednit i vliv tepelných mostů a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, na toto se často zapomíná a je to hrubá chyba. K součinitelům prostupu tepla jednotlivých konstrukcí v ideálním úseku tedy započítáváme tyto přirážky: M c M c,n U = U id + ΣΔU tbk + ΣΔU tbj + ΣΔU kde U id součinitel prostupu tepla ideálního úseku, ΣΔU tbk vliv tepelných mostů (např. kotvení izolace talířovými hmoždinkami), ΣΔU tbj vliv tepelných vazeb (např. u styku svislé a vodorovné konstrukce 0,0 W.m -.K -1 ), ΣΔU vliv jiných tepelných toků (např. pronikání dešťové vody u inverzních střech) Tepelné vazby a tepelné mosty je možné přesně spočítat, resp. namodelovat ve speciálním software. Pro budovy ve vyšším energetickém standardu je to nutnost, pro běžné budovy je možné použít i doporučené přirážky dle ČSN , viz následující tabulka: Pro rychlý nástřel tloušťky tepelné izolace fasády je možné použít aplikaci pro mobilní telefony Isover SmartAPP, která je zdarma ke stažení, nebo její velmi zkrácenou tabulkovou verzi (viz. následující strana). Při výpočtech návrhu tepelné izolace se počítá vždy s návrhovými součiniteli tepelné vodivosti, které popisují jejich funkčnost v zabudované konstrukci. Uvádíme je, spolu s laboratorními hodnotami, na konci katalogu v materiálovém přehledu. Charakter konstrukce Konstrukce téměř bez tepelných mostů (úspěšně optimalizované řešení) Konstrukce s mírnými tepelnými mosty (typová či opakovaná řešení) Konstrukce s běžnými tepelnými mosty (dříve standardní řešení) Konstrukce s výraznými tepelnými mosty (zanedbané řešení) Zvýšení hodnoty součinitele prostupu tepla ΣΔU tbk,j [W.m -.K -1 ] 0,0 0,0 0,10 0,1 [Kč] [Kč] [roky] 7 7, 8 8, 9 [roky] Celkové náklady na provoz domu při různých tloušťkách zateplení Zateplení domu se nám zcela jednoznačně vrátí při provozu budovy. Za zkoumanou dobu 0 let, je rozdíl v celkových výnosech při větších tloušťkách izolace ve statisících... Doba návratnosti pořizovacích nákladů při různých tloušťkách zateplení Bez zateplení 0 mm izolace 100 mm izolace 140 mm izolace 180 mm izolace Myšlenka, že cena zateplení o menší tloušťce se nám rychleji vrátí není správná. Cena vlastní izolace je jen asi třetinou celkové ceny zateplení, ostatní náklady jsou téměř fixní - lepidla, omítky, kotvení, pronájem lešení a v neposlední řadě práce, která může tvořit až polovinu celkové ceny zateplovacího systému. Od určité tloušťky izolace (cca 14 cm), už je ale možné pozorovat zvyšování ceny celého systému - větší pracnost, dražší komponenty. -

4 1. proč je dobré zateplit fasádu Doporučené tloušťky tepelných izolací v konstrukcích Izolace Isover Konstrukce Stěna vnější těžká Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) těžká Stěna vnější lehká Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) lehká Stěna mezi sousedními budovami Součinitel prostupu tepla U Tloušťka tepelné izolace d 1) Data uvedená v tabulce vychází z požadavků ČSN : 011 a vyhlášky 78/01 Sb. o energetické náročnosti budov. Nákladové optimum (Doporučené hodnoty) rekonstrukce ) novostavby ) téměř nulové budovy ) Téměř nulové domy (Doporučené hodnoty pro pasivní domy) U (W m - K-1 ) 0,...0, 0,18...0,1 d (mm) U (W m - K-1 ) 0,0...0,19 0,18...0,1 d (mm) U (W m - K-1 ) 0,70...0,0 0,0...0,0 d (mm) multi-komfortní dům 4) 1) Vypočtené tloušťky tepelné izolace odpovídají návrhovým hodnotám součinitele tepelné vodivosti λ u pro deklarované hodnoty λ D = 0,09 W m -1 K -1. ) Hodnoty požadované pro měněné stavební prvky obálky budovy, dle vyhlášky o energetické náročnosti budov z roku 01. ) Průměrné hodnoty vycházející z požadavků na U em dle vyhlášky 78/01 Sb. (novely vyhlášky č. 148/007 Sb.) o energetické náročnosti budov (hodnoty pro konkrétní projekt se mohou lišit na základě skutečného U em ). 4) Hodnoty doporučené společností Isover pro dosažení komfortního bydlení. U konstrukcí je často před či za tepelnou izolací také jiný materiál (např. zdivo). Díky jeho tepelněizolačním vlastnostem lze tloušťku tepelné izolace uvedenou v horní tabulce snížit dle jeho parametrů. Materiál plné cihly 40 mm plynosilikát 40 mm vápenopískové cihly 40 mm děrované cihly 40 mm therm bloky 40 mm kamenné zdivo 40 mm Nahrazuje 0 mm tepelné izolace 10 mm tepelné izolace 1 mm tepelné izolace mm tepelné izolace 100 mm tepelné izolace mm tepelné izolace II. Zajištění požární bezpečnosti Požáry bytového domovního fondu (co do počtu požárů) se řadí na první místo mezi odvětvími národního hospodářství. Ve velkých městech představují až třetinu všech požárů. Způsobují nemalé hmotné škody a vybírají si svou daň i na lidských životech. Příčiny se stále opakují: nedbalost dospělých, úmyslné zapálení, hra dětí s ohněm, provozně technické závady. Cílem požární bezpečnosti staveb je: Omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě. Omezit šíření požáru na sousední stavby. Zajistit evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru. Umožnit účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Legislativa se v tomto směru stále zpřesňuje, přicházejí na trh i nové materiály a systémová řešení, proto bychom měli mít po ruce vždy nejaktuálnější informace. Obecně se ale dá říci, že jak systémy z pěnového polystyrenu, tak z minerálních vláken, jsou bezpečné a dají se výborně použít pro zateplování. Dají se dokonce i výborně kombinovat. PĚNOVÝ polystyren vynikající tepelněizolační vlastnost + ČEDIČOVÁ VLNA požární odolnost ISOVER TWINNER výborné tepelněizolační vlastnosti se zvýšenou požární odolností Systémovou kombinací izolačních materiálů splníme i stále se zpřísňující požadavky požární bezpečnosti. Při projektování budov bychom měli postupovat v souladu se všemi požárními předpisy. Těchto norem je celá řada, ale pro bytové či administrativní domy se nejvíce využívají normy ČSN a ČSN Obecně lze ale v dalších normách řady ČSN 7 08xx nalézt i informace k jiným typům staveb. Všechny nové výrobky musí projít důkladnou kontrolou a systémem zkoušek. Kombinovaný izolant z pěnového polystyrenu s krycí vrstvou z minerální vlny byl zkoušen nejenom standardní zkouškou simulovaného malého požáru, byla provedena i volitelná velkoformátová požární zkouška, kde byla izolace vystavena reálnému požáru. Obě zkoušky dokumentují požadovanou 0 minutovou odolnost dle ISO ,.

5 ,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,40,40,40,40,40 1. proč je dobré zateplit fasádu Požadavky na fasádní materiály Budovy malé výšky Pro budovy s požární výškou do 1 m (většinou rodinné domy) je možné použití zateplovacího systému bez zvláštních požadavků (s libovolným izolačním materiálem). Nutno dodat, že požární výška je měřena od podlahy prvního nadzemního podlaží až po podlahu posledního užitného podlaží. Zdravotnická zařízení Lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami, dále pak ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek, tam všude musí být vnější zateplení také z materiálů A1 nebo A, čili z minerální vlny. Budovy střední výšky Pro budovy s požární výškou (PV) 1-0 m už není možné použít libovolný zateplovací materiál, ale je nutné dodržet celkem přísná pravidla. Navíc jsou zde rozdílné požadavky na rekonstruované fasády stávajících budov a na fasády novostaveb. Od určité výšky (1, nebo, m) je nutné používat minerální vlnu a do této výšky používat speciální zateplovací pásy. Současná legislativa umožňuje v tomto směru alternativní řešení, která ale zajistí určitou požární úroveň po dobu minimálně 0 minut. Tímto řešením je i zateplení výrobkem Isover TWINNER. Výškové budovy Budovy nad 0 m požární výšky je nutné celé zateplit výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A. Toto platí pro celou fasádu, od přízemí až po atiku střechy. Budovy s jediným východem U objektů s PV 1 m, které mají pouze jediný východ na volné prostranství, musí mít nad tímto vchodem speciální stříšky. Stříšky musí být min. o polovinu širší, než jsou východové dveře s délkou vyložení 1, m od vnějšího povrchu zateplení. Nelze li stříšky realizovat, musí být nad vchodem zateplení z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A, má být z obou stran alespoň o 1 m širší než dveře a musí být v celé výšce objektu nad dveřmi. Horizontální konstrukce U dodatečných i nových zateplení horizontálních konstrukcí, je-li jejich plocha větší než 1 m nebo jde-li o pás podél obvodové stěny o šířce větší než 0, m, musí být toto zateplení z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A. Toto platí pro zateplení stříšek, vjezdů, ale i zateplení stropů uvnitř budovy. Výjimku tvoří pouze stropy nad prostory, kde se běžně nevyskytují osoby (uzamčené sklepy apod.) Novostavba bytového domu tepelná izolace z minerální vlny od PV 1 m tepelná izolace z minerální vlny od PV 1 m rovina 0 m rovina 0 m rovina 0 m0 m rovina,, m m rovina, m rovina, m rovina, m rovina,, m m rovina, m rovina, m rovina, m rovina,, m m rovina 1 m1 m rovina 1 m rovina 1 m rovina 1 m rovina 1 m1 m celoplošné zateplení Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) rovina 1 m rovina 1 m rovina 1 m na celé fasádě nutné použít minerální vlnu rovina 1 m1 m zateplovací pásy z minerální vlny výšky 00 mm, nebo jiné řešení dle normy ISO odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů Standardní zateplení novostavby Nová možnost zateplení novostavby dle iso Zateplení objektů novostaveb s požární výškou nad 0 m Rekonstrukce bytového domu rovina stropu tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) rovina stropu rovina,, m m rovina 1 m1 m rovina, m rovina 1 m rovina stropu zateplovací pásy z minerální vlny výšky 00 mm, nebo jiné řešení dle normy ISO pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem rovina stropu rovina, m rovina 1 m rovina, m rovina 1 m rovina stropu tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) rovina,, m m odstřiková zóna do výšky 00 odstřiková zóna do výšky 00 mm mm nad terénem z nenasákavých nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů izolačních materiálů Standardní zateplení u rekonstrukce Nová možnost zateplení u rekonstrukce dle iso Zateplení objektů rekonstrukcí s požární výškou nad 0 m rovina stropu rovina 1 m1 m rovina stropu rovina, m celoplošné zateplení Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) rovina 1 m pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem rovina 0 m rovina, m rovina 1 m rovina stropu rovina 0 m rovina, m rovina 1 m rovina stropu rovina rovina 0 m0 m rovina rovina,, m m celoplošné zateplení systémem Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) rovina rovina 1 m1 m tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů 4-

6 1. proč je dobré zateplit fasádu III. Zlepšení akustiky Akustika obvodových stěn je důležitá zvláště v rušných městech. Po návrhu akusticky vyhovujích oken, by se měla věnovat pozornost i neprůsvitným konstrukcím. Před vlastním návrhem konstrukcí je nutné znát hladinu hluku se kterou musíme v konkrétní lokalitě počítat. Pro návrh obvodových konstrukcí nám může pomoci hluková mapa pro řešenou lokalitu. Na základě této mapy můžeme zjistit hladinu hluku DOVÉ STĚNY (pro požární zkoušku) v okolí budoucí stavby. Rigips Rigistabil 1 mm protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Dřevěný rošt 40 mm Rigips Rigistabil 1 mm Akrylátová barva 0,1 mm U 0,8 W m ² K ¹ REI 0 DP, REI 0 DP Rw = 44 db S-b SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ Povrchová úprava Weber.therm silikon mm Zde uvádíme základní typy konstrukcí a jejich akustické parametry. Rozdílné hodnoty jsou nejenom mezi druhem konstrukcí (dřevostavba vs. cihla), ale také v izolačních materiálech (minerální vlna vs. EPS). Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R w nebo D nt,w db Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 0:00 - :00 h ve vzdálenosti m před fasádou L Aeq, m db 0 > 0 > 0 > 0 > 70 > 70 7 > 7 80 Obytné místnosti, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty...) Pokoje v hotelech a penzionech Nemocniční pokoje (48) Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době :00-0:00 h ve vzdálenosti m před fasádou L Aeq, m db Obytné místnosti, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty...) Pokoje v hotelech a penzionech 40 > 40 4 > 4 0 > 0 > 0 > 0 > Nemocniční pokoje () Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI 0,1 mm K ¹ P db Omítka s perlinkou Weber.therm elastik mm Tepelná izolace Isover GreyWall 100 mm Na základě stanovené hladiny hluku (ekvivalentní hladiny akustického tlaku) lze dle typu stavby zjistit normový požadavek na její váže- Zateplená zděná konstrukce Lepidlo Weber.therm technik mm Podkladní nátěr Weber.podklad A 0,1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm nou stavební neprůzvučnost Tepelná, akustická a protipožární izolace R w. Isover WOODSIL S1 SKLADBA 10 mm OBVODOVÉ STĚNY (pro požární zkoušku) Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm SDK deska Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 40 mm Vzduchovou neprůzvučnost obvodové konstrukce lze vypočítat SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm dle postupu Vnitřní popsaném nátěr v ČSN Akrylátová 7 0. barva Tento 0,1 mm postup je vhodný Vzduchová mezera u konstrukcí složených z jednoho typu materiálu, bohužel u konstrukcí složených z několika vrstev často nemusí být v souladu SDK deska s reálnou konstrukcí. Další variantou je využití již změřených hodnot konkrétních konstrukcí. Nevýhodou tohoto postupu je jeho omezení jen na konkrétní U 0,11 W m ² K ¹ případy změřených konstrukcí. Difuzně otevřená dřevostavba s kontaktním minerálním zateplovacím systémem S-a SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ S-b SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ Rigips Rigistabil Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Dřevěný rošt 40 mm Rigips Rigistabil 1 mm Vnitřní nátěr Akrylátová barva 0,1 mm REI 0 DP Rw = 4 db 1 mm U 0,8 W m ² K ¹ REI 0 DP, REI 0 DP Rw = 44 db Akustické vlastnosti zateplené cihlové stěny jsou velmi proměnlivé. Pokud má ale zatepovací systém plošnou hmotnost < 10 kg.m - (EPS), bude se jeho vzduchová neprůzvučnost R w pohybovat v rozmezí 4-44 db. V případě těžších zatepovacích systémů (minerální vlna) se budou hodnoty R w pohybovat v rozmezí 4-47 db. Velmi ale bude záležet na původní konstrukci! Difuzně uzavřená dřevostavba s kontaktním polystyrenovým zateplovacím systémem S-b SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ Povrchová úprava Weber.pas extraclean mm Povrchová úprava Weber.therm silikon mm Povrchová úprava Weber.therm silikon mm Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI 0,1 mm Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI 0,1 mm Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI 0,1 mm Omítka s perlinkou Weber.therm elastik 4 mm Omítka s perlinkou Weber.therm elastik mm Omítka s perlinkou Weber.therm elastik mm Tepelná izolace Isover TF Profi 10 mm Tepelná izolace Isover GreyWall 100 mm Tepelná izolace Isover GreyWall 100 mm Lepidlo Weber.therm technik mm Lepidlo Weber.therm technik mm Lepidlo Weber.therm technik mm Podkladní nátěr Weber.podklad A 0,1 mm Podkladní nátěr Weber.podklad A 0,1 mm Podkladní nátěr Weber.podklad A 0,1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 40 mm Vzduchová mezera Dřevěný rošt 40 mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 40 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm Vnitřní nátěr Akrylátová barva 0,1 mm Vnitřní nátěr Akrylátová barva 0,1 mm Vnitřní nátěr Akrylátová barva 0,1 mm K ¹ P db U U 0,17 0,149 W m ² K ¹ U REI 0,149 0 DP, W.m REI REI 0-0 KDP -1 DP REI 0 DP, REI Rw 0 Rw = DP = 40 db db R w = 0 db U 0,11 W m ² K ¹ U 0,11 W.m REI - 0 K -1 DP REI 0 Rw DP = 4 db R w = 4 db S-a SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ S-b SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ Povrchová úprava Weber.pas extraclean mm Povrchová úprava Weber.pas extraclean mm

7 . Výběr vhodného řešení I. Kontaktní zateplovací systémy V podmínkách České republiky se jedná o nejpoužívanější způsobem zateplení objektů. Tato technologie umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet sendvičové stěny vynikajících parametrů. Výhodnost kontaktního zateplování spočívá také v tom, že jeho předností lze rychle a účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí (dodatečného zateplování). Doplněním kvalitní tepelné izolace z minerální vlny či EPS ke stávající stěně tak investor získává mimořádně účinnou konstrukci se souvislou tepelnou izolací. Kontaktní zateplení se používá zejména u rodinných domů, ale i na ostatních objektech. teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v zimě nedochází k prochlazení konstrukce a v létě se nepřehřívá. Navíc tento způsob zateplení umožňuje zachovat výhody tepelné akumulace zdiva, což výrazně přispívá k zajištění tepelné pohody v interiéru. Zateplení na zateplení Speciální kapitolou jsou potom kontaktní zateplovací systémy, kde se nezatepluje na stěnu, ale na stávající izolaci. V minulosti provedené tenké zateplení o tloušťce cca -8 cm není nutné ve většině případů demontovat. Musí se ale vždy udělat odborný průzkum, který zhodnotí stav izolantu a omítek, a také statické možnosti zateplované stěny. 1 Nové zateplení by mělo respektovat všechny současné požadavky z oblasti tepelné, ale hlavně také z oblasti požární ochrany. Více bude toto téma rozebráno v kapitole Realizace. 4 Vnitřní zateplení objektu Tento způsob zateplování se většinou používá tam, kde nelze vnější zateplovací systém provést (především památkově chráněné objekty). Hlavními nevýhodami zateplení objektu ze strany interiéru je především horší průběh teplot v konstrukci, což má za následek snížení tepelné stability místnosti. Teplota v místnosti po zapnutí vytápění dosáhne rychle požadované teploty, ale po vypnutí vytápění rychle klesají povrchové teploty stěn (není využita akumulační schopnost stávajících stěn). -10 C 0 C 1 původní stěna lepící vrstva tepelný izolant 4 základní vrstva se skleněnou síťovinou penetrace povrchová úprava - vnější tenkovrstvá omítka Výhody kontaktního zateplení Tradiční způsob dobře známého zateplení. Souvislé zateplení bez tepelných mostů. Levnější varianta než větrané systémy. Kontaktní zateplovací systém je možné provést z vnější i vnitřní strany stěny. Pokud je ale možnost provést zateplení z vnější strany, měli bychom to využít. Zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu. Dalším neduhem jsou potom tepelné mosty způsobené přerušením izolace vodorovnou konstrukcí. Tepelným mostům se můžeme částečně vyhnout přidáním izolace na strop a do podlahy, jak je vidět na výše uvedeném schématu. 1 Vnější zateplení objektu -10 C 0 C Vnější zateplovací systém je celistvý po celé ploše fasády, čímž dochází k eliminaci tepelných mostů. Chrání celý objekt, před 1. V případě vnitřního zateplení s polystyrenem volíme extrudovaný polystyren s difuzně těsnou stěrkou, nebo vakuové panely zalité v desce XPS.. V případě vnitřního zateplení s minerální vlnou je nutné použít parozábranu, nebo ještě lépe, chytrou parobrzdu systému Isover VARIO. -7

8 . Výběr vhodného řešení II. Větrané zateplovací systémy Druhým typem zateplení obvodové stěny je větraná konstrukce. Vyznačuje se tím, že vrchní plášť odolává povětrnostním vlivům, za ním je větraná vzduchová mezera a pak až následuje tepelná izolace a další skladba konstrukce. Větrané systémy se používají zejména u reprezentativních administrativních budov, hal a dále také v konstrukcích dřevostaveb. Vkládání do roštů bez mechanického kotvení Pro dřevěné, nebo kovové rošty s výškou cca 0 cm, je možné vkládání desek minerální izolace bez mechanického ukotvení. Vhodné je použití desek středně tuhé minerální vaty z kamenných nebo skelných vláken. Tyto desky mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti z celého sortimentu minerálních vláken. 1 4 Vkládání do roštů s mechanickým kotvením desek Pro svislé rošty nebo vodorovné s vyšší výškou (1-1, m) už je nutné mechanické přikotvení desek, aby se nevyboulily do větrané mezery a tím nenarušily její funkci. Používají se kotvy se zvětšenou přídržnou plochou talířku ( mm), protože minerální desky nemají takovou tuhost, jako klasické pevné desky do kontaktních systémů, mají ale výrazně lepší tepelněizolační vlastnosti. 1 původní stěna nosný svislý rošt tepelný izolant 4 kašír či dodatečná hydroizolační folie větraná mezera vnější obložení Výhody větrané fasády Větraná mezera zajišťuje trvale odvod vlhkosti z povrchu izolace, proto jsou tyto fasády vhodné i pro rekonstruované domy s vyšší vlhkostí. Montážní práce nejsou závislé na venkovní teplotě. Používají se minerální vlny, které mají vyšší tepelnou účinnost než vlny do kontaktních systémů. Jsou akusticky velmi účinné. Opláštění těchto fasád bývá velmi estetické a moderní. Vynechání roštů, samostatně stojící plášť větrané fasády Pro fasády, kde je použit samostatný vrchní plášť, je možné izolaci pouze napichovat na trny, které pak stabilizují ochrannou přizdívku. Používá se zde nejpevnějších desek pro větrané systémy. Počet kotvících prvků a výběr správného materiálu je řešen v další kapitole katalogu. Desky Isover FASSIL NT a Isover SUPER-VENT PLUS mají černý polep netkanou textilií. Tento polep plně nenahrazuje svými vlastnostmi difuzní folii ve větrané mezeře, má pouze zpevňující a estetický účinek. Povrchy desek je možné navazovat i pomocí Isover UV Fasádní pásky, která je velmi pevná a má UV stabilizaci. Tepelná izolace se vkládá do vodorovných či svislých roštů, kde je při velkých rozestupech roštů přikotvena.

9 III. Dřevostavby. Výběr vhodného řešení Dřevostavby se stávají čím dál častěji součástí nejenom venkova, ale i měst. Moderní dřevostavbu přitom od klasické cihlové budovy na první pohled nemusíme poznat, pokud je dřevo použito čistě jako statický prvek. Ze dřeva lze v současné době stavět rodinné domy, ale i větší bytové domy. Jejich obliba neustále roste, v České republice je jejich podíl v kategorii rodinných domů přibližně 10%. V severských zemích (Švédsko, Norsko, Kanada,..) jsou ale výrazně rozšířenější. Jejich tradice je obrovská, proto nikoho nepřekvapí, že tam je jejich podíl už přes 80% Konstrukce dřevostavby může vznikat na staveništi postupně rukou zkušených dělníků, nicméně za zmínku stojí i možnost využití částečné prefabrikace z předem připravených panelů, které se na stavbě jenom smontují. Výhodou tohoto způsobu výstavby je ještě větší rychlost montáže a minimalizace chyb vlivem lidského faktoru. 1 vnitřní nátěr sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil instalační mezera 4 parobrzda minerální izolace v hlavním roštu minerální izolace v pomocném roštu 7 difuzní fólie 8 provětrávaná mezera 9 obklad Výhody dřevostavby Jsou energeticky velmi účinné. Jejich výstavba je rychlá, levná a dá se provádět po celý rok (suché technologie). Nižší hmotnost dává menší nároky na základovou konstrukci. Přírodní vzhled, při přiznání dřeva v interiéru nebo i v exteriéru. Kromě klasických sloupkových systémů, lze dřevostavby zhotovit i systémem masivních stěn. Využívá se buďto klasického roubení, nebo se stěny vytvoří z dílcových prvků, např. systémem CLT (Cross Laminated Timber) křížem lepeného dřeva. Takto vytvořené stěny plní výborně svou nosnou funkci, nicméně je vždy nutné je dodatečně zateplit. Lze pro toto využít klasický kontaktní zateplovací systém, nebo větraný systém zateplení, které byly popsány v předchozí kapitole. Ukázka prefabrikovaných CLT panelů (Novatop) 8-9

10 . Výběr vhodného řešení IV. Izolace soklu a suterénu Řešení soklové části patří mezi důležité detaily stavby. Používá se pro všechny typy stěn, tj. pro stěny zateplené kontaktním i větraným způsobem. Na tento detail jsou kladeny náročné požadavky, zejména v souvislosti s intenzivně působící vlhkostí. 1 V případech, kdy není možno zatažení tepelné izolace směrem dolů (např. z důvodu instalací apod.) je možno provést tzv. vodorovné -0,00 izolační křídlo, kdy je Bez tepelná izolace položena vodorovně např. pod tepelného okapový chodník, nebo je zasypána (zeminou, kačírkem, štěpkami mostu apod.). Z obrázků teplotních polí je zřejmé, že se zámrzná zóna posune výrazně od objektu a ten je tak spolehlivě chráněn. Tak je detail jednoduše a ekonomicky vyřešen, navíc není nutno v tomto případě žádat o stavební povolení. 00 mm min. 4 7 správně Bez tepelného mostu -0,00 min. 800 mm Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0... 4, -4,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 Rozložení rel. vhkostí (%): původní stěna omítka s penetrací (nebo pouze penetrace) lepící vrstva 4 tepelný izolant z nenasákavého materiálu základní vrstva se skleněnou síťovinou penetrace 7 povrchová úprava- např. lepené keramické pásky Správně vyřešený detail soklu zajištuje tyto funkce Nedochází k promrzání základů a části terénu pod stavbou. Podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu. Výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo a tím zamezení vzniku plísní. Základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost. Zamezení transportu vlhkosti a rozpuštěných solí do vyšších částí nad terénem (tepelnou izolací s nízkou nasákavostí voda nevzlíná). Umožnění souvislého omítnutí stěny pod úroveň terénu. Umožnění jednoduchého -0,00 a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace za tepelněizolační Tepelný deskou. most Častou otázkou je jak moc je účelné soklovou část zateplit? Odpověď je zcela jednoduchá. Podle toho, jak úsporný dům stavíte. Pro rekonstrukce starších objektů, kdy se používá na stěnách zateplení mm je vhodné volit tloušťku izolační soklové desky maximálně o 0 mm tenčí. Pro úsporné novostavby tj. nízkoenergetické a pasivní domy, kdy se tloušťka zateplení u stěny pohybuje mezi 00 až 00 mm se také tepelná izolace soklu pohybuje od 180 do 0 mm. V těchto případech se s výhodou používají desky Isover EPS SOKL 000, které se běžně vyrábějí v tloušťkách do 00 mm. Pro větší tloušťky je možno desky lepit ve dvou vrstvách. Nezateplený sokl na obrázku má v důsledku unikání tepla výrazně vyšší teplotu než zateplená stěna. Takovým způsobem nelze významných úspor za vytápění dosáhnout a navíc hrozí kondenzace na vnitřním chladném povrchu. Níže je vidět správně zateplená část soklu. Typické příklady řešení soklové části Pokud je to možné, zatahujeme izolaci soklu až pod terén. V případě suterénních prostor, které slouží k běžnému užívání (jako je tomu u základního schématu), izolaci provedeme až k patě základu suterénní stěny. Pokud nemáme využívaný suterén, zpravidla stačí izolaci zatáhnout do nezámrzné hloubky, která ja cca 800 mm. správně Bez tepelného mostu -0, mm Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0... 4, -4,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 Rozložení rel. vhkostí (%): min.

11 I. PROJEKT KOTVENÍ. projekt zateplení fasády Všechny fasádní systémy by měly odolávat sání větru, aby ani při padesátileté vichřici nelítaly kousky tepelného izolantu vzduchem. Zároveň je nutné vyvarovat se zbytečnému prošpikování izolace kotvami, které výrazně snižují tepelnou účinnost izolace. Je proto nutné počet a druh kotvící prvků (hmoždinek) optimalizovat na konkrétní situaci. Každý dům by se měl řešit individuálně, do hry vstupují tyto faktory: Umístění objektu do větrové oblasti ČR. Umístění objektu v prostředí (volné prostranství, hustá zástavba,...). Výška budovy. Pevnost zateplované stěny. Odolnost izolantu proti protažení hmoždinkou. Druh a kvalita hmoždinek. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) Předem je třeba říci, že rozhodující slovo v umístění hmoždinek na izolantu má systémový dodavatel, který prošel sérií zkoušek, právě na jeho řešení. Zde uvedená schémata jsou pouze orientačním vodítkem pro materiály Isover, v různých certifikovaných systémech můžou být proto modifikovány. Počet hmoždinek stanoví projektant nebo speciální technik na základě výpočtu a případně výtažných zkoušek na stavbě. Kotvení desek Isover TF PROFI Jedná se o desky s rozměrem 00 x 1000 mm. Je možné je kotvit standardně na hrany a rohy, výhodnější je ale kotvit je do pole desky, protože výrobky z minerálních vláken mají větší odolnost proti protažení hmoždinky právě v poli. Při kotvení do pole desky je nutné umístit hmoždinku v lepeném místě! V souladu s příslušnou ETA hmoždinky a s technologickým předpisem výrobce ETICS, je u vybraných hmoždinek možná i zápustná montáž. Doporučená velikost talířku hmoždin- TF PROFI (00x1000mm) - hrany a rohy ky je 0 mm, v některých systémech 90 mm. TF PROFI (00x1000mm) - hrany a rohy Isover TF PROFI kotvený na hrany ks/m, ks 8, ks 10 ks 1, ks ks/m, ks/m 8, ks/m 10 ks/m 1, ks ks/m Isover TF PROFI TF PROFI (00x1000mm) kotvený do - pole pole TF PROFI (00x1000mm) - pole Aktuální mapa větrových oblastí ČR dle ČSN EN Čím vyšší budova, tím větší zatížení větrem na ni bude působit. To samé platí o umístění budovy v terénu. Budovy v hustě zastavěné oblasti nejsou namáhány větrem tak, jako domy na kraji města, u pole, jezera atd. Často opomíjenou veličinou je schopnost izolantu podržet hlavičku hmoždinky. Odolnost proti protažení je rozdílná pro různé typy izolací. U měkčích typů izolací, jako je minerální vlna do provětrávaných systémů, nebo minerální vlna do kontaktních systémů s kolmou orientací vláken, je nutné používat roznášecí podložky, nebo kotvit do pole desky. Návrh počtu hmoždinek v kontaktních zateplovacích systémech řeší přehledně česká norma ČSN Zohledňuje statický stav zateplované stěny, schopnosti izolantu udržet hmoždinku i základní druhy hmoždinek. Hlavní myšlenka je taková, navrhnout Odolnost mechanického upevnění (R d ) silnější, než je Návrhová hodnota účinků zatížení větrem (S d ). R d S d Mechanické upevnění se počítá vždy z pozice vytržení hmoždinek ze stěny a dále také z pozice protažení hmoždinky izolantem. Návrhově bereme menší hodnotu. ks/m, ks/m 8, ks/m 10 ks/m 1, ks ks/m Kotvení ks/m desek Isover TF HOBBY Jejich rozměr je také 00 x 1000 mm, nicméně mají menší pevnost v tahu (7, kpa) a menší odolnost proti protažení. Kotvící schémata budou stejná jako u výrobku TF PROFI, nicméně s použitím hmoždinky s roznášecím talířkem 90 mm, v některých systémech i více. Kotvení desek Isover NF Jedná se o výrobky s kolmou orientací vláken. Desky mají rozměr x 1000 mm a kotví se vždy s roznášecím talířkem o rozměru 140 mm. Teoreticky Kotvení je minerální možné vlny kotvení (kolmé i vlákno) na hrany, x1000mm ale obvyklejší je kotvení do pole desky. Kotvení minerální vlny (kolmé vlákno) x1000mm ks 4, ks ks 9 ks ks/m 4, ks/m ks/m 9 ks/m Kotvení Kotvení expandovaných minerální polystyrenů Kotvení minerální vlny vlny (podélné (podélné vlákno) 00x1000mm 00x1000mm Kotvení minerální vlny (kolmé vlákno) x1000mm Až na výjimky se jedná o desky s rozměrem 00 x 1000 mm. Oproti minerálním vatám mají výrazně větší pevnost v tahu, tlaku a také ks odolnost ksproti protažení hmoždinky izolantem. Není proto nutné je ks, ks 4, ks 8, ks ks 10 ks 9 ks 1, ks kotvit do pole desky, používá se standardní kotvení na hrany a rohové T-spoje. Velikost Kotvení roznášecího minerální vlny (podélné talířku vlákno) hmoždinky 00x1000mm Kotvení grafitového pì nového polystyrenu 00x1000mm je základních 0 mm. ks 8 ks 10 ks 1 ks 14 ks Kotvení přes výztužnou síťovinu, ks 8, ks 10 ks 1, ks Kotvení grafitového pì nového polystyrenu 00x1000mm ks, ks 8, ks 10 ks 1, ks ks/m ks 8 ks ks/m ks/m ks 1 1 ks/m ks ks/m ks Kotvení pøes výztužnou sí ovinu Kotvení grafitového pì nového polystyrenu 00x1000mm Používání větších roznášecích talířků se u měkčích minerálních Kotvení pøes výztužnou sí ovinu vln můžeme vyhnout kotvení přes perlinku. I hmoždinky s malým ks 8 ks0 10 ks 1 ks 14 ks talířkem se nebortí ks do izolantu, 8 ks nicméně 10 ks je zde 1 riziko ks prokreslování kotev na fasádě a zvýraznění tepelných mostů vlivem kotvení. Kotvení pøes výztužnou sí ovinu 400, ks 8, ks 10 ks 1, ks R d = (R panel n panel + R joint n joint ) k k / γ Mb R d = N Rk (n panel + n joint ) / γ Mc ks 8 ks 10 ks 1 ks ks/m 8 ks/m 10 ks/m 1 ks/m

12 . projekt zateplení fasády VĚTRANÉ SYSTÉMY Na rozdíl od kontaktních fasád, nejsou větrané systémy v přímém kontaktu s povětrnostními vlivy. Největší tlak je na ochranný plášť, izolace za ním je víceméně chráněná. Při kotvení bychom měli dbát hlavně na odolnost izolací proti protažení hmoždinkou, rychlost proudění vzduchu nemá velký vliv na stabilitu desek, spíše na vyfoukávání tepla z vnějších částí izolace. Proudění vzduchu ovlivňují zejména tyto faktory: Konstrukční řešení Výška a tvar průřezu větrané vrstvy. Sklon větrané konstrukce. Materiál vrchního pláště (barva a struktura). Dimenze nasávacích a odváděcích otvorů, včetně jejich umístění. Vítr Umístění stavby (nadmořská výška). Morfologii terénu. Ochraně před větrem (okolní zástavbě a vegetaci). VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 00mm ROŠT 00mm Pro základní orientaci takovýto postup stačí, pokud bychom chtěli znát rychlost proudění v závislosti na výšce mezery, můžeme provést i podrobný normový výpočet, nebo použít speciální software. Odpor proti proudění vzduchu Minerální vlny mají různý odpor proti proudění vzduchu AF r. Čím vyšší tento odpor je, tím lépe odolávají vyfoukávání tepla. S touto veličinou se nepracuje často, nicméně má vliv na stanovené správné návrhové hodnoty izolace λ u zvláště u velmi vysokých mezer, kde je rychlost proudění vyšší. Tato veličina má také velký vliv na akustiku. Doporučené oblasti kotvení desek větraných systémů Vodorovný rošt 00 mm Není potřeba kotvit vůbec, případně se kotví hmoždinkami na desku. Velikost talířků dle tabulky níže. Sluneční záření Umístění stavby (zeměpisná délka a šířka). Ročním období (datum a hodina). 4-hodinovém cyklu (den a noc). Orientaci konstrukce ke světovým stranám. % zastínění okolní zástavbou či vegetací. VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 00mm 100mm ROŠT ROŠT 100mm 00mm 0 ks/m Vodorovný rošt 100 mm Izolační desky (00 x 100 mm) ve vysokém vodorovném roštu lze kotvit do rohů vnitřních polí, nebo kombinovaně do pole a hrany (se zvětšeným talířkem). - ks/m Desky UNI Desky a Multimax UNI a se Multimax ve vodorovném se ve vodorovném roštu nekotví, roštu v kotveném nekotví, v systému kotveném se systému použije se deska použije FASSIL deska kotvená FASSIL na kotvená hranu s na talíøkem hranu 1cm. s talíøkem 1cm. Desky Základní UNI kotvení a Základní Multimax Desky desek UNI kotvení se FASSIL a Multimax desek vodorovném a HARDSIL FASSIL se ve roštu vodorovném a ve HARDSIL nekotví, vysokém roštu ve v kotveném vodorovném vysokém nekotví, systému vodorovném v roštu, kotveném se cca použije roštu, systému kotvy cca deska na se desku, kotvy použije FASSIL talíøek na deska desku, kotvená 90mm FASSIL talíøek na HARDSIL, hranu 90mm kotvená s talíøkem HARDSIL, talíøek na hranu 10mm 1cm. talíøek s talíøkem FASSIL 10mm 1cm. FASSIL PROVÌ TRÁVANÁ PROVÌ TRÁVANÁ FASÁDA BEZ FASÁDA ROŠTU BEZ ROŠTU VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 100mmROŠT 100mm SVISLÝ ROŠT SVISLÝ ROŠT Svislý rošt 00 mm PROVÌ TRÁVANÁ PROVÌ FASÁDA TRÁVANÁ BEZ FASÁDA ROŠTU BEZ ROŠTU -4 ks/m Desky minerální izolace se rozepřou mezi svislý rošt, případně se přikotví. Velikost talířků dle tabulky níže. ks/m Bez nosného Bez roštu nosného se desky roštu kotví se desky, nebo kotví hmoždinkami, nebo hmoždinkami na desku s na talíøkem desku 10mm s talíøkem pro 10mm variantu pro na variantu hrany a na 90mm hrany pro a 90mm variantu pro do variantu pole desky. do pole desky. Základní kotvení Základní desek kotvení FASSIL desek a HARDSIL FASSIL ve a vysokém HARDSIL vodorovném ve vysokém roštu, vodorovném cca kotvy roštu, na cca desku, kotvy talíøek na desku, 90mm HARDSIL, talíøek 90mm talíøek HARDSIL, 10mm talíøek FASSIL 10mm FASSIL Bez nosného roštu Bez nosného se desky roštu kotví se, desky nebo kotví hmoždinkami, nebo na hmoždinkami desku s talíøkem na desku 10mm s talíøkem pro variantu 10mm na pro hrany variantu a 90mm na hrany pro variantu a 90mm do pro pole variantu desky. do pole desky. Pøíklad kotvení Pøíklad desek kotvení svislém desek ve roštu svislém, nebo roštu 4 kotvami, nebo do 4 kotvami pole desek. do pole Velikost desek. talíøku Velikost min.90mm talíøku min.90mm pro desky FASSIL pro desky i HARDSIL. FASSIL i HARDSIL. SVISLÝ ROŠTSVISLÝ ROŠT VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 00mm ROŠT 00mm Rychlost proudění vzduchu lze výpočtem ověřit podle ČSN , kde je mimo jiné popsán závazný postup jak vypočítat rychlost proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě. Bez roštu VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 100mm ROŠT 100mm Pro návrh a ověření se provádí výpočet ve dvou mezních polohách: 4- ks/m. - ks/m ks/m Pøíklad Desky kotvení UNI Pøíklad desek Desky a Multimax kotvení UNI svislém a desek Multimax roštu ve ve vodorovném, svislém se nebo ve 4 roštu vodorovném kotvami roštu, nebo nekotví, pole 4 roštu kotvami desek. v nekotví, kotveném do Velikost pole v kotveném desek. systému talíøku Velikost min.90mm systému se použije talíøku pro se min.90mm deska desky použije FASSIL deska pro desky i HARDSIL. kotvená FASSIL FASSIL na kotvená i hranu HARDSIL. na s talíøkem hranu s 1cm. talíøkem 1cm. V případě bodového nosného roštu se desky tepelné izolace (00 x 100 mm) kotví buďto základními hmoždinkami na desku do pole, nebo hmoždinkami se zvětšeným talířkem na hrany v počtu Základní Základní kotvení desek kotvení FASSIL desek a FASSIL HARDSIL a HARDSIL ve vysokém ve vysokém vodorovném vodorovném roštu, cca roštu, kotvy cca na kotvy desku, na talíøek desku, 90mm talíøek HARDSIL, 90mm HARDSIL, talíøek 10mm talíøek FASSIL 10mm FASSIL A v cav,min = 0, v 1 A a v cav,max = 0,9 v 1 A a A A 1 Plocha průřezu vstupního nebo výstupního otvoru (menšího z nich) [m ] A Plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění [m ] v a Rychlost venkovního vzduchu podle [m s -1 ] Klasifikace podle odolnosti proti protažení hmoždinkou Isover výrobek PROVÌ TRÁVANÁ PROVÌ TRÁVANÁ FASÁDA FASÁDA BEZ ROŠTU BEZ ROŠTU - ks/m Doporučená velikost talířové hmoždinky v poli [mm] -4 ks/m Bez nosného Bez nosného roštu se desky roštu se kotví desky, nebo kotví, hmoždinkami nebo hmoždinkami na desku na s talíøkem desku s 10mm talíøkem pro 10mm variantu pro na variantu hrany na a 90mm hrany pro a 90mm variantu pro do variantu pole desky. do pole desky. Doporučená velikost hmoždinky na hranách [mm] Velmi měkké materiály Isover ORSIK, Isover ORSET, Isover SVISLÝ UNIROL ROŠT SVISLÝ ROŠT PROFI -nelze mechanicky kotvit- -nelze mechanicky kotvit- Měkké materiály Isover UNI, Isover AKU, Isover WOODSIL* Středně tuhé materiály Isover FASSIL, Isover MULTIMAX Velmi tuhé materiály Isover MAXIL, Isover TOPSIL 0 90 * Pro tyto materiály doporučujeme použít vodorovný rošt. Pøíklad kotvení Pøíklad desek kotvení desek svislém ve roštu svislém, nebo roštu 4, kotvami nebo 4 do kotvami pole desek. do pole Velikost desek. talíøku Velikost min.90mm talíøku min.90mm pro desky pro FASSIL desky i FASSIL HARDSIL. i HARDSIL.

13 . projekt zateplení fasády II. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA MASIVNÍ KONSTRUKCI - stavební detail KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA MASIVNÍ KONSTRUKCI tepelná izolace z EPS či minerálních vláken tepelná izolace z XPS, nebo perimetrického polystyrenu do výšky 00 mm nad terénem odsazení (x) by mělo být 0 mm pro správnou funkci odvádění stékající vody 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. plastový zakládací profil 9. pružný těsnící pásek 10. nenasákavá tepelná izolace (XPS či perimetrický polystyren) 11. ochranná vrstva 1. stávající hydroizolace 1. drenáž 14. delta membrána 1. izolace suterénu Další možnosti řešení u soklu Var. 1. Bez vnějšího zateplení suterénu. V tomto případě je nutné tepelně izolovat strop sklepa. Var.. Vodorovné izolační křídlo. Vnější vodorovné zateplení je zahrnuto v šíři mm pod okapní chodník apod. Var.. Založení u chodníku. Pokud nelze provést izolaci suterénních stěn ani tepelnou clonu, založí se fasáda 1 cm nad chodník, a místo založení se zatěsní

14 . projekt zateplení fasády Napojení izolace u okna Var. 1. Okno je umístěno uvnitř stěny. Je nutné udělat izolaci vnějších špalet. Toto řešení je doporučené pouze pro tloušťky izolace do 100 mm. Var.. Okno je na hraně stěny. Je nutné izolaci přetáhnout kousek přes rám okna. Toto řešení je doporučeno pro tloušťky izolace mm. Var.. Okno je předsazeno do roviny izolace. Toto řešení je vhodné pro velké tloušťky izolace až do 00 mm. SVISLÝ ŘEZ ZATEPLENÉ STĚNY V MÍSTĚ OKNA stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. nadokenní profil s okapničkou 9. napojovací okenní profil 10. parapetní profil SVISLÝ ŘEZ ZATEPLENÉ STĚNY V MÍSTĚ OKNA S VENKOVNÍ ROLETOU X 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. napojovací okenní profil x prostor nad oknem musí být řešen dle požárních norem ČSN 7 08xx

15 . projekt zateplení fasády NAPOJENÍ IZOLACE na šikmou střechu Var. 1. Napojení na tříplášťovou střechu 8 Var.. Napojení na dvouplášťovou střechu 8 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. napojovací děrovaný profil / zatěsnění trvale pružným tmelem 8 8 NAPOJENÍ IZOLACE na atiku ploché střechy stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. rohový vyztužovací profil 9. trvale pružný tmel 10. oplechování atiky Uvedené detaily konstrukcí kontaktních zateplovacích systémů vycházejí z podkladů Evropské asociace pro ETICS. Detaily ostatních stavebních konstrukcí jsou také zpracovány na našem webu, kde jsou volně stažitelné v obvyklých formátech. VÝBĚR: STAVEBNÍ PRVKY PLOCHÉ STŘECHY 14-1

16 . projekt zateplení fasády IIi. VĚTRANÝ SYSTÉM NA LEHKÉ KONSTRUKCI DŘEVOSTAVBY - STAVEBNÍ DETAIL Provětrávaná stěna na lehkém stropu dřevostavby TEPLOTA C TERMOVIZNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI Součinitel prostupu tepla U (řez A) 0,11 W.m - K -1 Součinitel prostupu tepla U (řez B) 0,11 W.m - K -1 Skladba řezu A (z exteriéru do interiéru) x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 40 cm, 1% vlhkosti) -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 1 OSB deska 10 Isover UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e =, cm, 14% vlhkosti) 1 Rigips RigiStabil 10 Isover UNI (dřevěné trámce /1 e = 0 cm, 1% vlhkosti) 0 Odvětrávání 10 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) Skladba řezu B (z exteriéru do interiéru) -- Povrchová úprava podlahy 0 Potěr 0 Isover N 40 Isover EPS 100 S pro dorovnání výšky potrubí 19 OSB deska 10 Isover UNIROL PROFI (dřevěné trámky 10/1, e = 80 cm, 11% vlhkosti) 1 OSB deska 80 Isover ORSET (v instalační úrovni, skelná vlna, lambda 0,040) 7 Rigips zakládací profil CD 0/7 7 Rigips profil CD 0/7 x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm Vstupní dveře TEPLOTA C TERMOVIZNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI Součinitel prostupu tepla U (řez A) 0,11 W.m - K -1 Součinitel prostupu tepla U (řez B) 0,10 W.m - K -1 Skladba řezu A (z exteriéru do interiéru) x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 40 cm, 1% vlhkosti) -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 1 OSB deska 10 Isover UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e =, cm, 14% vlhkosti) 1 Rigips RigiStabil 10 Isover UNI (dřevěné trámce /1 e = 0 cm, 1% vlhkosti) 0 Odvětrávání 10 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) Skladba řezu B (z exteriéru do interiéru) -- Povrchová úprava podlahy 0 Potěr -- Parobrzda a separační vrstva 0 Isover N 40 Isover EPS 100 S pro dorovnání výšky potrubí Těsnění proti vlhkosti 00 Betonová základová deska -- Separační vrstvy 100 SYNTHOS XPS 0L 100 SYNTHOS XPS 0L 100 SYNTHOS XPS 0L Štěrkový násyp

17 . projekt zateplení fasády Monopitch roof structure (I-beam) Eaves Napojení šikmé střechy na stěnu (I-nosníky) - řez B Build-up A TEPLOTA in cm C, Rigips Rigidur H double layer, each layer 1.mm,0 ISOVER Integra UKF 1-0 (wood / e=40cm, 1% wp) ISOVER VARIO KM Duplex UV 1, OSB board or chipboard 1,0 ISOVER Integra ZKF 1-0 (wood /1 e=.cm, 14%wp) 1, OSB board or chipboard 1,0 Kontur FSP 1-0 Easy Fix 10 (wood /1 e=0cm, 1%wp),0 Rear ventilation 1,0 Exterior cladding (e.g. wood, metal, plastic, stone) TERMOVIZNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI Napojení šikmé střechy na stěnu (I-nosníky) - řez Airtight level A Build-up B in cm Metal sheet covering Separating layer,4 Solid timber panelling,0 Counter battens /8 ISOVER Integra ZUB underlay sheeting,4 Solid timber panelling,0 ISOVER Integra ZKF 1-0 FJI beam 8x8/0, e=80cm, % wp) ISOVER VARIO KM Duplex UV,0 ISOVER Integra UKF 1-0 (wood / e=0cm, 11% wp), Rigips Rigidur H double layer, each layer 1. mm Součinitel prostupu tepla U (řez A) 0,11 W.m - K -1 Součinitel prostupu tepla U (řez B) 0,11 W.m - K -1 Skladba řezu A (z exteriéru do interiéru) Skladba řezu B (z exteriéru do interiéru) x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm -- Plechová střešní krytina 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) Separační vrstva (latě / e = 40 cm, 1% vlhkosti) 4 Dřevěné bednění -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 0 Kontralatě /8 1 OSB deska -- TYVEK SOLID bod bednění 10 Isover UNIROL PROFI A 4 Dřevěné B bednění. x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm Plechová střešní krytina (dřevěné trámce /1 e.0 =, ISOVER cm, UNIROL 14% vlhkosti) PROFI (menší tl.) (latě / e=40 cm, 1% 0 Isover UNIROL PROFI vlhkosti) Separační (FJI vazník vrstva 8x8/0, e = 80 cm, % vlhkost) 1 Rigips RigiStabil ISOVER VARIO KM DUPLEX UV -- Isover VARIO KM DUPLEX.4 Dřevěné UV bednění 1. OSB deska.0 Kontralatě /8 10 Isover UNI (dřevěné trámce /1 e = 0 cm, 1% vlhkosti) 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 0 cm, 11% vlhkosti) 1.0 ISOVER UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e=, cm, 14% vlhkosti) TYVEK SOLID bod bednění 0 Odvětrávání x Rigips RigiStabil, 1. OSB deska.4 tl. Dřevěné desky bednění 1, mm 10 Vnější opláštění (např. 1.0 dřevo, ISOVER plech, UNI kámen,..) (dřevěné trámce /1 e=0 cm, 1% vlhkosti) ISOVER UNIROL PROFI (FJI vazník 8x8/0, e=80.0 cm, % vlhkost).0 Odvětrávání ISOVER VARIO KM DUPLEX UV 1.0 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) ISOVER UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e=0 cm,.0 11% vlhkosti). x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm Napojení šikmé střechy na stěnu (I-nosníky) Napojení šikmé střechy na stěnu (I-nosníky) TEPLOTA C TERMOVIZNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI A. x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm.0 ISOVER UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e=40 cm, 1% vlhkosti) ISOVER VARIO KM DUPLEX UV 1. OSB deska 1.0 ISOVER UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e=, cm, 14% vlhkosti) OSB deska 1.0 ISOVER UNI (dřevěné trámce /1 e=0 cm, 1% vlhkosti).0 Odvětrávání 1.0 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) Skladba řezu A (z exteriéru do interiéru) x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 40 cm, 1% vlhkosti) -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 1 OSB deska 10 Isover UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e =, cm, 14% vlhkosti) 1 Rigips RigiStabil 10 Isover UNI (dřevěné trámce /1 e = 0 cm, 1% vlhkosti) 0 Odvětrávání 10 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) B Součinitel prostupu tepla U (řez A) 0,11 W.m - K -1 Plechová střešní krytina Separační vrstva Součinitel prostupu tepla U (řez B) 0,11 W.m - K -1.4 Dřevěné bednění.0 Kontralatě /8 TYVEK SOLID bod bednění Skladba řezu B (z exteriéru do interiéru).4 Dřevěné bednění Plechová střešní krytina ISOVER UNIROL PROFI (FJI vazník 8x8/0,.0 Separační vrstva e=80 cm, % vlhkost) ISOVER VARIO KM DUPLEX UV 4 Dřevěné bednění ISOVER UNIROL PROFI (menší tl.) (latě /.0 0 Kontralatě /8 e=0 cm, 11% vlhkosti) --. x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm TYVEK SOLID bod bednění 4 Dřevěné bednění 0 Isover UNIROL PROFI (FJI vazník 8x8/0, e = 80 cm, % vlhkost) -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 0 cm, 11% vlhkosti) x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm 1-17

18 4. realizace I. PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje norma ČSN 7 901: Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů ETICS. Níže uvedený technologický postup je pouze doporučením výrobce izolačních materiálů. Montážní návod jednotlivých systémů se může lišit, proto je nutno vždy dodržet technologický postup zvoleného zateplovacího systému. Video dostupné na 1 Příprava podkladu Desky je možné lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných nečistot. Doporučuje se povrch fasády omýt tlakovou vodou, provést penetraci staré omítky, příp. vyrovnat omítkou novou. Rovinnost podkladu by měla být max. 0 mm/m, resp. 10 mm/m u celoplošného lepení. Založení fasády Certifikovaný soklový profil s okapničkou je nejčastější způsob založení fasády. Měl by splňovat atest dle požární normy, v současné době jsou již k dispozici kovové i plastové lišty, které vyhoví z požárního hlediska. Plastové profily mají velkou výhodu v tom, že netvoří tepelný most ani výrazně nedilatují. Lepení desek Pěnový polystyren, stejně jako minerální izolace s podélnými vlákny, se lepí pouze po obvodu s vnitřními body tak, aby kontaktní lepená plocha byla min. 40 %. Minerální izolace z kolmých vláken Isover NF se vždy lepí celoplošně! 4 Kotvení hmoždinkami Po nalepení desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla (min. 4 hodin) se provádí přebroušení desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. Po přebroušení se provádí kotvení desek talířovými hmoždinkami. 7 Ochrana hran a izolace při montáži Nárožní a ostatní hrany se musí vyztužit speciálními profily, nebo zdvojením výztužné síťoviny při méně náročných aplikacích. U oken a dveří se provede diagonální zpevnění v rozích otvorů pruhem perlinky o min. rozměrech 00 x 00 mm. 8 Penetrace podkladu Penetrace se provádí pro snížení a sjednocení savosti výztužné vrstvy, aby bylo možno následně bez problémů provádět vrchní tenkovrstvé omítky. Do penetračního nátěru je možné přidat barvu odstínu výsledné povrchové úpravy, nebo rovnou koupit penetraci probarvenou. Vyztužování hran perlinkou Základní (výztužná) vrstva Provádí se obvykle po 1- dnech od ukončení lepení desek a případném kotvení hmoždinkami. Vyztužení základní vrstvy se provádí ručně plošným zatlačením skleněné síťoviny do vnější třetiny základní vrstvy. Provádění povrchových úprav Jako povrchové úpravy pro kontaktní zateplovací systémy se nejčastěji používají úšlechtilé tenkovrstvé omítky různého složení, barev a struktur. Dle použitého pojiva se používají omítky akrylátové, silikonové, silikátové, nebo silikon-silikátové. Pro vatové systémy se používají posledně zmíněné.

19 4. realizace II. Provádění větraných fasádních systémů Video dostupné na 1 Příprava vymezovacího roštu Základem většiny větraných fasád je nosný rošt. Montuje se k nosné konstrukci na svislo či vodorovně. Obvykle se používá hliníkový rošt, lze použít ale také např. rošt dřevěný, který lze udělat dvojitě křížem přes sebe, nebo v případě halových objektů je rošt pevnou součástí obvodového pláště. Vymezovací rošt se může vynechat v případě speciální varianty napichování na trny v souvislosti se samonosným vrchním pláštěm. Vkládání tepelné izolace Izolace by měla být vždy o něco širší než je samotný rošt. Obvykle by měla být deska tepelné izolace o cca 1 cm širší. V případě dodatečného kotvení pevnějších desek stačí šíře o 0, cm větší. Takto správně vložená deska se v roštu rozepře a izolaci není nutno lepit ke stěně, případně se přikotví. Používají se středně tuhé desky většinou čedičové izolace. 4 Kotvení desek Ve svislém roštu a někdy i ve vodorovném roštu je nutné desky tepelné izolace přikotvit. Druh kotvících prvků záleží na použité tepelné izolaci, jejich počet většinou na konstrukci větrané fasády. Doporučení kotvení desek je znázorněno v kapitole Projekt. Konečný počet kotvících prvků ale řeší konkrétní projekt zodpovědného projektanta. Ochrana tepelné izolace Použití difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášt fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery. Všechny desky tepelné izolace do větraných fasád jsou ale hydrofobizované, takže při jejich dočasném povrchovém smáčení je jejich funkce zachována, správně navržená větraná fasáda velice rychle zase vyschne. Řešení detailů větrané mezery Větraná mezera by měla mít minimální šíři cm, doporučeny jsou ale centimetry 4. Tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch. Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a výstupního otvoru. Slouží jako ochrana před drobnými hlodavci a ptáky, kteří by mohli do této mezery zalézat. Pohledová vrstva V současné době je na českém trhu nepřeberné množství materiálů a výrobků. Od standardních vláknocementových desek je možné použít dřevěné obklady, tenké kamenné desky, plech, nebo některé nové materiály jako je dřevoplast apod

20 4. realizace III. ZATEPLENÍ SOKLU A SUTERÉNU Shodně jako u zateplení stěny je nezbytné i pro oblast soklu použít technologický postup konkrétního zateplovacího systému. Video dostupné na 1 Příprava podkladu Stejně jako pro ETICS musí být podklad pro soklové izolace vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou. Zateplovací systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanační systém, nicméně například výrazně snižuje množství zkondenzované vlhkosti v konstrukci. Podklad se následně pro zvýšení soudržnosti penetruje k tomu určeným přípravkem. Lepení desek V případě lepení na silikátové podklady (cihly, beton apod. se používají běžná lepidla pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS). V místech obkladů keramickými pásky se doporučuje plochu lepidla zvýšit ze 40 na 0 % povrchu desky, nebo lepit celoplošně. V případě lepení na asfaltové hydroizolace se používají PUR pěny určené k lepení tepelných izolací, nebo bezrozpouštědlová asfaltová lepidla. 4 Kotvení hmoždinkami Po nalepení a přiměřeném zatvrdnutí lepidla se v nadzemní části provádí kotvení hmoždinkami. Soklová část se kotví pouze v místech, kde hmoždinka nemůže poškodit hydroizolaci. Kotví se v počtu cca 4- ks/m. Při provádění soklu s keramickým obkladem se často používají výkonné šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem aplikované až přes výztužnou síťovinu dle konkrétního technologického postupu. Lepení v oblasti suterénu Lepení na suterénní stěny je dočasné montážní lepení, které desky podrží na místě, dokud nedojde k zasypání stavební jámy. Tepelněizolační desky musí být ve spodní části pevně založeny, např. na základový výstupek. Lepením musí být zajištěno, že při sedání zásypové půdy nevzniknou v izolaci smyková pnutí. Pro celoplošná lepení se používají např. lepidla na bázi asfaltu, nebo asfaltocementové bázi neobsahující rozpouštědla. Základní (výztužná) vrstva Základní vrstva se v podstatě neliší od zateplovacího systému stěn. V místech s vysokým provozem (okolo chodníků, hřišť apod.) s rizikem proražení systému je vhodné výztužnou vrstvu zdvojit, nebo použit zesílenou tzv. pancéřovou perlinku. Základní vrstva se zatahuje min. 00 mm pod úroveň terénu, aby byly izolační desky dostatečně chráněny proti mechanickému poškození a např. hlodavcům. Provádění konečné povrchové vrstvy Před prováděním povrchových vrstev se provede penetrace za účelem snížení a sjednocení savosti podkladu. Jako povrchová úprava soklu se používají ušlechtilé soklové omítky z přírodního popř. umělého kameniva. Častým případem je provedení soklu z keramického obkladu, popř. kamene. V tomto případě je nezbytné provedení tepelně-technického výpočtu, protože keramický i kamenný obklad je difuzně uzavřený a v zateplovacím systému by tak mohlo kondenzovat vysoké množství vlhkosti vedoucí k poruchám.

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více