Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989)"

Transkript

1 Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP ( ) I. Domácí, ročníkové a diplomové práce, závěrečné práce postgraduálního studia 1947 Luděk Buriánek, Společenské poslání výtvarné výchovy. Domácí práce. Vedoucí: Josef Vydra 1950 Zora Pořická, Leon Battista Alberti Stanislav Vašut, Valašští malíři. Domácí práce 1951 Ladislav Rusek, Od formalismu k socialistickému realismu ve výtvarném umění. Diplomová práce Stanislav Vymětal, Keramický ornament jeho formy a vývoj. Diplomová práce 1955 Václav Tomášek, Stavby biskupa Bruna 1956 Miloslav Krajný, Malíř Břetislav Bartoš Jaroslav Novák, Jednota umělců výtvarných Miloslav Lukeš, Výchova uměním. Vedoucí: doc. Alois Kučera 1961 Miluše Fröhlichová, Kapitoly o lidovém umění. Vedoucí: doc. Alois Kučera, akad. mal. Eva Chaloupková, Moderní české zátiší. Ročníková práce. Vedoucí: doc. Alois Kučera, akad. mal. Marie Chalupová, Moderní malířství a Osma. Vedoucí: odb. asistent Jaroslav Pacák

2 Dagmar Kohoutková, Výchova uměním. Ročníková práce. Vedoucí: doc. Alois Kučera, akad. mal. Dagmar Kokrhelová, Technické vlastnosti zpracování keramiky. Naše současná keramická plastika. Ročníková práce Jaroslava Muchková, Návrh bytového zařízení pro družinu mládeže ve stávající budově. Ročníková práce. Vedoucí: akad. arch. František Novák. Pavla Novotná, Současné odívání. Ročníková práce. Vedoucí: akad. arch. František Novák. Lucie Roseová, 15 let vývoje moderního českého portrétu. Ročníková práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Alois Kučera, doc. Aljo Beran Vlasta Tichá, Gotická plastika v Čechách a na Moravě. Vedoucí: doc. Vladimír Navrátil, akad. sochař 1962 Ota Dedek, Vývoj českého krajinářství. Ročníková práce. Vedoucí: odb. asistent Jaroslav Pacák Hana Dvořáková, Česká malba XIX. století v Moravské galerii v Brně. Ročníková práce Věra Hořelicová, Vývoj výtvarného umění na Ostravsku. Ročníková práce. Vedoucí: odb. asistent Jaroslav Pacák. Zdeňka Šístková, Úkoly a cíle dnešní bytové architektury. Ročníková práce 1963 Jarmila Opletalová, Scénické výtvarnictví. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Aljo Beran 1964 Marie Hrbková, Tendence a problémy současné keramické tvorby. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Stanislav Vymětal Evžen Mucha, Metody, náplň a formy práce ve výtvarných kroužcích na školách. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Jaroslav Pacák František Novák, Současná výstavba a architektura všeobecně vzdělávacích škol a můj příspěvek k vytváření nového životního prostředí. Diplomová práce + Seznam prací ak. arch. Františka Nováka k Jiří Pravda, Figurální kompozice na dané téma v dané technice. Návrh na kompoziční řešení stěny jedné z budov sportovního areálu v Olomouci v kombinované technice z pěnového skla. Diplomová práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Aljo Beran, odb. asistent Miroslav Štolfa 1965

3 Antonie Fojtková, České lidové /primitivní/ malířství. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Václav Zykmund Miroslav Holas, Grafický cyklus. Diplomová práce z výtvarné výchovy, obor grafika Jaroslava Přikrylová, Studie k metodice modelování pro školy II. cyklu Jana Zikmundová, Hračka dítěte předškolního věku. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Stanislav Vymětal 1966 Vlastimil Hankus, Monumentální malba ve spojení s architekturou. Praktická výzdoba čelní stěny vstupní chodby katedry výtvarné teorie a výchovy. Diplomová práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Miroslav Štolfa, PhDr. Zdeněk Kudělka Vojtěch Kraus, Fantaskní grafika Františka Tichého. Diplomová práce Ludmila Nerudová, Československá vitráž po roce Diplomová práce. Vedoucí: doc. Václav Zykmund 1967 Jan Boháč, Olomoucký figurální renesanční reliéf. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Zdeněk Kudělka Jarmila Fialová, Fotografický portrét v plenéru /Pokus o charakteristiku žánru/. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Václav Zykmund Eva Hejnarová, Plastika v interiéru Odpočinek. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Marie Hoppová, Akademický sochař Jára Šolc. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Petr Holý Jiřina Kaliberková, Nové vyjadřovací prostředky poválečné grafiky. Diplomová práce Věra Kalivodová-Palacká, Dějiny gobelínových a kobercových dílen ve Valašském Meziříčí. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Jan Navrátil, CSc. Jan Kratochvíl, K logickému základu výtvarné teorie Václav Mačát, Urbanismus a architektura. Diplomová práce Anděla Sekerová, Manýrismus na dvoře Rudolfa II. /se zvláštním zřetelem k malířství/. Diplomová práce Milena Švestková, Renesanční architektura na Šumpersku. Diplomová práce Yvonna Zapletálková, Ilustrace k románu Raymonda Queneaua Můj přítel Pierot Vladimír Ženožička, Soubor deseti obrazů. Diplomová práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Miroslav Štolfa, PhDr. Zdeněk Kudělka 1968 Helena Fibrichová, Návrhy kostýmů k Molièrově divadelní hře Don Juan. Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. arch. František Novák

4 Josef Hejný, Vliv modelování na rozvoj osobnosti dospívající mládeže. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Oldřich Janhuba, Současné tendence českého výtvarného umění /malířství/. Diplomová práce Karel Kafka, Malířská výzdoba daného prostoru. Praktická výzdoba čelní stěny pracovny děkana filosofické fakulty. Diplomová práce. Vedoucí, konzultant/oponent: doc. Miroslav Štolfa, PhDr. Zdeněk Kudělka Ivo Kalabis, Zámecká žerotínská obrazárna ve Velkých Losinách. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Zdeněk Kudělka Vilibald Novosad, Diplomový úkol: a/ Cyklus barevných grafických listů s námětem zátiší, b/proměny zátiší v období historických slohů a v moderním umění. Diplomová práce Zdena Pěnkavová, Zahradní keramická plastika v daném prostoru. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Ivona Procházková, Výtvarné pojetí učebnic /Jeho funkce ve výchovně vzdělávacím procesu/. Diplomová práce. Vedoucí: akad. arch. doc. František Novák Pavla Reichelová, Problém prostoru, modelace a modulace u Paula Cézanna. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Zdeněk Kudělka Hana Roháčová, Situace české malby druhé poloviny padesátých let. Diplomová práce Monika Rosová, Gobelín umělecké řemeslné dílo. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. arch. František Novák 1969 Pavel Herynek, Model intimního svítidla. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Miloslava Horáková, Skupina De Stijl a její vliv na československou architekturu 20. let. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kudělka, CSc. Ilona Kačorová, Skica k figurální plastice. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Petra Křížová, Konečný model ke zvířecí skulptuře. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Květa Kubátková, Keramika v architektuře. Diplomová práce. Vedoucí: akad. arch. František Novák Věra Sedláčková, Zákonitosti /Cyklus osmi fotografií/. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Václav Zykmund, CSc. Helena Skácelová, Návrhy kostýmů k Shakespearově komedii Veselé Windsorské paničky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. arch. František Novák 1970 Jaroslav Kubeša, Stavební památky města Holešova. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kudělka, CSc. Marie Mžyková, Geneze abstraktní formy. Diplomová práce

5 Zdeněk Neužil, Keramika Vyškovska. Výstava vyškovské lidové keramiky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. arch. František Novák Jan Zemánek, Netkaná tapiserie art protis. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa 1971 František Cahel, Reprodukční techniky ve službách malíře-grafika. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Aljo Beran Bedřich Čelikovský, Soubor grafických listů provedených reliéfním tiskem. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Aljo Beran Alena Čižmářová, Život a dílo sochaře Jana Třísky. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Josef Maliva Lubomír Dvořák, Batika. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Josef Kulička, Tapiserie v interiéru. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Evžen Mucha, Plumlovský zámek jako architektonická zajímavost prostějovského regionu. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia Stanislava Froncová, Secese v Prostějově. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Zdeněk Havel, Závěsný obraz do určeného prostoru /Se zřetelem k jeho genezi/. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Miroslava Vavrouchová-Šánová, Písmo v reklamní tvorbě a užité grafice. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Stanislav Vymětal 1973 Otto Bébar, Dílo Pavla Trogera na Moravě. Diplomová práce. PhDr. František Dvořák Ivana Bortlová, Gotická sakrální architektonická skulptura ve sbírkovém fondu Vlastivědného ústavu v Olomouci. Diplomová práce. Jitka Bulavová, Pozdně gotická plastika v Olomouci. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Jana Čtvrtníčková, Renesance a rod ze Zástřizl. Diplomová práce. Ladislav Daniel, Cranachova kopie Boschova Posledního soudu. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Helena Drdová, Kamenná skulptura GENOCIDA. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Marcela Kleckerová, Skupina barokních soch v Hustopečích n. B. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák

6 Jiřina Kotková, Estetický odkaz Bohumila Markalouse. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Vladislav Oslizlok, Mozaika v minulosti a současné době. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Miroslava Pírková, K dětské kresbě. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Jiří Pravda, Architektura v obrazových thesích olomoucké university. Seminární práce Jana Sedláčková, Stopy a vlivy Tilmana Riemenschneidera v Čechách a na Moravě. Diplomová práce. Alena Schulzová-Trčková, Uměleckohistorický vývoj náměstí Míru v Šumperku. Diplomová práce. Alena Šlachtová, Lineární styl v české obrázkové Bibli první poloviny 14. století. Diplomová práce 1974 Věra Baťková, Bibliofilská produkce tiskárny Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Vít Bouček, Výtvarná kritika Arnošta Procházky, Jiřího Karáska ze Lvovic a Karla Hlaváčka. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Jindřich Garčic, Fenomén insitního malířského projevu na Moravě. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Zdenka Husáková, Vznik a vývoj středověké veduty jako ilustrace konkrétního města. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Zdenka Klimešová, Gotická boží muka v Jihomoravském kraji. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Jana Kocůrková, Český výtvarný život v Olomouci ( ). Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Leoš Mlčák, Barokní malířství v Olomouci. Diplomová práce Alena Baštanová, Sochař Jan Tříska. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Vedoucí: odb. asistent Bohumil Teplý Jan Boháč, Olomoucké exlibris po roce Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Marta Brožková, Antické motivy v díle Antonína Procházky. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Miroslava Čenková, Současná česká ilustrace dětské knihy a literatury pro mládež, její možnosti estetickovýchovného působení na dospělé. Diplomová práce.

7 Jana Černá, Synagogální památky z Boskovic ve Státním židovském muzeu v Praze. Diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc. Tamara Gejkleová, Barokní mříže prelatury v klášteře Hradisko. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Jiří Hastík, Olomoucká secesní architektura. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Marie Hromádková, Hugo Baar secesní malíř beskydské zimy. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Eva Chytilová, Zahradní keramická plastika a návrh fontánu pro katedru výtvarné výchovy. Diplomová práce. Vedoucí: Stanislav Vymětal Petr Jochmann, Počátky socialistické památkové péče v letech a město Olomouc. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Marie Kaštilová, Diplomová práce textová část [olomoucké motivy, grafika]. Diplomová práce. Vedoucí: V. Kotasová Dana Kliková, Renesanční domy v Litoměřicích. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Jiří Krutil, Úkoly socialistické památkové péče v oblasti olomoucké renesanční architektury. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Květoslava Kulczycká, Slovenská angažovaná grafika od roku 1945 do roku Diplomová práce. Zdenka Lindovská, Ex libris olomouckých výtvarníků od osvobození do současnosti. Možnost využití ex libris v kultuře výchovné činnosti. Diplomová práce. Ludmila Nerudová, Malovaný nábytek v Podkrkonoší. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Vedoucí: Stanislav Vymětal Jan Nízký, Sochařské dílo Ladislava Zívra. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Václav Stratil, Sociálně kritická malba v období mezi dvěma světovými válkami. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Jana Šmolková, Novodobá olomoucká bibliofilie. Soubor tisků olomoucké pobočky SČB od r Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Tomáš Vrána, Průmyslová krajina. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa 1976 Zdenka Kožuchovičová, Soubor obrazů s olomouckými motivy. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Pavel Petr, Olomoucké malované záklopové stropy a jejich zařazení do současného životního prostředí. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Sylva Petrová-Kukalová, Scénická tvorba Josefa Čapka a její místo v pokrokovém umění mezi dvěma válkami. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková

8 Pavel Strnadel, Civilizační tématika ve výtvarném umění. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Marie Šrajerová, Česká poválečná portrétní medaile. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Rostislav Švácha, Tvorba Jana Santiniho ( ). Některé problémy vědeckého poznávání umělcova díla. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Zuzana Trundová, Vincenc Makovský, jeho přínos do českého moderního sochařství a jeho socialisticky angažovaná tvorba. Diplomová práce. Jana Zapletalová, Keramické dílny v Litovli. Diplomová práce Miroslava Horáková, Co znamená Vysočina pro výtvarné umělce, kteří odtud vyšli. Písemná závěrečná práce postgraduálního studia. Marie Chlebovská, Závěsný obraz většího formátu pro klubovnu SSM. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Miroslav Štolfa Ilona Kubínová, Památky výtvarného umění ve středověkém cestopise. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Ivo Hlobil Pavel Ondračka, Malíř Otakar Marvánek a umění uváděné S. K. Neumannem. Diplomová práce. Zdeňka Veselá, Lití zvonů dílna Laetitie Dytrychové. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Bohumil Teplý 1979 Zuzana Bradová, Malířské dílo Rudolfa Fily od r do r Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Eva Dohnalová, Mizející krajina. Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. mal. Miroslav Štolfa Josef Hejný, Keramická plastika v daném prostoru. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Šárka Hrouzková-Sedláková, Průmyslová krajina v tvorbě ostravských malířů. Diplomová práce. Vedoucí: odb. asistent Lubomír Dvořák Jana Jebavá-Boučková, Konfrontace výtvarné a literární části Skupiny Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Jiří Nečas, Soubor grafických listů ilustrací k výboru z básní Františka Halase. Technika linorytu možnosti kombinace tisku z hloubky a s výšky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Jan Podešva, Zátiší (teoretický dodatek k souboru obrazů). Diplomová práce. Vedoucí: doc. akad. mal. Miroslav Štolfa. Anna Šenková-Prokeszová, Návrh osvětlovacích těles v aule filozofické fakulty UP. Diplomová práce. Vedoucí: prof. akad. arch. František Novák

9 Helena Štefanová, Fontána jako výtvarný prvek v tvorbě životního prostředí. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Radovan Tokarský, Výklad uměleckého díla z hlediska Filosofie dějin umění od A. Hausera. Diplomová práce Miluše Trojáčková, Návrhy a realizace hraček a mobilů pro uplatnění v předškolních zařízeních. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Dušan Janoušek 1980 Věra Finsterlová, Didakticko-výtvarná stránka českých slabikářů. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák Miroslava Stárková, Současné tendence ilustrační tvorby v českých zemích. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Lucie Vaňková, Netradiční výtvarné techniky a jejich využití ve výuce výtvarné výchovy (oblast výtvarné kresby). Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Jana Volná, Ilustrační dílo národního umělce Cyrila Boudy. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák 1981 Josef Dalecký, Olomoucké motivy v grafické tvorbě olomouckých výtvarníků. Výtvarné pojetí vlastní diplomové práce. Diplomová práce Zuzana Domanjová, Česká grafika doby romantismu /grafické zobrazení města Prahy/. Diplomová práce. Eliška Hlaváčová, Gobelín do interiéru filozofické fakulty Univerzity Palackého. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Lenka Hráčková, Grafické techniky ve výuce Vv na školách. Soubor grafických listů na zvolené téma. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Zbyněk Janáček, Nevchody cyklus grafických listů provedených technikou tisku z hloubky (lept, akvatinta, mezzotinta). Diplomová práce. Olga Kopáčková, Uplatnění keramiky na školách. Soubor točené keramiky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Radovan Langer, Volná ilustrace. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Ivana Perůtková, Ilustrace a typografická úprava knihy. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Miluše Rozbrojová, Ilustrace k lyrické próze Mara Robinsona Jefferse. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal Květoslava Surá, Kapitoly z dějin olomoucké scénografie. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. František Dvořák

10 Dana Ševčíková, Využití textilních materiálů ve vyučování výtvarné výchovy. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Stanislav Vymětal 1984 Hana Fialová, Ilustrátoři českých dějin. Diplomová práce. Yvona Partyšová, Současná socialistická výstavba ve výtvarném umění (Palác kultury v Praze). Diplomová práce. Margita Slabá, Náš ľud v diele Jozefa Mánesa. Diplomová práce Vlasta Hamříková, Výtvarné umění jako výchovný prostředek k ekologickému myšlení a jednání v okrese Olomouc. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Jaroslav Váňa Hana Zudová, Protiválečná témata Jana Štursy. Diplomová práce Olga Fraňková, Problematika kulturně výchovné činnosti středoškolské mládeže v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Schulzová 1973 II. Disertační práce Eva Pazderová, Loštické poháry. Studie o jejich existenci a místě ve středověké keramické produkci Pavel Zatloukal, Olomoucká architektura druhé poloviny XIX. století. Posudek: PhDr. Zdeněk Kudělka

11 III. Další práce (bez uvedení data vzniku, názvu, mimo obor dějin umění a výtv. výchovy apod.) A. Boff, O plakátu, jeho významu v dnešní době, v budování socialismu. Diplomová práce Alena Bretšnajdrová, Výtvarný projev kolem Devětsilu. Diplomová práce M. Buriánek, Tělesná výchova a sport ve výtvarném umění. Diplomová práce Kliment Drdla, Výtvarná výchova a její výchovný význam pro národní průmysl ve smyslu socialisace tvarové kultury. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Josef Vydra Jiřina Falberová, Úloha Osmy ve vývoji našeho umění. Diplomová práce Pavel Fronc, České výtvarné umění v boji proti fašismu. Diplomová práce. Vedoucí: Doc. V. Zykmund Stanislava Froncová, Vliv lidového a primitivního umění na moderní umění. Diplomová práce Vlasta Halamová, České výtvarné umění třicátých let. Diplomová práce. Vedoucí: Doc. Václav Zykmund, CSc. Dagmar Havlasová, Řešení sochy v konkrétním prostoru. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Zdeňka Horčičková-Nedvědová, Práce s kovem v hodinách výtvarné výchovy na základní devítileté škole. Diplomová práce Bohumír Jedlička, Barevné cítění dětí. Diplomová práce Marie Jiříčková, Pamětní deska na dané téma a do dané architektury. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil Karel Kafka, Jiří Horník portrétní a figurální tvorba. Ročníková práce Jan Klímek, Pokrokové a reakční proudy v moderním umění. Diplomová práce Miroslav Klivar, K teorii nových vizuálních umění. Rigorosní práce Jiří Komín, Kapitoly o českém malířství třicátých let. Diplomová práce. Vedoucí: doc. V. Zykmund Iva Kratochvílová, Ilustrace k povídkám Franze Kafky. Diplomová práce. Vedoucí: doc. V. Zykmund Leopold Kubeš, Výchovné ruční práce ve školním plánu. Diplomová práce. Vedoucí: prof. F. V. Mokrý František Machala, Vývoj a poslání impresionismu. Diplomová práce Marta Málková, České výtvarné umění 30. let. Diplomová práce. Vedoucí: Dr. Z. Kudělka V. Novotný, Výtvarné kroužky. Průzkum metod, náplně a forem práce ve výtvarných kroužcích, vyvíjejících svoji činnost při základních devítiletých školách v šumperském okrese. Diplomová práce Pavla Pečinková, Výtvarné studie a kritiky bratří Čapků v období před první světovou válkou. Diplomová práce. Vedoucí: PhDr. Alena Nádvorníková Pavlína Pelikánová, Vznik SVUM a jeho činnost do roku 1918 K. Pluhařová, Scénografie obr. příloha. Diplomová práce Věra Poledňáková, Dekorativní panó reliéfního zpracování pro výzdobu proděkanské kanceláře. Diplomová práce. Vedoucí: prof. Vladimír Navrátil

12 Miroslava Remešová, Karel Josef Haringer /? 1734/. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Brno 1980 (v černobílé kopii) Alena Rovnerová, Český impresionismus. Diplomová práce. Vedoucí: doc. A. Kučera, odb. as. J. Pacák Rudolf Saitz, Německý expresionismus / /. Diplomová práce. Vedoucí: Václav Zykmund Jaroslava Smolíková, Historické jádro Nového Města nad Metují, jeho stavební vývoj a využití pro současnost. Diplomová práce. Vedoucí: doc. František Dvořák, ak. arch. Květoslava Snášelová, Písmo ve výtvarné výchově. Diplomová práce. Vedoucí: odb. as. Ladislav Perůtka Otakar Strouhal, Vývoj dětského výtvarného projevu. Diplomová práce Jana Šmolková, Grafická úprava knihy. Diplomová práce Vítězslav Švalbach, Ilustrace volná a popisná a její vztah k literární předloze Karel Tvarůžka, Esteticko-výtvarný projev člověka přírodního a praehistorického /Se zřetelem k přírodnímu umění africkému/. Diplomová práce Ivana Vontrobová, Olomoucká veduta gobelín. Diplomová práce. Vedoucí: odb. as. Stanislav Vymětal M. Wagner, Současný československý plakát. Diplomová práce Svatava Zindlerová, Alejandro Casona, jeho pojetí skutečnosti a umělecká metoda. Diplomová práce. Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 1977 (romanistika), Tyršova estetika výtvarného umění. Diplomová práce

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ AUKČNÍ KATALOG 2010 SEZNAM AUTORŮ str. 12 / Anderle Jiří str. 12 / Blažíček František str. 3 / Born Adolf str. 3 / Bouda Jiří str. 12 / Brabenec Jan str. 12 / Brett Luboš str. 3 / Březina Karel str. 19

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1.

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. dubna byl po osmiletém působení Marka Pokorného jmenován

Více

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL 7. předvánoční benefiční AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL Katalog uměleckých předmětů darovaných do benefiční aukce ve prospěch ochrany přírody v pondělí 23. listopadu 2009 ve Sněmovním sále Nové radnice Dominikánské

Více

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY 10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ 347 dárců pro Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigrafie Color Structure, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigraph

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz www.moravska-galerie.

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz www.moravska-galerie. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2003 Úvodem Váţení přátelé, rok 2003 přinesl do ţivota Moravské galerie některé změny, s nimiţ patrně nepočítali ani ti nejpředvídavější. K 14. březnu odstoupila

Více

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL PŘEDVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL NADACE VERONICA 24. 11. 2012 v 17 hodin Besední dům, Brno NADACE VERONICA Slavíme dvacet let! Od našeho založení jsme díky výnosům nadačního jmění a darům několika

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 07 2. ZAMĚSTNANCI

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

KVV PdF UP. Okruhy otázek k magisterským státním závěrečným zkouškám (navazující magisterské studium).

KVV PdF UP. Okruhy otázek k magisterským státním závěrečným zkouškám (navazující magisterské studium). KVV PdF UP. Okruhy otázek k magisterským státním závěrečným zkouškám (navazující magisterské studium). Pro akademický rok 2011 / 2012 I. UČITELSTVÍ VV PRO SŠ A ZUŠ magisterské jednooborové studium a UČITELSTVÍ

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e 2010 N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e Národní galerie v Praze, 2011 ISSN 1213-7081 ISBN 978-80-7035-477-3 v ý r o č n í z p r á

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK

STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK AMBROŽOVÁ, Olga / JANKOVÁ, Yvonne 1983: Dílo Josefa Gočára jako předmět památkové péče. XIII, 1983, 105 115. AUGUSTA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Mgr., MgA. Kateřina Pažoutová České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s Zkrácená verze Ph.D.

Více