Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci"

Transkript

1 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Výroční zpráva o činnosti 2014

2 Obsah 1 Úvod 1 2 Struktura fakulty Orgány fakulty 2.2 Struktura fakulty 2.3 Personální struktura fakulty 2.4 Profesorská a habilitační řízení 3 Vzdělávací činnost Akreditované studijní programy a obory 3.2 Nabídka studia v anglickém jazyce 3.3 Zájem o studium a podmínky přijímacího řízení 3.4 Počty studentů a absolventů 3.5 Kreditový systém a hodnocení studia 3.6 Stipendia 3.7 Tvůrčí činnost studentů 3.8 Vzdělávací propagační akce 3.9 Kvalita výuky 3.10 Celoživotní vzdělávání 4 Vědecko-výzkumná činnost vědecko-výzkumné činnosti 4.2 Institucionální podpora 4.3 Centrum kompetence 4.4 Vědecko-výzkumné projekty 4.5 Studentská grantová soutěž 4.6 Smluvní výzkum a vývoj 4.7 Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 4.8 Výsledky vědecko-výzkumné a vývojové činnosti 4.9 Komercializace výsledků a výstupů vědecko-výzkumné činnosti 5 Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 5.2 Mezinárodní spolupráce v oblasti vědecko-výzkumné 5.3 Mezinárodní mobilita 6 Partnerství a spolupráce Členství v českých a zahraničních asociacích a organizacích 6.2 Spolupráce s univerzitami a výzkumnými organizacemi 6.3 Konference, sympozia, veletrhy 6.4 Spolupráce s průmyslovou praxí 7 Rozvoj fakulty Kvalita a kultura akademického života 7.2 Infrastruktura 7.3 Rozvojové a investiční projekty financované MŠMT 7.4 Projekty financované ze strukturálních fondů EU 8 Vnější a vnitřní hodnocení fakulty 23 9 Závěr 24 Tabulkové přílohy 25 Textové přílohy 47

3 1 Úvod Fakulta strojní je nejstarší fakultou liberecké univerzity, v roce 2013 oslavila 60. let od svého založení a rok 2014 (akademický rok 2013/2014) byl 60. rokem fungování fakulty. Po celou dobu existence, během let dobrých i špatných, se fakulta strojní vždy snažila naplňovat své cíle, vize a poslání. Je nepochybné, že se jí to dařilo, daří a s podporou všech členů akademické obce bude dařit i v budoucnu. Fakulta strojní vždy nesla svůj díl činností a odpovědnosti za rozvoj univerzity, vždy stála u vzniku dalších fakult a v neposlední řadě i při vzniku Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, který by bez podpory fakulty strojní nejenom nevznikl, ale nebylo by ho možné ani rozvíjet. Výroční zpráva Fakulty strojní TU v Liberci za rok 2014 je vyjádřením naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci na období a jeho aktualizace na rok Výroční zpráva o činnosti Fakulty strojní TU v Liberci za rok 2014 předkládá informace o fakultě, pedagogických činnostech, vědecko-výzkumných činnostech, mezinárodní spolupráci, partnerství a internacionalizaci. Pro udržitelnost fakulty a pro její rozvoj je nezbytná spolupráce akademické obce, dostatečné znalosti a kompetence akademických pracovníků fakulty, rozvoj osobností a týmů, dostatečné laboratorní zázemí a vybavení a kvalitní podpora z hlediska administrativních činností nejenom na fakultě, ale i z pozice rektorátních útvarů a vedení TUL. Významné události v roce 2014 Funkce děkana Fakulty strojní TU v Liberci se ujal prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, který byl jmenován děkanem fakulty na období V březnu byly vyhlášeny volby do Akademického senátu FS TUL a do Akademického senátu TUL na funkční období V červnu se konalo první ustavující zasedání Akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci, na kterém byly zvoleny orgány na nové funkční období. V dubnu byla ustavena nová Vědecká rada fakulty strojní, která se skládá z 33 členů. Z toho je 16 členů z TUL, 17 členů externích včetně zástupců významných průmyslových firem a podniků. V průběhu letních měsíců byl zahájen přesun pracovišť fakulty strojní z budovy P katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti (KMP) a katedry sklářských strojů a robotiky (KSR) a děkanátu fakulty strojní z budovy A do budovy G. Tímto byla dokončena koncentrace všech pracovišť fakulty strojní do areálu kampusu TUL Husova Studentská..

4 2 Struktura fakulty 2.1 Orgány fakulty Zastoupení Děkan od Tajemnice prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Ing. Anna Benešová Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci od do Předseda doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. Místopředseda za komoru akademických prac. prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. Místopředseda za komoru studentů Ing. Ondřej Řídký Tajemník Ing. Rudolf Martonka, Ph.D. Členové komory akademických pracovníků prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. Ing. Jiří Blekta, Ph.D. doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. Ing. Michaela Kolnerová, Ph.D. doc. Ing. Lubomír Moc, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Členové komory studentů Ing. Martin Borůvka Ing. Jan Hujer Ing. Lukáš Zuzánek Ing. Jiří Komárek Ing. Andrii Shynkarenko Akademický senát TU v Liberci od Zástupci akademiků za FS TUL Zástupce studentů za FS TUL Zástupce FS TUL v Radě vysokých škol prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. doc. Ing. Lubomír Moc, CSc. Ing. Jan Vácha Ing. Michaela Kolnerová, Ph.D. Vědecká rada Fakulty strojní TU v Liberci od Předseda prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Členové z TUL doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. doc. Ing. Josef Janeček, CSc. prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. prof. RNDr. David Lukáš, CSc. prof. Ing. Petr Louda, CSc. doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. Ing. Ivo Matoušek, Ph.D. prof. Ing. Iva Nová, CSc. prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. prof. Ing. Jan Skalla, CSc. prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc. Členové externí UP DFJP Pardubice doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. FJFI ČVUT Praha prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.

5 FS ČVUT Praha FAV ZČU v Plzni FT UTB ve Zlíně ÚT AV ČR, v. v. i. Praha Magna Exteriors&Interiors (Bohemia), s.r.o., Liberec FS VŠB-TU Ostrava SjF STU Bratislava ÚT AV ČR, v. v. i. Praha emeritní profesor emeritní profesor FSI VUT v Brně Rieter CZ, s.r.o. FS ČVUT v Praze ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín Benteler ČR s.r.o. Stráž nad Nisou Disciplinární komise od Předseda Členové Orgány fakulty Děkan do Tajemnice prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. prof. ing. Vladislav Laš, CSc. doc. Ing. David Maňas, Ph.D. prof. Ing. František Maršík, DrSc. Ing. Pavel Neumann prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. doc. Ing. František Palčák, CSc. prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. Ing. Jiří Sloupenský, CSc. prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. Ing. Pavel Šimák doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. Ing. Jan Hujer Ing. Petr Kulhavý Zastoupení doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. Ing. Anna Benešová Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci do Předseda doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. do Doc. Ing. Lubomír Moc, CSc. od Místopředseda za komoru akademických Ing. Luboš Běhálek pracovníků Místopředseda za komoru studentů ** Ing. František Lemfeld do * Ing. Martin Mazač od Tajemník * Ing. Kateřina Horáková do Členové komory akademických pracovníků Ing. Michaela Kolnerová, Ph.D. od doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. Ing. Pavel Doubek, Ph.D. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. doc. Ing. Lubomír Moc, CSc. Ing. Aleš Lufinka, Ph.D. Ing. Ivo Matoušek, Ph.D. prof. Ing. Iva Nová, CSc. prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. * Členové komory studentů Jiří Čonka do Ing. Ladislav Perk Ing. Pavel Srb od Ing. Jan Vácha Jiří Vraštil od ** Vzdání se mandátu Akademický senát TU v Liberci Zástupci akademiků za FS TUL prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

6 Zástupce studentů za FS TUL Zástupce v Radě vysokých škol prof. Ing. Petr Louda, CSc. Ing. Jan Vácha Ing. Jan Vácha Vědecká rada Fakulty strojní TU v Liberci do Předseda doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. Členové z TUL prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. doc. Ing. Josef Janeček, CSc. prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. prof. RNDr. David Lukáš, CSc. prof. Ing. Petr Louda, CSc. doc. Dr. Ing. Ivan Mašín prof. Ing. Iva Nová, CSc. prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. doc. Ing. Petr Tůma, CSc. od prof. Ing. Jan Skalla, CSc. prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc. prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. Členové externí FJFI ČVUT Praha prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. FS ČVUT Praha prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. ÚT AV ČR, v. v. i. Praha prof. Ing. František Maršík, DrSc. DFJP, UPa Pardubice prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. FS Politechnika Lodž, Polsko prof. Dr. Stanislaw Mitura, DrSc. FS VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. SjF STU Bratislava doc. Ing. František Palčák, CSc. ÚT AV ČR, v. v. i. Praha prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. emeritní profesor prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. emeritní profesor prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. Benteler ČR s.r.o. Stráž nad Nisou doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. Disciplinární komise do Předseda Členové 2.2 Struktura fakulty doc. Ing. Lubomír Moc, CSc. doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. Ing. Jan Hujer Ing. Jan Škoda Fakulta je organizačně členěna na děkanát, studijní oddělení a jedenáct kateder. Organizační útvar Děkanát do Děkan Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost Proděkanka pro pedagogickou činnost Proděkan pro vnější vztahy Zastoupení doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

7 Děkanát od Děkan Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost Proděkan pro pedagogickou činnost Proděkanka pro doktorské studium Proděkan pro vnější vztahy Tajemnice Sekretariát děkana Manažerka pro rozvoj a projekty Referentka pro zahraniční vztahy Studijní oddělení Vedoucí studijního oddělení Referentka Referentka prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld doc. Martin Bílek, Ph.D. Ing. Ivo Matoušek, Ph.D. doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. Ing. Anna Benešová Pavla Kholová RNDr. Iveta Lukášová Ing. Marcela Válková Mgr. Radka Dvořáková Ing. Mgr. Dana Semotjuková Daniela Stejskalová Katedry Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. do doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D od Katedra strojírenské technologie prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld do Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. od pověřený vedením Katedra materiálu prof. Ing. Petr Louda, CSc. Katedra energetických zařízení doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. Katedra aplikované kybernetiky prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. Katedra částí a mechanismů strojů prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. Katedra obrábění a montáže doc. Ing. Jan Jersák, CSc. Katedra vozidel a motorů Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Katedra sklářských strojů a robotiky doc. Ing. František Novotný, CSc. Katedra textilních a jednoúčelových strojů prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. Katedra výrobních systémů Ing. Petr Zelený, Ph.D. 2.3 Personální struktura fakulty V roce 2014 působilo na FS TUL celkem 165 pracovníků (125,8 přepočtených pracovníků), z toho 112 akademických pracovníků (88,5 přepočtených). Celkový počet pedagogů poklesl meziročně o 8,1 %. Výuku ve studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských zajišťovali především interní profesoři v počtu 21 a docenti v počtu 28 v pozici garantů studijních předmětů, školitelů, přednášejících a vedoucích závěrečných studentských prací. Na plnění pedagogických úkolů se podíleli i odborní asistenti v počtu 53, asistenti v počtu 9 a lektoři v počtu Profesorská a habilitační řízení Probíhalo jedno profesorské řízení zahájené v roce Bylo zastaveno jedno habilitační řízení zahájené v roce Bylo úspěšně ukončeno 1 habilitační řízení ke jmenování docentem a byl jmenován jeden docent. 3 Vzdělávací činnost Fakulta uskutečňuje a garantuje odbornou úroveň všech tří typů studijních programů.

8 3.1 Akreditované studijní programy a obory Fakulta garantuje výuku v 8 studijních programech (z toho 7 programů je akreditováno v anglickém jazyce). V roce 2014 získala fakulta akreditaci pětiletého magisterského programu M2301 Strojní inženýrství, obor Aplikovaná mechanika. Všechny programy jsou vyučovány v prezenční i kombinované formě studia. Přehledy uvedeny v tabulkových přílohách 3.1. Výuka na detašovaných pracovištích Výuka v Mladé Boleslavi v letním semestru akademického roku 2013/2014 studovali na detašovaném pracovišti v Mladé Boleslavi studenti 1. ročníku bakalářského studijního programu Strojní inženýrství v prezenční formě studia. 3.2 Nabídka studia v anglickém jazyce Fakulta strojní nabízí studium v anglickém jazyce ve všech typech studijních programů. V akademickém roce 2013/2014 v letním semestru studovali na fakultě strojní tři studenti jako samoplátci. V akademickém roce 2014/15 v zimním semestru bylo na fakultě strojní zapsáno ke studiu v anglickém jazyce sedm studentů. Čtyři studenti byli zapsáni jako samoplátci, tři jako vládní stipendisté v rámci programu Zajištění studia v oblasti energetika uskutečňovaného v anglickém jazyce. Stipendium nabízí vláda České republiky prostřednictvím MŠMT v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí k podpoře studia na veřejných vysokých školách v České republice. Výuka v anglickém jazyce probíhala rovněž v rámci krátkodobých programů ERASMUS+, CEEPUS, IAESTE a IRP. Podrobně viz kapitola Zájem o studium a podmínky přijímacího řízení Zájem o studium na Fakultě strojní TU v Liberci projevilo 797 uchazečů (oproti roku 2013 je to o 205 méně). Z celkového počtu přihlášených uchazečů se zapsalo 554 studentů, tj. přibližně 69 % (v roce 2013 to bylo 71,9 %). Do studia všech ročníků se v akademickém roce 2014/15 zapsalo 1154 studentů (tj. o 299 studentů méně oproti roku 2013). Struktura studentů se nemění, podíl studentů v jednotlivých typech studia zůstává přibližně zachován. V bakalářském programu je zapsáno 62 % studentů, v magisterských programech přibližně 26 %, v doktorských studijních programech 12 % z celkového počtu zapsaných studentů. Tradičně převládají zájemci o studium ze středních průmyslových škol 51,5 %, zájemci z ostatních středních škol představují 34 %, zájemci z gymnázií tvoří nejméně početnou skupinu 15,5 %. BSP MSP NMSP DSP 635 přihlášených, 431 zapsaných. O studium v bakalářských oborech BSP se ucházeli zejména zájemci ze středních průmyslových škol (přibližně 50 % z celkového počtu přihlášených), další pak z gymnázií (14 %) a z ostatních středních škol (36 %). 8 přihlášených, 7 zapsaných 126 přihlášených, 92 zapsaných. Uchazeči o studium v magisterských programech byli ve většině případů absolventi bakalářského studia na TU v Liberci a v jednotlivých případech z jiných fakult. 28 přihlášených, 24 zapsaných. Uchazeči o studium v doktorských programech byli převážně absolventi magisterského studia na Fakultě strojní TU v Liberci, 7 uchazečů absolvovalo předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole. 3.4 Počty studentů a absolventů Počet neúspěšných studentů v průběhu prvního roku studia je stále vysoký, zejména v bakalářském studijním programu. Studenti jsou přijímání dle prospěchu ze střední školy. V průběhu prvního roku studium neúspěšně ukončilo 279 studentů v BSP, 4 studenti v NMSP a 1 student v DSP. Průměrná doba absolvování překračuje standardní dobu studia.

9 BSP Do studia bylo v akademickém roce 2014/2015 zapsáno 712 studentů (z toho 528 v presenční formě studia a 184 ve formě kombinované). V roce 2014 studium úspěšně ukončilo 107 studentů (53 % z celkového počtu absolventů). Průměrná doba studia absolventů BSP v roce 2014 byla 4,73 let. (N)MSP Do studia bylo v akademickém roce 2014/2015 zapsáno 301 studentů (z toho 212 v prezenční formě studia a 89 ve formě kombinované). V roce 2014 studium úspěšně ukončilo 72 studentů (35 % z celkového počtu absolventů). Průměrná doba studia absolventů MSP (pětiletého) byla 10,2 let, průměrná doba studia absolventů NMSP byla 3,37 let. DSP Do studia bylo v akademickém roce 2014/2015 zapsáno 141 studentů (z toho 83 v presenční formě studia a 58 ve formě kombinované). V roce 2014 studium úspěšně ukončilo 23 studentů (11 % z celkového počtu absolventů). Průměrná doba studia absolventů byla 7,13 let. 3.5 Kreditový systém a hodnocení studia Pro hodnocení průběhu studia v bakalářských a v navazujících magisterských programech je využíván kreditový systém ECTS (European Credit Transfer System). Technické univerzitě v Liberci byl na období udělen Evropskou komisí certifikát ECTS Label. Dvojjazyčný Dodatek k diplomu/diploma Suplement, podložený důsledným užíváním kreditového systému, dostává automaticky od roku 2005 každý absolvent TUL jako přílohu ke svému diplomu. Pro úspěšné ukončení studia v roce 2014 bylo požadováno získání: v BSP 180 kreditů, v NMSP 180 kreditů ve tříletém a 120 kreditů ve dvouletém NMSP, v MSP (pětiletém) 300 kreditů (dělí se na dvě části: 150 kreditů v první části studia, 150 ve druhé části studia). 3.6 Stipendia Stipendia vyplacená v roce 2014 byla přiznána v souladu se Stipendijním řádem Fakulty strojní TU v Liberci a dle platných vyhlášek děkana fakulty strojní. Celkem byla vyplacena stipendia studentům. Celková výše vyplacených stipendií představovala částku 14,42 mil. Kč. Částka vyplacených stipendií v roce 2014 se oproti roku 2013 snížila o 1,63 mil. Kč. Stipendium Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou Celkem 19 studentů fakulty strojní obdrželo stipendia v rozmezí 3 až Kč. 3.7 Tvůrčí činnost studentů Cena hejtmana Libereckého kraje Ing. Láník Pavel Obor: Strojírenská technologie Téma DP: Geopolymerní kompozitní systémy a jejich odolnost k dynamickému namáhání Cena rektora TUL Ing. Jan Kracík Obor: Aplikovaná mechanika Téma DP: Návrh nadzvukového aerodynamického tunelu Cena děkana FS TUL Ing. Hana Kupilíková Obor: Strojírenská technologie Téma DP: Vliv velikosti deformace a stavu napjatosti na poškození ochranného povlaku na bázi Zn-Mg Ing. Jiří Riegr Obor: Konstrukce strojů a zařízení Téma DP: Konstrukce navíjecího stroje s digitálním vinutím Ing. Martin Holub Obor: Aplikovaná mechanika

10 Téma DP: Studie lehkého terénního vozidla se speciálním podvozkem Ing. Kamil Hübner Obor: Inovační inženýrství Téma DP: Inovace vibroizolačního mechanismu hydraulického stolu Bc. Martin Vajgl Obor: Materiály a technologie Téma BP: Návrh tvarové změny držáku houkačky vozu Škoda Rapid Bc. Jakub Sieber Obor: Stroje a zařízení Téma BP: Navrhněte vhodnou konstrukci rámu pro pootáčení kartuše v zařízení určeném pro analýzu DNA Bc. Petr Havlík Obor: Výrobní systémy Téma BP: Prototypová výroba funkčního celku na CNC obráběcím centru Prospěli s vyznamenáním červený diplom Ing. Kamil Hübner Ing. Jan Kracík Ing. Martin Kulič Ing. Jiří Riegr Ing. Miroslav Rudolf Studentská grantová soutěž na fakultě V rámci studentské grantové soutěže bylo řešeno 16 projektů v celkovém objemu 6,1 mil. Kč. Podrobně viz kapitola 4.5. Studentská vědecká a odborná činnost SVOČ Šestý ročník soutěže na podporu talentovaných studentů magisterských a doktorských oborů pořádaly fakulty textilní, strojní a mechatroniky v rámci IRP TUL Cílem soutěže je podpora tvůrčích typů studentů s předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost na technických fakultách TUL. Soutěže se zúčastnilo více než 40 studentů, z toho 22 studentů z fakulty strojní. Sekce Strojírenství umístění studentů: 1. Kamil Hűbner Inovace vibroizolačního mechanismu hydraulického stolu 2. Tomáš Stloukal Inovace malého pánvového agregátu pro tavení skloviny 3. Jitka Kulifay Minimalizace vad na povrchu skla po střihu nůžek na lisovém feedru 4. Eva Habelová Inovace systému pro měření přesuvné síly třmenu brzdy 5. Josef Vašata Zařízení pro odjehlování pístových kroužků Sekce Strojírenství umístění doktorandů: 1. Ing. Pavel Brdlík Využitelnost chladícího potenciálu oxidu uhličitého ve vyfukovacím procesu 2. Ing. Martin Mazač Měření teplot ozubených kol v reálném provozu 3. Ing. Ondřej Matúšek Polohování MEMS upínek za pomoci průmyslové kamery 4. Ing. Petr Kulhavý Analýza a optimalizace výpočtu tlakových ztrát výměníku tepelného konvektoru 5. Ing. Jan Vácha Vliv uhlíkových nanotrubic jako plniva na vlastnosti vstřikované polypropylenové matrice Workshop pro studenty doktorského studia FS TUL a FT TUL Proběhl ve dnech září tradičně na Světlance v Rokytnici nad Jizerou. Celkem 15 studentů fakulty strojní a 30 studentů fakulty textilní prezentovalo svoji odbornou práci. Součástí setkání byly diskuse s akademiky z obou fakult. Akce byla finančně podpořena z Institucionálního rozvojového programu TUL na rok Letní škola technologií zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů Ve dnech května probíhala "Letní škola technologií zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů", kterou pořádala katedra materiálu a katedra strojírenské technologie. Letní škola byla pořádána v rámci projektu Institucionálního rozvojového plánu TUL Akce byla určena zejména pro studenty magisterského, bakalářského a doktorandského studia fakulty strojní a volně navazovala na úspěšný laboratorní kurz realizovaný v roce 2013 v rámci Centralizovaného rozvojového projektu.

11 CREOman dokaž to! Katedra textilních a jednoúčelových strojů pořádala 17. října první ročník soutěže o nejrychlejšího konstruktéra. Nejrychlejším konstruktérem se stal Michal Strnad, druhé místo obsadil Lukáš Bárta, třetí se umístil Jan Konopásek. Kromě diplomu soutěžící obdrželi poukázky na nákup elektroniky v hodnotě Kč, Kč a 500 Kč. Semináře a workshopy realizované v rámci projektů OP VK, FRVŠ, Centralizovaného projektu MŠMT Viz webové stránky projektů: 3.8 Vzdělávací propagační akce Dny otevřených dveří pro zájemce o studium Den otevřených dveří na FS TUL únor Den otevřených dveří na FS TUL prosinec Návštěva studentů Technického kroužku z VOŠ a SPŠ ze Žd áru nad Sázavou na FS TUL říjen Vzdělávací veletrhy Studium ve studijních programech a možnosti uplatnění absolventů byly propagovány na veletrzích vzdělávání (aktivní účast FS): Veletrhu EAIE 2014 v Praze září 2014 (FS, TUL). Mezinárodní konference EAIE 2014 v Praze aktivní účast zástupců fakulty strojní na veletrhu na stánku TUL v rámci konference září 2014 (FAS, TUL). Veletrh vzdělávání Educa 2014 v Liberci říjen 2014 (TUL). Evropský veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Nitra říjen 2014 (TUL). Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně listopad 2014 (FS, TUL). China Education Expo 2014 v Šanghaji listopad 2014 (FS, TUL). Mezinárodní veletrh B2B NAFSA 2014, San Diego, USA duben/květen 2014 (FS). T-Fórum ročník Veletrhu pracovních příležitostí T-Fórum pro studenty, kterého se zúčastnili zástupci cca 50 průmyslových podniků a firem. Veletrh tradičně pořádá pobočka organizace IAESTE při TU v Liberci za spoluorganizace katedry vozidel a motorů FS TUL. Veletrh se řadí k největším personalistickým akcím v regionu. Prosinec Propagace studia Propagace prostřednictvím FB a www stránek fakulty. FB kampaně pro vybrané věkové skupiny středoškoláků. Propagace studia osobní návštěvou a prezentací na vybraných středních školách a gymnáziích. Propagace studia na FS TUL pro cizince Welcome Days na TUL Tradičně před zahájením akademického roku se 29. září uskutečnily Welcome Days pro zahraniční studenty programu Erasmus+, kteří nastoupí ke studiu na TUL v zimním semestru (z Francie, Polska, Portugalska, Slovenska, Španělska, Turecka, Řecka). FS TUL seminář pro studenty fakulty strojní o možnostech studia v rámci programu LLP ERASMUS prosinec V rámci spolupráce s Ústavem odborné a jazykové přípravy Univerzity Karlovy navštívila fakultu skupina 38 studentů z rusky mluvících zemí, kteří se připravují na studium připravují na studium v České republice. Návštěva proběhla v rámci dne otevřených dveří prosinec Propagace studia v rámci vzdělávacích projektů OP VK Akce byly organizovány fakultou i univerzitou.

12 3.9 Kvalita výuky Výuka je organizována v souladu s akreditovanými studijními plány a je garantována pedagogy, kteří odbornou a publikační činností osvědčují svoji odbornou způsobilost. Přednášejícími jsou převážně profesoři a docenti fakulty strojní a ve vybraných případech další odborníci z řad pedagogů univerzity. Na zajištění výuky se podílejí i externí pracovníci z průmyslu a z dalších institucí (AV ČR). V roce 2014 vystoupilo s odbornými přednáškami v jednotlivých předmětech v rámci akreditovaných studijních programů celkem 15 externistů. V rámci odborně zaměřených seminářů a přednášek další odborníci z aplikační a akademické sféry (viz 6.4). Inovace obsahu předmětů je jednotlivými pracovišti fakulty zajišťována kontinuálně a promítá se do obsahů zejména oborových předmětů a do inovace učebních a studijních textů. Odráží potřeby jednak průmyslové praxe a dále obsah vědecko-výzkumných aktivit fakulty. Aktivity na podporu kvality výuky jsou podrobně specifikovány ve výročních zprávách jednotlivých kateder. Souhrnně lze konstatovat: Průběžně probíhaly inovace předmětů, finančně podpořeny z projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 viz příloha 7.4. Standardně probíhá tvorba elektronických prezentací v elektronické podobě, zvýšila se nabídka videozáznamů na klasických nebo na CD nosičích určených pro studium, byly vyvíjeny webové interaktivní aplikace pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky a řada výukových katalogů. Podrobně je zdokumentováno ve výročních zprávách jednotlivých kateder. Probíhal běžný stavebně technický a investiční rozvoj učeben a laboratoří z prostředků FRIM. Na podporu výuky bylo vydáno 21 skript. Bylo vytvořeno množství nových přednáškových prezentací, didaktických pomůcek, učebních textů a výukových experimentálních zařízení. Všechny katedry provádějí vlastní dotazníková hodnocení kvality vyučovaných předmětů. Studenti mají možnost ohodnotit anonymně předměty v systému IS STAG. Akce je organizována Studentskou komoru TUL. V roce 2014 se ankety zúčastnilo v ZS 2013/14 celkem 69 studentů, v LS 2013/14 celkem 58 studentů Celoživotní vzdělávání V rámci nabídky celoživotního vzdělávání uskutečňuje fakulta strojní širokou škálu odborných seminářů, které byly obsahově strukturovány dle požadavků průmyslových firem a společností. Celoživotní vzdělávání je významnou položkou spolupráce s průmyslovou praxí: Celkový rozsah celoživotního vzdělávání činil celkem vyučovacích hodin v 63 realizovaných kurzech (v roce 2013 činil rozsah 773 vyučovacích hodin ve 44 kurzech). Kurzy absolvovalo cca 890 účastníků (v roce 2013 činil počet účastníků 680). Objem prostředků získaných touto činností představoval částku cca 2,45 mil. Kč (v roce 2013 činil 2, 02 mil). 4 Vědecko-výzkumná činnost 4.1 vědecko-výzkumné činnosti Vědecko-výzkumnou základnou jsou tradiční obory, které akcentují potřeby aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Rozvíjené oblasti: akumulace a přenos energií, konkurenceschopné stroje a zařízení, materiálové inženýrství, progresivní technologické a výrobní procesy. V roce 2014 pokračovala vědecko-výzkumná činnost fakulty rovněž v rámci výzkumných programů Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále v textu CxI ). V rámci tohoto projektu fakulta rozvíjí dva výzkumné programy:

13 konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum. 4.2 Institucionální podpora V roce 2014 získala fakulta prostředky na institucionální podporu ve výši 28,82 mil. Kč, což představuje cca 45,5 % prostředků na VaV činnost. Tato částka byla přidělena katedrám na podporu výzkumu a stabilizaci výzkumných týmů. 4.3 Centrum kompetence V roce 2014 pokračovala činnost Centra kompetence automobilového výzkumu Josefa Božka, jehož nositelem je ČVUT v Praze. V roli spoluřešitele je zastoupen tým z katedry vozidel a motorů. Výzkumné aktivity jsou vedeny pod Ústavem CxI. Viz textová příloha Vědecko-výzkumné projekty Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla zaměřena, jako v minulých letech, převážně na aplikovaný a experimentální výzkum a vývoj. Fakulta byla zapojena v roli příjemců či spolupříjemců v projektech TA ČR, MPO ČR, MV ČR, MŽP ČR, GA ČR. Z celkového počtu 17 VaV projektů byly na fakultě strojní řešeno 3 projekty v pozici příjemce a 14 v pozici spolupříjemce. Z celkového počtu řešených projektů bylo v roce 2014 zahájeno řešení 2 nových projektů, ke konci roku bylo 8 projektů úspěšně ukončeno. Objem účelové podpory na řešení projektů vědy a výzkumu činil cca 28,35 mil. Kč (z toho bylo 5,92 mil. Kč poskytnuto spoluřešitelům), což představuje cca 44,7 % z celkového objemu finančních zdrojů na vědeckovýzkumnou činnost. Objem účelové podpory převedené a získané pod CxI akademiky fakulty strojní činil 6,43 mil. (projekty TA ČR a MPO ČR). Kromě toho jsou akademici fakulty strojní nositeli projektu MŠMT OP VaVpI Pre-seed a aktivit v rámci projektu TA ČR GAMA. Přehledy projektů a finančních dotací viz tabulkové a textové přílohy 4.4. Přehled vědecko-výzkumných projektů TAČR: TA Aplikovaný výzkum a vývoj nového typu vzduchového filtru TAČR: TA Vývoj progresivního systému chlazení forem sklářského tvarovacího stroje TA ČR: TA Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů TA ČR: TA Automatický podavač vzorků pro dymamická měření metodou průtokové cytometrie TA ČR: TA Výzkum a vývoj bezprodlevového tlumiče TA ČR: TA Aplikovaný výzkum zaměřený na zvýšení tepelné účinnosti výměníků tepla a provozní ověření v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie TA ČR: TA Vývoj entalpického výměníku tepla vzduch-vzduch TA ČR: TA Ekologické obráběcí kapaliny nové generace TA ČR: TA Výzkum technologie ORC s nízkoobjemovým pístovým parním motorem pro malé a odpadní zdroje tepla TA ČR: TA Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení jejich kvality MPO-TIP: FR-TI3/373 Zvýšení životnosti dopravních pásů namáhaných rázovým zatížením MPO-TIP: FR-TI3/373 Výzkum a vývoj nových subledeburitických nástrojových ocelí na zpracování dřeva se zvýšenou výkonností MPO-TIP: FR-TI3/587 Výzkum a vývoj biomateriálů a technologií výroby umělých náhrad pro léčbu kostních defektů MV-PBV: VG Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek a nanofiltry ke zvýšení ochrany osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska GA ČR: P108/12/1452 Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidovými prvky

14 GA ČR: GA S Řízení proudových polí pomocí oscilací tekutiny EU/MŽP: LIFE+ : Demonstrace monitorování toxicity výfukových plynů vznětových motorů během reálného provozu Projekty podané pod FS převedené pod CxI a řešené akademiky FS MPO-TIP: FR-TI3/845 Technologie na výrobu anorganických nanovláken Projekty podané pod CxI řešené akademiky FS pod CxI TA ČR: TA Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností lehkých polymerních kompozitů pro stavbu karoserie TA ČR: TA Vývoj a verifikace nových numerických metod svařování a tepelného zpracování, včetně zjednodušené numerické predikce životnosti svarových spojů, pro progresivní materiály využívané v energetice, leteckém a případně i kosmickém průmyslu TA ČR: TA Technologie injekčního vstřikování biokeramických materiálů pro výrobu komponent implantátů TA ČR: TE Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka MPO-TIP: FR-TI3/845 Technologie na výrobu anorganických nanovláken MPO-TIP: FR-TI4/054 Zvyšování únosnosti ozubení čelního soukolí optimalizací tepelného, chemicko-tepelného a mechanického zpracování Projekty komercializace VaV výsledků podané pod CxI řešené akademiky FS OP VaVpI Pre-seed: CZ.1.05./3.1.00/ Nové technologie a speciální komponenty strojů TAČR-GAMA: TG PROSYKO 2 dílčí projekty/aktivity 4.5 Studentská grantová soutěž V rámci Studentské grantové soutěže bylo zahájeno řešení 16 projektů o celkovém objemu finanční podpory 6,25 mil. Kč, což tvořilo cca 9,8 % z celkového objemu finančních zdrojů využitých na vědecko-výzkumnou činnost. Přehled projektů viz tabulková příloha Smluvní výzkum a vývoj Smluvní výzkum a vývoj v rámci doplňkové činnosti tvoří významný segment činnosti fakulty. Výnos smluvního výzkumu Fakulty strojní v roce 2014 činil cca 12 mil Kč, z toho cca 9,5 mil. Kč s uplatněnými výsledky do databáze RIV. Smluvní výzkum a vývoj realizovaný akademiky fakulty strojní pod CxI činil cca 13 mil. Kč, z toho cca 12,6 mil. Kč s uplatněnými výsledky do databáze RIV. Přehled výnosů dle jednotlivých pracovišť viz tabulková příloha Centrum pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace Fakulta strojní rozvíjí laboratoře pro dva výzkumné programy v rámci vybudované infrastruktury CxI. Konkurenceschopné strojírenství Laboratoř inovace textilních strojů Laboratoř progresivních průmyslových technologií Laboratoř hydrodynamická Laboratoř pohonných jednotek Laboratoř robotických soustav Laboratoř třískových technologií Laboratoř prototypových technologií a procesů Materiálový výzkum Laboratoř hodnocení nanovrstev 4.8 Výsledky vědecko-výzkumné a vývojové činnost Odborný garant prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Ing. Ladislav Ševčík, CSc. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. doc. Ing. František Novotný, CSc. doc. Ing. Jan Jersák, CSc. Ing. Petr Zelený, Ph.D. prof. Ing. Petr Louda, CSc. Za pětileté sledované období došlo opět k výraznému zvýšení počtu bodů za výsledky uplatněné

15 v databázi RIV za rozhodné období ( ) o cca 15 % vzhledem k předchozímu období ( ). V roce 2014 byly zveřejněny první výsledky dle nové metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, která je platná pro léta (dále Metodika 2013). V Pilíři I dle této metodiky získala fakulta strojní celkem bodů, v Pilíři III získala 545 bodů a z minulých období bylo převzato celkem bodů za aplikované výsledky uplatněné v letech V hodnoceném období nebyly hodnoceny výsledky Pilíře II a tento pilíř byl v tomto hodnoceném období inicializován přídělem ve výši 1/9 součtu bodů Pilíře I, Pilíře III a bodů za výsledky aplikovaného výzkumu z minulých hodnocení. Přehledy výsledků a bodových hodnocení jsou uvedeny v tabulkových přílohách 4.8. Z výsledků je patrné, že výsledky aplikovaného výzkumu byly v uplynulých období významným činitelem výkonu fakulty strojní. Vyhodnocení roku 2013 (rok sběru dat 2014) nebylo do uzavření této zprávy dostupné. 4.9 Komercializace výsledků a výstupů vědecko-výzkumné činnosti Strategie pro komercionalizaci výsledků výzkumu a vývoje na FS je orientována dvěma hlavními směry: Na transfer nových technologií a strojních zařízení prostřednictvím smluvního, případně kolaborativního výzkumu a na prodej licencí, případně prodej patentů a užitných vzorů. Na realizaci projektů typu proof of concept a pree-seed, viz textová příloha 4.9: V roce 2014 pokračovalo řešení projektu Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví. V rámci projektu pracovníci fakulty strojní řeší celkem 4 aktivity, které směřují ke komercializaci VaV výsledků získaných především v rámci Výzkumného záměru MSM Projekt je veden pod CxI. V roce 2014 bylo zahájeno řešení dvou dílčích projektů PROSYKO. Projekt je podpořen z programu TAČR/GAMA, Podprogram 1, který je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Projekt je veden pod CxI. V roce 2014 se fakulta podílela na projektu fakulty textilní podpořeného z OP VaVpI Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství. V rámci projektu se fakulta aktivně podílela na komercializaci Funkčního vzorku zařízení pro výrobu umělých cévních náhrad s malým průměrem. 5 Mezinárodní spolupráce V oblasti mezinárodní spolupráce převažovaly aktivity zaměřené na mobilitu studentů a akademických pracovníků a příprava smluv pro bilaterální spolupráci s dalšími vědeckovýzkumnými institucemi. Mezinárodní spolupráce ve všech oblastech činnosti fakulty byla podložena 55 smluvními vztahy. 5.1 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání V oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání bylo úsilí zaměřeno na navázání dalších mezinárodních kontaktů a aktivit a pokračovala realizace zahájených aktivit. Vzdělávací aktivity uskutečněné v rámci projektů Byl řešen institucionální rozvojový projekt IRP FS TUL TUL jako významný partner v rámci mezinárodního vzdělávacího prostoru pro posílení stávající spolupráce s kanadskými a americkými partnerskými univerzitami. V rámci projektu byly v roce 2014 zahájeny dva studijní pobyty českých studentů na kanadské partnerské univerzitě Conestoga Polytechnic a uskutečnil se jeden pobyt studentky na partnerské univerzitě v USA. Recipročně se uskutečnily tři pobyty kanadských studentů na FS TUL. V rámci projektu byla dvěma kanadským studentům zajištěna praxe v průmyslu po dobu 4 měsíců.

16 V roce 2014 byl zároveň realizován studijní pobyt jednoho českého studenta na kanadské instituci University of Waterloo (podpořený z IRP TUL 2013). Byl realizován jednosemestrální studijní pobyt jednoho studenta na partnerské instituci USA za podpory z fakultního stipendia. Bylo uskutečněno 6 dlouhodobých pobytů studentů doktorských studijních programů za účelem odborného růstu a za účelem posílení stávajících kontaktů se zahraničními partnerskými institucemi za finanční podpory Institucionálního rozvojového plánu Fondu mobilit TUL V roce 2014 byly uskutečněny tři pobyty studentů doktorských studijních programů na zahraničních partnerských institucích v délce pobytu 2-3 měsíce za finanční podpory z jiných zdrojů (OP VK). Vzdělávací aktivity uskutečněné v rámci mobility Bylo uskutečněno celkem 10 krátkodobých pobytů a aktivit akademiků fakulty spojených s přenáškami na partnerských institucích v rámci programu ERASMUS a CEEPUS. 5.2 Mezinárodní spolupráce v oblasti vědecko-výzkumné Byly uskutečněny 3 dlouhodobé vědecké pobyty mladých akademických pracovníků za podpory z projektu IRP TUL na rok 2014: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. z katedry strojírenské technologie absolvoval měsíční stáž na Graz University of Technology, Institute for Materials Science and Welding, Rakousko. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. z katedry částí a mechanismů strojů absolvoval měsíční stáž na Massachusetts Institute of Technology, School of Engineering, USA. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D. absolvovala měsíční stáž na Trakia University, Faculty of Technics and Technologies of Yambol, Bulharsko. Byly uskutečněny 2 dlouhodobé vědecké pobyty mladých akademických pracovníků za podpory z projektu FT Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na TUL: Ing. Jiří Machuta, Ph.D. absolvoval pobyt v délce 1,5 měsíce na Technical University of Denmark, DTU Mechanical Engineering, Dánsko. Sneha Samal, Ph.D. z katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti absolvovala pobyt v délce 89 dní na Katholieke Universiteit Leuven, Belgie. Byly uskutečněny 4 krátkodobé pobyty mladých akademických pracovníků za účelem odborného růstu a za účelem posílení stávajících kontaktů se zahraničními partnerskými institucemi za finanční podpory Fondu mobilit TUL Byly uskutečněny 4 krátkodobé pobyty akademických pracovníků na zahraničních partnerských institucí za finanční podpory IRP FS TUL Mobilita zaměstnanců za účelem vytvoření sítě spolupráce FS TUL se zahraničními univerzitami. Byly uskutečněny 2 krátkodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků z partnerské univerzity v Kanadě na fakultě za finanční podpory IRP FS TUL Přijímání zahraničních akademických pracovníků na pracoviště FS TUL (mimo EU a ESVO). Byl uskutečněn jednoměsíční vědecký pobyt zahraničního akademického pracovníka na katedře výrobních systémů za finanční podpory z projektu polské vysílající instituce. 5.3 Mezinárodní mobilita Mobilita studentů, akademiků a ostatních pracovníků FS byla realizována zejména v rámci programů LLP ERASMUS, CEEPUS a Institucionálního rozvojového programu. Mobilita zahraničních studentů a akademiků na TUL se uskutečnila v rámci programů LLP ERASMUS. Zahraniční studenti rovněž využili nabídky pobytů z programu IAESTE. Fakulta motivuje studenty všech studijních programů k absolvování studijního pobytu v zahraničí. Prioritní zájem je kladen na zvýšení mobility studentů doktorského studia. Od roku 2010 jsou do studijních plánů doktorských studijních programů zařazeny zahraniční studijní pobyty nebo stáže. V roce 2014 vzrostla celková mobilita jak studentů, akademiků a ostatních pracovníků fakulty, tak rovněž mobilita zahraničních studentů a akademiků. V roce 2014 se celkový počet pobytů zahraničních studentů a zahraničních akademiků včetně ostatních pracovníků v rámci mobilitních programů na fakultě navýšil oproti roku 2013, přičemž v jednotlivých kategoriích mobilit byl nárůst zaznamenán zejména v pobytech zahraničních studentů

17 přijíždějících v rámci programu Erasmus a IAESTE. Příjezdy studentů v rámci programu CEEPUS se pohybovaly na úrovni roku 2013, naopak poklesly příjezdy zahraničních akademiků v rámci programu CEEPUS. Ostatní aktivity zahraničních studentů a akademiků se navýšily v porovnání s rokem Nově byli přijati zahraniční studenti, kteří získali vládní stipendium ČR ke studiu navazujícího magisterského programu N2301 Strojní inženýrství, oboru Konstrukce strojů a zařízení, zaměření energetická zařízení Zahraniční mobilita akademiků a ostatních pracovníků fakulty se v roce 2014 v rámci programů pohybovala na úrovni roku 2013 a kromě výjezdů v rámci programů Erasmus a CEEPUS byly využity i jiné zdroje jako Fond mobilit TUL a Institucionální rozvojové programy fakulty. Zahraniční mobilita studentů fakulty v rámci programů se v roce 2014 navýšila, přičemž v jednotlivých kategoriích mobilit byl nárůst zaznamenán zejména ve výjezdech studentů v rámci programu Erasmus+ a Institucionálních rozvojových programů. Příjezdy studentů v rámci programu CEEPUS se pohybovaly na úrovni roku Ostatní aktivity studentů vzrostly oproti roku 2013, naopak poklesly u akademiků v porovnání s rokem Bylo uskutečněno 24 studentských studijních a pracovních pobytů v délce trvání jednoho semestru v rámci programu LLP Erasmus/Erasmus+, přičemž více než polovinu výjezdů představovala mobilita studentů bakalářského a navazujícího studijního programu. Bylo uskutečněno 10 výjezdů akademiků v rámci programu LLP Erasmus/Erasmus+ a CEEPUS, převažovaly krátkodobé výukové pobyty v délce 5 dní. Byly uskutečněny 4 výjezdy za účelem školení v kategorii ostatní pracovníci v rámci programu LLP ERASMUS/Erasmus+. Bylo uskutečněno 78 pobytů zahraničních studentů na fakultě strojní z evropského prostoru v rámci programů LLP Erasmus/Erasmus+, CEEPUS a IAESTE, 1 z Číny, 1 z Kolumbie, 1 z Mexika a 1 z Japonska v rámci IAESTE. Bylo uskutečněno 17 krátkodobých výukových pobytů zahraničních akademiků na fakultě strojní v rámci programů LLP Erasmus/Erasmus+ a CEEPUS, přičemž převažovaly příjezdy v délce 5 dní. Byly uskutečněny 2 krátkodobé pobyty za účelem školení zahraničních akademických pracovníků v rámci programu LLP Erasmus. Bylo uskutečněno 5 studentských zahraničních několikaměsíčních pobytů v rámci Fondu mobilit TUL a byl podpořen 1 studentský dlouhodobý výjezd na National Taiwan University rovněž z Fondu mobilit TUL. Byl uskutečněn 1 studentský zahraniční pobyt v délce trvání jednoho semestru na University of Waterloo v rámci IRP FS TUL (2013) Jednosemestrální studijní pobyty na kanadských univerzitách University of Waterloo a Conestoga College. Byl uskutečněn 1 studentský pobyt v délce trvání jednoho semestru na NIU, USA a zahájeny 2 studentské zahraniční pobyty v délce trvání jednoho semestru v rámci IRP FS TUL TUL jako významný partner v rámci mezinárodního vzdělávacího prostoru posílení stávající spolupráce s kanadskými a americkými partnerskými univerzitami. Byly uskutečněny 3 studentské pobyty zahraničních studentů na fakultě v rámci projektu IRP FS TUL TUL jako významný partner v rámci mezinárodního vzdělávacího prostoru posílení stávající spolupráce s kanadskými a americkými partnerskými univerzitami. Byly uskutečněny 3 pobyty studentů doktorských studijních programů v délce 2-3 měsíce na zahraničních partnerských institucích za finanční podpory z jiných zdrojů. Uskutečnil se jednosemestrální studijní pobyt jednoho studenta na partnerské instituci USA za podpory z fakultního stipendia. Byly uskutečněny 4 výjezdy akademiků v rámci IRP Fond mobilit TUL, 4 výjezdy akademiků v rámci IRP FS Mobilita zaměstnanců za účelem vytvoření sítě spolupráce FS TUL se zahraničními univerzitami, 3 výjezdy akademiků v rámci IRP FS Individuální růst a karierní rozvoj mladých akademiků a 2 výjezdy akademiků v rámci IRP FS Propagace studijních oborů FS TUL v cizině. Byly uskutečněny 2 vědecké pobyty mladých akademických pracovníků za podpory z projektu FT Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na TUL. Byly uskutečněny 2 příjezdy zahraničních akademiků na fakultu v rámci projektů IRP FS Přijímání zahraničních akademických pracovníků na pracoviště FS TUL (mimo EU a ESVO). Fakulta strojní zajistila výuku vybraných předmětů na pracovišti KEZ, KMP a KST pro studenty v rámci programu Erasmus+, kteří přijeli na FT v ZS 2014/2015.

18 V rámci programu LLP ERASMUS+ Bylo uzavřeno celkem 38 inter-institucionálních smluv s partnerskými univerzitami. V rámci spolupráce v evropském prostoru Byla uzavřena 1 nová smlouva s Hof University of Applied Sciences pro účely přijímání studentů Hof University of Applied Sciences k jednosemestrálnímu studijnímu pobytu na fakultě strojní. Byla uzavřena 1 smlouva s Ostfold University College v Norsku pro účely projektu v rámci Programu CZ07 Norské fondy a fondy EHP. V rámci transatlantické spolupráce Byly uzavřena 1 nová bilaterální smlouva s Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro v Brazílii. V rámci spolupráce s Indonésií Byla uzavřena 1 bilaterální smlouva s partnerskou univerzitou Diponegoro University. Zahájená jednání o uzavření dalších bilaterálních smluv v oblasti vzájemných výměn studentů, akademiků a v oblasti vědy a výzkumu s univerzitami: Universidad Internacional (Mexico). V rámci programu CEEPUS Fakulta strojní byla aktivním účastníkem v síti CIII-RS-0304 Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market. Fakulta strojní vstoupila jako partner v roce 2014 do další sítě programu CEEPUS CIII-BG-0722 Computer Aided Design of Automated Systems for Assembling, kde je koordinátorem Technical University of Sofia, Bulharsko. Fakulta strojní byla oslovena ZČU s nabídkou účasti v nově tvořené CEEPUS síti "Sustainable Production and Logistics Systems for Factories of the Future (FoF)". Síť však bohužel nebyla schválena. Fakulta strojní byla oslovena partnerem z Rumunska s nabídkou připojení se do další sítě programu CEEPUS CIII-RO Teaching and Research of Environment Oriented Technologies in Manufacturing, kde je koordinátorem Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko. 6 Partnerství a spolupráce Partnerství a spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi a s partnery z průmyslové sféry představuje jeden z pilířů stability fakulty. 6.1 Členství v českých a zahraničních asociacích a organizacích Členství v institucích a organizacích vzdělávacího a profesního charakteru Asociaci děkanů technických fakult České společnosti pro mechaniku Sdružení automobilového průmyslu Sdružení pro Inženýrskou mechaniku Asociace sklářského a keramického průmyslu KSR kolektivním členem Platformy a klastry Česká vodíková technologická platforma Sdružení automobilového průmyslu Česká technologická platforma strojírenství, o.s. Centrum kompetence Josefa Božka

19 Centre of Excellence NANODIAM Centre of Excellence BÜHLER CENEN 6.2 Spolupráce s univerzitami a výzkumnými organizacemi Formy spolupráce s univerzitami a vědeckovýzkumnými organizacemi zahrnují širokou škálu aktivit. Návštěva z Hochschule Hof Dne 24. března navštívil fakultu strojní Prof. Dr. - Ing. Herbert Reichel z Hochschule Hof. Spolupráce z Hochschule Hof probíhala historicky především v rámci programu Erasmus. Ke konci roku 2012 zástupci Hochschule Hof oslovili fakultu strojní s nabídkou zapojení do nového studijního programu International Mechanical Engineering financovaného DAAD. V rámci tohoto projektu se fakulta strojní zavázala zajistit výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce pro studenty 3. ročníku Hochschule Hof, kteří se do tohoto mezinárodního studijního programu přihlásí, v délce jednoho semestru. První studenty přivítáme z Hochschule Hof na fakultě strojní v akademickém roce 2015/2016. Cílem návštěvy Prof. Reichela bylo seznámení se se studijním prostředím na fakultě, osobně se setkal s vedením fakulty a s vedoucími kateder, kterých se výuka dotkne, konkrétně KSP a KVS. Došlo rovněž na osobní jednání s vyučujícími jednotlivých předmětů a na prohlídku příslušných kateder. V současné době se připravuje uzavření smlouvy mezi fakultou strojní a Hochschule Hof jako oficiální stvrzení této spolupráce. Návštěva z Lodz University of Technology Dne 27. března jsme na fakultě strojní přivítali děkana a proděkany z Lodz University of Technology. Předmětem bylo jednání o možnostech prohloubení stávající spolupráce mezi Fakultou strojní TU v Liberci a Fakultou strojní Lodz University of Technology, a to především v oblasti vzájemných výměn studentů oboru materiálového inženýrství. Kolegové z Lodz University of Technology mají zkušenosti s double degree projekty, které by měly být jedním z cílů budoucí spolupráce mezi FS TUL a Lodz University of Technology. Návštěva na Conestoga Polytechnics a University of Waterloo V termínu dubna navštívili děkan prof. Petr Lenfeld a proděkan doc. Karel Fraňa kanadské univerzity. Návštěva se konala v rámci již několikaleté spolupráce mezi FS TUL a Conestoga Polytechnics a University of Waterloo. Předmětem jednání bylo pozvání na červnový seminář, který se konal v Praze. Seminář organizovala FS TUL a Inovační centrum ČVUT. Dalšími body jednání byla výměna zkušeností v oblasti výuky a výměny studentů, spolupráce ve vědě a diskuze o možnostech společných vědeckých projektů. Děkan s proděkanem se rovněž setkali se studenty slečnou Hulínskou, p. Dorotkou a p. Průškem z FS TUL, kteří v rámci studijního pobytu pobývali v té době na Conestoga Polytechnics a University of Waterloo. Prof. Philippe Fraunié z Université de Toulon na FS TUL Dne 28. dubna navštívil fakultu strojní prof. Philippe Fraunié z Université de Toulon a přednesl přednášku na téma "Stratified Flows and Environmental Mesoscale Turbulence". Přednáška se uskutečnila v rámci projektu OP VK "Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice". Kanadská mise na FS TUL kooperativní vzdělávání v Kanadě Pod záštitou kanadského velvyslance v ČR, za účasti zástupců MŠMT, MZV, MPO, zástupců vybraných průmyslových firem a zástupců FS TUL a ČVUT proběhl 9. června v Praze seminář na téma kooperativního vzdělávání. Fakultu strojní bude zastupoval děkan prof. Petr Lenfeld a proděkani. Kanadská mise pokračovala 11. června na FS TUL. Výměna zkušeností s technickým vzděláváním v České republice, Polsku a Bulharsku ve Mezinárodní seminář pořádaný v rámci projektu OP VK MOST ve dnech září, za účasti 12 zahraničních odborníků z počtu 26 účastníků. Canada-Central and Eastern Europe Roundtable on Higher Education Cooperation 15. září se v Praze konal kulatý stůl za účasti zástupců kanadských a českých univerzit a zástupců vybraných evropských univerzit. Jednání se konalo pod záštitou kanadského velvyslance pana Otty

20 Jelínka. Předmětem byla diskuze nad možností intenzivnější spolupráce mezi univerzitami v oblasti vzdělávání a v oblasti vědeckých aktivit. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci MŠMT z odboru pro vysoké školy. V rámci setkání se uskutečnily i individuální diskuze mezi univerzitami, v rámci kterých se dolaďovala možnost spolupráce na konkrétních aktivitách, v případě TUL především v oblasti výměny studentů. Technickou univerzitu v Liberci zastupoval doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy FS TUL. Fakulta navázala spolupráci s Osfold University College v Norsku Projekt Education collaboration in mechanical engineering byl podpořen v rámci Norských fondů v sekci institucionální spolupráce. Partnerem FS TUL je Osfold University College, Fakulta strojní. Cílem projektu je navázání a rozvoj spolupráce mezi oběma institucemi a posílení spolupráce v oblasti výuky a vědy. V rámci projektu budou realizovány krátkodobé výměnné pobyty akademiků a studentů na partnerských institucích. Součástí bude účast studentů na výuce a přednášky akademiků. Dne 21. října se uskutečnilo úvodní setkání na Osfold University College za účasti děkana fakulty strojní prof. Petra Lenfelda a proděkanů doc. Karla Frani a dr. Ivo Matouška. Jednání probíhalo společně s proděkanem prof. Hong Wu a s děkanem Fakulty strojní Ostfold University College prof. Kamilem Dursunem. Předmětem jednání bylo vzájemné představení institucí a diskuse nad budoucí spoluprací. Vědecké kolokvium na Brandenburg University of Technlogy Cottbus, Senftenberg, SRN Dne 19. listopadu se konalo vědecké kolokvium na Brandenburg University of Technology Cottbus, Senftenberg, v Německu za účasti představitelů fakulty strojní proděkana doc. Ing. Karla Frani, Ph.D., referentky Ing. Marcely Válkové a studentů katedry energetických zařízení Ing. Jana Baráka, Bc. Tomáše Kořínka a Bc. Josefa Egerta. Na kolokviu aktivně vystoupili se svými příspěvky proděkan Karel Fraňa a studenti Bc. Tomáš Kořínek CFD in Indoor Environment Quality a Bc. Josef Egert Numerical Simulation of Flow in a Room Heated With a Floor Convector. Předmětem dalšího jednání byla spolupráce mezi fakultou strojní a nově ustavenou univerzitou Brandenburgische Technische Universität Cottbus Senftenberg. Již v minulosti navázané kontakty představují potenciál pro rozvoj příhraniční ČR-SRN spolupráci mezi univerzitami. Kromě této spolupráce udržuje fakulsta strojní aktivní kontakty a spolupráci s TU v Drážďanech a s Westsächsische Hochschule ve Zwickau. FS se představila na King Mongkut s University of Technology North Bangkok Ve dnech 27. listopadu až 4. prosince se uskutečnila návštěva představitelů Fakulty strojní TU v Liberci na KMUTNB v Thajsku. Předmětem jednání byly konzultace nad možnostmi spolupráce v oblasti výměn a studijních pobytů studentů doktorského studia, magisterského studia a v oblasti společných VaV projektů, např. v oblasti zpracování plastů. Za fakultu strojní se jednání se zúčastnili děkan prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, vědecký peracovník Ing. Jiří Bobek, Ph.D. a doktorandi fakulty strojní Ing. Martin Borůvka a Ing. Jan Vácha, kteří jsou v současné době na půlročním studijním pobytu na KMUTNB. Za KMUTNB se jednání zúčastnili president prof. Dr. Teravuti Boonyasopon, vicepresident pro výzkum prof. Dr. Ing. Suchart Siengchin, vicepresidentka pro mezinárodní spolupráci Ms. Sikan Kulchonchan, děkan doc. Udomkiat Nontakaew, Ph.D. a děkan doc. Petch Jearanaisilawong, Ph.D. Výsledkem jednání byla dohoda o uzavření memoranda o spolupráci ve výše uvedených oblastech. Neformální spolupráce fakultních pracovišť Katedry spolupracují s příbuznými pracovišti v ČR a na Slovensku na úrovni jak vědecko-výzkumné, tak na úrovni pedagogické. Členové kateder pravidelně zasedají v komisích pro habilitační řízení, obhajoby doktorských prací, vydávají společné publikace atd. Setkání kateder automatizace V září se uskutečnilo tradiční setkání kateder automatizace. Akce proběhla v Bratislavě a v Kočovciach za účasti katedry aplikované kybernetiky naší fakulty. Setkání vedení kateder a ústavů mechaniky, pružnosti a pevnosti ČR a SR Akce pořádaná katedrou mechaniky Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava se konala v hotelu Hukvaldy.

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Výroční zpráva o činnosti 2012 www.fs.tul.cz Obsah 1 Úvod 1 1.1.Silné a slabé stránky 1.2 Priority fakulty 1.3 Významné události 2 Struktura fakulty 3 2.1

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI OBSAH 1 Úvod 1 2 Struktura fakulty 2.1 Orgány fakulty 3 2.2 Struktura fakulty 4 2.3 Personální struktura fakulty 5 2.4 Profesorská a habilitační řízení 5

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

I. Východiska, charakteristika fakulty a naplňování cílů předchozího dlouhodobého záměru

I. Východiska, charakteristika fakulty a naplňování cílů předchozího dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci na roky 2011 až 2015

Více

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Zkušenosti Fakulty textilní TUL při implementaci projektů OP RLZ Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Projekty OP RLZ na FT Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 1. Výzva Program podpory

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS Shromáždění Akademické obce FS 23. 4. 2014 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS Výuka Věda a výzkum Finance Ostatní aktivity Cíle a směřování FS 2 Výuka - platnost akreditací Bakalářské studium platnost

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2011 FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň, Únor 2011 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ PRO ROK 2011 Fakulta zdravotnických studií je nejmladší

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník Výroční zpráva o hospodaření Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2013 Předkládá: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan Vypracoval: Ing. Pavel Šturma tajemník 2 Obsah: 1. Úvod... 4 2. Neinvestiční

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/05/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 26. 4. 2013 Ú: 26. 4. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 22. 4. 2003 Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (nepřítomen Ing. Michal Richtář, omluven doc. Ing. Michael Lichý, CSc.) 7 členů studentské komory AS FS (nepřítomen

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci 2010 Výroční zpráva o činnosti www.fs.tul.cz Obsah 1 Úvod 1 1.1 Analýza silných a slabých stránek 1.2 Priority fakulty 1.3 Významné události fakulty v roce

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2011 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 28.2.2012 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období 2016 2020 Plán realizace strategického záměru Ekonomické fakulty TUL pro rok 2017 Projednáno ve

Více

TA ČR - Aktuální programy podpory

TA ČR - Aktuální programy podpory TA ČR - Aktuální programy podpory Pavel Komárek člen předsednictva UTB, Zlín, 27.5.2015 TA ČR v systémupodpory VaVaIv ČR Programy TA ČR ALFA Zaměření Hledání chytrých řešení v oblasti progresivních technologií,

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období 2016 2020 Plán realizace strategického záměru pro rok 2016 Projednáno ve Vědecké radě Ekonomické

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále AK),

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Aktualizace Dlouhodobého

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0086 Zahájení projektu: 15. 10. 2009 Ukončení projektu: 14. 9. 2012 Projekt je spolufinancován

Více

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 14. 2. 2006 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 8 členů studentské komory AS FS, hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan

Více

POSTDOKTORANDA VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

POSTDOKTORANDA VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje v souladu s projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci,

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2009 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU Univerzita Palackého v Olomouci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU CMTF UP v OLOMOUCI (Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti CMTF UP) - strategické

Více

Mezinárodní oddělení. Analýza stavu internacionalizace na UTB a prezentace činností MO. Akademický senát UTB,

Mezinárodní oddělení. Analýza stavu internacionalizace na UTB a prezentace činností MO. Akademický senát UTB, Mezinárodní oddělení Analýza stavu internacionalizace na UTB a prezentace činností MO Akademický senát UTB, 24. 11. 29 obsah Všeobecný přehled Projekty / Fondy Vize Všeobecný přehled dlouhodobí zahraniční

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2016-2020 Aktualizace pro rok

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti textilní fakulty na období

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti textilní fakulty na období -1- -1- Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti textilní fakulty na období 2007 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje Dlouhodobý

Více