A M I L O A. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A M I L O A. Návod k obsluze"

Transkript

1 A M I L O A Návod k obsluze

2 Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách Intel je registrovaná ochranná známka, Pentium a Celeron jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation, USA. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. OS/2 a PS/2 jsou registrované ochranné známky společnosti International Business Machines, Inc. Copyright Fujitsu Siemens Computers 2002 Všechna práva, včetně práva na překlad, na reprodukci tiskem nebo kopírováním i jednotlivých částí, jsou vyhrazena. Všechna patentová práva, vyplývající z registrace ochranných známek, součásti nebo designu výrobku, jsou vyhrazena. Dodávky dle možností. Práva na změny technických specifikací výrobku jsou vyhrazena. Vydal: Fujitsu Siemens Computers s.r.o., 2002 Česky - 2

3 OBSAH ÚVOD... 5 Konvence značení... 5 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 6 Bezpečnost... 6 Poznámky výrobce... 7 Osvědčení CE... 8 Ujištění o vydání prohlášení o shodě... 8 Skladování baterií... 8 Přeprava notebooku... 9 Čištění notebooku... 9 PŘÍPRAVA NOTEBOOKU K POUŽITÍ Rozbalení a kontrola dodaných součástí Výběr umístění PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU PRÁCE S NOTEBOOKEM Pohledy Zapnutí a vypnutí notebooku Indikátory Klávesnice Tlačítka pro rychlé spouštění aplikací Touchpad a tlačítka touchpadu Nastavení obrazovky Baterie Používání funkcí správy napájení Pevný disk Karty PC Optická jednotka Disketová jednotka Mikrofon a reproduktory Integrovaný modem 56k Připojení sítě / připraveno pro DSL FUNKCE ZABEZPEČENÍ Přehled všech funkcí zabezpečení Stručný přehled funkcí zabezpečení Použití zámku Kensington PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Porty Připojení externího monitoru Česky - 3

4 Připojení externí klávesnice nebo myši Použití paralelního portu Připojení zařízení USB...34 Připojení externích zvukových zařízení Zásuvka IEEE1394 (FireWire) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A TIPY Instalace nového softwaru Uložení a obnovení systémových souborů Obnova obsahu pevného disku v systému Windows V notebooku je chybný údaj data nebo času Obrazovka LCD notebooku zůstává prázdná Je obtížné číst z obrazovky LCD Obrazovka externího monitoru zůstává prázdná Obrazovka externího monitoru je prázdná nebo je obraz nestabilní (pouze v systému Windows) Notebook nelze spustit Notebook přestal pracovat Myš nefunguje Na disketu nelze zapisovat Tiskárna netiskne Akustické výstrahy Chybová hlášení na obrazovce TECHNICKÉ ÚDAJE Notebook Baterie Napájecí adaptér Česky - 4

5 ÚVOD Děkujeme, že jste si zakoupili notebook AMILO společnosti Fujitsu Siemens Computers. Inovativní technologie a ergonomický design vytvářejí z notebooku AMILO ideální nástroj pro nasazení v domácnosti nebo v kanceláři. V závislosti na konfiguraci může být váš notebook vybaven až 1 GB operační paměti, harddiskem o kapacitě až 40 GB, jednotkou DVD nebo kombinovanou jednotkou (DVD/CD-RW). Notebook lze dále rozšířit o karty PC Card, které se vkládají do zabudovaných slotů na boku přístroje. Můžete ho připojit k internetu pomocí zabudovaného modemu nebo do firemní sítě pomocí zabudované karty LAN. Jako doplněk je ve vašem notebooku výstup na S-Video zařízení nebo externí monitor a rozhraní IEEE1394 (FireWire) pro připojení vysokokapacitních úložných zařízení nebo digitálních kamer. Notebook AMILO je dodáván s předinstalovaným operačním systémem a dodatečným balíkem softwaru pro snazší používání. V tomto návodu k obsluze jsou uvedeny informace o uvedení notebooku do provozu a o jeho běžném používání. Další informace o notebooku naleznete v následujících dokumentech: v příručce Bezpečnost a záruka, v příručce Začínáme, v dokumentaci k operačnímu systému, v informačních souborech (např. s příponou TXT, DOC, WRI, HLP). Konvence značení V tomto návodu se používají následující symboly:! i Označuje informace důležité pro ochranu zdraví a pro ochranu zařízení proti fyzickému poškození. Nedodržení těchto instrukcí může vést ke ztrátě dat, znehodnocení záruky, zničení notebooku nebo k ohrožení života. Označuje informace, které jsou důležité pro správné používání systému. Text následující za tímto symbolem popisuje akce, které je nutné provádět v uvedeném pořadí. Toto písmo označuje výstupy na obrazovce. Toto písmo označuje názvy programů, příkazy a položky nabídek. Uvozovky označují názvy kapitol, nosiče dat a termíny, které mají být zdůrazněny. Česky - 5

6 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ V tomto oddílu jsou uvedeny základní bezpečnostní informace týkající se notebooku. Další užitečné informace jsou uvedeny v poznámkách výrobce. Bezpečnost! Věnujte pozornost informacím uvedeným v příručce Bezpečnost a záruka a následujícím bezpečnostním informacím. Nepřehlédněte v návodu odstavce označené symbolem vlevo. V průběhu instalace a před uvedením zařízení do provozu si prosím prostudujte a dodržujte pokyny týkající se podmínek prostředí uvedené v kapitole Technické údaje a pokyny uvedené v kapitole Příprava notebooku k použití. Při čištění zařízení dodržujte příslušné pokyny z odstavce Čištění notebooku. Při připojování a odpojování kabelů postupujte podle příslušných pokynů z tohoto návodu k obsluze. Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Neponechávejte baterie v notebooku po dlouhou dobu. Buďte pozorní, abyste neupustili baterie nebo jinak nepoškodili jejich obal (nebezpečí požáru). Jsou-li dobíjecí baterie poškozené, nesmějí se dále používat. Nedotýkejte se kontaktů baterií. Nikdy nepropojujte kladné a záporné kontakty baterie. Použité baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení (speciální odpad). V notebooku je nainstalována lithiová baterie (knoflíkový článek) sloužící pro napájení paměti reálného času. Prosím berte na vědomí, že: Lithiovou baterii smí měnit pouze oprávněná osoba se speciálním školením. Nesprávné zacházení může vést k nebezpečí výbuchu. Lithiovou baterii lze nahradit pouze shodnou baterií, nebo baterií doporučenou výrobcem. Lithiové baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení pro speciální odpad. Všechny baterie obsahující znečišťující látky jsou označené jedním z následujících symbolů (přeškrtnutá popelnice). Tento notebook vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro zařízení na zpracování dat. V případě, že máte dotazy na možnost používání notebooku v určitém prostředí, kontaktujte svého prodejce nebo odborný servis. Česky - 6

7 Poznámky k instalaci a vyjímání desek a modulů! Opravovat zařízení smí pouze kvalifikovaný technik. Neodborné otevření nebo nesprávná oprava může ohrozit zdraví uživatele (úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru). Desky obsahující zařízení citlivá na elektrostatický náboj (ESD) lze identifikovat pomocí tohoto označení. Při manipulaci s deskou osazenou zařízeními ESD je za každých okolností nutné dodržet následující pokyny: Před prací s deskou vždy vybijte statický náboj (například se dotkněte uzemněného předmětu). Použitá zařízení a nástroje musejí být bez statického náboje. Před vložením nebo vyjmutím desky obsahující zařízení ESD odpojte napájecí kabel od elektrického rozvodu. Desky obsahující zařízení ESD vždy držte za okraje. Nikdy se nedotýkejte pinů nebo vodičů na deskách osazených zařízeními ESD. Poznámky výrobce Uschovejte tento návod k obsluze společně se zařízením. Poskytnete-li toto zařízení jiným uživatelům, měli byste návod přiložit. Technologie chráněná autorskými právy V produktu je použita technologie ochrany autorských práv, která je chráněna metodou nároků některých amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví, která vlastní společnost Macrovision Corporation a jiní vlastníci práv. Použití této ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno pro použití v domácnosti nebo jiné omezené prohlížení, pokud společnost Macrovision Corporation nepovolí její jiné použití. Zpětná analýza a rozklad nejsou povoleny. Úspora energie Pokud notebook nebudete používat, vypněte jej. Využívejte úsporné funkce zařízení (viz Práce s notebookem ). Při zapnutí funkcí správy napájení spotřebuje notebook méně elektrické energie. Je tedy možné pracovat déle, než bude nutné znovu nabít baterii. Úspora energie v systému Windows Je-li k notebooku připojen monitor s funkcí úspory elektrické energie, lze na kartě Spořič obrazovky aktivovat úsporné funkce monitoru. V nabídce Start vyberte následující položku: Česky - 7

8 Nastavení Ovládací panely Obrazovka Vlastnosti obrazovky Spořič obrazovky Úsporné vlastnosti monitoru. Další úsporné funkce lze nastavit z nabídky Start po vybrání následující položky: Nastavení Ovládací panely Řízení spotřeby - Rozšířené. Energy Star Notebook vyrobený společností Fujitsu Siemens Computers je navržen tak, že příkon v úsporném režimu klesne pod 8 W a v režimu VYPNUTO pod 3 W. Díky tomuto novému řízení spotřeby vyhovuje notebook označení Energy Star, které uděluje agentura U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Agentura EPA odhaduje, že počítačové vybavení spotřebovává 5 procent elektřiny spotřebované v podnicích, a že tento podíl rychle roste. Kdyby se všechny osobní počítače a periferní zařízení přepnuly v době, kdy nejsou používány, do úsporného režimu, celková úspora v USA by byla až 2 miliardy dolarů za rok. Tyto úspory by také zabránily vypuštění 20 miliónů tun oxidu uhličitého do ovzduší to odpovídá provozu 5 miliónů automobilů. Společnost Fujitsu Siemens Computers jako partner Energy Star udává, že tento výrobek splňuje pokyny Energy Star pro energetickou efektivitu. Likvidace a recyklace Toto zařízení je do nejvyšší možné míry vyrobeno z materiálů, které lze recyklovat nebo likvidovat způsobem, který nepoškozuje životní prostředí. Zařízení, které je vráceno ve stavu, který odpovídá jeho normálnímu používání, lze po použití přijmout zpět a recyklovat. Všechny součásti, které nelze recyklovat, budou likvidovány způsobem přijatelným pro životní prostředí. Nevyhazujte lithiové baterie do domovního odpadu. Je nutné je likvidovat podle místních nařízení pro speciální odpad. Pokud máte nějaké dotazy týkající se likvidace, obraťte se na místní pobočku, odborný servis, nebo na adresu: Fujitsu Siemens Computers Recyclingcenter D Paderborn Tel: Fax: Osvědčení CE Dodávaná verze zařízení splňuje požadavky nařízení EEC 89/336/EEC Electromagnetic compatibility a 73/23/EEC Low voltage directive. Ujištění o vydání prohlášení o shodě Společnost Fujitsu Siemens Computers prohlašuje, že na výrobek AMILO A vydala prohlášení o shodě podle zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Skladování baterií i Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je z notebooku. Baterie nikdy neskladujte vložené v notebooku. Baterii skladujte plně nabitou. Baterie by měla být uskladněna na suchém místě při teplotě v rozmezí 0 C a +30 C. Čím nižší je skladovací teplota, tím pomaleji se baterie samovolně vybíjí. Při dlouhodobém uskladnění (delším než 2 měsíce) by před skladováním měla být baterie plně nabitá. Aby byla zachována maximální kapacita baterie, je třeba pracovat s notebookem až do jejího úplného vybití a teprve poté baterii nabít. Česky - 8

9 Přeprava notebooku Při přepravě notebooku věnujte prosím pozornost následujícím doporučením. Před cestou Zkopírujte důležitá data z pevného disku na disketu. Chcete-li notebook používat během letu, ověřte u posádky letadla, že je to povoleno. Pokud cestujete do ciziny, ověřte, že adaptér napájení lze používat při místním napětí sítě. Pokud ne, opatřete si k notebooku příslušný síťový adaptér. Nepoužívejte žádný jiný převaděč napětí! i Pokud cestujete do zahraničí, zkontrolujte, zda jsou místní elektrická síť a specifikace napájecího kabelu kompatibilní. Pokud nejsou, zakupte napájecí kabel, který vyhovuje místním podmínkám. K připojení notebooku nepoužívejte adaptér určený pro jiná elektrická zařízení. Pokud používáte modemovou kartu PC, mohou nastat problémy s místním telekomunikačním systémem. Přeprava notebooku Vyjměte všechny nosiče dat (disketa, disk CD) z jednotek. Vypněte notebook. Odpojte síťový adaptér a všechna periferní zařízení od elektrického rozvodu. Odpojte kabel síťového adaptéru a datové kabely všech periferních zařízení. Zavřete obrazovku LCD tak, aby její zámek zapadl do zamčené pozice. Pokud je nutné notebook poslat poštou, pomocí původního obalu nebo jiného vhodného obalu jej chraňte před možným poškozením způsobeným nesprávným zacházením. Přepravujte notebook v přenosné tašce určené na notebook, abyste zabránili nebezpečným otřesům a nárazům. Nevystavujte notebook rychlým změnám teplot a extrémním teplotám (např. přímému slunci za sklem v automobilu). Čištění notebooku Vypněte notebook. Vytáhněte zástrčku elektrického kabelu adaptéru ze zásuvky elektrického rozvodu. Vyjměte baterii. Návod na vyjmutí baterie je popsán v oddíle Vložení a vyjmutí baterie.! Nečistěte vnitřní části notebooku, tuto práci smí vykonávat pouze servisní technik. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující brusné látky nebo látky poškozující umělé hmoty. Zajistěte, aby do notebooku nepronikla žádná tekutina. Otřete pouzdro suchým hadříkem. Při větším znečištění použijte hadřík namočený v jemném domácím čisticím prostředku a dobře vyždímaný. K čištění klávesnice a touchpadu lze použít desinfekční ubrousky. Obrazovku LCD otřete měkkým navlhčeným hadříkem. Česky - 9

10 PŘÍPRAVA NOTEBOOKU K POUŽITÍ! Věnujte pozornost informacím uvedeným v kapitole Důležitá upozornění. Než začnete s notebookem pracovat, je nutné nabít baterii, nainstalovat dodaný software a nakonfigurovat jej. Operační systém a potřebné ovladače jsou již předem instalovány. Při dodání notebooku je baterie umístěna v prostoru pro baterii a není nabitá. Pokud chcete napájet notebook z baterie, je nutné baterii nejprve nabít. Pokud notebook používáte v běžném kancelářském prostředí, připojte jej do elektrické sítě pomocí napájecího adaptéru. Rozbalení a kontrola dodaných součástí Vybalte všechny součásti. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k nějakému poškození. Zkontrolujte, že dodané součásti odpovídají dodacímu listu. i Pokud dodávka nesouhlasí s dodacím listem, informujte okamžitě svého prodejce. Nevyhazujte originální balicí materiál jednotlivých zařízení. Uschovejte původní balicí materiál pro případ, že bude třeba zařízení zabalit kvůli přepravě. Výběr umístění Než začnete s notebookem pracovat, vyberte pro něj vhodné umístění. Při hledání místa vezměte v úvahu následující doporučení: Neumisťujte notebook na měkký podklad (koberec nebo čalounění). Prostor okolo nožiček notebooku musí být volný. Umístěte notebook na pevný, rovný a neklouzavý povrch. Vzhledem k mnoha různým používaným povrchovým úpravám nábytku je možné, že gumové nožičky notebooku zanechají na povrchu, na kterém stojí, otisk. Neumisťujte napájecí adaptér na povrch citlivý na teplo. Síťový adaptér by měl být umístěn dále než 200 mm od notebooku. Aby bylo zajištěno přiměřené větrání, neumisťujte žádné předměty blíže než 100 mm od notebooku a adaptéru. Nikdy nezakrývejte ventilační otvory notebooku ani napájecího adaptéru. Nevystavujte notebook extrémním podmínkám prostředí. Chraňte jej před prachem, vlhkostí a horkem. Česky - 10

11 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU! Věnujte pozornost informacím uvedeným v oddíle Výběr umístění. Dodávaný napájecí kabel odpovídá požadavkům země, ve které je notebook zakoupen. Ověřte, že napájecí kabel je schválen pro použití v zemi, ve které ho chcete používat. Zástrčka přívodního kabelu napájecího adaptéru by měla být zapojena do zásuvky pouze v případě, že je napájecí adaptér připojen k notebooku. Při dodání notebooku je baterie umístěna v prostoru pro baterii. Nepoužívejte tento napájecí adaptér k jiným notebookům a zařízením. Nepoužívejte napájecí adaptér, který není určen speciálně pro tento notebook. Připojte kabel napájecího adaptéru do zdířky DC (DC IN) notebooku (1). Připojte kabel napájení k adaptéru. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky elektrického rozvodu. Indikátor napájení baterií se rozsvítí. Baterie notebooku se nabíjí. 1 i Význam jednotlivých indikátorů naleznete v sekci Indikátory v kapitole Práce s notebookem. Česky - 11

12 PRÁCE S NOTEBOOKEM V této kapitole jsou popsány základy používání notebooku. Informace o tom, jak připojit k notebooku další zařízení (např. myš nebo tiskárnu), najdete v kapitole Připojení externích zařízení.! Věnujte pozornost informacím uvedeným v kapitole Důležitá upozornění. Pohledy V této kapitole jsou zobrazeny nejrůznější hardwarové části notebooku. Návod vás seznámí s těmi nejdůležitějšími, aby vaše další práce s notebookem byla příjemnější a rychlejší. Vnitřní pohled = zámky obrazovky LCD 2 = panel obrazovky LCD 3 = tlačítka pro rychlé spouštění aplikací 4 = vypínač WLAN (dle konfigurace) 5 = mikrofon 6 = touchpad 7 = tlačítka touchpadu s rolovacím tlačítkem uprostřed 8 = disketová jednotka 9 = indikátory stavu 10 = reproduktory 11 = klávesnice 12 = tlačítko vypínání 13 = senzor zavření displeje LCD 14 = indikátory stavu klávesnice Česky - 12

13 Přední strana = zámek obrazovky LCD 2 = indikátory stavu 3 = reproduktory 4 = disketová jednotka Pravá strana = zvukový vstup pro mikrofon 2 = zvukový výstup pro sluchátka 3 = otvor pro karty PC 4 = konektor síťové karty 5 = konektor modemu 6 = port PS/2 (pro připojení myši nebo klávesnice) Levá strana = optická jednotka 2 = indikátory stavu 3 = tlačítko pro vysunutí nebo vložení disku 4 = otvor pro ruční otevření optické jednotky Česky - 13

14 Návod k obsluze AMILO A Zadní strana = otvor pro zámek Kensington 2 = konektor napájení 3 = rozhraní pro připojení monitoru 4 = paralelní port = sériový port 6 = výstup S-Video 7 = IEEE1394 rozhraní FireWire 8 = porty USB Spodní strana = pevný disk 2 = zámek baterie 3 = zámek baterie 4 = baterie 5 = krytka paměťových slotů Česky - 14

15 Zapnutí a vypnutí notebooku Zapnutí notebooku 2 Posuňte zámek displeje LCD doprava a otevřete panel obrazovky LCD. 1 Zapněte notebook stisknutím tlačítka vypínání.! Po zapnutí notebooku je prováděn automatický test systému (Power On Self Test). Nikdy nevypínejte notebook v průběhu tohoto testu. i Pokud jste nastavili použití hesla, musíte vždy před spuštěním operačního systému toto heslo zadat. Vypnutí notebooku Správně ukončete spuštěný operační systém. Pokud se notebook nevypne automaticky, stiskněte tlačítko vypínání. Zavřete obrazovku LCD notebooku tak, aby její zámek zapadl do zamčené pozice. Česky - 15

16 Indikátory Na displeji indikátorů notebooku se zobrazují následující ikony: Indikátor zapnutí Indikátor baterie Indikátor pevného disku Indikátor disketové jednotky A 1 Indikátor Caps Lock Indikátor Num Lock Indikátor Scroll Lock Význam symbolů je následující: Indikátor zapnutí Indikátor svítí zeleně: Notebook je zapnutý. Indikátor svítí oranžově: Notebook je v úsporném režimu. Indikátor nesvítí: Notebook je vypnutý. Indikátor baterie Indikátor svítí zeleně: Baterie je plně nabitá a k notebooku je připojen napájecí adaptér. Indikátor bliká zeleně (1 sekundu svítí, 3 sekundy nesvítí): Baterie se dobíjí. Indikátor svítí oranžově: Baterie je téměř vybitá. Zbývající kapacita baterie je cca 5-10%. Indikátor bliká oranžově: Baterie je téměř prázdná. Zbývající kapacita baterie je menší než 4%. Indikátor svítí červeně: Baterie je porouchaná, nebo teplota baterie je mimo provozní hodnoty (extrémně vysoká nebo extrémně nízká). Indikátor nesvítí: Notebook je vypnutý, nebo neběží na baterie (pouze s napájecím adaptérem). Indikátor pevného disku Indikátor bliká zeleně, pokud systém přistupuje na pevný disk Indikátor disketové jednotky Indikátor bliká zeleně, pokud systém přistupuje na disketu v disketové jednotce. Pokud systém přistupuje na disketu, nevyjímejte disketu z disketové mechaniky. Česky - 16

17 1 A Indikátor Num Lock Byla stisknuta klávesa [Num]. Je možno vkládat číslice, které jsou vyznačeny na horním pravém okraji kláves integrované numerické klávesnice. Indikátor Caps Lock Byla stisknuta klávesa [Caps Lock]. Všechny vkládané znaky se vkládají jako velká písmena. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Indikátor Scroll Lock Byla stisknuta kombinace kláves [Fn] + [Scr]. Význam této funkce se liší podle použitých programů. Klávesnice Klávesnice nabízí všechny funkce moderní vylepšené klávesnice. Některé funkce zdokonalené klávesnice se spouští kombinacemi kláves. Následující popis kláves a kombinací kláves se vztahuje k systému Windows. Backspace Klávesa Backspace Klávesou Backspace odstraníte znak vlevo od kurzoru. Tab Caps Lock Shift Alt Gr Tabulátor (Tab) Klávesou Tabulátor přesunete kurzor na následující zarážku tabulátoru. Klávesa Enter Klávesa Enter určuje konec příkazového řádku. Zadaný příkaz se po stisknutí klávesy Enter provede. Klávesa Caps Lock Klávesou Caps Lock lze aktivovat režim psaní velkých písmen (rozsvítí se kontrolka CapsLK). Funkce Caps Lock způsobí, že všechna psaná písmena budou velká. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Chcete-li funkci Caps Lock vypnout, stiskněte opět klávesu Caps Lock. Klávesa Shift Při stisku klávesy Shift se změní velikost psaného písmena. U kláves s více významy bude použit znak uvedený na levém horním okraji klávesy. Klávesa Alt Gr Stisknutí klávesy [Alt Gr] umožňuje psát znaky uvedené na klávese dole vpravo. Česky - 17

18 Fn Pause Untbr Klávesa Fn Stisknutím klávesy [Fn] se zpřístupní speciální funkce uvedená na dolní straně klávesy (viz Kombinace kláves ). Kurzorové klávesy Kurzorové klávesy posunují kurzor ve směru šipky na klávese, tedy nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Klávesa Break Pause Klávesa [Pause] dočasně zastaví výstup na obrazovku. Výstup na obrazovku se obnoví stiskem libovolné klávesy. Funkční klávesy Na klávesnici naleznete celkem 12 funkčních kláves (prosím nezaměňujte s klávesou [Fn]). F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pad Lk Num Lk Scroll Lk Klávesy [F1] až [F12] se nazývají funkční, protože s jejich pomocí je možné spouštět předem nadefinované akce v různých programech. Klávesy s dodatečným symbolem umožňují speciální funkce v kombinaci s klávesou [Fn]. Klávesy Windows Klávesa Start (v systému Windows) Klávesa Start otevře nabídku Start systému Windows. Klávesa Nabídka (v systému Windows) Klávesou Nabídka se otevře nabídka pro vybranou položku. Numerická klávesnice / ( ) = 7 { 8 [ 9 ] 0 } U I O P x J K L Ö M ; : _ µ,. - 0, 1 = znaky přístupné při zhasnutém indikátoru NumLK (viz Indikátory ). 2 = znaky přístupné při rozsvíceném indikátoru NumLK (viz Indikátory ). Je-li numerická klávesnice zapnutá (svítí indikátor NumLK), lze psát znaky, které jsou na klávesách vpravo nahoře. Česky - 18

19 Kombinace kláves Následující popis kombinací kláves se vztahuje k používání klávesnice v systému Microsoft Windows. Některé z uvedených kombinací nemusejí při použití v jiných operačních systémech a s některými ovladači zařízení fungovat. Postup pro stisknutí kombinace kláves: Stiskněte a přidržte první klávesu kombinace. S přidrženou první klávesou stiskněte další klávesu (nebo klávesy) dané kombinace. Fn + Fn + Fn Ctrl + + F5 C Shift + Tab Snížení jasu displeje Tato kombinace kláves sníží jas displeje. Zvýšení jasu displeje Tato kombinace kláves zvýší jas displeje. Přepínání mezi interní a externí obrazovkou Po připojení externího monitoru lze touto kombinací kláves zvolit, na kterou obrazovku bude zobrazen výstup. Můžete zvolit: výstup pouze na interní obrazovku LCD notebooku, výstup pouze na externí monitor, výstup na obrazovce LCD i na externím monitoru. Zastavení právě probíhající operace Touto kombinací kláves lze zastavit právě probíhající operaci, aniž by se vyprázdnila vyrovnávací paměť klávesnice. Backtab (Shift+Tab) Touto kombinací kláves lze přesunout kurzor na pozici předchozí zarážky tabulátoru. Kombinace kláves Windows E R F Ctrl Pause Break F Průzkumník Windows Tato kombinace kláves otevře program Průzkumník ve Windows. Dialog Spustit Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Spustit. Výsledky hledání Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Výsledky hledání. Výsledky hledání Počítač Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Výsledky hledání počítač. Vlastnosti systému Tato kombinace kláves otevře dialogové okno Vlastnosti systému. Česky - 19

20 Tlačítka pro rychlé spouštění aplikací Váš notebook je vybaven tlačítky pro rychlé spouštění aplikací = Internet: Tímto tlačítkem rychle spustíte váš přednastavený internetový prohlížeč. 2 = Tímto tlačítkem rychle spustíte váš přednastavený poštovní klient. Touchpad a tlačítka touchpadu! Udržujte touchpad čistý. Chraňte jej před prachem, tekutinami a mastnotou. Pokud máte zašpiněné prsty, touchpad nepoužívejte. Na touchpad ani tlačítka touchpadu nepokládejte těžké předměty (například knihy). Pomocí touchpadu lze pohybovat ukazatelem myši po obrazovce. Tlačítka touchpadu umožňují výběr a spouštění příkazů. Odpovídají tlačítkům na běžné myši. 1 = levé tlačítko touchpadu 2 = rolovací tlačítko 3 = pravé tlačítko touchpadu Pohyb ukazatele Pohybujte prstem po touchpadu. Ukazatel se bude pohybovat stejně jako prst. Výběr položky Posuňte ukazatel na položku, kterou chcete vybrat. Klepněte na touchpad, nebo stiskněte levé tlačítko. Položka se vybere. Česky - 20

21 Spuštění příkazu Posuňte ukazatel na pole, které chcete vybrat. Klepněte dvakrát na touchpad, nebo dvakrát stiskněte levé tlačítko. Příkaz se provede. Přetažení objektu Posuňte ukazatel na položku, kterou chcete vybrat. Vyberte požadovaný objekt a ponechejte prst na touchpadu. Přetáhněte objekt na požadované místo. Zvedněte prst z touchpadu. Položka se přesune. Rolování obrazu Posuňte ukazatel nad rolovací lištu. Zmáčkněte rolovací tlačítko na té straně, která odpovídá zvolenému směru rolování. Držte tlačítko tak dlouho, dokud se nedostanete na oddíl okna nebo aplikace, který hledáte. Požadovaný oddíl okna nebo aplikace je viditelný. Nastavení obrazovky Nastavení rozlišení v systému Windows Rozlišení obrazovky lze nastavit v okně, které se otevře vybráním příkazu Start Nastavení Ovládací panely Obrazovka Nastavení v poli Rozlišení. Nastavení velikosti písma v systému Windows V okně Start Nastavení Ovládací panely Obrazovka Nastavení lze v poli Velikost písma zvolit velké nebo malé písmo. Nastavení jasu obrazovky Jas obrazovky LCD lze upravit pomocí kláves [Fn] a [F6] nebo [F7]: Kombinace kláves [Fn] a [F6] sníží jas obrazovky, kombinace [Fn] a [F7] jas zvýší. Synchronizace zobrazení na obrazovce LCD a externím monitoru Notebook podporuje současné zobrazování na obrazovku LCD a externí monitor. Pokud se na obrazovce LCD obraz nezobrazuje správně, stiskněte několikrát kombinaci kláves [Fn] + [F10], nebo vypněte a opět zapněte externí monitor. Tím dosáhnete správné synchronizace obrazu. Nastavení rychlosti ukazatele V systému Windows lze rychlost ukazatele myši nastavit po otevření okna příkazem Start Nastavení Ovládací panely Myš na kartě Pohyb. V systému Linux lze změnit rychlost ukazatele myši v nabídce Start Application KDE Control center - Peripherals Mouse. Česky - 21

22 Baterie Baterie je jednou z nejdůležitějších součástí notebooku. Není-li notebook připojen do elektrické sítě, je napájen vestavěnou baterií. Správným zacházením s baterií můžete prodloužit její životnost. Průměrná životnost baterie je přibližně 500 cyklů nabití a vybití. Životnost baterie lze prodloužit využíváním dostupných úsporných funkcí.! Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Dávejte pozor, abyste neupustili baterie nebo jinak nepoškodili jejich obal (nebezpečí požáru). Jsou-li dobíjecí baterie poškozené, nesmějí se dále používat. Nedotýkejte se kontaktů baterií. Nikdy nepropojujte kladné a záporné kontakty baterie. Použité baterie je nutné likvidovat podle místních nařízení (speciální odpad). V kapitole Důležitá upozornění si prostudujte pokyny pro uskladnění baterie. Dobíjení, péče a údržba baterie Nabíjení baterie se zahájí po připojení notebooku do sítě pomocí napájecího adaptéru. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě okolí mezi 5 C a 40 C. V režimu napájení z baterie lze pracovat do chvíle, než se ozve akustický signál a indikátor baterie na panelu indikátorů stavu začne blikat. Baterii není vhodné začít dobíjet dříve. Pokud po výše popsaném signálu nepřipojíte do pěti minut notebook k napájecímu adaptéru, automaticky přejde do režimu úspory energie nebo se vypne. Uložení baterie Baterii skladujte plně nabitou. Uchovávejte ji při teplotě v rozmezí 0 C až +30 C (32 až 122 stupňů Fahrenheita). Čím nižší je skladovací teplota, tím pomaleji se baterie samovolně vybíjí. Při dlouhodobém uskladnění (delším než 2 měsíce) by před skladováním měla být baterie plně nabitá. Aby bylo možné opět využít plnou kapacitu baterie, je třeba ji úplně vybít a znovu plně nabít. i Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je z notebooku. Baterie nikdy neskladujte vložené v notebooku. Monitorování úrovně nabití baterie Během mobilního provozu lze pro monitorování úspory energie v systému Windows použít měřič nabití baterie. Na hlavním panelu je zobrazena ikona baterie. Při umístění ukazatele na ikonu baterie se zobrazí úroveň nabití baterie modrým sloupcem. S postupem vybíjení baterie se tento modrý sloupec zmenšuje. Česky - 22

23 Vložení a vyjmutí baterie! Používejte pouze baterie určené pro tento notebook. Při vkládání nebo vyjímání baterie nikdy nepoužívejte násilí. Zajistěte, aby do otvorů nezapadly žádné předměty. Vypněte notebook. Zavřete panel obrazovky LCD. Odpojte napájecí kabel od zásuvky elektrického rozvodu. Odpojte od notebooku všechny kabely. Umístěte notebook na rovný povrch. Obraťte notebook. Vyjmutí baterie Posuňte zámek baterie (1) ve směru šipky. Posuňte zámek baterie (2) ve směru šipky. 2 Vyjměte baterii. 1 Vložení baterie a Umístěte baterii ke hraně notebooku (1). Zacvakněte baterii. Česky - 23

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka obsahuje přehled funkcí, technické údaje a informace o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží pro váš počítač. Další informace

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 9000WSX Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje přehled funkcí, specifikací a informací o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží u vašeho počítače. Více informací

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více