GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

2 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola, úspěšným ukončením se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou Zřizovatel: Ústecký kraj Právní forma organizace: příspěvková organizace Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Ředitel školy: Ing. Alfréd Dytrt Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Květuše Klierová Sekretářka : Helena Zemanová Telefon: Fax: Dálková přístup: Zřízení školy: zřejmě 1953 Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j / ze dne Součásti školy: 0 Rada školy: byla zřízena k Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond IČO: DIČ: IZO: OBORY DENNÍ Název oboru Kód oboru Počet žáků Ukončeno mat. zkouškou Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Celkem

3 C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy Č. PŘÍJMENÍ, JMÉNO 1. BREJCHOVÁ Radka 2. BRÉM Vladimír 3. CERMAN František 4. CUTYCHOVÁ Jana 5. ČERNÁ Ivana 6. DRAHÁ Hana 7. DRDÁKOVÁ Regina 8. DVOŘÁKOVÁ Eva 9. DYTRT Alfréd 10. DYTRTOVÁ Naděžda 11. GABČANOVÁ Jana 12. GERBEROVÁ Regina 13. HAVLÍK Radek 14. HEJDUKOVÁ Iveta 15. HELEBRANTOVÁ Jitka 16. HOLUBOVÁ Hana 17. HÖNIGOVÁ Kamila 18. HOROVÁ Michaela 19. HUDCOVÁ Martina 20. HUJOVÁ Šárka 21. IVANOVÁ Jana 22. JARÁ Hana 23. JIRKOVÁ Věra 24. KAPOUNOVÁ Linda 25. KEJŘ Ladislav 26. KEJŘOVÁ Květoslava 27. KLIEROVÁ Květuše 28. KOSOVÁ Ivana 29. KUBÍK Miroslav 30. MACÁNOVÁ Iveta 31. MAGASANIK Jiří 32. MALÝ David 33. MATĚJČEK Martin 34. MLYNÁŘOVÁ Jana 35. MÜLLEROVÁ Dagmar 36. NEUBAUEROVÁ Zdeňka 37. NOSEK Petr 38. NOVOTNÝ Bohdan 39. ROSENBERGOVÁ Lucie 40. RUMÁNKOVÁ Miroslava 41. PROCHÁZKOVÁ Lenka 42. ŘÁDKOVÁ Květuše 43. ŘEZÁČOVÁ Ivana 44. ŘEŽÁBKOVÁ Olga 45. ŘÍZKOVÁ Marcela 46. SABOLOVÁ Lucie 47. SEBESLAVSKÝ Josef 48. SKALSKÁ Anna 49. SOBOTOVÁ Miromila 50. STEJSKALOVÁ Blanka 51. STUCHLÁ Gabriela 52. SVITÁLSKÝ Jan 53. SVOBODA Marcel 54. ŠEBEK Pavel 55. ŠMÍDLOVÁ Milada 56. ŠMIRKLOVÁ Iveta 57. ŠTEJFOVÁ Kateřina 58. TAMPÍROVÁ Helena 59. TOCHÁČKOVÁ Kateřina 60. VITVEROVÁ Helena 61. VOTAVOVÁ Gabriela 62. ZÁBRANSKÁ Michaela 63. ZEMAN Viktor 64 ZEMANOVÁ Helena 3

4 C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) souhrnné údaje PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI I s odb. s odb. nekval. nekval. kval. kval. do 35 let do 35 let do 35 let do 35 let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval let s odb. kval. 55-důch. věk s odb. kval. 55- důch. věk s odb. kval. důcho dci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy s odb. kval. důcho dci Celkový počet Odborná kvalifikace pro Celkový počet Počet hodin odučených PP přímou ped. činnost odučených hodin týdně odborně týdně ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet denní studium denní studium PP ,10 C. 3. Komentář Pedagogický sbor je poměrně stabilizován, kromě výjimek vyučují ve škole kvalifikovaní učitelé, obecným jevem je nedostatek učitelů cizích jazyků (zejména angličtiny) a učitelů mužů. Vedení školy tvoří ředitel, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost a zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz. Provoz školy zajišťovala sekretářka, účetní, hospodářka, školník, údržbář, uklízeč a uklízečky, část roku správce ICT. Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdružení, pracují ve výborech olympiád (např. v Ústřední komisi biologické olympiády, okresní komise olympiád) apod. Ředitel školy byl předsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR, předsedou Krajské sekce Asociace ředitelů gymnázií ČR a místopředsedou Krajské rady asociace Unie - CZESHA. 4

5 D. 1. Čtyřleté studium Termín přijímacího řízení byl stanoven MŠMT ČR na 24. dubna 2006, další termíny nebyly stanoveny, stejně jako konání přijímacích zkoušek - žáci byli přijímáni podle stanovených kritérií, která vycházejí z prospěchu na základní škole a souvisejících aktivit žáků, např. umístění na předních místech v soutěžích alespoň okresního významu. D. 2. Osmileté studium Termín přijímací zkoušky byl stanoven MŠMT ČR na 24. dubna Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Zkoušky byly písemné, použity byly testy Scio, o. p. s. (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo přiděleno pro zajištění anonymity při hodnocení výsledků i při zveřejnění výsledného pořadí. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Bodován byl též prospěch na základní škole a souvisejících aktivity žáků, např. umístění na předních místech v soutěžích alespoň okresního významu D. 3. Souhrnné údaje PŘIHLÁŠENÍ Název oboru Kód oboru 1. kolo 2. kolo Do dalších kol Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ PŘIJATÍ Název oboru Kód oboru 1. kolo 2. kolo V dalších kolech Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ ODVOLÁNÍ 1. kolo odvolání 1. kolo přijatí 1. kolo přijatí 2. kolo přijatí další kola přijatí celkem autoremedura odvolání ke KÚ odvolání ke KÚ odvolání ke KÚ

6 E. 1. Souhrnné údaje PROSPĚCH -1. POLOLETÍ Název oboru Kód oboru Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo z toho neprospělo Nehodnoceno Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium všeobecné K/ Celkem PROSPĚCH 2. POLOLETÍ. Název oboru Kód oboru Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo z toho neprospělo Nehodnoceno Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium všeobecné K/ Celkem UKONČENÍ STUDIA Název oboru Kód oboru Počet žáků, kteří ukončili posl. roč. v řád. termínu z toho u mat. zkoušky prospělo s vyzn. z toho u mat. zkoušky prospělo z toho u mat. zkoušky neprospělo Gymnázium - všeobecné K/ Gymnázium - všeobecné K/ Celkem CHOVÁNÍ Počet žáků 2. stupeň 3. stupeň podmínečné vyloučení vyloučení 1. pol. 1. pol. 1. pol. 1. pol. 1. pololetí pololetí DOCHÁZKA Počet žáků Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem 1. pololetí pololetí

7 E. 2. Komentář Gymnázium poskytuje střední vzdělání a připravuje žáky především ke studiu na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání a činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech. Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na další vzdělávací stupně. Umožňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se každoročně obměňuje podle zájmu žáků a možností školy. Ve školním roce 2005/2006 probíhalo ve škole studium ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Externí studium bylo novou školskou legislativou zrušeno a poté vyřazeno ze sítě škol. distanční forma Zvláštní důraz je kladen na oblast drogové prevence a prevence negativních sociálních jevů včetně pomoci žákům a jejich rodičům při řešení problémových situací. Průměrný prospěch žáků školy a dosažené výsledky u maturitních zkoušek se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Studium i úroveň maturitních zkoušek lze považovat za velmi náročné. Ani v tomto školním roce nebyl žádný žák ze studia vyloučen, a to ani podmíněně. Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem, v uplatnění svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To každoročně potvrzuje počet žáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a každoročně vyhodnocován. Školská rada uskutečnila 2 jednání, schválila školní řád. E. 3. Výchovná opatření Pochvaly ředitele školy 29 pochval za výborný prospěch 85 pochval za reprezentaci školy 21 pochval za dobrovolnické aktivity 2 pochvaly za organizaci školní ligy Pochvaly třídního učitele 11 pochval za reprezentaci školy 259 pochval za prospěch s vyznamenáním 5 pochval za dobrovolnické aktivity Důtky ředitele školy 15 důtek za porušování školního řádu 1 důtka za opakované nevhodné chování Důtky a napomenutí třídního učitele 188 napomenutí za porušení školního řádu, nevhodné chování 74 důtek za porušení školního řádu, nevhodné chování E. 4. Výchovné působení Ve škole pracují dva výchovní poradci, kromě poradenství a konzultační činnosti a řešení běžných situací se věnují především následující problematice: studium na vysokých a dalších školách, možnosti dalšího uplatnění žáků (přihlášky, informace, analýza výsledků), 7

8 pomoc žákům a zákonným zástupcům žáků (prospěch, chování, přechod ze ZŠ, volba jiné střední školy), prevence sociálně patologických jevů, drogová prevence a související činnosti (besedy, odborné programy), E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů Metodik: Mgr. Ivana Černá Koordinátoři: Mgr. Anna Skalská - koordinace tvorby a realizace preventivního programu školy, primární prevence v učebních předmětech, kontakty s organizacemi zajišťujícími prevenci a volnočasové aktivity Mgr. Zdenka Neubauerová oblast tvorby a realizace projektů týkajících se prevence soc. patolog. jevů ve škole Opětovně nebyl zaznamenán žádný drogový problém ani problém týkající se šikany. Činnost probíhala podle Minimálního preventivního programu v následujících oblastech. E PŮSOBENÍ VE ŠKOLE sledování projevů zneužívání návykových látek a ostatních patolog. jevů Desatero postupu drogové prevence Poplachový plán (metodické principy pro odhalení šikany) První pomoc při otravě návykovými látkami metodický materiál Co dělat, když, řešení případných konkrétních situací k dispozici je knihovna, videotéka, zásobník propagačních materiálu a kartotéka kontaktů s internetovými odkazy na instituce zabývajícími se drogovou problematikou, seznam bezplatných či anonymních tísňových telefonních linek. E AKTIVITY PRO ŽÁKY A RODIČE Základ primární drogové prevence spočíval především v tématických blocích v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převážně v hodinách ZSV (OV), Ch, Bi, Z, Tv, Čj a v hodinách cizích jazyků podle rozpisu v Programu činnosti školního metodika. Během třídních schůzek byli rodiče informováni o záměrech a způsobu realizace Školní preventivní strategie. Ve třídě V1A byla realizována přednáška a beseda s drogovou tématikou ( ). E DALŠÍ AKCE účast v akci Bílá pastelka (20 studentů) návštěva Krajského soudu (oktávy + 4. r. v rámci společenskověd. semináře) beseda se Sv.Karáskem Svědomí a etika (dtto) film.představení Příběhy bezpráví (3.r. + V8B) přednáška Současní čeští Rómové (V6AB, V7B, 3.A) beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou o její tvorbě, především o trilogii Holky na vodítku příběhy dívek léčících se z růz. závislostí (V4A) film. představení Jeden svět totální popření boj o dodržování lidských práv (kvinty + 1.r.) přednáška P. Pabiána: HIV to je tvá volba (1.r.) E DLOUHODOBÉ AKCE Žáci se účastnili mnoha dobrovolnických akcí pod vedením Mgr. Skalské. 8

9 E AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS Ve škole pracovaly tyto zájmové útvary: Orchestr, Pěvecký sbor, Dramatický kroužek, Anglický jazyk, Kroužek gramatiky pro ročníky,ruský jazyk, Florbal. Studentům byl umožněn přístup na internet a do posilovny. Nově na škole pracoval Videoklub. I během tohoto roku byl vydáván školní časopis Jatka pod lavicí pod vedením prof. Svitálského. Studentům byl umožněn přístup na internet a do posilovny. Počet účastníků jednodenní akce Počet PP kteří se nezúčastnili vícedenní akce žádné vzdělávací akce G. 1. Aktivity ve volném čase Aktivity žáků ve volném čase jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích jevů ve společnosti. Nejčastěji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech: činnosti v sociální oblasti, dobrovolnická činnost práce s výpočetní technikou, internet hudba, zpěv, divadlo sport, sportovní hry Škola se výrazně profilovala v oblasti dobrovolnických aktivit, pokračuje spolupráce s neziskovými organizacemi (Dobrovolnické centrum, Centrum komunitní práce aj.). G. 2. Projekty a jiné činnosti: Koordinátor projektové činnosti: Mgr. Linda Kapounová Projektová činnost je jedna z oblastí, která se v posledních letech začíná na dynamicky rozvíjet. Stále více vyučujících zapojuje projektovou výuku do vyučování a obohacuje tak výuku o další zajímavé aktivity. Do budoucna plánujeme rozvíjet partnerství mezi školami v rámci programu etwinning, využívat portál MISS (KÚ) atd. Našim cílem bude zkvalitňovat prezentaci projektů. Níže jsou uvedeny některé realizované projekty. Comenius 1. 1., téma Deník generací život na obou stranách Železné opony spolu s gymnázii v Hannoveru (BRD), Wroclavi (Polsko), Valmieře (Lotyšsko) a Sonderborg (Dánsko). Comenius-Socrates 2.1 From dictatorship to demokracy, účastnické země: SNR, Portugalsko, Španělsko, Řecko, Rumunsko The Globe Program, který spojuje výchovný cíl s vědeckým. Tisíce škol v celém světě spolupracují na měření ukazatelů životního prostředí, které jsou poté odborně zpracovávány, aby nabídly globální pohled na stav naší planety. Malujeme na zeď Projekt organizovala Komunitní nadace Euroregionu Labe Zelená škola Organizuje to DDM a TILIA 9

10 Do družiny přijde Mikuláš Euroobčanství Komunitní nadace Euroregionu Labe Evropský aktivní občan Evropský parlament mládeže Živý betlém ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem Úspory energie na školách Středisko ekologické výchovy SEVER Interaktivní hry s Harrym Potterem - vlastní Partnerská škola v Drážďanech - vlastní Adopce na dálku: finanční podpora Bernarda Kayiranga z Ugandy Projekt v Chemnitz Chemnitz jako město EU Ekologický seminář Problémy životního prostředí v Krušných horách SRN, Annaberg -Naturschutzzentrum Cestou do Parlamentu - soutěž v debatování o závažných celoevropských tématech Poetický večer s básníkem I.Wernischem Beseda s Mgr. Jiříkovou z Úřadu práce - politika zaměstnanosti, postupe při hledání zaměstnání Exkurze do Národního divadla Jaderný reaktor, MFF UK, Praha 7 - Troja Oční oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem - fyzikální podstata vyšetřovacích metod. Planetárium Praha Exkurze do Tyfloservisu výstava Tajemný svět sklípkanů Exkurze - Mořský svět, ZOO Praha Výcvik dobrovolníků Šance, Bílá pastelka, Okresní soud přelíčení, projekt Východ- součást Evropy? (finanční podpora KÚ), Společný víkend ( ) Prezentace projektu (studenti, rodiče, ZŠ Neštěmická) Beseda s p. Karáskem, 16.11, Beseda s panem Gandalovičem, Příběhy bezpráví Charta 77 inventarizace beseda s p. Bártou Máš názor? Klub mladých Evropanů, Výcvik komunikačních dovedností březen05 listopad05 Tajemná komnata EU Protocol Service ČR, Praha, Společný oběd listopad (5 tříd) Beseda s p. Stárkem Mark Canning, první tajemník velvyslanectví USA beseda Do družiny přijde Mikuláš Dobrovolnický projekt podporovaný Komunitní nadací Euroregionu Labe, Romové a EU Vánoční posezení s Oberigem, Zlatovláska s handicapovanými dětmi (MŠ spec. Štefánikova, Démosthenes, MŠ internátní Vaňov) Štědrý den v ČČK Evropský parlament mládeže, Aliente Adopce na dálku 10

11 beseda se spisovatelkou I. Březinovou protidrogová prevence, 7.2. soudní přelíčení, 7.2. Evropský aktivní občan motivační setkání, Centrum komunitní práce Středočeského kraje, soudní přelíčení, Ekologická exkurze zpracování PET odpadu, Strašidelná noc Internátní školka Vaňov, 1.3. Aktivity Spec. a prakt. škola Trmice, Aktivity Spec a prakt. školy Pod Parkem, Riskuj Trmice, Aktivity Komunitní centrum pro děti ve škole Pod Parkem,18.4. Riskuj Pod parkem, 2.4. Sluníčkový den celostátní sbírka, Emil celostátní sbírka, Mediální politika - beseda, 2.a 4.5. soustředění nácvik programu na oslavy Dne dětí, Šance celostátní sbírka, Den dětí Trmice, 2.6. Den dětí Pod Parkem, 6.6. Honba za pokladem Komunitní centrum ve škole Pod Parkem, 7.6. beseda - Úřad práce, Cihla celostátní sbírka, Divadelní pohádka Honza málem králem Trmice + Pod Parkem, Aliance - účast v celostátním kole Aktivní evropský občan účast v celostátním projektu Jsme stejní a přece odlišní 1., 2., 3. místo Salesiánské divadlo,praha , představení v anglickém jazyce, Lord of the Flies, kvinta, sexta a oktávy Britské centrum, exkurze pro třídy 2. B,V5. B,V6. B , , Exkurze do Velké Británie, , 16 studentů z 1. ročníků a kvint až 3.ročníků a septim Exkurze do Itálie proběhla dubna Česko saské vánoční trhy v Chemnitz - vystoupení školního sboru Studentská směs, vystoupení sboru Studentská směs na vánočním koncertu v Dubicích, vánoční koncerty orchestru Soníci, 6. a Vánoční koncert gymnázia v kostele Nanebevzetí panny Marie, Vystoupení orchestru Soníci při příležitosti loučení s maturanty, 26.5 a 2.6. Koncerty orchestru Soníci, 10. a Divadlo pod Palmovkou Praha Oidipús vladař, Divadlo Most Shakespearova Bouře,

12 G. 3. Soutěže G PŘEHLED SOUTĚŽÍ ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 2004/2005 POČET ZÚČASTNĚNÝCH název soutěže škol. kolo okres. kolo oblast. kolo ústřed. kolo Soutěž v anglickém jazyce 32 3 Soutěž v německém jazyce 16 3 Soutěž ve francouzském jazyce 5 1 Olympiáda v českém jazyce 43 2 Biologická olympiáda Ekologická olympiáda 3 Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Soutěž ve fyzice 18 Pythagoriáda Matematický KLOKAN 57 SŠ hry - plavání 1 SS hry - basketbal 7 SS hry - futsal 8 8 CORNY SŠ pohár - lehká atletika MF DNES CUP 2006 (dívky) 7 9 Přehlídka dětských recitátorů a divadel. kolektivů SOČ 4 Literární soutěž VODA NAD ZLATO 36 1 TAJEMNÁ KOMNATA EU 4 ALIANTE 2 EUROREBUS 3 1 Šachový turnaj G SOUHRNNÉ ÚDAJE Počet žáků ve škole celkem Účastníci školní kolo Účastníci okresní kolo Účastníci oblastní kolo Účastníci ústřední kolo G UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZEMĚPIS NÁZEV SOUTĚŽE TERMÍN KONÁNÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA UMÍSTĚNÍ Zeměpisná olympiáda Okresní kolo kategorie A Březen 2005 Fockeová Říha Zeměpisná olympiáda Okresní kolo kategorie C Březen 2005 Palík Grosse Zeměpisná olympiáda Okresní kolo kategorie D Březen 2005 Dvořák Ullmann Srbecký Krejčí Zeměpisná olympiáda Krajské kolo kategorie A Duben 2005 Fockeová Říha Globe games Česká Třebová Květen 2005 Školní družstvo Groh mezinárodní družstvo Eurorebus Květen 2005 Postup dvou třídních týmů do krajského kola

13 BIOLOGIE: NÁZEV SOUTĚŽE TERMÍN KONÁNÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA UMÍSTĚNÍ Ekologická olympiáda.- říjen 2004 Jesenská Soňa, Provazníková Eva, 2. regionální kolo Simonová Veronika Krtková Eva, Krejsová Kateřina. 5. Beránková Jitka Groh Tomáš, Matras Patrik, 14. Duchoňová Veronika Biologická olympiáda - krajské kolo kat.a březen 2005 Simonová Veronika 9. Groh Tomáš 23. Vodňanská Jana krajské kolo kat.b duben 2005 Madarová Petra 9. Matras Patrik 13. Duchoňová Veronika okresní kolo kat.c duben 2005 Bendlová Nikol 7. Lešnerová Eliška okresní kolo kat.d květen 2005 Holubová Drahomíra 2. Kuncová Zuzana 6. MATEMATIKA A FYZIKA NÁZEV SOUTĚŽE/KATEGORIE MĚSÍC A ROK KONÁNÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA UMÍSTĚNÍ Z6 leden Michala Rákosová, V1.A 1. Matematická olympiáda Z6 leden David Říha,V1.A kolo (okresní) Z7 leden Nela Stolleová,V2.A 4. Z7 leden Drahomíra Holubová, V2.A 1. Matematická olympiáda B leden Milan Plachý, V6.A kolo (krajské) A leden Petr Pokorný, 4.B řešitel Pythagoriáda okresní kolo Z David Říha, V1.A 3. Z Ha Doová, V2.A 2. Z Monika Žižková, V2.A 2. Jan Drahý,3.B Vojtěch Kundrát, V6.B 23. Tomáš Hejduk,V5.A Jaroslav Greif, 4.B Šachy celorepublikový přebor Václav Palík, V4.A Petr Hrnčíř, V4.B, Jan Mareš, V4.B, Tomáš Mašín, V4.B 17. Patrik Bartoš, V1.A Lešnerová Eliška 6 7. Fyzikální olympiáda Moravčík Martin 6 7. E okresní kolo STRIGÁČOVÁ MICHAELA 8 9. VOZÁB JAN 2. Rajmanová Markéta, Doová Ha, Holubová Drahomíra 1. Archimediáda (Fyzikální olympiáda) okres. soutěž družstev ze 7. třídy ZŠ G Steklá Michaela, Hořanská Kristýna, Zdráhalová Kristýna KUNCOVÁ ZUZANA, MATOUŠKOVÁ NIKOLA,BRABENCOVÁ PAVLA DĚJEPIS NÁZEV SOUTĚŽE Dějepisná olympiáda okres, kraj Soutěž gymnázií v Chebu MĚSÍC A ROK KONÁNÍ Prosinec 2004 PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA UMÍSTĚNÍ Tadeáš Berkman 2., 5. Lukáš Srbecký, Petr Bartoš, Jan Buchar

14 CIZÍ JAZYKY FRANCOUZSKÝ JAZYK NÁZEV SOUTĚŽE Francouzský jazyk- krajské kolo Litoměřice Francouzský jazyk celostátní kolo - Praha Soutěž v německém jazyce okresní kolo Konverzace v anglickém jazyce Okresní kolo MĚSÍC A ROK PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA UMÍSTĚNÍ KONÁNÍ Březen 2005 Marie Petrovická 1. Duben 2005 Marie Petrovická 6. Únor 2005 Iryna Valdajeva 2. Valdajeva 3. Vršínský 10. Zatloukalová 2. ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD NÁZEV SOUTĚŽE Europanostra soutěž o EU okresní kolo Europanostra soutěž o EU regionální kolo Zelená škola kategorie středních škol MĚSÍC A ROK KONÁNÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA UMÍSTĚNÍ V7.B Petrovická, Bartoš, Dvořák 1. V7.B Petrovická, Bartoš, Dvořák VÝTVARNÁ VÝCHOVA NÁZEV SOUTĚŽE MĚSÍC A ROK PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA UMÍSTĚNÍ KONÁNÍ Můj sen 4.-5.měsíc2005 Rážek Daniel 2. Můj sen 4.-5.měsíc2005 Hanková Jana čestné uznání Můj sen 4.-5 měsíc.2005 Dvořáková Stanislava čestné uznání Naše město duben 2005 Valdajeva Iryna 3. G REKAPITULACE Celostátní kola 1. místo literární soutěž VODA NAD ZLATO 10. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika 17. místo Šachový turnaj Účast v soutěží TAJEMNÁ KOMNATA EU Účast v soutěži ALIANTE Krajská kola 1. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika 2., 3., 9., 10. místo Zeměpisná olympiáda 2., 5.,10.,12.,17.,19. místo Matematická olympiáda 2. místo Šachový turnaj 3. místo SŠ hry futsal 4.,20. místo Fyzikální olympiáda 4.,5.,8.,9.,10.,15. místo Chemická olympiáda 4. místo Ekologická olympiáda 6. místo Soutěž ve francouzském jazyce 10. místo - EUROREBUS 14. místo Biologická olympiáda 14

15 Okresní kola 1., 2.,4., 5.místo Fyzikální olympiáda 1., 2., 4. místo Soutěž v anglickém jazyce 1., 2., 3., 4. místo Chemická olympiáda 1., 2., 3., 4., 5. místo Zeměpisná olympiáda 1., 2., 3., 4., 5. místo Matematická olympiáda 1. místo Dějepisná olympiáda 1. místo SŠ hry plavání 1. místo CORNY SŠ pohár lehká atletika 2. místo Soutěž v německém jazyce 2. místo Recitační soutěž 2., 3. místo Olympiáda v českém jazyce 2., 3. místo Šachový turnaj 2., 4. místo Biologická olympiáda 3. místo SŠ hry basketbal 3., 5. místo - PYTHAGORIÁDA G. 4. Nadační fond Gymnázium je zřizovatelem nadačního fondu Jatečfond. Tento fond finančně i materiálně podporuje aktivity Gymnázia (startovné, příspěvky na zahraniční exkurze, cestovné na soutěže), kulturní, sportovní a společenské akce pořádané školou, zájmové mimoškolní aktivity studentů. Jedná se zejména o motivaci k účasti na soutěžích, účastnický poplatek v rámci projektu GLOBE a klubu Ekologické výchovy. Nadační fond zakoupil pro potřeby studentů diktafon. V rámci výše zmíněného projektu byl pořízen notebook. Uvedené školní aktivity Jatečfond ze svých zdrojů podpořil v roce 2005 částkou ,- Kč. Příjmová oblast nadačního fondu se v roce 2005 zvýšila na základě sponzorských darů, příspěvku od Ústeckého kraje na projekt Východ součást Evropy?. Celkové výdaje za rok 2005 činí ,50 Kč. Veškeré výdaje byly realizovány v souladu se Statutem nadačního fondu, spolupráce se školou je intenzívní. Údaje o nadačním fondu Název nadačního fondu: Jatečfond, nadační fond Sídlo: Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem IČO nadačního fondu: DIČ nadačního fondu: Ve školním roce 2005/2006 nebyla kontrola ČŠI provedena. 15

16 I. 1. Příjmy V roce 2005 obdržela škola prostředky prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad Labem v celkové výši ,- Kč, z toho ONIV ,- Kč (rozpočet). Ostatní příjmy činily ,61 Kč. I. 2. Mimorozpočtové zdroje Prostředky na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání - Projekt P I-III byly přiděleny ve výši ,- Kč. Obdrželi jsme finanční prostředky ve výši ,33 Kč v rámci mezinárodního projektu Comenius. I. 3. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek školy činil ,11 Kč. Byl vytvořen rozdílem výnosů ve výši ,61 Kč a nákladů ve výši ,50 Kč. I. 4. Výdaje náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady (OPPP) zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky ostatní provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,70 Kč I. 5. Vedlejší činnost Škola provozuje v rámci vedlejší činnosti Kopírovací práce. Hospodářský výsledek VČ činil ,20 Kč (výnosy ,- Kč, náklady ,80 Kč) I. 6. Sponzorské dary Škola obdržela ve sledovaném období sponzorský dar od NADACE Škola hrou věcný dar (vstupné v rámci pobytu na lyžařském výcvikovém kurzu) v celkové výši ,-Kč. V roce 2005 nebyly čerpány z rezervního fondu žádné prostředky. I. 7. Péče o spravovaný majetek Evidence majetku je vedena v programu PC účetnictví JASU. K byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků podle zákona o účetnictví. Stavy zjištěné fyzickou inventurou souhlasí se stavy v účetnictví na příslušných účtech. DHM převyšující ,-- Kč ,32 Kč DNM převyšující ,-- Kč...0,-- Kč DDHM převyšující 3 000,-- Kč do ,-- Kč ,14 Kč DDNM do ,-- Kč ,58 Kč Pozemky ,80 Kč I. 8. Komentář V roce 2005 probíhala rekonstrukce budovy, která si vyžádala přesun studentů do náhradních prostor. Škola uzavřela nájemní smlouvy se ZŠ a MŠ Nová, Ústí nad Labem (umístění studentů primy kvarty), s Univerzitou J.E.Purkyně (umístěni studentů oktáv a 4. ročníků). V návaznosti na probíhající práce bylo nutné přesunout učebnu výpočetní techniky, posilovací stroje, přeložit vnitřní telefonní rozvody v suterénu budovy, 16

17 změnit rozložení zabezpečovacího zařízení, nově osadit dávkovači mýdla, zásobníky toal. papíru, zrcadly rekonstruované toalety. Vznikly dvě nové jazykové učebny, které byly vybaveny speciálním nábytkem, tabulemi, elektrickými promítacími plátny. Do jedné z těchto třídy byly zakoupeny počítače, dataprojektor, tiskárna. Druhá učebna byla výpočetní technikou vybavena jen částečně. Nově byly realizovány laboratoře biologie ( ,-Kč), chemie ( ,-Kč) a odborná učebna fyziky( ,-Kč)z investičního fondu. Vzhledem k dokončení celkové rekonstrukce čtyř podlaží budovy se škola zaměřila především na vybavení nábytkem a výpočetní technikou. Byl pořízen nábytek do nově vzniklých jazykových učeben, do výše jmenovaných laboratoří a učebny fyziky. Všechny kmenové učebny splňují hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení výškově stavitelný nábytek ( ,-Kč). Do kmenových tříd byly zakoupeny velkoplošné nástěnky, v učebnách biologie a zeměpisu byla výpočetní technika zabudována do speciálních skříní. Škola dokoupila potřebné množství listových školních tabulí ( ,-Kč), dvě pylonové školní tabule ( ,-Kč), paravány určené k prezentaci školy a výrobků studentů (32 426,-Kč). Rekonstrukce budovy zahrnovala také vybavení centrálním serverem a vybudování PC sítě. Existence přípojných míst v každé rekonstruované místnosti umožnila dovybavit kabinety a odborné učebny dalšími PC ( ,-Kč), třemi tiskárnami. Sbírka výpočetní techniky byla rozšířena o komponenty jako tablet, PC periférie. Softwarové vybavení bylo rozšířeno o aktualizace Bakalářů,vyšší verzi grafického studia Zoner Callisto,Studio 8 School a další evaluované výukové programy (převážně hrazeny z dotace SIPVZ). Škola využívá nabídky MŠMT a účastní se programu Learning Schoul Agreemant, který umožňuje za ekonomicky výhodných podmínek aktualizovat software. Úspěšně jsme požádali o Mezinárodní grand vyhlášený firmou SOFTIR a obdrželi jsme vizualizer a datavideoprojektor (dar ve výši ,-Kč, účast školy ,-Kč). V rámci SIPVZ byla škole přidělena dotace na program PIII- infrastruktura (27 846,-Kč), a P I- školení, P II- infrastruktura a výukový software ( ,-Kč). S vlastním podílem školy (40 382,-Kč) škola začala naplňovat Standard ICT pro gymnázia. Na konci roku 2005 stav neodpovídá standardu v položkách: PC v ostatních učebnách (o 6 méně), PC pro pedagogické pracovníky (o 3 méně) a na úrovni doporučení počtem přípojných míst (chybí 7 místností v nerekonstruovaném suterénu budovy). Fond učebnic byl doplněn a modernizován (79 604,-Kč) v předmětech český jazyk a literatura, zeměpis (aktuální atlasy), fyzika a matematika (nová vydání), chemie, biologie, dějepis (obnova fondu atlasů). Doplněny byly učebnice anglického, francouzského a německého jazyka. Byly vybaveny sbírky chemie (váhy, kahany, demonstrační pomůcky) zeměpisu (nástěnné mapy), audiokazetami jsme rozšířili sbírky cizích jazyků (francouzského, anglického a německého). Sbírka fyziky byla rozšířena o videoprogramy, videokazety, demonstrační pomůcky. Klasické piano bylo zakoupeno pro sbírku hudební výchovy. Pokračovali jsme v obnově fondu mikroskopů (biologie), malířských stojanů (výtvarná výchova), radiomagnetofonů (cizí jazyky), běžných pomůcek pro tělesnou výchovu. Fond školní knihovny byl doplněn v částce 7 483,- Kč. 17

18 Na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy vynaložila ,-Kč. V rámci školení SIPVZ absolvovalo 7 učitelů školení Z, 25 učitelů školení PO, 8 učitelů školení 1PV, 10 učitelů školení PO+2P, 3 učitelé volitelný modul P. V červenci 2005 došlo při vichřici k poškození střechy nad hlavní budovou školy a nad tělocvičnou. Došlo ke stržení krytiny, k následnému protečení, vytopení tříd a tělocvičny. V rámci vzniklé pojistné události Česká pojišťovna vyplatila škole pojistné v celkové výši ,-Kč (spoluúčast školy ,-Kč). Střecha nad hlavní budovou byla uvedena do odpovídajícího stavu, krytina nad tělocvičnou byla nahrazena typem Onduline. Vytopené místnosti (podlahy, stropy, krytina) byly opraveny. Zatečení do tělocvičny nevratně poškodilo parketový povrch. V návaznosti na práce uznané Českou pojišťovnou byly provedeny další vícepráce včetně výměny povrchu v nářaďovně (v hodnotě ,-Kč) a malby (39 950,-Kč) Ostatní opravy a nákupy byly zajišťovány běžným provozem. Úklid byl zajišťován vlastními uklízečkami v trvalém pracovním poměru. Správu sítě smluvně prováděla firma CoProSys s.r.o. I. 9. Informace o provedených kontrolách Okresní správou sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem byla provedena plánovaná kontrola dne Opatření k nápravě nebyla uložena. Datum zpracování zprávy: Výroční zprávu schválila školská rada na svém jednání dne Ing. Alfréd Dytrt ředitel školy 18

19 OBSAH STRANA Základní údaje o škole 2 B. Přehled oborů vzdělávání 2 C. Přehled pracovníků školy 3 D. Údaje o přijímacím řízení 5 E. Údaje o výsledcích vzdělávání 6 F. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9 G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9 H. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 15 I. Základní údaje o hospodaření školy 16 Příloha 1: Volitelné předměty ve školním roce 2005/ Příloha 2: Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2006/ Příloha 3: Plán školního roku 2005/ Příloha 4: Fotografie 23 19

20 PŘÍLOHA 1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/ ročníky a septimy Seminář z biologie Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář ze stylistiky Společenskovědní seminář Programování Počítačová grafika a multimédia Francouzská kultura 4. ročníky Seminář a cvičení z biologie Programování Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář ze světové literatury Seminář ze zeměpisu Geografie cestovního ruchu Politické dějiny moderní doby Seminář ze stylistiky Latina Počítačová grafika a multimédia 20

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 A. Základní údaje Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více