ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISOVER pro fasádní zateplovací systémy"

Transkript

1 Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace MW + EPS v.01

2 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit fasádu I. Snížení úniků tepla... II. Zajištění požární bezpečnosti...4 III. Zlepšení akustiky.... Výběr vhodného řešení I. Kontaktní zateplovací systémy...7 II. Větrané zateplovací systémy...8 III. Dřevostavby...9 IV. Izolace soklu a suterénu Realizace I. Provádění kontaktních zateplovacích systémů II. Provádění větraných fasádních systémů III. Zateplení soklu a suterénu... 0 IV. Zateplení dřevostavby...1. Produkty Isover pro fasády I. Technický přehled... II. Konkrétní výrobky a jejich parametry Projekt zateplení fasády I. Projekt kotvení II. Kontaktní zateplovací systém na masivní konstrukci... 1 III. Větraný systém na lehké konstrukci dřevostavby proč je dobré zateplit fasádu I. Snížení úniků tepla Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět. Například pro budovy s centrální dodávkou tepla (většina panelových domů), jsou teplárny připraveny k dodávkám tepla průměrně 4 dní v roce. Je na nás, jestli ho budeme šetřit uvnitř budovy, nebo ho budeme / roku nechávat volně unikat. Ceny energií můžou sice kolísat, dlouhodobý trend je ale vzestupný. i stavební detaily bez tepelných mostů a nadimenzujeme zdroj tepla již na sníženou tepelnou ztrátu. Optimalní tepelnou ochranou dosáhneme úspory nákladů na vytapění po celou dobu života našeho domu a to v případě novostavby i rekonstrukce. Pro lepší orientaci běžných uživatelů rodinných domů a bytů byla zavedena povinnost zpracovávat tzv. Průkazy energetické náročnosti. [Cena v Kč/GJ vč. DPH] Uhlí 97,0 09,49 1, 0,94,0 0, 8,88 41,91 47,79 41,4 47,9 11,7,7 40,8 Ostatní paliva 4,41 0,4 1,9 9,7 40, 40,04 4,4 4,8,07 40,71,18 00,4 07,7 07,0 Vážený průměr 18,87 0,4 0,78 41,, 401,9 41,81 474,0 494, 491,7 1,47,8 7,79 71,80 Graf průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele (zdroj: ERU, 014) Uhlí Ostatní paliva Vážený průměr Termovizní snímek fasády domu. Červená a oranžová místa ukazují oblasti velkých tepelných ztrát, tzv. tepelných mostů. Vnějším zateplením fasády tato slabá místa eliminujeme. Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát je u běžného rodinného domu cca 0%. U vysokých budov s velkou plochou stěn (např. panelové domy) je tento podíl ještě vyšší. Teplo, které se nespotřebuje, se také nemusí vyrobit, čímž se kromě naší peněženky uleví i životnímu prostředí, ve kterém všichni žijeme a budou v něm žít i další generace. V současné době je technicky možné u průměrné stavby snížit pomocí realizace zateplení náklady na vytapění u rekonstruovanych objektů na desetinu. Kromě zvýšené tlouštky izolace navrhneme Podobně jako u elektrických spotřebičů si můžeme před koupí nemovitosti ověřit, jaké provozní náklady nás zhruba čekají. Neřeší pouze náklady na vytápění, ale přehledně ukazuje i náklady na osvětlení, větrání, chlazení, přípravu teplé vody apod. Průkazy jsou povinné od roku 009 pro všechny novostavby, od roku 01 pro renovace a prodeje starších domů. Od roku 01 jsou nově povinné i pro bytové domy. Novostavby by se v průkazu energetické náročnosti měly pohybovat v rozmezí A-C, čili měly by být energeticky úsporné. U starších budov se běžně dostáváme až do kategorií E, F a někdy i G. Tady je na místě zvážit zateplení objektu, případně využít i státní dotace z nějakého programu např. Nová zelená úsporám.

3 1. proč je dobré zateplit fasádu Návrh tloušťky tepelné izolace Při výběru vhodného řešení zateplení je nutné zohlednit nejenom výši vstupní investice, ale také náklady na vytápění řešené budovy. Výpočetní model by měl počítat s časovým horizontem 0 let pro budovy obytné a 0 let pro budovy ostatní. Tepelná účinnost grafitového polystyrenu je oproti bílému EPS až o 0% vyšší. Je to způsobeno zpětným odrážením (reflexí) tepelného záření na povrchu i uvnitř izolace v prostorách jejích mikrobuňek. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí se ověřují dle požadavků uvedených v národní normě ČSN Tato norma je závazná. Výpočtem by mělo být dokázáno, že konstrukce splňuje zejména tyto základní tepelně technické parametry: Hodnota součinitele prostupu tepla konstrukcí splní alespoň požadovanou hodnotu U U N Nejnižší vnitřní povrchovou teplota zaručí odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi f Rsi,N Kondenzace vodní páry neohrozí konstrukci a splní podmínku Z návrhových hodnot tepelných izolací se tedy počítají jednotlivé konstrukce. Měli bychom zohlednit i vliv tepelných mostů a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, na toto se často zapomíná a je to hrubá chyba. K součinitelům prostupu tepla jednotlivých konstrukcí v ideálním úseku tedy započítáváme tyto přirážky: M c M c,n U = U id + ΣΔU tbk + ΣΔU tbj + ΣΔU kde U id součinitel prostupu tepla ideálního úseku, ΣΔU tbk vliv tepelných mostů (např. kotvení izolace talířovými hmoždinkami), ΣΔU tbj vliv tepelných vazeb (např. u styku svislé a vodorovné konstrukce 0,0 W.m -.K -1 ), ΣΔU vliv jiných tepelných toků (např. pronikání dešťové vody u inverzních střech) Tepelné vazby a tepelné mosty je možné přesně spočítat, resp. namodelovat ve speciálním software. Pro budovy ve vyšším energetickém standardu je to nutnost, pro běžné budovy je možné použít i doporučené přirážky dle ČSN , viz následující tabulka: Pro rychlý nástřel tloušťky tepelné izolace fasády je možné použít aplikaci pro mobilní telefony Isover SmartAPP, která je zdarma ke stažení, nebo její velmi zkrácenou tabulkovou verzi (viz. následující strana). Při výpočtech návrhu tepelné izolace se počítá vždy s návrhovými součiniteli tepelné vodivosti, které popisují jejich funkčnost v zabudované konstrukci. Uvádíme je, spolu s laboratorními hodnotami, na konci katalogu v materiálovém přehledu. Charakter konstrukce Konstrukce téměř bez tepelných mostů (úspěšně optimalizované řešení) Konstrukce s mírnými tepelnými mosty (typová či opakovaná řešení) Konstrukce s běžnými tepelnými mosty (dříve standardní řešení) Konstrukce s výraznými tepelnými mosty (zanedbané řešení) Zvýšení hodnoty součinitele prostupu tepla ΣΔU tbk,j [W.m -.K -1 ] 0,0 0,0 0,10 0,1 [Kč] [Kč] [roky] 7 7, 8 8, 9 [roky] Celkové náklady na provoz domu při různých tloušťkách zateplení Zateplení domu se nám zcela jednoznačně vrátí při provozu budovy. Za zkoumanou dobu 0 let, je rozdíl v celkových výnosech při větších tloušťkách izolace ve statisících... Doba návratnosti pořizovacích nákladů při různých tloušťkách zateplení Bez zateplení 0 mm izolace 100 mm izolace 140 mm izolace 180 mm izolace Myšlenka, že cena zateplení o menší tloušťce se nám rychleji vrátí není správná. Cena vlastní izolace je jen asi třetinou celkové ceny zateplení, ostatní náklady jsou téměř fixní - lepidla, omítky, kotvení, pronájem lešení a v neposlední řadě práce, která může tvořit až polovinu celkové ceny zateplovacího systému. Od určité tloušťky izolace (cca 14 cm), už je ale možné pozorovat zvyšování ceny celého systému - větší pracnost, dražší komponenty. -

4 1. proč je dobré zateplit fasádu Doporučené tloušťky tepelných izolací v konstrukcích Izolace Isover Konstrukce Stěna vnější těžká Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) těžká Stěna vnější lehká Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) lehká Stěna mezi sousedními budovami Součinitel prostupu tepla U Tloušťka tepelné izolace d 1) Data uvedená v tabulce vychází z požadavků ČSN : 011 a vyhlášky 78/01 Sb. o energetické náročnosti budov. Nákladové optimum (Doporučené hodnoty) rekonstrukce ) novostavby ) téměř nulové budovy ) Téměř nulové domy (Doporučené hodnoty pro pasivní domy) U (W m - K-1 ) 0,...0, 0,18...0,1 d (mm) U (W m - K-1 ) 0,0...0,19 0,18...0,1 d (mm) U (W m - K-1 ) 0,70...0,0 0,0...0,0 d (mm) multi-komfortní dům 4) 1) Vypočtené tloušťky tepelné izolace odpovídají návrhovým hodnotám součinitele tepelné vodivosti λ u pro deklarované hodnoty λ D = 0,09 W m -1 K -1. ) Hodnoty požadované pro měněné stavební prvky obálky budovy, dle vyhlášky o energetické náročnosti budov z roku 01. ) Průměrné hodnoty vycházející z požadavků na U em dle vyhlášky 78/01 Sb. (novely vyhlášky č. 148/007 Sb.) o energetické náročnosti budov (hodnoty pro konkrétní projekt se mohou lišit na základě skutečného U em ). 4) Hodnoty doporučené společností Isover pro dosažení komfortního bydlení. U konstrukcí je často před či za tepelnou izolací také jiný materiál (např. zdivo). Díky jeho tepelněizolačním vlastnostem lze tloušťku tepelné izolace uvedenou v horní tabulce snížit dle jeho parametrů. Materiál plné cihly 40 mm plynosilikát 40 mm vápenopískové cihly 40 mm děrované cihly 40 mm therm bloky 40 mm kamenné zdivo 40 mm Nahrazuje 0 mm tepelné izolace 10 mm tepelné izolace 1 mm tepelné izolace mm tepelné izolace 100 mm tepelné izolace mm tepelné izolace II. Zajištění požární bezpečnosti Požáry bytového domovního fondu (co do počtu požárů) se řadí na první místo mezi odvětvími národního hospodářství. Ve velkých městech představují až třetinu všech požárů. Způsobují nemalé hmotné škody a vybírají si svou daň i na lidských životech. Příčiny se stále opakují: nedbalost dospělých, úmyslné zapálení, hra dětí s ohněm, provozně technické závady. Cílem požární bezpečnosti staveb je: Omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě. Omezit šíření požáru na sousední stavby. Zajistit evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru. Umožnit účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Legislativa se v tomto směru stále zpřesňuje, přicházejí na trh i nové materiály a systémová řešení, proto bychom měli mít po ruce vždy nejaktuálnější informace. Obecně se ale dá říci, že jak systémy z pěnového polystyrenu, tak z minerálních vláken, jsou bezpečné a dají se výborně použít pro zateplování. Dají se dokonce i výborně kombinovat. PĚNOVÝ polystyren vynikající tepelněizolační vlastnost + ČEDIČOVÁ VLNA požární odolnost ISOVER TWINNER výborné tepelněizolační vlastnosti se zvýšenou požární odolností Systémovou kombinací izolačních materiálů splníme i stále se zpřísňující požadavky požární bezpečnosti. Při projektování budov bychom měli postupovat v souladu se všemi požárními předpisy. Těchto norem je celá řada, ale pro bytové či administrativní domy se nejvíce využívají normy ČSN a ČSN Obecně lze ale v dalších normách řady ČSN 7 08xx nalézt i informace k jiným typům staveb. Všechny nové výrobky musí projít důkladnou kontrolou a systémem zkoušek. Kombinovaný izolant z pěnového polystyrenu s krycí vrstvou z minerální vlny byl zkoušen nejenom standardní zkouškou simulovaného malého požáru, byla provedena i volitelná velkoformátová požární zkouška, kde byla izolace vystavena reálnému požáru. Obě zkoušky dokumentují požadovanou 0 minutovou odolnost dle ISO ,.

5 ,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,40,40,40,40,40 1. proč je dobré zateplit fasádu Požadavky na fasádní materiály Budovy malé výšky Pro budovy s požární výškou do 1 m (většinou rodinné domy) je možné použití zateplovacího systému bez zvláštních požadavků (s libovolným izolačním materiálem). Nutno dodat, že požární výška je měřena od podlahy prvního nadzemního podlaží až po podlahu posledního užitného podlaží. Zdravotnická zařízení Lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami, dále pak ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek, tam všude musí být vnější zateplení také z materiálů A1 nebo A, čili z minerální vlny. Budovy střední výšky Pro budovy s požární výškou (PV) 1-0 m už není možné použít libovolný zateplovací materiál, ale je nutné dodržet celkem přísná pravidla. Navíc jsou zde rozdílné požadavky na rekonstruované fasády stávajících budov a na fasády novostaveb. Od určité výšky (1, nebo, m) je nutné používat minerální vlnu a do této výšky používat speciální zateplovací pásy. Současná legislativa umožňuje v tomto směru alternativní řešení, která ale zajistí určitou požární úroveň po dobu minimálně 0 minut. Tímto řešením je i zateplení výrobkem Isover TWINNER. Výškové budovy Budovy nad 0 m požární výšky je nutné celé zateplit výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A. Toto platí pro celou fasádu, od přízemí až po atiku střechy. Budovy s jediným východem U objektů s PV 1 m, které mají pouze jediný východ na volné prostranství, musí mít nad tímto vchodem speciální stříšky. Stříšky musí být min. o polovinu širší, než jsou východové dveře s délkou vyložení 1, m od vnějšího povrchu zateplení. Nelze li stříšky realizovat, musí být nad vchodem zateplení z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A, má být z obou stran alespoň o 1 m širší než dveře a musí být v celé výšce objektu nad dveřmi. Horizontální konstrukce U dodatečných i nových zateplení horizontálních konstrukcí, je-li jejich plocha větší než 1 m nebo jde-li o pás podél obvodové stěny o šířce větší než 0, m, musí být toto zateplení z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A. Toto platí pro zateplení stříšek, vjezdů, ale i zateplení stropů uvnitř budovy. Výjimku tvoří pouze stropy nad prostory, kde se běžně nevyskytují osoby (uzamčené sklepy apod.) Novostavba bytového domu tepelná izolace z minerální vlny od PV 1 m tepelná izolace z minerální vlny od PV 1 m rovina 0 m rovina 0 m rovina 0 m0 m rovina,, m m rovina, m rovina, m rovina, m rovina,, m m rovina, m rovina, m rovina, m rovina,, m m rovina 1 m1 m rovina 1 m rovina 1 m rovina 1 m rovina 1 m1 m celoplošné zateplení Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) rovina 1 m rovina 1 m rovina 1 m na celé fasádě nutné použít minerální vlnu rovina 1 m1 m zateplovací pásy z minerální vlny výšky 00 mm, nebo jiné řešení dle normy ISO odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů Standardní zateplení novostavby Nová možnost zateplení novostavby dle iso Zateplení objektů novostaveb s požární výškou nad 0 m Rekonstrukce bytového domu rovina stropu tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) rovina stropu rovina,, m m rovina 1 m1 m rovina, m rovina 1 m rovina stropu zateplovací pásy z minerální vlny výšky 00 mm, nebo jiné řešení dle normy ISO pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem rovina stropu rovina, m rovina 1 m rovina, m rovina 1 m rovina stropu tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) rovina,, m m odstřiková zóna do výšky 00 odstřiková zóna do výšky 00 mm mm nad terénem z nenasákavých nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů izolačních materiálů Standardní zateplení u rekonstrukce Nová možnost zateplení u rekonstrukce dle iso Zateplení objektů rekonstrukcí s požární výškou nad 0 m rovina stropu rovina 1 m1 m rovina stropu rovina, m celoplošné zateplení Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) rovina 1 m pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem rovina 0 m rovina, m rovina 1 m rovina stropu rovina 0 m rovina, m rovina 1 m rovina stropu rovina rovina 0 m0 m rovina rovina,, m m celoplošné zateplení systémem Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) rovina rovina 1 m1 m tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů 4-

6 1. proč je dobré zateplit fasádu III. Zlepšení akustiky Akustika obvodových stěn je důležitá zvláště v rušných městech. Po návrhu akusticky vyhovujích oken, by se měla věnovat pozornost i neprůsvitným konstrukcím. Před vlastním návrhem konstrukcí je nutné znát hladinu hluku se kterou musíme v konkrétní lokalitě počítat. Pro návrh obvodových konstrukcí nám může pomoci hluková mapa pro řešenou lokalitu. Na základě této mapy můžeme zjistit hladinu hluku DOVÉ STĚNY (pro požární zkoušku) v okolí budoucí stavby. Rigips Rigistabil 1 mm protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Dřevěný rošt 40 mm Rigips Rigistabil 1 mm Akrylátová barva 0,1 mm U 0,8 W m ² K ¹ REI 0 DP, REI 0 DP Rw = 44 db S-b SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ Povrchová úprava Weber.therm silikon mm Zde uvádíme základní typy konstrukcí a jejich akustické parametry. Rozdílné hodnoty jsou nejenom mezi druhem konstrukcí (dřevostavba vs. cihla), ale také v izolačních materiálech (minerální vlna vs. EPS). Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R w nebo D nt,w db Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 0:00 - :00 h ve vzdálenosti m před fasádou L Aeq, m db 0 > 0 > 0 > 0 > 70 > 70 7 > 7 80 Obytné místnosti, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty...) Pokoje v hotelech a penzionech Nemocniční pokoje (48) Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době :00-0:00 h ve vzdálenosti m před fasádou L Aeq, m db Obytné místnosti, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty...) Pokoje v hotelech a penzionech 40 > 40 4 > 4 0 > 0 > 0 > 0 > Nemocniční pokoje () Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI 0,1 mm K ¹ P db Omítka s perlinkou Weber.therm elastik mm Tepelná izolace Isover GreyWall 100 mm Na základě stanovené hladiny hluku (ekvivalentní hladiny akustického tlaku) lze dle typu stavby zjistit normový požadavek na její váže- Zateplená zděná konstrukce Lepidlo Weber.therm technik mm Podkladní nátěr Weber.podklad A 0,1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm nou stavební neprůzvučnost Tepelná, akustická a protipožární izolace R w. Isover WOODSIL S1 SKLADBA 10 mm OBVODOVÉ STĚNY (pro požární zkoušku) Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm SDK deska Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 40 mm Vzduchovou neprůzvučnost obvodové konstrukce lze vypočítat SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm dle postupu Vnitřní popsaném nátěr v ČSN Akrylátová 7 0. barva Tento 0,1 mm postup je vhodný Vzduchová mezera u konstrukcí složených z jednoho typu materiálu, bohužel u konstrukcí složených z několika vrstev často nemusí být v souladu SDK deska s reálnou konstrukcí. Další variantou je využití již změřených hodnot konkrétních konstrukcí. Nevýhodou tohoto postupu je jeho omezení jen na konkrétní U 0,11 W m ² K ¹ případy změřených konstrukcí. Difuzně otevřená dřevostavba s kontaktním minerálním zateplovacím systémem S-a SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ S-b SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ Rigips Rigistabil Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Dřevěný rošt 40 mm Rigips Rigistabil 1 mm Vnitřní nátěr Akrylátová barva 0,1 mm REI 0 DP Rw = 4 db 1 mm U 0,8 W m ² K ¹ REI 0 DP, REI 0 DP Rw = 44 db Akustické vlastnosti zateplené cihlové stěny jsou velmi proměnlivé. Pokud má ale zatepovací systém plošnou hmotnost < 10 kg.m - (EPS), bude se jeho vzduchová neprůzvučnost R w pohybovat v rozmezí 4-44 db. V případě těžších zatepovacích systémů (minerální vlna) se budou hodnoty R w pohybovat v rozmezí 4-47 db. Velmi ale bude záležet na původní konstrukci! Difuzně uzavřená dřevostavba s kontaktním polystyrenovým zateplovacím systémem S-b SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ Povrchová úprava Weber.pas extraclean mm Povrchová úprava Weber.therm silikon mm Povrchová úprava Weber.therm silikon mm Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI 0,1 mm Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI 0,1 mm Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI 0,1 mm Omítka s perlinkou Weber.therm elastik 4 mm Omítka s perlinkou Weber.therm elastik mm Omítka s perlinkou Weber.therm elastik mm Tepelná izolace Isover TF Profi 10 mm Tepelná izolace Isover GreyWall 100 mm Tepelná izolace Isover GreyWall 100 mm Lepidlo Weber.therm technik mm Lepidlo Weber.therm technik mm Lepidlo Weber.therm technik mm Podkladní nátěr Weber.podklad A 0,1 mm Podkladní nátěr Weber.podklad A 0,1 mm Podkladní nátěr Weber.podklad A 0,1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 10 mm Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Parobrzda Isover Vario KM Duplex UV 0, mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 40 mm Vzduchová mezera Dřevěný rošt 40 mm Tepelná, akustická a protipožární izolace Isover WOODSIL 40 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm SDK deska Rigips Rigistabil 1 mm Vnitřní nátěr Akrylátová barva 0,1 mm Vnitřní nátěr Akrylátová barva 0,1 mm Vnitřní nátěr Akrylátová barva 0,1 mm K ¹ P db U U 0,17 0,149 W m ² K ¹ U REI 0,149 0 DP, W.m REI REI 0-0 KDP -1 DP REI 0 DP, REI Rw 0 Rw = DP = 40 db db R w = 0 db U 0,11 W m ² K ¹ U 0,11 W.m REI - 0 K -1 DP REI 0 Rw DP = 4 db R w = 4 db S-a SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ S-b SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ Povrchová úprava Weber.pas extraclean mm Povrchová úprava Weber.pas extraclean mm

7 . Výběr vhodného řešení I. Kontaktní zateplovací systémy V podmínkách České republiky se jedná o nejpoužívanější způsobem zateplení objektů. Tato technologie umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet sendvičové stěny vynikajících parametrů. Výhodnost kontaktního zateplování spočívá také v tom, že jeho předností lze rychle a účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí (dodatečného zateplování). Doplněním kvalitní tepelné izolace z minerální vlny či EPS ke stávající stěně tak investor získává mimořádně účinnou konstrukci se souvislou tepelnou izolací. Kontaktní zateplení se používá zejména u rodinných domů, ale i na ostatních objektech. teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v zimě nedochází k prochlazení konstrukce a v létě se nepřehřívá. Navíc tento způsob zateplení umožňuje zachovat výhody tepelné akumulace zdiva, což výrazně přispívá k zajištění tepelné pohody v interiéru. Zateplení na zateplení Speciální kapitolou jsou potom kontaktní zateplovací systémy, kde se nezatepluje na stěnu, ale na stávající izolaci. V minulosti provedené tenké zateplení o tloušťce cca -8 cm není nutné ve většině případů demontovat. Musí se ale vždy udělat odborný průzkum, který zhodnotí stav izolantu a omítek, a také statické možnosti zateplované stěny. 1 Nové zateplení by mělo respektovat všechny současné požadavky z oblasti tepelné, ale hlavně také z oblasti požární ochrany. Více bude toto téma rozebráno v kapitole Realizace. 4 Vnitřní zateplení objektu Tento způsob zateplování se většinou používá tam, kde nelze vnější zateplovací systém provést (především památkově chráněné objekty). Hlavními nevýhodami zateplení objektu ze strany interiéru je především horší průběh teplot v konstrukci, což má za následek snížení tepelné stability místnosti. Teplota v místnosti po zapnutí vytápění dosáhne rychle požadované teploty, ale po vypnutí vytápění rychle klesají povrchové teploty stěn (není využita akumulační schopnost stávajících stěn). -10 C 0 C 1 původní stěna lepící vrstva tepelný izolant 4 základní vrstva se skleněnou síťovinou penetrace povrchová úprava - vnější tenkovrstvá omítka Výhody kontaktního zateplení Tradiční způsob dobře známého zateplení. Souvislé zateplení bez tepelných mostů. Levnější varianta než větrané systémy. Kontaktní zateplovací systém je možné provést z vnější i vnitřní strany stěny. Pokud je ale možnost provést zateplení z vnější strany, měli bychom to využít. Zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu. Dalším neduhem jsou potom tepelné mosty způsobené přerušením izolace vodorovnou konstrukcí. Tepelným mostům se můžeme částečně vyhnout přidáním izolace na strop a do podlahy, jak je vidět na výše uvedeném schématu. 1 Vnější zateplení objektu -10 C 0 C Vnější zateplovací systém je celistvý po celé ploše fasády, čímž dochází k eliminaci tepelných mostů. Chrání celý objekt, před 1. V případě vnitřního zateplení s polystyrenem volíme extrudovaný polystyren s difuzně těsnou stěrkou, nebo vakuové panely zalité v desce XPS.. V případě vnitřního zateplení s minerální vlnou je nutné použít parozábranu, nebo ještě lépe, chytrou parobrzdu systému Isover VARIO. -7

8 . Výběr vhodného řešení II. Větrané zateplovací systémy Druhým typem zateplení obvodové stěny je větraná konstrukce. Vyznačuje se tím, že vrchní plášť odolává povětrnostním vlivům, za ním je větraná vzduchová mezera a pak až následuje tepelná izolace a další skladba konstrukce. Větrané systémy se používají zejména u reprezentativních administrativních budov, hal a dále také v konstrukcích dřevostaveb. Vkládání do roštů bez mechanického kotvení Pro dřevěné, nebo kovové rošty s výškou cca 0 cm, je možné vkládání desek minerální izolace bez mechanického ukotvení. Vhodné je použití desek středně tuhé minerální vaty z kamenných nebo skelných vláken. Tyto desky mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti z celého sortimentu minerálních vláken. 1 4 Vkládání do roštů s mechanickým kotvením desek Pro svislé rošty nebo vodorovné s vyšší výškou (1-1, m) už je nutné mechanické přikotvení desek, aby se nevyboulily do větrané mezery a tím nenarušily její funkci. Používají se kotvy se zvětšenou přídržnou plochou talířku ( mm), protože minerální desky nemají takovou tuhost, jako klasické pevné desky do kontaktních systémů, mají ale výrazně lepší tepelněizolační vlastnosti. 1 původní stěna nosný svislý rošt tepelný izolant 4 kašír či dodatečná hydroizolační folie větraná mezera vnější obložení Výhody větrané fasády Větraná mezera zajišťuje trvale odvod vlhkosti z povrchu izolace, proto jsou tyto fasády vhodné i pro rekonstruované domy s vyšší vlhkostí. Montážní práce nejsou závislé na venkovní teplotě. Používají se minerální vlny, které mají vyšší tepelnou účinnost než vlny do kontaktních systémů. Jsou akusticky velmi účinné. Opláštění těchto fasád bývá velmi estetické a moderní. Vynechání roštů, samostatně stojící plášť větrané fasády Pro fasády, kde je použit samostatný vrchní plášť, je možné izolaci pouze napichovat na trny, které pak stabilizují ochrannou přizdívku. Používá se zde nejpevnějších desek pro větrané systémy. Počet kotvících prvků a výběr správného materiálu je řešen v další kapitole katalogu. Desky Isover FASSIL NT a Isover SUPER-VENT PLUS mají černý polep netkanou textilií. Tento polep plně nenahrazuje svými vlastnostmi difuzní folii ve větrané mezeře, má pouze zpevňující a estetický účinek. Povrchy desek je možné navazovat i pomocí Isover UV Fasádní pásky, která je velmi pevná a má UV stabilizaci. Tepelná izolace se vkládá do vodorovných či svislých roštů, kde je při velkých rozestupech roštů přikotvena.

9 III. Dřevostavby. Výběr vhodného řešení Dřevostavby se stávají čím dál častěji součástí nejenom venkova, ale i měst. Moderní dřevostavbu přitom od klasické cihlové budovy na první pohled nemusíme poznat, pokud je dřevo použito čistě jako statický prvek. Ze dřeva lze v současné době stavět rodinné domy, ale i větší bytové domy. Jejich obliba neustále roste, v České republice je jejich podíl v kategorii rodinných domů přibližně 10%. V severských zemích (Švédsko, Norsko, Kanada,..) jsou ale výrazně rozšířenější. Jejich tradice je obrovská, proto nikoho nepřekvapí, že tam je jejich podíl už přes 80% Konstrukce dřevostavby může vznikat na staveništi postupně rukou zkušených dělníků, nicméně za zmínku stojí i možnost využití částečné prefabrikace z předem připravených panelů, které se na stavbě jenom smontují. Výhodou tohoto způsobu výstavby je ještě větší rychlost montáže a minimalizace chyb vlivem lidského faktoru. 1 vnitřní nátěr sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil instalační mezera 4 parobrzda minerální izolace v hlavním roštu minerální izolace v pomocném roštu 7 difuzní fólie 8 provětrávaná mezera 9 obklad Výhody dřevostavby Jsou energeticky velmi účinné. Jejich výstavba je rychlá, levná a dá se provádět po celý rok (suché technologie). Nižší hmotnost dává menší nároky na základovou konstrukci. Přírodní vzhled, při přiznání dřeva v interiéru nebo i v exteriéru. Kromě klasických sloupkových systémů, lze dřevostavby zhotovit i systémem masivních stěn. Využívá se buďto klasického roubení, nebo se stěny vytvoří z dílcových prvků, např. systémem CLT (Cross Laminated Timber) křížem lepeného dřeva. Takto vytvořené stěny plní výborně svou nosnou funkci, nicméně je vždy nutné je dodatečně zateplit. Lze pro toto využít klasický kontaktní zateplovací systém, nebo větraný systém zateplení, které byly popsány v předchozí kapitole. Ukázka prefabrikovaných CLT panelů (Novatop) 8-9

10 . Výběr vhodného řešení IV. Izolace soklu a suterénu Řešení soklové části patří mezi důležité detaily stavby. Používá se pro všechny typy stěn, tj. pro stěny zateplené kontaktním i větraným způsobem. Na tento detail jsou kladeny náročné požadavky, zejména v souvislosti s intenzivně působící vlhkostí. 1 V případech, kdy není možno zatažení tepelné izolace směrem dolů (např. z důvodu instalací apod.) je možno provést tzv. vodorovné -0,00 izolační křídlo, kdy je Bez tepelná izolace položena vodorovně např. pod tepelného okapový chodník, nebo je zasypána (zeminou, kačírkem, štěpkami mostu apod.). Z obrázků teplotních polí je zřejmé, že se zámrzná zóna posune výrazně od objektu a ten je tak spolehlivě chráněn. Tak je detail jednoduše a ekonomicky vyřešen, navíc není nutno v tomto případě žádat o stavební povolení. 00 mm min. 4 7 správně Bez tepelného mostu -0,00 min. 800 mm Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0... 4, -4,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 Rozložení rel. vhkostí (%): původní stěna omítka s penetrací (nebo pouze penetrace) lepící vrstva 4 tepelný izolant z nenasákavého materiálu základní vrstva se skleněnou síťovinou penetrace 7 povrchová úprava- např. lepené keramické pásky Správně vyřešený detail soklu zajištuje tyto funkce Nedochází k promrzání základů a části terénu pod stavbou. Podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu. Výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo a tím zamezení vzniku plísní. Základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost. Zamezení transportu vlhkosti a rozpuštěných solí do vyšších částí nad terénem (tepelnou izolací s nízkou nasákavostí voda nevzlíná). Umožnění souvislého omítnutí stěny pod úroveň terénu. Umožnění jednoduchého -0,00 a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace za tepelněizolační Tepelný deskou. most Častou otázkou je jak moc je účelné soklovou část zateplit? Odpověď je zcela jednoduchá. Podle toho, jak úsporný dům stavíte. Pro rekonstrukce starších objektů, kdy se používá na stěnách zateplení mm je vhodné volit tloušťku izolační soklové desky maximálně o 0 mm tenčí. Pro úsporné novostavby tj. nízkoenergetické a pasivní domy, kdy se tloušťka zateplení u stěny pohybuje mezi 00 až 00 mm se také tepelná izolace soklu pohybuje od 180 do 0 mm. V těchto případech se s výhodou používají desky Isover EPS SOKL 000, které se běžně vyrábějí v tloušťkách do 00 mm. Pro větší tloušťky je možno desky lepit ve dvou vrstvách. Nezateplený sokl na obrázku má v důsledku unikání tepla výrazně vyšší teplotu než zateplená stěna. Takovým způsobem nelze významných úspor za vytápění dosáhnout a navíc hrozí kondenzace na vnitřním chladném povrchu. Níže je vidět správně zateplená část soklu. Typické příklady řešení soklové části Pokud je to možné, zatahujeme izolaci soklu až pod terén. V případě suterénních prostor, které slouží k běžnému užívání (jako je tomu u základního schématu), izolaci provedeme až k patě základu suterénní stěny. Pokud nemáme využívaný suterén, zpravidla stačí izolaci zatáhnout do nezámrzné hloubky, která ja cca 800 mm. správně Bez tepelného mostu -0, mm Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0... 4, -4,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 Rozložení rel. vhkostí (%): min.

11 I. PROJEKT KOTVENÍ. projekt zateplení fasády Všechny fasádní systémy by měly odolávat sání větru, aby ani při padesátileté vichřici nelítaly kousky tepelného izolantu vzduchem. Zároveň je nutné vyvarovat se zbytečnému prošpikování izolace kotvami, které výrazně snižují tepelnou účinnost izolace. Je proto nutné počet a druh kotvící prvků (hmoždinek) optimalizovat na konkrétní situaci. Každý dům by se měl řešit individuálně, do hry vstupují tyto faktory: Umístění objektu do větrové oblasti ČR. Umístění objektu v prostředí (volné prostranství, hustá zástavba,...). Výška budovy. Pevnost zateplované stěny. Odolnost izolantu proti protažení hmoždinkou. Druh a kvalita hmoždinek. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) Předem je třeba říci, že rozhodující slovo v umístění hmoždinek na izolantu má systémový dodavatel, který prošel sérií zkoušek, právě na jeho řešení. Zde uvedená schémata jsou pouze orientačním vodítkem pro materiály Isover, v různých certifikovaných systémech můžou být proto modifikovány. Počet hmoždinek stanoví projektant nebo speciální technik na základě výpočtu a případně výtažných zkoušek na stavbě. Kotvení desek Isover TF PROFI Jedná se o desky s rozměrem 00 x 1000 mm. Je možné je kotvit standardně na hrany a rohy, výhodnější je ale kotvit je do pole desky, protože výrobky z minerálních vláken mají větší odolnost proti protažení hmoždinky právě v poli. Při kotvení do pole desky je nutné umístit hmoždinku v lepeném místě! V souladu s příslušnou ETA hmoždinky a s technologickým předpisem výrobce ETICS, je u vybraných hmoždinek možná i zápustná montáž. Doporučená velikost talířku hmoždin- TF PROFI (00x1000mm) - hrany a rohy ky je 0 mm, v některých systémech 90 mm. TF PROFI (00x1000mm) - hrany a rohy Isover TF PROFI kotvený na hrany ks/m, ks 8, ks 10 ks 1, ks ks/m, ks/m 8, ks/m 10 ks/m 1, ks ks/m Isover TF PROFI TF PROFI (00x1000mm) kotvený do - pole pole TF PROFI (00x1000mm) - pole Aktuální mapa větrových oblastí ČR dle ČSN EN Čím vyšší budova, tím větší zatížení větrem na ni bude působit. To samé platí o umístění budovy v terénu. Budovy v hustě zastavěné oblasti nejsou namáhány větrem tak, jako domy na kraji města, u pole, jezera atd. Často opomíjenou veličinou je schopnost izolantu podržet hlavičku hmoždinky. Odolnost proti protažení je rozdílná pro různé typy izolací. U měkčích typů izolací, jako je minerální vlna do provětrávaných systémů, nebo minerální vlna do kontaktních systémů s kolmou orientací vláken, je nutné používat roznášecí podložky, nebo kotvit do pole desky. Návrh počtu hmoždinek v kontaktních zateplovacích systémech řeší přehledně česká norma ČSN Zohledňuje statický stav zateplované stěny, schopnosti izolantu udržet hmoždinku i základní druhy hmoždinek. Hlavní myšlenka je taková, navrhnout Odolnost mechanického upevnění (R d ) silnější, než je Návrhová hodnota účinků zatížení větrem (S d ). R d S d Mechanické upevnění se počítá vždy z pozice vytržení hmoždinek ze stěny a dále také z pozice protažení hmoždinky izolantem. Návrhově bereme menší hodnotu. ks/m, ks/m 8, ks/m 10 ks/m 1, ks ks/m Kotvení ks/m desek Isover TF HOBBY Jejich rozměr je také 00 x 1000 mm, nicméně mají menší pevnost v tahu (7, kpa) a menší odolnost proti protažení. Kotvící schémata budou stejná jako u výrobku TF PROFI, nicméně s použitím hmoždinky s roznášecím talířkem 90 mm, v některých systémech i více. Kotvení desek Isover NF Jedná se o výrobky s kolmou orientací vláken. Desky mají rozměr x 1000 mm a kotví se vždy s roznášecím talířkem o rozměru 140 mm. Teoreticky Kotvení je minerální možné vlny kotvení (kolmé i vlákno) na hrany, x1000mm ale obvyklejší je kotvení do pole desky. Kotvení minerální vlny (kolmé vlákno) x1000mm ks 4, ks ks 9 ks ks/m 4, ks/m ks/m 9 ks/m Kotvení Kotvení expandovaných minerální polystyrenů Kotvení minerální vlny vlny (podélné (podélné vlákno) 00x1000mm 00x1000mm Kotvení minerální vlny (kolmé vlákno) x1000mm Až na výjimky se jedná o desky s rozměrem 00 x 1000 mm. Oproti minerálním vatám mají výrazně větší pevnost v tahu, tlaku a také ks odolnost ksproti protažení hmoždinky izolantem. Není proto nutné je ks, ks 4, ks 8, ks ks 10 ks 9 ks 1, ks kotvit do pole desky, používá se standardní kotvení na hrany a rohové T-spoje. Velikost Kotvení roznášecího minerální vlny (podélné talířku vlákno) hmoždinky 00x1000mm Kotvení grafitového pì nového polystyrenu 00x1000mm je základních 0 mm. ks 8 ks 10 ks 1 ks 14 ks Kotvení přes výztužnou síťovinu, ks 8, ks 10 ks 1, ks Kotvení grafitového pì nového polystyrenu 00x1000mm ks, ks 8, ks 10 ks 1, ks ks/m ks 8 ks ks/m ks/m ks 1 1 ks/m ks ks/m ks Kotvení pøes výztužnou sí ovinu Kotvení grafitového pì nového polystyrenu 00x1000mm Používání větších roznášecích talířků se u měkčích minerálních Kotvení pøes výztužnou sí ovinu vln můžeme vyhnout kotvení přes perlinku. I hmoždinky s malým ks 8 ks0 10 ks 1 ks 14 ks talířkem se nebortí ks do izolantu, 8 ks nicméně 10 ks je zde 1 riziko ks prokreslování kotev na fasádě a zvýraznění tepelných mostů vlivem kotvení. Kotvení pøes výztužnou sí ovinu 400, ks 8, ks 10 ks 1, ks R d = (R panel n panel + R joint n joint ) k k / γ Mb R d = N Rk (n panel + n joint ) / γ Mc ks 8 ks 10 ks 1 ks ks/m 8 ks/m 10 ks/m 1 ks/m

12 . projekt zateplení fasády VĚTRANÉ SYSTÉMY Na rozdíl od kontaktních fasád, nejsou větrané systémy v přímém kontaktu s povětrnostními vlivy. Největší tlak je na ochranný plášť, izolace za ním je víceméně chráněná. Při kotvení bychom měli dbát hlavně na odolnost izolací proti protažení hmoždinkou, rychlost proudění vzduchu nemá velký vliv na stabilitu desek, spíše na vyfoukávání tepla z vnějších částí izolace. Proudění vzduchu ovlivňují zejména tyto faktory: Konstrukční řešení Výška a tvar průřezu větrané vrstvy. Sklon větrané konstrukce. Materiál vrchního pláště (barva a struktura). Dimenze nasávacích a odváděcích otvorů, včetně jejich umístění. Vítr Umístění stavby (nadmořská výška). Morfologii terénu. Ochraně před větrem (okolní zástavbě a vegetaci). VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 00mm ROŠT 00mm Pro základní orientaci takovýto postup stačí, pokud bychom chtěli znát rychlost proudění v závislosti na výšce mezery, můžeme provést i podrobný normový výpočet, nebo použít speciální software. Odpor proti proudění vzduchu Minerální vlny mají různý odpor proti proudění vzduchu AF r. Čím vyšší tento odpor je, tím lépe odolávají vyfoukávání tepla. S touto veličinou se nepracuje často, nicméně má vliv na stanovené správné návrhové hodnoty izolace λ u zvláště u velmi vysokých mezer, kde je rychlost proudění vyšší. Tato veličina má také velký vliv na akustiku. Doporučené oblasti kotvení desek větraných systémů Vodorovný rošt 00 mm Není potřeba kotvit vůbec, případně se kotví hmoždinkami na desku. Velikost talířků dle tabulky níže. Sluneční záření Umístění stavby (zeměpisná délka a šířka). Ročním období (datum a hodina). 4-hodinovém cyklu (den a noc). Orientaci konstrukce ke světovým stranám. % zastínění okolní zástavbou či vegetací. VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 00mm 100mm ROŠT ROŠT 100mm 00mm 0 ks/m Vodorovný rošt 100 mm Izolační desky (00 x 100 mm) ve vysokém vodorovném roštu lze kotvit do rohů vnitřních polí, nebo kombinovaně do pole a hrany (se zvětšeným talířkem). - ks/m Desky UNI Desky a Multimax UNI a se Multimax ve vodorovném se ve vodorovném roštu nekotví, roštu v kotveném nekotví, v systému kotveném se systému použije se deska použije FASSIL deska kotvená FASSIL na kotvená hranu s na talíøkem hranu 1cm. s talíøkem 1cm. Desky Základní UNI kotvení a Základní Multimax Desky desek UNI kotvení se FASSIL a Multimax desek vodorovném a HARDSIL FASSIL se ve roštu vodorovném a ve HARDSIL nekotví, vysokém roštu ve v kotveném vodorovném vysokém nekotví, systému vodorovném v roštu, kotveném se cca použije roštu, systému kotvy cca deska na se desku, kotvy použije FASSIL talíøek na deska desku, kotvená 90mm FASSIL talíøek na HARDSIL, hranu 90mm kotvená s talíøkem HARDSIL, talíøek na hranu 10mm 1cm. talíøek s talíøkem FASSIL 10mm 1cm. FASSIL PROVÌ TRÁVANÁ PROVÌ TRÁVANÁ FASÁDA BEZ FASÁDA ROŠTU BEZ ROŠTU VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 100mmROŠT 100mm SVISLÝ ROŠT SVISLÝ ROŠT Svislý rošt 00 mm PROVÌ TRÁVANÁ PROVÌ FASÁDA TRÁVANÁ BEZ FASÁDA ROŠTU BEZ ROŠTU -4 ks/m Desky minerální izolace se rozepřou mezi svislý rošt, případně se přikotví. Velikost talířků dle tabulky níže. ks/m Bez nosného Bez roštu nosného se desky roštu kotví se desky, nebo kotví hmoždinkami, nebo hmoždinkami na desku s na talíøkem desku 10mm s talíøkem pro 10mm variantu pro na variantu hrany a na 90mm hrany pro a 90mm variantu pro do variantu pole desky. do pole desky. Základní kotvení Základní desek kotvení FASSIL desek a HARDSIL FASSIL ve a vysokém HARDSIL vodorovném ve vysokém roštu, vodorovném cca kotvy roštu, na cca desku, kotvy talíøek na desku, 90mm HARDSIL, talíøek 90mm talíøek HARDSIL, 10mm talíøek FASSIL 10mm FASSIL Bez nosného roštu Bez nosného se desky roštu kotví se, desky nebo kotví hmoždinkami, nebo na hmoždinkami desku s talíøkem na desku 10mm s talíøkem pro variantu 10mm na pro hrany variantu a 90mm na hrany pro variantu a 90mm do pro pole variantu desky. do pole desky. Pøíklad kotvení Pøíklad desek kotvení svislém desek ve roštu svislém, nebo roštu 4 kotvami, nebo do 4 kotvami pole desek. do pole Velikost desek. talíøku Velikost min.90mm talíøku min.90mm pro desky FASSIL pro desky i HARDSIL. FASSIL i HARDSIL. SVISLÝ ROŠTSVISLÝ ROŠT VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 00mm ROŠT 00mm Rychlost proudění vzduchu lze výpočtem ověřit podle ČSN , kde je mimo jiné popsán závazný postup jak vypočítat rychlost proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě. Bez roštu VODOROVNÝ VODOROVNÝ ROŠT 100mm ROŠT 100mm Pro návrh a ověření se provádí výpočet ve dvou mezních polohách: 4- ks/m. - ks/m ks/m Pøíklad Desky kotvení UNI Pøíklad desek Desky a Multimax kotvení UNI svislém a desek Multimax roštu ve ve vodorovném, svislém se nebo ve 4 roštu vodorovném kotvami roštu, nebo nekotví, pole 4 roštu kotvami desek. v nekotví, kotveném do Velikost pole v kotveném desek. systému talíøku Velikost min.90mm systému se použije talíøku pro se min.90mm deska desky použije FASSIL deska pro desky i HARDSIL. kotvená FASSIL FASSIL na kotvená i hranu HARDSIL. na s talíøkem hranu s 1cm. talíøkem 1cm. V případě bodového nosného roštu se desky tepelné izolace (00 x 100 mm) kotví buďto základními hmoždinkami na desku do pole, nebo hmoždinkami se zvětšeným talířkem na hrany v počtu Základní Základní kotvení desek kotvení FASSIL desek a FASSIL HARDSIL a HARDSIL ve vysokém ve vysokém vodorovném vodorovném roštu, cca roštu, kotvy cca na kotvy desku, na talíøek desku, 90mm talíøek HARDSIL, 90mm HARDSIL, talíøek 10mm talíøek FASSIL 10mm FASSIL A v cav,min = 0, v 1 A a v cav,max = 0,9 v 1 A a A A 1 Plocha průřezu vstupního nebo výstupního otvoru (menšího z nich) [m ] A Plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění [m ] v a Rychlost venkovního vzduchu podle [m s -1 ] Klasifikace podle odolnosti proti protažení hmoždinkou Isover výrobek PROVÌ TRÁVANÁ PROVÌ TRÁVANÁ FASÁDA FASÁDA BEZ ROŠTU BEZ ROŠTU - ks/m Doporučená velikost talířové hmoždinky v poli [mm] -4 ks/m Bez nosného Bez nosného roštu se desky roštu se kotví desky, nebo kotví, hmoždinkami nebo hmoždinkami na desku na s talíøkem desku s 10mm talíøkem pro 10mm variantu pro na variantu hrany na a 90mm hrany pro a 90mm variantu pro do variantu pole desky. do pole desky. Doporučená velikost hmoždinky na hranách [mm] Velmi měkké materiály Isover ORSIK, Isover ORSET, Isover SVISLÝ UNIROL ROŠT SVISLÝ ROŠT PROFI -nelze mechanicky kotvit- -nelze mechanicky kotvit- Měkké materiály Isover UNI, Isover AKU, Isover WOODSIL* Středně tuhé materiály Isover FASSIL, Isover MULTIMAX Velmi tuhé materiály Isover MAXIL, Isover TOPSIL 0 90 * Pro tyto materiály doporučujeme použít vodorovný rošt. Pøíklad kotvení Pøíklad desek kotvení desek svislém ve roštu svislém, nebo roštu 4, kotvami nebo 4 do kotvami pole desek. do pole Velikost desek. talíøku Velikost min.90mm talíøku min.90mm pro desky pro FASSIL desky i FASSIL HARDSIL. i HARDSIL.

13 . projekt zateplení fasády II. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA MASIVNÍ KONSTRUKCI - stavební detail KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA MASIVNÍ KONSTRUKCI tepelná izolace z EPS či minerálních vláken tepelná izolace z XPS, nebo perimetrického polystyrenu do výšky 00 mm nad terénem odsazení (x) by mělo být 0 mm pro správnou funkci odvádění stékající vody 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. plastový zakládací profil 9. pružný těsnící pásek 10. nenasákavá tepelná izolace (XPS či perimetrický polystyren) 11. ochranná vrstva 1. stávající hydroizolace 1. drenáž 14. delta membrána 1. izolace suterénu Další možnosti řešení u soklu Var. 1. Bez vnějšího zateplení suterénu. V tomto případě je nutné tepelně izolovat strop sklepa. Var.. Vodorovné izolační křídlo. Vnější vodorovné zateplení je zahrnuto v šíři mm pod okapní chodník apod. Var.. Založení u chodníku. Pokud nelze provést izolaci suterénních stěn ani tepelnou clonu, založí se fasáda 1 cm nad chodník, a místo založení se zatěsní

14 . projekt zateplení fasády Napojení izolace u okna Var. 1. Okno je umístěno uvnitř stěny. Je nutné udělat izolaci vnějších špalet. Toto řešení je doporučené pouze pro tloušťky izolace do 100 mm. Var.. Okno je na hraně stěny. Je nutné izolaci přetáhnout kousek přes rám okna. Toto řešení je doporučeno pro tloušťky izolace mm. Var.. Okno je předsazeno do roviny izolace. Toto řešení je vhodné pro velké tloušťky izolace až do 00 mm. SVISLÝ ŘEZ ZATEPLENÉ STĚNY V MÍSTĚ OKNA stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. nadokenní profil s okapničkou 9. napojovací okenní profil 10. parapetní profil SVISLÝ ŘEZ ZATEPLENÉ STĚNY V MÍSTĚ OKNA S VENKOVNÍ ROLETOU X 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. napojovací okenní profil x prostor nad oknem musí být řešen dle požárních norem ČSN 7 08xx

15 . projekt zateplení fasády NAPOJENÍ IZOLACE na šikmou střechu Var. 1. Napojení na tříplášťovou střechu 8 Var.. Napojení na dvouplášťovou střechu 8 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. napojovací děrovaný profil / zatěsnění trvale pružným tmelem 8 8 NAPOJENÍ IZOLACE na atiku ploché střechy stávající stěna. lepící vrstva. tepelněizolační deska (MW či EPS) 4. základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka 7. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. rohový vyztužovací profil 9. trvale pružný tmel 10. oplechování atiky Uvedené detaily konstrukcí kontaktních zateplovacích systémů vycházejí z podkladů Evropské asociace pro ETICS. Detaily ostatních stavebních konstrukcí jsou také zpracovány na našem webu, kde jsou volně stažitelné v obvyklých formátech. VÝBĚR: STAVEBNÍ PRVKY PLOCHÉ STŘECHY 14-1

16 . projekt zateplení fasády IIi. VĚTRANÝ SYSTÉM NA LEHKÉ KONSTRUKCI DŘEVOSTAVBY - STAVEBNÍ DETAIL Provětrávaná stěna na lehkém stropu dřevostavby TEPLOTA C TERMOVIZNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI Součinitel prostupu tepla U (řez A) 0,11 W.m - K -1 Součinitel prostupu tepla U (řez B) 0,11 W.m - K -1 Skladba řezu A (z exteriéru do interiéru) x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 40 cm, 1% vlhkosti) -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 1 OSB deska 10 Isover UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e =, cm, 14% vlhkosti) 1 Rigips RigiStabil 10 Isover UNI (dřevěné trámce /1 e = 0 cm, 1% vlhkosti) 0 Odvětrávání 10 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) Skladba řezu B (z exteriéru do interiéru) -- Povrchová úprava podlahy 0 Potěr 0 Isover N 40 Isover EPS 100 S pro dorovnání výšky potrubí 19 OSB deska 10 Isover UNIROL PROFI (dřevěné trámky 10/1, e = 80 cm, 11% vlhkosti) 1 OSB deska 80 Isover ORSET (v instalační úrovni, skelná vlna, lambda 0,040) 7 Rigips zakládací profil CD 0/7 7 Rigips profil CD 0/7 x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm Vstupní dveře TEPLOTA C TERMOVIZNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI Součinitel prostupu tepla U (řez A) 0,11 W.m - K -1 Součinitel prostupu tepla U (řez B) 0,10 W.m - K -1 Skladba řezu A (z exteriéru do interiéru) x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 40 cm, 1% vlhkosti) -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 1 OSB deska 10 Isover UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e =, cm, 14% vlhkosti) 1 Rigips RigiStabil 10 Isover UNI (dřevěné trámce /1 e = 0 cm, 1% vlhkosti) 0 Odvětrávání 10 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) Skladba řezu B (z exteriéru do interiéru) -- Povrchová úprava podlahy 0 Potěr -- Parobrzda a separační vrstva 0 Isover N 40 Isover EPS 100 S pro dorovnání výšky potrubí Těsnění proti vlhkosti 00 Betonová základová deska -- Separační vrstvy 100 SYNTHOS XPS 0L 100 SYNTHOS XPS 0L 100 SYNTHOS XPS 0L Štěrkový násyp

17 . projekt zateplení fasády Monopitch roof structure (I-beam) Eaves Napojení šikmé střechy na stěnu (I-nosníky) - řez B Build-up A TEPLOTA in cm C, Rigips Rigidur H double layer, each layer 1.mm,0 ISOVER Integra UKF 1-0 (wood / e=40cm, 1% wp) ISOVER VARIO KM Duplex UV 1, OSB board or chipboard 1,0 ISOVER Integra ZKF 1-0 (wood /1 e=.cm, 14%wp) 1, OSB board or chipboard 1,0 Kontur FSP 1-0 Easy Fix 10 (wood /1 e=0cm, 1%wp),0 Rear ventilation 1,0 Exterior cladding (e.g. wood, metal, plastic, stone) TERMOVIZNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI Napojení šikmé střechy na stěnu (I-nosníky) - řez Airtight level A Build-up B in cm Metal sheet covering Separating layer,4 Solid timber panelling,0 Counter battens /8 ISOVER Integra ZUB underlay sheeting,4 Solid timber panelling,0 ISOVER Integra ZKF 1-0 FJI beam 8x8/0, e=80cm, % wp) ISOVER VARIO KM Duplex UV,0 ISOVER Integra UKF 1-0 (wood / e=0cm, 11% wp), Rigips Rigidur H double layer, each layer 1. mm Součinitel prostupu tepla U (řez A) 0,11 W.m - K -1 Součinitel prostupu tepla U (řez B) 0,11 W.m - K -1 Skladba řezu A (z exteriéru do interiéru) Skladba řezu B (z exteriéru do interiéru) x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm -- Plechová střešní krytina 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) Separační vrstva (latě / e = 40 cm, 1% vlhkosti) 4 Dřevěné bednění -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 0 Kontralatě /8 1 OSB deska -- TYVEK SOLID bod bednění 10 Isover UNIROL PROFI A 4 Dřevěné B bednění. x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm Plechová střešní krytina (dřevěné trámce /1 e.0 =, ISOVER cm, UNIROL 14% vlhkosti) PROFI (menší tl.) (latě / e=40 cm, 1% 0 Isover UNIROL PROFI vlhkosti) Separační (FJI vazník vrstva 8x8/0, e = 80 cm, % vlhkost) 1 Rigips RigiStabil ISOVER VARIO KM DUPLEX UV -- Isover VARIO KM DUPLEX.4 Dřevěné UV bednění 1. OSB deska.0 Kontralatě /8 10 Isover UNI (dřevěné trámce /1 e = 0 cm, 1% vlhkosti) 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 0 cm, 11% vlhkosti) 1.0 ISOVER UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e=, cm, 14% vlhkosti) TYVEK SOLID bod bednění 0 Odvětrávání x Rigips RigiStabil, 1. OSB deska.4 tl. Dřevěné desky bednění 1, mm 10 Vnější opláštění (např. 1.0 dřevo, ISOVER plech, UNI kámen,..) (dřevěné trámce /1 e=0 cm, 1% vlhkosti) ISOVER UNIROL PROFI (FJI vazník 8x8/0, e=80.0 cm, % vlhkost).0 Odvětrávání ISOVER VARIO KM DUPLEX UV 1.0 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) ISOVER UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e=0 cm,.0 11% vlhkosti). x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm Napojení šikmé střechy na stěnu (I-nosníky) Napojení šikmé střechy na stěnu (I-nosníky) TEPLOTA C TERMOVIZNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI A. x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm.0 ISOVER UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e=40 cm, 1% vlhkosti) ISOVER VARIO KM DUPLEX UV 1. OSB deska 1.0 ISOVER UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e=, cm, 14% vlhkosti) OSB deska 1.0 ISOVER UNI (dřevěné trámce /1 e=0 cm, 1% vlhkosti).0 Odvětrávání 1.0 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) Skladba řezu A (z exteriéru do interiéru) x Rigips RigiStabil, tl. desky 1, mm 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 40 cm, 1% vlhkosti) -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 1 OSB deska 10 Isover UNIROL PROFI (dřevěné trámce /1 e =, cm, 14% vlhkosti) 1 Rigips RigiStabil 10 Isover UNI (dřevěné trámce /1 e = 0 cm, 1% vlhkosti) 0 Odvětrávání 10 Vnější opláštění (např. dřevo, plech, kámen,..) B Součinitel prostupu tepla U (řez A) 0,11 W.m - K -1 Plechová střešní krytina Separační vrstva Součinitel prostupu tepla U (řez B) 0,11 W.m - K -1.4 Dřevěné bednění.0 Kontralatě /8 TYVEK SOLID bod bednění Skladba řezu B (z exteriéru do interiéru).4 Dřevěné bednění Plechová střešní krytina ISOVER UNIROL PROFI (FJI vazník 8x8/0,.0 Separační vrstva e=80 cm, % vlhkost) ISOVER VARIO KM DUPLEX UV 4 Dřevěné bednění ISOVER UNIROL PROFI (menší tl.) (latě /.0 0 Kontralatě /8 e=0 cm, 11% vlhkosti) --. x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm TYVEK SOLID bod bednění 4 Dřevěné bednění 0 Isover UNIROL PROFI (FJI vazník 8x8/0, e = 80 cm, % vlhkost) -- Isover VARIO KM DUPLEX UV 0 Isover UNIROL PROFI (menší tl.) (latě / e = 0 cm, 11% vlhkosti) x Rigips Rigidur, tl. desky 1, mm 1-17

18 4. realizace I. PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje norma ČSN 7 901: Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů ETICS. Níže uvedený technologický postup je pouze doporučením výrobce izolačních materiálů. Montážní návod jednotlivých systémů se může lišit, proto je nutno vždy dodržet technologický postup zvoleného zateplovacího systému. Video dostupné na 1 Příprava podkladu Desky je možné lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných nečistot. Doporučuje se povrch fasády omýt tlakovou vodou, provést penetraci staré omítky, příp. vyrovnat omítkou novou. Rovinnost podkladu by měla být max. 0 mm/m, resp. 10 mm/m u celoplošného lepení. Založení fasády Certifikovaný soklový profil s okapničkou je nejčastější způsob založení fasády. Měl by splňovat atest dle požární normy, v současné době jsou již k dispozici kovové i plastové lišty, které vyhoví z požárního hlediska. Plastové profily mají velkou výhodu v tom, že netvoří tepelný most ani výrazně nedilatují. Lepení desek Pěnový polystyren, stejně jako minerální izolace s podélnými vlákny, se lepí pouze po obvodu s vnitřními body tak, aby kontaktní lepená plocha byla min. 40 %. Minerální izolace z kolmých vláken Isover NF se vždy lepí celoplošně! 4 Kotvení hmoždinkami Po nalepení desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla (min. 4 hodin) se provádí přebroušení desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. Po přebroušení se provádí kotvení desek talířovými hmoždinkami. 7 Ochrana hran a izolace při montáži Nárožní a ostatní hrany se musí vyztužit speciálními profily, nebo zdvojením výztužné síťoviny při méně náročných aplikacích. U oken a dveří se provede diagonální zpevnění v rozích otvorů pruhem perlinky o min. rozměrech 00 x 00 mm. 8 Penetrace podkladu Penetrace se provádí pro snížení a sjednocení savosti výztužné vrstvy, aby bylo možno následně bez problémů provádět vrchní tenkovrstvé omítky. Do penetračního nátěru je možné přidat barvu odstínu výsledné povrchové úpravy, nebo rovnou koupit penetraci probarvenou. Vyztužování hran perlinkou Základní (výztužná) vrstva Provádí se obvykle po 1- dnech od ukončení lepení desek a případném kotvení hmoždinkami. Vyztužení základní vrstvy se provádí ručně plošným zatlačením skleněné síťoviny do vnější třetiny základní vrstvy. Provádění povrchových úprav Jako povrchové úpravy pro kontaktní zateplovací systémy se nejčastěji používají úšlechtilé tenkovrstvé omítky různého složení, barev a struktur. Dle použitého pojiva se používají omítky akrylátové, silikonové, silikátové, nebo silikon-silikátové. Pro vatové systémy se používají posledně zmíněné.

19 4. realizace II. Provádění větraných fasádních systémů Video dostupné na 1 Příprava vymezovacího roštu Základem většiny větraných fasád je nosný rošt. Montuje se k nosné konstrukci na svislo či vodorovně. Obvykle se používá hliníkový rošt, lze použít ale také např. rošt dřevěný, který lze udělat dvojitě křížem přes sebe, nebo v případě halových objektů je rošt pevnou součástí obvodového pláště. Vymezovací rošt se může vynechat v případě speciální varianty napichování na trny v souvislosti se samonosným vrchním pláštěm. Vkládání tepelné izolace Izolace by měla být vždy o něco širší než je samotný rošt. Obvykle by měla být deska tepelné izolace o cca 1 cm širší. V případě dodatečného kotvení pevnějších desek stačí šíře o 0, cm větší. Takto správně vložená deska se v roštu rozepře a izolaci není nutno lepit ke stěně, případně se přikotví. Používají se středně tuhé desky většinou čedičové izolace. 4 Kotvení desek Ve svislém roštu a někdy i ve vodorovném roštu je nutné desky tepelné izolace přikotvit. Druh kotvících prvků záleží na použité tepelné izolaci, jejich počet většinou na konstrukci větrané fasády. Doporučení kotvení desek je znázorněno v kapitole Projekt. Konečný počet kotvících prvků ale řeší konkrétní projekt zodpovědného projektanta. Ochrana tepelné izolace Použití difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášt fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery. Všechny desky tepelné izolace do větraných fasád jsou ale hydrofobizované, takže při jejich dočasném povrchovém smáčení je jejich funkce zachována, správně navržená větraná fasáda velice rychle zase vyschne. Řešení detailů větrané mezery Větraná mezera by měla mít minimální šíři cm, doporučeny jsou ale centimetry 4. Tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch. Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a výstupního otvoru. Slouží jako ochrana před drobnými hlodavci a ptáky, kteří by mohli do této mezery zalézat. Pohledová vrstva V současné době je na českém trhu nepřeberné množství materiálů a výrobků. Od standardních vláknocementových desek je možné použít dřevěné obklady, tenké kamenné desky, plech, nebo některé nové materiály jako je dřevoplast apod

20 4. realizace III. ZATEPLENÍ SOKLU A SUTERÉNU Shodně jako u zateplení stěny je nezbytné i pro oblast soklu použít technologický postup konkrétního zateplovacího systému. Video dostupné na 1 Příprava podkladu Stejně jako pro ETICS musí být podklad pro soklové izolace vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou. Zateplovací systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanační systém, nicméně například výrazně snižuje množství zkondenzované vlhkosti v konstrukci. Podklad se následně pro zvýšení soudržnosti penetruje k tomu určeným přípravkem. Lepení desek V případě lepení na silikátové podklady (cihly, beton apod. se používají běžná lepidla pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS). V místech obkladů keramickými pásky se doporučuje plochu lepidla zvýšit ze 40 na 0 % povrchu desky, nebo lepit celoplošně. V případě lepení na asfaltové hydroizolace se používají PUR pěny určené k lepení tepelných izolací, nebo bezrozpouštědlová asfaltová lepidla. 4 Kotvení hmoždinkami Po nalepení a přiměřeném zatvrdnutí lepidla se v nadzemní části provádí kotvení hmoždinkami. Soklová část se kotví pouze v místech, kde hmoždinka nemůže poškodit hydroizolaci. Kotví se v počtu cca 4- ks/m. Při provádění soklu s keramickým obkladem se často používají výkonné šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem aplikované až přes výztužnou síťovinu dle konkrétního technologického postupu. Lepení v oblasti suterénu Lepení na suterénní stěny je dočasné montážní lepení, které desky podrží na místě, dokud nedojde k zasypání stavební jámy. Tepelněizolační desky musí být ve spodní části pevně založeny, např. na základový výstupek. Lepením musí být zajištěno, že při sedání zásypové půdy nevzniknou v izolaci smyková pnutí. Pro celoplošná lepení se používají např. lepidla na bázi asfaltu, nebo asfaltocementové bázi neobsahující rozpouštědla. Základní (výztužná) vrstva Základní vrstva se v podstatě neliší od zateplovacího systému stěn. V místech s vysokým provozem (okolo chodníků, hřišť apod.) s rizikem proražení systému je vhodné výztužnou vrstvu zdvojit, nebo použit zesílenou tzv. pancéřovou perlinku. Základní vrstva se zatahuje min. 00 mm pod úroveň terénu, aby byly izolační desky dostatečně chráněny proti mechanickému poškození a např. hlodavcům. Provádění konečné povrchové vrstvy Před prováděním povrchových vrstev se provede penetrace za účelem snížení a sjednocení savosti podkladu. Jako povrchová úprava soklu se používají ušlechtilé soklové omítky z přírodního popř. umělého kameniva. Častým případem je provedení soklu z keramického obkladu, popř. kamene. V tomto případě je nezbytné provedení tepelně-technického výpočtu, protože keramický i kamenný obklad je difuzně uzavřený a v zateplovacím systému by tak mohlo kondenzovat vysoké množství vlhkosti vedoucí k poruchám.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Fasády v.0 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit fasádu I. Základní

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZATEPLENÍ + OKNA = PENÍZE ZPĚT ZVAŽTE NAŠI NABÍDKU WWW.PLATIMEZAKAZNIKUM.CZ PLATÍME SPOLEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM

ZATEPLENÍ + OKNA = PENÍZE ZPĚT ZVAŽTE NAŠI NABÍDKU WWW.PLATIMEZAKAZNIKUM.CZ PLATÍME SPOLEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM ZATEPLENÍ + OKNA = PENÍZE ZPĚT ZVAŽTE NAŠI NABÍDKU PLATÍME SPOLEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM ZVAŽTE NAŠI NABÍDKU Pořiďte si špičková okna HOCO se slevou 25% a získáte ke kvalitním oknům navíc možnost nakoupit skvělé

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

ISOVER pro šikmé střechy a stropy

ISOVER pro šikmé střechy a stropy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro šikmé střechy a stropy Informace pro projektanty a realizační firmy Šikmé střechy 2 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit střechu I.

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více