MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU"

Transkript

1 MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. ŠÁRKA DOMONKOŠOVÁ 2014

2 Laboratorní práce z přírodopisu 6. ročník 1.LP Mikroskopování jednobuněčných organismů 2.LP Mikroskopování nižších hub a pozorování vyšších hub 3.LP Pozorování a mikroskopování mnohobuněčných řas a lišejníků 4.LP Pozorování a mikroskopování schránek měkkýšů 5.LP Pozorování a mikroskopování pavoukovců 7. ročník: 1.LP Pozorování a mikroskopování členovců 2.LP Pozorování stavby těla ryb 3.LP Stavba těla obojživelníků a plazů 4.LP Pozorování a mikroskopování částí těl nahosemenných rostlin 5.LP Mikroskopování peří a zkoumání vajíčka 6.LP Pozorování a mikroskopování části těl krytosemenných rostlin 8. ročník: 1.LP Pozorování a mikroskopování plodů krytosemenných rostlin 2.LP Mikroskopování srsti savců 3.LP Měření Ph tekutin a zdravá výživa 4.LP Měření tepové frekvence a krevního tlaku 5.LP Mikroskopování tělního pokryvu člověka 9. ročník: 1.LP Měření tělesné teploty člověka 2.LP Měření hlasitosti lidského hlasu 3.LP Pozorování minerálů

3 Laboratorní práce 6.ročník

4 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 6. roč. Téma Mikroskopování jednobuněčných organismů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: nálev, kapátko, mikroskopické potřeby, odborná literatura, jednobuněčné preparáty 1) pozoruj nálev 2) popiš nálev 3) připrav preparát 4) připrav mikroskop k práci 5) mikroskopuj preparát 6)zakresli a popiš mikroskopické vzorky 7) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) Napiš 4 významy jednobuněčných organismů 2) Napiš 4 zástupce jednobuněčných organismů 3) Vysvětli: producent, konzument a reducent Shrnutí:

5 Laboratorní práce z přírodopisu č. 2 pro 6. roč. Téma Mikroskopování nižších hub a pozorování vyšších hub Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: vytvořené plísně, mikroskopické potřeby, odborná literatura, makety hub, slovník hub 1) pozoruj a srovnávej plísně 2) zakresli a popiš vybranou plíseň 3) popiš plíseň svými smysly 4) připrav preparát a mikroskopuj vzorek plísně 5) nakresli a popiš mikroskopický vzorek 6) napiš zvětšení tvého mikroskopování 7) pozoruj makety hub, urči název a zařaď jedlé, nejedlé, jedovaté 8) nakresli a popiš stavbu vyšší houby 9) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) 10 názvů hub 2) Co je to penicilín a z koho se vyrábí? 3) Proč nejíme nahnilé jídlo? Shrnutí

6 Laboratorní práce z přírodopisu č. 3 pro 6. roč. Téma Porovnání a mikroskopování mnohobuněčných řas a lišejníků Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: vzorky mnoh. řas a lišejníků, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej mnoh. řasy a lišejníky 2) zakresli a popiš 1 x řasa a 1 x lišejník 3) urči název řasy a lišejníka, které jsi popisoval/a 4) připrav preparát z řasy a z lišejníku 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopické vzorky 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Z čeho se skládá lišejník (stavba těla)? 2) Napiš 5 významů mnohobuněčných řas. 3) Co je to agar? Shrnutí:

7 Laboratorní práce z přírodopisu č. 4 pro 6. roč. Téma Pozorování a mikroskopování schránek měkkýšů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různé schránky měkkýšů, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej schránky měkkýšů 2) zakresli a popiš 1 x ulita a 1 x lastura 3) urči rodové a druhové jméno plže a mlže, kterého jsi popisoval 4) připrav preparát ze schránky měkkýše 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický vzorek 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Co je to ulita a lastura? 2) Popiš hlavonožce. 3) Napiš 5 významů měkkýšů. Shrnutí:

8 Laboratorní práce z přírodopisu č. 5 pro 6. roč. Téma Pozorování a mikroskopování pavoukovců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: vzorky různých pavoukovců, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej vzorky pavoukovců 2) zakresli a popiš 1 vzorek 3) urči název vzorku 4) připrav preparát z vybraného vzorku 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický preparát 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Kde se vyskytují snovací bradavky a k čemu slouží? 2) Napiš 5 významů pavoukovců. 3) Vysvětli mimotělní trávení pavouků. Shrnutí:

9 Laboratorní práce 7.ročník

10 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování členovců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různá těla členovců(pavouci, sekáči, roztoči, ), mikroskopické potřeby, lupa, pastelky, odborná literatura 1) pozoruj a povnávej vnější stavbu těla členovců 2) zakresli a popiš 1 vybraný vzorek 3) urči rodové a druhové jméno pozorovaného zástupce 4) připrav preparát z části těla členovců 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický vzorek 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Co to jsou snovací bradavky? 2) Napiš 4 významy členovců. 3) Napiš 5 zástupců členovců - celý název. Shrnutí:

11 Laboratorní práce č. 2 z přírodopisu 7. roč. Pozorování stavby těla ryb Téma Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: Mikroskopické potřeby, učebnice, psací potřeby, rybí šupiny a jiné preparáty (kosti), obrázek na doplnění, lepidlo 1. Prohlédni šupiny 2. Zakresli a popiš, pokus určit kolik let podle letokruhů 3. Připrav preparát a mikroskop k práci 4. Mikroskopuj 5. Zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 6. Prohlédni připravený mikroskopický preparát 7. Popiš 8. Nalep daný obrázek 9. Doplň do obrázku: názvy ploutví, hlava, trup, páteř 10. Vypracuj závěr a shrnutí 11. Vše řádně ukliď

12 Závěr: 1. Napiš 5 významů ryb 2. Napiš 5 zástupců ryb (rodové i druhové jméno) 3. Kde v ČR vzniklo nejvíce rybníků? Shrnutí:

13

14 Laboratorní práce z přírodopisu č. 3 pro 7. roč. Téma Stavba těla obojživelníků a plazů - rozdíly těla a šupin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: kostra žáby, kůže hada a ještěrky, mikroskopické potřeby, odborná literatura, část krunýře želvy, lepidlo, obrázek ještěrky 1) pozoruj kostru žáby a obrázek kostry ještěrky 2) porovnej a zapiš rozdíly a shody 3) mikroskopuj kůži hada nebo ještěrky 4) mikroskopuj želví krunýř 5) zakresli, popiš mikroskopické vzorky a porovnej 6) napiš zvětšení při mikroskopování 7) napiš zajímavost z vybrané odborné literatury 8) nalep obrázek ještěrky a popiš:hlava, trup, končetiny, páteř, ocas 9) vše opatrně a řádně ukliď

15 Závěr: 1) 5 zástupců obojživelníků a 5 zástupců plazů(celá jména) 2) popiš kůže obojživelníků a kůže plazů 3) Co je to kloaka? Shrnutí:

16 š ě š č í í íčá š í š í í í č í č č í á í á í á ž

17 Laboratorní práce z přírodopisu č. 4 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování části těl nahosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: základní rostlinné orgány nahos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej základní orgány nahos. rostlin 2) zakresli a popiš stavbu vybranného vzorku 3) urči celý název vybranného zástupce 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část orgánu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 9) vše řádně ukliď

18 Závěr: 1) Napiš společné znaky krytosemenných rostlin. 2) Popiš vodivá pletiva. 3) Co je to borka? Shrnutí:

19 Laboratorní práce z přírodopisu č. 5 pro 7. roč. Téma Mikroskopování peří a zkoumání vajíčka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: ruzné druhy peří, mikroskopické potřeby, odborná literatura, vajíčko, miska 1) pozoruj a srovnávej peří 2) zakresli a popiš stavbu peří 3) urči typ peří a komu patří 4) mikroskopuj vzorek peří 5) popiš mikroskopický vzorek 6) pozoruj, rozklepni vajíčko do misky a zkoumej všemy smysly 7) zakresli vajíčko a popiš stavbu, popiš info ze smyslů 8) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování:

20 Závěr: 1) 3 druhy chráněných ptáků 2) Z čeho je tvořena skořápka vajíčka a proč je porézní? 3) 5 významů ptactva Shrnutí:

21 Laboratorní práce z přírodopisu č. 6 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování části těl krytosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: základní rostlinné orgány krytos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej základní orgány krytos. rostlin 2) zakresli a popiš stavbu vybranného vzorku 3) urči celý název vybranného zástupce 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část orgánu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 9) vše řádně ukliď Závěr: 1) Napiš společné znaky krytosemenných rostlin. 2) Popiš vodivá pletiva. 3) Co je to borka? Shrnutí:

22 Laboratorní práce 8.ročník

23 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 8. roč. Téma Pozorování a mikroskopování plodů krytosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různé plody krytos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej různé plody krytos. rostlin 2) zakresli a popiš 2 vybranné vzorky, urči název typu plodu 3) urči celý název krytos. rostlin vybranných plodů 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část plodu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše řádně ukliď

24 Závěr: 1) Jak vznikají plody? 2) Napiš základní dělení plodů. 3) Co je to souplodí? Shrnutí:

25 Laboratorní práce z přírodopisu č. 2 pro 8. roč. Téma Mikroskopování srsti savců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: ruzné druhy srsti savců, mikroskopické potřeby, odborná literatura, pastelky 1) pozoruj a srovnávej 2 vzorky srsti 2) zakresli a popiš vybrané vzorky (2) 3) urči typ srsti a komu patří 4) mikroskopuj vzorek srsti (2) 5) zakresli a popiš mikroskopické vzorky 6) vše řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) Vyjmenuj vrstvy kůže savců. 2) Vyjmenuj kožní žlázy. 3) Napiš příklad modifikace srsti savců. Shrnutí:

26 Laboratorní práce z přírodopisu č.3 pro 8. roč. Téma Měření Ph tekutin a zdravá výživa Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: senzor PH, USB link, PC, tekutiny - ocet, cola, šťáva, voda, voda s citrónem, pracovní list, pomocný text 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes USB link připoj Ph senzor do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř všechny tekutiny a zapiš hodnoty- start, stop 5. Po každém měření vyčisti sondu v dest. vodě 6. Seřaď tekutiny jako kyselý, zásaditý či neutrální 7. Vypracuj pracovní list 8. Vypracuj závěr a shrnutí 9. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pracovní list 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pomocného textu 3. Vypracování: Shrnutí:

27 Pracovní list LP 8.roč. č. 3 ph - též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, přitom neutrální voda má ph při standardních podmínkách rovno 7. ph stupnice Kyselé roztoky - ph < 7 Neutrální roztoky - ph = 7 Zásadité roztoky - ph > 7 Látka ph Žaludeční šťávy 2,0 Citronová šťáva 2,4 Ocet 2,9 Pivo 4,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Sliny člověka 6,5 7,4 Krev 7,34 7,45 Mýdlo 9,0 10,0 Zásady zdravé výživy Zdravá strava je taková, která nám v nemoci pomáhá k uzdravení a pokud jsme zdraví - zdravými zůstaneme. Čím víc čerstvých plodů z přírody, ovoce a zeleniny můžeme začlenit do svého jídelníčku, tím víc síly a energie může proudit v každé buňce našeho těla. Existuje několik základních a obecných pravidel zdravého stravování: omezte množství soli v potravinách snižte konzumaci nasycených tuků sledujte složení výrobku nakupujte v maximální míře čerstvé potraviny nezapomeňte, že ovoce a zelenina pěstované mimo sezónu bývají urychlovány nadbytkem hnojiv a hojně ošetřované pesticidy a fungicidy Odřekněte si, nebo alespoň omezte, konzumaci sladkostí, potravin upravených konzervačními látkami, ochucovadly a barvivy.

28 Pomocný text LP 8.roč. č. 3 ph - též.. exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky ( ). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, přitom neutrální má ph při standardních podmínkách rovno 7. ph stupnice.. roztoky - ph < 7 Neutrální - ph = 7 Zásadité roztoky - ph >. Látka ph Žaludeční šťávy.. Citronová šťáva 2,4 Ocet 2,9 4,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Sliny člověka Krev 7,34 7,45. 9,0 10,0 Zásady zdravé výživy Zdravá strava je taková, která nám v nemoci pomáhá k. a pokud jsme zdraví - zdravými zůstaneme. Čím víc.. plodů z přírody, ovoce a zeleniny můžeme začlenit do svého jídelníčku, tím víc síly a může proudit v každé buňce našeho těla. Existuje několik základních a obecných pravidel zdravého stravování: omezte množství. v potravinách snižte konzumaci nasycených.. sledujte.. výrobku nakupujte v maximální míře. potraviny nezapomeňte, že ovoce a zelenina pěstované mimo sezónu bývají urychlovány nadbytkem hnojiv a hojně ošetřované.. a fungicidy Odřekněte si, nebo alespoň omezte, sladkostí, potravin upravených konzervačními látkami,.. a barvivy.

29 Laboratorní práce z přírodopisu č.4 pro 8. roč. Téma Měření tepové frekvence a krevního tlaku Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: senzor tepové frekvence, PC, rozhraník (sparklink), tonometr pracovní list a metodický list 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes rozhraník připoj senzor tepové frekvence do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř dle instrukcí tepovou frekkvenci v klidu a zapiš hodnotu, T1 5. Udělej 10 rychlých dřepů 6. Změř tepovou frekvenci po zátěži a zapiš hodnotu, T2 7. Porovnej hodnoty a odvoď závěr 8. Dle instrkucí změř si krevní tlak a zapiš hodnotu 9. Urči která hodnota určuje systlolický a diastolický tlak 10. Vypracuj závěr a shrnutí Vypracování: T1 T2 T2 - T1 Závěr Krevní tlak = a) systolický - b) diastolický -

30 Závěr: 1. Přečti si metodický text. 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu. 3. Napiš hodnotu tepové frekvence T1 a T2 svého spolužáka, porovnej a zhodnoť se svými výsledky 4. Z metodického textu vypočti vlastní maximální tepovou frekvenci Shrnutí:

31 Pracovní list LP č. 4 pro 8. Roč.- Puls (tep) Puls (tep) je. vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z.. srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Puls lze nahmatat na větších. blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je, vřetenní tepna, zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na dolních končetinách stehenní tepna. Problémy s pulsem Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem. úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem. úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv.. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence u lidí Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme 1. Klidová tepová frekvence 2.. tepová frekvence 3. Maximální tepová frekvence Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže je rovna (věk x 0,8) Pro ženy je rovna (věk x 0,7) Tedy pro muže ve věku 50 let je rovna 174 tepů za minutu.

32 Metodický text LP č. 4 pro 8. Roč.- Puls (tep) Puls (tep) je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Puls lze nahmatat na větších tepnách blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je krkavice, vřetenní tepna, zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na dolních končetinách stehenní tepna. Problémy s pulsem Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u atletů, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem 40 úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls signalizovat srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv. bradykardii. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence u lidí Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme 1. Klidová tepová frekvence 2. Aktuální tepová frekvence 3. Maximální tepová frekvence Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže je rovna (věk x 0,8) Pro ženy je rovna (věk x 0,7) Tedy pro muže ve věku 50 let je rovna 174 tepů za minutu.

33 Laboratorní práce z přírodopisu č.5 pro 8. roč. Téma Mikroskopování tělního pokryvu člověka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: mikroskpické potřeby, PC, USB mikroskop vlasy, chlupy, nehty 1. Zapni PC 2. Zapoj USB mikroskop 3. Připrav mikroskop k práci 4. Vytvoř preparáty - vlas, chlup, nehet 5. Mikroskopuj, zakresli a popiš 6. Napiš zvětšení mikroskopování 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Z jaké vrstvy vyrůstají nehty? 2. K čemu slouží podkoží? 3. Co je to daktyloskopie? Shrnutí:

34 Laboratorní práce 9.ročník

35 Laboratorní práce z přírodopisu č.1 pro 9. roč. Téma Pozorování minerálů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: Mikroskopické potřeby, učebnice, psací potřeby, vzorky minerálů, podnos, rýpací předměty, kádinka s vodou 1. Prohlédni vzorky 2. Urči název a vzorec 3. Popiš na 2 vybraných vzorcích fyzikální vlastnosti minerálů (1-8) 4. Připrav preparát jednoho vzorku 5. Připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6. Zakresli a popiš mikroskopický vzorek - barva, velikost,. 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše řádně ukliď

36 Závěr: 1. Napiš 5 významů minerálů. 2. Podrobně popiš fyzikální tvrdost minerálů. 3. Napiš příklad minerálu: a) prvek - b) halogenid - c) uhličitan - d) křemičitan - Shrnutí:

37 Laboratorní práce z přírodopisu č.2 pro 9. roč. Téma Měření tělesné teploty člověka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: nerezová teplotní sonda, senzor obecná věda, USB link, PC Postup: 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes USB link připoj teplotní sondu do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Umísti sondu na zvolené místo na ruce a stiskněte START 5. Čekej sekund, až se teplota ustálí 6. Změř 3 hodnoty a údaje zapiš 7. Změř 3 místa na těle a hodnoty zapiš 8. Vypracuj závěr a shrnutí 9. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pomocný text 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu 3. Vypracování: Shrnutí:

38 Pracovní text

39 Pracovní text

40 Laboratorní práce z přírodopisu č.3 pro 9. roč. Téma Měření hlasitosti lidského hlasu Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: senzor obecná věda, PC, rozhraník (sparklink) pracovní list a metodický list Postup: 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes rozhraník připoj senzor obecná věda do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř hlasitost místnosti a zapiš 5. Změř hlasitost svého hlasu - klidná mluva, krátký křik a zapiš 6. Změř hlasitost skupinové nějaké písně a zapiš 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pomocný text. 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu. 3. Napiš 3 vybrané hodnoty z tabulky akustického hluku. Shrnutí:

41 Pracovní list k LP č.3 pro 9.roč - doplň Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Zvukovou stránku jazyka zkoumá fonetika. Frekvenční rozsah neškoleného hlasu dospělého jedince je jen asi 1,5 oktávy. Lidský hlas se mění s věkem: hlas novorozence má frekvenci přibližně 440 Hz. V době pohlavního dospívání dochází k mutaci, výška hlasu klesá. Hladina akustického tlaku vytvářeného hlasem je při běžném hovoru asi +40 až +60 db, při křiku cca +80 db. Pianissimo při operním zpěvu je +50 db, fortissimo +85 db. Rekordy při světové soutěži v řevu se pohybují přes +100 db. Hlasivka je zúžená oblast hrtanu umožňující vznik hlasu. Samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, čímž vzniká hlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie. Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku: Práh slyšitelnosti je 0 db Tichý pokoj odpovídá asi 33 db Tikot hodin odpovídá asi 30 db Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 db Šelest listí odpovídá asi 60 db Silný provoz odpovídá asi 80 db Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 db Práh bolesti je asi 102 db Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 db Výstřel z děla odpovídá asi 120 db Okenní skla se vysypou asi při 128 db Výbuch dělostřeleckého granátu odpovídá asi 132 db Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 db

42 Pomocný - pracovní list k LP č.3 pro 9.roč Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Zvukovou stránku jazyka zkoumá fonetika Frekvenční rozsah neškoleného hlasu dospělého jedince je jen asi 1,5 oktávy. Lidský hlas se mění s věkem: hlas novorozence má frekvenci přibližně 440 Hz. V době pohlavního dospívání dochází k mutaci, výška hlasu klesá. Hladina akustického tlaku vytvářeného hlasem je při běžném hovoru asi +40 až +60 db, při křiku cca +80 db. Pianissimo při operním zpěvu je +50 db, fortissimo +85 db. Rekordy při světové soutěži v řevu se pohybují přes +100 db. Hlasivka je zúžená oblast hrtanu umožňující vznik hlasu. Samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, čímž vzniká hlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie. Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku: Práh slyšitelnosti je 0 db Tichý pokoj odpovídá asi 33 db Tikot hodin odpovídá asi 30 db Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 db Šelest listí odpovídá asi 60 db Silný provoz odpovídá asi 80 db Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 db Práh bolesti je asi 102 db Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 db Výstřel z děla odpovídá asi 120 db Okenní skla se vysypou asi při 128 db Výbuch dělostřeleckého granátu odpovídá asi 132 db Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 db

43 Použité zdroje 6. ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, 128 s. ISBN č. 2 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis 6. 2.vyd. Olomouc: Prodos, 2004, 128 s. ISBN b) PILÁT, Albert a Otto UŠÁK. Kapesní atlas hub, 10. Vyd. Praha: SPN, 1962, 192 s. ISBN č. 3 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN č. 4 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN č. 5 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 127, ISBN č. 2 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří Froněk. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN č. 3 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří Froněk. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) BURNIE, David. Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002, s. 624, ISBN č. 4 - a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) POKORNÝ, Jaromír. Jehličnany lesů a parků. 1. vyd. Praha: SZN, 1963, s. 308, ISBN c) MARTINOVSKÝ, Jan a Miloš POZDĚNA. Klíč k určování stromů a keřů. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, s. 208, ISBN č. 5 - a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN

44 b) BURNIE, David. Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002, s. 624, ISBN c) ŠŤASTNÝ, Karel a spol. Ptáci vyd. Praha: Albatros, 1998, s. 144, ISBN d) ŠŤASTNÝ, Karel a spol. Ptáci vyd. Praha: Albatros, 1998, s. 148, ISBN X č. 6 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) JIRÁSEK, Václav a František PROCHÁZKA. Rostliny známé neznámé. 2. vyd. Praha : Albatros, 1985, s. 304, ISBN ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) LHOTSKÁ, Marie a Zdeněk KROPÁČ. Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin. 1. Vyd. Praha: SPN, 1984, s. 548, ISBN č. 2 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.3 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.4 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.5 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN

45 9.ročník LP: č. 1 a) ZAPLETAL, Jan a spol. Přírodopis 9, 1. Vyd. Olomouc: Prodos, 2000, s. 96, ISBN b) PELLANT, Chris a Helen PELLANTOVÁ. Horniny a minerály. 1. vyd. Martin: Osveta,1994, s. 256, ISBN č. 2 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č. 3 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN %C4%8Derpadla Obrázky: LP č.2 7roč. ryba - LP č.3 7roč. ještěrka - LP č.3 8roč. jídlo - LP č.3 8roč. tabulka -

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce)

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-15 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Vliv zátěže na tepovou frekvenci Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Řasy (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída Autor: Mgr. Miroslav

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce)

Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-10 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

TEORETICKÁ ČÁST test. V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná.

TEORETICKÁ ČÁST test. V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. TEORETICKÁ ČÁST test V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. 1. Při botanickém průzkumu jisté lokality byly objeveny určité rostliny. a) Vyplň tabulku. A Druh:. Odkud získává tato rostlina

Více

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-03 Předmět: Biologicko-fyzikálně chemická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce)

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-02 Předmět: přírodopis

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Oběhová soustava II.

Oběhová soustava II. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Oběhová soustava II. Pro potřeby

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Zařazení materiálu: Přírodověda, 5. ročník. Šablona: Předmět: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: Autor materiálu:

Zařazení materiálu: Přírodověda, 5. ročník. Šablona: Předmět: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: Autor materiálu: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Biologie nižší gymnázium

Biologie nižší gymnázium Biologie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: BIOLOGIE ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: porovná rozdíl v pozorování pouhým okem, lupou, mikroskopem pozoruje lupou, mikroskopem rozlišuje základní

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce)

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-01 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 50. ročník školní rok 2015 2016 Zadání okresního kola kategorie C Praha 2016 Teoretická část test 1. Na obrázcích

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu 1/5 5.2.02.10 Ptáci opeření vládci vzduchu Cíl objasnit vznik a vývoj ptáků - chápat vývojové zdokonalení stavby těla, přizpůsobení k letu - popsat vnější a vnitřní stavbu těla - zařadit podle znaků ptáky

Více

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo TEORETICKÁ ČÁST test 1. Žlutočerně zbarvenou pestřenku obvykle predátoři neloví, protože: a) Její tělní tekutina obsahuje jedovatou látku. b) Má ţihadlo. c) Má ostrá kusadla. d) Ji povaţují za nebezpečnou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahem předmětu Přírodopis je systém živé a neživé včetně člověka a cílem výuky

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-III-1 Síla stisku Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte maximální sílu dominantní

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ. Eva Wolfová Eva Wolfová

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ. Eva Wolfová Eva Wolfová Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-PŘ Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 37 10. 9. 38 12. 9. 39 20. 9. 40 21. 9. 41 24.

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová 1/9 5.2.02.5 Významné mořské ryby - jsou hlavním zdrojem potravy obyvatelstva přímořských států sleď obecný v severních mořích, plankton, korýši, drobné ryby, slaneček /nasoluje se/, udí se /uzenáč/, marinuje

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Přírodopis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_02.08 1/12 3.2.02.8 Sinice, lišejníky, řasy Sinice modrozelené organismy

VY_32_INOVACE_02.08 1/12 3.2.02.8 Sinice, lišejníky, řasy Sinice modrozelené organismy 1/12 3.2.02.8 Sinice modrozelené organismy cíl - popsat stavbu těla sinic - vyjmenovat příklad sinic - chápat nebezpečí sinic pro člověka - patří k nejstarším organismům na Zemi - stavba podobná bakterii,

Více

VY_32_INOVACE_02.15 1/9 3.2.02.15 Členovci II. Korýši

VY_32_INOVACE_02.15 1/9 3.2.02.15 Členovci II. Korýši 1/9 3.2.02.15 Korýši cíl - popsat stavbu těla a uvést základní orgánové soustavy - uvést zástupce žijících ve sladkých a slaných vodách - dát do souvislosti přítomnost raků a čistotu vod - uvědomit si

Více

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303

Otázka: Organismy a tělní pokryv. Předmět: Biologie. Přidal(a): snopy303 Otázka: Organismy a tělní pokryv Předmět: Biologie Přidal(a): snopy303 Význam: udržuje stálé prostředí organismu, chrání před škodlivými vlivy prostředí, tvoří bariéru proti vnikání cizorodých látek, udržování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Začíná škola

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Začíná škola VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA PRVOUKA - 2. RNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Začíná škola Cestou do školy?

Více

VY_32_INOVACE_11.11 1/6 3.2.11.11 Kožní soustava Kožní soustava

VY_32_INOVACE_11.11 1/6 3.2.11.11 Kožní soustava Kožní soustava 1/6 3.2.11.11 Cíl popsat stavbu kůže - chápat její funkci a význam - rozeznávat kožní útvary a jejich funkci - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, ošetření, prevenci Bariéra před vnějším světem - lidská

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více