Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl"

Transkript

1 Bengálské ohně chlorečnan draselný KClO 3, moučkový cukr, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dusičnan strontnatý Sr(NO 3 ) 2, třecí miska, filtrační papír, lžička, stojany, provázek Postupně rozetřeme v misce všechny chemikálie. Přesypáváním na papíře připravíme směsi: 1 g KClO g cukru + 2 g Sr(NO 3 ) 2 = červený oheň 1 g KClO g cukru + 2 g Ba(N0 3 ) 2 = zelený oheň Směs zabalíme do filtračního papíru, balíček položíme na nehořlavou podložku a zapálíme např. hořící špejlí. Pokud máme prostor, můžeme jednotlivé balíčky mezi sebou svázat provázkem (nebo zápalnou šňůrou, viz níže) a zavěsit mezi tyče. Možné je také uspořádat pokus v kovové misce. Princip: Chlorečnan draselný má silné oxidační účinky, látkou, která se oxiduje, je v tomto případě cukr. Z cukru vzniká za vysoké teploty karamel, který voní a má hnědou barvu. Barnaté a strontnaté ionty barví plamen (Sr 2+ červeně, Ba 2+ zeleně). Cukr je možno nahradit škrobem. Pokus provádíme nejlépe venku nebo v digestoři. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl R. Sloup 2004

2 Blesky ve zkumavce Pomůcky a chemikálie: držák na zkumavky, zkumavka, kádinka 250 ml, kyselina sírová H 2 SO 4, manganistan draselný KMnO 4, ethanol C 2 H 5 OH Kyselinu sírovou ve zkumavce opatrně převrstvíme ethanolem a pak do zkumavky vhodíme pár zrnek manganistanu draselného. Na rozhraní obou kapalin se tvoří jiskry, děj probíhá podle rovnic: 2KMnO 4 + H 2 SO 4 Mn 2 O 7 + K 2 SO 4 + H 2 O 2Mn 2 O 7 4MnO 2 + 3O 2 6KMnO 4 + 9H 2 SO 4 5O 3 + 6MnSO 4 + 3K 2 SO 4 + 9H 2 O C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Podobně jako v pokusu Zapálení kahanu bez zápalek vzniká oxid manganistý a ozon. Po zahřátí poskytují kyslík a ten prudce reaguje s ethanolem. Metodické poznámky: stěny zkumavky musí být suché, zkumavku je vhodné chladit množství KMnO 4 nesmí být velké, aby kapaliny nevzkypěly blesky se objevují až po chvíli používat obličejový štít

3 Černý cukr kádinka 400 ml, cukr krupice (jemná) C 12 H 22 O 11, kyselina sírová H 2 SO 4, Petriho miska, rukavice Postup a princip: Do větší kádinky umístěné v Petriho misce nasypeme asi 20 g pískového cukru (nebo rozetřeme 3 kostky cukru) a nalijeme na něj asi 50 ml koncentrované kyseliny sírové. Po chvíli by mělo být vidět, jak cukr černá a bobtná. Kyselina sírová má dehydratační účinky a odnímá cukru vodu. Tím dochází k jeho zuhelnatění (černá hmota). Zároveň vzniká velké množství plynů, které vytlačují hmotu vzhůru. V ideálním případě může dojít k tomu, že cukr z kádinky vystoupá ven. Pozor, při pokusu se uvolňuje oxid siřičitý! Provádíme tedy pokus pouze na větraném místě nebo v digestoři.

4 Důkaz kyslíku kuželová baňka, roztok peroxidu vodíku H 2 O 2 (cca 10%), oxid manganičitý MnO 2 (manganistan draselný KMnO 4 ), špejle, sirky Do baňky s 10 ml peroxidu vodíku přisypeme na špičku lžičky oxidu manganičitého nebo manganistanu draselného. Můžeme sledovat bouřlivou reakci provázenou vznikem velkého množství plynu kyslíku. Po chvilce vsuneme do baňky žhnoucí špejli, která se v nadbytku kyslíku rozhoří jasným, svítivým plamenem, neboť kyslík podporuje hoření. Katalyzovaným rozkladem (manganistanem draselným, dvojchromanem draselným nebo oxidem manganičitým) peroxidu vodíku vzniká kyslík Rovnice: 2H 2 O 2 O 2 + 2H 2 O

5 Faraonovi hadi I. K přípravě faraonových hadů literatura uvádí řadu návodů. Vesměs se jedná o sypané materiály ve staniolu, miskách nebo materiály spojené vhodným tmelem. oxid chromitý Cr 2 O 3, sacharoza (cukr krupice), hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) NaHCO 3, ethanol C 2 H 5 OH, kovová miska, odměrný válec (50 ml), třecí miska s tloučkem, filtrační papír, špejle Oxid chromitý nasypeme do misky, uprostřed hromádky vyhloubíme důlek. Smícháme cukr krupici s jedlou sodou v hmotnostním poměru 9:1 (např. 18 g cukru + 2 g sody). Tuto směs rozmělníme v třecí misce. Takto připravenou směs nasypeme do vyhloubeného důlku v oxidu chromitém a misku podložíme archem filtračního papíru. Ethanolem (40 50 ml) rovnoměrně navlhčíme oxid chromitý (směs cukru se sodou musí zůstat suchá) a opatrně zapálíme hořící špejlí. Po chvilce hoření začne v misce vyrůstat had. Princip: 2NaHCO 3 CO 2 + H 2 O + Na 2 CO 3 Spalování organických látek. Tělo hada je tvořeno uhlíkem vznikajícím při spalování cukru. Růst hada je způsoben vytlačováním produktů spalování oxidem uhličitým, který vzniká i při rozkladu hydrogenuhličitanu sodného. Poznámka: Oxid chromitý lze nahradit jemným popelem nebo pískem (pak ale musíme zvýšit množství ethanolu).

6 Faraonovi hadi II. rtuť Hg, kyselina dusičná HNO 3, roztok chloridu železitého FeCl 3, thiokyanatan draselný KSCN, škrob (C 6 H 10 O 5 ) n Příprava: Níže uvedený návod je sice pracný a zdlouhavý, ale výsledek je zaručený. V digestoři přelijeme 30 g rtuti 60 ml koncentrované kyseliny dusičné. Když bouřlivá reakce spojená s vývojem oxidů dusíku ustane a veškerá rtuť se rozpustí, vyvaříme oxidy dusíku (při zahřívání již neunikají hnědé dýmy). Po ochlazení k reakční směsi přikapáváme pár kapek roztoku železité soli (jako indikátor srážení). Potom si připravíme nasycený roztok thiokyanatanu draselného. Tento roztok za míchání a chlazení postupně dávkujeme do roztoku dusičnanu rtuťnatého tak, aby nevzniklo trvale červené zabarvení směsi thiokyanatanu železitého Fe(SCN) 3 a komplexních thiokyanatanů [Fe (SCN)(H 2 O) 5 ] 2+ a [Fe (SCN) 6 ] 3-. Dříve než odsajeme vzniklou sraženinu thiokyanatanu rtuťného, připravíme si roztok škrobu rozvařením lžičky škrobu ve 100 ml vody. Sraženinu thiokyanatanu odsajeme na Büchnerově nálevce, promyjeme roztokem škrobu a tvarujeme oválky velikosti fazole. Jednotlivá vajíčka vysušíme při 50 C. Jednotlivá vajíčka na volném prostranství zapalujeme. Z každého vajíčka se při hoření vylíhne had, jehož velikost závisí na velikosti vajíčka. Jeho zbarvení závisí na množství použitého škrobu. Při použití menšího množství škrobu vzniká had téměř bílý, použijeme-li škrobu více, had je tmavší. Princip: Při zapalování začne prudká exotermická reakce, při níž se vyvíjí velké množství plynů. Ty tlačí na lehkou škrobovou složku vajíčka a vytlačují spečený škrob ven ze skořápky do volného prostoru. Na vzduchu okraje hada chladnou a ten roste dál do délky. Poznámka: Zapalujeme venku nebo v digestoři!

7 Hasící přístroj Pomůcky a chemikálie: odsávací baňka (alespoň 500 ml), malá zkumavka, nasycený roztok jedlé sody NaHCO 3, roztok kyseliny chlorovodíkové HCl (15%), saponát, pryžová zátka, ethanol C 2 H 5 OH, vata Baňku naplníme do poloviny roztokem sody. Do malé zkumavky dáme roztok kyseliny a pomalu ji vsuneme do baňky. Přidáme saponát a baňku zazátkujeme. Založíme oheň zapálením smotku vaty namočeného v ethanolu. Odvodnou trubici namíříme na oheň a baňku rychle překlopíme dnem vzhůru. Nesmíme povolit zátku, nejlepší je ji držet celou vnitřní dlaní. Rychlá tvorba pěny v baňce vypudí kapalinu a pěnu směrem na oheň. Rovnice: NaHCO 3 + HCl CO 2 + H 2 O + NaCl Vysvětlení: Po překlopení baňky se promíchá kyselina s roztokem sody a dojde k rychlé neutralizaci, při které vzniká velké množství plynu (CO 2 ). Ten napění saponát a tlakem pěny a plynu je obsah baňky vypuzen ven hasící efekt.

8 Hořící sníh (pěna) Pomůcky a chemikálie: karbid vápenatý CaC 2, voda, dělicí nálevka, frakční baňka, kádinka 500 ml, špejle, sirky, saponát Postup a princip: V aparatuře pro vývoj plynu připravíme ethyn tak, že do frakční baňky nasypeme několik kousků karbidu vápníku a z dělící nálevky přikapáváme vodu. Probíhá bouřlivá reakce podle rovnice: CaC 2 + 2H 2 O Ca(OH) 2 + C 2 H 2 Vznikající plyn jímáme do velké kádinky nebo pneumatické vany s vodou a saponátem. Po odstranění aparatury přiblížíme ke vzniklým bublinkám hořící špejli. Ethyn (triviálně acetylen) je velmi hořlavý plyn, který se vzduchem tvoří výbušnou směs, která prudce vzplane čadivým plamenem. Hořící sníh (postup podle K. Poláčka: Bylo nás pět ) Postup a princip: Princip je stejný jako u předchozího pokusu. Kousky karbidu hodíme do sněhu a počkáme až začne reagovat. Unikající páry ethynu zapálíme hořící špejlí. R. Sloup

9 Chemické jo-jo odměrný válec nebo velká zkumavka, fenolftalein, voda, benzín nebo toluen C 6 H 5 CH 3, sodík Na Postup a princip: Do středně velkého válce nalijeme do poloviny vodu a přidáme několik kapek fenolftaleinu. Vodu převrstvíme stejným množstvím benzínu nebo toluenu. Do válce vhodíme kousek sodíku (válec je možné přikrýt hodinovým sklem). Sodík v benzínu nereaguje a klesá, až se dotkne vodní hladiny. S vodou reaguje prudce a vznikající plynný vodík (uvolňující se bublinky) ho vystřelí opět vzhůru do benzínové vrstvy sodík takto poskakuje v benzínové vrstvě, což připomíná jo-jo. Voda se postupně barví fialově fenolftaleinem díky zásaditému prostředí, které tvoří vznikající roztok hydroxidu sodného. Rovnice: 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2

10 Létající plechovka granulovaný zinek Zn, kyselina chlorovodíková HCl, Ehrlenmayerova baňka (200 ml), plechovka od nápojů, špejle Do dna plechovky prorazíme otvor (průměr cca 5 mm). Do Ehrlenmayerovy baňky vhodíme několik granulí zinku a přelijeme asi 60 ml HCl zředěné v objemovém poměru 2:1. Vznikající vodík jímáme do plechovky otočené dnem vzhůru, otvor v plechovce ucpeme prstem. Plechovku naplněnou vodíkem (stále dnem vzhůru!) postavíme šikmo na špejli, aby se do ní mohl nasávat vzduch, nebo ji necháme stát na baňce. Po chvíli unikající vodík zapálíme hořící špejlí, ozve se silný výbuch a plechovka vyletí prudce vzhůru. Princip: Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 2H 2 + O 2 2H 2 O Vznikající vodík uniká otvorem vzhůru, protože je lehčí než vzduch. Vodík tvoří se vzduchem výbušnou směs. Jakmile se vytvoří výbušná koncentrace, skočí plamen do plechovky a směs naráz vzplane. Tlakem vznikající vodní páry je plechovka vymrštěna vzhůru. R. Sloup 2008

11 Nehořlavá bankovka Pomůcky a chemikálie: bankovka, kádinka, chemické kleště, sirky ethanol C 2 H 5 OH Bankovku namočíme do 50% roztoku ethanolu. Přebytečný roztok z bankovky jemně vymačkáme, uchopíme kleštěmi za roh a zapálíme. Jakmile plamen uhasne, můžeme dát bankovku prohlédnout. Rovnice: C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Při hoření se páry těkavého ethanolu ze směsi rychleji uvolňují a hoří na povrchu papíru. Voda zůstává v papíru, odpařuje se a ochlazuje jej. Tak zabraňuje jeho hoření. Metodické poznámky: Bankovka nesmí být mastná a její okraje roztřepené! R. Sloup, 2008

12 Podřezání studenta tupým nožem Pomůcky a chemikálie: nůž, vata, kádinky 100 ml, roztoky chloridu železitého FeCl 3 a thiokyanatanu draselného KSCN (cca 10%) Studenta dezinfikujeme namočenou vatou na vnitřní straně předloktí a pak řízneme nožem. Skutečnost je tajemstvím, ale probíhá podle rovnice: FeCl 3 + 3KSCN Fe(SCN) 3 + 3KCl Vysvětlení: Jde o substituční reakci, při které dochází k záměně kationtů v roztocích solí a tím i ke změně jejich barvy. Vatu namočíme v roztoku FeCl 3 a nůž opláchneme předem v roztoku thiokyanatanu. Samozřejmě řežeme tupou stranou nože.

13 Propanbutanové divadlo I. Pomůcky a chemikálie: plechový kanálek, stojan, držáky, svíčka, sirky, velká a široká kádinka, zkumavka, (teploměr), tlaková láhev na PB, případně láhev s plynem do zapalovače Z tlakové lahve přelijeme asi 3 ml kapalného plynu do zkumavky. Pokud chceme, umístíme do něj teploměr a po chvilce odečteme teplotu. Pak nalijeme kapalinu do kádinky. Pod šikmo upevněný plechový kanálek postavíme zapálenou svíčku. V okamžiku, kdy se kapalina ze dna kádinky odpaří, vylijeme její obsah do kanálku. Proběhne prudká reakce a plyny shoří podle rovnic: 2C 4 H O 2 8CO H 2 O 2C 3 H O 2 6CO 2 + 8H 2 O Vysvětlení: Plyny jsou skladovány a využívány většinou stlačené, při jejich uvolňování dochází k rozpínání a poklesu jejich teploty. U nižších uhlovodíků se teplota snižuje až pod 0 C. Plyny můžeme přelévat stejně jako kapaliny. Protože jsou propan i butan plyny těžší než vzduch, zůstávají po odpaření na dně kádinky. Po vylití se zase rychle posunou po žlábku směrem dolů ke svíčce, kde vzplanou. Metodické poznámky: Při zapalování svíčky mějte PB směs dostatečně daleko! Při přelévání dejte pozor na ruce, obličej a na ofinku! Nelekněte se, oheň je velký, ale nejvíc si můžete ublížit sami.

14 Propanbutanové divadlo II. Pomůcky a chemikálie: Stojan na zkumavky, sirky, zkumavky, (teploměr), tlaková láhev na PB, případně láhev s plynem do zapalovače, voda Do zkumavky nalijeme asi 2 cm 3 vody. Z tlakové lahve přidáme asi 3 ml plynu. Pokud chceme, umístíme do něj teploměr. Pak postavíme zkumavku do stojánku. Páry nad zkumavkou zapálíme sirkou. Proběhne reakce a plyny shoří podle rovnic: 2C 4 H O 2 8CO H 2 O 2C 3 H O 2 6CO 2 + 8H 2 O Vysvětlení: Plyny jsou skladovány a využívány většinou stlačené, při jejich uvolňování dochází k rozpínání a poklesu jejich teploty. U nižších uhlovodíků se teplota snižuje až pod 0 C, přesto v kádince vřou. Plyny můžeme přelévat stejně jako kapaliny. Protože jsou propan i butan plyny těžší než vzduch, zůstávají po odpaření na dně zkumavky. Odpařením se ale zvětšuje jejich objem, proto pozor na otevřený oheň v okolí! Poznámka: Při zapalování plynu do zapalovače nezapalujeme směs ale pouze butan.

15 Prskavky práškový hliník Al, práškové železo Fe, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dextrin nebo škrob, třecí miska s tloučkem, štětec, obličejový štít K 5,5 g jemně rozetřeného dusičnanu barnatého přidáme 2,5 g práškového železa, 0,5 g práškového hliníku a 1,5 g dextrinu. Ke směsi přidáme takové množství vody, aby vznikla hustá kaše. Tuto kaši štětcem naneseme na železný drát a necháme zaschnout. Po zaschnutí jedné vrstvy musíme nanést ještě další vrstvy. Prskavky hoří teprve po dokonalém zaschnutí podle rovnic: 4Fe + 3O 2 2Fe 2 O 3 Poznámka: 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3 Pokus lze uspořádat také v misce, ovšem samozřejmě bez dextrinu, potom jej iniciujeme opatrně např. hořící špejlí. Používáme obličejový štít!

16 Reakce manganistanu draselného s glycerolem manganistan draselný KMnO 4, glycerol C 3 H 5 (OH) 3, třecí miska s tloučkem, porcelánová miska (hodinové sklíčko), kádinka (100 ml), pipeta Postup a princip: Na porcelánovou misku (hodinové sklíčko) nasypeme lžičku jemně rozetřeného manganistanu draselného a z pipety opatrně přidáváme glycerol. Po chvilce manganistan vzplane a hoří intenzívním plamenem. Manganistan draselný je silné oxidační činidlo a glycerol oxiduje až na oxid uhličitý a vodu podle rovnice: 14KMnO 4 + 4C 3 H 5 (OH) 3 7K 2 CO 3 + 7Mn 2 O 3 + 5CO H 2 O

17 Složení slin Pomůcky: zkumavky, pipety, nálevka, filtrační papír, univerzální indikátorový papírek, skleněná tyčinka Chemikálie: roztoky AgNO 3, (w = 5%), molybdenanu amonného (w = 2%), FeCl 3, BaCl 2 (oba w = 5%), šťavelanu amonného (w = 4%), roztoky kyseliny octové, dusičné a chlorovodíkové (w = 10%) Princip: Sliny obsahují kromě bílkovin také řadu rozpuštěných solí. Po odstranění většiny bílkovin vysrážením lze dokázat jejich ionty pomocí charakteristických analytických reakcí. Pracovní postup: a) Odběr slin: Ústa několikrát dobře propláchneme vlažnou vodou. Sliny pak necháme volně vytékat do připravené zkumavky. b) Stanovení ph: Pomocí univerzálního indikátorového papírku stanovíme ph slin. c) Stanovení některých iontů: K 5 cm 3 slin přidáme po kapkách roztok kyseliny octové až do vzniku zákalu. Směs přefiltrujeme přes filtrační papír. Z filtrátu odebereme 1 cm 3 a provedeme následující zkoušky: Důkaz chloridu: K filtrátu přidáme roztok dusičnanu stříbrného, vznikne bílá sraženina. Důkaz síranu: Filtrát okyselíme zředěnou kyselinou dusičnou a přidáme roztok chloridu barnatého. Vznikne bílá sraženina. Důkaz vápenatých iontů: K filtrátu okyseleného roztokem HCl přidáme 0,5 cm 3 roztoku šťavelanu amonného. Vznikne bílá sraženina. Důkaz thiokyanatanu: Filtrát okyselíme roztokem HCl, přidáme roztok chloridu železitého. Vzniká červené zbarvení.

18 Sopka dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, lžička, špejle dichroman amonný nasypeme na nehořlavou podložku do kužele, který zapálíme hořící špejlí nebo zahřejeme nad kahanem. Princip: Tepelný rozklad dichromanu amonného probíhá podle rovnice: (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 (s) Cr 2 O 3 (s) + N 2 (g) + 4H 2 O (g) oranžový zelený Vznikající plynný dusík a vodní pára nadnáší částečky Cr 2 O 3 do vzduchu a bezprostředního okolí. Ty mají oproti původnímu dichromanu výrazně nižší hustotu, ale větší objem. Reakce připomíná žhnoucí sopku chrlící popel. Poznámka: Dichroman amonný patří mezi látky nebezpečné N, T+, E! Vzniklý oxid chromitý můžeme využít při pokusu Faraonovi hadi, viz výše.

19 Zapálení kahanu bez zápalek lihový kahan, tyčinka, kádinka, lžička, manganistan draselný KMnO 4, kyselina sírová H 2 SO 4 Asi čtvrt malé lžičky jemně rozetřeného manganistanu draselného přelijeme malým množství kyseliny sírové, aby vznikla hustá kaše. Tyčinkou naneseme částečky kaše na knot lihového kahanu prosyceného ethanolem, který se vznítí. Rovnice: 2KMnO 4 + H 2 SO 4 Mn 2 O 7 + K 2 SO 4 + H 2 O 2Mn 2 O 7 4MnO 2 + 3O 2 C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Reakcí koncentrované kyseliny sírové s manganistanem draselným vzniká oxid manganistý, který se při styku s organickými látkami rozkládá za vzniku tepla, které způsobí vznícení. Metodické poznámky: Knot musí být provlhlý lihem a směs čerstvě připravená - pozor na bezpečnost! Pokud nemáme lihový kahan, postačí bavlněný provázek namočený v ethanolu.

20 Zápalná šňůra Pomůcky: kádinka, bavlna Chemikálie: chlorečnan sodný NaClO 3, hexakyanoželezitan draselný K3 [Fe(CN) 6 ] (červená krevní sůl) Do horkého roztoku 50 ml vody, 18 g chlorečnanu sodného a 2 g červené krevní soli namáčíme silnější bavlněnou přízi. Přebytečnou kapalinu odstraníme protažením šňůry mezi prsty. Usušíme ji a chráníme před vlhkem. Rovnice: 2NaClO 3 2NaCl + 3O 2 Vysvětlení: Bavlna se nasytí chlorečnanem, který se při zapálení šňůry rozkládá na kyslík a chlorid. Spalování probíhá tím rychleji, čím více vzduchu se ke šňůře dostane. Metodické poznámky: Místo chlorečnanu sodného lze použít i chlorečnan draselný. Vhodné použití šňůry je při zapalování např. bengálských ohňů (viz výše).

21 Zkáza Titaniku skleněná vana, fenolftalein, voda, sodík Na, papírová lodička Postup a princip: Do skleněné vany nalijeme do poloviny vodu a přidáme několik kapek fenolftaleinu. Směs promícháme. Do papírové lodičky vložíme 2-3 kousky sodíku a opatrně ji položíme na hladinu. Odstoupíme do vzdálenosti asi 1,5 metru. Po chvilce se papír nasaje vodou a sodík zvlhne. S vodou potom reaguje prudce podle rovnice: 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2 Vznikající plynný vodík vzplane od reagujícího sodíku a páry sodíku barví plamen žlutě. Pokud se lodička rychle nepotopí, vzplane také. Voda ve vaně se postupně barví fialově fenolftaleinem díky zásaditému prostředí, které tvoří vznikající roztok hydroxidu sodného. Poznámka: Pokus je možné provézt také s draslíkem, plamen bude zabarven do fialova a reakce bude rychlejší.

22 Zubní pasta pro slony kuželová baňka (500 ml), roztok peroxidu vodíku H 2 O 2 (30%), nasycený roztok jodidu draselného KI, saponát, potravinářské barvivo, lžička, tyčinka Do větší nádoby nebo do výlevky postavíme kuželovou baňku o objemu alespoň 500 ml. Do baňky nalijeme 50 ml koncentrovaného peroxidu vodíku a přidáme 20 ml saponátu, např. Jaru. Je možné také přidat asi půl sáčku potravinářského barviva. Směs promícháme tyčinkou a pak do ní rychle! nalijeme 10 ml nasyceného roztoku KI. Pozorujeme vznik zubní pasty pro slony. Princip: Peroxid vodíku se vlivem jodidu draselného rozpadá na kyslík a vodík podle rovnice: H 2 O 2 H 2 + O 2 Vznikající plyny pronikají do roztoku a vytváří se saponátem velké množství pěny, které je vytlačováno zúženým hrdlem baňky. Přidané barvivo dodá pěně požadovanou barvu zubní pasty. Pokud budete používat starší roztok jodidu, bude barva pěny žlutá.

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 8 Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

Odborná práce přírodovědného kroužku Gymnázia Jana Opletala Litovel, Opletalova 189. Sacharidy

Odborná práce přírodovědného kroužku Gymnázia Jana Opletala Litovel, Opletalova 189. Sacharidy Odborná práce přírodovědného kroužku Gymnázia Jana Opletala Litovel, Opletalova 189 Sacharidy Vypracovali: Jana Andrýsková, Aneta Čulíková, Jan Dvořáček, David Hrachovina, Petra Hrachovinová, Eva Podivínská,

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více

Téma: Bengálské ohně (provádí studenti SPŠCH)

Téma: Bengálské ohně (provádí studenti SPŠCH) Téma: Bengálské ohně (provádí studenti SPŠCH) Úkol: Připravte bengálské ohně rozdílných barev. Teorie: Bengálský oheň je druh pyrotechnické směsi. V závislosti na dodané příměsi má různé barvy. Škrob slouží

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip:

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip: chlorid železitý FeCl 3, thiokyanatan draselný KSCN, hexakyanoželeznatan draselný K 4 [Fe(CN) 6 ] (žlutá krevní sůl), kyselina salicylová, kádinky, filtrační papír, štětce Připravíme si tři roztoky: 1.

Více

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h téma: Halogeny-úvod cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů pomůcky: psací potřeby popis aktivit: Žáci si osvojí problematiku halogenů, popíší jejich elektronovou konfiguraci a z ní vyvodí

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Efektní pokusy. Barvy podle protřepání. Pomůcky: baňka 500 ml, zátka

Efektní pokusy. Barvy podle protřepání. Pomůcky: baňka 500 ml, zátka Efektní pokusy Barvy podle protřepání Pomůcky: baňka 500ml, zátka Chemikálie: NaOH, glukosa, indigokarmín Do baňky o objemu 500 ml nalijeme 250 ml vody a v ní rozpustíme 4 g hydroxidu sodného a 4,5 g glukosy.

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky Autor: Mgr. Lenka Fišerová Škola: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, po. Vytvořeno: listopad 2012 Kód: VY_32_INOVACE_13_05Fis_ChLPVG Předmět: CHEMIE Ročník:2. ročník VG Téma: S prvky Cíl: Prakticky ověřit

Více

Název: Exotermní reakce

Název: Exotermní reakce Název: Exotermní reakce Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek: Kovy či redoxní

Více

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z organické chemie

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 27. 1. 2016 TÉMA: Komplexní sloučeniny Ernest Török ÚKOL: Důkaz komplexních sloučenin 2M/14M 1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 2x zkumavka, odměrný válec (malý), lžička o HCl (20%) o NaOH (10%), hliníkové

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny Úkol č. 1: Důkazy bílkovin ve vaječném bílku a) natvrdo uvařené vejce s kyselinou dusičnou Pomůcky: Petriho miska, pipeta, nůž. Návod k laboratornímu cvičení Bílkoviny Chemikálie: koncentrovaná kyselina

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Lipidy Pro potřeby projektu

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (55 bodů) Úloha 1 Závislost rozpustnosti

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj Téma: Exotermický a endotermický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

!STUDENTI DONESOU! PET

!STUDENTI DONESOU! PET Důkaz prvků v organických sloučeninách (C, H, N, S, halogeny), vlastnosti organických sloučenin, pokusy se svíčkou sacharosa oxid měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého oxid vápenatý hydroxid sodný, hydrogenuhličitan

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Kapalina, pevná látka, plyn

Kapalina, pevná látka, plyn Obsah Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina, zásada K čemu je chemie dobrá? Jak to vypadá v laboratoři? Bezpečnost práce Chemické pokusy Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina,

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Úkol 1: Připravte acetaldehyd. Karbonylová skupina aldehydů podléhá velmi snadno oxidaci až na skupinu karboxylovou.

Více

MANUÁL POKUSŮ CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929

MANUÁL POKUSŮ CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 MANUÁL POKUSŮ CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM POKUSŮ Pokus č. 1 Oxidující látky str. 12 Pokus č. 2 Vlastnosti soli, cukru a naftalenu str. 15

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Bílkoviny(proteiny) Vlhkost

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Téma: Uhlovodíky ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Pozn: Organické látky, jako jsou petrolej, hexan nebo naftalen, nepatří do umyvadla, ale do speciální nádoby na organický odpad!! Úkol 1: Zkoumejte

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík Úkol č. 1: Příprava vodíku Návod k laboratornímu cvičení Vodík a kyslík Pomůcky: stojan, držák na zkumavky (křížová svorka), široká zkumavka s bočním vývodem, zátka, hadička, skleněná trubička, skleněná

Více

VÝROBA UHLIČITANU SODNÉHO TEXT PRO UČITELE

VÝROBA UHLIČITANU SODNÉHO TEXT PRO UČITELE VÝROBA UHLIČITANU SODNÉHO TEXT PRO UČITELE Mgr. Jana Prášilová prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. Olomouc, 2013 Obsah 1. Téma v učebnicích používaných na gymnáziích 2. Teoretické poznatky k problematice

Více

Název: Konstrukce hasicího přístroje

Název: Konstrukce hasicího přístroje Název: Konstrukce hasicího přístroje Téma: Organické plyny Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků:

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava a vlastnosti některých p-prvků autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce VG STUDENT CHEMIE T É M A: SRÁŽENÍ, IZOLACE SRAŽENIN Vypracoval/a: Spolupracoval/a: Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s pojmem sraženina a srážení, provedou srážení jodidu

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto ANALYTICKÁ CHEMIE princip reakce je založena na snadné redukovatelnosti manganistanu draselného Mn VII Mn IV Mn II princip oblast použití kyselé

Více

ISBN 978-80-261-0173-4 CHEMIE PRO 2. STUPEŇ ZŠ

ISBN 978-80-261-0173-4 CHEMIE PRO 2. STUPEŇ ZŠ ISBN 978-80-261-0173-4 CHEMIE PRO 2. STUPEŇ ZŠ Publikace byla vydána s podporou projektu ESF OP VK reg. č. CZ.1.07/1.1.12/04.0009 Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ. Recenzent:

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek ADSORPCE některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek jsou to například aktivní uhlí (uměle vyrobená

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy Návod k laboratornímu cvičení Úkol č. 1: Sublimace kofeinu Alkaloidy a steroidy Pomůcky: 2 hodinová sklíčka, elektrický vařič, siťka, stojan s kruhem, filtrační papír Chemikálie: suché čajové lístky (černý,

Více

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návody na praktika z Cytologie verze 2015

Návody na praktika z Cytologie verze 2015 Návody na praktika z Cytologie verze 2015 Témata cvičení: 1. Úvodní cvičení, výpočty a příprava roztoků 2. Prvkové složení rostlinné buňky 3. Bílkoviny 4. Sacharidy 5. Lipidy, cholesterol, důkaz mýdla

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj 1) Kypřící prášek, skořápka či zinek s octem? Pomůcky: ocet, zinek, kypřící prášek, led, sůl, hydroxid sodný, skořápka, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 4 větší zkumavky,

Více

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5

A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 Na rozdíl od anorganických sloučenin, jsou organické sloučeniny v naprosté většině méně odolné proti chemickým a fyzikálním zásahům. Působením teploty vyšší než 350 C nebo i

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Teplota vzduchu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Cukry(sacharidy) Tlak vzduchu: Vlhkost

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Reakce organických látek

Reakce organických látek Pavel Lauko 5.2.2002 DI I. roč. 3.sk. Reakce organických látek 1. Příprava methanu dekarboxylací octanu sodného Roztoky a materiál: octan sodný, natronové vápno, manganistan draselný, cyklohexan. Postup:

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ ŠKOLNÍ POKUSY

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ ŠKOLNÍ POKUSY UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Doc.

Více

Hydroxidy a indikátory demonstrační

Hydroxidy a indikátory demonstrační název typ: zařazení: Pomůcky: Chemikálie: Postup: pozorování rovnice, vysvětlení Hydroxidy a indikátory demonstrační Hydroxidy. Indikátory. 3 zkumavky, kapátko NaOH(C), fenolftalein, lakmus, ph papírek

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická Katedra: Studijní program: Kombinace: chemie učitelství pro 2. stupeň základních škol chemie zeměpis NETRADIČNÍ CHEMICKÉ POKUSY NONTRADITIONAL CHEMISTRY

Více