1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 16C (Komise B) Zpráva Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 16C (Komise B) Zpráva Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE"

Transkript

1 TISK 16C 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 16C (Komise B) Zpráva Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE Vážené synodálky, vážení synodálové, povšechný sbor ČCE je partnerským sborem Diakonie ČCE Střediska humanitární a rozvojové spolupráce. Dle ŘDP čl. 11 odst. 3 vám předkládáme zprávu o činnosti Střediska za rok Humanitární pomoc v ČR Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové pomoci poskytuje v případě mimořádné události většího rozsahu v ČR zasaženým lidem manuální pomoc při odklízení následků události zajištěnou dobrovolníky, finanční pomoc, technickou pomoc včetně odborného poradenství a psychosociální pomoc. Při poskytování této pomoci se Středisko opírá o své národní a mezinárodní partnery. Stěžejní je především podpora sborů ČCE a středisek Diakonie. V roce 2014 sekce humanitární pomoci v České republice pokračovala v projektech a dalších aktivitách, které měly návaznost na činnosti a aktivity sekce v době povodní v roce V roce 2014 byla činnost sekce v oblasti humanitární pomoci realizována prostřednictvím projektů: 1. Vysoušení realizace od do , finančními zdroji projektu byly povodňové dary z roku Prováděli jsme zápůjčky vysoušečů, měření vlhkosti zdiva a další technické poradentství. 2. Připravenost - v roce 2014 byly hlavními cíli projektu budování akceschopného týmu, jeho připravenosti, vytváření metodických postupů a zajištění a doplnění materiálního vybavení humanitárních základen. Projekt byl v závěru roku 2014 řádně ukončen a vypořádán. 3. Komplikované případy - cílem projektu je podpora systematické práce v popovodňových oblastech, kde vypořádání s následky přesahuje i dobu 18 měsíců. Tým v roce 2014 napomáhal rodinám v obtížných socioekonomických situacích buď přímou podporou, zprostředkováním technického poradenství a nově psychosociální pomocí. V rámci projektu byla rozpracována metodika poskytování psychosociální pomoci a včetně databáze externích specialistů pro případnou pomoc v komplikovaných situacích zasažených rodin. 4. Odolnost komunit - cílem projektu je úzká spolupráce ve zvolených obcích (v povodňových oblastech) tak, aby spolupráce s komunitou (skupinou občanů, obcí) vyústila v konkrétní řešení možných rizikových faktorů. Součástí projektu je jak analýza potřeb komunity, tak závěrečná evaluace. 5. Přeshraniční spolupráce - uskutečnění mezinárodních workshopů se zahraničními partnery z Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Rumunska na podporu vzájemné spolupráce. První třídenní výměna informací se uskutečnila v Praze v dubnu 2015, kde jsme zajišťovali organizační a metodické vedení. 6. Panely a spolupráce - Středisko rozvíjelo spolupráci s partnery prostřednictvím Panelů NNO (nestátních neziskových organizací) Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Moravskoslezského kraje. Úzce spolupracuje se skupinou psychosociální pomoci při Hasičském záchranném sboru Královéhradeckého kraje a Masarykovou univerzitou v Brně. Sekce v roce 2014 dále rozvíjela spolupráci se sbory ČCE, středisky DČCE a ředitelstvím DČCE, místní samosprávou, Integrovaných záchranným systémem a ostatními neziskovými organizacemi, především Adrou, Strana 1

2 Člověkem v Tísni, Sdružením dobrovolných hasičů, Českým červeným křížem, Junákem, Svazem skautů a skautek ČR a Charitou. 7. Sklady - v roce 2014 Středisko disponuje humanitárními sklady v Bělči nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Kloboukách u Brna, Terezíně a nově v Soběslavi. Náklady humanitární pomoci v ČR v roce 2014: ; zdroje: dar ČCE: Kč; dotace Ministerstva vnitra: Kč; dotace Jihočeského kraje Kč; zahraniční dary: ; tuzemské dary: Kč. Dobrovolnictví Středisko má nastavený systém dobrovolnického managementu pro práci s dobrovolníky v ČR i v zahraničí. Pro dobrovolnictví v ČR rozvíjíme dosavadní tradici, aktualizovali jsme databázi dobrovolníku a získali jsme akreditaci v programu Dobrovolnictví při mimořádných událostech a přípravě na ně v České republice V zahraničním programu jsme se akreditovali jako vysílací organizace v rámci Evropské dobrovolné služby a připravovali jsme koncepci vysílání dobrovolníků do zahraničí. Navazujeme spolupráce s univerzitami jak v oblasti praxí studentů v naší organizaci tak i v oblasti vysílání studentů do našich partnerských organizací. Náklady roku 2014: Kč; zdroj: grant organizace Kirchen helfen Kirchen. Rozvojové vzdělávání Středisko vytváří vzdělávací modul pro učitele základních škol zaměřený na pochopení, vyhodnocení a zvládání mimořádných krizových situací v ČR a ve vybraných rozvojových zemích. Součástí modulu je audiovizuální příručka zabývající se na živelními katastrofami v ČR a ve vybraných rozvojových zemích. V roce 2014 jsme začali pilotně užívat první nové pomůcky při školeních učitelů na vybraných základních školách. Náklady roku 2014: Kč; zdroj: grant Valdenské církve - Otto per mille. Rozvojové sociální projekty Etiopie - Bahir Dar Podpora žen, dětí a mladých lidí v Bahir Daru/Etiopie je projekt, který přispěl k prohlubování naší činnosti v etiopském městě Bahir Dar. V Bahir Daru Diakonie ČCE již řadu let podporuje chudé ženy a jejich rodiny tím, že jim poskytnutím finanční podpory umožňuje zahájit drobné podnikání. Ženy tak mají možnost pro své rodiny zajistit stabilní příjem na pokrytí nákladů na obživu celé rodiny. Doposud jsme tuto aktivitu financovali pouze z výtěžku každoroční veřejné postní sbírky, k níž se připojují také sbory ČCE. (V roce 2014 jsme takto na projekt obdrželi Kč.) Ovšem díky úspěšnému grantu u České rozvojové agentury (ČRA) jsme mohli do projektu zapojit podstatně více žen, dětí a nově také mladých lidí bez pracovní příležitosti. Strana 2

3 V Bahir Daru spolupracujeme s italskou organizací AMARE, dále s německým evangelickým sborem v Bad Salzuflen a s místní Etiopskou evangelickou církví Mekane Yesus. Náklady roku 2014: Kč; zdroje: grant České rozvojové agentury: ,- Kč, dary: Kč. Gruzie - APNSC V Gruzii jsme pokračovali v projektu Podpora integrace dospělých lidí s mentálním postižením v Gruzii (od 2013). V roce 2014 jsme se zaměřili především na strategické plánování, kterým jsme provedli naši partnerskou organizaci Association for People in Need of Special Care (APSNC), která prostřednictvím svého denního centra v Tbilisi nabízí možnost 54 dospělým lidem s mentálním postižením rozvíjet své schopnosti a dovednosti a smysluplně trávit svůj volný čas. Strategické plánování přispělo k uváženému rozvoji služeb APNSC v dalších letech včetně jejich promyšleného financování. V září 2014 přijeli pracovníci APNSC do České republiky, navštívili několik organizací, které u nás pracují s lidmi s postižením, a nahlédli široké spektrum sociálních služeb. Náklady roku 2014: ; zdroj: grant České rozvojové agentury. Moldavsko - CASMED V Moldavsku jsme v roce 2014 prohlubovali spolupráci s organizací CASMED. Podpořili jsme její činnost v oblasti domácí zdravotní a sociální péči seniorům, a to jak finančně, tak sdílením zkušeností odborníků Diakonie ČCE a dalších českých organizací. V rámci projektu jsme se zaměřili i na práci s celými místními komunitami (obcemi) a na posílení jejich pozitivního přístupu a otevřenosti k podpoře domácí péče. V červenci 2014 navštívili pracovníci CASMED a několik moldavských starostů Českou republiku. Sociální pracovníci navázali partnerství s místními nevládními organizacemi. Starostové sdíleli s českými starosty zkušenosti o poskytování sociálních služeb ve městech a vesnicích. Spolupracujeme zde se švýcarskou organizací HEKS. Náklady roku 2014: zdroj: grant České rozvojové agentury. Rozvojové zemědělské projekty Etiopie - Chuko V Etiopii pokračovala realizace projektu Zajištění obživy v oblasti Chuko, fáze III, kde podporujeme rodiny zemědělců. V roce 2014 jsme mimo jiné školili zemědělce v šetrných zemědělských technikách, které vedou ke zvyšování produkce a zároveň pečují o přírodní zdroje. Také jsme zaváděli chov včel, který je jednou z vhodných technologií, jak zajistit rodinný příjem a nezatížit okolní krajinu, a umožňovali jsme přístup ke zdrojům kvalitní vody. Na tomto projektu spolupracujeme s německou organizací Brot für die Welt. Náklady roku 2014: ; zdroj: grant České rozvojové agentury. Strana 3

4 Moldavsko - ProCoRe V Moldavsku jsme zahájili projekt Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění trhu farmářům na severu Moldavska. V rámci tohoto projektu jsme zajistili vzdělávání farmářů a pomoc při nastavení celého výrobního řetězce. Zorganizovali jsme cestu moldavských farmářů do České republiky, kteří navštívili české farmy a inspirovali se zkušenostmi českých zemědělců. Na tomto projektu spolupracujeme s organizací HEKS. Náklady roku 2014: ; zdroj: grant České rozvojové agentury. Kambodža Smyslem projektu Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách v Kambodži je posílit občanskou společnost, podpořit obyvatele vesnic v samostatném myšlení a udržitelném rozvoji v sociální oblasti i v otázkách potravinové bezpečnosti a příjmů. V roce 2014 proběhlo školení zemědělců v technikách chovu i pěstování organické rýže, poskytli jsme nutné vstupy do zemědělství, podpořili jsme zemědělské kooperativy a komunitní organizace prostřednictvím budování jejich kapacit. V Kambodži spolupracujeme s organizací Brot für die Welt. Náklady roku 2014: ; zdroj: grant České rozvojové agentury. Humanitární projekty Jordánsko uprchlický tábor v Za atarí Hlavní aktivitou letošního projektu byla distribuce hygienických balíčků potřebným rodinám v uprchlickém táboře (ohled na zdraví a důstojnost, zvláště žen). Přes potřebných syrských rodin dostala hygienickou sadu (odpovídá potřebám přibližně pětičlenné rodiny na dva měsíce). Během roku 2014 proběhla řada přenášek ve sborech ČCE i v jiných organizacích. Tématem přednášek byl život v uprchlickém táboře Za atarí a život syrských uprchlíků v Jordánsku obecně. Našim partnerem v tomto projektu je Světový luterský svaz. Náklady roku 2014: ; zdroj: grant Ministerstva zahraničních věcí ČR. Myanmar/Barma uprchlický tábor v Rakhine Záměrem projektu roku 2014 bylo zlepšení životních podmínek vnitřně přesídlených osob v uprchlických táborech v rakhinském státě v Barmě/Myanmaru. Tento projekt byl součástí širšího programu zahrnujícího vzdělávání při mimořádných událostech, komunitní psychologickou podporu, požární bezpečnost a distribuci nepotravinové materiální pomoci. Projekt byl zacílen na dvě cílové skupiny: 799 potřebných rodin získalo nepotravinovou materiální pomoc; 140 dobrovolníků, zejména žen, se zúčastnilo protipožárních školení. Na projektu spolupracujeme se Světovým luterským svazem. Náklady roku 2014: ; zdroj: grant Ministerstva zahraničních věcí ČR. Strana 4

5 Filipíny Středisko humanitární a rozvojové spolupráce se v roce 2013 a na začátku roku 2014 zapojilo do odstraňování následků tajfunu Haiyan na Filipínách. Spolu s partnerskými organizacemi, filipínskou Citizens Disaster Response Center a německou Diakonie Katastrophenhilfe, jsme se snažili pomoci zejména v oblastech, které nebyly pokryty velkými humanitárními organizacemi. Díky veřejné sbírce a daru ČCE se podařilo získat téměř 1 milion korun, za které se nakoupily zejména nouzové rodinné balíčky, které obsahovaly 10 kg rýže, sušené ryby, sardinky, olej na vaření, hygienické potřeby (mýdlo, kartáčky na zuby, zubní pasty, prací prášek), deky a spací podložky, plastovou fólii na ochranu proti špatnému počasí a tablety na čištění vody. Náklady roku 2014: Kč; zdroj: dar ČCE: Kč; individuální dary: Kč. Ukrajina Únor: Během politických protestů synodní rada uvolnila z fondu sociální a charitativní pomoci Kč na pomoc Ukrajině a vyhlásila sbírku ve sborech. Tyto finance byly určeny na přímou pomoc zraněným a potřebným a na podporu rodin, jejichž členové zahynuli během střetů nebo byli zraněni. Sbírku jsme využili také na podporu německého luterského sboru Svaté Kateřiny v Kyjevě, který poskytoval zázemí potřebným a raněným. Květen: Kontaktují nás příznivci dětského domova na východě Ukrajiny, který je v ohrožení a snaží se najít bezpečné místo pro 50 dětí. Finančně podporujeme domov v okolí Kyjeva, který děti přijímá. Září: Synodní rada vyhlašuje další sbírku pro Ukrajinu a okamžitě uvolňuje na pomoc Ukrajině prostřednictvím Diakonie ,- Kč. Společně s německou Diakonie-Katastrophenhilfe podporujeme organizace Vostok-SOS a La Strada pečující o lidi zasažené vojenským konfliktem na východě Ukrajiny. Tento projekt pokračuje i v roce 2015, kdy pro něj získáváme podporu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Prosinec: Diakonie se podílí na organizaci humanitárního konvoje zajišťuje více než 5 tun oblečení, přikrývek a nádobí. Další konvoj odjíždí v březnu Zde se Diakonie podílí 18 tunami humanitárního materiálu. Náklady: Kč; zdroj: dary ČCE: Kč, individuální dary: Práce s veřejností Středisko o své činnosti pravidelně informuje svým ovým zpravodajem (doporučujeme sborům ČCE, aby jej odebíraly), stejně jako v tradičních sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích. (Více informací je možno nalézt na webu a Facebooku Střediska.) Máme velkou radost z toho, že se v roce 2014 Středisko umístilo na druhém místě v soutěži Neziskovka roku pořádané Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Jan Dus ředitel Střediska Eva Zadražilová předsedkyně dozorčí rady Střediska Strana 5

Středisko humanitární a rozvojové pomoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Středisko humanitární a rozvojové pomoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Středisko humanitární a rozvojové pomoci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem Vážení přátelé, Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové pomoci vstoupilo v lednu 2012 do druhého roku své existence. Zatímco

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

Výroční zpráva 2009 ObsaH

Výroční zpráva 2009 ObsaH Člověk v tísni, o. p. s. 2009 Výroční zpráva 2009 ObsaH Slovo ředitele 3 Weby provozované společností Člověk v tísni 4 Seznam použitých zkratek 4 Mapa působení 1992 2010 5 Humanitární a rozvojová pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 desky_vz_2014.indd 1 6/29/15 9:26 PM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 desky_vz_2014.indd 1 6/29/15 9:26 PM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O Charitě Česká republika Poslání Pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost. A to skrze charitativní,

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:

Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH: Bulletin MZV ČR č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 OBSAH: Úvodní slovo ředitelky

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 12 ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2010

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 12 ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2010 TISK č. 12 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 12 ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2010 I. Úvod V roce 2010 vstoupila Diakonie ČCE do třetí dekády své existence a činnosti. Tento 21.

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2010 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Slovo ředitele 5 Mapa působení 1992 2011 7 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 10 Pákistán 11 Afghánistán 12 Haiti 13 Srí Lanka 14 Barma 15 Kambodža 16 Etiopie 17 Angola 18

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012 Výroční zpráva České rozvojové agentury za rok 2012 OBSAH 1. O AGENTUŘE... 5 2. REALIZACE PROJEKTŮ V PARTNERSKÝCH ZEMÍCH V

Více

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC V. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC ➊ Humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí Charita Česká republika již řadu let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech postižených přírodní katastrofou

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI Celková podpora pro ČR 109,78 mil. CHF 30 větších a další stovky menších projektů v pěti tématických oblastech Více než 100 projektů v partnerství

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17

Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17 Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17 1. Analýza prostředí socioekonomická situace Následující analýza prostředí čerpá z publikace Pokrok v realizaci rozvojových cílů tisíciletí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH Dopis ředitele 3 Weby provozované společností Člověk v tísni 4 Seznam použitých zkratek 4 Mapa působení 1992 2006 5 Humanitární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. O agentuře... 5 2. Projekty zahraniční rozvojové realizované v roce 2011... 6 2.1. Prioritní země s programem... 9 AFGHÁNISTÁN... 9 BOSNA A HERCEGOVINA... 9 ETIOPIE... 10

Více