Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl"

Transkript

1 Bengálské ohně chlorečnan draselný KClO 3, moučkový cukr, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dusičnan strontnatý Sr(NO 3 ) 2, třecí miska, filtrační papír, lžička, stojany, provázek Postupně rozetřeme v misce všechny chemikálie. Přesypáváním na papíře připravíme směsi: 1 g KClO g cukru + 2 g Sr(NO 3 ) 2 = červený oheň 1 g KClO g cukru + 2 g Ba(N0 3 ) 2 = zelený oheň Směs zabalíme do filtračního papíru, balíček položíme na nehořlavou podložku a zapálíme např. hořící špejlí. Pokud máme prostor, můžeme jednotlivé balíčky mezi sebou svázat provázkem (nebo zápalnou šňůrou, viz níže) a zavěsit mezi tyče. Možné je také uspořádat pokus v kovové misce. Princip: Chlorečnan draselný má silné oxidační účinky, látkou, která se oxiduje, je v tomto případě cukr. Z cukru vzniká za vysoké teploty karamel, který voní a má hnědou barvu. Barnaté a strontnaté ionty barví plamen (Sr 2+ červeně, Ba 2+ zeleně). Cukr je možno nahradit škrobem. Pokus provádíme nejlépe venku nebo v digestoři. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl R. Sloup 2004

2 Blesky ve zkumavce Pomůcky a chemikálie: držák na zkumavky, zkumavka, kádinka 250 ml, kyselina sírová H 2 SO 4, manganistan draselný KMnO 4, ethanol C 2 H 5 OH Kyselinu sírovou ve zkumavce opatrně převrstvíme ethanolem a pak do zkumavky vhodíme pár zrnek manganistanu draselného. Na rozhraní obou kapalin se tvoří jiskry, děj probíhá podle rovnic: 2KMnO 4 + H 2 SO 4 Mn 2 O 7 + K 2 SO 4 + H 2 O 2Mn 2 O 7 4MnO 2 + 3O 2 6KMnO 4 + 9H 2 SO 4 5O 3 + 6MnSO 4 + 3K 2 SO 4 + 9H 2 O C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Podobně jako v pokusu Zapálení kahanu bez zápalek vzniká oxid manganistý a ozon. Po zahřátí poskytují kyslík a ten prudce reaguje s ethanolem. Metodické poznámky: stěny zkumavky musí být suché, zkumavku je vhodné chladit množství KMnO 4 nesmí být velké, aby kapaliny nevzkypěly blesky se objevují až po chvíli používat obličejový štít

3 Černý cukr kádinka 400 ml, cukr krupice (jemná) C 12 H 22 O 11, kyselina sírová H 2 SO 4, Petriho miska, rukavice Postup a princip: Do větší kádinky umístěné v Petriho misce nasypeme asi 20 g pískového cukru (nebo rozetřeme 3 kostky cukru) a nalijeme na něj asi 50 ml koncentrované kyseliny sírové. Po chvíli by mělo být vidět, jak cukr černá a bobtná. Kyselina sírová má dehydratační účinky a odnímá cukru vodu. Tím dochází k jeho zuhelnatění (černá hmota). Zároveň vzniká velké množství plynů, které vytlačují hmotu vzhůru. V ideálním případě může dojít k tomu, že cukr z kádinky vystoupá ven. Pozor, při pokusu se uvolňuje oxid siřičitý! Provádíme tedy pokus pouze na větraném místě nebo v digestoři.

4 Důkaz kyslíku kuželová baňka, roztok peroxidu vodíku H 2 O 2 (cca 10%), oxid manganičitý MnO 2 (manganistan draselný KMnO 4 ), špejle, sirky Do baňky s 10 ml peroxidu vodíku přisypeme na špičku lžičky oxidu manganičitého nebo manganistanu draselného. Můžeme sledovat bouřlivou reakci provázenou vznikem velkého množství plynu kyslíku. Po chvilce vsuneme do baňky žhnoucí špejli, která se v nadbytku kyslíku rozhoří jasným, svítivým plamenem, neboť kyslík podporuje hoření. Katalyzovaným rozkladem (manganistanem draselným, dvojchromanem draselným nebo oxidem manganičitým) peroxidu vodíku vzniká kyslík Rovnice: 2H 2 O 2 O 2 + 2H 2 O

5 Faraonovi hadi I. K přípravě faraonových hadů literatura uvádí řadu návodů. Vesměs se jedná o sypané materiály ve staniolu, miskách nebo materiály spojené vhodným tmelem. oxid chromitý Cr 2 O 3, sacharoza (cukr krupice), hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) NaHCO 3, ethanol C 2 H 5 OH, kovová miska, odměrný válec (50 ml), třecí miska s tloučkem, filtrační papír, špejle Oxid chromitý nasypeme do misky, uprostřed hromádky vyhloubíme důlek. Smícháme cukr krupici s jedlou sodou v hmotnostním poměru 9:1 (např. 18 g cukru + 2 g sody). Tuto směs rozmělníme v třecí misce. Takto připravenou směs nasypeme do vyhloubeného důlku v oxidu chromitém a misku podložíme archem filtračního papíru. Ethanolem (40 50 ml) rovnoměrně navlhčíme oxid chromitý (směs cukru se sodou musí zůstat suchá) a opatrně zapálíme hořící špejlí. Po chvilce hoření začne v misce vyrůstat had. Princip: 2NaHCO 3 CO 2 + H 2 O + Na 2 CO 3 Spalování organických látek. Tělo hada je tvořeno uhlíkem vznikajícím při spalování cukru. Růst hada je způsoben vytlačováním produktů spalování oxidem uhličitým, který vzniká i při rozkladu hydrogenuhličitanu sodného. Poznámka: Oxid chromitý lze nahradit jemným popelem nebo pískem (pak ale musíme zvýšit množství ethanolu).

6 Faraonovi hadi II. rtuť Hg, kyselina dusičná HNO 3, roztok chloridu železitého FeCl 3, thiokyanatan draselný KSCN, škrob (C 6 H 10 O 5 ) n Příprava: Níže uvedený návod je sice pracný a zdlouhavý, ale výsledek je zaručený. V digestoři přelijeme 30 g rtuti 60 ml koncentrované kyseliny dusičné. Když bouřlivá reakce spojená s vývojem oxidů dusíku ustane a veškerá rtuť se rozpustí, vyvaříme oxidy dusíku (při zahřívání již neunikají hnědé dýmy). Po ochlazení k reakční směsi přikapáváme pár kapek roztoku železité soli (jako indikátor srážení). Potom si připravíme nasycený roztok thiokyanatanu draselného. Tento roztok za míchání a chlazení postupně dávkujeme do roztoku dusičnanu rtuťnatého tak, aby nevzniklo trvale červené zabarvení směsi thiokyanatanu železitého Fe(SCN) 3 a komplexních thiokyanatanů [Fe (SCN)(H 2 O) 5 ] 2+ a [Fe (SCN) 6 ] 3-. Dříve než odsajeme vzniklou sraženinu thiokyanatanu rtuťného, připravíme si roztok škrobu rozvařením lžičky škrobu ve 100 ml vody. Sraženinu thiokyanatanu odsajeme na Büchnerově nálevce, promyjeme roztokem škrobu a tvarujeme oválky velikosti fazole. Jednotlivá vajíčka vysušíme při 50 C. Jednotlivá vajíčka na volném prostranství zapalujeme. Z každého vajíčka se při hoření vylíhne had, jehož velikost závisí na velikosti vajíčka. Jeho zbarvení závisí na množství použitého škrobu. Při použití menšího množství škrobu vzniká had téměř bílý, použijeme-li škrobu více, had je tmavší. Princip: Při zapalování začne prudká exotermická reakce, při níž se vyvíjí velké množství plynů. Ty tlačí na lehkou škrobovou složku vajíčka a vytlačují spečený škrob ven ze skořápky do volného prostoru. Na vzduchu okraje hada chladnou a ten roste dál do délky. Poznámka: Zapalujeme venku nebo v digestoři!

7 Hasící přístroj Pomůcky a chemikálie: odsávací baňka (alespoň 500 ml), malá zkumavka, nasycený roztok jedlé sody NaHCO 3, roztok kyseliny chlorovodíkové HCl (15%), saponát, pryžová zátka, ethanol C 2 H 5 OH, vata Baňku naplníme do poloviny roztokem sody. Do malé zkumavky dáme roztok kyseliny a pomalu ji vsuneme do baňky. Přidáme saponát a baňku zazátkujeme. Založíme oheň zapálením smotku vaty namočeného v ethanolu. Odvodnou trubici namíříme na oheň a baňku rychle překlopíme dnem vzhůru. Nesmíme povolit zátku, nejlepší je ji držet celou vnitřní dlaní. Rychlá tvorba pěny v baňce vypudí kapalinu a pěnu směrem na oheň. Rovnice: NaHCO 3 + HCl CO 2 + H 2 O + NaCl Vysvětlení: Po překlopení baňky se promíchá kyselina s roztokem sody a dojde k rychlé neutralizaci, při které vzniká velké množství plynu (CO 2 ). Ten napění saponát a tlakem pěny a plynu je obsah baňky vypuzen ven hasící efekt.

8 Hořící sníh (pěna) Pomůcky a chemikálie: karbid vápenatý CaC 2, voda, dělicí nálevka, frakční baňka, kádinka 500 ml, špejle, sirky, saponát Postup a princip: V aparatuře pro vývoj plynu připravíme ethyn tak, že do frakční baňky nasypeme několik kousků karbidu vápníku a z dělící nálevky přikapáváme vodu. Probíhá bouřlivá reakce podle rovnice: CaC 2 + 2H 2 O Ca(OH) 2 + C 2 H 2 Vznikající plyn jímáme do velké kádinky nebo pneumatické vany s vodou a saponátem. Po odstranění aparatury přiblížíme ke vzniklým bublinkám hořící špejli. Ethyn (triviálně acetylen) je velmi hořlavý plyn, který se vzduchem tvoří výbušnou směs, která prudce vzplane čadivým plamenem. Hořící sníh (postup podle K. Poláčka: Bylo nás pět ) Postup a princip: Princip je stejný jako u předchozího pokusu. Kousky karbidu hodíme do sněhu a počkáme až začne reagovat. Unikající páry ethynu zapálíme hořící špejlí. R. Sloup

9 Chemické jo-jo odměrný válec nebo velká zkumavka, fenolftalein, voda, benzín nebo toluen C 6 H 5 CH 3, sodík Na Postup a princip: Do středně velkého válce nalijeme do poloviny vodu a přidáme několik kapek fenolftaleinu. Vodu převrstvíme stejným množstvím benzínu nebo toluenu. Do válce vhodíme kousek sodíku (válec je možné přikrýt hodinovým sklem). Sodík v benzínu nereaguje a klesá, až se dotkne vodní hladiny. S vodou reaguje prudce a vznikající plynný vodík (uvolňující se bublinky) ho vystřelí opět vzhůru do benzínové vrstvy sodík takto poskakuje v benzínové vrstvě, což připomíná jo-jo. Voda se postupně barví fialově fenolftaleinem díky zásaditému prostředí, které tvoří vznikající roztok hydroxidu sodného. Rovnice: 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2

10 Létající plechovka granulovaný zinek Zn, kyselina chlorovodíková HCl, Ehrlenmayerova baňka (200 ml), plechovka od nápojů, špejle Do dna plechovky prorazíme otvor (průměr cca 5 mm). Do Ehrlenmayerovy baňky vhodíme několik granulí zinku a přelijeme asi 60 ml HCl zředěné v objemovém poměru 2:1. Vznikající vodík jímáme do plechovky otočené dnem vzhůru, otvor v plechovce ucpeme prstem. Plechovku naplněnou vodíkem (stále dnem vzhůru!) postavíme šikmo na špejli, aby se do ní mohl nasávat vzduch, nebo ji necháme stát na baňce. Po chvíli unikající vodík zapálíme hořící špejlí, ozve se silný výbuch a plechovka vyletí prudce vzhůru. Princip: Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 2H 2 + O 2 2H 2 O Vznikající vodík uniká otvorem vzhůru, protože je lehčí než vzduch. Vodík tvoří se vzduchem výbušnou směs. Jakmile se vytvoří výbušná koncentrace, skočí plamen do plechovky a směs naráz vzplane. Tlakem vznikající vodní páry je plechovka vymrštěna vzhůru. R. Sloup 2008

11 Nehořlavá bankovka Pomůcky a chemikálie: bankovka, kádinka, chemické kleště, sirky ethanol C 2 H 5 OH Bankovku namočíme do 50% roztoku ethanolu. Přebytečný roztok z bankovky jemně vymačkáme, uchopíme kleštěmi za roh a zapálíme. Jakmile plamen uhasne, můžeme dát bankovku prohlédnout. Rovnice: C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Při hoření se páry těkavého ethanolu ze směsi rychleji uvolňují a hoří na povrchu papíru. Voda zůstává v papíru, odpařuje se a ochlazuje jej. Tak zabraňuje jeho hoření. Metodické poznámky: Bankovka nesmí být mastná a její okraje roztřepené! R. Sloup, 2008

12 Podřezání studenta tupým nožem Pomůcky a chemikálie: nůž, vata, kádinky 100 ml, roztoky chloridu železitého FeCl 3 a thiokyanatanu draselného KSCN (cca 10%) Studenta dezinfikujeme namočenou vatou na vnitřní straně předloktí a pak řízneme nožem. Skutečnost je tajemstvím, ale probíhá podle rovnice: FeCl 3 + 3KSCN Fe(SCN) 3 + 3KCl Vysvětlení: Jde o substituční reakci, při které dochází k záměně kationtů v roztocích solí a tím i ke změně jejich barvy. Vatu namočíme v roztoku FeCl 3 a nůž opláchneme předem v roztoku thiokyanatanu. Samozřejmě řežeme tupou stranou nože.

13 Propanbutanové divadlo I. Pomůcky a chemikálie: plechový kanálek, stojan, držáky, svíčka, sirky, velká a široká kádinka, zkumavka, (teploměr), tlaková láhev na PB, případně láhev s plynem do zapalovače Z tlakové lahve přelijeme asi 3 ml kapalného plynu do zkumavky. Pokud chceme, umístíme do něj teploměr a po chvilce odečteme teplotu. Pak nalijeme kapalinu do kádinky. Pod šikmo upevněný plechový kanálek postavíme zapálenou svíčku. V okamžiku, kdy se kapalina ze dna kádinky odpaří, vylijeme její obsah do kanálku. Proběhne prudká reakce a plyny shoří podle rovnic: 2C 4 H O 2 8CO H 2 O 2C 3 H O 2 6CO 2 + 8H 2 O Vysvětlení: Plyny jsou skladovány a využívány většinou stlačené, při jejich uvolňování dochází k rozpínání a poklesu jejich teploty. U nižších uhlovodíků se teplota snižuje až pod 0 C. Plyny můžeme přelévat stejně jako kapaliny. Protože jsou propan i butan plyny těžší než vzduch, zůstávají po odpaření na dně kádinky. Po vylití se zase rychle posunou po žlábku směrem dolů ke svíčce, kde vzplanou. Metodické poznámky: Při zapalování svíčky mějte PB směs dostatečně daleko! Při přelévání dejte pozor na ruce, obličej a na ofinku! Nelekněte se, oheň je velký, ale nejvíc si můžete ublížit sami.

14 Propanbutanové divadlo II. Pomůcky a chemikálie: Stojan na zkumavky, sirky, zkumavky, (teploměr), tlaková láhev na PB, případně láhev s plynem do zapalovače, voda Do zkumavky nalijeme asi 2 cm 3 vody. Z tlakové lahve přidáme asi 3 ml plynu. Pokud chceme, umístíme do něj teploměr. Pak postavíme zkumavku do stojánku. Páry nad zkumavkou zapálíme sirkou. Proběhne reakce a plyny shoří podle rovnic: 2C 4 H O 2 8CO H 2 O 2C 3 H O 2 6CO 2 + 8H 2 O Vysvětlení: Plyny jsou skladovány a využívány většinou stlačené, při jejich uvolňování dochází k rozpínání a poklesu jejich teploty. U nižších uhlovodíků se teplota snižuje až pod 0 C, přesto v kádince vřou. Plyny můžeme přelévat stejně jako kapaliny. Protože jsou propan i butan plyny těžší než vzduch, zůstávají po odpaření na dně zkumavky. Odpařením se ale zvětšuje jejich objem, proto pozor na otevřený oheň v okolí! Poznámka: Při zapalování plynu do zapalovače nezapalujeme směs ale pouze butan.

15 Prskavky práškový hliník Al, práškové železo Fe, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dextrin nebo škrob, třecí miska s tloučkem, štětec, obličejový štít K 5,5 g jemně rozetřeného dusičnanu barnatého přidáme 2,5 g práškového železa, 0,5 g práškového hliníku a 1,5 g dextrinu. Ke směsi přidáme takové množství vody, aby vznikla hustá kaše. Tuto kaši štětcem naneseme na železný drát a necháme zaschnout. Po zaschnutí jedné vrstvy musíme nanést ještě další vrstvy. Prskavky hoří teprve po dokonalém zaschnutí podle rovnic: 4Fe + 3O 2 2Fe 2 O 3 Poznámka: 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3 Pokus lze uspořádat také v misce, ovšem samozřejmě bez dextrinu, potom jej iniciujeme opatrně např. hořící špejlí. Používáme obličejový štít!

16 Reakce manganistanu draselného s glycerolem manganistan draselný KMnO 4, glycerol C 3 H 5 (OH) 3, třecí miska s tloučkem, porcelánová miska (hodinové sklíčko), kádinka (100 ml), pipeta Postup a princip: Na porcelánovou misku (hodinové sklíčko) nasypeme lžičku jemně rozetřeného manganistanu draselného a z pipety opatrně přidáváme glycerol. Po chvilce manganistan vzplane a hoří intenzívním plamenem. Manganistan draselný je silné oxidační činidlo a glycerol oxiduje až na oxid uhličitý a vodu podle rovnice: 14KMnO 4 + 4C 3 H 5 (OH) 3 7K 2 CO 3 + 7Mn 2 O 3 + 5CO H 2 O

17 Složení slin Pomůcky: zkumavky, pipety, nálevka, filtrační papír, univerzální indikátorový papírek, skleněná tyčinka Chemikálie: roztoky AgNO 3, (w = 5%), molybdenanu amonného (w = 2%), FeCl 3, BaCl 2 (oba w = 5%), šťavelanu amonného (w = 4%), roztoky kyseliny octové, dusičné a chlorovodíkové (w = 10%) Princip: Sliny obsahují kromě bílkovin také řadu rozpuštěných solí. Po odstranění většiny bílkovin vysrážením lze dokázat jejich ionty pomocí charakteristických analytických reakcí. Pracovní postup: a) Odběr slin: Ústa několikrát dobře propláchneme vlažnou vodou. Sliny pak necháme volně vytékat do připravené zkumavky. b) Stanovení ph: Pomocí univerzálního indikátorového papírku stanovíme ph slin. c) Stanovení některých iontů: K 5 cm 3 slin přidáme po kapkách roztok kyseliny octové až do vzniku zákalu. Směs přefiltrujeme přes filtrační papír. Z filtrátu odebereme 1 cm 3 a provedeme následující zkoušky: Důkaz chloridu: K filtrátu přidáme roztok dusičnanu stříbrného, vznikne bílá sraženina. Důkaz síranu: Filtrát okyselíme zředěnou kyselinou dusičnou a přidáme roztok chloridu barnatého. Vznikne bílá sraženina. Důkaz vápenatých iontů: K filtrátu okyseleného roztokem HCl přidáme 0,5 cm 3 roztoku šťavelanu amonného. Vznikne bílá sraženina. Důkaz thiokyanatanu: Filtrát okyselíme roztokem HCl, přidáme roztok chloridu železitého. Vzniká červené zbarvení.

18 Sopka dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, lžička, špejle dichroman amonný nasypeme na nehořlavou podložku do kužele, který zapálíme hořící špejlí nebo zahřejeme nad kahanem. Princip: Tepelný rozklad dichromanu amonného probíhá podle rovnice: (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 (s) Cr 2 O 3 (s) + N 2 (g) + 4H 2 O (g) oranžový zelený Vznikající plynný dusík a vodní pára nadnáší částečky Cr 2 O 3 do vzduchu a bezprostředního okolí. Ty mají oproti původnímu dichromanu výrazně nižší hustotu, ale větší objem. Reakce připomíná žhnoucí sopku chrlící popel. Poznámka: Dichroman amonný patří mezi látky nebezpečné N, T+, E! Vzniklý oxid chromitý můžeme využít při pokusu Faraonovi hadi, viz výše.

19 Zapálení kahanu bez zápalek lihový kahan, tyčinka, kádinka, lžička, manganistan draselný KMnO 4, kyselina sírová H 2 SO 4 Asi čtvrt malé lžičky jemně rozetřeného manganistanu draselného přelijeme malým množství kyseliny sírové, aby vznikla hustá kaše. Tyčinkou naneseme částečky kaše na knot lihového kahanu prosyceného ethanolem, který se vznítí. Rovnice: 2KMnO 4 + H 2 SO 4 Mn 2 O 7 + K 2 SO 4 + H 2 O 2Mn 2 O 7 4MnO 2 + 3O 2 C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Vysvětlení: Reakcí koncentrované kyseliny sírové s manganistanem draselným vzniká oxid manganistý, který se při styku s organickými látkami rozkládá za vzniku tepla, které způsobí vznícení. Metodické poznámky: Knot musí být provlhlý lihem a směs čerstvě připravená - pozor na bezpečnost! Pokud nemáme lihový kahan, postačí bavlněný provázek namočený v ethanolu.

20 Zápalná šňůra Pomůcky: kádinka, bavlna Chemikálie: chlorečnan sodný NaClO 3, hexakyanoželezitan draselný K3 [Fe(CN) 6 ] (červená krevní sůl) Do horkého roztoku 50 ml vody, 18 g chlorečnanu sodného a 2 g červené krevní soli namáčíme silnější bavlněnou přízi. Přebytečnou kapalinu odstraníme protažením šňůry mezi prsty. Usušíme ji a chráníme před vlhkem. Rovnice: 2NaClO 3 2NaCl + 3O 2 Vysvětlení: Bavlna se nasytí chlorečnanem, který se při zapálení šňůry rozkládá na kyslík a chlorid. Spalování probíhá tím rychleji, čím více vzduchu se ke šňůře dostane. Metodické poznámky: Místo chlorečnanu sodného lze použít i chlorečnan draselný. Vhodné použití šňůry je při zapalování např. bengálských ohňů (viz výše).

21 Zkáza Titaniku skleněná vana, fenolftalein, voda, sodík Na, papírová lodička Postup a princip: Do skleněné vany nalijeme do poloviny vodu a přidáme několik kapek fenolftaleinu. Směs promícháme. Do papírové lodičky vložíme 2-3 kousky sodíku a opatrně ji položíme na hladinu. Odstoupíme do vzdálenosti asi 1,5 metru. Po chvilce se papír nasaje vodou a sodík zvlhne. S vodou potom reaguje prudce podle rovnice: 2Na + 2H 2 O 2NaOH + H 2 Vznikající plynný vodík vzplane od reagujícího sodíku a páry sodíku barví plamen žlutě. Pokud se lodička rychle nepotopí, vzplane také. Voda ve vaně se postupně barví fialově fenolftaleinem díky zásaditému prostředí, které tvoří vznikající roztok hydroxidu sodného. Poznámka: Pokus je možné provézt také s draslíkem, plamen bude zabarven do fialova a reakce bude rychlejší.

22 Zubní pasta pro slony kuželová baňka (500 ml), roztok peroxidu vodíku H 2 O 2 (30%), nasycený roztok jodidu draselného KI, saponát, potravinářské barvivo, lžička, tyčinka Do větší nádoby nebo do výlevky postavíme kuželovou baňku o objemu alespoň 500 ml. Do baňky nalijeme 50 ml koncentrovaného peroxidu vodíku a přidáme 20 ml saponátu, např. Jaru. Je možné také přidat asi půl sáčku potravinářského barviva. Směs promícháme tyčinkou a pak do ní rychle! nalijeme 10 ml nasyceného roztoku KI. Pozorujeme vznik zubní pasty pro slony. Princip: Peroxid vodíku se vlivem jodidu draselného rozpadá na kyslík a vodík podle rovnice: H 2 O 2 H 2 + O 2 Vznikající plyny pronikají do roztoku a vytváří se saponátem velké množství pěny, které je vytlačováno zúženým hrdlem baňky. Přidané barvivo dodá pěně požadovanou barvu zubní pasty. Pokud budete používat starší roztok jodidu, bude barva pěny žlutá.

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

KOUZELNICKÉ POKUSY Z CHEMIE

KOUZELNICKÉ POKUSY Z CHEMIE Mgr. Miloslav Straka KOUZELNICKÉ POKUSY Z CHEMIE 48 efektních pokusù pro chemii základní a støední školy - 1 - Úvod Výuka chemie patøí mezi nejobtížnìjší pedagogické èinnosti. Proto se každý chemik - pedagog

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Renata Šulcová, Hana Böhmová, Eva Stratilová Urválková Praha 2009 UNIVERZITA KARLVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Autoři:

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Gymnázium J. Kainara,

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni. Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.it www.clementoni.com Distributor pro ČR: ALBI Česká republika

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

FORENZNÍ CHEMIE - CHEMIK DETEKTIVEM

FORENZNÍ CHEMIE - CHEMIK DETEKTIVEM Chemistry and Industry for Teachers in European Schools FREZÍ CHEMIE - CHEMIK DETEKTIVEM Jednoduché experimenty do hodin chemie Hans Joachim Bader a Martin Rothweil Překlad Eva Stratilová Urválková Project.

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Úvod do organické chemie, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté deriváty Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská v

Více

ph vody - koncentrace vodíkových iontů

ph vody - koncentrace vodíkových iontů ph vody - koncentrace vodíkových iontů Pro posouzení reakce vodných roztoků je významné, jaké koncentrace v nich dosahují vodíkové ionty. Tato koncentrace závisí jednak na povaze rozpuštěných látek, jednak

Více

Soupravička pomůcek pro mé pokusy

Soupravička pomůcek pro mé pokusy Doplňkový text pro samostatnou činnost dětí Soupravička pomůcek pro mé pokusy v návaznosti na postupy v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody Pavel BENEŠ Tomáš KUDRNA Václav PUMPR

Více

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU / JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU Mgr Michal Mazík Ing Hana Grossmannová, PhD ÚVOD V rámci své praxe se konzervátoři-restaurátoři musí vypořádat

Více

VÝROBA MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ TEXT PRO UČITELE

VÝROBA MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ TEXT PRO UČITELE VÝROBA MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ TEXT PRO UČITELE Mgr. Jana Prášilová prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. Olomouc, 2013 Obsah 1. Téma v učebnicích používaných na gymnáziích 2. Teoretické poznatky k problematice

Více

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích Základy práce v laboratoři O chemikáliích Chemikálie jsou čisté sloučeniny určené k laboratornímu nebo technickému použití. Podle určení lze koupit chemikálie v různé čistotě. Surové (sur., crudum) chemikálie

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více