SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009"

Transkript

1 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 126 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 9/1 převod finančních prostředků v rámci kapitoly 01 z položky nákup ostatních služeb na položku investice - budovy, haly a stavby (přípojky elektrické energie - stacionární sběrné místo Kolonka a Slovanka) Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 9/2 v roce 2009 (navýšení rozpočtu města o převod části hospodářského výsledku podnikatelské činnosti minulých let) převod finančních prostředků na provozní výdaje Návrh na navýšení příspěvku příspěvkové organizaci MŠ Laurinka a návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 9/3 v roce Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 9/ Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 9/6 (čerpání úvěru na projekty spolufinancované z fondů EU) Návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne změna částky v rozpočtovém opatření č. 6/12 v roce Návrh na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 Mateřské škole DUHA, o.p.s Návrh na udělení Ceny města Mladá Boleslav v roce Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav s účinností od Návrh na revokaci usnesení č na schválení Memoranda k projektu Naučná stezka na Chlum aneb Co ukrývá Praboleslav Návrh na revokaci usnesení č ze dne a revokaci usnesení č ze dne týkající se prodeje pp. 113/3 a stp. 826/2 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Jačkovi) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a návrh na prodej pp. 1119/49 a stp v k.ú. Mladá Boleslav (Petr Alvín) Návrh na směnu nemovitostí v k.ú. Mladá Boleslav (Jandl David) Návrh na bezúplatný převod části pp v k.ú. Mladá Boleslav a části pp. 707/1, části pp. 710 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (obec Řepov) Návrh na prodej stp. 6191, stp. 7027, pp. 1119/12, pp.1119/13, pp. 1407/7 a pp. 1115/13 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Cettlovi) Návrh na prodej stp a pp. 1135/3 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Gottvaldovi) Návrh na prodej pp. 121/7 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Mauermannovi) Návrh na prodej stp. 2453/2 a pp. 667/9 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Tomanovi) 2351

2 4234. Návrh na prodej pozemkové parcely 287/15 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (manželé Štajnerovi) Návrh na prodej části pp. 289/1 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (UNO NS spol. s. r.o.) Návrh na prodej domu čp. 46 na stp. 439, domu čp. 45 na stp. 441/1, objektu bez čp. na stp. 441/2, stp. 439, 441/1, 441/2 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (p. Říha) Návrh na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici sestávající z čp a 1177 v části obce Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích st.p.č o výměře 291 m 2 a st.p.č o výměře 291 m 2, spolu s příslušnými podíly na těchto zastavěných pozemcích a příslušnými podíly na společných částech domu, podle zák. 72/1994 Sb Návrh na schválení úhrady nákladů na stavební úpravy bytu č. 1065/12 na nám. Republiky 1065/III, Mladá Boleslav (manž. Najmanovi) Návrh na prominutí povinnosti k zaplacení příslušenství pohledávek dlužníků, kteří do dne zaplatili městu v plné výši dlužné částky nájemného Návrh na rozšíření zakázky: Kanalizace Debř, Mladá Boleslav II. etapa ul. Josefodolská rekonstrukce komunikace Návrh na schválení budoucího nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. (Mladá Boleslav-Staroměstské náměstí, Podchlumí-odkanalizování objektu LDN Návrh na schválení záměru změny Prohlášení vlastníka budovy čp. 822, 823 a 824 na tř. Václava Klementa na pozemku stp.č. 3533/1 o výměře 352 m 2, stp.č. 3533/2 o výměře 434 m 2 a stp.č. 3533/3 o výměře 352 m 2, v části obce Mladá Boleslav II, v k.ú. Mladá Boleslav a úhrady nákladů s tím spojených Návrh na schválení garance občanskému sdružení SEMIRAMIS Návrh na schválení uzavření nového znění Smlouvy o sdružení a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s BD Laurinova I 2352

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 9/1 převod finančních prostředků v rámci kapitoly 01 z položky nákup ostatních služeb na položku investice - budovy, haly a stavby (přípojky elektrické energie - stacionární sběrné místo Kolonka a Slovanka) rozpočtové opatření č. 9/1 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v celkové částce ,- Kč - přesun finančních prostředků z kap. 01, org. 230, 3725, položka zajištění provozu sběrných míst - nákup ostatních služeb na kap. 01, org. 230, 3725, položka investice - budovy, haly a stavby. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 9/2 v roce 2009 (navýšení rozpočtu města o převod části hospodářského výsledku podnikatelské činnosti minulých let) převod finančních prostředků na provozní výdaje a) rozpočtové opatření č. 9/2 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 3, ,51Kč navýšení rozpočtu města v příjmech převodem z nerozděleného hospodářského výsledku podnikatelské činnosti minulých let a výdajích na kap. 01 org. 107, par. 6171, pol o částku 1, ,-- Kč org. 107, par. 6171, pol o částku ,-- Kč org. 107, par. 6171, pol o částku ,51Kč org. 1107, par. 6171, pol o částku ,-- Kč b) použití části nerozděleného hospodářského výsledku podnikatelské činnosti z minulých let na doplnění rozpočtu města na r v částce 3, ,51 Kč. 2353

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na navýšení příspěvku příspěvkové organizaci MŠ Laurinka a návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 9/3 v roce 2009 a) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2009 Mateřské škole Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, IČ , o částku ,- Kč na ,- Kč b) rozpočtové opatření č. 9/3 v roce 2009: Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 ve výši ,-Kč z org.122, par.3419, pol Zimní stadion dotace na sportovní využití ZS na kap. 6, org. 407, par. 3111, pol neinvestiční příspěvek (MŠ Laurinka) ve výši ,-Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 9/4 a) poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o., se sídlem Starofarní 152, PSČ , IČ , ve výši ,07 Kč na modernizaci parkovacích ploch a chodníků před obchodním střediskem Máj b) rozpočtové opatření č. 9/4 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,07 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM: z org. 289, par. 2219, pol plošné parkování na org. 289, par. 2219, pol investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o., se sídlem Starofarní 152, PSČ , IČ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 9/6 (čerpání úvěru na projekty spolufinancované z fondů EU) 2354

5 rozpočtové opatření č. 9/6 v roce 2009: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM org. 3300, par. 3639, pol Staroměstské náměstí a jejich úhradu z úvěru na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a dalších zdrojů. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne změna částky v rozpočtovém opatření č. 6/12 v roce 2009 r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne 25. června 2009, a to v bodě I. částka rozpočtového opatření změnu částky rozpočtového opatření č. 6/12 v roce 2009 z ,97 Kč na ,97 Kč I vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 poskytnutí příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2009 z kapitoly 07: 1) Milence Hellwigové (nar.xxx), bytem xxxv, na II. etapu statického zajištění a obnovy zadního domu čp.15 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi ve výši 400 tis. Kč, 2) Mgr. Haně Patočkové (nar.xxx), bytem xxx, na výměnu 15 ks stávajících dřevěných oken za nová dřevěná u domu čp.76/46 v Nádražní ulici v Mladé Boleslavi ve výši 46 tis. Kč. 2355

6 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 Mateřské škole DUHA, o.p.s. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 Mateřské škole DUHA, o.p.s., IČ , se sídlem Novákova ul. 1143, Mladá Boleslav, na částečnou úhradu provozních nákladů ve výši ,- Kč, vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 30. října 2009, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na udělení Ceny města Mladá Boleslav v roce ) udělení Ceny města Mladá Boleslav v roce 2009 akademickému malíři Stanislavu Kovářovi, nar. xxx, bytem xxx 2) vyplacení částky ,- Kč z kap. 06 jako nedílné součásti udělované ceny. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav s účinností od dodatek č. 4, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, se sídlem Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, IČ , ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne , dodatku č. 2 ze dne a dodatku č. 3 ze dne s účinností od viz příloha č

7 vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení č na schválení Memoranda k projektu Naučná stezka na Chlum aneb Co ukrývá Praboleslav r e v o k u j e své usnesení č ze dne na schválení Memoranda k projektu Naučná stezka na Chlum aneb Co ukrývá Praboleslav Memorandum k projektu Naučná stezka na Chlum aneb Co ukrývá Praboleslav. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení č ze dne a revokaci usnesení č ze dne týkající se prodeje pp. 113/3 a stp. 826/2 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Jačkovi) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to v části I., kterou mělo být revokováno v plném rozsahu usnesení zastupitelstva města č ze dne r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu. 2357

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a návrh na prodej pp. 1119/49 a stp v k.ú. Mladá Boleslav (Petr Alvín) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to v bodě II. termín realizace usnesení z na prodej pozemkové parcely 1119/49 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 118 m 2 a stavební parcely 7150 (zastavěná plocha a nádvoří - pod domem čp. 45) o výměře 82 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Petra Alvína, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu 250,--Kč/m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na směnu nemovitostí v k.ú. Mladá Boleslav (Jandl David) n e směnu nemovitostí v k. ú. Mladá Boleslav: z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do majetku pana Davida Jandla, nar. xxx, bytem xxx 122 bytových jednotek v bytovém domě čp. 887 v části obce Mladá Boleslav II na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 756 m 2 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a domem zastavěném pozemku stp ve výši 34797/39575 za objekt čp (objekt občanské vybavenosti) v části obce Mladá Boleslav III na stp a stp (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře m 2, stp (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m 2, pp. 236/70 (ostatní plocha zeleň) o výměře m 2, pp. 236/77 (ostatní plocha zeleň) o výměře 599 m 2, pp. 236/78 (ostatní plocha zeleň) o výměře m 2, pp. 236/79 (ostatní plocha zeleň) o výměře 44 m 2, pp. 1559/3 (ostatní plocha manipulační plocha) o výměře 166 m 2, pp. 1559/6 (ostatní plocha manipulační plocha) o výměře 198 m 2 z majetku pana Davida Jandla, nar. xxx, bytem xxx do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to bez doplatku rozdílu hodnoty takto směňovaných nemovitostí. 2358

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na bezúplatný převod části pp v k.ú. Mladá Boleslav a části pp. 707/1, části pp. 710 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (obec Řepov) bezúplatný převod pozemků z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Obce Řepov, IČ , se sídlem Řepov, PSČ , a to: - části pozemkové parcely 1317 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 434 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav (dle do KN dosud nezapsaného geometrického plánu č /99 ze dne se jedná o nově vznikající pp. 1317/2) - části pozemkové parcely 707/1(ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 114 m 2 v katastrálním území Jemníky u Mladé Boleslavi (dle do KN dosud nezapsaného geometrického plánu č /99 ze dne se jedná o nově vznikající pp. 707/4) - části pozemkové parcely 710 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 119 m 2 v katastrálním území Jemníky u Mladé Boleslavi (dle do KN dosud nezapsaného geometrického plánu č /99 ze dne se jedná o nově vznikající pp. 710/3) vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej stp. 6191, stp. 7027, pp. 1119/12, pp.1119/13, pp. 1407/7 a pp. 1115/13 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Cettlovi) prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů pana Ivana Cettla, nar. xxx a paní Vendulky Cettlové, nar. xxx, společně bytem xxx, za cenu 250,--Kč/m 2, a to: - stavební parcely 6191 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 73 m 2 (pozemek pod domem čp. 93 ve vlastnictví pana Cettla) - stavební parcely 7027 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 65 m 2 (pozemek pod domem bez čp.) - pozemkové parcely 1119/12 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 24 m 2 - pozemkové parcely 1119/13 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 39 m

10 - pozemkové parcely 1115/13 (zahrada) o výměře 221 m 2 - pozemkové parcely 1407/7 (ostatní plocha- tok umělý) o výměře 44 m 2 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej stp a pp. 1135/3 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Gottvaldovi) prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů pana Petra Gottvalda, nar. xxx a paní Mgr. Julii Gottvaldové, nar. xxx, společně bytem xxx, za cenu 250,--Kč/m 2, a to: - stavební parcely 7036 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 79 m 2 (pozemek pod domem čp. 1 ve společném jmění manželů Gottvaldových) - pozemkové parcely 1135/3 (orná půda) o výměře 1079 m 2 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pp. 121/7 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Mauermannovi) n e prodej pozemkové parcely 121/7 (zahrada) o výměře 524 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Markéty Mauermannové, nar. xxx a Břetislava Mauermanna, nar. xxx, společně bytem xxx, a to za cenu 1.100,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. 2360

11 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej stp. 2453/2 a pp. 667/9 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Tomanovi) n e prodej stavební parcely 2453/2 (zastavěná plocha a nádvoří-společný dvůr) o výměře 51 m 2 a část pozemkové parcely 667/9 (zahrada) o výměře do 250 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů pana Jana Tomana, nar. xxx a paní Ludmily Tomanové, nar. xxx, společně bytem xxx č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej pozemkové parcely 287/15 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (manželé Štajnerovi) prodej pp. 287/15 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů pana Pavla Štajnera, nar. xxx, bytem xxx a paní Markéty Štajnerové, nar. xxx, bytem xxx, za účelem výstavby prodejny autodílů a autoservisu, a to dle Pravidel pro podporu vzniku nových pracovních míst schválených Zastupitelstvem města Mladá Boleslav usnesením č ze dne za kupní cenu Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím že kupní cena bude uhrazena do vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej části pp. 289/1 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (UNO NS spol. s. r.o.) 2361

12 prodej části pozemkové parcely 289/1 (orná půda) o výměře m 2 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslav (dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č /2009 ze dne se jedná o nově vznikající pp. 289/70) z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti UNO NS spol.s.r.o., IČ , se sídlem Limuzská 528/39, Praha 10 - Malešice, a to za cenu 850,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prodej domu čp. 46 na stp. 439, domu čp. 45 na stp. 441/1, objektu bez čp. na stp. 441/2, stp. 439, 441/1, 441/2 a pp v k.ú. Mladá Boleslav (p. Říha) n e prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav: - domu čp. 46 v Mladé Boleslavi III postaveného na stp.č. 439, - domu čp. 45 v Mladé Boleslavi III postaveného na stp.č. 441/1, - zemědělské stavby bez čp. v Mladé Boleslavi III postavené na stp.č. 441/2, - stavební parcely 439 o výměře 1051 m², - stavební parcely 441/1 o výměře 379 m², - stavební parcely 441/2 o výměře 562 m², - pozemkové parcely 1998 o výměře 560m² z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Zdeňka Říhy, nar. xxx, bytem xxx, a to za cenu Kč ,- s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, v návaznosti na smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici sestávající z čp a 1177 v části obce 2362

13 Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích st.p.č o výměře 291 m 2 a st.p.č o výměře 291 m 2, spolu s příslušnými podíly na těchto zastavěných pozemcích a příslušnými podíly na společných částech domu, podle zák. 72/1994 Sb. 1) prodej bytu č. 1176/6 (2+kk, 38,9 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 389/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Ing. Josefu Fabiánovi, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 2) prodej bytu č. 1176/23 (3+1, 66,3 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy paní Monice Řezníčkové, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 3) prodej bytu č. 1176/24 (3+1, 66,3 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy paní Mgr. Petře Bednářové, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 4) prodej bytu č. 1177/4 (2+kk, 40 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Ing. Miroslavu Kmošťákovi, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 5) prodej bytu č. 1177/9 (3+1, 66,3 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 663/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy do společného jmění manželů panu Ing. Josefu Nagyovi, nar. xxx, trvale bytem xxx a paní Ing. Tatjaně Nagyové, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 6) prodej bytu č. 1177/16 (2+kk, 40 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 400/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Ing. Eduardu Říhovi, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 2363

14 7) prodej bytu č. 1177/18 (3+1, 65,6 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 656/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 656/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy do společného jmění manželů panu MUDr. Martinu Procházkovi, nar. xxx a paní Vlastě Procházkové Dis., nar. xxx, oba trvale bytem xxx za cenu ,- Kč 8) prodej bytu č. 1177/31 (2+kk, 39,7 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 397/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 397/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvu (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Martinu Závodskému, nar. xxx, trvale bytem xxx za cenu ,- Kč vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení úhrady nákladů na stavební úpravy bytu č. 1065/12 na nám. Republiky 1065/III, Mladá Boleslav (manž. Najmanovi) n e úhradu finančních nákladů na stavební úpravy bytu č. 1065/12 na nám. Republiky čp. 1065/III, Mladá Boleslav, ve výši ,- Kč manž. Regíně a Ladislavu Najmanovým, bytem xxx. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prominutí povinnosti k zaplacení příslušenství pohledávek dlužníků, kteří do dne zaplatili městu v plné výši dlužné částky nájemného 2364

15 v souladu s usnesením zastupitelstva města č ze dne prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného p. Karlu Antošovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, ve výši 2.884,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 1, Pražská brána 112, Mladá Boleslav) manželům Zdeňkovi, nar. xxx, a Evě, nar. xxx, Bartákovým, oba trvale bytem xxx, ve výši 587,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č.3, Podchlumí 120) p. Radku Bartoňovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši ,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č.75, Havlíčkova 887, Mladá Boleslav) p. Vladimíru Burešovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 4 839,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 29, Zalužanská 1273, Mladá Boleslav) p. Andreasovi Carbonellovi Savigne, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 4 520,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č.15, V. Klementa 380, Mladá Boleslav) p. Miroslavu Cihimu, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 661,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 61, Havlíčkova 887, Ml. Boleslav ) p. Pavlovi Čáslavovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 2 761,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 10, Štefánikova 827, Mladá Boleslav) FK Mladá Boleslav, IČ , se sídlem U Stadionu 1118, Mladá Boleslav, ve výši 1 844,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 84, Havlíčkova 887, Mladá Boleslav) ve výši 7 537,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 93, Havlíčkova 887, Mladá Boleslav) ve výši 752,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 113, Havlíčkova 887, Mladá Boleslav) pí Martině Gáborové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 1 354,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 5, V. Klementa 380, Mladá Boleslav) pí Marii Herinkové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 5 453,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 13, Bělská 118) p. Martinovi Hlaváčkovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, ve výši 3 468,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 21, Zalužanská 1272, Mladá Boleslav) pí Věře Horáčkové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 7 932,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 8, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav) ve výši 6 084,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 76, Na Radouči 1081) pí Marii Hoření, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 78,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 9, Bělská 118 ) pí Blance Hrbáčkové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 958,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 5, Vodkova 134, Mladá Boleslav) p. Jiřímu Hrdličkovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, 2365

16 ve výši 1 253,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za služební byt 5.ZŠ, Dukelská 1112) p. Milanovi Hruškovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, ve výši 7 630,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 6, Zalužanská 1277) pí Lence Chaloupkové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 241,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 4, Bělská 118, Mladá Boleslav) p. Romanu Javorovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 3 696,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 22, Zalužanská 1177, Mladá Boleslav) p. Rudolfovi Karvaiovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 1 160,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 6, Vodkova 134) pí Ireně Kašíkové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 2 944,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 6, Krajířova 117 ) pí Haně Klabanové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 241,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 2, Pražská brána 112. Mladá Boleslav) p. Josefu Knesplovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 285,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č.8, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav) pí Alicji Konečné, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 397,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 22, Jičínská 1044, Mladá Boleslav) p. Antonínovi Konečnému, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 1 324,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 3, J. Palacha 1033, Mladá Boleslav) pí Romaně Kopankovové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 546,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 4, Krajířova 120) pí Anně Krčkové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 391,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 22, Zalužanská1176, Mladá Boleslav ) pí Gabriele Makulové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 1245,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 63, Havlíčkova 887, Mladá Boleslav ) p. Ivanu Markovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši ,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 38, Zalužanská 1273, Mladá Boleslav) p. Jiřímu Matyášovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 9 135,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 11, Zalužanská 1271, Mladá Boleslav) pí Lence Strnadové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 937,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č. 8, Ptácká 1340, Mladá Boleslav) pí Soně Šukové, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 1 387,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č.5, Erbenova 726, Mladá Boleslav) 2366

17 p. Juliu Turkovi, nar. xxx, trvale bytem xxx ve výši 1 313,-- Kč (za pozdní úhradu nájemného za období , za byt č.25, Havlíčkova 887, Mladá Boleslav) panu Brunovi Schinkmannovi ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru na Mírovém nám. 24, Mladá Boleslav) panu Karlu Hájkovi ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v Pražské bráně čp. 112, Mladá Boleslav) organizaci KDU - ČSL, Mladá Boleslav ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru Staroměstské nám. 150, Mladá Boleslav) realitní kanceláři DONI, Mladá Boleslav, ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru na Staroměstském nám. 150, Mladá Boleslav) společnosti Koupaliště s. r. o., Mladá Boleslav, ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru na nám. Republiky 1052, Mladá Boleslav) panu Ing. Miloši Pospíšilovi ve výši 3 661,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v ul Regnerova 1102, Mladá Boleslav) panu Zdeňku Ferklovi ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru na nám. Republiky 1160, Mladá Boleslav) panu Jaromírovi Břízovi ve výši 3 286,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v ul. Jana Palacha 1212, Mladá Boleslav) panu Stanislavu Košvancovi ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v ul. Jana Palacha 1213, Mladá Boleslav) panu Vladislavu Chaloupkovi ve výši 3 784,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v ul. Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav) panu Davidovi Krejčímu ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v ul. Bělská 118/17) společnosti RM systém a. s. ve výši 2 101,- Kč (za pronájem nebytového prostoru ve Starofarní ul. čp. 152, Mladá Boleslav) společnosti MID Dubský ve výši 7 414,- Kč (za pronájem nebytového prostoru ve Starofarní ul. čp. 152, Mladá Boleslav) společnosti Whitesoft ve výši 4 320,- Kč (za pronájem nebytového prostoru ve Starofarní ul. čp. 152, Mladá Boleslav) panu Oldřichovi Hlaváčovi ve výši (za pronájem nebytového prostoru ve Starofarní ul. čp. 152, Mladá Boleslav) Odborové organizaci OS KOVO Škoda Auto ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v ul. Dukelská 299, Mladá Boleslav) sdružení Zapadlová Jonáš ve výši ,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v ul. Jiráskova 845, Mladá Boleslav) paní Martině Fialové ve výši 5 813,- Kč (za pronájem nebytového prostoru v ul. Havlíčkova 994, Mladá Boleslav) vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 2367

18 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozšíření zakázky: Kanalizace Debř, Mladá Boleslav II. etapa ul. Josefodolská rekonstrukce komunikace rozšíření zakázky: Kanalizace Debř, Mladá Boleslav II. etapa ul. Josefodolská rekonstrukce komunikace o vícepráce v hodnotě ,70 Kč vč. DPH dle přílohy důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení budoucího nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. (Mladá Boleslav-Staroměstské náměstí, Podchlumí-odkanalizování objektu LDN budoucí nepeněžitý vklad Statutárního města Mladá Boleslav, jehož předmětem je: - kanalizační stoka KT 300 mm, délky 28,1 m, ležící na pozemku 1208/2, 1234 v k.ú. Mladá Boleslav (lokalita- Mladá Boleslav-Staroměstské náměstí, prodloužení kanalizace) příloha č. 1 - kanalizační stoka KT DN 300,600 a 800 mm, délky 362,5 m, ležící na pozemku 244/1, 244/13, 244/14, 1139/2, 1327/1 a 1340/1 v k.ú. Mladá Boleslav (lokalita Podchlumí odkanalizování objektu LDN) příloha č. 2 do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, dle přiložených smluvních dokumentů vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č

19 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení záměru změny Prohlášení vlastníka budovy čp. 822, 823 a 824 na tř. Václava Klementa na pozemku stp.č. 3533/1 o výměře 352 m 2, stp.č. 3533/2 o výměře 434 m 2 a stp.č. 3533/3 o výměře 352 m 2, v části obce Mladá Boleslav II, v k.ú. Mladá Boleslav a úhrady nákladů s tím spojených záměr změny Prohlášení vlastníka budovy čp. 822, 823 a 824 na tř. Václava Klementa na pozemku stp.č. 3533/1 o výměře 352 m 2, stp.č. 3533/2 o výměře 434 m 2 a stp.č. 3533/3 o výměře 352 m 2, v části obce Mladá Boleslav II, v k.ú. Mladá Boleslav a s úhradou nákladů s tím spojených, ve výši max. do 250.tis. Kč vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení garance občanskému sdružení SEMIRAMIS a) poskytnutí garance do výše ,-Kč (Slovy: pět milionů korun českých) občanskému sdružení SEMIRAMIS, IČ , se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk , jako příjemci dotace z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy, Statutárním městem Mladá Boleslav, na projekt reg. číslo CZ.1.15/3.2.00/ Víceúčelová budova služeb protidrogové prevence, a to na základě smlouvy, sepsané formou notářského zápisu, kterou se garant pro případ, že nebude mít příjemce dotace dostatečně finanční zdroje, zaváže, že udrží provoz zařízení a pracovní místa související s poskytnutou dotací, které mají být zajištěny v zakoupené a modernizované budově po dobu udržitelnosti projektu, za podmínky zřízení zástavního práva k domu čp. 162 na pozemku stp a stp (zastavěný plocha a nádvoří) v k.ú. Mladá Boleslav, ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav, v souladu s ustanovením 155 odst. 3 občanského zákoníku b) poskytnutí garance nad částku 5 milionů Kč občanskému sdružení SEMIRAMIS, IČ , se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk , jako příjemci dotace z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy, Statutárním městem Mladá Boleslav, na projekt reg. číslo CZ.1.15/3.2.00/ Víceúčelová budova služeb protidrogové prevence, a to na základě smlouvy, sepsané formou notářského zápisu, kterou se garant pro případ, že nebude mít příjemce dotace dostatečně finanční zdroje, zaváže, že udrží provoz zařízení a pracovní místa související s poskytnutou dotací, které mají být zajištěny v zakoupené a modernizované budově po dobu udržitelnosti projektu, za podmínky, že společně a nerozdílně se statutárním městem Mladá Boleslav bude garantem tohoto projektu Středočeský kraj a bude po stanovenou dobu udržitelnosti 2369

20 projektu garantovat stejný objem prostředků poskytovaný z jeho rozpočtu na činnost sdružení jako v roce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení uzavření nového znění Smlouvy o sdružení a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s BD Laurinova I a) uzavření nového znění Smlouvy o sdružení s Bytovým družstvem Laurinova I, se sídlem Mladá Boleslav, Štefánikova 1373/III, PSČ , IČ , dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení b) uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s Bytovým družstvem Laurinova I, se sídlem Mladá Boleslav, Štefánikova 1373/III, PSČ , IČ , k nemovitostem zapsaným ke dnešnímu dni na listech vlastnictví číslo a číslo pro k.ú. Mladá Boleslav, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 2370

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 160 Vydána dne 25.4.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5286. Zpráva o vyřízení interpelací 5287. Protokol

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Přítomni:, Ing. Marek Czechmann, Mgr. Václav Gabriel, Ing. Ladislav

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

3. Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku na Drahách a zveřejnění záměru pronájmu uvolněných pozemků

3. Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku na Drahách a zveřejnění záměru pronájmu uvolněných pozemků čj. MCH 2298/2013 spisová značka 2085/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 74. zasedání dne 9. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 4 / 1 3 program

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 Usnesení RM 1/26/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 26. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program:

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 147. jednání Rady města

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005 Usnesení č. RM 05 33 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 38. jednání datum konání: 16.11.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0662/RM38/2015 Bezplatný výlep plakátů pro akci Českokrumlovský

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic:

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014 Rada města Čelákovic: 755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/2096/Rch/2014 V Havířově dne 29.1.2014 Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015 Číslo jednání: JedNZ3-4/2015 Datum jednání: 12.02.2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-48/2015) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch, Milan Demela

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více