Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí 29. 6. 2015"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., 7 a 8/ 2015 Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice P. Marie Strážnice sv.martin Petrov Radějov Foto ze slavnosti Božího Těla jk- Stránka 1

2 Duchovní slovo Opět stojíme na prahu prázdnin. Končíme školní rok, končíme první pololetí letošního roku. Máme příležitost poděkovat Pánu Bohu za vše, co jsme s Jeho pomocí za tuto dobu vykonali pro druhé, pro naše rodiny, známé, pro lokální společnost a farnost. Každý náš dobrý skutek je důkazem, že jsme schopní překonat naši neochotu, naši slabost a obětovat se pro druhé. A pokud cítíme, že jsme toho mohli vykonat o něco víc, prosme Pána, ať nám dopřeje milost obětavé lásky. Začíná čas dovolených, táborů, čas, který budeme chtít využít na odpočinek, a také to bude pro nás příležitost k poděkování Pánu za dar stvoření. Během prázdninových cest pamatujme na modlitbu, nedělní bohoslužbu, zpověď, dobrou křesťanskou literaturu. Už dnes vás chceme pozvat k účasti (a pozvat k pomoci během připrav) na letošní strážnické pouti Nanebevzetí Panny Marie ( srpna); podrobný program pouti bude v ohláškách a na plakátech. Dá-li Pán, v srpnu uvítáme v našich farnostech nového kněze a spolubratra v naší piaristické komunitě; na žádost naší komunity a na vlastní přání, podle rozhodnutí představených řádu, se k nám do Strážnice (a do Petrova a Radějova) vrátí otec Robert Kalbarczyk. Ať vás Pán chrání na vašich prázdninových cestách a my vás budeme doprovázet naší modlitbou. Vaši piaristé Jacek a Lukáš. K zamyšlení Jeden profesor položil kdysi svým žákům následující otázku: "Stvořil Bůh všechno, co existuje?" "Ano, to udělal!" odpověděl jeden z nich. "Bůh všechno stvořil?" "Ano, pane profesore!" "Takže Bůh stvořil i zlo. Jelikož zlo existuje... tudíž Bůh je zlý." Po vyvození tohoto závěru žák zmlkl. Profesor byl sám se sebou spokojený. Opět se mu podařilo dokázat, že víra v Boha pochází z mýtu. Jenomže o slovo se přihlásil další žák. "Můžu vám položit otázku?" "Samozřejmě," odpověděl profesor. "Existuje zima?" "Jistě že existuje. Copak vám nikdy nebyla zima?" "Řekl bych, pane profesore, že zima existuje. Podle fyzikálního zákona je zima ve skutečnosti nepřítomnost tepla... Mohu vám položit další otázku, pane profesore?" "Ale jistě." "Existuje tma?" "Samozřejmě že existuje!" odpověděl podrážděně profesor. "Promiňte, ale tma je ve skutečnosti jen absencí světla." Nakonec se mladík zeptal rozčíleného profesora: "Pane profesore, existuje zlo?" "No jistě! S jeho projevy se bohužel setkáváme každý den." "To vaše zlo neexistuje, pane profesore, nebo přinejmenším neexistuje samo o sobě. Zlo je slovo, které vytvořil člověk, aby popsal nepřítomnost Boha. Zlo je to, k čemu dochází, když člověk nemá ve svém srdci Boží lásku. Je to jako zima, která nastává, když není teplo, nebo tma, která nadchází, když není žádné světlo." Tento moudrý a vnímavý mladý muž se později stal jedním z největších učenců všech dob. Jmenoval se Albert Einstein. Z knihy Tváří v tvář utrpení Stránka 2

3 Úmysly apoštolátu modlitby ČERVENEC 1. Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká podoba lásky. 2. Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti. 3. Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti. SRPEN 1. Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným. 2. Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů. 3. Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti. Společenská kronika V srpnu vzpomeneme ve svých modlitbách sedmého výročí úmrtí bývalého duchovního správce strážnické farnosti P. Jaroslava Joška. Pocházel z Buchlovic, u nás působil v letech Zemřel 29. srpna 2008, pochovaný je na hřbitově v Sudoměřicích. Ježíši, Králi nebe a země, popřej mu místa v království svém. Z farnosti a já prosím: NECHME ZVONY ZNÍT! Zvon je jednou z mála vzácných památek, která každého člověka doprovází nepřetržitě v den všední i sváteční, při práci i slavnosti. K srdci lidskému promlouvá vždy řečí vítanou a dobrou. Římskokatolická farnost Panny Marie ve Strážnici vyhlásila v době od 8. března 2015 do 8. června 2015 veřejnou sbírku na opravu zvonů v kostele Panny Marie a na Bílé věži u kostela svatého Martina. Celkový výtěžek této sbírky činil Kč. Děkujeme všem, kteří touto cestou přispěli na opravy našich zvonů, a také děkujeme všem, u nichž byly pokladničky umístěny. Do podzimu je plánováno dokončit druhou etapu oprav zvonů. Zvon sv. Josefa v kostele Panny Marie a zvon sv. Antonína na Bílé věži u kostela sv. Martina. Děkujeme za každý Váš finanční dar! Stránka 3

4 Příspěvky farníků Dívejme se očima Začínají prázdniny, doba dovolených i většího volna. V našem městě se objevuje spousta lidí, kteří se pohybují na elektrických kolech a vozících. I do našich kostelů jsou pro tyto lidi velké schodky. U kostela sv. Martina je umístěný nájezd. U Panny Marie je však potřeba tento nájezd umísťovat. Prosím všechny zdravější a mladší farníky, aby se dívali očima a pomáhali těmto méně mobilním lidem. Nic se nám nestane, když nájezd, v případě potřeby, umístíme ke schodku. Pak jej po mši sv. uklidíme. Myslím, že tímto malým gestem uděláme velké věci a ukážeme světu, že křesťané se umí chovat trošku jinak než ostatní bezohlední lidé. Také si myslím, že se nám nic nestane, když nabídneme pomocnou ruku lidem před obchodem či lékárnou. Nevěřili byste, jak potěší jejich spokojený pohled a upřímné děkuji. Zkusme se aspoň o prázdninách těmto věcem věnovat. Pamatujme na to, že i my můžeme potřebovat pomoc druhých. Vzpomeňme si na to, když jsme jeli s dítětem v kočárku, jakou jsme měli radost, když nám někdo pomohl zvednout jej do vlaku, či autobusu, aniž bychom jej o to požádali. Děkuji Marie Spěcháme? Všichni máme stále hodně starostí, málo času, všechno chceme stihnout. Nějak se nám to ale nedaří. Čím to je? V červnový pátek byla slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dalo by se očekávat, že v kostele bude hodně lidí nebo alespoň o hodně více, než ve všední den. Až tak slavné to ale nebylo. Chyběli mi tam i někteří, co jinak chodí na mši sv. ve všední den. Možná byli jinde. Někteří, se kterými jsem se potkala, říkali, že byli na mši v týdnu a tak si v pátek dali volno. Když jsem vzpomněla, že byla slavnost..., odpověď- zapomněli. Ale jedeš zítra na Antoníček? - otázka pro mě. Ne nejedu. Nějak nám to nevychází. Ale je taky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, fatimský den v Petrově nebo v Žarošicích. Aha. Tak si říkám - co vlastně při ohláškách posloucháme? Nemáme nějak přeházené hodnoty? Neděláme zbytečnosti a na to důležitější pak zapomínáme? Osvědčil se mi malý kalendář a tam si zapisuji vše, co je potřeba, i svátky apod.. Jenže taky se někdy zapomenu podívat do kalendáře. Asi jde o to, čím srdce zrovna přetéká. A ještě něco málo k modlitbě. Vždycky jsem si myslela, že starší důchodci, pokud jsou svěží mysli i těla a zrovna se nestarají o malá vnoučata nebo pravnoučata, mají více času na modlitbu růžence. Jaké však bylo moje překvapení, když při řeči o růženci byla odpověď, že oni se modlí růženec, každý den se modlí desátek živého růžence. Tak nevím, jak to s tím růžencem udělat. Kdy na něj bude dost času? Rodiče jezdí do práce, vracejí se až k večeru. Mladší důchodci hlídají vnoučata... Tak snad bude nejlepší modlit se tak, jak to kdo zvládne. Každá dobře prožitá modlitba a mše svatá bude jistě ku prospěchu všech, přinese větší užitek než ty naše uhoněné práce a možná nám i pomůže uspořádat priority a čas tak, že to bude k radosti naší i Boží. A kdy budeme pracovat? Je potřeba i odpočívat, a tehdy možná přidáme i nějakou tu modlitbu. AR Stránka 4

5 Pohled do dávné minulosti - s trochou humoru na prázdniny a dovolenou Oznamuje se láskám vašim - paběrky ze starších vyhlášek kostelních. V letech psal "Pořádek služeb Božích" v kostele u Panny Marie ve Strážnici tehdejší administrátor P. Anselm Novák O. Sch. Piar. Do knihy si doslovně zapisoval, co mu lidé hlásili a samozřejmě i to, co hodlal sdělit sám. Vždy začínal stejně : Oznamuje se láskám vašim. Ohlášky jsou psány velmi názorně a jasně ukazují, jak si tehdy lidé cenili i velmi drobných předmětů. Současně vyvolávají vzpomínky na venkovský život před sto padesáti lety, který se v porovnání s dnešním podstatně změnil. Ale něco nám přece jen zůstalo... Oznamuje se tedy láskám vašim že: Strážnické paní švýcarce se ztratilo pět húsat. Kdo by o nich věděl, žádá se laskavě, aby to ohlásil na faře. Na trhu ve Veselí se našel šátek s několika groši, kdožby jej ztratil, ať se ohlásí na faře. Na zdejší faře jest nalezena halena, kdo se může prokázat, že mu náleží, nechť se přihlásí na faře. Komusi se zaběhla ovce, je k doptání ve Strážnici č. 12. Dnes při študentské mši svaté zůstaly v jedné lavici ležet modlící knížky a jeden šátek. Kdož by je měl, žádá se pro spravedlivost křesťanskou, aby je vrátil do kostela. Jestli by kdo nějakého městského chlapce asi devítiletého někde se potulovati viděl, žádá se uctivě, aby to při zdejší faře oznámil. Nejvíce ztrát hlásili sousedi - rolníci ze Strážnice i z okolí: jistý člověk ztratil železné vidle, jiný motyku, nebo na cestě ze Strážnice k Petrovu hrubou bečku i s košatinou z vozu. Ani ženské si nedávaly pozor a v zapomenutosti přišly o všelicos - na cestě do Petrova ztratila jedna židovka červený šátek, jistá služebná osoba ztratila při cestě do Rohatce koš a v něm 7 zlatých stříbra a list zvaný revers na 40 zlatých stříbra. Kdož by je našel, žádá se laskavě, aby je vrátil. Také páni byli odjakživa roztržití a zapomenutí - a tak jistý člověk ztratil tento týden, jda z rynku, pečátko drahými kameny vykládané, jiný tašku na psaní, v kteréž byl pas, karta a břitva... Jistý pán ztratil stříbrnou pikslu na cestě ze Strážnice do Rohatce. Jméno Drobník je na ní vyryté. Kdož by ji našel, ať ji odevzdá na okresní úřad, obdrží platnou odměnu. Velmi důrazně dorážel P. Anselm na nepoctivého, ale ne na neznámého nálezce zlatého křížku: Jistá paní ztratila (v neděli před Sv. Duchem 1859) svěcený zlatý křížek na cestě z Nové ulice do Starého města. Nutno zdůraznit, že tento křížek byl již jedenkrát ohlašovaný. Pro křesťanskou spravedlnost žádá se ten člověk, který není ani žid ani pohan, nýbrž křesťan, a který, když z kostela šel, tento křížek našel, aby jej vrátil. Přitom se tomu křesťanu na srdce klade, že ten, kdo nalezenou věc nevrátí, má tak veliký hřích, jako by ji Stránka 5

6 ukradl. A ukradený Kristus mu žádné požehnání nedá, nýbrž jenom trest přinese. A konečně, takový křestan od Boha odpuštění svých hříchů nikdy nedosáhne, až nalezenou věc vrátí - jak Písmo svaté zkrátka dokládá: zloději nepříjdou do nebe. Pakliže by po dnešních vyhláškách ještě někdo něco chtěl, nebo se mu něco nezdálo, ať to nezveřejňuje ve všeobecnosti, ale přijde za mnou na faru na besedu. Z rodinného archivu svého stařečka Martina Můčky, dlouholetého kostelníka kostela Panny Marie ve Strážnici převzala a upravila Anna Budinská Prožili jsme slavnost Božího Těla i Noc kostelů Stránka 6

7 Stránka 7

8 Informace a) během prázdnin budou zrušeny veřejné hodiny na faře; kontaktujte nás ve všední dny přímo po mších sv., b) během prázdnin platí prázdninový rozpis mší sv.; podrobný rozpis je v dnešním Na cestu; na případné změny budeme upozorňovat v nedělních ohláškách; během prázdnin se bude konat pondělní večerní adorace u P. Marie, c) rodiče budoucích prvňáčků si v sakristii mohou vyzvednout přihlášku do náboženství; přihlášku hoďte do poštovní schránky na faře. V sobotu 11. července se koná pouť veselského děkanátu u Sv. Antonínka na Blatnické hoře - za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Přesné informace budou na pozvánce ve vývěskách našich kostelů a ve farních ohláškách. Autobus pojede - Radějov - 13,30hod., Petrov 13.45hod., Strážnice Skal. brána 13.50hod., Dolina 13.55hod., Flag 14.00hod. Cena 50,-Kč, zaplatíte v autobuse, přihlašovat se budete v sakristii. Farní poutní zájezd na Sv. Hostýn se uskuteční v měsíci září, datum bude upřesněno v zářijovém čísle našeho časopisu a na pozvánkách. Zájezd Matice svatoantonínské na Valašsko Již tradiční srpnový poutní a poznávací zájezd Matice svatoantonínské se uskuteční v sobotu 8.srpna. Pojedeme zase na Valašsko - tentokrát nás pozval P. Petr Dujka, farář Dolní Bečva. Přesný program bude na pozvánce ve vývěskách. Cena 350,- Kč, zaplatíte v autobuse, přihlásíte se u paní Budinské, důvěrnice Matice svatoantonínské. Stránka 8

9 Misijní pomoc Prodej misijních kalendářů za 250,- Kč. Celý Váš příspěvek se použije na nákup zařízení přístavby dětského domu Nová přítomnost v Indickém Bijapuru. Tyto děti jsou nakaženy virem HIV, nemají příležitost studovat a trpí chudobou. Dětský dům provozuje místní řád Jezuitů. Kalendáře si můžete zakoupit v sakristii v kostele Panny Marie ve Strážnici. Další informace u V. Studénky. Oznam pre chlapov z farnosti Milí chlapi, otcovia, kamarádi, počasie nám v lete bude iste priať, a tak sme sa dohodli, že sa na modlidby otcov budeme cez celé prázdniny stretávať na záhrade sv. Martina vedľa fary. Čas stretnutí sa nemení, schádzame sa každý pondelok od Ak by bolo počasie nepriaznivé, tak ako obvykle je stretnutie M.O. v klube centra pre rodinu nad telocvičnou ZŠ Marie Kudeříkové. Na záhrade to bude v lete ako vždy ale zaujímavejšie, po vzájomnej dohode si urobíme po modlení táborák, grilovačku apod i pre naše manželky a deti. Tak sa na Vás tešíme. Do videnia v pondelky na záhrade sv. Martina.. Marián Úklid kostela Panny Marie Úklid kostela sv. Martina Čtvrtek skupina č Kurucová L. pátek po ranní mši sv. Čtvrtek skupina č. 1 - Adamcová M. skupina č. 5 Marie Můčková Čtvrtek skupina č. 2 - Blatová A. Čtvrtek skupina č. 3 - Haraštová M. sobota skupina č. 6 Středa skupina č. 5 - Stehlíková J. (mytí lavic) Andělka Můčková Čtvrtek skupina č. 4 - Svobodová M. Čtvrtek skupina č. 6 - Mašková A., sobota 8.8. skupina č. 7 skupina č. 7 - Rybecká A. (mytí oken) Irena Příkazká Čtvrtek skupina č. 8 - Hrachovská B. Čtvrtek skupina č. 9 - Šašinková M. sobota skupina č. 8 Čtvrtek skupina č Kurucová L. Růžena Neumannová Úklid je ve čtvrtek po večerní mši. V sobotu v 8 hod zvoňte na faře kvůli otevření kostela. Poděkování Otci Lukášovi Chceme touto cestou poděkovat Otci Lukášovi za to, že pro nás dělá setkávání seniorů ve spolkovém domě Cyrilometodějské jednoty. Otec Lukáš má pro nás vždy připravený zajímavý program. Vážíme si toho, že nám dává svůj čas a že mu na nás záleží. Otče, Pán Bůh zaplať! Těšíme se na další setkávání. Senioři ze Strážnice Stránka 9

10 Orel jednota Strážnice Vás zve V neděli 26. července 2015 plánuje Orel jednota Strážnice, jako každoročně závody kol, koloběžek, tříkolek a všeho, co má kola a je bez motoru. Akce se uskuteční v ulici Staré město. Zápis v 15.30, první start v hodin. Startovné 20 Kč. Přilby s sebou. Věk nerozhoduje. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás. PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIPRAVUJEME TYTO KROUŽKY: Cvičení rodičů s dětmi, Demižonek, Demižon, Fotbal a fotbalové dovednosti, Historický šerm od 12 let, Kreativní tanec, Mažoretky, Lakros, Výtvarný kroužek. Všechny akce i kroužky budou podrobně uvedeny na plakátcích. VŠEM ČLENŮM ORLA A ČTENÁŘŮM FARNÍHO ČASOPISU PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY A KRÁSNOU DOVOLENOU K OZDRAVENÍ DUŠEVNÍCH I TĚLESNÝCH SIL. STRÁŽNICKÝ POHÁDKOVÝ LES 23.SRPNA OD 14HODIN Rodinné centrum o.s. Strážnice ZVEME VÁS NA: VE STRÁŽNICKÉM PARKU /NA OSTRŮVKU/ S DOPROVODNÝM PROGRAMEM Pohádková stanoviště-soutěže- zajímaví hosté-kejklířská vystoupení,občerstvení aj. RODINNÉ CENTRUM STRÁŽNICE ve spolupráci s NÚLK,MĚSTEM STRÁŽNICE,KD A SPONZORY PRÁZDNINOVÝ PROGRAM V KLUBOVNĚ RODINNÉHO CENTRA bude aktuálně ke zhlédnutí na nástěnkách a na facebooku! Kontakt: PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ PRÁZDNINY Stránka 10

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Využití Tříkrálové sbírky V Tříkrálové sbírce jsme v uplynulém roce vykoledovali celkem Kč, z toho použitelných pro naši Charitu po navýšení CHČR bylo Kč. Tuto částku jsme po schválení Arcidiecézní charitou Olomouc a Radou strážnické charity použili na následující záměry: 1). Zlepšení hygienických podmínek pečovatelské služby a služby osobní asistence = Kč (šatní skříňky Kč, pracovní oblečení a obuv Kč. 2). Přímá sociální pomoc potřebným = Kč. Podpořeno z tohoto záměru bylo celkem 19 osob, z toho 3 osoby bydlící mimo působnost naší Charity. Těmto třem osobám byla poskytnuta pomoc ve výši Kč na cestovní lístek + základní potraviny. V rámci regionu naší působnosti (tj. obcí, kde konáme Tříkrálovou sbírku) bylo podpořeno 11 osob a případně i jejich rodinných příslušníků ze Strážnice, 4 osoby byly z Petrova a 1 z Radějova. Celková výše podpory pro uvedené osoby činila Kč. 3) Podpora činnosti osob se zdravotním postižením = Kč. Jednalo se o podporu činnosti našich chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením, v nichž v současnosti pracuje cca 40 osob. Z přidělené částky byly zakoupeny 3 ks šicích strojů v souhrnné částce 68 tis. Kč, barevná tiskárna za 10 tis. Kč, lis na dřevo za 13,5 tis. Kč, za částku 13 tis. Kč regály a police do skladu, dále průmyslový vysavač a kompresor za 8,5 tis. Kč. Zbývající částka byla použita na zakoupení rychlosvěreky a drobný materiál. 4) Nákup jídlonosičů pro klienty CHPS = Kč. Jednalo se o nákup 25 kusů nerezových jídlonosičů s termoobalem, které zapůjčujeme našim uživatelům, kterým vozíme stravu. 5). Humanitární pomoc pro Ukrajinu = Kč. Uvedenou částku jsme zaslali na charitní sbírkový humanitární účet. S uvedeným využitím Tříkrálové sbírky byla dne seznámena Rada strážnické charity, která toto využití schválila a rovněž schválila využití prostředků z letošní Tříkrálové sbírky, kdy plánujeme 50 tis. Kč opět použít na Přímou sociální pomoc a 180 tis Kč na podporu našich chráněných dílen. Stránka 11

12 Nejen pro děti Když sluníčko ráno vyjde, srdce blahem poskočí. Do práce se všichni dejme, služme Pánu s radostí! Lásku, radost, na vše strany dávejme, lásku, radost, všem rozdávejme! Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Stránka 12

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014 Duchovní slovo Každý z nás nějak plánuje (nebo už má naplánované) prázdninové měsíce. Dovolená, rodinný výlet, tábor pro děti apod. Každý z nás má právo na

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

2. a 3. června budeme prožívat druhé výročí: 380 let příchodu piaristů do českých zemí. Už dnes přípravy tohoto výročí svěřuji vašim modlitbám.

2. a 3. června budeme prožívat druhé výročí: 380 let příchodu piaristů do českých zemí. Už dnes přípravy tohoto výročí svěřuji vašim modlitbám. ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XI., únor 2011 Duchovní slovo V neděli 6. února budeme prožívat 378. výročí příchodu piaristů do Strážnice. Tohoto dne roku 1633 první piaristé začali žít a pracovat uprostřed

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014 Poprvé Pána Ježíše ve Svátosti Oltářní přijali v Petrově: Štěpán Hudeček, Kateřina Klásková, Karolína Konečná, Hana Marečková, Matúš Martinek, Lenka Tomšejová

Více

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., duben 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., duben 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., duben 2015 Velikonoční obřady ve Strážnici Zelený čtvrtek (2. dubna): 18.30 mše sv. na památku Poslední večeře Tichá adorace v Getsemanské zahradě do 21.00 Velký pátek

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., říjen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., říjen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., říjen 2014 Duchovní slovo Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií rozjímat

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více