Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989)"

Transkript

1 Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP ( ) I. Domácí, ročníkové a diplomové práce, závěrečné práce postgraduálního studia 1947 Luděk Buriánek, Společenské poslání výtvarné výchovy. Domácí práce. Vedoucí: Josef Vydra 1950 Zora Pořická, Leon Battista Alberti Stanislav Vašut, Valašští malíři. Domácí práce 1951 Ladislav Rusek, Od formalismu k socialistickému realismu ve výtvarném umění. Diplomová práce Stanislav Vymětal, Keramický ornament jeho formy a vývoj. Diplomová práce 1955 Václav Tomášek, Stavby biskupa Bruna 1956 Miloslav Krajný, Malíř Břetislav Bartoš Jaroslav Novák, Jednota umělců výtvarných Miloslav Lukeš, Výchova uměním. Vedoucí: doc. Alois Kučera 1961 Miluše Fröhlichová, Kapitoly o lidovém umění. Vedoucí: doc. Alois Kučera, akad. mal. Eva Chaloupková, Moderní české zátiší. Ročníková práce. Vedoucí: doc. Alois Kučera, akad. mal. Marie Chalupová, Moderní malířství a Osma. Vedoucí: odb. asistent Jaroslav Pacák

2 Dagmar Kohoutková, Výchova uměním. Ročníková práce. Vedoucí: doc. Alois Kučera, akad. mal. Dagmar Kokrhelová, Technické vlastnosti zpracování keramiky. Naše současná keramická plastika. Ročníková práce Jaroslava Muchková, Návrh bytového zařízení pro družinu mládeže ve stávající budově. Ročníková práce. Vedoucí: akad. arch. František Novák. Pavla Novotná, Současné odívání. Ročníková práce. Vedoucí: akad. arch. František Novák. Lucie Roseová, 15 let vývoje moderního českého portrétu. Ročníková práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Alois Kučera, doc. Aljo Beran Vlasta Tichá, Gotická plastika v Čechách a na Moravě. Vedoucí: doc. Vladimír Navrátil, akad. sochař 1962 Ota Dedek, Vývoj českého krajinářství. Ročníková práce. Vedoucí: odb. asistent Jaroslav Pacák Hana Dvořáková, Česká malba XIX. století v Moravské galerii v Brně. Ročníková práce Věra Hořelicová, Vývoj výtvarného umění na Ostravsku. Ročníková práce. Vedoucí: odb. asistent Jaroslav Pacák. Zdeňka Šístková, Úkoly a cíle dnešní bytové architektury. Ročníková práce 1963 Jarmila Opletalová, Scénické výtvarnictví. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Aljo Beran 1964 Marie Hrbková, Tendence a problémy současné keramické tvorby. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Stanislav Vymětal Evžen Mucha, Metody, náplň a formy práce ve výtvarných kroužcích na školách. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Jaroslav Pacák František Novák, Současná výstavba a architektura všeobecně vzdělávacích škol a můj příspěvek k vytváření nového životního prostředí. Diplomová práce + Seznam prací ak. arch. Františka Nováka k Jiří Pravda, Figurální kompozice na dané téma v dané technice. Návrh na kompoziční řešení stěny jedné z budov sportovního areálu v Olomouci v kombinované technice z pěnového skla. Diplomová práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Aljo Beran, odb. asistent Miroslav Štolfa 1965

3 Antonie Fojtková, České lidové /primitivní/ malířství. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Václav Zykmund Miroslav Holas, Grafický cyklus. Diplomová práce z výtvarné výchovy, obor grafika Jaroslava Přikrylová, Studie k metodice modelování pro školy II. cyklu Jana Zikmundová, Hračka dítěte předškolního věku. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Stanislav Vymětal 1966 Vlastimil Hankus, Monumentální malba ve spojení s architekturou. Praktická výzdoba čelní stěny vstupní chodby katedry výtvarné teorie a výchovy. Diplomová práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Miroslav Štolfa, PhDr. Zdeněk Kudělka Vojtěch Kraus, Fantaskní grafika Františka Tichého. Diplomová práce Ludmila Nerudová, Československá vitráž po roce Diplomová práce. Vedoucí: doc. Václav Zykmund 1967 Jan Boháč, Olomoucký figurální renesanční reliéf. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Zdeněk Kudělka Jarmila Fialová, Fotografický portrét v plenéru /Pokus o charakteristiku žánru/. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Václav Zykmund Eva Hejnarová, Plastika v interiéru Odpočinek. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Marie Hoppová, Akademický sochař Jára Šolc. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Petr Holý Jiřina Kaliberková, Nové vyjadřovací prostředky poválečné grafiky. Diplomová práce Věra Kalivodová-Palacká, Dějiny gobelínových a kobercových dílen ve Valašském Meziříčí. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Jan Navrátil, CSc. Jan Kratochvíl, K logickému základu výtvarné teorie Václav Mačát, Urbanismus a architektura. Diplomová práce Anděla Sekerová, Manýrismus na dvoře Rudolfa II. /se zvláštním zřetelem k malířství/. Diplomová práce Milena Švestková, Renesanční architektura na Šumpersku. Diplomová práce Yvonna Zapletálková, Ilustrace k románu Raymonda Queneaua Můj přítel Pierot Vladimír Ženožička, Soubor deseti obrazů. Diplomová práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Miroslav Štolfa, PhDr. Zdeněk Kudělka 1968 Helena Fibrichová, Návrhy kostýmů k Molièrově divadelní hře Don Juan. Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. arch. František Novák

4 Josef Hejný, Vliv modelování na rozvoj osobnosti dospívající mládeže. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Oldřich Janhuba, Současné tendence českého výtvarného umění /malířství/. Diplomová práce Karel Kafka, Malířská výzdoba daného prostoru. Praktická výzdoba čelní stěny pracovny děkana filosofické fakulty. Diplomová práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Miroslav Štolfa, PhDr. Zdeněk Kudělka Ivo Kalabis, Zámecká žerotínská obrazárna ve Velkých Losinách. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Zdeněk Kudělka Vilibald Novosad, Diplomový úkol: a/ Cyklus barevných grafických listů s námětem zátiší, b/proměny zátiší v období historických slohů a v moderním umění. Diplomová práce Zdena Pěnkavová, Zahradní keramická plastika v daném prostoru. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Ivona Procházková, Výtvarné pojetí učebnic /Jeho funkce ve výchovně vzdělávacím procesu/. Diplomová práce. Vedoucí: akad. arch. doc. František Novák Pavla Reichelová, Problém prostoru, modelace a modulace u Paula Cézanna. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Zdeněk Kudělka Hana Roháčová, Situace české malby druhé poloviny padesátých let. Diplomová práce Monika Rosová, Gobelín umělecké řemeslné dílo. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. arch. František Novák 1969 Pavel Herynek, Model intimního svítidla. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Miloslava Horáková, Skupina De Stijl a její vliv na československou architekturu 20. let. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kudělka, CSc. Ilona Kačorová, Skica k figurální plastice. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Petra Křížová, Konečný model ke zvířecí skulptuře. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Květa Kubátková, Keramika v architektuře. Diplomová práce. Vedoucí: akad. arch. František Novák Věra Sedláčková, Zákonitosti /Cyklus osmi fotografií/. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Václav Zykmund, CSc. Helena Skácelová, Návrhy kostýmů k Shakespearově komedii Veselé Windsorské paničky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. arch. František Novák 1970 Jaroslav Kubeša, Stavební památky města Holešova. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kudělka, CSc. Marie Mžyková, Geneze abstraktní formy. Diplomová práce

5 Zdeněk Neužil, Keramika Vyškovska. Výstava vyškovské lidové keramiky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. arch. František Novák Jan Zemánek, Netkaná tapiserie art protis. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa 1971 František Cahel, Reprodukční techniky ve službách malíře-grafika. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Aljo Beran Bedřich Čelikovský, Soubor grafických listů provedených reliéfním tiskem. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Aljo Beran Alena Čižmářová, Život a dílo sochaře Jana Třísky. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Josef Maliva Lubomír Dvořák, Batika. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Josef Kulička, Tapiserie v interiéru. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Evžen Mucha, Plumlovský zámek jako architektonická zajímavost prostějovského regionu. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia Stanislava Froncová, Secese v Prostějově. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Zdeněk Havel, Závěsný obraz do určeného prostoru /Se zřetelem k jeho genezi/. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Miroslava Vavrouchová-Šánová, Písmo v reklamní tvorbě a užité grafice. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Stanislav Vymětal 1973 Otto Bébar, Dílo Pavla Trogera na Moravě. Diplomová práce. PhDr. František Dvořák Ivana Bortlová, Gotická sakrální architektonická skulptura ve sbírkovém fondu Vlastivědného ústavu v Olomouci. Diplomová práce. Jitka Bulavová, Pozdně gotická plastika v Olomouci. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Jana Čtvrtníčková, Renesance a rod ze Zástřizl. Diplomová práce. Ladislav Daniel, Cranachova kopie Boschova Posledního soudu. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Helena Drdová, Kamenná skulptura GENOCIDA. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Marcela Kleckerová, Skupina barokních soch v Hustopečích n. B. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák

6 Jiřina Kotková, Estetický odkaz Bohumila Markalouse. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Vladislav Oslizlok, Mozaika v minulosti a současné době. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Miroslava Pírková, K dětské kresbě. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Jiří Pravda, Architektura v obrazových thesích olomoucké university. Seminární práce Jana Sedláčková, Stopy a vlivy Tilmana Riemenschneidera v Čechách a na Moravě. Diplomová práce. Alena Schulzová-Trčková, Uměleckohistorický vývoj náměstí Míru v Šumperku. Diplomová práce. Alena Šlachtová, Lineární styl v české obrázkové Bibli první poloviny 14. století. Diplomová práce 1974 Věra Baťková, Bibliofilská produkce tiskárny Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Vít Bouček, Výtvarná kritika Arnošta Procházky, Jiřího Karáska ze Lvovic a Karla Hlaváčka. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Jindřich Garčic, Fenomén insitního malířského projevu na Moravě. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Zdenka Husáková, Vznik a vývoj středověké veduty jako ilustrace konkrétního města. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Zdenka Klimešová, Gotická boží muka v Jihomoravském kraji. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Jana Kocůrková, Český výtvarný život v Olomouci ( ). Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Leoš Mlčák, Barokní malířství v Olomouci. Diplomová práce Alena Baštanová, Sochař Jan Tříska. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Vedoucí: odb. asistent Bohumil Teplý Jan Boháč, Olomoucké exlibris po roce Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Marta Brožková, Antické motivy v díle Antonína Procházky. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Miroslava Čenková, Současná česká ilustrace dětské knihy a literatury pro mládež, její možnosti estetickovýchovného působení na dospělé. Diplomová práce.

7 Jana Černá, Synagogální památky z Boskovic ve Státním židovském muzeu v Praze. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc. Tamara Gejkleová, Barokní mříže prelatury v klášteře Hradisko. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Jiří Hastík, Olomoucká secesní architektura. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Marie Hromádková, Hugo Baar secesní malíř beskydské zimy. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Eva Chytilová, Zahradní keramická plastika a návrh fontánu pro katedru výtvarné výchovy. Diplomová práce. Vedoucí: Stanislav Vymětal Petr Jochmann, Počátky socialistické památkové péče v letech a město Olomouc. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Marie Kaštilová, Diplomová práce textová část [olomoucké motivy, grafika]. Diplomová práce. Vedoucí: V. Kotasová Dana Kliková, Renesanční domy v Litoměřicích. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Jiří Krutil, Úkoly socialistické památkové péče v oblasti olomoucké renesanční architektury. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Květoslava Kulczycká, Slovenská angažovaná grafika od roku 1945 do roku Diplomová práce. Zdenka Lindovská, Ex libris olomouckých výtvarníků od osvobození do současnosti. Možnost využití ex libris v kultuře výchovné činnosti. Diplomová práce. Ludmila Nerudová, Malovaný nábytek v Podkrkonoší. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Vedoucí: Stanislav Vymětal Jan Nízký, Sochařské dílo Ladislava Zívra. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Václav Stratil, Sociálně kritická malba v období mezi dvěma světovými válkami. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Jana Šmolková, Novodobá olomoucká bibliofilie. Soubor tisků olomoucké pobočky SČB od r Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Tomáš Vrána, Průmyslová krajina. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa 1976 Zdenka Kožuchovičová, Soubor obrazů s olomouckými motivy. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Pavel Petr, Olomoucké malované záklopové stropy a jejich zařazení do současného životního prostředí. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Sylva Petrová-Kukalová, Scénická tvorba Josefa Čapka a její místo v pokrokovém umění mezi dvěma válkami. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková

8 Pavel Strnadel, Civilizační tématika ve výtvarném umění. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Marie Šrajerová, Česká poválečná portrétní medaile. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Rostislav Švácha, Tvorba Jana Santiniho ( ). Některé problémy vědeckého poznávání umělcova díla. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Zuzana Trundová, Vincenc Makovský, jeho přínos do českého moderního sochařství a jeho socialisticky angažovaná tvorba. Diplomová práce. Jana Zapletalová, Keramické dílny v Litovli. Diplomová práce Miroslava Horáková, Co znamená Vysočina pro výtvarné umělce, kteří odtud vyšli. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Marie Chlebovská, Závěsný obraz většího formátu pro klubovnu SSM. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Ilona Kubínová, Památky výtvarného umění ve středověkém cestopise. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Pavel Ondračka, Malíř Otakar Marvánek a umění uváděné S. K. Neumannem. Diplomová práce. Zdeňka Veselá, Lití zvonů dílna Laetitie Dytrychové. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Bohumil Teplý 1979 Zuzana Bradová, Malířské dílo Rudolfa Fily od r do r Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Eva Dohnalová, Mizející krajina. Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. mal. Miroslav Štolfa Josef Hejný, Keramická plastika v daném prostoru. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Šárka Hrouzková-Sedláková, Průmyslová krajina v tvorbě ostravských malířů. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Lubomír Dvořák Jana Jebavá-Boučková, Konfrontace výtvarné a literární části Skupiny Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Jiří Nečas, Soubor grafických listů ilustrací k výboru z básní Františka Halase. Technika linorytu možnosti kombinace tisku z hloubky a s výšky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Jan Podešva, Zátiší (teoretický dodatek k souboru obrazů). Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. mal. Miroslav Štolfa. Anna Šenková-Prokeszová, Návrh osvětlovacích těles v aule filozofické fakulty UP. Diplomová práce. Vedoucí: prof. akad. arch. František Novák

9 Helena Štefanová, Fontána jako výtvarný prvek v tvorbě životního prostředí. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Radovan Tokarský, Výklad uměleckého díla z hlediska Filosofie dějin umění od A. Hausera. Diplomová práce Miluše Trojáčková, Návrhy a realizace hraček a mobilů pro uplatnění v předškolních zařízeních. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Dušan Janoušek 1980 Věra Finsterlová, Didakticko-výtvarná stránka českých slabikářů. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Miroslava Stárková, Současné tendence ilustrační tvorby v českých zemích. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Lucie Vaňková, Netradiční výtvarné techniky a jejich využití ve výuce výtvarné výchovy (oblast výtvarné kresby). Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Jana Volná, Ilustrační dílo národního umělce Cyrila Boudy. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák 1981 Josef Dalecký, Olomoucké motivy v grafické tvorbě olomouckých výtvarníků. Výtvarné pojetí vlastní diplomové práce. Diplomová práce Zuzana Domanjová, Česká grafika doby romantismu /grafické zobrazení města Prahy/. Diplomová práce. Eliška Hlaváčová, Gobelín do interiéru filozofické fakulty Univerzity Palackého. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Lenka Hráčková, Grafické techniky ve výuce Vv na školách. Soubor grafických listů na zvolené téma. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Zbyněk Janáček, Nevchody cyklus grafických listů provedených technikou tisku z hloubky (lept, akvatinta, mezzotinta). Diplomová práce. Olga Kopáčková, Uplatnění keramiky na školách. Soubor točené keramiky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Radovan Langer, Volná ilustrace. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Ivana Perůtková, Ilustrace a typografická úprava knihy. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Miluše Rozbrojová, Ilustrace k lyrické próze Mara Robinsona Jefferse. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Květoslava Surá, Kapitoly z dějin olomoucké scénografie. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák

10 Dana Ševčíková, Využití textilních materiálů ve vyučování výtvarné výchovy. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal 1984 Hana Fialová, Ilustrátoři českých dějin. Diplomová práce. Yvona Partyšová, Současná socialistická výstavba ve výtvarném umění (Palác kultury v Praze). Diplomová práce. Margita Slabá, Náš ľud v diele Jozefa Mánesa. Diplomová práce Vlasta Hamříková, Výtvarné umění jako výchovný prostředek k ekologickému myšlení a jednání v okrese Olomouc. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Jaroslav Váňa Hana Zudová, Protiválečná témata Jana Štursy. Diplomová práce Olga Fraňková, Problematika kulturně výchovné činnosti středoškolské mládeže v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Schulzová 1973 II. Disertační práce Eva Pazderová, Loštické poháry. Studie o jejich existenci a místě ve středověké keramické produkci Pavel Zatloukal, Olomoucká architektura druhé poloviny XIX. století. Posudek: PhDr. Zdeněk Kudělka

11 III. Další práce (bez uvedení data vzniku, názvu, mimo obor dějin umění a výtv. výchovy apod.) A. Boff, O plakátu, jeho významu v dnešní době, v budování socialismu. Diplomová práce Alena Bretšnajdrová, Výtvarný projev kolem Devětsilu. Diplomová práce M. Buriánek, Tělesná výchova a sport ve výtvarném umění. Diplomová práce Kliment Drdla, Výtvarná výchova a její výchovný význam pro národní průmysl ve smyslu socialisace tvarové kultury. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Josef Vydra Jiřina Falberová, Úloha Osmy ve vývoji našeho umění. Diplomová práce Pavel Fronc, České výtvarné umění v boji proti fašismu. Diplomová práce. Vedoucí: Doc. V. Zykmund Stanislava Froncová, Vliv lidového a primitivního umění na moderní umění. Diplomová práce Vlasta Halamová, České výtvarné umění třicátých let. Diplomová práce. Vedoucí: Doc. Václav Zykmund, CSc. Dagmar Havlasová, Řešení sochy v konkrétním prostoru. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Zdeňka Horčičková-Nedvědová, Práce s kovem v hodinách výtvarné výchovy na základní devítileté škole. Diplomová práce Bohumír Jedlička, Barevné cítění dětí. Diplomová práce Marie Jiříčková, Pamětní deska na dané téma a do dané architektury. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Karel Kafka, Jiří Horník portrétní a figurální tvorba. Ročníková práce Jan Klímek, Pokrokové a reakční proudy v moderním umění. Diplomová práce Miroslav Klivar, K teorii nových vizuálních umění. Rigorosní práce Jiří Komín, Kapitoly o českém malířství třicátých let. Diplomová práce. Vedoucí: doc. V. Zykmund Iva Kratochvílová, Ilustrace k povídkám Franze Kafky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. V. Zykmund Leopold Kubeš, Výchovné ruční práce ve školním plánu. Diplomová práce. Vedoucí: prof. F. V. Mokrý František Machala, Vývoj a poslání impresionismu. Diplomová práce Marta Málková, České výtvarné umění 30. let. Diplomová práce. Vedoucí: Dr. Z. Kudělka V. Novotný, Výtvarné kroužky. Průzkum metod, náplně a forem práce ve výtvarných kroužcích, vyvíjejících svoji činnost při základních devítiletých školách v šumperském okrese. Diplomová práce Pavla Pečinková, Výtvarné studie a kritiky bratří Čapků v období před první světovou válkou. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Pavlína Pelikánová, Vznik SVUM a jeho činnost do roku 1918 K. Pluhařová, Scénografie obr. příloha. Diplomová práce Věra Poledňáková, Dekorativní panó reliéfního zpracování pro výzdobu proděkanské kanceláře. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil

12 Miroslava Remešová, Karel Josef Haringer /? 1734/. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Brno 1980 (v černobílé kopii) Alena Rovnerová, Český impresionismus. Diplomová práce. Vedoucí: doc. A. Kučera, odb. as. J. Pacák Rudolf Saitz, Německý expresionismus / /. Diplomová práce. Vedoucí: Václav Zykmund Jaroslava Smolíková, Historické jádro Nového Města nad Metují, jeho stavební vývoj a využití pro současnost. Diplomová práce. Vedoucí: doc. František Dvořák, ak. arch. Květoslava Snášelová, Písmo ve výtvarné výchově. Diplomová práce. Vedoucí: odb. as. Ladislav Perůtka Otakar Strouhal, Vývoj dětského výtvarného projevu. Diplomová práce Jana Šmolková, Grafická úprava knihy. Diplomová práce Vítězslav Švalbach, Ilustrace volná a popisná a její vztah k literární předloze Karel Tvarůžka, Esteticko-výtvarný projev člověka přírodního a praehistorického /Se zřetelem k přírodnímu umění africkému/. Diplomová práce Ivana Vontrobová, Olomoucká veduta gobelín. Diplomová práce. Vedoucí: odb. as. Stanislav Vymětal M. Wagner, Současný československý plakát. Diplomová práce Svatava Zindlerová, Alejandro Casona, jeho pojetí skutečnosti a umělecká metoda. Diplomová práce. Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 1977 (romanistika), Tyršova estetika výtvarného umění. Diplomová práce

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989)

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) I. Domácí, ročníkové a diplomové práce, závěrečné práce postgraduálního studia 1947 Luděk Buriánek, Společenské poslání výtvarné výchovy.

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Podzimní zkušební období 23. srpna 17. září 2013

Podzimní zkušební období 23. srpna 17. září 2013 Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Kostelík sv. Maří Magdalény 1993 Jan Šimek: PLASTIKY, Petr Baran: FOTOGRAFIE (červenec-srpen 1993) 1994 Václav Vaculovič: OBRAZY (červenec-srpen 1994) 1995

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Témata profilové maturitní zkoušky Předmět: Didaktika hudební výchovy Školní rok: 2016/2017 Třída: 4.A, 3.H Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. * Vývoj evropské hudby do konce 16.století

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)... Název politické strany

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C ZPRAVODAJ č. 24 Praha 19.4.2013 Pražský kuželkářský svaz Dohrávka 19.kola: Mistrovství Prahy IV. Skupinář: Martin Lukáš PSK Union Praha E - TJ Astra Zahradní Město C 10:6 2318-2310 15.04. PSK Union Praha

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c.

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. Emeritní profesoři 2017 KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. 2016 Prof. MUDr. Martin Hampl, DrSc. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c. Prof. JUDr. Václav

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Soupis dotčených pozemků

Soupis dotčených pozemků k.ú. Příkazy u Osíčka 1 899 233 11486 8793 6810 1983 2 490/2 10001 5708 83 51 32 3 493/17 10001 12411 35 20 15 4 493/9 39 302 27 0 27 5 493/6 10001 297 96 0 96 6 486/8 10001 2903 28 0 28 7 878/3 84 92

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Němčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA

MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA Příloha 2 k 6. VR: Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. Mgr. Jaromír Volek Mgr. Svatava Navrátilová PhDr. Jiřina Salaquardová Doc. PhDr.

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

DISCGOLF - výsledková listina

DISCGOLF - výsledková listina kategorie M70 1 83 Slezák Stanislav m _do 70 Klub seniorů Skřivany x 16 6:51:00 1 2 357 Provazník Petr m _do 70 Senioři Borohrádek x 17 3:08:00 2 3 295 Hroch Jiří m _do 70 SD Smiřice x 18 4:14:00 3 4 132

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str.

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 1998 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 13 Volby do Zastupitelstva

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Vyhodnocení 14. soutěžního ročníku

Vyhodnocení 14. soutěžního ročníku Vyhodnocení 14. soutěžního ročníku 2004 2005 Vyhodnocení součtem získaných bodů v osmi kolech z devíti pořádaných TŘÍDA A 1. MALNA 72 938,6 Novák Milan 5 261,4 2. OSTŘEŠANY A 63 919,0 Písecký Jaroslav

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Slavnostní akt se uskuteční dne 26. října 2001 ve Velké aule Karolina ve 13,00 hodin. doc. akademický malíř

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 Strana: 1/5 Rok / č. výpisu: 2015/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ27 0300 0000 0002 6819 4029 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Iveta

Více

Tvorba nábytku a interiéru

Tvorba nábytku a interiéru Tvorba nábytku a interiéru 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Jazykové vzdělávání 15 480 17 570 český jazyk 5 160 5 168 2 1 1 1 anglický jazyk / německý jazyk 10 320 12 402 3 3 3 3 Společenskovědní

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 670 651 518 670 652 FAX 518 384 545 náměstí

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Detailní přehled účtu za rok 2006

Detailní přehled účtu za rok 2006 Detailní přehled účtu za rok 2006 datum částka fo služby pozn2 20060104 2423 0 2423 Hora Josef a Horová Jaroslava 20060105 2657 0 2657 Březina Karel 20060105 2561 0 2561 Valenta Jiří Ing. a Valentová Kateřina

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků TABULKA č. 4 Výstavy pořádané Průmyslovým muzeem v Chrudimi v letech 1901 1914 rok název výstavy od:-do: lidí poznámka 1901 Výstava kurzových prací 5.5.-12.5. 800 po kurzu zdobení kovů 1901 Výstava obrazů

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 18 18. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - KK Konstruktiva Praha E 8:8 2260-2262 16.02. KK Dopravní podniky Praha B - Slavoj Velké Popovice

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

Závod M R T V Ý M U Ž 2 0 0 7

Závod M R T V Ý M U Ž 2 0 0 7 Muži A 1 35 Hromádka Ivo Cyklo Kaňkovský 1:24:28 2 55 Vitešník Adam Bike sport Uničov 1:29:48 3 32 Mazák Lukáš Piranha bike 1:32:02 4 4 Jedlička Tomáš 1:32:47 5 47 Šváb Jiří CK Morava Lešina 1:33:08 6

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ve dnech 21. a 22. června 2007

ve dnech 21. a 22. června 2007 Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové www.uhk.cz a Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času http://www.avpvc.zde.cz si Vás dovolují pozvat na 3. mezinárodní konferenci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková 9. B třídní učitelka Anna Mášová 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 9. B třídní učitelka Jiřina Černušáková 1965/1966 9. B třídní učitel pan Stejskal

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více