ÚVODEM, ANEB K ČEMU JE TATO BROŽURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODEM, ANEB K ČEMU JE TATO BROŽURA"

Transkript

1 DROGY A ZÁKON Projekt Prevence drogové kriminality v oblasti drog je realizován v rámci projektu Prevence drogové kriminality v příhraničí financovaného ministerstvem vnitra

2 ÚVODEM, ANEB K ČEMU JE TATO BROŽURA Tato brožura si klade za cíl seznámit uživatele drog i neuživatele se zákony platnými na území České republiky. Drogy jsou zde mimo zákon. V podstatě uvádíme několik užitečných rad, jak se nedopouštět kriminální činnosti, a také informace o negativních dopadech a rizicích při užívání drog. Dále se například dozvíte, jaké sankce hrozí řidičům, u nichž se prokáže užití marihuany či jiných drog, a také třeba jaké tresty hrozí těm, kteří mají drogy u sebe, nebo s nimi obchodují. Bereš drogy? Hazarduješ se svým zdravím a riskuješ závislost. Máš u sebe drogy? Dealuješ? Pěstuješ? Pokud ano, dopouštíš se nelegální činnosti, za kterou ti hrozí trest. Respektujeme životní cestu každého, respektujeme chuť zkusit nějakou zakázanou látku, respektujeme i toho, kdo je na drogách závislý. Na druhou stranu to rozhodně neschvalujeme! Chceme ovšem upozornit na všechna rizika, která hrozí každému, kdo přijde s drogami do styku. NELEGÁLNÍ DROGY A LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY VE ZKRATCE Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy Vaříš pervitin? Prodáváš jej kamarádům? Dělíš se s lidmi na tanečních akcích o svou marihuanu či extázi? Tak se toho vyvaruj. Dopouštíš se totiž nelegální výroby a distribuce drog, za což tě v lepším případě čeká peněžitý trest, v tom horším až pět let za mřížemi. Až deset let vězení tě pak čeká v případě, že něco podobného spácháš jako člen organizované skupiny, proviníš se vůči dítěti mladšímu patnácti let nebo vyjde najevo, že jsi byl v minulosti kvůli drogám již trestán. Je lepší si nezahrávat. Na první pohled to může být velká sranda. Hudba, tanec a drogy, které tě propojí s ostatními. Nakonec se ale probudíš do zlého snu, v němž tvůj kamarád neodhadl sílu drogy a zkolaboval. V případě, že jsi mu drogu opatřil, máš problém. Za těžkou újmu na zdraví ti hrozí až dvanáct let. Skončí-li to smrtí, dokonce osmnáct. Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu Máš u sebe narkosáčky plné marihuany? Schováváš si pořádnou kostku hašiše? Nebo snad jakoukoliv jinou nelegální drogu v množství větším než malém?

3 Tak v takovém případě ti nemusí pomoci ani to, že máš drogu jen pro vlastní potřebu. Propadnutí věci, je to nejmenší, co se ti může stát. Ve hře je i pobyt ve vězení. A to po dobu jednoho roku. V případě, že množství, které soud uzná jako větší než malé, překročíš mnohonásobně, může být trest až pětiletý. V případě dalších látek, například pervitinu, jsou postihy ještě tvrdší. A pozor. I když máš látku v množství menším než malém, nejsi z obliga. V takovém případě je to přestupek a minimálně pokuta tě nemine, a to až 15 tisíc Kč. Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku Máš ve skleníku rostliny konopí? Pokud soud rozhodne, že je pěstované množství větší než malé, dopouštíš se trestného činu, za který ti hrozí přinejmenším peněžitý trest nebo šest měsíců za mřížemi. Dokonce rok vězení, pak hrozí pěstitelům hub s obsahem Psilocybinu. A pozor. V případě, že množství větší než malé překročíš mnohonásobně, můžeš očekávat tresty ještě mnohem tvrdší. Například i pět let za mřížemi. Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu Aby ses dopouštěl drogové kriminality, nemusíš mít u sebe v podstatě žádné hotové drogy. Stačí už jen to, že máš prostředky či přísady ve větším množství, z nichž se drogy vyrábějí. Těmto prostředkům se říká v zákoně tzv. prekursory. Mohou to být například léky s obsahem pseudoefedrinu sloužící k výrobě pervitinu, jako jsou například: Paralen Plus, Modafen, Modafed, Cirrus, Claritine Active, Sudafed, apod. Takové léky se v lékárnách v ČR vydávají výhradně na občanský průkaz v maximálním množství 900 miligramů účinné látky na osobu. Takže pozor! Máš-li toho víc, dopouštíš se trestné činnosti a můžeš mít problém se zákonem. Šíření toxikomanie Nabádáš kamaráda na večírku, aby si dal práska marihuany, nebo třeba lajnu něčeho ostřejšího? Dopouštíš se tak šíření toxikomanie, za což ti hrozí až tři roky ve vězení. Podporuješ-li šíření drog jako člen organizované skupiny, pobízíš osoby mladší patnácti let, nebo využíváš k takovému chování sdělovacích prostředků včetně internetu, Facebooku a dalších sociálních sítí, hrozí ti až pětiletý trest za mřížemi.

4 DROGY A JEJICH NEGATIVNÍ ÚČINKY Drogy tedy omamné a psychotropní látky, obecně ovlivňují biochemické procesy v mozku a navozují různé stavy změněného vnímání a prožívání reality. Právě tyto stavy mohou být velice nebezpečné. Kromě pocitů euforie a slasti může snadno dojít například k dezorientaci, stihomamům, bludným představám a halucinacím, změnám vnímání prostoru a času, ale také k úzkostem a dokonce k takzvané toxické psychóze, která může dovést člověka až k sebevraždě. Všechny tyto stavy ovlivňují chování osoby pod vlivem drog a může tak dojít k mnoha nebezpečným situacím (dopravní nehody, úrazy, agresivní chování, dehydratace, vyčerpání organismu, apod.). Dalším a nejzávažnějším rizikem při užívání drog je předávkování při užití vysoké životu nebezpečné - účinné látky. Dále pak nevhodná a nebezpečná kombinace různých druhů drog a užívání látek, u nichž lze jen velmi těžko odhadnout jejich účinnost. Tato rizika mohou vést k ohrožení života a dokonce k úmrtí. DROGY, ZÁVISLOST A NEŽÁDOUCÍ SOCIÁLNÍ DOPADY Užívání drog se dělí do několika kategorií. Za prvé se jedná o příležitostné experimentování zejména při neformálních společenských akcích (koncerty, diskotéky, párty, apod.). Při tomto užívání hrozí rizika popsaná v předchozím odstavci. Další kategorií je pak takzvané rizikové užívání. Jedná se v podstatě o časté užívání mnohdy i několikrát týdně. Zde hrozí kromě výše popsaných rizik i dlouhodobější negativní psychické a fyzické projevy např. snížení imunity organismu, selhání ledvin či jater, srdeční problémy, nesoustředěnost, podrážděnost, poruchy paměti, deprese, rozvoj dalších závažných psychických problémů (paranoia, schizofrenie, apod.), a také může dojít k získání závislosti. Samotná závislost na drogách přináší celou škálu zdravotních, psychických a sociálních rizik nejen pro závislého, ale i pro jeho okolí. V podstatě se jedná o spirálu potřeby drogy, shánění drogy či prostředků na drogy mnohdy za hranicí zákona, a rizikové užívání.

5 Kromě přenosu závažných infekčních onemocnění (HIV, Hepatitida B, C, Syfilis, atd.) způsobeného například sdílením použitých stříkaček či nechráněným sexem, je závislý ohrožen nezaměstnaností, dluhy, sociálním vyloučením, chudobou či bezdomovectvím. Zároveň tito lidé ztrácejí běžné společenské vazby a v na vrcholu jejich hodnotového žebříčku bývá právě ona droga, kolem níž se točí úplně vše v životě závislého. Tito lidé se pak v tomto důsledku dopouštějí mimo jiné majetkové, ale i násilné trestné činnosti, za kterou jim hrozí tresty odnětí svobody dle Trestního zákoníku ČR. V případě závislosti je rovněž velmi obtížné z této spirály vystoupit a vrátit se do běžného života, což někomu může trvat několik let a jinému se to nemusí podařit vůbec. DROGY A ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Za spáchání dopravního přestupku "Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem" je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému. Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel) od 6 měsíců do 1 roku. Za spáchání přečinu "Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)" je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Tento skutek je vždy projednáván soudem. V trestním řízení pak hrozí sankce Odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest. Za spáchání tohoto přečinu se obvykle udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel) na 1-10 let. Řidič se vystavuje zadržení řidičského průkazu (dle 118 b zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu) v následujících případech: řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, odmítl se na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, odmítl se na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, odmítl se na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou.

6 Řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu Alkohol sice nespadá mezi nelegální návykové látky, nicméně za volantem se na něj vztahuje prakticky nulová tolerance. Znamená to, že zjistí-li policejní dechová zkouška ovlivnění řidiče alkoholem, jedná se o přestupek, kdy řidiči může být uložena pokuta ve výši od Kč až do Kč a uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od 6 měsíců až do 12 měsíců. Je-li hladina alkoholu vyšší než 0,3, řidič přichází o 7 bodů z bodového systému. Je-li hladina alkoholu vyšší než 1, jedná se o trestný čin (přečin), za který řidiči navíc hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Řízení motorových vozidel pod vlivem marihuany Marihuana negativně ovlivňuje tzv. kognitivní funkce v mozku. I přesto, že můžete mít pocit vysoké koncentrace, může dojít k tříštění pozornosti, kdy se řidič zaměří na činnost, která ho odvádí od řízení vozidla. Prodlužuje se tak reakční doba a při nečekaných událostech je riziko nehody mnohem pravděpodobnější. Obsah THC ve slinách a v moči lze policejními testery a lékařským vyšetřením vypozorovat až do jednoho týdne od posledního užití. Při pozitivním testu hrozí řidiči zákaz činnosti ztráta 7 bodů z bodového systému, zákaz řízení (viz výše) a dále přestupkové řízení či soud na základě vyhodnocení míry aktuální nezpůsobilosti řidiče policistou a míry tzv. intoxikace (aktuálního vlivu návykové látky) lékařem. Řízení motorových vozidel pod vlivem pervitinu či amfetaminů Metamfetamin a amfetaminy odbourávají u řidiče zábrany, opět mění jeho tzv. kognitivní funkce především odhad vzdálenosti a rychlosti. Často tak dochází k chybným vyhodnocením dopravních situací a především k nutkání k rychlé a rizikové jízdě, která ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Tyto látky negativně ovlivňují soustředění řidiče. Řidič pod jejich vlivem může mít například pocit, že vnímá dopravní situaci na třech vzdálených křižovatkách současně, nicméně je jeho pozornost tříštěna a odvedena od situace, v níž se zrovna nachází. Obsah amfetaminů lze opět zjistit policejními testery a následně lékařským vyšetřením až tři dny od posledního užití těchto látek. Při pozitivním testu hrozí řidiči zákaz činnosti ztráta 7 bodů z bodového systému, zákaz řízení (viz výše) a dále přestupkové řízení či soud na základě vyhodnocení míry aktuální nezpůsobilosti řidiče policistou a míry tzv. intoxikace (aktuálního vlivu návykové látky) lékařem.

7 ZÁVĚR Věříme, že Vám budou tyto informace užitečné. Zdali se podle nich zařídíte, je sice pouze na Vás, ale doporučujeme si se zákonem nezahrávat a stejně tak se zdravím Vás i Vašeho okolí.

8 UŽITEČNÉ KONTAKTY PRO CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY Centrum na podporu integrace cizinců v Liberci Hanychovská 622, Liberec; tel.: , ; Centrum na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji Realizátor: Poradna pro integraci, o.s. Kontakty: Velká Hradební 33, Ústí nad Labem tel.: Odbor Cizinecké policie ČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Nám. Dr. E. Beneše 584/ Liberec 1 Telefon: Fax: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Územní odbor Most Adresa: Václava Řezáče 224, Most Telefon: Velvyslanectví Polské republiky v Praze Valdštejnská 8, Praha 1 Tel.: (+420) Fax: (+420) Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze Vlašská Praha 1 (Malá Strana) Tel.: (+420) Britské velvyslanectví v Praze Thunovská 14, , Praha 1 Tel.:

9 Velvyslanectví Ruské Federace v České Republice Nám. Pod kaštany 1, , Praha 6 Tel.: (+420) , Velvyslanectví Ukrajiny v České republice Charlese de Gaulla 29, , Praha 6 Tel.: , web: Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky Plzeňská 214/2578, , Praha 5 Tel.: web: O NÁS Sdružení Most k naději (MONA) je právnickou osobou, která vznikla v roce 1995 registrací u MV ČR. Samotný vznik organizace byl motivován zhoršující se situací v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS, dále pak sociálně vyloučenými komunitami a lokalitami, včetně rozmachu sociálních patologií v nejpostiženějších částech severočeského regionu. Aktuálně poskytuje MONA své služby na celém území Ústeckého a Libereckého kraje, kde provozuje síť K-Center pro uživatele drog v Mostě, Žatci, České Lípě a Liberci a dále terénní drogové programy s pokrytím celého Libereckého kraje, Mostu, Bíliny, Duchcova, Litvínova a dalších měst Ústeckého kraje. V rámci těchto služeb nabízí terénní pracovníci uživatelům drog čisté injekční stříkačky, zdravotní materiál, sociální poradenství, zprostředkování léčby závislosti a další služby. Kromě služeb pro uživatele drog provozujeme i další projekty. Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP) Program následné péče Centra pro rodinu a následnou péči poskytuje služby v oblasti sociálního poradenství a následné péče pro lidi závislé na návykových látkách, lidi ohrožené závislostí a jejich blízké.

10 Odborné sociální poradenství v Bělušicích Projekt reaguje na současnou situaci osob propouštěných z výkonu trestu odnětí svobody, jejichž situace je na trhu práce velice nepříznivá. Tato skutečnost způsobuje u mnoho z nich nemožnost získat legální zaměstnání a zajistit legálním způsobem svou obživu, po velmi krátké době opětovně propadají do kriminálních struktur, drogové či jiné závislosti. Hlavním cílem projektu je předcházení sociálnímu vyloučení u těchto osob důrazem především na prevenci sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality. Dům na půl cesty Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Linka duševní tísně Linka duševní tísně představuje první pomoc lidem, kteří se octnou v problémech. Závažnost témat, s jakými se na naše pracoviště obracejí, je často vysoká: pomáháme jim hledat cesty z domácího násilí, ze vztahových potíží, odvracíme je od sebevražedných tendencí, učíme je vyrovnávat se s krizemi a hledat nový smysl života. Služby sociální prevence Tato služba je poskytována osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

11 KONTAKTY NA MONA Program Prevence drogové kriminality v oblasti drog Koordinátorka: Bc. Lenka Acs Holakovská, DiS., tel.: , Ředitel MONA Lubomír Šlapka, tel.: , Webové stránky:

12 MOST K NADĚJI, o.s. Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/ /95-R IČO: P. Jilemnického Most 1 Copyright 2013 Most k naději, o.s. Všechna práva vyhrazena Vydavatel: MONA Redakce: Pech Pavel, Acs Holakovská Lenka, Stich Jiří Počet výtisků: 4000

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Drogové delikty Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Lukáš Bohuslav Vypracovala: Milena Trägnerová Čelákovice 2013

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP)

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Motto: Do moře problémů lidstva patří i drogy. Je proto neuvěřitelné, že právě od drog očekává řada

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Lidé sahají po drogách od nepaměti a není žádný důvod se domnívat, že tomu někdy může být jinak. Dokud budou lidé lidmi, potud potrvá poptávka po instantním štěstí, po látkách,

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

ROZDÍL MEZI PROVINĚNÍM A PŘESTUPKEM

ROZDÍL MEZI PROVINĚNÍM A PŘESTUPKEM PROVINĚNÍ Trestný čin spáchaný mladistvým. MLADISTVÝ Ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Více

Informační oblasti středočeského kraje. Obsah

Informační oblasti středočeského kraje. Obsah Obsah Informační oblasti středočeského kraje 1. Bezdomovectví... 3 1.1. Charakteristika... 3 1.2. Adresář organizací... 8 2. Chudoba... 9 2.1. Charakteristika... 9 2.2. Zajímavé odkazy... 10 3. Domácí

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

Veronika Štepanovská, DiS.

Veronika Štepanovská, DiS. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra trestního práva Bakalářská práce Prostituce z hlediska juristického a kriminologického Veronika Štepanovská, DiS. 2007 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE

ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE INFORMACE, KTERÉ ZDE NAJDETE: 1. MPP pro školní rok 2014/15 (včetně výsledků dotazníkového šetření výskytu rizikového chování ve škole) 2. Plán školního metodika prevence ve školním

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová Školní metodik prevence

Více

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Děti s výchovnými problémy Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje děti,

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH PhDr. Alena Marešová, PhDr. Jan Sochůrek a PhDr. Jana Válková Tento text neprošel jazykovou

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Psychologické aspekty drogové kriminality. JUDr. et Ing. Marek BLAŽEJOVSKÝ

Psychologické aspekty drogové kriminality. JUDr. et Ing. Marek BLAŽEJOVSKÝ JUDr. et Ing. Marek BLAŽEJOVSKÝ Psychologické aspekty drogové kriminality - Osobnost pachatele jednajícího pod vlivem návykové látky s akcentem na řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky Drogy,

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí Zpracovala: Ing. Pavlína Kučerová krajský protidrogový koordinátor koordinátor

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie DIPLOMOVÁ PRÁCE Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Michaela Voříšková Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Katedra

Více