A M I L O A. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A M I L O A. Návod k obsluze"

Transkript

1 A M I L O A Návod k obsluze

2 Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách Intel je registrovaná ochranná známka, Pentium a Celeron jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation, USA. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. OS/2 a PS/2 jsou registrované ochranné známky společnosti International Business Machines, Inc. Copyright Fujitsu Siemens Computers 2002 Všechna práva, včetně práva na překlad, na reprodukci tiskem nebo kopírováním i jednotlivých částí, jsou vyhrazena. Všechna patentová práva, vyplývající z registrace ochranných známek, součásti nebo designu výrobku, jsou vyhrazena. Dodávky dle možností. Práva na změny technických specifikací výrobku jsou vyhrazena. Vydal: Fujitsu Siemens Computers s.r.o., 2002 Česky - 2

3 OBSAH ÚVOD... 5 Konvence značení... 5 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 6 Bezpečnost... 6 Poznámky výrobce... 7 Osvědčení CE... 8 Ujištění o vydání prohlášení o shodě... 8 Skladování baterií... 8 Přeprava notebooku... 9 Čištění notebooku... 9 PŘÍPRAVA NOTEBOOKU K POUŽITÍ Rozbalení a kontrola dodaných součástí Výběr umístění PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU PRÁCE S NOTEBOOKEM Pohledy Zapnutí a vypnutí notebooku Indikátory Klávesnice Tlačítka pro rychlé spouštění aplikací Touchpad a tlačítka touchpadu Nastavení obrazovky Baterie Používání funkcí správy napájení Pevný disk Karty PC Optická jednotka Disketová jednotka Mikrofon a reproduktory Integrovaný modem 56k Připojení sítě / připraveno pro DSL FUNKCE ZABEZPEČENÍ Přehled všech funkcí zabezpečení Stručný přehled funkcí zabezpečení Použití zámku Kensington PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Porty Připojení externího monitoru Česky - 3

4 Připojení externí klávesnice nebo myši Použití paralelního portu Připojení zařízení USB...34 Připojení externích zvukových zařízení Zásuvka IEEE1394 (FireWire) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A TIPY Instalace nového softwaru Uložení a obnovení systémových souborů Obnova obsahu pevného disku v systému Windows V notebooku je chybný údaj data nebo času Obrazovka LCD notebooku zůstává prázdná Je obtížné číst z obrazovky LCD Obrazovka externího monitoru zůstává prázdná Obrazovka externího monitoru je prázdná nebo je obraz nestabilní (pouze v systému Windows) Notebook nelze spustit Notebook přestal pracovat Myš nefunguje Na disketu nelze zapisovat Tiskárna netiskne Akustické výstrahy Chybová hlášení na obrazovce TECHNICKÉ ÚDAJE Notebook Baterie Napájecí adaptér Česky - 4

5 ÚVOD Děkujeme, že jste si zakoupili notebook AMILO společnosti Fujitsu Siemens Computers. Inovativní technologie a ergonomický design vytvářejí z notebooku AMILO ideální nástroj pro nasazení v domácnosti nebo v kanceláři. V závislosti na konfiguraci může být váš notebook vybaven až 1 GB operační paměti, harddiskem o kapacitě až 40 GB, jednotkou DVD nebo kombinovanou jednotkou (DVD/CD-RW). Notebook lze dále rozšířit o karty PC Card, které se vkládají do zabudovaných slotů na boku přístroje. Můžete ho připojit k internetu pomocí zabudovaného modemu nebo do firemní sítě pomocí zabudované karty LAN. Jako doplněk je ve vašem notebooku výstup na S-Video zařízení nebo externí monitor a rozhraní IEEE1394 (FireWire) pro připojení vysokokapacitních úložných zařízení nebo digitálních kamer. Notebook AMILO je dodáván s předinstalovaným operačním systémem a dodatečným balíkem softwaru pro snazší používání. V tomto návodu k obsluze jsou uvedeny informace o uvedení notebooku do provozu a o jeho běžném používání. Další informace o notebooku naleznete v následujících dokumentech: v příručce Bezpečnost a záruka, v příručce Začínáme, v dokumentaci k operačnímu systému, v informačních souborech (např. s příponou TXT, DOC, WRI, HLP). Konvence značení V tomto návodu se používají následující symboly:! i Označuje informace důležité pro ochranu zdraví a pro ochranu zařízení proti fyzickému poškození. Nedodržení těchto instrukcí může vést ke ztrátě dat, znehodnocení záruky, zničení notebooku nebo k ohrožení života. Označuje informace, které jsou důležité pro správné používání systému. Text následující za tímto symbolem popisuje akce, které je nutné provádět v uvedeném pořadí. Toto písmo označuje výstupy na obrazovce. Toto písmo označuje názvy programů, příkazy a položky nabídek. Uvozovky označují názvy kapitol, nosiče dat a termíny, které mají být zdůrazněny. Česky - 5

6 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ V tomto oddílu jsou uvedeny základní bezpečnostní informace týkající se notebooku. Další užitečné informace jsou uvedeny v poznámkách výrobce. Bezpečnost! Věnujte pozornost informacím uvedeným v příručce Bezpečnost a záruka a následujícím bezpečnostním informacím. Nepřehlédněte v návodu odstavce označené symbolem vlevo. V průběhu instalace a před uvedením zařízení do provozu si prosím prostudujte a dodržujte pokyny týkající se podmínek prostředí uvedené v kapitole Technické údaje a pokyny uvedené v kapitole Příprava notebooku k použití. Při čištění zařízení dodržujte příslušné pokyny z odstavce Čištění notebooku. Při připojování a odpojování kabelů postupujte podle příslušných pokynů z tohoto návodu k obsluze. Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Neponechávejte baterie v notebooku po dlouhou dobu. Buďte pozorní, abyste neupustili baterie nebo jinak nepoškodili jejich obal (nebezpečí požáru). Jsou-li dobíjecí baterie poškozené, nesmějí se dále používat. Nedotýkejte se kontaktů baterií. Nikdy nepropojujte kladné a záporné kontakty baterie. Použité baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení (speciální odpad). V notebooku je nainstalována lithiová baterie (knoflíkový článek) sloužící pro napájení paměti reálného času. Prosím berte na vědomí, že: Lithiovou baterii smí měnit pouze oprávněná osoba se speciálním školením. Nesprávné zacházení může vést k nebezpečí výbuchu. Lithiovou baterii lze nahradit pouze shodnou baterií, nebo baterií doporučenou výrobcem. Lithiové baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení pro speciální odpad. Všechny baterie obsahující znečišťující látky jsou označené jedním z následujících symbolů (přeškrtnutá popelnice). Tento notebook vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro zařízení na zpracování dat. V případě, že máte dotazy na možnost používání notebooku v určitém prostředí, kontaktujte svého prodejce nebo odborný servis. Česky - 6

7 Poznámky k instalaci a vyjímání desek a modulů! Opravovat zařízení smí pouze kvalifikovaný technik. Neodborné otevření nebo nesprávná oprava může ohrozit zdraví uživatele (úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru). Desky obsahující zařízení citlivá na elektrostatický náboj (ESD) lze identifikovat pomocí tohoto označení. Při manipulaci s deskou osazenou zařízeními ESD je za každých okolností nutné dodržet následující pokyny: Před prací s deskou vždy vybijte statický náboj (například se dotkněte uzemněného předmětu). Použitá zařízení a nástroje musejí být bez statického náboje. Před vložením nebo vyjmutím desky obsahující zařízení ESD odpojte napájecí kabel od elektrického rozvodu. Desky obsahující zařízení ESD vždy držte za okraje. Nikdy se nedotýkejte pinů nebo vodičů na deskách osazených zařízeními ESD. Poznámky výrobce Uschovejte tento návod k obsluze společně se zařízením. Poskytnete-li toto zařízení jiným uživatelům, měli byste návod přiložit. Technologie chráněná autorskými právy V produktu je použita technologie ochrany autorských práv, která je chráněna metodou nároků některých amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví, která vlastní společnost Macrovision Corporation a jiní vlastníci práv. Použití této ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno pro použití v domácnosti nebo jiné omezené prohlížení, pokud společnost Macrovision Corporation nepovolí její jiné použití. Zpětná analýza a rozklad nejsou povoleny. Úspora energie Pokud notebook nebudete používat, vypněte jej. Využívejte úsporné funkce zařízení (viz Práce s notebookem ). Při zapnutí funkcí správy napájení spotřebuje notebook méně elektrické energie. Je tedy možné pracovat déle, než bude nutné znovu nabít baterii. Úspora energie v systému Windows Je-li k notebooku připojen monitor s funkcí úspory elektrické energie, lze na kartě Spořič obrazovky aktivovat úsporné funkce monitoru. V nabídce Start vyberte následující položku: Česky - 7

8 Nastavení Ovládací panely Obrazovka Vlastnosti obrazovky Spořič obrazovky Úsporné vlastnosti monitoru. Další úsporné funkce lze nastavit z nabídky Start po vybrání následující položky: Nastavení Ovládací panely Řízení spotřeby - Rozšířené. Energy Star Notebook vyrobený společností Fujitsu Siemens Computers je navržen tak, že příkon v úsporném režimu klesne pod 8 W a v režimu VYPNUTO pod 3 W. Díky tomuto novému řízení spotřeby vyhovuje notebook označení Energy Star, které uděluje agentura U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Agentura EPA odhaduje, že počítačové vybavení spotřebovává 5 procent elektřiny spotřebované v podnicích, a že tento podíl rychle roste. Kdyby se všechny osobní počítače a periferní zařízení přepnuly v době, kdy nejsou používány, do úsporného režimu, celková úspora v USA by byla až 2 miliardy dolarů za rok. Tyto úspory by také zabránily vypuštění 20 miliónů tun oxidu uhličitého do ovzduší to odpovídá provozu 5 miliónů automobilů. Společnost Fujitsu Siemens Computers jako partner Energy Star udává, že tento výrobek splňuje pokyny Energy Star pro energetickou efektivitu. Likvidace a recyklace Toto zařízení je do nejvyšší možné míry vyrobeno z materiálů, které lze recyklovat nebo likvidovat způsobem, který nepoškozuje životní prostředí. Zařízení, které je vráceno ve stavu, který odpovídá jeho normálnímu používání, lze po použití přijmout zpět a recyklovat. Všechny součásti, které nelze recyklovat, budou likvidovány způsobem přijatelným pro životní prostředí. Nevyhazujte lithiové baterie do domovního odpadu. Je nutné je likvidovat podle místních nařízení pro speciální odpad. Pokud máte nějaké dotazy týkající se likvidace, obraťte se na místní pobočku, odborný servis, nebo na adresu: Fujitsu Siemens Computers Recyclingcenter D Paderborn Tel: Fax: Osvědčení CE Dodávaná verze zařízení splňuje požadavky nařízení EEC 89/336/EEC Electromagnetic compatibility a 73/23/EEC Low voltage directive. Ujištění o vydání prohlášení o shodě Společnost Fujitsu Siemens Computers prohlašuje, že na výrobek AMILO A vydala prohlášení o shodě podle zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Skladování baterií i Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je z notebooku. Baterie nikdy neskladujte vložené v notebooku. Baterii skladujte plně nabitou. Baterie by měla být uskladněna na suchém místě při teplotě v rozmezí 0 C a +30 C. Čím nižší je skladovací teplota, tím pomaleji se baterie samovolně vybíjí. Při dlouhodobém uskladnění (delším než 2 měsíce) by před skladováním měla být baterie plně nabitá. Aby byla zachována maximální kapacita baterie, je třeba pracovat s notebookem až do jejího úplného vybití a teprve poté baterii nabít. Česky - 8

9 Přeprava notebooku Při přepravě notebooku věnujte prosím pozornost následujícím doporučením. Před cestou Zkopírujte důležitá data z pevného disku na disketu. Chcete-li notebook používat během letu, ověřte u posádky letadla, že je to povoleno. Pokud cestujete do ciziny, ověřte, že adaptér napájení lze používat při místním napětí sítě. Pokud ne, opatřete si k notebooku příslušný síťový adaptér. Nepoužívejte žádný jiný převaděč napětí! i Pokud cestujete do zahraničí, zkontrolujte, zda jsou místní elektrická síť a specifikace napájecího kabelu kompatibilní. Pokud nejsou, zakupte napájecí kabel, který vyhovuje místním podmínkám. K připojení notebooku nepoužívejte adaptér určený pro jiná elektrická zařízení. Pokud používáte modemovou kartu PC, mohou nastat problémy s místním telekomunikačním systémem. Přeprava notebooku Vyjměte všechny nosiče dat (disketa, disk CD) z jednotek. Vypněte notebook. Odpojte síťový adaptér a všechna periferní zařízení od elektrického rozvodu. Odpojte kabel síťového adaptéru a datové kabely všech periferních zařízení. Zavřete obrazovku LCD tak, aby její zámek zapadl do zamčené pozice. Pokud je nutné notebook poslat poštou, pomocí původního obalu nebo jiného vhodného obalu jej chraňte před možným poškozením způsobeným nesprávným zacházením. Přepravujte notebook v přenosné tašce určené na notebook, abyste zabránili nebezpečným otřesům a nárazům. Nevystavujte notebook rychlým změnám teplot a extrémním teplotám (např. přímému slunci za sklem v automobilu). Čištění notebooku Vypněte notebook. Vytáhněte zástrčku elektrického kabelu adaptéru ze zásuvky elektrického rozvodu. Vyjměte baterii. Návod na vyjmutí baterie je popsán v oddíle Vložení a vyjmutí baterie.! Nečistěte vnitřní části notebooku, tuto práci smí vykonávat pouze servisní technik. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující brusné látky nebo látky poškozující umělé hmoty. Zajistěte, aby do notebooku nepronikla žádná tekutina. Otřete pouzdro suchým hadříkem. Při větším znečištění použijte hadřík namočený v jemném domácím čisticím prostředku a dobře vyždímaný. K čištění klávesnice a touchpadu lze použít desinfekční ubrousky. Obrazovku LCD otřete měkkým navlhčeným hadříkem. Česky - 9

10 PŘÍPRAVA NOTEBOOKU K POUŽITÍ! Věnujte pozornost informacím uvedeným v kapitole Důležitá upozornění. Než začnete s notebookem pracovat, je nutné nabít baterii, nainstalovat dodaný software a nakonfigurovat jej. Operační systém a potřebné ovladače jsou již předem instalovány. Při dodání notebooku je baterie umístěna v prostoru pro baterii a není nabitá. Pokud chcete napájet notebook z baterie, je nutné baterii nejprve nabít. Pokud notebook používáte v běžném kancelářském prostředí, připojte jej do elektrické sítě pomocí napájecího adaptéru. Rozbalení a kontrola dodaných součástí Vybalte všechny součásti. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k nějakému poškození. Zkontrolujte, že dodané součásti odpovídají dodacímu listu. i Pokud dodávka nesouhlasí s dodacím listem, informujte okamžitě svého prodejce. Nevyhazujte originální balicí materiál jednotlivých zařízení. Uschovejte původní balicí materiál pro případ, že bude třeba zařízení zabalit kvůli přepravě. Výběr umístění Než začnete s notebookem pracovat, vyberte pro něj vhodné umístění. Při hledání místa vezměte v úvahu následující doporučení: Neumisťujte notebook na měkký podklad (koberec nebo čalounění). Prostor okolo nožiček notebooku musí být volný. Umístěte notebook na pevný, rovný a neklouzavý povrch. Vzhledem k mnoha různým používaným povrchovým úpravám nábytku je možné, že gumové nožičky notebooku zanechají na povrchu, na kterém stojí, otisk. Neumisťujte napájecí adaptér na povrch citlivý na teplo. Síťový adaptér by měl být umístěn dále než 200 mm od notebooku. Aby bylo zajištěno přiměřené větrání, neumisťujte žádné předměty blíže než 100 mm od notebooku a adaptéru. Nikdy nezakrývejte ventilační otvory notebooku ani napájecího adaptéru. Nevystavujte notebook extrémním podmínkám prostředí. Chraňte jej před prachem, vlhkostí a horkem. Česky - 10

11 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU! Věnujte pozornost informacím uvedeným v oddíle Výběr umístění. Dodávaný napájecí kabel odpovídá požadavkům země, ve které je notebook zakoupen. Ověřte, že napájecí kabel je schválen pro použití v zemi, ve které ho chcete používat. Zástrčka přívodního kabelu napájecího adaptéru by měla být zapojena do zásuvky pouze v případě, že je napájecí adaptér připojen k notebooku. Při dodání notebooku je baterie umístěna v prostoru pro baterii. Nepoužívejte tento napájecí adaptér k jiným notebookům a zařízením. Nepoužívejte napájecí adaptér, který není určen speciálně pro tento notebook. Připojte kabel napájecího adaptéru do zdířky DC (DC IN) notebooku (1). Připojte kabel napájení k adaptéru. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky elektrického rozvodu. Indikátor napájení baterií se rozsvítí. Baterie notebooku se nabíjí. 1 i Význam jednotlivých indikátorů naleznete v sekci Indikátory v kapitole Práce s notebookem. Česky - 11

12 PRÁCE S NOTEBOOKEM V této kapitole jsou popsány základy používání notebooku. Informace o tom, jak připojit k notebooku další zařízení (např. myš nebo tiskárnu), najdete v kapitole Připojení externích zařízení.! Věnujte pozornost informacím uvedeným v kapitole Důležitá upozornění. Pohledy V této kapitole jsou zobrazeny nejrůznější hardwarové části notebooku. Návod vás seznámí s těmi nejdůležitějšími, aby vaše další práce s notebookem byla příjemnější a rychlejší. Vnitřní pohled = zámky obrazovky LCD 2 = panel obrazovky LCD 3 = tlačítka pro rychlé spouštění aplikací 4 = vypínač WLAN (dle konfigurace) 5 = mikrofon 6 = touchpad 7 = tlačítka touchpadu s rolovacím tlačítkem uprostřed 8 = disketová jednotka 9 = indikátory stavu 10 = reproduktory 11 = klávesnice 12 = tlačítko vypínání 13 = senzor zavření displeje LCD 14 = indikátory stavu klávesnice Česky - 12

13 Přední strana = zámek obrazovky LCD 2 = indikátory stavu 3 = reproduktory 4 = disketová jednotka Pravá strana = zvukový vstup pro mikrofon 2 = zvukový výstup pro sluchátka 3 = otvor pro karty PC 4 = konektor síťové karty 5 = konektor modemu 6 = port PS/2 (pro připojení myši nebo klávesnice) Levá strana = optická jednotka 2 = indikátory stavu 3 = tlačítko pro vysunutí nebo vložení disku 4 = otvor pro ruční otevření optické jednotky Česky - 13

14 Návod k obsluze AMILO A Zadní strana = otvor pro zámek Kensington 2 = konektor napájení 3 = rozhraní pro připojení monitoru 4 = paralelní port = sériový port 6 = výstup S-Video 7 = IEEE1394 rozhraní FireWire 8 = porty USB Spodní strana = pevný disk 2 = zámek baterie 3 = zámek baterie 4 = baterie 5 = krytka paměťových slotů Česky - 14

15 Zapnutí a vypnutí notebooku Zapnutí notebooku 2 Posuňte zámek displeje LCD doprava a otevřete panel obrazovky LCD. 1 Zapněte notebook stisknutím tlačítka vypínání.! Po zapnutí notebooku je prováděn automatický test systému (Power On Self Test). Nikdy nevypínejte notebook v průběhu tohoto testu. i Pokud jste nastavili použití hesla, musíte vždy před spuštěním operačního systému toto heslo zadat. Vypnutí notebooku Správně ukončete spuštěný operační systém. Pokud se notebook nevypne automaticky, stiskněte tlačítko vypínání. Zavřete obrazovku LCD notebooku tak, aby její zámek zapadl do zamčené pozice. Česky - 15

16 Indikátory Na displeji indikátorů notebooku se zobrazují následující ikony: Indikátor zapnutí Indikátor baterie Indikátor pevného disku Indikátor disketové jednotky A 1 Indikátor Caps Lock Indikátor Num Lock Indikátor Scroll Lock Význam symbolů je následující: Indikátor zapnutí Indikátor svítí zeleně: Notebook je zapnutý. Indikátor svítí oranžově: Notebook je v úsporném režimu. Indikátor nesvítí: Notebook je vypnutý. Indikátor baterie Indikátor svítí zeleně: Baterie je plně nabitá a k notebooku je připojen napájecí adaptér. Indikátor bliká zeleně (1 sekundu svítí, 3 sekundy nesvítí): Baterie se dobíjí. Indikátor svítí oranžově: Baterie je téměř vybitá. Zbývající kapacita baterie je cca 5-10%. Indikátor bliká oranžově: Baterie je téměř prázdná. Zbývající kapacita baterie je menší než 4%. Indikátor svítí červeně: Baterie je porouchaná, nebo teplota baterie je mimo provozní hodnoty (extrémně vysoká nebo extrémně nízká). Indikátor nesvítí: Notebook je vypnutý, nebo neběží na baterie (pouze s napájecím adaptérem). Indikátor pevného disku Indikátor bliká zeleně, pokud systém přistupuje na pevný disk Indikátor disketové jednotky Indikátor bliká zeleně, pokud systém přistupuje na disketu v disketové jednotce. Pokud systém přistupuje na disketu, nevyjímejte disketu z disketové mechaniky. Česky - 16

17 1 A Indikátor Num Lock Byla stisknuta klávesa [Num]. Je možno vkládat číslice, které jsou vyznačeny na horním pravém okraji kláves integrované numerické klávesnice. Indikátor Caps Lock Byla stisknuta klávesa [Caps Lock]. Všechny vkládané znaky se vkládají jako velká písmena. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Indikátor Scroll Lock Byla stisknuta kombinace kláves [Fn] + [Scr]. Význam této funkce se liší podle použitých programů. Klávesnice Klávesnice nabízí všechny funkce moderní vylepšené klávesnice. Některé funkce zdokonalené klávesnice se spouští kombinacemi kláves. Následující popis kláves a kombinací kláves se vztahuje k systému Windows. Backspace Klávesa Backspace Klávesou Backspace odstraníte znak vlevo od kurzoru. Tab Caps Lock Shift Alt Gr Tabulátor (Tab) Klávesou Tabulátor přesunete kurzor na následující zarážku tabulátoru. Klávesa Enter Klávesa Enter určuje konec příkazového řádku. Zadaný příkaz se po stisknutí klávesy Enter provede. Klávesa Caps Lock Klávesou Caps Lock lze aktivovat režim psaní velkých písmen (rozsvítí se kontrolka CapsLK). Funkce Caps Lock způsobí, že všechna psaná písmena budou velká. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Chcete-li funkci Caps Lock vypnout, stiskněte opět klávesu Caps Lock. Klávesa Shift Při stisku klávesy Shift se změní velikost psaného písmena. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Klávesa Alt Gr Stisknutí klávesy [Alt Gr] umožňuje psát znaky uvedené na klávese dole vpravo. Česky - 17

18 Fn Pause Untbr Klávesa Fn Stisknutím klávesy [Fn] se zpřístupní speciální funkce uvedená na dolní straně klávesy (viz Kombinace kláves ). Kurzorové klávesy Kurzorové klávesy posunují kurzor ve směru šipky na klávese, tedy nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Klávesa Break Pause Klávesa [Pause] dočasně zastaví výstup na obrazovku. Výstup na obrazovku se obnoví stiskem libovolné klávesy. Funkční klávesy Na klávesnici naleznete celkem 12 funkčních kláves (prosím nezaměňujte s klávesou [Fn]). F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pad Lk Num Lk Scroll Lk Klávesy [F1] až [F12] se nazývají funkční, protože s jejich pomocí je možné spouštět předem nadefinované akce v různých programech. Klávesy s dodatečným symbolem umožňují speciální funkce v kombinaci s klávesou [Fn]. Klávesy Windows Klávesa Start (v systému Windows) Klávesa Start otevře nabídku Start systému Windows. Klávesa Nabídka (v systému Windows) Klávesou Nabídka se otevře nabídka pro vybranou položku. Numerická klávesnice / ( ) = 7 { 8 [ 9 ] 0 } U I O P x J K L Ö M ; : _ µ,. - 0, 1 = znaky přístupné při zhasnutém indikátoru NumLK (viz Indikátory ). 2 = znaky přístupné při rozsvíceném indikátoru NumLK (viz Indikátory ). Je-li numerická klávesnice zapnutá (svítí indikátor NumLK), lze psát znaky, které jsou na klávesách vpravo nahoře. Česky - 18

19 Kombinace kláves Následující popis kombinací kláves se vztahuje k používání klávesnice v systému Microsoft Windows. Některé z uvedených kombinací nemusejí při použití v jiných operačních systémech a s některými ovladači zařízení fungovat. Postup pro stisknutí kombinace kláves: Stiskněte a přidržte první klávesu kombinace. S přidrženou první klávesou stiskněte další klávesu (nebo klávesy) dané kombinace. Fn + Fn + Fn Ctrl + + F5 C Shift + Tab Snížení jasu displeje Tato kombinace kláves sníží jas displeje. Zvýšení jasu displeje Tato kombinace kláves zvýší jas displeje. Přepínání mezi interní a externí obrazovkou Po připojení externího monitoru lze touto kombinací kláves zvolit, na kterou obrazovku bude zobrazen výstup. Můžete zvolit: výstup pouze na interní obrazovku LCD notebooku, výstup pouze na externí monitor, výstup na obrazovce LCD i na externím monitoru. Zastavení právě probíhající operace Touto kombinací kláves lze zastavit právě probíhající operaci, aniž by se vyprázdnila vyrovnávací paměť klávesnice. Backtab (Shift+Tab) Touto kombinací kláves lze přesunout kurzor na pozici předchozí zarážky tabulátoru. Kombinace kláves Windows E R F Ctrl Pause Break F Průzkumník Windows Tato kombinace kláves otevře program Průzkumník ve Windows. Dialog Spustit Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Spustit. Výsledky hledání Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Výsledky hledání. Výsledky hledání Počítač Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Výsledky hledání počítač. Vlastnosti systému Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Vlastnosti systému. Česky - 19

20 Tlačítka pro rychlé spouštění aplikací Váš notebook je vybaven tlačítky pro rychlé spouštění aplikací = Internet: Tímto tlačítkem rychle spustíte váš přednastavený internetový prohlížeč. 2 = Tímto tlačítkem rychle spustíte váš přednastavený poštovní klient. Touchpad a tlačítka touchpadu! Udržujte touchpad čistý. Chraňte jej před prachem, tekutinami a mastnotou. Pokud máte zašpiněné prsty, touchpad nepoužívejte. Na touchpad ani tlačítka touchpadu nepokládejte těžké předměty (například knihy). Pomocí touchpadu lze pohybovat ukazatelem myši po obrazovce. Tlačítka touchpadu umožňují výběr a spouštění příkazů. Odpovídají tlačítkům na běžné myši. 1 = levé tlačítko touchpadu 2 = rolovací tlačítko 3 = pravé tlačítko touchpadu Pohyb ukazatele Pohybujte prstem po touchpadu. Ukazatel se bude pohybovat stejně jako prst. Výběr položky Posuňte ukazatel na položku, kterou chcete vybrat. Klepněte na touchpad, nebo stiskněte levé tlačítko. Položka se vybere. Česky - 20

21 Spuštění příkazu Posuňte ukazatel na pole, které chcete vybrat. Klepněte dvakrát na touchpad, nebo dvakrát stiskněte levé tlačítko. Příkaz se provede. Přetažení objektu Posuňte ukazatel na položku, kterou chcete vybrat. Vyberte požadovaný objekt a ponechejte prst na touchpadu. Přetáhněte objekt na požadované místo. Zvedněte prst z touchpadu. Položka se přesune. Rolování obrazu Posuňte ukazatel nad rolovací lištu. Zmáčkněte rolovací tlačítko na té straně, která odpovídá zvolenému směru rolování. Držte tlačítko tak dlouho, dokud se nedostanete na oddíl okna nebo aplikace, který hledáte. Požadovaný oddíl okna nebo aplikace je viditelný. Nastavení obrazovky Nastavení rozlišení v systému Windows Rozlišení obrazovky lze nastavit v okně, které se otevře vybráním příkazu Start Nastavení Ovládací panely Obrazovka Nastavení v poli Rozlišení. Nastavení velikosti písma v systému Windows V okně Start Nastavení Ovládací panely Obrazovka Nastavení lze v poli Velikost písma zvolit velké nebo malé písmo. Nastavení jasu obrazovky Jas obrazovky LCD lze upravit pomocí kláves [Fn] a [F6] nebo [F7]: Kombinace kláves [Fn] a [F6] sníží jas obrazovky, kombinace [Fn] a [F7] jas zvýší. Synchronizace zobrazení na obrazovce LCD a externím monitoru Notebook podporuje současné zobrazování na obrazovku LCD a externí monitor. Pokud se na obrazovce LCD obraz nezobrazuje správně, stiskněte několikrát kombinaci kláves [Fn] + [F10], nebo vypněte a opět zapněte externí monitor. Tím dosáhnete správné synchronizace obrazu. Nastavení rychlosti ukazatele V systému Windows lze rychlost ukazatele myši nastavit po otevření okna příkazem Start Nastavení Ovládací panely Myš na kartě Pohyb. V systému Linux lze změnit rychlost ukazatele myši v nabídce Start Application KDE Control center - Peripherals Mouse. Česky - 21

22 Baterie Baterie je jednou z nejdůležitějších součástí notebooku. Není-li notebook připojen do elektrické sítě, je napájen vestavěnou baterií. Správným zacházením s baterií můžete prodloužit její životnost. Průměrná životnost baterie je přibližně 500 cyklů nabití a vybití. Životnost baterie lze prodloužit využíváním dostupných úsporných funkcí.! Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Dávejte pozor, abyste neupustili baterie nebo jinak nepoškodili jejich obal (nebezpečí požáru). Jsou-li dobíjecí baterie poškozené, nesmějí se dále používat. Nedotýkejte se kontaktů baterií. Nikdy nepropojujte kladné a záporné kontakty baterie. Použité baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení (speciální odpad). V kapitole Důležitá upozornění si prostudujte pokyny pro uskladnění baterie. Dobíjení, péče a údržba baterie Nabíjení baterie se zahájí po připojení notebooku do sítě pomocí napájecího adaptéru. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě okolí mezi 5 C a 40 C. V režimu napájení z baterie lze pracovat do chvíle, než se ozve akustický signál a indikátor baterie na panelu indikátorů stavu začne blikat. Baterii není vhodné začít dobíjet dříve. Pokud po výše popsaném signálu nepřipojíte do pěti minut notebook k napájecímu adaptéru, automaticky přejde do režimu úspory energie nebo se vypne. Uložení baterie Baterii skladujte plně nabitou. Uchovávejte ji při teplotě v rozmezí 0 C až +30 C (32 až 122 stupňů Fahrenheita). Čím nižší je skladovací teplota, tím pomaleji se baterie samovolně vybíjí. Při dlouhodobém uskladnění (delším než 2 měsíce) by před skladováním měla být baterie plně nabitá. Aby bylo možné opět využít plnou kapacitu baterie, je třeba ji úplně vybít a znovu plně nabít. i Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je z notebooku. Baterie nikdy neskladujte vložené v notebooku. Monitorování úrovně nabití baterie Během mobilního provozu lze pro monitorování úspory energie v systému Windows použít měřič nabití baterie. Na hlavním panelu je zobrazena ikona baterie. Při umístění ukazatele na ikonu baterie se zobrazí úroveň nabití baterie modrým sloupcem. S postupem vybíjení baterie se tento modrý sloupec zmenšuje. Česky - 22

23 Vložení a vyjmutí baterie! Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Při vkládání nebo vyjímání baterie nikdy nepoužívejte násilí. Zajistěte, aby do otvorů nezapadly žádné předměty. Vypněte notebook. Zavřete panel obrazovky LCD. Odpojte napájecí kabel od zásuvky elektrického rozvodu. Odpojte od notebooku všechny kabely. Umístěte notebook na rovný povrch. Obraťte notebook. Vyjmutí baterie Posuňte zámek baterie (1) ve směru šipky. Posuňte zámek baterie (2) ve směru šipky. 2 Vyjměte baterii. 1 Vložení baterie a Umístěte baterii ke hraně notebooku (1). Zacvakněte baterii. Česky - 23

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Motorola MC35 stručný návod k použití

Motorola MC35 stručný návod k použití Motorola MC35 stručný návod k použití Obecný popis Obr.1 obecný popis 1. LCD Dotykový displej 2. GSM Stav/Signalizace LED 3. Tlačítko ovládání hlasitosti 4. Přepínač Kamera/Čárový kód 5. Tlačítko Reset

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture)

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture) O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

Stručný návod k rychlému použití

Stručný návod k rychlému použití Audiopřehrávač Philips GoGear CZ SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Stručný návod k rychlému použití Začínáme Celkový pohled

Více

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H Informace o výrobku E A C F G H A: Vypínač : Napájení střídavým proudem: svítí zeleně Napájení z : bliká zeleně C: Napájení střídavým proudem: indikace příkonu Napájení z : indikace kapacity D: Indikátor

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení přenosného pevného disku 5 Technická podpora 6 Podmínky omezené

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více