Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí 29. 6. 2015"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., 7 a 8/ 2015 Prázdninový rozpis bohoslužeb Platí od pondělí neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice P. Marie Strážnice sv.martin Petrov Radějov Foto ze slavnosti Božího Těla jk- Stránka 1

2 Duchovní slovo Opět stojíme na prahu prázdnin. Končíme školní rok, končíme první pololetí letošního roku. Máme příležitost poděkovat Pánu Bohu za vše, co jsme s Jeho pomocí za tuto dobu vykonali pro druhé, pro naše rodiny, známé, pro lokální společnost a farnost. Každý náš dobrý skutek je důkazem, že jsme schopní překonat naši neochotu, naši slabost a obětovat se pro druhé. A pokud cítíme, že jsme toho mohli vykonat o něco víc, prosme Pána, ať nám dopřeje milost obětavé lásky. Začíná čas dovolených, táborů, čas, který budeme chtít využít na odpočinek, a také to bude pro nás příležitost k poděkování Pánu za dar stvoření. Během prázdninových cest pamatujme na modlitbu, nedělní bohoslužbu, zpověď, dobrou křesťanskou literaturu. Už dnes vás chceme pozvat k účasti (a pozvat k pomoci během připrav) na letošní strážnické pouti Nanebevzetí Panny Marie ( srpna); podrobný program pouti bude v ohláškách a na plakátech. Dá-li Pán, v srpnu uvítáme v našich farnostech nového kněze a spolubratra v naší piaristické komunitě; na žádost naší komunity a na vlastní přání, podle rozhodnutí představených řádu, se k nám do Strážnice (a do Petrova a Radějova) vrátí otec Robert Kalbarczyk. Ať vás Pán chrání na vašich prázdninových cestách a my vás budeme doprovázet naší modlitbou. Vaši piaristé Jacek a Lukáš. K zamyšlení Jeden profesor položil kdysi svým žákům následující otázku: "Stvořil Bůh všechno, co existuje?" "Ano, to udělal!" odpověděl jeden z nich. "Bůh všechno stvořil?" "Ano, pane profesore!" "Takže Bůh stvořil i zlo. Jelikož zlo existuje... tudíž Bůh je zlý." Po vyvození tohoto závěru žák zmlkl. Profesor byl sám se sebou spokojený. Opět se mu podařilo dokázat, že víra v Boha pochází z mýtu. Jenomže o slovo se přihlásil další žák. "Můžu vám položit otázku?" "Samozřejmě," odpověděl profesor. "Existuje zima?" "Jistě že existuje. Copak vám nikdy nebyla zima?" "Řekl bych, pane profesore, že zima existuje. Podle fyzikálního zákona je zima ve skutečnosti nepřítomnost tepla... Mohu vám položit další otázku, pane profesore?" "Ale jistě." "Existuje tma?" "Samozřejmě že existuje!" odpověděl podrážděně profesor. "Promiňte, ale tma je ve skutečnosti jen absencí světla." Nakonec se mladík zeptal rozčíleného profesora: "Pane profesore, existuje zlo?" "No jistě! S jeho projevy se bohužel setkáváme každý den." "To vaše zlo neexistuje, pane profesore, nebo přinejmenším neexistuje samo o sobě. Zlo je slovo, které vytvořil člověk, aby popsal nepřítomnost Boha. Zlo je to, k čemu dochází, když člověk nemá ve svém srdci Boží lásku. Je to jako zima, která nastává, když není teplo, nebo tma, která nadchází, když není žádné světlo." Tento moudrý a vnímavý mladý muž se později stal jedním z největších učenců všech dob. Jmenoval se Albert Einstein. Z knihy Tváří v tvář utrpení Stránka 2

3 Úmysly apoštolátu modlitby ČERVENEC 1. Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká podoba lásky. 2. Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti. 3. Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti. SRPEN 1. Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným. 2. Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů. 3. Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti. Společenská kronika V srpnu vzpomeneme ve svých modlitbách sedmého výročí úmrtí bývalého duchovního správce strážnické farnosti P. Jaroslava Joška. Pocházel z Buchlovic, u nás působil v letech Zemřel 29. srpna 2008, pochovaný je na hřbitově v Sudoměřicích. Ježíši, Králi nebe a země, popřej mu místa v království svém. Z farnosti a já prosím: NECHME ZVONY ZNÍT! Zvon je jednou z mála vzácných památek, která každého člověka doprovází nepřetržitě v den všední i sváteční, při práci i slavnosti. K srdci lidskému promlouvá vždy řečí vítanou a dobrou. Římskokatolická farnost Panny Marie ve Strážnici vyhlásila v době od 8. března 2015 do 8. června 2015 veřejnou sbírku na opravu zvonů v kostele Panny Marie a na Bílé věži u kostela svatého Martina. Celkový výtěžek této sbírky činil Kč. Děkujeme všem, kteří touto cestou přispěli na opravy našich zvonů, a také děkujeme všem, u nichž byly pokladničky umístěny. Do podzimu je plánováno dokončit druhou etapu oprav zvonů. Zvon sv. Josefa v kostele Panny Marie a zvon sv. Antonína na Bílé věži u kostela sv. Martina. Děkujeme za každý Váš finanční dar! Stránka 3

4 Příspěvky farníků Dívejme se očima Začínají prázdniny, doba dovolených i většího volna. V našem městě se objevuje spousta lidí, kteří se pohybují na elektrických kolech a vozících. I do našich kostelů jsou pro tyto lidi velké schodky. U kostela sv. Martina je umístěný nájezd. U Panny Marie je však potřeba tento nájezd umísťovat. Prosím všechny zdravější a mladší farníky, aby se dívali očima a pomáhali těmto méně mobilním lidem. Nic se nám nestane, když nájezd, v případě potřeby, umístíme ke schodku. Pak jej po mši sv. uklidíme. Myslím, že tímto malým gestem uděláme velké věci a ukážeme světu, že křesťané se umí chovat trošku jinak než ostatní bezohlední lidé. Také si myslím, že se nám nic nestane, když nabídneme pomocnou ruku lidem před obchodem či lékárnou. Nevěřili byste, jak potěší jejich spokojený pohled a upřímné děkuji. Zkusme se aspoň o prázdninách těmto věcem věnovat. Pamatujme na to, že i my můžeme potřebovat pomoc druhých. Vzpomeňme si na to, když jsme jeli s dítětem v kočárku, jakou jsme měli radost, když nám někdo pomohl zvednout jej do vlaku, či autobusu, aniž bychom jej o to požádali. Děkuji Marie Spěcháme? Všichni máme stále hodně starostí, málo času, všechno chceme stihnout. Nějak se nám to ale nedaří. Čím to je? V červnový pátek byla slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dalo by se očekávat, že v kostele bude hodně lidí nebo alespoň o hodně více, než ve všední den. Až tak slavné to ale nebylo. Chyběli mi tam i někteří, co jinak chodí na mši sv. ve všední den. Možná byli jinde. Někteří, se kterými jsem se potkala, říkali, že byli na mši v týdnu a tak si v pátek dali volno. Když jsem vzpomněla, že byla slavnost..., odpověď- zapomněli. Ale jedeš zítra na Antoníček? - otázka pro mě. Ne nejedu. Nějak nám to nevychází. Ale je taky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, fatimský den v Petrově nebo v Žarošicích. Aha. Tak si říkám - co vlastně při ohláškách posloucháme? Nemáme nějak přeházené hodnoty? Neděláme zbytečnosti a na to důležitější pak zapomínáme? Osvědčil se mi malý kalendář a tam si zapisuji vše, co je potřeba, i svátky apod.. Jenže taky se někdy zapomenu podívat do kalendáře. Asi jde o to, čím srdce zrovna přetéká. A ještě něco málo k modlitbě. Vždycky jsem si myslela, že starší důchodci, pokud jsou svěží mysli i těla a zrovna se nestarají o malá vnoučata nebo pravnoučata, mají více času na modlitbu růžence. Jaké však bylo moje překvapení, když při řeči o růženci byla odpověď, že oni se modlí růženec, každý den se modlí desátek živého růžence. Tak nevím, jak to s tím růžencem udělat. Kdy na něj bude dost času? Rodiče jezdí do práce, vracejí se až k večeru. Mladší důchodci hlídají vnoučata... Tak snad bude nejlepší modlit se tak, jak to kdo zvládne. Každá dobře prožitá modlitba a mše svatá bude jistě ku prospěchu všech, přinese větší užitek než ty naše uhoněné práce a možná nám i pomůže uspořádat priority a čas tak, že to bude k radosti naší i Boží. A kdy budeme pracovat? Je potřeba i odpočívat, a tehdy možná přidáme i nějakou tu modlitbu. AR Stránka 4

5 Pohled do dávné minulosti - s trochou humoru na prázdniny a dovolenou Oznamuje se láskám vašim - paběrky ze starších vyhlášek kostelních. V letech psal "Pořádek služeb Božích" v kostele u Panny Marie ve Strážnici tehdejší administrátor P. Anselm Novák O. Sch. Piar. Do knihy si doslovně zapisoval, co mu lidé hlásili a samozřejmě i to, co hodlal sdělit sám. Vždy začínal stejně : Oznamuje se láskám vašim. Ohlášky jsou psány velmi názorně a jasně ukazují, jak si tehdy lidé cenili i velmi drobných předmětů. Současně vyvolávají vzpomínky na venkovský život před sto padesáti lety, který se v porovnání s dnešním podstatně změnil. Ale něco nám přece jen zůstalo... Oznamuje se tedy láskám vašim že: Strážnické paní švýcarce se ztratilo pět húsat. Kdo by o nich věděl, žádá se laskavě, aby to ohlásil na faře. Na trhu ve Veselí se našel šátek s několika groši, kdožby jej ztratil, ať se ohlásí na faře. Na zdejší faře jest nalezena halena, kdo se může prokázat, že mu náleží, nechť se přihlásí na faře. Komusi se zaběhla ovce, je k doptání ve Strážnici č. 12. Dnes při študentské mši svaté zůstaly v jedné lavici ležet modlící knížky a jeden šátek. Kdož by je měl, žádá se pro spravedlivost křesťanskou, aby je vrátil do kostela. Jestli by kdo nějakého městského chlapce asi devítiletého někde se potulovati viděl, žádá se uctivě, aby to při zdejší faře oznámil. Nejvíce ztrát hlásili sousedi - rolníci ze Strážnice i z okolí: jistý člověk ztratil železné vidle, jiný motyku, nebo na cestě ze Strážnice k Petrovu hrubou bečku i s košatinou z vozu. Ani ženské si nedávaly pozor a v zapomenutosti přišly o všelicos - na cestě do Petrova ztratila jedna židovka červený šátek, jistá služebná osoba ztratila při cestě do Rohatce koš a v něm 7 zlatých stříbra a list zvaný revers na 40 zlatých stříbra. Kdož by je našel, žádá se laskavě, aby je vrátil. Také páni byli odjakživa roztržití a zapomenutí - a tak jistý člověk ztratil tento týden, jda z rynku, pečátko drahými kameny vykládané, jiný tašku na psaní, v kteréž byl pas, karta a břitva... Jistý pán ztratil stříbrnou pikslu na cestě ze Strážnice do Rohatce. Jméno Drobník je na ní vyryté. Kdož by ji našel, ať ji odevzdá na okresní úřad, obdrží platnou odměnu. Velmi důrazně dorážel P. Anselm na nepoctivého, ale ne na neznámého nálezce zlatého křížku: Jistá paní ztratila (v neděli před Sv. Duchem 1859) svěcený zlatý křížek na cestě z Nové ulice do Starého města. Nutno zdůraznit, že tento křížek byl již jedenkrát ohlašovaný. Pro křesťanskou spravedlnost žádá se ten člověk, který není ani žid ani pohan, nýbrž křesťan, a který, když z kostela šel, tento křížek našel, aby jej vrátil. Přitom se tomu křesťanu na srdce klade, že ten, kdo nalezenou věc nevrátí, má tak veliký hřích, jako by ji Stránka 5

6 ukradl. A ukradený Kristus mu žádné požehnání nedá, nýbrž jenom trest přinese. A konečně, takový křestan od Boha odpuštění svých hříchů nikdy nedosáhne, až nalezenou věc vrátí - jak Písmo svaté zkrátka dokládá: zloději nepříjdou do nebe. Pakliže by po dnešních vyhláškách ještě někdo něco chtěl, nebo se mu něco nezdálo, ať to nezveřejňuje ve všeobecnosti, ale přijde za mnou na faru na besedu. Z rodinného archivu svého stařečka Martina Můčky, dlouholetého kostelníka kostela Panny Marie ve Strážnici převzala a upravila Anna Budinská Prožili jsme slavnost Božího Těla i Noc kostelů Stránka 6

7 Stránka 7

8 Informace a) během prázdnin budou zrušeny veřejné hodiny na faře; kontaktujte nás ve všední dny přímo po mších sv., b) během prázdnin platí prázdninový rozpis mší sv.; podrobný rozpis je v dnešním Na cestu; na případné změny budeme upozorňovat v nedělních ohláškách; během prázdnin se bude konat pondělní večerní adorace u P. Marie, c) rodiče budoucích prvňáčků si v sakristii mohou vyzvednout přihlášku do náboženství; přihlášku hoďte do poštovní schránky na faře. V sobotu 11. července se koná pouť veselského děkanátu u Sv. Antonínka na Blatnické hoře - za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Přesné informace budou na pozvánce ve vývěskách našich kostelů a ve farních ohláškách. Autobus pojede - Radějov - 13,30hod., Petrov 13.45hod., Strážnice Skal. brána 13.50hod., Dolina 13.55hod., Flag 14.00hod. Cena 50,-Kč, zaplatíte v autobuse, přihlašovat se budete v sakristii. Farní poutní zájezd na Sv. Hostýn se uskuteční v měsíci září, datum bude upřesněno v zářijovém čísle našeho časopisu a na pozvánkách. Zájezd Matice svatoantonínské na Valašsko Již tradiční srpnový poutní a poznávací zájezd Matice svatoantonínské se uskuteční v sobotu 8.srpna. Pojedeme zase na Valašsko - tentokrát nás pozval P. Petr Dujka, farář Dolní Bečva. Přesný program bude na pozvánce ve vývěskách. Cena 350,- Kč, zaplatíte v autobuse, přihlásíte se u paní Budinské, důvěrnice Matice svatoantonínské. Stránka 8

9 Misijní pomoc Prodej misijních kalendářů za 250,- Kč. Celý Váš příspěvek se použije na nákup zařízení přístavby dětského domu Nová přítomnost v Indickém Bijapuru. Tyto děti jsou nakaženy virem HIV, nemají příležitost studovat a trpí chudobou. Dětský dům provozuje místní řád Jezuitů. Kalendáře si můžete zakoupit v sakristii v kostele Panny Marie ve Strážnici. Další informace u V. Studénky. Oznam pre chlapov z farnosti Milí chlapi, otcovia, kamarádi, počasie nám v lete bude iste priať, a tak sme sa dohodli, že sa na modlidby otcov budeme cez celé prázdniny stretávať na záhrade sv. Martina vedľa fary. Čas stretnutí sa nemení, schádzame sa každý pondelok od Ak by bolo počasie nepriaznivé, tak ako obvykle je stretnutie M.O. v klube centra pre rodinu nad telocvičnou ZŠ Marie Kudeříkové. Na záhrade to bude v lete ako vždy ale zaujímavejšie, po vzájomnej dohode si urobíme po modlení táborák, grilovačku apod i pre naše manželky a deti. Tak sa na Vás tešíme. Do videnia v pondelky na záhrade sv. Martina.. Marián Úklid kostela Panny Marie Úklid kostela sv. Martina Čtvrtek skupina č Kurucová L. pátek po ranní mši sv. Čtvrtek skupina č. 1 - Adamcová M. skupina č. 5 Marie Můčková Čtvrtek skupina č. 2 - Blatová A. Čtvrtek skupina č. 3 - Haraštová M. sobota skupina č. 6 Středa skupina č. 5 - Stehlíková J. (mytí lavic) Andělka Můčková Čtvrtek skupina č. 4 - Svobodová M. Čtvrtek skupina č. 6 - Mašková A., sobota 8.8. skupina č. 7 skupina č. 7 - Rybecká A. (mytí oken) Irena Příkazká Čtvrtek skupina č. 8 - Hrachovská B. Čtvrtek skupina č. 9 - Šašinková M. sobota skupina č. 8 Čtvrtek skupina č Kurucová L. Růžena Neumannová Úklid je ve čtvrtek po večerní mši. V sobotu v 8 hod zvoňte na faře kvůli otevření kostela. Poděkování Otci Lukášovi Chceme touto cestou poděkovat Otci Lukášovi za to, že pro nás dělá setkávání seniorů ve spolkovém domě Cyrilometodějské jednoty. Otec Lukáš má pro nás vždy připravený zajímavý program. Vážíme si toho, že nám dává svůj čas a že mu na nás záleží. Otče, Pán Bůh zaplať! Těšíme se na další setkávání. Senioři ze Strážnice Stránka 9

10 Orel jednota Strážnice Vás zve V neděli 26. července 2015 plánuje Orel jednota Strážnice, jako každoročně závody kol, koloběžek, tříkolek a všeho, co má kola a je bez motoru. Akce se uskuteční v ulici Staré město. Zápis v 15.30, první start v hodin. Startovné 20 Kč. Přilby s sebou. Věk nerozhoduje. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás. PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIPRAVUJEME TYTO KROUŽKY: Cvičení rodičů s dětmi, Demižonek, Demižon, Fotbal a fotbalové dovednosti, Historický šerm od 12 let, Kreativní tanec, Mažoretky, Lakros, Výtvarný kroužek. Všechny akce i kroužky budou podrobně uvedeny na plakátcích. VŠEM ČLENŮM ORLA A ČTENÁŘŮM FARNÍHO ČASOPISU PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY A KRÁSNOU DOVOLENOU K OZDRAVENÍ DUŠEVNÍCH I TĚLESNÝCH SIL. STRÁŽNICKÝ POHÁDKOVÝ LES 23.SRPNA OD 14HODIN Rodinné centrum o.s. Strážnice ZVEME VÁS NA: VE STRÁŽNICKÉM PARKU /NA OSTRŮVKU/ S DOPROVODNÝM PROGRAMEM Pohádková stanoviště-soutěže- zajímaví hosté-kejklířská vystoupení,občerstvení aj. RODINNÉ CENTRUM STRÁŽNICE ve spolupráci s NÚLK,MĚSTEM STRÁŽNICE,KD A SPONZORY PRÁZDNINOVÝ PROGRAM V KLUBOVNĚ RODINNÉHO CENTRA bude aktuálně ke zhlédnutí na nástěnkách a na facebooku! Kontakt: PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ PRÁZDNINY Stránka 10

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Využití Tříkrálové sbírky V Tříkrálové sbírce jsme v uplynulém roce vykoledovali celkem Kč, z toho použitelných pro naši Charitu po navýšení CHČR bylo Kč. Tuto částku jsme po schválení Arcidiecézní charitou Olomouc a Radou strážnické charity použili na následující záměry: 1). Zlepšení hygienických podmínek pečovatelské služby a služby osobní asistence = Kč (šatní skříňky Kč, pracovní oblečení a obuv Kč. 2). Přímá sociální pomoc potřebným = Kč. Podpořeno z tohoto záměru bylo celkem 19 osob, z toho 3 osoby bydlící mimo působnost naší Charity. Těmto třem osobám byla poskytnuta pomoc ve výši Kč na cestovní lístek + základní potraviny. V rámci regionu naší působnosti (tj. obcí, kde konáme Tříkrálovou sbírku) bylo podpořeno 11 osob a případně i jejich rodinných příslušníků ze Strážnice, 4 osoby byly z Petrova a 1 z Radějova. Celková výše podpory pro uvedené osoby činila Kč. 3) Podpora činnosti osob se zdravotním postižením = Kč. Jednalo se o podporu činnosti našich chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením, v nichž v současnosti pracuje cca 40 osob. Z přidělené částky byly zakoupeny 3 ks šicích strojů v souhrnné částce 68 tis. Kč, barevná tiskárna za 10 tis. Kč, lis na dřevo za 13,5 tis. Kč, za částku 13 tis. Kč regály a police do skladu, dále průmyslový vysavač a kompresor za 8,5 tis. Kč. Zbývající částka byla použita na zakoupení rychlosvěreky a drobný materiál. 4) Nákup jídlonosičů pro klienty CHPS = Kč. Jednalo se o nákup 25 kusů nerezových jídlonosičů s termoobalem, které zapůjčujeme našim uživatelům, kterým vozíme stravu. 5). Humanitární pomoc pro Ukrajinu = Kč. Uvedenou částku jsme zaslali na charitní sbírkový humanitární účet. S uvedeným využitím Tříkrálové sbírky byla dne seznámena Rada strážnické charity, která toto využití schválila a rovněž schválila využití prostředků z letošní Tříkrálové sbírky, kdy plánujeme 50 tis. Kč opět použít na Přímou sociální pomoc a 180 tis Kč na podporu našich chráněných dílen. Stránka 11

12 Nejen pro děti Když sluníčko ráno vyjde, srdce blahem poskočí. Do práce se všichni dejme, služme Pánu s radostí! Lásku, radost, na vše strany dávejme, lásku, radost, všem rozdávejme! Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Stránka 12

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 4 číslo 8 srpen 2011 DOBRÁ VĚC

CHARITNÍ LISTY. ročník 4 číslo 8 srpen 2011 DOBRÁ VĚC CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 8 srpen 2011 DOBRÁ VĚC Dne 11. 7. 2011 proběhla na Městském úřadě Vsetín již po páté vernisáž k výstavní a prodejní akci s názvem DOBRÁ VĚC. K vidění

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 Prázdniny nejsou prázdné dny Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a studenti, ale nejen oni. Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha...

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha... PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 20.12.2013 od 9:30 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka program na vyčítání dat z karty řidiče 4 Novinka nový graf pro volbu Průběh dne 6 Novinka výběr vozidla v Autopůjčovně 8 Novinka výběr dodavatele

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Srdce farnosti ročník 2012

Srdce farnosti ročník 2012 Srdce farnosti ročník 2012 číslo 1 leden únor BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Zamyšlení na přelomu roku Na konci roku pokaždé zaznamenávám zvláštní jev. Proč tolik lidí, tolik

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE MARTiNOViNy mimořádné číslo říjen 2011 FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE Jako každoročně tak i letos je měsíc říjen více věnován modlitbě růžence, ke které nás zvláště

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Neděle 28. prosince 2014

Neděle 28. prosince 2014 Neděle 28. prosince 2014 Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí - po mši sv. Tříkrálová sbírka - prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku přijďte

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR SPOLEK BLESK WWW.SDRUZENIBLESK.CZ, 777 624 456 AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR Ahoj, tady jsou nové akce na letošní jaro a léto!!!

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více