HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka"

Transkript

1 HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka

2 Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde uvedené podléhají změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti HP a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument nesmí být kopírován, reprodukován ani překládán do jiného jazyka po částech ani jako celek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett- Packard Company. Uživatelská příručka HP Display Assistant Třetí vydání (říjen 2008) Číslo dílu dokumentace:

3 Obsah 1 Přehled Co je to HP Display Assistant?... 1 Instalace nástroje HP Display Assistant... 1 Odinstalování nástroje HP Display Assistant... 2 Otevření nástroje HP Display Assistant... 2 Režim průvodce a režim OSD... 2 Obecné ovládací prvky Režim OSD Karta Nastavení... 4 Úprava nastavení Režim průvodce Karta průvodce... 6 Postup při úpravě v režimu průvodce Barva (vybrané modely HPD LCD) Karta Barva Možnosti Karta Možnosti Předvolby Karta Soubor Individuálně vytvořené předvolby a standardní předvolby z výroby Vytvoření předvolby Změna předvoleb Načtení předvoleb Vymazání předvoleb Moduly plug-in Karta Moduly Plug-in Správa prostředků Kalibrace barev Použití kalibrace barev nástroje HP Display Assistant Kalibrovaný cíl Nekalibrovaný cíl CSWW iii

4 Prevence proti krádeži Obraz v obraze (Picture in Picture - PIP) Nastavení funkce PIP Automatický střed otáčení Tipy a odstraňování problémů Kompatibilita obrazovky HP a grafické karty Aktualizace softwaru nástroje HP Display Assistant Aktualizace firmwaru nástroje HP Display Assistant (vybrané modely HP LCD) Správa prostředků (pouze vybrané modely HP LCD) Bezpečnostní opatření při používání funkce Prevence proti krádeži (pouze vybrané modely HP LCD) Když nástroj HP Display Assistant nefunguje Uživatelé notebooků Technická podpora iv CSWW

5 1 Přehled Co je to HP Display Assistant? Na výkonnost monitoru mají vliv grafické karty, hostitelské počítače, světelné podmínky a další faktory dané okolním prostředím. Abyste dosáhli nejlepšího obrazu na monitoru, musíte jej individuálně nastavit. Využít pro úpravu obrazu ručního nastavení může být často náročné. Ve většině případů vyžaduje i jednoduchá úprava jasu nebo kontrastu úpravu nastavení ve víceúrovňových nabídkách na obrazovce (OSD), kterým je někdy obtížné porozumět. Dále neexistuje zpětná vazba, která vy vám pomohla upravit nastavení monitoru správně. HP Display Assistant je softwarový nástroj, který vám umožní upravit nastavení obrazovky rychle a správně a uložit konfigurace, které jsou nejlépe vhodné pro vás a prostředí, v kterém pracujete. Nástroj vás provede procesem nastavení monitoru formou pokynů, kterým je snadné porozumět, a vzorů pozadí navržených pro každé nastavení tak, abyste dosáhli nejlepší kvality celkového obrazu. Různá nastavení obrazovky lze uložit do souborů nazvaných "Předvolby", které pak může stáhnout více uživatelů nebo jednotlivý uživatel pracující v různých podmínkách okolního prostředí. Nástroj HP Display Assistant umožňuje upravit monitor a vyladit barvy pomocí protokolu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI). Všechny úpravy obrazovky jsou řízeny softwarem, takže není nutné použít ruční ovladače na displeji (OSD). Nástroj HP Display Assistant podporuje operační systémy Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, Windows NT, XP Home, XP Professional, Vista Business, Vista Enterprise, Vista Home Premium, Vista Home Basic, Vista Ultimate a XP Professional x64 Edition. Instalace nástroje HP Display Assistant 1. Vložte CD Software a dokumentace přiložené k monitoru do jednotky CD nebo DVD vašeho počítače. CD se automaticky spustí a otevře se okno softwaru a dokumentace pro monitory HP. 2. Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk a klepněte na tlačítko >>. 3. Klepněte na položku Install HP Display Assistant Utility (Instalovat nástroj HP Display Assistant). 4. Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK. 5. Postupujte podle pokynů v průvodci instalací a proveďte instalaci. CSWW Co je to HP Display Assistant? 1

6 Odinstalování nástroje HP Display Assistant Nástroj HP Display Assistant lze odinstalovat buďto z nabídky Přidat nebo odebrat programy nebo Start. Jestliže chcete odinstalovat nástroj HP Display Assistant z nabídky Přidat nebo odebrat programy, zvolte následující postup: 1. Z nabídky Start vyberte Nastavení, poté zvolte Ovládací panely. (V systému Windows XP klepněte na příkaz Ovládací panely v nabídce Start). 2. V nabídce Ovládací panely klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. 3. V okně Přidat nebo odebrat programy klepněte na položku HP Display Assistant, abyste ji označili. 4. Klepněte na tlačítko Odstranit a program bude odinstalován. 5. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování nástroje HP Display Assistant bude zahájeno. 6. Vyčkejte, dokud operační systém Windows nezobrazí dialogové okno potvrzující, že odinstalování proběhlo úspěšně. 7. Až je odinstalování ukončeno, budete požádáni, abyste systém restartovali. 8. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování bude dokončeno. Při odinstalování nástroje HP Display Assistant z nabídky Start postupujte následovně: 1. Z nabídky Start vyberte Všechny programy > HP Display Assistant > Odinstalovat HP Display Assistant. 2. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování nástroje HP Display Assistant bude zahájeno. 3. Až je odinstalování ukončeno, budete požádáni, abyste systém restartovali. 4. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování bude dokončeno. Otevření nástroje HP Display Assistant Nástroj HP Display Assistant běží na pozadí a lze jej otevřít některým z následujících způsobů. Klepněte na ikonu nástroje HP Display Assistant na hlavním panelu. (Tento způsob lze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce Možnosti) Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte položku Vyladit obrazovku. (Tento způsob lze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce Možnosti) Poklepejte na ploše na ikonu s propojením na nástroj HP Display Assistant. Z nabídky Start vyberte Všechny programy > HP Display Assistant > HP Display Assistant. Režim průvodce a režim OSD Nástroj HP Display Assistant má dva provozní režimy: Režim průvodce a režim OSD. Doporučeným druhem režimu je režim průvodce, který vás procesem přesné kalibrace všech nastavení monitoru provede krok za krokem. 2 Kapitola 1 Přehled CSWW

7 Režim OSD umožňuje změnit jednotlivé nastavení monitoru, aniž by bylo nutné projít předem stanoveným postupem pro všechna nastavení. Tento způsob je méně přesný než režim průvodce, avšak umožňuje rychle upravit některé nastavení monitoru. Obecné ovládací prvky Níže jsou uvedeny obecné ovládací prvky používané pro úpravu nastavení monitoru.?: Otevře soubor online nápovědy v okně standardního prohlížeče. X: Zavře nástroj HP Display Assistant. +/-: Zvýší nebo sníží hodnotu monitoru o jednu jednotku aktuálního pole nastavení. Posuvník: Zvýší nebo sníží hodnotu monitoru o jednu jednotku aktuálního pole nastavení. Pattern (Vzor): Zobrazí obraz nastavení použitý k vyladění obrazovky v režimu OSD. Obraz nastavení zavřete opětovným klepnutím na tlačítko Pattern (Vzor). Undo (Zpět): Obnoví hodnotu monitoru v aktivním poli nastavení na předchozí nastavení. Reset (Obnovit): Obnoví hodnotu monitoru v aktivním poli nastavení na tovární nastavení. CSWW Obecné ovládací prvky 3

8 2 Režim OSD Karta Nastavení Režim OSD umožňuje rychlý přístup k úpravě kteréhokoliv nastavení monitoru. Ovládací prvky nastavení v režimu OSD se nacházejí na kartě Adjust (Nastavení). Každým tlačítkem na levé straně karty se otevře pole pro dané nastavení. Střední část karty obsahuje pokyny pro úpravu zvoleného nastavení. Na pravé straně karty se nachází ovládací prvky nastavení. Úprava nastavení Klepněte na tlačítko nastavení na levé straně karty a otevře se pole pro dané nastavení. Brightness (Jas): Otevře se pole pro nastavení jasu. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku nebo tlačítek +/- pro úpravu jasu. Contrast (Kontrast): Otevře se pole pro nastavení kontrastu. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku nebo tlačítek +/- pro úpravu kontrastu Focus (Ostření): (Tlačítko pro toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení ostření. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na tlačítko Auto Setup (Automatické nastavení) a bude použito nastavení doporučené výrobcem. Pokud se vzory stále ještě zdají být v pohybu, použijte posuvník Pitch (Rozteč) ke snížení šumu na obrazovce. Poté posuvníkem Phase (Fáze) zbytkový šum zcela potlačíte. Resolution (Rozlišení): Otevře se pole pro nastavení rozlišení. Klepněte na tlačítko Prefered (Doporučeno) a obrazovka bude nastavena podle doporučení výrobce. Jestliže má vaše obrazovka jiné rozlišení než jaké je použito v doporučeném nastavení, bude to mít negativní vliv na jasné zobrazení písmen a grafiky. POZNÁMKA: Pro funkci Kalibrace barev je nutné, aby byl monitor nastaven na doporučené rozlišení. 4 Kapitola 2 Režim OSD CSWW

9 Position (Poloha): (Tlačítko pro toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení polohy. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na ovládací tlačítka na grafice monitoru nad tlačítkem Pattern (Vzor) a umístěte mřížku tak, aby byly vidět všechny rohy. RGB: Otevře se pole pro nastavení barev RGB. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku červené, zelené a modré barvy ke zvýšení nebo snížení příslušných primárních barev. Horními třemi posuvníky se ovládá nárůst RGB (množství bílé v barvě) a dolní tři posuvníky ovládají hladinu černě (množství černé v barvě). White Point (Bílý bod): Otevře se pole pro nastavení bílého bodu. Obrazovka umožňuje bílé body pro srgb, 6500 a Klepnutím na tlačítko Auto Color (Automatické barvy) se nastavení barev automaticky optimálně upraví. Také lze klepnout na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na tlačítka hodnoty bílého bodu nad posuvníkem a nalezněte hodnotu bílého bodu, která odpovídá bílému papíru. POZNÁMKA: Zvolte tlačítko Auto Color (Automatické barvy) a barvy budou automaticky optimálně nastaveny. Toto tlačítko se nezobrazí, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru. POZNÁMKA: Po dokončení úprav nastavení lze uložit nastavení jako předvolbu. Na kartě File (Soubor) označte název v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby), zadejte nový název, poté klepněte na tlačítko Save (Uložit) a předvolba bude uložena. Další informace naleznete v části Předvolby na stránce 13. CSWW Úprava nastavení 5

10 3 Režim průvodce Karta průvodce Režim průvodce vás provede předem definovaným postupným procesem pomocí pokynů a vzorů pro úpravu všech nastavení monitoru. Zvolte kartu Wizard (Průvodce), chcete-li provést úpravy pomocí režimu průvodce. Průvodce otevřete klepnutím na tlačítko Start Wizard (Spustit průvodce) a dále postupujte podle pokynů v průvodci pro úpravu nastavení obrazovky. Postup při úpravě v režimu průvodce Průvodce vás povede úpravami následujícím postupem. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava v dolním pravém rohu průvodce a postoupíte do dalšího okna postupného nastavení. Resolution (Rozlišení): Otevře se pole pro nastavení rozlišení. Klepněte na tlačítko Prefered (Doporučeno) a obrazovka bude nastavena podle doporučení výrobce. Jestliže má vaše obrazovka jiné rozlišení, než jaké je použito v doporučeném nastavení, bude to mít negativní vliv na jasné zobrazení písmen a grafiky. POZNÁMKA: Pro funkci Kalibrace barev je nutné, aby byl monitor nastaven na doporučené rozlišení. Focus (Ostření): (Toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení ostření. Klepnutím na tlačítko Auto Setup (Automatické nastavení) bude použito nastavení doporučené výrobcem. Pokud se vzory stále ještě zdají být v pohybu, použijte posuvník Pitch (Rozteč) ke snížení šumu na obrazovce. Poté posuvníkem Phase (Fáze) zbytkový šum zcela potlačíte. Brightness (Jas): Otevře se pole pro nastavení jasu. Pro úpravu jasu použijte posuvník nebo tlačítek +/-. 6 Kapitola 3 Režim průvodce CSWW

11 Contrast (Kontrast): Otevře se pole pro nastavení kontrastu. Pro úpravu kontrastu použijte posuvníku nebo tlačítek +/-. Position (Poloha): (Toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení polohy. Klepněte na ovládací tlačítka na grafice monitoru a umístěte mřížku tak, aby byly vidět všechny rohy. White Point (Bílý bod): Otevře se pole pro nastavení bílého bodu. Klepněte na tlačítko Reset (Obnovit) a poté vyberte hodnotu bílého bodu (srgb, 6500 nebo 9300). Použijte takovou hodnotu bílého bodu, se kterou obrazovka odpovídá bílému papíru. POZNÁMKA: Po dokončení procesu nastavení se otevře karta File (Soubor), kam lze uložit nastavení jako předvolbu. Označte název v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby), zadejte nový název, poté klepněte na tlačítko Save (Uložit) a předvolba bude uložena. Další informace naleznete v části Předvolby na stránce 13. CSWW Postup při úpravě v režimu průvodce 7

12 4 Barva (vybrané modely HPD LCD) Karta Barva POZNÁMKA: modelů. Karta Wizard (Průvodce) je nahrazena kartou Color (Barva) pouze u vybraných Karta Color (Barva) využívá podpory obrazovky pro širokou škálu barev, jaká je nutná u aplikací náročných na barvy. Barevné předvolby z výroby lze volit nebo upravovat tak, abyste dosáhli ideální barevnosti. Select Color Space (Výběr kolorimetrického prostoru) - rozbalovací nabídka pro výběr některého z široce podporovaných kolorimetrických prostorů. Podpora pro Full, Adobe-RGB, Rec. 601, srgb, Rec. 709, DCI-P3 Emulation a User-7 (Full). Až zvolíte z rozbalovací nabídky kolorimetrický prostor, změní se charakteristiky barev na obrazovce podle nového kolorimetrického prostoru. Kalibrují se názvy kolorimetrických prostorů zobrazené modře. Názvy kolorimetrických prostorů zobrazené červeně jsou nekalibrované. Jestliže změníte buďto jas nebo bílý bod aktuálně aktivní barvy a změnu uložíte, bude před názvem kolorimetrického prostoru uvedeno User (Uživatel). Restore (Obnovit) - Aktuálně zvolený kolorimetrický prostor zobrazený v rozbalovací nabídce bude vrácen do továrního nastavení. Rename (Přejmenovat) - Možnost změnit název kolorimetrického prostoru. Délka názvu nesmí překročit 16 znaků. Název, který může uživatel definovat, bude také zobrazen v OSD. Change Backlight Hours (Změnit hodiny prosvícení) - Hodiny prosvícení, které zbývají, než bude zobrazena příští kalibrace pro aktuálně aktivní předvolbu barvy. Chcete-li změnit hodiny prosvíceni, klepněte na tlačítko Change (Změnit) a zadejte novou hodnotu v rozmezí hodin. Obrazovka bude během provozu snižovat aktuální hodiny prosvícení. White Point/Color Temperature (Bílý bod/teplota barvy) - Zobrazí aktuální nastavení bílého bodu pro aktivní kolorimetrický prostor. Bílý bod lze měnit po inkrementech 100k od 4000k do 12000k. 8 Kapitola 4 Barva (vybrané modely HPD LCD) CSWW

13 Luminance/Brightness (Svítivost/jas) - Zobrazí aktuální nastavení svítivosti pro aktivní kolorimetrický prostor. Svítivost lze nastavit v rozsahu cd/m 2. Red, Green, Blue Fields (Červená, zelená, modrá pole) - Zobrazí hodnoty chromatičnosti pro aktuálně aktivní kolorimetrický prostor. Gamma Field (Pole Gama) - Zobrazí pole Gama pro aktuálně aktivní kolorimetrický prostor. Temperature Gauge (Indikátor teploty) - Zobrazí aktuální provozní teplotu prosvícení obrazovky. Jestliže teplotní charakteristiky obrazovky překročí hodnoty běžného provozu, zobrazí se výstražná zpráva varující uživatele, že nastavení barev nemusí být za aktuální provozní teploty přesné. CSWW Karta Barva 9

14 5 Možnosti Karta Možnosti Karta Options (Možnosti) obsahuje nastavení předvoleb, online nápovědu, signálové vstupy a propojení na aktualizaci softwaru. Klepněte na tlačítko na levé straně karty a otevře se pole pro danou možnost. Preferences (Předvolby): Otevře se pole Předvolby. Předvolbu zapnete nebo vypnete klepnutím na zaškrtávací políčko vedle předvolby, kterým znak zatržení přidáte nebo odstraníte. Můžete vybrat některou z následujících možností: Enable menu when right-clicking on desktop (Aktivovat nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši na plochu): Umístí možnosti nástroje HP Display Assistant do dolní části kontextově závislé nabídky, která se otevře po klepnutí pravým tlačítkem myši na plochu. Jestliže chcete otevřít kontextově závislou nabídku nástroje HP Display Assistant, klepněte pravým tlačítkem myši na jakékoliv volné místo na ploše a vyberte jednu z následujících možností: HP Display Assistant: Zobrazí číslo verze nástroje HP Display Assistant. Select Preset (Výběr předvolby): Zobrazí seznam předem definovaných předvoleb, které lze okamžitě použít. Tune Display (Vyladit obrazovku): Otevře ovládací panel nástroje HP Display Assistant. 10 Kapitola 5 Možnosti CSWW

15 Enable task tray menu (Aktivovat nabídku z hlavního panelu): Zobrazí kompletní seznam položek nabídky nástroje HP Display Assistant, když klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje HP Display Assistant v hlavním panelu. Jestliže je tato vlastnost deaktivována, objeví se v nabídce pouze možnost Exit (Konec). Help (Nápověda): Otevře uživatelskou příručku online nápovědy v okně výchozího prohlížeče. Technical Support (Technická podpora): Otevře propojení na formulář automatické online technické podpory (aby fungovalo, je nutné připojení k internetu). Check for Update (Vyhledat aktualizace): Otevře propojení na prodcurrent.html a automaticky prověří, zda je k dispozici nejnovější verze (aby fungovalo, je nutné připojení k internetu). About (O programu): Zobrazí verzi produktu nástroje HP Display Assistant a informace o autorských právech. Exit (Konec): Zavře nástroj HP Display Assistant a vypne kalibraci barev na pozadí. Run at system start-up (Spustit při zapnutí systému): Spustí nástroj HP Display Assistant automaticky, když zapnete systém. Enable Bezel LED (Aktivovat signalizaci LED) - Aktivovat nebo deaktivovat signalizaci LED stavu výkonu monitoru a LED prosvícení tlačítek. Při deaktivaci zůstanou kontrolky LED vypnuty, když je monitor aktivní a v režimu spánku. Enable Display Overdrive mode (Aktivovat režim rychloběhu obrazovky) - Aktivovat nebo deaktivovat funkci rychloběhu panelu LCD. Aktivací rychloběhu se zlepší reakční doba panelu. Enable Display Internal Temperature Warning (Aktivovat výstrahu vnitřní teploty obrazovky) - Aktivovat nebo deaktivovat výstražnou zprávu, když vnitřní teplota obrazovky překročí maximální hodnotu doporučenou výrobcem. Set Transparency (Nastavit průhlednost): Umožňuje, aby bylo rozhraní nástroje HP Display Assistant poloprůhledné. Průhlednost nastavená na 0% je zcela neprůhledná a průhlednost nastavená na 100% je minimálně viditelná. Select Language (Výběr jazyka): Nástroj HP Display Assistant je schopen podporovat až 10 jazyků. V rozbalovací nabídce lze přepínat mezi instalovaným jazykem a angličtinou. Help (Nápověda): Otevře se pole Nápověda. Klepnutím na tlačítko User Manual (Uživatelská příručka) se zobrazí online nápověda uživatelské příručky nástroje HP Display Assistant. Tlačítko Tech. Support (Technidká podpora) otevřete propojení na formulář automatické online technické podpory, který lze odeslat společnosti Portrait Displays za účelem vyřešení problému. Tlačítko Tech. Support (Technidká podpora) vyžaduje připojení k internetu, aby mohlo fungovat. Update (Aktualizace): Otevře se pole Aktualizace. Tlačítkem Check Update (Vyhledat aktualizace) otevřete propojení na a automaticky vyhledáte nejnovější CSWW Karta Možnosti 11

16 verzi nástroje HP Display Assistant. Tlačítko Check Update (Vyhledat aktualizace) vyžaduje připojení k internetu, aby mohlo fungovat. Asset ID (ID přístroje): Otevře pole ID přístroje, které obsahuje výrobní údaje monitoru. Version (Verze): Otevře pole Verze, kde je uvedeno číslo verze nástroje HP Display Assistant a informace o autorských právech. Input (Vstup): Otevře pole Vstup pro výběr položek, buďto Analog In (Analogový vstup) (analogový režim VGA) nebo Digital In (Digitální vstup) (digitální režim) jako vstupní zdroje obrazovky. Některé obrazovky nemají oba vstupy. Zvolením zdroje, který není k dispozici, nedojde k žádnému účinku. 12 Kapitola 5 Možnosti CSWW

17 6 Předvolby Karta Soubor Po zvolení karty File (Soubor) se otevře pole souboru pro správu předvoleb. Předvolba je soubor, který shromažďuje všechna nastavení monitoru. Lze vytvořit několikanásobné předvolby, které můžete kdykoliv načíst z plochy nebo je nastavit tak, aby se automaticky načetly po každém opětovném spuštění počítače. Předvolby lze uložit pro každou kombinaci úprav provedených nástrojem HP Display Assistant. Lze načíst standardní předvolbu z výroby, kterou obnovíte monitor na nastavení doporučené výrobcem, nebo vybrat individuální předvolbu, kterou jste vytvořili. Individuálně vytvořené předvolby a standardní předvolby z výroby Individuální předvolby slouží k uložení všech nastavení monitoru do souboru definovaném uživatelem. Individuální předvolby jsou dány konfiguracemi pro více uživatelů, materiálem s určitým obsahem, požadavky na aplikace a změnami pracovního prostředí. Vedle individuálních předvoleb zahrnuje nástroj HP Display Assistant standardní předvolbu z výroby, která je již konfigurovaná. Načtením této předvolby se obrazovka vrátí do doporučeného nastavení z výroby. Standardní předvolba z výroby představuje snadný způsob, jak obnovit obraz, když je monitor nevhodně nastaven. POZNÁMKA: Standardní předvolbu z výroby nelze vymazat nebo změnit. CSWW Karta Soubor 13

18 Vytvoření předvolby Po dokončení úprav nastavení buďto v režimu OSD nebo režimu průvodce lze uložit nastavení jako předvolbu. Možnosti dialogu pro vytvoření předvolby naleznete na kartě File (Soubor). 1. Nastavení upravte v režimu OSD nebo režimu průvodce. 2. Klepněte na kartu File (Soubor) a zadejte název nového souboru tak, že označíte název aktuálního souboru v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby) a vepíšete nový název. Název souboru, který byl označen a přepsán, nebude změněn nebo vymazán. 3. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). Do rozbalovacího seznamu Select Preset name (Vyberte název předvolby) bude přidán název nového souboru. 4. Jestliže chcete, aby se nová předvolba stala standardní předvolbou, klepněte na zaškrtávací políčko Make this Preset the default (Učinit tuto předvolbu standardní předvolbou) tak, aby se v políčku objevil znak zatržení. Změna předvoleb Po každé úpravě nastavení a po ukončení nástroje HP Display Assistant se objeví výzva, abyste uložili nastavení jako předvolbu. Lze vytvořit novou předvolbu nebo změnit stávající předvolbu. Postup při změně stávající předvolby: 1. Nastavení upravte v režimu OSD nebo režimu průvodce. 2. Klepněte na kartu File (Soubor) a vyberte předvolbu, kterou chcete změnit, z rozbalovacího seznamu Select Preset name (Vyberte název předvolby). 3. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). 4. Až se objeví výzva s dotazem, zda si přejete přepsat stávající předvolbu, klepněte na tlačítko Yes (Ano). POZNÁMKA: Standardní předvolbu z výroby nelze změnit. Načtení předvoleb Uloženou předvolbu lze načíst dvěma způsoby: z nástroje HP Display Assistant nebo z plochy. Pro načtení předvolby z nástroje HP Display Assistant klepněte na kartu File (Soubor), vyberte předvolbu z rozbalovací nabídky Select Preset name (Vyberte název předvolby) a klepněte na tlačítko Use Preset (Použít předvolbu). Pro načtení předvolby z plochy klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a zobrazí se kontextově závislá nabídka Select Preset (Vyberte předvolbu), poté vyberte název předvolby z nabídky v hierarchické posloupnosti. POZNÁMKA: Kontextově závislou nabídku na ploše lze zapnout nebo vypnout v poli Preferences (Předvolby) na kartě Options (Možnosti). Vymazání předvoleb Pro vymazání předvolby vyberte název souboru z rozbalovací nabídky Select Preset name (Vyberte název předvolby) na kartě File (Soubor) a klepněte na tlačítko Delete (Vymazat). 14 Kapitola 6 Předvolby CSWW

19 POZNÁMKA: Jakmile byla předvolba jednou vymazána, nelze ji obnovit. Standardní předvolbu z výroby nelze vymazat. CSWW Vymazání předvoleb 15

20 7 Moduly plug-in Karta Moduly Plug-in Karta Plug-ins (Moduly Plug-in) obsahuje volitelné moduly, které lze instalovat do systému kompatibilního s nástrojem HP Display Assistant. Modul plug-in přidává další funkci ke standardním funkcím OSD souvisejícím s nástrojem HP Display Assistant. Verze nástroje HP Display Assistant instalovaná na vašem systému může mít všechny moduly plug-in, některé moduly plug-in nebo žádné moduly plug-in. U vybraných modelů jsou k dispozici moduly Asset Management (Správa prostředků) a Theft Deterrence (Prevence proti krádeži). Jestliže chcete funkci modulu plug-in použít, klepněte na příslušné tlačítko na levé straně karty. Správa prostředků POZNÁMKA: Funkce Asset Management (Správa prostředků) je k dispozici u vybraných modelů. Správa prostředků zajišťuje správci IT potřebné komponenty k dálkovému prohlížení a ovládání monitoru. Podporuje protokoly WMI, TCP/IP a SNMP. Tato funkce je dostupná u vybraných modelů. Pro ověření, zda je Správa prostředků správně instalována na klientovi, klepněte na tlačítko Asset Management (Správa prostředků) a ověřte, zda je Asset Management Status (Stav správy prostředků) nastaven na Enabled (Aktivováno). POZNÁMKA: Jestliže je Asset Management Status (Stav správy prostředků) nastaven na Disabeled (Deaktivováno), nemohla se služba správy prostředku načíst následkem problému v síti nebo protože nebyla při procesu instalace vybrána k instalování. 16 Kapitola 7 Moduly plug-in CSWW

21 Kalibrace barev Funkce Kalibrace barev nástroje HP Display Assistant umožňuje dosáhnout barvy srgb na vašem LCD. Barva srgb slouží k zobrazení obrazů z webových stránek a určuje techniku slaďování barev, aby barvy monitoru a výstupního zařízení byly konsistentní. Kalibrace barev nástroje HP Display Assistant probíhá formou interaktivních řad cílů používaných k navolení barev vysokých, středních a hlubokých odstínů. Po dokončení procesu budou barvy přesnější. POZNÁMKA: Zvolením Factory Default Preset (Standardní předvolba z výroby) na kartě File (Soubor) kalibraci barev deaktivujete. Pro aktivaci kalibrace barev klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-in) a zatrhněte políčko Enable color calibration (Aktivovat kalibraci barev). Použití kalibrace barev nástroje HP Display Assistant Kalibrace barev zabere zhruba deset minut. Proces projde řadu kroků tvorby barev srgb na vašem LCD. 1. Klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-In). 2. Ujistěte se, že je zatrženo políčko Enable color calibration (Aktivovat kalibraci barev). POZNÁMKA: Než budete pokračovat, doporučujeme, abyste klepli na tlačítko Show me (Návod), kterým spustíte návod pro kalibraci barev, abyste se seznámili s procesem. 3. Klepněte na tlačítko Start a otevře se okno kalibrace barev. 4. Upravte výšku a náklon obrazovky pro normální pohled na ni. Pohodlně se posaďte ve vzdálenosti a úhlu pohledu, v jakém sedíte nejčastěji. Během procesu kalibrace neměňte úhel pohledu. 5. Dívejte se na středový čtverec v barevném kruhu. Musí se vám jevit jako barevně neutrální. Jestliže se vám zdá, že čtverec má jinou barvu než šedou, pomalu posouvejte čtverec směrem ke stejné barvě na vnějším barevném kruhu, až zabarvení zmizí. Na příklad, jestliže má čtverec modré zabarvení, klepněte na čtverec a pomalu jej posouvejte směrem k vnější modré části kruhu. Tím modré zabarvení ze čtverce zmizí. CSWW Kalibrace barev 17

22 Kalibrovaný cíl 6. Jakmile se čtverec jeví jako barevně neutrální, pohybujte posuvníkem nahoru a dolů, až čtverec zmizí v pozadí. Některé cíle neumožní, aby mohl čtverec zcela zmizet v pozadí. Co nejvíce se přibližte stavu, kdy čtverec v popředí zmizí v šedém pozadí. Abyste získali optimální výsledky, střídavě používejte odstranění zabarvení čtverce a posuvníku. 7. Klepnutím na tlačítko Next (Další) přejdete k dalšímu cíli v postupu. Pro každý cíl opakujte kroky 5 a Až je proces dokončen, zobrazí se karta File (Soubor). Napište název do políčka Enter Preset name (Zadejte název předvolby) a klepněte na tlačítko Save (Uložit), aby se nastavení uložila jako předvolba. Nástroj HP Display Assistant poskytuje barevný cíl, který vám pomůže si ověřit, zda kalibrace barev byla úspěšná. Postup načtení barevných cílů: 1. Klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-in). 2. Klepněte na tlačítko Quick View (Rychlý náhled). Nástroj HP Display Assistant načte barevný cíl. 3. Klepněte na tlačítko View Test Image (Prohlédnout testovací obraz) pro zobrazení stupnice šedi nebo na tlačítko View Test Photo (Prohlédnout testovací foto) pro zobrazení barev. 4. Klepněte na tlačítko View Uncalibrated (Prohlédnout nekalibrované) z cíle (tím se kalibrace barev vypne). 5. Klepněte na tlačítko View Calibrated (Prohlédnout kalibrované) z cíle (tím se kalibrace barev zapne). 18 Kapitola 7 Moduly plug-in CSWW

23 Nekalibrovaný cíl Prevence proti krádeži POZNÁMKA: Funkce Theft Deterrence (Prevence proti krádeži) je k dispozici u vybraných modelů. Funkce Prevence proti krádeži se smí používat pouze u konfigurace s jediným monitorem a počítačem. Použití dvou monitorů není podporováno. Funkce Prevence proti krádeži nástroje HP Display Assistant minimalizuje krádeže nebo neoprávněné přemístění obrazovky. Prevence proti krádeži neuchrání obrazovku před krádeží, avšak znemožní provoz obrazovky, jakmile je přemístěna pryč od hostitelského počítače. Nastavení prevence proti krádeži 1. Klepněte na tlačítko Theft Deterrence (Prevence proti krádeži) na kartěplug-ins (Moduly Plugin). 2. Klepněte na tlačítko Enable Theft Deterrence (Aktivovat prevenci proti krádeži). 3. Napište osobní identifikační číslo (PIN) do obou políček pro PIN. POZNÁMKA: dovoleny. Číslo PIN musí ležet v rozmezí 1000 až Nečíselné znaky nejsou 4. Použijte posuvníku pro nastavení hodnotu časovače v rozmezí pěti až šestnácti minut. Hodnota časovače je počet minut, po který je dovolen běžný provoz monitoru po tom, co došlo ke krádeži a než se zobrazí výstražná zpráva o krádeži. 5. Klepněte na tlačítko Accept (Přijmout). Postupujte podle pokynů (níže) pro zaregistrování vašeho PIN na zabezpečenou webovou stránku. CSWW Prevence proti krádeži 19

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9045CDN Verze 0 CZE Obsah Část I Windows 1 Tisk 2 Použití ovladače tiskárny Brother...2 Tisk dokumentů...3 Oboustranný tisk...4 Zásady

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Příručka uživatele programu Button Manager V2

Příručka uživatele programu Button Manager V2 Příručka uživatele programu Button Manager V2 Verze B CZE Copyright Copyright 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího

Více

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX.

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Pro zajištění správné instalace a nastavení si prostudujte tuto příručku a uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Tento dokument a software v něm popisovaný

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více