NÁVRH PATENTU. Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122. Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH PATENTU. Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122. Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122"

Transkript

1 EMA 33 Copyright 2006 Ivan Píša Texty chráněny autorským právem. Bez svolení autora nesmí být žádná část textu šířena v jakékoli podobě, zejména pak šíření a předkládání duchovních účinků spotřebiteli jinými výrobci, dovozci a prodejci konkurenčních kosmetických přípravků. Jakékoli šíření a rozmnožování byť i částí textu bude považováno za porušení zákona 121/2000Sb o autorském právu spolu s předpisy souvisejícími. Šíření, rozmnožování a použití částí textů na propagaci prodeje našich výrobků jest povoleno prodejcům naších výrobků a to jak v písemné, tak elektronické podobě (www.) Od dubna 2007 změna v technologii výroby na jejímž základě naše výrobky získávají zvýšené tělesné a duchovní účinky. Energetická úprava při výrobě vlastním přístrojem EMA 33. Na následujících řádcích uvádíme kompletní znění návrhu patentu, avšak bez tabulek zapojení přístroje. Jelikož v ČR nelze zapatentovat duchovní věci, neboť Úřad průmyslového vlastnictví zajímá pouze technická část (kterou by samostatné zapatentoval) zveřejňujeme náš patent na těchto stránkách, abychom náš vynález ochránili alespoň autorsky Copyrightem. Samotné zapatentování technické části patentku pro nás nemá význam, neboť přístroj nehodláme vyrábět a nabízet dalším firmám k využití. A tak samotné zapojení a fungování přístroje zůstane utajeno. Naše kosmetické výrobky jsou pochopitelně vyráběna za pomocí našeho přístroje EMA 33. Následujícím patentem jsme chtěli prokázat duchovní podstatu technicky, neboli vědecky. Jelikož jediný vědec v ČR, který napsal spousty knih o pojednání duchovní podstaty formou vědeckou a kterého by asi jako jediného tento patent zajímal a dokázal by ho obhájit na ÚPV, zemřel, není v současnosti žádné jiné možnosti zveřejnění a pohnutí vývojem tvorstva, než této. A tak i Vy máte možnost popřemýšlet nad následujícími řádkami. Buďte v klidu, míru a lásce. Ivan a Alena Píšovi

2 NÁVRH PATENTU Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122 Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Název patentu: Elektromagnetické zařízení EMA 33 pro úpravu masťového základu kosmetických přípravků a složení těchto přípravků na zlepšení tělesných a duchovních účinků ve spojení s energetickým systémem člověka a duše. Anotace: Řešení se týká energetického systému člověka a jeho duše a tělesných a duchovních účinků na tento systém ve spojení s aplikací kosmetických přípravků, které obsahují určené léčivé rostliny, koření a esenciální oleje a jejichž základ pro výrobu je elektromagneticky upravován výrobním zařízením EMA-33.

3 Oblast techniky Řešení se týká energetického systému člověka a duše a tělesných a duchovních léčebných účinků na tento systém ve spojení s aplikací kosmetických přípravků, které obsahují léčivé rostliny, koření a esenciální oleje určené níže a jejichž základ je při výrobě elektromagneticky upravován. Takto vyrobená kosmetika má silnější léčebný a nově i duchovní účinek. Dosavadní stav techniky 1) Každá rostlina, koření, esenciální olej mají určité tělesné ozdravovací účinky. Ovšem tak jako nerosty (horniny, zkameněliny, kameny) mají účinek nejen tělesný, ale i duchovní, mají i rostliny, koření a esenciální oleje rovněž mimo účinků tělesných i účinky duchovní. A to především svou vůní. 2) Elektromagnetická úprava je dosud využívána na úpravu vody. Jedná se o tzv. Diamantovou vodu a Pí vodu. Rovněž pro léčbu některých chorob. Tyto elektromagnetické přístroje jsou však odlišné od přístroje EMA-33 aplikovaných na výrobu kosmetických přípravků a to především v počtu energií + a a síle kmitočtu těchto energií. Podstata technického řešení 1) Duchovní účinky a energie v součinnosti aplikace kosmetických přípravků Na základě duchovní a léčitelské praxe původce, která se datuje od r bylo zjištěno, že kosmetické přípravky mají nejen účinek tělesný, ale i duchovní. Duchovní účinky působí na základě energie člověka, která se harmonizuje vůněmi, chutí, léčivými rostlinami a kořením v určeném poměru. A to nejen vjemem čichovým a chuťovým, jak je běžně známo, ale jak zjistil původce vynálezu, především vjemem kožním v podobě aplikace kosmetických přípravků (masti, vlasové a ústní vody apod.) v určitém složení a na základě úpravy základu. Pokožka rychle a účinně absorbuje veškeré přírodní informace z macerátu či výluhu léčivých rostlin, koření i z esenciálních olejů a intenzivně tyto informace předává energiím jednotlivého člověka. Tyto energie se následně harmonizují a působí na duchovní vjemy jedince. Tím výrobek získává duchovních účinků, které však působí i na fyzické tělesné orgány. A to tak, že vlivem nedostatečného proudění a rozptylování energií v těle, po těle a kolem těla dochází v první řadě ke snížení imunity organismu a ke snížení látkové výměny (metabolismu). Následně k poruchám nervové soustavy, snížení činnosti ledvin, jater, střev, močového měchýře, k bolestem hlavy, svalů, kloubů a páteře, ke snížení či zvýšení činnosti štítné žlázy, k poruchám krevního tlaku a

4 krevního oběhu, k celkovému oslabení organismu v souvislosti se snížením činnosti všech vnitřních orgánů a tím dochází i k větší náchylnosti k různým infekcím a zánětům. A to vše následkem disharmonických energií člověka. Všechny tyto nemoci tělesné mají duchovní podtext a přímo souvisí s energiemi jednotlivého člověka. Člověk, který není např. líny, závistivý, chamtivý, žárlivý, bez lásky a tolerance atd. má své energie harmonizované a tudíž nemá žádných tělesných potíží je zcela zdráv. Naopak člověk, který je např. závistivý, chamtivý, nepoctivý, emocionální, chaotický, bez lásky a tolerance apod. má své energie disharmonické a tím tyto energie přímo působí na jeho tělesné orgány a tudíž má různých zdravotních a tělesných problémů má mnoho nemocí a je nemocen. Dožívá se podstatně nižšího věku. Prvotní jsou vždy disharmonické energie a pak následuje tělesný nebo duševní problém. Není tomu naopak. Léčba tělesných nemocí v souvislosti např. odříkávání manter, které působí na duchovní oblast a následně na energie člověka jsou známé. V tomto užitném vzoru se však jedná o léčbu pomocí kosmetických přípravků, jejichž účinky tělesné i duchovní jsou zesíleny pomocí elektromagnetického přístroje EMA-33 a které obsahují léčivé rostliny, koření a esenciální oleje níže uvedené. POPIS ENERGIÍ ČLOVĚKA Z jógy je známo a popsáno 72 čakrových energií člověka, které přímo působí na zdravotní stav jedince. Především je pak známo 7 základních čakrových energií. Za své dlouhodobé působení v léčitelské oblasti původce zjistil, popsal a pracuje z celkem se 7209 energiemi jednotlivého člověka, které přímo působí přes duchovní oblast na oblast fyzickou. Jedná se o tyto energie: 1) 2 svislé základní energie + a přičemž muž má mírně vpravo energii + a mírně vlevo energii -. Žena naopak mírně vpravo energii a mírně vlevo energii +. 2) 7 základních čakrových energií, které se nachází: první - v oblasti pohlavních orgánů druhá v místě pod pupkem třetí v místě nad pupkem čtvrtá v místě srdce pátá v místě krku šestá v místě čela sedmá v místě nad temenem hlavy Tyto energie jsou střídavě pravotočivé a levotočivé přičemž u muže začíná první čakra (energie) točiti se doprava a u ženy doleva. Střídavě nahoru další energie vždy doleva a doprava. Tyto energie jsou známy z východního filozofického i medicínského učení.

5 Původce však za celou dobu kdy od r pracuje v oblasti léčitelství zjistil další energie, které ovlivňují duchovní podstatu člověka a které přímo působí na chod jednotlivých tělesných orgánů a to: 3) Každá ze sedmi základních energií čakrových má dalších sedm, tyto zase dalších sedm, tyto zase dalších sedm a tyto zase dalších sedm energií. Jedná se o násobky sedmi. Přičemž se jedná o čtyři druhy energií (viz. EMA-33) přímo souvisejících s duchovními účinky na organismus. Tyto čtyři druhy jsou řazeny dle čtyř živlů jako: Oheň povzbuzující a dodávající energii v Indii Karma (akce) Vzduch uklidňující a dodávající energii v Indii Maya (iluze) Voda uklidňující a redukující energii v Indii Nirvana (osvícení, uvědomění) Země povzbuzující a redukující energii v Indii Joga (tělesné a duševní cvičení skrze které člověk může dosáhnou Nirvany) tj. 7x7x7x7x energií = svislé základní = Těchto 2403 eergií navíc vyzařují každá energii + a -. tj x 2 = = 7209 energií základních energií je první řada přirovnání otec 2403 pravotočivých energií mínus přirovnání syn 2403 levotočivých energií plus přirovnání duch svatý. 4) Všech 7209 energií pracuje na základě duchovní podstaty svaté trojce. Tedy otec, syn a duch svatý. Otec kosmické nekonečné energie a vibrace. Syn fyzické tělo, fyzická úroveň a hmota. Duch svatý - spojení prvních dvou principů v jeden celek viz. EMA-33. Všech 7209 energií jsou-li disharmonické mají přímý vliv na emoce a charakteristiku konkrétní osoby (člověka) a jsou přímo úměrné ovlivnění činnosti všech vnitřních tělesných orgánů. Pakliže se tyto energie začnou harmonizovat aplikací kosmetiky jejíž základ je elektromagneticky upravován přístrojem EMA-33 a obsahuje léčivé rostliny, koření a esenciální oleje, níže uvedené a má tudíž nejen účinky tělesné, ale i duchovní, začnou se upravovat a postupně léčit i nemoci tělesné a to v silnější formě. Harmonizace energií jedince mohou ovlivnit i genetické informace a tudíž mohou zmírňovat i nemoci člověka, které mají původ v genech. Takto vyrobené kosmetické přípravky mají mnohem větší účinek tělesný a nově i účinek duchovní

6 2) Úprava základu pro výrobu kosmetiky za pomocí přístroje EMA EMA 33 popis a schéma zapojení Jedná se o elektromagnetický přístroj založený na základě plusových a mínusových elektormagnetických impulsů. Impulsy jsou vysílány přes transformátor napájený ze sítě 220V na čtyři základní obvody (pozn. Souvislost viz. Popis energií bod 3). Magnetické impulsy které jdou z jednotlivých elektromagnetických cívek jsou sestaveny tak, že znázorňují tvar koule v níž je tvar krychle a v této tvar jehlanu. V jehlanu jsou dva základní magnetické impulsy + a -. Tedy 4 obvody trojího tvaru. (Pozn. Souvislost viz. Popis energií bod 4). Elektromagnetické cívky jsou připevněny na desku z měkké oceli, která je elektromagneticky vodivá a je součástí elektromagnetických cívek a to dle rozmístnění. ( obr. 1) Počet a intenzitu jednotlivých energií nezveřejňujeme. Obrázek 1 rozmístnění cívek: Nezveřejňujeme. Vrchní zákrytová deska je ze skla a je magneticky vodivá propouštějící elektromagnetické impulsy. Přístroj je zasazen v nosném rámu z magneticky nevodivého materiálu ze spodu osazen chladícím ventilátorem (obr.2). Obrázek 2 řez: Nezveřejňujeme Obrázek 3 Schéma plošného zapojení Nezveřejňujeme

7 Pro lepší ovládání a experimentování se silou kmitočtů je možné přístroj propojit s dalším přístrojem kterým se dají nastavit přesnější kmitočty jednotlivých elektromagnetických cívek. (Obr. 4) Obrázek 4 Přístroj na řízení kmitů Nezveřejňujeme 2. Jednoduchou úpravou základu pro výrobu kosmetiky elektromagnetickou cestou za pomoci přístroje EMA-33 získáme konečný výrobek, kterému se zvýší léčebný účinek tělesný a nově i duchovní, a to s přímou souvislostí na použitých ingrediencích níže uvedených. 3. Upravený základ za pomocí přístroje EMA-33 pro výrobu kosmetiky je anulován, vyčištěn a nabit elektromagnetickou informací, která odpovídá výchozímu postavení energií + a při počátku tvoření.pozn. Postavení energií při počátku tvoření ještě nebyly publikovány, až v knize Guru nového věku, kterou sepsal původce vynálezu (užitného vzoru) na základě učení svého duchovního učitele a vydal samonákladem v roce Svého duchovního učitele navštěvoval původce vynálezu od r Takto upravený základ narušením molekulární struktury na sebe lépe váže veškeré účinky léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů. A to nejen účinky tělesné, ale také nově i účinky duchovní. 90 lidí ze 100 zaregistrovalo lepší účinnost. Což je 90% úspěšnost. 5. Samotná aplikace energetického zařízení na úpravu základu na výrobu kosmetiky spočívá v instalaci zařízení na samotný základ před výrobou. 6. Zařízení EMA-33 je sestrojeno pomocí elektormagnetů a je přikládáno na masťový základ 24 hodin před výrobou. Pozn. Zařízení lze sestrojit i v akustické podobě na léčbu různých nemocí. Přístroj EMA-33 je vyzkoušený původcem vynálezu, který je aplikuje na své výrobky již od r Původce je výrobcem bylinné kosmetiky. V současné době si původce vynálezu nechává přístroj sestrojit v akustické podobě, který by mohl být vhodný na léčbu různých nemocí.

8 7. Jako základ pro výrobu kosmetických přípravků lze použít jakýkoli základ ať už masťový na bázi rostlinného, či živočišného původu, tak na bází alkoholového, vodního i chemického. Během zkoušení vynálezu se však nejlépe osvědčil základ masťový rostlinného původu, zejména pak z tuku a olejů lisovaných za studena. Původce svůj vynález aplikuje na masťový základ z kokosového tuku lisovaného za studena s přímou macerací léčivých rostlin a příměsí éterických olejů, kterého se týká i užitný vzor a to pokusně již od r Oficiálně pak od r V následující části popisu bude užitný vzor objasněn. Příklady provedení technického řešení: Příklad č. 1: Na celé balení základu kokosového tuku pro výrobu přiložíme elektromagnetické zařízení EMA-33 a necháme působit nejméně 24 hodin. Takto upravený základ můžeme dále použít pro výrobu kosmetických přípravků dalším výrobním postupem. Přičemž technologický postup výroby spočívá v délce macerace a v použití léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů a v přípravě základu pro výrobu kosmetických přípravků za pomocí EMA-33. Výrobní postup a použité ingredience užitného vzoru pro výrobu kosmetických přípravků Použitý základ: kokosový tuk lisovaný za studena Použité léčivé rostliny, koření a esenciální oleje: Lopuch, Pýr, Chmel, Vřes, Citrónová tráva, Dubová kůra, Rozmarýn, Smrk, Borovice, Pomeranč, Puškvorec, Ibišek, Šípek, Růže, Borůvka, Červený a Černý rybíz, Papaya, Jahoda, Malina, Skořice, Kopřiva, Bříza, Ořešák, Řebříček obecný, Smrk, Měsíček lékařský, Meduňka, Anýz, Fenykl, Pískavice, Proskurník. Heřmánek, Levandule, Mateřídouška, Kadidlo, Borůvka, Japonský čaj Matcha Kyoto, Citronela, Máta kadeřavá, Máta peprná, Kaštan, Petrklíč, Přeslička, Jalovec, Svízel, Lapacho, Condurango, Santal, Všedobr, Dřišťál, Eukalypt, Hřebíček, Kafr, Konopí, Bergamot, Ylang Ylang, Zelený čaj, Tea tree, Komonice, Jinan, Ibišek, Lotos, Jasmín, Rooibos, Honeybush, Černý čaj, Kotvičník, Kmín, Celer, Libeček, Jiagulan (Gynostema pentaphyllum), Zázvor, Cibule, Nové koření, Vanilka, Netík, Lékořice, Pelyněk, Pampeliška, Medvědice, Chaluha, Cesmína, Růžové dřevo, Santalové dřevo, Kadidlo, Mateřídouška, Brčál, Divoká Višeň, Meduňka s citronelou, Bergamot s meduňkou, Bergamot s citronelou, Bergamot s mátou peprnou, Eukalypt s mátou kadeřavou,

9 Na celé balení kokosového tuku (25kg) přiložíme aktivní stranou elektromagnetické zařízení EMA-33 a necháme ho 24 hod působit. Poté kokosový tuk rozehřejeme, přidáme léčivé rostliny a koření a necháme 3 dny louhovat při teplotě 60 o C. Přimícháme esenciální oleje a přefiltrujeme. Poté stáčíme do obalů. Takto vyrobené kosmetické přípravky mají silnější léčebné a duchovní účinky. Příklad č. 2 Do 25kg masťového základu (kokosový tuk lisovaný za studena), který je 24 hodin upravován elektromagnetickým přístrojem EMA-33 po rozehřátí na 60 o C vložíme vysušené léčivé rostliny a to: Kopřivu, Břízu, Ořešák a necháme louhovat při této teplotě 24 hodin. Po 24 hod. přimícháme 500ml esenciálních olejů Smrk, Borovice, Rozmarýn, promícháme, přefiltrujeme a stáčíme do obalů. Takto vyrobený kosmetický přípravek (mast) má účinky tělesné na namožené klouby, svaly a páteř, na artrózu a revma a podporuje léčbu kožních chorob. Též však získává účinky duchovní a to: povzbuzuje a dodává novou energii, omlazuje, zvyšuje otevřenost a vnímavost, zlepšuje náladu, zjemňuje city a je vhodná při meditačních, energických a jogistických cvičeních. Příklady duchovních účinků Tyto příklady jsou pouze informativní a nemají omezující charakter: Posílení sebevědomí, nesmělost, strach, plachost, pozitivní pocity, nedostatek energie, duševní slabost, odbourání ustrašenosti, zdrženlivosti a zábran, pocity méněcennosti, pomáhá vyhýbati se extrémům, redukuje energii, pomáhá najít vnitřní rovnováhu, omezuje výstřednosti, chronická únava, koncentrace, bdělost, myšlenková aktivita, redukce temných myšlenek, nechuť k sexualitě, touha po rozkoši, pomáhá najít chuť k životu, radost z maličkostí, odstraňuje sklony k žárlivosti a nedůvěře, uvědomění si svých vlastních kvalit, omlazuje, zvyšuje otevřenost a vnímavost, vhodné při meditačních, energetických a jogistických cvičeních, posiluje víru, zjemňuje naše city, projasnění myšlenek, zvýšení vůle a intuice, nastolení ztracené harmonie. Vhodné pro mágy, čaroděje a čarodějnice pro usnadnění opuštění vlastního těla a odletu do astrálních a jiných světů. Příklady tělesných účinků: na namožené klouby, svaly a páteř, na rozpraskané paty a ruce, na drobná poranění a záněty, na plísně a hemeroidy, na opary a spáleniny, na bércové vředy a otoky, na podlitiny a křečové žíly, na plísně, ekzémy a akné, vhodné na pomazání celého těla, též vhodné do koupele. na

10 namožené klouby, svaly a páteř, pomáhá při artróze a revmatu, podporuje léčbu kožních chorob. NÁROKY NA OCHRANU: 1) Použití zařízení na úpravu základu pro výrobu kosmetických přípravků v podobě elektromagnetické (EMA-33), akustické, světelné i obrazové. A to s důležitostí počtů kladných a záporných impulsů, jejich seskupení a intenzitě s následnou presentací zvýšených léčebných a i nově duchovních účinků kosmetických přípravků. 2) Použití kokosového tuku lisovaného za studena jako základu s příměsí výše uvedených léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů pro výrobu kosmetických přípravků.

přehled nemocí název bylin Akné

přehled nemocí název bylin Akné Staročeská lekárna Byliny jsou léky prověřené staletími, které se suší, aby jejich účinnost byla co nejdéle prodloužena. Pokud neprojdou chemickým procesem ( zneužívání FARMACEUTICKÝCH společnosti k OBOHACENÍ

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.08 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Rozpis jednotlivých bylin

Rozpis jednotlivých bylin Rozpis jednotlivých bylin Název výrobku Obsah Použití Andělika kořen - uklidnění a posílení nervové soustavy, posílení organismu,proti nadýmání, na revma a migrénu, podporuje močopudnost a trávení Anýz

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

http://www.fengshuiobchod.cz Objednávky: recepce@fengshuiobchod.cz

http://www.fengshuiobchod.cz Objednávky: recepce@fengshuiobchod.cz Oslavte Vánoce ve stylu Feng-shui. Darujte svým blízkým něco, co jim pomůže rozvíjet úspěch, hojnost, radost, pohodu v roce 2015 Pokud jste přesyceni klasickými dárky a hledáte něco, co má pro obdarovaného

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

Přísady do koupele ARMIKA (Prha chlumní) BALDRIÁN (Kozlík lékařský) SMRKOVÉ JEHLIČÍ (Smrk obecný) LUČNÍ KVÍTÍ HEŘMÁNEK (Heřmánek lékařský)

Přísady do koupele ARMIKA (Prha chlumní) BALDRIÁN (Kozlík lékařský) SMRKOVÉ JEHLIČÍ (Smrk obecný) LUČNÍ KVÍTÍ HEŘMÁNEK (Heřmánek lékařský) Přísady do koupele ARMIKA (Prha chlumní) Účinkuje protizánětlivě a podporuje hojení ran, omrzlin, pohmoždění a vykloubení, zjemňuje, prokrvuje, redukuje otoky.,30 ml (plast) BALDRIÁN (Kozlík lékařský)

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Čaje značky HEWA jsou rodinnou tradicí na Srí Lance již od roku 1838. Čtvrtá generace rodiny Hewakandamby pěstuje tyto čaje v monsunovém klimatu vysokých hor, kde jsou

Více

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu.

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů

Více

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ Koření = části rostlin, které používáme k ochucování jídel Svou charakteristickou chutí a vůní působí na smysly a povzbuzují k činnosti trávicí ústrojí Pestrá paleta koření využívaného v přiměřených dávkách

Více

Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů)

Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů) Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů) Pomocí chuti, čichu a zraku správně určete druh čaje. Odpovědní karta: číslo čaje název bez černý černý čaj dobromysl heřmánek kopřiva lípa máta meduňka šípek zelený

Více

Nabídka sirupů. v lahvích o objemu 0,5 l. tel: +420 604 783 246 e-mail: info@sedmikraska-bylinky.cz www.sedmikraska-bylinky.cz

Nabídka sirupů. v lahvích o objemu 0,5 l. tel: +420 604 783 246 e-mail: info@sedmikraska-bylinky.cz www.sedmikraska-bylinky.cz Nabídka sirupů v lahvích o objemu 0,5 l tel: +420 604 783 246 e-mail: info@sedmikraska-bylinky.cz www.sedmikraska-bylinky.cz ARONIE Bylinný sirup Aronie je vyroben tradičním způsobem z plodů černého jeřábu.

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník září 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Masáže a doporučení... ROZHOVOR aneb PŘEDSTAVUJEME... V tomto čísle Obšťastníku představujeme slečnu

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Nabídka masáží hotelu Zadov

Nabídka masáží hotelu Zadov Nabídka masáží hotelu Zadov Relaxační masáž Relaxační masáž přináší pocity pohody a psychického uvolnění. Masáž je zaměřena na zklidnění, celkové ozdravění organismu, rozproudění energie a pozitivní naladění

Více

BYLINKY PODLE ZVĚROKRUHU

BYLINKY PODLE ZVĚROKRUHU BYLINKY PODLE ZVĚROKRUHU Staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie zase každému znamení připisuje účinné bylinky. Z nich můžete vařit čaje či je přidávat do jídla.

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Popis Wellness procedur

Popis Wellness procedur Popis Wellness procedur Klasická masáž částečná Obecným účinkem masáže je dráždění receptorů, podpora metabolismu, trofiky a oběhu v tkáních masírované oblasti. Tato procedura se uplatňuje zejména při

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Lipový čaj Má příznivý účinek při nachlazení provázeném kašlem, podporuje pocení.

Lipový čaj Má příznivý účinek při nachlazení provázeném kašlem, podporuje pocení. Dětský bylinný čaj Používá se při poruchách trávení, křečových bolestech a plynatosti u dětí. Sypaný 50 g Dubová kůra Používá se vnitřně při průjmech, zvlhčuje sliznice ústní dutiny a hrdla. Zevně jako

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Innova Péče INDOLA. JE TO O VÁS

Innova Péče INDOLA. JE TO O VÁS Innova Péče Innova je inovativní značka, která zahrnuje jak péči tak styling ve světě profesionálních výrobku Indola Innova soft science receptura je založená na unikátní technologii VIP (Vitamin Injection

Více

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz KATALOG KOSMETIKY 2011 www.vitaminy-mineraly.cz CureTouch Terapeutická péče pro každý Váš den ALOE VERA...strana 4 a 5 bylinné mléko, pleťový krém Není to jen obyčejná kůže. Je to nádherný a neuvěřitelně

Více

Profi Hair s.r.o. profihair

Profi Hair s.r.o. profihair nová generace barev nová generace barev JEDNODUCHÁ ELEGANCE Z PŘÍRODY, pro dosažení opravdového luxusu 21.století. Barvy nové generace s přírodními oleji, které nám zaručují zdravé, lesklé, hebké a hydratované

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

KATALOG VýROBKU 2015

KATALOG VýROBKU 2015 KATALOG VýROBKU 2015 BYLINÁŘSTVÍ-KOŘENÁŘSTVÍ s.r.o. Bohumil JUKL Sádek 98, 572 01 Polička www.jukl.cz, www.jukl.sk bylinarstvi@jukl.cz Katalog Bylinářství-kořenářství s.r.o. Stránka 2 Vážení zákazníci,

Více

Natura duce errare nullo modo possumus. Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit. Cicero

Natura duce errare nullo modo possumus. Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit. Cicero Natura duce errare nullo modo possumus Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit Cicero 1 Majitelkou společnosti Cosmetics ATOK International je paní ANASTAZIE SKOPALOVÁ, členka Asociace českých aromaterapeutů,

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

Použití: Ochlupení, Neuralgie= bolesti opakující se formou záchvatů, Únava (potřeme unavené svaly před spaním),

Použití: Ochlupení, Neuralgie= bolesti opakující se formou záchvatů, Únava (potřeme unavené svaly před spaním), MASTI A MASTIČKY Mast z měsíčku lékařského Rozehřejeme 250g vepřového sádla a vsypeme do něj dvě vrchovaté hrsti krátce načesaného měsíčku lékařského. Necháme krátce vzkypět, dobře promícháme a necháme

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Fenykl plod celý Má protikřečové účinky na střeva, proti nadýmání (plody jsou důležitou složkou větropudného čaje pro malé děti). Podporuje tvorbu mléka u matek. Má i močopudný vliv a ulehčuje odkašlávání.

Více

KONTAKT : PRODUKTY: Profesionální přípravky Peeling Zábaly Celulitida Strije. import a distribuce wellness a SPA kosmetiky

KONTAKT : PRODUKTY: Profesionální přípravky Peeling Zábaly Celulitida Strije. import a distribuce wellness a SPA kosmetiky fitness & wellness equipment import a distribuce wellness a SPA kosmetiky KONTAKT : Martin Strašek - Q-POWER Školní 1273, 43001 Chomutov tel.: 736 764 374 E-mail : store@powerstore.cz PRODUKTY: Profesionální

Více

Barekol PRO ZDRAVÍ. newline. Obsah: 50 ml

Barekol PRO ZDRAVÍ. newline. Obsah: 50 ml Skladujte v temnu při teplotě 5-25 ºC / Výrobce: s.r.o. Čejkov 9, Česká republika EMBRO SPECIAL REGENERACE SVALŮ A KLOUBŮ PRO ZDRAVÍ Ingredients /INCI/: Aqua, Paraffinum Liquidum, Paraffinum, Filipendula

Více

Složení(v sestupném pořadí)

Složení(v sestupném pořadí) Hmotnost nebo EAN ks Název zboží Zákonný název potraviny Složení(v sestupném pořadí) Alergeny objem, hmotnost pevmého podílu,hmotnost nebo objem porce,počet porcí v balení Země původu či místa provenience

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015

Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015 Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015 PĚNA NA ČIŠTĚNÍ PLETI Facial cleansing foam 150 ml 1 260,00 /1 l Jemná, ale účinná ideální pro každodenní péči! Odstraňuje make-up a nečistoty a vaše pokožka zůstává svěží,

Více

ČESKÁ KOSMETIKA. www.irel.eu. Ryzí síla přírody

ČESKÁ KOSMETIKA. www.irel.eu. Ryzí síla přírody ČESKÁ KOSMETIKA www.irel.eu Ryzí síla přírody Mariol Mariol dětská koupel je používána jako prostředek pro přípravu koupelí dětí. Pokožku zklidňuje, promašťuje, zjemňuje a napomáhá její regeneraci. Mariol

Více

Pyramidy a škodlivé záření

Pyramidy a škodlivé záření Pyramidy a škodlivé záření Pyramidové konstrukce jsou v dnešní době důležité, protože jejich energie pomáhá vzestupu každého jedince i celé planety. Magnetické pole Země slábne, lidská tělesná i duševní

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků.

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků. Nová řada Ad Fontés Představujeme Vám novou řadu značky La Chèvre Ad Fontes (K pramenům). Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Datum 24.2.2012 Brno Autor školícího materiálu: Ing. Josef Palas PP8: Mendelova univerzita v Brně OSNOVA PŘEDNÁŠKY

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Dia výrobky - Dia cukrovinky

Dia výrobky - Dia cukrovinky Dia výrobky - Dia cukrovinky ST015 40ks CL159 2 Dia cukrovinky Sojový suk diabetický 40g 8,50 Kč DIANELLA banánová tyčinka v dia hořké čokoládě 40g 9,90 Kč CL156 1 CL158 CL157 DIANELLA křehké cereální

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Katalog produktů. Kosmetika a fyzioterapie

Katalog produktů. Kosmetika a fyzioterapie Katalog produktů Kosmetika a fyzioterapie I 2 I Ochranné pomůcky / Ošetřovatelství KAPITOLA V Kosmetika a fyzioterapie Ochranné pomůcky / Ošetřovatelství Kosmetika a fyzioterapie Mycí a ošetřující pěny/

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

Půjčovna pomůcek- smlouva o zápůjční

Půjčovna pomůcek- smlouva o zápůjční Kollárova 1350/54 397 01 Písek Fax 382264266 MOBIL 608100717 aktiv@sendmail.cz www.aktivpisek.cz IČO: 43753064 DIČ: CZ7207271731 Půjčovna pomůcek- smlouva o zápůjční Uvědomujeme finanční náročnost nových

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT 1 Odjistit pojistku. Láhev neklopit. Netřepat. 2 Postupným tlakem na pístek uvolňovat obsah Æ počkat na vyprázdnění Æ protřepat Æ odšroubovat uzávěr Æ vypít. 3 Naplnit láhev vodou

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice. Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice. 9. 3. 2012 Autor školícího materiálu: Mgr.Miriam Popelková PP8: Mendelova univerzita v Brně

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Černé čaje. Zelené čaje. Bílé čaje. Žluté čaje

Černé čaje. Zelené čaje. Bílé čaje. Žluté čaje Černé čaje Černý čaj patří k nejčastěji konzumovaným čajům v Evropě a vůbec v celém západním světě. Jen málokdo si dokáže představit snídani bez vydatného šálku silného černého čaje. Nabízíme Vám výběr

Více

Africký jantar. > Exotické

Africký jantar. > Exotické > NABÍDKA VŮNÍ Africký jantar Smyslná a bohatá směs bergamotu a mandarinky s nádechem hřejivého dřeva a jantaru. Vůně je bohatá na santalové dřevo, burbonovou růži a madagaskarskou vanilku, které vytváří

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Botanická exkurze po Terezině údolí

Botanická exkurze po Terezině údolí Botanická exkurze po Terezině údolí Bez černý používá se celá staletí, dříve- téměř vše se s ním léčilo odvar ze sušených květů močopudný, rozpouští hleny, podporuje pocení šťáva z plodů léčení migrény

Více

LFS 2007 AHM final report

LFS 2007 AHM final report LFS 2007 AHM final report Číslo ot. Filtr Otázka Kód Odpověď F0701 nebo (ExZam=1 a DatSet- ExZamDat

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více