HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka"

Transkript

1 HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka

2 Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde uvedené podléhají změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti HP a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument nesmí být kopírován, reprodukován ani překládán do jiného jazyka po částech ani jako celek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett- Packard Company. Uživatelská příručka HP Display Assistant Třetí vydání (říjen 2008) Číslo dílu dokumentace:

3 Obsah 1 Přehled Co je to HP Display Assistant?... 1 Instalace nástroje HP Display Assistant... 1 Odinstalování nástroje HP Display Assistant... 2 Otevření nástroje HP Display Assistant... 2 Režim průvodce a režim OSD... 2 Obecné ovládací prvky Režim OSD Karta Nastavení... 4 Úprava nastavení Režim průvodce Karta průvodce... 6 Postup při úpravě v režimu průvodce Barva (vybrané modely HPD LCD) Karta Barva Možnosti Karta Možnosti Předvolby Karta Soubor Individuálně vytvořené předvolby a standardní předvolby z výroby Vytvoření předvolby Změna předvoleb Načtení předvoleb Vymazání předvoleb Moduly plug-in Karta Moduly Plug-in Správa prostředků Kalibrace barev Použití kalibrace barev nástroje HP Display Assistant Kalibrovaný cíl Nekalibrovaný cíl CSWW iii

4 Prevence proti krádeži Obraz v obraze (Picture in Picture - PIP) Nastavení funkce PIP Automatický střed otáčení Tipy a odstraňování problémů Kompatibilita obrazovky HP a grafické karty Aktualizace softwaru nástroje HP Display Assistant Aktualizace firmwaru nástroje HP Display Assistant (vybrané modely HP LCD) Správa prostředků (pouze vybrané modely HP LCD) Bezpečnostní opatření při používání funkce Prevence proti krádeži (pouze vybrané modely HP LCD) Když nástroj HP Display Assistant nefunguje Uživatelé notebooků Technická podpora iv CSWW

5 1 Přehled Co je to HP Display Assistant? Na výkonnost monitoru mají vliv grafické karty, hostitelské počítače, světelné podmínky a další faktory dané okolním prostředím. Abyste dosáhli nejlepšího obrazu na monitoru, musíte jej individuálně nastavit. Využít pro úpravu obrazu ručního nastavení může být často náročné. Ve většině případů vyžaduje i jednoduchá úprava jasu nebo kontrastu úpravu nastavení ve víceúrovňových nabídkách na obrazovce (OSD), kterým je někdy obtížné porozumět. Dále neexistuje zpětná vazba, která vy vám pomohla upravit nastavení monitoru správně. HP Display Assistant je softwarový nástroj, který vám umožní upravit nastavení obrazovky rychle a správně a uložit konfigurace, které jsou nejlépe vhodné pro vás a prostředí, v kterém pracujete. Nástroj vás provede procesem nastavení monitoru formou pokynů, kterým je snadné porozumět, a vzorů pozadí navržených pro každé nastavení tak, abyste dosáhli nejlepší kvality celkového obrazu. Různá nastavení obrazovky lze uložit do souborů nazvaných "Předvolby", které pak může stáhnout více uživatelů nebo jednotlivý uživatel pracující v různých podmínkách okolního prostředí. Nástroj HP Display Assistant umožňuje upravit monitor a vyladit barvy pomocí protokolu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI). Všechny úpravy obrazovky jsou řízeny softwarem, takže není nutné použít ruční ovladače na displeji (OSD). Nástroj HP Display Assistant podporuje operační systémy Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, Windows NT, XP Home, XP Professional, Vista Business, Vista Enterprise, Vista Home Premium, Vista Home Basic, Vista Ultimate a XP Professional x64 Edition. Instalace nástroje HP Display Assistant 1. Vložte CD Software a dokumentace přiložené k monitoru do jednotky CD nebo DVD vašeho počítače. CD se automaticky spustí a otevře se okno softwaru a dokumentace pro monitory HP. 2. Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk a klepněte na tlačítko >>. 3. Klepněte na položku Install HP Display Assistant Utility (Instalovat nástroj HP Display Assistant). 4. Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK. 5. Postupujte podle pokynů v průvodci instalací a proveďte instalaci. CSWW Co je to HP Display Assistant? 1

6 Odinstalování nástroje HP Display Assistant Nástroj HP Display Assistant lze odinstalovat buďto z nabídky Přidat nebo odebrat programy nebo Start. Jestliže chcete odinstalovat nástroj HP Display Assistant z nabídky Přidat nebo odebrat programy, zvolte následující postup: 1. Z nabídky Start vyberte Nastavení, poté zvolte Ovládací panely. (V systému Windows XP klepněte na příkaz Ovládací panely v nabídce Start). 2. V nabídce Ovládací panely klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. 3. V okně Přidat nebo odebrat programy klepněte na položku HP Display Assistant, abyste ji označili. 4. Klepněte na tlačítko Odstranit a program bude odinstalován. 5. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování nástroje HP Display Assistant bude zahájeno. 6. Vyčkejte, dokud operační systém Windows nezobrazí dialogové okno potvrzující, že odinstalování proběhlo úspěšně. 7. Až je odinstalování ukončeno, budete požádáni, abyste systém restartovali. 8. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování bude dokončeno. Při odinstalování nástroje HP Display Assistant z nabídky Start postupujte následovně: 1. Z nabídky Start vyberte Všechny programy > HP Display Assistant > Odinstalovat HP Display Assistant. 2. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování nástroje HP Display Assistant bude zahájeno. 3. Až je odinstalování ukončeno, budete požádáni, abyste systém restartovali. 4. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování bude dokončeno. Otevření nástroje HP Display Assistant Nástroj HP Display Assistant běží na pozadí a lze jej otevřít některým z následujících způsobů. Klepněte na ikonu nástroje HP Display Assistant na hlavním panelu. (Tento způsob lze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce Možnosti) Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte položku Vyladit obrazovku. (Tento způsob lze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce Možnosti) Poklepejte na ploše na ikonu s propojením na nástroj HP Display Assistant. Z nabídky Start vyberte Všechny programy > HP Display Assistant > HP Display Assistant. Režim průvodce a režim OSD Nástroj HP Display Assistant má dva provozní režimy: Režim průvodce a režim OSD. Doporučeným druhem režimu je režim průvodce, který vás procesem přesné kalibrace všech nastavení monitoru provede krok za krokem. 2 Kapitola 1 Přehled CSWW

7 Režim OSD umožňuje změnit jednotlivé nastavení monitoru, aniž by bylo nutné projít předem stanoveným postupem pro všechna nastavení. Tento způsob je méně přesný než režim průvodce, avšak umožňuje rychle upravit některé nastavení monitoru. Obecné ovládací prvky Níže jsou uvedeny obecné ovládací prvky používané pro úpravu nastavení monitoru.?: Otevře soubor online nápovědy v okně standardního prohlížeče. X: Zavře nástroj HP Display Assistant. +/-: Zvýší nebo sníží hodnotu monitoru o jednu jednotku aktuálního pole nastavení. Posuvník: Zvýší nebo sníží hodnotu monitoru o jednu jednotku aktuálního pole nastavení. Pattern (Vzor): Zobrazí obraz nastavení použitý k vyladění obrazovky v režimu OSD. Obraz nastavení zavřete opětovným klepnutím na tlačítko Pattern (Vzor). Undo (Zpět): Obnoví hodnotu monitoru v aktivním poli nastavení na předchozí nastavení. Reset (Obnovit): Obnoví hodnotu monitoru v aktivním poli nastavení na tovární nastavení. CSWW Obecné ovládací prvky 3

8 2 Režim OSD Karta Nastavení Režim OSD umožňuje rychlý přístup k úpravě kteréhokoliv nastavení monitoru. Ovládací prvky nastavení v režimu OSD se nacházejí na kartě Adjust (Nastavení). Každým tlačítkem na levé straně karty se otevře pole pro dané nastavení. Střední část karty obsahuje pokyny pro úpravu zvoleného nastavení. Na pravé straně karty se nachází ovládací prvky nastavení. Úprava nastavení Klepněte na tlačítko nastavení na levé straně karty a otevře se pole pro dané nastavení. Brightness (Jas): Otevře se pole pro nastavení jasu. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku nebo tlačítek +/- pro úpravu jasu. Contrast (Kontrast): Otevře se pole pro nastavení kontrastu. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku nebo tlačítek +/- pro úpravu kontrastu Focus (Ostření): (Tlačítko pro toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení ostření. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na tlačítko Auto Setup (Automatické nastavení) a bude použito nastavení doporučené výrobcem. Pokud se vzory stále ještě zdají být v pohybu, použijte posuvník Pitch (Rozteč) ke snížení šumu na obrazovce. Poté posuvníkem Phase (Fáze) zbytkový šum zcela potlačíte. Resolution (Rozlišení): Otevře se pole pro nastavení rozlišení. Klepněte na tlačítko Prefered (Doporučeno) a obrazovka bude nastavena podle doporučení výrobce. Jestliže má vaše obrazovka jiné rozlišení než jaké je použito v doporučeném nastavení, bude to mít negativní vliv na jasné zobrazení písmen a grafiky. POZNÁMKA: Pro funkci Kalibrace barev je nutné, aby byl monitor nastaven na doporučené rozlišení. 4 Kapitola 2 Režim OSD CSWW

9 Position (Poloha): (Tlačítko pro toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení polohy. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na ovládací tlačítka na grafice monitoru nad tlačítkem Pattern (Vzor) a umístěte mřížku tak, aby byly vidět všechny rohy. RGB: Otevře se pole pro nastavení barev RGB. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku červené, zelené a modré barvy ke zvýšení nebo snížení příslušných primárních barev. Horními třemi posuvníky se ovládá nárůst RGB (množství bílé v barvě) a dolní tři posuvníky ovládají hladinu černě (množství černé v barvě). White Point (Bílý bod): Otevře se pole pro nastavení bílého bodu. Obrazovka umožňuje bílé body pro srgb, 6500 a Klepnutím na tlačítko Auto Color (Automatické barvy) se nastavení barev automaticky optimálně upraví. Také lze klepnout na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na tlačítka hodnoty bílého bodu nad posuvníkem a nalezněte hodnotu bílého bodu, která odpovídá bílému papíru. POZNÁMKA: Zvolte tlačítko Auto Color (Automatické barvy) a barvy budou automaticky optimálně nastaveny. Toto tlačítko se nezobrazí, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru. POZNÁMKA: Po dokončení úprav nastavení lze uložit nastavení jako předvolbu. Na kartě File (Soubor) označte název v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby), zadejte nový název, poté klepněte na tlačítko Save (Uložit) a předvolba bude uložena. Další informace naleznete v části Předvolby na stránce 13. CSWW Úprava nastavení 5

10 3 Režim průvodce Karta průvodce Režim průvodce vás provede předem definovaným postupným procesem pomocí pokynů a vzorů pro úpravu všech nastavení monitoru. Zvolte kartu Wizard (Průvodce), chcete-li provést úpravy pomocí režimu průvodce. Průvodce otevřete klepnutím na tlačítko Start Wizard (Spustit průvodce) a dále postupujte podle pokynů v průvodci pro úpravu nastavení obrazovky. Postup při úpravě v režimu průvodce Průvodce vás povede úpravami následujícím postupem. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava v dolním pravém rohu průvodce a postoupíte do dalšího okna postupného nastavení. Resolution (Rozlišení): Otevře se pole pro nastavení rozlišení. Klepněte na tlačítko Prefered (Doporučeno) a obrazovka bude nastavena podle doporučení výrobce. Jestliže má vaše obrazovka jiné rozlišení, než jaké je použito v doporučeném nastavení, bude to mít negativní vliv na jasné zobrazení písmen a grafiky. POZNÁMKA: Pro funkci Kalibrace barev je nutné, aby byl monitor nastaven na doporučené rozlišení. Focus (Ostření): (Toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení ostření. Klepnutím na tlačítko Auto Setup (Automatické nastavení) bude použito nastavení doporučené výrobcem. Pokud se vzory stále ještě zdají být v pohybu, použijte posuvník Pitch (Rozteč) ke snížení šumu na obrazovce. Poté posuvníkem Phase (Fáze) zbytkový šum zcela potlačíte. Brightness (Jas): Otevře se pole pro nastavení jasu. Pro úpravu jasu použijte posuvník nebo tlačítek +/-. 6 Kapitola 3 Režim průvodce CSWW

11 Contrast (Kontrast): Otevře se pole pro nastavení kontrastu. Pro úpravu kontrastu použijte posuvníku nebo tlačítek +/-. Position (Poloha): (Toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení polohy. Klepněte na ovládací tlačítka na grafice monitoru a umístěte mřížku tak, aby byly vidět všechny rohy. White Point (Bílý bod): Otevře se pole pro nastavení bílého bodu. Klepněte na tlačítko Reset (Obnovit) a poté vyberte hodnotu bílého bodu (srgb, 6500 nebo 9300). Použijte takovou hodnotu bílého bodu, se kterou obrazovka odpovídá bílému papíru. POZNÁMKA: Po dokončení procesu nastavení se otevře karta File (Soubor), kam lze uložit nastavení jako předvolbu. Označte název v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby), zadejte nový název, poté klepněte na tlačítko Save (Uložit) a předvolba bude uložena. Další informace naleznete v části Předvolby na stránce 13. CSWW Postup při úpravě v režimu průvodce 7

12 4 Barva (vybrané modely HPD LCD) Karta Barva POZNÁMKA: modelů. Karta Wizard (Průvodce) je nahrazena kartou Color (Barva) pouze u vybraných Karta Color (Barva) využívá podpory obrazovky pro širokou škálu barev, jaká je nutná u aplikací náročných na barvy. Barevné předvolby z výroby lze volit nebo upravovat tak, abyste dosáhli ideální barevnosti. Select Color Space (Výběr kolorimetrického prostoru) - rozbalovací nabídka pro výběr některého z široce podporovaných kolorimetrických prostorů. Podpora pro Full, Adobe-RGB, Rec. 601, srgb, Rec. 709, DCI-P3 Emulation a User-7 (Full). Až zvolíte z rozbalovací nabídky kolorimetrický prostor, změní se charakteristiky barev na obrazovce podle nového kolorimetrického prostoru. Kalibrují se názvy kolorimetrických prostorů zobrazené modře. Názvy kolorimetrických prostorů zobrazené červeně jsou nekalibrované. Jestliže změníte buďto jas nebo bílý bod aktuálně aktivní barvy a změnu uložíte, bude před názvem kolorimetrického prostoru uvedeno User (Uživatel). Restore (Obnovit) - Aktuálně zvolený kolorimetrický prostor zobrazený v rozbalovací nabídce bude vrácen do továrního nastavení. Rename (Přejmenovat) - Možnost změnit název kolorimetrického prostoru. Délka názvu nesmí překročit 16 znaků. Název, který může uživatel definovat, bude také zobrazen v OSD. Change Backlight Hours (Změnit hodiny prosvícení) - Hodiny prosvícení, které zbývají, než bude zobrazena příští kalibrace pro aktuálně aktivní předvolbu barvy. Chcete-li změnit hodiny prosvíceni, klepněte na tlačítko Change (Změnit) a zadejte novou hodnotu v rozmezí hodin. Obrazovka bude během provozu snižovat aktuální hodiny prosvícení. White Point/Color Temperature (Bílý bod/teplota barvy) - Zobrazí aktuální nastavení bílého bodu pro aktivní kolorimetrický prostor. Bílý bod lze měnit po inkrementech 100k od 4000k do 12000k. 8 Kapitola 4 Barva (vybrané modely HPD LCD) CSWW

13 Luminance/Brightness (Svítivost/jas) - Zobrazí aktuální nastavení svítivosti pro aktivní kolorimetrický prostor. Svítivost lze nastavit v rozsahu cd/m 2. Red, Green, Blue Fields (Červená, zelená, modrá pole) - Zobrazí hodnoty chromatičnosti pro aktuálně aktivní kolorimetrický prostor. Gamma Field (Pole Gama) - Zobrazí pole Gama pro aktuálně aktivní kolorimetrický prostor. Temperature Gauge (Indikátor teploty) - Zobrazí aktuální provozní teplotu prosvícení obrazovky. Jestliže teplotní charakteristiky obrazovky překročí hodnoty běžného provozu, zobrazí se výstražná zpráva varující uživatele, že nastavení barev nemusí být za aktuální provozní teploty přesné. CSWW Karta Barva 9

14 5 Možnosti Karta Možnosti Karta Options (Možnosti) obsahuje nastavení předvoleb, online nápovědu, signálové vstupy a propojení na aktualizaci softwaru. Klepněte na tlačítko na levé straně karty a otevře se pole pro danou možnost. Preferences (Předvolby): Otevře se pole Předvolby. Předvolbu zapnete nebo vypnete klepnutím na zaškrtávací políčko vedle předvolby, kterým znak zatržení přidáte nebo odstraníte. Můžete vybrat některou z následujících možností: Enable menu when right-clicking on desktop (Aktivovat nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši na plochu): Umístí možnosti nástroje HP Display Assistant do dolní části kontextově závislé nabídky, která se otevře po klepnutí pravým tlačítkem myši na plochu. Jestliže chcete otevřít kontextově závislou nabídku nástroje HP Display Assistant, klepněte pravým tlačítkem myši na jakékoliv volné místo na ploše a vyberte jednu z následujících možností: HP Display Assistant: Zobrazí číslo verze nástroje HP Display Assistant. Select Preset (Výběr předvolby): Zobrazí seznam předem definovaných předvoleb, které lze okamžitě použít. Tune Display (Vyladit obrazovku): Otevře ovládací panel nástroje HP Display Assistant. 10 Kapitola 5 Možnosti CSWW

15 Enable task tray menu (Aktivovat nabídku z hlavního panelu): Zobrazí kompletní seznam položek nabídky nástroje HP Display Assistant, když klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje HP Display Assistant v hlavním panelu. Jestliže je tato vlastnost deaktivována, objeví se v nabídce pouze možnost Exit (Konec). Help (Nápověda): Otevře uživatelskou příručku online nápovědy v okně výchozího prohlížeče. Technical Support (Technická podpora): Otevře propojení na formulář automatické online technické podpory (aby fungovalo, je nutné připojení k internetu). Check for Update (Vyhledat aktualizace): Otevře propojení na prodcurrent.html a automaticky prověří, zda je k dispozici nejnovější verze (aby fungovalo, je nutné připojení k internetu). About (O programu): Zobrazí verzi produktu nástroje HP Display Assistant a informace o autorských právech. Exit (Konec): Zavře nástroj HP Display Assistant a vypne kalibraci barev na pozadí. Run at system start-up (Spustit při zapnutí systému): Spustí nástroj HP Display Assistant automaticky, když zapnete systém. Enable Bezel LED (Aktivovat signalizaci LED) - Aktivovat nebo deaktivovat signalizaci LED stavu výkonu monitoru a LED prosvícení tlačítek. Při deaktivaci zůstanou kontrolky LED vypnuty, když je monitor aktivní a v režimu spánku. Enable Display Overdrive mode (Aktivovat režim rychloběhu obrazovky) - Aktivovat nebo deaktivovat funkci rychloběhu panelu LCD. Aktivací rychloběhu se zlepší reakční doba panelu. Enable Display Internal Temperature Warning (Aktivovat výstrahu vnitřní teploty obrazovky) - Aktivovat nebo deaktivovat výstražnou zprávu, když vnitřní teplota obrazovky překročí maximální hodnotu doporučenou výrobcem. Set Transparency (Nastavit průhlednost): Umožňuje, aby bylo rozhraní nástroje HP Display Assistant poloprůhledné. Průhlednost nastavená na 0% je zcela neprůhledná a průhlednost nastavená na 100% je minimálně viditelná. Select Language (Výběr jazyka): Nástroj HP Display Assistant je schopen podporovat až 10 jazyků. V rozbalovací nabídce lze přepínat mezi instalovaným jazykem a angličtinou. Help (Nápověda): Otevře se pole Nápověda. Klepnutím na tlačítko User Manual (Uživatelská příručka) se zobrazí online nápověda uživatelské příručky nástroje HP Display Assistant. Tlačítko Tech. Support (Technidká podpora) otevřete propojení na formulář automatické online technické podpory, který lze odeslat společnosti Portrait Displays za účelem vyřešení problému. Tlačítko Tech. Support (Technidká podpora) vyžaduje připojení k internetu, aby mohlo fungovat. Update (Aktualizace): Otevře se pole Aktualizace. Tlačítkem Check Update (Vyhledat aktualizace) otevřete propojení na a automaticky vyhledáte nejnovější CSWW Karta Možnosti 11

16 verzi nástroje HP Display Assistant. Tlačítko Check Update (Vyhledat aktualizace) vyžaduje připojení k internetu, aby mohlo fungovat. Asset ID (ID přístroje): Otevře pole ID přístroje, které obsahuje výrobní údaje monitoru. Version (Verze): Otevře pole Verze, kde je uvedeno číslo verze nástroje HP Display Assistant a informace o autorských právech. Input (Vstup): Otevře pole Vstup pro výběr položek, buďto Analog In (Analogový vstup) (analogový režim VGA) nebo Digital In (Digitální vstup) (digitální režim) jako vstupní zdroje obrazovky. Některé obrazovky nemají oba vstupy. Zvolením zdroje, který není k dispozici, nedojde k žádnému účinku. 12 Kapitola 5 Možnosti CSWW

17 6 Předvolby Karta Soubor Po zvolení karty File (Soubor) se otevře pole souboru pro správu předvoleb. Předvolba je soubor, který shromažďuje všechna nastavení monitoru. Lze vytvořit několikanásobné předvolby, které můžete kdykoliv načíst z plochy nebo je nastavit tak, aby se automaticky načetly po každém opětovném spuštění počítače. Předvolby lze uložit pro každou kombinaci úprav provedených nástrojem HP Display Assistant. Lze načíst standardní předvolbu z výroby, kterou obnovíte monitor na nastavení doporučené výrobcem, nebo vybrat individuální předvolbu, kterou jste vytvořili. Individuálně vytvořené předvolby a standardní předvolby z výroby Individuální předvolby slouží k uložení všech nastavení monitoru do souboru definovaném uživatelem. Individuální předvolby jsou dány konfiguracemi pro více uživatelů, materiálem s určitým obsahem, požadavky na aplikace a změnami pracovního prostředí. Vedle individuálních předvoleb zahrnuje nástroj HP Display Assistant standardní předvolbu z výroby, která je již konfigurovaná. Načtením této předvolby se obrazovka vrátí do doporučeného nastavení z výroby. Standardní předvolba z výroby představuje snadný způsob, jak obnovit obraz, když je monitor nevhodně nastaven. POZNÁMKA: Standardní předvolbu z výroby nelze vymazat nebo změnit. CSWW Karta Soubor 13

18 Vytvoření předvolby Po dokončení úprav nastavení buďto v režimu OSD nebo režimu průvodce lze uložit nastavení jako předvolbu. Možnosti dialogu pro vytvoření předvolby naleznete na kartě File (Soubor). 1. Nastavení upravte v režimu OSD nebo režimu průvodce. 2. Klepněte na kartu File (Soubor) a zadejte název nového souboru tak, že označíte název aktuálního souboru v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby) a vepíšete nový název. Název souboru, který byl označen a přepsán, nebude změněn nebo vymazán. 3. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). Do rozbalovacího seznamu Select Preset name (Vyberte název předvolby) bude přidán název nového souboru. 4. Jestliže chcete, aby se nová předvolba stala standardní předvolbou, klepněte na zaškrtávací políčko Make this Preset the default (Učinit tuto předvolbu standardní předvolbou) tak, aby se v políčku objevil znak zatržení. Změna předvoleb Po každé úpravě nastavení a po ukončení nástroje HP Display Assistant se objeví výzva, abyste uložili nastavení jako předvolbu. Lze vytvořit novou předvolbu nebo změnit stávající předvolbu. Postup při změně stávající předvolby: 1. Nastavení upravte v režimu OSD nebo režimu průvodce. 2. Klepněte na kartu File (Soubor) a vyberte předvolbu, kterou chcete změnit, z rozbalovacího seznamu Select Preset name (Vyberte název předvolby). 3. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). 4. Až se objeví výzva s dotazem, zda si přejete přepsat stávající předvolbu, klepněte na tlačítko Yes (Ano). POZNÁMKA: Standardní předvolbu z výroby nelze změnit. Načtení předvoleb Uloženou předvolbu lze načíst dvěma způsoby: z nástroje HP Display Assistant nebo z plochy. Pro načtení předvolby z nástroje HP Display Assistant klepněte na kartu File (Soubor), vyberte předvolbu z rozbalovací nabídky Select Preset name (Vyberte název předvolby) a klepněte na tlačítko Use Preset (Použít předvolbu). Pro načtení předvolby z plochy klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a zobrazí se kontextově závislá nabídka Select Preset (Vyberte předvolbu), poté vyberte název předvolby z nabídky v hierarchické posloupnosti. POZNÁMKA: Kontextově závislou nabídku na ploše lze zapnout nebo vypnout v poli Preferences (Předvolby) na kartě Options (Možnosti). Vymazání předvoleb Pro vymazání předvolby vyberte název souboru z rozbalovací nabídky Select Preset name (Vyberte název předvolby) na kartě File (Soubor) a klepněte na tlačítko Delete (Vymazat). 14 Kapitola 6 Předvolby CSWW

19 POZNÁMKA: Jakmile byla předvolba jednou vymazána, nelze ji obnovit. Standardní předvolbu z výroby nelze vymazat. CSWW Vymazání předvoleb 15

20 7 Moduly plug-in Karta Moduly Plug-in Karta Plug-ins (Moduly Plug-in) obsahuje volitelné moduly, které lze instalovat do systému kompatibilního s nástrojem HP Display Assistant. Modul plug-in přidává další funkci ke standardním funkcím OSD souvisejícím s nástrojem HP Display Assistant. Verze nástroje HP Display Assistant instalovaná na vašem systému může mít všechny moduly plug-in, některé moduly plug-in nebo žádné moduly plug-in. U vybraných modelů jsou k dispozici moduly Asset Management (Správa prostředků) a Theft Deterrence (Prevence proti krádeži). Jestliže chcete funkci modulu plug-in použít, klepněte na příslušné tlačítko na levé straně karty. Správa prostředků POZNÁMKA: Funkce Asset Management (Správa prostředků) je k dispozici u vybraných modelů. Správa prostředků zajišťuje správci IT potřebné komponenty k dálkovému prohlížení a ovládání monitoru. Podporuje protokoly WMI, TCP/IP a SNMP. Tato funkce je dostupná u vybraných modelů. Pro ověření, zda je Správa prostředků správně instalována na klientovi, klepněte na tlačítko Asset Management (Správa prostředků) a ověřte, zda je Asset Management Status (Stav správy prostředků) nastaven na Enabled (Aktivováno). POZNÁMKA: Jestliže je Asset Management Status (Stav správy prostředků) nastaven na Disabeled (Deaktivováno), nemohla se služba správy prostředku načíst následkem problému v síti nebo protože nebyla při procesu instalace vybrána k instalování. 16 Kapitola 7 Moduly plug-in CSWW

21 Kalibrace barev Funkce Kalibrace barev nástroje HP Display Assistant umožňuje dosáhnout barvy srgb na vašem LCD. Barva srgb slouží k zobrazení obrazů z webových stránek a určuje techniku slaďování barev, aby barvy monitoru a výstupního zařízení byly konsistentní. Kalibrace barev nástroje HP Display Assistant probíhá formou interaktivních řad cílů používaných k navolení barev vysokých, středních a hlubokých odstínů. Po dokončení procesu budou barvy přesnější. POZNÁMKA: Zvolením Factory Default Preset (Standardní předvolba z výroby) na kartě File (Soubor) kalibraci barev deaktivujete. Pro aktivaci kalibrace barev klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-in) a zatrhněte políčko Enable color calibration (Aktivovat kalibraci barev). Použití kalibrace barev nástroje HP Display Assistant Kalibrace barev zabere zhruba deset minut. Proces projde řadu kroků tvorby barev srgb na vašem LCD. 1. Klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-In). 2. Ujistěte se, že je zatrženo políčko Enable color calibration (Aktivovat kalibraci barev). POZNÁMKA: Než budete pokračovat, doporučujeme, abyste klepli na tlačítko Show me (Návod), kterým spustíte návod pro kalibraci barev, abyste se seznámili s procesem. 3. Klepněte na tlačítko Start a otevře se okno kalibrace barev. 4. Upravte výšku a náklon obrazovky pro normální pohled na ni. Pohodlně se posaďte ve vzdálenosti a úhlu pohledu, v jakém sedíte nejčastěji. Během procesu kalibrace neměňte úhel pohledu. 5. Dívejte se na středový čtverec v barevném kruhu. Musí se vám jevit jako barevně neutrální. Jestliže se vám zdá, že čtverec má jinou barvu než šedou, pomalu posouvejte čtverec směrem ke stejné barvě na vnějším barevném kruhu, až zabarvení zmizí. Na příklad, jestliže má čtverec modré zabarvení, klepněte na čtverec a pomalu jej posouvejte směrem k vnější modré části kruhu. Tím modré zabarvení ze čtverce zmizí. CSWW Kalibrace barev 17

22 Kalibrovaný cíl 6. Jakmile se čtverec jeví jako barevně neutrální, pohybujte posuvníkem nahoru a dolů, až čtverec zmizí v pozadí. Některé cíle neumožní, aby mohl čtverec zcela zmizet v pozadí. Co nejvíce se přibližte stavu, kdy čtverec v popředí zmizí v šedém pozadí. Abyste získali optimální výsledky, střídavě používejte odstranění zabarvení čtverce a posuvníku. 7. Klepnutím na tlačítko Next (Další) přejdete k dalšímu cíli v postupu. Pro každý cíl opakujte kroky 5 a Až je proces dokončen, zobrazí se karta File (Soubor). Napište název do políčka Enter Preset name (Zadejte název předvolby) a klepněte na tlačítko Save (Uložit), aby se nastavení uložila jako předvolba. Nástroj HP Display Assistant poskytuje barevný cíl, který vám pomůže si ověřit, zda kalibrace barev byla úspěšná. Postup načtení barevných cílů: 1. Klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-in). 2. Klepněte na tlačítko Quick View (Rychlý náhled). Nástroj HP Display Assistant načte barevný cíl. 3. Klepněte na tlačítko View Test Image (Prohlédnout testovací obraz) pro zobrazení stupnice šedi nebo na tlačítko View Test Photo (Prohlédnout testovací foto) pro zobrazení barev. 4. Klepněte na tlačítko View Uncalibrated (Prohlédnout nekalibrované) z cíle (tím se kalibrace barev vypne). 5. Klepněte na tlačítko View Calibrated (Prohlédnout kalibrované) z cíle (tím se kalibrace barev zapne). 18 Kapitola 7 Moduly plug-in CSWW

23 Nekalibrovaný cíl Prevence proti krádeži POZNÁMKA: Funkce Theft Deterrence (Prevence proti krádeži) je k dispozici u vybraných modelů. Funkce Prevence proti krádeži se smí používat pouze u konfigurace s jediným monitorem a počítačem. Použití dvou monitorů není podporováno. Funkce Prevence proti krádeži nástroje HP Display Assistant minimalizuje krádeže nebo neoprávněné přemístění obrazovky. Prevence proti krádeži neuchrání obrazovku před krádeží, avšak znemožní provoz obrazovky, jakmile je přemístěna pryč od hostitelského počítače. Nastavení prevence proti krádeži 1. Klepněte na tlačítko Theft Deterrence (Prevence proti krádeži) na kartěplug-ins (Moduly Plugin). 2. Klepněte na tlačítko Enable Theft Deterrence (Aktivovat prevenci proti krádeži). 3. Napište osobní identifikační číslo (PIN) do obou políček pro PIN. POZNÁMKA: dovoleny. Číslo PIN musí ležet v rozmezí 1000 až Nečíselné znaky nejsou 4. Použijte posuvníku pro nastavení hodnotu časovače v rozmezí pěti až šestnácti minut. Hodnota časovače je počet minut, po který je dovolen běžný provoz monitoru po tom, co došlo ke krádeži a než se zobrazí výstražná zpráva o krádeži. 5. Klepněte na tlačítko Accept (Přijmout). Postupujte podle pokynů (níže) pro zaregistrování vašeho PIN na zabezpečenou webovou stránku. CSWW Prevence proti krádeži 19

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa disků... 10 Spouštění diagnostických aplikací...11

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps

Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps Česky Nastavení Wifi-opakovače v opakovacím módu Tato příručka popisuje kroky, které je třeba dodržovat, pro správné nastavení Vašeho přístroje Gembird

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více