MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU"

Transkript

1 MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z PŘÍRODOPISU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. ŠÁRKA DOMONKOŠOVÁ 2014

2 Laboratorní práce z přírodopisu 6. ročník 1.LP Mikroskopování jednobuněčných organismů 2.LP Mikroskopování nižších hub a pozorování vyšších hub 3.LP Pozorování a mikroskopování mnohobuněčných řas a lišejníků 4.LP Pozorování a mikroskopování schránek měkkýšů 5.LP Pozorování a mikroskopování pavoukovců 7. ročník: 1.LP Pozorování a mikroskopování členovců 2.LP Pozorování stavby těla ryb 3.LP Stavba těla obojživelníků a plazů 4.LP Pozorování a mikroskopování částí těl nahosemenných rostlin 5.LP Mikroskopování peří a zkoumání vajíčka 6.LP Pozorování a mikroskopování části těl krytosemenných rostlin 8. ročník: 1.LP Pozorování a mikroskopování plodů krytosemenných rostlin 2.LP Mikroskopování srsti savců 3.LP Měření Ph tekutin a zdravá výživa 4.LP Měření tepové frekvence a krevního tlaku 5.LP Mikroskopování tělního pokryvu člověka 9. ročník: 1.LP Měření tělesné teploty člověka 2.LP Měření hlasitosti lidského hlasu 3.LP Pozorování minerálů

3 Laboratorní práce 6.ročník

4 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 6. roč. Téma Mikroskopování jednobuněčných organismů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: nálev, kapátko, mikroskopické potřeby, odborná literatura, jednobuněčné preparáty 1) pozoruj nálev 2) popiš nálev 3) připrav preparát 4) připrav mikroskop k práci 5) mikroskopuj preparát 6)zakresli a popiš mikroskopické vzorky 7) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) Napiš 4 významy jednobuněčných organismů 2) Napiš 4 zástupce jednobuněčných organismů 3) Vysvětli: producent, konzument a reducent Shrnutí:

5 Laboratorní práce z přírodopisu č. 2 pro 6. roč. Téma Mikroskopování nižších hub a pozorování vyšších hub Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: vytvořené plísně, mikroskopické potřeby, odborná literatura, makety hub, slovník hub 1) pozoruj a srovnávej plísně 2) zakresli a popiš vybranou plíseň 3) popiš plíseň svými smysly 4) připrav preparát a mikroskopuj vzorek plísně 5) nakresli a popiš mikroskopický vzorek 6) napiš zvětšení tvého mikroskopování 7) pozoruj makety hub, urči název a zařaď jedlé, nejedlé, jedovaté 8) nakresli a popiš stavbu vyšší houby 9) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) 10 názvů hub 2) Co je to penicilín a z koho se vyrábí? 3) Proč nejíme nahnilé jídlo? Shrnutí

6 Laboratorní práce z přírodopisu č. 3 pro 6. roč. Téma Porovnání a mikroskopování mnohobuněčných řas a lišejníků Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: vzorky mnoh. řas a lišejníků, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej mnoh. řasy a lišejníky 2) zakresli a popiš 1 x řasa a 1 x lišejník 3) urči název řasy a lišejníka, které jsi popisoval/a 4) připrav preparát z řasy a z lišejníku 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopické vzorky 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Z čeho se skládá lišejník (stavba těla)? 2) Napiš 5 významů mnohobuněčných řas. 3) Co je to agar? Shrnutí:

7 Laboratorní práce z přírodopisu č. 4 pro 6. roč. Téma Pozorování a mikroskopování schránek měkkýšů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různé schránky měkkýšů, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej schránky měkkýšů 2) zakresli a popiš 1 x ulita a 1 x lastura 3) urči rodové a druhové jméno plže a mlže, kterého jsi popisoval 4) připrav preparát ze schránky měkkýše 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický vzorek 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Co je to ulita a lastura? 2) Popiš hlavonožce. 3) Napiš 5 významů měkkýšů. Shrnutí:

8 Laboratorní práce z přírodopisu č. 5 pro 6. roč. Téma Pozorování a mikroskopování pavoukovců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: vzorky různých pavoukovců, mikroskopické potřeby, odborná literatura, lupa, pastelky 1) pozoruj a povnávej vzorky pavoukovců 2) zakresli a popiš 1 vzorek 3) urči název vzorku 4) připrav preparát z vybraného vzorku 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický preparát 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Kde se vyskytují snovací bradavky a k čemu slouží? 2) Napiš 5 významů pavoukovců. 3) Vysvětli mimotělní trávení pavouků. Shrnutí:

9 Laboratorní práce 7.ročník

10 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování členovců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různá těla členovců(pavouci, sekáči, roztoči, ), mikroskopické potřeby, lupa, pastelky, odborná literatura 1) pozoruj a povnávej vnější stavbu těla členovců 2) zakresli a popiš 1 vybraný vzorek 3) urči rodové a druhové jméno pozorovaného zástupce 4) připrav preparát z části těla členovců 5) připrav mikroskop k práci 6) mikroskopuj a porovnávej 7) zakresli a popiš mikroskopický vzorek 8) napiš zvětšení mikroskopování 9) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše rádně ukliď Závěr: 1) Co to jsou snovací bradavky? 2) Napiš 4 významy členovců. 3) Napiš 5 zástupců členovců - celý název. Shrnutí:

11 Laboratorní práce č. 2 z přírodopisu 7. roč. Pozorování stavby těla ryb Téma Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: Mikroskopické potřeby, učebnice, psací potřeby, rybí šupiny a jiné preparáty (kosti), obrázek na doplnění, lepidlo 1. Prohlédni šupiny 2. Zakresli a popiš, pokus určit kolik let podle letokruhů 3. Připrav preparát a mikroskop k práci 4. Mikroskopuj 5. Zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 6. Prohlédni připravený mikroskopický preparát 7. Popiš 8. Nalep daný obrázek 9. Doplň do obrázku: názvy ploutví, hlava, trup, páteř 10. Vypracuj závěr a shrnutí 11. Vše řádně ukliď

12 Závěr: 1. Napiš 5 významů ryb 2. Napiš 5 zástupců ryb (rodové i druhové jméno) 3. Kde v ČR vzniklo nejvíce rybníků? Shrnutí:

13

14 Laboratorní práce z přírodopisu č. 3 pro 7. roč. Téma Stavba těla obojživelníků a plazů - rozdíly těla a šupin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: kostra žáby, kůže hada a ještěrky, mikroskopické potřeby, odborná literatura, část krunýře želvy, lepidlo, obrázek ještěrky 1) pozoruj kostru žáby a obrázek kostry ještěrky 2) porovnej a zapiš rozdíly a shody 3) mikroskopuj kůži hada nebo ještěrky 4) mikroskopuj želví krunýř 5) zakresli, popiš mikroskopické vzorky a porovnej 6) napiš zvětšení při mikroskopování 7) napiš zajímavost z vybrané odborné literatury 8) nalep obrázek ještěrky a popiš:hlava, trup, končetiny, páteř, ocas 9) vše opatrně a řádně ukliď

15 Závěr: 1) 5 zástupců obojživelníků a 5 zástupců plazů(celá jména) 2) popiš kůže obojživelníků a kůže plazů 3) Co je to kloaka? Shrnutí:

16 š ě š č í í íčá š í š í í í č í č č í á í á í á ž

17 Laboratorní práce z přírodopisu č. 4 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování části těl nahosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: základní rostlinné orgány nahos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej základní orgány nahos. rostlin 2) zakresli a popiš stavbu vybranného vzorku 3) urči celý název vybranného zástupce 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část orgánu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 9) vše řádně ukliď

18 Závěr: 1) Napiš společné znaky krytosemenných rostlin. 2) Popiš vodivá pletiva. 3) Co je to borka? Shrnutí:

19 Laboratorní práce z přírodopisu č. 5 pro 7. roč. Téma Mikroskopování peří a zkoumání vajíčka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: ruzné druhy peří, mikroskopické potřeby, odborná literatura, vajíčko, miska 1) pozoruj a srovnávej peří 2) zakresli a popiš stavbu peří 3) urči typ peří a komu patří 4) mikroskopuj vzorek peří 5) popiš mikroskopický vzorek 6) pozoruj, rozklepni vajíčko do misky a zkoumej všemy smysly 7) zakresli vajíčko a popiš stavbu, popiš info ze smyslů 8) vše opatrně a řádně ukliď Vypracování:

20 Závěr: 1) 3 druhy chráněných ptáků 2) Z čeho je tvořena skořápka vajíčka a proč je porézní? 3) 5 významů ptactva Shrnutí:

21 Laboratorní práce z přírodopisu č. 6 pro 7. roč. Téma Pozorování a mikroskopování části těl krytosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: základní rostlinné orgány krytos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej základní orgány krytos. rostlin 2) zakresli a popiš stavbu vybranného vzorku 3) urči celý název vybranného zástupce 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část orgánu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 9) vše řádně ukliď Závěr: 1) Napiš společné znaky krytosemenných rostlin. 2) Popiš vodivá pletiva. 3) Co je to borka? Shrnutí:

22 Laboratorní práce 8.ročník

23 Laboratorní práce z přírodopisu č. 1 pro 8. roč. Téma Pozorování a mikroskopování plodů krytosemenných rostlin Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: různé plody krytos. rostlin, mikroskopické potřeby, miska, nůžky, odborná literatura 1) pozoruj a srovnávej různé plody krytos. rostlin 2) zakresli a popiš 2 vybranné vzorky, urči název typu plodu 3) urči celý název krytos. rostlin vybranných plodů 4) vytvoř mikroskopický preparát-vypreparuj jen část plodu 5) připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6) zakresli a popiš mikroskopovaný objekt 7) napiš zvětšení mikroskopování 8) vypracuj závěr a shrnutí 10) vše řádně ukliď

24 Závěr: 1) Jak vznikají plody? 2) Napiš základní dělení plodů. 3) Co je to souplodí? Shrnutí:

25 Laboratorní práce z přírodopisu č. 2 pro 8. roč. Téma Mikroskopování srsti savců Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: ruzné druhy srsti savců, mikroskopické potřeby, odborná literatura, pastelky 1) pozoruj a srovnávej 2 vzorky srsti 2) zakresli a popiš vybrané vzorky (2) 3) urči typ srsti a komu patří 4) mikroskopuj vzorek srsti (2) 5) zakresli a popiš mikroskopické vzorky 6) vše řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1) Vyjmenuj vrstvy kůže savců. 2) Vyjmenuj kožní žlázy. 3) Napiš příklad modifikace srsti savců. Shrnutí:

26 Laboratorní práce z přírodopisu č.3 pro 8. roč. Téma Měření Ph tekutin a zdravá výživa Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: senzor PH, USB link, PC, tekutiny - ocet, cola, šťáva, voda, voda s citrónem, pracovní list, pomocný text 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes USB link připoj Ph senzor do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř všechny tekutiny a zapiš hodnoty- start, stop 5. Po každém měření vyčisti sondu v dest. vodě 6. Seřaď tekutiny jako kyselý, zásaditý či neutrální 7. Vypracuj pracovní list 8. Vypracuj závěr a shrnutí 9. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pracovní list 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pomocného textu 3. Vypracování: Shrnutí:

27 Pracovní list LP 8.roč. č. 3 ph - též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, přitom neutrální voda má ph při standardních podmínkách rovno 7. ph stupnice Kyselé roztoky - ph < 7 Neutrální roztoky - ph = 7 Zásadité roztoky - ph > 7 Látka ph Žaludeční šťávy 2,0 Citronová šťáva 2,4 Ocet 2,9 Pivo 4,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Sliny člověka 6,5 7,4 Krev 7,34 7,45 Mýdlo 9,0 10,0 Zásady zdravé výživy Zdravá strava je taková, která nám v nemoci pomáhá k uzdravení a pokud jsme zdraví - zdravými zůstaneme. Čím víc čerstvých plodů z přírody, ovoce a zeleniny můžeme začlenit do svého jídelníčku, tím víc síly a energie může proudit v každé buňce našeho těla. Existuje několik základních a obecných pravidel zdravého stravování: omezte množství soli v potravinách snižte konzumaci nasycených tuků sledujte složení výrobku nakupujte v maximální míře čerstvé potraviny nezapomeňte, že ovoce a zelenina pěstované mimo sezónu bývají urychlovány nadbytkem hnojiv a hojně ošetřované pesticidy a fungicidy Odřekněte si, nebo alespoň omezte, konzumaci sladkostí, potravin upravených konzervačními látkami, ochucovadly a barvivy.

28 Pomocný text LP 8.roč. č. 3 ph - též.. exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky ( ). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14, přitom neutrální má ph při standardních podmínkách rovno 7. ph stupnice.. roztoky - ph < 7 Neutrální - ph = 7 Zásadité roztoky - ph >. Látka ph Žaludeční šťávy.. Citronová šťáva 2,4 Ocet 2,9 4,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Sliny člověka Krev 7,34 7,45. 9,0 10,0 Zásady zdravé výživy Zdravá strava je taková, která nám v nemoci pomáhá k. a pokud jsme zdraví - zdravými zůstaneme. Čím víc.. plodů z přírody, ovoce a zeleniny můžeme začlenit do svého jídelníčku, tím víc síly a může proudit v každé buňce našeho těla. Existuje několik základních a obecných pravidel zdravého stravování: omezte množství. v potravinách snižte konzumaci nasycených.. sledujte.. výrobku nakupujte v maximální míře. potraviny nezapomeňte, že ovoce a zelenina pěstované mimo sezónu bývají urychlovány nadbytkem hnojiv a hojně ošetřované.. a fungicidy Odřekněte si, nebo alespoň omezte, sladkostí, potravin upravených konzervačními látkami,.. a barvivy.

29 Laboratorní práce z přírodopisu č.4 pro 8. roč. Téma Měření tepové frekvence a krevního tlaku Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: senzor tepové frekvence, PC, rozhraník (sparklink), tonometr pracovní list a metodický list 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes rozhraník připoj senzor tepové frekvence do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř dle instrukcí tepovou frekkvenci v klidu a zapiš hodnotu, T1 5. Udělej 10 rychlých dřepů 6. Změř tepovou frekvenci po zátěži a zapiš hodnotu, T2 7. Porovnej hodnoty a odvoď závěr 8. Dle instrkucí změř si krevní tlak a zapiš hodnotu 9. Urči která hodnota určuje systlolický a diastolický tlak 10. Vypracuj závěr a shrnutí Vypracování: T1 T2 T2 - T1 Závěr Krevní tlak = a) systolický - b) diastolický -

30 Závěr: 1. Přečti si metodický text. 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu. 3. Napiš hodnotu tepové frekvence T1 a T2 svého spolužáka, porovnej a zhodnoť se svými výsledky 4. Z metodického textu vypočti vlastní maximální tepovou frekvenci Shrnutí:

31 Pracovní list LP č. 4 pro 8. Roč.- Puls (tep) Puls (tep) je. vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z.. srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Puls lze nahmatat na větších. blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je, vřetenní tepna, zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na dolních končetinách stehenní tepna. Problémy s pulsem Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem. úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem. úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv.. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence u lidí Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme 1. Klidová tepová frekvence 2.. tepová frekvence 3. Maximální tepová frekvence Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže je rovna (věk x 0,8) Pro ženy je rovna (věk x 0,7) Tedy pro muže ve věku 50 let je rovna 174 tepů za minutu.

32 Metodický text LP č. 4 pro 8. Roč.- Puls (tep) Puls (tep) je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Puls lze nahmatat na větších tepnách blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je krkavice, vřetenní tepna, zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na dolních končetinách stehenní tepna. Problémy s pulsem Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u atletů, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve hodnota se pak může pohybovat kolem 40 úderů za minutu. U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls signalizovat srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv. bradykardii. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. tachykardii. Tepová frekvence u lidí Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci. Rozeznáváme 1. Klidová tepová frekvence 2. Aktuální tepová frekvence 3. Maximální tepová frekvence Výpočet maximální tepové frekvence Pro muže je rovna (věk x 0,8) Pro ženy je rovna (věk x 0,7) Tedy pro muže ve věku 50 let je rovna 174 tepů za minutu.

33 Laboratorní práce z přírodopisu č.5 pro 8. roč. Téma Mikroskopování tělního pokryvu člověka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: mikroskpické potřeby, PC, USB mikroskop vlasy, chlupy, nehty 1. Zapni PC 2. Zapoj USB mikroskop 3. Připrav mikroskop k práci 4. Vytvoř preparáty - vlas, chlup, nehet 5. Mikroskopuj, zakresli a popiš 6. Napiš zvětšení mikroskopování 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše řádně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Z jaké vrstvy vyrůstají nehty? 2. K čemu slouží podkoží? 3. Co je to daktyloskopie? Shrnutí:

34 Laboratorní práce 9.ročník

35 Laboratorní práce z přírodopisu č.1 pro 9. roč. Téma Pozorování minerálů Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: Postup: Vypracování: Mikroskopické potřeby, učebnice, psací potřeby, vzorky minerálů, podnos, rýpací předměty, kádinka s vodou 1. Prohlédni vzorky 2. Urči název a vzorec 3. Popiš na 2 vybraných vzorcích fyzikální vlastnosti minerálů (1-8) 4. Připrav preparát jednoho vzorku 5. Připrav mikroskop k práci a mikroskopuj 6. Zakresli a popiš mikroskopický vzorek - barva, velikost,. 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše řádně ukliď

36 Závěr: 1. Napiš 5 významů minerálů. 2. Podrobně popiš fyzikální tvrdost minerálů. 3. Napiš příklad minerálu: a) prvek - b) halogenid - c) uhličitan - d) křemičitan - Shrnutí:

37 Laboratorní práce z přírodopisu č.2 pro 9. roč. Téma Měření tělesné teploty člověka Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: nerezová teplotní sonda, senzor obecná věda, USB link, PC Postup: 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes USB link připoj teplotní sondu do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Umísti sondu na zvolené místo na ruce a stiskněte START 5. Čekej sekund, až se teplota ustálí 6. Změř 3 hodnoty a údaje zapiš 7. Změř 3 místa na těle a hodnoty zapiš 8. Vypracuj závěr a shrnutí 9. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pomocný text 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu 3. Vypracování: Shrnutí:

38 Pracovní text

39 Pracovní text

40 Laboratorní práce z přírodopisu č.3 pro 9. roč. Téma Měření hlasitosti lidského hlasu Jméno a příjmení Třída Datum Hodnocení Pomůcky: senzor obecná věda, PC, rozhraník (sparklink) pracovní list a metodický list Postup: 1. Zapni PC a otevři program SPARKvue 2. Přes rozhraník připoj senzor obecná věda do USB portu PC 3. Otevři v programu nové okno, navol 2 různé typy na měření 4. Změř hlasitost místnosti a zapiš 5. Změř hlasitost svého hlasu - klidná mluva, krátký křik a zapiš 6. Změř hlasitost skupinové nějaké písně a zapiš 7. Vypracuj závěr a shrnutí 8. Vše opatrně ukliď Vypracování: Závěr: 1. Přečti si pomocný text. 2. Do závěru vypiš chybějící slova z pracovniho listu. 3. Napiš 3 vybrané hodnoty z tabulky akustického hluku. Shrnutí:

41 Pracovní list k LP č.3 pro 9.roč - doplň Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Zvukovou stránku jazyka zkoumá fonetika. Frekvenční rozsah neškoleného hlasu dospělého jedince je jen asi 1,5 oktávy. Lidský hlas se mění s věkem: hlas novorozence má frekvenci přibližně 440 Hz. V době pohlavního dospívání dochází k mutaci, výška hlasu klesá. Hladina akustického tlaku vytvářeného hlasem je při běžném hovoru asi +40 až +60 db, při křiku cca +80 db. Pianissimo při operním zpěvu je +50 db, fortissimo +85 db. Rekordy při světové soutěži v řevu se pohybují přes +100 db. Hlasivka je zúžená oblast hrtanu umožňující vznik hlasu. Samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, čímž vzniká hlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie. Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku: Práh slyšitelnosti je 0 db Tichý pokoj odpovídá asi 33 db Tikot hodin odpovídá asi 30 db Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 db Šelest listí odpovídá asi 60 db Silný provoz odpovídá asi 80 db Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 db Práh bolesti je asi 102 db Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 db Výstřel z děla odpovídá asi 120 db Okenní skla se vysypou asi při 128 db Výbuch dělostřeleckého granátu odpovídá asi 132 db Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 db

42 Pomocný - pracovní list k LP č.3 pro 9.roč Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek způsobenou tlakem vzduchu proudícího z plic. Zvukovou stránku jazyka zkoumá fonetika Frekvenční rozsah neškoleného hlasu dospělého jedince je jen asi 1,5 oktávy. Lidský hlas se mění s věkem: hlas novorozence má frekvenci přibližně 440 Hz. V době pohlavního dospívání dochází k mutaci, výška hlasu klesá. Hladina akustického tlaku vytvářeného hlasem je při běžném hovoru asi +40 až +60 db, při křiku cca +80 db. Pianissimo při operním zpěvu je +50 db, fortissimo +85 db. Rekordy při světové soutěži v řevu se pohybují přes +100 db. Hlasivka je zúžená oblast hrtanu umožňující vznik hlasu. Samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, čímž vzniká hlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie. Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku: Práh slyšitelnosti je 0 db Tichý pokoj odpovídá asi 33 db Tikot hodin odpovídá asi 30 db Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 db Šelest listí odpovídá asi 60 db Silný provoz odpovídá asi 80 db Hlasitý výkřik odpovídá asi 96 db Práh bolesti je asi 102 db Vzlet tryskového letadla odpovídá asi 116 db Výstřel z děla odpovídá asi 120 db Okenní skla se vysypou asi při 128 db Výbuch dělostřeleckého granátu odpovídá asi 132 db Start rakety Saturn V měl intenzitu asi 140 db

43 Použité zdroje 6. ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, 128 s. ISBN č. 2 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis 6. 2.vyd. Olomouc: Prodos, 2004, 128 s. ISBN b) PILÁT, Albert a Otto UŠÁK. Kapesní atlas hub, 10. Vyd. Praha: SPN, 1962, 192 s. ISBN č. 3 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN č. 4 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN č. 5 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 128, ISBN ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 2004, s. 127, ISBN č. 2 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří Froněk. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN č. 3 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří Froněk. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) BURNIE, David. Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002, s. 624, ISBN č. 4 - a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) POKORNÝ, Jaromír. Jehličnany lesů a parků. 1. vyd. Praha: SZN, 1963, s. 308, ISBN c) MARTINOVSKÝ, Jan a Miloš POZDĚNA. Klíč k určování stromů a keřů. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, s. 208, ISBN č. 5 - a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN

44 b) BURNIE, David. Zvíře: obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002, s. 624, ISBN c) ŠŤASTNÝ, Karel a spol. Ptáci vyd. Praha: Albatros, 1998, s. 144, ISBN d) ŠŤASTNÝ, Karel a spol. Ptáci vyd. Praha: Albatros, 1998, s. 148, ISBN X č. 6 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) JIRÁSEK, Václav a František PROCHÁZKA. Rostliny známé neznámé. 2. vyd. Praha : Albatros, 1985, s. 304, ISBN ročník LP: č. 1 a) JURČÁK, Jaroslav a Jiří FRONĚK. Přírodopis vyd. Olomouc: Prodos, 1998, s. 145, ISBN b) LHOTSKÁ, Marie a Zdeněk KROPÁČ. Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin. 1. Vyd. Praha: SPN, 1984, s. 548, ISBN č. 2 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.3 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.4 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č.5 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN

45 9.ročník LP: č. 1 a) ZAPLETAL, Jan a spol. Přírodopis 9, 1. Vyd. Olomouc: Prodos, 2000, s. 96, ISBN b) PELLANT, Chris a Helen PELLANTOVÁ. Horniny a minerály. 1. vyd. Martin: Osveta,1994, s. 256, ISBN č. 2 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN č. 3 a) KANTOREK, Jan a spol. Přirodopis 8, 1. vyd. Olomouc: Prodos, 1999, s. 128, ISBN %C4%8Derpadla Obrázky: LP č.2 7roč. ryba - LP č.3 7roč. ještěrka - LP č.3 8roč. jídlo - LP č.3 8roč. tabulka -

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce)

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-15 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Vliv zátěže na tepovou frekvenci Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Řasy (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída Autor: Mgr. Miroslav

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové 1/7 3.2.02.9 jednobuněční živočichové cíl - popsat stavbu, tvar, pohyb, výskyt a rozmnožování prvoků - uvést zástupce - jednobuněční živočichové, tvoří je jedna buňka, která vykonává všechny životní funkce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce)

Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-10 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

Jehličnany (laboratorní práce)

Jehličnany (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Jehličnany (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-19 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída Autor: Mgr. Miroslav

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.20.5._PŘ TÉMA: třídění živých organismů ČÍSLO

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6.

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Obecná biologie a genetika - rozliší základní projevy a podmínky, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -

Více

Viry. Bakterie. Buňka

Viry. Bakterie. Buňka - způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - dokáže jednoduše popsat vznik atmosféry a hydrosféry - vysvětlí význam Slunce, kyslíku,

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

TEORETICKÁ ČÁST test. V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná.

TEORETICKÁ ČÁST test. V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. TEORETICKÁ ČÁST test V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. 1. Při botanickém průzkumu jisté lokality byly objeveny určité rostliny. a) Vyplň tabulku. A Druh:. Odkud získává tato rostlina

Více

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce)

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-02 Předmět: přírodopis

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-03 Předmět: Biologicko-fyzikálně chemická

Více

VY_52_INOVACE_ / Obojživelníci Obojživelníci ve vodě i na souši

VY_52_INOVACE_ / Obojživelníci Obojživelníci ve vodě i na souši 1/5 5.2.02.6 ve vodě i na souši Cíl - popsat vnější a vnitřní stavbu těla obojživelníků - pochopit způsob rozmnožování a jejich vývin - vysvětlit přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí - odvodit

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Oběhová soustava II.

Oběhová soustava II. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Oběhová soustava II. Pro potřeby

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: BIOLOGIE ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: porovná rozdíl v pozorování pouhým okem, lupou, mikroskopem pozoruje lupou, mikroskopem rozlišuje základní

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Téma: Srdce Vypracoval: Hrachová Irena Ročník: osmý ŠVP ZV - využití: Vzdělávací oblasti: člověk a příroda - přírodopis Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování pojmů z 6. ročníku

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování pojmů z 6. ročníku Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření:

VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI Opakování - plazi Předmět: Přírodopis Ročník: 7. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 3. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce)

Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-20 Předmět: přírodopis

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 50. ročník školní rok 2015 2016 Zadání okresního kola kategorie C Praha 2016 Teoretická část test 1. Na obrázcích

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce)

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-01 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

Školní biologické pokusy (podzim 2012)

Školní biologické pokusy (podzim 2012) Školní biologické pokusy (podzim 2012) - výuka bude probíhat od 8. 10. 2012 do 21. 12. 2012 tj. celkem 11 týdnů (10+1 zápočtový t.) - každý zpracuje 2 biologické pokusy vhodné pro základní školu, který

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo TEORETICKÁ ČÁST test 1. Žlutočerně zbarvenou pestřenku obvykle predátoři neloví, protože: a) Její tělní tekutina obsahuje jedovatou látku. b) Má ţihadlo. c) Má ostrá kusadla. d) Ji povaţují za nebezpečnou

Více

Biologie nižší gymnázium

Biologie nižší gymnázium Biologie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči Úvod do praxe stínového řečníka Proces vytváření řeči 1 Proces vytváření řeči člověkem Fyzikální podstatou akustického (tedy i řečového) signálu je vlnění elastického prostředí v oboru slyšitelných frekvencí.

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahem předmětu Přírodopis je systém živé a neživé včetně člověka a cílem výuky

Více

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu 1/5 5.2.02.10 Ptáci opeření vládci vzduchu Cíl objasnit vznik a vývoj ptáků - chápat vývojové zdokonalení stavby těla, přizpůsobení k letu - popsat vnější a vnitřní stavbu těla - zařadit podle znaků ptáky

Více

11 přírodopisný seminář

11 přírodopisný seminář 11 přírodopisný seminář 11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Soubor laboratorních prací a pracovních listů

Soubor laboratorních prací a pracovních listů Soubor laboratorních prací a pracovních listů pro žáky 7. třídy předmět PŘÍRODOPIS Projekt: Zelená přírodním a technickým vědám Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/01.0014 Příjemce: Masarykova jubilejní

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 16 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo oběhová a dýchací soustava V pracovních listech se žáci seznamují s oběhovou

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Soubor laboratorních prací a pracovních listů

Soubor laboratorních prací a pracovních listů Soubor laboratorních prací a pracovních listů pro žáky 6. třídy předmět PŘÍRODOPIS Projekt: Zelená přírodním a technickým vědám Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/01.0014 Příjemce: Masarykova jubilejní

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název č. 2 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Významní zástupci prvoci, bezobratlí, obratlovci V pracovních listech se žáci seznámí s významnými

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Zařazení materiálu: Přírodověda, 5. ročník. Šablona: Předmět: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: Autor materiálu:

Zařazení materiálu: Přírodověda, 5. ročník. Šablona: Předmět: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: Autor materiálu: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více