Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI... 2 Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY... 2 Čl. 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Čl. 4 OBECNÉ ÚDAJE POSLÁNÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY CÍLOVÁ SKUPINA... 3 Čl. 5 SPECIFICKÉ ÚDAJE PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOBA POSKYTOVANÉ PÉČE A JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ KAPACITA ZAŘÍZENÍ VEDLEJŠÍ PROVOZNÍ A POMOCNÉ MÍSTNOSTI DODRŽOVÁNÍ HYGIENY, ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU POSKYTNUTÍ STRAVY ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY ZAMĚSTNANCŮ... 8 Čl. 6 DALŠÍ ÚDAJE... 9 Čl. 7 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ... 9 Čl. 8 SOUVISEJÍCÍ PODKLADY... 10

2 Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI Provozní řád Domova se zvláštním režimem Sněženka, Klatovská třída 145, Plzeň je jedním ze základních dokumentů zařízení. Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY Domov se zvláštním režimem Sněženka, Klatovská tř. 145, Plzeň (dále jen DZR) je poskytovatel celoročních pobytových sociálních služeb ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. [1] a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. [2], jejímž provozovatelem je Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Zřizovatel MÚSS Plzeň - Statutární město Plzeň; funkci zřizovatele vykonává v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Plzně Rada města Plzně. Sociální služba soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V Domově se zvláštním režimem Sněženka je zajišťována formou celoroční pobytové služby pro vymezenou cílovou skupinu uživatelů. Uživatel sociálních služeb (dále jen uživatel) - osoba, které je poskytována sociální služba ve smyslu zákona o sociálních službách; příjemce poskytované služby. Čl. 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa zařízení: Domov se zvláštním režimem Sněženka Klatovská třída 1892/ PLZEŇ Název a adrese provozovatele: Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace Klatovská třída PLZEŇ Zápis v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Plzni, v oddílu Pr, vložka 580. IČ: Vedoucí útvaru: Bc. Lenka Pikrová Telefon: Mobil: FAX: PŘ- DZR Sněženka 2/10

3 Čl. 4 OBECNÉ ÚDAJE 4.1 POSLÁNÍ Posláním DZR je poskytovat zdravotně ošetřovatelskou péči a sociální pomoc seniorům, kterým psychický a fyzický stav neumožňuje život v jejich přirozeném prostředí a jejichž rodinní příslušníci nejsou schopni tuto péči zajistit. Služba je plánovaná individuálně dle přání a potřeb uživatele s ohledem na respektování jejich maximální samostatnosti, důstojnosti, soukromí a intimity. 4.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Posláním DZR je poskytovat zdravotně ošetřovatelskou péči a sociální pomoc seniorům, kterým psychický a fyzický stav neumožňuje život v jejich přirozeném prostředí a jejichž rodinní příslušníci nejsou schopni tuto péči zajistit. Služba je plánovaná individuálně dle přání a potřeb uživatele s ohledem na respektování jejich maximální samostatnosti, důstojnosti, soukromí a intimity. 4.3 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou DZR jsou senioři, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci následkem svého zhoršeného zdravotního či psychického stavu vyžadujícího celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, a jejichž rodina není schopna sama tuto péči zajistit. Služba je určena osobám starším 50ti let věku, které: pobírají starobní či invalidní důchod (tzv. přiznaná invalidita třetího stupně) míra závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnost je vyjádřena závislostí ve výši II., III. nebo IV. stupně u nichž byla diagnostikována stařecká, Alzheimerova demence či jiný druh demence nebo u nichž bylo diagnostikováno jiné chronické duševní onemocnění (např. schizofrenie) 5.1 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Čl. 5 SPECIFICKÉ ÚDAJE Přímá obslužná péče je zajištěna v nepřetržitém provozu pracovníky v sociálních službách a odborným středním zdravotnickým personálem. PŘ- DZR Sněženka 3/10

4 Jednotlivé funkce v DZR: Vedoucí útvaru DZR 1 osoba Vedoucí útvaru zdravotní péče 1 osoba Sociální pracovnice 1 osoba Vedoucí útvaru provozního oddělení. 1 osoba Vedoucí stravovacího provozu 1 osoba Střední zdravotnický personál 5 osob Pracovnice v sociálních službách 15 osob Fyzioterapie 2 osoby Ergoterapie 1 osoba Kuchařky 5 osob Pradleny 2 osoby Domovník 1 osoba Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé zaměstnance jsou dány nařízením vlády č. 564/2006 Sb. [4] a Kolektivní smlouvou MÚSS Plzeň[5]. Vedoucí útvaru DZR Vedoucí útvaru zdravotní péče Sociální pracovnice Vedoucí útvaru provozního oddělení. Vedoucí stravovacího provozu Střední zdravotnický personál Pracovnice v sociálních službách Fyzioterapie Ergoterapie Kuchařky Pradleny Domovník VŠ, VOV diplomovaná všeobecná sestra, ÚSO VŠ, VOV diplomovaná všeobecná sestra, ÚSO VŠ, ÚSO sociální práce nebo sociálně právní ÚSO ekonomického, technického směru, znalost IT ÚSO, SOV potravinářství, obchod a služby VŠ, VOV dipl. všeobecná sestra, USO ZV, SOV + kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči VOV, USO (obor fyzioterapeut, rehab. sestra) VOV, USO (obor ergoterapeut) SOV, ÚO, ZAK ZV ZV 5.2 DOBA POSKYTOVANÉ PÉČE A JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ Pobytová sociální služba je uživatelům poskytována celoročně 24 hodin denně. Přímá obslužná péče je zajištěna v nepřetržitém provozu, a to pracovníky v sociálních službách a odborným středním zdravotnickým personálem. DZR zajišťuje základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách[2] a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách[3] a) poskytnutí ubytování 1. ubytování 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení b) poskytnutí stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, PŘ- DZR Sněženka 4/10

5 3. pomoc při použití WC d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 4. pomoc při podávání jídla a pití, 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování f) sociálně terapeutické činnosti: - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, g) aktivizační činnosti: 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 5.3 KAPACITA ZAŘÍZENÍ Kapacita zařízení je 69 lůžek. Ubytování je poskytování ve dvou-, tří a čtyřlůžkových pokojích. V zařízení se nachází celkem 27 pokojů, z toho 13 dvoulůžkových, 11 třílůžkových a dva čtyřlůžkové. Ke standardu výbavy pokojů dále patří hygienický koutek s teplou a studenou vodou, ústřední topení, LCD televizor a signalizační zařízení sestra a elektricky polohovatelné lůžko. Podlaha DZR je pokryta linoleem, povrch zdí pokojů a chodeb je kombinací omítky a obkladů Dekoba pro zajištění snadného čištění povrchů. Stěny kolem umyvadel jsou chráněny keramickým obkladem. Na každém patře zařízení je společná koupelna, která je vybavena sedací vířivou vanou a dvěma sprchovými kouty. Na každém patře zařízení jsou společné toalety. 5.4 VEDLEJŠÍ PROVOZNÍ A POMOCNÉ MÍSTNOSTI V suterénu DZR se nachází kotelna s technickým zázemím zařízení. V přízemí DZR je umístěna kuchyně společně se skladem potravin, kancelář vedoucí stravovacího provozu, prádelna, místnost fyzioterapie, místnost ergoterapie. V 1. poschodí DZR se nachází kancelář vedoucí útvaru DZR, sociální pracovnice a vedoucí provozu. Dále je zde umístěno 6 pokojů, koupelna a 2x WC, šatna zaměstnanců, jídelna a společenská místnost. Ve 2. poschodí zařízení se nachází sesterna a ambulance lékaře, 10 pokojů, koupelna a 3x WC, šatna zaměstnanců a čistící místnost. Ve 3. poschodí se nachází 11 pokojů, koupelna, 3x WC, sklad léčiv. PŘ- DZR Sněženka 5/10

6 5.5 DODRŽOVÁNÍ HYGIENY, ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU Za dodržování provozní hygieny DZR je zodpovědný poskytovatel, který má na tuto činnost uzavřenu smlouvu s odbornou firmou. Úklid je prováděn formou denních úklidů, mytí, desinfekcí a dodržováním stanovených postupů prací pro jednotlivé činnosti. Při provádění těchto prací postupuje s maximálním ohledem k obyvatelům DZR, zejména s důrazem na respektování osobnosti, intimity, bezpečnosti i ostatních oprávněných zájmů obyvatel. Uklízečka je povinna zajistit pravidelný denní úklid pokoje uživatele. Denní úklid vytření podlahy vlhkou cestou, vynesení odpadu, čištění a mytí hygienických zařízení, umytí sprchových koutů včetně vodovodních baterií, doplnění papírových ručníků, umytí umyvadel včetně obkladu kolem nich a vodovodních baterií, umytí vchodových dveří, mytí klik u dveří a oken Každý den se provádí jeden celkový úklid pokoje na oddělení zařízení otření prachu z nábytku, polic a parapetů, případně dekoračních předmětů, vyleštění nábytku, odsunutí postelí a úklid v rozích za nimi, vynesení odpadkového koše, vyleštění zrcadla, umytí podlahy, umytí umyvadla a obkladu kolem něj, umytí svítidel, vysátí radiátorů Týdenní úklid otření prachu na chodbách a společných prostorech, otření laviček a stolů dalšího nábytku na chodbách, zametení rohoží 2x týdně dle potřeby i omýt nebo vysát, umytí vchodových dveří do výtahů a celkový úklid výtahů Měsíční úklid umytí dveří a zárubní dveří, vyleštění zrcadel dle potřeby, otření čalouněných a nečalouněných židlí dle potřeby, ometení pavučin, umytí a desinfekce obkladů v koupelnách a na WC, umytí radiátorů, vyčištění sifonů, Mimořádný úklid mytí oken včetně parapetů vnitřních a vnějších 2x ročně (únikové schodiště 1x ročně), sejmutí záclon a pověšení záclon 2x ročně, mytí okenních žaluzií 2x ročně, mytí obkladů Dekoba 2x ročně, vyčištění čalouněného nábytku, úklid po havárii, úklid po malování, omytí svítidel, omytí schodišťových madel a zábradlí, úklid ploch kontaminovaných biologickým materiálem při každé náhodné kontaminaci. V případě kontaminace prostorů využívaných uživateli biologickým materiálem (krev, moč, stolice, ), je poskytovatel povinen postupovat při úklidu pokoje v souladu s opatřeními přijatými v souvislosti s kontaminací prostřednictvím biologického materiálu s důrazem na rychlost provedení zásahu a bezpečnost všech obyvatel i vlastních zaměstnanců. Postup úklidu v podobných případech upravuje Desinfekční řád[6], který je přílohou tohoto provozního řádu. K provedení úklidu jednotlivých prostor DZR jsou používány schválené čistící a desinfekční prostředky a zaměstnanci poskytovatele jsou pravidelně proškolováni o jejich používání. Prvotním opatřením pro zachování nezávadného prostředí je pravidelná likvidace odpadů, zachovávání zásad osobní a provozní hygieny a omezení pohybu volně se pohybujících zvířat v celém areálu DZR. Dodržování osobní hygieny je při respektování obecných zásad pro dodržování osobní hygieny, zejména pak v zařízení hromadného ubytování osob, plně osobní věcí obyvatele. Každý uživatel DZR sám dbá o to, aby koupání a s tím spojené mytí vlasů proběhlo minimálně jedenkrát týdně. K provádění osobní hygieny slouží prostory s umyvadlem opatřeným tekoucí teplou a studenou vodou přímo na pokojích uživatelů, prostory společných koupelen a prostory společných WC umístěných na chodbách DZR. Používat tato zařízení mohou uživatelé bez omezení a kdykoli v průběhu celého dne. Pro bezpečnost uživatelů, možnost poskytnutí případné pomoci při výkonu osobní hygieny či první pomoci v případě nenadálých situací, je ve vlastním zájmu uživatele vhodné oznámit použití koupelny službu konajícímu personálu poskytovatele. PŘ- DZR Sněženka 6/10

7 U uživatelů se sníženou nebo omezenou pohyblivostí, či u uživatelů nepohyblivých, pomáhá při úkonech spojených s osobní hygienou personál poskytovatele. Postupuje při tom s maximální ohleduplností k respektování osobní důstojnosti, intimity a oprávněných potřeb uživatele. V případě nařízeného opatření příslušným orgánem hygienické správy, které se dotýká osobní hygieny obyvatel, uživatelé DZR spolupracují na realizaci stanovených opatření a poskytovatel se snaží minimalizovat dopady uvedených opatření do osobního života každého z uživatelů. Manipulace s prádlem se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví[7] a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče[8]. Výměna ložního prádla se provádí 1 x za 14 dní, v případě potřeby častěji. Osobní prádlo se pere dle potřeby uživatele, pracovní oděvy zaměstnanců 1 x týdně. Prádlo je předáváno do prádelny každý pracovní den na začátku pracovní směny. Vyprané osobní prádlo vyzvedává z prádelny pracovnice v sociálních službách, která ho rozveze konkrétním uživatelům. Veškerý odpad se likviduje denně. Při odstraňování infekčního a kontaminovaného materiálu se postupuje dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče[8]. 1 x ročně se provádí malování stravovacího provozu, koupelen a WC. Minimálně 1 x za 4 roky se provádí malování pokojů uživatelů a společné prostory objektu. Hygienický dohled a kontrolu vykonává příslušný orgán hygienické služby, případně další kontrolní orgány. Za dodržování hygienických předpisů zodpovídá vedoucí útvaru. 5.6 POSKYTNUTÍ STRAVY Strava je připravována přímo v DZR. Poskytování stravování v DZR probíhá na základě Stravovací komisí schváleného jídelního lístku, ke kterému mohou uživatelé prostřednictvím své aktivní účasti na zasedání komise vyjádřit svůj názor a přání. Naši uživatelé mají možnost výběru ze čtyř druhů diet: - Dieta č. 3 normální - Dieta č. 9 diabetická - Dieta č. 4 dietní - Dieta č. 9/4 diabetická/dietní Denní jídelníček je sestaven ze tří hlavních jídel (snídaně: hod., oběd: hod., večeře: hod.) a jednoho vedlejšího jídla svačiny ( hod.). Diabetikům je podávána druhá večeře ( hod.). Uživatelé mají možnost stravování přímo na svém pokoji nebo v jídelně DZR a taktéž si dohodnout pozdější individuální čas stravování. Dle potřeb uživatele lze upravit formu stravy a způsob podání (podání stravy v jídelně samostatně, podání stravy na pokoji samostatně nebo s dopomocí u stolu, podání stravy na lůžku s dopomocí nebo prostřednictvím ošetřovatelského personálu). Forma stravy je celá, mletá nebo mixovaná dle potřeb a přání uživatele. Úklid špinavého nádobí provádí pracovnice v sociálních službách. Při přípravě a podávání stravy jsou dodržovány pracovní postupy a předpisy (Sanitační řád[9], včetně sledování HACCP- Systém řízení kritických bodů v potravinářství[10]). V DZR je dbáno na dodržování pitného režimu. Uživatelům DZR jsou k dispozici 24 hodin denně na chodbách nádoby s teplým čajem (sladký, hořký) a pramenitá voda. Na základě přání uživatele sociální pracovnice DZR zakoupí a donese uživateli na pokoj balené minerální a stolní vody. PŘ- DZR Sněženka 7/10

8 O pitný režim našich imobilních uživatelů se starají denně pracovníci v sociálních službách. Každý obyvatel Domova se zvláštním režimem má právo odhlásit si podávanou celodenní stravu, či kteroukoli její část (snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře), a to v termínu do 8,00 hodin pracovního dne předcházejícího dnu, na který je strava odhlašována. Z provozních důvodů se podávají 3 x týdně studené večeře. V letních měsících při vysokých venkovních teplotách se studené večeře mohou podávat, po schválení stravovací komisí, i častěji. Stravování zaměstnanců Zaměstnanci, kteří se v DZR stravují, odebírají při ranní či denní směně oběd, při odpolední směně večeři. Doba podávání oběda a večeře je stanovena v Pracovním řádu MÚSS[11]. Odhlášení či přihlášení stravy je možné nejpozději předchozí pracovní den do 8.00 hod. Zaměstnanci odebírající stravu v Domově hradí stravné srážkou ze mzdy a z příspěvku FKSP. Stravovací provoz Vstup do stravovacího provozu je povolen pouze pracovníkům stravovacího provozu, pracovníkům pověřeným dozorem nad stravovacím provozem, pracovníkům provádějícím ve stravovacím provozu údržbářské práce a opravy a kontrolním orgánům. Vstup do stravovacího provozu je povolen výhradně osobám vlastnícím zdravotnický průkaz. Všichni pracovníci stravovacího provozu jsou povinni používat předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Ve stravovacím provozu se nesmějí vykonávat jiné práce než příprava jídel a činnosti s tím spojené. Ve všech prostorách stravovacího provozu musí být důsledně dodržovány platné hygienické předpisy a udržován vzorný pořádek a čistota. Veškerý vzniklý odpad se denně likviduje. Potraviny a suroviny do skladu přijímá a z něj vydává vedoucí stravovacího provozu. Soukromé potraviny zaměstnanců nesmějí být ukládány společně s potravinami a surovinami DZR, ale pouze odděleně. Pro ohřev těchto vlastních potravin může být použita pouze mikrovlnná trouba umístěná na jídelně DZR, v žádném případě spotřebič ve stravovacím provozu. Všichni zaměstnanci jsou povinni se seznámit se všemi platnými souvisejícími předpisy včetně provádění desinfekce, desinsekce a sanitace a pracovní postupy provádět v souladu s nimi. 5.7 ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY ZAMĚSTNANCŮ Provoz DZR se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví[7] a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče[8]. U všech zaměstnanců je dbáno na dodržování osobní hygieny a zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro pracovní činnosti. DZR má zpracovánu Směrnici k zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci[12] a Seznam mycích, čistících a desinfekčních prostředků pro pracovní činnosti v zařízení MÚSS Plzeň[13]. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků[14] a seznam ochranných pracovních prostředků pro pracovní činnosti v zařízení[15] upravují poskytování těchto prostředků jednotlivým zaměstnancům. Zaměstnanci přímé obslužné péče jsou očkováni dle zákona č. 299/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem[16], proti hepatitidě typu B. PŘ- DZR Sněženka 8/10

9 Čl. 6 DALŠÍ ÚDAJE 1. Zásobování pitnou vodou pitná voda je zajišťována z veřejného vodovodu. 2. Výroba teplé vody je zajištěna dálkovým teplovodem. 3. Způsob odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací. 4. Způsob větrání větrání je v DZR zajištěno buď přímo okny pokoje, chodby, WC, koupelny či klimatizací prádelna, kuchyně. 5. Sociální zázemí zaměstnanců zaměstnanci jednotlivých útvarů mají své šatny, kde jsou umístěny šatní skříně, sociální zařízení zaměstnanců je umístěno na každém podlaží DZR. 6. Manipulace s odpady zaměstnanci ukládají odděleně komunální a nebezpečný odpad. Veškerý odpad se odstraňuje denně a to do nádob, které jsou k tomu určeny. Nebezpečný odpad je ukládán do speciálních obalů. Odvoz a likvidace odpadů je zajištěna odbornou firmou. Veškeré nakládání a likvidace odpadů se řídí Směrnicí pro nakládání a likvidaci odpadů původce, MÚSS Plzeň, Pokynem pro manipulaci s nebezpečným odpadem infekčním MÚSS Plzeň 7. Provádění dezinsekce, deratizace je prováděna dle zákonných norem, tj. 1x ročně. 8. Lékárnička pro poskytnutí první pomoci zaměstnancům slouží lékárnička, která je umístěna na sesterně ve II. poschodí DZR. 9. Zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách DZR je zaměstnancům zakázáno kouřit. 10. Údržba okolí DZR - DZR má malou předzahrádku a zahradu v zadní části budovy. O údržbu zeleně se stará odborná firma na základě smluvního vztahu a základní údržbu (sekání trávy, hrabání listí, odstranění sněhu) provádí zaměstnanec domovník. V jeho nepřítomnosti provádí úklid sněhu službu konající personál přímé obslužné péče. Čl. 7 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Provozní řád je platný od Zrušit či změnit jej lze pouze za spolupráce s vedoucím útvaru DZR Sněženka. PŘ- DZR Sněženka 9/10

10 Čl. 8 SOUVISEJÍCÍ PODKLADY [1] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [2] Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách [3] Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce [4] Nařízením vlády č. 564/2006 Sb. [5] Kolektivní smlouva MÚSS Plzeň [6] Desinfekční řád [7] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [8] Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. [9] Sanitační řád [10] HACCP- Systém řízení kritických bodů v potravinářství [11] Pracovní řád MÚSS Plzeň [12] Směrnice k zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci MÚSS Plzeň [13] Seznam mycích, čistících a desinfekčních prostředků pro pracovní činnosti v zařízení MÚSS Plzeň [14] Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků MÚSS Plzeň [15] Seznam ochranných pracovních prostředků pro pracovní činnosti v zařízení MÚSS Plzeň [16] Zákon č. 299/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem PŘ- DZR Sněženka 10/10

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu...

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu... OBSAH DOMÁCÍHO ŘÁDU Čl. I. Předmět úpravy... 2 Článek II. Individuální plánování služby... 2 Článek III. Ubytování... 2 Článek IV. Odpovědnost za škodu... 3 Článek V. Úschova cenných věcí, vkladních knížek

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

Provozní řád školní kuchyně.

Provozní řád školní kuchyně. Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, školní kuchyně v MŠ. Provozní řád školní I. Všeobecná úvodní část. II. Zásady provozní a osobní hygieny. III. Bezpečnost při práci v kuchyni IV. Příprava, tepelná

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích Pražská 20 503 15 Nechanice IČ: 86703951 Telefon: 495 441 821 Internet: www.senior-centrum.cz E-mail: info@senior-centrum.cz Popis realizace poskytované sociální

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>)

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>) Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: ) Smluvní strany Vy jako klient sociální služby Pan/paní a My jako poskytovatel sociálních

Více

I. Cíl a poslání sanatoria

I. Cíl a poslání sanatoria OBSAH I. Cíl a poslání sanatoria 3 II. Přijetí do zařízení.. 3 III. Základní ubytovací a stravovací služby 4 1. Ubytování. 4 2. Úklid a údržba.. 5 3. Praní, ošacení a žehlení.. 6 4. Stravování. 7 IV. Základní

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Domácí řád. Úvodní ustanovení

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Domácí řád. Úvodní ustanovení Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Zařízení poskytující sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Směrnice č. 3 / SQ 3 Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Úvod Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby Poslání Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetrţitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům, muţům, ţenám a manţelským párům se stařeckou demencí,

Více

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz Domov pro seniory Zahradní Město, Sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 Zahradní Město Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Ceník placených služeb uživatele pro rok 2014

Ceník placených služeb uživatele pro rok 2014 Domov pro seniory kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Směrnice ředitele č. 3/14 Ceník placených služeb uživatele pro rok 2014 I. Uživatelé na oddělení D1 až D4 s individuálně sjednanou podporou

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) :

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) : Příloha č. 9. standardu č. 4. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Březnici, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, IČ 61903302 Níže uvedeného dne, měsíce a

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o.

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. P R O T O K O L H A C C P stanovení kritických bodů Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. Obchodní firma: Sídlo firmy: Přemyšlenská 90, Praha 8 Kobylisy, 182 00 IČ: 24693383 Účinnost: od 8. 11. 2010 POŢADAVKY

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Podávání, evidence a vyřizování stížností

Podávání, evidence a vyřizování stížností VNITŘNÍ PRAVIDLA: Podávání, evidence a vyřizování stížností Evidenční číslo: VP 7a MÚSS Plzeň Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Zpracoval: Bc. Eva Žípková Mgr. Věra Kotrbatá Sociální pracovnice DZR

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Vnitřní řád. Centrum pro seniory, příspěvková organizace Příční 1475, 769 01 Holešov

Vnitřní řád. Centrum pro seniory, příspěvková organizace Příční 1475, 769 01 Holešov Vnitřní řád Posláním sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je poskytování potřebné individuální sociálně-zdravotní péče a podpory seniorům, kteří pro trvalé změny svého zdravotního

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě

Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě Značka: VS-5 Datum vydání: Platnost: 31. 12. 2015 1. leden 2016 Verze: 1 Počet stran: 12 Revize:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13,, tel: 596 918 104 PROVOZNÍ ŘÁD I. Základní údaje aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 1. Sídlo organizace MENS SANA o.s. Centrum psychosociální pomoci Ukrajinská 1533/13

Více

Platnost od: 1.7.2014

Platnost od: 1.7.2014 Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 1.7.2014 Název poskytovatele

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby: INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel. 354 479 242, 725 505 114 Druh poskytované sociální

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel. 569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel. 569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel. 569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz 2b Domácí řád Domova pro seniory Havlíčkův Brod Domov se zvláštním režimem - Břevnice Článek I. Základní ustanovení

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Provozní řád domova mládeže. Organizační opatření

Provozní řád domova mládeže. Organizační opatření STRANA: 1 z 7 Organizační opatření 1. Dokument je závazný pro zaměstnance a žáky všech druhů a forem studia. 2. Kontrolou plnění tohoto dokumentu pověřuji vedoucí domova mládeže. 3. Revize č. 1 dokumentu

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb Datum zveřejnění: 10.3.2010 Příloha č. 1 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

Více

SEBEHODNOCENÍ. II. Hygiena a bezpečnost pokrmů. POŽADAVEK PLNĚNÍ Poznámka

SEBEHODNOCENÍ. II. Hygiena a bezpečnost pokrmů. POŽADAVEK PLNĚNÍ Poznámka SEBEHODNOCENÍ II. Hygiena a bezpečnost pokrmů 1. OSOBNÍ HYGIENA A ZDRAVOTNÍ STAV 1.1 OSOBNÍ ČISTOTA: 1.1.1 Mají pracovníci upravený vzhled, dbají na osobní čistotu a čistotu pracovního oděvu? 1.1.2 Jsou

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Domácí řád

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Domácí řád DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Domácí řád Obsah: I. Úvodní ustanovení 2 III. Stravování 3 IV. Lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče 4 VII. Aktivizační činnost a volnočasové

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz 2a Domácí řád Domova pro seniory Havlíčkův Brod služba Domov pro seniory Článek I. Základní ustanovení Čl. 1 Předmět

Více

Domácí řád Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Zahradní Město

Domácí řád Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Zahradní Město Domov pro seniory Zahradní Město Sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 Zahradní Město Domácí řád Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Zahradní Město Obsah Úvod... 3 Poslání a cíle DS a

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Kostelec nad Černými lesy 29. 1. 2015 Martina Volavková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Historie...

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM I. Základní ustanovení 1. Tento provozní řád (dále jen řád ) slouží

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

strávníci od 7 do 11let přesnídávka 9.- Kč oběd 22.-Kč svačina 6.- Kč celkem 37,- Kč Za ZŠ a MŠ Syrovice Mgr. Alena Rohrerová, ředitelka školy

strávníci od 7 do 11let přesnídávka 9.- Kč oběd 22.-Kč svačina 6.- Kč celkem 37,- Kč Za ZŠ a MŠ Syrovice Mgr. Alena Rohrerová, ředitelka školy Řád školní jídelny Provozovatelem školní jídelny je Základní škola a mateřská škola Syrovice, příspěvková organizace. 1. Školní jídelna Syrovice připravuje obědy ve dnech školního vyučování ZŠ a MŠ a to

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán Níţe uvedeného měsíce, dne a roku uzavřeli 1) Pan/paní: Datum narození: Rodné číslo: Trvalý pobyt: Číslo OP: v textu této smlouvy

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012 Ministerstvo školství,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ Domov pro seniory sv. Jiří Mohylová tř. 92 312 00 Plzeň

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ Domov pro seniory sv. Jiří Mohylová tř. 92 312 00 Plzeň MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ Domov pro seniory sv. Jiří Mohylová tř. 92 312 00 Plzeň Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory sv. Jiří, Mohylová 92, Plzeň podle 88 písm.i) zákona č.108/2006

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246 Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo ředitele organizace Vážení přátelé, v našem domově pro

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013) Domov klidného stáří v Žinkovech, přísp.org. Poskytování informací Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013) Preambule

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

6. Co po Vás chce vyhláška - popisná dokumentace

6. Co po Vás chce vyhláška - popisná dokumentace 1. Co je HACCP - systém kritických bodů (HACCP) nejsou kritické body - systém kritických bodů znamená Systém zdravotní nezávadnosti - spíše doložené uplatnění určitého přístupu než dokonalá formální dokumentace

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Příloha č. 2 Standardu č. 4 DOMÁCÍ ŘÁD. (platný od 1. 2. 2015) Základní prohlášení organizace:

Příloha č. 2 Standardu č. 4 DOMÁCÍ ŘÁD. (platný od 1. 2. 2015) Základní prohlášení organizace: Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb Berounská 500, 273 51 Unhošť Příloha č. 2 Standardu č. 4 DOMÁCÍ ŘÁD (platný od 1. 2. 2015) Základní prohlášení organizace: Domov Unhošť poskytuje pobytové sociální

Více

Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace

Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace 2016 Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace Plán činnosti organizace v oblasti sociální péče na rok 2016 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o. 28. ledna 2016 OBSAH ÚVOD... 3 1. Název

Více