TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)"

Transkript

1

2 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický název dusičnan draselný. Takovým sloučeninám sodíku, draslíku a vápníku se říká ledky. Ty se používají v praxi mj. jako hnojiva. Tyto sloučeniny jsou ve vodě velmi dobře rozpustné (popř. disociovány) a rostliny mohou živiny přijímat právě z nich. za každý správně doplněný výraz v textu ; celkem 3 body. Odpovězte na otázky k textu: a) Chemická rovnice: K + H O KOH + H za správně napsanou a upravenou rovnici b) Jedná se o reakci exotermickou. Při reakci exotermické se teplo uvolňuje a při reakci endotermické se teplo spotřebovává. c) Mění barvu v závislosti na ph roztoku. Fenolftalein se v průběhu reakce zbarví červenofialově (zásadité prostředí). Lakmus by se zbarvil modře. za každé správně určené zbarvení indikátoru à ; celkem Úloha Bojový Oxyž 3 bodů 1. a) Chemické rovnice SO + H O H SO 3 (lze uznat i HSO 3 + H 3 O + ) CO + H O nereaguje CO + H O H 3 O + + HCO 3 (lze uznat i H CO 3 ) MgO + H O Mg(OH) CaO + H O Ca(OH) (lze uznat i Ca + + OH ) za každou správně napsanou a upravenou chemickou rovnici à ; celkem 5 bodů b) Vyplňte následující tabulku Tabulka č. 1: Oxidy a jejich reakce s vodou název oxidu produkt reakce s vodou zbarvení lakmusového papírku prostředí kyselé/zásadité SO siřičitý kyselina siřičitá červeně kyselé prostředí CO uhelnatý nereaguje nezměněn CO uhličitý disociovaný CO ve vodě (lze uznat i kyselina uhličitá) červeně kyselé prostředí MgO hořečnatý hydroxid hořečnatý modře zásadité prostředí CaO vápenatý hydroxid vápenatý modře zásadité prostředí za každý zcela správně vyplněný řádek ; celkem 5 bodů Za neúplně nebo jen částečně správně vyplněnou tabulku body přiznány nebudou (viz zadání). 1

3 . 3. a) H SO 4 + NaOH Na SO 4 + H O lze uznat i jiné sloučeniny, např. Na O, Na CO 3 apod; b) Silné kyseliny c) Soli d) ph menší než 7 (0 6,99) e) Roztok D má ph = f) A, D, B, C za ph roztoku D za pořadí roztoků a) w(hcl) = 0,38, tj. 38 % Lze uznat i podobnou procentualitu (např. w (HCl) = 36 %, popř. w (HCl) = 37 %); b) Zn + HCl ZnCl + H c) za napsanou a upravenou rovnici i) Množství 3 g Zn obsahujícího 5 % nečistot představuje,85 g čistého Zn m(zn),85 g n ( Zn) = = 0,044 mol 1 (Zn) 65,40 g mol = M n ( ZnCl ) = n(zn) = 0,044 mol M (ZnCl ) = 136,4 g mol 1 1 m (ZnCl ) = n(zncl ) M (ZnCl ) = 0,044 mol 136,4 g mol = 6,00 g Při reakci 3 g zinku obsahujícího 5 % nečistot vznikne 6,00 g chloridu zinečnatého. odpověď ii) Podle chemické rovnice se při reakci z 1 mol Zn uvolní 1 mol molekulového vodíku, který za daných podmínek zaujímá objem,41 dm 3. n(h ) = n(zn) n(h ) = 0,044 mol,41 dm 3 mol 1 = 0,986 dm 3 Při této reakci se uvolní přibližně 0,99 dm 3 vodíku. za odpověď

4 4. a) Napište chemickou rovnici reakce a rovnici upravte. Cu + H SO 4 CuSO 4 + SO + H O za napsanou a správně upravenou rovnici 1,5 bodu b) Jaký objem 9% kyseliny sírové (hustota ρ = 1,8 g cm 3 ) je třeba k reakci 5 g čisté mědi s koncentrovanou kyselinou sírovou? A r (Cu) = 63,50, M r (H SO 4 ) = 98,00 m(cu) 5 g n( Cu) = = 0,079 mol 1 (Cu) 63,50 g mol = M n( H SO4) n(cu) = 1 n( H SO4) = n(cu) = 0,158 mol m ( H SO4,100%) = 0,158mol 98,00 = 15,48 g m ( H SO4, zř) = 15,48g (100: 9) = 16,83g m(h SO,zř) 16,83g V( H SO = 4 3 4,zř) = = 9,5 cm 3 ρ(hso4) 1,8g cm Při reakci 5 g mědi budeme potřebovat přibližně 9,5 cm 3 9% kyseliny sírové. za odpověď Úloha 3 Když námořníci dělají chemické pokusy 8 bodů a) Aquik (1. rovnice) CO + Ca(OH) CaCO 3 + H O b) Terrik (. rovnice) CaCO 3 + CO + H O Ca(HCO 3 ) c) Flox (3. rovnice) Ca(HCO 3 ) CaCO 3 + H O + CO d) Oxyž (4. rovnice) CaCO 3 + HCl CaCl + CO + H O za každou upravenou chemickou rovnici à body; celkem 8 bodů 3

5 Úloha 4 Terrikovo kouzlo 5 bodů 1. Ca(HCO 3 ) a Mg(HCO 3 ). Vodní kámen 3. Reakcí se zředěnou anorganickou nebo organickou kyselinou. 4. CaCO 3 + HCl CaCl + CO + H O popř. CaCO 3 + CH 3 COOH (CH 3 COO) Ca + CO + H O Lze uznat i podobné rovnice s MgCO 3 5. Ano 6. Iontoměniči, destilací, Na CO 3, (NaPO 3 ) 6 Calgon, apod. za každý vzorec ; celkem 1,5 bodu Úloha 5 Kámen 8 bodů 1. a) A V O G A D R O V A b) D R A S L Í K c) P R O T O N d) Č E R V E N Á e) H L I N Í K f) M E N D Ě L E J E V g) C A L C I U M za správné vyplnění každého řádku křížovky à ; celkem 3,5 bodu za správně určenou tajenku celkem 4,5 bodu. a) Oxid uhličitý b) CaCO 3 c) Motivační body za realizaci domácího pokusu stačí sdělení žáka, že pokus uskutečnil; body 4

6 Úloha 6 Flox v hlavní roli 10 bodů 1. Doplňte text a vypracujte následující úkoly: a) Hoření je chemická reakce, která je doprovázená vznikem světla a tepla. Chemické reakce, při kterých se uvolňuje teplo, nazýváme exotermické. Probíhají většinou samovolně. b) Mezi hořlaviny patří látky pevného skupenství (papír, dřevo, uhlí nebo koks), skupenství kapalného (benzín, líh) nebo plynného (propan, vodík). Doplňte alespoň jednu látku z daných skupenství. c) Hoření patří mezi oxidační reakce. Oxidačním činidlem je látka, která přijímá elektrony a sama se redukuje. d) Nejběžnějším oxidačním činidlem je chemický prvek vyskytující se ve vzduchu cca ve 0 %. Jedná se o kyslík. Mezi oxidační činidla však patří také hypermangan nebo burel. e) Hoření začíná na povrchu látek, a pokud neshoří horní vrstva, nemůže hořet další. Čím větší povrch má látka, tím rychleji hoří. Příkladem může být kus dřeva nebo dřevo naštípané na kousky. za každý správně doplněný výraz v textu 0,5 bodu; celkem body. a) Vznik koksu: Koks vzniká pyrolýzou černého uhlí při vysoké teplotě nad 1000 C bez přístupu vzduchu. Pro výrobu koksu se používá černé uhlí, pokud možno s nízkým obsahem síry a vhodnými vlastnostmi pro koksování. Při koksování uhlí vzniká také surový dehet, čpavek, surový benzol, koksárenský plyn a sulfan. Lze uznat i jednodušší odpověď vzniká z černého uhlí zahříváním při vysoké teplotě. Rovnice: C + O CO za každou odpověď po u; celkem body b) Hypermangan: K I Mn VII II O 4 manganistan draselný Burel: Mn IV II O oxid manganičitý za správné vzorce sloučenin à ; celkem za správné názvy sloučenin à ; celkem za správné určení všech oxidačních čísel v každém vzorci à ; celkem 3. Přiřaďte kationty prvků: Li, Na, K, Ca, Sr, Ba k dané barvě plamene: Žlutá Na + Červená Li +, Ca +, Sr + Fialová K + Zelená Ba + za každý správný kation à ; celkem 3 body 5

7 PRAKTICKÁ ČÁST (30 BODŮ) Úloha 1 Roztoky 1. Úkoly: a) Zaznamenejte pozorování a určete látky: Reakce: -kyselá Reakce Vzorek -zásaditá s dusičnanem -blíží se neutrální stříbrným Destilovaná voda Reakce s kyselinou chlorovodíkovou Vzorec látky blíží se neutrální neprojevuje se neprojevuje se destilovaná H O Kyselina octová kyselá neprojevuje se neprojevuje se CH 3 COOH ů Hydroxid sodný zásaditá tm.hnědá sraženina neprojevuje se NaOH Uhličitan sodný zásaditá nažloutlá sraženina šumí, uniká plyn Na CO 3 Chlorid sodný blíží se neutrální bílá sraženina neprojevuje se NaCl Neznámá látka zásaditá nažloutlá sraženina šumí, uniká plyn Na CO 3 Chemický název neznámé látky: uhličitan sodný za každé správně vyplněné pozorování a vzorec v tabulce, za určení neznámé látky body celkem max. 14 bodů. Příprava 100 cm 3 roztoku chloridu sodného o látkové koncentraci c = 1 mol dm 3 : Výpočet: V = 0,1 dm 3 c = 1 mol dm 3 M = 58,4 g mol 1 n = c V: n = 1 0,1 = 0,1 mol, m = n M, potom m = c V M: m = 1 0,1 58,4 = 5,84 g NaCl Úkoly: a) Látkové množství chloridu sodného n v roztoku: 0,1 mol b) Hmotnost chloridu sodného m v roztoku: 5,84 g body 3 body za provedení (vážení, odměřování) body celkem max. 7 bodů 6

8 Úloha Minerální voda 9 bodů Úkoly: 1. Zapište svá pozorování do tabulky: Vzorek Vzhled odparku Zkouška mýdlovým roztokem Druh vody 1 neznatelný nejlepší pěnivost destilovaná pozorovatelný střední pěnivost vodovodní 3 zřetelný malá pěnivost, sráží se minerální za odpovídající (výstižné) vyjádření vzhledu odparku a zkoušky s mýdlovou vodou po 0,5 bodech za určení druhu vody po u celkem max. 6 bodů. Jak reagoval odparek na hodinovém sklíčku s kyselinou chlorovodíkovou? Co z toho můžeme vyvodit? Po přidání kyseliny chlorovodíkové se rozpustil, lze pozorovat vývoj plynu (šumění, bublinky). Můžeme vyvodit, že minerální voda obsahuje uhličitany, které s kyselinou reagují za uvolňování oxidu uhličitého. za správné pozorování, za vysvětlení body celkem max. 3 body 7

9 POKYNY PRO PŘÍPRAVU PRAKTICKÉ ČÁSTI Úloha 1 Roztoky Pro každého soutěžícího připravit 6 kádinek nebo baněk po 15 cm 3 vzorků. Složení roztoků chloridu sodného, kyseliny octové a uhličitanu sodného vyhoví přibližně %, u roztoku hydroxidu sodného musí být trochu menší než %. Roztok dusičnanu stříbrného je třeba připravit tak, aby složení bylo o trochu menší než 1 %. Úloha Minerální voda Jako minerální voda pro tuto úlohu vyhoví např. Magnesia nebo jiná s vyšším obsahem uhličitanů. Některá vodovodní voda může být poměrně tvrdá je nutné ověřit a případně upravit tak, aby výsledky odpovídaly. Mýdlový roztok připravíme rozpuštěním cca jedné lžičky nastrouhaného bílého jádrového mýdla ve 100 cm 3 50% roztoku ethanolu. 8

10

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU / JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU Mgr Michal Mazík Ing Hana Grossmannová, PhD ÚVOD V rámci své praxe se konzervátoři-restaurátoři musí vypořádat

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více