Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13 1. Základní údaje Část I. Základní charakteristika školy název školy Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace adresa Vančurova 2, Hodonín IČ DIČ CZ škola je od plátcem DPH zřizovatel školy Město Hodonín ředitel školy PaedDr. Zdeněk Šebesta součásti školy školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna ZŠ Hodonín, Mírové nám. telefon a fax Počty tříd a žáků stav k celkem počet tříd počet žáků z toho specializovaných vyrovnávacích celkový průměrný 1. stupeň ,58 2. stupeň ,63 celkem ,60 3. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 70 / 3 třídy = 23,3 žáka na jednu 1. třídu. 4. Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 16, Školská rada je zřízena dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 6. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací ročník ŠPV Škola pohody 260/07-ŘŠ Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření neprobíhala. 8. Školní stravování typ jídelny počet počet strávníků dle výkazu V17-01 žáků žáci zaměstnanci ostatní celkem školní jídelna ZŠ Vančurova (83,6 %) 44 (92,4 %) školní výdejna ZŠ Mírové n celkem Školní kuchyně vyvařuje pro a) žáky a zaměstnance ZŠ Hodonín, Vančurova, b) žáky a zaměstnance ZŠ Hodonín, Mírové náměstí, (výdejna obědů je odloučeným pracovištěm naší organizace), c) cizí strávníky jako VHČ. Výroční zpráva 2012/13 - strana 1

2 Část II Údaje o zaměstnancích školy 1. Počet zaměstnanců a odborná a pedagogická způsobilost, dle zákona č. 563/2004 Sb. kategorie fyzických přepočtených odb. způsobilých učitelé 28 27, % asistentka pedagoga 2 1, % vychovatelky ŠD 6 5, % vedoucí zájmového útvaru ŠK 1 0, % provozní zaměstnanci 9 7,45 xxx zaměstnanci školní jídelny 13 9,75 xxx celkem 59 51, % 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogické způsobilostí, kteří nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří odešli ze školy: 1 5. Věkové složení učitelů věk muži ženy celkem do 35 let let nad 50 let z toho důchodci pobírající důchod celkem mateřská nebo rodičovská dovolená Odborní asistenti romský asistent ne asistent pedagoga 2 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (počet žáků k ) ročník třídy žáků vzdělávání prospělo v zahraničí s vyznamenáním prospělo neprospělo opakují (95,7 %) (91,2 %) (83,0 %) (68,3 %) (75,0 %) 11 celkem 1. stupeň (84,8 %) (46,2 %) (33,3 %) (25,5 %) (28,9 %) 27 celkem 2. stupeň (32,8 %) celkem škola (64,0 %) Výroční zpráva 2012/13 - strana 2

3 2. Výchovná opatření a neomluvené hodiny Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 2012/13 1. pol. 2. pol. napomenutí TU 54 (11,9 %) 33 (7,3 %) důtka TU 40 (8,8 %) 22 (4,9 %) důtka ŘŠ 1 (0,2 %) 7 (1,5 %) 2 uspokojivé ch. 2 (0,4 %) 10 (2,2 %) 3 neuspokojivé ch. 2 (0,4 %) 3 (0,7 %) neomluvené hodiny 38 (0,08 h) 57 (0,13 h) 3. Údaje o umístění vycházejících žáků 2012/13 počet gymnázia SOŠ a SOU SOU stav k žáků 4-leté 6-leté 8-leté s maturitou bez maturity 5. ročník 44 xxx xxx 3 6,8 % xxx xxx 7. ročník 49 xxx 0 xxx xxx 1 9. ročník ,9 % xxx xxx 23 60,5 % 4 10,5 % celkem Na studijní obory s maturitou odešlo 89,5 % žáků 9. tříd. Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Za období školního roku 2012/13 na naší škole inspekce ČŠI neproběhla. Část V. Rozhodnutí ředitele školy rozhodnutí ředitele počet odvolání odklad povinné školní docházky 25 0 dodatečný odklad povinné školní docházky 2 0 přestup žáka z jiné ZŠ 29 0 opakování ročníku ze zdravotních důvodů 1 0 prominutí úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD 12 0 celkem 69 0 Část VI. Výsledky školy v soutěžích 1. Krajská kola vědomostních soutěží Jan Matějka 9.A fyzikální a chemická olympiáda. Výroční zpráva 2012/13 - strana 3

4 2. Okresní kola vědomostních soutěží umístění do 10. místa 3. místo 7. místo olympiáda z Aj Samuel Bílek 7.B fyzikální olympiáda Jan Matějka 9.A 4. místo 9. místo matematický klokan Magdalena Hanusová 5.B matematický klokan Šárka Bobotová 5.A 5. místo 9. místo chemická olympiáda Jan Matějka 9.A olympiáda z Aj Barbora Peterková 9.B 6. místo 9. místo matematická olympiáda Jan Zemánek 6.B přírodopisná olympiáda Ondřej Hrabal 8.B 3. Krajská kola sportovních soutěží Bez naší účasti. 4. Okresní kola sportovních soutěží umístění do 5. místa 5. místo basketbal H3 H = hoši, D = dívky, 1 = třídy, 2 = třídy, 3 = třídy, 4 = třídy Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 19. místě v okrese Hodonín. Soutěží se zúčastnilo celkem 38 škol. Z finančních důvodů jsme se zúčastnili pouze devíti soutěží, z toho tři jsme pořádali. Část VII. Realizované úpravy a opravy školy 1. Stavební a venkovní práce a) rekonstrukce obkladů včetně zrcadel v osmi třídách 2. stupně, v 6. oddělení ŠD a kabinetu Mgr. Čejkové b) zabudování zrcadel do obkladů na WC u učebny PC 2 a WC učitelů v nástavbě školy c) zhotovení obkladů včetně zrcadla v kabinetu Mgr. Kubišové d) vybudování zpevněné plochy pod zahradním altánem e) stavba zahradního altánu a broukoviště f) probourání otvoru v příčce 6. oddělení ŠD g) zazdění dveří mezi dílnou a 6. oddělením ŠD h) oprava oplocení školy i) oprava zatékající střechy nad kabinetem ŠD j) demontáž dvou stříšek nad vchodovými dveřmi 2. Instalatérské práce a) instalace nových přívodů a umyvadla v kabinetu Mgr. Kubišové a výměna umyvadla u Mgr. Čejkové b) výměna WC pro kuchařky ve školní kuchyni c) pokračování ve výměně klasických svítidel za svítidla ovládaná pohybovým čidlem 3. Malířské práce a) oprava nátěrů a maleb v budově v omezeném rozsahu z důvodu výměny oken a zateplení budov 4. Ostatní práce a) celková výměna nábytku včetně nové PVC podlahy v kabinetu Mgr. Kubišové Výroční zpráva 2012/13 - strana 4

5 b) celková výměna nábytku včetně položení zátěžového koberce v kabinetu Mgr. Čejkové c) celková výměna nábytku včetně položení zátěžového koberce v kanceláři školní psycholožky d) přípravné práce na výměnu oken a zateplení budov zaigelitování kabinetů a tříd + stažení všech PC a dataprojektorů do učebny Nj v nástavbě školy e) sklenářské práce f) průmyslové vyčistění většiny koberců g) přesun skladu lyží do suterénu školy h) pokračování v systému jednoho klíče i) předepsané revize a porevizní opravy 5. Stav venkovních sportovišť a) Dlouhodobým problémem je nevyhovující stav venkovních sportovišť v areálu školy. V revizní zprávě tělovýchovných zařízení z byl stav venkovních sportovišť označen jako nevyhovující. Škola má z března roku 2006 zpracovánu projektovou studii od firmy GAPA Hodonín s.r.o. Tato studie počítá s celkovou rekonstrukcí venkovních sportovišť s předpokládanými celkovými náklady 16 milionů Kč. b) Ve spolupráci s odborem Rozvoje města se podařilo získat grant na rekonstrukci sportovišť. Rekonstrukce by měla proběhnout na jaře roku Rekonstrukce se týká hřiště, které je součástí herního centra ŠD. Travnatý povrch bude nahrazen umělohmotným povrchem, na hřišti bude lajnování pro malou házenou a volejbal (vybíjenou). Dále bude vybudován sektor pro míčové sporty házená, košíková, volejbal za technickou budovou (v bližší zatáčce běžecké dráhy běžecká dráha se zkrátí z 245 metrů na 200 metrů). Tento grant měl původně vyřešit rekonstrukci běžecké dráhy a hřiště. Z důvodu duplicity vlastnictví pozemků se grant musel upravit, viz popis výše. 1. Školní družina a školní klub Část VIII. Hodnocení práce úseků školy V letošním školním roce vychovatelky ŠD připravily pro 180 dětí 20 spol. akcí, z nichž sedm bylo pořádáno 2x vzhledem k vysokému počtu dětí. Akcí se zúčastnilo dětí a měly velký ohlas i ze strany rodičů. Již v říjnu byla uspořádána pro děti soutěž Naše zdraví, na kterou se připravovaly všechny děti. Získaly nové vědomosti a praktické dovednosti v oboru stolování, zdravého životního stylu, péče o zdraví a významu sportu a pohybu. Sportovních aktivit připravujeme celou řadu a výsledky práce jsou znát při turnajích v přehazované, florbalu, kopané a lehkoatletických závodech. Naši žáci reprezentovali naši školu v mnoha závodech, získali spoustu medailí a odměnou bylo celkové 1.místo. Velmi dbáme o předcházení úrazů a seznamujeme děti s možnými nástrahami v životě. Besedu s hasiči nám připravil tatínek, který zachraňoval lesy při velkém požáru v Bzenci a vysvětlil dětem, jak se správně zachovat. Tyto poznatky jsme dále rozšířili pomocí DVD Kousky primáře Housky, které nabízí nebezpečné situace a jejich názorné řešení. Divadelní představení dramatického kroužku, akce Hrajeme si na herce, soutěž ve zpěvu a pohádkové malování na chodníku je součástí činností naší ŠD. Rozvíjíme estetické cítění, umožňujeme dětem získat sebedůvěru a jistotu při vystupovaní, rozšiřujeme slovní zásobu a obohacujeme je o nové poznatky. Ekologická soutěž byla motivována pohádkou O devítihlavém drakovi, který se živil tříděným odpadem. Děti zařazovaly rostliny a živočichy do jednotlivých ekosystémů a ochrana přírody byla součástí soutěže. Taky přírodovědný test prokázal široké vědomosti dětí v této oblasti. Tři keramické kroužky, výtvarné kroužky a všech šest oddělení vyrábělo výrobky na ekojarmark, kde na 50 druhů výrobků svědčilo o velmi široké škále dovedností naší ŠD. Výtěžek umožňuje práci s nadstandardním materiálem v činnostech. Výroční zpráva 2012/13 - strana 5

6 Mateřské školy na našem sídlišti jsou zvány na akce pořádané právě pro tyto děti a předškoláky. Padesát dětí soutěžilo v tělocvičně společně s Křemílkem a Vochomůrkou. Šedesát dětí bylo pozváno na divadelní představení dramatického kroužku a byla jim umožněna prohlídka a hraní ve ŠD. Projekt pro všechna oddělení nebyl zpracován, ale dílčí projekty jsou rozpracovány v našich týdenních až měsíčních činnostech. V tomto roce bylo pracováno s těmito tématy: Hrajeme si na malíře, Letem světem, Děti a svět, Louka, Ptáci, Večerníček, atd. Devět kroužků při ŠD a jeden při ŠK navštěvuje 141 dětí. Je o ně velký zájem, výsledky a prezentace svědčí o velmi dobré práci vychovatelek ŠD, které vytvářejí tvůrčí a pozitivní klima ve ŠD. 2. Výchovné poradenství Poradenská činnost - kariérového poradenství - individuální poradenství žákům nebo jejich zákonným zástupcům podle zájmu a potřeb - skupinové poradenství 3. prosince 2012 se uskutečnila schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol, kde byly poskytnuty informace o přijímacím řízení - Žáci osmých a devátých tříd navštívili ve dnech 3. a 4. října 2012 Veletrh vzdělávání. - Pro žáky osmých tříd byla zajištěna návštěva informačního poradenského střediska ÚP Hodonín (9. dubna 2013) - práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zprostředkovávám spolupráce s PPP, SPC, zajišťování podkladů pro integraci, IVP Metodická a informační činnost - evidence žáků se SPU, SPCH, talentovaných žáků - aktualizace nástěnky k volbě povolání - tisk přihlášek na SŠ, jejich vybírání a kontrola a předání potvrzených přihlášek zpět žákům, průběžné předávání informací o volných místech ve SŠ v dalších kolech přijímacího řízení pro nepřijaté žáky - příprava výchovných komisí ve spolupráci s ředitelem školy, třídním učitelem, metodikem prevence, pracovnicí OPD (celkem bylo svoláno 11 výchovných komisí na všech řešeno chování žáků) - evidence neomluvené absence žáků a její pravidelné hlášení na OPD - spolupráce s vyučujícími při vytváření individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků, plnění plánů a jejich vyhodnocování - spolupráce s PPP, SPC v oblasti práce se žáky, kteří mají problémy jak v učení, tak v chování Umístění vycházejících žáků: Gymnázia 11 žáků SOŠ, SPŠ, 4-letý s mat. 23 žáků 3-letý SOU 4 žáci + 1 (žákyně 7. ročníku) 8-letá gymnázia 3 žákyně z pátého ročníku 3. Environmentální výchova EVVO Naše škola se zabývá ekologickými aktivitami již řadu let. Žáci pracují na ekologických projektech ekologického sdružení Tereza v Praze (Les ve škole škola v lese a Ekoškola). Cílem mezinárodního projektu Ekoškola je ekologizace provozu školy ve čtyřech oblastech voda, energie, odpady a vnější a vnitřní prostředí školy. Dále se účastníme projektu Ekohraní, který je zaměřen na sběr baterií a starých elektrických spotřebičů. V září se naše trojčlenné družstvo zvítězilo v regionální soutěži Ekoolympiáda, kterou pořádá Gymnázium ve Strážnici. Na okresním kole biologické olympiády jsme se umístili na 9. místě před Gymnáziem Hodonín, Klvaňovým Gymnáziem v Kyjově i Gymnáziem ve Strážnici. V předmětu Environmentální výchova se žáci seznámili s abiotickými, biotickýni životními podmínkami, ochranou přírody, orchidejemi Bílých Karpat a problémy životního prostředí. Výroční zpráva 2012/13 - strana 6

7 Jako každoročně se naše škola zúčastnila Ekojarmarku na pěší zóně, kde se prodávaly výrobky dětí ze školních družin, zhotovené z přírodních a odpadových materiálů. Stejně jako v předcházejících letech se zúčastnili žáci naší školy výukových programů organizovaných hodonínským Ekocentrem Dúbrava a ZOO Hodonín. Na škole proběhla jako každoročně soutěž organizovaná Ekotýmem školy o Ekotřídu a dále soutěž ve sběru papíru. Žáci pečují o areál školy (jarní a podzimní úklid), o květinovou výzdobu školy a rostliny v biotopové zahrádce v areálu školy, která slouží k praktickému poznávání rostlin probíraných čeledí v hodinách přírodopisu, přírodovědy a pěstitelských prací. Jako akci ke Dni Země zbudovali studenti studentského parlamentu a žáci Ekotýmu školy v areálu školy broukoviště, které by mělo přiblížit žákům některé zástupce brouků. 4. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program (dále jen MPP) v letošním školním roce vycházel stejně jako v předešlých letech z mapování situace v roce předešlém. Na jeho vzniku se podíleli pedagogičtí pracovníci i vedení školy. Zaměřili jsme se na veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a programy, které vedou k dodržování společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Snažili jsme se posílit pozitivní vztahy mezi žáky ve třídách, vést je k osvojení si návyků jak prosazovat a obhajovat své vlastní názory a jak přistupovat k řešení problémů. Rizikové problémy z jiných oblastí SPJ byly plánovitě probírány ve výuce občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, zeměpisu, informatice, dějepisu a chemie a samozřejmě také na třídnických hodinách přiměřeně věku dětí. Již tři roky spolupracujeme s Krizovým centrem pro děti, dospívající a rodinu SPONDEA, o.p.s., které podle rozhodnutí žáků II. stupně nebo vyučujících připraví pro jednotlivé třídní kolektivy programy, které pomáhají třídním učitelům i vedení školy zmapovat vztahy ve třídách. Od těchto zjištění se pak odvíjí naše další spolupráce. Stejně tak jsme zahájili spolupráci s lektorkou, která pod názvem Etické dílny připravila pro 1. stupeň programy pro jednotlivé ročníky. Hodnocení jednotlivých částí: Problematiku prevence sociálně patologických jevů jsme zařadili do jednotlivých učebních plánů. Program na I. stupni byl naplánován a zajištěn vzhledem k věku dětí. 1. třídy Jak se stát dobrým kamarádem 2. třídy Jak se chránit v nebezpečných situacích 3. třídy + 4. třídy Jak se stát dobrým kamarádem 5. třídy Jak správně nakládat s penězi Dále učitelky spolupracovaly s Městskou policií, Městskou knihovnou v rámci rozvoje čtenářských dovedností, Dopravním centrem, ČČK atd. V prvních třídách se uskutečnil preventivní program Cigaretka Retka, ve druhých třídách projektový den ke Dni zvířat, ve třetích třídách Den s policií, ve čtvrtých třídách program Kapka prevence. V pátých třídách jsme na základě stížnosti dvou rodičů na nevraživost mezi jejich dětmi uskutečnili besedu na téma Vztahy mezi spolužáky. Vytvořili jsme dotazník na situaci ve třídě, téma osobní bezpečí, pak jsme jeho vyhodnocení a vzniklé problémy řešili s rodiči žáků na zvláštní schůzce. Rodiče i děti se snažili omezit zbytečné konflikty a naši snahu kladně ocenili. Nespecifická prevence na I. stupni: - Celoroční třídění a sběr druhotných surovin (hodnocení: 1) - Přírodovědný program Motýl - Spolupráce s Ekocentrem a účast na jejich akcích (hodnocení: 1) - Děti druhých a třetích tříd absolvovaly plavecký výcvik - Žáci prošli dopravní výchovou, která byla ve čtvrtých třídách završena průkazem cyklisty - Návštěvy divadelních a filmových představení - Účast na sportovních akcích, sportovní den k MDD Výroční zpráva 2012/13 - strana 7

8 - Beseda se spisovatelem M. Kratochvílem - Projekt Den tance (hodnocení: 1) - Den otevřených dveří Policie ČR (hodnocení: 1) - Bruslení (skoro celý 1. stupeň) - Výlety a pobyt v přírodě pro žáky čtvrtých tříd (prožitkové aktivity hodnocení: 1) Stejně jako na prvním stupni, tak i na druhém byla problematika sociálně patologických jevů zařazena do jednotlivých předmětů. Kladně musíme hodnotit pravidelnou činnost žákovského parlamentu. Jeho členové pomáhali řešit problémy, se kterými se žáci setkávají, navrhovali také různé aktivity pro žáky, ale také změny ve vybavení a zařízení školy. Specifická prevence: - SPONDEA vztahy mezi vrstevníky podle věku žáků (hodnocení: 1) - Čas proměn žáci 6. tříd (změny v období puberty) - Beseda o AIDS tvorba písemných a výtvarných prací žáků. Nejlepší z nich byli oceněni na radnici - Zakoupení a práce s programem Drogy trochu jinak - Projekt pro rodiče devátých tříd Jak se mění naše názory - Trestní odpovědnost mladistvých beseda - Extremismus v ČR žáci 8. a 9. ročníků Nespecifická prevence na 2. stupni: - Program Etiketa městská knihovna - Den otevřených dveří Policie ČR - Exkurze O Mojmírův poklad žáci 7. tříd - Exkurze V elektrárně poznáváme svět žáci 8. Tříd - Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku - Účast na filmových a divadelních představeních - Program Seznam se bezpečně pro žáky 8. a 9. tříd - Exkurze do Osvětimi (holocaust, zločiny proti lidskosti) 9. ročník - Projekt Příběhy bezpráví beseda s bývalým politickým vězněm, totalitní režimy, perzekuce - Exkurze u Okresního soudu soudní jednání - Veletrh vzdělávání volba povolání - Účast na vědomostních soutěžích olympiády z Ma, Ch, Fy, Čj, atd. - Účast na sportovních soutěžích Výskyt reálně zjištěných nežádoucích jevů ve školním roce 2012/13 Zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole proběhlo na základě rozhovorů se žáky, členy žákovského parlamentu, rodiči a zaměstnanci naší školy. Šikana V průběhu školního roku využilo konzultačních hodin osm žáků, kteří si stěžovali na chování některého ze spolužáků. Všechny případy byly ihned projednány a řešeny podle závažnosti situace. V průběhu měsíce října v průběhu dvou týdnů přišly dvě maminky osobně řešit problémy svých dcer do školy s jejich agresory. V jednom případě projednáno s děvčaty a uděleno napomenutí, stejně tak jim byly poskytnuty informace o možných následcích. Druhý případ je již uveden ve zprávě o prevenci na prvním stupni. Osobní zásahy rodičů, které taktně a pohotově vyřešil dohled konající vyučující, byly projednány s vedením školy a později projednáno na poradě výchovných pracovníků a připraveno jako jeden z hlavních bodů na setkání s rodiči. Přidat bod do školního řádu! Záškoláctví Neomluvené hodiny a prokázané záškoláctví bylo zjištěno u deseti dětí v celkovém počtu 95 hodin. To svědčí o výborné práci třídních učitelů, kteří na neodůvodněnou absenci svých svěřenců přišli takřka v průběhu několika dnů. Výroční zpráva 2012/13 - strana 8

9 Vandalismus Největší problémy v tomto školním roce jsme měli s ničením školního majetku, laxnímu přístupu ke školním pomůckám, cizím věcem. Ve všech ročnících na 2. stupni byla provedena beseda se žáky na toto téma, protože se začaly množit příklady vandalismu na nově vybudovaných toaletách. U hlavního vchodu do školy jsme vytvořili názornou nástěnku a na základě besed provedli anketu na téma Co mi vadí? Požádali jsme o pomoc rodiče na rodičovském sdružení, pan ředitel měl relaci ve školním rozhlase. Na základě typu jednoho ze žáků se podařilo zjistit pachatele. Protože měl více kázeňských prohřešků a 12 neomluvených hodin, byl na konci školního roku klasifikován sníženou známkou z chování. V průběhu roku se konalo jedenáct výchovných komisí, na kterých jsme podali rodičům informace o chování jejich dítěte a společně projednali další postup pro zjednání nápravy nebo případné kázeňské postihy v případě, že se chování žáka nezlepší. Na konci školního roku byly uděleny tři třetí stupně z chování a deset druhých stupňů z chování. Kromě těchto závažných jevů nás trápí také: - vulgární vyjadřování žáků - častější projevy agresivity a šikany - nezdravý způsob života u některých dětí a jejich následná obezita - projevy kyberšikany Závěr Zvýšila se informovanost žáků v oblasti rizikového chování pravidelným probíráním v jednotlivých předmětech a díky akcím vedoucích k prosociálnímu chování žáků. Dětem a rodičům byly poskytovány poradenské služby, důležitá telefonní čísla, informace o akcích pořádaných školou osobně, na informační tabuli, na internetových stránkách školy. O dobré práci se žáky hovoří také kladná ocenění od Městského úřadu, zdravotnického střediska, lektorů z organizací, se kterými spolupracujeme, rodičů, atd. Cíle na příští školní rok vyplývají ze zprávy. Zařadíme do školního časopisu rubriku s názvem Nešvary kolem nás (nebo jiný název podle domluvy), která se bude zabývat patologickými jevy. Využijeme finančních prostředků, které jsme dostali od Městského úřadu na prevenci rizikových projevů chování u dětí. Doufáme, že nám v našem úsilí pomůže také školní psycholog, který u nás bude v následujícím školním roce pracovat na půl úvazku. 5. ICT a) zavedení a údržba účtů žáků v učebnách PC b) tvorba tematických plánů c) SW a HW a metodická podpora kolegů, školení pro tvorbu DUMů d) instalace programů pro výuku e) pomoc při zpracování agendy pomocí počítače ekonomka, jídelna, mzdy, zástupci ředitele f) tvorba, úpravy a aktualizace internetových stránek školy g) jednání o nákupech softwaru a hardwaru h) instalace výukových programů do učeben i) řešení nefunkčností a zajišťování oprav technických zařízení j) nákupy HW a SW k) stavba PC učebny technické reference l) archivace DUMů m) testování dataprojektorů n) SW podpora žáků 6. Spolupráce školy s dalšími subjekty a) Středisko služeb školám konání výtvarných a keramických seminářů a workshopů b) Městská policie a Policie ČR projekt Kapka prevence, besedy se žáky Výroční zpráva 2012/13 - strana 9

10 c) Ekocentrum využívání výukových programů d) Městská knihovna a knihovna Brandlova besedy nad knihou pro žáky školy e) DK Hodonín návštěva divadelních představení pro děti f) HZS Hodonín besedy se žáky o prevenci v požární oblasti g) Tespra Hodonín péče o areál školy, sběr druhotných surovin, sběr nebezpečného odpadu h) Dětský parlament spolupráce na projektech parlamentu i) Studentský parlament broukoviště 7. Péče o talentované žáky Děje se tak individuální přípravou na všechny olympiády a soutěže a dále diferenciací v jazycích a matematice. Talentované žáky zařazujeme do našich projektů. 8. Péče o zaostávající a problémové žáky Se všemi žáky, kteří vykazují tělesné nebo vývojové poruchy pracují učitelé podle individuálních plánů. Plány byly předloženy rodičům, jejich spolupráce je v těchto případech nezbytná. Dále na škole pracují dva dyslektické kroužky. Vyskytne-li se závažnější porušení školního řádu, kontaktujeme rodiče a snažíme se situaci řešit. Nejzávažnější případy řešíme svoláním výchovné komise, které se ze strany školy účastní třídní učitel, výchovný poradce a ředitel. K jednání jsou zváni rodiče, zástupce Města Hodonín zodpovědný za práci s rodinami a psycholog. 1. Údaje o zaměstnancích školy Část IX. Poradenské služby v základní škole počty fyzický počet kvalifikace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 učitel Ma, Ov, VP, zástupce ředitele VŠ pedagog. směru školní metodik prevence 1 učitel jazyků, Tv a Rv VŠ pedagog. směru koordinátor EVVO 1 učitelka Ch, Př VŠ pedagog. směru koordinátor ŠVP 1 učitelka VŠ pedagog. směru koordinátor ICT 1 učitelka Ma, Ze, IT VŠ pedagog. směru školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 věková struktura do 35 let let nad 50 let / z toho důchodci výchovný poradce 1 / 0 školní metodik prevence 1 / 0 koordinátor EVVO 1 / 1 koordinátor ŠVP 1 koordinátor ICT 1 / 0 2. Další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce školní metodik prevence koordinátor EVVO koordinátor ŠVP koordinátor ICT ukončené specializační studium, PF Ostrava ukončené specializační studium, MU Brno samostatná školení a semináře ukončené specializační studium ukončené specializační studium Výroční zpráva 2012/13 - strana 10

11 3. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ JmK): nečerpáno b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese: nečerpáno 4. Individuální integrace typ postižení počet žáků 2012/ celkem autismus vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování celkem Část X. Projekty, dotace a granty 1. Grantový projekt EU peníze školám inovace výuky, vybavení školy, DVPP a) celkové výdaje na projekt Kč, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč b) projekt byl schválen, zahájení projektu , ukončení projektu Grantový projekt Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání partnerský projekt se ZŠ Hodonín Očovská a ZŠ Hodonín Mírové náměstí a) celkové výdaje na projekt Kč, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč b) projekt byl schválen, zahájení projektu leden 2013, ukončení projektu listopad Grant Učíme se v přírodě grant Ministerstva životního prostředí ČR, vybudování zahradního altánu a broukovitě. a) celkové výdaje Kč, grant Kč, spoluúčast školy Kč b) zahájení projektu leden 2013, ukončení projektu srpen Projekt rekonstrukce venkovních sportovišť a) ve spolupráci s odborem Rozvoje města b) realizace jaro Projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Vančurova a) ve spolupráci s odborem Investic a údržby b) realizace od srpna Projekt Les ve škole, škola v lese spolupráce s ekologickým sdružením Tereza v Praze. 7. Mezinárodní projekt Ekoškola účastní se jej třicet zemí světa a patnáct tisíc škol 8. Projekt Ovoce do škol ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. 9. Projekt Kapka prevence ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. V Hodoníně dne 1. září 2013 Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada na svém zasedání dne 2. září Výroční zprávu projednala a schválila školská rada na svém zasedání dne 17. října Ing. Jaroslav Bešta předseda školské rady PaedDr. Zdeněk Šebesta ředitel školy Výroční zpráva 2012/13 - strana 11

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více