Návod kpoužití. Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod kpoužití. Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS2 2009-04"

Transkript

1 Návod kpoužití Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS

2

3 Obsah Zde obsažené informace byly přesné v době vydání, ale mohou se změnit bez předchozího upozornění. 1. Prohlášení o shodě Bezpečnost Důležité informace Výstražné symboly Bezpečnostní opatření Montáž Dodávka a vybalení Obecná montáž Navařovací Provoz Provoz Náprava závad Doporučené čištění Údržba Obecná údržba Demontáž ventilu Výměna těsnění kuželky Sestavení ventilu Výměna pouzdra pohonu Demontáž doplňkového servisovatelného pohonu Montáž doplňkového servisovatelného pohonu Obrácení chodu doplňkového servisovatelného pohonu Technické údaje Technické údaje Seznam dílů a servisních sad Výkres Jednosedlový ventil Unique Výkres Sedlový ventil Unique - reverzní Servisovatelný pohon

4 1 Prohlášení o shodě Pověřená společnost Alfa Laval Název firmy Albuen 31, DK-6000 Kolding, Dánsko Adresa Telefonní č. tímto prohlašuje, že Jednosedlový ventil Unique Standardní a reverzní činnost Název Typ Rok je ve shodě s následujícími směrnicemi: -Směrnice pro strojní zařízení 98/37/EEC -Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC kategorie 1 a odpovídající ustanovením Modulu A. Ředitel, výrobní závody tepelných výměníků, čerpadel a ventilů Titul Bjarne Sřndergaard Název Alfa Laval Kolding Název Podpis Název 4

5 2 Bezpečnost V tomto návodu jsou zdůrazněny nebezpečné postupy a jiné důležité informace. Výstražné informace jsou zdůrazněna pomocí speciálních značek. 2.1 Důležité informace Před použitím ventilů si vždy přečtěte tuto příručku! WARNING Označuje, že je nutné dodržet speciální procedury, abyste předešli vážnému zranění osob. CAUTION Označuje, že je nutné dodržet speciální procedury, abyste předešli poškození ventilu. NOTE Uvádí důležité informace pro zjednodušení nebo ujasnění postupů. 2.2 Výstražné symboly Všeobecná výstraha: Žíraviny: 5

6 2 Bezpečnost Na této straně jsou shrnuta všechna varování z tohoto návodu. Níže uvedeným pokynům je třeba věnovat zvláštní pozornost, aby se zabránilo vážnému úrazu nebo poškození ventilu. 2.3 Bezpečnostní opatření Montáž Vždy si důkladně přečtěte technické údaje. Vždy po použití vypusťte stlačený vzduch. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých součástí, pokud je připojen zdroj stlačeného vzduchu. Nikdy se nedotýkejte ventilu nebo potrubí dopravujících horká media nebo při sterilizaci. Nerozebírejte ventil, pokud je ventil a potrubí pod tlakem. Nikdy nerozebírejte ventil, pokud je horký. Provoz Nerozebírejte ventil, pokud je ventil a potrubí pod tlakem. Nikdy nerozebírejte ventil, pokud je horký. Vždy si důkladně přečtěte technické údaje. Vždy po použití vypusťte stlačený vzduch. Nikdy se nedotýkejte ventilu nebo potrubí dopravujících horká media nebo při sterilizaci. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých součástí, pokud je připojen zdroj stlačeného vzduchu. Vždy po čištění vypláchněte potrubí čistou vodou. S louhy a kyselinami manipulujte vždy s nejvyšší opatrností. Údržba Vždy si důkladně přečtěte technické údaje. Vždy po použití vypusťte stlačený vzduch. Nikdy ventil neopravujte, pokud je horký. Neopravujte ventil, pokud je ventil a potrubí pod tlakem. Nikdy nevkládejte prsty do přívodů ventilu, pokud je připojen na stlačený vzduch. Nikdy se nedotýkejte pohyblivých součástí, pokud je připojen zdroj stlačeného vzduchu. 6

7 3 Montáž Součástí dodávky je návod k použití. Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Položky obsahují odkazy na část se seznamem dílů a servisních sad. Ventil je dodáván v rozloženém stavu (přivařovací). Ventil je smontován před dodávkou, pokud je dodáván s tvarovkami. 3.1 Dodávka a vybalení Krok 1 CAUTION Společnost Alfa Laval neodpovídá za škody vzniklé nesprávným vybalením. Zkontrolujte obsah dodávky: 1. Kompletní ventil, uzavírací ventil (RA) nebo přepínací ventil (RA) (viz kroky 2a, 2b, 2c a 2d). 2. Dodací list. Krok 2 2a Uzavírací ventil: 1. Kompletní pohon. 2. Zátka (20). 3. Clamp (19). 4. Kuželkla ventilu (23). 5. Těleso ventilu (22). 2b Přepouštěcí ventil: 1. Kompletní pohon. 2. Zátka (20) x clamp (19). 4. Kuželka ventilu (27). 5. Dolní část tělesa ventilu (22). 6. Sedlo ventilu (28). 7. Horní část tělesa ventilu (26). 2c Uzavírací ventil - reverzní činnost: 1. Kompletní pohon. 2. Zátka (20) x clamp (19). 4. Kuželka ventilu (23) x horní část tělesa ventilu (26). 6. Sedlo ventilu (28). 7. Spodní zátka (33). 7

8 3 Montáž Součástí dodávky je návod k použití. Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Položky obsahují odkazy na část se seznamem dílů a servisních sad. Ventil je dodáván v rozloženém stavu (přivařovací). Ventil je smontován před dodávkou, pokud je dodáván s tvarovkami. 2d Přepouštěcí ventil - reverzní činnost: 1. Kompletní pohon. 2. Konzolka (20) x clamp (19). 4. Horní kuželka ventilu (34). 5. Spodní kuželka ventilu (35) x horní část tělesa ventilu (26). 7. 2xsedloventilu(28). 8. Dolní konzolka (33). Krok 3 Odstraňte obalové materiály z ventilu nebo součástí ventilu. Zkontrolujte, zda není ventil nebo díly ventilu viditelně poškozeny. Nepoškoďte ventil či jehočásti. 8

9 3 Montáž Pečlivě si prostudujte uvedené pokyny a věnujte zvláštní pozornost výstražným upozorněním! Ventil má standardně přivařovací konce, ale může být dodáván i s fitinky. 3.2 Obecná montáž Krok 1 Vždy si důkladně přečtěte technické údaje. Viz kapitola 6 Technické údaje Vždy po použití vypusťte stlačený vzduch. CAUTION Společnost Alfa Laval neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou instalací. Krok 2 Nikdy se nedotýkejte pohyblivých součástí,pokudjepřipojen zdroj stlačeného vzduchu. Pohyblivé součásti! Vzduch Vzduch Krok 3 Je doporučeno instalovat ventil tak, aby průtok směřoval proti směru uzavírání a nehrozily tak vodní rázy. Vyhněte se vodním rázům! Pohon nesmí být nikdy vystaven nárazům. Vstup Vstup 9

10 3 Montáž Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Přivařovací ventil je dodáván rozložený pro usnadnění svařování. Položky obsahují odkazy na část se seznamem dílů a servisních sad. Po svařování ventil zkontrolujte, zda běží hladce. Krok 4 Nevystavujte ventil napětí. Zvláštní pozornost věnujte těmto okolnostem: - Vibrace. - Teplotní roztažnosti potrubí. - Nadměrné svařování. - Přetěžování potrubí. Nebezpečí poškození! 3.3 Navařovací Krok 1 Vždy instalujte ventily s více než jedním tělesem ventilu tak, aby bylo možné těsnění mezi tělesy ventilu vyměňovat. Nepřivařujte více než jedno těleso ventilu k systému. Velikost ventilu B(mm) DN25/25 mm 630 DN40/38 mm 700 DN50/51 mm 750 DN65/63,5 mm 740 DN80/76 mm 800 DN100/101,6 mm 790 * V závislosti na kombinaci tělesa ventilu a řešení potrubí. B(včetně horní jednotky) A* Krok 2 Sestavte ventil v souladu s pokyny na straně 20. Dbejte výstrahy! 10

11 3 Montáž Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Přivařovací ventil je dodáván rozložený pro usnadnění svařování. Položky obsahují odkazy na část se seznamem dílů a servisních sad. Po svařování ventil zkontrolujte, zda běží hladce. Krok 3 Kontrola před uvedením do provozu: 1. Zapojte stlačený vzduch do pohonu. 2. Ventil několikrát otevřete a uzavřete abyste se ujistili, že pracuje plynule. Dbejte výstrahy! Vzduch Otevřeno/ zavřeno! Vzduch 11

12 4 Provoz Pečlivě si prostudujte uvedené pokyny a věnujte zvláštní pozornost výstražným upozorněním! Ověřte, zda ventil pracuje hladce. Položky obsahují odkazy na část se seznamem součástí a servisními sadami. 4.1 Provoz Krok 1 Vždy si důkladně přečtěte technické údaje. Viz kapitola 6 Technické údaje Vždy po použití vypusťte stlačený vzduch. CAUTION Společnost Alfa Laval neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním. Krok 2 Nikdy se nedotýkejte ventilu nebo potrubí dopravujících horká media nebo při sterilizaci. Nebezpečí popálení! Krok 3 Vzduch Nikdy se nedotýkejte pohyblivých součástí, pokud je připojen zdroj stlačeného vzduchu. Pohyblivé součásti! Vzduch Krok 4 Mazání ventilů: 1. Zajistěte hladký chod mezi břitovým těsněním (25) a dříkem kuželky (23, 27). 2. Podle potřeby namažte Klüber Paraliq GTE 703 (viz strana 17). Uzavírací ventil Přepouštěcí ventil 12

13 4 Provoz Pečlivě si prostudujte uvedené pokyny a věnujte zvláštní pozornost výstražným upozorněním! Ověřte, zda ventil pracuje hladce. Položky obsahují odkazy na část se seznamem součástí a servisními sadami. Krok 5 Mazání pohonu 1. Zajistěte hladký chod pohonu (pohon je mazán před dodáním). 2. Podle potřeby namažte Molykote Longterm 2 plus. 13

14 4 Provoz Věnujte pozornost možným závadám. Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Položky obsahují odkazy na část se seznamem součástí a servisními sadami 4.2 Náprava závad POZN.! Před výměnou opotřebovaných součástí si pečlivě prostudujte pokyny pro údržbu. - Viz strana 17! Porucha Příčina/následek Odstranění Unikání produktu ven Opotřebené ne produktem poškozené břitové těsnění či O-kroužek - Vyměňte těsnění - Zaměňte za těsnění z jiného druhu pryže Unikání produktu dovnitř - Opotřebené nebo produktem poškozené těsnění kuželky - Usazeniny produktu na sedlenebokuželce - Tlak produktu překračuje tlak v pohonu - Vyměňte těsnění - Zaměňte za těsnění z jiného druhu pryže - Časté čištění - Vyměňte za vysokotlaký pohon - Použijte přídavný vzduch na straně pružiny (nesmí překročit hodnotu 3 bar) - Snižte tlak produktu Vodní rázy Směr průtoku je stejný jako směr uzavírání - Směr průtoku by měl směřovat proti směru uzavírání - Únik vzduchu ze solenoidu na horní jednotce Ventil se neotevírá/nezavírá Tlak produktu překračuje specifikace pohonu - Vyměňte za vysokotlaký pohon - Použijte přídavný vzduch na straně pružiny - Snižte tlak produktu 14

15 4 Provoz Ventil je vhodný pro čištění na místě CIP. CIP = čištění na místě. Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny a věnujte zvláštní pozornost výstražným upozorněním! NaOH = hydroxid sodný. HNO 3 = kyselina dusičná. 4.3 Doporučené čištění Krok 1 Nebezpečí poleptání! S louhy a kyselinami manipulujte vždy s nejvyšší opatrností. Vždy používejte pryžové rukavice! Vždy používejte ochranné brýle! Krok 2 Nikdy se nedotýkejte ventilů nebo potrubí dopravujících horká médienebopři sterilizaci. Nebezpečí popálení! Krok 3 Správně očistěte kuželku a sedla. Dbejte výstrahy! Krátce zdvihněte a spusťte kuželku ventilu! Uzavírací ventil Přepouštěcí ventil Krok 4 Příklady čisticích prostředků: Používejte čistouvodubezchloridů. 1. 1% hmotnostního podílu NaOH s teplotou 70 o C 1kgNaOH l vody = Čisticí prostředek. 2,2 l 33% NaOH l = vody Čisticí prostředek. 2. 0,5% hmotnostního podílu HNO 3 s teplotou 70 o C 0,7 l l = 53% HNO 3 vody Čisticí prostředek. 15

16 4 Provoz Ventil je vhodný pro čištění na místě CIP. CIP = čištění na místě. Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny a věnujte zvláštní pozornost výstražným upozorněním! NaOH = hydroxid sodný. HNO 3 = kyselina dusičná. Krok 5 1. Nepoužívejte čisticí prostředek v nadměrné koncentraci. 2. Nastavte průtok čisticích prostředků podle procesu. 3. Vždy po čištění vypláchněte potrubí čistou vodou. Vždy propláchněte! Čistá voda Čisticí prostředky Krok 6 NOTE Čisticí prostředky je nutné skladovat/likvidovat v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. 16

17 5 Údržba Údržbu ventilu provádějte pravidelně. Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny a věnujte zvláštní pozornost výstražným upozorněním! Vždy mějte náhradní pryžová a břitová těsnění skladem. Zkontrolujte funkci ventilu po opravě, ventil musí pracovat lehce. 5.1 Obecná údržba Krok 1 Vždy si důkladně přečtěte technické údaje. Viz kapitola 6 Technické údaje NOTE Všechen opotřebovaný materiál je nutné skladovat a likvidovat v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. Vždy po použití vypusťte stlačený vzduch. Krok 2 Nikdy ventil neopravujte, pokud je horký. Vyžadován atmosférický tlak! Neopravujte ventil, pokud je ventil a potrubí pod tlakem. Nebezpečí popálení! Krok 3 Vzduch Nikdy nevkládejte prsty do přívodů ventilu, pokud je připojen na stlačený vzduch. Nebezpečí pořezání! Vzduch Krok 4 Vzduch Nikdy se nedotýkejte pohyblivých součástí,pokudjepřipojen zdroj stlačeného vzduchu. Pohyblivé součásti! Vzduch 17

18 5 Údržba Údržbu ventilu provádějte pravidelně. Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny a věnujte zvláštní pozornost výstražným upozorněním! Vždy mějte náhradní pryžová a břitová těsnění skladem. Zkontrolujte funkci ventilu po opravě, ventil musí pracovat lehce. Níže jsou uvedeny některé pokyny pro intervaly údržby a mazání. Vezměte v úvahu, že uvedené pokyny platí pro normální podmínky při jednosměnném provozu. Těsnění ve styku s produktem Kompletní pouzdra pohonu Preventivní údržba Vyměňte po 12 měsících podle provozních podmínek Vyměňte po 5 letech podle provozních podmínek Údržba po vzniku netěsnosti (netěsnost se normálně zvyšuje postupně) Výměna na konci dne: Vyměňte, kdy je to možné Plánovaná údržba - Pravidelné kontroly těsnosti a hladkého chodu - Veďte si záznamy o ventilu - Používejte statistiku pro plánování prohlídek Vyměňte při netěsnosti - Pravidelné kontroly těsnosti a hladkého chodu - Veďte si záznamy o pohonu - Používejte statistiku pro plánování prohlídek Vyměňte při netěsnosti Mazání Před montáží Klüber Paraliq GTE 703 nebo podobný olej/mazací tuk se schválením USDA H1 Před montáží Molykote Longterm 2 plus Kontrola před uvedením do provozu: 1. Zapojte stlačený vzduch do pohonu. 2. Ventil několikrát otevřeteauzavřete abyste se ujistili, že pracuje plynule. Dbejte výstrahy! Otevřeno/zavřeno! Vzduch Vzduch Doporučené náhradní díly Servisní sady (viz kapitola 25) 18

19 5 Údržba Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Položky obsahují odkazy na část se seznamem dílů a servisních sad. Odpad likvidujte správně. NC = Normálně uzavřený. NO = Normálně otevřený. A/A = Dvojčinný vzduch/vzduch (air/air). 5.2 Demontáž ventilu Krok 1 1a Uzavírací ventil: 1. Zapojte stlačený vzduch do pohonu (pouze NC). 2. Uvolněte a odstraňte clamp. 3. Uvolněte stlačený vzduch (pouze NC). 4. Zdvihněte a sejměte pohon. 5. Vyšroubujte a vyjměte kuželku ventilu. 6. Vyjměte O-kroužek, břitové těsnění a pouzdro v zátce. (Použijte nástroj na pouzdra a pryžovou paličku). Poznámka! Dejte pozor a nepoškoďte pouzdro. Dbejte výstrahy! Poznámka! Postup výměny těsnění kuželky viz strana 20. TD Poznámka! Dejte pozor a nepoškoďte pouzdro. 1b Přepouštěcí ventil: 1. Zapojte stlačený vzduch do pohonu (pouze NC). 2. Uvolněteaodstraňte dolní clamp. 3. Uvolněte stlačený vzduch (pouze NC). 4. Zdvihněte a sejměte pohon a horní část tělesa ventilu. 5. Zapojte stlačený vzduch do pohonu (pouze NO). 6. Vyšroubujte a vyjměte kuželku ventilu. 7. Uvolněte stlačený vzduch (pouze NO). 8. Vyjměte sedlo a O-kroužky. 9. Uvolněteaodstraňte horní clamp. 10. Odstraňte horní část tělesa ventilu. 11. Vyjměte O-kroužek, břitové těsnění a pouzdro v zátce. (Použijte nástroj na pouzdra a pryžovou paličku. Viz nákres, krok 1a). Poznámka! Dejte pozor a nepoškoďte pouzdro. Dbejte výstrahy! Poznámka! Postup výměny těsnění kuželky viz strana 20. 1c Uzavírací ventil - reverzní činnost: 1. Uvolněteaodstraňte dolní clamp. 2. Sejměte dolní konzolku a O-kroužek z dolní části těla ventilu. 3. Uvolněteaodstraňte prostřední clamp. 4. Zdvihněte a sejměte pohon a horní část tělesa ventilu. 5. Zapojte stlačený vzduch do pohonu (pouze NC). 6. Vyšroubujte a vyjměte kuželku ventilu. 7. Uvolněte stlačený vzduch (pouze NC). 8. Vyjměte sedlo a O-kroužky. 9. Uvolněteaodstraňte horní clamp. 10. Odstraňte horní část tělesa ventilu. 11. Vyjměte O-kroužek, břitové těsnění a pouzdro v konzolce. (Použijte nástroj na pouzdra a pryžovou paličku. Viz nákres, krok 1a). Poznámka! Dejte pozor a nepoškoďte pouzdro. Dbejte výstrahy! 19

20 5 Údržba Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Položky obsahují odkazy na část se seznamem dílů a servisních sad. Odpad likvidujte správně. NC = Normálně uzavřený. NO = Normálně otevřený. A/A = Dvojčinný vzduch/vzduch (air/air). Poznámka! Postup výměny těsnění kuželky viz strana 20. 1d Přepouštěcí ventil - reverzní činnost: 1. Uvolněte a odstraňte dolní clamp. 2. Sejměte dolní konzolku a O-kroužek. 3. Uvolněteasejměte clamp mezi dolní a střední částí těla ventilu. 4. Zdvihněteasejměte pohon a horní a střední část tělesa ventilu. 5. Zapojte stlačený vzduch do pohonu (pouze NC). 6. Vyšroubujte a vyjměte dolní kuželku ventilu. 7. Uvolněte stlačený vzduch (pouze NC). 8. Vyjměte dolní sedlo a O-kroužky. 9. Zapojte stlačený vzduch do pohonu (pouze NO). 10. Uvolněteasejměte clamp mezi střední a dolní částí těla ventilu. 11. Sejměte střední část tělesa ventilu a horní sedlo s O-kroužky. 12. Uvolněte stlačený vzduch (pouze NO). 13. Uvolněte a odstraňte horní clamp. 14. Odstraňte horní část tělesa ventilu. 15. Vyšroubujte a vyjměte horní kuželku ventilu. 16. Vyjměte O-kroužek, břitové těsnění a pouzdro v konzolce. (Použijte nástroj na pouzdra a pryžovou paličku. Viz nákres, krok 1a). Poznámka! Dejte pozor a nepoškoďte pouzdro. Dbejte výstrahy! Poznámka! Postup výměny těsnění kuželky viz strana Výměna těsnění kuželky 1. Vyjměte staré těsnění pomocí nože, šroubováku nebo podobného nástroje. Dejte pozor a nepoškoďte kovové součásti. 2. Připravte těsnění na místo, zatím jej nezatlačujte do drážky. 3. Zatlačte těsnění kuželky do drážky pomocí protilehlých tlakových bodů. 4. Uvolněte stlačený vzduch za těsněním kuželky. Poznámka! Při výměně těsnění kuželky si přečtěte pokyny v servisní sadě. 5.4 Sestavení ventilu Obrácený postup proti 4.2, Demontáž ventilu. Namažte O-kroužek (21) a břitové těsnění (25) pomocí Klüber Paraliq GTE

21 5 Údržba Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Položky obsahují odkazy na část se seznamem dílů a servisních sad. Odpad likvidujte správně. A/A = Dvojčinný vzduch/vzduch (air/air). Servisní nářadí: Viz Náhradní součásti. 5.5 Výměna pouzdra pohonu 1. Odšroubujte a odstraňte horní a dolní část pouzdra s O-kroužky. 2. Před osazením namažte O-kroužky Molykote Longterm 2 plus. 3. Nasaďte pouzdra a O-kroužky. Dejte pozor, aby nebyla příliš utažena. 5.6 Demontáž doplňkového servisovatelného pohonu 1. Otočte válcem. 2. Otočte pojistným drátem a vytáhněte válec. 3. Odšroubujte matky a vyjměte třmen. 4. Odšroubujte horní a dolní pouzdro. 5. Vyjměte píst s O-kroužkem a sestavou pružiny. 6. Vyjměte O-kroužky a podpěrný kotouč. Otočte válcem pomocí servisního nástroje. Poznámka! Pohon A/A nemá sestavu pružiny. 5.7 Montáž doplňkového servisovatelného pohonu Obrácený postup proti 4.6. Demontáž pohonu. Před osazením namažte O-kroužek (3,7,11) Molykote Longterm 2 plus. 21

22 5 Údržba Prostudujte si pečlivě uvedené pokyny. Položky obsahují odkazy na část se seznamem dílů a servisních sad. Odpad likvidujte správně. A/A = Dvojčinný vzduch/vzduch (air/air). Servisní nářadí: Viz Náhradní součásti. 5.8 Obrácení chodu doplňkového servisovatelného pohonu 1. Otočte válcem. 2. Otočte pojistným drátem a vytáhněte válec. 3. Otočte píst a sestavu pružiny. 4. Otočte adaptér, vzduchovou koncovku a kuželku na druhou stranu. 5. Znovu sestavte v obráceném pořadí (3 až 1). Pneumatické pohyby vzhůru Pneumatické pohyby dolů 22

23 6 Technické údaje Při instalaci, provozu a údržbě je důležité dodržovat technické údaje. Obsluha musí být seznámena s technickými údaji. 6.1 Technické údaje Data - ventil/pohon Max. tlak produktu: Min. tlak produktu Teplotní rozsah Tlak vzduchu, pneumatický ovládač 1000 kpa (10 bar). Plné vakuum (v závislosti na specifikacích produktu). -10 o Caž+140 o C (standardní těsnění EPDM). 500až700kPa(5až7bar). Materiály - ventil/pohon Ocelové části ve styku s produktem 1,4404 (316L) (vnitřní Ra < 0,8 µm). Ostatní ocelové části (304). Těsnění kuželky Ostatní těsnění ve styku s produktem Volitelný materiál těsnění ve styku s produktem Ostatní těsnění EPDM / PTFE (TR2). EPDM (standardní) HNBR a FPM. NBR. 23

24 . 24

25 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. 7.1 Výkres Uzavírací ventil Přepouštěcí ventil 25

26 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. 7.2 Jednosedlový ventil Unique TD

27 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. Seznam součástí Pozice MnožstvíNázev Pohon 5 1 Adaptér 6 2 Pouzdro 7 2 O-kroužek 8 2 O-kroužek 9 1 Sedlo 12 1(2) Šroubení pro připojení ovládacího vzduchu 19 1 Clamp 20 1 Zátka 21 1 O-kroužek Těsnění kuželky 22 1 Těleso ventilu 23 1 Sedlo 24 1 Pouzdro 25 1 Břitové těsnění Těsnění kuželky Service kits Denomination DN mm DN mm DN mm DN 65 63,5 mm DN 80 76,1 mm DN ,6 mm Servisní sady, pohon Servisní sada, EPDM Servisní sada, HNBR Servisní sada, FPM Součásti označené jsou zahrnuty do servisních sad. Doporučené náhradní díly: Servisní sady. TD /1 27

28 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. 25 mm /DN mm /DN mm /DN TD

29 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. Seznam součástí Pozice MnožstvíNázev Pohon 5 1 Adaptér 6 2 Pouzdro 7 2 O-kroužek 8 2 O-kroužek 9 1 Sedlo 12 1(2) Šroubení pro připojení ovládacího vzduchu 19 2 Clamp 20 1 Zátka 21 3 O-kroužek 22 1 Těleso ventilu, 24 1 Pouzdro 25 1 Břitové těsnění Těsnění kuželky 26 1 Těleso ventilu 27 1 Sedlo 28 1 Sedlo Těsnění kuželky Service kits Denomination DN mm DN mm DN mm DN 65 63,5 mm DN 80 76,1 mm DN ,6 mm Servisní sady, pohon Servisní sada, EPDM Servisní sada, HNBR Servisní sada, FPM Součásti označené jsou zahrnuty do servisních sad. Doporučené náhradní díly: Servisní sady. TD /1 29

30 . 30

31 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. 7.3 Výkres Uzavírací ventil - reverzní činnost Přepouštěcí ventil - reverzní činnost 31

32 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. 7.4 Sedlový ventil Unique - reverzní 32

33 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. Seznam součástí Pozice MnožstvíNázev Pohon 5 1 Adaptér 6 2 Pouzdro 7 2 O-kroužek 8 2 O-kroužek 9 1 Sedlo 12 1(2) Šroubení pro připojení ovládacího vzduchu Sedlo 19 3 Clamp 20 1 Zátka 21 4 O-kroužek Těsnění kuželky 23 1 Sedlo 24 1 Pouzdro 25 1 Břitové těsnění 26 2 Těleso ventilu 28 1 Sedlo 33 1 Dolní konzolka Service kits Denomination DN mm DN mm DN mm DN 65 63,5 mm DN 80 76,1 mm DN ,6 mm Servisní sady, pohon Servisní sada, EPDM Servisní sada, HNBR Servisní sada, FPM Součásti označené jsou zahrnuty do servisních sad. Doporučené náhradní díly: Servisní sady. TD /1 33

34 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. 34

35 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. Seznam součástí Pozice MnožstvíNázev Pohon 5 1 Adaptér 6 2 Pouzdro 7 2 O-kroužek 8 2 O-kroužek 9 1 Sedlo 12 1(2) Šroubení pro připojení ovládacího vzduchu 19 4 Clamp 20 1 Zátka 21 6 O-kroužek 24 1 Pouzdro 25 1 Břitové těsnění 26 3 Těleso ventilu 28 2 Sedlo O-kroužek 33 1 Dolní konzolka Těsnění kuželky 34 1 Sedlo 35 1 Sedlo 35 1 Sedlo Sedlo Těsnění kuželky Service kits Denomination DN mm DN mm DN mm DN 65 63,5 mm DN 80 76,1 mm DN ,6 mm Servisní sady, pohon Servisní sada, EPDM Servisní sada, HNBR Servisní sada, FPM Součásti označené jsou zahrnuty do servisních sad. Doporučené náhradní díly: Servisní sady. TD /1 35

36 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. 7.5 Servisovatelný pohon 36

37 7 Seznam dílů a servisních sad Výkresy zahrnují všechny součásti. Seznam součástí Pozice MnožstvíNázev Pohon 1 1 Válec 2 1 Píst 3 1 O-kroužek 5 1 Adaptér 6 2 Pouzdro 7 2 O-kroužek 8 2 O-kroužek 9 1 Sedlo 10 1 Pojistný drát 11 1 O-kroužek 12 1(2) Vzduchová koncovka (pouze 2 pro A/A) 13 1 Třmen 14 1 Sestava pružin 15 1 Dolní 16 1(2) Podpěrný kotouč (pouze 2 pro A/A) 17 3 Podložka 18 3 Matice Service kits Denomination DN mm DN mm DN mm DN 65 63,5 mm DN 80 76,1 mm DN ,6 mm Servisní sada, Pohon, NO, NC Servisní sada, Pohon, A/A Součásti označené jsou zahrnuty do servisních sad (pohon) Doporučené náhradní díly: Servisní sady. TD /1 37

38 Jak kontaktovat společnost Alfa Laval Kontaktní informace pro všechny země jsou průběžně aktualizovány na webovém serveru. Informace si vyhledejte přímo na adrese

Provozní návod IM70730-CS6 2006-03. LKB klapky s ručním ovládáním nebo ovládané pneupohonem a nízkotlaké klapky LKB-LP TD 403-263

Provozní návod IM70730-CS6 2006-03. LKB klapky s ručním ovládáním nebo ovládané pneupohonem a nízkotlaké klapky LKB-LP TD 403-263 Provozní návod LKB klapky s ručním ovládáním nebo ovládané pneupohonem a nízkotlaké klapky LKB-LP TD 403-263 IM70730-CS6 2006-03 Prohlášení o shodě Potvrzující organizace Alfa Laval Název Albuen 31, DK-6000

Více

Návod kpoužití. ThinkTop Basic Intrinsically Safe ESE00810-CS1 2009-05. Registrovaný průmyslový vzor Registrovaná ochranná známka TD 804-001

Návod kpoužití. ThinkTop Basic Intrinsically Safe ESE00810-CS1 2009-05. Registrovaný průmyslový vzor Registrovaná ochranná známka TD 804-001 Návod kpoužití ThinkTop Basic Intrinsically Safe TD 804-001 Registrovaný průmyslový vzor Registrovaná ochranná známka ESE00810-CS1 2009-05 Obsah Zde obsažené informace byly přesné v době vydání, ale mohou

Více

kyosvědčená řada SMP-BC Pneumatický sanitární dvousedlový ventil

kyosvědčená řada SMP-BC Pneumatický sanitární dvousedlový ventil . kyosvědčená řada ky SMP-BC Pneumatický sanitární dvousedlový ventil Použití SMP-BC je sanitární pneumatický dvousedlový ventil. Používá se pro aplikace, kde ventilem protékají dva různé produkty a je

Více

kyzkrátka jedinečný Unique SPC-1 - regulační ventil

kyzkrátka jedinečný Unique SPC-1 - regulační ventil . kyzkrátka jedinečný ky Unique SPC-1 - regulační ventil Úvodem Série Unique je inovativní nová generace jednosedlových ventilů Alfa Laval, které z hlediska hygieny a bezpečnosti uspokojí ty nejvyšší nároky

Více

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2.

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2. Tel: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998 avemarcz, web: wwwavemarcz 01XX Strana: 1/7 REVIZE: 1 Obsah 1 Sestava plastového stavoznaku 70001XX 2 Oblast použití 3 Popis stavoznaku 31 Kuličkové

Více

kyosvědčená řada Mixproof

kyosvědčená řada Mixproof . kyosvědčená řada Mixproof Alfa Laval Ventil SMP-BCA Mixproof s membránou z PTFE Koncepce Ventil SMP-BCA je aseptický dvousedlový ventil s membránou z PTFE. Je nabízen jako stavěcí nebo odkláněcí ventil.

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Otočeno do roviny projekce

Otočeno do roviny projekce Přímočinný přepouštěcí ventil Typ 44-7 a typ 44-8(SEV) Typ 44-7 Přímočinný přepouštěcí ventil Návod k montáži a použití EB 2723 EN CE Vydáno v září 2007 Obsah Obsah Strana 1 Technické řešení a provozní

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY II.

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY II. S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM str. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. rukojeť šroub ucpávka šrouby a matice příruba motýlek těsnění vložka Materiály v kontaktu s produktem: příruba (poz. 5): DIN 1.4301 / 1.4307 / 1.4404 /

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 3730050/8 IM-P373-05 CH Vydání 8 PF5 a PF6 On/Off ventily s pístovými pohony Předpis instalace a údržby 1. Bezpečnostní pokyny 2. Technické údaje 3.Montáž 4.Nastavení 5.Údržba 6. Náhradní díly IM-P373-05

Více

ŘADA GP PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU. Publikace PUB011-004-22 Datum vydání 04/08

ŘADA GP PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU. Publikace PUB011-004-22 Datum vydání 04/08 PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU Publikace PUB0-004- OBSAH KAPITOLA POPIS STRANAE Úvod 3 Instalace 3 3 Údržba 5 4 Specifikace tuku a hydraulického oleje 6 5 Výměna válcového

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16

Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16 Sekce katalogu Příslušenství Informace o výrobku M9000-500 Datum vydání 0597/0997CZ Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16 Spojovací adaptér M9000 500 umožňuje instalaci

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily BAC 37224 IM-P372-24 CH Vydání 1 BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily Návod na montáž a údržbu 1. Bezpečnostní informace 2. Popis výrobku Pneumatický pohon BVA300D 3. Montáž 4. Nastavení 5. Náhradní

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly IM-S13-35 CH Vydání 3 SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod Upozornění Opravy a nastavování pojistného ventilu mohou být prováděny pouze výrobcem nebo jím autorizovanou firmou. Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm²

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277 Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatický servopohon typ 3271 Pneumatický servopohon typ 3277 pro přímou montáž Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6

Více

Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300

Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300 Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300 3", 4" a 6" (DN 80, 100 a 150) Třída 150 a 300 Návod k instalaci, údržbě a obsluze IMO-299CZ 8/2011 2 IMO-299CZ Obsah 1 VŠEOBECNĚ..................................

Více

kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo

kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo . kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo Použití Čerpadla LKH-110 a -120/P jsou vysoce účinná a úsporná vícestupňová čerpadla, která splňují všechny požadavky hygienického

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU Lineární membránová dmychadla Typy: LP-30A LP-80H LP-150H LP-40A LP-80HN LP-200H LP-60H LP-100H LP-60HN LP-120H LP-70H LP-30A LP-80HN LP-150H Před uvedením dmychadel do provozu

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

Návod k použití. Čerpadlo SolidC IM70821-CZ 2003-06

Návod k použití. Čerpadlo SolidC IM70821-CZ 2003-06 Návod k použití Čerpadlo SolidC IM70821-CZ 2003-06 2 Prohlášení o shodě Společnost Alfa Laval Název firmy Albuen 31, DK-6000 Kolding, Denmark Adresa +45 79 32 22 00 Telefonní č. tímto prohlašuje, že Odstředivé

Více

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů NÁVOD A ÚDRŽBA - POJISTNÉ VENTILY str. 1 Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů Obsah Hlavní ustanovení Pojistné ventily I. Pojistné ventily II. Pojistné ventily III. Pozice pojistných ventilů NÁVOD

Více

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz Montáž Provoz Údržba Náhradní díly FORMULÁŘ Č. 48321 (Rev.

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY str. 1 Dvoucestný normálně uzavřený pneumatický ventil: Dvoucestný normálně otevřený pneumatický ventil: 1. válec 2. tělo ventilu 6. horní hlava 8. O-kroužek 9. píst 11. těsnění uzávěru 12. blokovací kroužek

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Series S. Návod k obsluze. Čerpadla s rotujícími písty - řada S M/101/0701/CZ8

Series S. Návod k obsluze. Čerpadla s rotujícími písty - řada S M/101/0701/CZ8 Series S Čerpadla s rotujícími písty - řada S Návod k obsluze M/101/0701/CZ8 EC prohlášení o legislativním začlenění Prohlašující společnost Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited Název firmy Birch

Více

kyosvědčený výkon a spolehlivost

kyosvědčený výkon a spolehlivost . kyosvědčený výkon a spolehlivost Alfa Laval SCPP 2 Obvodové pístové čerpadlo Použití Řada objemových čerpadel SCPP je určena pro široké spektrum účelů použití vtěchto odvětvích: zpracování mléka, výroba

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700)

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Popis funkcí filtrační nádoby a šesticestného ventilu...4 II. Instalace...4

Více

Servisní příručka. Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 -

Servisní příručka. Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 - Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 - UVM serie 3 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 53, 26 Šrouby, podložky Upevněte zařízení se zazátkovanými hydraulickými výstupy

Více

MONTÁŽ - ÚDRŽBA - NÁVOD NA OPRAVU typ: P5/EP 5. Řídící ventilový systém P5 je ventilový polohovací systém od PMV s modulovým konstrukčním systémem.

MONTÁŽ - ÚDRŽBA - NÁVOD NA OPRAVU typ: P5/EP 5. Řídící ventilový systém P5 je ventilový polohovací systém od PMV s modulovým konstrukčním systémem. MONTÁŽ - ÚDRŽBA - NÁVOD NA OPRAVU typ: P5/EP 5 1. ÚVOD Řídící ventilový systém P5 je ventilový polohovací systém od PMV s modulovým konstrukčním systémem. Základní jednotkou systému je pneumatický polohový

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY I.

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY I. str. 1 kompletní ventil kompletní ruční ovládání kompletní pneumatické ovládání Rozbalení: zkontrolujte obsah balení vyjměte veškerý balící materiál vyčistěte ventil, všechny jeho části a odstraňte veškerý

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVOZNAKŮ RI 32 Seite 1 Obsah 1 Použití 1.1 Bezpečné použití 1.2 Likvidace 1.3 Záruka 2 Funkce 2.1 Reflexní stavoznaky se skly podle DIN 7081 3 Provedení 3.1 Automatický zpětný

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

SEMPELL. Vysokotlaké kované uzavírací armatury - Tlaková ucpávka T, Y a úhlové uspořádání - přivařovací nebo přírubové připojení

SEMPELL. Vysokotlaké kované uzavírací armatury - Tlaková ucpávka T, Y a úhlové uspořádání - přivařovací nebo přírubové připojení SEMPELL Vysokotlaké kované uzavírací armatury - Tlaková ucpávka T, Y a úhlové uspořádání - přivařovací nebo přírubové připojení Obsah 1 Skladování uzavíracích armatur 1 1.1 Příprava a ochrana pro přepravu

Více

Provozní návod. GM Odstredivá cerpadla IM70023-CS7 1999-02

Provozní návod. GM Odstredivá cerpadla IM70023-CS7 1999-02 Provozní návod GM Odstredivá cerpadla IM70023-CS7 1999-02 Prohlásení o shode Potvrzující organizace Alfa Laval Název 6000 Kolding Adresa +45 79 32 22 00 Telefon tímto deklaruje, ze ODSTREDIVÁ CERPADLA

Více

Návod k obsluze. Model: GFS-302. UV sterilizér zubních kartáčků a dávkovač zubní pasty. verze 5.15. www.roboticky-vysavac.cz

Návod k obsluze. Model: GFS-302. UV sterilizér zubních kartáčků a dávkovač zubní pasty. verze 5.15. www.roboticky-vysavac.cz CZ Návod k obsluze Model: GFS-302 UV sterilizér zubních kartáčků a dávkovač zubní verze 5.15 Bezpečnostní instrukce Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Peristaltická průmyslová hadicová čerpadla

Peristaltická průmyslová hadicová čerpadla Peristaltická průmyslová hadicová čerpadla Originální návod k použití Dura 5, 7, 10, 15, 25, 35 Verze 4.0v-06/2013 Č. tisku 01 Verze 4.0v-06/2013 Č. tisku 01 Dura 5, 7, 10, 15, 25, 35 Informace obsažené

Více

Tato značka varuje před možností úrazu elektrickým proudem.

Tato značka varuje před možností úrazu elektrickým proudem. Návod pro obsluhu čerpadel & filtrů Hendor 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Potvrzení 4. Instalace / Provoz a údržba 4.1 Vertikální čerpadla 4.2 Horizontální čerpadla 4.3 Filtrační komory 5. Možné příčiny

Více

kyruční nebo pneumatická - Vaše volba

kyruční nebo pneumatická - Vaše volba . kyruční nebo pneumatická - Vaše volba ky LKB ruční nebo pneumatická klapka Použití LKB je sanitární ruční nebo pneumatická klapka pro použití v nerezových potrubních systémech. Pracovní princip LKB je

Více

Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6. Automatický podavač nýtů

Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6. Automatický podavač nýtů Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6 Automatický podavač nýtů Návod na obsluhu RP 4 / 5 / 6 Podavač trhacích nýtů Tento automatický podavač nýtů navíc ještě uvolňuje jednu ruku na práci, takže produktivita práce

Více

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotorů typ MR- serie 4 a MLHR Е

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotorů typ MR- serie 4 a MLHR Е SERVISNÍ PŘÍRUČK Hydromotorů typ MR- serie 4 a MLHR Е r. 2005 Servisní příručka Hydromotor typ MR-serie 4 a MLHR Е Pérová podložka. Drážkové. x. jehlové Pero x. jehlové Těleso "F" Těleso "Q" Korunová matice

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Rotační ventil Fisher POSI-SEAL A81

Rotační ventil Fisher POSI-SEAL A81 Instrukční manuál Ventil A81 Rotační ventil Fisher POSI-SEAL A81 Obsah Úvod... 1 Rozsah manuálu... 1 Specifikace... 2 Popis... 2 Instalace... 4 Údržba... 8 Údržba ucpávky... 9 Výměna sestavy těsnicího

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

kybez nutnosti stálé kontroly

kybez nutnosti stálé kontroly . kybez nutnosti stálé kontroly ky ThinkTop AS-Interface 29.5-31.6 VDC Použití Jednotka ThinkTop zajišťuje optimální řízení všech Alfa Laval sanitárních ventilů a je kompatibilní se všemi hlavními PLC

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

kypřesná regulace průtoku

kypřesná regulace průtoku OC TOB E R 2008 kypřesná regulace průtoku Alfa Laval Unique RV-P Regulační ventil Koncepce Unique RV-P je sanitární elektro-pneumatický regulační ventil k použití v aplikacích vyžadujících přesnou regulaci

Více

Návod k obsluze. Elektropneumatický regulační ventil SPC-2

Návod k obsluze. Elektropneumatický regulační ventil SPC-2 Návod k obsluze Elektropneumatický regulační ventil SPC-2 Prohlášení o shodě Uvedená společnost Alfa Laval jméno společnosti 6000 Kolding adresa +45 79 32 22 00 telefon tímto prohlašuje, že ELEKTROPNEUMATICKÝ

Více

Návod k obsluze. Navštivte naše webové stránky. www.xyladecor.cz pro instruktážní video.

Návod k obsluze. Navštivte naše webové stránky. www.xyladecor.cz pro instruktážní video. Návod k obsluze Navštivte naše webové stránky www.xyladecor.cz pro instruktážní video. XYLADECOR POWERPAD PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY Pomocí přístroje Xyladecor PowerPad je nyní možné velice jednoduše vytvořit

Více

kyjednoduše jednosedlový ventil Unique

kyjednoduše jednosedlový ventil Unique OC TOB E R 2008 kyjednoduše jednosedlový ventil Unique lfa Laval Unique SSV reverzní ventil Koncepce Jednosedlový reverzní ventil Unique z hlediska hygieny a bezpečnosti uspokojí nejvyšší nároky vašich

Více

INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA. Kompletní pokyny pro všechny modely UVC VAROVÁNÍ:

INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA. Kompletní pokyny pro všechny modely UVC VAROVÁNÍ: ASTRAL1150120161MAN Sem nalepte sériové číslo INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA Kompletní pokyny pro všechny modely UVC VAROVÁNÍ: Než začnete na zařízení UVC provádět jakoukoliv údržbu, ujistěte se, že je

Více

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotory typ MP- serie 4

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotory typ MP- serie 4 SERVISNÍ PŘÍRUČKA Hydromotory typ MP- serie 4 r. 2005 Servisní příručka Hydromotory typ MP - serie 4 Těleso "F" ové O-Kroužek Ax. jehlové Pero ové Drážkové Ax. jehlové Těleso "Q" Korunová matice Těleso

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL 2. UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL EASY FILT-BHW Upozornění: Pečlivě si před instalací přístroje a uvedením přístroje do provozu pročtěte pokyny k montáži a obsluze přístroje,

Více

Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SDJ 1012/1016/1025/1516

Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SDJ 1012/1016/1025/1516 Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SDJ 1012/1016/1025/1516 Pro vlastní bezpečnost si před zprovozněním vysokozdvižného vozíku přečtěte tento návod k obsluze! Je velmi důležité, abyste

Více

Pistole A-dec. N á v o d k p o u ž i t í OBSAH ÚVOD

Pistole A-dec. N á v o d k p o u ž i t í OBSAH ÚVOD Pistole A-dec N á v o d k p o u ž i t í OBSAH Úvod....1 Základní obsluha....3 Asepse....6 Seřízení....7 Údržba....9 Záruka.... 11 Technické údaje... 11 Povinné informace.... 12 ÚVOD Děkujeme vám, že jste

Více

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou IM-P184-03 ST Vydání 3 BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

KONCOVÉ SPÍNAČE Řada NK700

KONCOVÉ SPÍNAČE Řada NK700 KONCOVÉ SPÍNAČE Řada NK700 POKYNY PRO INSTALACI, ÚDRŽBU A PROVOZ 7 NK 72 cz Vydání 12/99 2 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Všeobecný popis... 3 1.2 Označení... 3 1.3 Specifikace... 3 1.4 Bezpečnostní pokyny... 3

Více

kyřízení toku Alfa Laval Unique RV-ST Regulační ventil

kyřízení toku Alfa Laval Unique RV-ST Regulační ventil . kyřízení toku Alfa Laval Unique RV-ST Regulační ventil Koncepce Ventily Unique RV-ST představují třetí generaci jednosedlových regulačních ventilů značky Alfa Laval a uspokojí nejvyšší nároky na hygienu

Více

Návod k použití pro elektrické nůžky ROBUSO se střihací patkou A

Návod k použití pro elektrické nůžky ROBUSO se střihací patkou A Návod k použití pro elektrické nůžky ROBUSO se střihací patkou A Technické údaje: motor na střídavý proud normální napětí: 230 Voltů normální frekvence: 50 Hertzů (jiné napětí a frekvence na vyžádání)

Více

Důležité pokyny. Varovné značky uváděné v tomto návodu mají následující význam: Varování. Upozornění. Druhy značek

Důležité pokyny. Varovné značky uváděné v tomto návodu mají následující význam: Varování. Upozornění. Druhy značek Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek - zubové čerpadlo s magnetickou spojkou IWAKI typové řady MDG-R15. Tento návod uvádí postup obsluhy, údržby a prohlídek čerpadla včetně správné

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

kyjednoduše jednosedlový ventil Unique

kyjednoduše jednosedlový ventil Unique OCTOBER 8 kyjednoduše jednosedlový ventil Unique lfa Laval Unique SSV - tangenciální ventil Koncepce Jednosedlový tangenciální ventil Unique z hlediska hygieny a bezpečnosti uspokojí nejvyšší nároky vašich

Více

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie www.ferro.pl SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie TECHNICKÉ ÚDAJE 60 178 70 133 M25x2 Napájení Alkalická baterie 9 V nebo na zvláštní žádost transformátor 9 V Doporučený tlak vody 0,5-8,0

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

NÁVOD. DÁVKOVACÍ ČERPADLO řady GM NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD. DÁVKOVACÍ ČERPADLO řady GM NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU Purity Control spol. s r.o., Přemyslovců 30, 709 00, tel.,fax: 59663 2129, 596632139 E - mail: purity@iol.cz http://www.puritycontrol.cz/ NÁVOD NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU DÁVKOVACÍ ČERPADLO řady GM

Více

Regulační ventily s posuvným táhlem Fisher EHD a EHT NPS 8 až 14

Regulační ventily s posuvným táhlem Fisher EHD a EHT NPS 8 až 14 Návod k použití Ventily EH NPS 8 až 4 Regulační ventily s posuvným táhlem Fisher EHD a EHT NPS 8 až 4 Obsah Úvod... Rozsah příručky... Popis... 2 Specifikace... 2 Vzdělávací služby... Instalace... Princip

Více

MEDIREG II, MEDISELECT II

MEDIREG II, MEDISELECT II Provoz Přeprava Skladování CZ NÁVOD K POUŅITÍ MEDIREG II, MEDISELECT II VYSOKOTLAKÉ REDUKČNÍ VENTILY 1. Předmluva Redukční ventily GCE jsou zdravotnické prostředky klasifikované jako třída IIb podle směrnice

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem Model Návod k obsluze a montáži Tento návod obsahuje správný postup pro obsluhu, použití, opravu, pravidelnou prohlídku a k odstraňování závad čerpadla. Dodržíte-li

Více

Finish 230 AC Compact

Finish 230 AC Compact Uživatelská příručka Finish 230 AC Compact Stříkací systém Model: 0550005 Vydání 5 / 2015 0286 853A Překlad originální provozní příručky Varování! Upozornění: Nebezpečí úrazu způsobeného vstříknutím do

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

Odstraňování poruch u systému Prodigy HDLV II. generace

Odstraňování poruch u systému Prodigy HDLV II. generace Pokyny Czech Odstraňování poruch u systému Prodigy HDLV II. generace Postupy uvedené v této příručce použijte ke zjištění a odstranění běžných poruch u systémů Prodigy HDLV. Další informace o odstraňování

Více

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) 14 LBS(LBV)/314, 315 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 11 Korunová matice Pouze pro brzdy s kuželovou hřídelí. Klíčem S=46 mm povolte a

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0309 - AF 309 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečný provoz Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly - nejrychlejší způsob

Více