A M I L O A. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A M I L O A. Návod k obsluze"

Transkript

1 A M I L O A Návod k obsluze

2 Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách Intel je registrovaná ochranná známka, Pentium a Celeron jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation, USA. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. OS/2 a PS/2 jsou registrované ochranné známky společnosti International Business Machines, Inc. Copyright Fujitsu Siemens Computers 2002 Všechna práva, včetně práva na překlad, na reprodukci tiskem nebo kopírováním i jednotlivých částí, jsou vyhrazena. Všechna patentová práva, vyplývající z registrace ochranných známek, součásti nebo designu výrobku, jsou vyhrazena. Dodávky dle možností. Práva na změny technických specifikací výrobku jsou vyhrazena. Vydal: Fujitsu Siemens Computers s.r.o., 2002 Česky - 2

3 OBSAH ÚVOD... 5 Konvence značení... 5 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 6 Bezpečnost... 6 Poznámky výrobce... 7 Osvědčení CE... 8 Ujištění o vydání prohlášení o shodě... 8 Skladování baterií... 8 Přeprava notebooku... 9 Čištění notebooku... 9 PŘÍPRAVA NOTEBOOKU K POUŽITÍ Rozbalení a kontrola dodaných součástí Výběr umístění PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU PRÁCE S NOTEBOOKEM Pohledy Zapnutí a vypnutí notebooku Indikátory Klávesnice Tlačítka pro rychlé spouštění aplikací Touchpad a tlačítka touchpadu Nastavení obrazovky Baterie Používání funkcí správy napájení Pevný disk Karty PC Optická jednotka Disketová jednotka Mikrofon a reproduktory Integrovaný modem 56k Připojení sítě / připraveno pro DSL FUNKCE ZABEZPEČENÍ Přehled všech funkcí zabezpečení Stručný přehled funkcí zabezpečení Použití zámku Kensington PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Porty Připojení externího monitoru Česky - 3

4 Připojení externí klávesnice nebo myši Použití paralelního portu Připojení zařízení USB...34 Připojení externích zvukových zařízení Zásuvka IEEE1394 (FireWire) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A TIPY Instalace nového softwaru Uložení a obnovení systémových souborů Obnova obsahu pevného disku v systému Windows V notebooku je chybný údaj data nebo času Obrazovka LCD notebooku zůstává prázdná Je obtížné číst z obrazovky LCD Obrazovka externího monitoru zůstává prázdná Obrazovka externího monitoru je prázdná nebo je obraz nestabilní (pouze v systému Windows) Notebook nelze spustit Notebook přestal pracovat Myš nefunguje Na disketu nelze zapisovat Tiskárna netiskne Akustické výstrahy Chybová hlášení na obrazovce TECHNICKÉ ÚDAJE Notebook Baterie Napájecí adaptér Česky - 4

5 ÚVOD Děkujeme, že jste si zakoupili notebook AMILO společnosti Fujitsu Siemens Computers. Inovativní technologie a ergonomický design vytvářejí z notebooku AMILO ideální nástroj pro nasazení v domácnosti nebo v kanceláři. V závislosti na konfiguraci může být váš notebook vybaven až 1 GB operační paměti, harddiskem o kapacitě až 40 GB, jednotkou DVD nebo kombinovanou jednotkou (DVD/CD-RW). Notebook lze dále rozšířit o karty PC Card, které se vkládají do zabudovaných slotů na boku přístroje. Můžete ho připojit k internetu pomocí zabudovaného modemu nebo do firemní sítě pomocí zabudované karty LAN. Jako doplněk je ve vašem notebooku výstup na S-Video zařízení nebo externí monitor a rozhraní IEEE1394 (FireWire) pro připojení vysokokapacitních úložných zařízení nebo digitálních kamer. Notebook AMILO je dodáván s předinstalovaným operačním systémem a dodatečným balíkem softwaru pro snazší používání. V tomto návodu k obsluze jsou uvedeny informace o uvedení notebooku do provozu a o jeho běžném používání. Další informace o notebooku naleznete v následujících dokumentech: v příručce Bezpečnost a záruka, v příručce Začínáme, v dokumentaci k operačnímu systému, v informačních souborech (např. s příponou TXT, DOC, WRI, HLP). Konvence značení V tomto návodu se používají následující symboly:! i Označuje informace důležité pro ochranu zdraví a pro ochranu zařízení proti fyzickému poškození. Nedodržení těchto instrukcí může vést ke ztrátě dat, znehodnocení záruky, zničení notebooku nebo k ohrožení života. Označuje informace, které jsou důležité pro správné používání systému. Text následující za tímto symbolem popisuje akce, které je nutné provádět v uvedeném pořadí. Toto písmo označuje výstupy na obrazovce. Toto písmo označuje názvy programů, příkazy a položky nabídek. Uvozovky označují názvy kapitol, nosiče dat a termíny, které mají být zdůrazněny. Česky - 5

6 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ V tomto oddílu jsou uvedeny základní bezpečnostní informace týkající se notebooku. Další užitečné informace jsou uvedeny v poznámkách výrobce. Bezpečnost! Věnujte pozornost informacím uvedeným v příručce Bezpečnost a záruka a následujícím bezpečnostním informacím. Nepřehlédněte v návodu odstavce označené symbolem vlevo. V průběhu instalace a před uvedením zařízení do provozu si prosím prostudujte a dodržujte pokyny týkající se podmínek prostředí uvedené v kapitole Technické údaje a pokyny uvedené v kapitole Příprava notebooku k použití. Při čištění zařízení dodržujte příslušné pokyny z odstavce Čištění notebooku. Při připojování a odpojování kabelů postupujte podle příslušných pokynů z tohoto návodu k obsluze. Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Neponechávejte baterie v notebooku po dlouhou dobu. Buďte pozorní, abyste neupustili baterie nebo jinak nepoškodili jejich obal (nebezpečí požáru). Jsou-li dobíjecí baterie poškozené, nesmějí se dále používat. Nedotýkejte se kontaktů baterií. Nikdy nepropojujte kladné a záporné kontakty baterie. Použité baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení (speciální odpad). V notebooku je nainstalována lithiová baterie (knoflíkový článek) sloužící pro napájení paměti reálného času. Prosím berte na vědomí, že: Lithiovou baterii smí měnit pouze oprávněná osoba se speciálním školením. Nesprávné zacházení může vést k nebezpečí výbuchu. Lithiovou baterii lze nahradit pouze shodnou baterií, nebo baterií doporučenou výrobcem. Lithiové baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení pro speciální odpad. Všechny baterie obsahující znečišťující látky jsou označené jedním z následujících symbolů (přeškrtnutá popelnice). Tento notebook vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro zařízení na zpracování dat. V případě, že máte dotazy na možnost používání notebooku v určitém prostředí, kontaktujte svého prodejce nebo odborný servis. Česky - 6

7 Poznámky k instalaci a vyjímání desek a modulů! Opravovat zařízení smí pouze kvalifikovaný technik. Neodborné otevření nebo nesprávná oprava může ohrozit zdraví uživatele (úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru). Desky obsahující zařízení citlivá na elektrostatický náboj (ESD) lze identifikovat pomocí tohoto označení. Při manipulaci s deskou osazenou zařízeními ESD je za každých okolností nutné dodržet následující pokyny: Před prací s deskou vždy vybijte statický náboj (například se dotkněte uzemněného předmětu). Použitá zařízení a nástroje musejí být bez statického náboje. Před vložením nebo vyjmutím desky obsahující zařízení ESD odpojte napájecí kabel od elektrického rozvodu. Desky obsahující zařízení ESD vždy držte za okraje. Nikdy se nedotýkejte pinů nebo vodičů na deskách osazených zařízeními ESD. Poznámky výrobce Uschovejte tento návod k obsluze společně se zařízením. Poskytnete-li toto zařízení jiným uživatelům, měli byste návod přiložit. Technologie chráněná autorskými právy V produktu je použita technologie ochrany autorských práv, která je chráněna metodou nároků některých amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví, která vlastní společnost Macrovision Corporation a jiní vlastníci práv. Použití této ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno pro použití v domácnosti nebo jiné omezené prohlížení, pokud společnost Macrovision Corporation nepovolí její jiné použití. Zpětná analýza a rozklad nejsou povoleny. Úspora energie Pokud notebook nebudete používat, vypněte jej. Využívejte úsporné funkce zařízení (viz Práce s notebookem ). Při zapnutí funkcí správy napájení spotřebuje notebook méně elektrické energie. Je tedy možné pracovat déle, než bude nutné znovu nabít baterii. Úspora energie v systému Windows Je-li k notebooku připojen monitor s funkcí úspory elektrické energie, lze na kartě Spořič obrazovky aktivovat úsporné funkce monitoru. V nabídce Start vyberte následující položku: Česky - 7

8 Nastavení Ovládací panely Obrazovka Vlastnosti obrazovky Spořič obrazovky Úsporné vlastnosti monitoru. Další úsporné funkce lze nastavit z nabídky Start po vybrání následující položky: Nastavení Ovládací panely Řízení spotřeby - Rozšířené. Energy Star Notebook vyrobený společností Fujitsu Siemens Computers je navržen tak, že příkon v úsporném režimu klesne pod 8 W a v režimu VYPNUTO pod 3 W. Díky tomuto novému řízení spotřeby vyhovuje notebook označení Energy Star, které uděluje agentura U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Agentura EPA odhaduje, že počítačové vybavení spotřebovává 5 procent elektřiny spotřebované v podnicích, a že tento podíl rychle roste. Kdyby se všechny osobní počítače a periferní zařízení přepnuly v době, kdy nejsou používány, do úsporného režimu, celková úspora v USA by byla až 2 miliardy dolarů za rok. Tyto úspory by také zabránily vypuštění 20 miliónů tun oxidu uhličitého do ovzduší to odpovídá provozu 5 miliónů automobilů. Společnost Fujitsu Siemens Computers jako partner Energy Star udává, že tento výrobek splňuje pokyny Energy Star pro energetickou efektivitu. Likvidace a recyklace Toto zařízení je do nejvyšší možné míry vyrobeno z materiálů, které lze recyklovat nebo likvidovat způsobem, který nepoškozuje životní prostředí. Zařízení, které je vráceno ve stavu, který odpovídá jeho normálnímu používání, lze po použití přijmout zpět a recyklovat. Všechny součásti, které nelze recyklovat, budou likvidovány způsobem přijatelným pro životní prostředí. Nevyhazujte lithiové baterie do domovního odpadu. Je nutné je likvidovat podle místních nařízení pro speciální odpad. Pokud máte nějaké dotazy týkající se likvidace, obraťte se na místní pobočku, odborný servis, nebo na adresu: Fujitsu Siemens Computers Recyclingcenter D Paderborn Tel: Fax: Osvědčení CE Dodávaná verze zařízení splňuje požadavky nařízení EEC 89/336/EEC Electromagnetic compatibility a 73/23/EEC Low voltage directive. Ujištění o vydání prohlášení o shodě Společnost Fujitsu Siemens Computers prohlašuje, že na výrobek AMILO A vydala prohlášení o shodě podle zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Skladování baterií i Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je z notebooku. Baterie nikdy neskladujte vložené v notebooku. Baterii skladujte plně nabitou. Baterie by měla být uskladněna na suchém místě při teplotě v rozmezí 0 C a +30 C. Čím nižší je skladovací teplota, tím pomaleji se baterie samovolně vybíjí. Při dlouhodobém uskladnění (delším než 2 měsíce) by před skladováním měla být baterie plně nabitá. Aby byla zachována maximální kapacita baterie, je třeba pracovat s notebookem až do jejího úplného vybití a teprve poté baterii nabít. Česky - 8

9 Přeprava notebooku Při přepravě notebooku věnujte prosím pozornost následujícím doporučením. Před cestou Zkopírujte důležitá data z pevného disku na disketu. Chcete-li notebook používat během letu, ověřte u posádky letadla, že je to povoleno. Pokud cestujete do ciziny, ověřte, že adaptér napájení lze používat při místním napětí sítě. Pokud ne, opatřete si k notebooku příslušný síťový adaptér. Nepoužívejte žádný jiný převaděč napětí! i Pokud cestujete do zahraničí, zkontrolujte, zda jsou místní elektrická síť a specifikace napájecího kabelu kompatibilní. Pokud nejsou, zakupte napájecí kabel, který vyhovuje místním podmínkám. K připojení notebooku nepoužívejte adaptér určený pro jiná elektrická zařízení. Pokud používáte modemovou kartu PC, mohou nastat problémy s místním telekomunikačním systémem. Přeprava notebooku Vyjměte všechny nosiče dat (disketa, disk CD) z jednotek. Vypněte notebook. Odpojte síťový adaptér a všechna periferní zařízení od elektrického rozvodu. Odpojte kabel síťového adaptéru a datové kabely všech periferních zařízení. Zavřete obrazovku LCD tak, aby její zámek zapadl do zamčené pozice. Pokud je nutné notebook poslat poštou, pomocí původního obalu nebo jiného vhodného obalu jej chraňte před možným poškozením způsobeným nesprávným zacházením. Přepravujte notebook v přenosné tašce určené na notebook, abyste zabránili nebezpečným otřesům a nárazům. Nevystavujte notebook rychlým změnám teplot a extrémním teplotám (např. přímému slunci za sklem v automobilu). Čištění notebooku Vypněte notebook. Vytáhněte zástrčku elektrického kabelu adaptéru ze zásuvky elektrického rozvodu. Vyjměte baterii. Návod na vyjmutí baterie je popsán v oddíle Vložení a vyjmutí baterie.! Nečistěte vnitřní části notebooku, tuto práci smí vykonávat pouze servisní technik. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující brusné látky nebo látky poškozující umělé hmoty. Zajistěte, aby do notebooku nepronikla žádná tekutina. Otřete pouzdro suchým hadříkem. Při větším znečištění použijte hadřík namočený v jemném domácím čisticím prostředku a dobře vyždímaný. K čištění klávesnice a touchpadu lze použít desinfekční ubrousky. Obrazovku LCD otřete měkkým navlhčeným hadříkem. Česky - 9

10 PŘÍPRAVA NOTEBOOKU K POUŽITÍ! Věnujte pozornost informacím uvedeným v kapitole Důležitá upozornění. Než začnete s notebookem pracovat, je nutné nabít baterii, nainstalovat dodaný software a nakonfigurovat jej. Operační systém a potřebné ovladače jsou již předem instalovány. Při dodání notebooku je baterie umístěna v prostoru pro baterii a není nabitá. Pokud chcete napájet notebook z baterie, je nutné baterii nejprve nabít. Pokud notebook používáte v běžném kancelářském prostředí, připojte jej do elektrické sítě pomocí napájecího adaptéru. Rozbalení a kontrola dodaných součástí Vybalte všechny součásti. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k nějakému poškození. Zkontrolujte, že dodané součásti odpovídají dodacímu listu. i Pokud dodávka nesouhlasí s dodacím listem, informujte okamžitě svého prodejce. Nevyhazujte originální balicí materiál jednotlivých zařízení. Uschovejte původní balicí materiál pro případ, že bude třeba zařízení zabalit kvůli přepravě. Výběr umístění Než začnete s notebookem pracovat, vyberte pro něj vhodné umístění. Při hledání místa vezměte v úvahu následující doporučení: Neumisťujte notebook na měkký podklad (koberec nebo čalounění). Prostor okolo nožiček notebooku musí být volný. Umístěte notebook na pevný, rovný a neklouzavý povrch. Vzhledem k mnoha různým používaným povrchovým úpravám nábytku je možné, že gumové nožičky notebooku zanechají na povrchu, na kterém stojí, otisk. Neumisťujte napájecí adaptér na povrch citlivý na teplo. Síťový adaptér by měl být umístěn dále než 200 mm od notebooku. Aby bylo zajištěno přiměřené větrání, neumisťujte žádné předměty blíže než 100 mm od notebooku a adaptéru. Nikdy nezakrývejte ventilační otvory notebooku ani napájecího adaptéru. Nevystavujte notebook extrémním podmínkám prostředí. Chraňte jej před prachem, vlhkostí a horkem. Česky - 10

11 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU! Věnujte pozornost informacím uvedeným v oddíle Výběr umístění. Dodávaný napájecí kabel odpovídá požadavkům země, ve které je notebook zakoupen. Ověřte, že napájecí kabel je schválen pro použití v zemi, ve které ho chcete používat. Zástrčka přívodního kabelu napájecího adaptéru by měla být zapojena do zásuvky pouze v případě, že je napájecí adaptér připojen k notebooku. Při dodání notebooku je baterie umístěna v prostoru pro baterii. Nepoužívejte tento napájecí adaptér k jiným notebookům a zařízením. Nepoužívejte napájecí adaptér, který není určen speciálně pro tento notebook. Připojte kabel napájecího adaptéru do zdířky DC (DC IN) notebooku (1). Připojte kabel napájení k adaptéru. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky elektrického rozvodu. Indikátor napájení baterií se rozsvítí. Baterie notebooku se nabíjí. 1 i Význam jednotlivých indikátorů naleznete v sekci Indikátory v kapitole Práce s notebookem. Česky - 11

12 PRÁCE S NOTEBOOKEM V této kapitole jsou popsány základy používání notebooku. Informace o tom, jak připojit k notebooku další zařízení (např. myš nebo tiskárnu), najdete v kapitole Připojení externích zařízení.! Věnujte pozornost informacím uvedeným v kapitole Důležitá upozornění. Pohledy V této kapitole jsou zobrazeny nejrůznější hardwarové části notebooku. Návod vás seznámí s těmi nejdůležitějšími, aby vaše další práce s notebookem byla příjemnější a rychlejší. Vnitřní pohled = zámky obrazovky LCD 2 = panel obrazovky LCD 3 = tlačítka pro rychlé spouštění aplikací 4 = vypínač WLAN (dle konfigurace) 5 = mikrofon 6 = touchpad 7 = tlačítka touchpadu s rolovacím tlačítkem uprostřed 8 = disketová jednotka 9 = indikátory stavu 10 = reproduktory 11 = klávesnice 12 = tlačítko vypínání 13 = senzor zavření displeje LCD 14 = indikátory stavu klávesnice Česky - 12

13 Přední strana = zámek obrazovky LCD 2 = indikátory stavu 3 = reproduktory 4 = disketová jednotka Pravá strana = zvukový vstup pro mikrofon 2 = zvukový výstup pro sluchátka 3 = otvor pro karty PC 4 = konektor síťové karty 5 = konektor modemu 6 = port PS/2 (pro připojení myši nebo klávesnice) Levá strana = optická jednotka 2 = indikátory stavu 3 = tlačítko pro vysunutí nebo vložení disku 4 = otvor pro ruční otevření optické jednotky Česky - 13

14 Návod k obsluze AMILO A Zadní strana = otvor pro zámek Kensington 2 = konektor napájení 3 = rozhraní pro připojení monitoru 4 = paralelní port = sériový port 6 = výstup S-Video 7 = IEEE1394 rozhraní FireWire 8 = porty USB Spodní strana = pevný disk 2 = zámek baterie 3 = zámek baterie 4 = baterie 5 = krytka paměťových slotů Česky - 14

15 Zapnutí a vypnutí notebooku Zapnutí notebooku 2 Posuňte zámek displeje LCD doprava a otevřete panel obrazovky LCD. 1 Zapněte notebook stisknutím tlačítka vypínání.! Po zapnutí notebooku je prováděn automatický test systému (Power On Self Test). Nikdy nevypínejte notebook v průběhu tohoto testu. i Pokud jste nastavili použití hesla, musíte vždy před spuštěním operačního systému toto heslo zadat. Vypnutí notebooku Správně ukončete spuštěný operační systém. Pokud se notebook nevypne automaticky, stiskněte tlačítko vypínání. Zavřete obrazovku LCD notebooku tak, aby její zámek zapadl do zamčené pozice. Česky - 15

16 Indikátory Na displeji indikátorů notebooku se zobrazují následující ikony: Indikátor zapnutí Indikátor baterie Indikátor pevného disku Indikátor disketové jednotky A 1 Indikátor Caps Lock Indikátor Num Lock Indikátor Scroll Lock Význam symbolů je následující: Indikátor zapnutí Indikátor svítí zeleně: Notebook je zapnutý. Indikátor svítí oranžově: Notebook je v úsporném režimu. Indikátor nesvítí: Notebook je vypnutý. Indikátor baterie Indikátor svítí zeleně: Baterie je plně nabitá a k notebooku je připojen napájecí adaptér. Indikátor bliká zeleně (1 sekundu svítí, 3 sekundy nesvítí): Baterie se dobíjí. Indikátor svítí oranžově: Baterie je téměř vybitá. Zbývající kapacita baterie je cca 5-10%. Indikátor bliká oranžově: Baterie je téměř prázdná. Zbývající kapacita baterie je menší než 4%. Indikátor svítí červeně: Baterie je porouchaná, nebo teplota baterie je mimo provozní hodnoty (extrémně vysoká nebo extrémně nízká). Indikátor nesvítí: Notebook je vypnutý, nebo neběží na baterie (pouze s napájecím adaptérem). Indikátor pevného disku Indikátor bliká zeleně, pokud systém přistupuje na pevný disk Indikátor disketové jednotky Indikátor bliká zeleně, pokud systém přistupuje na disketu v disketové jednotce. Pokud systém přistupuje na disketu, nevyjímejte disketu z disketové mechaniky. Česky - 16

17 1 A Indikátor Num Lock Byla stisknuta klávesa [Num]. Je možno vkládat číslice, které jsou vyznačeny na horním pravém okraji kláves integrované numerické klávesnice. Indikátor Caps Lock Byla stisknuta klávesa [Caps Lock]. Všechny vkládané znaky se vkládají jako velká písmena. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Indikátor Scroll Lock Byla stisknuta kombinace kláves [Fn] + [Scr]. Význam této funkce se liší podle použitých programů. Klávesnice Klávesnice nabízí všechny funkce moderní vylepšené klávesnice. Některé funkce zdokonalené klávesnice se spouští kombinacemi kláves. Následující popis kláves a kombinací kláves se vztahuje k systému Windows. Backspace Klávesa Backspace Klávesou Backspace odstraníte znak vlevo od kurzoru. Tab Caps Lock Shift Alt Gr Tabulátor (Tab) Klávesou Tabulátor přesunete kurzor na následující zarážku tabulátoru. Klávesa Enter Klávesa Enter určuje konec příkazového řádku. Zadaný příkaz se po stisknutí klávesy Enter provede. Klávesa Caps Lock Klávesou Caps Lock lze aktivovat režim psaní velkých písmen (rozsvítí se kontrolka CapsLK). Funkce Caps Lock způsobí, že všechna psaná písmena budou velká. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Chcete-li funkci Caps Lock vypnout, stiskněte opět klávesu Caps Lock. Klávesa Shift Při stisku klávesy Shift se změní velikost psaného písmena. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Klávesa Alt Gr Stisknutí klávesy [Alt Gr] umožňuje psát znaky uvedené na klávese dole vpravo. Česky - 17

18 Fn Pause Untbr Klávesa Fn Stisknutím klávesy [Fn] se zpřístupní speciální funkce uvedená na dolní straně klávesy (viz Kombinace kláves ). Kurzorové klávesy Kurzorové klávesy posunují kurzor ve směru šipky na klávese, tedy nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Klávesa Break Pause Klávesa [Pause] dočasně zastaví výstup na obrazovku. Výstup na obrazovku se obnoví stiskem libovolné klávesy. Funkční klávesy Na klávesnici naleznete celkem 12 funkčních kláves (prosím nezaměňujte s klávesou [Fn]). F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pad Lk Num Lk Scroll Lk Klávesy [F1] až [F12] se nazývají funkční, protože s jejich pomocí je možné spouštět předem nadefinované akce v různých programech. Klávesy s dodatečným symbolem umožňují speciální funkce v kombinaci s klávesou [Fn]. Klávesy Windows Klávesa Start (v systému Windows) Klávesa Start otevře nabídku Start systému Windows. Klávesa Nabídka (v systému Windows) Klávesou Nabídka se otevře nabídka pro vybranou položku. Numerická klávesnice / ( ) = 7 { 8 [ 9 ] 0 } U I O P x J K L Ö M ; : _ µ,. - 0, 1 = znaky přístupné při zhasnutém indikátoru NumLK (viz Indikátory ). 2 = znaky přístupné při rozsvíceném indikátoru NumLK (viz Indikátory ). Je-li numerická klávesnice zapnutá (svítí indikátor NumLK), lze psát znaky, které jsou na klávesách vpravo nahoře. Česky - 18

19 Kombinace kláves Následující popis kombinací kláves se vztahuje k používání klávesnice v systému Microsoft Windows. Některé z uvedených kombinací nemusejí při použití v jiných operačních systémech a s některými ovladači zařízení fungovat. Postup pro stisknutí kombinace kláves: Stiskněte a přidržte první klávesu kombinace. S přidrženou první klávesou stiskněte další klávesu (nebo klávesy) dané kombinace. Fn + Fn + Fn Ctrl + + F5 C Shift + Tab Snížení jasu displeje Tato kombinace kláves sníží jas displeje. Zvýšení jasu displeje Tato kombinace kláves zvýší jas displeje. Přepínání mezi interní a externí obrazovkou Po připojení externího monitoru lze touto kombinací kláves zvolit, na kterou obrazovku bude zobrazen výstup. Můžete zvolit: výstup pouze na interní obrazovku LCD notebooku, výstup pouze na externí monitor, výstup na obrazovce LCD i na externím monitoru. Zastavení právě probíhající operace Touto kombinací kláves lze zastavit právě probíhající operaci, aniž by se vyprázdnila vyrovnávací paměť klávesnice. Backtab (Shift+Tab) Touto kombinací kláves lze přesunout kurzor na pozici předchozí zarážky tabulátoru. Kombinace kláves Windows E R F Ctrl Pause Break F Průzkumník Windows Tato kombinace kláves otevře program Průzkumník ve Windows. Dialog Spustit Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Spustit. Výsledky hledání Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Výsledky hledání. Výsledky hledání Počítač Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Výsledky hledání počítač. Vlastnosti systému Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Vlastnosti systému. Česky - 19

20 Tlačítka pro rychlé spouštění aplikací Váš notebook je vybaven tlačítky pro rychlé spouštění aplikací = Internet: Tímto tlačítkem rychle spustíte váš přednastavený internetový prohlížeč. 2 = Tímto tlačítkem rychle spustíte váš přednastavený poštovní klient. Touchpad a tlačítka touchpadu! Udržujte touchpad čistý. Chraňte jej před prachem, tekutinami a mastnotou. Pokud máte zašpiněné prsty, touchpad nepoužívejte. Na touchpad ani tlačítka touchpadu nepokládejte těžké předměty (například knihy). Pomocí touchpadu lze pohybovat ukazatelem myši po obrazovce. Tlačítka touchpadu umožňují výběr a spouštění příkazů. Odpovídají tlačítkům na běžné myši. 1 = levé tlačítko touchpadu 2 = rolovací tlačítko 3 = pravé tlačítko touchpadu Pohyb ukazatele Pohybujte prstem po touchpadu. Ukazatel se bude pohybovat stejně jako prst. Výběr položky Posuňte ukazatel na položku, kterou chcete vybrat. Klepněte na touchpad, nebo stiskněte levé tlačítko. Položka se vybere. Česky - 20

21 Spuštění příkazu Posuňte ukazatel na pole, které chcete vybrat. Klepněte dvakrát na touchpad, nebo dvakrát stiskněte levé tlačítko. Příkaz se provede. Přetažení objektu Posuňte ukazatel na položku, kterou chcete vybrat. Vyberte požadovaný objekt a ponechejte prst na touchpadu. Přetáhněte objekt na požadované místo. Zvedněte prst z touchpadu. Položka se přesune. Rolování obrazu Posuňte ukazatel nad rolovací lištu. Zmáčkněte rolovací tlačítko na té straně, která odpovídá zvolenému směru rolování. Držte tlačítko tak dlouho, dokud se nedostanete na oddíl okna nebo aplikace, který hledáte. Požadovaný oddíl okna nebo aplikace je viditelný. Nastavení obrazovky Nastavení rozlišení v systému Windows Rozlišení obrazovky lze nastavit v okně, které se otevře vybráním příkazu Start Nastavení Ovládací panely Obrazovka Nastavení v poli Rozlišení. Nastavení velikosti písma v systému Windows V okně Start Nastavení Ovládací panely Obrazovka Nastavení lze v poli Velikost písma zvolit velké nebo malé písmo. Nastavení jasu obrazovky Jas obrazovky LCD lze upravit pomocí kláves [Fn] a [F6] nebo [F7]: Kombinace kláves [Fn] a [F6] sníží jas obrazovky, kombinace [Fn] a [F7] jas zvýší. Synchronizace zobrazení na obrazovce LCD a externím monitoru Notebook podporuje současné zobrazování na obrazovku LCD a externí monitor. Pokud se na obrazovce LCD obraz nezobrazuje správně, stiskněte několikrát kombinaci kláves [Fn] + [F10], nebo vypněte a opět zapněte externí monitor. Tím dosáhnete správné synchronizace obrazu. Nastavení rychlosti ukazatele V systému Windows lze rychlost ukazatele myši nastavit po otevření okna příkazem Start Nastavení Ovládací panely Myš na kartě Pohyb. V systému Linux lze změnit rychlost ukazatele myši v nabídce Start Application KDE Control center - Peripherals Mouse. Česky - 21

22 Baterie Baterie je jednou z nejdůležitějších součástí notebooku. Není-li notebook připojen do elektrické sítě, je napájen vestavěnou baterií. Správným zacházením s baterií můžete prodloužit její životnost. Průměrná životnost baterie je přibližně 500 cyklů nabití a vybití. Životnost baterie lze prodloužit využíváním dostupných úsporných funkcí.! Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Dávejte pozor, abyste neupustili baterie nebo jinak nepoškodili jejich obal (nebezpečí požáru). Jsou-li dobíjecí baterie poškozené, nesmějí se dále používat. Nedotýkejte se kontaktů baterií. Nikdy nepropojujte kladné a záporné kontakty baterie. Použité baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení (speciální odpad). V kapitole Důležitá upozornění si prostudujte pokyny pro uskladnění baterie. Dobíjení, péče a údržba baterie Nabíjení baterie se zahájí po připojení notebooku do sítě pomocí napájecího adaptéru. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě okolí mezi 5 C a 40 C. V režimu napájení z baterie lze pracovat do chvíle, než se ozve akustický signál a indikátor baterie na panelu indikátorů stavu začne blikat. Baterii není vhodné začít dobíjet dříve. Pokud po výše popsaném signálu nepřipojíte do pěti minut notebook k napájecímu adaptéru, automaticky přejde do režimu úspory energie nebo se vypne. Uložení baterie Baterii skladujte plně nabitou. Uchovávejte ji při teplotě v rozmezí 0 C až +30 C (32 až 122 stupňů Fahrenheita). Čím nižší je skladovací teplota, tím pomaleji se baterie samovolně vybíjí. Při dlouhodobém uskladnění (delším než 2 měsíce) by před skladováním měla být baterie plně nabitá. Aby bylo možné opět využít plnou kapacitu baterie, je třeba ji úplně vybít a znovu plně nabít. i Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je z notebooku. Baterie nikdy neskladujte vložené v notebooku. Monitorování úrovně nabití baterie Během mobilního provozu lze pro monitorování úspory energie v systému Windows použít měřič nabití baterie. Na hlavním panelu je zobrazena ikona baterie. Při umístění ukazatele na ikonu baterie se zobrazí úroveň nabití baterie modrým sloupcem. S postupem vybíjení baterie se tento modrý sloupec zmenšuje. Česky - 22

23 Vložení a vyjmutí baterie! Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Při vkládání nebo vyjímání baterie nikdy nepoužívejte násilí. Zajistěte, aby do otvorů nezapadly žádné předměty. Vypněte notebook. Zavřete panel obrazovky LCD. Odpojte napájecí kabel od zásuvky elektrického rozvodu. Odpojte od notebooku všechny kabely. Umístěte notebook na rovný povrch. Obraťte notebook. Vyjmutí baterie Posuňte zámek baterie (1) ve směru šipky. Posuňte zámek baterie (2) ve směru šipky. 2 Vyjměte baterii. 1 Vložení baterie a Umístěte baterii ke hraně notebooku (1). Zacvakněte baterii. Česky - 23

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk Rychlý průvodce Barbone Tomahawk V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Rychlý průvodce Barbone Office. Prohlídka notebooku Barbone Office. Pohled zepředu. Pohled zleva. techinfo@tsbohemia.cz +420 585 157 458

Rychlý průvodce Barbone Office. Prohlídka notebooku Barbone Office. Pohled zepředu. Pohled zleva. techinfo@tsbohemia.cz +420 585 157 458 Rychlý průvodce Barbone Office V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více