MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU"

Transkript

1 MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. ŠÁRKA DOMONKOŠOVÁ 2014

2 Laboratorní práce z přírodopisu 6. ročník 1.LP Mikroskopování jednobuněčných organismů 2.LP Mikroskopování nižších hub a pozorování vyšších hub 3.LP Pozorování a mikroskopování mnohobuněčných řas a lišejníků 4.LP Pozorování a mikroskopování schránek měkkýšů 5.LP Pozorování a mikroskopování pavoukovců 7. ročník: 1.LP Pozorování a mikroskopování členovců 2.LP Pozorování stavby těla ryb 3.LP Stavba těla obojživelníků a plazů 4.LP Pozorování a mikroskopování částí těl nahosemenných rostlin 5.LP Mikroskopování peří a zkoumání vajíčka 6.LP Pozorování a mikroskopování části těl krytosemenných rostlin 8. ročník: 1.LP Pozorování a mikroskopování plodů krytosemenných rostlin 2.LP Mikroskopování srsti savců 3.LP Měření Ph tekutin a zdravá výživa 4.LP Měření tepové frekvence a krevního tlaku 5.LP Mikroskopování tělního pokryvu člověka 9. ročník: 1.LP Měření tělesné teploty člověka 2.LP Měření hlasitosti lidského hlasu 3.LP Pozorování minerálů

3 Laboratorní práce 6.ročník

4 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 6. roč. Téma Mikroskopování jednobuněčných organismů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: nálev, kapátko, mikroskopické potřeby, odborná literatura, jednobuněčné preparáty 1) pozoruj nálev 2) popiš nálev 3) připrav preparát 4) připrav mikroskop k práci 5) mikroskopuj preparát 6)zakresli a popiš mikroskopické vzorky 7) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) Napiš 4 významy jednobuněčných organismů 2) Napiš 4 zástupce jednobuněčných organismů 3) Vysvětli: producent, konzument a reducent Shrnutí:

5 Laboratorní práce z přírodopisu č. 2 pro 6. roč. Téma Mikroskopování nižších hub a pozorování vyšších hub Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: vytvořené plísně, mikroskopické potřeby, odborná literatura, makety hub, slovník hub 1) pozoruj a srovnávej plísně 2) zakresli a popiš vybranou plíseň 3) popiš plíseň svými smysly 4) připrav preparát a mikroskopuj vzorek plísně 5) nakresli a popiš mikroskopický vzorek 6) napiš zvětšení tvého mikroskopování 7) pozoruj makety hub, urči název a zařaď jedlé, nejedlé, jedovaté 8) nakresli a popiš stavbu vyšší houby 9) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) 10 názvů hub 2) Co je to penicilín a z koho se vyrábí? 3) Proč nejíme nahnilé jídlo? Shrnutí

6 Laboratorní práce z přírodopisu č. 3 pro 6. roč. Téma Porovnání a mikroskopování mnohobuněčných řas a lišejníků Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: vzorky mnoh. řas a lišejníků, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej mnoh. řasy a lišejníky 2) zakresli a popiš 1 x řasa a 1 x lišejník 3) urči název řasy a lišejníka, které jsi popisoval/a 4) připrav preparát z řasy a z lišejníku 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopické vzorky 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Z čeho se skládá lišejník (stavba těla)? 2) Napiš 5 významů mnohobuněčných řas. 3) Co je to agar? Shrnutí:

7 Laboratorní práce z přírodopisu č. 4 pro 6. roč. Téma Pozorování a mikroskopování schránek měkkýšů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různé schránky měkkýšů, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej schránky měkkýšů 2) zakresli a popiš 1 x ulita a 1 x lastura 3) urči rodové a druhové jméno plže a mlže, kterého jsi popisoval 4) připrav preparát ze schránky měkkýše 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický vzorek 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Co je to ulita a lastura? 2) Popiš hlavonožce. 3) Napiš 5 významů měkkýšů. Shrnutí:

8 Laboratorní práce z přírodopisu č. 5 pro 6. roč. Téma Pozorování a mikroskopování pavoukovců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: vzorky různých pavoukovců, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej vzorky pavoukovců 2) zakresli a popiš 1 vzorek 3) urči název vzorku 4) připrav preparát z vybraného vzorku 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický preparát 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Kde se vyskytují snovací bradavky a k čemu slouží? 2) Napiš 5 významů pavoukovců. 3) Vysvětli mimotělní trávení pavouků. Shrnutí:

9 Laboratorní práce 7.ročník

10 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování členovců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různá těla členovců(pavouci, sekáči, roztoči, ), mikroskopické potřeby, lupa, pastelky, odborná literatura 1) pozoruj a povnávej vnější stavbu těla členovců 2) zakresli a popiš 1 vybraný vzorek 3) urči rodové a druhové jméno pozorovaného zástupce 4) připrav preparát z části těla členovců 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický vzorek 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Co to jsou snovací bradavky? 2) Napiš 4 významy členovců. 3) Napiš 5 zástupců členovců - celý název. Shrnutí:

11 Laboratorní práce č. 2 z přírodopisu 7. roč. Pozorování stavby těla ryb Téma Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: Mikroskopické potřeby, učebnice, psací potřeby, rybí šupiny a jiné preparáty (kosti), obrázek na doplnění, lepidlo 1. Prohlédni šupiny 2. Zakresli a popiš, pokus určit kolik let podle letokruhů 3. Připrav preparát a mikroskop k práci 4. Mikroskopuj 5. Zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 6. Prohlédni připravený mikroskopický preparát 7. Popiš 8. Nalep daný obrázek 9. Doplň do obrázku: názvy ploutví, hlava, trup, páteř 10. Vypracuj závěr a shrnutí 11. Vše řádně ukliď

12 Závěr: 1. Napiš 5 významů ryb 2. Napiš 5 zástupců ryb (rodové i druhové jméno) 3. Kde v ČR vzniklo nejvíce rybníků? Shrnutí:

13

14 Laboratorní práce z přírodopisu č. 3 pro 7. roč. Téma Stavba těla obojživelníků a plazů - rozdíly těla a šupin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: kostra žáby, kůže hada a ještěrky, mikroskopické potřeby, odborná literatura, část krunýře želvy, lepidlo, obrázek ještěrky 1) pozoruj kostru žáby a obrázek kostry ještěrky 2) porovnej a zapiš rozdíly a shody 3) mikroskopuj kůži hada nebo ještěrky 4) mikroskopuj želví krunýř 5) zakresli, popiš mikroskopické vzorky a porovnej 6) napiš zvětšení při mikroskopování 7) napiš zajímavost z vybrané odborné literatury 8) nalep obrázek ještěrky a popiš:hlava, trup, končetiny, páteř, ocas 9) vše opatrně a řádně ukliď

15 Závěr: 1) 5 zástupců obojživelníků a 5 zástupců plazů(celá jména) 2) popiš kůže obojživelníků a kůže plazů 3) Co je to kloaka? Shrnutí:

16 š ě š č í í íčá š í š í í í č í č č í á í á í á ž

17 Laboratorní práce z přírodopisu č. 4 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování části těl nahosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: základní rostlinné orgány nahos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej základní orgány nahos. rostlin 2) zakresli a popiš stavbu vybranného vzorku 3) urči celý název vybranného zástupce 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část orgánu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 9) vše řádně ukliď

18 Závěr: 1) Napiš společné znaky krytosemenných rostlin. 2) Popiš vodivá pletiva. 3) Co je to borka? Shrnutí:

19 Laboratorní práce z přírodopisu č. 5 pro 7. roč. Téma Mikroskopování peří a zkoumání vajíčka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: ruzné druhy peří, mikroskopické potřeby, odborná literatura, vajíčko, miska 1) pozoruj a srovnávej peří 2) zakresli a popiš stavbu peří 3) urči typ peří a komu patří 4) mikroskopuj vzorek peří 5) popiš mikroskopický vzorek 6) pozoruj, rozklepni vajíčko do misky a zkoumej všemy smysly 7) zakresli vajíčko a popiš stavbu, popiš info ze smyslů 8) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování:

20 Závěr: 1) 3 druhy chráněných ptáků 2) Z čeho je tvořena skořápka vajíčka a proč je porézní? 3) 5 významů ptactva Shrnutí:

21 Laboratorní práce z přírodopisu č. 6 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování části těl krytosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: základní rostlinné orgány krytos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej základní orgány krytos. rostlin 2) zakresli a popiš stavbu vybranného vzorku 3) urči celý název vybranného zástupce 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část orgánu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 9) vše řádně ukliď Závěr: 1) Napiš společné znaky krytosemenných rostlin. 2) Popiš vodivá pletiva. 3) Co je to borka? Shrnutí:

22 Laboratorní práce 8.ročník

23 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 8. roč. Téma Pozorování a mikroskopování plodů krytosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různé plody krytos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej různé plody krytos. rostlin 2) zakresli a popiš 2 vybranné vzorky, urči název typu plodu 3) urči celý název krytos. rostlin vybranných plodů 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část plodu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše řádně ukliď

24 Závěr: 1) Jak vznikají plody? 2) Napiš základní dělení plodů. 3) Co je to souplodí? Shrnutí:

25 Laboratorní práce z přírodopisu č. 2 pro 8. roč. Téma Mikroskopování srsti savců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: ruzné druhy srsti savců, mikroskopické potřeby, odborná literatura, pastelky 1) pozoruj a srovnávej 2 vzorky srsti 2) zakresli a popiš vybrané vzorky (2) 3) urči typ srsti a komu patří 4) mikroskopuj vzorek srsti (2) 5) zakresli a popiš mikroskopické vzorky 6) vše řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) Vyjmenuj vrstvy kůže savců. 2) Vyjmenuj kožní žlázy. 3) Napiš příklad modifikace srsti savců. Shrnutí:

26 Laboratorní práce z přírodopisu č.3 pro 8. roč. Téma Měření Ph tekutin a zdravá výživa Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: senzor PH, USB link, PC, tekutiny - ocet, cola, šťáva, voda, voda s citrónem, pracovní list, pomocný text 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes USB link připoj Ph senzor do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř všechny tekutiny a zapiš hodnoty- start, stop 5. Po každém měření vyčisti sondu v dest. vodě 6. Seřaď tekutiny jako kyselý, zásaditý či neutrální 7. Vypracuj pracovní list 8. Vypracuj závěr a shrnutí 9. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pracovní list 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pomocného textu 3. Vypracování: Shrnutí:

27 Pracovní list LP 8.roč. č. 3 ph - též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, přitom neutrální voda má ph při standardních podmínkách rovno 7. ph stupnice Kyselé roztoky - ph < 7 Neutrální roztoky - ph = 7 Zásadité roztoky - ph > 7 Látka ph Žaludeční šťávy 2,0 Citronová šťáva 2,4 Ocet 2,9 Pivo 4,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Sliny člověka 6,5 7,4 Krev 7,34 7,45 Mýdlo 9,0 10,0 Zásady zdravé výživy Zdravá strava je taková, která nám v nemoci pomáhá k uzdravení a pokud jsme zdraví - zdravými zůstaneme. Čím víc čerstvých plodů z přírody, ovoce a zeleniny můžeme začlenit do svého jídelníčku, tím víc síly a energie může proudit v každé buňce našeho těla. Existuje několik základních a obecných pravidel zdravého stravování: omezte množství soli v potravinách snižte konzumaci nasycených tuků sledujte složení výrobku nakupujte v maximální míře čerstvé potraviny nezapomeňte, že ovoce a zelenina pěstované mimo sezónu bývají urychlovány nadbytkem hnojiv a hojně ošetřované pesticidy a fungicidy Odřekněte si, nebo alespoň omezte, konzumaci sladkostí, potravin upravených konzervačními látkami, ochucovadly a barvivy.

28 Pomocný text LP 8.roč. č. 3 ph - též.. exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky ( ). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, přitom neutrální má ph při standardních podmínkách rovno 7. ph stupnice.. roztoky - ph < 7 Neutrální - ph = 7 Zásadité roztoky - ph >. Látka ph Žaludeční šťávy.. Citronová šťáva 2,4 Ocet 2,9 4,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Sliny člověka Krev 7,34 7,45. 9,0 10,0 Zásady zdravé výživy Zdravá strava je taková, která nám v nemoci pomáhá k. a pokud jsme zdraví - zdravými zůstaneme. Čím víc.. plodů z přírody, ovoce a zeleniny můžeme začlenit do svého jídelníčku, tím víc síly a může proudit v každé buňce našeho těla. Existuje několik základních a obecných pravidel zdravého stravování: omezte množství. v potravinách snižte konzumaci nasycených.. sledujte.. výrobku nakupujte v maximální míře. potraviny nezapomeňte, že ovoce a zelenina pěstované mimo sezónu bývají urychlovány nadbytkem hnojiv a hojně ošetřované.. a fungicidy Odřekněte si, nebo alespoň omezte, sladkostí, potravin upravených konzervačními látkami,.. a barvivy.

29 Laboratorní práce z přírodopisu č.4 pro 8. roč. Téma Měření tepové frekvence a krevního tlaku Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: senzor tepové frekvence, PC, rozhraník (sparklink), tonometr pracovní list a metodický list 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes rozhraník připoj senzor tepové frekvence do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř dle instrukcí tepovou frekkvenci v klidu a zapiš hodnotu, T1 5. Udělej 10 rychlých dřepů 6. Změř tepovou frekvenci po zátěži a zapiš hodnotu, T2 7. Porovnej hodnoty a odvoď závěr 8. Dle instrkucí změř si krevní tlak a zapiš hodnotu 9. Urči která hodnota určuje systlolický a diastolický tlak 10. Vypracuj závěr a shrnutí Vypracování: T1 T2 T2 - T1 Závěr Krevní tlak = a) systolický - b) diastolický -

30 Závěr: 1. Přečti si metodický text. 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu. 3. Napiš hodnotu tepové frekvence T1 a T2 svého spolužáka, porovnej a zhodnoť se svými výsledky 4. Z metodického textu vypočti vlastní maximální tepovou frekvenci Shrnutí:

31 Pracovní list LP č. 4 pro 8. Roč.- Puls (tep) Puls (tep) je. vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z.. srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Puls lze nahmatat na větších. blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je, vřetenní tepna, zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na dolních končetinách stehenní tepna. Problémy s pulsem Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem. úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem. úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv.. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence u lidí Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme 1. Klidová tepová frekvence 2.. tepová frekvence 3. Maximální tepová frekvence Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže je rovna (věk x 0,8) Pro ženy je rovna (věk x 0,7) Tedy pro muže ve věku 50 let je rovna 174 tepů za minutu.

32 Metodický text LP č. 4 pro 8. Roč.- Puls (tep) Puls (tep) je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Puls lze nahmatat na větších tepnách blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je krkavice, vřetenní tepna, zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na dolních končetinách stehenní tepna. Problémy s pulsem Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u atletů, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem 40 úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls signalizovat srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv. bradykardii. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence u lidí Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme 1. Klidová tepová frekvence 2. Aktuální tepová frekvence 3. Maximální tepová frekvence Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže je rovna (věk x 0,8) Pro ženy je rovna (věk x 0,7) Tedy pro muže ve věku 50 let je rovna 174 tepů za minutu.

33 Laboratorní práce z přírodopisu č.5 pro 8. roč. Téma Mikroskopování tělního pokryvu člověka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: mikroskpické potřeby, PC, USB mikroskop vlasy, chlupy, nehty 1. Zapni PC 2. Zapoj USB mikroskop 3. Připrav mikroskop k práci 4. Vytvoř preparáty - vlas, chlup, nehet 5. Mikroskopuj, zakresli a popiš 6. Napiš zvětšení mikroskopování 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Z jaké vrstvy vyrůstají nehty? 2. K čemu slouží podkoží? 3. Co je to daktyloskopie? Shrnutí:

34 Laboratorní práce 9.ročník

35 Laboratorní práce z přírodopisu č.1 pro 9. roč. Téma Pozorování minerálů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: Mikroskopické potřeby, učebnice, psací potřeby, vzorky minerálů, podnos, rýpací předměty, kádinka s vodou 1. Prohlédni vzorky 2. Urči název a vzorec 3. Popiš na 2 vybraných vzorcích fyzikální vlastnosti minerálů (1-8) 4. Připrav preparát jednoho vzorku 5. Připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6. Zakresli a popiš mikroskopický vzorek - barva, velikost,. 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše řádně ukliď

36 Závěr: 1. Napiš 5 významů minerálů. 2. Podrobně popiš fyzikální tvrdost minerálů. 3. Napiš příklad minerálu: a) prvek - b) halogenid - c) uhličitan - d) křemičitan - Shrnutí:

37 Laboratorní práce z přírodopisu č.2 pro 9. roč. Téma Měření tělesné teploty člověka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: nerezová teplotní sonda, senzor obecná věda, USB link, PC Postup: 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes USB link připoj teplotní sondu do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Umísti sondu na zvolené místo na ruce a stiskněte START 5. Čekej sekund, až se teplota ustálí 6. Změř 3 hodnoty a údaje zapiš 7. Změř 3 místa na těle a hodnoty zapiš 8. Vypracuj závěr a shrnutí 9. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pomocný text 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu 3. Vypracování: Shrnutí:

38 Pracovní text

39 Pracovní text

40 Laboratorní práce z přírodopisu č.3 pro 9. roč. Téma Měření hlasitosti lidského hlasu Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: senzor obecná věda, PC, rozhraník (sparklink) pracovní list a metodický list Postup: 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes rozhraník připoj senzor obecná věda do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř hlasitost místnosti a zapiš 5. Změř hlasitost svého hlasu - klidná mluva, krátký křik a zapiš 6. Změř hlasitost skupinové nějaké písně a zapiš 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pomocný text. 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu. 3. Napiš 3 vybrané hodnoty z tabulky akustického hluku. Shrnutí:

41 Pracovní list k LP č.3 pro 9.roč - doplň Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Zvukovou stránku jazyka zkoumá fonetika. Frekvenční rozsah neškoleného hlasu dospělého jedince je jen asi 1,5 oktávy. Lidský hlas se mění s věkem: hlas novorozence má frekvenci přibližně 440 Hz. V době pohlavního dospívání dochází k mutaci, výška hlasu klesá. Hladina akustického tlaku vytvářeného hlasem je při běžném hovoru asi +40 až +60 db, při křiku cca +80 db. Pianissimo při operním zpěvu je +50 db, fortissimo +85 db. Rekordy při světové soutěži v řevu se pohybují přes +100 db. Hlasivka je zúžená oblast hrtanu umožňující vznik hlasu. Samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, čímž vzniká hlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie. Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku: Práh slyšitelnosti je 0 db Tichý pokoj odpovídá asi 33 db Tikot hodin odpovídá asi 30 db Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 db Šelest listí odpovídá asi 60 db Silný provoz odpovídá asi 80 db Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 db Práh bolesti je asi 102 db Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 db Výstřel z děla odpovídá asi 120 db Okenní skla se vysypou asi při 128 db Výbuch dělostřeleckého granátu odpovídá asi 132 db Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 db

42 Pomocný - pracovní list k LP č.3 pro 9.roč Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Zvukovou stránku jazyka zkoumá fonetika Frekvenční rozsah neškoleného hlasu dospělého jedince je jen asi 1,5 oktávy. Lidský hlas se mění s věkem: hlas novorozence má frekvenci přibližně 440 Hz. V době pohlavního dospívání dochází k mutaci, výška hlasu klesá. Hladina akustického tlaku vytvářeného hlasem je při běžném hovoru asi +40 až +60 db, při křiku cca +80 db. Pianissimo při operním zpěvu je +50 db, fortissimo +85 db. Rekordy při světové soutěži v řevu se pohybují přes +100 db. Hlasivka je zúžená oblast hrtanu umožňující vznik hlasu. Samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, čímž vzniká hlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie. Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku: Práh slyšitelnosti je 0 db Tichý pokoj odpovídá asi 33 db Tikot hodin odpovídá asi 30 db Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 db Šelest listí odpovídá asi 60 db Silný provoz odpovídá asi 80 db Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 db Práh bolesti je asi 102 db Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 db Výstřel z děla odpovídá asi 120 db Okenní skla se vysypou asi při 128 db Výbuch dělostřeleckého granátu odpovídá asi 132 db Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 db

43 Použité zdroje 6. ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, 128 s. ISBN č. 2 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis 6. 2.vyd. Olomouc: Prodos, 2004, 128 s. ISBN b) PILÁT, Albert a Otto UŠÁK. Kapesní atlas hub, 10. Vyd. Praha: SPN, 1962, 192 s. ISBN č. 3 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN č. 4 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN č. 5 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 127, ISBN č. 2 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří Froněk. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN č. 3 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří Froněk. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) BURNIE, David. Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002, s. 624, ISBN č. 4 - a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) POKORNÝ, Jaromír. Jehličnany lesů a parků. 1. vyd. Praha: SZN, 1963, s. 308, ISBN c) MARTINOVSKÝ, Jan a Miloš POZDĚNA. Klíč k určování stromů a keřů. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, s. 208, ISBN č. 5 - a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN

44 b) BURNIE, David. Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002, s. 624, ISBN c) ŠŤASTNÝ, Karel a spol. Ptáci vyd. Praha: Albatros, 1998, s. 144, ISBN d) ŠŤASTNÝ, Karel a spol. Ptáci vyd. Praha: Albatros, 1998, s. 148, ISBN X č. 6 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) JIRÁSEK, Václav a František PROCHÁZKA. Rostliny známé neznámé. 2. vyd. Praha : Albatros, 1985, s. 304, ISBN ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) LHOTSKÁ, Marie a Zdeněk KROPÁČ. Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin. 1. Vyd. Praha: SPN, 1984, s. 548, ISBN č. 2 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.3 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.4 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.5 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN

45 9.ročník LP: č. 1 a) ZAPLETAL, Jan a spol. Přírodopis 9, 1. Vyd. Olomouc: Prodos, 2000, s. 96, ISBN b) PELLANT, Chris a Helen PELLANTOVÁ. Horniny a minerály. 1. vyd. Martin: Osveta,1994, s. 256, ISBN č. 2 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č. 3 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN %C4%8Derpadla Obrázky: LP č.2 7roč. ryba - LP č.3 7roč. ještěrka - LP č.3 8roč. jídlo - LP č.3 8roč. tabulka -

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 3. téma Stavba a funkce jednotlivých částí lidského

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

V/2 Inovace ke zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. neživé přírodniny

V/2 Inovace ke zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. neživé přírodniny č. 145 Přírodověda 1. Správně popiš a přiřaď: Živé a neživé přírodniny ------------------------ ------------------- -------------------- ----------------- ----------------- živé přírodniny neživé přírodniny

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

IV. člověk A JeHO ZDRAVÍ 1. VÝVOJ člověka

IV. člověk A JeHO ZDRAVÍ 1. VÝVOJ člověka IV. člověk A JeHO ZDRAVÍ 1. VÝVOJ člověka 1. Dopiš následující věty. Člověk k životu potřebuje Je součástí živé přírody a patří mezi Má v těle páteř složenou z obratlů, proto jej řadíme mezi.. Rodí živá

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Komunikace s agresivním pacientem

Komunikace s agresivním pacientem Metodický list č. 1: Název školy: Vypracovala: Komunikace s agresivním pacientem SZŠ Jaselská Mgr. Michaela Madudová Anotace: Metodický list slouží k uvedení do problematiky Komunikace s agresivním pacientem,

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více