NÁVRH PATENTU. Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122. Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH PATENTU. Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122. Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122"

Transkript

1 EMA 33 Copyright 2006 Ivan Píša Texty chráněny autorským právem. Bez svolení autora nesmí být žádná část textu šířena v jakékoli podobě, zejména pak šíření a předkládání duchovních účinků spotřebiteli jinými výrobci, dovozci a prodejci konkurenčních kosmetických přípravků. Jakékoli šíření a rozmnožování byť i částí textu bude považováno za porušení zákona 121/2000Sb o autorském právu spolu s předpisy souvisejícími. Šíření, rozmnožování a použití částí textů na propagaci prodeje našich výrobků jest povoleno prodejcům naších výrobků a to jak v písemné, tak elektronické podobě (www.) Od dubna 2007 změna v technologii výroby na jejímž základě naše výrobky získávají zvýšené tělesné a duchovní účinky. Energetická úprava při výrobě vlastním přístrojem EMA 33. Na následujících řádcích uvádíme kompletní znění návrhu patentu, avšak bez tabulek zapojení přístroje. Jelikož v ČR nelze zapatentovat duchovní věci, neboť Úřad průmyslového vlastnictví zajímá pouze technická část (kterou by samostatné zapatentoval) zveřejňujeme náš patent na těchto stránkách, abychom náš vynález ochránili alespoň autorsky Copyrightem. Samotné zapatentování technické části patentku pro nás nemá význam, neboť přístroj nehodláme vyrábět a nabízet dalším firmám k využití. A tak samotné zapojení a fungování přístroje zůstane utajeno. Naše kosmetické výrobky jsou pochopitelně vyráběna za pomocí našeho přístroje EMA 33. Následujícím patentem jsme chtěli prokázat duchovní podstatu technicky, neboli vědecky. Jelikož jediný vědec v ČR, který napsal spousty knih o pojednání duchovní podstaty formou vědeckou a kterého by asi jako jediného tento patent zajímal a dokázal by ho obhájit na ÚPV, zemřel, není v současnosti žádné jiné možnosti zveřejnění a pohnutí vývojem tvorstva, než této. A tak i Vy máte možnost popřemýšlet nad následujícími řádkami. Buďte v klidu, míru a lásce. Ivan a Alena Píšovi

2 NÁVRH PATENTU Majitel: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Alena Píšová Žebrák, Pražská 122 Původce: Ivan Píša Žebrák, Pražská 122 Název patentu: Elektromagnetické zařízení EMA 33 pro úpravu masťového základu kosmetických přípravků a složení těchto přípravků na zlepšení tělesných a duchovních účinků ve spojení s energetickým systémem člověka a duše. Anotace: Řešení se týká energetického systému člověka a jeho duše a tělesných a duchovních účinků na tento systém ve spojení s aplikací kosmetických přípravků, které obsahují určené léčivé rostliny, koření a esenciální oleje a jejichž základ pro výrobu je elektromagneticky upravován výrobním zařízením EMA-33.

3 Oblast techniky Řešení se týká energetického systému člověka a duše a tělesných a duchovních léčebných účinků na tento systém ve spojení s aplikací kosmetických přípravků, které obsahují léčivé rostliny, koření a esenciální oleje určené níže a jejichž základ je při výrobě elektromagneticky upravován. Takto vyrobená kosmetika má silnější léčebný a nově i duchovní účinek. Dosavadní stav techniky 1) Každá rostlina, koření, esenciální olej mají určité tělesné ozdravovací účinky. Ovšem tak jako nerosty (horniny, zkameněliny, kameny) mají účinek nejen tělesný, ale i duchovní, mají i rostliny, koření a esenciální oleje rovněž mimo účinků tělesných i účinky duchovní. A to především svou vůní. 2) Elektromagnetická úprava je dosud využívána na úpravu vody. Jedná se o tzv. Diamantovou vodu a Pí vodu. Rovněž pro léčbu některých chorob. Tyto elektromagnetické přístroje jsou však odlišné od přístroje EMA-33 aplikovaných na výrobu kosmetických přípravků a to především v počtu energií + a a síle kmitočtu těchto energií. Podstata technického řešení 1) Duchovní účinky a energie v součinnosti aplikace kosmetických přípravků Na základě duchovní a léčitelské praxe původce, která se datuje od r bylo zjištěno, že kosmetické přípravky mají nejen účinek tělesný, ale i duchovní. Duchovní účinky působí na základě energie člověka, která se harmonizuje vůněmi, chutí, léčivými rostlinami a kořením v určeném poměru. A to nejen vjemem čichovým a chuťovým, jak je běžně známo, ale jak zjistil původce vynálezu, především vjemem kožním v podobě aplikace kosmetických přípravků (masti, vlasové a ústní vody apod.) v určitém složení a na základě úpravy základu. Pokožka rychle a účinně absorbuje veškeré přírodní informace z macerátu či výluhu léčivých rostlin, koření i z esenciálních olejů a intenzivně tyto informace předává energiím jednotlivého člověka. Tyto energie se následně harmonizují a působí na duchovní vjemy jedince. Tím výrobek získává duchovních účinků, které však působí i na fyzické tělesné orgány. A to tak, že vlivem nedostatečného proudění a rozptylování energií v těle, po těle a kolem těla dochází v první řadě ke snížení imunity organismu a ke snížení látkové výměny (metabolismu). Následně k poruchám nervové soustavy, snížení činnosti ledvin, jater, střev, močového měchýře, k bolestem hlavy, svalů, kloubů a páteře, ke snížení či zvýšení činnosti štítné žlázy, k poruchám krevního tlaku a

4 krevního oběhu, k celkovému oslabení organismu v souvislosti se snížením činnosti všech vnitřních orgánů a tím dochází i k větší náchylnosti k různým infekcím a zánětům. A to vše následkem disharmonických energií člověka. Všechny tyto nemoci tělesné mají duchovní podtext a přímo souvisí s energiemi jednotlivého člověka. Člověk, který není např. líny, závistivý, chamtivý, žárlivý, bez lásky a tolerance atd. má své energie harmonizované a tudíž nemá žádných tělesných potíží je zcela zdráv. Naopak člověk, který je např. závistivý, chamtivý, nepoctivý, emocionální, chaotický, bez lásky a tolerance apod. má své energie disharmonické a tím tyto energie přímo působí na jeho tělesné orgány a tudíž má různých zdravotních a tělesných problémů má mnoho nemocí a je nemocen. Dožívá se podstatně nižšího věku. Prvotní jsou vždy disharmonické energie a pak následuje tělesný nebo duševní problém. Není tomu naopak. Léčba tělesných nemocí v souvislosti např. odříkávání manter, které působí na duchovní oblast a následně na energie člověka jsou známé. V tomto užitném vzoru se však jedná o léčbu pomocí kosmetických přípravků, jejichž účinky tělesné i duchovní jsou zesíleny pomocí elektromagnetického přístroje EMA-33 a které obsahují léčivé rostliny, koření a esenciální oleje níže uvedené. POPIS ENERGIÍ ČLOVĚKA Z jógy je známo a popsáno 72 čakrových energií člověka, které přímo působí na zdravotní stav jedince. Především je pak známo 7 základních čakrových energií. Za své dlouhodobé působení v léčitelské oblasti původce zjistil, popsal a pracuje z celkem se 7209 energiemi jednotlivého člověka, které přímo působí přes duchovní oblast na oblast fyzickou. Jedná se o tyto energie: 1) 2 svislé základní energie + a přičemž muž má mírně vpravo energii + a mírně vlevo energii -. Žena naopak mírně vpravo energii a mírně vlevo energii +. 2) 7 základních čakrových energií, které se nachází: první - v oblasti pohlavních orgánů druhá v místě pod pupkem třetí v místě nad pupkem čtvrtá v místě srdce pátá v místě krku šestá v místě čela sedmá v místě nad temenem hlavy Tyto energie jsou střídavě pravotočivé a levotočivé přičemž u muže začíná první čakra (energie) točiti se doprava a u ženy doleva. Střídavě nahoru další energie vždy doleva a doprava. Tyto energie jsou známy z východního filozofického i medicínského učení.

5 Původce však za celou dobu kdy od r pracuje v oblasti léčitelství zjistil další energie, které ovlivňují duchovní podstatu člověka a které přímo působí na chod jednotlivých tělesných orgánů a to: 3) Každá ze sedmi základních energií čakrových má dalších sedm, tyto zase dalších sedm, tyto zase dalších sedm a tyto zase dalších sedm energií. Jedná se o násobky sedmi. Přičemž se jedná o čtyři druhy energií (viz. EMA-33) přímo souvisejících s duchovními účinky na organismus. Tyto čtyři druhy jsou řazeny dle čtyř živlů jako: Oheň povzbuzující a dodávající energii v Indii Karma (akce) Vzduch uklidňující a dodávající energii v Indii Maya (iluze) Voda uklidňující a redukující energii v Indii Nirvana (osvícení, uvědomění) Země povzbuzující a redukující energii v Indii Joga (tělesné a duševní cvičení skrze které člověk může dosáhnou Nirvany) tj. 7x7x7x7x energií = svislé základní = Těchto 2403 eergií navíc vyzařují každá energii + a -. tj x 2 = = 7209 energií základních energií je první řada přirovnání otec 2403 pravotočivých energií mínus přirovnání syn 2403 levotočivých energií plus přirovnání duch svatý. 4) Všech 7209 energií pracuje na základě duchovní podstaty svaté trojce. Tedy otec, syn a duch svatý. Otec kosmické nekonečné energie a vibrace. Syn fyzické tělo, fyzická úroveň a hmota. Duch svatý - spojení prvních dvou principů v jeden celek viz. EMA-33. Všech 7209 energií jsou-li disharmonické mají přímý vliv na emoce a charakteristiku konkrétní osoby (člověka) a jsou přímo úměrné ovlivnění činnosti všech vnitřních tělesných orgánů. Pakliže se tyto energie začnou harmonizovat aplikací kosmetiky jejíž základ je elektromagneticky upravován přístrojem EMA-33 a obsahuje léčivé rostliny, koření a esenciální oleje, níže uvedené a má tudíž nejen účinky tělesné, ale i duchovní, začnou se upravovat a postupně léčit i nemoci tělesné a to v silnější formě. Harmonizace energií jedince mohou ovlivnit i genetické informace a tudíž mohou zmírňovat i nemoci člověka, které mají původ v genech. Takto vyrobené kosmetické přípravky mají mnohem větší účinek tělesný a nově i účinek duchovní

6 2) Úprava základu pro výrobu kosmetiky za pomocí přístroje EMA EMA 33 popis a schéma zapojení Jedná se o elektromagnetický přístroj založený na základě plusových a mínusových elektormagnetických impulsů. Impulsy jsou vysílány přes transformátor napájený ze sítě 220V na čtyři základní obvody (pozn. Souvislost viz. Popis energií bod 3). Magnetické impulsy které jdou z jednotlivých elektromagnetických cívek jsou sestaveny tak, že znázorňují tvar koule v níž je tvar krychle a v této tvar jehlanu. V jehlanu jsou dva základní magnetické impulsy + a -. Tedy 4 obvody trojího tvaru. (Pozn. Souvislost viz. Popis energií bod 4). Elektromagnetické cívky jsou připevněny na desku z měkké oceli, která je elektromagneticky vodivá a je součástí elektromagnetických cívek a to dle rozmístnění. ( obr. 1) Počet a intenzitu jednotlivých energií nezveřejňujeme. Obrázek 1 rozmístnění cívek: Nezveřejňujeme. Vrchní zákrytová deska je ze skla a je magneticky vodivá propouštějící elektromagnetické impulsy. Přístroj je zasazen v nosném rámu z magneticky nevodivého materiálu ze spodu osazen chladícím ventilátorem (obr.2). Obrázek 2 řez: Nezveřejňujeme Obrázek 3 Schéma plošného zapojení Nezveřejňujeme

7 Pro lepší ovládání a experimentování se silou kmitočtů je možné přístroj propojit s dalším přístrojem kterým se dají nastavit přesnější kmitočty jednotlivých elektromagnetických cívek. (Obr. 4) Obrázek 4 Přístroj na řízení kmitů Nezveřejňujeme 2. Jednoduchou úpravou základu pro výrobu kosmetiky elektromagnetickou cestou za pomoci přístroje EMA-33 získáme konečný výrobek, kterému se zvýší léčebný účinek tělesný a nově i duchovní, a to s přímou souvislostí na použitých ingrediencích níže uvedených. 3. Upravený základ za pomocí přístroje EMA-33 pro výrobu kosmetiky je anulován, vyčištěn a nabit elektromagnetickou informací, která odpovídá výchozímu postavení energií + a při počátku tvoření.pozn. Postavení energií při počátku tvoření ještě nebyly publikovány, až v knize Guru nového věku, kterou sepsal původce vynálezu (užitného vzoru) na základě učení svého duchovního učitele a vydal samonákladem v roce Svého duchovního učitele navštěvoval původce vynálezu od r Takto upravený základ narušením molekulární struktury na sebe lépe váže veškeré účinky léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů. A to nejen účinky tělesné, ale také nově i účinky duchovní. 90 lidí ze 100 zaregistrovalo lepší účinnost. Což je 90% úspěšnost. 5. Samotná aplikace energetického zařízení na úpravu základu na výrobu kosmetiky spočívá v instalaci zařízení na samotný základ před výrobou. 6. Zařízení EMA-33 je sestrojeno pomocí elektormagnetů a je přikládáno na masťový základ 24 hodin před výrobou. Pozn. Zařízení lze sestrojit i v akustické podobě na léčbu různých nemocí. Přístroj EMA-33 je vyzkoušený původcem vynálezu, který je aplikuje na své výrobky již od r Původce je výrobcem bylinné kosmetiky. V současné době si původce vynálezu nechává přístroj sestrojit v akustické podobě, který by mohl být vhodný na léčbu různých nemocí.

8 7. Jako základ pro výrobu kosmetických přípravků lze použít jakýkoli základ ať už masťový na bázi rostlinného, či živočišného původu, tak na bází alkoholového, vodního i chemického. Během zkoušení vynálezu se však nejlépe osvědčil základ masťový rostlinného původu, zejména pak z tuku a olejů lisovaných za studena. Původce svůj vynález aplikuje na masťový základ z kokosového tuku lisovaného za studena s přímou macerací léčivých rostlin a příměsí éterických olejů, kterého se týká i užitný vzor a to pokusně již od r Oficiálně pak od r V následující části popisu bude užitný vzor objasněn. Příklady provedení technického řešení: Příklad č. 1: Na celé balení základu kokosového tuku pro výrobu přiložíme elektromagnetické zařízení EMA-33 a necháme působit nejméně 24 hodin. Takto upravený základ můžeme dále použít pro výrobu kosmetických přípravků dalším výrobním postupem. Přičemž technologický postup výroby spočívá v délce macerace a v použití léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů a v přípravě základu pro výrobu kosmetických přípravků za pomocí EMA-33. Výrobní postup a použité ingredience užitného vzoru pro výrobu kosmetických přípravků Použitý základ: kokosový tuk lisovaný za studena Použité léčivé rostliny, koření a esenciální oleje: Lopuch, Pýr, Chmel, Vřes, Citrónová tráva, Dubová kůra, Rozmarýn, Smrk, Borovice, Pomeranč, Puškvorec, Ibišek, Šípek, Růže, Borůvka, Červený a Černý rybíz, Papaya, Jahoda, Malina, Skořice, Kopřiva, Bříza, Ořešák, Řebříček obecný, Smrk, Měsíček lékařský, Meduňka, Anýz, Fenykl, Pískavice, Proskurník. Heřmánek, Levandule, Mateřídouška, Kadidlo, Borůvka, Japonský čaj Matcha Kyoto, Citronela, Máta kadeřavá, Máta peprná, Kaštan, Petrklíč, Přeslička, Jalovec, Svízel, Lapacho, Condurango, Santal, Všedobr, Dřišťál, Eukalypt, Hřebíček, Kafr, Konopí, Bergamot, Ylang Ylang, Zelený čaj, Tea tree, Komonice, Jinan, Ibišek, Lotos, Jasmín, Rooibos, Honeybush, Černý čaj, Kotvičník, Kmín, Celer, Libeček, Jiagulan (Gynostema pentaphyllum), Zázvor, Cibule, Nové koření, Vanilka, Netík, Lékořice, Pelyněk, Pampeliška, Medvědice, Chaluha, Cesmína, Růžové dřevo, Santalové dřevo, Kadidlo, Mateřídouška, Brčál, Divoká Višeň, Meduňka s citronelou, Bergamot s meduňkou, Bergamot s citronelou, Bergamot s mátou peprnou, Eukalypt s mátou kadeřavou,

9 Na celé balení kokosového tuku (25kg) přiložíme aktivní stranou elektromagnetické zařízení EMA-33 a necháme ho 24 hod působit. Poté kokosový tuk rozehřejeme, přidáme léčivé rostliny a koření a necháme 3 dny louhovat při teplotě 60 o C. Přimícháme esenciální oleje a přefiltrujeme. Poté stáčíme do obalů. Takto vyrobené kosmetické přípravky mají silnější léčebné a duchovní účinky. Příklad č. 2 Do 25kg masťového základu (kokosový tuk lisovaný za studena), který je 24 hodin upravován elektromagnetickým přístrojem EMA-33 po rozehřátí na 60 o C vložíme vysušené léčivé rostliny a to: Kopřivu, Břízu, Ořešák a necháme louhovat při této teplotě 24 hodin. Po 24 hod. přimícháme 500ml esenciálních olejů Smrk, Borovice, Rozmarýn, promícháme, přefiltrujeme a stáčíme do obalů. Takto vyrobený kosmetický přípravek (mast) má účinky tělesné na namožené klouby, svaly a páteř, na artrózu a revma a podporuje léčbu kožních chorob. Též však získává účinky duchovní a to: povzbuzuje a dodává novou energii, omlazuje, zvyšuje otevřenost a vnímavost, zlepšuje náladu, zjemňuje city a je vhodná při meditačních, energických a jogistických cvičeních. Příklady duchovních účinků Tyto příklady jsou pouze informativní a nemají omezující charakter: Posílení sebevědomí, nesmělost, strach, plachost, pozitivní pocity, nedostatek energie, duševní slabost, odbourání ustrašenosti, zdrženlivosti a zábran, pocity méněcennosti, pomáhá vyhýbati se extrémům, redukuje energii, pomáhá najít vnitřní rovnováhu, omezuje výstřednosti, chronická únava, koncentrace, bdělost, myšlenková aktivita, redukce temných myšlenek, nechuť k sexualitě, touha po rozkoši, pomáhá najít chuť k životu, radost z maličkostí, odstraňuje sklony k žárlivosti a nedůvěře, uvědomění si svých vlastních kvalit, omlazuje, zvyšuje otevřenost a vnímavost, vhodné při meditačních, energetických a jogistických cvičeních, posiluje víru, zjemňuje naše city, projasnění myšlenek, zvýšení vůle a intuice, nastolení ztracené harmonie. Vhodné pro mágy, čaroděje a čarodějnice pro usnadnění opuštění vlastního těla a odletu do astrálních a jiných světů. Příklady tělesných účinků: na namožené klouby, svaly a páteř, na rozpraskané paty a ruce, na drobná poranění a záněty, na plísně a hemeroidy, na opary a spáleniny, na bércové vředy a otoky, na podlitiny a křečové žíly, na plísně, ekzémy a akné, vhodné na pomazání celého těla, též vhodné do koupele. na

10 namožené klouby, svaly a páteř, pomáhá při artróze a revmatu, podporuje léčbu kožních chorob. NÁROKY NA OCHRANU: 1) Použití zařízení na úpravu základu pro výrobu kosmetických přípravků v podobě elektromagnetické (EMA-33), akustické, světelné i obrazové. A to s důležitostí počtů kladných a záporných impulsů, jejich seskupení a intenzitě s následnou presentací zvýšených léčebných a i nově duchovních účinků kosmetických přípravků. 2) Použití kokosového tuku lisovaného za studena jako základu s příměsí výše uvedených léčivých rostlin, koření a esenciálních olejů pro výrobu kosmetických přípravků.

Magic of Nature. Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG

Magic of Nature. Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG Magic of Nature Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG Magie přírody Vždy, když se ponořím do nové práce s éterickými oleji a hledám odpověď na otázku, jak nejlépe sestavit kompozici, kterou bych mohla

Více

7 Nových. Čajů DOPLŇKY STRAVY

7 Nových. Čajů DOPLŇKY STRAVY 7 Nových Čajů DOPLŇKY STRAVY Dr. Ka Dev Jha Ajurvédský lékař Dr. Ka Dev Jha Bylinné směsi jsou připravovány pod přísnou kontrolou nepálského ajurvédského lékaře Dr. Ka Dev Jha (*1935), který vystudoval

Více

KATALOG VýROBKU 2015

KATALOG VýROBKU 2015 KATALOG VýROBKU 2015 BYLINÁŘSTVÍ-KOŘENÁŘSTVÍ s.r.o. Bohumil JUKL Sádek 98, 572 01 Polička www.jukl.cz, www.jukl.sk bylinarstvi@jukl.cz Katalog Bylinářství-kořenářství s.r.o. Stránka 2 Vážení zákazníci,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 Autor: Daniela Lojková

Více

Rejstřík českých názvů rostlin Aloe pravá Andělíka lékařská Anýz vonný Artyčok zeleninový Bazalka pravá 36 Benedikt lékařský Bez černý 139 Borůvka

Rejstřík českých názvů rostlin Aloe pravá Andělíka lékařská Anýz vonný Artyčok zeleninový Bazalka pravá 36 Benedikt lékařský Bez černý 139 Borůvka Obsah Pro dobré trávení 12 Recepty na cukrovku 42 Ledviny a močové cesty 48 Pohybové ústrojí svaly, klouby, končetiny 58 Trápení s revmatismem 70 Na kožní nemoci a rány 80 Pro zdravé dýchání 100 Všechno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE Komplementární postupy v praxi porodní asistentky a jejich využití ve fyziologickém těhotenství Bakalářská práce Autor práce: Monika Chytilová

Více

Slunce je lék. Jarni ošetřovani zahrad. Dietetické přípravky

Slunce je lék. Jarni ošetřovani zahrad. Dietetické přípravky Slunce je lék Jarni ošetřovani zahrad ietetické přípravky Časopis pro zdraví a krásu č. 2/2015 Není tomu tak dlouho, co jsem se těšil na počátek cesty sluníčka zpět na severní polokouli. Když tento moment

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Želatinové tobolky. Lipiosérum. Opalování dětí. Trápí vás pomerančová kůže? Lékař radí: Jak na chlamydie

Želatinové tobolky. Lipiosérum. Opalování dětí. Trápí vás pomerančová kůže? Lékař radí: Jak na chlamydie Želatinové tobolky Lipiosérum Opalování dětí Trápí vás pomerančová kůže? Lékař radí: ak na chlamydie Časopis pro krásu a zdraví 2/2011 editorial Už je to nějaký ten pátek, co se sluníčko přehouplo přes

Více

Parfémy Essens pro zdraví a krásu

Parfémy Essens pro zdraví a krásu Parfémy Essens pro zdraví a krásu Vůně jsou maličké světy, které odhalí svá tajemství každému, kdo je miluje Vůněmi se dá přes nejstarší čichovou část mozku ozdravit naše tělo nebo mysl i tam, kam se účinek

Více

Kšické jaro již začalo!

Kšické jaro již začalo! Mimořádná sleva Kšické jaro již začalo! Voňavé porody Z praxe časopis pro zdraví a krásu 1/2012 Píše se únor 2012. Venku mrzne, až praští, a sdělovací prostředky se předhánějí v komentování těchto přímo

Více

Pleuramax. Maxík Glukan Junior. Produktový katalog. Strana 1

Pleuramax. Maxík Glukan Junior. Produktový katalog. Strana 1 Beta glukany Pro koho jsou glukany určeny? I když se cí7te zdravě, doporučuje se užívání beta- glukanu jako prevence. Mnoho lidí používá beta- glukan v období chřipkových a virových epidemií. Je určený

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

Receptář lidové medicíny východu

Receptář lidové medicíny východu Receptář lidové medicíny východu Sestavili manželé Bělousovi Tento text je určen pouze k vnitřnímu použití pro vzdělávací kurzy manželů Bělousových. Kopírování a použití těchto textů ke komerčním účelům

Více

Přednášky z cyklu Alternativní cesty ke zdraví podzim 2014

Přednášky z cyklu Alternativní cesty ke zdraví podzim 2014 Přednášky z cyklu Alternativní cesty ke zdraví podzim 2014 Místo konání: MKS Jaroměř divadlo, učebna suterén, Nám. Dukelských hrdinů 240 Kdy: od 18,00 do 21,00 h Cena vstupenky na přednášky nebude-li konkrétně

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

01/2014 zdarma. www.magazin-lekarna.cz. Rady & návody. Marie Tomsové 2. Když udeří. bolest PIGMENTOVÉ SKVRNY. Čínská. medicína 10.

01/2014 zdarma. www.magazin-lekarna.cz. Rady & návody. Marie Tomsové 2. Když udeří. bolest PIGMENTOVÉ SKVRNY. Čínská. medicína 10. 01/2014 zdarma www.magazin-lekarna.cz Rady & návody Marie Tomsové 2 Když udeří bolest 8 Čínská medicína 10 4 5 PIGMENTOVÉ SKVRNY Kuperóza A o kašli si můžete nechat jen zdát Dr.Theiss Mucoplant Sirup při

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN Platnost od 10. ledna 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Alergie 6 Mentální příčiny vzniku alergií 8 Složení Peralginu 10 Účinné látky

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

animal Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Pomáháme udržovat zvířata v kondici Selhání ledvin jako hrozba Jak vybrat hlavní preparát

animal Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Pomáháme udržovat zvířata v kondici Selhání ledvin jako hrozba Jak vybrat hlavní preparát animal START www.energyvet.com Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Základy regenerace zvířat Pomáháme udržovat zvířata v kondici Interview s veterinářem Energy Group, a. s. Selhání ledvin

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o.

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o. Wellness v ČR Autor: Mgr. Jiří Poděbradský EPO consult, s.r.o. Praha 2008 Wellness v ČR Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Foto:

Více

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK Wellness centrum VitaLine Vstup do wellness centra na 1 hodinu (vnitřní bazén + whirlpool): dospělý 90 Kč dítě do 11,9 let 45 Kč Vstup do wellness centra na 2 hodiny (zahrnuje

Více

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM Iva Frolková Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Cílem práce je literární průzkum výskytu varixů, jakožto problému současnosti jak z hlediska dermatologického, tak kosmetického.

Více

zdarma! O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Kvasinky - indikátor zdraví nebo skrytý nepřítel? Jarní osvěžující saláty

zdarma! O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Kvasinky - indikátor zdraví nebo skrytý nepřítel? Jarní osvěžující saláty únor -březen jaro 2009 magazín zdravého životního stylu zdarma! Jarní osvěžující saláty Protikvasinková dieta Tipy proti jarní únavě O vegetariánství a biopotravinách s MUDr. Luňáčkem Novinky na trhu Kvasinky

Více

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají celostátní vydání / zdarma ročník 1, speciál březen vychází 25. ŮNORA 2013 www.grandkrasnaazdrava.cz příloha zdraví Velcí pomocníci Doplňky stravy Zdravé Odborný rádce Detoxikace Jak organismus zbavit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ondřej Matthew Pešek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Ondřej Matthew

Více