Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl"

Transkript

1 Bengálské ohně chlorečnan draselný KClO 3, moučkový cukr, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dusičnan strontnatý Sr(NO 3 ) 2, třecí miska, filtrační papír, lžička, stojany, provázek Postupně rozetřeme v misce všechny chemikálie. Přesypáváním na papíře připravíme směsi: 1 g KClO g cukru + 2 g Sr(NO 3 ) 2 = červený oheň 1 g KClO g cukru + 2 g Ba(N0 3 ) 2 = zelený oheň Směs zabalíme do filtračního papíru, balíček položíme na nehořlavou podložku a zapálíme např. hořící špejlí. Pokud máme prostor, můžeme jednotlivé balíčky mezi sebou svázat provázkem (nebo zápalnou šňůrou, viz níže) a zavěsit mezi tyče. Možné je také uspořádat pokus v kovové misce. Princip: Chlorečnan draselný má silné oxidační účinky, látkou, která se oxiduje, je v tomto případě cukr. Z cukru vzniká za vysoké teploty karamel, který voní a má hnědou barvu. Barnaté a strontnaté ionty barví plamen (Sr 2+ červeně, Ba 2+ zeleně). Cukr je možno nahradit škrobem. Pokus provádíme nejlépe venku nebo v digestoři. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl R. Sloup 2004

2 Blesky ve zkumavce Pomůcky a chemikálie: držák na zkumavky, zkumavka, kádinka 250 ml, kyselina sírová H 2 SO 4, manganistan draselný KMnO 4, ethanol C 2 H 5 OH Kyselinu sírovou ve zkumavce opatrně převrstvíme ethanolem a pak do zkumavky vhodíme pár zrnek manganistanu draselného. Na rozhraní obou kapalin se tvoří jiskry, děj probíhá podle rovnic: 2KMnO 4 + H 2 SO 4 Mn 2 O 7 + K 2 SO 4 + H 2 O 2Mn 2 O 7 4MnO 2 + 3O 2 6KMnO 4 + 9H 2 SO 4 5O 3 + 6MnSO 4 + 3K 2 SO 4 + 9H 2 O C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Podobně jako v pokusu Zapálení kahanu bez zápalek vzniká oxid manganistý a ozon. Po zahřátí poskytují kyslík a ten prudce reaguje s ethanolem. Metodické poznámky: stěny zkumavky musí být suché, zkumavku je vhodné chladit množství KMnO 4 nesmí být velké, aby kapaliny nevzkypěly blesky se objevují až po chvíli používat obličejový štít

3 Černý cukr kádinka 400 ml, cukr krupice (jemná) C 12 H 22 O 11, kyselina sírová H 2 SO 4, Petriho miska, rukavice Postup a princip: Do větší kádinky umístěné v Petriho misce nasypeme asi 20 g pískového cukru (nebo rozetřeme 3 kostky cukru) a nalijeme na něj asi 50 ml koncentrované kyseliny sírové. Po chvíli by mělo být vidět, jak cukr černá a bobtná. Kyselina sírová má dehydratační účinky a odnímá cukru vodu. Tím dochází k jeho zuhelnatění (černá hmota). Zároveň vzniká velké množství plynů, které vytlačují hmotu vzhůru. V ideálním případě může dojít k tomu, že cukr z kádinky vystoupá ven. Pozor, při pokusu se uvolňuje oxid siřičitý! Provádíme tedy pokus pouze na větraném místě nebo v digestoři.

4 Důkaz kyslíku kuželová baňka, roztok peroxidu vodíku H 2 O 2 (cca 10%), oxid manganičitý MnO 2 (manganistan draselný KMnO 4 ), špejle, sirky Do baňky s 10 ml peroxidu vodíku přisypeme na špičku lžičky oxidu manganičitého nebo manganistanu draselného. Můžeme sledovat bouřlivou reakci provázenou vznikem velkého množství plynu kyslíku. Po chvilce vsuneme do baňky žhnoucí špejli, která se v nadbytku kyslíku rozhoří jasným, svítivým plamenem, neboť kyslík podporuje hoření. Katalyzovaným rozkladem (manganistanem draselným, dvojchromanem draselným nebo oxidem manganičitým) peroxidu vodíku vzniká kyslík Rovnice: 2H 2 O 2 O 2 + 2H 2 O

5 Faraonovi hadi I. K přípravě faraonových hadů literatura uvádí řadu návodů. Vesměs se jedná o sypané materiály ve staniolu, miskách nebo materiály spojené vhodným tmelem. oxid chromitý Cr 2 O 3, sacharoza (cukr krupice), hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) NaHCO 3, ethanol C 2 H 5 OH, kovová miska, odměrný válec (50 ml), třecí miska s tloučkem, filtrační papír, špejle Oxid chromitý nasypeme do misky, uprostřed hromádky vyhloubíme důlek. Smícháme cukr krupici s jedlou sodou v hmotnostním poměru 9:1 (např. 18 g cukru + 2 g sody). Tuto směs rozmělníme v třecí misce. Takto připravenou směs nasypeme do vyhloubeného důlku v oxidu chromitém a misku podložíme archem filtračního papíru. Ethanolem (40 50 ml) rovnoměrně navlhčíme oxid chromitý (směs cukru se sodou musí zůstat suchá) a opatrně zapálíme hořící špejlí. Po chvilce hoření začne v misce vyrůstat had. Princip: 2NaHCO 3 CO 2 + H 2 O + Na 2 CO 3 Spalování organických látek. Tělo hada je tvořeno uhlíkem vznikajícím při spalování cukru. Růst hada je způsoben vytlačováním produktů spalování oxidem uhličitým, který vzniká i při rozkladu hydrogenuhličitanu sodného. Poznámka: Oxid chromitý lze nahradit jemným popelem nebo pískem (pak ale musíme zvýšit množství ethanolu).

6 Faraonovi hadi II. rtuť Hg, kyselina dusičná HNO 3, roztok chloridu železitého FeCl 3, thiokyanatan draselný KSCN, škrob (C 6 H 10 O 5 ) n Příprava: Níže uvedený návod je sice pracný a zdlouhavý, ale výsledek je zaručený. V digestoři přelijeme 30 g rtuti 60 ml koncentrované kyseliny dusičné. Když bouřlivá reakce spojená s vývojem oxidů dusíku ustane a veškerá rtuť se rozpustí, vyvaříme oxidy dusíku (při zahřívání již neunikají hnědé dýmy). Po ochlazení k reakční směsi přikapáváme pár kapek roztoku železité soli (jako indikátor srážení). Potom si připravíme nasycený roztok thiokyanatanu draselného. Tento roztok za míchání a chlazení postupně dávkujeme do roztoku dusičnanu rtuťnatého tak, aby nevzniklo trvale červené zabarvení směsi thiokyanatanu železitého Fe(SCN) 3 a komplexních thiokyanatanů [Fe (SCN)(H 2 O) 5 ] 2+ a [Fe (SCN) 6 ] 3-. Dříve než odsajeme vzniklou sraženinu thiokyanatanu rtuťného, připravíme si roztok škrobu rozvařením lžičky škrobu ve 100 ml vody. Sraženinu thiokyanatanu odsajeme na Büchnerově nálevce, promyjeme roztokem škrobu a tvarujeme oválky velikosti fazole. Jednotlivá vajíčka vysušíme při 50 C. Jednotlivá vajíčka na volném prostranství zapalujeme. Z každého vajíčka se při hoření vylíhne had, jehož velikost závisí na velikosti vajíčka. Jeho zbarvení závisí na množství použitého škrobu. Při použití menšího množství škrobu vzniká had téměř bílý, použijeme-li škrobu více, had je tmavší. Princip: Při zapalování začne prudká exotermická reakce, při níž se vyvíjí velké množství plynů. Ty tlačí na lehkou škrobovou složku vajíčka a vytlačují spečený škrob ven ze skořápky do volného prostoru. Na vzduchu okraje hada chladnou a ten roste dál do délky. Poznámka: Zapalujeme venku nebo v digestoři!

7 Hasící přístroj Pomůcky a chemikálie: odsávací baňka (alespoň 500 ml), malá zkumavka, nasycený roztok jedlé sody NaHCO 3, roztok kyseliny chlorovodíkové HCl (15%), saponát, pryžová zátka, ethanol C 2 H 5 OH, vata Baňku naplníme do poloviny roztokem sody. Do malé zkumavky dáme roztok kyseliny a pomalu ji vsuneme do baňky. Přidáme saponát a baňku zazátkujeme. Založíme oheň zapálením smotku vaty namočeného v ethanolu. Odvodnou trubici namíříme na oheň a baňku rychle překlopíme dnem vzhůru. Nesmíme povolit zátku, nejlepší je ji držet celou vnitřní dlaní. Rychlá tvorba pěny v baňce vypudí kapalinu a pěnu směrem na oheň. Rovnice: NaHCO 3 + HCl CO 2 + H 2 O + NaCl Vysvětlení: Po překlopení baňky se promíchá kyselina s roztokem sody a dojde k rychlé neutralizaci, při které vzniká velké množství plynu (CO 2 ). Ten napění saponát a tlakem pěny a plynu je obsah baňky vypuzen ven hasící efekt.

8 Hořící sníh (pěna) Pomůcky a chemikálie: karbid vápenatý CaC 2, voda, dělicí nálevka, frakční baňka, kádinka 500 ml, špejle, sirky, saponát Postup a princip: V aparatuře pro vývoj plynu připravíme ethyn tak, že do frakční baňky nasypeme několik kousků karbidu vápníku a z dělící nálevky přikapáváme vodu. Probíhá bouřlivá reakce podle rovnice: CaC 2 + 2H 2 O Ca(OH) 2 + C 2 H 2 Vznikající plyn jímáme do velké kádinky nebo pneumatické vany s vodou a saponátem. Po odstranění aparatury přiblížíme ke vzniklým bublinkám hořící špejli. Ethyn (triviálně acetylen) je velmi hořlavý plyn, který se vzduchem tvoří výbušnou směs, která prudce vzplane čadivým plamenem. Hořící sníh (postup podle K. Poláčka: Bylo nás pět ) Postup a princip: Princip je stejný jako u předchozího pokusu. Kousky karbidu hodíme do sněhu a počkáme až začne reagovat. Unikající páry ethynu zapálíme hořící špejlí. R. Sloup

9 Chemické jo-jo odměrný válec nebo velká zkumavka, fenolftalein, voda, benzín nebo toluen C 6 H 5 CH 3, sodík Na Postup a princip: Do středně velkého válce nalijeme do poloviny vodu a přidáme několik kapek fenolftaleinu. Vodu převrstvíme stejným množstvím benzínu nebo toluenu. Do válce vhodíme kousek sodíku (válec je možné přikrýt hodinovým sklem). Sodík v benzínu nereaguje a klesá, až se dotkne vodní hladiny. S vodou reaguje prudce a vznikající plynný vodík (uvolňující se bublinky) ho vystřelí opět vzhůru do benzínové vrstvy sodík takto poskakuje v benzínové vrstvě, což připomíná jo-jo. Voda se postupně barví fialově fenolftaleinem díky zásaditému prostředí, které tvoří vznikající roztok hydroxidu sodného. Rovnice: 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2

10 Létající plechovka granulovaný zinek Zn, kyselina chlorovodíková HCl, Ehrlenmayerova baňka (200 ml), plechovka od nápojů, špejle Do dna plechovky prorazíme otvor (průměr cca 5 mm). Do Ehrlenmayerovy baňky vhodíme několik granulí zinku a přelijeme asi 60 ml HCl zředěné v objemovém poměru 2:1. Vznikající vodík jímáme do plechovky otočené dnem vzhůru, otvor v plechovce ucpeme prstem. Plechovku naplněnou vodíkem (stále dnem vzhůru!) postavíme šikmo na špejli, aby se do ní mohl nasávat vzduch, nebo ji necháme stát na baňce. Po chvíli unikající vodík zapálíme hořící špejlí, ozve se silný výbuch a plechovka vyletí prudce vzhůru. Princip: Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 2H 2 + O 2 2H 2 O Vznikající vodík uniká otvorem vzhůru, protože je lehčí než vzduch. Vodík tvoří se vzduchem výbušnou směs. Jakmile se vytvoří výbušná koncentrace, skočí plamen do plechovky a směs naráz vzplane. Tlakem vznikající vodní páry je plechovka vymrštěna vzhůru. R. Sloup 2008

11 Nehořlavá bankovka Pomůcky a chemikálie: bankovka, kádinka, chemické kleště, sirky ethanol C 2 H 5 OH Bankovku namočíme do 50% roztoku ethanolu. Přebytečný roztok z bankovky jemně vymačkáme, uchopíme kleštěmi za roh a zapálíme. Jakmile plamen uhasne, můžeme dát bankovku prohlédnout. Rovnice: C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Při hoření se páry těkavého ethanolu ze směsi rychleji uvolňují a hoří na povrchu papíru. Voda zůstává v papíru, odpařuje se a ochlazuje jej. Tak zabraňuje jeho hoření. Metodické poznámky: Bankovka nesmí být mastná a její okraje roztřepené! R. Sloup, 2008

12 Podřezání studenta tupým nožem Pomůcky a chemikálie: nůž, vata, kádinky 100 ml, roztoky chloridu železitého FeCl 3 a thiokyanatanu draselného KSCN (cca 10%) Studenta dezinfikujeme namočenou vatou na vnitřní straně předloktí a pak řízneme nožem. Skutečnost je tajemstvím, ale probíhá podle rovnice: FeCl 3 + 3KSCN Fe(SCN) 3 + 3KCl Vysvětlení: Jde o substituční reakci, při které dochází k záměně kationtů v roztocích solí a tím i ke změně jejich barvy. Vatu namočíme v roztoku FeCl 3 a nůž opláchneme předem v roztoku thiokyanatanu. Samozřejmě řežeme tupou stranou nože.

13 Propanbutanové divadlo I. Pomůcky a chemikálie: plechový kanálek, stojan, držáky, svíčka, sirky, velká a široká kádinka, zkumavka, (teploměr), tlaková láhev na PB, případně láhev s plynem do zapalovače Z tlakové lahve přelijeme asi 3 ml kapalného plynu do zkumavky. Pokud chceme, umístíme do něj teploměr a po chvilce odečteme teplotu. Pak nalijeme kapalinu do kádinky. Pod šikmo upevněný plechový kanálek postavíme zapálenou svíčku. V okamžiku, kdy se kapalina ze dna kádinky odpaří, vylijeme její obsah do kanálku. Proběhne prudká reakce a plyny shoří podle rovnic: 2C 4 H O 2 8CO H 2 O 2C 3 H O 2 6CO 2 + 8H 2 O Vysvětlení: Plyny jsou skladovány a využívány většinou stlačené, při jejich uvolňování dochází k rozpínání a poklesu jejich teploty. U nižších uhlovodíků se teplota snižuje až pod 0 C. Plyny můžeme přelévat stejně jako kapaliny. Protože jsou propan i butan plyny těžší než vzduch, zůstávají po odpaření na dně kádinky. Po vylití se zase rychle posunou po žlábku směrem dolů ke svíčce, kde vzplanou. Metodické poznámky: Při zapalování svíčky mějte PB směs dostatečně daleko! Při přelévání dejte pozor na ruce, obličej a na ofinku! Nelekněte se, oheň je velký, ale nejvíc si můžete ublížit sami.

14 Propanbutanové divadlo II. Pomůcky a chemikálie: Stojan na zkumavky, sirky, zkumavky, (teploměr), tlaková láhev na PB, případně láhev s plynem do zapalovače, voda Do zkumavky nalijeme asi 2 cm 3 vody. Z tlakové lahve přidáme asi 3 ml plynu. Pokud chceme, umístíme do něj teploměr. Pak postavíme zkumavku do stojánku. Páry nad zkumavkou zapálíme sirkou. Proběhne reakce a plyny shoří podle rovnic: 2C 4 H O 2 8CO H 2 O 2C 3 H O 2 6CO 2 + 8H 2 O Vysvětlení: Plyny jsou skladovány a využívány většinou stlačené, při jejich uvolňování dochází k rozpínání a poklesu jejich teploty. U nižších uhlovodíků se teplota snižuje až pod 0 C, přesto v kádince vřou. Plyny můžeme přelévat stejně jako kapaliny. Protože jsou propan i butan plyny těžší než vzduch, zůstávají po odpaření na dně zkumavky. Odpařením se ale zvětšuje jejich objem, proto pozor na otevřený oheň v okolí! Poznámka: Při zapalování plynu do zapalovače nezapalujeme směs ale pouze butan.

15 Prskavky práškový hliník Al, práškové železo Fe, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dextrin nebo škrob, třecí miska s tloučkem, štětec, obličejový štít K 5,5 g jemně rozetřeného dusičnanu barnatého přidáme 2,5 g práškového železa, 0,5 g práškového hliníku a 1,5 g dextrinu. Ke směsi přidáme takové množství vody, aby vznikla hustá kaše. Tuto kaši štětcem naneseme na železný drát a necháme zaschnout. Po zaschnutí jedné vrstvy musíme nanést ještě další vrstvy. Prskavky hoří teprve po dokonalém zaschnutí podle rovnic: 4Fe + 3O 2 2Fe 2 O 3 Poznámka: 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3 Pokus lze uspořádat také v misce, ovšem samozřejmě bez dextrinu, potom jej iniciujeme opatrně např. hořící špejlí. Používáme obličejový štít!

16 Reakce manganistanu draselného s glycerolem manganistan draselný KMnO 4, glycerol C 3 H 5 (OH) 3, třecí miska s tloučkem, porcelánová miska (hodinové sklíčko), kádinka (100 ml), pipeta Postup a princip: Na porcelánovou misku (hodinové sklíčko) nasypeme lžičku jemně rozetřeného manganistanu draselného a z pipety opatrně přidáváme glycerol. Po chvilce manganistan vzplane a hoří intenzívním plamenem. Manganistan draselný je silné oxidační činidlo a glycerol oxiduje až na oxid uhličitý a vodu podle rovnice: 14KMnO 4 + 4C 3 H 5 (OH) 3 7K 2 CO 3 + 7Mn 2 O 3 + 5CO H 2 O

17 Složení slin Pomůcky: zkumavky, pipety, nálevka, filtrační papír, univerzální indikátorový papírek, skleněná tyčinka Chemikálie: roztoky AgNO 3, (w = 5%), molybdenanu amonného (w = 2%), FeCl 3, BaCl 2 (oba w = 5%), šťavelanu amonného (w = 4%), roztoky kyseliny octové, dusičné a chlorovodíkové (w = 10%) Princip: Sliny obsahují kromě bílkovin také řadu rozpuštěných solí. Po odstranění většiny bílkovin vysrážením lze dokázat jejich ionty pomocí charakteristických analytických reakcí. Pracovní postup: a) Odběr slin: Ústa několikrát dobře propláchneme vlažnou vodou. Sliny pak necháme volně vytékat do připravené zkumavky. b) Stanovení ph: Pomocí univerzálního indikátorového papírku stanovíme ph slin. c) Stanovení některých iontů: K 5 cm 3 slin přidáme po kapkách roztok kyseliny octové až do vzniku zákalu. Směs přefiltrujeme přes filtrační papír. Z filtrátu odebereme 1 cm 3 a provedeme následující zkoušky: Důkaz chloridu: K filtrátu přidáme roztok dusičnanu stříbrného, vznikne bílá sraženina. Důkaz síranu: Filtrát okyselíme zředěnou kyselinou dusičnou a přidáme roztok chloridu barnatého. Vznikne bílá sraženina. Důkaz vápenatých iontů: K filtrátu okyseleného roztokem HCl přidáme 0,5 cm 3 roztoku šťavelanu amonného. Vznikne bílá sraženina. Důkaz thiokyanatanu: Filtrát okyselíme roztokem HCl, přidáme roztok chloridu železitého. Vzniká červené zbarvení.

18 Sopka dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, lžička, špejle dichroman amonný nasypeme na nehořlavou podložku do kužele, který zapálíme hořící špejlí nebo zahřejeme nad kahanem. Princip: Tepelný rozklad dichromanu amonného probíhá podle rovnice: (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 (s) Cr 2 O 3 (s) + N 2 (g) + 4H 2 O (g) oranžový zelený Vznikající plynný dusík a vodní pára nadnáší částečky Cr 2 O 3 do vzduchu a bezprostředního okolí. Ty mají oproti původnímu dichromanu výrazně nižší hustotu, ale větší objem. Reakce připomíná žhnoucí sopku chrlící popel. Poznámka: Dichroman amonný patří mezi látky nebezpečné N, T+, E! Vzniklý oxid chromitý můžeme využít při pokusu Faraonovi hadi, viz výše.

19 Zapálení kahanu bez zápalek lihový kahan, tyčinka, kádinka, lžička, manganistan draselný KMnO 4, kyselina sírová H 2 SO 4 Asi čtvrt malé lžičky jemně rozetřeného manganistanu draselného přelijeme malým množství kyseliny sírové, aby vznikla hustá kaše. Tyčinkou naneseme částečky kaše na knot lihového kahanu prosyceného ethanolem, který se vznítí. Rovnice: 2KMnO 4 + H 2 SO 4 Mn 2 O 7 + K 2 SO 4 + H 2 O 2Mn 2 O 7 4MnO 2 + 3O 2 C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Reakcí koncentrované kyseliny sírové s manganistanem draselným vzniká oxid manganistý, který se při styku s organickými látkami rozkládá za vzniku tepla, které způsobí vznícení. Metodické poznámky: Knot musí být provlhlý lihem a směs čerstvě připravená - pozor na bezpečnost! Pokud nemáme lihový kahan, postačí bavlněný provázek namočený v ethanolu.

20 Zápalná šňůra Pomůcky: kádinka, bavlna Chemikálie: chlorečnan sodný NaClO 3, hexakyanoželezitan draselný K3 [Fe(CN) 6 ] (červená krevní sůl) Do horkého roztoku 50 ml vody, 18 g chlorečnanu sodného a 2 g červené krevní soli namáčíme silnější bavlněnou přízi. Přebytečnou kapalinu odstraníme protažením šňůry mezi prsty. Usušíme ji a chráníme před vlhkem. Rovnice: 2NaClO 3 2NaCl + 3O 2 Vysvětlení: Bavlna se nasytí chlorečnanem, který se při zapálení šňůry rozkládá na kyslík a chlorid. Spalování probíhá tím rychleji, čím více vzduchu se ke šňůře dostane. Metodické poznámky: Místo chlorečnanu sodného lze použít i chlorečnan draselný. Vhodné použití šňůry je při zapalování např. bengálských ohňů (viz výše).

21 Zkáza Titaniku skleněná vana, fenolftalein, voda, sodík Na, papírová lodička Postup a princip: Do skleněné vany nalijeme do poloviny vodu a přidáme několik kapek fenolftaleinu. Směs promícháme. Do papírové lodičky vložíme 2-3 kousky sodíku a opatrně ji položíme na hladinu. Odstoupíme do vzdálenosti asi 1,5 metru. Po chvilce se papír nasaje vodou a sodík zvlhne. S vodou potom reaguje prudce podle rovnice: 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2 Vznikající plynný vodík vzplane od reagujícího sodíku a páry sodíku barví plamen žlutě. Pokud se lodička rychle nepotopí, vzplane také. Voda ve vaně se postupně barví fialově fenolftaleinem díky zásaditému prostředí, které tvoří vznikající roztok hydroxidu sodného. Poznámka: Pokus je možné provézt také s draslíkem, plamen bude zabarven do fialova a reakce bude rychlejší.

22 Zubní pasta pro slony kuželová baňka (500 ml), roztok peroxidu vodíku H 2 O 2 (30%), nasycený roztok jodidu draselného KI, saponát, potravinářské barvivo, lžička, tyčinka Do větší nádoby nebo do výlevky postavíme kuželovou baňku o objemu alespoň 500 ml. Do baňky nalijeme 50 ml koncentrovaného peroxidu vodíku a přidáme 20 ml saponátu, např. Jaru. Je možné také přidat asi půl sáčku potravinářského barviva. Směs promícháme tyčinkou a pak do ní rychle! nalijeme 10 ml nasyceného roztoku KI. Pozorujeme vznik zubní pasty pro slony. Princip: Peroxid vodíku se vlivem jodidu draselného rozpadá na kyslík a vodík podle rovnice: H 2 O 2 H 2 + O 2 Vznikající plyny pronikají do roztoku a vytváří se saponátem velké množství pěny, které je vytlačováno zúženým hrdlem baňky. Přidané barvivo dodá pěně požadovanou barvu zubní pasty. Pokud budete používat starší roztok jodidu, bude barva pěny žlutá.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip:

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip: chlorid železitý FeCl 3, thiokyanatan draselný KSCN, hexakyanoželeznatan draselný K 4 [Fe(CN) 6 ] (žlutá krevní sůl), kyselina salicylová, kádinky, filtrační papír, štětce Připravíme si tři roztoky: 1.

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

T É M A: CHEMICKÉ REAKCE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE:

T É M A: CHEMICKÉ REAKCE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE: NG STUDENT CHEMIE T É M A: Vypracoval/a: Spolupracoval/a: CHEMICKÉ REAKCE Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s různými typy chemických reakcí. Ověří si, že reakce se liší vnějšími

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE

SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE NA ZŠ A SŠ RNDr. Petr Koloros Gymnázium Pierra de Coubertina 390 01 Tábor *** Návody jsou dostupné na adrese: www.natur.cuni.cz/~kudch/main/jpd3 *** Současné

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, 15. 1. 2014, BRNO

LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, 15. 1. 2014, BRNO LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, 15. 1. 2014, BRNO Obsah: Odhalení kuřáka... 3 Příprava polyvinylalkoholového slizu... 4 Modrá baňka... 5 Briggs-Rauscherova oscilační reakce... 6 Orange

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Materiál: jablko pomeranč med vata pudinkový prášek. Pomůcky: filtrační papír zkumavky struhadlo

Materiál: jablko pomeranč med vata pudinkový prášek. Pomůcky: filtrační papír zkumavky struhadlo SACHARIDY aldehydická skupina Schiffovo, Tollensovo nebo Fehlingovo činidlo, pokud nejde o cyklickou formu reakce cyklických forem se Schiffovým činidlem cyklická forma nereaguje, s Tollensovým a Fehlingovým

Více

hodina chemie - pátek v týdnu po LP

hodina chemie - pátek v týdnu po LP SCHÉMA PROTOKOLU PROTOKOL č. Datum: kdy jste prováděli cvičení (ne kdy píšete protokol) Jméno + třída Téma: tematický celek, kterého se cvičení týká Úkol č.1: název prvního úkolu Teorie: princip prováděného

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava některých činidel autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1:

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1: Téma č.1: ZAČÍNÁME Teoretický úvod: 1. Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři Chemická laboratoř je místo, kde se pracuje s mnoha látkami, které nám mohou být za určitých okolností

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22 OBSAH 1 KLASIFIKACE LÁTEK... 5 1.1 Dělení látek...5 1.1.1 Chromatografie...5 1.1.1.1 Složení potravinářských barviv... 5 1.1.1. Složení barviv ve fixech... 7 1.1. Adsorpce...9 1.1..1 Aktivní uhlí a červené

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.05 Chladicí směsi. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Obrázek 1: Chemická reakce. Obrázek 2: Kinetická rovnice

Obrázek 1: Chemická reakce. Obrázek 2: Kinetická rovnice SEM STUDENT CHEMIE T É M A: Vypracoval/a: Spolupracoval/a: CHEMICKÉ REAKCE Třída: Datum: ANOTACE: Laboratorní práce je zaměřena na chemické reakce a jejich rychlost. Praktická část (úkol 1) je věnována

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz):

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz): EMISE CO 2 Oxid uhličitý, společně s dalšími látkami jako jsou methan, oxid dusný, freony a ozon, patří mezi takzvané skleníkové plyny, které mají schopnost absorbovat tepelné (IR) záření Země, díky čemuž

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

experimentuj.eu MANUÁL EXPERIMENTŮ MARIE SOLÁROVÁ KATEŘINA TRČKOVÁ RADEK BARTOŠ MONIKA DUŠOVÁ EVA TRNOVÁ

experimentuj.eu MANUÁL EXPERIMENTŮ MARIE SOLÁROVÁ KATEŘINA TRČKOVÁ RADEK BARTOŠ MONIKA DUŠOVÁ EVA TRNOVÁ MANUÁL EXPERIMENTŮ MARIE SOLÁROVÁ KATEŘINA TRČKOVÁ RADEK BARTOŠ MONIKA DUŠOVÁ EVA TRNOVÁ INTERAKTIVNÍ EXPERIMENTÁLNÍ WORKSHOP OSTRAVA 27. 28. 3. 2014 Interaktivní experimentální workshop je realizovaný

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více