Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13 1. Základní údaje Část I. Základní charakteristika školy název školy Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace adresa Vančurova 2, Hodonín IČ DIČ CZ škola je od plátcem DPH zřizovatel školy Město Hodonín ředitel školy PaedDr. Zdeněk Šebesta součásti školy školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna ZŠ Hodonín, Mírové nám. telefon a fax Počty tříd a žáků stav k celkem počet tříd počet žáků z toho specializovaných vyrovnávacích celkový průměrný 1. stupeň ,58 2. stupeň ,63 celkem ,60 3. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 70 / 3 třídy = 23,3 žáka na jednu 1. třídu. 4. Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 16, Školská rada je zřízena dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 6. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací ročník ŠPV Škola pohody 260/07-ŘŠ Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření neprobíhala. 8. Školní stravování typ jídelny počet počet strávníků dle výkazu V17-01 žáků žáci zaměstnanci ostatní celkem školní jídelna ZŠ Vančurova (83,6 %) 44 (92,4 %) školní výdejna ZŠ Mírové n celkem Školní kuchyně vyvařuje pro a) žáky a zaměstnance ZŠ Hodonín, Vančurova, b) žáky a zaměstnance ZŠ Hodonín, Mírové náměstí, (výdejna obědů je odloučeným pracovištěm naší organizace), c) cizí strávníky jako VHČ. Výroční zpráva 2012/13 - strana 1

2 Část II Údaje o zaměstnancích školy 1. Počet zaměstnanců a odborná a pedagogická způsobilost, dle zákona č. 563/2004 Sb. kategorie fyzických přepočtených odb. způsobilých učitelé 28 27, % asistentka pedagoga 2 1, % vychovatelky ŠD 6 5, % vedoucí zájmového útvaru ŠK 1 0, % provozní zaměstnanci 9 7,45 xxx zaměstnanci školní jídelny 13 9,75 xxx celkem 59 51, % 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogické způsobilostí, kteří nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří odešli ze školy: 1 5. Věkové složení učitelů věk muži ženy celkem do 35 let let nad 50 let z toho důchodci pobírající důchod celkem mateřská nebo rodičovská dovolená Odborní asistenti romský asistent ne asistent pedagoga 2 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (počet žáků k ) ročník třídy žáků vzdělávání prospělo v zahraničí s vyznamenáním prospělo neprospělo opakují (95,7 %) (91,2 %) (83,0 %) (68,3 %) (75,0 %) 11 celkem 1. stupeň (84,8 %) (46,2 %) (33,3 %) (25,5 %) (28,9 %) 27 celkem 2. stupeň (32,8 %) celkem škola (64,0 %) Výroční zpráva 2012/13 - strana 2

3 2. Výchovná opatření a neomluvené hodiny Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 2012/13 1. pol. 2. pol. napomenutí TU 54 (11,9 %) 33 (7,3 %) důtka TU 40 (8,8 %) 22 (4,9 %) důtka ŘŠ 1 (0,2 %) 7 (1,5 %) 2 uspokojivé ch. 2 (0,4 %) 10 (2,2 %) 3 neuspokojivé ch. 2 (0,4 %) 3 (0,7 %) neomluvené hodiny 38 (0,08 h) 57 (0,13 h) 3. Údaje o umístění vycházejících žáků 2012/13 počet gymnázia SOŠ a SOU SOU stav k žáků 4-leté 6-leté 8-leté s maturitou bez maturity 5. ročník 44 xxx xxx 3 6,8 % xxx xxx 7. ročník 49 xxx 0 xxx xxx 1 9. ročník ,9 % xxx xxx 23 60,5 % 4 10,5 % celkem Na studijní obory s maturitou odešlo 89,5 % žáků 9. tříd. Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Za období školního roku 2012/13 na naší škole inspekce ČŠI neproběhla. Část V. Rozhodnutí ředitele školy rozhodnutí ředitele počet odvolání odklad povinné školní docházky 25 0 dodatečný odklad povinné školní docházky 2 0 přestup žáka z jiné ZŠ 29 0 opakování ročníku ze zdravotních důvodů 1 0 prominutí úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD 12 0 celkem 69 0 Část VI. Výsledky školy v soutěžích 1. Krajská kola vědomostních soutěží Jan Matějka 9.A fyzikální a chemická olympiáda. Výroční zpráva 2012/13 - strana 3

4 2. Okresní kola vědomostních soutěží umístění do 10. místa 3. místo 7. místo olympiáda z Aj Samuel Bílek 7.B fyzikální olympiáda Jan Matějka 9.A 4. místo 9. místo matematický klokan Magdalena Hanusová 5.B matematický klokan Šárka Bobotová 5.A 5. místo 9. místo chemická olympiáda Jan Matějka 9.A olympiáda z Aj Barbora Peterková 9.B 6. místo 9. místo matematická olympiáda Jan Zemánek 6.B přírodopisná olympiáda Ondřej Hrabal 8.B 3. Krajská kola sportovních soutěží Bez naší účasti. 4. Okresní kola sportovních soutěží umístění do 5. místa 5. místo basketbal H3 H = hoši, D = dívky, 1 = třídy, 2 = třídy, 3 = třídy, 4 = třídy Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 19. místě v okrese Hodonín. Soutěží se zúčastnilo celkem 38 škol. Z finančních důvodů jsme se zúčastnili pouze devíti soutěží, z toho tři jsme pořádali. Část VII. Realizované úpravy a opravy školy 1. Stavební a venkovní práce a) rekonstrukce obkladů včetně zrcadel v osmi třídách 2. stupně, v 6. oddělení ŠD a kabinetu Mgr. Čejkové b) zabudování zrcadel do obkladů na WC u učebny PC 2 a WC učitelů v nástavbě školy c) zhotovení obkladů včetně zrcadla v kabinetu Mgr. Kubišové d) vybudování zpevněné plochy pod zahradním altánem e) stavba zahradního altánu a broukoviště f) probourání otvoru v příčce 6. oddělení ŠD g) zazdění dveří mezi dílnou a 6. oddělením ŠD h) oprava oplocení školy i) oprava zatékající střechy nad kabinetem ŠD j) demontáž dvou stříšek nad vchodovými dveřmi 2. Instalatérské práce a) instalace nových přívodů a umyvadla v kabinetu Mgr. Kubišové a výměna umyvadla u Mgr. Čejkové b) výměna WC pro kuchařky ve školní kuchyni c) pokračování ve výměně klasických svítidel za svítidla ovládaná pohybovým čidlem 3. Malířské práce a) oprava nátěrů a maleb v budově v omezeném rozsahu z důvodu výměny oken a zateplení budov 4. Ostatní práce a) celková výměna nábytku včetně nové PVC podlahy v kabinetu Mgr. Kubišové Výroční zpráva 2012/13 - strana 4

5 b) celková výměna nábytku včetně položení zátěžového koberce v kabinetu Mgr. Čejkové c) celková výměna nábytku včetně položení zátěžového koberce v kanceláři školní psycholožky d) přípravné práce na výměnu oken a zateplení budov zaigelitování kabinetů a tříd + stažení všech PC a dataprojektorů do učebny Nj v nástavbě školy e) sklenářské práce f) průmyslové vyčistění většiny koberců g) přesun skladu lyží do suterénu školy h) pokračování v systému jednoho klíče i) předepsané revize a porevizní opravy 5. Stav venkovních sportovišť a) Dlouhodobým problémem je nevyhovující stav venkovních sportovišť v areálu školy. V revizní zprávě tělovýchovných zařízení z byl stav venkovních sportovišť označen jako nevyhovující. Škola má z března roku 2006 zpracovánu projektovou studii od firmy GAPA Hodonín s.r.o. Tato studie počítá s celkovou rekonstrukcí venkovních sportovišť s předpokládanými celkovými náklady 16 milionů Kč. b) Ve spolupráci s odborem Rozvoje města se podařilo získat grant na rekonstrukci sportovišť. Rekonstrukce by měla proběhnout na jaře roku Rekonstrukce se týká hřiště, které je součástí herního centra ŠD. Travnatý povrch bude nahrazen umělohmotným povrchem, na hřišti bude lajnování pro malou házenou a volejbal (vybíjenou). Dále bude vybudován sektor pro míčové sporty házená, košíková, volejbal za technickou budovou (v bližší zatáčce běžecké dráhy běžecká dráha se zkrátí z 245 metrů na 200 metrů). Tento grant měl původně vyřešit rekonstrukci běžecké dráhy a hřiště. Z důvodu duplicity vlastnictví pozemků se grant musel upravit, viz popis výše. 1. Školní družina a školní klub Část VIII. Hodnocení práce úseků školy V letošním školním roce vychovatelky ŠD připravily pro 180 dětí 20 spol. akcí, z nichž sedm bylo pořádáno 2x vzhledem k vysokému počtu dětí. Akcí se zúčastnilo dětí a měly velký ohlas i ze strany rodičů. Již v říjnu byla uspořádána pro děti soutěž Naše zdraví, na kterou se připravovaly všechny děti. Získaly nové vědomosti a praktické dovednosti v oboru stolování, zdravého životního stylu, péče o zdraví a významu sportu a pohybu. Sportovních aktivit připravujeme celou řadu a výsledky práce jsou znát při turnajích v přehazované, florbalu, kopané a lehkoatletických závodech. Naši žáci reprezentovali naši školu v mnoha závodech, získali spoustu medailí a odměnou bylo celkové 1.místo. Velmi dbáme o předcházení úrazů a seznamujeme děti s možnými nástrahami v životě. Besedu s hasiči nám připravil tatínek, který zachraňoval lesy při velkém požáru v Bzenci a vysvětlil dětem, jak se správně zachovat. Tyto poznatky jsme dále rozšířili pomocí DVD Kousky primáře Housky, které nabízí nebezpečné situace a jejich názorné řešení. Divadelní představení dramatického kroužku, akce Hrajeme si na herce, soutěž ve zpěvu a pohádkové malování na chodníku je součástí činností naší ŠD. Rozvíjíme estetické cítění, umožňujeme dětem získat sebedůvěru a jistotu při vystupovaní, rozšiřujeme slovní zásobu a obohacujeme je o nové poznatky. Ekologická soutěž byla motivována pohádkou O devítihlavém drakovi, který se živil tříděným odpadem. Děti zařazovaly rostliny a živočichy do jednotlivých ekosystémů a ochrana přírody byla součástí soutěže. Taky přírodovědný test prokázal široké vědomosti dětí v této oblasti. Tři keramické kroužky, výtvarné kroužky a všech šest oddělení vyrábělo výrobky na ekojarmark, kde na 50 druhů výrobků svědčilo o velmi široké škále dovedností naší ŠD. Výtěžek umožňuje práci s nadstandardním materiálem v činnostech. Výroční zpráva 2012/13 - strana 5

6 Mateřské školy na našem sídlišti jsou zvány na akce pořádané právě pro tyto děti a předškoláky. Padesát dětí soutěžilo v tělocvičně společně s Křemílkem a Vochomůrkou. Šedesát dětí bylo pozváno na divadelní představení dramatického kroužku a byla jim umožněna prohlídka a hraní ve ŠD. Projekt pro všechna oddělení nebyl zpracován, ale dílčí projekty jsou rozpracovány v našich týdenních až měsíčních činnostech. V tomto roce bylo pracováno s těmito tématy: Hrajeme si na malíře, Letem světem, Děti a svět, Louka, Ptáci, Večerníček, atd. Devět kroužků při ŠD a jeden při ŠK navštěvuje 141 dětí. Je o ně velký zájem, výsledky a prezentace svědčí o velmi dobré práci vychovatelek ŠD, které vytvářejí tvůrčí a pozitivní klima ve ŠD. 2. Výchovné poradenství Poradenská činnost - kariérového poradenství - individuální poradenství žákům nebo jejich zákonným zástupcům podle zájmu a potřeb - skupinové poradenství 3. prosince 2012 se uskutečnila schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol, kde byly poskytnuty informace o přijímacím řízení - Žáci osmých a devátých tříd navštívili ve dnech 3. a 4. října 2012 Veletrh vzdělávání. - Pro žáky osmých tříd byla zajištěna návštěva informačního poradenského střediska ÚP Hodonín (9. dubna 2013) - práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zprostředkovávám spolupráce s PPP, SPC, zajišťování podkladů pro integraci, IVP Metodická a informační činnost - evidence žáků se SPU, SPCH, talentovaných žáků - aktualizace nástěnky k volbě povolání - tisk přihlášek na SŠ, jejich vybírání a kontrola a předání potvrzených přihlášek zpět žákům, průběžné předávání informací o volných místech ve SŠ v dalších kolech přijímacího řízení pro nepřijaté žáky - příprava výchovných komisí ve spolupráci s ředitelem školy, třídním učitelem, metodikem prevence, pracovnicí OPD (celkem bylo svoláno 11 výchovných komisí na všech řešeno chování žáků) - evidence neomluvené absence žáků a její pravidelné hlášení na OPD - spolupráce s vyučujícími při vytváření individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků, plnění plánů a jejich vyhodnocování - spolupráce s PPP, SPC v oblasti práce se žáky, kteří mají problémy jak v učení, tak v chování Umístění vycházejících žáků: Gymnázia 11 žáků SOŠ, SPŠ, 4-letý s mat. 23 žáků 3-letý SOU 4 žáci + 1 (žákyně 7. ročníku) 8-letá gymnázia 3 žákyně z pátého ročníku 3. Environmentální výchova EVVO Naše škola se zabývá ekologickými aktivitami již řadu let. Žáci pracují na ekologických projektech ekologického sdružení Tereza v Praze (Les ve škole škola v lese a Ekoškola). Cílem mezinárodního projektu Ekoškola je ekologizace provozu školy ve čtyřech oblastech voda, energie, odpady a vnější a vnitřní prostředí školy. Dále se účastníme projektu Ekohraní, který je zaměřen na sběr baterií a starých elektrických spotřebičů. V září se naše trojčlenné družstvo zvítězilo v regionální soutěži Ekoolympiáda, kterou pořádá Gymnázium ve Strážnici. Na okresním kole biologické olympiády jsme se umístili na 9. místě před Gymnáziem Hodonín, Klvaňovým Gymnáziem v Kyjově i Gymnáziem ve Strážnici. V předmětu Environmentální výchova se žáci seznámili s abiotickými, biotickýni životními podmínkami, ochranou přírody, orchidejemi Bílých Karpat a problémy životního prostředí. Výroční zpráva 2012/13 - strana 6

7 Jako každoročně se naše škola zúčastnila Ekojarmarku na pěší zóně, kde se prodávaly výrobky dětí ze školních družin, zhotovené z přírodních a odpadových materiálů. Stejně jako v předcházejících letech se zúčastnili žáci naší školy výukových programů organizovaných hodonínským Ekocentrem Dúbrava a ZOO Hodonín. Na škole proběhla jako každoročně soutěž organizovaná Ekotýmem školy o Ekotřídu a dále soutěž ve sběru papíru. Žáci pečují o areál školy (jarní a podzimní úklid), o květinovou výzdobu školy a rostliny v biotopové zahrádce v areálu školy, která slouží k praktickému poznávání rostlin probíraných čeledí v hodinách přírodopisu, přírodovědy a pěstitelských prací. Jako akci ke Dni Země zbudovali studenti studentského parlamentu a žáci Ekotýmu školy v areálu školy broukoviště, které by mělo přiblížit žákům některé zástupce brouků. 4. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program (dále jen MPP) v letošním školním roce vycházel stejně jako v předešlých letech z mapování situace v roce předešlém. Na jeho vzniku se podíleli pedagogičtí pracovníci i vedení školy. Zaměřili jsme se na veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a programy, které vedou k dodržování společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Snažili jsme se posílit pozitivní vztahy mezi žáky ve třídách, vést je k osvojení si návyků jak prosazovat a obhajovat své vlastní názory a jak přistupovat k řešení problémů. Rizikové problémy z jiných oblastí SPJ byly plánovitě probírány ve výuce občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, zeměpisu, informatice, dějepisu a chemie a samozřejmě také na třídnických hodinách přiměřeně věku dětí. Již tři roky spolupracujeme s Krizovým centrem pro děti, dospívající a rodinu SPONDEA, o.p.s., které podle rozhodnutí žáků II. stupně nebo vyučujících připraví pro jednotlivé třídní kolektivy programy, které pomáhají třídním učitelům i vedení školy zmapovat vztahy ve třídách. Od těchto zjištění se pak odvíjí naše další spolupráce. Stejně tak jsme zahájili spolupráci s lektorkou, která pod názvem Etické dílny připravila pro 1. stupeň programy pro jednotlivé ročníky. Hodnocení jednotlivých částí: Problematiku prevence sociálně patologických jevů jsme zařadili do jednotlivých učebních plánů. Program na I. stupni byl naplánován a zajištěn vzhledem k věku dětí. 1. třídy Jak se stát dobrým kamarádem 2. třídy Jak se chránit v nebezpečných situacích 3. třídy + 4. třídy Jak se stát dobrým kamarádem 5. třídy Jak správně nakládat s penězi Dále učitelky spolupracovaly s Městskou policií, Městskou knihovnou v rámci rozvoje čtenářských dovedností, Dopravním centrem, ČČK atd. V prvních třídách se uskutečnil preventivní program Cigaretka Retka, ve druhých třídách projektový den ke Dni zvířat, ve třetích třídách Den s policií, ve čtvrtých třídách program Kapka prevence. V pátých třídách jsme na základě stížnosti dvou rodičů na nevraživost mezi jejich dětmi uskutečnili besedu na téma Vztahy mezi spolužáky. Vytvořili jsme dotazník na situaci ve třídě, téma osobní bezpečí, pak jsme jeho vyhodnocení a vzniklé problémy řešili s rodiči žáků na zvláštní schůzce. Rodiče i děti se snažili omezit zbytečné konflikty a naši snahu kladně ocenili. Nespecifická prevence na I. stupni: - Celoroční třídění a sběr druhotných surovin (hodnocení: 1) - Přírodovědný program Motýl - Spolupráce s Ekocentrem a účast na jejich akcích (hodnocení: 1) - Děti druhých a třetích tříd absolvovaly plavecký výcvik - Žáci prošli dopravní výchovou, která byla ve čtvrtých třídách završena průkazem cyklisty - Návštěvy divadelních a filmových představení - Účast na sportovních akcích, sportovní den k MDD Výroční zpráva 2012/13 - strana 7

8 - Beseda se spisovatelem M. Kratochvílem - Projekt Den tance (hodnocení: 1) - Den otevřených dveří Policie ČR (hodnocení: 1) - Bruslení (skoro celý 1. stupeň) - Výlety a pobyt v přírodě pro žáky čtvrtých tříd (prožitkové aktivity hodnocení: 1) Stejně jako na prvním stupni, tak i na druhém byla problematika sociálně patologických jevů zařazena do jednotlivých předmětů. Kladně musíme hodnotit pravidelnou činnost žákovského parlamentu. Jeho členové pomáhali řešit problémy, se kterými se žáci setkávají, navrhovali také různé aktivity pro žáky, ale také změny ve vybavení a zařízení školy. Specifická prevence: - SPONDEA vztahy mezi vrstevníky podle věku žáků (hodnocení: 1) - Čas proměn žáci 6. tříd (změny v období puberty) - Beseda o AIDS tvorba písemných a výtvarných prací žáků. Nejlepší z nich byli oceněni na radnici - Zakoupení a práce s programem Drogy trochu jinak - Projekt pro rodiče devátých tříd Jak se mění naše názory - Trestní odpovědnost mladistvých beseda - Extremismus v ČR žáci 8. a 9. ročníků Nespecifická prevence na 2. stupni: - Program Etiketa městská knihovna - Den otevřených dveří Policie ČR - Exkurze O Mojmírův poklad žáci 7. tříd - Exkurze V elektrárně poznáváme svět žáci 8. Tříd - Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku - Účast na filmových a divadelních představeních - Program Seznam se bezpečně pro žáky 8. a 9. tříd - Exkurze do Osvětimi (holocaust, zločiny proti lidskosti) 9. ročník - Projekt Příběhy bezpráví beseda s bývalým politickým vězněm, totalitní režimy, perzekuce - Exkurze u Okresního soudu soudní jednání - Veletrh vzdělávání volba povolání - Účast na vědomostních soutěžích olympiády z Ma, Ch, Fy, Čj, atd. - Účast na sportovních soutěžích Výskyt reálně zjištěných nežádoucích jevů ve školním roce 2012/13 Zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole proběhlo na základě rozhovorů se žáky, členy žákovského parlamentu, rodiči a zaměstnanci naší školy. Šikana V průběhu školního roku využilo konzultačních hodin osm žáků, kteří si stěžovali na chování některého ze spolužáků. Všechny případy byly ihned projednány a řešeny podle závažnosti situace. V průběhu měsíce října v průběhu dvou týdnů přišly dvě maminky osobně řešit problémy svých dcer do školy s jejich agresory. V jednom případě projednáno s děvčaty a uděleno napomenutí, stejně tak jim byly poskytnuty informace o možných následcích. Druhý případ je již uveden ve zprávě o prevenci na prvním stupni. Osobní zásahy rodičů, které taktně a pohotově vyřešil dohled konající vyučující, byly projednány s vedením školy a později projednáno na poradě výchovných pracovníků a připraveno jako jeden z hlavních bodů na setkání s rodiči. Přidat bod do školního řádu! Záškoláctví Neomluvené hodiny a prokázané záškoláctví bylo zjištěno u deseti dětí v celkovém počtu 95 hodin. To svědčí o výborné práci třídních učitelů, kteří na neodůvodněnou absenci svých svěřenců přišli takřka v průběhu několika dnů. Výroční zpráva 2012/13 - strana 8

9 Vandalismus Největší problémy v tomto školním roce jsme měli s ničením školního majetku, laxnímu přístupu ke školním pomůckám, cizím věcem. Ve všech ročnících na 2. stupni byla provedena beseda se žáky na toto téma, protože se začaly množit příklady vandalismu na nově vybudovaných toaletách. U hlavního vchodu do školy jsme vytvořili názornou nástěnku a na základě besed provedli anketu na téma Co mi vadí? Požádali jsme o pomoc rodiče na rodičovském sdružení, pan ředitel měl relaci ve školním rozhlase. Na základě typu jednoho ze žáků se podařilo zjistit pachatele. Protože měl více kázeňských prohřešků a 12 neomluvených hodin, byl na konci školního roku klasifikován sníženou známkou z chování. V průběhu roku se konalo jedenáct výchovných komisí, na kterých jsme podali rodičům informace o chování jejich dítěte a společně projednali další postup pro zjednání nápravy nebo případné kázeňské postihy v případě, že se chování žáka nezlepší. Na konci školního roku byly uděleny tři třetí stupně z chování a deset druhých stupňů z chování. Kromě těchto závažných jevů nás trápí také: - vulgární vyjadřování žáků - častější projevy agresivity a šikany - nezdravý způsob života u některých dětí a jejich následná obezita - projevy kyberšikany Závěr Zvýšila se informovanost žáků v oblasti rizikového chování pravidelným probíráním v jednotlivých předmětech a díky akcím vedoucích k prosociálnímu chování žáků. Dětem a rodičům byly poskytovány poradenské služby, důležitá telefonní čísla, informace o akcích pořádaných školou osobně, na informační tabuli, na internetových stránkách školy. O dobré práci se žáky hovoří také kladná ocenění od Městského úřadu, zdravotnického střediska, lektorů z organizací, se kterými spolupracujeme, rodičů, atd. Cíle na příští školní rok vyplývají ze zprávy. Zařadíme do školního časopisu rubriku s názvem Nešvary kolem nás (nebo jiný název podle domluvy), která se bude zabývat patologickými jevy. Využijeme finančních prostředků, které jsme dostali od Městského úřadu na prevenci rizikových projevů chování u dětí. Doufáme, že nám v našem úsilí pomůže také školní psycholog, který u nás bude v následujícím školním roce pracovat na půl úvazku. 5. ICT a) zavedení a údržba účtů žáků v učebnách PC b) tvorba tematických plánů c) SW a HW a metodická podpora kolegů, školení pro tvorbu DUMů d) instalace programů pro výuku e) pomoc při zpracování agendy pomocí počítače ekonomka, jídelna, mzdy, zástupci ředitele f) tvorba, úpravy a aktualizace internetových stránek školy g) jednání o nákupech softwaru a hardwaru h) instalace výukových programů do učeben i) řešení nefunkčností a zajišťování oprav technických zařízení j) nákupy HW a SW k) stavba PC učebny technické reference l) archivace DUMů m) testování dataprojektorů n) SW podpora žáků 6. Spolupráce školy s dalšími subjekty a) Středisko služeb školám konání výtvarných a keramických seminářů a workshopů b) Městská policie a Policie ČR projekt Kapka prevence, besedy se žáky Výroční zpráva 2012/13 - strana 9

10 c) Ekocentrum využívání výukových programů d) Městská knihovna a knihovna Brandlova besedy nad knihou pro žáky školy e) DK Hodonín návštěva divadelních představení pro děti f) HZS Hodonín besedy se žáky o prevenci v požární oblasti g) Tespra Hodonín péče o areál školy, sběr druhotných surovin, sběr nebezpečného odpadu h) Dětský parlament spolupráce na projektech parlamentu i) Studentský parlament broukoviště 7. Péče o talentované žáky Děje se tak individuální přípravou na všechny olympiády a soutěže a dále diferenciací v jazycích a matematice. Talentované žáky zařazujeme do našich projektů. 8. Péče o zaostávající a problémové žáky Se všemi žáky, kteří vykazují tělesné nebo vývojové poruchy pracují učitelé podle individuálních plánů. Plány byly předloženy rodičům, jejich spolupráce je v těchto případech nezbytná. Dále na škole pracují dva dyslektické kroužky. Vyskytne-li se závažnější porušení školního řádu, kontaktujeme rodiče a snažíme se situaci řešit. Nejzávažnější případy řešíme svoláním výchovné komise, které se ze strany školy účastní třídní učitel, výchovný poradce a ředitel. K jednání jsou zváni rodiče, zástupce Města Hodonín zodpovědný za práci s rodinami a psycholog. 1. Údaje o zaměstnancích školy Část IX. Poradenské služby v základní škole počty fyzický počet kvalifikace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 učitel Ma, Ov, VP, zástupce ředitele VŠ pedagog. směru školní metodik prevence 1 učitel jazyků, Tv a Rv VŠ pedagog. směru koordinátor EVVO 1 učitelka Ch, Př VŠ pedagog. směru koordinátor ŠVP 1 učitelka VŠ pedagog. směru koordinátor ICT 1 učitelka Ma, Ze, IT VŠ pedagog. směru školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 věková struktura do 35 let let nad 50 let / z toho důchodci výchovný poradce 1 / 0 školní metodik prevence 1 / 0 koordinátor EVVO 1 / 1 koordinátor ŠVP 1 koordinátor ICT 1 / 0 2. Další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce školní metodik prevence koordinátor EVVO koordinátor ŠVP koordinátor ICT ukončené specializační studium, PF Ostrava ukončené specializační studium, MU Brno samostatná školení a semináře ukončené specializační studium ukončené specializační studium Výroční zpráva 2012/13 - strana 10

11 3. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ JmK): nečerpáno b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese: nečerpáno 4. Individuální integrace typ postižení počet žáků 2012/ celkem autismus vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování celkem Část X. Projekty, dotace a granty 1. Grantový projekt EU peníze školám inovace výuky, vybavení školy, DVPP a) celkové výdaje na projekt Kč, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč b) projekt byl schválen, zahájení projektu , ukončení projektu Grantový projekt Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání partnerský projekt se ZŠ Hodonín Očovská a ZŠ Hodonín Mírové náměstí a) celkové výdaje na projekt Kč, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč b) projekt byl schválen, zahájení projektu leden 2013, ukončení projektu listopad Grant Učíme se v přírodě grant Ministerstva životního prostředí ČR, vybudování zahradního altánu a broukovitě. a) celkové výdaje Kč, grant Kč, spoluúčast školy Kč b) zahájení projektu leden 2013, ukončení projektu srpen Projekt rekonstrukce venkovních sportovišť a) ve spolupráci s odborem Rozvoje města b) realizace jaro Projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Vančurova a) ve spolupráci s odborem Investic a údržby b) realizace od srpna Projekt Les ve škole, škola v lese spolupráce s ekologickým sdružením Tereza v Praze. 7. Mezinárodní projekt Ekoškola účastní se jej třicet zemí světa a patnáct tisíc škol 8. Projekt Ovoce do škol ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. 9. Projekt Kapka prevence ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. V Hodoníně dne 1. září 2013 Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada na svém zasedání dne 2. září Výroční zprávu projednala a schválila školská rada na svém zasedání dne 17. října Ing. Jaroslav Bešta předseda školské rady PaedDr. Zdeněk Šebesta ředitel školy Výroční zpráva 2012/13 - strana 11

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více