Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr."

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/4905/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 16. února 2015 Místo a čas zahájení: kancelář starosty města, 13:30 h Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý Omluveni: 0 Ohlášené návštěvy: JUDr. Milan Slezák, Ing. Roman Bureš, Mgr. Radka Krejčová, Vladimír Skalický, Věra Ptáčková, Ing. Aleš Hampl Program: Schválení programu Hlavní část jednání Body předložené oddělením majetku odboru investic a majetku Body předložené oddělením investic odboru investic a majetku Body přeložené společností Technické služby Lanškroun, s. r. o. Body předložené odborem životního prostředí Body předložené oddělením školství a kultury Body předložené odborem sociálních věcí a zdravotnictví Body předložené kanceláří starosty a tajemníka Zpráva starosty a místostarosty Interpelace členů rady města Závěr Program jednání byl schválen.

2 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU _61_01_Zápis č. 2 z jednání majetkové komise Pan Karlík prezentoval jednotlivá doporučení majetkové komise. Proběhla krátká diskuze o umístění novinového stánku u volejbalových kurtů. Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis č. 2 z jednání majetkové komise dne (zpráva čj. MULA 5020/2015 ze dne ) _61_02_Zápis č. 2 z jednání dražební komise Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis č. 2 z jednání dražební komise dne (zpráva čj. MULA 5027/2015 dne ) _61_03_Souhlas s podnájmem v budově polikliniky Pan starosta se dotázal, za jakým účelem chce pan Čížek pronajmout 4 m 2. Zkontaktoval telefonicky paní Vídeňskou. Paní Vídeňská odpověděla, že se jedná o rozdělení ordinace mezi tři lékaře. Pan místostarosta prověřil u právničky, zda je toto rozdělení možné. Ta odpověděla, že ano, ale mělo by být doloženo zákresem. Panu Strnadovi se nelíbí rozdělení místnosti. Měla by být pronajata celá ordinace třem lékařům, kteří se podělí o nájem. Pan místostarosta se dotázal, z jakého důvodu jsou u druhé žádosti zveřejněny nebytové prostory na pronájem na dobu neurčitou. Pan starosta doplnil, že v tomto případě jde o změnu pronájmu z fyzické osoby na právnickou osobu. Pan Karlík navrhl bod stáhnout z programu jednání a projednat ho po doplnění některých informací. 1) Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Vaše SRO, s. r. o., Na Střelnici 343/48, Olomouc, IČO: (čj. MULA 2427/2015 ze dne ) o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v budově polikliniky a souhlasila s podnájmem nebytových prostor č. 308 o výměře 4 m 2 v domě čp. 43, Vnitřní Město, ul. S. Čecha, Lanškroun společnosti MUDr. Petr Čížek oční ordinace s. r. o. na dobu určitou do Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 5024/2015 ze dne ).

3 2) Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 4734/2015 ze dne o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v budově polikliniky, nesouhlasila s podnájmem nebytových prostor č. 320 o výměře 81 m 2 v domě čp. 43, Lanškroun, Vnitřní Město, ul. S. Čecha, Lanškroun společnosti DIAGMA X Radiologie s. r. o., Červená Voda 390, IČO: a rozhodla zveřejnit úmysl města pronajmout nebytové prostory č. 320 o výměře 81 m 2 v domě čp. 43, Vnitřní Město, ul. S. Čecha, Lanškroun na dobu neurčitou. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 5024/2015 ze dne ). Body byly staženy z programu jednání _61_04_Přestěhování do bytu v přízemí Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 59/2015 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 1670/2015 ze dne o přestěhování do bytu v přízemí, rozhodla pronajmout žadatelům byt č. 3, v domě čp. 178, Žichlínské Předměstí, Lidická ulice, Lanškroun za měsíční nájemné ve výši Kč 3.569,-- a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat se žadateli nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky. JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 5030/2015 ze dne ) _61_05_Přestěhování do většího bytu Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 60/2015 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 3230/2015 ze dne o přestěhování do většího bytu, rozhodla pronajmout žadatelce byt č. 31, v domě čp. 552, Ostrovské Předměstí, Sokolská ulice, Lanškroun a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat se žadatelkou nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky. JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o.

4 (zpráva čj. MULA 5042/2015 ze dne ) _61_06_Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu RD zřízení služebnosti - VAK Jablonné nad Orlicí Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 61/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: (čj. MULA 4365/2015 ze dne ) o zřízení služebnosti ve prospěch výše uvedené společnosti na pozemku ve vlastnictví města ppč. 3850/2 v k. ú. Lanškroun a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 5048/2015 ze dne ) _61_07_Směna pozemku pod garáží Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 62/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 41367/2014 ze dne o prodej pozemků v ulici Wolkerova, seznámila se se zápisem z jednání čj. MULA 3454/2015 ze dne a rozhodla zveřejnit úmysl města směnit část pozemku ppč. 723/16 o výměře cca 4 m 2 v k. ú. Lanškroun v majetku města za část pozemku ppč. 730 o výměře cca 1 m 2 dle přílohy. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 5054/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř.: 1 (Bernášek)

5 150216_61_08_Prodej části pozemku v ulici Janáčkova Pan Karlík informoval přítomné o vzhledu pozemku, který je bez povolení oplocen. Paní Šilarová navrhla pozemek uvést do původního stavu a odstranit oplocení. Pan starosta si sjedná schůzku s žadateli a projedná s nimi další kroky (možnost pronajmutí pozemků nebo uvedení pozemků do původního stavu). 63/2015 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 19552/2014 ze dne a s doplněním žádosti (čj. MULA 38491/2014 ze dne ) o prodej části pozemku v ulici Janáčkova a doporučila zastupitelstvu města část pozemku ppč. 3070/8 o výměře cca 210 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy žadatelům neprodávat. Michaela Vídeňská, referentka oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 5057/2015 ze dne ) _61_09_Bezúplatný převod Pardubický kraj Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 64/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Pardubického kraje, Komenského 125, Pardubice, IČO: (čj. MULA 3615/2015 ze dne ) o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi a rozhodla zveřejnit úmysl města bezúplatně převést pozemky ppč. 3718/16 a ppč. 3718/18 o celkové výměře 59 m 2 a pozemek ppč. 3120/1 o výměře 17 m 2 na základě geometrického plánu č /2014 ze dne vše v k. ú. Lanškroun. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 5063/2015 ze dne ) _61_10_Zveřejnění úmyslu prodeje či směny pozemků v Oboře Pan Karlík informoval přítomné o schůzce s žadateli, kteří jim představili projekt revitalizace pozemků v Oboře, o které mají zájem.

6 Pan Smola doporučil s prodejem počkat, dokud nebude vypracovaná koncepce revitalizace celé lokality lanškrounských rybníků. Pan starosta prezentoval přítomným projekt plánovaného rekreačního centra a upozornil na některé možné problémy. Dále pan starosta doplnil, že si dnes, tj , společně s panem místostarostou a panem lic. Tomášem Pavelkou pozemky prohlédli a mimo jiné projednali i možný vjezd k plánovanému rekreačnímu středisku. Vjezd na pozemky lze provést i v jiných místech než je navrhované místo mezi chatami. Členové rady města se dohodli, že by mělo být řešeno smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kde by byl představen konkrétní záměr, který by byl v souladu s představou městského architekta. Na závěr diskuze zaznělo, že město by mělo zájem o koupi 120 m 2 od žadatelů. Vedení města chce projednat studii území s architektem města, který bude seznámen s projektem žadatelů, a až poté rada města rozhodne o možných prodejích. Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 37629/2014 ze dne o směnu pozemků v Oboře a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat části pozemků ppč. 8471, ppč. 8472, ppč. 1026/1, ppč. 994/7 a ppč. 994/4 vše v k. ú. Lanškroun o výměře cca m 2 dle přílohy. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 5371/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: proti: 6 zdrž: 1 (Bernášek) Usnesení nebylo přijato. Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 37629/2014 ze dne o směnu pozemků v Oboře a rozhodla zveřejnit úmysl města nebo směnit část pozemku ppč. 994/22 o výměře cca 120 m 2 v majetku manželů Ing. Renaty a Ing. Michala Havlových, Velká Úpa 213, Pec pod Sněžkou za části pozemků v majetku města ppč. 9471, ppč. 8472, ppč. 1026/1, ppč. 994/7 a ppč. 994/4 o celkové výměře cca m 2 vše v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 5371/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: proti: 4 zdrž: 3 (Bernášek, Karlík, Vetchý) Usnesení nebylo přijato.

7 Do jednací místnosti byl přizván pan JUDr. Milan Slezák ve 14:49 h _61_20_Oprava městského bytu č. 4 v domě čp. 647, Palackého ulice, Lanškroun Pan místostarosta si tyto byty prohlédl a sdělil přítomným, že bez rekonstrukce jsou neobyvatelné. 65/2015 Rada města Lanškroun v souladu s čl. VII. příkazní smlouvy ze dne schválila záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: , provést kompletní opravu bytu č. 04 o velikosti s podlahovou plochou 55,89 m 2 v domě čp. 647 Palackého ulice, Lanškroun (nová elektroinstalace, nové ústřední topení, rozvody teplé a studené vody, včetně odpadů, oprava plynovodu, oprava WC a koupelny včetně obkladů a zařizovacích předmětů, oprava povrchu podlah včetně pokládky krytiny PVC, výměna všech dveří a zárubní, výměna kuchyňské linky, sporáku a vestavěné skříně, výmalba, stavební práce, příslušné revizní zprávy elektro, plyn, spalinové cesty) a stanovila částku Kč ,-- bez DPH jako finanční limit pro použití finančních prostředků v rámci hospodářské činnosti města. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 5070/2015 ze dne ) _61_21_Úprava prostoru v domě čp. 20, ulice 28. října, Lanškroun Pan místostarosta doplnil, že úpravami vznikne bezbariérový byt. 66/2015 Rada města Lanškroun v souladu s čl. VII příkazní smlouvy ze dne schválila záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o., Dobrovského 43, Lanškroun, IČO: provést úpravy stávajícího prostoru (koupelna) v čp. 20, ulice 28. října, Lanškroun na bytovou jednotku o velikosti 1 + kk. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 5073/2015 ze dne ). Pan Slezák opustil jednací místnost ve 14:55 h.

8 61_ODDĚLENÍ INVESTIC ODBORU INVESTIC A MAJETKU (správa městských lesů) Do jednací místnosti byl přizván pan Ing. Roman Bureš v 15:00 h. Pan Bureš prezentoval členům rady projekt na rozhlednu ( Hláska ) a seznámil je se správou městských lesů. Na počátku revitalizace se začalo s opravami lesních cest, poté studánek a v roce 2015 bylo naplánováno vybudovat Hlásku. Obdobná rozhledna je u Slatiňan. Hláska by měla být z přírodních materiálů kámen a dřevo. Na výstavbu Hlásky je vystaveno stavební povolení a pan Bureš ji navrhl do rozpočtu Hláska má být výletním místem především pro rodiny s dětmi. Výšku stavby určili pomocí plošiny tak, aby byl dostatečný výhled. V současné době rozhledu brání vysoké stromy z levé strany, ale jedná se o 110letý smrkový porost. Do budoucna zde bude vysázen nižší porost, např. habr. Pan Smola upozornil, že hláska musí být zabezpečena před vandaly a je nutno vyřešit, kdo se oni bude starat. Panu Strnadovi se projekt líbí a doporučil ho zrealizovat. Pan starosta prezentoval další možný rozvoj této lokality, především vznik dalších běžeckých a vycházkových tras. Dále představil přítomným koncept geocachingu v této oblasti. Paní Šilarová stále s projektem nesouhlasí. Podle jejího názoru se jedná o příliš megalomanskou stavbu. Dále požádala o sdělení, zda byla stavba projednávána s ochranáři, myslivci či rybáři. Pan Bureš odpověděl, že se zástupci spolků jednal a vše je v souladu. Pokud by nebyly veškeré formality splněny, nebylo by vystaveno stavební povolení. Samozřejmě se počítá s tím, že bude v lokalitě vyšší turistický ruch. Pan Bureš opustil jednací místnost v 15:35 h. Paní Šilarová projekt nepodpoří, jelikož ji v této lokalitě více chybí odpočinková místa, lavičky, koše apod. Hláska není podle jejího názoru prioritou. Procesní hlasování. Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 2 (Bernášek, Šilarová)

9 52_ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY Do jednací místnosti byla přizvána paní Mgr. Radka Krejčová v 15:42 h _52_01_Vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelku ZŠ Dobrovského Pan Resler se dotázal na fikci doručení. Informace čerpal ze správního řádu. Paní Krejčová odpověděla, že jednali v souladu se zákoníkem práce. Fiktivní lhůta je 10 pracovních dní, z tohoto důvodu bylo na poště uloženo na 15 kalendářních dní s doplňujícími službami. V současné době nebyla zásilka vyzvednuta. Rada města Lanškroun, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: (zveřejnění konkursního řízení) Mgr. Radka Krejčová, referentka finančního odboru (zpráva čj. MULA 4762/2015 ze dne ). Bod byl stažen z programu jednání _52_02_Zápis č. 2 z jednání komise pro výchovu a vzdělávání Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis č. 2 z jednání komise pro výchovu a vzdělávání dne (zpráva čj. MULA 4333/2015 ze dne ) _52_03_Platový výměr zástupkyně ředitele pověřené řízením Základní školy Lanškroun, Dobrovského 630 Pan Resler navrhl, aby paní zástupkyně za toto přechodné období dostala odměnu. Momentálně má vysoký úvazek a současně zastupuje ředitele i ekonomku školy. Pan místostarosta požádal paní Krejčovou, aby prověřila, zda si může zástupkyně ředitele snížit úvazek. 67/2015 Rada města Lanškroun stanovila plat zástupkyni ředitele pověřené řízením příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Mgr. Daně Krátké ode dne následujícího po dni doručení oznámení o odvolání bývalého ředitele (nejpozději od ) tak, jak je uvedeno v příloze. Termín realizace do: (předání platového výměru) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru

10 (zpráva čj. MULA 5312/2015 ze dne ). Paní Šilarová upozornila, že na divadelním představení Žena vlčí mák neobdržela paní Hana Maciuchová žádnou květinu. Tato výtka by měla být sdělena řediteli Kulturního centra Lanškroun. Paní Krejčová opustila jednací místnost v 16:03 h. TS_TECHNICKÉ SLUŽBY LANŠKROUN S. R. O _TS_22_Smlouvy na pronájem hrobového místa, kolumbární skříňky a služby při využití vsypové loučky na veřejném pohřebišti Pan Resler upozornil na formální chybu ve smlouvě. Do jednací místnosti byl přizván pan Vladimír Skalický v 16:04 h. Pan Skalický nechal aktualizovat náklady na správu hřbitova a sjednotil nájmy starého a nového kolumbária a paušál za hrobové místo za jeden rok. Hrobové místo se pronajímá na 10 let. Částka je za pronájem hrobu za m 2 a za úklid. Částka za úklid by podle jeho názoru měla být pro všechny stejná. Okolní města obdobné velikosti platí za nájem za m 2 do 10 Kč. V současné době se v Lanškrouně platí 5 Kč za m 2. Pan místostarosta navrhl v etapách mírně zvýšit cenu za pronájem hrobového místa, jelikož jsou zde v plánu investice. Ceny za úklid by u kolumbárních skříněk a hrobových míst neměly být jednotné. Pan Skalický doplnil, že změna by se týkala nových pronájmů, zpětně by se nic neměnilo. Proběhla rozsáhlá diskuze, jak by měla být vypočítána částka za pronájem. Pan starosta požádal vypočtení částky dle m 2, následně budou oba návrhy porovnány. Pan starosta po dlouhé diskuzi navrhl připravit kalkulaci i za m 2 s navýšením ceny o 2 Kč a tyto dva návrhy porovnat. Dále pan starosta vyslovil své znepokojení s částkou 6 tis. Kč za zamykání a odemykání brány. Podle jeho názoru je tato částka příliš vysoká a je možné ji snížit na základě organizačních změn. Pan Strnad vyslovil své znepokojení s dlažbou u smuteční síně, která je během sněžení i deště velmi kluzká a stává se tak podle jeho názoru nebezpečnou. Rada města uložila odboru investic a majetku posouzení bezpečnosti dlažby u smuteční síně a navržení opatření za vlhka. Termín realizace do: Ing. Jan Šebrle, tajemník Městského úřadu Lanškroun Procesní hlasování. Výsledek hlasování pro: 7

11 Rada města Lanškroun schválila nové znění vzorové Smlouvy o nájmu hrobového místa a znění nové vzorové Smlouvy o využití urnové schránky a/nebo vsypové loučky dle přílohy. Termín realizace do: Vladimír Skalický, jednatel Technických služeb Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 5081/2015 ze dne ). Bod byl stažen z programu jednání. Pan Skalický opustil jednací místnost v 16:47 h. 09_ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ _09_01_Zápis z jednání komise pro životní prostředí Pan starosta informoval přítomné o schůzce s panem Martinem Minářem, který mu předložil několik stížností. Jedna ze stížností byla na stínící smrky za jeho pozemkem. Už v roce 2003 žádal o jejich skácení. Místo toho mu zde vysázeli novou výsadbu listnatých stromů. Pan starosta jednotlivé stížnosti postupně řeší. Dále požádal paní Šilarovou, aby požadavek pana Mináře přednesla na jednání komise pro životní prostředí. Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis z jednání komise pro životní prostředí dne (zpráva čj. MULA 4835/2015 ze dne ). 04_ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Do jednací místnosti byla přizvána paní Věra Ptáčková v 16:51 h _04_01_Čestné prohlášení pro Rodinné centrum Lanškroun Pan starosta ohlásil střet zájmů. Členkou výboru Rodinného centra Dětský svět je jeho manželka Eva Vetchá. Paní Ptáčková sdělila členům rady města, že v nových pravidlech Pardubického kraje pro poskytnutí grantu je, že město se zaručí spoluúčastí 20%. Je to deklarace, že město o tuto službu stojí. Dále doplnila, že rodinné centrum každý rok obdrželo od města veřejnou finanční podporu přibližně 10 tis. Kč. Tato spoluúčast je ve výši 18 tis. Kč. 68/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s vystavením čestného prohlášení pro Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, IČO: , o spolufinancování minimálního podílu 20 % z celkových ročních nákladů na projekt Služby pro rodiny s dětmi s PAS (poruchy autistického spektra) z rozpočtu města Lanškroun v roce Termín realizace do: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

12 (zpráva čj. MULA 50032/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 Paní Věra Ptáčková opustila jednací místnost v 16:54 h. 01_KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA Do jednací místnosti byl přizván pan Ing. Aleš Hampl v 16:57 h _01_01_Smlouva o umístění zařízení Pan starosta doplnil, že se jedná o umístění varovného systému na sloupy ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a. s. 69/2015 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o umístění bezdrátového rozhlasu na podpěrných bodech nízkého napětí s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 4156/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 5 nepř: 2 (Bernášek, Resler) _01_02_Smlouva o centralizovaném zadávání Pan Hampl doplnil, že aby se smlouva nemusela každý rok obnovovat, uzavře se na dobu neurčitou. 70/2015 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nákupem elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno se Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 4168/2015 ze dne ) Výsledek hlasování: pro: 5 nepř: 2 (Bernášek, Resler)

13 150216_01_03_Souhlas s převodem členských práv k družstevní bytové jednotce Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 71/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě čp. 1009, Žichlínské Předměstí, ulice Nerudova, Lanškroun dle čl. 8 stanov Bytového družstva UNION. Termín realizace do: Bc. Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 4701/2015 ze dne ) _01_04_Dodatek k pojistné smlouvě Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 72/2015 Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka ke zvýšení pojistné hodnoty vybraných nemovitostí a rozhodla o uzavření Dodatku č. 15 k Pojistné smlouvě č , která byla uzavřena dne se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, IČO: Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka. (zpráva čj. MULA 5240/2015 ze dne ) _01_05_Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv Pan Karlík objasnil, že ze dvou odběrných míst se vytvořilo jedno. 73/2015 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 5202/2015 ze dne )

14 Výsledek hlasování: pro: 5 nepř: 2 (Bernášek, Strnad) Pan Hampl opustil jednací místnost v 17:00 h. Zpráva starosty a místostarosty Pan starosta představil členům rady svůj program od posledního jednání rady města. Pan starosta informoval přítomné o schůzce s panem Mgr. Petrem Mácou ve čtvrtek Následující den jednal pan starosta se členy rybářského svazu o bezpečnostním přelivu. Minulé vedení nechalo vypracovat projekt. Dále doplnil, že v roce 2014 proběhlo v rámci Pardubického kraje povodňové cvičení. Výsledky cvičení budou zohledněny při plánování bezpečnostního přelivu. V pátek se pan starosta sešel s panem Mgr. Pavlem Dvořáčkem, aby s ním projednal záležitosti týkající se jeho odvolání. V pondělí proběhlo jednání s panem Kokešem a panem Kollertem. Pan Kollert se zajímal o problematiku polikliniky a s tím související budoucnost centra města. Pan starosta informoval členy rady o dvou soudních jednáních, která se uskutečnila v úterý u okresního soudu v Ústí nad Orlicí. První soud byl za škody na zboží. V tomto sporu podal žalobu pan Minář. Druhé soudní jednání bylo ve věci bezdůvodného obohacení spočívajícího ve finančním protiplnění za 10ti leté bezplatné užívání nebytových prostor na základě absolutně neplatné nájemní a kupní smlouvy. Město uplatňuje nájem oproti interiéru, který se měl převést do majetku města. Smlouva byla od počátku neplatná. Obě soudní jednání byla odročena pro doplnění důkazů. V úterý dne se setkal pan starosta s panem místostarostou s jednatelem společnosti AVX Czech Republic, s. r. o. panem Radkem Kovářem. Pan Kovář informoval vedení města o budoucnosti firmy. Ve čtvrtek se konala soutěž Calibr cup, které se zúčastnila i poslankyně Kežmaroku paní PhDr. Marta Sabolová a starosta Dzierżoniówa pan Darius Kucharski. V pátek se vedení města zúčastnilo technické soutěže AMAVET, některé projekty pana starostu velmi zaujaly. Kriticky se vyjádřil k neúčasti lanškrounských škol na této soutěži. V sobotu se konal Masopust. Této akce se zúčastnil i místostarosta partnerského města Dzierżoniów pan Andrzej Bolisega. Pan starosta požádal pana Smolu o sjednání schůzky se strážníky městské policie do konce února. Pan starosta upozornil, že společnost Gurman uvádí jako adresu svého sídla prostory pod radnicí. Pan starosta navrhl v této věci začít jednat. Úkol pro pana tajemníka - zjistit oprávněnost užívaní adresy

15 našeho sídla. Pan starosta navrhl, aby pracovní skupina pro prevenci kriminality zpracovala do konce května program prevence kriminality a strategický dokument města prevence kriminality. Procesní hlasování. Výsledek hlasování pro: 7 Pan místostarosta předložil přítomným nabídku společnosti GEOtest, a. s. a navrhl schválit inženýrskogeologický průzkum ležáckých sklepů. Rada města schválila zadání inženýrskogeologického průzkumu lokality pro provedení demolice ležáckých sklepů pivovaru Lanškroun. Ing. Jan Šebrle, tajemník Městského úřadu Lanškroun Procesní hlasování. Výsledek hlasování pro: 7 Pan místostarosta informoval přítomné o žádosti pana Kučínského. Členové rady města se dohodli, že žádostí se budou zabývat na jednání rady města dne , až budou mít k dispozici veškeré podklady a žádosti. Interpelace členů rady města Pan Smola upozornil, že komisi pro cestovní ruch se neustále snižuje rozpočet. V roce 2014 disponovala pouze 33 tis. Kč, což je na propagaci města velmi zanedbatelná částka. Částku 33 tis. Kč navrhl nechat na výjezdy škol, tak jak tomu bylo doposud, a dalších 30 tis. Kč by chtěl na propagaci města (fotografie, videa). Daly by se použít i starší projekty. Pan starosta navrhl zvýšit rozpočet o 100% z důvodu zlepšení propagace města (databáze fotografií). Procesní hlasování. Výsledek hlasování pro: 7 Rozpočet bude projednáván ve čtvrtek v 11 h.

16 Závěr Do diskuse nebyl dále nikdo přihlášen, proto pan starosta ukončil jednání RM v 18:18 h. Mgr. Radim Vetchý v. r. starosta města Ing. Bohumil Bernášek v. r. místostarosta města Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26).

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Více

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Více

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

64 [ 46 ] (p297) 1924 :? [ 47 ] (p570) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [ 11 ]; [ 35 ] [ 49 ] [ 32 ] ( ) [ 48 ] (p 425) [ 50 ] (p 670 6

64 [ 46 ] (p297) 1924 :? [ 47 ] (p570) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [ 11 ]; [ 35 ] [ 49 ] [ 32 ] ( ) [ 48 ] (p 425) [ 50 ] (p 670 6 63 2002 7 ( ) ( 100871) [ ] K262. 81g. 82 [ ] A [ ] 058320214 (2002) 0720063211 ; [ 44 ] (p 202) 12 : ; ; ; : [ 42 ] (p 129 216) [ 11 ] [ 32 ] (1926 11 19 ) 1927 ( ) ; [ 45 ] (p108) [ 43 ] (p 5142515 5222523)

Více

名人风云录_九_.doc

名人风云录_九_.doc ...1...9...16 H R...17...22 M...24 N...29...38 J...40...45...48...53...57...68...71...80...83 W.K....85...92... 100 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Více

p-2.indd

p-2.indd 2 第 一 篇 睽 違 1342 年, 陳 元 光 終 於 回 到 老 家 開 漳 聖 王 陳 元 光 回 老 家 活 動, 是 開 漳 聖 王 聖 像 自 台 灣 啟 程 回 固 始 老 家, 讓 1342 年 自 固 始 出 發 前 往 閩 南 漳 洲, 其 後 英 靈 飄 洋 渡 海 來 到 台 灣 的 開 漳 聖 王, 再 回 到 原 始 出 生 地 固 始, 形 成 一 個 圓 滿 的 迴

Více

zxj

zxj 舟 办 通 报 第 8 期 中 共 舟 山 市 委 办 公 室 2016 年 4 月 29 日 按 : 现 将 周 江 勇 同 志 在 2016 年 4 月 28 日 在 全 市 两 学 一 做 专 题 党 课 暨 学 习 教 育 部 署 会 上 的 讲 话 予 以 印 发, 请 认 真 贯 彻 落 实 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育, 是 党 中 央

Více

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB 皖 青 创 建 2015 3 号 关 于 命 名 2014 年 度 省 青 年 文 明 号 省 青 年 文 明 号 标 兵 和 省 青 年 文 明 号 先 进 工 作 者 的 决 定 2014 年, 全 省 各 级 团 组 织 广 大 青 年 集 体 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 中 心 工 作, 广 泛 开 展 青 年 文 明 号 创

Více

合, 采 取 有 效 的 跟 进 和 配 套 措 施, 加 强 事 中 事 后 监 管, 防 止 出 现 管 理 脱 节, 不 断 提 高 政 府 管 理 科 学 化 规 范 化 法 治 化 水 平 附 件 :1. 省 政 府 决 定 取 消 的 行 政 审 批 事 项 目 录 2. 省 政 府 决

合, 采 取 有 效 的 跟 进 和 配 套 措 施, 加 强 事 中 事 后 监 管, 防 止 出 现 管 理 脱 节, 不 断 提 高 政 府 管 理 科 学 化 规 范 化 法 治 化 水 平 附 件 :1. 省 政 府 决 定 取 消 的 行 政 审 批 事 项 目 录 2. 省 政 府 决 洪 泽 县 人 民 政 府 文 件 洪 政 发 2015 72 号 洪 泽 县 人 民 政 府 关 于 印 发 省 市 取 消 和 下 放 行 政 审 批 事 项 目 录 的 通 知 各 镇 人 民 政 府, 各 街 道 办 事 处, 县 各 委 办 局, 县 各 直 属 单 位 : 为 了 贯 彻 落 实 国 务 院 和 省 政 府 有 关 取 消 和 下 放 行 政 审 批 评 比 达 标 表

Více

文 每 由 充 羊 * 亚 就 N 有 达 品 周 成 虽 驰 水 拟 希 公 下 它 当 上 希 仿 上 潘 注 可 当 缪 歇 传 湖 也 也 对 多 生 古 反 或 只 牛 分 可 妙 西 4 期 杨 宏 芹 发 展 之 源 与 流 7 e < x ; > u 0 V 转 义 可 表 示 短

文 每 由 充 羊 * 亚 就 N 有 达 品 周 成 虽 驰 水 拟 希 公 下 它 当 上 希 仿 上 潘 注 可 当 缪 歇 传 湖 也 也 对 多 生 古 反 或 只 牛 分 可 妙 西 4 期 杨 宏 芹 发 展 之 源 与 流 7 e < x ; > u 0 V 转 义 可 表 示 短 N 古 不 讲 结 仅 湖 独 桑 A : 兼 社 a 北 e 现 古 编 M 4 卷 4 期 同 济 大 学 学 报 会 科 学 版 V 0 L 4 N 0 4 0 3 8 月 o n g j U n v e r s t y J o u r n a o c c n c e e c t o A u n g 0 3 发 展 之 源 与 流 西 方 文 学 中 的 个 悠 久 的 文 学 传 统 杨 法

Více

附 件 : 湖 北 省 会 计 人 员 继 续 教 育 实 施 办 法 第 一 条 为 规 范 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作, 加 强 持 有 会 计 从 业 资 格 证 书 人 员 ( 以 下 简 称 会 计 人 员 ) 继 续 教 育 的 管 理, 推 进 全 省 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作 科 学 化 规 范 化 信 息 化, 培 养 造 就 高 素 质 的 会 计 队

Více

2016 28 2016 2013 50 2013 69 2016 2016 10 2016 1 2016 24 2016 1 2016 2016 7 1 2017 6 30 1 2016 2 2012 17 2016 2016 24 2016 1 2016 1 2016 1 2016 1 2016 2016 24 2016 24 2016 24 24 12 2016 CN 24 24 12 2016

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

Microsoft Word - FINAL CHINESE VER- MOH OOB CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT _AMENDED VERSION II_ edited

Microsoft Word - FINAL CHINESE VER-  MOH OOB  CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT _AMENDED VERSION II_ edited 验 光 师 及 配 镜 师 专 业 行 为 准 则 及 专 业 执 业 指 导 原 则 验 光 师 及 配 镜 师 管 制 局 2010 1 鸣 谢 卫 生 部 谨 此 对 验 光 师 及 配 镜 师 管 制 局 属 下 执 业 行 为 及 道 德 委 员 会 委 员 所 作 的 宝 贵 贡 献 表 示 感 激 执 业 行 为 及 道 德 委 员 会 委 员 主 席 M s J a c q u e

Více

第 八 条 凡 在 考 评 过 程 中 提 供 虚 假 信 息 的, 一 经 查 实, 视 情 节 轻 重, 扣 除 该 实 验 室 5~10 分, 并 通 报 批 评 第 九 条 文 科 学 院 没 有 实 验 室 的, 其 学 院 年 度 工 作 目 标 管 理 考 核 中 实 验 室 工 作

第 八 条 凡 在 考 评 过 程 中 提 供 虚 假 信 息 的, 一 经 查 实, 视 情 节 轻 重, 扣 除 该 实 验 室 5~10 分, 并 通 报 批 评 第 九 条 文 科 学 院 没 有 实 验 室 的, 其 学 院 年 度 工 作 目 标 管 理 考 核 中 实 验 室 工 作 佛 山 科 学 技 术 学 院 文 件 佛 科 院 设 备 2014 2 号 实 验 室 工 作 年 度 考 评 实 施 办 法 (2014 年 修 订 ) 为 促 进 我 校 实 验 室 建 设 和 管 理 的 标 准 化 规 范 化 制 度 化, 使 学 校 实 验 室 与 设 备 管 理 的 各 项 规 章 制 度 落 到 实 处, 推 动 实 验 室 各 项 工 作 任 务 的 顺 利 开

Více

窑 缘 愿 窑 意 义 重 大 袁 与 之 相 关 的 表 观 遗 传 学 研 究 主 要 来 自 动 物 实 验 遥 有 学 者 发 现 母 鼠 对 幼 仔 的 舔 舐 和 理 毛 渊 造 蚤 糟 噪 蚤 灶 早 葬 灶 凿 早 则 燥 燥 皂 蚤 灶 早 袁 蕴 郧 冤 及 弓 背 看 护 行

窑 缘 愿 窑 意 义 重 大 袁 与 之 相 关 的 表 观 遗 传 学 研 究 主 要 来 自 动 物 实 验 遥 有 学 者 发 现 母 鼠 对 幼 仔 的 舔 舐 和 理 毛 渊 造 蚤 糟 噪 蚤 灶 早 葬 灶 凿 早 则 燥 燥 皂 蚤 灶 早 袁 蕴 郧 冤 及 弓 背 看 护 行 上 海 精 神 医 学 园 园 年 第 卷 第 缘 期 窑 缘 苑 窑 窑 专 家 论 坛 窑 抑 郁 症 与 表 观 遗 传 学 张 志 珺 摇 张 向 荣 摇 李 摇 磊 摇 摇 表 观 遗 传 学 的 概 念 由 宰 葬 凿 凿 蚤 灶 早 贼 燥 灶 在 怨 猿 怨 年 提 出 袁 目 前 认 为 它 主 要 研 究 不 涉 及 阅 晕 粤 序 列 突 变 的 可 咱 暂 逆 性 尧 可 遗

Více

恩 典 1 * 2 3 4 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生 ; 倾 听 他 们 的 快 乐 或 烦 恼 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 顺 境 或 逆 境 B. 平 衡 书 本 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 课 堂 教 学 概

恩 典 1 * 2 3 4 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生 ; 倾 听 他 们 的 快 乐 或 烦 恼 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 顺 境 或 逆 境 B. 平 衡 书 本 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 课 堂 教 学 概 第 十 一 课 约 瑟 在 监 牢 恩 典 上 帝 认 识 并 眷 顾 我 们 参 考 资 料 创 世 记 39:1-6,17-23;40:1-23; 先 祖 与 先 知 第 192-193 页 存 心 节 是 别 的 受 造 之 物, 都 不 能 叫 我 们 与 上 帝 的 爱 隔 绝 ( 罗 马 书 8:39) 教 学 目 标 学 生 可 以 晓 得 : 虽 然 有 时 会 发 生 不 幸 的

Více

目 录

目     录 相 关 财 经 制 度 解 读 浙 江 中 医 药 大 学 纪 委 办 公 室 监 察 处 审 计 处 编 二 一 五 年 十 二 月 前 言 为 加 强 有 关 财 经 制 度 的 宣 传, 提 高 广 大 干 部 和 教 职 员 工 对 相 关 工 作 的 知 晓 度, 切 实 提 高 制 度 执 行 力, 增 强 工 作 规 范 性 和 促 进 学 校 依 法 依 规 治 校, 学 校 纪

Více

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 聆 听 他 们 分 享 本 周 开 心 或 烦 恼 的 事 -- 无 1 2 3 4 预 备 活 动 <10 分 钟 A 味 觉 检 测 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 聆 听 他 们 分 享 本 周 开 心 或 烦 恼 的 事 -- 无 1 2 3 4 预 备 活 动 <10 分 钟 A 味 觉 检 测 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 第 二 课 约 西 亚 行 善 经 文 王 下 22 章 代 下 34 章 参 考 资 料 先 知 与 君 王 第 32 章 存 心 节 约 西 亚 他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 代 下 34:1,2 教 学 目 标 孩 子 们 可 以 知 道 : 别 人 会 因 我 们 对 上 帝 的 信 心 而 受 到 影 响 感 受 : 愿 意 行 上 帝 眼 中 看 为 对 的 事 回 应

Více

服 侍 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 预 备 活 动 赞 美 祈 祷 圣 经 课 程 <10 分 钟 <10 分 钟 <20 分 钟 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A 时 间 表 B 偶 像

服 侍 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 预 备 活 动 赞 美 祈 祷 圣 经 课 程 <10 分 钟 <10 分 钟 <20 分 钟 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A 时 间 表 B 偶 像 第 四 课 撒 母 耳 的 服 侍 撒 母 耳 的 服 侍 服 侍 服 侍 意 味 着 帮 助 他 人 参 考 资 料 撒 上 7; 先 祖 与 先 知 第 589-591 页 存 心 节 撒 母 耳 平 生 作 以 色 列 的 士 师 ( 撒 上 7:15) 教 学 目 标 学 生 可 以 知 道 : 上 帝 希 望 孩 子 们 能 一 生 侍 奉 祂 感 受 : 渴 望 长 大 后 也 能 成

Více

Untitled

Untitled 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下

Více

目 录 要 闻... 1 王 国 强 在 全 国 深 化 医 改 中 医 药 工 作 会 议 上 的 讲 话... 1 动 态... 7 1 国 家 中 医 药 管 理 局 启 动 十 二 五 医 改 中 医 药 作 用 发 挥 情 况 专 项 评 估... 7 2 国 家 中 医 药 管 理 局 组 织 开 展 十 三 五 医 改 规 划 编 制 中 医 药 相 关 政 策 研 究... 7 政

Více

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A. 种 子 发 芽 无 使 用 上 星 期 的 物 品 1 预 备 活 动 <10 分 钟 B. 种 子 C. 生 长

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A. 种 子 发 芽 无 使 用 上 星 期 的 物 品 1 预 备 活 动 <10 分 钟 B. 种 子 C. 生 长 第 九 课 长 成 大 树 长 成 大 树 恩 典 上 帝 将 祂 的 爱 赐 给 我 们 参 考 资 料 太 13:31-32; 天 路 第 52-56 页 存 心 节 在 耶 稣 基 督 的 恩 典 上 有 长 进 ( 彼 后 3:18) 教 学 目 标 学 生 可 以 知 道 : 我 们 的 生 命 就 像 植 物 一 样 不 断 的 在 上 帝 的 爱 中 成 长 感 受 : 渴 望 在 上

Více

控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 二 内 部 控 制 评 价 结 论 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告

控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 二 内 部 控 制 评 价 结 论 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告 宏 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 宏 发 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 本 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 内 部

Více

评 估 内 容 与 内 涵 评 估 方 式 评 2.2 管 理 制 度 (10 ) 2.2.2 重 点 制 度 落 实 情 况 4 院 级 和 职 能 部 门 有 明 确 的 会 议 制 度 培 训 制 度 质 量 评 价 制 度 师 资 培 训 制 度 评 价 体 系 等, 并 有 实 施 办 法

评 估 内 容 与 内 涵 评 估 方 式 评 2.2 管 理 制 度 (10 ) 2.2.2 重 点 制 度 落 实 情 况 4 院 级 和 职 能 部 门 有 明 确 的 会 议 制 度 培 训 制 度 质 量 评 价 制 度 师 资 培 训 制 度 评 价 体 系 等, 并 有 实 施 办 法 附 件 住 院 医 师 规 范 化 培 训 评 估 ( 用 于 培 训 基 地 ) 一 级 一 基 本 条 件 (10 ) 1.1 医 院 情 况 (1 ) 1.2 图 书 馆 及 信 息 检 索 系 统 ( ) 1. 模 拟 训 练 (4 ) 1.1.1 医 院 等 级 专 业 设 置 和 床 位 数 1.2.1 面 向 培 训 对 象 开 放 情 况 1..1 面 向 培 训 对 象 开 放 2

Více

评 标 准 扣.4 全 科 医 学 科.4. 建 立 全 科 医 学 科 作 为 培 训 基 地 的 综 合 医 院 独 立 设 置 全 科 医 学 科, 牵 头 承 担 全 科 住 培, 与 相 关 临 床 轮 转 科 室 密 切 协 同, 指 导 帮 助 基 层 实 践 基 地 加 强 带 教

评 标 准 扣.4 全 科 医 学 科.4. 建 立 全 科 医 学 科 作 为 培 训 基 地 的 综 合 医 院 独 立 设 置 全 科 医 学 科, 牵 头 承 担 全 科 住 培, 与 相 关 临 床 轮 转 科 室 密 切 协 同, 指 导 帮 助 基 层 实 践 基 地 加 强 带 教 附 件 : 培 训 基 地 ( 医 院 ) 名 称 : 06 年 住 院 医 师 规 范 化 培 训 评 估 指 标 培 训 基 地 省 ( 区 市 ): 一 级 指 标 评 标 准 扣. 医 院 情 况.. 医 院 科 室 设 置 医 院 等 级 科 室 设 置 床 位 数 等 符 合 培 训 基 地 认 定 标 准 有 关 要 求, 其 中 : 综 合 医 院 临 床 科 室 至 少 设 有 急

Více

恩 典 课 堂 教 学 概 览 1 * 2 3 4 欢 迎 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 在 门 口 欢 迎 孩 子 们, 聆 听 他 们 开 心 或 烦 恼 的 事 情 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 婴 孩 时 间 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 B. 耶 稣

恩 典 课 堂 教 学 概 览 1 * 2 3 4 欢 迎 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 在 门 口 欢 迎 孩 子 们, 聆 听 他 们 开 心 或 烦 恼 的 事 情 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 婴 孩 时 间 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 B. 耶 稣 第 五 课 让 他 们 来! 恩 典 上 帝 使 我 们 成 为 祂 家 里 的 一 分 子 参 考 资 料 路 加 福 音 18:15-17; 历 代 愿 望 第 511-517 页 存 心 节 让 小 孩 子 到 我 这 里 来 路 加 福 音 18:16 教 学 目 标 学 生 可 以 : 晓 得 : 小 孩 子 是 耶 稣 家 里 的 重 要 成 员 感 受 : 他 们 属 于 耶 稣 的

Více

下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其 多 074 077 077 078 080 080 082 092 093 093 096 097 099 第 五 章 太 監 恢 復 性 機 能 102 104 105 109 111 113 114 115 115 118

下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其 多 074 077 077 078 080 080 082 092 093 093 096 097 099 第 五 章 太 監 恢 復 性 機 能 102 104 105 109 111 113 114 115 115 118 目 錄 上 篇 女 性 酷 刑 纏 足 考 第 一 章 古 來 纏 足 知 多 少 004 009 016 022 第 二 章 文 士 風 流 逐 腳 臭 026 030 031 033 035 036 039 第 三 章 纏 足 高 跟 禍 未 了 050 052 054 055 057 058 060 附 錄 李 漁 065 下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其

Více

第 一 百 一 十 条 增 加 药 品 适 应 症 或 者 功 能 主 治 修 改 药 品 标 准 变 更 辅 料 等 的 补 充 申 请, 由 省 自 治 区 直 辖 市 药 品 监 督 管 理 局 提 出 审 核 意 见, 报 送 国 家 药 品 监 督 管 理 局 审 批, 并 通 知 申 请

第 一 百 一 十 条 增 加 药 品 适 应 症 或 者 功 能 主 治 修 改 药 品 标 准 变 更 辅 料 等 的 补 充 申 请, 由 省 自 治 区 直 辖 市 药 品 监 督 管 理 局 提 出 审 核 意 见, 报 送 国 家 药 品 监 督 管 理 局 审 批, 并 通 知 申 请 第 八 章 非 处 方 药 的 申 报 与 审 批 药 品 注 册 管 理 办 法 ( 试 行 )2 第 九 十 九 条 非 处 方 药, 是 指 由 国 家 药 品 监 督 管 理 局 公 布 的, 不 需 要 凭 执 业 医 师 和 执 业 助 理 医 师 处 方, 消 费 者 可 以 自 行 判 断 购 买 和 使 用 的 药 品 第 一 百 条 申 请 注 册 的 药 品 属 于 以 下 情

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF7B2D8C7FDC1FACDADBFF3B1A8B8E6CAE9BCF2B1BE>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF7B2D8C7FDC1FACDADBFF3B1A8B8E6CAE9BCF2B1BE> 西 藏 巨 龙 铜 业 有 限 公 司 驱 龙 铜 多 金 属 矿 10 万 t/d 采 选 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 建 设 单 位 : 西 藏 巨 龙 铜 业 有 限 公 司 二 一 二 年 十 一 月 目 录 1 建 设 项 目 概 况...1 1.1 建 设 地 点 及 相 关 背 景...1 1.2 项 目 概 况...2 1.2.1 生 产 规 模 及 产 品 方 案...

Více

2

2 2 3 02 03 04 1 劳 动 者 画 像 性 别 与 年 龄 分 布 涉 诉 劳 动 者 中, 男 性 人 数 为 女 性 人 数 的 近 两 倍, 明 显 多 于 女 性 ; 男 性 劳 动 者 中 40-50 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高, 女 性 劳 动 者 中 30-40 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高 * 40% 36% 65% 23% 35% 15% 24% 13% 38%

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

(Microsoft Word - 103\300\347\267~\266\265\245\330\245N\275X)

(Microsoft Word - 103\300\347\267~\266\265\245\330\245N\275X) A 大 農 林 漁 牧 業 一 分 說 明 1. 獸 醫 業 非 屬 公 司 法 商 業 登 記 法 所 管 轄, 不 納 入 本 大 2. 各 依 性 質 包 括 其 從 事 業 務 產 品 之 批 發 零 售 二 分 示 意 圖 大 中 小 A A1 農 業 A101 農 藝 及 園 藝 A101011 種 苗 業 業 A101020 農 作 物 栽 培 業 A101030 特 用 作 物 栽

Více

1

1 国 环 评 乙 字 第 2301 号 名 峰 制 药 中 药 提 取 制 剂 生 产 基 地 及 阿 尔 兹 海 默 病 研 发 中 心 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 编 制 单 位 : 九 江 市 环 境 科 学 研 究 所 建 设 单 位 : 云 南 名 峰 制 药 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 〇 一 五 年 八 月 目 录 1 总 则...1 1.1

Více

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Více

评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 法 人 代 表 : 徐 立 民 项 目 名 称 : 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 文 件 类 型 : 环 境 影 响 报 告 书 地 址

评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 法 人 代 表 : 徐 立 民 项 目 名 称 : 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 文 件 类 型 : 环 境 影 响 报 告 书 地 址 环 评 证 书 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 2421 号 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 信 息 公 示 版 ) 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 二 一 六 年 一 月 评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司

Více

产 科 麻 醉 指 南 推 荐 剖 宫 产 常 规 采 用 椎 管 内 麻 [ ] 醉, 全 身 麻 醉 (, ) 用 于 产 科 易 发 生 胎 儿 窒 息, 所 以 目 前 主 要 用 于 有 椎 管 内 麻 醉 禁 忌 证 的 产 妇 全 麻 产 科 中 新 生 儿 的 安 全 问 题 一 直

产 科 麻 醉 指 南 推 荐 剖 宫 产 常 规 采 用 椎 管 内 麻 [ ] 醉, 全 身 麻 醉 (, ) 用 于 产 科 易 发 生 胎 儿 窒 息, 所 以 目 前 主 要 用 于 有 椎 管 内 麻 醉 禁 忌 证 的 产 妇 全 麻 产 科 中 新 生 儿 的 安 全 问 题 一 直 中 国 病 理 生 理 杂 志, ( ): - [ 文 章 编 号 ] - ( ) - - 全 身 麻 醉 对 脐 血 乳 酸 以 及 胎 盘 体 视 学 的 影 响 段 善 娥, 张 清 德 ( 暨 南 大 学 附 属 第 一 医 院 麻 醉 科,, 彭 雪 梅, 高 雪 松 产 科, 广 东 广 州 ) [ 摘 要 ] 目 的 : 通 过 研 究 全 身 麻 醉 ( ) 与 腰 硬 联 合 麻

Více

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Více

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1FACAA4C1FABCB9CCDDCCEFB7E7BEB0C3FBCAA4C7F8B4F3D1ADBBB7B9ABC2B7B9A4B3CC2020202020B1A8C5FAB8E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1FACAA4C1FABCB9CCDDCCEFB7E7BEB0C3FBCAA4C7F8B4F3D1ADBBB7B9ABC2B7B9A4B3CC2020202020B1A8C5FAB8E52E646F63> 国 环 评 乙 字 第 2920 号 L-2014070 龙 胜 龙 脊 梯 田 风 景 名 胜 区 大 循 环 公 路 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 可 公 示 版 ) 项 目 业 主 : 龙 胜 各 族 自 治 县 交 通 运 输 局 编 制 单 位 : 二 一 四 年 10 月 龙 胜 龙 脊 梯 田 风 景 名 胜 区 大 循 环 公 路 工 程 环 境 影 响 报 告 书 修 改

Více

<4D F736F F D20C7E0B5BACAD0B5D8CCFA34BAC5CFDFB9A4B3CCBBB7C6C0B1A8B8E6CAE95FB9ABCABEB0E65F E352E32352E646F63>

<4D F736F F D20C7E0B5BACAD0B5D8CCFA34BAC5CFDFB9A4B3CCBBB7C6C0B1A8B8E6CAE95FB9ABCABEB0E65F E352E32352E646F63> 国 环 评 证 : 甲 字 第 3210 号 青 岛 市 地 铁 4 号 线 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 青 岛 地 铁 集 团 有 限 公 司 评 价 单 位 : 中 铁 二 院 工 程 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 9 月 成 都 前 言 青 岛 市 于 1999 年 编 制 完 成 了 青 岛 市 城 市 快 速 轨 道 交 通

Více

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Více

2-1

2-1 2-1 水 1. 三 相 圖 (1) 相 圖 分 類 : 固 體 密 度 比 液 體 密 度 小 : 如 水 Sb Bi Pb 固 體 密 度 比 液 體 密 度 大 : 如 CO 2 (2) 相 圖 說 明 : A: 三 相 點,B: 正 常 沸 點,C: 臨 界 點,F: 正 常 凝 固 點,G: 正 常 昇 華 點 面 : 表 示 單 一 相, 如 固 液 氣 三 態 ; 線 : 表 示 兩

Více

D. 輻 射 示 警 標 誌 之 三 葉 形 顏 色 為 黃 色 (1) 1 項 2 項 (3) 3 項 4 項 B C 正 確 6. 依 據 游 離 輻 射 防 護 安 全 標 準 之 規 定, 下 列 四 項 敍 述 中 錯 誤 的 共 有 幾 項? A. 懷 孕 之 女 性 輻 射 工 作 人

D. 輻 射 示 警 標 誌 之 三 葉 形 顏 色 為 黃 色 (1) 1 項 2 項 (3) 3 項 4 項 B C 正 確 6. 依 據 游 離 輻 射 防 護 安 全 標 準 之 規 定, 下 列 四 項 敍 述 中 錯 誤 的 共 有 幾 項? A. 懷 孕 之 女 性 輻 射 工 作 人 行 政 院 原 子 能 委 員 會 105 年 度 第 1 次 輻 射 防 護 師 測 驗 試 題 游 離 輻 射 防 護 法 規 一 單 選 題 :( 每 題 2 分, 共 40 分, 答 錯 不 倒 扣 ) 1. 下 列 那 些 作 業 屬 於 放 射 性 物 質 安 全 運 送 規 則 規 範 的 範 圍? A. 放 射 性 物 質 之 包 裝 B. 放 射 性 物 質 之 運 送 C. 放

Více

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定 大 医 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 订 ) ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 院 长 远 天 地 大 厦 4 号 楼 1707 室 ) 主 办 券 商 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 10 层 ) 二 〇 一 六 年 八 月 I

Více

1.1.2 地 方 性 法 律 法 规 及 政 策 (1) 广 东 省 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例,2012.7.26 修 正 ; (2) 广 东 省 环 境 保 护 条 例,2015.1.13 修 订 ; (3) 广 东 省 固 体 废 物 污 染 环 境 防 治 条 例,20

1.1.2 地 方 性 法 律 法 规 及 政 策 (1) 广 东 省 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例,2012.7.26 修 正 ; (2) 广 东 省 环 境 保 护 条 例,2015.1.13 修 订 ; (3) 广 东 省 固 体 废 物 污 染 环 境 防 治 条 例,20 第 一 章 总 论 1.1 编 制 依 据 1.1.1 国 家 法 律 法 规 规 范 (1) 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法,2014 年 4 月 修 订,2015 年 1 月 1 日 起 实 施 ; (2) 中 华 人 民 共 和 国 环 境 影 响 评 价 法,2002.10; (3) 中 华 人 民 共 和 国 水 污 染 防 治 法,2008.2.28 修 订 ; (4)

Více

第二章

第二章 坪 盐 通 道 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 初 稿 ) 建 设 单 位 : 深 圳 市 交 通 公 用 设 施 建 设 中 心 评 价 单 位 : 深 圳 市 市 政 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2014 年 07 月 I 目 录 T 前 言...I T 第 一 章 总 论... 1 T1.1 编 制 依 据... 1 T1.2 评 价 目 的 及 评 价 原 则... 6 T1.3

Více

余姚城投集团有限公司

余姚城投集团有限公司 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 工 作 简 报 第 十 二 期 ( 总 第 24 期 ) 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 综 合 办 公 室 编 2015 年 12 月 20 日 目 录 党 员 组 织 生 活 日 专 栏 坚 定 理 想 信 念 筑 牢 思 想 防 线 集 团 公 司 召 开 新 党 规 党 纪 学 习 会 活 动 快 讯 集 团 简 讯 集 团 公 司 率 先 尝

Více

Labour Department Annual Report

Labour Department Annual Report Labour Department Annual Report 2008 1 Labour Department Annual Report 2008 2 Labour Department Annual Report 2008 3 Labour Department Annual Report 2008 4 Labour Department Annual Report 2008 5 Labour

Více

标题

标题 第 38 卷 第 1 期 西 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2012 年 1 月 Vol.38 No.1 JournalofSouthwestUniversity(SocialSciencesEdition) Jan.,2012 也 谈 瞿 秋 白 与 鲁 迅 冯 雪 峰 胡 明 ( 中 国 社 会 科 学 院 文 学 研 究 所, 北 京 市 100732) 摘 要 : 瞿 秋

Více

前 言 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

前 言 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 前 言 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Více

标题

标题 目 摇 摇 录 公 报 编 辑 委 员 会 广 州 市 第 十 四 届 人 大 常 委 会 第 三 十 五 次 会 议 议 题 (1) 广 州 市 第 十 四 届 人 大 常 委 会 第 三 十 五 次 会 议 纪 要 (1) 广 州 市 第 十 四 届 人 大 常 委 会 第 三 十 五 次 会 议 任 免 名 单 (2) 广 州 市 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 批 准 广

Více

检 测 报 告 说 明 1 检 测 报 告 无 本 公 司 检 测 报 告 专 用 章 骑 缝 章 报 告 编 制 人 审 核 人 和 授 权 批 准 人 签 字 无 效 2 检 测 委 托 方 如 对 检 测 报 告 有 异 议, 须 在 接 到 检 测 报 告 之 日 起 十 天 内 向 本 公

检 测 报 告 说 明 1 检 测 报 告 无 本 公 司 检 测 报 告 专 用 章 骑 缝 章 报 告 编 制 人 审 核 人 和 授 权 批 准 人 签 字 无 效 2 检 测 委 托 方 如 对 检 测 报 告 有 异 议, 须 在 接 到 检 测 报 告 之 日 起 十 天 内 向 本 公 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 ( 天 津 ) 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 监 测 报 告 津 高 新 环 监 验 字 2016 第 10 号 天 津 高 新 区 众 远 环 境 检 测 技 术 有 限 公 司 2016 年 6 月 检 测 报 告 说 明 1 检 测 报 告 无 本 公 司 检 测 报 告 专 用 章 骑 缝 章 报 告 编 制

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAE3C2A1B9E3B3A1B6FEC6DAA3A8C8ABB1BEB9ABCABEA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAE3C2A1B9E3B3A1B6FEC6DAA3A8C8ABB1BEB9ABCABEA3A92E646F63> 无 锡 恒 隆 广 场 ( 二 期 ) 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 全 本 公 示 ) 建 设 单 位 : 无 锡 恒 颖 地 产 有 限 公 司 评 价 单 位 : 江 苏 润 环 环 境 科 技 有 限 公 司 二 O 一 五 年 三 月 目 录 1 前 言... 1 1.1 项 目 概 述... 1 1.2 环 境 影 响 评 价 工 作 程 序... 1 1.3 项 目 特 点...

Více

Microsoft Word - 广济医院2 - pdf.doc

Microsoft Word - 广济医院2 - pdf.doc 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 广 济 医 院 住 院 楼 项 目 芜 湖 广 济 医 院 编 制 单 位 : 安 徽 师 范 大 学 国 环 评 证 乙 字 第 2106 号 编 制 日 期 :2015 年 7 月 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从

Více

不淨觀之探究----以《大度智論》為主

不淨觀之探究----以《大度智論》為主 不 淨 觀 之 探 究 ---- 以 大 度 智 論 為 主 釋 從 照 福 嚴 佛 學 院 研 究 所 一 年 級 大 綱 一 前 言... 2 二 不 淨 觀 之 意 義... 2 三 貪 欲 之 過 患 與 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 4 ( 一 ) 貪 欲 之 過 患... 4 ( 二 ) 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 6 四 不 淨 觀 之 修 學 方 法...

Více

市 发 展 客 观 规 律, 以 大 城 市 为 依 托, 以 中 小 城 市 为 重 点, 逐 步 形 成 辐 射 作 用 大 的 城 市 群, 促 进 大 中 小 城 市 和 小 城 镇 协 调 发 展 科 学 规 划 城 市 群 内 各 城 市 功 能 定 位 和 产 业 布 局, 缓 解 特

市 发 展 客 观 规 律, 以 大 城 市 为 依 托, 以 中 小 城 市 为 重 点, 逐 步 形 成 辐 射 作 用 大 的 城 市 群, 促 进 大 中 小 城 市 和 小 城 镇 协 调 发 展 科 学 规 划 城 市 群 内 各 城 市 功 能 定 位 和 产 业 布 局, 缓 解 特 含 山 县 城 乡 总 体 规 划 纲 要 (2010-2030 年 ) 说 明 第 一 章 规 划 总 论 第 一 节 宏 观 背 景 1.1 国 家 宏 观 层 面 背 景 分 析 1 中 华 人 民 共 和 国 城 乡 规 划 法 颁 布 实 施 新 的 城 乡 规 划 法 己 于 2008 年 1 月 1 日 颁 布 施 行, 尽 管 与 原 有 的 城 市 规 划 法 仅 一 字 之 差,

Více

图 1 加 工 区 地 理 位 置 和 规 划 范 围 2 江 苏 省 环 科 咨 询 股 份 有 限 公 司

图 1 加 工 区 地 理 位 置 和 规 划 范 围 2 江 苏 省 环 科 咨 询 股 份 有 限 公 司 如 东 进 口 再 生 资 源 加 工 区 规 划 环 境 影 响 评 价 简 本 1 规 划 概 况 1.1 任 务 由 来 如 东 进 口 再 生 资 源 加 工 区 ( 以 下 简 称 为 加 工 区 ) 位 于 大 豫 镇 域 东 南 部,2010 年 7 月 通 过 了 如 东 县 发 改 委 立 项 批 复 ( 东 发 改 委 投 [2010]82 号 ),2011 年 1 月 国 家

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2CFC9A3C2B7D2D4C4CFA1A2D3F9C7C5B8DBD2D4CEF7B5D8BFE9CFEEC4BFA3A8B1A8C5FAA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2CFC9A3C2B7D2D4C4CFA1A2D3F9C7C5B8DBD2D4CEF7B5D8BFE9CFEEC4BFA3A8B1A8C5FAA3A92E646F63> 镇 江 市 润 州 区 土 地 房 屋 开 发 总 公 司 蚕 桑 路 以 南 御 桥 港 以 西 地 块 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 版 ) 镇 江 市 润 州 区 土 地 房 屋 开 发 总 公 司 二 O 一 四 年 十 一 月 目 录 1 前 言...1 1.1 项 目 由 来... 1 1.2 项 目 主 要 特 点... 2 1.3 环 境 影 响 评 价 工 作 程

Více

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Více

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Více

c110-0807033.pm

c110-0807033.pm 大 躍 進 中 的 糧 食 問 題 楊 繼 繩 一 大 躍 進 前 糧 食 就 很 緊 張 糧 食 收 購, 說 是 收 購 餘 糧, 實 際 上 國 家 給 農 民 的 口 糧 標 準 很 低, 農 民 根 本 吃 不 飽 用 行 政 手 段 強 制 推 行 工 業 化 需 要 快 速 增 加 城 市 人 口 需 要 出 口 農 產 品 換 回 機 器, 就 不 能 讓 農 民 吃 飽 中 華 人

Více

文件

文件 洛 阳 市 九 都 路 快 速 路 建 设 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 机 械 工 业 第 四 设 计 研 究 院 2013 年 4 月 1 项 目 由 来 洛 阳 市 九 都 路 快 速 路 建 设 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 洛 阳 市 现 有 交 通 网 络 承 受 的 压 力 加 大, 主 干 道 机 动 车 运 行 速 度 逐 年 下 降, 机 非 干 扰

Více

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Více

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Více

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Více

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Více

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Více

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Více

untitled

untitled 3999 4,519,259 5,557,891-18.7 294,929 351,157-16.0 (%) 6.5 6.3 (44,234) 6,648-765.3 (0.04) 0.01 1 3 4,519,259 5,557,891 (4,224,330) (5,206,734) 294,929 351,157 (9,246) 4,665 20,714 12,792 (19,076) (12,202)

Více

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Více

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Více

建设项目基本情况

建设项目基本情况 现 状 环 境 影 响 评 估 报 告 项 目 名 称 : 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 年 产 2 万 吨 无 纺 布 项 目 天 源 家 纺 有 限 公 司 编 制 日 期 :2016 年 3 月 15 日 国 家 环 境 保 护 部 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 本 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制, 本

Více

Microsoft Word - 报告报批全文公示版0119

Microsoft Word - 报告报批全文公示版0119 江 苏 虹 港 石 化 有 限 公 司 对 苯 二 甲 酸 精 制 提 纯 技 改 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 全 文 公 示 稿 ) 江 苏 虹 港 石 化 有 限 公 司 二 O 一 六 年 一 月 目 录 1 前 言... 1 1.1 任 务 由 来... 1 1.2 项 目 特 点... 2 1.3 评 价 技 术 路 线... 2 1.4 关 注 的 主 要 环 境 问 题...

Více

法 人 代 表 院 长 项 目 名 称 :5 万 吨 / 年 弹 性 体 项 目 环 评 文 件 : 环 境 影 响 评 价 报 告 书 项 目 编 号 :HPS20150026

法 人 代 表 院 长 项 目 名 称 :5 万 吨 / 年 弹 性 体 项 目 环 评 文 件 : 环 境 影 响 评 价 报 告 书 项 目 编 号 :HPS20150026 编 号 :HPS20150026 宁 波 金 海 晨 光 化 学 股 份 有 限 公 司 5 万 吨 / 年 弹 性 体 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 宁 波 市 环 境 保 护 科 学 研 究 设 计 院 Ningbo Municipal Research&Design Institute of Environmental Protection 二 O 一 五 年 五 月

Více

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Více

審 核 二 O 一 一 至 一 二 年 度 開 支 預 算

審 核 二 O 一 一 至 一 二 年 度 開 支 預 算 財 務 委 員 會 審 核 二 O 一 一 至 一 二 開 支 預 算 管 制 人 員 的 答 覆 局 長 : 食 物 及 生 局 局 長 第 20 節 會 議 答 覆 編 號 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 S-FHB(H)01 S122 張 文 光 140 (2) 資 助 金.. 醫 院 管 理 局 S-FHB(H)02 S123 張 文 光 140 (2) 資 助 金.. 醫

Více

目 录 引 言... 1 1. 概 论... 1 1.1 项 目 背 景... 1 1.2 环 境 影 响 评 价 的 目 标 和 内 容... 2 1.3 研 究 和 评 价 范 围... 3 1.4 环 境 影 响 识 别 及 评 价 因 子 筛 选... 4 1.5 评 价 类 别 与 评 价

目 录 引 言... 1 1. 概 论... 1 1.1 项 目 背 景... 1 1.2 环 境 影 响 评 价 的 目 标 和 内 容... 2 1.3 研 究 和 评 价 范 围... 3 1.4 环 境 影 响 识 别 及 评 价 因 子 筛 选... 4 1.5 评 价 类 别 与 评 价 世 行 贷 款 河 北 清 洁 供 热 示 范 项 目 环 境 影 响 评 价 报 告 河 北 省 政 府 外 债 项 目 管 理 服 务 中 心 2015 年 9 月 目 录 引 言... 1 1. 概 论... 1 1.1 项 目 背 景... 1 1.2 环 境 影 响 评 价 的 目 标 和 内 容... 2 1.3 研 究 和 评 价 范 围... 3 1.4 环 境 影 响 识 别 及

Více

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Více

编号:

编号: 编 号 : 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 含 污 染 防 治 专 项 评 价 ) 项 目 名 称 : 九 龙 洞 风 景 名 胜 区 基 础 设 施 建 设 项 目 建 设 单 位 : 贵 州 省 九 龙 洞 风 景 名 胜 区 管 理 处 ( 盖 章 ) 编 制 日 期 :2014 年 8 月 国 家 环 境 保 护 部 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说

Více

60 2014 7 15 3 21 2014 7 15 2014 7 16 215 52 54 2014 7 15 2014 7 15 53 61 216 62 65 2014 7 3 2014 7 1998 11 1998 12 1998 12 2000 7 2000 7 2001 2 2001 2 2003 8 2003 8 2004 11 2004 12 2009 1 2009 1 2011

Více

(i) 179,962, %(ii) 15,638, % 391,200, ,600, %

(i) 179,962, %(ii) 15,638, % 391,200, ,600, % CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED JIA YAO HOLDINGS LIMITED 01626 (1) (2) CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED

Více

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 19 2 / 28

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 19 2 / 28 公 司 代 码 :600340 公 司 简 称 : 华 夏 幸 福 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 28 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 19 2 / 28 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及

Více

特大调查事故与处理实例(五)

特大调查事故与处理实例(五) ( ) ...1...5... 10 3.1... 12 8.30... 16... 19... 23 35KV... 26... 28... 31... 36... 39 10.1... 43... 48 7 17... 50... 65... 65... 67 7 17... 68 7 17... 82 I ... 84 ----... 88 4-20 11... 89... 90... 92

Více

1 2 9

1 2 9 8 1 2 9 3 4 10 11 5 6 12 13 7 14 8 9 bk bl bm 15 bn bo 16 bp bq br bs bt 17 ck cl cm cn 18 19 co cp 20 21 cq cr 22 23 cs ct 24 dk 25 dl 26 dm dn do dp dq 27 dr ds dt ek 28 el em 29 en eo ep eq er 30 es

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAD9CFD8C9FABBEEC0ACBBF8B7D9C9D5B7A2B5E72DB1A8B8E6CAE9CBCDC9F331313137>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAD9CFD8C9FABBEEC0ACBBF8B7D9C9D5B7A2B5E72DB1A8B8E6CAE9CBCDC9F331313137> 目 录 前 言... 1 1 评 价 任 务 由 来... 1 2 项 目 特 点... 1 3 关 注 的 主 要 环 境 问 题... 2 4 环 境 影 响 评 价 工 作 过 程... 2 5 环 境 影 响 报 告 主 要 结 论... 3 1 总 则... 4 1.1 评 价 目 的 及 评 价 工 作 原 则... 4 1.2 编 制 依 据... 4 1.3 评 价 内 容 和 评

Více

20160108ÈýÃÀ134À©½¨ËÍÉó¸å2003--ÄÚÉóÐ޸ĸå×°¶©°æ -2

20160108ÈýÃÀ134À©½¨ËÍÉó¸å2003--ÄÚÉóÐ޸ĸå×°¶©°æ -2 江 苏 三 美 化 工 有 限 公 司 新 增 2 万 吨 / 年 1,1,1,2- 四 氟 乙 烷 ( 副 产 7 万 吨 / 年 31% 盐 酸 0.188 万 吨 / 年 40% 氢 氟 酸 ) 改 扩 建 及 2 万 吨 / 年 1,1,1,2- 四 氟 乙 烷 分 装 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 送 审 稿 ) 江 苏 三 美 化 工 有 限 公 司 2016 年 1 月 目

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDFAC4FED6D0D0C4C1B8BFE2CFEEC4BFBBB7C6C0B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDFAC4FED6D0D0C4C1B8BFE2CFEEC4BFBBB7C6C0B1A8B8E62E646F63> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 试 行 ) 项 目 名 称 : 晋 宁 县 中 心 粮 库 新 建 工 程 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 晋 宁 县 粮 油 收 储 有 限 公 司 编 制 日 期 2014 年 7 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从

Více

Microsoft Word - 赣榃玾é•ıç…Łçflµè†fl产甯诗 喬示稿.doc

Microsoft Word - 赣榃玾é•ıç…Łçflµè†fl产甯诗 喬示稿.doc 目 录 1 前 言... 1 1.1 项 目 特 点... 1 1.2 评 价 工 作 过 程... 2 1.3 评 价 目 的 指 导 思 路 和 评 价 重 点... 3 1.4 主 要 结 论... 4 2 总 则... 9 2.1 评 价 依 据... 9 2.2 评 价 工 作 等 级 及 评 价 重 点... 15 2.3 评 价 因 子 与 评 价 标 准... 18 2.4 评 价

Více

证书编号:国环评乙字第2426号

证书编号:国环评乙字第2426号 证 书 编 号 : 国 环 评 乙 字 第 2426 号 山 东 圣 琪 生 物 有 限 公 司 甘 薯 淀 粉 业 生 物 质 废 弃 物 资 源 综 合 利 用 项 目 变 更 报 告 书 ( 送 审 版 ) 济 宁 市 环 境 保 护 科 学 研 究 所 2015 年 11 月 山 东 济 宁 项目名称 甘薯淀粉业生物质废弃物资源综合利用变更项目 文件类型 环境影响报告书 适用的评价范围 一般项目环境影响报告书

Více

西施劇本_04Dec2003.doc

西施劇本_04Dec2003.doc A n o u i l h, B r e c h t, C l a u d e l, C o c t e a u, E l i o t, G i r a u d o u x, L o r c a, O N e i l l, P i r a n d e l l o, S a l a c r o u, S a r t r e i ii i i i iv v v i vii v i i i i x x xi

Více

世 界 中 医 药 2016 年 3 月 第 11 卷 第 3 期 455 互 影 响 根 据 文 献 记 载 和 临 床 体 会, 咽 喉 与 肺 脾 胃 肝 肾 的 关 系 更 为 密 切 1 2 2 与 经 络 的 关 系 除 足 太 阳 膀 胱 经 间 接 与 咽 喉 相 连 外, 其 余

世 界 中 医 药 2016 年 3 月 第 11 卷 第 3 期 455 互 影 响 根 据 文 献 记 载 和 临 床 体 会, 咽 喉 与 肺 脾 胃 肝 肾 的 关 系 更 为 密 切 1 2 2 与 经 络 的 关 系 除 足 太 阳 膀 胱 经 间 接 与 咽 喉 相 连 外, 其 余 WORLDCHI NES EMEDI CI NE M V N 5 老中医经验 张奇文教授用咽门缩桃丸治疗儿童腭扁桃体肿大的经验 王默然 朱士高 张晓斐 刘茜茜 田宝林 指导老师 张奇文 李在连 潍坊市中医院全国名老中医药专家张奇文传承工作室 潍坊 潍坊市百寿堂中医药人才 潍坊医学院临床免疫研究所 潍坊 培训中心 潍坊 摘要 咽喉是经脉循行交会之处 与五脏六腑关系密切 张奇文教授在长期临床实践中非常重视从咽论治

Více

Microsoft Word - 2007春季刊_凱.doc

Microsoft Word - 2007春季刊_凱.doc 2010 目 錄 一 學 生 提 升 創 意 與 創 新 教 學 能 力 經 驗 分 享 - - - - - - - - - - - 1-6 二 青 少 年 課 業 輔 導 希 望 工 程 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 7-11 三 文 章 分 享 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Více

目 录

目  录 北 京 林 业 大 学 年 鉴 编 撰 委 员 会 名 单 主 任 : 吴 斌 尹 伟 伦 副 主 任 : 陈 天 全 周 景 逄 广 州 宋 维 明 姜 恩 来 方 国 良 张 启 翔 委 员 :( 各 职 能 部 门 负 责 人, 各 学 院 党 委 书 记 )( 按 姓 氏 笔 画 排 序 ) 于 文 华 于 吉 顺 于 翠 霞 万 国 良 王 勇 王 立 平 王 自 力 王 艳 青 石 彦

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CED4C1FAB5E7C6F8A3A8363030353830A3A9A3BAC7A9B6A9CAD5B9BABFF2BCDCD0ADD2E9A3ACCDEAC9C6CAE4B1E4B5E7B2FAD2B5C1B4>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CED4C1FAB5E7C6F8A3A8363030353830A3A9A3BAC7A9B6A9CAD5B9BABFF2BCDCD0ADD2E9A3ACCDEAC9C6CAE4B1E4B5E7B2FAD2B5C1B4> 报 告 卧 龙 电 气 (600580): 签 订 收 购 框 架 协 议, 完 善 输 变 电 产 业 链 买 入 ( 维 持 ) 电 气 设 备 事 件 描 述 : 2010 年 12 月 13 日 陈 龙 021-58824282-839 chenlong@txsec.com 2010 年 12 月 13 日, 公 司 发 布 公 告 称, 公 司 于 2010 年 12 月 10 日 与 烟

Více

cover_chi

cover_chi 106 108 150 110 152 153 129 155 134 156 140 157 158 159 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 1 2 124 3 4 5 125 1 2 126 3 4 5 6 127 128 129 130 131 132 133 134 135 - 1,146,000

Více