MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU"

Transkript

1 MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. ŠÁRKA DOMONKOŠOVÁ 2014

2 Laboratorní práce z přírodopisu 6. ročník 1.LP Mikroskopování jednobuněčných organismů 2.LP Mikroskopování nižších hub a pozorování vyšších hub 3.LP Pozorování a mikroskopování mnohobuněčných řas a lišejníků 4.LP Pozorování a mikroskopování schránek měkkýšů 5.LP Pozorování a mikroskopování pavoukovců 7. ročník: 1.LP Pozorování a mikroskopování členovců 2.LP Pozorování stavby těla ryb 3.LP Stavba těla obojživelníků a plazů 4.LP Pozorování a mikroskopování částí těl nahosemenných rostlin 5.LP Mikroskopování peří a zkoumání vajíčka 6.LP Pozorování a mikroskopování části těl krytosemenných rostlin 8. ročník: 1.LP Pozorování a mikroskopování plodů krytosemenných rostlin 2.LP Mikroskopování srsti savců 3.LP Měření Ph tekutin a zdravá výživa 4.LP Měření tepové frekvence a krevního tlaku 5.LP Mikroskopování tělního pokryvu člověka 9. ročník: 1.LP Měření tělesné teploty člověka 2.LP Měření hlasitosti lidského hlasu 3.LP Pozorování minerálů

3 Laboratorní práce 6.ročník

4 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 6. roč. Téma Mikroskopování jednobuněčných organismů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: nálev, kapátko, mikroskopické potřeby, odborná literatura, jednobuněčné preparáty 1) pozoruj nálev 2) popiš nálev 3) připrav preparát 4) připrav mikroskop k práci 5) mikroskopuj preparát 6)zakresli a popiš mikroskopické vzorky 7) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) Napiš 4 významy jednobuněčných organismů 2) Napiš 4 zástupce jednobuněčných organismů 3) Vysvětli: producent, konzument a reducent Shrnutí:

5 Laboratorní práce z přírodopisu č. 2 pro 6. roč. Téma Mikroskopování nižších hub a pozorování vyšších hub Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: vytvořené plísně, mikroskopické potřeby, odborná literatura, makety hub, slovník hub 1) pozoruj a srovnávej plísně 2) zakresli a popiš vybranou plíseň 3) popiš plíseň svými smysly 4) připrav preparát a mikroskopuj vzorek plísně 5) nakresli a popiš mikroskopický vzorek 6) napiš zvětšení tvého mikroskopování 7) pozoruj makety hub, urči název a zařaď jedlé, nejedlé, jedovaté 8) nakresli a popiš stavbu vyšší houby 9) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) 10 názvů hub 2) Co je to penicilín a z koho se vyrábí? 3) Proč nejíme nahnilé jídlo? Shrnutí

6 Laboratorní práce z přírodopisu č. 3 pro 6. roč. Téma Porovnání a mikroskopování mnohobuněčných řas a lišejníků Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: vzorky mnoh. řas a lišejníků, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej mnoh. řasy a lišejníky 2) zakresli a popiš 1 x řasa a 1 x lišejník 3) urči název řasy a lišejníka, které jsi popisoval/a 4) připrav preparát z řasy a z lišejníku 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopické vzorky 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Z čeho se skládá lišejník (stavba těla)? 2) Napiš 5 významů mnohobuněčných řas. 3) Co je to agar? Shrnutí:

7 Laboratorní práce z přírodopisu č. 4 pro 6. roč. Téma Pozorování a mikroskopování schránek měkkýšů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různé schránky měkkýšů, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej schránky měkkýšů 2) zakresli a popiš 1 x ulita a 1 x lastura 3) urči rodové a druhové jméno plže a mlže, kterého jsi popisoval 4) připrav preparát ze schránky měkkýše 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický vzorek 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Co je to ulita a lastura? 2) Popiš hlavonožce. 3) Napiš 5 významů měkkýšů. Shrnutí:

8 Laboratorní práce z přírodopisu č. 5 pro 6. roč. Téma Pozorování a mikroskopování pavoukovců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: vzorky různých pavoukovců, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej vzorky pavoukovců 2) zakresli a popiš 1 vzorek 3) urči název vzorku 4) připrav preparát z vybraného vzorku 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický preparát 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Kde se vyskytují snovací bradavky a k čemu slouží? 2) Napiš 5 významů pavoukovců. 3) Vysvětli mimotělní trávení pavouků. Shrnutí:

9 Laboratorní práce 7.ročník

10 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování členovců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různá těla členovců(pavouci, sekáči, roztoči, ), mikroskopické potřeby, lupa, pastelky, odborná literatura 1) pozoruj a povnávej vnější stavbu těla členovců 2) zakresli a popiš 1 vybraný vzorek 3) urči rodové a druhové jméno pozorovaného zástupce 4) připrav preparát z části těla členovců 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický vzorek 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Co to jsou snovací bradavky? 2) Napiš 4 významy členovců. 3) Napiš 5 zástupců členovců - celý název. Shrnutí:

11 Laboratorní práce č. 2 z přírodopisu 7. roč. Pozorování stavby těla ryb Téma Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: Mikroskopické potřeby, učebnice, psací potřeby, rybí šupiny a jiné preparáty (kosti), obrázek na doplnění, lepidlo 1. Prohlédni šupiny 2. Zakresli a popiš, pokus určit kolik let podle letokruhů 3. Připrav preparát a mikroskop k práci 4. Mikroskopuj 5. Zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 6. Prohlédni připravený mikroskopický preparát 7. Popiš 8. Nalep daný obrázek 9. Doplň do obrázku: názvy ploutví, hlava, trup, páteř 10. Vypracuj závěr a shrnutí 11. Vše řádně ukliď

12 Závěr: 1. Napiš 5 významů ryb 2. Napiš 5 zástupců ryb (rodové i druhové jméno) 3. Kde v ČR vzniklo nejvíce rybníků? Shrnutí:

13

14 Laboratorní práce z přírodopisu č. 3 pro 7. roč. Téma Stavba těla obojživelníků a plazů - rozdíly těla a šupin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: kostra žáby, kůže hada a ještěrky, mikroskopické potřeby, odborná literatura, část krunýře želvy, lepidlo, obrázek ještěrky 1) pozoruj kostru žáby a obrázek kostry ještěrky 2) porovnej a zapiš rozdíly a shody 3) mikroskopuj kůži hada nebo ještěrky 4) mikroskopuj želví krunýř 5) zakresli, popiš mikroskopické vzorky a porovnej 6) napiš zvětšení při mikroskopování 7) napiš zajímavost z vybrané odborné literatury 8) nalep obrázek ještěrky a popiš:hlava, trup, končetiny, páteř, ocas 9) vše opatrně a řádně ukliď

15 Závěr: 1) 5 zástupců obojživelníků a 5 zástupců plazů(celá jména) 2) popiš kůže obojživelníků a kůže plazů 3) Co je to kloaka? Shrnutí:

16 š ě š č í í íčá š í š í í í č í č č í á í á í á ž

17 Laboratorní práce z přírodopisu č. 4 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování části těl nahosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: základní rostlinné orgány nahos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej základní orgány nahos. rostlin 2) zakresli a popiš stavbu vybranného vzorku 3) urči celý název vybranného zástupce 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část orgánu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 9) vše řádně ukliď

18 Závěr: 1) Napiš společné znaky krytosemenných rostlin. 2) Popiš vodivá pletiva. 3) Co je to borka? Shrnutí:

19 Laboratorní práce z přírodopisu č. 5 pro 7. roč. Téma Mikroskopování peří a zkoumání vajíčka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: ruzné druhy peří, mikroskopické potřeby, odborná literatura, vajíčko, miska 1) pozoruj a srovnávej peří 2) zakresli a popiš stavbu peří 3) urči typ peří a komu patří 4) mikroskopuj vzorek peří 5) popiš mikroskopický vzorek 6) pozoruj, rozklepni vajíčko do misky a zkoumej všemy smysly 7) zakresli vajíčko a popiš stavbu, popiš info ze smyslů 8) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování:

20 Závěr: 1) 3 druhy chráněných ptáků 2) Z čeho je tvořena skořápka vajíčka a proč je porézní? 3) 5 významů ptactva Shrnutí:

21 Laboratorní práce z přírodopisu č. 6 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování části těl krytosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: základní rostlinné orgány krytos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej základní orgány krytos. rostlin 2) zakresli a popiš stavbu vybranného vzorku 3) urči celý název vybranného zástupce 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část orgánu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 9) vše řádně ukliď Závěr: 1) Napiš společné znaky krytosemenných rostlin. 2) Popiš vodivá pletiva. 3) Co je to borka? Shrnutí:

22 Laboratorní práce 8.ročník

23 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 8. roč. Téma Pozorování a mikroskopování plodů krytosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různé plody krytos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej různé plody krytos. rostlin 2) zakresli a popiš 2 vybranné vzorky, urči název typu plodu 3) urči celý název krytos. rostlin vybranných plodů 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část plodu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše řádně ukliď

24 Závěr: 1) Jak vznikají plody? 2) Napiš základní dělení plodů. 3) Co je to souplodí? Shrnutí:

25 Laboratorní práce z přírodopisu č. 2 pro 8. roč. Téma Mikroskopování srsti savců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: ruzné druhy srsti savců, mikroskopické potřeby, odborná literatura, pastelky 1) pozoruj a srovnávej 2 vzorky srsti 2) zakresli a popiš vybrané vzorky (2) 3) urči typ srsti a komu patří 4) mikroskopuj vzorek srsti (2) 5) zakresli a popiš mikroskopické vzorky 6) vše řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) Vyjmenuj vrstvy kůže savců. 2) Vyjmenuj kožní žlázy. 3) Napiš příklad modifikace srsti savců. Shrnutí:

26 Laboratorní práce z přírodopisu č.3 pro 8. roč. Téma Měření Ph tekutin a zdravá výživa Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: senzor PH, USB link, PC, tekutiny - ocet, cola, šťáva, voda, voda s citrónem, pracovní list, pomocný text 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes USB link připoj Ph senzor do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř všechny tekutiny a zapiš hodnoty- start, stop 5. Po každém měření vyčisti sondu v dest. vodě 6. Seřaď tekutiny jako kyselý, zásaditý či neutrální 7. Vypracuj pracovní list 8. Vypracuj závěr a shrnutí 9. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pracovní list 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pomocného textu 3. Vypracování: Shrnutí:

27 Pracovní list LP 8.roč. č. 3 ph - též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, přitom neutrální voda má ph při standardních podmínkách rovno 7. ph stupnice Kyselé roztoky - ph < 7 Neutrální roztoky - ph = 7 Zásadité roztoky - ph > 7 Látka ph Žaludeční šťávy 2,0 Citronová šťáva 2,4 Ocet 2,9 Pivo 4,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Sliny člověka 6,5 7,4 Krev 7,34 7,45 Mýdlo 9,0 10,0 Zásady zdravé výživy Zdravá strava je taková, která nám v nemoci pomáhá k uzdravení a pokud jsme zdraví - zdravými zůstaneme. Čím víc čerstvých plodů z přírody, ovoce a zeleniny můžeme začlenit do svého jídelníčku, tím víc síly a energie může proudit v každé buňce našeho těla. Existuje několik základních a obecných pravidel zdravého stravování: omezte množství soli v potravinách snižte konzumaci nasycených tuků sledujte složení výrobku nakupujte v maximální míře čerstvé potraviny nezapomeňte, že ovoce a zelenina pěstované mimo sezónu bývají urychlovány nadbytkem hnojiv a hojně ošetřované pesticidy a fungicidy Odřekněte si, nebo alespoň omezte, konzumaci sladkostí, potravin upravených konzervačními látkami, ochucovadly a barvivy.

28 Pomocný text LP 8.roč. č. 3 ph - též.. exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky ( ). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, přitom neutrální má ph při standardních podmínkách rovno 7. ph stupnice.. roztoky - ph < 7 Neutrální - ph = 7 Zásadité roztoky - ph >. Látka ph Žaludeční šťávy.. Citronová šťáva 2,4 Ocet 2,9 4,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Sliny člověka Krev 7,34 7,45. 9,0 10,0 Zásady zdravé výživy Zdravá strava je taková, která nám v nemoci pomáhá k. a pokud jsme zdraví - zdravými zůstaneme. Čím víc.. plodů z přírody, ovoce a zeleniny můžeme začlenit do svého jídelníčku, tím víc síly a může proudit v každé buňce našeho těla. Existuje několik základních a obecných pravidel zdravého stravování: omezte množství. v potravinách snižte konzumaci nasycených.. sledujte.. výrobku nakupujte v maximální míře. potraviny nezapomeňte, že ovoce a zelenina pěstované mimo sezónu bývají urychlovány nadbytkem hnojiv a hojně ošetřované.. a fungicidy Odřekněte si, nebo alespoň omezte, sladkostí, potravin upravených konzervačními látkami,.. a barvivy.

29 Laboratorní práce z přírodopisu č.4 pro 8. roč. Téma Měření tepové frekvence a krevního tlaku Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: senzor tepové frekvence, PC, rozhraník (sparklink), tonometr pracovní list a metodický list 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes rozhraník připoj senzor tepové frekvence do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř dle instrukcí tepovou frekkvenci v klidu a zapiš hodnotu, T1 5. Udělej 10 rychlých dřepů 6. Změř tepovou frekvenci po zátěži a zapiš hodnotu, T2 7. Porovnej hodnoty a odvoď závěr 8. Dle instrkucí změř si krevní tlak a zapiš hodnotu 9. Urči která hodnota určuje systlolický a diastolický tlak 10. Vypracuj závěr a shrnutí Vypracování: T1 T2 T2 - T1 Závěr Krevní tlak = a) systolický - b) diastolický -

30 Závěr: 1. Přečti si metodický text. 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu. 3. Napiš hodnotu tepové frekvence T1 a T2 svého spolužáka, porovnej a zhodnoť se svými výsledky 4. Z metodického textu vypočti vlastní maximální tepovou frekvenci Shrnutí:

31 Pracovní list LP č. 4 pro 8. Roč.- Puls (tep) Puls (tep) je. vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z.. srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Puls lze nahmatat na větších. blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je, vřetenní tepna, zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na dolních končetinách stehenní tepna. Problémy s pulsem Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem. úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem. úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv.. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence u lidí Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme 1. Klidová tepová frekvence 2.. tepová frekvence 3. Maximální tepová frekvence Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže je rovna (věk x 0,8) Pro ženy je rovna (věk x 0,7) Tedy pro muže ve věku 50 let je rovna 174 tepů za minutu.

32 Metodický text LP č. 4 pro 8. Roč.- Puls (tep) Puls (tep) je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Puls lze nahmatat na větších tepnách blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je krkavice, vřetenní tepna, zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na dolních končetinách stehenní tepna. Problémy s pulsem Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u atletů, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem 40 úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls signalizovat srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv. bradykardii. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence u lidí Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme 1. Klidová tepová frekvence 2. Aktuální tepová frekvence 3. Maximální tepová frekvence Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže je rovna (věk x 0,8) Pro ženy je rovna (věk x 0,7) Tedy pro muže ve věku 50 let je rovna 174 tepů za minutu.

33 Laboratorní práce z přírodopisu č.5 pro 8. roč. Téma Mikroskopování tělního pokryvu člověka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: mikroskpické potřeby, PC, USB mikroskop vlasy, chlupy, nehty 1. Zapni PC 2. Zapoj USB mikroskop 3. Připrav mikroskop k práci 4. Vytvoř preparáty - vlas, chlup, nehet 5. Mikroskopuj, zakresli a popiš 6. Napiš zvětšení mikroskopování 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Z jaké vrstvy vyrůstají nehty? 2. K čemu slouží podkoží? 3. Co je to daktyloskopie? Shrnutí:

34 Laboratorní práce 9.ročník

35 Laboratorní práce z přírodopisu č.1 pro 9. roč. Téma Pozorování minerálů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: Mikroskopické potřeby, učebnice, psací potřeby, vzorky minerálů, podnos, rýpací předměty, kádinka s vodou 1. Prohlédni vzorky 2. Urči název a vzorec 3. Popiš na 2 vybraných vzorcích fyzikální vlastnosti minerálů (1-8) 4. Připrav preparát jednoho vzorku 5. Připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6. Zakresli a popiš mikroskopický vzorek - barva, velikost,. 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše řádně ukliď

36 Závěr: 1. Napiš 5 významů minerálů. 2. Podrobně popiš fyzikální tvrdost minerálů. 3. Napiš příklad minerálu: a) prvek - b) halogenid - c) uhličitan - d) křemičitan - Shrnutí:

37 Laboratorní práce z přírodopisu č.2 pro 9. roč. Téma Měření tělesné teploty člověka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: nerezová teplotní sonda, senzor obecná věda, USB link, PC Postup: 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes USB link připoj teplotní sondu do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Umísti sondu na zvolené místo na ruce a stiskněte START 5. Čekej sekund, až se teplota ustálí 6. Změř 3 hodnoty a údaje zapiš 7. Změř 3 místa na těle a hodnoty zapiš 8. Vypracuj závěr a shrnutí 9. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pomocný text 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu 3. Vypracování: Shrnutí:

38 Pracovní text

39 Pracovní text

40 Laboratorní práce z přírodopisu č.3 pro 9. roč. Téma Měření hlasitosti lidského hlasu Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: senzor obecná věda, PC, rozhraník (sparklink) pracovní list a metodický list Postup: 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes rozhraník připoj senzor obecná věda do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř hlasitost místnosti a zapiš 5. Změř hlasitost svého hlasu - klidná mluva, krátký křik a zapiš 6. Změř hlasitost skupinové nějaké písně a zapiš 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pomocný text. 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu. 3. Napiš 3 vybrané hodnoty z tabulky akustického hluku. Shrnutí:

41 Pracovní list k LP č.3 pro 9.roč - doplň Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Zvukovou stránku jazyka zkoumá fonetika. Frekvenční rozsah neškoleného hlasu dospělého jedince je jen asi 1,5 oktávy. Lidský hlas se mění s věkem: hlas novorozence má frekvenci přibližně 440 Hz. V době pohlavního dospívání dochází k mutaci, výška hlasu klesá. Hladina akustického tlaku vytvářeného hlasem je při běžném hovoru asi +40 až +60 db, při křiku cca +80 db. Pianissimo při operním zpěvu je +50 db, fortissimo +85 db. Rekordy při světové soutěži v řevu se pohybují přes +100 db. Hlasivka je zúžená oblast hrtanu umožňující vznik hlasu. Samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, čímž vzniká hlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie. Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku: Práh slyšitelnosti je 0 db Tichý pokoj odpovídá asi 33 db Tikot hodin odpovídá asi 30 db Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 db Šelest listí odpovídá asi 60 db Silný provoz odpovídá asi 80 db Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 db Práh bolesti je asi 102 db Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 db Výstřel z děla odpovídá asi 120 db Okenní skla se vysypou asi při 128 db Výbuch dělostřeleckého granátu odpovídá asi 132 db Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 db

42 Pomocný - pracovní list k LP č.3 pro 9.roč Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Zvukovou stránku jazyka zkoumá fonetika Frekvenční rozsah neškoleného hlasu dospělého jedince je jen asi 1,5 oktávy. Lidský hlas se mění s věkem: hlas novorozence má frekvenci přibližně 440 Hz. V době pohlavního dospívání dochází k mutaci, výška hlasu klesá. Hladina akustického tlaku vytvářeného hlasem je při běžném hovoru asi +40 až +60 db, při křiku cca +80 db. Pianissimo při operním zpěvu je +50 db, fortissimo +85 db. Rekordy při světové soutěži v řevu se pohybují přes +100 db. Hlasivka je zúžená oblast hrtanu umožňující vznik hlasu. Samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, čímž vzniká hlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie. Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku: Práh slyšitelnosti je 0 db Tichý pokoj odpovídá asi 33 db Tikot hodin odpovídá asi 30 db Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 db Šelest listí odpovídá asi 60 db Silný provoz odpovídá asi 80 db Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 db Práh bolesti je asi 102 db Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 db Výstřel z děla odpovídá asi 120 db Okenní skla se vysypou asi při 128 db Výbuch dělostřeleckého granátu odpovídá asi 132 db Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 db

43 Použité zdroje 6. ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, 128 s. ISBN č. 2 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis 6. 2.vyd. Olomouc: Prodos, 2004, 128 s. ISBN b) PILÁT, Albert a Otto UŠÁK. Kapesní atlas hub, 10. Vyd. Praha: SPN, 1962, 192 s. ISBN č. 3 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN č. 4 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN č. 5 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 127, ISBN č. 2 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří Froněk. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN č. 3 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří Froněk. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) BURNIE, David. Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002, s. 624, ISBN č. 4 - a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) POKORNÝ, Jaromír. Jehličnany lesů a parků. 1. vyd. Praha: SZN, 1963, s. 308, ISBN c) MARTINOVSKÝ, Jan a Miloš POZDĚNA. Klíč k určování stromů a keřů. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, s. 208, ISBN č. 5 - a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN

44 b) BURNIE, David. Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002, s. 624, ISBN c) ŠŤASTNÝ, Karel a spol. Ptáci vyd. Praha: Albatros, 1998, s. 144, ISBN d) ŠŤASTNÝ, Karel a spol. Ptáci vyd. Praha: Albatros, 1998, s. 148, ISBN X č. 6 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) JIRÁSEK, Václav a František PROCHÁZKA. Rostliny známé neznámé. 2. vyd. Praha : Albatros, 1985, s. 304, ISBN ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) LHOTSKÁ, Marie a Zdeněk KROPÁČ. Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin. 1. Vyd. Praha: SPN, 1984, s. 548, ISBN č. 2 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.3 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.4 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.5 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN

45 9.ročník LP: č. 1 a) ZAPLETAL, Jan a spol. Přírodopis 9, 1. Vyd. Olomouc: Prodos, 2000, s. 96, ISBN b) PELLANT, Chris a Helen PELLANTOVÁ. Horniny a minerály. 1. vyd. Martin: Osveta,1994, s. 256, ISBN č. 2 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č. 3 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN %C4%8Derpadla Obrázky: LP č.2 7roč. ryba - LP č.3 7roč. ještěrka - LP č.3 8roč. jídlo - LP č.3 8roč. tabulka -

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce)

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-15 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Biologie (BIO) Náplň: Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Třída: Druhý ročník a sexta Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: ACTIV Board, laboratoř, didaktické

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická chemie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry14 Datum vytvoření:

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE HRV = variabilita srdeční frekvence Červeně vymezené rozhraní uprostřed v grafu znázorňuje standardní kolísání tepové frekvence členitější a širší

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více