V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: , IZ: (IZO: ) Tel., fax: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012

2 O b s a h: I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy, sídlo školy 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele 3. Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a cílová kapacita 5. Obory vzdělání 6. Změna ve skladbě oborů vzdělání 7. Místa poskytovaného vzdělávání 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení 9. Školská rada II. Pracovníci školy 1. Přehled pracovníků školy 2. Věková struktura 3. Kvalifikace 4. Další vzdělávání 5. Nepedagogičtí pracovníci III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Výsledky maturitních zkoušek 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 9. Vzdělávání nadaných žáků 10. Ověřování výsledků vzdělávání 11. Školní vzdělávací programy 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora IV. Aktivity právnické osoby, prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství 2. Prevence sociálně patologických jevů 3. Ekologická výchova a environmentální výchova 4. Multikulturní výchova 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 7. Mezinárodní spolupráce, zapojení do mezinárodních programů 8. Spolupráce školy s partnery 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 10. Další aktivity, prezentace 11. Využití školských zařízení v době školních prázdnin V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce VI. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy 2

3 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy, sídlo školy Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. Žerotínova 1100/36, Praha 3 - Žižkov Telefon, fax: Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel školy: PhDr. Jan Lepeška tel.: mob.: Zástupce pro VVP: Mgr. Ivana Kleinová tel.: mob.: Zástupce pro OTŘ: Monika Falovičová tel.: K 1. lednu 2012 byl odvolán z funkce ředitele školy PhDr. Jan Lepeška. Ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Ivana Kleinová tel.: mob.: Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. Identifikátor právnické osoby: IZO: IČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným Adresa: Žerotínova 1100/36, Praha 3 Žižkov Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: Obory vzdělání Kód oboru Název oboru vzdělání Cílová kapacita: Poznámka M/036 Management obchodu (MO) 0 Dobíhající obor L/515 Obchodně podnikatelské činnosti (OPČ) 0 Dobíhající obor (dálk. nástavb. stud.) /04 Podnikání a management (Podnikání) 0 Dobíhající obor (dálk. nástavb. stud.) L/851 Podnikání a management (Podnikání) 40 ŠVP Podnikání a management denní nástavbové studium L/51 Podnikání a management (Podnikání) 120 ŠVP Podnikání a management dálkové nástavbové studium M/01 Ekonomika a podnikání 144 ŠVP Management sportu M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Management obchodu a služeb Nejvyšší povolený počet žáků ve škole činí celkem 250. (Stanoveno Rozhodnutím MŠMT 3

4 č. j / ze dne s účinností od Předpoklad realizace cílové kapacity nastane ukončením dobíhajících oborů (dálkové nástavbové studium Obchodně podnikatelské činnosti) od září Obory podle kmenových oborů a RVP M Ekonomika a podnikání byly zapsány Rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne s účinností od Zároveň byl zapsán obor M/036 Management obchodu jako obor dobíhající. Rozhodnutím č. j / ze dne s účinností od byly obory L/504 Podnikání a management a obor L/515 Obchodně podnikatelské činnosti zapsány jako dobíhající, nově pak zapsány obory L/51 Podnikání (denní a dálková forma vzdělávání). 5. Změna ve skladbě oborů vzdělání Ve školním roce 2011/2012 nedošlo ke změnám ve skladbě oborů vzdělání - vzdělávacích programů. Nebyly realizovány nové školní vzdělávací programy, nebyly zrušeny obory vzdělávání. 6. Místa poskytovaného vzdělávání Praha 3 Žižkov, Žerotínova 1100/36 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení Od září 2009 sídlí škola v budově základní školy v ulici Žerotínova 1100/36, Praha 3, kde má pronajaté prostory 3. patra a části 1. patra. Využívá postranního vchodu do budovy z Koldínovy ulice. Budova pochází z počátku minulého století, a tak jsou prostory postupně upravovány a modernizovány tak, aby odpovídaly současným pedagogickým trendům a vyhovovaly hygienickým požadavkům. Čtyři učebny byly vzhledem k velkému rozměru v porovnání s počtem žáků ve třídách rozděleny příčkami, a tak došlo ke zvýšení počtu učeben, přičemž menší z nich se využívají především pro dělenou výuku cizích jazyků. Ve sborovně byla upravena pracovní místa pro vyučující. Škola má k dispozici 13 kmenových učeben, dvě počítačové učebny, sekretariát, ředitelnu, sborovnu, skladové prostory, prostory pro archiv a dvě WC. V každé počítačové učebně se nachází 12 pracovišť. Do největší učebny, která je rovněž využívána jako přednáškový sál, byla instalována interaktivní tabule. Pro zkvalitnění výuky byla doplněna reprodukční a reprografická technika. Výuka tělesné výchovy probíhala v tělocvičně v pronajatých prostorách ZŠ, včetně venkovního hřiště. Školní stravování je pro žáky i pedagogy zajištěno ve školní jídelně v budově školy. Žáci i zaměstnanci školy mohou využívat samoobslužné automaty s nápoji a drobným občerstvením, zdarma pak samoobslužné automaty s pitnou vodou. Pro zajištění větší bezpečnosti žáků a zaměstnanců a zamezení krádežím je v prostorách školy instalován elektronický vstupní a kamerový systém. 8. Školská rada V souladu s ustanovením 167 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla 5. září 2011 zřízena ředitelem školy pětičlenná školská rada ve složení: Mgr. Zdeněk Portych (předseda), Tomáš Tausch, Pavel Tahal, Milan Štěrba, Stanislav Zimmer. 4

5 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Školská rada se ve školním roce především projednávala a schvalovala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok , úpravy školního řádu, byla seznámena s výsledky inspekční činnosti a organizací maturitních zkoušek. II. Pracovníci školy 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob SOŠP PROFIT , ,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SOŠP PROFIT počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 4 16 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 2 asertivní jednání 1 FF UK Praha doplňkové pedagogické studium 1 pedagogika 1 VŠE Praha školský management rozšiřování aprobace 1 dějepis 1 PdF UK jiné (uvést jaké) 7 zadavatel, hodnotitel 3 CERMAT d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 5 3 rodilý mluvčí 1 2 5

6 2. Nepedagogičtí pracovníci a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 4 2,3 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 1 matrika (Bakaláři) 1 Služba škole MB jiné (uvést jaké) 1 účetnictví 1 ECO Audit Praha III. Údaje o žácích a výsledky vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků Denní vzdělávání Počet tříd celkem Počet žáků Změny v počtech žáků denního studia: přerušili vzdělávání: 2 nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 sami ukončili vzdělávání: 5 vyloučeni ze školy: 3 nepostoupili do vyššího ročníku: 3 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 51 přestoupili na jinou školu: 2 jiný důvod změny: 0 Vzdělávání při zaměstnání Počet tříd celkem Počet žáků 3 60 Změny v počtech žáků dálkového studia: přerušili vzdělávání: 0 nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 sami ukončili vzdělávání: 6 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 2 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny: 0 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele Forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele Denní vzdělávání 20,25 7,3 Vzdělávání při zaměstnání 20 2,7 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji K r a j Počty dojíždějících žáků Počet Z toho: nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Údaje o výsledcích vzdělávání denní forma vzdělávání Celkový počet žáků 162 Prospělo s vyznamenáním 15 Neprospělo 13 Opakovalo ročník 5 Počet žáků s uzavřenou klasifikací do Tj. % z celkového počtu žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka Z toho neomluvených

8 b) Údaje o výsledcích vzdělávání dálková forma vzdělávání Celkový počet žáků 60 Prospělo s vyznamenáním 11 Neprospělo 8 Opakovalo ročník 1 Počet žáků s uzavřenou klasifikací do Tj. % z celkového počtu žáků 100 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 0 Z toho neomluvených 0 5. Výsledky maturitních zkoušek Jarní termín maturitních zkoušek Písemná část maturitní zkoušky probíhala ve dnech Ústní část maturitních zkoušek se konala v době od V tomto termínu konalo maturitní zkoušku celkem 76 žáků: MO4 celkem 27 žáků PM2 celkem 19 žáků OPČ3 celkem 30 žáků. Z toho opakovaně konalo zkoušku celkem 9 žáků: MO4 celkem 3 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 4 žáci. K maturitní zkoušce v řádném termínu nebylo připuštěno celkem 13 žáků: MO4 celkem 11 žáků OPČ3 celkem 2 žáci. S vyznamenáním prospělo celkem 5 žáků: MO4 celkem 2 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 1 žák. Prospělo celkem 58 žáků: MO4 celkem 19 žáků PM2 celkem 15 žáků OPČ3 celkem 24 žáků. Neprospělo celkem 13 žáků: MO4 celkem 6 žáků PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. 8

9 SOŠP PROFIT denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Podzimní termín maturitních zkoušek Písemná část maturitních zkoušek se konala ve dnech ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní Masná 18 v Praze 1. Ústní zkoušky probíhaly ve dnech 11. a v místě sídla naší školy. Podzimního termínu se zúčastnilo celkem 18 žáků: MO4 celkem 10 žáků PM2 celkem 3 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. Z toho opakovaně konalo zkoušku celkem 11 žáků: MO4 celkem 4 žáci PM2 celkem 2 žáci OPČ3 celkem 5 žáků. Neprospěli celkem 3 žáci: MO4 celkem 1 žák PM2 celkem 2 žáci. K maturitní zkoušce v podzimním termínu se 1 žák nedostavil. maturitní zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 11 9 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 11 2 prospěl s vyznamenáním 4 1 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl neprospěl 11 5 Úspěšnost u maturitních zkoušek žáků školy činila ve školním roce 2011/12 83%. 9

10 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku Studijní obor M/01 Ekonomika a podnikání L/51 PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT (denní nástavbové) L/51 PPODNIKÁNÍ A MANAGEMENT (dálkové nástavbové) 1. kolo 2. kolo Počet Počet přihlášených Počet přijatých přihlášených Počet přijatých Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce se na naší škole vzdělávalo 26 cizinců v následujícím zastoupení: Albánie 1 Čína 1 Rusko 6 Slovensko 1 Vietnam 2 Ukrajina 15 Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu cizinců o studium na středních školách v České republice věnuje i naše škola oblasti vzdělávání cizinců výraznou pozornost a snaží se vytvářet co nejoptimálnější podmínky pro jejich integraci. Jak vyplývá z výše uvedených údajů, z cizinců převažují žáci ze států bývalého Sovětského svazu. Jejich integrace se jeví jako nejméně problémová, neboť jazyková bariéra u nich není tak znatelná jako v případě žáků vietnamské či čínské národnosti. Jedním ze stěžejních úkolů v oblasti vzdělávacího procesu bylo dlouhodobé monitorování průběhu vzdělávání žáků cizí národnosti. Ukázalo se, že u většiny žáků je nutné věnovat zvláštní pozornost rozvoji ústního i písemného projevu v českém jazyce, což je nezbytným předpokladem pro porozumění výkladu ve všeobecných i odborných předmětech. Škola umožnila žákům využívat pravidelného doučování v českém jazyce pod vedením Mgr. Terezy Procházkové. Hlavní pozornost byla soustředěna na procvičování gramatiky a pravopisu českého jazyka, rozvíjení slovní zásoby a porozumění textu. Integrace žáků romské národnosti se v porovnání s integrací žáků-cizinců jeví v obecné míře jako více problémová. I na naší škole se setkáváme s faktem, že romští žáci patří do skupiny žáků s nižší mírou vnitřní motivace k učení. Škola uplatňuje individuální přístup k těmto žákům a zajišťuje spolupráci s občanským sdružením SLOVO 21, jehož hlavní náplní je podpora vzdělání a integrace romských žáků ve školách. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce v naší škole neprobíhalo vzdělávání ve speciálních třídách. Žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a žáci se specifickými poruchami učení studují v běžných třídách společně s ostatními žáky. Vyučující při výuce a hodnocení žáků s rozpoznanou dysfunkcí, dyslexií, dysgrafií, dysortografií, vycházejí z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, na základě jejího doporučení poskytují úlevy v oblastech, které diagnostikovaná dysfunkce negativně ovlivňuje, a přistupují k těmto žákům individuálně ve snaze o zajištění plnohodnotných studijních podmínek. Studentům se specifickými poruchami učení se věnuje výchovný poradce a školní 10

11 psycholog. O přiznání uzpůsobení podmínek společné části maturitní zkoušky v jarním termínu žádali v uplynulém školním roce dva žáci. 9. Vzdělávání nadaných žáků V uplynulém školním roce se na naší škole nevzdělával žádný mimořádně nadaný žák, tzn. žák, který by splňoval kritéria, jež stanoví vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. U některých žáků byly zaznamenány nadprůměrné schopnosti pouze v některých předmětech. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V rámci snahy o zjištění úrovně vědomostí a o motivaci k přípravě na maturitní zkoušku byla pro žáky tříd MO3, MS3 a PM1 uspořádána ve dnech akce Maturita na nečisto, která byla koncipována jako věrná podoba písemné a ústní části státní maturitní zkoušky. Žáci si měli možnost prověřit své znalosti v českém, anglickém a německém jazyce a v matematice. 11. Školní vzdělávací programy Vedle školních vzdělávacích programů Management obchodu a služeb a Management sportu, které byly vytvořeny na základě rámcově vzdělávacího programu M/01 Ekonomika a podnikání, jsme v uplynulém školním roce zahájili výuku na denním i dálkovém nástavbovém studiu podle školního vzdělávacího programu Podnikání a management, jenž vychází z rámcově vzdělávacího programu L/51 Podnikání. Funkci koordinátorky ŠVP Management obchodu a služeb a Management sportu vykonávala Mgr. Eva Metelková, koordinátorkou ŠVP Podnikání a management pro denní a dálkovou formu byla Mgr. Tereza Procházková. ŠVP považujeme za otevřený dokument, který je ve vzdělávacím procesu soustavně ověřován a na základě zpětné vazby průběžně upravován. Za obsahové zpracování ŠVP zodpovídají předsedové jednotlivých předmětových komisí, kontrolu plnění ŠVP provádějí společně s vedením školy. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školním roce se na naší škole vyučoval anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žáci čtyřletého denního studia se učí povinně dva jazyky. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, který se vyučuje ve čtyřhodinové týdenní dotaci. Druhý cizí jazyk se vyučuje dvě hodiny týdně a žáci si mohou zvolit mezi německým, španělským a ruským jazykem. Žáci denního i dálkového nástavbového studia mají v učebním plánu stanoven jeden cizí jazyk, a to anglický. U žáků denního nástavbového studia je výuka anglického jazyka posílena o jednu hodinu, tzn., vyučuje se 5 hodin týdně. V dálkové formě studia se vyučuje v každém ročníku 30 hodin ročně. S ohledem na koncepci státní maturity, která stanovuje pro školní rok povinnou maturitu z cizího jazyka, bylo vyhověno přání několika studentů nástavbového studia, kteří upřednostnili jiný cizí jazyk než anglický, a tak se v těchto třídách vyučuje také německému a ruskému jazyku. Žáci čtyřletého denního studia, kteří chtějí více rozvíjet své jazykové schopnosti, si mohou ve 3. a 4. ročníku zvolit výběrový seminář Konverzace v cizím jazyce, kterému se vyučuje 4 hodiny týdně. 11

12 Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc Výroční zpráva SOŠP PROFIT, spol. s r.o. Pro zajištění co nejefektivnější výuky anglického jazyka byly třídy rozděleny na dvě skupiny podle úrovně dosažených jazykových schopností. V 1. ročníku (třída EP1) se kromě anglického vyučoval jen německý jazyk, ve 2., 3. a 4. ročníku (třídy MO2, MS2, MO3, MS3, MO4) také španělský jazyk, ve 3. ročníku navíc ruský jazyk. Před začátkem školního roku učitelé upravili výběr učebních materiálů pro žáky tak, aby výuka odpovídala moderním trendům. Zvláště vyučující anglického a německého jazyka zpestřovali vyučovací hodiny poslechy textu a výukovými programy na počítači. V předvánočním čase se žáci ročníku za doprovodu Bc. Evy Čížové zúčastnili večerního představení v anglickém jazyce s názvem A Christmas Carol (Vánoční koleda) od Charlese Dickense v divadle Reduta. O měsíc později zhlédli další divadelní představení v anglickém jazyce - The Detectives (Detektivové). S příznivým ohlasem se setkala přednáška v anglickém jazyce o životě v zemích Latinské Ameriky, o Hondurasu a Guatemale. Výklad amerických učitelů Mirka a Valli Katzlových byl doplněn ukázkou honduraských ručně vyrobených předmětů, fotografiemi zdejší flóry a fauny. V uplynulém školním roce nebyl uspořádán žádný výměnný pobyt ani zájezd do zahraničí, avšak intenzivně se pracovalo na zapojení školy do projektu Comenius, který umožňuje spolupráci mezi školami na mezinárodní úrovni IV. Další aktivity a prezentace školy na veřejnost 1. Výchovné a kariérní poradenství V oblasti výchovného poradenství škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, sídlící v Lucemburské ulici č. p. 40 v Praze 3. S žáky komunikují především jejich třídní učitelé, případné problémy řeší učitelé či žáci, popřípadě jejich zákonní zástupci, s výchovným poradcem a profesionálním psychologem, který ve škole působí. Výchovné problémy představují ve většině případů především vysokou absenci žáků, pozdní omlouvání absencí a pozdní příchody do vyučování. Výraznější výchovné problémy tohoto typu se objevily ve třídě MO2, MO3 a MO4. Třídní učitelé je řešili individuálními pohovory, došlo k úpravě školního řádu ve smyslu zpřísnění podmínek pro klasifikaci v 1. pololetí a závěrečnou klasifikaci. I přes soustavné působení třídních učitelů i učinění opatření ze strany vedení školy se příliš nedaří tento v současné společnosti velice častý jev výrazně změnit. 12

13 Kariérní poradenství je ve škole realizováno průběžně jednak příslušnými třídními učiteli, jednak profesionálním psychologem školy. Žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků, si mohou k této problematice dohodnout individuální konzultaci s výchovným poradcem. Škola využívá i návštěvy různých akcí, na nichž si mohou žáci rozšířit obzor v možnostech dalšího vzdělávání či pracovního uplatnění po ukončení střední školy. Zájemci z tříd MO2, MO4, PM1 a PM2 se pod vedením Ing. Dlapové zúčastnili pracovního veletrhu Profesia Days, na kterém studenti měli možnost osobního kontraktu se zajímavými zaměstnavateli z různých odvětví, seznámit se s jejich firemní kulturou, vyslechnout si přednášky od odborníků, osobně se prezentovat a v neposlední řadě získat větší přehled o možnostech, které trh práce nabízí. Studenti třídy PM2 navštívili dne veletrh vzdělávacích a studijních příležitostí Central European Student Fair. Dne se žáci třídy MO3 a PM1 za doprovodu Ing. Aleny Dlapové zúčastnili přehlídky a nabídky pražských středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru. Studenti PM1, PM2 a MO4 za doprovodu Mgr. Terezy Procházkové a Mgr. Moniky Seidlové navštívili veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2012, který se konal v Křižíkových pavilonech na Výstavišti v Praze Holešovicích. Dne žáci téměř celé naší školy navštívili na pražském výstavišti v Holešovicích mezinárodní veletrh Lingua show. Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný program: víc jak 70 seminářů a workshopů, přednášky o studiu a stážích v zahraničí, bezplatné výukové minilekce a testy v několika cizích jazycích. 2. Prevence sociálně patologických jevů V souvislosti se studijním oborem Management sportu věnuje naše škola velkou pozornost také podpoře zdravého životního stylu. S touto problematikou se žáci studující tento obor setkávají zejména v hodinách biologie, psychologie a pedagogiky. Všichni žáci se v rámci předmětu základy společenských věd v oblasti sociologie podrobně zabývají sociálně patologickými jevy, mezi něž patří i různé druhy závislostí, a jejich předcházení. V oblasti prevence sociálně patologických jevů kromě zařazování uvedených témat do výuky dbáme rovněž na informovanost pedagogických pracovníků a pořádáním mimoškolních akcí se snažíme motivovat žáky ke smysluplnému využívání volného času. V souvislosti s problematikou drogových závislostí jsou žáci rovněž upozorňováni na nebezpečí přenosných chorob včetně AIDS. Nezastupitelnou roli sehrávají třídní učitelé, kteří monitorují situaci ve třídě a v případě vyskytnuvších se problémů informují výchovného poradce. Funkci drogového preventisty vykonával v uplynulém školním roce Ing. Petr Jarkovský. 1. Ekologická výchova a environmentální výchova S problematikou ochrany životního prostředí se žáci setkávají zejména v předmětech základy přírodních věd a zeměpis a dále v odborných ekonomických předmětech. Environmentální vzdělávání nad rámec učebních osnov probíhá především formou návštěv ekologicky zaměřených výstav a následných besed. Škola se snaží podporovat i další vzdělávání učitelů v této oblasti. V uplynulém školním roce absolvovala Mgr. Tereza Procházková seminář Seznamte se s Ekoškolou. 13

14 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je obsažena ve vyučovaných tématech Školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělávání na naší škole, zvláště v humanitních předmětech. Multikulturní výchovu chápeme jako vzájemnou interakci mezi majoritní a minoritní skupinou. Vztahy mezi oběma skupinami mohou být pozitivní, žádoucí a prospěšné - založené na vzájemném obohacování, spolupráci a dialogu, ale také negativní spočívající v segregaci, diskriminaci některých skupin (menšin) a dalších nežádoucích jevech, které nejsou prospěšné pro žádnou ze zúčastněných skupin a přinášejí velké celospolečenské problémy. S ohledem na různorodé národnostní složení tříd na naší škole se snažíme působit na obě skupiny a vytvářet podmínky pro to, aby mezi nimi docházelo ke vzájemnému porozumění a pochopení. Základním cílem MKV a její podstatou je naučit žáky porozumět lidem s odlišností, jinakostí (která může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod.) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Obsahově se MKV zabývá různými tematickými okruhy, ale základní problematikou je vždy soužití majoritní společnosti s menšinami a naopak, tedy jejich vzájemný vztah. (Problematika etnických menšin, zkušenostních menšin, sociokulturních menšin, pohlaví a gender, homosexuality, subkultur apod.). V rámci seznamování se s jinými kulturami se žáci naší školy zúčastnili 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, kde zhlédli kanadský dokumentární film Holky v ringu, který pojednává o životě mládeže v Afghanistanu. Přínosem pro účastníky pořadu nebylo jen zhlédnutí filmu, ale také následná diskuse o životě, přetrvávajících tradicích, kultuře a životním stylu této země. 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Dne byl pro žáky všech tříd uspořádán jednodenní zájezd do Weidenu. Předvánoční atmosféra výletu byla spojena se seznámením s historií porcelánky, výroby průmyslového skla ve městě Weiden v Bavorsku. Studenti měli možnost vánočních nákupů, návštěvy vánočních trhu a individuálních procházek po městě. V posledním červnovém týdnu zorganizovaly Ing. Jitka Botheová a Ing. Alena Dlapová pro žáky 2. a 3. ročníku 2 poznávací zájezdy. První byl zaměřen na prohlídku zámku a zahrad v Dobříši, druhý výlet byl uspořádán do Mělníka, spojený s prohlídkou hradu a zdejšího muzea. Lyžařský výcvik, plánovaný pro 1. ročník, se v uplynulém školním roce neuskutečnil z důvodu nízkého zájmu ze strany žáků. 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) účast na konferenci Můžu ti pomoct? (třída MO3) návštěvy výstav: - výstava Vylodění ve Smečkách, věnovaná 120. výročí od založení Městské knihovny (třídy EP1, PM1) - výstava Terakotová armáda (třída EP1) - výstava kolekce diamantů a diamantových šperků společnosti DIC / Diamonds International Corporation (žáci různých tříd) - výstava Blanky Matragi spojená s procházkou Královskou cestou (PM1) 14

15 návštěvy divadelních představení: - divadelní představení Evžen Oněgin divadlo Ypsilon (žáci z různých tříd) - divadelní představení Romeo a Julie v Divadle v Dlouhé (žáci z různých tříd) vánoční koncert To nej z klasiky a vánoční písně a koledy (EP1-12 žáků, MO2-7 žáků, MO3-10 žáků, PM1-10 žáků, PM2-12 žáků) Vánoční halový turnaj chlapců v malé kopané (třídy EP1, MS2, MS3, MO4 a PM2) Sportovní den ve Sportovním areálu Hamr Záběhlice (třída EP1) účast na 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět - projekce kanadského filmu Holky v ringu (třídy EP1, PM1) návštěva Veletrhu knihy 2012 (třída PM1) návštěva Národní galerie (třída PM1) Den příběhů bezpráví - Nová scéna ND (třída EP1) návštěva ZOO Praha (třída EP1, PM1) 7. Mezinárodní spolupráce, zapojení do mezinárodních programů V oblasti mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů má naše škola značné rezervy. Ve školním roce se škola nezúčastnila žádného rozvojového nebo mezinárodního programu, byla však zahájena intenzivní příprava na zapojení do mezinárodního projektu Comenius. 8. Spolupráce školy s partnery V souladu s 65 zákona č. 561/2004 sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě příkazních smluv dochází u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné praxe. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky. Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Škola zřídila konzultační a rekvalifikační centrum ve Zdounkách u Kroměříže. Hlavním posláním Konzultačního a rekvalifikačního střediska (dále jen KRS ) je umožnit každému občanů zdouneckého regionu permanentní celoživotní vzdělávání. P Ř E H L E D R E A L I Z O V A N Ý C H V Z Ě L Á V A C Í C H A K T I V I T Kurz základy práce s počítačem: délka kurzů 11 týdnů po 2 vyučovacích hodinách. Kurz práce s osobním počítačem: délka kurzů 11 týdnů po 2 vyučovacích hodinách. Kurz anglického jazyka: délka kurzu 43 týdnů, jeden školní rok po 2 vyučovacích hodinách. Kurz účetnictví: délka kurzu 24 týdnů, po 2 vyučovacích hodinách. Semináře z psychologie: 1. Účinná komunikace: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 2. Syndrom vyhoření: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 3. Náročné životní situace a jejich řešení: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test; 4. Řešení konfliktů: délka semináře 4 hodiny, závěrečný test. Na závěr každé vzdělávací aktivity byly realizovány zkoušky a bylo vydáno absolventům osvědčení o absolutoriu. 15

16 C E L K O V É P O Č T Y A B S O L V E N T Ů Název vzdělávací aktivity Počet absolventů Kurzy PC 32 Kurz anglického jazyka 16 Kurz účetnictví 12 Semináře z psychologie 41 Celkem: 101 Vzdělávacích aktivit se účastnili zejména občané ze Zdounek (60%), z Koryčan (25%), Střílek (10%), Zborovic (5%). Z celkového počtu bylo 67% žen. Průměrné věkové složení účastníků vzdělávacích aktivit bylo 38 let. (Nejstaršímu účastníkovi bylo 74 let, a nejmladšímu 19 let.) MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ KRS Pro vzdělávací aktivity je k dispozici jedna učebna, cca 40 m 2 s kapacitou pro 18 studentů. Učebna je vybavena standardním školním nábytkem, školní tabulí, datovým projektorem a PC. V počítačové učebně, je celkem 6 počítačových pracovišť, tiskárna, datový projektor. Pracoviště jsou připojena na Internet pomocí ISDN linky a všechna používají legální operační systém Windows XP. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ KRS Vzdělávací aktivity jsou realizovány plně kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, s ohledem na specifičnost KRS se jedná výhradně o pedagogy externí. Ředitelka KRS, která zároveň působí i jako lektorka kurzů PC je interní zaměstnanec. KRS Zdounky představuje kvalitní alternativou na trhu vzdělání ve Zdounkách. Vedle svého hlavního poslání, realizace vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit se chce též výrazně podílet na poradenské, propagační a osvětové činnosti. Přednost školy vidíme zejména v permanentním zvyšování jazykové a informačně-technologické připravenosti občanů zdouneckého regionu 16

17 10. Další aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti projektový den Významné mezníky našich dějin - návštěva Národního památníku na Vítkově (Expozice Křižovatky české a československé státnosti), přednáška s filmovými ukázkami, zpracování témat formou pracovních listů, zhodnocení práce žáků a průběhu celého projektu v hodinách ZSV (účast všech tříd a interních učitelů), projekt Středověké umění v Čechách - návštěva stálé expozice s názvem Středověké umění v Čechách a střední Evropě v klášteře sv. Anežky české, výklad a prezentace o gotické kultuře a o literatuře té doby, řešení úkolů a zpracování tématu do pracovních listů, zhodnocení projektu v předmětu literatura a dějiny kultury (třídy EP1, PM1), školní akce spojené s prohlubováním výuky ekonomických předmětů: - přednáška Finanční gramotnost - přihlášení do celostátní soutěže s názvem Bussiness Point určené pro týmy středoškolských žáků, kteří soutěží o nejlepší projekty na daná manažersko - marketingová témata, - návštěva internetového obchodu, analýza a předpokládané cíle firmy, zmapování konkurence vypracování vlastní komplexní marketingové analýzy (třída MO2) přednáška organizovaná společností DIC - investování do diamantů, optimální zajištěn investičních prostředků proti politickým, ekonomickým a přírodním vlivům, investiční portfolio: rozložení majetku a investic (žáci všech tříd), exkurze do Městské knihovny na Mariánském náměstí (třídy EP1, PM1) doplnění výuky předmětu literatura a dějiny kultury s cílem působit na zvýšení čtenářské gramotnosti u žáků, projekt Fiktivní firmy (třídy MO2, MO3) v rámci předmětu praxe účast na 6. ročníku Veletrhu fiktivních firem OA Vinohradská účast na 18. mezinárodním veletrhu fiktivních firem 2012 Veletrhu fiktivních firem a mezinárodního veletrhu se se svým projektem fiktivní firmy Grandhotel Platinum, s. r. o. zúčastnila třída MO2 pod vedením Ing. Aleny Dlapové. 11. Využití školských zařízení v době prázdnin V období školních prázdnin probíhaly v budově školy úpravy interiéru v sekretariátu školy a ve sborovně. Byla zařízena nová multifunkční učebna vybavená počítači a interaktivní tabulí a byly provedeny rekonstrukce skříněk pro žáky, úklid a drobné opravy v učebnách. V. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a dalších kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce Česká školní inspekce navštívila naši školu 4. října Předmětem inspekční činnosti bylo prošetření 3 stížností, anonymních nebo s utajením jména stěžovatele, které byly v předchozím období doručeny Pražskému inspektorátu. Stížnost byla šetřena v sedmi bodech, přičemž ve třech bodech byla shledána jako nedůvodná, v jednom bodě jako neprokazatelná a ve třech bodech jako důvodná. K bodům stížnosti, které byly označeny za důvodné, přijala škola náležitá opatření k nápravě, včetně odvolání ředitele školy. Při následné kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce Dne byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Předmětem kontroly bylo ověření správného pojistného a plnění úkolů, souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění za období od do Nedostatky nebyly zjištěny. 17

18 VI. Z á k l a d n í ú d a j e o h o s p o d a ř e n í š k o l y Přehled příjmů školy P ř í j m y c e l k e m : z t o h o : - příjmy od žáků dotace ze státního rozpočtu*) sponzorské dary a vedlejší hospodářská činnost Poznámka: *) Čerpání státní dotace viz Vyúčtování v příloze. Příjmy tvořily příspěvky na úhradu školného od žáků školy a dotace ze státního rozpočtu. V příjmech z hospodářské činnosti jsou zahrnuty výnosy z pořádaných vzdělávacích kurzů a seminářů v Rekvalifikačním a vzdělávacím středisku ve Zdounkách. Příspěvek na školné ve školním roce činil: Obor: L/515 Obchodně podnikatelské činnosti (dobíhající obor): Kč/žák Obor: M/036 Podnikání (ŠVP: Management obchodu): Kč/žák Obor: M/036 Management obchodu (dobíhající obor): Kč/žák Obor: M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Management sportu a Management obchodu a služeb): Kč/žák. Přehled výdajů školy Investiční výdaje celkem 0,00 Neinvestiční výdaje celkem z t o h o: - náklady na platy zaměstnanců a OON zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění náklady na nájmy pronajatých prostor výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky výdaje na modernizaci učeben IT a software ostatní provozní náklady Výraznou položku v kategorii ostatní provozní náklady činily zejména opravy, údržba pronajatých prostor, adaptace kancelářských prostor, přestěhování a dovybavení učeben IT. V důsledku vzrůstajících požadavků na počítačové vybavení bylo nutno zásadně modernizovat stávající učebny výpočetní techniky aktualizovaným a novým software. Výsledky hospodaření školy za fiskální rok 2011 byly mírně ziskové. V souladu se zákonem 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR byl proveden 27. července 2012 audit společnosti, který konstatuje, že předložený účetní výkaz zisku a ztrát ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření školy k 31. prosinci 2011 v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními předpisy ČR. 18

19 Za rok 2011 vykazuje společnost zisk ve výši , 39 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření za účetní období roku 2011 a použití zisku za rok 2011 ve všech významných ohledech splňuje podmínky využití zisku na vzdělávání a školské služby. Výrok audit: bez výhrad. Z á v ě r Výroční zpráva školy byla zpracována dle metodického pokynu MHMP ze září Byla projednána a schválena školskou radou a valnou hromadou společnosti, v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Praha 12. října 2012 Mgr. Ivana Kleinová v. r. ředitelka školy Přílohy: 1. Učební plány vyučovaných oborů 2. Fotodokumentace z výchovně vzdělávacích akcí 3. Údaje o vyúčtování dotace za školní rok Ukazatele nákladovosti za školní rok Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací za školní rok Zápis z jednání Rady školy 19

20 P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 U Č E B N Í P L Á N Y V Y U Č O V A N Ý C H O B O R Ů A M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB délka a forma studia: čtyřleté denní studium Vyučované předměty I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Počet hodin celkem Povinné předměty Český jazyk a komunikace Literatura a dějiny kultury První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Základy společenských věd Matematika Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Dějepis Tělesná výchova Informační technologie a komunikace Obchodní korespondence Ekonomika Účetnictví a daně Management a marketing obchodu Praxe Povinně volitelné předměty První cizí jazyk - konverzace Matematický seminář Základy společenských věd Informatika Celkem hodin týdne

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více