Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí 29. 6. 2015"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., 7 a 8/ 2015 Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice P. Marie Strážnice sv.martin Petrov Radějov Foto ze slavnosti Božího Těla jk- Stránka 1

2 Duchovní slovo Opět stojíme na prahu prázdnin. Končíme školní rok, končíme první pololetí letošního roku. Máme příležitost poděkovat Pánu Bohu za vše, co jsme s Jeho pomocí za tuto dobu vykonali pro druhé, pro naše rodiny, známé, pro lokální společnost a farnost. Každý náš dobrý skutek je důkazem, že jsme schopní překonat naši neochotu, naši slabost a obětovat se pro druhé. A pokud cítíme, že jsme toho mohli vykonat o něco víc, prosme Pána, ať nám dopřeje milost obětavé lásky. Začíná čas dovolených, táborů, čas, který budeme chtít využít na odpočinek, a také to bude pro nás příležitost k poděkování Pánu za dar stvoření. Během prázdninových cest pamatujme na modlitbu, nedělní bohoslužbu, zpověď, dobrou křesťanskou literaturu. Už dnes vás chceme pozvat k účasti (a pozvat k pomoci během připrav) na letošní strážnické pouti Nanebevzetí Panny Marie ( srpna); podrobný program pouti bude v ohláškách a na plakátech. Dá-li Pán, v srpnu uvítáme v našich farnostech nového kněze a spolubratra v naší piaristické komunitě; na žádost naší komunity a na vlastní přání, podle rozhodnutí představených řádu, se k nám do Strážnice (a do Petrova a Radějova) vrátí otec Robert Kalbarczyk. Ať vás Pán chrání na vašich prázdninových cestách a my vás budeme doprovázet naší modlitbou. Vaši piaristé Jacek a Lukáš. K zamyšlení Jeden profesor položil kdysi svým žákům následující otázku: "Stvořil Bůh všechno, co existuje?" "Ano, to udělal!" odpověděl jeden z nich. "Bůh všechno stvořil?" "Ano, pane profesore!" "Takže Bůh stvořil i zlo. Jelikož zlo existuje... tudíž Bůh je zlý." Po vyvození tohoto závěru žák zmlkl. Profesor byl sám se sebou spokojený. Opět se mu podařilo dokázat, že víra v Boha pochází z mýtu. Jenomže o slovo se přihlásil další žák. "Můžu vám položit otázku?" "Samozřejmě," odpověděl profesor. "Existuje zima?" "Jistě že existuje. Copak vám nikdy nebyla zima?" "Řekl bych, pane profesore, že zima existuje. Podle fyzikálního zákona je zima ve skutečnosti nepřítomnost tepla... Mohu vám položit další otázku, pane profesore?" "Ale jistě." "Existuje tma?" "Samozřejmě že existuje!" odpověděl podrážděně profesor. "Promiňte, ale tma je ve skutečnosti jen absencí světla." Nakonec se mladík zeptal rozčíleného profesora: "Pane profesore, existuje zlo?" "No jistě! S jeho projevy se bohužel setkáváme každý den." "To vaše zlo neexistuje, pane profesore, nebo přinejmenším neexistuje samo o sobě. Zlo je slovo, které vytvořil člověk, aby popsal nepřítomnost Boha. Zlo je to, k čemu dochází, když člověk nemá ve svém srdci Boží lásku. Je to jako zima, která nastává, když není teplo, nebo tma, která nadchází, když není žádné světlo." Tento moudrý a vnímavý mladý muž se později stal jedním z největších učenců všech dob. Jmenoval se Albert Einstein. Z knihy Tváří v tvář utrpení Stránka 2

3 Úmysly apoštolátu modlitby ČERVENEC 1. Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká podoba lásky. 2. Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti. 3. Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti. SRPEN 1. Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným. 2. Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů. 3. Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti. Společenská kronika V srpnu vzpomeneme ve svých modlitbách sedmého výročí úmrtí bývalého duchovního správce strážnické farnosti P. Jaroslava Joška. Pocházel z Buchlovic, u nás působil v letech Zemřel 29. srpna 2008, pochovaný je na hřbitově v Sudoměřicích. Ježíši, Králi nebe a země, popřej mu místa v království svém. Z farnosti a já prosím: NECHME ZVONY ZNÍT! Zvon je jednou z mála vzácných památek, která každého člověka doprovází nepřetržitě v den všední i sváteční, při práci i slavnosti. K srdci lidskému promlouvá vždy řečí vítanou a dobrou. Římskokatolická farnost Panny Marie ve Strážnici vyhlásila v době od 8. března 2015 do 8. června 2015 veřejnou sbírku na opravu zvonů v kostele Panny Marie a na Bílé věži u kostela svatého Martina. Celkový výtěžek této sbírky činil Kč. Děkujeme všem, kteří touto cestou přispěli na opravy našich zvonů, a také děkujeme všem, u nichž byly pokladničky umístěny. Do podzimu je plánováno dokončit druhou etapu oprav zvonů. Zvon sv. Josefa v kostele Panny Marie a zvon sv. Antonína na Bílé věži u kostela sv. Martina. Děkujeme za každý Váš finanční dar! Stránka 3

4 Příspěvky farníků Dívejme se očima Začínají prázdniny, doba dovolených i většího volna. V našem městě se objevuje spousta lidí, kteří se pohybují na elektrických kolech a vozících. I do našich kostelů jsou pro tyto lidi velké schodky. U kostela sv. Martina je umístěný nájezd. U Panny Marie je však potřeba tento nájezd umísťovat. Prosím všechny zdravější a mladší farníky, aby se dívali očima a pomáhali těmto méně mobilním lidem. Nic se nám nestane, když nájezd, v případě potřeby, umístíme ke schodku. Pak jej po mši sv. uklidíme. Myslím, že tímto malým gestem uděláme velké věci a ukážeme světu, že křesťané se umí chovat trošku jinak než ostatní bezohlední lidé. Také si myslím, že se nám nic nestane, když nabídneme pomocnou ruku lidem před obchodem či lékárnou. Nevěřili byste, jak potěší jejich spokojený pohled a upřímné děkuji. Zkusme se aspoň o prázdninách těmto věcem věnovat. Pamatujme na to, že i my můžeme potřebovat pomoc druhých. Vzpomeňme si na to, když jsme jeli s dítětem v kočárku, jakou jsme měli radost, když nám někdo pomohl zvednout jej do vlaku, či autobusu, aniž bychom jej o to požádali. Děkuji Marie Spěcháme? Všichni máme stále hodně starostí, málo času, všechno chceme stihnout. Nějak se nám to ale nedaří. Čím to je? V červnový pátek byla slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dalo by se očekávat, že v kostele bude hodně lidí nebo alespoň o hodně více, než ve všední den. Až tak slavné to ale nebylo. Chyběli mi tam i někteří, co jinak chodí na mši sv. ve všední den. Možná byli jinde. Někteří, se kterými jsem se potkala, říkali, že byli na mši v týdnu a tak si v pátek dali volno. Když jsem vzpomněla, že byla slavnost..., odpověď- zapomněli. Ale jedeš zítra na Antoníček? - otázka pro mě. Ne nejedu. Nějak nám to nevychází. Ale je taky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, fatimský den v Petrově nebo v Žarošicích. Aha. Tak si říkám - co vlastně při ohláškách posloucháme? Nemáme nějak přeházené hodnoty? Neděláme zbytečnosti a na to důležitější pak zapomínáme? Osvědčil se mi malý kalendář a tam si zapisuji vše, co je potřeba, i svátky apod.. Jenže taky se někdy zapomenu podívat do kalendáře. Asi jde o to, čím srdce zrovna přetéká. A ještě něco málo k modlitbě. Vždycky jsem si myslela, že starší důchodci, pokud jsou svěží mysli i těla a zrovna se nestarají o malá vnoučata nebo pravnoučata, mají více času na modlitbu růžence. Jaké však bylo moje překvapení, když při řeči o růženci byla odpověď, že oni se modlí růženec, každý den se modlí desátek živého růžence. Tak nevím, jak to s tím růžencem udělat. Kdy na něj bude dost času? Rodiče jezdí do práce, vracejí se až k večeru. Mladší důchodci hlídají vnoučata... Tak snad bude nejlepší modlit se tak, jak to kdo zvládne. Každá dobře prožitá modlitba a mše svatá bude jistě ku prospěchu všech, přinese větší užitek než ty naše uhoněné práce a možná nám i pomůže uspořádat priority a čas tak, že to bude k radosti naší i Boží. A kdy budeme pracovat? Je potřeba i odpočívat, a tehdy možná přidáme i nějakou tu modlitbu. AR Stránka 4

5 Pohled do dávné minulosti - s trochou humoru na prázdniny a dovolenou Oznamuje se láskám vašim - paběrky ze starších vyhlášek kostelních. V letech psal "Pořádek služeb Božích" v kostele u Panny Marie ve Strážnici tehdejší administrátor P. Anselm Novák O. Sch. Piar. Do knihy si doslovně zapisoval, co mu lidé hlásili a samozřejmě i to, co hodlal sdělit sám. Vždy začínal stejně : Oznamuje se láskám vašim. Ohlášky jsou psány velmi názorně a jasně ukazují, jak si tehdy lidé cenili i velmi drobných předmětů. Současně vyvolávají vzpomínky na venkovský život před sto padesáti lety, který se v porovnání s dnešním podstatně změnil. Ale něco nám přece jen zůstalo... Oznamuje se tedy láskám vašim že: Strážnické paní švýcarce se ztratilo pět húsat. Kdo by o nich věděl, žádá se laskavě, aby to ohlásil na faře. Na trhu ve Veselí se našel šátek s několika groši, kdožby jej ztratil, ať se ohlásí na faře. Na zdejší faře jest nalezena halena, kdo se může prokázat, že mu náleží, nechť se přihlásí na faře. Komusi se zaběhla ovce, je k doptání ve Strážnici č. 12. Dnes při študentské mši svaté zůstaly v jedné lavici ležet modlící knížky a jeden šátek. Kdož by je měl, žádá se pro spravedlivost křesťanskou, aby je vrátil do kostela. Jestli by kdo nějakého městského chlapce asi devítiletého někde se potulovati viděl, žádá se uctivě, aby to při zdejší faře oznámil. Nejvíce ztrát hlásili sousedi - rolníci ze Strážnice i z okolí: jistý člověk ztratil železné vidle, jiný motyku, nebo na cestě ze Strážnice k Petrovu hrubou bečku i s košatinou z vozu. Ani ženské si nedávaly pozor a v zapomenutosti přišly o všelicos - na cestě do Petrova ztratila jedna židovka červený šátek, jistá služebná osoba ztratila při cestě do Rohatce koš a v něm 7 zlatých stříbra a list zvaný revers na 40 zlatých stříbra. Kdož by je našel, žádá se laskavě, aby je vrátil. Také páni byli odjakživa roztržití a zapomenutí - a tak jistý člověk ztratil tento týden, jda z rynku, pečátko drahými kameny vykládané, jiný tašku na psaní, v kteréž byl pas, karta a břitva... Jistý pán ztratil stříbrnou pikslu na cestě ze Strážnice do Rohatce. Jméno Drobník je na ní vyryté. Kdož by ji našel, ať ji odevzdá na okresní úřad, obdrží platnou odměnu. Velmi důrazně dorážel P. Anselm na nepoctivého, ale ne na neznámého nálezce zlatého křížku: Jistá paní ztratila (v neděli před Sv. Duchem 1859) svěcený zlatý křížek na cestě z Nové ulice do Starého města. Nutno zdůraznit, že tento křížek byl již jedenkrát ohlašovaný. Pro křesťanskou spravedlnost žádá se ten člověk, který není ani žid ani pohan, nýbrž křesťan, a který, když z kostela šel, tento křížek našel, aby jej vrátil. Přitom se tomu křesťanu na srdce klade, že ten, kdo nalezenou věc nevrátí, má tak veliký hřích, jako by ji Stránka 5

6 ukradl. A ukradený Kristus mu žádné požehnání nedá, nýbrž jenom trest přinese. A konečně, takový křestan od Boha odpuštění svých hříchů nikdy nedosáhne, až nalezenou věc vrátí - jak Písmo svaté zkrátka dokládá: zloději nepříjdou do nebe. Pakliže by po dnešních vyhláškách ještě někdo něco chtěl, nebo se mu něco nezdálo, ať to nezveřejňuje ve všeobecnosti, ale přijde za mnou na faru na besedu. Z rodinného archivu svého stařečka Martina Můčky, dlouholetého kostelníka kostela Panny Marie ve Strážnici převzala a upravila Anna Budinská Prožili jsme slavnost Božího Těla i Noc kostelů Stránka 6

7 Stránka 7

8 Informace a) během prázdnin budou zrušeny veřejné hodiny na faře; kontaktujte nás ve všední dny přímo po mších sv., b) během prázdnin platí prázdninový rozpis mší sv.; podrobný rozpis je v dnešním Na cestu; na případné změny budeme upozorňovat v nedělních ohláškách; během prázdnin se bude konat pondělní večerní adorace u P. Marie, c) rodiče budoucích prvňáčků si v sakristii mohou vyzvednout přihlášku do náboženství; přihlášku hoďte do poštovní schránky na faře. V sobotu 11. července se koná pouť veselského děkanátu u Sv. Antonínka na Blatnické hoře - za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Přesné informace budou na pozvánce ve vývěskách našich kostelů a ve farních ohláškách. Autobus pojede - Radějov - 13,30hod., Petrov 13.45hod., Strážnice Skal. brána 13.50hod., Dolina 13.55hod., Flag 14.00hod. Cena 50,-Kč, zaplatíte v autobuse, přihlašovat se budete v sakristii. Farní poutní zájezd na Sv. Hostýn se uskuteční v měsíci září, datum bude upřesněno v zářijovém čísle našeho časopisu a na pozvánkách. Zájezd Matice svatoantonínské na Valašsko Již tradiční srpnový poutní a poznávací zájezd Matice svatoantonínské se uskuteční v sobotu 8.srpna. Pojedeme zase na Valašsko - tentokrát nás pozval P. Petr Dujka, farář Dolní Bečva. Přesný program bude na pozvánce ve vývěskách. Cena 350,- Kč, zaplatíte v autobuse, přihlásíte se u paní Budinské, důvěrnice Matice svatoantonínské. Stránka 8

9 Misijní pomoc Prodej misijních kalendářů za 250,- Kč. Celý Váš příspěvek se použije na nákup zařízení přístavby dětského domu Nová přítomnost v Indickém Bijapuru. Tyto děti jsou nakaženy virem HIV, nemají příležitost studovat a trpí chudobou. Dětský dům provozuje místní řád Jezuitů. Kalendáře si můžete zakoupit v sakristii v kostele Panny Marie ve Strážnici. Další informace u V. Studénky. Oznam pre chlapov z farnosti Milí chlapi, otcovia, kamarádi, počasie nám v lete bude iste priať, a tak sme sa dohodli, že sa na modlidby otcov budeme cez celé prázdniny stretávať na záhrade sv. Martina vedľa fary. Čas stretnutí sa nemení, schádzame sa každý pondelok od Ak by bolo počasie nepriaznivé, tak ako obvykle je stretnutie M.O. v klube centra pre rodinu nad telocvičnou ZŠ Marie Kudeříkové. Na záhrade to bude v lete ako vždy ale zaujímavejšie, po vzájomnej dohode si urobíme po modlení táborák, grilovačku apod i pre naše manželky a deti. Tak sa na Vás tešíme. Do videnia v pondelky na záhrade sv. Martina.. Marián Úklid kostela Panny Marie Úklid kostela sv. Martina Čtvrtek skupina č Kurucová L. pátek po ranní mši sv. Čtvrtek skupina č. 1 - Adamcová M. skupina č. 5 Marie Můčková Čtvrtek skupina č. 2 - Blatová A. Čtvrtek skupina č. 3 - Haraštová M. sobota skupina č. 6 Středa skupina č. 5 - Stehlíková J. (mytí lavic) Andělka Můčková Čtvrtek skupina č. 4 - Svobodová M. Čtvrtek skupina č. 6 - Mašková A., sobota 8.8. skupina č. 7 skupina č. 7 - Rybecká A. (mytí oken) Irena Příkazká Čtvrtek skupina č. 8 - Hrachovská B. Čtvrtek skupina č. 9 - Šašinková M. sobota skupina č. 8 Čtvrtek skupina č Kurucová L. Růžena Neumannová Úklid je ve čtvrtek po večerní mši. V sobotu v 8 hod zvoňte na faře kvůli otevření kostela. Poděkování Otci Lukášovi Chceme touto cestou poděkovat Otci Lukášovi za to, že pro nás dělá setkávání seniorů ve spolkovém domě Cyrilometodějské jednoty. Otec Lukáš má pro nás vždy připravený zajímavý program. Vážíme si toho, že nám dává svůj čas a že mu na nás záleží. Otče, Pán Bůh zaplať! Těšíme se na další setkávání. Senioři ze Strážnice Stránka 9

10 Orel jednota Strážnice Vás zve V neděli 26. července 2015 plánuje Orel jednota Strážnice, jako každoročně závody kol, koloběžek, tříkolek a všeho, co má kola a je bez motoru. Akce se uskuteční v ulici Staré město. Zápis v 15.30, první start v hodin. Startovné 20 Kč. Přilby s sebou. Věk nerozhoduje. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás. PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIPRAVUJEME TYTO KROUŽKY: Cvičení rodičů s dětmi, Demižonek, Demižon, Fotbal a fotbalové dovednosti, Historický šerm od 12 let, Kreativní tanec, Mažoretky, Lakros, Výtvarný kroužek. Všechny akce i kroužky budou podrobně uvedeny na plakátcích. VŠEM ČLENŮM ORLA A ČTENÁŘŮM FARNÍHO ČASOPISU PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY A KRÁSNOU DOVOLENOU K OZDRAVENÍ DUŠEVNÍCH I TĚLESNÝCH SIL. STRÁŽNICKÝ POHÁDKOVÝ LES 23.SRPNA OD 14HODIN Rodinné centrum o.s. Strážnice ZVEME VÁS NA: VE STRÁŽNICKÉM PARKU /NA OSTRŮVKU/ S DOPROVODNÝM PROGRAMEM Pohádková stanoviště-soutěže- zajímaví hosté-kejklířská vystoupení,občerstvení aj. RODINNÉ CENTRUM STRÁŽNICE ve spolupráci s NÚLK,MĚSTEM STRÁŽNICE,KD A SPONZORY PRÁZDNINOVÝ PROGRAM V KLUBOVNĚ RODINNÉHO CENTRA bude aktuálně ke zhlédnutí na nástěnkách a na facebooku! Kontakt: PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ PRÁZDNINY Stránka 10

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Využití Tříkrálové sbírky V Tříkrálové sbírce jsme v uplynulém roce vykoledovali celkem Kč, z toho použitelných pro naši Charitu po navýšení CHČR bylo Kč. Tuto částku jsme po schválení Arcidiecézní charitou Olomouc a Radou strážnické charity použili na následující záměry: 1). Zlepšení hygienických podmínek pečovatelské služby a služby osobní asistence = Kč (šatní skříňky Kč, pracovní oblečení a obuv Kč. 2). Přímá sociální pomoc potřebným = Kč. Podpořeno z tohoto záměru bylo celkem 19 osob, z toho 3 osoby bydlící mimo působnost naší Charity. Těmto třem osobám byla poskytnuta pomoc ve výši Kč na cestovní lístek + základní potraviny. V rámci regionu naší působnosti (tj. obcí, kde konáme Tříkrálovou sbírku) bylo podpořeno 11 osob a případně i jejich rodinných příslušníků ze Strážnice, 4 osoby byly z Petrova a 1 z Radějova. Celková výše podpory pro uvedené osoby činila Kč. 3) Podpora činnosti osob se zdravotním postižením = Kč. Jednalo se o podporu činnosti našich chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením, v nichž v současnosti pracuje cca 40 osob. Z přidělené částky byly zakoupeny 3 ks šicích strojů v souhrnné částce 68 tis. Kč, barevná tiskárna za 10 tis. Kč, lis na dřevo za 13,5 tis. Kč, za částku 13 tis. Kč regály a police do skladu, dále průmyslový vysavač a kompresor za 8,5 tis. Kč. Zbývající částka byla použita na zakoupení rychlosvěreky a drobný materiál. 4) Nákup jídlonosičů pro klienty CHPS = Kč. Jednalo se o nákup 25 kusů nerezových jídlonosičů s termoobalem, které zapůjčujeme našim uživatelům, kterým vozíme stravu. 5). Humanitární pomoc pro Ukrajinu = Kč. Uvedenou částku jsme zaslali na charitní sbírkový humanitární účet. S uvedeným využitím Tříkrálové sbírky byla dne seznámena Rada strážnické charity, která toto využití schválila a rovněž schválila využití prostředků z letošní Tříkrálové sbírky, kdy plánujeme 50 tis. Kč opět použít na Přímou sociální pomoc a 180 tis Kč na podporu našich chráněných dílen. Stránka 11

12 Nejen pro děti Když sluníčko ráno vyjde, srdce blahem poskočí. Do práce se všichni dejme, služme Pánu s radostí! Lásku, radost, na vše strany dávejme, lásku, radost, všem rozdávejme! Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Stránka 12

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Slovo na cestu. Velké maličkosti

Slovo na cestu. Velké maličkosti Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014 Slovo na cestu A je to zase tady. Září a s ním nový školní, pro jiné akademický rok. Nejen pro školáky a pro studenty, ale

Více

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady... 2 2. Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc?... 3 3. Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství...

Více

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Když rozkvetou první jarní květy a vůní jara naplní se vzduch, tehdy je všem známo, že odešel již zimní duch. Všechno voní, bzučí, zpívá, sluníčko se na to dívá.

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království

Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království 6 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království (Mat 19,14) 2 ŽIVOT FARNOSTI V OBRAZECH FCHODOVINY

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 78 povolební 2008. S Marií v rozhovoru s Ježíšem

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 78 povolební 2008. S Marií v rozhovoru s Ježíšem Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 78 povolební 2008 S Marií v rozhovoru s Ježíšem Z obsahu Volby do pastorační rady Zprávy z farnosti Výročí

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více