Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody"

Transkript

1 Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají živiny i z neživé přírody o složitá stavba (uspořádání) o vázání se na biologické podmínky kyslík, teplota o dráždivost o pohyb (aktivní i pasivní) o přizpůsobení se podmínkám okolí (fylogeneze) o schopnost rozmnožování o schopnost vývinu (ontogeneze) o dědičnost a proměnlivost o organismus (jedinec, druh) o omezení prostorem a časem Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Dělení dle složitosti těl organismů - nebuněční viry - jednobuněční kvasinky, trepka - kolonie jednobuněčných organismů - mnohobuněční člověk - kolonie mnohobuněčných organismů - individuum vyššího řádu včelstvo Lidstvo není individuem vyššího řádu!!! Přehled přirozeného systému živé přírody - věda o vývoji (evoluci) ŽP se nazývá evoluční biologie - základní jednotkou živé přírody je organismus ŽIVÉ SOUSTAVY - nebuněčné živé soustavy o viry o viroidy o priony - buněčné živé soustavy o PROKARYOTA doména BAKTERIE doména ARCHEA o EUKARYOTA doména EUKARYA říše ROSTLINY říše HOUBY říše CHROMISTA říše PRVOCI říše ŽIVOČICHOVÉ Nebuněční - praorganismy - viry 1 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

2 Viry - z lat. virus = jed - virologie, mikrobiologie - základem je nukleová kyselina nositelka dědičných informací o DNA viry o RNA viry - bílkovinný obal (kapsid) většinou kulovitý plášť - kapsomery makromolekuly bílkovin, z nichž je složen kapsid - velikostí se pohybují v řádu nanometrů nebo mikrometrů - virion nebezpečná množící se část viru - bakteriofágy o hlavička s nukleovou kyselinou o bičík díky němu projde do buňky nukleová kyselina a díky příchytným vláknům se přichytí k hostitelské buňce - lytický cyklus lýza (prasknutí) buňky - lyzogenní cyklus DNA se stává součástí genetické informace buňky - prokaryotické viry v bakteriích, užitečné člověku, bakteriofágy - rostlinné viry hnědavé skvrny na listech, zakrslost listů - ZOO viry vzteklina, drůbeží mor, mohou se přenést na člověka - chřipka, rýma, spalničky, HIV, herpes, bradavice, neštovice infekce = nákaza parazitismus = virus parazituje na hostiteli, zneužívá ho latentní fáze = vyčkávací fáze virogeneze = virus vklíněn do NA buňky lýze = roztrhnutí buňky patogenní viry = viry vyvolávající nákazu Viroidy - jednodušší živočišné buňky - nemají složité obaly - v podstatě jenom nukleová a ribonukleová kyselina - napadají rostlinné buňky Priony - napadají živočišné buňky - specifické infekční proteiny - způsobují smrtelná onemocnění - nemoc šílených krav - nejjednodušší živý systém (organismus) PROKARYOTA Doména ARCHEA - minimálně 1 buňka - prokaryotické buňky - nemají jádro, ale 1 molekulu DNA má podobu chromozomu nukleoid - stěna neobsahuje murrein - 1. mikroorganismy na Zemi - vyhovují jim extrémní podmínky - 4 skupiny o extrémně halofilní mají rády sůl, optimální prostředí 9% NaCl o metanogenní produkují metan, jsou anaerobní o hypertermofilní C optimální teploty o bez buněčné stěny kyselé prostředí (ph 2), v termálních pramenech Doména BACTERIA - min. 1 prokaryotická buňka s primitivním jádrem - velikost 0,3 9 nm - kok kulovité mikroorganismy 2 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

3 - pevný obal, rozpustný ve vodě - rozmnožují se mykózou - bakterie mohou žít v symbióze o Escherischia coli žije v tlustém střevě člověka 2 nm u přežvýkavců v bachoru a slezu na kořenech hlízkovitých rostlin slouží k likvidaci ropy, PVC mléčné výrobky kysání (tvaroh, sýr, kefír) alkohol destiláty ocet octové kvašení způsobuje kazy - nejvíce jich je v půdě mikroflóra o rozklad organických látek o zúrodňování půdy - z bakterií antibiotika - patogenní bakterie angína, zápal plic, tyfus, salmonela, TBC, obrna - bakterie způsobují hnisání - mohou se pohybovat v tekutém prostředí - specifické rozmnožování - 3 oddělení o grannegativní sinice prochloropfyha o granpozitivní Obecné schéma bakteriální buňky Sinice (Cyanobacteria) - vědní disciplína zaměřená na studium sinic a řas = fykologie (algologie) - 1. zmínky o řasách z roku 23 př. n. l stol. C Linné popsal 108 druhů řas - masové výskyty (vodní květy ve sladkých vodách atd.) - toxiny - alergeny otok dýchacích cest apnoe - asimilační barviva o fykocyanin původce modrozelené barvy o α karoten o ß karoten o chlorofyl o xantofyl o - fotosyntetizují - prokaryotní bakterie - oxyfototrofní metabolismus jsou autotrofní (soběstačné) - zásobní látky sinicový škrob, polyfosfátová zrna - absence pohlavního procesu rozmnožuj se pomocí hormogonií vytváření postranních řetězců - jednobuněčné i vláknité 3 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

4 - tylakoidy fotosyntéza - slizový obal (pouzdro) - drží je pohromadě - tvoří shluky/řetízky/kolonie buněk - chybí složité organely membránového charakteru (mitochondrie, chloroplasty ) - díky fotosyntéze produkují kyslík - vodní organismy - umí fixovat přírodní dusík zásobní látky pro fotosyntézu - chromatická adaptace Prochlorophytha - jednoduché jednobuněčné organismy - asimilační barviva chlorofyl a, chlorofyl b předchůdce zelených eukoaryot - jediné primitivní organismy s chlorofylem - 3 druhy, nejrozšířenější z nich žije na povrchu mořských sumek Doména EUKARYA Říše ROSTLINY (Plantae) - eukaryotická buňka o pravé jádro o membránové organely o semiautonomní = polosoběstačná Stavba rostlinné buňky - 0,1 0,01 mm - jádro o karyon, nukleus o karyoplazmatická membrána jsou v ní póry a jadérka o obsahuje DNA v chromozomech; řízení organismu ale zajišťují enzymy z jadérka o zřetelně ohraničené o diploidní počet chromozomů (pohlavní buňky mají haploidní chromozomy) - mitochondrie o energetická centra buňky o dělí a množí se nezávisle na jádře, mají vlastní DNA o buněčné dýchání - plastidy o dělí a množí se nezávisle na jádře, mají vlastní DNA o chloroplasty chlorofyl fotosyntéza zelené o chromoplasty ß karoten rozmnožování - oranžové o leukoplasty škrob zásobní látky bílkoviny - endoplazmatické retikulum s ribozomy o syntéza buněčných bílkovin o bez ribozomů je místem, kde se syntetizují glykolipidy - buněčná stěna - cytoplazmatická membrána o polopropustný obal buňky - cytoplazma o voda + anorganické i organické látky o viskózní tekutina, která vyplňuje obsah buňky - jadérko o RNA - Golgiho aparát o postsyntetická úprava bílkovin materiál pro stavbu buněčné stěny - vakuola o uvnitř je buněčná šťáva, funguje jako skladiště, odkladiště Eukaryotická buňka je semiautonomní = polosoběstačná - mitochondrie a plastidy dělí a množí se nezávisle na jádře mají vlastní DNA 4 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

5 Rozmnožování eukaryotických buněk mitóza - další dva typy dělení se nazývají meióza a amitóza - buněčné dělení (nepřímé) - dochází k rozdělení jádra karyokinezi - následuje rozdělení mateřské buňky citokineze - 4 fáze o profáze chromozomy se zkracují a ztlušťují vytváří se vřeténko o metafáze chromozomy se centromerami řadí do centrální roviny buňky o anafáze chromozomy se v místě centromery dělí na chromatidy chromatidy jsou přitahovány zkracováním vřeténka k opačným pólům buňky o telofáze dělicí vřeténko zaniká, protahují se chromozomy objevují se jadérka a tvoří se cytoplazmatická přepážka cytokineze, replikace DNA interfáze Meióza - pohlavní rozmnožování samčí gameta + samičí gameta = diploidní zygota mnohonásobným dělením (mitózami) vzniká organismus - při meióze vznikají gamety nebo spory - dvě dělení každé má 4 fáze o redukční dělení profáze 1 mizí blána jaderná a jadérko tvoří se chromatidové tetrády metafáze 1 tetrády se svými centromerami uspořádávají v centrální rovině buňky anafáze 1 tetrády se oddělují chromozomy se táhnou k opačným pólům buňky telofáze 1 mateřská buňka se dělí na dvě haploidní dceřiné buňky o ekvační dělení profáze 2 v každé dceřiné buňce se vytváří dělicí vřeténko metafáze 2 chromozomy se uspořádávají v centrálních rovinách buněk anafáze 2 centromery chromozomů se rozdělují chromatidy jsou taženy k opačným pólům buněk telofáze 2 obě dceřiné buňky se rozdělují dále na dvě haploidní buňky Vnitřní stavba těla rostlin Rostlinná pletiva - pletivo = soubor buněk se stejnou funkcí, stavbou, tvarem, velikostí a umístěním v rostlinném těle - 4 typy pletiv dle tloušťky buněčné stěny o parenchym tenkostěnné buňky s četnými mezibuněčnými prostorami o prosenchym jednosměrně protažené buňky o kolenchym tenkostěnné buňky ztloustlé v rozích o sklerenchym značně ztloustlé buněčné stěny 5 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

6 Dělivá pletiva - rostliny rostou po celý život - sekundární dělivá pletiva Trvalá pletiva - jejich buňky se už dále nedělí - krycí - vodivá - zpevňovací - základní Krycí pletiva - ochrana vnitřku rostliny před vnějším prostředím - zajištění kontaktu s okolím - nejjednodušší o prvotní pletivo krycí pokožka (epidermis) vrstva plochých buněk, které k sobě těsně přiléhají kutikula na plodech, listech ne na kořenech!!! průduchy (stomata) průduchová štěrbina reguluje (v závislosti na množství vody v rostlině a okolním prostředí) množství vody a plynů, umožňuje jejich výměnu a vypařování vody a plynů může jí regulovat teplotu okolo sebe reguluje množství vody ve vzduchu není v kořenech Součástí krycích pletiv jsou i chlupy trichomy Trichomy - krycí o ochranná fce - žláznaté o vylučují vodné roztoky anorganických látek a cukrů, sliz, silice a pryskyřičnaté látky - žahavé o při dotyku se ulomí vrchol chlupu a dochází k vystříknutí žahavé, mnohdy jedovaté látky Vodivá pletiva - zákl. fce je rozvod živin aj. v podobě roztoků po rostlině - vedou vodu a minerální látky z kořenů do listů vzestupný (transpirační) proud - vedou organické látky z listů do kořenů sestupný (asimilační) proud - svazky cévní o část dřevní (xylem) cévice (tracheidy) cévy (tracheje) o část lýková (floem) o bočné svazky (kolaterální) o dvojbočné svazky (bikolaterální) - svazky cévní o paprsčité (radiální) dřevní a lýkové části jsou vedle sebe v kořenech, které druhotně netloustnou o soustředné (koncentrické) dřevo obklopené lýkem/obráceně kapradiny/jednoděložné rostliny Voda transportovaná z xylemu do floemu v listech v něm zvyšuje turgor. Ten je snižován odtokem roztoku asimilátů na místa spotřeby. V kořenovém floemu, kde je již koncentrace asimilátů velmi malá, postupují molekuly vody zpět do xylemu. transpirace = výpar 6 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

7 Základní pletiva - parenchymatické buňky - vyplňují prostor mezi pletivy krycími a vodivými o pletiva asimilační chloroplasty o pletiva zásobní leukoplasty a škrobová zrna o pletiva vodní voda (kaktusy) o pletivo vzdušné (aerenchym) vzduch o pletivo vyměšovací př. mléčnice latex Idioblast = buňka v základním pletivu, která se nápadně liší od ostatních buněk tvarem, obsahem či zkorkovatěním buněčné stěny Rostlinné orgány - vegetativní (výživa, růst, výměna látek) o kořen o stonek o list - generativní (rozmnožování, rozšiřování) o květ o semeno o plod - homologické o různý vzhled, funkce, vnitřní stavba o stejný původ (listy a úponky u bobovitých rostlin) - analogické o podobný vzhled i funkce o různý původ (stonkové a listové úponky) Kořen - podzemní orgán, bez listů, bez pupenů - funkce o nasávací o vodivá o zásobní o rozmnožovací - orgán bez průduchů, fotosyntetických barviv, kutikuly heterotrofní orgán - asimiláty z nadzemních částí rostliny - založen už v zárodku semene - při klíčení vyrůstá nejdřív kořínek = radikula, vniká do půdy a mění se v hlavní kořen, ze kterého vyrůstají postranní kořeny (vodorovně; šikmo dolů) kořenový systém (různá velikost, tvar podle druhu rostliny, druhu půd, podmínek stanoviště) Kořenová soustava 1) hlavní + vedlejší kořeny (dvouděložné, nahosemenné r.) ALLORHIZIE 2) náhradní kořeny = adventivní (jednoděložné r.) HOMORHIZIE o hlavní kořen zastavuje růst, nahradí jej o druhotně netloustnou, přibližně stejně tlusté po celé své délce, svazčitá kořenová soustava o mohou vznikat i na stonku, listech (využití při vegetativním množení, zlepšení výživy rostlin) 7 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

8 Tvary kořene - nitkovitý - vláskovitý (klíčící rostlina) - válcovitý (křen) - vřetenovitý (mrkev) - srdcovitý (buk) - řepovitý (řepa) - hlíznatý (vstavačovití) Vnější stavba kořene - kořenová čepička (calyptra) o na vegetačním vrcholu o usnadňuje vnikání kořene do půdy - dělivá zóna (meristematická) o vrcholové původní meristémy - prodlužovací zóna o intenzivní růst kořene (prodlužování a zvětšování buněk) - absorpční zóna (zóna kořenového vlášení) o kořenové vlásky zvětšují absorpční schopnost kořene Vnitřní stavba kořene - primární a sekundární (u druhotně tloustnoucích kořenů) - kořenová pokožka (rhizodermis) o jednobuněčná, bez průduchů a kutikuly - primární kůra (cortex) o tři vrstvy vnější (exodermis) střední (mezodermis) vnitřní (endodermis) - pericykl (periakmbium) o zde se zakládají postranní kořeny - střední válec o paprsčitý cévní svazek o prvotní dřevo a lýko Přeměny kořenů - kořenové hlízy (orsej) zásobní fce - bulvy (řepa, celer) zásobní fce - vzdušné kořeny (tropické rostliny) příjem vzdušné vlhkosti - příčepivé kořeny (břečťan) přichycovací funkce - haustoria (parazité) - dýchací kořeny (bažinné rostliny) vyčnívají nad půdu - stahovací kořeny (cibuloviny) zatahují rostlinu hlouběji do půdy Hospodářský význam kořenů - potrava pro člověka (kořenová zelenina) - krmivo pro zvířata (krmná řepa) - farmaceutický průmysl (cukrová řepa, čekanka) Stonek - fukce o rozvádí vodu a živiny do listů o nese listy a květy, zajišťuje jim polohu o fotosyntéza o asimilace o zásobní fce o vegetativní rozmnožování o roste díky dělivým pletivům do délky sekundární meristémy do šířky kambium a felogen 8 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

9 Vnější stavba stonku - dužnatý byliny o stvol (sedmikráska) o stéblo (ječmen) o šlahoun (jahoda) o lodyha (kopretina) - dřevnatý dřeviny o strom (smrk) o keř (šípek) Větvení - vidličnaté - vrcholičnaté - hroznovité Vzrostný vrchol (= pupen) Vnitřní stavba stonku Příčný řez mladým stonkem Přeměny stonku - oddenek oddenková hlíza - stonková hlíza - hypokotylová buňka o něco mezi stonkem a kořenem, př. ředkvička - šlahoun - úponek (postranní kořeny) - trny - brachyrblast Hospodářský význam stonku - farmaceutický průmysl (konopí) - textilní průmysl (konopí, len) - potrava (petržel, pórek) - pícniny (trávy) - koření (kůra skořicovníku) - kosmetika (aloe vera) - korkové zátky (kůra - korek) - kalafuna (pryskyřice - míza z poraněného stonku) List - fuknce o nejproměnlivější orgán o zelený o plochý o ukončený růst o fotosyntéza o vypařování vody o výměna dýchacích plynů 9 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

10 Vnější stavba listu Vnitřní stavba listu Čepel - jednoduchá - celistvá - složená o dlanitá o speřená lichozpeřená sudozpeřená Řapík - přirůstá k čepeli a stonku - na spodní straně mohou být palisty Listová pochva - u travin - obepíná listy Metamorfózy listu - zásobní o cibule 1. list = suknice o děloha klíční listy - rozmnožovací o úponek - ochranná o trny - vyživující o masožravé rostliny dusíkaté látky dusík je potřebný pro tvorbu bílkovin Hospodářský význam listu - potrava - zelí, kapusta, cibule, špenát, salát, čaj - koření - vavřín (bobkový list), majoránka - léčiva - máta - průmyslové rostliny - tabák - pícniny - jetel, traviny Plod (+ semeno) - mnohobuněčný rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin - vyživuje a chrání semena během zrání, často se podílí na jejich rozšiřování o semeno mnohobuněčný útvar, vzniká na mateřské rostlině po oplození vajíčka 10 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

11 osemení ochranná fce, vzniká přeměnou vaječných obalů živné pletivo (endosperm) obsahuje zásobní látky zárodek (embryo) nejmladší vývojové stadium rostliny kořínek (radikula) článek podděložní (hypokotyl) vzrostný vrchol dělohy o oplodí (stěna plodu), vzniká přeměnou plodolistů exokarp blanitá slupka, často charakteristicky zbarvená mezokarp střední vrstva, tvořena dužnatým až šťavnatým parenchymem endokarp vnitřní vrstva, blanitá (jádřinec) či sklerenchymatická (pecka) - souplodí = soubor plodů, vzniká z gynecea jednoho květu spojených květním lůžkem o malina, jahoda, šípek - plodenství = soubor plodů vzniklých z jednoho květenství o ananas, rybíz Šíření semen a plodů o vlastními silami autochorie vymršťování semen ze zralých plodů netýkavka o větrem anemochorie křídly (javor), chmýrem (pampeliška), chlupy (bavlník) o vodou hydrochorie kosatec o živočichy zoochorie na povrchu těla plody/semena mají příchytná zařízení (svízel) trávicím ústrojím plody/semena jsou roznášeny trusem (jeřáb) o člověkem antropochorie záměrně i nezáměrně Opylení a oplození - opylení o přenesení pylového zrna na bliznu větrem anemofilní rostliny hmyzem entomofilní rostliny vodou hydrofilní rostlliny - oplození o splynutí samčí haploidní pohlavní buňky se samičí diploidní zygota o dochází k němu v pestíku o jednosemenné rostliny cizosprašnost (allogamie) = opylení z jiného květu samoopylení (autogamie) = opylení ze stejného květu prvoprašnost (proterandrie) = tyčinky dozrají dříve prvobliznost (proterygonie) = blizny dozrají dříve o dvojité oplození krytosemenné rostliny spermatická buňka + buňka vaječná zygota zárodek spermatická buňka + centrální buňka zralého zárodečného vaku pletivo endospermatické (výživa zárodku) o oplozené vajíčko se mění v semeno o květní lůžko a semeník (pestík) se mění v plod Květ - přeměněná část prýtu/specifický orgán - metamorfovaný stonek květní lůžko - metamorfované listy květní části o rozmnožovací pestík samičí tyčinky samčí o obalné okvětní lístky koruna - barevná kalich - zelený 11 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

12 - plodolist o nahosemenné rostliny ho mají plochý - tyčinka o prašné váčky 2 prašná pouzdra s pylovými zrnky prašník nitka - pestík o blizna o semenník obsahuje vajíčka o čnělka - rostlina o jednodomá kukuřice samčí i samičí květy o dvoudomá kopřiva samčí/samičí květy Hospodářský význam květu - potravina - brukev, řepka, kedluben - lékařství - měsíček, lípa, bezinky - koření - hřebíček Květenství = soubor více květů na jedné rostlině - hroznovité o jednoduché hrozen chocholík klas jehněda palice hlávka úbor okolík o složené složený okolík složený klas složený hrozen - vrcholičnaté jednoramenný dvouramenný vrcholík mnohoramenný vrcholík srpek - hroznovitá z vrcholičnatých - vrcholičnatá z hroznovitých Biologické disciplíny - vědy podle skupin zkoumaných organismů o mikrobiologie zabývá se studiem mikroorganismů o botanika zabývá se studiem rostlin o zoologie zabývá se studiem živočichů o antropologie zabývá se studiem člověka - vědy studující určité vlastnosti živých organismů o anatomie zkoumá vnitřní stavbu těla a orgánů o morfologie zabývá se studiem tvarů organismů a jejich částí o fyziologie zabývá se studiem fcí živých soustav a jejich orgánů o genetika studuje dědičnost a proměnlivost organismů - vědy studující živé soustavy z obecného hlediska o obecná biologie studuje obecné vlastnosti a zákonitosti charakterizující všechny živé soustavy o vývojová biologie studuje a srovnává ontogenetický vývoj živých organismů o evoluční biologie věda o obecných zákonitostech biologické evoluce 12 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

13 Látkové složení rostlinného těla - voda - sušina (= zbytek rostlinného těla bez vody) o látky anorganické (neústrojné) o látky organické (ústrojné) - biogenní prvky o makrobiogenní C, O, H, N, K, Ca, P, S, Mg a Cl v nadbytku vůči ostatním hlavně stavební fce o mikrobiogenní Fe, B, Cu, Mo, Mn, Zn, Co, V katalycké fce součásti enzymů o prvky pro život postradatelné Si, Al, Cd, Pb - bílkoviny o katalytická, stavební a zásobní fce - cukry (sacharidy) o stavební a zásobní fce - nukleové kyseliny (DNA, RNA) o DNA - genetické informace o všech fyziologických a morfologických vlastnostech organismu o RNA se podílí na přenosu dědičných informací - tuky (lipidy) o zásobní a stavební fce o spolu s bílkovinami jsou základními stavebními složkami biomembrán Význam vody v rostlině - důležité rozpouštědlo - transport živin - zpevňuje rostlin vnitrobuněčným napětím - termoregulační fce Význam vody pro rostlinu - významné rozpouštědlo - transport látek - fotosyntéza, dýchání - termoregulace Vodní režim rostliny Příjem vody - nižší rostliny a rostliny ponořené do vody přijímají vodu celým povrchem svého těla - vyšší rostliny přijímají vodu pomocí kořenového systému kořenových vlásků - 2 způsoby o aktivně (symplasticky) z buňky do buňky přes membránu a cytoplazmu o pasivně (apoplasticky) pouze buněčnými stěnami a mezibuněčnými prostorami - je ovlivněn o teplotou půdy při snižování teploty se příjem snižuje o koncentrací půdního roztoku - osmoticky aktivních látek zabraňuje příjmu vody o intenzitou transpirace čím více vody rostlina vydává, tím více jí přijímá o obsahem kyslíku v půdě čím více rostlina dýchá, tím více vody přijímá Vedení vody - voda je rozváděna po celém rostlinném těle pomocí cévních svazků - proud vody od kořene nahoru nazýváme transpirační proud, jejž umožňuje o transpirace = odpařování vody o kořenový vztlak = tlak vytlačující vodu a látky v ní rozpuštěné z kořene nahoru o koheze = soudržnost vodního sloupce o kapilarita = vzlínání vody v úzkých trubicích (cévách a cévicích) o adheze = přilnavost vody ke stěnám cév 13 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

14 Výdej vody - transpirací odparem o kutikulární transpirace probíhá celým povrchem listů přes kutikulu o stomatární transpirace probíhá skrz průduchy, je regulovatelná - gutací ve formě kapek (hydatodami) o nastává při velké vzdušné vlhkosti, když je pozastavena transpirace - ovlivňuje ho o obsah vody v rostlině při jejím přebytku se průduchy otevírají o stav listů (průduchů) o teplota vzduchu s rostoucí teplotou transpirace stoupá o vlhkost vzduchu s rostoucí vlhkostí transpirace klesá o světlo zvyšuje transpiraci, průduchy se otvírají Osmotické jevy v buňce - jsou způsobeny osmózou pronikáním molekul vody přes plazmatickou membránu - buňka umístěná v hypertonickém prostředí (vyšší koncentrace rozpuštěných látek vyšší osmotickou hodnotou, než je koncentrace uvnitř buňky) o ztrácí vodu a smršťuje se o rostlinná buňka zmenší se jen buněčný obsah (díky buň. stěně je pevná) plazmatická membrána se odloučí od buněčné stěny nastává plazmolýza o živočišná buňka smrští se celá nastává plazmolýza - buňka umístěná v hypotonickém prostředí (nižší koncentrace rozpuštěných látek nižší osmotickou hodnotou, než je koncentrace uvnitř buňky) o nasává vodu a zvětšuje svůj objem o rostlinná buňka nepraská v buňce se zvětšuje vakuola vzniká turgor = tlak protoplastu na buněčnou stěnu o živočišná buňka praská nastává plazmoptýza Transpirace o stomatární transpirace 90% regulována otvíráním a zavíráním průduchů o kutikulární transpirace 10% - vypařování, výdej vody (skrz průduchy) - hydatoda už ztrácí schopnost otvírání a zavírání, jen otevřený výdej vody - gutace rostlinu opouští voda ve formě kapaliny o táhne vodu do rostliny o udržuje spád savého napětí a příjem vody pro rostlinu o je li průduch otevřen, látky mohou dovnitř i ven, hlavně CO 2 Metabolismus - soubor reakcí probíhajících v živých organismech zahrnující přeměnu látek i energie - metabolické procesy: o katabolické (rozkladné) exergonické děje složitější látky se štěpí na jednodušší uvolňuje se energie oxidace substrátu o anabolické (syntetické) endergonické děje z jednodušších látek vznikají složitější spotřebovává se energie redukce substrátu 14 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

15 Heterotrofní výživa rostliny - saprofyté o hemisaprofyté polosaprofyté fotosyntetizující rostliny výživu příležitostně doplňují saprofyticky o holosaprofyté úplní saprofyté nezelené rostliny živí se pouze saprofyticky - parazité o hemiparazité poloparazité schopnost fotosyntézy hostiteli odebírají vodu a minerální živiny o poloparazité úplní parazité nezelené rostliny hostiteli odebírají vodu, minerální látky a asimiláty - mixotrofité o přechod mezi autotrofií a heterotrofií o autotrofní rostlina vyžaduje přísun některých organických látek Fotosyntéza - jeden ze základních chemických procesů v živých soustavách zabezpečujících život na Zemi, při kterém autotrofní organismy využívají anorganické látky (CO 2 a H 2 O) a světelnou energii k syntéze organických látek (sacharidů) za současného vylučování kyslíku - foton = viditelná část světelného spektra - syntéza = přeměna jednoduchých minerálních látek na složitější organické - 12 H 2 O + 6 CO 2 C 6 H 12 O O H 2 O - 2 fáze o primární (světelná) o sekundární (temnostní) - dala by se rozdělit i na 3 fáze o fotolýza vody o fotosyntetická fosforylace o zachycení světla chlorofylem a Primární fáze - závislá na světle - probíhá v membráně tylakoidů v chloroplastech - energie pohlceného světla je využita k tvorbě o ATP zdroj energie o NADPH + H + - redukční činidlo o fotolýze vody - světelná energie se dostane na molekulu chlorofylu a - ten jí přemění na energii excitovaných ("energeticky nabuzených až z obalu vystřelených") elektronů - tato forma energie je využita na syntézu ATP a na vznik energeticky bohatého NADPH + H + - to vznikne redukcí NADP právě těmi dvěma excitovanými elektrony a 2 vodíkovými kationty, které se uvolnily při fotolýze vody - 2 fotosystémy o fotosystém I uvolní se elektron, který buď redukuje NADP + na NADPH + H + (využit v sekundární fázi), nebo se vrátí zpět; část energie je využita k tvorbě ATP cyklická fosforylace o fotosystém II e - jdou do prvního fotosystému, nahradí uvolněné elektrony a tvoří ATP necyklická fosforylace Sekundární fáze - není závislá na světle - redukce oxidu uhličitého za vzniku sacharidů při využití ATP a NADPH + H + z primární fáze 15 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

16 - nejvýznamnější metabolickou cestou syntézy sacharidů je tzv. Calvinův cyklus o oxid uhličitý je postupně začleňován do organické sloučeniny o konečným produktem je sacharid o rostliny používající k syntéze sacharidů Calvinův cyklus se nazývají C 3 rostliny Uvolňování energie - anaerobní metabolismus o nevyžaduje přítomnost kyslíku o anaerobní glykolýza, na tu navazuje kvašení o při anaerobní přeměně glukózy na kys. pyrohroznovou se získají 2 ATP - aerobní metabolismus o vyžaduje přítomnost kyslíku o anaerobní glykolýza, na tu navazuje Krebsův cyklus a dýchací řetězec o při aerobní přeměně kyseliny pyrohroznové na vodu a oxid uhličitý se získá 36 ATP Glykolýza - děj, při němž se glukóza (6 atomů uhlíku) v buňce za anaerobních podmínek odbourává na pyruvát (3 atomy uhlíku, sůl kys. pyrohroznové) za uvolnění energie v podobě ATP - probíhá v cytoplazmě buňky - z 1 molekuly glukózy vznikají 2 ATP - pyruvát následně vstupuje do dalších reakcí o anaerobní podmínky kvašení (fermentace) kyselina mléčná (laktát) etanol o aerobní podmínky acetylkoenzym A (acetyl-coa) vstupuje do Krebsova cyklu Krebsův cyklus - sled reakcí, při kterých je acetyl-coa odbouráván na oxid uhličitý a redukované koenzymy (NADPH + H + + FADH 2 ), které dále vstupují do dýchacího řetězce - probíhá v mitochondriích - acetyl-coa se váže na oxalacetát za vzniku kys. citronové, která postupně ztrácí dva uhlíky (dekarboxylace) a dva vodíky (dehydrogenace) za vzniku 2 Co 2 za vzniku NADPH + H + + FADH 2 a obnovení oxalacetátu, který opět vstupuje do Krebsova cyklu. Calvinův cyklus - biochemický děj fixace a redukce oxidu uhličitého probíhající v temnostní fázi fotosyntézy (sekundární děje) za vzniku sacharidů - bývá nazýván také C 3 -cyklus ( 1. stabilním meziproduktem je tříuhlíkatý 3-fosfoglycerát) - CO 2 je za spotřeby NADPH a ATP ze světelné fáze fotosyntézy vázán na pětiuhlíkatý sacharid ribulóza- 1,5-bisfosfát za vzniku šestiuhlíkatého meziproduktu. Ten se rozpadá na dvě tříuhlíkaté karboxylové kyseliny, které se redukují na dvě molekuly glyceraldehyd-3-fosfátu, z nichž se kondenzací vytvoří 1 molekula hexózy. - Z 6 molekul pentózy a 6 molekul CO 2 vznikne 6 molekul hexózy, z toho 1 molekula = čistý zisk a zbývajících 5 se opět přemění na 6 molekul pentózy (ribulóza-1,5-bisfosfát). Průběh cyklu Cyklus lze rozdělit na 3 fáze: 1. Karboxylace neboli fixace CO 2 na výchozí substrát - ribulóza-1,5-bisfosfát 2. Redukce vzniklého tříuhlíkatého meziproduktu na triózu glyceraldehyd-3-fosfát 3. Regenerace akceptoru ribulóza-1,5-bisfosfátu z trióz Počty molekul v následujícím popisu jsou uvedené pro jednu úplnou otáčku cyklu. 16 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

17 Karboxylace (Fixace CO 2 ) - Z pentózy a oxidu uhličitého vznikají za pomoci enzymu RuBisCO dvě triózy. - Ze tří molekul ribulosy-5-fosfátu (Rbu-5-P) se za pomoci fosforibulosa-kinasy a 3 ATP vytvoří 3 molekuly ribulosa-1,5-bisfosfátu (Rbu-1,3-P 2 ), který je substrátem. - 3 molekuly Rbu-1,5-P 2 reagují se 3 molekulami CO 2 za vzniku 6 molekul 3-fosfoglycerátu (3-P-Gri). - Karboxylace je katalyzována enzymem ribulosabisfosfát-karboxylasa/oxygenasa (RuBisCO). - Enzym 3-fosfoglycerát-kinasa za spotřeby 6 ATP přemění 6 molekul 3-P-Gri na 3 molekuly 1,3- bisfosfoglycerátu (1,3-P 2 -Gri). Karboxylace pomocí enzymu RuBisCO probíhá přes řadu meziproduktů. - Z C 3 uhlíku ribulosa-1,6-bisfosfátu se odejme proton. - Vzniká endiolát, který nukleofilně reaguje s CO 2. - Na vzniklou β-oxokyselinu se rychle aduje na uhlík C 3 a voda. - Vzniklý adiční produkt se štěpí na 2 molekuly 3-fosfoglycerátu. Redukce - 6 molekul 1,3-P 2 -Gri se pomocí 6 NADPH a enzymu glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenasy zredukuje na 6 molekul glyceraldehyd-3-fosfátu (Gri-3-P). - 5 ze 6 molekul pokračuje v cyklu dále, 1 molekula je produktem fotosyntézy, ze kterého se poté syntetizují další látky (sacharidy, škrob, bílkoviny, ). Regenerace - Z pěti molekul trióz vznikají enzymatickými reakcemi tři molekuly pentóz. - Z 5 molekul Gri-3-P se musí vytvořit 3 molekuly Rbu-5-P. - Rce probíhají bez spotřeby další energie (ATP) nebo redukčních ekvivalentů (NADPH). Regeneraci můžeme rozdělit na 4 skupiny reakcí (v závorce jsou použité enzymy): - C 3 + C' 3 C 6 (aldolasa, bisfosfatasa) - C 3 + C 6 C 4 + C' 5 (transketolasa) - C' 3 + C 4 C 7 (aldolasa, bisfosfatasa) - C 3 + C 7 C 5 + C' 5 (transketolasa) - Z dvou molekul Gri-3-P se pomocí enzymu triosafosfát-isomerasa vytvoří 2 molekuly dihydroxyacetonfosfátu ( C' 3 ). - Výslednými pětiuhlíkatými látkami jsou 2 molekuly xylulosa-5-fosfátu ( C' 5 ), která se na Rbu-5-P převede enzymem fosfopentosa-epimerasa, a 1 molekula ribosa-5-fosfátu ( C 5 ), který se izomeruje ribosafosfát-isomerasou. Buněčné dýchání - biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin za vzniku ATP. Jako odpadní produkty štěpení vzniká CO 2 a voda. - organismy, které zajišťují svoji potřebu energie dýcháním, se nazývají chemotrofní. - proces s opačným průběhem, než fotosyntéza V průběhu respirace je štěpena glukóza na dva tříuhlíkaté sacharidy, ty jsou oxidovány a jako odpadní produkt se uvolňuje oxid uhličitý. Vodíkové ionty a elektrony uvolněné při oxidaci jsou přenášené koenzymy NAD + a FADH, které jsou pohlcením vodíkových iontů a elekronů dočasně redukovány na NADH + H + a FADH 2. V poslední fázi jsou vodíkové atomy využity jako zdroj energie k syntéze ATP z ADP a následně reagují s kyslíkem za vzniku vody. - účinnost respirace je asi 68%, zbytek se uvolní jako teplo - u naprosté většiny organismů je akceptorem vodíkových atomů kyslík, vzniká tedy voda - u některých anaerobních prokaryot je akceptorem jiná částice, například síranový iont nebo oxid uhličitý Fáze buněčné respirace - glykolýza - Krebsův cyklus - dýchací řetězec (oxidativní fosforylace) 17 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

18 Glykolýza - její podstatou je odbourávání glukózy (6 C) na kyselinu pyrohroznovou (3 C) - probíhá za nepřístupu kyslíku anaerobně Krebsův cyklus - cyklus kyseliny citronové - kys. pyrohroznová je dekarboxylována a dehydrogenována Dýchací řetězec - odebrané vodíky jsou vzdušným kyslíkem oxidovány na vodu - uvolňuje se značné množství energie, která se ukládá do molekul ATP - část energie se uvolňuje jako teplo Při anaerobní přeměně glukózy na kys. pyrohroznovou se získají 2 ATP. Při aerobní přeměně kys. pyrohroznové na vodu a oxid uhličitý se získá 36 ATP. Aerobní odbourávání zásobních látek je tedy mnohem výhodnější. Faktory ovlivňující intenzitu buněčného dýchání - vnější o teplota prostředí optimální teplota je C při vyšších a nižších teplotách se dýchání zpomaluje o obsah kyslíku v prostředí o přítomnost látek působících jako jedy buněčného dýchání kyanidy, oxid uhelnatý, oxid siřičitý - vnitřní o fyziologický stav rostliny o stáří rostliny o obsah vody v pletivech o množství asimilátů schopných asimilace Kvašení (fermentace) - disimilační proces - anaerobní o alkoholové o máselné o mléčné - aerobní o octové o citrónové - malý zisk energie 2 ATP/1 přeměněná molekula glukózy glukóza kyselina pyrohroznová produkty kvašení 2 ATP glukóza kyselina pyrohroznová CO H 2 O 2 ATP 6 O 2 36 ATP 18 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

19 Vývin, vývoj a růst rostlin Rostliny rostou po celý život. Růst je způsoben dělením buněk i jejich vlastním růstem. Vývoj rostlin během života (ontogeneze), tedy vývoj od vzniku zygoty do smrti jedince, je ovlivňován genetickými vlivy a vlivy vnějšího prostředí. Fáze růstu na buněčné úrovni o zárodečná (embryonální) dělení buněk dělivých pletiv nárůst cytoplazmy buněk o prodlužovací (elongační) zvětšování objemu buněk (i více než 30krát) plošný růst buněčné stěny vznik centrálních vakuol množství cytoplazmy zůstává stejné o rozlišovací (deferenciační) buňky se stavbou i funkcí specializují v rámci různých pletiv a zvětšuje se objem buněk Fáze života vyšší rostliny o zárodečné (embryonální) období od vzniku zygoty po ukončení vývoje zárodku o růstové (vegetativní) období začíná klíčením semen končí založením pohlavních orgánů rostlina se rozmnožuje nepohlavně (vegetativně) o období dospělosti (reprodukční období) množení pohlavní nebo nepohlavní pomocí spor o stárnutí (senescence) zastavuje se schopnost rozmnožování snižuje se metabolická aktivita převažují katabolické děje končí smrtí Klíčení semen - podmínky o dostatečný přísun vody (první známka klíčení je bobtnání semen) o dostatek kyslíku pro metabolickou aktivitu o vhodná teplota a přítomnost světla nebo jeho absenci (např. tykev klíčí jen ve tmě) - mladá klíční rostlinka se vyživuje heterotrofně, posléze přechází na autotrofní výživu Periodicita růstu - růst rostlin není stejnoměrný, kolísá, ale vykazuje určitou periodicitu - denní periodicita růstu o vyznačuje se rychlým růstem v noci a sníženým za dne o ovlivňována změnami teploty, vlhkosti a přísunu živin - roční periodicita růstu o vyvolána změnami prostředí v ročních obdobích o střídá se vegetační období (období růstu) s vegetačním klidem (dormance) o v našich zeměpisných šířkách období vegetačního klidu nastává s nízkými teplotami v zimě, v jižních oblastech s nástupem sucha a horka v letních měsících o rostliny tropických deštných lesů rostou nepřetržitě celý rok - fotoperiodismus - reakce na délku dne - termoperiodismus - reakce na střídání teplot mezi dnem a nocí - dormance (z lat. dormire = spát) = vegetační klid, zástava růstu spojena s redukcí organismu (př. opad listů) o vynucená v nepříznivých podmínkách - nízké teploty, sucho rostlinu je možno donutit k růstu změnou podmínek o pravá nastává i v příznivých vnějších podmínkách projevem fyziologického stavu rostliny lze ji přinutit k růstu pouze vysokými dávkami fytohormonů 19 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

20 o dormance semen rostlina vytvoří semena, zahyne a semena přežívají do příznivých podmínek, pak vyklíčí semena snášejí i extrémní podmínky Polarita růstu Na rostlině a jejích orgánech je vymezen vrcholový (apikální) a spodní (bazální) pól. Polarita souvisí s pohybem auxinu (viz níže), který proudí ve stonku směrem od vrcholu (apexu) ke spodní části (bázi). Regenerace (obnova) - při obraně rostlin, které jsou díky přisedlému způsobu života ohroženy poškozením - při vegetativním rozmnožování - nastává nahrazováním buněk činností dělivých pletiv nebo přeměnou trvalých pletiv na pletiva dělivá - regenerace fyziologická o náhrada částí těla, které se opotřebovaly, nebo které rostlina ztratila hojení jizev po opadlých listech korkem - regenerace patologická o náhrada poškozených či odříznutých částí hojení ran po odříznutých větvích hojivým pletivem (kalusem) Rozdělení rostlin podle délky života - monokarpické o plodí jen jednou, potom zahynou o efemery žijí jen část roku, pouštní rostliny, u nás osívka jarní(žije zjara asi měsíc) o ozimy klíčí na podzim, přezimují a další vegetační období plodí (ozimý ječmen) o jednoleté (annuely, letničky) během jednoho roku vyrostou, odplodí a zahynou o dvouletky (bieny) první rok rostou, druhý vykvetou, odplodí a zahynou (mrkev, divizna) o víceleté (plurieny) žijí několik let ve vegetativním stavu, poté odplodí a uhynou (agáve) - polykarpické o plodí víckrát za život, žijí desítky let o trvalky (pereny) plodí často již v prvním roce života zimu přečkávají jako oddenky, cibule... dřeviny - první plody až po několika letech (borovice osinatá - nejstarší přes 4600 let, nejstarší druh rostliny na světě) Regulace ontogeneze - korelace orgánů a vývin rostlin jsou ovlivňovány vnějšími a vnitřními faktory - vnější faktory o světlo důležité pro fotosyntézu, klíčení semen a kvetení etiolované (rostoucí ve tmě) rostliny mají světle žlutou barvu, málo vyvinutá mechanická pletiva a prodloužené lodyžní články rostlinná barviva absorbují světlo a vyvolávají růstové a vývojové změny karotenoidy a flavoproteiny ve vrcholové části stonku ovlivňují směr růstu dělení rostlin podle závislosti kvetení na světle krátkodenní o kvetou v krátkých dnech (světlo do 12 h) o chryzantémy dlouhodenní o kvetou v dlouhých dnech (14-16 h) o ředkvičky neutrální o kvetou za libovolné fotoperiody o sedmikráska, pampeliška 20 Markéta Pecharová Biologie 5.a 2007/2008

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii Vybrané základní pojmy užívané v ekologii A abaptace (předpona -ab zdůrazňuje, že dědičné vlastnosti organismu jsou důsledkem minulých adaptací) samotný výraz charakterizuje proces působení evolučních

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Maturitní otázky z biologie

Maturitní otázky z biologie Maturitní otázky z biologie 1. subcelulární částice - viry, viroidy, priony ekologie ekosystém 2. archea, prokaryota ekologie populace, společenstva 3. prvoci ekologie organismy a prostředí 4. diblastica

Více