Projekt OP VK Aktivní výukou ke kvalitě vzdělávání, reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/ EVALUAČNÍ STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt OP VK Aktivní výukou ke kvalitě vzdělávání, reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0054 EVALUAČNÍ STUDIE"

Transkript

1 EVALUAČNÍ STUDIE Projektu OP VK Aktivní výukou ke kvalitě vzdělávání KA 02 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Autorky: PaedDr. Marta Malcová, ředitelka SOŠ a SOU a manažerka projektu Ing. Jana Bláhová, zástupce ředitelky SOŠ a SOU a asistentka projektu 1

2 Obsah 1. Úvod 4 2. Potravinářské obory Carpigiani Gelato University SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v Carpigiani Gelato University Přínosy stáže Carpigiani Gelato University Novicom Praha, spol. s r. o SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v Novicom Praha, s. r. o Přínosy stáže Novicom Praha Backaldrin International GmbH SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v backaldrin The Kornspitz Company GmbH Přínosy exkurse backaldrin Tereos TTD, a. s. cukrovar Dobrovice SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v cukrovaru Dobrovice Přínosy exkurse v cukrovaru Dobrovice Veletrh SIAL Paříž SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno na veletrhu SIAL Přínosy návštěvy veletrhu Sial a prohlídky Paříže Přínos a transfer nabytých zkušenost z návštěv veletrhů, z praxe a stáží ve firmách za blok potravinářských oborů Oděvnictví a návrhářství Pietro Filipi SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v Pietro Filipi Přínosy exkurse v Pietro Filipi Beata Rajská design, s. r. o Přednáška Beaty Rajské na SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno Přínosy přednášky Beaty Rajské Designblok Praha SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno na Designbloku Praha Přínosy exkurse Designblok 36 2

3 3.4. Přínos a transfer nabytých zkušenost z návštěv veletrhů a výstav, z exkursí ve firmách za blok oděvnictví a návrhářství Dřevovýroba a stavebnictví Salone Internazionale del Mobile Milano SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno na veletrhu Salone del Mobile Milano Přínosy návštěvy veletrhu Salone del Mobile Milano Veletrh Heim + Handwerk SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno na veletrhu Heim+Handwerk Veletrh FOR ARCH SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno na veletrhu FOR ARCH Praha Přínosy veletrhů For Arch a Heim+Handwerk Přínosy a transfer nabytých zkušeností z exkursí, výstav a veletrhů pro obory dřevozpracující Závěr Použité zdroje 49 3

4 1. Úvod Otevíráte evaluační studii k projektu OP VK s názvem Aktivní výukou ke kvalitě vzdělávání. Tento vzdělávací materiál se snaží popsat plnění klíčové aktivity č. 2, která si dala za cíl zkvalitnit výuku spojením a doplněním teoretických vědomostí získávaných ve škole praxí a stážemi ve firmách, či odbornými exkursemi a návštěvami příslušných veletrhů. Projekt vznikal na přelomu roku 2011 a 2012, autoři projektu si byli vědomi cíle, kterého chtějí dosáhnout. V okamžiku, kdy jsme měli pocit, že jsme našli optimální cíle a harmonogram jejich naplňování, zjistili jsme, že jsme se dostali vysoko nad reálný rozpočet. V tom okamžiku jsme začali hledat pravidla, jak pro našich devět živých oborů vytvořit spravedlivý výběr akcí, které by naplňovali klíčové kompetence Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a umožnily skupině obdobných oborů akce navštěvovat společně. Nakonec jsme vytvořily tři skupiny tematicky zaměřené na potravinářský průmysl, dřevovýrobu či stavebnictví a umění, resp. oděvnictví a návrhářství. Klíčové aktivity a výběr akcí jsme zaměřili tak, aby byly právě v souladu se ŠVP a přinesly žákům přidanou hodnotu. Za kvalitu dané přidané hodnoty jsme si zvolili následující cíle: 1. Získávání odborných znalostí a přehledu o trhu práce v EU. 2. Rozšíření kulturního a historického evropského dědictví. Proto nebyly exkurse a stáže zaměřeny pouze na rozšiřování pracovních dovedností a praxi, ale většinou byly také obohaceny o zhlédnutí stěžejních kulturně-historických památek. Výběr veletrhů byl jednoduchý, analyzovali jsme kalendáře jednotlivých veletrhů a výstav, vyhodnotili jejich vhodnost pro výše zmíněné skupiny oborů výstav a plán připravili. S exkursemi do firem byla větší potíž, protože řada vhodných firem pro splnění cíle projektu má ve svém statutu, že exkurse nemůže z různých důvodů realizovat. Jedná se zejména o potravinářské firmy. Největší nesnáze nám ovšem přineslo zajišťování stáží ve firmách. Výsledek byl kompromisem plánovaného a možného. Cílem prioritní osy bylo, cituji: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšovat význam základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce. Neustále zlepšovat dovednosti pedagogických pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. 4

5 Cíle byly splněny, naplňování KA 02 přineslo jako přidanou hodnotu, fakt, že je nutné studovat cizí jazyky. Pokud se naši absolventi stanou odborníky ve svém oboru a získají jazykové kompetence na dobré úrovni, jsou jim otevřené i zahraniční firmy. Je třeba poděkovat pedagogickým pracovníkům i odborníkům z firem a z praxe za profesionální vedení během akcí. Vybraní žáci, kteří se aktivit zúčastňovali, velmi dobře reprezentovali školu a prokázali, že získané kompetence umí použít. 5

6 2. Potravinářské obory 2.1. Carpigiani Gelato University Znamená v překladu Univerzita zmrzliny. Tato škola, nacházející se v těsně blízkosti italského města Boloňa, byla zřízena v roce 2003 firmou Carpigiani, která se původně zabývala výrobou strojů na zmrzlinu. Cílem univerzity je naučit studenty z celého světa, jak se vyrábí zmrzlina a podpořit celkově vývoj zmrzlinářství, jako klasického italského řemesla, ve světě. Univerzita se soustřeďuje tedy především na tyto cíle: ochraňovat umění zmrzlinářství jako dědictví Italů; komplexní školení výroby zmrzliny pro podnikatele a studenty potravinářských oborů; podpora italské zmrzliny jako přírodní a svěží potraviny vhodné pro všechny národy i kultury. Studenti se zde učí od profesionálních instruktorů a expertů na výrobu zmrzliny s mezinárodním uznáním. Tito instruktoři jsou mistři cukráři a zmrzlináři nejvyšší úrovně. Dále sem patří také experti na komunikaci, marketing a podnikání. Výuka expertů Carpigiani není únavnou teorií, ale profesionální naukou a zajímavou praktickou výukou. Instruktoři procházejí pravidelnými vzdělávacími programy po celém světě a zdokonalují se tak každoročně v technikách výroby zmrzliny na základě přání trhu a jeho zákazníků. Kurzy jsou profesionálně organizované a na vynikající úrovni teoretické i praktické. Probíhají v italštině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině nebo čínštině a v dalších jazycích. Univerzita nabízí více než 500 kurzů, jejichž délka se pohybuje od několika dnů až po pět týdnů (v závislosti na druhu kurzu). Kurzy jsou k dispozici pro začátečníky i zkušené cukráře. Různé předměty vyučované na Gelato University jednoznačně nabízejí širokou škálu vzdělávání, od technických předmětů a obsluze strojů Carpigiani až po vlastní cukrářskou práci se zmrzlinou. Studenti mohou například sami vymyslet různé druhy zmrzlin a nových složek v nich a mohou tak vytvářet nové receptury nebo inovovat stávající. Po rozsáhlém výzkumu a studiu těchto nových ingrediencí následně studenti zamíří do laboratoře na výrobu své vlastní zmrzliny a zakončí den testováním výsledků. 6

7 Příklady kurzů Gelato University: Zmražené jogurty Mini mražené dorty a pralinky Zmrzlinový týden Pioneers Zmrzlina s alkoholem Čokoládové pralinky Semifreddo (zmrzlinový koláč) Inovativní marketing Nastavení podnikatelského plánu při zahájení podnikání SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v Carpigiani Gelato University Studenti oborů technologie potravin a cukrář navštívili se svými pedagogy univerzitu ve dnech a zúčastnili se stáže, která se věnovala výrobě zmrzlin. Stáž byla určena pro začátečníky i pokročilé cukráře. Kurz byl rozložen do části teoretické a praktické. V teoretické části se žáci naučili jak správně vyvážit recepturu pro výrobu dané zmrzliny, jak velkou roli hraje správné použití, množství a kvalita surovin ve zmrzlině a získali poznatky o nových trendech v oblasti výroby zmrzlin. V praktické části si žáci během kurzu vyzkoušeli pod vedením italského mistra cukráře výrobu tradičních receptur a práci s nejmodernější technologií Carpigiany. Kromě toho studenti navštívili také Milánský dóm. Milánský dóm je historická budova z bílého mramoru připomínající krajkoví a zdobí ji sto pětatřicet věžiček, nespočet fiál a přes dva tisíce soch. Milánský dóm je nejvýznamnější památkou italské gotiky. Výběr návštěvy této památky byl cílen právě pro obory cukrář a pekař. Památka evokuje kromě celkového rozvoje osobnosti studenta i rozvoj jeho tvůrčího vidění. Žáci s prohlídkou krajkoví načerpali inspiraci k tvorbě novodobých cukrářských výrobků. Trendem současné doby je překvapit a vytvořit neotřelé a nové vzory výrobků. 7

8 Fotogalerie z kurzu Průběh kurzu teoretická část Praktická část ukázka výroby 8

9 Praktická část vlastní výroba Praktická část vlastní výroba z čerstvých surovin 9

10 Slavnostní zakončení a předání certifikátů Přínosy stáže Carpigiani Gelato Univesity Žáci získali praktické dovednosti a znalosti z oblasti výroby zmrzliny. Toto učivo je součástí výuky v ŠVP v oboru Cukrář a Technologie potravin. Naučili se zacházet s novými stroji, procvičili si stechiometrické výpočty. Pracovali se surovinami, které jsou pro školní praxi nedostupné. Navštívili drobné výrobny cukrářských výrobků a pochopili klady a zápory práce u drobných podnikatelů v Lombardii. Všichni podnikatelé, kteří naše žáky přijali, pracují se surovinami vyráběnými firmou Carpigiani. Žáci byli chváleni za poctivý přístup k práci a zejména za to, že po výrobě vždy pracoviště uklidili a přístroje umyli. Pedagogové vedli své žáky po celou dobu stáže také k tomu, aby si všímali památek a přírodních úkazů, se kterými se setkávali. 10

11 2.2. Novicom Praha, s. r. o. NOVICOM Praha s.r.o. je obchodní společnost, která působí na českém trhu od roku Těžištěm obchodních aktivit firmy je dovoz a distribuce surovin pro pekaře, cukráře a gastronomii. Krédo firmy zní Výrobky, se kterými uspějete. Společnost přináší českým cukrářům a pekařům sortiment s novou inspirací a s novými, úspornými technologickými postupy, které přinesou kvalitní výsledky jejich práci. Kompletní sortiment, který dodává, je vyráběn renomovanými firmami (např. Rau, Mortellato, Palma, Chocolate World a v neposlední řadě také americká firma DAWN Food products, Inc.), vždy z vysoce hodnotných surovin, které jsou zpracovávány nejmodernějšími technologiemi při dodržení všech pravidel bezpečné výroby. Při výběru zahraničních partnerských firem klade důraz na sortiment, kvalitu a tradici výrobců v jejich mateřských zemích s přihlédnutím k možnostem využití těchto produktů v českých podmínkách. Předností dodávaných výrobků: standardní kvalita, snadná zpracovatelnost, vysoká úspora času, neomezené možnosti fantazie při tvorbě finálních výrobků v provozu. Společnost disponuje širokým spektrem zákazníků, které tvoří jak významné pekárny na straně jedné, tak i menší cukrářské a pekařské výrobny na straně druhé, dále sem patří klientela mezi cateringovými společnostmi a hotely. Společnost podporuje zavádění nových výrobků do praxe týmem zkušených odborníků, kteří přinášejí kreativitu a fantazii do cukrářských a pekařských provozoven. Velkou pozornost věnuje též odborným školám a učilištím, pro jejichž studenty organizuje průběžně praktické semináře a stáže, aby získali přehled o novinkách v oboru. 11

12 SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v Novicom Praha, s. r. o. Studenti oboru technologie potravin a pekař se zúčastnili ve dnech týdenní stáže ve firmě Novicom Praha s. r. o. Jednalo se o tematickou stáž, kdy každý den stáže byl zaměřen na určité téma: Americký den, Zmrzlinový den, Den krémů a polev, Den s Cupcakes a Pralinkový den. Každý den byl rozdělený na teoretickou a praktickou část a zaměřený na jiné suroviny a výrobky. Každý den se studenti dozvěděli nové informace o sortimentu firmy a jeho zpracování a zároveň si z těchto surovin vyrobili různé výrobky. Na konci stáže po úspěšném vyplnění testu všichni studenti obdrželi osvědčení o absolvování této stáže. Jako všude i v cukrářské a pekařské výrobě se trh vyvíjí a trendy nových surovin a technologií se mění a modernizují podle přání zákazníků. Tato stáž studentům ukázala dnešní moderní technologie výroby a inovativní zpracování surovin v jejich oboru. Fotogalerie z kurzu Průběh kurzu teoretická část 12

13 Praktická část vlastní výroba dle receptur (Americký den) 13

14 Praktická část vytvořené výrobky dle receptur (Americký den) Slavnostní zakončení stáže a předání osvědčení 14

15 Přínosy stáže Novicom Praha Management firmy Novicom nám umožnil zaplnit mezeru po zaniklé firmě Unifide Food. Vytvořil pro nás týdenní stáž dle vlastního připraveného programu. Žáci si doplnili poznatky z oblasti prefabrikované výroby dle kapitoly v ŠVP. Seznámili se se špičkovou technikou v oblasti strojní, a také se špičkovou kvalitou v oblasti surovinové. Sami se během týdne stali tvůrci potravinářských výrobků na základě didaktického vedení mistrů cukrářů. Byli seznámeni s moderními potravinářskými výrobky, s marketingem firmy a pochopili smysl týmové práce. Přínosem byl také ekologický aspekt připravovaných výrobků a jejich obalů Backaldrin International GmbH Společnost backaldrin je rodinný podnik potravinářského průmyslu a byl založen v roce V roce 2006 byl vybudován první velký výrobní závod v jordánském hlavním městě Ammánu, který dodává produkty pro arabské a africké země. V roce 2007 bylo v rakouském městě Asten zřízeno sídlo společnosti a zároveň výrobna, do které společnost investovala bezmála 20 milionů Eur. Jádrem sídla je 33 m vysoký sklad, který pojme až palet. Navíc zde byl otevřen také tzv. Dům chleba. Další podobné domy chleba byly otevřeny také v Moskvě (2007) a ve Varšavě (2009), jejichž součástí jsou vzdělávací střediska. Na jaře roku 2013 bylo v Astenu otevřeno nové inovační a výzkumné centrum společnosti. Firma vyrábí více než 600 druhů pekařských produktů, ingrediencí pro pečení chleba, sušenek a dalšího pečiva. Kornspitz je ochranná známka společnosti backaldrin The Kornspitz Company GmbH a zároveň nejúspěšnější značka v Evropě. Všechny kreace ať už přípravky na pšeničné pečivo, chléb nebo na nové značkové pečivo to vše je důsledně testováno. Co backaldrin nepřesvědčí, to se ani nedostane ven. Inovační výrobky požadují vybrané a vysoce kvalitní suroviny. Právě při vývoji nového výrobku je cílený výběr a přísná zkouška surovin rozhodující. Suroviny jsou pečlivě analyzovány a testovány. Teprve až splní všechna kritéria, jsou výrobky schváleny a nabídnuty zákazníkům. 15

16 Společnost je považována za vůdce rakouského trhu a je zastoupena v 90 zemích po celém světě, z toho 16 z těchto zemí má vlastní pobočky (dceřiné firmy). Specialista na pečící přípravky investuje prozřetelně do budoucna, zaměstnává více než 580 zaměstnanců a jeho tendence jsou neustále rostoucí. Prostřednictvím svých obchodních výstav získala společnost značnou slávu a popularitu. V České republice má společnost dceřinou firmu v Kladně backaldrin s. r. o SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v backaldrin The Kornspitz Company GmbH Studenti oboru technologie potravin, pekař a cukrář se dne zúčastnilo exkurse v rakouském městě Asten, tj. v sídle společnosti backaldrin. Další exkurse byla v nedaleké firmě Haubiversum, což je moderní velkopekárna. Vlastní představení společnosti se odehrálo v jejich reprezentativním středisku Dům chleba. Žáci se seznámili s produkty, výrobou a mohli si také prakticky vyzkoušet pečení patentovaných výrobků firmy Kornspitz. Seminář byl zakončen prohlídkou společnosti, a to nejen prohlídkou výrobních provozů a skladů s velmi moderní, plně automatizovanou robotizovanou strojní technikou, ale i několika výzkumných pekáren, které slouží k ověřování požadovaných vlastností těst a výrobků, včetně chemické laboratoře. Druhá exkurse se odehrála o 13 km dále ve velkopekárně společnosti Haubiversum v Petzenkirchenu. I zde žáci absolvovali prohlídku provozu, výrobních a skladovacích prostor. Exkurze nabídla všem účastníkům velmi zajímavé, inspirativní a netradiční zážitky a informace, které jim pomohou v jejich dalším studiu a přispějí k osobnostnímu rozvoji. Fotogalerie z exkurse Sídlo společnosti v rakouském Astenu 16

17 Dům chleba Výroba pletýnky 17

18 Velkopekárna Haubiversum Účastníci exkurse 18

19 Přínosy exkurse backaldrin Tato exkurse patřila k těm nejzdařilejším. Jednak naší škole přinesla nového partnera ve firmě backaldrin a zároveň žákům ukázala, jak by měla moderní firma fungovat. Žáci si opět doplnili teoretickou výuku praktickými ukázkami a výrobou pekařských výrobků, vše v souladu s ŠVP. Navíc jim byla nabídnuta prázdninová praxe a možnost účastnit se v budoucnu vícedenní stáže (podmínkou je dobrá znalost německého jazyka). Pro uplatnění na trhu práce je tato příležitost velice žádoucí a bude pro ně v budoucnu výhodou Tereos TTD, a. s. cukrovar Dobrovice Společnost Tereos TTD, a. s. je v současnosti největším českým producentem cukru a lihu (jemný, technický, bioethanol). Ve svých šesti závodech ročně vyrobí z cukrové řepy: 19 zhruba 300 tisíc tun cukru (cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí), 1 milion hl lihu (lihovar Dobrovice - bioethanol, lihovar Chrudim jemný a technický líh, lihovar Kojetín - velejmný líh). V Balícím centru Mělník se ročně zabalí do spotřebitelského balení více než 90 tis. tun cukru. Historie společnosti sahá až do roku 1831, kdy byla zahájena výroba cukru v cukrovaru Dobrovice. Cukr je zde tedy nepřetržitě vyráběn již více než 180 let. Cukrovar Dobrovice prošel v posledních letech výraznou modernizací a dnes patří mezi největší závody ve střední a východní Evropě. Cukrová řepa jako základní surovina nejenom pro výrobu potraviny (cukr), ale nově i pro výrobu obnovitelné energie (bioethanol) a také pitného lihu je dodávána přibližně 470 pěstiteli z plochy téměř 38 tis. ha. Díky obrovským investicím a nepřetržité modernizaci se podařilo zvýšit zpracovatelskou kapacitu z původních 1000 tun řepy za den až na současných tun řepy za den. V cukrovaru v Dobrovici se během cukrovarnické kampaně, která začíná vždy na podzim a trvá přibližně dní, vyrobí tun cukru. Společně s cukrovarem v Českém Meziříčí tak

20 společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s. ročně vyrobí přibližně tun cukru. Z tohoto množství je 70 % určeno pro český trh a 30 % se vyváží do zemí Evropské unie. Dobrovický cukrovar je dnes největším cukrovarem nejen v ČR, ale ve všech nových členských státech EU. Dosaženými výsledky kvality a kvantity je zcela srovnatelným se všemi ostatními cukrovary celé EU SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno v cukrovaru Dobrovice V úterý se žáci oborů cukrář, pekař a technologie potravin zúčastnili exkurse v cukrovaru Dobrovice. Kromě exkurse v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. si prohlédli také Muzeum řepařství, cukrovarnictví a lihovarnictví. V muzeu byli studenti seznámeni se způsoby pěstování a zpracování cukrové řepy v minulosti a dnes, mohli si prohlédnout i osahat používané nástroje i stroje od počátku vývoje do dneška, u každého exponátu byli upozorněni, jestli ho uvidí také v cukrovaru. Velmi zajímavé bylo porovnávání vlastností cukrové řepy a cukrové třtiny, mapa rozvoje cukrovarů, informace o významných osobnostech oboru, množství uchovávané odborné literatury a další zajímavosti, např. reklamní předměty u příležitosti poslední světové výstavy EXPO. Na prohlídce cukrovarem studenti poznávali celý proces výroby cukru díky zastávkám s výkladem, popř. ochutnávkou (řepné řízky). Exkurse byla velmi zajímavá. Žáci mají praktické zážitky, kterými doplní teoretické poznatky o výrobě cukru v rámci svého oboru v předmětech technologie a suroviny. Fotogalerie z exkurse v Dobrovici Prohlídka cukrovaru 20

21 Organizační schéma cukrovaru Účastníci exkurse 21

22 Přínosy exkurse v cukrovaru Dobrovice Exkurse proběhla za účasti žáků potravinářských oborů, kteří mají ve svých ŠVP jako jedno z témat výrobu cukru a kvasné technologie. Přínosem bylo seznámení se s výrobou daných komodit a realitou každodenní práce ve velkém podniku. Žáci si upevnili znalosti získané při teoretickém vyučování. Exkurse jim umožnila připravit si podklady k závěrečným zkouškám či k profilové části maturitních zkoušek Veletrh SIAL Paříž Mezinárodní veletrh potravin a nápojů SIAL, který se koná v Paříži každé dva roky na výstavišti Paris Nord Villepinte, oslavil v roce 2014 již 50. výročí. Veletrh se poprvé konal v roce 1964 a od té doby se stal významnou událostí ve svém oboru. Veletrhy SIAL se dnes konají po celém světě, nicméně pařížská akce stále zůstává největší s velmi silnou pozicí na trhu. Skupina akcí SIAL je dnes křižovatkou potravinářského světa a soustředí se především na nové produkty a inovace. Ročník 2014 byl výjimečný také díky očekávané rekordní účasti vystavovatelů a zhruba návštěvníků z 200 zemí celého světa (včetně ČR). V Paříži si tak pravidelně dá schůzku celý potravinářský svět. SIAL 2014 nabídl mnoho nového. Veletrh každým rokem sílí a roste k novým obzorům, proniká do dalších odvětví, jako jsou např. zařízení, technologie a služby, což se zpětně projevuje v upevnění jeho pozic v rámci potravinářství - od výroby až po odbyt hotových výrobků. Během let se SIAL stal značkou, která si získala renomé díky jedinečným zkušenostem a vztahům v rámci zemědělskopotravinářského světa. Pro všechny podnikatele a firmy, které jsou nějak spojeny s tímto oborem, je veletrh SIAL velkou příležitostí k navazování a rozvíjení kontaktů a zároveň je i platformou pro inovace. SIAL 2014 je špičková akce, na které by neměl chybět žádný subjekt ze zemědělsko-potravinářského průmyslu. 22

23 Veletrh se člení do následujících sektorů: Nápoje Uzené maso Konzervované výrobky Potravinářské výrobky Ovoce a zelenina Bioprodukty Mořské plody Zdravotní výrobky a doplňky stravy Gurmánská jídla Mražené potraviny Pekařství, pečivo a cukrářské výrobky Lahůdkářské výrobky Mléčné výrobky Drůbež a zvěřina Maso Víno Regiony světa a regiony Francie Zařízení a technologie SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno na veletrhu Sial 2014 Dne navštívili studenti SOŠ a SOU z oborů cukrář, pekař a technologie potravin veletrh Sial v Paříži na výstavišti Paris Nord Villepinte. Se svými pedagogy se celý den individuálně nebo ve skupinách seznamovali s prostředím mezinárodního veletrhu. Zjišťovali nabízený sortiment a nejtypičtější produkty jednotlivých zemí. Studenti hledali také mezi vystavovateli české zastoupení a porovnávali nejrůznější vzorky při ochutnávkách. Veletrh studentům představil různé národní i mezinárodní firmy v potravinářském průmyslu ze zemí celého světa a jejich produkty či služby. V následujících dnech pokračovali v prohlídce města Paříž, např. vystoupali na Eifelovu věž, prohlédli i další památky, např. Invalidovnu, Louvru, Prezidentský paláci, katedrálu Notre Dame či baziliku Sacre Coeur. Při zpáteční cestě navštívili katedrály v Remeši a o několik kilometrů dál ve Verdunu pak ještě vojenskou pevnost z 1. světové války a jeden ze hřbitovů s pomníky padlých vojáků. Fotogalerie z Paříže Při prohlídce veletrhu 23

24 Často se studentům sbíhaly sliny Naštěstí se mohlo i ochutnávat 24

25 Při odchodu z veletrhu Společné foto u Eiffelovky 25

26 Přínosy návštěvy veletrhu Sial a prohlídky Paříže Akce byla velkým přínosem pro profesní rozvoj žáků. Veletrh obsahoval nejen cukrářské produkty, ale zabýval se komplexně potravinami. Jejich složením, kvalitou surovin, ekologickou výrobou, obalovými materiály i propagací. V souladu s ŠVP si žáci, zejména maturitního oboru Technologie potravin, prohloubili představu o aktuálních trendech v potravinářství a zároveň načerpali nové informace o udržitelném rozvoji v oblasti potravinové produkce. Pro trh práce a začlenění našich žáků do pracovního procesu byl veletrh velkou školou života. Žáci zároveň absolvovali prohlídku Paříže, i když trvala jen jeden den, průvodkyně se jim snažila přestavit ty nejdůležitější architektonické památky. Seznámili se tak s kulturně-historickým dědictvím země, která v minulosti, ale i v současnosti ovlivňuje i ČR Přínos a transfer nabytých zkušenost z návštěv veletrhů, z praxe a stáží ve firmách za blok potravinářských oborů Na základě zhodnocení výsledků realizovaných akcí KA 02 pro potravinářské obory (informace z evaluačních studií žáků a jednání metodických komisí učitelů odborných předmětů) jsme největší přínos shledali v souladu s ŠVP ve zvýšení: a) Kompetencí k učení Což se projevilo zejména po absolvování návštěv podniků, veletrhů a výstav. Žáci si zvýšili motivaci učit se a poznávat nové technologie, seznámili se moderními efektivními stroji, které se ve školním prostředí nepoužívají z důvodů velké finanční náročnosti při nákupu a nevyužitelnosti pro poloprovoz školních dílen. Pro odborné předměty těchto oborů (suroviny, odborné kreslení, technologie, mikrobiologie, biochemie a analýza potravin, ekonomika, stroje a zařízen), které žáci ve škole absolvují v teoretickém vyučování, získali praktické dovednosti i zcela nové poznatky. Velkým přínosem byly návštěvy laboratoří i továren s automatizovanou výrobou. Příkladem byly také stroje na balení výrobků (estetická a marketingová strategie firem), hygiena a bezpečnost práce. b) Komunikativních kompetencí Žáci pochopili smysl správně komunikovat, vyjadřovat jasně a pregnantně své myšlenky, pro efektivní komunikaci s překladatelem to bylo nezbytné. Pobyt v cizině a snaha odnést si co nejvíce informací zvýšila též motivaci k aktivnímu studiu cizích jazyků. V případě schopnosti aktivně komunikovat se žákům otevírá možnost práce v zahraničních firmách (firma Carpigiani a backaldrin tuto možnost nabízela).

27 c) Kompetencí k uplatnění se na trhu práce (a občanských kompetencí) Na stážích a exkurzích ve firmách si žáci uvědomili, že je nutné respektovat pravidla slušného chování, dodržovat zákony, včetně BOZP. Na trhu práce je uplatnitelný pouze ten absolvent, který má odborné, ale také občanské kompetence. d) Kulturně historických kompetencí V průběhu naplňování aktivit projektu se vždy na předním místě uplatňovala snaha poznat nejen odborné činnosti, spojené s profesním vzděláváním, ale byl také kladen důraz na rozvoj evropanství a vytvoření povědomí o historicko-kulturním zázemí, které nás již dva tisíce let v Evropě spojuje (stavební památky, místa slavných bitev, základní dokumenty z počátku křesťanství, edikt milánský, atd.). 27

28 3. Oděvnictví a návrhářství 3.1. Pietro Filipi Společnost Pietro Filipi byla založena roku 1993 v České Republice. Italský název společnosti vznikl díky návrhářské inspiraci Itálií a jejím vyhlášeným vztahem k módě, designu, kultuře, umění žít a docenit krásné věci. V prvních letech existence společnosti byl kladen důraz především na nastavení produktu, který spočíval: v tvorbě návrhů a střihů, v modelování prototypů až po uvedení kolekce, v následné distribuci skrze síť odběratelů. Až do roku 1998 firma vyvíjela kolekce pro odběratele v rámci velkoobchodního modelu. S růstem prvních obchodních center a celkového změny struktury trhu ale společnost začala rozvíjet maloobchodní síť pomocí franšízových partnerů. Během následujících let nejen značka, ale i celá společnost, prokázala svůj potenciál, který v roce 2004 zhodnotil finanční fond Genesis, který do podniku investoval kapitál. Ten byl využit k odkoupení franšíz v Čechách i na Slovensku a vybudování sítě vlastních obchodů Pietro Filipi, který se nyní skládá z 22 prodejen v Čechách, 4 na Slovensku a k postupné expanzi dále do zahraničí. Dnes lze tuto značku zakoupit ve více než 70 prodejnách v 8 zemích Evropy. Česká módní značka Pietro Filipi je v současné době synonymum designového oblečení pro elegantní a náročné muže a ženy. Sofistikovanost a osobitost jsou atributy patrné v každé linii od klasické formální a společenské business módy, přes smart casual, až po neformální volnočasovou sekci a doplňky. Pietro filipi tvoří produkty pro moderního a dynamického zákazníka, pro něhož je móda neodmyslitelnou součástí jeho životního stylu a vyjádřením vlastní osobnosti. Pro zákazníka, který sleduje trendy a orientuje se v nich, ale oblečení si vybírá s ohledem na svou individualitu a vytříbený vkus. Za oblečením společnost vidí 3 hodnoty: 1. design, 2. precizní zpracování a 3. luxusní materiál. 28

29 Takové jsou všechny modely inspirované světovými trendy, ale interpretovány v osobitém pojetí. Vyspělé, sofistikované, prémiové. Za návrhy a přípravou každé kolekce stojí renomovaní návrháři. Jsou to respektovaní designéři s výrazným rukopisem. Celý proces tvorby kolekce trvá zhruba 1 rok. V rámci příprav se navštěvují módní veletrhy především v Paříži a Miláně, kde každou sezónu vystavují přední evropští výrobci materiálů. Témata kolekcí rozvíjí a diskutují všichni designéři společně. Následuje spolupráce s týmem konstruktérů a krejčových v modelářské dílně, kde se realizuje první model. Mezi návrháře Pietra Filipi patří: 1. Martha Bryxi její rukopis je patrný ve všech dámských kolekcích, které tvoří již desátým rokem. Na postu šéfdesignérky rovněž dohlíží na image všech kolekcí, vznikajících pod značkou Pietro Filipi. 2. MgA. Vladimír Staněk - multifunkční umělec a designér, rád propojuje různé oblasti módy, designu a umění. V současné době je designérem všech pánských kolekcí Pietro Filipi a zároveň spolupracuje s Firmou Grund a věnuje se i své vlastní tvorbě pod značkou STINAK. Jeho práce se objevila v časopisech Elle, Harpers Bazaar, Dolce Vita, Glanc, Cosmopolitan, Spy, E15, Mf DNES, Esprit magazín Lidových novin a dalších. 3. Anna Tušková - ve společnosti se věnuje navrhování Smart Casual linii, konkrétně její denimové podkolekci SOŠ a SOU U Hvězdy u Pietro Filipi Dne se žáci oboru modelářství a návrhářství oděvů zúčastnili exkurse ve firmě Pietro Filipi. Výrobnou firmy provázel prokurista firmy Ing. Ján Klimek. Studenti byli seznámeni se strukturou a provozem firmy, s jejími produkty a měli možnost nahlédnout do práce designérů, konstruktérů a technologů. Tato exkurze poskytla studentům náhled do fungování zavedené úspěšné české oděvní firmy. Seznámila je s možností profesního využití znalostí získaných studiem jejich oboru. Fotogalerie z exkurse v Pietro Filipi Prohlídka materiálů a modelů 29

30 Účastníci exkurse s prokuristou firmy Přínosy exkurse Pietro Filipi Přínosem této akce byla zejména komplexnost. Žákům bylo umožněno nahlédnout do podnikání zavedené české módní značky, konkrétně do procesů tvorby modelu, jeho zhotovení, propagace a prodeje. Žáci se seznámili s pravidly pro fungování firmy, uvědomili si, že vše závisí na odvedení kvalitní práce a seriózním jednání. Návštěva se stala motivačním faktorem pro studium zejména odborných předmětů dle ŠVP. 30

31 3.2. Beata Rajská design, s. r. o. Beata Rajská se narodila v Liptovském Mikuláši, je absolventkou Střední průmyslové školy oděvní v Trenčíně (1980) a Filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě (1986). Už jako studentka získala několik ocenění na fashion soutěžích. S módou se na čas rozloučila, aby se k ní vrátila v roce 1993 (krátce po narození druhého syna) jako pedagog oděvní školy. Od roku 1997 úspěšně podniká v módním byznysu a zakládá značku Beata RAJSKA, v roce 2001 pak vzniká společnost Beata Rajská design, s.r.o. Se svou tvorbou se Beata Rajská prezentovala na mnoha módních přehlídkách v tuzemsku i v zahraničí (např. v Moskvě, St. Petersburgu, Varšavě, Berlíně, Londýně, Mexico City). Se svou značkou Beata RAJSKA dosáhla mnoha úspěchů a milníků, jako hlavní je třeba zmínit účast na Miss České republiky v letech 2001, 2002, 2003 a Připravila modely pro zástupkyně České republiky v soutěžích Miss International v Tokiu, Miss Europe V Paříži, Miss World v Londýně a v Číně, Miss Universe v Kolumbii a v Peru, Miss World Tourism v Kolumbii, kde mezi 65 účastnicemi zástupkyně ČR přivezla titul nejkrásnější večerní šaty. Značka Beata RAJSKA nabízí svým zákaznicím nejen originální luxusní modely k zakoupení přímo v butiku. Ale také šití zakázkových modelů přímo na konkrétní zákaznici podle jejich představ. Dále značka nabízí realizaci módních přehlídek na klíč s osobní účastí paní Beaty Rajské a známých modelek z řad Miss. Semináře a přednášky vedené paní Beatou Rajskou na téma oděv v byznysu, protokolární oděv apod. pro studenty středních škol i další zájemce Přednáška Beaty Rajské na SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno Dne navštívila SOŠ a SOU módní návrhářka Beata Rajská s cílem představit v rámci své přednášky a besedy studentům svoji práci, své kolekce a zároveň své podnikání a firmu Beata Rajská - design s. r. o., a také její činnosti. Úvodem zakladatelka módní značky Beata RAJSKA povídala o sobě, svém životě, své tvorbě a podnikání. Tematicky byla přednáška zaměřena především na obor Modelářství a návrhářství předmětů, ale zároveň se týkala také podnikání, proto byla přednáška určena i dalším oborům v rámci předmětu ekonomika. Po úvodním povídání následovala beseda, ve 31

32 které žáci kladli paní návrhářce různé otázky, které se týkaly její tvorby, podnikání apod. Beseda se, dle slov paní Rajské, "skvěle rozjela". Studenti byli velmi zvídaví, měli zajímavé dotazy, byli akční. Přednáška byla velmi zajímavá, poučná a studentům se líbila. Nyní si již dokážou představit, kolik stojí za takovým úspěchem práce a starostí. Fotogalerie z přednášky Beaty Rajské Zahájení přednášky Zaplněný přednáškový sál 32

33 Debata se studenty v ateliéru oděvní přípravy Debata s ředitelkou SOŠ a SOU PaedDr. Martou Malcovou 33

34 Přínosy přednášky Beaty Rajské Velkým svátkem pro naši školu byla návštěva přední české návrhářky Beaty Rajské. Paní Rajská při besedě s žáky zdůraznila významný podíl krejčovských dovedností na profesní přípravě v tomto oboru. Dvěma nejlepším studentkám oboru Modelářství a návrhářství oděvů nabídla praxi ve své výrobně ve Žďáru nad Sázavou Designblok Praha Designblok je mezinárodní přehlídka designu založená v roce Představuje aktuální novinky světového i domácího designu v nejvýznamnějších pražských obchodech a galeriích. Designblok patří tradičně i módě a součástí akce je i Designblok Fashion Week, kde se prezentují špičkoví čeští i zahraniční návrháři. Od roku 2013 se koná také jarní Designblok Fashion Week. Centrem dění Designbloku v roce 2014 byly: Superstudio Evropa na Václavském náměstí v bývalém secesním Grandhotelu Šroubek nabídl novinky interiérového designu, výstavu nábytku, svítidel a bytových doplňků. Co hotelový pokoj, to respektovaný výrobce či značka. Superstudio Hra v bývalé škole v Mikulandské ulici bylo věnované základnímu tématu Designbloku 2014 Dětství. Zde byla umístěna hlavní výstava, interaktivní instalace či velkorysé instalace výrobců napříč obory. Openstudio v Domě u Minuty se nacházelo ve vzácné renesanční budově na Staroměstském náměstí. Prezentovala se zde více než stovka designérů z 15 zemí Evropy. Návštěvníci zde mohou nakoupit přímo od tvůrců, případně si s nimi osobně promluvit. Art House Designbloku situované do výjimečných architektonických objektů v Praze, ve kterých se na ploše více než m 2 prezentují speciálními instalacemi výrobci i designéři z celého světa. Art House v Colloredo-Mansfeldském paláci byl určen pro projekty na pomezí umění a designu. Fashion Stage v barokně přestavěném kostele Svatého Šimona a Judy nabídl módní přehlídky zejména nastupující mladé evropské generace. 34

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč Kalendáře veletržních organizací z ČR a ze zahraničí na rok 2007 Fenomén České Budějovice, str. 8 ČD nabízejí vystavovatelům služby z domu do domu, str. 3 Jarní Pragointeriér ve zcela nové podobě, str.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

MOTOCYKL/MOTOCYKEL. Vystavovatel a návštěvník spojené nádoby bez jednoho ani druhého není kvalitní akce

MOTOCYKL/MOTOCYKEL. Vystavovatel a návštěvník spojené nádoby bez jednoho ani druhého není kvalitní akce Salima sleduje trendy v potravinářství (str. 2) Kalendáře veletrhů v ČR a zahraničí únor až duben 2008 (str. 10, 12, 13) Pozvánka na jarní veletrhy Incheby Praha a Bratislava (str. I VIII) Redakce je čestným

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Prodavač - lahůdkář 66-51-H/01Prodavač Verze první z 31. 08. 2009 Platnost od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem

Více

ČTĚTE. xxxxx. Veletrhy: Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera. Reportáž z družstva: Dřevojas Svitavy. Spielwarenmesse Styl a Kabo

ČTĚTE. xxxxx. Veletrhy: Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera. Reportáž z družstva: Dřevojas Svitavy. Spielwarenmesse Styl a Kabo 3/2015 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 61 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV xxxxx ČTĚTE Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera Veletrhy: Spielwarenmesse Styl a Kabo Reportáž z družstva: Dřevojas

Více

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol OBSAH 1 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 3 2 BORSODCHEM MCHZ, s. r. o. 6 3 BAYER s. r. o.

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 1. díl Průvodce světem MICE Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008 Vademecum pro profesionály

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 01. 09. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Projekt Kvalitativního mapování města Zlína a Zlínského kraje je součástí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů

Více

ČTĚTE ROZHOVOR: Ing. Josef Klíma předseda družstva ELAP Světlá Hora. Češi. Veletrh. pomáhají Nepálu MOBITEX 2015 MARKETÉR ROKU MANAŽER ROKU

ČTĚTE ROZHOVOR: Ing. Josef Klíma předseda družstva ELAP Světlá Hora. Češi. Veletrh. pomáhají Nepálu MOBITEX 2015 MARKETÉR ROKU MANAŽER ROKU 6/2015 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 61 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV Češi pomáhají Nepálu Veletrh MOBITEX 2015 ČTĚTE ROZHOVOR: Ing. Josef Klíma předseda družstva ELAP Světlá Hora MARKETÉR

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

ČTĚTE. reportáž SMĚR Praha. aktualita ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH CELOSTÁTNÍ PORADA SČMVD. Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY

ČTĚTE. reportáž SMĚR Praha. aktualita ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH CELOSTÁTNÍ PORADA SČMVD. Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY 12/2013 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV reportáž SMĚR Praha výrobní družstvo ČTĚTE Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY aktualita ČESKÝCH

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 12/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Reportáže: Slezská tvorba Opava Jihokov České Budějovice Medical Fair Brno Rehaprotex

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více