CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014"

Transkript

1 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

2 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost na trhu práce. K tomu poskytuje služby kombinující správu databáze kurzů celoživotního vzdělávání s kariérním poradenstvím. V roce 2014 se služby CVV zkvalitňovaly a rozšiřovaly. V databázi významně stoupl počet kurzů i vzdělavatelů, kteří je prostřednictvím CVV nabízí. On-line databáze se pro veřejnost stala ojedinělým přehledem o možnostech dalšího vzdělávání u široké škály vzdělavatelů včetně center celoživotního učení odborných škol. Kariérní poradenství se pobočkami v Brně, Hodoníně, Znojmě a Boskovicích stalo snadno dostupným pro všechny obyvatele kraje. Jeho základem zůstává individuální přístup. Kromě osobních konzultací realizovalo CVV i zážitkově- -informační programy pro budoucí absolventy i veřejnost. CVV se také etablovalo jako odborné informační středisko spolupracující napříč institucemi a projekty v oblasti dalšího vzdělávání a trhu práce. Za celý tým CVV děkuji všem, se kterými jsme v tomto roce spolupracovali. Mgr. Hana Rozprýmová, vedoucí CVV CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE

3 Výsledky činnosti za rok 2014 Kariérní poradenství 443 osobních konzultací poskytli v roce 2014 odborní poradci CVV Reference klientů kariérního poradenství: nabízí bezplatné kariérní poradenství nezaměstnaným, vstupujícím nebo vracejícím se na trh práce i hledajícím lepší uplatnění. V roce 2014 zlepšilo dostupnost této služby napříč Jihomoravským krajem, když po Brnu otevřelo pobočky také v Hodoníně, Znojmě a Boskovicích. Graf č. 1: Klienti kariérního poradenství podle vzdělání Vyučeni celkem ZŠ celkem SŠ celkem 40 % VŠ celkem Počet osobních konzultací se navýšil. Za otevřenou nabídku služeb široké veřejnosti bylo CVV oceněno Národní cenou kariérového poradenství Graf č. 2: Klienti kariérního poradenství podle zaměstnanosti Zaměstnaní 31 % Nezaměstnaní 208 klientů využilo služeb kariérního poradenství (132 žen a 76 mužů) Graf č. 3: Klienti kariérního poradenství podle věku let let let let 36 % Potřebovala jsem s někým probrat svou situaci a kariéru, ale nikdy se neodvážila zajít za odborníkem. I kvůli financím. V CVV jsem se cítila vítaně i bez peněz. Dělal jsem chyby v životopise, měl jsem návyky staré dvacet let. Díky poradenství CVV a také cvičnému výběrovému řízení, které jsem u vás absolvoval, jsem se posunul o hodně dopředu. O CVV jsem se dozvěděla při čekání na vlak ve stanici Moravský Krumlov. Následná osobní konzultace mi pomohla zorientovat se v možnostech na trhu práce v Jihomoravském kraji. 47 % 69 % let 33 % 4 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE

4 Výsledky činnosti za rok 2014 Databáze kurzů spravuje nejrozsáhlejší regionální databázi vzdělávacích kurzů pro dospělé. V roce 2014 se v ní významně navýšila nabídka kurzů, stoupl i počet vzdělavatelů. On-line databáze se stala pro všechny občany Průběžně doplňovaná databáze obsahuje více než Databáze zprostředkuje vzdělávací nabídku od více než 180 vzdělavatelů Jihomoravského kraje snadno dostupným nástrojem k vyhledávání kurzů a rekvalifikací, čímž podporuje jejich další vzdělávání. Vzdělavatelům je pak CVV partnerem pro zviditelnění jejich nabídky a propagaci vzdělávání napříč obory. kurzů a školení Graf č. 1: Nabídka kurzů podle typu vzdělavatelů Školy 1 Soukromí vzdělavatelé 8 Graf č. 2: Nezávazné přihlášky prostřednictvím databáze do ne/akreditovaných kurzů S akreditací 7 Bez akreditace 2 Graf č. 3: Struktura nabídky dalšího vzdělávání v databázi dle oborů Vzdělávání, výuka a školství Technické profese a řemesla 1 Sociální péče 7 % Služby zákazníkům 2 % Prostřednictvím databáze bylo podáno přes 800 Zdravotnictví 2 % nezávazných přihlášek do kurzů Osobní rozvoj a zájmové kurzy 20 % Administrativa, personalistika a finance 20 % Jazykové kurzy 12 % Gastronomie a potravinářství 3 % Počítačové kurzy a IT Počet registrovaných odběratelů newsletteru přesáhl Reference vzdělavatelů nabízejících kurzy v databázi CVV: Naše kurzy jsou díky vaší databázi k nalezení na internetu, velmi si vážíme vzájemné spolupráce. Současná forma propagace kurzů, kterou zajišťuje CVV, je velmi efektivní a plně nám vyhovuje. Vítáme možnost okamžitých úprav zadaných údajů. Databáze je velmi pružný a efektivní systém prezentace vzdělávání. Jakákoli propagace vedoucí k širšímu povědomí veřejnosti je vítanou součástí marketingu každého střediska celoživotního učení. 6 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE

5 Výsledky činnosti za rok 2014 Průzkum situace v oblasti dalšího vzdělávání v JMK Graf č. 3: Oborová struktura vzdělávací nabídky respondentů Hodnocení dalšího vzdělávání v JMK vzdělavateli: realizovalo průzkum mezi vzdělavateli z Jihomoravského kraje, který zjišťoval informace o aktuální situaci v oblasti dalšího vzdělávání. Většina vzdělavatelů vnímá další vzdělávání jako stále aktuálnější téma a plánují v této oblasti rozšířit nabídku. Pro všechny zúčastněné vzdělavatele je podstatným tématem kvalita, která by měla nahradit kritérium ceny, jež je preferováno v rámci výběrových řízení. Služby 10 % Zdravotnictví a sociální péče 10 % Nezačlenitelné programy 11 % Obecné vzdělání Vzdělávání a výchova 1 Humanitní vědy a umění Úroveň dalšího vzdělávání v JMK je velmi vysoká a založena na propracovaném systému; další možnosti pro zlepšení vidíme v užší spolupráci škol, firem a Úřadu práce, ale i systémových změnách. Graf č. 1: Typ subjektů zapojených do průzkumu Soukromí vzdělavatelé 61 % Střední školy 39 % Graf č. 2: Způsob financování kurzů dalšího vzdělávání Z fondů EU 16 % Úřad práce ČR 10 % Ostatní 3 % Účastníci kurzů 46 % Zaměstnavatelé 2 Zemědělství a veterinářství Technické vědy, výroba a stavebnictví 16 % 75 subjektů z celého regionu se zúčastnilo dotazníkového šetření Přírodní vědy, matematika a informatika Společenské vědy, obchod a právo 12 % 63 respondentů uvedlo, že účastníci jejich kurzů jsou zaměstnané osoby Nabídka se postupně rozšiřuje, ale zatím není širší veřejností vnímáno celoživotní vzdělávání jako něco nezbytného či normálního, ale spíše něco nadstandardního. Nabídka dalšího vzdělávání je celkem pestrá. Z mého pohledu je problém spíše na straně účastníků než vzdělávacích institucí a organizací. 8 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE

6 014 Přehled akcí CVV v roce 2 Cvičná výběrová řízení Oblíbenou formou přípravy na přijímací pohovor získali účastníci zpětnou vazbu k životopisu, motivačnímu dopisu a jejich prezentaci od personalisty a kariérních poradců. CVV realizovalo ve spolupráci s FSS MU i nácvik náročnější varianty výběrového řízení tzv. Assessment centrum. Kurz Kreativní životopis Dvouhodinový kurz s ukázkami možností a nástrojů pro vytváření životopisů. Účastníci si odnesli kreativně zpracovaný vlastní životopis v programu MS Word. Seminář áce Studium a prá v zahraničí v rámci TVD Ve spolupráci s EUROCENTRUM, valo EURES a DZS realizo CVV v rámci Týdnů vzdělávání dospělých informační akci pro zájemce o práci. a studium v zahraničí Doprovod vodn ný ý program Veletrhu odborného vzdělávání na MSV V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu připravilo CVV moderovaný program pro žáky ZŠ Jak si vybrat povolání a informacemi nabitý program pro SŠ Jak uspět na trhu práce. ý veletrh Evropský pomaturitního a celoživotního vzdělání Gaudeamus V listopadu 2014 prezentovalo CVV ve spolupráci se 17 jihomoravskými SOŠ kurzy dalšího vzdělávání a zkrácených studijních programů v rámci hojně navštěvovaného veletrhu Gaudeamus. Reportáže v ČRo Brno start! ní st Profesní Pro 165 žáků ze 6 jihomoravských středních škol připravilo CVV interaktivní zážitkový workshop zaměřený na budoucí absolventy a jejich vstup na trh práce. Škola ko on nččíí A CO DÁL? Na 9 SOŠ na Blanensku a v Hodoníně proběhl moderovaný program pro budoucí absolventy s informacemi a tipy pro vstup do světa práce. CVV na akci spolupracovalo s OHK v regionech, ÚP ČR a zástupci firem a podnikatelů. Český rozhlas Brno připravil ve spolupráci s CVV a 15 jihomoravskými SOŠ sérii reportáží o úspěšných žácích a absolventech učebních a maturitních oborů i kurzů dalšího vzdělávání dospělých.

7 POBOČKY CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Boskovice BRNO Znojmo Hodonín T f facebook.com/vzdelavanivsem

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více