NÁVRH PATENTU. Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122. Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH PATENTU. Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122. Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122"

Transkript

1 EMA 33 Copyright 2006 Ivan Píša Texty chráněny autorským právem. Bez svolení autora nesmí být žádná část textu šířena v jakékoli podobě, zejména pak šíření a předkládání duchovních účinků spotřebiteli jinými výrobci, dovozci a prodejci konkurenčních kosmetických přípravků. Jakékoli šíření a rozmnožování byť i částí textu bude považováno za porušení zákona 121/2000Sb o autorském právu spolu s předpisy souvisejícími. Šíření, rozmnožování a použití částí textů na propagaci prodeje našich výrobků jest povoleno prodejcům naších výrobků a to jak v písemné, tak elektronické podobě (www.) Od dubna 2007 změna v technologii výroby na jejímž základě naše výrobky získávají zvýšené tělesné a duchovní účinky. Energetická úprava při výrobě vlastním přístrojem EMA 33. Na následujících řádcích uvádíme kompletní znění návrhu patentu, avšak bez tabulek zapojení přístroje. Jelikož v ČR nelze zapatentovat duchovní věci, neboť Úřad průmyslového vlastnictví zajímá pouze technická část (kterou by samostatné zapatentoval) zveřejňujeme náš patent na těchto stránkách, abychom náš vynález ochránili alespoň autorsky Copyrightem. Samotné zapatentování technické části patentku pro nás nemá význam, neboť přístroj nehodláme vyrábět a nabízet dalším firmám k využití. A tak samotné zapojení a fungování přístroje zůstane utajeno. Naše kosmetické výrobky jsou pochopitelně vyráběna za pomocí našeho přístroje EMA 33. Následujícím patentem jsme chtěli prokázat duchovní podstatu technicky, neboli vědecky. Jelikož jediný vědec v ČR, který napsal spousty knih o pojednání duchovní podstaty formou vědeckou a kterého by asi jako jediného tento patent zajímal a dokázal by ho obhájit na ÚPV, zemřel, není v současnosti žádné jiné možnosti zveřejnění a pohnutí vývojem tvorstva, než této. A tak i Vy máte možnost popřemýšlet nad následujícími řádkami. Buďte v klidu, míru a lásce. Ivan a Alena Píšovi

2 NÁVRH PATENTU Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122 Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Název patentu: Elektromagnetické zařízení EMA 33 pro úpravu masťového základu kosmetických přípravků a složení těchto přípravků na zlepšení tělesných a duchovních účinků ve spojení s energetickým systémem člověka a duše. Anotace: Řešení se týká energetického systému člověka a jeho duše a tělesných a duchovních účinků na tento systém ve spojení s aplikací kosmetických přípravků, které obsahují určené léčivé rostliny, koření a esenciální oleje a jejichž základ pro výrobu je elektromagneticky upravován výrobním zařízením EMA-33.

3 Oblast techniky Řešení se týká energetického systému člověka a duše a tělesných a duchovních léčebných účinků na tento systém ve spojení s aplikací kosmetických přípravků, které obsahují léčivé rostliny, koření a esenciální oleje určené níže a jejichž základ je při výrobě elektromagneticky upravován. Takto vyrobená kosmetika má silnější léčebný a nově i duchovní účinek. Dosavadní stav techniky 1) Každá rostlina, koření, esenciální olej mají určité tělesné ozdravovací účinky. Ovšem tak jako nerosty (horniny, zkameněliny, kameny) mají účinek nejen tělesný, ale i duchovní, mají i rostliny, koření a esenciální oleje rovněž mimo účinků tělesných i účinky duchovní. A to především svou vůní. 2) Elektromagnetická úprava je dosud využívána na úpravu vody. Jedná se o tzv. Diamantovou vodu a Pí vodu. Rovněž pro léčbu některých chorob. Tyto elektromagnetické přístroje jsou však odlišné od přístroje EMA-33 aplikovaných na výrobu kosmetických přípravků a to především v počtu energií + a a síle kmitočtu těchto energií. Podstata technického řešení 1) Duchovní účinky a energie v součinnosti aplikace kosmetických přípravků Na základě duchovní a léčitelské praxe původce, která se datuje od r bylo zjištěno, že kosmetické přípravky mají nejen účinek tělesný, ale i duchovní. Duchovní účinky působí na základě energie člověka, která se harmonizuje vůněmi, chutí, léčivými rostlinami a kořením v určeném poměru. A to nejen vjemem čichovým a chuťovým, jak je běžně známo, ale jak zjistil původce vynálezu, především vjemem kožním v podobě aplikace kosmetických přípravků (masti, vlasové a ústní vody apod.) v určitém složení a na základě úpravy základu. Pokožka rychle a účinně absorbuje veškeré přírodní informace z macerátu či výluhu léčivých rostlin, koření i z esenciálních olejů a intenzivně tyto informace předává energiím jednotlivého člověka. Tyto energie se následně harmonizují a působí na duchovní vjemy jedince. Tím výrobek získává duchovních účinků, které však působí i na fyzické tělesné orgány. A to tak, že vlivem nedostatečného proudění a rozptylování energií v těle, po těle a kolem těla dochází v první řadě ke snížení imunity organismu a ke snížení látkové výměny (metabolismu). Následně k poruchám nervové soustavy, snížení činnosti ledvin, jater, střev, močového měchýře, k bolestem hlavy, svalů, kloubů a páteře, ke snížení či zvýšení činnosti štítné žlázy, k poruchám krevního tlaku a

4 krevního oběhu, k celkovému oslabení organismu v souvislosti se snížením činnosti všech vnitřních orgánů a tím dochází i k větší náchylnosti k různým infekcím a zánětům. A to vše následkem disharmonických energií člověka. Všechny tyto nemoci tělesné mají duchovní podtext a přímo souvisí s energiemi jednotlivého člověka. Člověk, který není např. líny, závistivý, chamtivý, žárlivý, bez lásky a tolerance atd. má své energie harmonizované a tudíž nemá žádných tělesných potíží je zcela zdráv. Naopak člověk, který je např. závistivý, chamtivý, nepoctivý, emocionální, chaotický, bez lásky a tolerance apod. má své energie disharmonické a tím tyto energie přímo působí na jeho tělesné orgány a tudíž má různých zdravotních a tělesných problémů má mnoho nemocí a je nemocen. Dožívá se podstatně nižšího věku. Prvotní jsou vždy disharmonické energie a pak následuje tělesný nebo duševní problém. Není tomu naopak. Léčba tělesných nemocí v souvislosti např. odříkávání manter, které působí na duchovní oblast a následně na energie člověka jsou známé. V tomto užitném vzoru se však jedná o léčbu pomocí kosmetických přípravků, jejichž účinky tělesné i duchovní jsou zesíleny pomocí elektromagnetického přístroje EMA-33 a které obsahují léčivé rostliny, koření a esenciální oleje níže uvedené. POPIS ENERGIÍ ČLOVĚKA Z jógy je známo a popsáno 72 čakrových energií člověka, které přímo působí na zdravotní stav jedince. Především je pak známo 7 základních čakrových energií. Za své dlouhodobé působení v léčitelské oblasti původce zjistil, popsal a pracuje z celkem se 7209 energiemi jednotlivého člověka, které přímo působí přes duchovní oblast na oblast fyzickou. Jedná se o tyto energie: 1) 2 svislé základní energie + a přičemž muž má mírně vpravo energii + a mírně vlevo energii -. Žena naopak mírně vpravo energii a mírně vlevo energii +. 2) 7 základních čakrových energií, které se nachází: první - v oblasti pohlavních orgánů druhá v místě pod pupkem třetí v místě nad pupkem čtvrtá v místě srdce pátá v místě krku šestá v místě čela sedmá v místě nad temenem hlavy Tyto energie jsou střídavě pravotočivé a levotočivé přičemž u muže začíná první čakra (energie) točiti se doprava a u ženy doleva. Střídavě nahoru další energie vždy doleva a doprava. Tyto energie jsou známy z východního filozofického i medicínského učení.

5 Původce však za celou dobu kdy od r pracuje v oblasti léčitelství zjistil další energie, které ovlivňují duchovní podstatu člověka a které přímo působí na chod jednotlivých tělesných orgánů a to: 3) Každá ze sedmi základních energií čakrových má dalších sedm, tyto zase dalších sedm, tyto zase dalších sedm a tyto zase dalších sedm energií. Jedná se o násobky sedmi. Přičemž se jedná o čtyři druhy energií (viz. EMA-33) přímo souvisejících s duchovními účinky na organismus. Tyto čtyři druhy jsou řazeny dle čtyř živlů jako: Oheň povzbuzující a dodávající energii v Indii Karma (akce) Vzduch uklidňující a dodávající energii v Indii Maya (iluze) Voda uklidňující a redukující energii v Indii Nirvana (osvícení, uvědomění) Země povzbuzující a redukující energii v Indii Joga (tělesné a duševní cvičení skrze které člověk může dosáhnou Nirvany) tj. 7x7x7x7x energií = svislé základní = Těchto 2403 eergií navíc vyzařují každá energii + a -. tj x 2 = = 7209 energií základních energií je první řada přirovnání otec 2403 pravotočivých energií mínus přirovnání syn 2403 levotočivých energií plus přirovnání duch svatý. 4) Všech 7209 energií pracuje na základě duchovní podstaty svaté trojce. Tedy otec, syn a duch svatý. Otec kosmické nekonečné energie a vibrace. Syn fyzické tělo, fyzická úroveň a hmota. Duch svatý - spojení prvních dvou principů v jeden celek viz. EMA-33. Všech 7209 energií jsou-li disharmonické mají přímý vliv na emoce a charakteristiku konkrétní osoby (člověka) a jsou přímo úměrné ovlivnění činnosti všech vnitřních tělesných orgánů. Pakliže se tyto energie začnou harmonizovat aplikací kosmetiky jejíž základ je elektromagneticky upravován přístrojem EMA-33 a obsahuje léčivé rostliny, koření a esenciální oleje, níže uvedené a má tudíž nejen účinky tělesné, ale i duchovní, začnou se upravovat a postupně léčit i nemoci tělesné a to v silnější formě. Harmonizace energií jedince mohou ovlivnit i genetické informace a tudíž mohou zmírňovat i nemoci člověka, které mají původ v genech. Takto vyrobené kosmetické přípravky mají mnohem větší účinek tělesný a nově i účinek duchovní

6 2) Úprava základu pro výrobu kosmetiky za pomocí přístroje EMA EMA 33 popis a schéma zapojení Jedná se o elektromagnetický přístroj založený na základě plusových a mínusových elektormagnetických impulsů. Impulsy jsou vysílány přes transformátor napájený ze sítě 220V na čtyři základní obvody (pozn. Souvislost viz. Popis energií bod 3). Magnetické impulsy které jdou z jednotlivých elektromagnetických cívek jsou sestaveny tak, že znázorňují tvar koule v níž je tvar krychle a v této tvar jehlanu. V jehlanu jsou dva základní magnetické impulsy + a -. Tedy 4 obvody trojího tvaru. (Pozn. Souvislost viz. Popis energií bod 4). Elektromagnetické cívky jsou připevněny na desku z měkké oceli, která je elektromagneticky vodivá a je součástí elektromagnetických cívek a to dle rozmístnění. ( obr. 1) Počet a intenzitu jednotlivých energií nezveřejňujeme. Obrázek 1 rozmístnění cívek: Nezveřejňujeme. Vrchní zákrytová deska je ze skla a je magneticky vodivá propouštějící elektromagnetické impulsy. Přístroj je zasazen v nosném rámu z magneticky nevodivého materiálu ze spodu osazen chladícím ventilátorem (obr.2). Obrázek 2 řez: Nezveřejňujeme Obrázek 3 Schéma plošného zapojení Nezveřejňujeme

7 Pro lepší ovládání a experimentování se silou kmitočtů je možné přístroj propojit s dalším přístrojem kterým se dají nastavit přesnější kmitočty jednotlivých elektromagnetických cívek. (Obr. 4) Obrázek 4 Přístroj na řízení kmitů Nezveřejňujeme 2. Jednoduchou úpravou základu pro výrobu kosmetiky elektromagnetickou cestou za pomoci přístroje EMA-33 získáme konečný výrobek, kterému se zvýší léčebný účinek tělesný a nově i duchovní, a to s přímou souvislostí na použitých ingrediencích níže uvedených. 3. Upravený základ za pomocí přístroje EMA-33 pro výrobu kosmetiky je anulován, vyčištěn a nabit elektromagnetickou informací, která odpovídá výchozímu postavení energií + a při počátku tvoření.pozn. Postavení energií při počátku tvoření ještě nebyly publikovány, až v knize Guru nového věku, kterou sepsal původce vynálezu (užitného vzoru) na základě učení svého duchovního učitele a vydal samonákladem v roce Svého duchovního učitele navštěvoval původce vynálezu od r Takto upravený základ narušením molekulární struktury na sebe lépe váže veškeré účinky léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů. A to nejen účinky tělesné, ale také nově i účinky duchovní. 90 lidí ze 100 zaregistrovalo lepší účinnost. Což je 90% úspěšnost. 5. Samotná aplikace energetického zařízení na úpravu základu na výrobu kosmetiky spočívá v instalaci zařízení na samotný základ před výrobou. 6. Zařízení EMA-33 je sestrojeno pomocí elektormagnetů a je přikládáno na masťový základ 24 hodin před výrobou. Pozn. Zařízení lze sestrojit i v akustické podobě na léčbu různých nemocí. Přístroj EMA-33 je vyzkoušený původcem vynálezu, který je aplikuje na své výrobky již od r Původce je výrobcem bylinné kosmetiky. V současné době si původce vynálezu nechává přístroj sestrojit v akustické podobě, který by mohl být vhodný na léčbu různých nemocí.

8 7. Jako základ pro výrobu kosmetických přípravků lze použít jakýkoli základ ať už masťový na bázi rostlinného, či živočišného původu, tak na bází alkoholového, vodního i chemického. Během zkoušení vynálezu se však nejlépe osvědčil základ masťový rostlinného původu, zejména pak z tuku a olejů lisovaných za studena. Původce svůj vynález aplikuje na masťový základ z kokosového tuku lisovaného za studena s přímou macerací léčivých rostlin a příměsí éterických olejů, kterého se týká i užitný vzor a to pokusně již od r Oficiálně pak od r V následující části popisu bude užitný vzor objasněn. Příklady provedení technického řešení: Příklad č. 1: Na celé balení základu kokosového tuku pro výrobu přiložíme elektromagnetické zařízení EMA-33 a necháme působit nejméně 24 hodin. Takto upravený základ můžeme dále použít pro výrobu kosmetických přípravků dalším výrobním postupem. Přičemž technologický postup výroby spočívá v délce macerace a v použití léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů a v přípravě základu pro výrobu kosmetických přípravků za pomocí EMA-33. Výrobní postup a použité ingredience užitného vzoru pro výrobu kosmetických přípravků Použitý základ: kokosový tuk lisovaný za studena Použité léčivé rostliny, koření a esenciální oleje: Lopuch, Pýr, Chmel, Vřes, Citrónová tráva, Dubová kůra, Rozmarýn, Smrk, Borovice, Pomeranč, Puškvorec, Ibišek, Šípek, Růže, Borůvka, Červený a Černý rybíz, Papaya, Jahoda, Malina, Skořice, Kopřiva, Bříza, Ořešák, Řebříček obecný, Smrk, Měsíček lékařský, Meduňka, Anýz, Fenykl, Pískavice, Proskurník. Heřmánek, Levandule, Mateřídouška, Kadidlo, Borůvka, Japonský čaj Matcha Kyoto, Citronela, Máta kadeřavá, Máta peprná, Kaštan, Petrklíč, Přeslička, Jalovec, Svízel, Lapacho, Condurango, Santal, Všedobr, Dřišťál, Eukalypt, Hřebíček, Kafr, Konopí, Bergamot, Ylang Ylang, Zelený čaj, Tea tree, Komonice, Jinan, Ibišek, Lotos, Jasmín, Rooibos, Honeybush, Černý čaj, Kotvičník, Kmín, Celer, Libeček, Jiagulan (Gynostema pentaphyllum), Zázvor, Cibule, Nové koření, Vanilka, Netík, Lékořice, Pelyněk, Pampeliška, Medvědice, Chaluha, Cesmína, Růžové dřevo, Santalové dřevo, Kadidlo, Mateřídouška, Brčál, Divoká Višeň, Meduňka s citronelou, Bergamot s meduňkou, Bergamot s citronelou, Bergamot s mátou peprnou, Eukalypt s mátou kadeřavou,

9 Na celé balení kokosového tuku (25kg) přiložíme aktivní stranou elektromagnetické zařízení EMA-33 a necháme ho 24 hod působit. Poté kokosový tuk rozehřejeme, přidáme léčivé rostliny a koření a necháme 3 dny louhovat při teplotě 60 o C. Přimícháme esenciální oleje a přefiltrujeme. Poté stáčíme do obalů. Takto vyrobené kosmetické přípravky mají silnější léčebné a duchovní účinky. Příklad č. 2 Do 25kg masťového základu (kokosový tuk lisovaný za studena), který je 24 hodin upravován elektromagnetickým přístrojem EMA-33 po rozehřátí na 60 o C vložíme vysušené léčivé rostliny a to: Kopřivu, Břízu, Ořešák a necháme louhovat při této teplotě 24 hodin. Po 24 hod. přimícháme 500ml esenciálních olejů Smrk, Borovice, Rozmarýn, promícháme, přefiltrujeme a stáčíme do obalů. Takto vyrobený kosmetický přípravek (mast) má účinky tělesné na namožené klouby, svaly a páteř, na artrózu a revma a podporuje léčbu kožních chorob. Též však získává účinky duchovní a to: povzbuzuje a dodává novou energii, omlazuje, zvyšuje otevřenost a vnímavost, zlepšuje náladu, zjemňuje city a je vhodná při meditačních, energických a jogistických cvičeních. Příklady duchovních účinků Tyto příklady jsou pouze informativní a nemají omezující charakter: Posílení sebevědomí, nesmělost, strach, plachost, pozitivní pocity, nedostatek energie, duševní slabost, odbourání ustrašenosti, zdrženlivosti a zábran, pocity méněcennosti, pomáhá vyhýbati se extrémům, redukuje energii, pomáhá najít vnitřní rovnováhu, omezuje výstřednosti, chronická únava, koncentrace, bdělost, myšlenková aktivita, redukce temných myšlenek, nechuť k sexualitě, touha po rozkoši, pomáhá najít chuť k životu, radost z maličkostí, odstraňuje sklony k žárlivosti a nedůvěře, uvědomění si svých vlastních kvalit, omlazuje, zvyšuje otevřenost a vnímavost, vhodné při meditačních, energetických a jogistických cvičeních, posiluje víru, zjemňuje naše city, projasnění myšlenek, zvýšení vůle a intuice, nastolení ztracené harmonie. Vhodné pro mágy, čaroděje a čarodějnice pro usnadnění opuštění vlastního těla a odletu do astrálních a jiných světů. Příklady tělesných účinků: na namožené klouby, svaly a páteř, na rozpraskané paty a ruce, na drobná poranění a záněty, na plísně a hemeroidy, na opary a spáleniny, na bércové vředy a otoky, na podlitiny a křečové žíly, na plísně, ekzémy a akné, vhodné na pomazání celého těla, též vhodné do koupele. na

10 namožené klouby, svaly a páteř, pomáhá při artróze a revmatu, podporuje léčbu kožních chorob. NÁROKY NA OCHRANU: 1) Použití zařízení na úpravu základu pro výrobu kosmetických přípravků v podobě elektromagnetické (EMA-33), akustické, světelné i obrazové. A to s důležitostí počtů kladných a záporných impulsů, jejich seskupení a intenzitě s následnou presentací zvýšených léčebných a i nově duchovních účinků kosmetických přípravků. 2) Použití kokosového tuku lisovaného za studena jako základu s příměsí výše uvedených léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů pro výrobu kosmetických přípravků.

přehled nemocí název bylin Akné

přehled nemocí název bylin Akné Staročeská lekárna Byliny jsou léky prověřené staletími, které se suší, aby jejich účinnost byla co nejdéle prodloužena. Pokud neprojdou chemickým procesem ( zneužívání FARMACEUTICKÝCH společnosti k OBOHACENÍ

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Léčivé Bylinky a Čaje potioherbis.cz

Léčivé Bylinky a Čaje potioherbis.cz Potio Herbis Léčivé Bylinky a Čaje info@potioherbis.cz - 00420 777 148 782 - potioherbis.cz Léčivé Bylinky SYPANÉ 14 nálevových sáčků Dali jsme sypanou léčivou bylinu do nálevového sáčku. Zaručuje tím

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření

Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Kvůli mlsání

Více

AROMATERAPIE /z řečtiny - péče pomocí vůně/ Tento pojem se poprvé objevil ve Francii, kdy jej použil francouzský vědec René Maurice Gattefossé.

AROMATERAPIE /z řečtiny - péče pomocí vůně/ Tento pojem se poprvé objevil ve Francii, kdy jej použil francouzský vědec René Maurice Gattefossé. AROMATERAPIE /z řečtiny - péče pomocí vůně/ Tento pojem se poprvé objevil ve Francii, kdy jej použil francouzský vědec René Maurice Gattefossé. Ale aromaterapie je stará několik tisíc let. Nejen že ji

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.08 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Rozpis jednotlivých bylin

Rozpis jednotlivých bylin Rozpis jednotlivých bylin Název výrobku Obsah Použití Andělika kořen - uklidnění a posílení nervové soustavy, posílení organismu,proti nadýmání, na revma a migrénu, podporuje močopudnost a trávení Anýz

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

W 105. Hlava: magnólie, okurka, grapefruit Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka, růže Základ: lesní tóny, pižmo, bílá ambra W 106

W 105. Hlava: magnólie, okurka, grapefruit Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka, růže Základ: lesní tóny, pižmo, bílá ambra W 106 Katalog parfémů Dámské parfémy PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 % W 101 Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézie, jasmín, konvalinka, bergamot, růže Srdce: koriandr, tuberóza, kosatec, heřmánek, galbánum, jasmín,

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

Nabídka přírodních esenciálních vůní, olejů a voněk do koupele Prameny života Ceník platný od

Nabídka přírodních esenciálních vůní, olejů a voněk do koupele Prameny života Ceník platný od Nabídka přírodních esenciálních vůní, olejů a voněk do koupele Prameny života Ceník platný od 31.10.2016 Poradenství Světluška - Radka Hubeňáková, Hrabišín 90, 78804 Tel. 776 86 68 98, 774 48 66 89 Email:

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek:

ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek: www.citoplast.cz ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek: a phytokomplexem ze sedmi přírodních extraktů. Navštivte náš e-shop na : Hyaluronový noční krém Hydratační noční krém s kyselinou hyaluronovou a phytokomplexem

Více

Kdo jsme? Co je to Dílnička?

Kdo jsme? Co je to Dílnička? Kdo jsme? Denní stacionář Klub POHODA, organizace POHODA, o.p.s. je ambulantní sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Denní stacionář Klub POHODA poskytuje od roku

Více

Výživové údaje na 100g výrobku:energetická hodnota 1496kJ/357kcal, tuky 15,9g z toho nasycené mastné kyseliny 0,8g,

Výživové údaje na 100g výrobku:energetická hodnota 1496kJ/357kcal, tuky 15,9g z toho nasycené mastné kyseliny 0,8g, Koření Anýz mletý 500g Výživové údaje na 100g výrobku:energetická hodnota 1496kJ/357kcal, tuky 15,9g z toho nasycené mastné kyseliny 0,8g, sacharidy 35,4g z toho cukry 33,6g, bílkoviny 17,6g, sůl 0,04g

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Ručně balená přírodní kosmetika Bohemia Natur. Sprchové gely Bohemia Natur

Ručně balená přírodní kosmetika Bohemia Natur. Sprchové gely Bohemia Natur Ručně balená přírodní kosmetika Bohemia Natur Nová řada ručně balených kosmetických produktů vyráběných dle tradičních receptur, které jsou obohaceny o extrakty bylin, citrusů či o minerály. Atraktivním

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny Inovace výuky Člověk a jeho svět Mgr. Petra Zemanová Čs 5/04 Bylinky Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a jeho svět Živá příroda

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

VELIKONOČNÍ NABÍDKA 55102

VELIKONOČNÍ NABÍDKA 55102 55101 VELIKONOČNÍ NABÍDKA 55102 55103 55104 Ovocný čaj-ozdoba bílé vajíčko Zelený čaj Ovocný čaj Ovocný čaj s ozdobou Složení: kousky jablka, ibišek, brusinky (brusinky, cukr, slunečnicový olej) Složení:

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

vyrobeno přírodou CENÍK DOPORUČENÝ www.topvet.cz

vyrobeno přírodou CENÍK DOPORUČENÝ www.topvet.cz vyrobeno přírodou CENÍK DOPORUČENÝ Péče o zdraví: masážní a léčebná kosmetika MASÁŽNÍ GELY 301 OPTOGEL 50 ml 85,83 Kč 20 103,00 Kč 286 ALPSKÝ GEL - na unavené svaly 250 ml 74,17 Kč 20 89,00 Kč 328 ALPSKÝ

Více

Lékořice kořen řezaný

Lékořice kořen řezaný Lékořice kořen řezaný Lekořice lysá je typická svojí sladkou chutí, kterou vetšina z nás zná z dob dětství jako pendrek. Nicméně pendrek obsahoval i spoustu anýzu, takže toto přirovnání není úplně přesné.

Více

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY:

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: 1. Ajurvédský omlazující balíček: (Ayurvedic Rejuvenation Therapy) Určený k celkové regeneraci vašeho těla a zbystření vaší mysli. Zahrnuje v sobě kombinace kterýkoli

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

Vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví, nám darovala sama příroda. Sebastian Kneipp

Vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví, nám darovala sama příroda. Sebastian Kneipp Působí.Přirozeně. Vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví, nám darovala sama příroda. Sebastian Kneipp Koncept zdraví podle Kneippa Na základě osobních zkušeností a rozsáhlé experimentátorské činnosti

Více

Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu

Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu THAJSKÉ MASÁŽE Tradiční thajská masáž Temple Classic 30 min 490 Kč 60 min 950 Kč 90 min 1 290 Kč 120 min 1 690 Kč Tradiční thajská chrámová masáž

Více

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta zdravie z Pienin a Zamaguria BIO Kopřiva čaj příznivě působí při celkové látkové výměne. Ovlyvňuje některé funkce pohybového ústrojí. Šípkový čaj kvalitní směs čaje působí příznivě na lidský organismus.

Více

CO JE REIKI JAK REIKI POMÁHÁ

CO JE REIKI JAK REIKI POMÁHÁ CO JE REIKI - Nejjednodušší metoda přírodní léčby, stará již několik tisíc let - Jedná se o univerzální životní energii - Jedná se o podpůrnou léčebnou metodu - Terapie působí na celý organismus - Má vliv

Více

http://www.fengshuiobchod.cz Objednávky: recepce@fengshuiobchod.cz

http://www.fengshuiobchod.cz Objednávky: recepce@fengshuiobchod.cz Oslavte Vánoce ve stylu Feng-shui. Darujte svým blízkým něco, co jim pomůže rozvíjet úspěch, hojnost, radost, pohodu v roce 2015 Pokud jste přesyceni klasickými dárky a hledáte něco, co má pro obdarovaného

Více

TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly

TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly 15 1. Šťávy a směsi šťáv P ro ozdravování orgánů trávicí soustavy je výhodné používat různé šťávy. Kromě blahodárného vlivu na trávicí trakt působí léčivě i na další

Více

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz Borůvka nať- řezaná Nať borůvky je velmi ceněnou drogou, chránící proti volným radikálům a mající silné protizánětlivé účinky. Listy obsahují glukokininy (myrtilin) a proto se nálev z nich používá při

Více

Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady

Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé

Více

Přírodní kosmetika - OBJEDNÁVKY DO

Přírodní kosmetika - OBJEDNÁVKY DO Přírodní kosmetika - OBJEDNÁVKY DO 31. 05. 2017 Možnost přidání Kyseliny hyaluronové do stávajících výrobků je to možno do těchto výrobků: šampony, micelární voda, krémové sprchové gely, vlasové kondicionéry,

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

Katalog parfémů Essens

Katalog parfémů Essens Katalog parfémů Essens 20 % vonných esencí = elita mezi parfémy Parfémy ESSENS vznikají především s důrazem na nejvyšší možnou kvalitu. Naše výroba je certifikována GMP (Good Manufacturing Practice), ISO

Více

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití Tlakový masážní přístroj na nohy C22 Návod k použití 1 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Tento návod si, prosíme, pozorně přečtěte, abyste věděli, jak správně používat tento výrobek. Věnujte zvýšenou

Více

Katalog čajů a doplňků stravy

Katalog čajů a doplňků stravy Katalog čajů a doplňků stravy Lékárenské Lékárenské bylinné Lékárenské Ověřená kvalita českého výrobce. Bylinné směsi Certifikovaní dodavatelé surovin. Bez chemických přísad a aromat. Originální receptury

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Příloha 1... II Autorské řešení Pracovní list 1... II. Příloha 2... IV Autorské řešení Pracovní list 2... IV

Příloha 1... II Autorské řešení Pracovní list 1... II. Příloha 2... IV Autorské řešení Pracovní list 2... IV 7. Přílohy Obsah Příloha 1... II Autorské řešení Pracovní list 1... II Příloha 2... IV Autorské řešení Pracovní list 2... IV Příloha 3... V Autorské řešení Pracovní list 3... V Příloha 4... VI Autorské

Více

WELLNESS. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky.

WELLNESS. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky 120 min. 205 Kč Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky 120 min. 185 Kč Dítě do 6 let 80 Kč Dítě do 15 let 100 Kč Wellness

Více

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE WELLNESS MASÁŽE INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ MASÁŽ HLAVY, ŠÍJE, RAMEN A HORNÍ ČÁSTI PAŽÍ Tradiční indická masáž hlavy (champi) je stará více než tisíc let a praktikovala se jako součást ayurvédského učení.

Více

ÚVOD...14 HISTORIE KADIDLA A VONNÝCH ESENCÍ...16

ÚVOD...14 HISTORIE KADIDLA A VONNÝCH ESENCÍ...16 Obsah ÚVOD...14 HISTORIE KADIDLA A VONNÝCH ESENCÍ...16 POUŽITÍ KADIDLA A VONNÝCH LÁTEK...20 Vonné látky v podobě zrníček, kuželů a tyčinek...20 Spalování vonných zrníček a prášků...20 Rozmanité kadidelnice,

Více

Svíčky a mýdla. Katalog 2016. Svíčky z palmového vosku / Glycerinová mýdla / Přírodní mýdla. Katalog určený pro velkoobchodní partnery

Svíčky a mýdla. Katalog 2016. Svíčky z palmového vosku / Glycerinová mýdla / Přírodní mýdla. Katalog určený pro velkoobchodní partnery Svíčky a mýdla Katalog 2016 Svíčky z palmového vosku / Glycerinová mýdla / Přírodní mýdla Katalog určený pro velkoobchodní partnery Svíčky z palmového vosku Svíčky vyrábíme z čistého palmového vosku Je

Více

Legendární série «Sibiřská kolekce balzámů» 18 let úspěchů! Více než 25 států

Legendární série «Sibiřská kolekce balzámů» 18 let úspěchů! Více než 25 států Legendární série «Sibiřská kolekce balzámů» 18 let úspěchů! Více než 25 států Sortiment kolekce Péče o tělo Pro tělo Očista Masáž Bylinné tělové mýdlo «Dara Eche» (Bohyně) Tělový peeling «Dalda Modon»

Více

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Klasické relaxační, rekondiční a sportovní masáže (60min. - 650 Kč) Masáž vždy patřila mezi výborné regenerační prostředky. Bylo zjištěno, že masáž pomáhá při léčení

Více

Teplota vaporizace (uvedené teploty vaporizace jsou jen orientační, vždy se poraďte se svým lékařem) Bylina. Použití

Teplota vaporizace (uvedené teploty vaporizace jsou jen orientační, vždy se poraďte se svým lékařem) Bylina. Použití Bylina Teplota vaporizace (uvedené teploty vaporizace jsou jen orientační, vždy se poraďte se svým lékařem) Použití Aloe Vera 177 C - 204 C Aloe posiluje organismus, zlepšuje buňečnou regeneraci, působí

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. 180 INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití 600 ml 51,24 Kč 21 62,00 Kč BYLINNÉ EXTRAKTY

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. 180 INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití 600 ml 51,24 Kč 21 62,00 Kč BYLINNÉ EXTRAKTY Péče o zdraví: masážní a léčebná kosmetika MASÁŽNÍ GELY 280 AKNÉ GEL 250 ml 74,38 Kč 21 90,00 Kč 286 ALPSKÝ GEL 250 ml 74,38 Kč 21 90,00 Kč 296 ARTROREGEN GEL 250 ml 95,04 Kč 21 115,00 Kč 288 BŘEČŤANOVÝ

Více

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Čaje značky HEWA jsou rodinnou tradicí na Srí Lance již od roku 1838. Čtvrtá generace rodiny Hewakandamby pěstuje tyto čaje v monsunovém klimatu vysokých hor, kde jsou

Více

CANNABIS. www.bohemiacosmetics.cz www.obchod-darky.cz

CANNABIS. www.bohemiacosmetics.cz www.obchod-darky.cz CANNABIS Moderní přípravky osobní hygieny, vhodné k časté koupeli celého těla s podmanivou vůní. Obsahují kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis sativa L., Angiospermae), který působí jako přírodní emollient,

Více

POHODOVÉ DÍLNIČKY. Kdo jsme?

POHODOVÉ DÍLNIČKY. Kdo jsme? NABÍDKA POHODOVÉ DÍLNIČKY Kdo jsme? Klub POHODA - denní stacionář je místo v Praze, kde se scházejí dospělí lidé s mentálním postižením s asistenty a společně jej podle svých představ vytvářejí. Na základě

Více

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz CENÍK Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA www.infinit-maximus.cz INFINIT_KARTA.indd 1 21.1.2014 17:51:32 INFINIT MAXIMUS VSTUP DO WELLNESS vstup zahrnuje vyhřívané vnitřní a venkovní bazény & saunový svět

Více

Přísady do koupele ARMIKA (Prha chlumní) BALDRIÁN (Kozlík lékařský) SMRKOVÉ JEHLIČÍ (Smrk obecný) LUČNÍ KVÍTÍ HEŘMÁNEK (Heřmánek lékařský)

Přísady do koupele ARMIKA (Prha chlumní) BALDRIÁN (Kozlík lékařský) SMRKOVÉ JEHLIČÍ (Smrk obecný) LUČNÍ KVÍTÍ HEŘMÁNEK (Heřmánek lékařský) Přísady do koupele ARMIKA (Prha chlumní) Účinkuje protizánětlivě a podporuje hojení ran, omrzlin, pohmoždění a vykloubení, zjemňuje, prokrvuje, redukuje otoky.,30 ml (plast) BALDRIÁN (Kozlík lékařský)

Více

Kosmetická řada s obsahem medu.

Kosmetická řada s obsahem medu. Kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů před vznikem

Více

PŘEHLED SLOŽEK VŮNÍ ORIFLAME

PŘEHLED SLOŽEK VŮNÍ ORIFLAME TOGETHER TOGETHER PRO NI : (svěží květinová vůně) HLAVA: Citrónový olej, mandarinkový olej, pomerančový olej SRDCE: Směs ozónu a květin, konvalinka, růže, frézie, mořské tóny TĚLO: Santalové dřevo a pižmo

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_192 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení se základními masážními prostředky. KLÍČOVÁ SLOVA: Mýdla, zásypy, lihové masážní prostředky,

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_240 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s dalšími druhy masáží současné trendy. KLÍČOVÁ SLOVA: Medová masáž, čokoládová masáž, aroma

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Božena Kamenická (1898-1996)

Božena Kamenická (1898-1996) Božena Kamenická (1898-1996) Božena Kamenická Narodila se 7. srpna 1898 v Janštýně na Jihlavsku jako jedno z deseti dětí. V mládí absolvovala v České Lípě soukromou odbornou školu, specializovanou na rehabilitaci

Více

Nabídka čajových dárků Vánoce AF Production s.r.o., Prokopka 176/2, Praha 9, Tel.:

Nabídka čajových dárků Vánoce AF Production s.r.o., Prokopka 176/2, Praha 9, Tel.: Nabídka čajových dárků Vánoce 2017 AF Production s.r.o., Prokopka 176/2, 190 00 Praha 9, Tel.: 257 323 403 L 001 Čajový dort dárkové balení porcovaných čajů: zelený čaj s listy máty peprné, okvětní lístky

Více

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně 3 v 1 14denní koncentrát Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně å Štíhlá postava å Vyhlazení pomerančové kůže å Obnova energie å Speciální složení účinných látek: CARNIFÉINE BURNER

Více

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Předmět Chemie Ročník a obor 1.ZA, 1.SC, 1.OS, 2.ZA Kód sady CHEM/ZA+SC+OS/02 Kód DUM CHEM/ZA+SC+OS/01+02/02/10-20 Autor Mgr. Alena Jirčáková Datum vzniku

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

ARGAN. Stvořeno přírodou, testováno ženami. Facebook.com/mwargan www.mw-argan.cz. Schváleno SZÚ ČR Certifikováno dle ECOCERT

ARGAN. Stvořeno přírodou, testováno ženami. Facebook.com/mwargan www.mw-argan.cz. Schváleno SZÚ ČR Certifikováno dle ECOCERT Katalog 2015 ARGAN Stvořeno přírodou, testováno ženami Facebook.com/mwargan www.mw-argan.cz Schváleno SZÚ ČR Certifikováno dle ECOCERT BIO Arganový olej kosmetický Přírodní zdroj vitamínu E 100% čistý

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Objevte pěkný vzhled svých nohou

Objevte pěkný vzhled svých nohou Objevte pěkný vzhled svých nohou Objevte pěkný vzhled svých nohou Každodenní práce a námaha, přebývání mnoho hodin v nepohodlné a často nezdravé obuvi způsobuje, že na naše chodidla působí mnoho škodlivých

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Nabídka sirupů. v lahvích o objemu 0,5 l. tel: +420 604 783 246 e-mail: info@sedmikraska-bylinky.cz www.sedmikraska-bylinky.cz

Nabídka sirupů. v lahvích o objemu 0,5 l. tel: +420 604 783 246 e-mail: info@sedmikraska-bylinky.cz www.sedmikraska-bylinky.cz Nabídka sirupů v lahvích o objemu 0,5 l tel: +420 604 783 246 e-mail: info@sedmikraska-bylinky.cz www.sedmikraska-bylinky.cz ARONIE Bylinný sirup Aronie je vyroben tradičním způsobem z plodů černého jeřábu.

Více

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu.

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů

Více

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. 180 INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití 600 ml 51,24 Kč 21 62,00 Kč BYLINNÉ EXTRAKTY

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. 180 INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití 600 ml 51,24 Kč 21 62,00 Kč BYLINNÉ EXTRAKTY Péče o zdraví: masážní a léčebná kosmetika MASÁŽNÍ GELY 280 AKNÉ GEL 250 ml 74,38 Kč 21 90,00 Kč 286 ALPSKÝ GEL 250 ml 74,38 Kč 21 90,00 Kč 296 ARTROREGEN GEL 250 ml 95,04 Kč 21 115,00 Kč 288 BŘEČŤANOVÝ

Více

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ Koření = části rostlin, které používáme k ochucování jídel Svou charakteristickou chutí a vůní působí na smysly a povzbuzují k činnosti trávicí ústrojí Pestrá paleta koření využívaného v přiměřených dávkách

Více

Nabídka potravinových doplňků a ostatních výrobků. od české firmy TOPVET

Nabídka potravinových doplňků a ostatních výrobků. od české firmy TOPVET Nabídka potravinových doplňků a ostatních výrobků od české firmy TOPVET Ostatní výrobky : ANTISEPTICKÝ BALZÁM Je velmi účinný proti bakteriím a plísním nohou, ale i rukou. Vedle těchto vlastností se s

Více

nabídka POHODOVÉ Dílničky

nabídka POHODOVÉ Dílničky nabídka POHODOVÉ Dílničky Kdo jsme? Klub POHODA (denní stacionář) v Praze je místo, kde se scházejí dospělí lidé s mentálním postižením s asistenty a společně jej podle svých představ vytvářejí. Na základě

Více

Svíčky. a kosmetické výrobky

Svíčky. a kosmetické výrobky Svíčky a kosmetické výrobky Obsah Svíčka stolní 3 kusy s vůní...1 Svíčka stolní 4 kusy...2 Svíčka stolní 10 kusů...2 Svíčka válec s vůní...3 Svíčka válec s vůní...4 Svíčka válec anti tabac...5 Svíčka miska

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Komplexní systém očisty organizmu

Komplexní systém očisty organizmu Komplexní systém očisty organizmu Původci a zdroje znečištění organizmu Životní pochody v buňkách Potrava Baktérie a viry Tabákový kouř Vzduch a voda Alkohol Čím nás ohrožuje znečištění organizmu? Zvýšená

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Příplatky a doplňkové služby pro 2011

Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky Dětská postýlka noc (nutné rezervovat) 50 Kč Pes na pokoji noc (pouze na některých pokojích) 150 Kč Neobsazené lůžko 70% hotel Omega polopenze *** dospělí

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu.

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI TERAPIE LASEREM MIKROMASÁŽ OČNÍHO

Více

Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů)

Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů) Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů) Pomocí chuti, čichu a zraku správně určete druh čaje. Odpovědní karta: číslo čaje název bez černý černý čaj dobromysl heřmánek kopřiva lípa máta meduňka šípek zelený

Více