HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka"

Transkript

1 HP Display Assistant (Pomocník nastavení displeje HP) Uživatelská příručka

2 Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde uvedené podléhají změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti HP a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument nesmí být kopírován, reprodukován ani překládán do jiného jazyka po částech ani jako celek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett- Packard Company. Uživatelská příručka HP Display Assistant Třetí vydání (říjen 2008) Číslo dílu dokumentace:

3 Obsah 1 Přehled Co je to HP Display Assistant?... 1 Instalace nástroje HP Display Assistant... 1 Odinstalování nástroje HP Display Assistant... 2 Otevření nástroje HP Display Assistant... 2 Režim průvodce a režim OSD... 2 Obecné ovládací prvky Režim OSD Karta Nastavení... 4 Úprava nastavení Režim průvodce Karta průvodce... 6 Postup při úpravě v režimu průvodce Barva (vybrané modely HPD LCD) Karta Barva Možnosti Karta Možnosti Předvolby Karta Soubor Individuálně vytvořené předvolby a standardní předvolby z výroby Vytvoření předvolby Změna předvoleb Načtení předvoleb Vymazání předvoleb Moduly plug-in Karta Moduly Plug-in Správa prostředků Kalibrace barev Použití kalibrace barev nástroje HP Display Assistant Kalibrovaný cíl Nekalibrovaný cíl CSWW iii

4 Prevence proti krádeži Obraz v obraze (Picture in Picture - PIP) Nastavení funkce PIP Automatický střed otáčení Tipy a odstraňování problémů Kompatibilita obrazovky HP a grafické karty Aktualizace softwaru nástroje HP Display Assistant Aktualizace firmwaru nástroje HP Display Assistant (vybrané modely HP LCD) Správa prostředků (pouze vybrané modely HP LCD) Bezpečnostní opatření při používání funkce Prevence proti krádeži (pouze vybrané modely HP LCD) Když nástroj HP Display Assistant nefunguje Uživatelé notebooků Technická podpora iv CSWW

5 1 Přehled Co je to HP Display Assistant? Na výkonnost monitoru mají vliv grafické karty, hostitelské počítače, světelné podmínky a další faktory dané okolním prostředím. Abyste dosáhli nejlepšího obrazu na monitoru, musíte jej individuálně nastavit. Využít pro úpravu obrazu ručního nastavení může být často náročné. Ve většině případů vyžaduje i jednoduchá úprava jasu nebo kontrastu úpravu nastavení ve víceúrovňových nabídkách na obrazovce (OSD), kterým je někdy obtížné porozumět. Dále neexistuje zpětná vazba, která vy vám pomohla upravit nastavení monitoru správně. HP Display Assistant je softwarový nástroj, který vám umožní upravit nastavení obrazovky rychle a správně a uložit konfigurace, které jsou nejlépe vhodné pro vás a prostředí, v kterém pracujete. Nástroj vás provede procesem nastavení monitoru formou pokynů, kterým je snadné porozumět, a vzorů pozadí navržených pro každé nastavení tak, abyste dosáhli nejlepší kvality celkového obrazu. Různá nastavení obrazovky lze uložit do souborů nazvaných "Předvolby", které pak může stáhnout více uživatelů nebo jednotlivý uživatel pracující v různých podmínkách okolního prostředí. Nástroj HP Display Assistant umožňuje upravit monitor a vyladit barvy pomocí protokolu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI). Všechny úpravy obrazovky jsou řízeny softwarem, takže není nutné použít ruční ovladače na displeji (OSD). Nástroj HP Display Assistant podporuje operační systémy Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, Windows NT, XP Home, XP Professional, Vista Business, Vista Enterprise, Vista Home Premium, Vista Home Basic, Vista Ultimate a XP Professional x64 Edition. Instalace nástroje HP Display Assistant 1. Vložte CD Software a dokumentace přiložené k monitoru do jednotky CD nebo DVD vašeho počítače. CD se automaticky spustí a otevře se okno softwaru a dokumentace pro monitory HP. 2. Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk a klepněte na tlačítko >>. 3. Klepněte na položku Install HP Display Assistant Utility (Instalovat nástroj HP Display Assistant). 4. Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK. 5. Postupujte podle pokynů v průvodci instalací a proveďte instalaci. CSWW Co je to HP Display Assistant? 1

6 Odinstalování nástroje HP Display Assistant Nástroj HP Display Assistant lze odinstalovat buďto z nabídky Přidat nebo odebrat programy nebo Start. Jestliže chcete odinstalovat nástroj HP Display Assistant z nabídky Přidat nebo odebrat programy, zvolte následující postup: 1. Z nabídky Start vyberte Nastavení, poté zvolte Ovládací panely. (V systému Windows XP klepněte na příkaz Ovládací panely v nabídce Start). 2. V nabídce Ovládací panely klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. 3. V okně Přidat nebo odebrat programy klepněte na položku HP Display Assistant, abyste ji označili. 4. Klepněte na tlačítko Odstranit a program bude odinstalován. 5. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování nástroje HP Display Assistant bude zahájeno. 6. Vyčkejte, dokud operační systém Windows nezobrazí dialogové okno potvrzující, že odinstalování proběhlo úspěšně. 7. Až je odinstalování ukončeno, budete požádáni, abyste systém restartovali. 8. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování bude dokončeno. Při odinstalování nástroje HP Display Assistant z nabídky Start postupujte následovně: 1. Z nabídky Start vyberte Všechny programy > HP Display Assistant > Odinstalovat HP Display Assistant. 2. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování nástroje HP Display Assistant bude zahájeno. 3. Až je odinstalování ukončeno, budete požádáni, abyste systém restartovali. 4. Klepněte na tlačítko Ano a odinstalování bude dokončeno. Otevření nástroje HP Display Assistant Nástroj HP Display Assistant běží na pozadí a lze jej otevřít některým z následujících způsobů. Klepněte na ikonu nástroje HP Display Assistant na hlavním panelu. (Tento způsob lze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce Možnosti) Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte položku Vyladit obrazovku. (Tento způsob lze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce Možnosti) Poklepejte na ploše na ikonu s propojením na nástroj HP Display Assistant. Z nabídky Start vyberte Všechny programy > HP Display Assistant > HP Display Assistant. Režim průvodce a režim OSD Nástroj HP Display Assistant má dva provozní režimy: Režim průvodce a režim OSD. Doporučeným druhem režimu je režim průvodce, který vás procesem přesné kalibrace všech nastavení monitoru provede krok za krokem. 2 Kapitola 1 Přehled CSWW

7 Režim OSD umožňuje změnit jednotlivé nastavení monitoru, aniž by bylo nutné projít předem stanoveným postupem pro všechna nastavení. Tento způsob je méně přesný než režim průvodce, avšak umožňuje rychle upravit některé nastavení monitoru. Obecné ovládací prvky Níže jsou uvedeny obecné ovládací prvky používané pro úpravu nastavení monitoru.?: Otevře soubor online nápovědy v okně standardního prohlížeče. X: Zavře nástroj HP Display Assistant. +/-: Zvýší nebo sníží hodnotu monitoru o jednu jednotku aktuálního pole nastavení. Posuvník: Zvýší nebo sníží hodnotu monitoru o jednu jednotku aktuálního pole nastavení. Pattern (Vzor): Zobrazí obraz nastavení použitý k vyladění obrazovky v režimu OSD. Obraz nastavení zavřete opětovným klepnutím na tlačítko Pattern (Vzor). Undo (Zpět): Obnoví hodnotu monitoru v aktivním poli nastavení na předchozí nastavení. Reset (Obnovit): Obnoví hodnotu monitoru v aktivním poli nastavení na tovární nastavení. CSWW Obecné ovládací prvky 3

8 2 Režim OSD Karta Nastavení Režim OSD umožňuje rychlý přístup k úpravě kteréhokoliv nastavení monitoru. Ovládací prvky nastavení v režimu OSD se nacházejí na kartě Adjust (Nastavení). Každým tlačítkem na levé straně karty se otevře pole pro dané nastavení. Střední část karty obsahuje pokyny pro úpravu zvoleného nastavení. Na pravé straně karty se nachází ovládací prvky nastavení. Úprava nastavení Klepněte na tlačítko nastavení na levé straně karty a otevře se pole pro dané nastavení. Brightness (Jas): Otevře se pole pro nastavení jasu. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku nebo tlačítek +/- pro úpravu jasu. Contrast (Kontrast): Otevře se pole pro nastavení kontrastu. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku nebo tlačítek +/- pro úpravu kontrastu Focus (Ostření): (Tlačítko pro toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení ostření. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na tlačítko Auto Setup (Automatické nastavení) a bude použito nastavení doporučené výrobcem. Pokud se vzory stále ještě zdají být v pohybu, použijte posuvník Pitch (Rozteč) ke snížení šumu na obrazovce. Poté posuvníkem Phase (Fáze) zbytkový šum zcela potlačíte. Resolution (Rozlišení): Otevře se pole pro nastavení rozlišení. Klepněte na tlačítko Prefered (Doporučeno) a obrazovka bude nastavena podle doporučení výrobce. Jestliže má vaše obrazovka jiné rozlišení než jaké je použito v doporučeném nastavení, bude to mít negativní vliv na jasné zobrazení písmen a grafiky. POZNÁMKA: Pro funkci Kalibrace barev je nutné, aby byl monitor nastaven na doporučené rozlišení. 4 Kapitola 2 Režim OSD CSWW

9 Position (Poloha): (Tlačítko pro toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení polohy. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na ovládací tlačítka na grafice monitoru nad tlačítkem Pattern (Vzor) a umístěte mřížku tak, aby byly vidět všechny rohy. RGB: Otevře se pole pro nastavení barev RGB. Klepněte na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté použijte posuvníku červené, zelené a modré barvy ke zvýšení nebo snížení příslušných primárních barev. Horními třemi posuvníky se ovládá nárůst RGB (množství bílé v barvě) a dolní tři posuvníky ovládají hladinu černě (množství černé v barvě). White Point (Bílý bod): Otevře se pole pro nastavení bílého bodu. Obrazovka umožňuje bílé body pro srgb, 6500 a Klepnutím na tlačítko Auto Color (Automatické barvy) se nastavení barev automaticky optimálně upraví. Také lze klepnout na tlačítko Pattern (Vzor) a načte se obraz nastavení, poté klepněte na tlačítka hodnoty bílého bodu nad posuvníkem a nalezněte hodnotu bílého bodu, která odpovídá bílému papíru. POZNÁMKA: Zvolte tlačítko Auto Color (Automatické barvy) a barvy budou automaticky optimálně nastaveny. Toto tlačítko se nezobrazí, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru. POZNÁMKA: Po dokončení úprav nastavení lze uložit nastavení jako předvolbu. Na kartě File (Soubor) označte název v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby), zadejte nový název, poté klepněte na tlačítko Save (Uložit) a předvolba bude uložena. Další informace naleznete v části Předvolby na stránce 13. CSWW Úprava nastavení 5

10 3 Režim průvodce Karta průvodce Režim průvodce vás provede předem definovaným postupným procesem pomocí pokynů a vzorů pro úpravu všech nastavení monitoru. Zvolte kartu Wizard (Průvodce), chcete-li provést úpravy pomocí režimu průvodce. Průvodce otevřete klepnutím na tlačítko Start Wizard (Spustit průvodce) a dále postupujte podle pokynů v průvodci pro úpravu nastavení obrazovky. Postup při úpravě v režimu průvodce Průvodce vás povede úpravami následujícím postupem. Klepněte na tlačítko se šipkou doprava v dolním pravém rohu průvodce a postoupíte do dalšího okna postupného nastavení. Resolution (Rozlišení): Otevře se pole pro nastavení rozlišení. Klepněte na tlačítko Prefered (Doporučeno) a obrazovka bude nastavena podle doporučení výrobce. Jestliže má vaše obrazovka jiné rozlišení, než jaké je použito v doporučeném nastavení, bude to mít negativní vliv na jasné zobrazení písmen a grafiky. POZNÁMKA: Pro funkci Kalibrace barev je nutné, aby byl monitor nastaven na doporučené rozlišení. Focus (Ostření): (Toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení ostření. Klepnutím na tlačítko Auto Setup (Automatické nastavení) bude použito nastavení doporučené výrobcem. Pokud se vzory stále ještě zdají být v pohybu, použijte posuvník Pitch (Rozteč) ke snížení šumu na obrazovce. Poté posuvníkem Phase (Fáze) zbytkový šum zcela potlačíte. Brightness (Jas): Otevře se pole pro nastavení jasu. Pro úpravu jasu použijte posuvník nebo tlačítek +/-. 6 Kapitola 3 Režim průvodce CSWW

11 Contrast (Kontrast): Otevře se pole pro nastavení kontrastu. Pro úpravu kontrastu použijte posuvníku nebo tlačítek +/-. Position (Poloha): (Toto nastavení není k dispozici, jestliže používáte digitální spojení grafické karty a monitoru.) Otevře se pole pro nastavení polohy. Klepněte na ovládací tlačítka na grafice monitoru a umístěte mřížku tak, aby byly vidět všechny rohy. White Point (Bílý bod): Otevře se pole pro nastavení bílého bodu. Klepněte na tlačítko Reset (Obnovit) a poté vyberte hodnotu bílého bodu (srgb, 6500 nebo 9300). Použijte takovou hodnotu bílého bodu, se kterou obrazovka odpovídá bílému papíru. POZNÁMKA: Po dokončení procesu nastavení se otevře karta File (Soubor), kam lze uložit nastavení jako předvolbu. Označte název v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby), zadejte nový název, poté klepněte na tlačítko Save (Uložit) a předvolba bude uložena. Další informace naleznete v části Předvolby na stránce 13. CSWW Postup při úpravě v režimu průvodce 7

12 4 Barva (vybrané modely HPD LCD) Karta Barva POZNÁMKA: modelů. Karta Wizard (Průvodce) je nahrazena kartou Color (Barva) pouze u vybraných Karta Color (Barva) využívá podpory obrazovky pro širokou škálu barev, jaká je nutná u aplikací náročných na barvy. Barevné předvolby z výroby lze volit nebo upravovat tak, abyste dosáhli ideální barevnosti. Select Color Space (Výběr kolorimetrického prostoru) - rozbalovací nabídka pro výběr některého z široce podporovaných kolorimetrických prostorů. Podpora pro Full, Adobe-RGB, Rec. 601, srgb, Rec. 709, DCI-P3 Emulation a User-7 (Full). Až zvolíte z rozbalovací nabídky kolorimetrický prostor, změní se charakteristiky barev na obrazovce podle nového kolorimetrického prostoru. Kalibrují se názvy kolorimetrických prostorů zobrazené modře. Názvy kolorimetrických prostorů zobrazené červeně jsou nekalibrované. Jestliže změníte buďto jas nebo bílý bod aktuálně aktivní barvy a změnu uložíte, bude před názvem kolorimetrického prostoru uvedeno User (Uživatel). Restore (Obnovit) - Aktuálně zvolený kolorimetrický prostor zobrazený v rozbalovací nabídce bude vrácen do továrního nastavení. Rename (Přejmenovat) - Možnost změnit název kolorimetrického prostoru. Délka názvu nesmí překročit 16 znaků. Název, který může uživatel definovat, bude také zobrazen v OSD. Change Backlight Hours (Změnit hodiny prosvícení) - Hodiny prosvícení, které zbývají, než bude zobrazena příští kalibrace pro aktuálně aktivní předvolbu barvy. Chcete-li změnit hodiny prosvíceni, klepněte na tlačítko Change (Změnit) a zadejte novou hodnotu v rozmezí hodin. Obrazovka bude během provozu snižovat aktuální hodiny prosvícení. White Point/Color Temperature (Bílý bod/teplota barvy) - Zobrazí aktuální nastavení bílého bodu pro aktivní kolorimetrický prostor. Bílý bod lze měnit po inkrementech 100k od 4000k do 12000k. 8 Kapitola 4 Barva (vybrané modely HPD LCD) CSWW

13 Luminance/Brightness (Svítivost/jas) - Zobrazí aktuální nastavení svítivosti pro aktivní kolorimetrický prostor. Svítivost lze nastavit v rozsahu cd/m 2. Red, Green, Blue Fields (Červená, zelená, modrá pole) - Zobrazí hodnoty chromatičnosti pro aktuálně aktivní kolorimetrický prostor. Gamma Field (Pole Gama) - Zobrazí pole Gama pro aktuálně aktivní kolorimetrický prostor. Temperature Gauge (Indikátor teploty) - Zobrazí aktuální provozní teplotu prosvícení obrazovky. Jestliže teplotní charakteristiky obrazovky překročí hodnoty běžného provozu, zobrazí se výstražná zpráva varující uživatele, že nastavení barev nemusí být za aktuální provozní teploty přesné. CSWW Karta Barva 9

14 5 Možnosti Karta Možnosti Karta Options (Možnosti) obsahuje nastavení předvoleb, online nápovědu, signálové vstupy a propojení na aktualizaci softwaru. Klepněte na tlačítko na levé straně karty a otevře se pole pro danou možnost. Preferences (Předvolby): Otevře se pole Předvolby. Předvolbu zapnete nebo vypnete klepnutím na zaškrtávací políčko vedle předvolby, kterým znak zatržení přidáte nebo odstraníte. Můžete vybrat některou z následujících možností: Enable menu when right-clicking on desktop (Aktivovat nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši na plochu): Umístí možnosti nástroje HP Display Assistant do dolní části kontextově závislé nabídky, která se otevře po klepnutí pravým tlačítkem myši na plochu. Jestliže chcete otevřít kontextově závislou nabídku nástroje HP Display Assistant, klepněte pravým tlačítkem myši na jakékoliv volné místo na ploše a vyberte jednu z následujících možností: HP Display Assistant: Zobrazí číslo verze nástroje HP Display Assistant. Select Preset (Výběr předvolby): Zobrazí seznam předem definovaných předvoleb, které lze okamžitě použít. Tune Display (Vyladit obrazovku): Otevře ovládací panel nástroje HP Display Assistant. 10 Kapitola 5 Možnosti CSWW

15 Enable task tray menu (Aktivovat nabídku z hlavního panelu): Zobrazí kompletní seznam položek nabídky nástroje HP Display Assistant, když klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje HP Display Assistant v hlavním panelu. Jestliže je tato vlastnost deaktivována, objeví se v nabídce pouze možnost Exit (Konec). Help (Nápověda): Otevře uživatelskou příručku online nápovědy v okně výchozího prohlížeče. Technical Support (Technická podpora): Otevře propojení na formulář automatické online technické podpory (aby fungovalo, je nutné připojení k internetu). Check for Update (Vyhledat aktualizace): Otevře propojení na prodcurrent.html a automaticky prověří, zda je k dispozici nejnovější verze (aby fungovalo, je nutné připojení k internetu). About (O programu): Zobrazí verzi produktu nástroje HP Display Assistant a informace o autorských právech. Exit (Konec): Zavře nástroj HP Display Assistant a vypne kalibraci barev na pozadí. Run at system start-up (Spustit při zapnutí systému): Spustí nástroj HP Display Assistant automaticky, když zapnete systém. Enable Bezel LED (Aktivovat signalizaci LED) - Aktivovat nebo deaktivovat signalizaci LED stavu výkonu monitoru a LED prosvícení tlačítek. Při deaktivaci zůstanou kontrolky LED vypnuty, když je monitor aktivní a v režimu spánku. Enable Display Overdrive mode (Aktivovat režim rychloběhu obrazovky) - Aktivovat nebo deaktivovat funkci rychloběhu panelu LCD. Aktivací rychloběhu se zlepší reakční doba panelu. Enable Display Internal Temperature Warning (Aktivovat výstrahu vnitřní teploty obrazovky) - Aktivovat nebo deaktivovat výstražnou zprávu, když vnitřní teplota obrazovky překročí maximální hodnotu doporučenou výrobcem. Set Transparency (Nastavit průhlednost): Umožňuje, aby bylo rozhraní nástroje HP Display Assistant poloprůhledné. Průhlednost nastavená na 0% je zcela neprůhledná a průhlednost nastavená na 100% je minimálně viditelná. Select Language (Výběr jazyka): Nástroj HP Display Assistant je schopen podporovat až 10 jazyků. V rozbalovací nabídce lze přepínat mezi instalovaným jazykem a angličtinou. Help (Nápověda): Otevře se pole Nápověda. Klepnutím na tlačítko User Manual (Uživatelská příručka) se zobrazí online nápověda uživatelské příručky nástroje HP Display Assistant. Tlačítko Tech. Support (Technidká podpora) otevřete propojení na formulář automatické online technické podpory, který lze odeslat společnosti Portrait Displays za účelem vyřešení problému. Tlačítko Tech. Support (Technidká podpora) vyžaduje připojení k internetu, aby mohlo fungovat. Update (Aktualizace): Otevře se pole Aktualizace. Tlačítkem Check Update (Vyhledat aktualizace) otevřete propojení na a automaticky vyhledáte nejnovější CSWW Karta Možnosti 11

16 verzi nástroje HP Display Assistant. Tlačítko Check Update (Vyhledat aktualizace) vyžaduje připojení k internetu, aby mohlo fungovat. Asset ID (ID přístroje): Otevře pole ID přístroje, které obsahuje výrobní údaje monitoru. Version (Verze): Otevře pole Verze, kde je uvedeno číslo verze nástroje HP Display Assistant a informace o autorských právech. Input (Vstup): Otevře pole Vstup pro výběr položek, buďto Analog In (Analogový vstup) (analogový režim VGA) nebo Digital In (Digitální vstup) (digitální režim) jako vstupní zdroje obrazovky. Některé obrazovky nemají oba vstupy. Zvolením zdroje, který není k dispozici, nedojde k žádnému účinku. 12 Kapitola 5 Možnosti CSWW

17 6 Předvolby Karta Soubor Po zvolení karty File (Soubor) se otevře pole souboru pro správu předvoleb. Předvolba je soubor, který shromažďuje všechna nastavení monitoru. Lze vytvořit několikanásobné předvolby, které můžete kdykoliv načíst z plochy nebo je nastavit tak, aby se automaticky načetly po každém opětovném spuštění počítače. Předvolby lze uložit pro každou kombinaci úprav provedených nástrojem HP Display Assistant. Lze načíst standardní předvolbu z výroby, kterou obnovíte monitor na nastavení doporučené výrobcem, nebo vybrat individuální předvolbu, kterou jste vytvořili. Individuálně vytvořené předvolby a standardní předvolby z výroby Individuální předvolby slouží k uložení všech nastavení monitoru do souboru definovaném uživatelem. Individuální předvolby jsou dány konfiguracemi pro více uživatelů, materiálem s určitým obsahem, požadavky na aplikace a změnami pracovního prostředí. Vedle individuálních předvoleb zahrnuje nástroj HP Display Assistant standardní předvolbu z výroby, která je již konfigurovaná. Načtením této předvolby se obrazovka vrátí do doporučeného nastavení z výroby. Standardní předvolba z výroby představuje snadný způsob, jak obnovit obraz, když je monitor nevhodně nastaven. POZNÁMKA: Standardní předvolbu z výroby nelze vymazat nebo změnit. CSWW Karta Soubor 13

18 Vytvoření předvolby Po dokončení úprav nastavení buďto v režimu OSD nebo režimu průvodce lze uložit nastavení jako předvolbu. Možnosti dialogu pro vytvoření předvolby naleznete na kartě File (Soubor). 1. Nastavení upravte v režimu OSD nebo režimu průvodce. 2. Klepněte na kartu File (Soubor) a zadejte název nového souboru tak, že označíte název aktuálního souboru v poli Enter Preset name (Zadejte název předvolby) a vepíšete nový název. Název souboru, který byl označen a přepsán, nebude změněn nebo vymazán. 3. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). Do rozbalovacího seznamu Select Preset name (Vyberte název předvolby) bude přidán název nového souboru. 4. Jestliže chcete, aby se nová předvolba stala standardní předvolbou, klepněte na zaškrtávací políčko Make this Preset the default (Učinit tuto předvolbu standardní předvolbou) tak, aby se v políčku objevil znak zatržení. Změna předvoleb Po každé úpravě nastavení a po ukončení nástroje HP Display Assistant se objeví výzva, abyste uložili nastavení jako předvolbu. Lze vytvořit novou předvolbu nebo změnit stávající předvolbu. Postup při změně stávající předvolby: 1. Nastavení upravte v režimu OSD nebo režimu průvodce. 2. Klepněte na kartu File (Soubor) a vyberte předvolbu, kterou chcete změnit, z rozbalovacího seznamu Select Preset name (Vyberte název předvolby). 3. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). 4. Až se objeví výzva s dotazem, zda si přejete přepsat stávající předvolbu, klepněte na tlačítko Yes (Ano). POZNÁMKA: Standardní předvolbu z výroby nelze změnit. Načtení předvoleb Uloženou předvolbu lze načíst dvěma způsoby: z nástroje HP Display Assistant nebo z plochy. Pro načtení předvolby z nástroje HP Display Assistant klepněte na kartu File (Soubor), vyberte předvolbu z rozbalovací nabídky Select Preset name (Vyberte název předvolby) a klepněte na tlačítko Use Preset (Použít předvolbu). Pro načtení předvolby z plochy klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a zobrazí se kontextově závislá nabídka Select Preset (Vyberte předvolbu), poté vyberte název předvolby z nabídky v hierarchické posloupnosti. POZNÁMKA: Kontextově závislou nabídku na ploše lze zapnout nebo vypnout v poli Preferences (Předvolby) na kartě Options (Možnosti). Vymazání předvoleb Pro vymazání předvolby vyberte název souboru z rozbalovací nabídky Select Preset name (Vyberte název předvolby) na kartě File (Soubor) a klepněte na tlačítko Delete (Vymazat). 14 Kapitola 6 Předvolby CSWW

19 POZNÁMKA: Jakmile byla předvolba jednou vymazána, nelze ji obnovit. Standardní předvolbu z výroby nelze vymazat. CSWW Vymazání předvoleb 15

20 7 Moduly plug-in Karta Moduly Plug-in Karta Plug-ins (Moduly Plug-in) obsahuje volitelné moduly, které lze instalovat do systému kompatibilního s nástrojem HP Display Assistant. Modul plug-in přidává další funkci ke standardním funkcím OSD souvisejícím s nástrojem HP Display Assistant. Verze nástroje HP Display Assistant instalovaná na vašem systému může mít všechny moduly plug-in, některé moduly plug-in nebo žádné moduly plug-in. U vybraných modelů jsou k dispozici moduly Asset Management (Správa prostředků) a Theft Deterrence (Prevence proti krádeži). Jestliže chcete funkci modulu plug-in použít, klepněte na příslušné tlačítko na levé straně karty. Správa prostředků POZNÁMKA: Funkce Asset Management (Správa prostředků) je k dispozici u vybraných modelů. Správa prostředků zajišťuje správci IT potřebné komponenty k dálkovému prohlížení a ovládání monitoru. Podporuje protokoly WMI, TCP/IP a SNMP. Tato funkce je dostupná u vybraných modelů. Pro ověření, zda je Správa prostředků správně instalována na klientovi, klepněte na tlačítko Asset Management (Správa prostředků) a ověřte, zda je Asset Management Status (Stav správy prostředků) nastaven na Enabled (Aktivováno). POZNÁMKA: Jestliže je Asset Management Status (Stav správy prostředků) nastaven na Disabeled (Deaktivováno), nemohla se služba správy prostředku načíst následkem problému v síti nebo protože nebyla při procesu instalace vybrána k instalování. 16 Kapitola 7 Moduly plug-in CSWW

21 Kalibrace barev Funkce Kalibrace barev nástroje HP Display Assistant umožňuje dosáhnout barvy srgb na vašem LCD. Barva srgb slouží k zobrazení obrazů z webových stránek a určuje techniku slaďování barev, aby barvy monitoru a výstupního zařízení byly konsistentní. Kalibrace barev nástroje HP Display Assistant probíhá formou interaktivních řad cílů používaných k navolení barev vysokých, středních a hlubokých odstínů. Po dokončení procesu budou barvy přesnější. POZNÁMKA: Zvolením Factory Default Preset (Standardní předvolba z výroby) na kartě File (Soubor) kalibraci barev deaktivujete. Pro aktivaci kalibrace barev klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-in) a zatrhněte políčko Enable color calibration (Aktivovat kalibraci barev). Použití kalibrace barev nástroje HP Display Assistant Kalibrace barev zabere zhruba deset minut. Proces projde řadu kroků tvorby barev srgb na vašem LCD. 1. Klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-In). 2. Ujistěte se, že je zatrženo políčko Enable color calibration (Aktivovat kalibraci barev). POZNÁMKA: Než budete pokračovat, doporučujeme, abyste klepli na tlačítko Show me (Návod), kterým spustíte návod pro kalibraci barev, abyste se seznámili s procesem. 3. Klepněte na tlačítko Start a otevře se okno kalibrace barev. 4. Upravte výšku a náklon obrazovky pro normální pohled na ni. Pohodlně se posaďte ve vzdálenosti a úhlu pohledu, v jakém sedíte nejčastěji. Během procesu kalibrace neměňte úhel pohledu. 5. Dívejte se na středový čtverec v barevném kruhu. Musí se vám jevit jako barevně neutrální. Jestliže se vám zdá, že čtverec má jinou barvu než šedou, pomalu posouvejte čtverec směrem ke stejné barvě na vnějším barevném kruhu, až zabarvení zmizí. Na příklad, jestliže má čtverec modré zabarvení, klepněte na čtverec a pomalu jej posouvejte směrem k vnější modré části kruhu. Tím modré zabarvení ze čtverce zmizí. CSWW Kalibrace barev 17

22 Kalibrovaný cíl 6. Jakmile se čtverec jeví jako barevně neutrální, pohybujte posuvníkem nahoru a dolů, až čtverec zmizí v pozadí. Některé cíle neumožní, aby mohl čtverec zcela zmizet v pozadí. Co nejvíce se přibližte stavu, kdy čtverec v popředí zmizí v šedém pozadí. Abyste získali optimální výsledky, střídavě používejte odstranění zabarvení čtverce a posuvníku. 7. Klepnutím na tlačítko Next (Další) přejdete k dalšímu cíli v postupu. Pro každý cíl opakujte kroky 5 a Až je proces dokončen, zobrazí se karta File (Soubor). Napište název do políčka Enter Preset name (Zadejte název předvolby) a klepněte na tlačítko Save (Uložit), aby se nastavení uložila jako předvolba. Nástroj HP Display Assistant poskytuje barevný cíl, který vám pomůže si ověřit, zda kalibrace barev byla úspěšná. Postup načtení barevných cílů: 1. Klepněte na tlačítko Color Calibration (Kalibrace barev) na kartě Plug-ins (Moduly Plug-in). 2. Klepněte na tlačítko Quick View (Rychlý náhled). Nástroj HP Display Assistant načte barevný cíl. 3. Klepněte na tlačítko View Test Image (Prohlédnout testovací obraz) pro zobrazení stupnice šedi nebo na tlačítko View Test Photo (Prohlédnout testovací foto) pro zobrazení barev. 4. Klepněte na tlačítko View Uncalibrated (Prohlédnout nekalibrované) z cíle (tím se kalibrace barev vypne). 5. Klepněte na tlačítko View Calibrated (Prohlédnout kalibrované) z cíle (tím se kalibrace barev zapne). 18 Kapitola 7 Moduly plug-in CSWW

23 Nekalibrovaný cíl Prevence proti krádeži POZNÁMKA: Funkce Theft Deterrence (Prevence proti krádeži) je k dispozici u vybraných modelů. Funkce Prevence proti krádeži se smí používat pouze u konfigurace s jediným monitorem a počítačem. Použití dvou monitorů není podporováno. Funkce Prevence proti krádeži nástroje HP Display Assistant minimalizuje krádeže nebo neoprávněné přemístění obrazovky. Prevence proti krádeži neuchrání obrazovku před krádeží, avšak znemožní provoz obrazovky, jakmile je přemístěna pryč od hostitelského počítače. Nastavení prevence proti krádeži 1. Klepněte na tlačítko Theft Deterrence (Prevence proti krádeži) na kartěplug-ins (Moduly Plugin). 2. Klepněte na tlačítko Enable Theft Deterrence (Aktivovat prevenci proti krádeži). 3. Napište osobní identifikační číslo (PIN) do obou políček pro PIN. POZNÁMKA: dovoleny. Číslo PIN musí ležet v rozmezí 1000 až Nečíselné znaky nejsou 4. Použijte posuvníku pro nastavení hodnotu časovače v rozmezí pěti až šestnácti minut. Hodnota časovače je počet minut, po který je dovolen běžný provoz monitoru po tom, co došlo ke krádeži a než se zobrazí výstražná zpráva o krádeži. 5. Klepněte na tlačítko Accept (Přijmout). Postupujte podle pokynů (níže) pro zaregistrování vašeho PIN na zabezpečenou webovou stránku. CSWW Prevence proti krádeži 19

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více