NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora Winklerová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury.... Barbora Winklerová V Brně, duben 2009

3 Děkuji PhDr. Milanu Valachovi, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce, zvláště za jeho odborné připomínky a cenné podněty.

4 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A PRACOVNÍ HYPOTÉZY CÍL PRÁCE PRACOVNÍ HYPOTÉZY DROGOVÁ ZÁVISLOST FYZICKÁ A PSYCHICKÁ DROGOVÁ ZÁVISLOST (PRESL, 1994, STR. 40) Vznik drogové závislosti Bludný kruh drogové závislosti Drogová závislost a její příčiny MARIHUANA A ZÁVISLOST CHARAKTERISTIKA MARIHUANY HISTORIE MARIHUANY MARIHUANA A SOUČASNOST ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ MARIHUANA NÁVYKOVÁ NEBO NE? Je marihuana vstupní drogou? RIZIKA UŽÍVÁNÍ MARIHUANY FYZICKÉ ÚČINKY A RIZIKA Účinky na mozek Účinky marihuany na dýchací soustavu Účinky marihuany na srdce Účinky marihuany na zažívací trakt Účinky marihuany na sexuální funkce Účinky marihuany v těhotenství Účinky na imunitní systém člověka PSYCHICKÉ ÚČINKY A RIZIKA Účinky marihuany na motivaci MARIHUANA A LÉKAŘSKÉ VYUŽITÍ ZÁKON O MARIHUANĚ V ČESKÉ REPUBLICE 19) A

5 9.3 ŠÍŘENÍ TOXIKOMANIE 188A DŮVODY PRO A PROTI LEGALIZACI MARIHUANY PREVENCE PREVENCE A RODINA PREVENCE A ŠKOLA PREVENCE A VRSTEVNÍCI ZPŮSOBŮ JAK ODMÍTNOUT MARIHUANU RADY RODIČŮM, JAK PŘEDEJÍT DROGOVÉMU PROBLÉMU JAK ODHALIT BRANÍ DROG METODIKA VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH ANALÝZA VÝSLEDKY K PRVNÍ HYPOTÉZE VÝSLEDKY K OSTATNÍM HYPOTÉZÁM ANALÝZA ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ NÁVRH NA ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA ELEKTRONICKÉ ZDROJE

6 1 Úvod Téma mé bakalářské práce zní: Naše společnost a marihuana. Protože jsem studentkou oboru pedagogického asistentství pro základní školy, ráda bych se zaměřila mimo jiné také na problematiku marihuany právě na základní škole a gymnáziu. Úkolem této práce je zodpovědět řadu otázek, které bychom mohli v této široké problematice najít. Je v dnešní době dostatek informací o marihuaně? Proč se užívání marihuany stalo v naší společnosti tak oblíbené a rozšířené? Mají v dnešní době žáci základní školy a gymnázia dostatek informací o marihuaně? Rozumí pojmu tráva? Zajímají se žáci základní školy a gymnázia o nové poznatky a informace v této oblasti? Uvědomují si, jaké jsou nejčastější příčiny užívání marihuany? Vědí žáci, jaké má marihuana účinky? Orientuje se mládež v oblasti odborné pomoci? Téma jsem si zvolila, protože jsem si uvědomila, že otázka užívání marihuany, zvláště u školáků a mladistvých, je stále větším problémem, který nevzbuzuje příliš velký zájem společnosti, médií, ani odborníků, kteří se problematikou závislosti na droze zabývají. Všimla jsem si, že věková hranice osob, které se dostaly do styku s marihuanou a které s ní mají osobní zkušenost, se stále snižuje. 6

7 V mém okolí se objevuje stále více lidí, u kterých se kouření marihuany stalo běžnou součástí jejich života. Právě kvůli této natolik alarmující skutečnosti, jsem se rozhodla o vypracování mé bakalářské práce právě na toto téma. Pro zjištění, jak je na tom dnešní mládež, co se týká znalostí o užívání marihuany, ale také znalostí o marihuaně jako takové, jsem si zvolila žáky základní školy v Moravském Krumlově a žáky všeobecného gymnázia v Moravském Krumlově, protože by mě zajímalo, zda už tito mladí lidé vědí o problematice marihuany, zda by byli schopni si ji opatřit a zda tuto lehce přístupnou drogu již zkusili. 7

8 2 Cíl práce a pracovní hypotézy 2.1 Cíl práce Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaká je úroveň informovanosti veřejné společnosti a zvláště pak žáků základní školy a gymnázia v Moravském Krumlově o marihuaně, zda má krumlovská mládež představu o příčinách užívání marihuany a zda by uměla vyhledat odbornou pomoc. Dále bych chtěla zjistit, zda žáci vědí, jaké účinky vyvolává konzumace marihuany. Zjistit kolik žáků už marihuanu vyzkoušelo a zda je v Moravském Krumlově rozšířená. Budu se snažit zjistit, jaké důvody vedou dospívající mládež k užívání marihuany a zda se neobjevuje souvislost mezi užíváním marihuany a vztahy v rodinách dětí. 2.2 Pracovní hypotézy 1. Předpokládám, že veřejnost má dostatek informací o marihuaně. 2. Předpokládám, že krumlovská mládež má dostatek informací o marihuaně. 3. Předpokládám, že krumlovská mládež bude uvádět jako nejčastější příčiny užívání marihuany tyto: Problémy v rodině Osobní problémy Problémy ve škole Vliv party a kamarádů 8

9 Zvědavost Nuda 4. Domnívám se, že mládež tuší, kde najít odbornou pomoc. 5. Domnívám se, že mládež tuší, jaké jsou účinky marihuany na chování člověka. 6. Domnívám se však, že mládež neví, jaká jsou zdravotní rizika užívání marihuany. 7. Myslím si, že dospívající mládež nepovažuje užívání marihuany za rizikové jednání, a proto této problematice nevěnuje dostatečnou pozornost. 9

10 3 Drogová závislost Co je návyk? Proč se člověk stává závislým? Podle Bernharda von Treecka, vedoucího jedné velké léčebné kliniky, začíná návyk tam, kde jsme se vzdali původních životních perspektiv a kde droga nabývá na významu a nekontrolovatelným způsobem zaujímá prostor v prožitcích člověka a utváření jeho všedního dne. 5) Společným znakem každého návyku je přitom mechanismus odměňování sama sebe. Toxikomani prostřednictvím drog manipulují se svými pocitovými stavy. Jde jim o to, potlačovat nepříjemné nebo vyvolávat příjemné pocity. V mladistvých spatřuji zvláště ohroženou skupinu, protože vzhledem k jejich somatickému i psychickému vývoji, podléhají často změnám nálad, kterým oni sami se teprve učí rozumět. Často je na ně vyvíjen nátlak ze strany jejich vrstevníků. Drogy odstraňují obavy, ostych i vztek, poskytují dočasné uvolnění, dodávají sebevědomí, mohou i novým způsobem rozšiřovat svět. To se však pohybujeme v oblasti zdání, realita je úplně odlišná. Opojné pocity mohou člověka dovést až k závislosti, aniž by si to uvědomoval. Závislost se odráží na psychickém a zdravotním stavu člověka, s tím souvisí i problémy v jeho pracovním i soukromém životě. Ve smyslu klinické psychiatrie je závislost onemocnění, které vyžaduje léčení. Světová zdravotnická organizace ( SZO, anglicky World Health Organisation WHO ) formulovala v roce 1964 pojem závislost: je chápána jako tendence k určité činnosti vytvořená učením, zkušeností a opakováním. Návyk je primárně psychický děj s možnými sekundárními tělesnými a sociálními následky. U návyku na léky, drogy, alkohol přibývají k psychickým a sociálním faktorům ještě biologicko-organické faktory škodlivých účinků drog na organismus a nervový systém člověka. (Göhlert, Kühn, 2001, str. 11) Závislost definuje mezinárodní klasifikace nemocí takto: Skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, 10

11 než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je silná touha brát psychoaktivní látky, alkohol nebo tabák. (Nešpor, Csémy, Pernicová, 2001, str. 45) Jiří Presl definuje závislost obecněji. Popisuje ji jako oddání se něčemu. Člověk může být závislý na nějaké látce, nutkavém jednání nebo vztahu. Čím více je člověk něčím ovládán, tím méně je svobodný, ztrácí kontrolu nad svým životem, nedělá, co by opravdu chtěl. Je nemocný. Závislost je však téměř vždy projevem něčeho hlubšího, např. útěk před problémem (y) neschopnost se vypořádat s tlakem společenské skupiny (party) bezradnost, neví, co se svým vlastním životem neví, kým je, jakou má hodnotu Drogová závislost je o to záludnější, že 1. vzniká poměrně rychle - v průměru 2-3 roky (závisí na druhu užívané drogy, popř. kombinaci drog, osobních dispozicích jedince, věku..) 2. pokud člověk zakusí příjemnosti drogy, jen těžko si dokáže představit, že ho může z ráje stáhnout do pekelné propasti 3. skončit s drogou úplně bez problémů se podaří jen málokomu (Presl, 2006, str. 5) 3.1 Fyzická a psychická drogová závislost (Presl, 1994, str. 40) Fyzická závislost (běžná u opiátů, např. heroinu): tělo si na drogu zvykne, droga se stává součástí organismu, nemá-li ji, tělo protestuje (abstinenční syndrom) pro dosažení stejného účinku si organismus žádá vyšší dávku drogy (vzrůst tolerance) 11

12 Psychická závislost (běžná u stimulačních drog, např. pervitinu): jedinec pociťuje silnou touhu po droze potřeba drogy se stává nepotlačitelná veškeré chování se zaměřuje na získání drogy jedinec ztrácí zájem o vše jiné, co s drogou nesouvisí Vznik drogové závislosti Drogová závislost probíhá ve většině případů v několika fázích: 1. fáze experimentální (podle Göhlerta a Kühna nazvaná euforické počáteční stadium (Gohlert, Kühn, 2001, str. 45) ): občasné užití drogy přináší báječné, dosud nepoznané prožitky negativní účinky drogy nejsou patrné (člověk si často pomyslí, že ty varovné řeči jsou jen planým poplachem) droga pomáhá uniknout z reality kdykoli je potřeba to všechno chce jen vědět, jak drogu užívat a která je pro toho kterého jedince nejpřínosnější škola či práce se zvládá dokonce ještě lépe než dříve před nejbližšími se dá všechno docela dobře utajit Pokud se v této fázi jedinec podchytí, pak kromě důkladné prevence je dobré naučit jej zvládat co možná nejrozmanitějšími způsoby nepříjemné a zátěžové situace, které v běžném životě zákonitě nastávají. Pozitivní je, že mnoho lidí v této fázi od drog odstupuje (zmoudří, najdou si jiné životní slasti, odradí je ti, kdo jsou v dalších fázích závislosti ) 12

13 2. fáze sociální užívání ( kritické stadium navykání (Gohlert, Kühn, 2001, str. 45) ): braní drog se stává pravidelnější (někdy tzv. víkendové braní) jedinec si stanovuje pravidla užívání, která mu pomáhají cítit se bezpečně před závislostí droga se užívá v době a na místech, která jsou k tomu sociálně přijatelná (např. diskotéka) droga je vřazena do sociálního života jedince denní program jedince se pomalu začíná přizpůsobovat jeho touze po droze původní zájmy se začínají zanedbávat objevují se občasné absence ve škole nebo zaměstnání, zejména po tzv. víkendových jízdách, což vede k shánění falešných omluvenek a k lhaní množí se pozdní příchody domů zhoršuje se prospěch či pracovní výkonnost zhoršují se vztahy ve škole, na pracovišti, doma opouštějí se staří kamarádi, kteří neberou a získávají se noví, kteří berou také drogy Jedinci v této fázi braní drogy se občas svěří tomu, od koho očekávají pomoc. Jejich požadavek pomoci by však zněl spíše takto: Udělejte něco, abych neměl konflikty s vyučujícími a rodiči. Já se té drogy nechci vzdát, bez ní se muzika nedá vůbec poslouchat natož vychutnat, pomáhá mi uklidnit se, když se pohádám Odborná pomoc je zde již potřebná. 3. fáze - každodenní užívání ( stadium návyku, resp. Závislosti (Gohlert, Kühn, 2001, str. 45) ): jedinec začíná ztrácet kontrolu nad užíváním drogy 13

14 původní hodnotový systém je stále víc pošlapáván pociťovaná emocionální bolest je přehlušována dalšími dávkami drogy život se začíná točit jen kolem drogy neřešené problémy přinášejí stále větší stres a bolest původně stanovená pravidla užívání jsou stále častěji porušována úplné opuštění původních zájmů nezájem o školu, zaměstnání, časté absence vedoucí povětšinou k vyloučení či k výpovědi ztráta vůle konflikty v rodině vedou až k úplnému přerušení kontaktu s ní, k případnému odchodu jedinec se upíná na drogové kamarády peníze na drogy se získávají krádežemi, popř. prodejem drog nebo prostitucí Jedinec touží po pomoci, chce abstinovat, ale sám to nedokáže. Zde je již třeba odborná pomoci dlouhodobějšího rázu, která je nezbytná. 4. fáze - užívání k dosažení normálu - narkoman na plný úvazek ( chronické stadium rozkladu (Gohlert, Kühn, 2001, str. 45) ): droga už nic nedává jedinec není schopen vidět věci reálně, je pohlcen sebeklamem jedinec je hnán zoufalou touhou navodit drogou opět ten příjemný stav, který byl na počátku jeho občasného braní drog ztráta vlastní důstojnosti, droga nutí dělat jedince to, co ve skutečnosti nechce původní vztahy (včetně rodinných) jsou zničeny, jedinec se stává součástí izolované sociální skupiny stejně postižených pohyb v bludném kruhu jedince zbavuje posledních sil cokoli se sebou udělat, ztrácí chuť žít 14

15 Takto nemocný jedinec nutně potřebuje pomoc zvenčí. Neodmítne-li ji, nastupuje proces dlouhé a obtížné léčby Bludný kruh drogové závislosti Závislost je jako bludný kruh, ze kterého se člověk jen těžko dostává. Jedna potíž vede k další. 1. Myšlení i jednání se točí stále jen kolem drogy. Po aplikaci své dávky myslí závislý na to, jak si opatřit další (kde na ni sehnat peníze, který dealer je dobrý, aby nakoupil správně, stihne to včas...). 2. Užívání drogy vyvolává pocit viny, který vede jen k aplikaci další dávky, aby byl přehlušen. 3. Zpřetrhané původní vztahy vedou jedince k stále většímu uchylování se k těm, kdož jsou na tom obdobně. 4. Při užívání drogy je jedinec stále méně schopen zvládat problémové situace. Nastanou-li, sáhne opět ke droze. Drogová závislost mění osobnost člověka, protože: stále víc přemýšlí jen o drogách při shánění prostředků na drogy je schopen odvrhnout své veškeré morální zásady mezi lidmi rozlišuje už jen ty, kteří také berou nedokáže čekat, svou touhu po droze musí okamžitě ukojit veškerý vývoj osobnosti se zastavuje nemá svůj život pod kontrolou, drogový život je stereotypní Drogová závislost a její příčiny Je to velmi diskutovaná otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Lze však říci, že příčina bývá někde v kombinaci těchto okruhů: 1. osobnost člověka a její charakteristika 15

16 2. vlivy prostředí (rodina, vrstevníci, škola, masmédia, životní prostředí...) 3. přítomnost drogy a její charakteristika Osobnost člověka a její charakteristika Neexistuje osobnost, která by byla proti vzniku závislosti zcela chráněna. Avšak pravděpodobnost vzniku závislosti je vyšší u: 1. osob zvýšeně citlivých, zranitelných, úzkostných, trpících komplexem méněcennosti Droga se stimulačními účinky (např. pervitin) poskytne takovéto osobnosti to, co se jí nedostává. 2. osob extrovertních, které mají sklony k impulzivnímu jednání a dramatizování, mají často konflikty s okolím, jsou agresivní Opiátové drogy (např. heroin) u tohoto typu osobnosti vyvolávají pocit celkového zklidnění, nepoznaného vnitřního klidu. 3. osob žijících v rodinách, kde je někdo závislý na jakékoli droze (včetně alkoholu a tabáku) 4. osob, které mají určité, byť drobné mozkové poškození, duševní poruchu nebo jsou dlouhodobě nemocní Vlivy prostředí (rodina, vrstevníci, škola, masmédia, životní prostředí...) Vlivy prostředí znamenají velmi širokou skupinu nejrůznějších jevů, které na nás bezprostředně či zprostředkovaně, různou měrou a intenzitou působí a formují náš postoj k světu (včetně drog). 1. rodina - většinou má na jedince nejsilnější vliv Rizikovými faktory pro vznik drogového problému jsou: 16

17 o o 2. škola nedostatečná rodičovská péče (nezajištěný pocit bezpečí, přetvařování se, vzájemný nezájem, odcizení, konflikty manželů, nedostatek času, nejasně stanovená pravidla soužití, týrání, sexuální zneužívání...) nadměrná rodičovská péče (tzv. hyperprotektivní rodič, častěji matka) vedoucí zvláště v době puberty k neschopnosti odpovídajícím způsobem reagovat na potřeby sebeprosazujícího se a osamostatňujícího se jedince Rizikovými faktory přispívajícími ke vzniku možné drogové závislosti se stávají: o o o o o špatný prospěch necitlivý přístup učitele neoblíbenost v třídním kolektivu přetížení nepřijetí na zvolenou školu 3. vrstevníci, kamarádi, parta - nabývají přirozeně na významu v době puberty a adolescence Jejich zájmy, životní orientace, názory atp. tvoří ochranu či naopak riziko v drogové problematice: o o skupiny, určitým způsobem ideologicky či kultovně orientované s odmítavým postojem vůči drogám skupiny či volná seskupení příznivců určité životní filozofie nebo módního trendu ( např. house kultura ), kde je droga chápána jako módní prostředek k dosažení určitého stavu (pomine-li jedna móda, přechází se plynule na jinou), droga je 17

18 tu chápána jako prostředek, nikoli cíl, nestojí ve středu zájmu, aplikuje se méně rizikovým způsobem, k závislosti vede jen málokdy o skupiny zaměřené na užívání drog 4. masmédia o velmi často podávají jednostranný a zavádějící pohled na drogovou problematiku o nelze předkládat veřejnosti hotová, často naivní, laciná a nepravdivá řešení, aniž by byla co možná nejobjektivněji informována a mohla sama věc zvážit a posoudit 5. životní prostředí o velká města více a více stresují ( přelidněnost, odtržení od přirozeného prostředí přírody, spěch, hluk, anonymita, odcizenost...) Přítomnost drogy a její charakteristika Kdyby kolem nás neexistovaly drogy, neexistovala by ani závislost na nich. Drogy ale existují a je po nich stále větší poptávka, kterou nelze nikdy zlikvidovat mocensky. Nejúčinnější pomocí je, co nejvíce snížit poptávku po drogách. Právě to by měl být úkol celé společnosti, každého jedince, ne pouze pracovníků, kteří se bezprostředně drogovou problematikou zabývají. Tzn. např. mít zdravé rodiny, dobré školy, nejrozmanitější možnosti využití volného času, umět nést odpovědnost za vlastní jednání, dobře a objektivně informovat, vytvořit dobrou legislativu, mít co nejméně projevů rasizmu 3.2 Marihuana a závislost Cannabis bývá řazen mezi tzv. měkké drogy. Měkké drogy jsou drogy s akceptovatelným rizikem. Mezi tyto drogy řadíme kávu, tabákové výrobky, produkty konopí a samozřejmě alkohol. Měkký má v této souvislosti význam nečiní tělesně závislým. To se však týká marihuany jen podmíněně a zcela 18

19 se tu pomíjí aspekt potenciálu psychické závislosti. Pojem měkký naznačuje, že určité substance jsou relativně neškodné, na rozdíl od tzv. tvrdých drog. Dovolím si však tuto definici přirovnat k ručnímu granátu a bombě: podle této logiky by mohl být měkký i ruční granát, pokud bychom jej porovnávali s bombou. Cannabis sice vyvolává jen nepatrnou fyzickou závislost, avšak psychická závislost může být poměrně velká a bývá často podceňována. Každá droga může být tvrdá, jsme-li na ní závislí a další užívání nás psychicky, tělesně, sociálně ničí a zkracuje délku našeho života. Nikotin je bez pochyby hlavní příčinou rakoviny plic, alkohol ničí játra, hašiš a heroin mozek. Koho by napadlo nazvat např. alkohol tvrdou drogou, když za rok umírá např. v Německu v důsledku požívání alkoholu šestnáctkrát více lidí než v důsledku užívání drog. THC nepřímo zvyšuje výdej dopaminu. Účinek, který má dopamin na tzv. centrum odměny, může způsobit závislost na konopí tím, že člověk bude chtít ten příjemný pocit prožívat znovu a znovu. Přestože je uvolňováno méně dopaminu než po užití silně návykových látek jako speed či kokain, 5 z 10 uživatelů konopí si na něj vytvoří závislost. 4 Charakteristika marihuany Nejprve bych se ráda zaměřila na charakteristiku marihuany jako takové. Co to vlastně marihuana je? Tráva, listí, kytky, joint, špek, hulení - to jsou nejčastější výrazy pro marihuanu, které jsou běžně používány mezi lidmi, kteří marihuanu užívají. Marihuana, cannabis neboli konopí je jedna z nejstarších psychoaktivních rostlin, které lidstvo zná. Jedná se o zelený keř rostliny s pilovitými listy a štíhlými stvoly. Konopí vylučuje pryskyřici, která obsahuje účinné omamné látky. Botanici se shodují v tom, že existují tři druhy Cannabis indica, 19

20 Cannabis ruderalis a Cannabis sativa, která je nejrozšířenější, nejmohutnější a může dorůst až do výšky čtyř a půl metru. Konopí roste v mírném pásmu celého světa, tedy i u nás a v mnoha částech USA. Hlavní psychoaktivní účinnou složkou této rostliny je poměrně složitá látka nazvaná delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Odlišné odrůdy marihuany obsahují různé množství THC. Kvůli zákonnému tlaku vůči této droze v polovině devadesátých let, začali uživatelé marihuany pěstovat konopí v místnostech. To však způsobilo, že úroda se zvětšila, protože bylo možné pěstovat rostlinu po celý rok a navíc šlechtit silnější odrůdy, v kterých obsah THC vzrostl z 5 procent na 10 procent. V Nizozemí se však podařilo vyšlechtit odrůdy s obsahem THC ve vysušeném materiálu až kolem 20 procent. Vedle THC je další účinnou látkou marihuany více než osmdesát tzv. cannabinoidů, které stejně jako THC nejsou rozpustné ve vodě, v krvi ani v moči, ale pouze v tucích. Tyto látky, které se vyskytují pouze v rostlinách Cannabis, se tedy ukládají převážně v orgánech obsahující tuky, jako je mozek a pohlavní žlázy (varlata, vaječníky), dále pak ve slezině, plících a játrech. 4.1 Historie marihuany Původně pochází konopí ze střední Asie. Asi v 8. století př. n. l. ho dovezli Číňané do Indie. První zmínky o marihuaně byly nalezeny na asyrské kamenné desce již ze 7. století př. n. l. Čínský lékařský text datovaný kolem roku 2700 př. n. l. marihuanu uvádí jako rostlinný lék. Prvním dokladem o použití Cannabisu v lékařství je herbář, který byl vydán za vlády čínského císaře Šen-nunga před 5000 lety. Vítězné tažení rostliny se s islamizací roku 800 n.l. na celém Předním východě a v Africe nedalo zastavit. Později se tato nenáročná rostlina rozšířila do všech kontinentů. Marihuana má dlouhou historii lékařského použití na Blízkém východě, v Indii, Číně, severní Africe a používala se také při náboženských slavnostech a pro potěšení. V dobách starého Říma se často při setkáních kouřívalo samičí konopí, a to pro potěšení a k pozvednutí nálady. 20

21 Již od dávných dob se marihuana doporučovala např. při malárii, zácpě, revmatických bolestech, proti migréně, ženských chorobách, jako analgetikum při chirurgických zákrocích, pro oživení mysli, snížení horečky, povzbuzení chuti k jídlu. Konopí s nízkým nebo žádným obsahem psychoaktivních látek se používalo k výrobě celé řadě produktů včetně látek, lan, rybářských sítí, pytlů a olejů. V devatenáctém století byla střídmá konzumace hašiše a marihuany pravidlem v Indii. Před více než sto lety bylo také opium a morfium velmi rozšířené. Tyto látky byly dokonce volně prodejné; německý chemický velkovýrobce Bayer uvedl heroin na trh jako lék a jako alternativu morfia; hlavní účinnou látkou Coca-Coly nebyl kofein, ale to, co také dnes název skrytě slibuje - kokain. Sociální důsledky, které způsobilo konzumování těchto látek, byly již tak velké, že v roce 1912 uzavřelo třináct států první antidrogový pakt, tzv. Mezinárodní opiovou dohodu (známé také jako haagské dohody; byly připsány k textu versailleské smlouvy ). Jednalo se ale spíše o doporučení namísto rozhodnutí a kontrolované drogy byly stále v malém množství ve volné prodeji. V roce 1925 se konala v Ženevě další konference, zaměřená na tuto problematiku. Delegáti všech zemí, kde se konzumoval Cannabis, v čele s Egyptem a Tureckem požadovali jeho zákaz. Označili jej za nebezpečnou drogu. Země se dohodly na doporučeních podobných těm z Haagu, změna spočívala v tom, že zaměnily výraz lék a legitimní užití drog za lék a vědecké užití, a tím se vyhnuly dvojznačnosti pojmu legitimní. Nově byla vytvořena Stálá ústřední komise, která měla dohlížet na obchod s drogami. V roce 1927 byla sjednána nová Mezinárodní opiová úmluva, která rozšiřuje řadu opiátů na kokkové listy, surový kokain a indické konopí, případně pryskyřice a jejich přípravky. V roce 1961 přijali delegáti ze sedmdesáti čtyř zemí Spojených národů znovu jednohlasné rozhodnutí: Užívání Cannabisu je v každém ohledu nebezpečné, ať už se jedná o fyzickou, duševní nebo sociální stránku. 21

22 Cannabis bylo zakázáno Jednotnou dohodou o omamných jedech (Single Convention on Narcotic Drugs ) ve všech členských zemích Spojených národů. Některé země před drogou kapitulovaly a tolerují její držení v malém množství. Ale mezinárodní názor je přesto jednotný proti marihuaně. Historický vývoj potvrdil, že konopí, podobně jako alkohol, doprovázelo existenci člověka od starověku. Konopí usnadňovalo lidem život, ten se stával příjemnějším. Lidé si postupně oblíbili blahodárné účinky Cannabisu a měnící se psychické funkce natolik, že si ani sami neuvědomili, na jak šikmou plochu se dostali. U nás se konopí pěstovalo ve velkém množství pro technické účely, a to po celou dobu existence Československa. První zmínky o zneužívání konopí se objevují ve 30.letech 20.století. Tehdy šlo ale jen o několik případů kouření marihuany v hlavním městě. Její mírné rozšíření se odehrálo v 60.letech, souviselo se společenským uvolněním, ale i následkem zahraničních vlivů. Sovětská invaze a silná represe, která následovala, zatlačila toto užívání zpět do prostředí toxikomanů. A tak vzhledem k tomu, že užívání konopí se odehrávalo v relativně uzavřených skupinkách, byl vliv tohoto jednání na společnost minimální. V polovině 80.let se prohlubovala krize socialistického zřízení a po rozpadu jeho kontrolních systémů, u nás užívání konopí zase vzrostlo. Po roce 1989 se u nás zneužívání konopí stalo módní. Tuzemská produkce konopí silně vzrostla, pěstovalo se na ilegálních políčkách, ale i doma v květináčích. Objevily se nové postupy a techniky, které zaručovaly vyšší obsah THC v rostlinách. 4.2 Marihuana a současnost Evropa i USA se nyní potýká s prudkým nárůstem obliby omamných účinků konopí. Společnost však není v otázce této problematiky zcela jednotná. Snad právě proto není možné dobrat se k nějakému způsobu 22

23 řešení v této problematice. Současný vývoj ukazuje, že společnost se názorově dělí na dvě strany: první poukazuje na to, že užívání marihuany způsobuje veliké zdravotní, sociální a morální problémy; druhá strana je spíše toho názoru, že marihuana slouží jako neškodný prostředek k zábavě a měla by být legalizována. Jsem toho názoru, že pravda je někde uprostřed. Nebezpečí vidím hlavně v tom, že marihuana bývala a je společností vnímána jako rituální prostředek, který vede ke zlepšení nálady, druživosti, kolektivnímu veselí, k odbourání psychického napětí. Avšak pod jejím vlivem se lidé mnohdy dopouštějí společensky nepřijatelných až nebezpečných činů. Drogová problematika marihuany je velmi složitá věc. Vždyť její dostupnost a možnost pěstování je v dnešní době tak mediálně známým faktem, který nás přesto často míjí stejně jako cizí problémy. Potom se nám ale dospívající svěří, samozřejmě v tom lepším případě, že trávu zkusil a situace se zásadně mění. Problém už není abstraktní, ale dotýká se nás dnes a tady. Co tedy s tím? Teprve teď si uvědomujeme, že vlastně o drogách nic nevíme. Podle informace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) Češi vedou v Evropské unii v užívání konopí. (Presl. 2006, str. 26) Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě (i ve všech ostatních regionech) je konopí. V Evropě ho za poslední rok podle odhadu užívalo 28,8 milionů lidí, tedy 5,3 procenta z celkové populace kontinentu. Spotřeba konopí rostla v letech 2003 a 2004 i ve východní Evropě, kde ho užívá 3,6 procenta dospělého obyvatelstva, tedy přibližně 8,5 milionů lidí. Nárůst užívání konopí zaznamenali v posledním desetiletí téměř ve všech evropských zemích. Veřejná debata o jeho užívání se však více zabývá jeho údajnými pozitivy než souvisejícími riziky. Zdá se, že rostoucí trend zneužívání konopí souvisí se snahou prosazovat názor, že jeho používání není škodlivé. Pozitivní signál, že tomu tak není, přišel z Nizozemí. Vláda ve 23

24 svém dokumentu z loňského roku připouští, že "kanabis není neškodná látka", což se týká nejen uživatelů, ale i celé společnosti. Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB) nedávno vyzval nizozemskou vládu k přijetí dalších opatření ke snížení počtu "coffee shopu" v zemi. 32) 5 Způsoby užívání Nejčastějším způsobem užívání marihuany je její kouření buď v dýmce nebo ubalené v cigaretovém papíru. Marihuana upravená do cigarety se nazývá joint. Ten může obsahovat buďto čistou směs z rostliny Cannabis nebo může být smíchán s tabákem. Špek je získáván tak, že se z cigarety nebo doutníku vysype tabák a nahradí se marihuanou. Velmi rozšířen je také hašiš (pryskyřice posbíraná z rostlin), který se do cigaret míchá spolu s tabákem. Někdy se marihuana kouří i z vodní dýmky. Kouření je nejefektivnější způsob jak dopravit THC do mozku. Kuřák konopí se časem naučí, jak vdechováním dýmu přijmout optimální dávku. Marihuanu je možné užívat také perorálně, např. spařit do nápoje, jíst samu o sobě nebo zpracovat do jídla, velmi časté a oblíbené jsou bramboráky, cukroví, míchá se do alkoholu, nápojů a jogurtů. V takových případech je ale absorpce THC do krve pomalá (trvá 3 4 hodiny, než se dosáhne maximální koncentrace v krvi) a uživatel si často nemůže být jistý, jestli dávku nepřehnal, nebo zda naopak nepožil příliš malé množství, které už nevyvolá očekávaný efekt. 24

25 6 Marihuana návyková nebo ne? Při otázce, zda se na marihuaně vytváří závislost, se společnost často dělí na dva tábory. První tvrdí, že marihuana je droga a že každá droga v sobě skrývá nevyhnutelné riziko, že ten, kdo ji konzumuje, se na ní stane i závislým. Druhá skupina je toho názoru, že užívání marihuany není tak škodlivé a už vůbec ne návykové. Jak to tedy je? Jak jsem se již zmínila v kapitole Marihuana a závislost: Cannabis sice vyvolává jen nepatrnou fyzickou závislost, avšak psychická závislost může být poměrně velká a bývá často podceňována. Důkazem může být pokus, který realizovala v šedesátých letech 20.století Federální nemocnice pro léčbu závislosti na drogách v Lexingtonu, státu Kentucky. Pokus byl prováděn v laboratorních podmínkách, kdy lidé dostávali každých pár hodin po několik týdnů velké dávky marihuany. Podařilo se tak u nich sice dosáhnout abstinenčních příznaků, byly však velmi mírné, většinou podrážděnost, nervozita, poruchy spánku a snížená chuť k jídlu. Farmakologové Jack Henningfield a Neal Benowitz zhodnotili nezávisle na sobě před rokem 2003 závislostní potenciál šesti psychoaktivních drog kofeinu, nikotinu, alkoholu, heroinu, kokainu a marihuany. Oba označili kofein a marihuanu jako dvě nejméně návykové látky. Norman Miller a Mark Gold, poskytovatelé protidrogové léčby v USA, jsou toho názoru, že příznaky závislosti na marihuaně jsou často sotva znatelné a těžko se dají rozpoznat, a proto by měli být uživatelé marihuany diagnostikováni jako závislý, aniž by museli vyhovovat požadavkům norem Americké psychiatrické asociace. Vznik syndromu závislosti na marihuaně byl zaznamenán mezi velmi častými uživateli a je spojován s neschopností vyrovnat se s užíváním drogy jako takové, zhoršením paměti a myšlení, sníženou sebeúctou a možným výskytem depresí. Míra rozšířenosti takových příznaků mezi uživateli není 25

Závislost. Co je to závislost. Co je fyzická a co psychická drogová závislost

Závislost. Co je to závislost. Co je fyzická a co psychická drogová závislost Závislost "Drogová závislost je stav, při kterém absence určité látky vyvolá v organismu fyzické nebo duševní obtíže. Vzniká po opakovaném nebo chronickém užívání látky. Při diskusích o závislosti se hovoří

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu KOZA konopný zákon Zadání záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu dvě verze novely, jedna orientovaná

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila KONOPÍ droga nebo účinný Kapustová Kamila lék? Marihuana je v mnohém odlišná od běžných pouličních drog, například způsobem konzumace. Konopí si uživatel nepíchá do žíly a ani ho nešňupe, ale v podstatě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Závislost nevzniká náhle, ale ve většině případů v několika fázích.

Závislost nevzniká náhle, ale ve většině případů v několika fázích. Ivan Žárský Školní metodik prevence ivan.zarsky@centrum.cz konzultace dle potřeby Drogová problematika Historický pohled Drogy provázejí lidstvo po tisíciletí. Jde o to, s jakým cílem a v jakém případě

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává TISKOVÁ ZPRÁVA Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají nadné Potvrdila to Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 PRAHA, 20.09.2016

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto?

Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto? Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto? Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Primární prevence rizikového chování 27. listopadu 2007 Program prezentace Primární drogová

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Zdravý životní styl pohyb a strava

Zdravý životní styl pohyb a strava Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl pohyb a strava Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.20 Vzdělávací oblast: zdravý životní

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

DROGY A MÉDIA - právní minimum

DROGY A MÉDIA - právní minimum DROGY A MÉDIA - právní minimum Hana Gajdošíková Seminář pro novináře a experty v oblasti PR Praha, 4. dubna 2007 Osnova primární a sekundární drogová kriminalita rozsudek NS ČR o pěstování konopí pojmy

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti?

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? ALKOHOL 3. Pili jste v průběhu posledních dvanácti měsíců nějaký alkohol? 4. Jak často

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU Jana Justinová TK Sananim, 1.LF UK Problematika na pomezí Málo zmapovaná oblast Pomezí sexuologie, adiktologie, psychiatrie, psychologie Nedostatek výzkumů Nedostatek

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 766 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 766 final. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0346 (NLE) 15878/17 CORDROGUE 170 SAN 475 ENFOPOL 632 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 18. prosince 2017

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více