Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13 1. Základní údaje Část I. Základní charakteristika školy název školy Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace adresa Vančurova 2, Hodonín IČ DIČ CZ škola je od plátcem DPH zřizovatel školy Město Hodonín ředitel školy PaedDr. Zdeněk Šebesta součásti školy školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna ZŠ Hodonín, Mírové nám. telefon a fax Počty tříd a žáků stav k celkem počet tříd počet žáků z toho specializovaných vyrovnávacích celkový průměrný 1. stupeň ,58 2. stupeň ,63 celkem ,60 3. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 70 / 3 třídy = 23,3 žáka na jednu 1. třídu. 4. Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 16, Školská rada je zřízena dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 6. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací ročník ŠPV Škola pohody 260/07-ŘŠ Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření neprobíhala. 8. Školní stravování typ jídelny počet počet strávníků dle výkazu V17-01 žáků žáci zaměstnanci ostatní celkem školní jídelna ZŠ Vančurova (83,6 %) 44 (92,4 %) školní výdejna ZŠ Mírové n celkem Školní kuchyně vyvařuje pro a) žáky a zaměstnance ZŠ Hodonín, Vančurova, b) žáky a zaměstnance ZŠ Hodonín, Mírové náměstí, (výdejna obědů je odloučeným pracovištěm naší organizace), c) cizí strávníky jako VHČ. Výroční zpráva 2012/13 - strana 1

2 Část II Údaje o zaměstnancích školy 1. Počet zaměstnanců a odborná a pedagogická způsobilost, dle zákona č. 563/2004 Sb. kategorie fyzických přepočtených odb. způsobilých učitelé 28 27, % asistentka pedagoga 2 1, % vychovatelky ŠD 6 5, % vedoucí zájmového útvaru ŠK 1 0, % provozní zaměstnanci 9 7,45 xxx zaměstnanci školní jídelny 13 9,75 xxx celkem 59 51, % 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogické způsobilostí, kteří nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří odešli ze školy: 1 5. Věkové složení učitelů věk muži ženy celkem do 35 let let nad 50 let z toho důchodci pobírající důchod celkem mateřská nebo rodičovská dovolená Odborní asistenti romský asistent ne asistent pedagoga 2 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (počet žáků k ) ročník třídy žáků vzdělávání prospělo v zahraničí s vyznamenáním prospělo neprospělo opakují (95,7 %) (91,2 %) (83,0 %) (68,3 %) (75,0 %) 11 celkem 1. stupeň (84,8 %) (46,2 %) (33,3 %) (25,5 %) (28,9 %) 27 celkem 2. stupeň (32,8 %) celkem škola (64,0 %) Výroční zpráva 2012/13 - strana 2

3 2. Výchovná opatření a neomluvené hodiny Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 2012/13 1. pol. 2. pol. napomenutí TU 54 (11,9 %) 33 (7,3 %) důtka TU 40 (8,8 %) 22 (4,9 %) důtka ŘŠ 1 (0,2 %) 7 (1,5 %) 2 uspokojivé ch. 2 (0,4 %) 10 (2,2 %) 3 neuspokojivé ch. 2 (0,4 %) 3 (0,7 %) neomluvené hodiny 38 (0,08 h) 57 (0,13 h) 3. Údaje o umístění vycházejících žáků 2012/13 počet gymnázia SOŠ a SOU SOU stav k žáků 4-leté 6-leté 8-leté s maturitou bez maturity 5. ročník 44 xxx xxx 3 6,8 % xxx xxx 7. ročník 49 xxx 0 xxx xxx 1 9. ročník ,9 % xxx xxx 23 60,5 % 4 10,5 % celkem Na studijní obory s maturitou odešlo 89,5 % žáků 9. tříd. Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Za období školního roku 2012/13 na naší škole inspekce ČŠI neproběhla. Část V. Rozhodnutí ředitele školy rozhodnutí ředitele počet odvolání odklad povinné školní docházky 25 0 dodatečný odklad povinné školní docházky 2 0 přestup žáka z jiné ZŠ 29 0 opakování ročníku ze zdravotních důvodů 1 0 prominutí úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD 12 0 celkem 69 0 Část VI. Výsledky školy v soutěžích 1. Krajská kola vědomostních soutěží Jan Matějka 9.A fyzikální a chemická olympiáda. Výroční zpráva 2012/13 - strana 3

4 2. Okresní kola vědomostních soutěží umístění do 10. místa 3. místo 7. místo olympiáda z Aj Samuel Bílek 7.B fyzikální olympiáda Jan Matějka 9.A 4. místo 9. místo matematický klokan Magdalena Hanusová 5.B matematický klokan Šárka Bobotová 5.A 5. místo 9. místo chemická olympiáda Jan Matějka 9.A olympiáda z Aj Barbora Peterková 9.B 6. místo 9. místo matematická olympiáda Jan Zemánek 6.B přírodopisná olympiáda Ondřej Hrabal 8.B 3. Krajská kola sportovních soutěží Bez naší účasti. 4. Okresní kola sportovních soutěží umístění do 5. místa 5. místo basketbal H3 H = hoši, D = dívky, 1 = třídy, 2 = třídy, 3 = třídy, 4 = třídy Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 19. místě v okrese Hodonín. Soutěží se zúčastnilo celkem 38 škol. Z finančních důvodů jsme se zúčastnili pouze devíti soutěží, z toho tři jsme pořádali. Část VII. Realizované úpravy a opravy školy 1. Stavební a venkovní práce a) rekonstrukce obkladů včetně zrcadel v osmi třídách 2. stupně, v 6. oddělení ŠD a kabinetu Mgr. Čejkové b) zabudování zrcadel do obkladů na WC u učebny PC 2 a WC učitelů v nástavbě školy c) zhotovení obkladů včetně zrcadla v kabinetu Mgr. Kubišové d) vybudování zpevněné plochy pod zahradním altánem e) stavba zahradního altánu a broukoviště f) probourání otvoru v příčce 6. oddělení ŠD g) zazdění dveří mezi dílnou a 6. oddělením ŠD h) oprava oplocení školy i) oprava zatékající střechy nad kabinetem ŠD j) demontáž dvou stříšek nad vchodovými dveřmi 2. Instalatérské práce a) instalace nových přívodů a umyvadla v kabinetu Mgr. Kubišové a výměna umyvadla u Mgr. Čejkové b) výměna WC pro kuchařky ve školní kuchyni c) pokračování ve výměně klasických svítidel za svítidla ovládaná pohybovým čidlem 3. Malířské práce a) oprava nátěrů a maleb v budově v omezeném rozsahu z důvodu výměny oken a zateplení budov 4. Ostatní práce a) celková výměna nábytku včetně nové PVC podlahy v kabinetu Mgr. Kubišové Výroční zpráva 2012/13 - strana 4

5 b) celková výměna nábytku včetně položení zátěžového koberce v kabinetu Mgr. Čejkové c) celková výměna nábytku včetně položení zátěžového koberce v kanceláři školní psycholožky d) přípravné práce na výměnu oken a zateplení budov zaigelitování kabinetů a tříd + stažení všech PC a dataprojektorů do učebny Nj v nástavbě školy e) sklenářské práce f) průmyslové vyčistění většiny koberců g) přesun skladu lyží do suterénu školy h) pokračování v systému jednoho klíče i) předepsané revize a porevizní opravy 5. Stav venkovních sportovišť a) Dlouhodobým problémem je nevyhovující stav venkovních sportovišť v areálu školy. V revizní zprávě tělovýchovných zařízení z byl stav venkovních sportovišť označen jako nevyhovující. Škola má z března roku 2006 zpracovánu projektovou studii od firmy GAPA Hodonín s.r.o. Tato studie počítá s celkovou rekonstrukcí venkovních sportovišť s předpokládanými celkovými náklady 16 milionů Kč. b) Ve spolupráci s odborem Rozvoje města se podařilo získat grant na rekonstrukci sportovišť. Rekonstrukce by měla proběhnout na jaře roku Rekonstrukce se týká hřiště, které je součástí herního centra ŠD. Travnatý povrch bude nahrazen umělohmotným povrchem, na hřišti bude lajnování pro malou házenou a volejbal (vybíjenou). Dále bude vybudován sektor pro míčové sporty házená, košíková, volejbal za technickou budovou (v bližší zatáčce běžecké dráhy běžecká dráha se zkrátí z 245 metrů na 200 metrů). Tento grant měl původně vyřešit rekonstrukci běžecké dráhy a hřiště. Z důvodu duplicity vlastnictví pozemků se grant musel upravit, viz popis výše. 1. Školní družina a školní klub Část VIII. Hodnocení práce úseků školy V letošním školním roce vychovatelky ŠD připravily pro 180 dětí 20 spol. akcí, z nichž sedm bylo pořádáno 2x vzhledem k vysokému počtu dětí. Akcí se zúčastnilo dětí a měly velký ohlas i ze strany rodičů. Již v říjnu byla uspořádána pro děti soutěž Naše zdraví, na kterou se připravovaly všechny děti. Získaly nové vědomosti a praktické dovednosti v oboru stolování, zdravého životního stylu, péče o zdraví a významu sportu a pohybu. Sportovních aktivit připravujeme celou řadu a výsledky práce jsou znát při turnajích v přehazované, florbalu, kopané a lehkoatletických závodech. Naši žáci reprezentovali naši školu v mnoha závodech, získali spoustu medailí a odměnou bylo celkové 1.místo. Velmi dbáme o předcházení úrazů a seznamujeme děti s možnými nástrahami v životě. Besedu s hasiči nám připravil tatínek, který zachraňoval lesy při velkém požáru v Bzenci a vysvětlil dětem, jak se správně zachovat. Tyto poznatky jsme dále rozšířili pomocí DVD Kousky primáře Housky, které nabízí nebezpečné situace a jejich názorné řešení. Divadelní představení dramatického kroužku, akce Hrajeme si na herce, soutěž ve zpěvu a pohádkové malování na chodníku je součástí činností naší ŠD. Rozvíjíme estetické cítění, umožňujeme dětem získat sebedůvěru a jistotu při vystupovaní, rozšiřujeme slovní zásobu a obohacujeme je o nové poznatky. Ekologická soutěž byla motivována pohádkou O devítihlavém drakovi, který se živil tříděným odpadem. Děti zařazovaly rostliny a živočichy do jednotlivých ekosystémů a ochrana přírody byla součástí soutěže. Taky přírodovědný test prokázal široké vědomosti dětí v této oblasti. Tři keramické kroužky, výtvarné kroužky a všech šest oddělení vyrábělo výrobky na ekojarmark, kde na 50 druhů výrobků svědčilo o velmi široké škále dovedností naší ŠD. Výtěžek umožňuje práci s nadstandardním materiálem v činnostech. Výroční zpráva 2012/13 - strana 5

6 Mateřské školy na našem sídlišti jsou zvány na akce pořádané právě pro tyto děti a předškoláky. Padesát dětí soutěžilo v tělocvičně společně s Křemílkem a Vochomůrkou. Šedesát dětí bylo pozváno na divadelní představení dramatického kroužku a byla jim umožněna prohlídka a hraní ve ŠD. Projekt pro všechna oddělení nebyl zpracován, ale dílčí projekty jsou rozpracovány v našich týdenních až měsíčních činnostech. V tomto roce bylo pracováno s těmito tématy: Hrajeme si na malíře, Letem světem, Děti a svět, Louka, Ptáci, Večerníček, atd. Devět kroužků při ŠD a jeden při ŠK navštěvuje 141 dětí. Je o ně velký zájem, výsledky a prezentace svědčí o velmi dobré práci vychovatelek ŠD, které vytvářejí tvůrčí a pozitivní klima ve ŠD. 2. Výchovné poradenství Poradenská činnost - kariérového poradenství - individuální poradenství žákům nebo jejich zákonným zástupcům podle zájmu a potřeb - skupinové poradenství 3. prosince 2012 se uskutečnila schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol, kde byly poskytnuty informace o přijímacím řízení - Žáci osmých a devátých tříd navštívili ve dnech 3. a 4. října 2012 Veletrh vzdělávání. - Pro žáky osmých tříd byla zajištěna návštěva informačního poradenského střediska ÚP Hodonín (9. dubna 2013) - práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zprostředkovávám spolupráce s PPP, SPC, zajišťování podkladů pro integraci, IVP Metodická a informační činnost - evidence žáků se SPU, SPCH, talentovaných žáků - aktualizace nástěnky k volbě povolání - tisk přihlášek na SŠ, jejich vybírání a kontrola a předání potvrzených přihlášek zpět žákům, průběžné předávání informací o volných místech ve SŠ v dalších kolech přijímacího řízení pro nepřijaté žáky - příprava výchovných komisí ve spolupráci s ředitelem školy, třídním učitelem, metodikem prevence, pracovnicí OPD (celkem bylo svoláno 11 výchovných komisí na všech řešeno chování žáků) - evidence neomluvené absence žáků a její pravidelné hlášení na OPD - spolupráce s vyučujícími při vytváření individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků, plnění plánů a jejich vyhodnocování - spolupráce s PPP, SPC v oblasti práce se žáky, kteří mají problémy jak v učení, tak v chování Umístění vycházejících žáků: Gymnázia 11 žáků SOŠ, SPŠ, 4-letý s mat. 23 žáků 3-letý SOU 4 žáci + 1 (žákyně 7. ročníku) 8-letá gymnázia 3 žákyně z pátého ročníku 3. Environmentální výchova EVVO Naše škola se zabývá ekologickými aktivitami již řadu let. Žáci pracují na ekologických projektech ekologického sdružení Tereza v Praze (Les ve škole škola v lese a Ekoškola). Cílem mezinárodního projektu Ekoškola je ekologizace provozu školy ve čtyřech oblastech voda, energie, odpady a vnější a vnitřní prostředí školy. Dále se účastníme projektu Ekohraní, který je zaměřen na sběr baterií a starých elektrických spotřebičů. V září se naše trojčlenné družstvo zvítězilo v regionální soutěži Ekoolympiáda, kterou pořádá Gymnázium ve Strážnici. Na okresním kole biologické olympiády jsme se umístili na 9. místě před Gymnáziem Hodonín, Klvaňovým Gymnáziem v Kyjově i Gymnáziem ve Strážnici. V předmětu Environmentální výchova se žáci seznámili s abiotickými, biotickýni životními podmínkami, ochranou přírody, orchidejemi Bílých Karpat a problémy životního prostředí. Výroční zpráva 2012/13 - strana 6

7 Jako každoročně se naše škola zúčastnila Ekojarmarku na pěší zóně, kde se prodávaly výrobky dětí ze školních družin, zhotovené z přírodních a odpadových materiálů. Stejně jako v předcházejících letech se zúčastnili žáci naší školy výukových programů organizovaných hodonínským Ekocentrem Dúbrava a ZOO Hodonín. Na škole proběhla jako každoročně soutěž organizovaná Ekotýmem školy o Ekotřídu a dále soutěž ve sběru papíru. Žáci pečují o areál školy (jarní a podzimní úklid), o květinovou výzdobu školy a rostliny v biotopové zahrádce v areálu školy, která slouží k praktickému poznávání rostlin probíraných čeledí v hodinách přírodopisu, přírodovědy a pěstitelských prací. Jako akci ke Dni Země zbudovali studenti studentského parlamentu a žáci Ekotýmu školy v areálu školy broukoviště, které by mělo přiblížit žákům některé zástupce brouků. 4. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program (dále jen MPP) v letošním školním roce vycházel stejně jako v předešlých letech z mapování situace v roce předešlém. Na jeho vzniku se podíleli pedagogičtí pracovníci i vedení školy. Zaměřili jsme se na veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a programy, které vedou k dodržování společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Snažili jsme se posílit pozitivní vztahy mezi žáky ve třídách, vést je k osvojení si návyků jak prosazovat a obhajovat své vlastní názory a jak přistupovat k řešení problémů. Rizikové problémy z jiných oblastí SPJ byly plánovitě probírány ve výuce občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, zeměpisu, informatice, dějepisu a chemie a samozřejmě také na třídnických hodinách přiměřeně věku dětí. Již tři roky spolupracujeme s Krizovým centrem pro děti, dospívající a rodinu SPONDEA, o.p.s., které podle rozhodnutí žáků II. stupně nebo vyučujících připraví pro jednotlivé třídní kolektivy programy, které pomáhají třídním učitelům i vedení školy zmapovat vztahy ve třídách. Od těchto zjištění se pak odvíjí naše další spolupráce. Stejně tak jsme zahájili spolupráci s lektorkou, která pod názvem Etické dílny připravila pro 1. stupeň programy pro jednotlivé ročníky. Hodnocení jednotlivých částí: Problematiku prevence sociálně patologických jevů jsme zařadili do jednotlivých učebních plánů. Program na I. stupni byl naplánován a zajištěn vzhledem k věku dětí. 1. třídy Jak se stát dobrým kamarádem 2. třídy Jak se chránit v nebezpečných situacích 3. třídy + 4. třídy Jak se stát dobrým kamarádem 5. třídy Jak správně nakládat s penězi Dále učitelky spolupracovaly s Městskou policií, Městskou knihovnou v rámci rozvoje čtenářských dovedností, Dopravním centrem, ČČK atd. V prvních třídách se uskutečnil preventivní program Cigaretka Retka, ve druhých třídách projektový den ke Dni zvířat, ve třetích třídách Den s policií, ve čtvrtých třídách program Kapka prevence. V pátých třídách jsme na základě stížnosti dvou rodičů na nevraživost mezi jejich dětmi uskutečnili besedu na téma Vztahy mezi spolužáky. Vytvořili jsme dotazník na situaci ve třídě, téma osobní bezpečí, pak jsme jeho vyhodnocení a vzniklé problémy řešili s rodiči žáků na zvláštní schůzce. Rodiče i děti se snažili omezit zbytečné konflikty a naši snahu kladně ocenili. Nespecifická prevence na I. stupni: - Celoroční třídění a sběr druhotných surovin (hodnocení: 1) - Přírodovědný program Motýl - Spolupráce s Ekocentrem a účast na jejich akcích (hodnocení: 1) - Děti druhých a třetích tříd absolvovaly plavecký výcvik - Žáci prošli dopravní výchovou, která byla ve čtvrtých třídách završena průkazem cyklisty - Návštěvy divadelních a filmových představení - Účast na sportovních akcích, sportovní den k MDD Výroční zpráva 2012/13 - strana 7

8 - Beseda se spisovatelem M. Kratochvílem - Projekt Den tance (hodnocení: 1) - Den otevřených dveří Policie ČR (hodnocení: 1) - Bruslení (skoro celý 1. stupeň) - Výlety a pobyt v přírodě pro žáky čtvrtých tříd (prožitkové aktivity hodnocení: 1) Stejně jako na prvním stupni, tak i na druhém byla problematika sociálně patologických jevů zařazena do jednotlivých předmětů. Kladně musíme hodnotit pravidelnou činnost žákovského parlamentu. Jeho členové pomáhali řešit problémy, se kterými se žáci setkávají, navrhovali také různé aktivity pro žáky, ale také změny ve vybavení a zařízení školy. Specifická prevence: - SPONDEA vztahy mezi vrstevníky podle věku žáků (hodnocení: 1) - Čas proměn žáci 6. tříd (změny v období puberty) - Beseda o AIDS tvorba písemných a výtvarných prací žáků. Nejlepší z nich byli oceněni na radnici - Zakoupení a práce s programem Drogy trochu jinak - Projekt pro rodiče devátých tříd Jak se mění naše názory - Trestní odpovědnost mladistvých beseda - Extremismus v ČR žáci 8. a 9. ročníků Nespecifická prevence na 2. stupni: - Program Etiketa městská knihovna - Den otevřených dveří Policie ČR - Exkurze O Mojmírův poklad žáci 7. tříd - Exkurze V elektrárně poznáváme svět žáci 8. Tříd - Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku - Účast na filmových a divadelních představeních - Program Seznam se bezpečně pro žáky 8. a 9. tříd - Exkurze do Osvětimi (holocaust, zločiny proti lidskosti) 9. ročník - Projekt Příběhy bezpráví beseda s bývalým politickým vězněm, totalitní režimy, perzekuce - Exkurze u Okresního soudu soudní jednání - Veletrh vzdělávání volba povolání - Účast na vědomostních soutěžích olympiády z Ma, Ch, Fy, Čj, atd. - Účast na sportovních soutěžích Výskyt reálně zjištěných nežádoucích jevů ve školním roce 2012/13 Zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole proběhlo na základě rozhovorů se žáky, členy žákovského parlamentu, rodiči a zaměstnanci naší školy. Šikana V průběhu školního roku využilo konzultačních hodin osm žáků, kteří si stěžovali na chování některého ze spolužáků. Všechny případy byly ihned projednány a řešeny podle závažnosti situace. V průběhu měsíce října v průběhu dvou týdnů přišly dvě maminky osobně řešit problémy svých dcer do školy s jejich agresory. V jednom případě projednáno s děvčaty a uděleno napomenutí, stejně tak jim byly poskytnuty informace o možných následcích. Druhý případ je již uveden ve zprávě o prevenci na prvním stupni. Osobní zásahy rodičů, které taktně a pohotově vyřešil dohled konající vyučující, byly projednány s vedením školy a později projednáno na poradě výchovných pracovníků a připraveno jako jeden z hlavních bodů na setkání s rodiči. Přidat bod do školního řádu! Záškoláctví Neomluvené hodiny a prokázané záškoláctví bylo zjištěno u deseti dětí v celkovém počtu 95 hodin. To svědčí o výborné práci třídních učitelů, kteří na neodůvodněnou absenci svých svěřenců přišli takřka v průběhu několika dnů. Výroční zpráva 2012/13 - strana 8

9 Vandalismus Největší problémy v tomto školním roce jsme měli s ničením školního majetku, laxnímu přístupu ke školním pomůckám, cizím věcem. Ve všech ročnících na 2. stupni byla provedena beseda se žáky na toto téma, protože se začaly množit příklady vandalismu na nově vybudovaných toaletách. U hlavního vchodu do školy jsme vytvořili názornou nástěnku a na základě besed provedli anketu na téma Co mi vadí? Požádali jsme o pomoc rodiče na rodičovském sdružení, pan ředitel měl relaci ve školním rozhlase. Na základě typu jednoho ze žáků se podařilo zjistit pachatele. Protože měl více kázeňských prohřešků a 12 neomluvených hodin, byl na konci školního roku klasifikován sníženou známkou z chování. V průběhu roku se konalo jedenáct výchovných komisí, na kterých jsme podali rodičům informace o chování jejich dítěte a společně projednali další postup pro zjednání nápravy nebo případné kázeňské postihy v případě, že se chování žáka nezlepší. Na konci školního roku byly uděleny tři třetí stupně z chování a deset druhých stupňů z chování. Kromě těchto závažných jevů nás trápí také: - vulgární vyjadřování žáků - častější projevy agresivity a šikany - nezdravý způsob života u některých dětí a jejich následná obezita - projevy kyberšikany Závěr Zvýšila se informovanost žáků v oblasti rizikového chování pravidelným probíráním v jednotlivých předmětech a díky akcím vedoucích k prosociálnímu chování žáků. Dětem a rodičům byly poskytovány poradenské služby, důležitá telefonní čísla, informace o akcích pořádaných školou osobně, na informační tabuli, na internetových stránkách školy. O dobré práci se žáky hovoří také kladná ocenění od Městského úřadu, zdravotnického střediska, lektorů z organizací, se kterými spolupracujeme, rodičů, atd. Cíle na příští školní rok vyplývají ze zprávy. Zařadíme do školního časopisu rubriku s názvem Nešvary kolem nás (nebo jiný název podle domluvy), která se bude zabývat patologickými jevy. Využijeme finančních prostředků, které jsme dostali od Městského úřadu na prevenci rizikových projevů chování u dětí. Doufáme, že nám v našem úsilí pomůže také školní psycholog, který u nás bude v následujícím školním roce pracovat na půl úvazku. 5. ICT a) zavedení a údržba účtů žáků v učebnách PC b) tvorba tematických plánů c) SW a HW a metodická podpora kolegů, školení pro tvorbu DUMů d) instalace programů pro výuku e) pomoc při zpracování agendy pomocí počítače ekonomka, jídelna, mzdy, zástupci ředitele f) tvorba, úpravy a aktualizace internetových stránek školy g) jednání o nákupech softwaru a hardwaru h) instalace výukových programů do učeben i) řešení nefunkčností a zajišťování oprav technických zařízení j) nákupy HW a SW k) stavba PC učebny technické reference l) archivace DUMů m) testování dataprojektorů n) SW podpora žáků 6. Spolupráce školy s dalšími subjekty a) Středisko služeb školám konání výtvarných a keramických seminářů a workshopů b) Městská policie a Policie ČR projekt Kapka prevence, besedy se žáky Výroční zpráva 2012/13 - strana 9

10 c) Ekocentrum využívání výukových programů d) Městská knihovna a knihovna Brandlova besedy nad knihou pro žáky školy e) DK Hodonín návštěva divadelních představení pro děti f) HZS Hodonín besedy se žáky o prevenci v požární oblasti g) Tespra Hodonín péče o areál školy, sběr druhotných surovin, sběr nebezpečného odpadu h) Dětský parlament spolupráce na projektech parlamentu i) Studentský parlament broukoviště 7. Péče o talentované žáky Děje se tak individuální přípravou na všechny olympiády a soutěže a dále diferenciací v jazycích a matematice. Talentované žáky zařazujeme do našich projektů. 8. Péče o zaostávající a problémové žáky Se všemi žáky, kteří vykazují tělesné nebo vývojové poruchy pracují učitelé podle individuálních plánů. Plány byly předloženy rodičům, jejich spolupráce je v těchto případech nezbytná. Dále na škole pracují dva dyslektické kroužky. Vyskytne-li se závažnější porušení školního řádu, kontaktujeme rodiče a snažíme se situaci řešit. Nejzávažnější případy řešíme svoláním výchovné komise, které se ze strany školy účastní třídní učitel, výchovný poradce a ředitel. K jednání jsou zváni rodiče, zástupce Města Hodonín zodpovědný za práci s rodinami a psycholog. 1. Údaje o zaměstnancích školy Část IX. Poradenské služby v základní škole počty fyzický počet kvalifikace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 učitel Ma, Ov, VP, zástupce ředitele VŠ pedagog. směru školní metodik prevence 1 učitel jazyků, Tv a Rv VŠ pedagog. směru koordinátor EVVO 1 učitelka Ch, Př VŠ pedagog. směru koordinátor ŠVP 1 učitelka VŠ pedagog. směru koordinátor ICT 1 učitelka Ma, Ze, IT VŠ pedagog. směru školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 věková struktura do 35 let let nad 50 let / z toho důchodci výchovný poradce 1 / 0 školní metodik prevence 1 / 0 koordinátor EVVO 1 / 1 koordinátor ŠVP 1 koordinátor ICT 1 / 0 2. Další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce školní metodik prevence koordinátor EVVO koordinátor ŠVP koordinátor ICT ukončené specializační studium, PF Ostrava ukončené specializační studium, MU Brno samostatná školení a semináře ukončené specializační studium ukončené specializační studium Výroční zpráva 2012/13 - strana 10

11 3. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ JmK): nečerpáno b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese: nečerpáno 4. Individuální integrace typ postižení počet žáků 2012/ celkem autismus vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování celkem Část X. Projekty, dotace a granty 1. Grantový projekt EU peníze školám inovace výuky, vybavení školy, DVPP a) celkové výdaje na projekt Kč, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč b) projekt byl schválen, zahájení projektu , ukončení projektu Grantový projekt Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání partnerský projekt se ZŠ Hodonín Očovská a ZŠ Hodonín Mírové náměstí a) celkové výdaje na projekt Kč, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč b) projekt byl schválen, zahájení projektu leden 2013, ukončení projektu listopad Grant Učíme se v přírodě grant Ministerstva životního prostředí ČR, vybudování zahradního altánu a broukovitě. a) celkové výdaje Kč, grant Kč, spoluúčast školy Kč b) zahájení projektu leden 2013, ukončení projektu srpen Projekt rekonstrukce venkovních sportovišť a) ve spolupráci s odborem Rozvoje města b) realizace jaro Projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Vančurova a) ve spolupráci s odborem Investic a údržby b) realizace od srpna Projekt Les ve škole, škola v lese spolupráce s ekologickým sdružením Tereza v Praze. 7. Mezinárodní projekt Ekoškola účastní se jej třicet zemí světa a patnáct tisíc škol 8. Projekt Ovoce do škol ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. 9. Projekt Kapka prevence ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. V Hodoníně dne 1. září 2013 Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada na svém zasedání dne 2. září Výroční zprávu projednala a schválila školská rada na svém zasedání dne 17. října Ing. Jaroslav Bešta předseda školské rady PaedDr. Zdeněk Šebesta ředitel školy Výroční zpráva 2012/13 - strana 11

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540, 341 01 Horažďovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/14 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/14 a) Základní údaje Část I. Povinné údaje podle 7 vyhlášky název školy Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více