V ý r oční zpráva. Praha Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog"

Transkript

1 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010

2 referát drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy: MUDr. Běla Studničková Mgr. Barbora Petrášová Rytířská Praha 1 tel.: , ISBN

3 OBSAH OBSAH...1 ZDROJE INFORMACÍ, DEFINICE A METODIKA...7 INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG...12 SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY...12 ROČNÍ INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG A KATEGORIZACE DROG...14 REGIONÁLNÍ DISTRIBUCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG...16 VĚKOVÁ DISTRIBUCE...18 ZPŮSOB APLIKACE DROG A FREKVENCE JEJICH UŽÍVÁNÍ...20 KOMBINACE DROG...22 Tabulky a grafy..21 INCIDENCE A PREVALENCE PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG...63 Tabulky a grafy..65 ODHAD PREVALENCE VŠECH PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG V ČR...70 VIROVÉ HEPATITIDY A, B, C...76 VIROVÁ HEPATITIDA A...76 VIROVÁ HEPATITIDA B...76 VIROVÁ HEPATITIDA C...77 Tabulky a grafy. 79 HIV/AIDS U INJEKČNÍCH NARKOMANŮ...95 Tabulky...96 INFORMACE O VÝMĚNNÉM PROGRAMU STŘÍKAČEK A JEHEL ZA ROK Tabulky PŘEDÁVKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE V SOUVISLOSTI S UŽITÍM DROGY (VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ÚMRTÍ) PLNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE TRENDY INCIDENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ZA OBDOBÍ A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ZA OBDOBÍ Tabulky a grafy ZÁVĚRY DIS Příloha: Databáze léčebných kontaktních center v Praze k

4 Seznam tabulek: Incidence a prevalence léčených uživatelů drog Tab. č. 1. Léčebně/kontaktní centra podle typu 23 Tab. č. 2. Rozdělení L/K center podle typu zařízení, stav k Tab. č. 3. Léčebná / kontaktní centra...25 Tab. č. 4. Okolnosti návštěvy L/K centra...26 Tab. č. 5. S kým klient žije...27 Tab. č. 6. Charakter bydlení klientů...26 Tab. č. 7. Národnost uživatelů drog žádajících o léčbu...29 Tab. č. 8. Charakter zaměstnání klientů...30 Tab. č. 9. Nejvyšší dokončené vzdělání klientů...31 Tab. č. 10. Incidence, prevalence a specifická věková incidence a prevalence na obyvatel v ČR a jednotlivých krajích...32 Tab. č. 11. Základní droga podle pohlaví - skupiny drog...33 Tab. č. 12. Věkové skupiny uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle pohlaví...34 Tab. č. 13. Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin...35 Tab. č. 14. Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu incidence v roce Tab. č. 15. Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu prevalence v roce Tab. č. 16. Průměrný věk uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle skupin základní drogy a pohlaví.38 Tab. č. 17. Věk prvního užití základní drogy podle základní drogy a věkových skupin...39 Tab. č. 18. Způsob aplikace základní drogy - celkem...40 Tab. č. 19. Injekční uživatelé drog podle věku ze všech uživatelů drog - žadatelů o léčbu a nově zachycených (FTD)...41 Tab. č. 20. Injekční uživatelé drog podle věku ze všech uživatelů drog - žadatelů o léčbu a nově zachycených (FTD)...42 Tab. č. 21. Injekční aplikace jakékoliv drogy v současnosti / kdykoliv dříve podle pohlaví..43 Tab. č. 22. Injekční aplikace jakékoliv drogy všemi klienty v současnosti / kdykoliv dříve - podle základní drogy...43 Tab. č. 23. Věk prvního injekčního užití drogy...44 Tab. č. 24. Frekvence užití základní drogy...45 Tab. č. 25. Drogy užívané v kombinaci se základní drogou...46 Tab. č. 26. Pořadí oblíbenosti / dostupnosti drog v procentech

5 Incidence a prevalence problémových uživatelů drog Tab. č. 27. Problémoví uživatelé drog podle pohlaví...65 Tab. č. 28. Problémoví uživatelé drog podle způsobu aplikace...65 Tab. č. 29. Problémoví uživatelé drog podle pohlaví a věkových skupin...66 Tab. č. 30. Incidence, prevalence a specifická věková incidence a prevalence na obyvatel v ČR a podle krajů...67 Odhad roční prevalence problémových uživatelů drog Tab. č. 31. Odhad prevalence všech problémových uživatelů drog - opiátů, amfetaminů a injekčních...74 Tab. č. 32. Odhad prevalence všech problémových uživatelů opiátů, amfetamínů a dalších injekčních uživatelů drog podle pohlaví...75 Virové hepatitidy A, B, C Tab. č. 33. Virová hepatitida typu A...79 Tab. č. 34. Akutní virová hepatitida typu B...80 Tab. č. 35. Chronická virová hepatitida typu B...81 Tab. č. 36. Akutní virová hepatitida typu C...82 Tab. č. 37. Chronická virová hepatitida typu C...83 Tab. č. 38. Virová hepatitida typu A podle krajů...84 Tab. č. 39. Akutní virová hepatitida typu B podle krajů...85 Tab. č. 40. Chronická virová hepatitida typu B podle krajů...86 Tab. č. 41. Akutní virová hepatitida typu C podle krajů...87 Tab. č. 42. Chronická virová hepatitida typu C podle krajů...88 Tab. č. 43. Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u nově evidovaných injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce Tab. č. 44. Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce HIV / AIDS u injekčních narkomanů Tab. č. 45. Hlášené případy HIV pozitivní a případy AIDS ČR...96 Tab. č. 46. Vyšetření HIV u nově zachycených injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu Tab. č. 47. Vyšetření HIV u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu

6 Výměnný program stříkaček a jehel Tab. č. 48. Výměnný program stříkaček a jehel podle krajů. 102 Trendy incidence léčených uživatelů drog v letech a prevalence léčených uživatelů drog za období Tab. č. 49. Incidence - Základní data (1. část) 111 Tab. č. 50. Incidence - Základní data (2. část) 112 Tab. č. 51. Prevalence - Základní data Tab. č. 52. Virová hepatitida typu A, B, C - Podíl osob s rizikovým chováním podle věkových skupin (v % ve věkové skupině) - srovnání let Tab. č. 53. Výskyt virové hepatitidy typu A, B a C a podíl injekčních narkomanů - srovnání let

7 Seznam grafů: Incidence a prevalence léčených uživatelů drog graf č. 1: Léčebně/kontaktní centra podle typu zařízení graf č. 2: Klienti podle typu zařízení graf č. 3: Zaměstnání nově evidovaných a všech léčených uživatelů drog v Praze a ČR graf č. 4: Skupiny základních drog proporcionální zastoupení v Praze a v ČR graf č. 5: Skupiny základní drogy podle krajů nově evidovaní klienti graf č. 6: Skupiny základní drogy podle krajů všichni klienti graf č. 7: Léčení uživatelé drog podle věku v Praze a v ČR graf č. 8: Průměrný věk uživatelů vybraných drog podle pohlaví graf č. 9: Věk prvního užití základní drogy nově evidovanými klienty podle věkových skupin graf č. 10: Věk prvního užití základní drogy všemi klienty podle věkových skupin graf č. 11: Způsob aplikace základní drogy v Praze a v ČR graf č. 12: Podíl injekčních uživatelů drog ve věkových skupinách graf č. 13: Frekvence užívání základní drogy v Praze a v ČR graf č. 14: Drogy užívané novými klienty jako základní a sekundární graf č. 15: Drogy užívané všemi klienty jako základní a sekundární Incidence a prevalence problémových uživatelů drog graf č. 16: Problémoví a všichni léčení uživatelé drog podle skupin základní drogy graf č. 17: Problémoví a všichni léčení uživatelé drog podle věkových skupin Virové hepatitidy A, B, C graf č. 18: Virová hepatitida A,B, C podle věkových skupin graf č. 19: Virová hepatitida A,B, C podíl osob s rizikovým chováním podle věku graf č. 20: Podíl injekčních narkomanů na celkovém počtu hepatitid graf č. 21: Poměr injekčních narkomanů z celkového počtu hlášených virových hepatitid A, B, C Trendy incidence léčených uživatelů drog za období graf č. 22: Incidence a prevalence léčených uživatelů drog v Praze na obyvatel graf č. 23: Podíl žen mezi nově evidovanými a všemi léčenými uživateli drog graf č. 24: Noví a všichni léčení uživatelé heroinu a pervitinu graf č. 25: Podíl léčených uživatelů drog ve věku do 19 let 5

8 graf č. 26: Průměrný věk uživatelů heroinu, pervitinu a kanabinoidů graf č. 27: Podíl injekčních uživatelů drog z nových a všech léčených uživatelů drog graf č. 28: Podíl injekčních uživatelů mezi všemi a novými uživateli heroinu a pervitinu graf č. 29: Trend počtu léčených uživatelů kokainu graf č. 30: Trend počtu a podílu léčených uživatelů Subutexu 6

9 ZDROJE INFORMACÍ, DEFINICE A METODIKA Hygienická služba shromažďuje od informace o prvně léčených uživatelích drog, kteří žádali o léčebnou, poradenskou či sociální službu v některém z tzv. léčebně/ kontaktních center, což jsou zdravotnická i nezdravotnická zařízení, poskytující tyto služby (dále L/K centra). Od byl tento Drogový informační systém (DIS) provozovaný Hygienickou službou rozšířen o informace o klientech, kteří jsou v L/K centrech v dlouhodobém či opakovaném léčení. Získaná data jsou shromažďována čtvrtletně prostřednictvím pracovišť drogové epidemiologie KHS v centrálním pracovišti drogové epidemiologie Hygienické stanice hl. m. Prahy, které současně zajišťuje sběr a sumarizaci dat z hl. m. Prahy. Rutinní sběr dat o léčených uživatelích drog je prováděn s využitím formuláře doporučeného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a užívání drog (EMCDDA) pro drogový informační systém v Evropě. Získaná data jsou každé čtvrtletí kontrolována a jsou vyřazovány opakující se záznamy o stejném klientovi tak, aby byl každý klient vykázán pouze jednou v příslušném kalendářním roce. Ostatní záznamy o témže klientovi jsou ponechávány v databázi jako změnová hlášení dokumentující drogovou kariéru daného klienta. Přetrvávajícím nedostatkem z většiny hlásících L/K center je poměrně vysoké procento nevyplněných některých dat, případně volba odpovědi neznámo. To snižuje kvalitu dat a jejich vyhodnocení, zejména chybí konkrétní data u uživatelů heroinu a pervitinu. Pro názornost uvádíme počet a podíl odpovědí neznámo a nevyplněných (u vyšetření na infekční nemoci nejsou započteny pouze záznamy klientů, kteří uvedli, že nikdy neužívali drogu injekčně): proměnná počet hlášení procento proměnná počet hlášení procento věk 17 1,0 základní droga 21 1,2 pohlaví 16 0,9 kým doporučen ,3 s kým žije ,4 způsob aplikace základní drogy frekvence užití základní drogy věk prvního užití základní drogy , , ,9 charakter bydlení ,0 vyšetření na HIV ,2 národnost ,4 vyšetření na VHA ,2 charakter zaměstnání ,5 vyšetření na VHB ,5 dokončené vzdělání ,7 vyšetření na VHC ,9

10 Užité definice : Incidence léčených uživatelů drog v roce 2009 všichni nově evidovaní uživatelé drog žadatelé o první léčbu v životě (First Treatment Demand FTD) v průběhu roku Prevalence léčených uživatelů drog v roce 2009 všichni uživatelé drog žadatelé o léčbu, kteří v průběhu roku 2009 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy. Problémové užívání drog injekční užívání jakékoliv drogy a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů a/nebo kokainu a/nebo drog amfetaminového typu. Incidence problémových uživatelů drog v roce 2009 všichni nově evidovaní problémoví uživatelé drog žadatelé o první léčbu v životě (FTD) v průběhu roku Prevalence problémových uživatelů drog v roce 2009 všichni problémoví uživatelé drog, kteří v průběhu roku 2009 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívající drogy (L/K centrum). Jak v incidenci tak i v prevalenci je každý klient vykazován pouze jedenkrát, bez ohledu na počet jeho návštěv v příslušném zařízení či návštěvy ve více z těchto zařízení. Incidenci a prevalenci problémových uživatelů drog je ve výroční zprávě věnována samostatná kapitola. Léčebně kontaktní centrum (L/K) zdravotnické či nezdravotnické zařízení, poskytující léčebnou, poradenskou či sociální službu osobám užívajícím drogy. Tato L/K centra jsou ve smyslu doporučení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogově závislé (EMCDDA) rozlišena do 5 kategorií. Kategorii praktičtí lékaři v ČR nesledujeme. Kategorie vězeňská služba také není k dispozici, protože v rámci Vězeňské služby ČR evidence těchto osob probíhá odděleně - systém sběru dat o léčených uživatelích drog v rámci Vězeňského informačního systému (VIS) je kompatibilní s drogovým informačním systémem HS hl. m. Prahy, ale případné propojení dat bude teprve projednáno. Data o léčených uživatelích drog poskytují tedy tři typy L/K center. Typy L/K center: nízkoprahová zařízení (kód 1 ) ambulantní zařízení (kód 2 ) lůžková zařízení (kód 3 ) 8

11 Všechny následující informace (kromě akutních předávkování a zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy a částečně i virových hepatitid) se týkají pouze těch uživatelů drog, kteří alespoň jedenkrát byli v roce 2009 v kontaktu s některým L/K centrem. Stávající DIS neumožňuje zachytit ani experimentující část populace, která ještě nemá zdravotní či jiné problémy motivující ji k návštěvě L/K centra, ani tzv. skrytou populaci uživatelů drog (prakticky problémové uživatele drog), kteří - alespoň zatím - jakoukoliv pomoc těchto L/K center odmítají. Informace o experimentující populaci je možno získat pomocí cílených dotazníkových studií většinou zaměřených na školní populaci (Mládež a drogy, ESPAD), některé i na celou populaci. Tyto informace nejsou součástí naší zprávy. Informace o tzv. skryté populaci problémových uživatelů drog vycházejí jednak z kvalifikovaných odhadů expertů, případně jsou odhady jejich prevalence uskutečňovány pomocí různých metod, lišících se dostupností a spolehlivostí užitých zdrojů dat. Odhad celkové prevalence všech problémových uživatelů drog vychází z hlášené prevalence léčených problémových uživatelů drog a tzv. in-treatment rate (ITR), což je procentuální vyjádření odhadu počtu problémových uživatelů drog léčených v L/K centrech k počtu všech problémových uživatelů drog. V této zprávě jsou uvedeny odhady prevalence uživatelů drog za rok 2009 za ČR a Prahu a jejich porovnání. Odhady pro jednotlivé kraje ČR nejsou prováděny v plném rozsahu, ale byl proveden odhad počtu injekčních uživatelů drog v jednotlivých krajích (tabulka č. 48). Informace o incidenci a prevalenci všech léčených uživatelů drog v Praze byly v roce 2009 získány z 25 L/K center z celkového počtu 31 L/K center pražské databáze (tabulka č. 1). Procento vykazujících LK center je 80,6 %. Oproti loňskému roku se podíl spolupracujících center, která vykázala léčeného uživatele drog, snížil zhruba o 10 %. V roce 2009 nebyli hlášeni všichni léčení uživatelé drog z PROGRESSIVE o. s. Bylo nahlášeno pouze 36 klientů z celkového počtu 228 osob pouze ti, kterým byl nově přidělován klientský kód. Celkem bylo v L/K centru léčeno 228 uživatelů drog, z toho 160 mužů a 68 žen. Průměrný věk klientů byl 29 let. Jako základní drogu uvedlo heroin 63 klientů, Subutex nelegálně 33 klientů, pervitin 91 klientů. Počet injekčních uživatelů drog nebyl uveden. Tato neúplná data vedou k podhodnocení odhadu počtu uživatelů jednotlivých drog a injekčních uživatelů drog v pražské populaci o několik set osob. 9

12 V databázi jsou nejčastěji zastoupena ambulantní zařízení, ať již zdravotnická či nezdravotnická. Celkem jich bylo koncem roku 2009 evidováno 14 (graf č.1). Na hlášené incidenci, resp. prevalenci se podílejí 29,5 %, resp. 34,7 %. Uživateli drog jsou v Praze nejčastěji navštěvována nízkoprahová zařízení, která se podílejí na 37 % z nově evidovaných klientů a 31,4 % ze všech klientů v roce Podíl léčených uživatelů drog v pražských lůžkových L/K centrech se snížil na 33,5 % (tj. o 4,1 %) z nových klientů a na 33,9 % (tj. o 4,8 %) ze všech léčených klientů v roce 2009 (graf č. 2). V tabulkách č. 2 a 3 je uvedena distribuce evidovaných L/K center v jednotlivých pražských obvodech a rozčlenění vykazujících L/K center podle jejich typu a srovnání se situací v ČR, kde je rozložení typů L/K center stejné. Evidence nových klientů víceméně dobře odráží skutečnou incidenci uživatelů drog, ale evidence všech léčených klientů již může být zkreslena - např. přijímáním klientů z jiných krajů, využíváním detoxifikačních lůžek apod., což zvyšuje počty všech léčených klientů. Zato v pražských datech chybí pražští uživatelé drog léčení a hlášení z ostatních krajů ČR. Databáze L/K center v Praze s počty nových i již dříve léčených uživatelů drog za rok 2009 je v příloze této zprávy. Informace o incidenci virových hepatitid A, B, C, jejichž výskyt má souvislost s rizikovým chováním, včetně injekčního užívání drog, jsou získávány prostřednictvím automatizovaného systému hlášení infekčních onemocnění EPIDAT. K dispozici jsou ještě údaje o výsledcích vyšetření laboratorních markerů virových hepatitid, které je v některých L/K centrech nabízeno injekčním uživatelům drog. Výroční zpráva je doplněna o dostupné informace o výměnném programu jehel a stříkaček, realizovaném prostřednictvím L/K center. Zdrojem informací o výskytu HIV/AIDS u injekčních uživatelů drog je Národní referenční laboratoř pro HIV /AIDS ve Státním zdravotním ústavu. Data jsou za celou ČR, pro jednotlivé kraje nebyla diferencována. 10

13 Sledování výskytu akutních předávkování a zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy nebylo v Praze od prováděno systematicky. Obnovení sběru těchto dat se připravuje. Informace o substitučních programech pro uživatele drog v ČR byly získány z Ministerstva zdravotnictví ČR. Také tyto údaje jsou za celou ČR. Výroční zprávu uzavírá poslední kapitola, ve které jsou zachyceny trendy vybraných charakteristik nově evidovaných uživatelů drog v Praze v letech , všech léčených uživatelů drog v letech , druhů užívaných drog a výskytu virových hepatitid u osob s rizikovým chováním. 11

14 INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG Socioekonomické charakteristiky Formulář užívaný pro získání dat o léčených uživatelích drog klientech L/K center poskytuje informace o některých socioekonomických charakteristikách těchto osob. V tabulce č. 4 jsou uvedeny okolnosti, které uživatele drog přiměly k návštěvě L/K centra a žádosti o léčebnou, poradenskou či sociální službu. Téměř 52 % z léčených uživatelů drog přišlo do L/K center z vlastního rozhodnutí či pod vlivem rodinných příslušníků. Sociální služba, soudy či policie jsou jako iniciátoři návštěvy v L/K centru uváděny v 13 % mezi novými klienty, ve 11,3 % mezi všemi (v ČR pouze v 7,6 % mezi všemi a v 9,7 % mezi novými klienty). Přes 30 % léčených uživatelů drog žije s rodiči. Často klient udává, že žije pouze sám (13,8 % ze všech, 11,8 % z nových klientů v obou kategoriích je přítomen pokles oproti roku 2008 zhruba o 3,7 %, resp. 5,2 %). Závažné jsou informace o tom, že spolu s uživatelem drog žijí děti, ať již s partnerem či bez něj v 7,3 % případů, resp. v 5,0 % (tabulka č. 5). Tabulka č. 6 dokumentuje zhoršující se socioekonomickou situaci u osob dlouhodobě užívajících drogy. Přechodné bydliště, pobyt v nějakém zařízení či dokonce bezdomovectví udává 29,1 %, resp. 18,9 % z léčených uživatelů drog. Bezdomovců je ve skupině všech uživatelů drog 6,6 % a ve skupině nově evidovaných klientů 5,7 %. Těchto klientů je v Praze ve srovnání s ČR méně o 4,8 % jak mezi všemi léčenými klienty, tak mezi novými klienty. Ze zařízení, v nichž klienti bydlí, byly nejčastěji uváděny diagnostické a výchovné ústavy, terapeutické komunity, doléčovací centra, ubytovny a azylové domy. Mezi nově evidovanými uživateli drog bylo 22 osob (tj. 2,6 %) s jinou než českou národností, mezi všemi uživateli drog v roce 2009 pak 46 osob (tj. 2,7 %). Nejčastěji mezi všemi klienty byla kromě české uvedena národnost slovenská a ruská (tabulka č. 7). V ČR bylo mezi všemi uživateli drog 2,2 % klientů s jinou národností, 1,6 % pak mezi nově evidovanými. Důležitým zjištěním je i skutečnost, že mezi prvně léčenými uživateli drog v Praze bylo celkem 155 osob s bydlištěm v jiných krajích ČR, u 368 klientů nebylo bydliště uvedeno, i když lze předpokládat, že většina těchto klientů byla z Prahy. Naopak jsme ale 12

15 v datech incidence z ostatních krajů ČR zaznamenali 53 uživatelů drog, kteří se léčili mimo Prahu, i když mají v Praze své bydliště (z nich 33 užívalo pervitin, 10 heroin, 2 jiné opiáty a po 1 klientovi marihuanu, Subutex, kokain, efedrin a sedativa jako základní drogu). Tabulka č. 8 a graf č. 3 zachycují charakter zaměstnání léčených uživatelů drog. Pravidelné zaměstnání vykazuje pouze 88 uživatelů drog v incidenci (tj. 10,3 %), mezi všemi klienty je to 271 osob (tj. 15,9 %). Nezaměstnaných či pouze příležitostně pracujících bylo mezi žadateli o prvou léčbu 253 (tj. 29,6 % - pokles o 8,6 % oproti roku 2008), mezi všemi klienty 603 osob (tj. 35,5 % - pokles o 5,4 % oproti roku 2008). Na grafu je porovnání proporcí jednotlivých kategorií zaměstnání mezi novými a opakovaně léčenými klienty v Praze a v ČR. Z grafu je patrný o 17,8 %, resp. 17,4 % nižší podíl nezaměstnaných či příležitostně pracujících v Praze ve srovnání s ČR. Tabulka č. 9 podává přehled o vzdělání klientů. Pouze základní či dokonce nedokončené základní vzdělání uvedlo 39,5 % ze všech klientů a 41,8 % nových klientů, což jsou nižší podíly ve srovnání s ČR o 9,5 % mezi všemi léčenými uživateli drog, mezi nově evidovanými klienty o 7,5 %. Pokud pomineme kategorii vzdělání neznámé, druhou nejčastější kategorií jsou klienti se střední školou bez maturity. Vyšší či vysokoškolské vzdělání uvádí pouze zanedbatelný počet léčených uživatelů drog. Užívání drog je (stejně jako v ČR) nepřímo úměrné s výší dosaženého vzdělání. Vysoký podíl léčených uživatelů drog s pouze základním či nedokončeným základním vzděláním dává těmto osobám nepříznivou perspektivu pro pracovní uplatnění po ukončení léčby a prohlubuje tak již nepříznivou situaci na trhu práce. 13

16 Roční incidence a prevalence léčených uživatelů drog a kategorizace drog Celkový počet nově evidovaných klientů v L/K centrech za rok 2009 byl v Praze 854 osob (v roce osob), v ČR osob (v roce 2008 to bylo osob), tj. incidence v Praze byla 71,4 / obyvatel, v ČR 41,8 / obyvatel. Věkově specifická incidence ve skupině 15-39letých byla v Praze 774 osob, v ČR osob, tj. 174 / obyvatel, resp. 106,2 / obyvatel této věkové skupiny (tabulka č. 10). Prevalence všech léčených uživatelů drog v roce 2009 byla v Praze osob (o 32 více ve srovnání s rokem 2008), v ČR osob (o 484 více než v roce 2008), tj. 142,2 / obyvatel, resp. 84,9 / obyvatel. Specifická prevalence ve věkové skupině let byla v Praze osob, v ČR osob, tj. 343,4 / obyvatel, resp. 213,9 / obyvatel. Praha je v roce 2009 v incidenci i prevalenci léčených uživatelů drog na 1. místě ze všech krajů ČR. Počty nově evidovaných uživatelů drog a všech léčených uživatelů drog v roce 2009 podle základní drogy a pohlaví jsou uvedeny v tabulce č. 11, proporcionální zastoupení jednotlivých skupin drog a porovnání se situací v ČR je na grafu č. 4. Mezi nově evidovanými uživateli drog bylo 505 mužů, tj. 59,1 % (v ČR 67,1 %) a 342 žen, tj. 40 % (v ČR 32,6 %), u 7 osob nebylo pohlaví uvedeno. Mezi všemi léčenými klienty bylo mužů, tj. 59,1 % (v ČR 67,5 %) a 679 žen, tj. 39,9 % (v ČR 32,3 %), u 16 osob nebylo pohlaví uvedeno. Podíl léčených žen uživatelek drog mezi nově evidovanými klienty je v Praze vyšší než v ČR o 7,4 % a mezi všemi klienty o 7,6 %. Ve srovnání s loňským rokem se tento rozdíl podílů mírně zmenšil. Nejčastěji zastoupenou skupinou základních drog mezi žadateli o prvou léčbu jsou stimulancia, celkem 441 osob, tj. 51,6 % (v ČR 61,2 %) ze všech nově evidovaných klientů. Ve srovnání s rokem 2008 počet uživatelů této skupiny drog klesl o 3 osoby, podíl klesl o 5,2 %. Samotný pervitin udává 440 osob, tj. 51,5 % - v roce 2008 to bylo 56,1 % (v ČR užívalo pervitin 60,8 % klientů). Druhou nejčastěji užívanou skupinou drog jsou v Praze - na rozdíl od ČR opiáty: celkem 243 osob, tj. 28,5 % (v ČR třetí s pouhými 14,7 %), z toho heroin uvedlo v Praze jako základní drogu 175 osob, tj. 20,5 % (v ČR jen 11,1 % z nových klientů). V Praze vzrostl počet uživatelů heroinu jako základní drogy o 39 osob, jejich podíl se zvýšil o 3,1 %. Mezi nelegálními uživateli Subutexu došlo k mírnému poklesu počtu osob i procentuálního podílu. Až na třetím místě jsou v Praze kanabinoidy, které v ČR zaujímají 14

17 mezi základními drogami druhé místo. Celkem je jako základní drogu mezi novými klienty v Praze uvedlo 135 osob, tj. 15,8 % (v ČR 18,3 %). Mezi všemi klienty léčenými v průběhu roku 2009 v L/K centrech nejsou na rozdíl od roku nejčastěji užívanou skupinou drog opiáty, ale stejně jako v ČR stimulancia užívaná 836 klienty, tj. 49,2 % ze všech léčených uživatelů drog (v ČR 59,8 %). Z toho pervitin uvedlo 833 osob, tj. 49 % (v ČR 59,4 %). Druhé místo patří dříve nejčastěji užívaným opiátům 628 osob, tj. 36,9 % (v ČR 23,4 %), samotný heroin pak uvedlo 453 osob, tj. 26,6 % (v ČR 17,7 %). Celkem heroin a pervitin jako základní drogu užívaly v Praze ¾ ze všech léčených uživatelů drog, stejně jako v ČR. Kanabinoidy (výlučně marihuana) jsou jako základní droga udávány jen 10,8 %klientů (v ČR 12,8 %) ze všech léčených uživatelů drog. 15

18 Regionální distribuce léčených uživatelů drog Incidence, prevalence i specifická věková incidence a prevalence léčených uživatelů drog podle krajů jsou v tabulce č. 10. Počty nově evidovaných uživatelů drog podle skupin základní drogy stejně jako počty všech klientů v roce 2009 podle skupin základní drogy v jednotlivých krajích jsou na grafech č. 5 a 6. Nejvyšší incidence na obyvatel je za rok 2009 v Praze (71,4 / obyvatel), Ústeckém kraji (59,4 / obyvatel), následuje kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (57 resp. 48,7 / obyvatel); nejvyšší prevalenci má Ústecký kraj (152,6 / obyvatel), následuje Praha (142,2 / obyvatel). Nejvyšší počty nově evidovaných klientů jsou v roce 2009 v Praze (854 osob), následuje kraj Jihomoravský (553 osob), Ústecký (490 osob), Moravskoslezský (481 osob). V počtech všech klientů za rok 2009 je také na prvním místě Praha (1 701 osob), dále Ústecký kraj (1 260 osob) a Jihomoravský kraj (927 osob). Procentuální zastoupení uživatelů opiátů je nejvyšší v Praze (mezi nově evidovanými uživateli v Praze je to 28,5 %, což je 38,3 % ze všech nově evidovaných uživatelů opiátů v ČR; mezi všemi klienty je to 36,9 %, což je 30,6 % ze všech léčených uživatelů opiátů v ČR v roce 2009). Skupina opiátů je mezi léčenými uživateli drog silně zastoupena i v krajích Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském, Moravskoslezském. Mezi nově evidovanými uživateli stimulancií má výrazné procentuální zastoupení v rámci kraje zejména kraj Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Královéhradecký a Olomoucký; mezi všemi klienty za rok 2009 má kromě krajů Jihočeského, Libereckého, Zlínského a Karlovarského vysoký podíl uživatelů stimulancií i kraj Olomoucký. V absolutních počtech však nejvíce všech léčených uživatelů stimulancií vykázal Ústecký kraj, dále Praha a kraj Olomoucký. Nově evidovaných uživatelů vykázala na prvním místě Praha, dále Ústecký a Jihomoravský kraj. Ze vzájemného zastoupení jednotlivých skupin drog lze konstatovat, že problematika opiátů dominuje v Praze, ale je přítomna také ve Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. V ostatních krajích (zejména všech moravských a východočeských) mají výraznou převahu uživatelé pervitinu. Kanabinoidy jako základní drogu uvádí nejvyšší podíl nových klientů v kraji Pardubickém (39,7 % ), Moravskoslezském (32,4 %, kde je dokonce nejvíce ze všech nových uživatelů marihuany v ČR 156 osob = 19,7 %), kraji Plzeňském (32,0 %) a kraji Vysočina 16

19 (29,5 %). Vyšší počty nově evidovaných uživatelů drog byly nahlášeny ještě z Prahy (135 osob) a kraje Vysočina (86 osob). Všichni léčení uživatelé kanabinoidů byli hlášeni nejčastěji z kraje Moravskoslezského (185 osob, 23,1 % v rámci kraje, ale i 16,5 % z celé ČR). Následují kraje Praha (183 osob) a Vysočina (150 osob). Nejvyšší podíl v kraji tvoří uživatelé kanabinoidů v kraji Plzeňském (26,1 % - ale pouze 59 klientů). Uživatelů hypnotik a sedativ bylo mezi všemi léčenými klienty v ČR evidováno pouze 68 osob, z toho nejvíce 22 osob z kraje Moravskoslezského a Středočeského. Uživatele rozpustidel hlásil nejčastěji kraj Ústecký a moravské kraje, 47 klientů představuje pouze 0,5 % mezi evidovanými klienty v roce Z pražských L/K center nebyl hlášen žádný klient užívající rozpustidla jako základní drogu. Mezi všemi léčenými klienty uvedlo jako základní drogu kokain celkem 38 klientů (oproti 15 klientům v roce 2008; z toho 13 klientů z Prahy, po 5 klientech hlásil kraj Jihomoravský, Olomoucký a Severomoravský, 2 klienty kraj Královéhradecký). Dalších 116 klientů ho užívalo jako drogu sekundární (17 klientů z Prahy, 16 osob z Vysočiny, 14 osob z Jihomoravského kraje, po 12 osobách z Ústeckého, Libereckého a Moravskoslezského kraje), zbývající kraje nahlásily 2-9 uživatelů kokainu. V 80 případech byl užíván k pervitinu, v 18 případech k heroinu a ve 14 případech k marihuaně. Nejvyšší počet gamblerů vykazuje již tradičně Moravskoslezský kraj a Vysočina. V Praze v minulých letech nebyli hlášeni, pouze v roce 2008, ale i v letošním roce byly zaznamenány 2 osoby. 17

20 Věková distribuce Věk léčených uživatelů drog představuje jednu z nejvýznamnějších charakteristik drogové scény. V tabulce č. 12 a grafu č. 7 je uvedena věková distribuce léčených uživatelů drog podle věkových skupin a pohlaví, včetně rozlišení mezi žadateli o první léčbu a všemi klienty za rok 2009 a porovnání se situací v ČR. Mezi novými žadateli o léčbu je v Praze nejvíce osob ve věkové skupině let (26,5 %) a let (21,2 %), následují 20 24letí (20,7 %), oproti loňskému roku mladší věkové skupiny zaznamenaly i přes silné obsazení mírný pokles. V ČR mírně převažují 20-24letí (28,5 %), následují 15-19letí (26,1 %) a 25-29letí (21,2 %). Téměř 24 % všech klientů za rok 2009 bylo v Praze ve věku let, následuje věková skupina 30 34letých (20,8 %), 15 19letých (19,6 %) a 20-24letých (17,2 %). V ČR bylo nejvíce klientů ve věkové skupině 20 24letých (25,8 %). Ženy mají ve srovnání s muži vyšší podíl v některých mladších věkových skupinách. V tabulce č. 13 je zachyceno věkové rozložení klientů podle užívané základní drogy mezi novými i všemi léčenými klienty v Praze. Noví uživatelé opiátů i heroinu byli zejména ve věku let a let, u uživatelů stimulancií i samotného pervitinu byla významně zastoupena také věková skupina let. Noví uživatelé kanabinoidů byli nejčastěji v již zmíněném věku let. Mezi všemi klienty je situace stejná, liší se pouze poměrným zastoupením věkových skupin. Tabulka č.14 zachycuje věkovou distribuci nově léčených uživatelů drog podle pohlaví a přepočtu na obyvatel. Uvádí také zvlášť věkové skupiny uživatelů heroinu a pervitinu. Tabulka č.15 popisuje totéž u všech klientů za rok Mezi novými klienty jsou v pořadí míry postižení nejpočetnější na prvním místě 25-39letí, kde 370 osob znamená incidenci 121,4 / obyvatel a v incidenci na obyvatel 15 19letí (365,9 / obyv.). Oproti roku 2008 se poměr léčených mužů a žen v Praze změnil z hodnot 1,3 : 1 na 1,5 : 1 (v ČR je 2,1 : 1). Věková skupina 20-24letých je zajímavá nejnižším poměrem mezi muži a ženami, kdy ženy nad muži dokonce převažují. U nově evidovaných uživatelů heroinu jsou co do počtu nejpostiženější skupinou 25-39letí, kteří zároveň představují nejvyšší incidenci, tj. 43,6 / obyvatel. Druhá nejvyšší hodnota incidence je přítomna ve věkové skupině let, tj. 25,7 / obyvatel. Poměr mužů a žen je celkově vyšší (2,2 : 1), ale ve věkové skupině 18

21 15-19 let ženy převažují nad muži. U uživatelů pervitinu je situace poněkud odlišná. Nejpočetnější jsou věkové skupiny let a let, v přepočtu na obyvatel je nejpostiženější skupinou věková skupina 15-19letých (198,3 / obyvatel) a 20-24letých (155,3 / obyvatel). Celkový poměr mužů a žen léčených v Praze v souvislosti s užíváním pervitinu je nízký, 1,0 : 1. Mezi všemi léčenými klienty trvá posun do starších věkových skupin. Nejpostiženější věkovou skupinou co do počtu jsou opět 25-39letí, 902 osob však znamená až 3. nejvyšší prevalenci, tj. 296,0 / obyvatel této věkové skupiny. Na druhém místě jsou jako v loňském roce 15-19letí (333 osob) a tato věková skupina má nejvyšší prevalenci 536,7 / obyvatel. Poměr mužů a žen je 1,5 : 1 (v ČR je 2,1 : 1), nižší je stejně jako u nových uživatelů drog ve skupině let (0,8 : 1) a také ve skupině 15-19letých (0,9 : 1), kde ženy převažují nad muži. Nejpočetnější věkovou skupinou mezi uživateli heroinu je skupina 25 39letých (360 osob, 118,1 / obyvatel, což je i nejvyšší prevalence). Poměr mužů a žen je celkově 2,1 : 1. Nejvíce uživatelů pervitinu je ve věkové skupině let (354 osob), nejvyšší prevalence je ovšem ve věkové skupině let (314,3 / obyvatel). Poměr mužů a žen je nízký, v celkovém počtu a v mladších věkových skupinách převažují ženy nad muži, nejnepříznivější pro ženy jsou věkové skupiny do 24 let, kde je poměr mužů a žen pouze 0,3 : 1 a 0,5 : 1! Tabulka č. 16 a graf č. 8 udávají průměrný věk uživatelů drog v době prvé návštěvy L/K centra v roce Mezi žadateli o prvou léčbu je v Praze průměrný věk 24,8 roku (v ČR 24,2 roku), u všech klientů 26,7 roku (v ČR 25,9 roku). Ženy jsou mladší než muži o 2,8 roku mezi prvně léčenými a o 3,8 roku mezi všemi klienty (o 0,1 roku méně než v loňském roce). Průměrný věk nových i všech léčených uživatelů pervitinu je o 5,1 roku, resp. o 4,8 roku nižší než u uživatelů heroinu. Významně mladší jsou pak uživatelé halucinogenů (22,0 roku), ale také kanabinoidů (19,1 roku, resp. 17,9 roku). Aktuální situaci naší drogové scény ještě lépe vystihují informace o věku prvého užití základní drogy (tabulka č. 17 a grafy č. 9 a 10). Před dosažením věku 15 let začalo užívat některou ze základních drog již 143 žadatelů o prvou léčbu (tj. 16,7 %) a 257 osob (tj. 15,1 %) ze všech léčených klientů. Do věku 19 let poprvé užilo drogu přes 49,0 % nově evidovaných klientů. U uživatelů heroinu začalo s užíváním do 19 let 33,2 % prvožadatelů o léčbu a 46,5 % ze všech léčených uživatelů heroinu, mezi uživateli pervitinu to bylo dokonce 50,9 %, resp. 60,5 %. Většina uživatelů kanabinoidů začala s jejich užíváním do 15 let věku. 19

22 Způsob aplikace drog a frekvence jejich užívání Způsob aplikace základní drogy podle jednotlivých skupin drog a pohlaví je v tabulce č. 18 a na grafu č. 11, který porovnává i situaci v Praze a v ČR. Injekční aplikace základní drogy byla zaznamenána u žadatelů o první léčbu ve 469 případech, což je 54,9 % (v ČR 55,6 %) ze všech nově evidovaných uživatelů drog. Mezi všemi klienty v roce 2009 to bylo osob, tj. 63,1 % (v ČR 66,7 %). Na druhém místě je na rozdíl od loňského roku, kdy to bylo čichání/šňupání, aplikace kouřením (169 osob u žadatelů o prvou léčbu - tj. 19,8 %, 247 mezi všemi klienty tj. 14,5 %), následuje jiný způsob užití a požití drogy a dále zmíněné čichání/šňupání drogy (137 osob tj. 16 %, resp. 218 osob tj. 12,8 %). Mezi novými injekčními uživateli drog a zejména mezi všemi injekčními uživateli drog je v Praze oproti ČR vyšší podíl žen. Graf č. 12 zachycuje podíl injekčních uživatelů drog v jednotlivých věkových skupinách. Nejpostiženějšími jsou střední věkové skupiny (20 39 let), mezi všemi uživateli drog je ve všech věkových skupinách vyšší podíl injekčních uživatelů drog. Vezmeme-li v úvahu žadatele o první léčbu, kteří udávají injekční aplikaci základní drogy (469 osob) a k nim připočteme injekční užívání drogy sekundární u klientů užívajících základní drogu neinjekčně, což je 13 osob, pak celkem 482 injekčních uživatelů drog představuje z nově evidovaných klientů v roce 2009 celkem 56,4 % (v ČR 59,2 %) (tabulka č. 19). Mezi všemi klienty v roce 2009 udávalo injekční užívání základní drogy osob a dalších 40 ještě užívalo injekčním způsobem drogu sekundární, tedy osob s injekční aplikací drogy, tj. 65,5 % (v ČR 70,3 %). Absolutně nejvyšší počty injekčních uživatelů drog jsou ve věkové skupině let u všech i u nově evidovaných klientů, v této věkové skupině je také nejvyšší podíl injekčních uživatelů drog. Tabulka č. 20 přináší porovnání podílu injekčních uživatelů drog v jednotlivých věkových skupinách v ČR a Praze jak mezi novými klienty, tak i mezi všemi klienty za rok Oproti loňskému roku, jsme zaznamenali v roce 2009 v Praze snížení podílu injekčních uživatelů drog mezi uživateli drog ve věku 20 a více let. Ve věkových skupinách let bylo v Praze injekční užívání drog měně časté než v ČR. Zajímavý pohled na problematiku injekčního užívání drog v minulosti i v posledním měsíci (tj. v současnosti) podávají tabulky č. 21 a 22. Injekční aplikaci jakékoliv drogy 20

23 v současnosti udávalo 306 osob mezi nově evidovanými klienty (tj. 35,8 %) a 594 mezi všemi klienty (tj. 34,9 %). Mezi uživateli heroinu nikdy neužilo injekčním způsobem drogu 30 osob, mezi uživateli pervitinu 128 osob. Za zmínku stojí 8 uživatelů kanabinoidů, kteří udávají injekční aplikaci nějaké drogy v současnosti a dalších 8 jich připouští injekční aplikaci nějaké drogy v minulosti. Závažné údaje přináší tabulka č. 23, která nás informuje o věku prvého injekčního užití některé drogy. První injekční aplikaci drogy ještě před dovršením 19 let uvedlo přes 50 % z prvožadatelů o léčbu injekčně drogu užívajících a 44 % všech klientů ještě před dovršením 19 let. Skutečností však je i vysoký podíl osob, u kterých tento věk nebyl uveden (18,3 % prvožadatelů o léčbu a dokonce 31,5 % všech klientů s injekční aplikací drogy) a kteří by ve většině případů vzhledem ke svému věku a délce užívání drogy spadali také do této skupiny. Formulář pro evidenci uživatelů drog žádajících o léčbu poskytuje také informace o frekvenci užívání základní drogy (tabulka č. 24 a graf č. 13). Mezi žadateli o prvou léčbu uvádí denní užívání 240 uživatelů drog (tj. 28,1 %), dalších 181 užívá drogu 2-6x týdně (tj. 21,2 %). Heroin užívá denně 86 osob (tj. 49,1 % z uživatelů heroinu) a pervitin 73 osob (tj. 16,6 %). Mezi všemi klienty denně užívá drogu 548 uživatelů drog (tj. 32,2 %), z toho je 210 uživatelů heroinu a 161 uživatelů pervitinu. Zatímco u uživatelů heroinu nacházíme jeho denní užívání zhruba u poloviny jeho uživatelů, u uživatelů pervitinu je to čtvrtina a častěji se jedná o užívání 2x 6x týdně. Uživatelé kanabinoidů mají oproti loňskému roku, kdy nejvíce uváděli frekvenci 2x 6x týdně a méně, zvýšenou frekvenci a to zejména denní užití. Na grafu pak vidíme poměr frekvencí aplikace základní drogy mezi novými a všemi klienty užívajícími heroin a pervitin a ostatní drogy. Podíl frekvence každodenního užívání drogy je nejčastější mezi oběma skupinami uživatelů jak heroinu a pervitinu, tak ostatních skupin drog. I zde však zjišťujeme vysoké procento položky neznámo (u 35 % prvožadatelů o léčbu užívajících heroin či pervitin a u 20 % uživatelů ostatních skupin drog). 21

24 Kombinace drog Výčet všech dalších drog užívaných v kombinaci se základní drogou je uveden v tabulce č. 25. Nejčastěji užívanou sekundární drogou mezi prvně evidovanými klienty byla opět jako v předchozích třech letech marihuana 164 osob ( to byl pervitin), mezi všemi klienty byla nejčastěji užívanou sekundární drogou také marihuana 326 osob (v roce 2005 to byl pervitin). Následuje pervitin (98 osob, resp. 257 osob) a na 3. místě je alkohol (75 osob, resp. 163 osob ). V celé ČR je také nejčastěji užívanou sekundární drogou u obou skupin uživatelů marihuana, dále u nových klientů byla z nelegálních drog třetí extáze, čtvrtý heroin; u všech léčených uživatelů drog byl z nelegálních drog třetí heroin, dále extáze. Z celkového počtu všech léčených uživatelů drog užilo v kombinaci se základní drogou druhou drogu 842 osob, z nich 253 užívalo ještě třetí drogu; mezi 854 poprvé evidovanými klienty užívalo druhou drogu 358 osob, ještě třetí pak 84 osob. Ve srovnání s minulými lety se mírně snížil počet osob užívajících drogy v kombinaci. Grafické znázornění četnosti užívání jednotlivých skupin drog buď jako droga základní či jako droga sekundární je na grafech č. 14, 15. Vezmeme-li v úvahu počty uživatelů základních drog a k nim připočteme užívání dalších drog u stejných klientů, pak můžeme sestavit pořadí oblíbenosti, resp. dostupnosti drog (tabulka č. 26). Na prvém místě má převahu mezi všemi klienty a mezi prvožadateli o léčbu pervitin (v ČR je zhruba o 10 % vyšší podíl uživatelů této drogy). V Praze následuje heroin, na třetím místě je marihuana u všech léčených klientů, mezi prvožadateli o léčbu je pořadí těchto drog obrácené (v ČR je pořadí těchto dvou drog obrácené u nově evidovaných i všech léčených klientů a uživatelů heroinu je mezi všemi léčenými uživateli drog v ČR 24,3 % oproti 35,0 % v Praze). Do popředí se dostává také Subutex užívaný nejen v substituční léčbě, ale i jako nelegální sekundární droga patří mu 4. místo u obou skupin uživatelů drog (zatímco v ČR je Subutex mezi všemi uživateli drog užíván 6,6 % klientů, v Praze 12,3 % klientů; mezi nově evidovanými uživateli drog je podíl jeho uživatelů v ČR zhruba 3,8 %, v Praze dokonce 8,8 %). 22

25 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Léčebně/kontaktní centra podle typu L/K centra Klienti Tab. č. 1 Typ L/K centra (kód) počet vykazujících center počet existujících center % vykazujících center počet všech klientů % ze všech klientů z toho problémových uživatelů drog % ze všech problémových uživatelů drog počet nově evidovaných klientů (FTD) % z nově evidovaných klientů z toho nových problémových uživatelů drog % z nových problémových uživatelů drog Nízkoprahové (1) , , , , ,8 Ambulantní - zdravotnická (2) , , , , ,6 Ambulantní - nezdravotnická (2) , , ,1 69 8,1 40 5,5 Lůžkové (3) , , , , ,1 Celkem , Metodika Rok sběru dat 2009 Metoda sběru dat hlášení na formulářích EMCDDA/TDI Geografické pokrytí Praha Typ hlásících center viz tabulka výše Incidence (FTD) nově registrovaní klienti v roce 2009 ( ) Definice případu první vyžádaná léčba v souvislosti s užíváním drogy v životě klienta Kontrola duplicitních hlášení podle kódu klienta (na úrovni kraje i ČR) Prevalence všichni klienti v roce 2008 ( ) Definice případu první léčba v souvislosti s užíváním drogy v příslušném kalendářním roce v jakémkoliv z L/K center Kontrola duplicitních hlášení podle kódu klienta (na úrovni kraje i ČR) Problémové užívání drog injekční užívání jakékoliv drogy a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů a/nebo kokainu a/nebo drog amfetaminového typu Poznámky 23

26 Typ zařízení INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Rozdělení L/K center podle typu zařízení, stav k Nízkoprahová Ambulantní - zdravotnická Ambulantní - nezdravotnická Lůžková Celkem L/K center Praha * 1 4 Praha 2 * 2 * 2 4 Praha 3 * * * * 0 Praha 4 1 * 2 * 3 Praha Praha 6 * 1 1 * 2 Praha * * 3 Praha 8 * Praha 9 * * Praha 10 * 1 1 * 2 Praha - celkem % 12,9 32,3 25,8 29,0 100 Česká republika % 12,9 32,3 25,8 29,0 100 Tab. č. 2 24

27 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Léčebná / kontaktní centra Tab. č. 3 Typ zařízení Celkem evidovaná L/K centra hlásící z toho: nehlásící Praha * Praha Praha 3 * * * Praha Praha * Praha * Praha Praha Praha Praha * Praha - celkem % ,7 19,3 25

28 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 4 Okolnosti návštěvy L/K centra Kdo klienta doporučil (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Sám Rodina Jiné L/K centrum Obvodní lékař * * Lůžkové zdravotnické zařízení * * Sociální služba * Soud policie * * Jiná možnost * * Neznámo Celkem

29 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 5 S kým klient žije S kým klient žije (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Sám S rodiči Sám s dítětem 3 34 * * S partnerem * S partnerem a dětmi * * S přáteli Jiná možnost * * Neznámo Celkem

30 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 6 Charakter bydlení klientů Charakter bydlení (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Stálé bydliště Přechodné bydliště V zařízení * * Bezdomovec * * Neznámo Celkem Pozn.: Nejčastěji diagnostický a výchovný ústav 35 x, terapeutická komunita 34 x, doléčovací centrum 21 x, ubytovna či kolej 11 x, azylový dům 3x, squat 3 x. 28

31 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 7 Národnost uživatelů drog žádajících o léčbu Národnost (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Česká Jiná země EU * * Jiná ostatní země 8 5 * * Neznámo Celkem Pozn.: Nejčastěji byla mezi všemi klienty uvedena národnost: 27 x slovenská, 5 x ruská, 2 x romská, 2 x ukrajinská, 2 x běloruská, ostatní národnosti 1 x. 29

32 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 8 Charakter zaměstnání klientů Charakter zaměstnání (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Pravidelné Student / žák Důchodce (vč.invalidních), v domácnosti 4. Nezaměstnaný, příležitostná práce * * Jiná možnost * * Neznámo Celkem

33 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 9 Nejvyšší dokončené vzdělání klientů Nejvyšší dokončené vzdělání (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Nedokončené základní * * Základní Střední bez maturity * Střední s maturitou Vyšší - VOŠ 4 3 * * Vysokoškolské Neznámo Celkem

34 Tab. č. 10 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Incidence, prevalence a specifická věková incidence a prevalence na obyvatel v ČR a jednotlivých krajích Všichni klienti Z toho ve věkové skupině let Kraj Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika Incidence (FTD) Prevalence Incidence (FTD) Prevalence Počet / Počet / Počet / Počet / incidence na obyvatel prevalence na obyvatel incidence na obyvatel prevalence na obyvatel ,4 142,2 174,0 343, ,8 73,8 61,6 191, ,1 64,9 85,8 162, ,9 40,6 69,0 103, ,9 28,1 57,9 72, ,4 152,6 148,8 373, ,4 68,3 104,5 169, ,1 43,4 80,5 112, ,3 29,7 39,6 77, ,0 113,7 150,2 293, ,7 81,6 120,6 202, ,9 118,0 140,8 304, ,4 76,8 70,9 204, ,5 64,0 99,6 163, ,8 84,9 106,2 213,9 32

35 Tab. č. 11 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Základní droga podle pohlaví - skupiny drog Skupiny základních drog Všichni klienti 33 První léčení (FTD) Muži Ženy Celkem % ze Muži Ženy Počet % Počet % osob všech Počet % Počet % Celkem osob % z FTD Opiáty celkem , ,7 628*) 36, , ,5 243 ) 28,5 Heroin , ,8 453*) 26, , ,4 175 ) 20,5 Morfin 1 50,0 1 50,0 2 0, * * 1 0,1 Kodein * * * * * * * * * * * * Brown 5 62,5 3 37,5 8 0, * * 2 0,2 Metadon 4 50,0 4 50,0 8 0,5 1 50,0 1 50,0 2 0,2 Subutex 93 70, ,0 132*) 7, , ,2 48 ) 5,6 Ostatní opiáty 15 60, ,0 25 1, ,3 4 26,7 15 1,8 Kokain celkem 7 53,8 5 38,5 13*) 0,8 6 54,5 4 36,4 11 ) 1,3 Kokain 7 53,8 5 38,5 13*) 0,8 6 54,5 4 36,4 11 1,3 Crack * * * * * * * * * * * * Stimulancia - celkem , ,1 836*) 49, , ,6 441 ) 51,6 Amfetamin * * 1 0,1 * * * * * * Pervitin , ,3 833*) 49, , ,7 440 ) 51,5 Extáze (MDMA) * * 1 0, * * 1 0,1 Efedrin * * 1 0,1 * * * * * * Hypnotika, sedativa 5 41,7 7 58,3 12 0,7 2 50,0 2 50,0 4 0,5 Barbituráty * * * * * * * * * * * * Benzodiazepiny 3 37,5 5 62,5 8 0,5 1 33,3 2 66,7 3 0,4 Ostatní sedativa 2 50,0 2 50,0 4 0, * * 1 0,1 Halucinogeny celkem 2 66,7 1 33,3 3 0,2 2 66,7 1 33,3 3 0,4 LSD 2 66,7 1 33,3 3 0,2 2 66,7 1 33,3 3 0,4 Trifenidyl * * * * * * * * * * * * Psilocybin * * * * * * * * * * * * Durman * * * * * * * * * * * * Rozpustidla - celkem * * * * * * * * * * * * Toluen * * * * * * * * * * * * Jiná rozpustidla * * * * * * * * * * * * Kanabinoidy celkem , , , , , ,8 Marihuana , , , , , ,8 Hašiš * * * * * * * * * * * * Jiné drogy, léky 3 60,0 2 40,0 5 0, * * 2 0,2 Neznámá 19 90,5 2 9,5 21 1, ,7 2 13,3 15 1,8 Celkem , ,9 1701*) , ,0 854 ) 100 Gambling * * 2 0,1**) * * * * * * *) u 3 uživatelů heroinu, u 10 uživatelů pervitinu, 2 uživatelů Subutexu a u 1 uživatele kokainu není známo pohlaví ) u 1 uživatele heroinu a u 4 uživatelů pervitinu, 1 uživatele Subutexu a u 1 uživatele kokainu není známo pohlaví **) procento z celkem 1703 osob

Výroč ní zpráva. Praha 2008

Výroč ní zpráva. Praha 2008 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Výroč ní zpráva Praha 2008 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2007 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1. pololetí 2011 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1.pololetí 21 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Referát drogové epidemiologie Epidemiologické informace by měly m umožnit sledování: - incidence a prevalence,

Více

Výroní zpráva R 2006

Výroní zpráva R 2006 Výroní zpráva R 26 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léených uživatel drog 4. ást B. Studniková, V. Polanecký, Z. Benáková Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Více

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie UNIVERZITA PALACKÉHO LÉKAØSKÁ FAKULTA Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie OLOMOUC 2003 Věnováno mé Ženě Tomáš Zábranský, 2003 ISBN 80-244-0709-4 TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ:

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012)

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie Incidence léčených uživatelů drog () a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) PRAHA srpen 2012 Hygienická

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2011 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 29 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 29 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik

Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik ( a komentáře z terénu) MAREK NERUD ANOTACE Vcelku často slýcháme zjedné strany o dostatečném zajištění

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských Souhrn Zpráva ESPAD za rok Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských zemích CS Právní upozornění Tato publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je

Více

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006 Město Jablonec nad Nisou Městský úřad Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 tel.: 564 602 820, fax: 564 602 427, e-mail:

Více

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Dotazník žadatele o program doléčování Tento dokument je důležitý pro zhodnocení stavu klienta, především, zda naše zařízení může klientovi poskytnout požadované služby. Dále je tento dokument důležitý

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍCH LETECH 21/22-211/212 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Aktuální informace o drogové problematice v Evropě Přehled situace v oblasti drog ve 29 evropských

Více

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Zpracováno: květen - listopad 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Karla Kopečná, metodik

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina)

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Cílová skupina se na území města Bílina v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 17-38 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 11. 2016 8 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Souhrn

Více

Analýza drogové scény v Ostravě

Analýza drogové scény v Ostravě ANALÝZA DROGOVÉSCÉNY V OSTRAVĚ 2015 2015BORISRENNER Analýza drogové scény v Ostravě Zadavatel: Realizátoři: Kontakty: Druh výstupu: Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti,

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 16 TRENDY NA DROGOVÉ SCÉNĚ V ČR OHNISKOVÉ SKUPINY S PRACOVNÍKY NÍZKOPRAHOVÝCH

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha,

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha, říjen 2016

Více

Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD

Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD O čem to bude Adiktologické ambulance byly cca před dvěma roky aktuálním tématem pro teoretické diskuse, ale zároveň se

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu - pilotní studie předběžné výsledky Praha 2010 Petr Popov, Běla Studničková, Otilie Bartáková, Ivana Pelikánová, Barbora Petrášová, Dušan Randák, Draha

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Jaromír Běláček, Ivana Kuklová, Petr Velčevský, Ondřej Pecha, Marek Novák

Jaromír Běláček, Ivana Kuklová, Petr Velčevský, Ondřej Pecha, Marek Novák PACIENTI SE SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝMI NEMOCEMI S RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM V PRAŽSKÉ POPULACI 2007-8 PACIENTI SE SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝMI NEMOCEMI S RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM V PRAŽSKÉ POPULACI 2007-8 (PRŮŘEZOVÁ STUDIE) Jaromír

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Pražská sídelní struktura je dána historickým vývojem města a jeho zázemí. Centrum města má vysokou hustotu zalidnění a velkoměstský charakter.

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Viktor

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS.

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Sialon séroepidemiologická a behaviorální studie zaměřená

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2010

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2010 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková Vedoucí Oddělení protidrogové prevence ZDR MHMP Protidrogová koordinátorka HMP Projednáno

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR

AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR Konference Hygienické stanice hl. města Prahy 3.12. 2015 Trestně-právní

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Evropská zpráva o drogách

Evropská zpráva o drogách Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost cs,. EUROPEAN DRUG REPORT 2013 Trends and developments Evropská zpráva o drogách ISSN 2314-9035 Trendy a vývoj 2013 Evropské monitorovací centrum

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015

Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015 Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015 Popis Sadské Sadská je bývalé lázeňské město v okrese Nymburk. Leží v Polabské

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Měření prevalence a incidence užívání drog

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Měření prevalence a incidence užívání drog ZAOSTŘENO NA DROGY 7 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Měření prevalence a incidence užívání drog Indikátory drogové prevence obsah 1 INDIKÁTORY DROGOVÉ PREVENCE V EVROPSKÉ

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah. n Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami,

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah. n Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami, ZAOSTŘENO NA DROGY 6 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 28 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Situace v České republice v oblasti nezákonných drog v současné době je až na několik výjimek plně srovnatelná se situací se zeměmi, ve kterých měla drogová

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí Zpracovala: Ing. Pavlína Kučerová krajský protidrogový koordinátor Dne:

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL

9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL 9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL Osoby dojíždějící do zaměstnání nebo škol jsou osoby, které uvedly, že místo jejich pracoviště nebo školy bylo v jiném domě (resp. v jiné obci nebo v jiném státu), než

Více

Ing. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim. Drogy a kriminalita pohledem terénních pracovníků

Ing. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim. Drogy a kriminalita pohledem terénních pracovníků Ing. Aleš Herzog, Terénní programy Sananim Drogy a kriminalita pohledem terénních pracovníků Balada toxického bandity Když na esko áčko mám, ale kapsu prázdnou, levou klidně udělám, když najdu oběť snadnou.

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Volný čas Technické parametry Výzkum: Naše

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Opiáty. Na úvod... Informační balíček Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě

Opiáty. Na úvod... Informační balíček Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě Informační balíček 2012 Publications Country overviews Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě Annual report Selected issues Drugnet Europe Prisons and drugs in Europe Pregnancy, childcare

Více