-tato kniha stručně mapuje Ukrajinský konflikt od jeho počátku do dnešních dní s použitím materiálů nezávislých zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-tato kniha stručně mapuje Ukrajinský konflikt od jeho počátku do dnešních dní s použitím materiálů nezávislých zdrojů"

Transkript

1 Název: Bílá kniha -ukrajinský konflikt a neb: mimo informační embargo -tato kniha stručně mapuje Ukrajinský konflikt od jeho počátku do dnešních dní s použitím materiálů nezávislých zdrojů autoři: Michal Ulvr, Naďa Mikulášková, Daniel Solis, Jiří Vyvadil, Břetislav Olšer, Josef Skála a kolektiv (Knihu zpracoval na základě dodaných materiálů M. Ulvr, překlad bílé knihy Naďa Mikulášková) Obsah: Název: 1 autoři: 1 Předslov 3 O autorech: 5 Záladní představení moderní problematiky Ukrajiny: 8 Předešlé události vedoucí k vyhrocené situaci -Majdanu: 8 Majdanské události (S použitím poznámek europoslance Miroslava Ransdorfa): 12 Bílá kniha: 16 Majdan není jen jeden (Antifašistická federace): 17 Imperativy ruského rozcestí PhDr. Josef Skála, CSc. -historik, publicista a editor 22 Odstřelovači -neznámý původ 29 Očití svědci uvádějí, že (Bílá kniha): 29 Spekuluje se také, že byli odstřelováni levicoví aktivisté Majdanu, aby za (outsaider med ia): 30 Zabíjení pokračovalo. 32 A jaký je Majdan dnes? 34 A co si o tom myslí oficiální představitel samozvaného východního Sovětu Doněcké lidové republiky Pavel Gubarev? 37 Nacistické skupiny Maidanu (Československá antifašistická federace): 38 New York Times ve svých článcích výslovně připouští, že nacisté jsou v řadách milice bojující za připojení Ukrajiny k NATO a vedou tuto provokační kampaň:45 Nacismus podle etap (Boris Julin -přeloženo): 46 Jiří Vyvadil k současné situaci: 50 Diskriminace na základě etnických a lingvistických linek, xenofobie a agresivní nacionalismus a podněcování k rasismu (Bílá kniha): 51 Romské pogromy (ROMEA.CZ): 56 Dětská genocida (Mezinárodní dětský kříž): 59 Batalion 12 lettých dětí: 60

2 Naslouchejme Donbasským dětem: 61 Soukromé armády 61 Zahraniční nacisté v trestných praporech? 65 Kdo je kdo z Kyjevské vlády? Luc Michael -Belgický politolog: 67 Postoj Ruska v kontextu světové politiky USA? Břetislav Olšer: 68 USA a její válka -Jiří Vyvadil: 70 NATO a jeho manévry: 72 Ženevská dohoda vs. Skutečnost na současné Ukrajině (Bílá kniha): 74 Pavel Gubarev, lidový gubernátor Dopněcké lidové republiky k tomu dodává: 84 Zakarpatská Ukrajina (Bílá kniha): Porušení práva na svobodu projevu a názoru, včetně politických, zastrašování a únosy politických odpůrců, svědectví o násilnostech (Bílá kniha): 87 Intolerance z náboženských důvodů, včetně ohrožení Ukrajinské pravoslavné církve (Bílá kniha): 93 Omezení svobody sdělovacích prostředků a činnost novinářů (Daniel Solis): 94 Bílá kniha ve faktech: 96 Zákaz Komunistické strany (Bílá kniha): 101 Prohlášení KS Ukrajiny k jejímu rozpuštění: 103 Události na Krymu: 104 Připojení a anexe Ruské federace Krymu (Bílá kniha): 105 Sankce vůči Ruské federaci: 106 EU se dohodla 106 Proč se zavádí sankce proti Rusku? 107 Jiří Vyvadil Ať žijí sankce : 109 M. Ulvr: Sankce? Chyba západního světa Co je Svaz lidových republik (tzv. Novorossia) 112 Přejděme již k samotným událostem (Bílá kniha): 114 NWOO.org : Rusko bude vyšetřovat genocidu civilistů v Donbasu: 119 Útoky na Donbaskou a Luhanskou svrchovanost (Bílá kniha): Jmenuji se Boris. Boris Drišnakov. A bojuji na Ukrajině jako separatista. Proč? Prot ože to jinak nešlo. 122 Události v Oděse a katastrofa (Bílá kniha): 123 Tragédie v Oděse 2 května (Bílá kniha): 124 Židé (David Kolinger -praktikující karaitský judaismus): 130 Humanitární pomoc? (Naďa Mikulášková): 133 Jiří Vyvadil -humanitární konvoj, nebo invaze? Oboje schvaluji: 135 Letecká Katastrofa (free media, 136 Z historie sestřelování civilních letadel: 141 Jan Schneider o tom píše: 142 Ruben Jesajan : 148 Martin Koler, vojenský analitik k tomu dodává: 148 Příměří: nám přišla zpráva na Konec příměří? 153 OSN varuje před zabíjením a únosy na Ukrajině 154 V době příměří zmizely tanky: 154 DNR má v úmyslu vstoupit do post-sovětského bloku s Ruskou federací 154 Starosta Záporoží připraven "předat" město bez boje milicím 155 Rozlobení Ukrajinci chytili poslance a hodili ho do kontejneru 155

3 Evropanů a Američanů se omlouvá Putinovi 155 Cees Hamelink: Vědci se Putinovi omlouvají za vlastní vládu 156 Drahý Vladimire Vladimiroviči... Jiří Vyvadil napsal dopis prezidentu Putinovi: 157 Republiky ve východní Ukrajině vytvořily jednotnou armádu 159 Pošleme vojáky na Krym, reaguje Rusko na NATO 159 OBSE vyzývá k zajištění bezpečnosti pozorovatelů na Ukrajině 160 Zajímavý názor ze stránek Zvolení českého šéfa Ing. Petra Pavla do vrchního výboru NATO si vyžaduje zvláštní pozornost. 160 Neformální válečný tribunál odsoudil Porošenka, Obamu a Van Rompuye za válečné zlo činy na Donbase. 164 Porošenko a kyjevská junta prohráli válku, jejich zemi čeká zima. PhDr. Josef Skála, CSc. -historik, publicista, a editor 165 Ukrajina obvynila Rusko z užití jaderné zbraně v době příměří Září vyhrožuje lídr pravého sektoru sesazením Porošenka: 168 Názor: Břetislav Olšer: Výkřiky loutky Porošenka, co je jen do počtu globální habaďury USA (konec září 2014) 169 Popraviště aneb zpověď 171 Závěr 172 Daniel Solis: Výzva občanů České republiky politickým orgánům Ukrajiny k okamžitému zastavení agrese proti obyvatelstvu na východě Ukrajiny. 173 Předslov Tato kniha se bude skládat z komentářů našich politologů, politiků a aktivistů a Bílé knihy. Bílá kniha je soubor jednotlivých informací a zpráv sesbíraných ministerstvem zahraničí Rusk é federace o současném dění na Ukrajině. Vydáním této knihy chceme poukázat na rozdíl info rmací mezi současnými mainstreamovými sdělovacími prostředky a autentickými informacem i z dalších zdrojů. Tento počin děláme v dobré víře rozšířit obzory klasického Českého čtenář e, tento zdroj poukazuje ve většině na tragická fakta o Ukrajině, která vedou k hrubému poruš ování lidských práv a svobod. Dle vyjádření proruských aktivistů a ministerstva zahraničních věcí Ruské federace je to výzv a, na kterou současná vláda Ukrajiny nemá odpovědi (Popisky fotek ve wordu modře) Jako základ, je použito výsledků pečlivého monitorování Ukrajinských, Ruských a světových médii, prohlášení zástupců Kyjevské vlády, jejích příznivců, nesčetné důkazy svědků, kteří se stali oběťmi Ukrajinské armády, včetně materiálů zveřejněných na internetu, jakož i materiály shromážděné Moskevským úřadem pro lidská práva. Také Informační skupina zločinu proti li dskosti a zvláštní monitorovací mise OBSE. Každá část této studie by se měla zkoumat nezávislým čtenářem v návaznosti na mezinárodní zákony, porušování lidských práv a právního státu během tzv. protiteroristické operace. Je důležité si uvědomit, že základní listina lidských práv a další mezinárodní ujednání, stejně j ako zákony samotného státu musí mít čtenář v živé paměti, pokud chce, může jednotlivé pasá

4 že knihy porovnat třeba s internetem: C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod Cílem vydání této knihy je zaměřit pozornost na skutečnosti u veřejnosti v ČR, klíčové mezin árodní organizace pro lidská práva, jakož i specializované nevládní organizace, které dosud ne jeví zájem o objektivní a nestrannou pozornost k této problematice. Pokusme se na chvíli vžít do pozice proruských Českých zastánců a politiků a položme si jednoduchou otázk u v teorii proč být s Rusy za dobře. Přesto bychom neradi, aby tato kniha byla chápána jako a) argumentační a propagační manifest na podporu Ruska a s tím spojených zájmů České rep ubliky b) navázání na širší celospolečenské hnutí a prosazování celé komplexní programové změnu p ro tuto zemi To by tato kniha mohla sloužit aktivním agitátorům Ruska, jako jejich propagace a i když sem skutečně přispívají mnozí prorusky smýšlející publicisté a kniha je skutečně založena z tzv. B ílé knihy Ruské federace, tedy jakéhosi sborníku, má jen otevírat jiné obzory a náhled na celo u problematiku, má shrnout důkazy protistrany a snad i demaskovat některé unikající fakta, na která se v našich médiích bohužel nedostalo a tak čtenáři dodat další ucelené informace o pro blematice konfliktu. Kniha je tedy jakýmsi zrcadlem, nebo doplňující formou našich médií, obrázek o skutečné sit uaci si čtenář udělá nakonec sám a k tomu je i určena. Abychom dodali plný rámec v naší snaze nabídnout i názor protistrany, která naopak Rusko p odporuje a které se s našich médiích toliko nedostává, ukažme nejprve před samotnou proble matikou Ukrajiny některé teze, které podporují zastánci České integrace do Ruské sféry vlivu tak, jak je formulují Čeští proruští aktivisté, bez příměsí a bez cenzury. Začínáme u toho právě proto, abychom nezařazovali nic na konec knihy, kde b y mohl čtenář dostat dojem, že ho chceme tím ke konci ovlivnit. Otiskujeme to zde i proto, ab ychom předešli námitkám, že nevíme co veřejně zastávají ti, kdo poukazují na problematiku Ukrajiny ze strany Ruských důkazů. Je to tedy počin pro objektivitu čtenářovu. Jsou to zásadn í body, které prosazují proruští političtí aktivisté. Sebráno z jejich stránek: a) proruský aktivizmus si žádá shrnutí potřeb občanů a dejme tomu v této fázi i nehledě na Ru sko, přesto nyní potřebuje výchozí koncepci navrhovaných změn, ze kterých zahraniční spoje nec může vycházet b) požadavky podstatných změn v hospodářství v rámci využití přidružení se k otevřenému tr hu v Jižní Americe, Asii a Africe,

5 c) z toho důvodu zřízení, obnovy a znovuvybudování, nebo nové postavení takové výroby a p rodukce České republiky, kterou Ruská federace společně s Čínou, Běloruskem, Kazachstáne m, Brazílií a dalšími státy bude potřebovat k doplnění produkce strojů, výrobků a produktů s měrem k pomoci rozvoje v zaostalých regionech (to je ekonomické řešení, posílat výrobky ta m kde jsou třeba a tam dopomoci rozjet ekonomiku, z čeho plyne pro stát a jeho občany opět profit), d) zdůraznění, že právě tyto regiony se rozvíjejí a pomáhají jim tyto státy, investují nemalé pr ostředky do staveb, infrastruktury, zemědělských objektů, výroben elektráren a jiných dalších potřeb a je to investice zprvu zdá se dlouhodobá, ale ne v takovém objemu v jakém jí produku jí, Z toho hlediska je nutné se zaobírat otázkou zda Rusko, pokud by bylo strategickým a obchod ním partnerem ČR, by investovalo do obnovy průmyslu a zemědělství v ČR a) jakým způsobem by se zajistilo, že tyto podniky by pak dělaly takovou produkci, jakou spo lečné obchodní cíle potřebují (otázka vlastnictví - státní? Soukromá? Pokud soukromá, pak zavázat soukromníka, aby platil dosti vysoké daně, a by se dala realizovat silná sociální politika a aby nikdy neodtékaly peníze mimo náš stát!) b) požadavek lidí by byl v takovém případě jasný "práce", která uspokojí jedince, občany a ku pní sílu domácností (sociálněpolitické řešení), "výroba, prodej, vývoz" uspokojí státní kasu, tedy i sociální programy pro o bčany (celoekonomické řešení) (ze stránek ) O autorech: Michal Ulvr -aktivista, zakladatel spolku AKORN (ACORN Czech), zpracoval tuto knihu, dal jí celou koncepci, rozpracoval a rozepsal všechny kapitoly. Lic. Daniel Solis, LL.M (* 24. května 1968, Praha, ČSSR) je český politolog, právní ekonom, vysokoškolský učitel, politik, publicista a lidskoprávní aktivista. Znám je především jako výrazný podněcovatel kritiky vůči Danielu Hermanovi, u kterého opakovaně dokazoval, že v minulosti podpořil činnost syrské teroristické organizace "Lidoví mudžahedíni" tím, že usiloval o její odepsání z evropského registru teroristických organizaci a Tomáši Halíkovi, u kterého chtěl na základě podkladů, které v roce 2012 zveřejnil Jiří Stodola, docílit šetření udělování dotací přes odbornou vědeckou publikační činnost (RIV). Roku 2013 kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny, 2014 do EP.

6 Naďa Mikulášková -je Ruska žijící již řadu let v ČR, je aktivistka, přeložila pro účely této knížky bílou knihu. Jiří Vyvadil (* 2. srpna 1954 Praha) je český právník a politik a bývalý a poslanec České národní rady a Poslanecké sněmovny, v letech senátor za obvod č. 2 - Sokolov, bývalý soudce Nejvyššího správního soudu. PhDr. Josef Skála, CSc. Kandidát do EP, pedagog a podnikatel. Získal titul PhDr. i Csc.. Byl aktivní v orgánech několika akciových společností. Vydavatel internetové revue StřípkyZeSvěta.cz. Kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a následně v roce 2014 do voleb do Evropského parlamentu. Břetislav Olšer: Novinář a spisovatel. V knize jsou použity další výtažky z různých médií, které informují o problematice a další autoři. Úvod do problematiky -Daniel Solis (politolog, diplomat):

7 Dnešní svět se nachází ve stavu, kdy se mezinárodní právo překrucuje a interpretuje se ryze ú čelově. Je to agonie systému, založeného na vykořisťování slabších, který se prokazuje být vy čpělým a dlouhodobě nefunkčním. Prosakuje z něj lež, faleš, licoměrnost a nestoudná aroganc e moci, zejména hospodářské a vojenské. Ale tato moc je spíše jen fata morgánou, přeludem, klamem a zdáním. Hospodářská síla západu totiž upadá geometrickou řadou. I západní vojenská moc je postaven á na hliněných nohách, jak se ukazuje dlouhodobými neúspěchy politicky neudržitelných taže ní na Afghánistán, Irák, či Libyi. Proto se i v případě nároku na sebeurčení národa projevuje onen dvojí metr, kterým se měří li dská práva v globalizovaném světě. Jen hegemon může rozhodnout, komu přísluší právo na se beurčení a komu nikoliv. Jediným kritériem při tom není norma mezinárodního práva, jak by se chtělo zdát, ale účelovost a geopolitický záměr. Propagandistický aparát se pak již postará o to správné vysvětlení a o patřičné argumenty. Veřejné mínění je patřičně formováno důmyslným aparátem sdělovacích prostředků. Spravedl nost v tomto světě nemá šanci na přežití. Příkladem může být vyhlášení nezávislosti Kosova, která byla přijata velkou částí mezinárodního společenství téměř bezvýhradně, zatím co vůle o byvatel Krymu, Luhanska a Doněcka je zcela ignorována, zatracována a účelově považována za projev ruského iredentismu, expansionismu a imperialismu. Rusko totiž podle slov různých západních představitelů opustilo projekt Nového světového p ořádku. Neotřesitelná pozice světového hegemona, za kterého se považují Spojené státy ame rické, se otřásá. Svobodné národy světa se sjednocují ve vlastní, nezávislé hospodářskopolitické strukturu, prostřednictvím kterých se hodlají vymanit ze závislosti na rafinovaném s ystému petrodolaru. Svět se tedy dostává do fáze, ve které bude utvářena jeho další budoucnost a podoba. Ozbroje né střety, a masakry civilního obyvatelstva, které se odehrávají pod dohledem ultranacionalisti ckých uskupení operujících na Ukrajině, jsou jen předzvěstí širšího globálního kataklyzmatu. Západní elity totiž nemají moc času na to, obhájit své pozice hegemona. Každým dnem jejich pozice slábne a to také díky obdivuhodnému odporu ostatních významných mezinárodněpolitických aktérů, kterými jsou země BRICS, ALBA, a srdnatě odolávající, těžce zkoušené st áty blízkého východu, ze kterých je vhodné zmínit především Sýrii. Osvobození se od hegemonie dolaru nebude snadný ani rychlý proces. Události odehrávající s e na východě Ukrajiny jsou předzvěstí toho, co nás zde, v Evropě může čekat. Záruky míru a bezpečnosti nám neposkytuje nikdo. Pochybné spojenectví ve strukturách Severoatlantického paktu nás naopak nevyhnutelně posouvá směrem k ozbrojenému střetu. Rétorika úředníků této organizace se vymkla kontrole zdravého rozumu. Je prokazatelné, že NATO má v současné d obě jasné zadání vystupňovat mezinárodní napětí. Řinčení zbraněmi jde ruku v ruce s bezzubými západními h ospodářskými sankcemi proti Ruské federaci, kterými si zoufalá a naivní Evropa, vedená buď to hlupáky, nebo zaprodanci, nebo fanatiky, střílí do vlastní nohy. Tato cesta vede do záhuby a má podobný smysl jako bití vlastní hlavou do zdi. Pokud Evropa urychleně nevystřízliví, ne bude jí na konci této slepé uličky hanby čekat nic dobrého. Porušování lidských práv na vých odě Ukrajiny, bombardování a masakrování vlastního obyvatelstva vrací Evropu tam, kde se n

8 acházela před šedesáti lety. Minimálně by se mladí a ctižádostiví Evropané rozpomenout na ut rpení předchozích světových válek a upomenout se na principy důstojnosti a nedotknutelnosti lidské osoby. Stále platí pořekadlo, že co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. To pokřiková ní a ukazování prstem na Rusko, by mělo co nejrychleji přestat. Každý, kdo se účastní tohoto nesmyslného honu na vlastní ocas, se stává spoluodpovědným za vskutku temnou budoucnost, která se pod tímto neblahým scénářem v režii upadající americké ekonomiky a jejích zdivoče lých hlídacích psů, pro nás všechny chystá. Záladní představení moderní problematiky Ukrajiny: Předešlé události vedoucí k vyhrocené situaci -Majdanu: Vše začalo aktivitou bývalého presidenta Viktora Janukoviče směrem k Rusku, kdy se snažil uzavřít celní unii s Ruskem. Část opozice byla proti a chtěla naopak asociační dohodu s EU. R ozhodovalo se tak zda li je lepší půjčka Mezinárodního měnového fondu nebo Ruská půjčka? EU nebo Rusko? Zatím vyhrávalo Rusko, které Janukovyč navštívil 17. prosince. Získal zde s levu na plyn o jednu třetinu (ze 400 do 268 dolarů za tisíc m3) a půjčku ve výši 15 miliard dol arů. Premiér Azarov komentoval dohodu s Ruskem tím, že v případě neúspěchu tohoto jednán í by Ukrajinu čekal jako novoroční dárek bankrot a sociální kolaps. Provládní poslanci okamžitě hovořili o velkém vítězství vládního týmu.

9 Podle podmínek dohody byla sleva na plyn účinná od 1. ledna 2014 do konce roku 2019, bude ovšem revidovaná na začátku každého čtvrtletí. Rusko bude zároveň investovat 15 miliard do larů ze svého národního sociálního fondu do Ukrajinských cenných papírů. Oba prezidenti ale trvali na tom, aby se v podepsaném dodatku smlouvy nehovořilo o sblížení Ukrajiny s celní u nií. Proč si Janukovyč vybral Rusko? Hlavním rozdílem mezi evropskými a Ruskými penězi je po dle expertů to, že ti první svou podporu jasně specifikují a pak ji kontrolují, zatímco ti druzí d ávají bratrskou" pomoc, která může být využita podle vlastního uvážení. V případě peněz z Mezinárodního měnového fondu by Ukrajinská vláda minimálně musela udržet rozpočtový de ficit do 2 %, zmrazit výdaje na státní aparát, zajistit flexibilitu směnného kurzu hřivny a také postupně zvyšovat cenu plynu pro obyvatelstvo. Janukovyč ale zvolil jinou cestu, která umož ňuje neprovádět reformy a zároveň zachránit zemi před bankrotem. Otázkou však zůstává, zda právě tuto cestu vyšly tisíce Ukrajinců podpořit na Majdan? Ukrajinská opozice vůči Janukovičovi (zpracováno z Opozice měla v začátku Majdanských událostí době tři lídry: Arsenije Jaceňuka ze strany Bať kyvščina, Oleha Tjahnyboka, vůdce pravicové strany Svoboda, a šéfa strany UDAR Vitalije K lička. Tato skutečnost však situaci poněkud komplikovala a znemožňovala, aby opozice jedno tně zastávala stanoviska Majdanistů, tedy aby využila sílu statisíců protestujících k reálné politické a společenské změně. Majdan je ale stále občanským hnutím a většina lidí v ulicích nepodporuje žádného ze zmíněných lídrů a stran. P řesto se jako nejpopulárnější jevil Kličko, který získal ve výzkumu veřejného mínění z konce l istopadu podporu 16 %, následován Janukovyčem s 17%, Jaceňukem s 8% a Tjahnybokem se 4%. Například Oleg Tjahnybok. Prohlašuje, že Ukrajinu ovládá moskevskožidovská mafie a že Rusové, židáci a jiná chamraď chtějí zabrat Ukrajinský stát. Hlavní his torickou osobností, na kterou navazuje je Stepan Bandera. (typický propagační materiál nacionalistů Majdanu)

10 Ukrajinci ale volali po jednom silném lídrovi, který by byl schopen určit jasnou strategii a vés t zemi k jejímu naplnění. Většina Ukrajinců tak stále čekala na jakéhosi Ukrajinského lidovéh o mluvčího, proto nejsou nejpopulárnějšími mluvčími na scéně Majdanu politikové, nýbrž obč anští aktivisté a umělci. Po svržení Janukovyče od 23. února, do 7. května byl jako prozatímní president Ukrajiny jme nován Oleksander Turčinov. V presidentských volbách Kličko nedokázal, že by očekávaným vůdcem byl právě on, proto šel do popředí Porošenko jako president a Jaceňuk jako předseda vlády. Tito lidé se odklonili od kroků bývalého presidenta Janukovyče a následovali asociační záměr y s EU, Měnovým fondem a Světovou bankou. To rozdělilo Ukrajinu na názorové proudy! První na to zareagoval krymský region, ten vyhlásil plebiscit o odtržení se od Ukrajiny a přidr užení se k Ruské federaci. Na to následovaly další plebiscity, tentokrát už o osamostatnění se v rámci Ukrajinské republi ky Luhanské a Doněcké oblasti. Představitelé Ukrajinské vlády na to zareagovali, jako že se jedná o teroristickoseparatistické tendence a okamžitě zahájili válku proti terorismu, tak totiž nazvali představitel e samozvaných republik, které se oddělily od Ukrajiny a vyhlásily nezávislost. Zde nyní na straně samozvaných republik bojují dobrovolníci z celého bývalého Sovětského S vazu Kavkaz nevyjímaje, včetně čečenských bojovníků. Pomáhá i lid ze všech koutů Ruska připomínající si tradici, jak jsme viděli na mnoha demonst racích, který přišel na pomoc řadám neozbrojených občanů v Donbasu a Luhansku. Dvě třetiny západoukrajinské armády s nimi sympatizuje a většina těchto vojáků, donucených jít do války, ktero u nechtělo přemýšlí o dezerci a část už skutečně dezertovala. Proto vláda západu pomohla založit i západoukrajinské ozbrojené dobrovolnické jednotky, tzv. Národní gardy neboť západní vláda ne má ani ve své vlastní armádě takovou podporu, jakou by si přála Dobrovolnický prapor Azov založil Andrij Bileckyj, Ukrajinský neonacista ze strany Sociálně - národní shromáždění. Jádro praporu tvoří příznivci Pravého sektoru. Což je obdoba u nás zaká zané Dělnické strany. Ve znaku má obrácenou runu Wolfsangel vlčí hák. Tu měla ve znaku například jedna divize SS, a také nacistické záškodnické hnutí W

11 erwolf, které hitlerovské Německo vytvořilo těsně před pádem třetí říše jako nástroj dalšího p okračování bojů po porážce Adolfa Hitlera. V této souvislosti bychom měli upozornit, že tato runa připomíná složenou runu v prvním log u značky oblečení preferované neonacisty, Thor Steinar. Toto oblečení bývá vidět na všech na cistických demonstracích po celé Ukrajině. Např. v ČR v červenci 2004 provedla policie razii proti obchodníkům s naziskinheadskou módou a řadu výrobků této značky zabavila na základě posudku soudního znal ce, který zboží označil za propagující fašismus. Na východě Ukrajiny tedy teď bojují postsovětští patrioti (není nyní myšleno ideologicky) proti Ukrajinským neonacistickým skinheads, a proevropská opozice, která za těmito skutečnostmi stála, sedí v Kyjevě a sleduje, jak v dění na východě země ztrácí jakýkoliv vliv. Taková je aktuální situace, přičemž západní vláda Ukrajiny si uvědomuje, že musí nějakým z působem převzít iniciativu, nebo riskuje, že se Národní garda zcela vymkne kontrole a je zcel a irelevantní zda Národní garda zvítězí nad povstalci, nebo ne. Pokud zvítězí, je možné že nacistické organizace a strany převrátí Kyjev vzhůru nohama, uděl ají puč na členy vlády, zmocní se moci, pokud ne, povstalci nebudou chtít postupovat za své v yznačené území Donbassu a Národní garda se bude snažit si najít kompenzaci opět v puči a z měny vlády s tím, že současnou vládní koalici označí za viníky prohrané války. Přitom se řada expertů domnívá, že soukromé armády Národních gard podléhající jednotlivý m oligarchům západní Ukrajiny se dopouštějí cílené genocidy na etnicky původních obyvatelí ch, aby nahradili později jejich rodiny a zabrali jejich území pro ně etnicky i politicky přijatel nějšími západními Ukrajinci, také je zde podezření, že v těchto armádách operují a jsou najím ání žoldáci ze západní Evropy a USA, kteří se nechávali najímat ve všech válkách, hlavně v J ugoslávii a loví lidi i civilisty na náhradní orgány. Nejméně důležitý je fakt vraždění, vypal ování vesnic a terorizování Romů, na který upozorňuje i ROMEA.CZ. 24. července po neúspěších v bojích skutečně Ukrajinské nacionálně krajně pravicové strany UDAR a Svoboda opustily vládnoucí parlamentní koalici. Oznámili to představitelé stran Vita lij Kovalčuk a Oleh Ťahnybok. Mimořádné parlamentní volby budou vypsány nejspíš na říjen. Prezident země Petro Porošenko tento krok zprvu uvítal a řekl, že to otvírá cestu k předčasný m volbám a úplné přeměně vedení státu, což odpovídá i náladám voličů. Premiér Arsenij Jace ňuk poté podal demisi. Nicméně 31. července tuto demisí vláda zamítla. Západní vláda v Kyjevě si uvědomuje, že nacistickými a organizacemi a stranami bude jako li berálněkonzervativní jednoduše označena za nedůvěryhodnou a tak hledá prostředníky a prostředky k udržení kontroly a převzetí iniciativy. Je zcela zjevné, že jediný prostředek jakékoliv kontroly, kterou by Kyjev mohl mít nad svévol nými banderovskými militantními skupinami je mezinárodní tlak, mezinárodní spolupráce, po moc zvenčí, jen to může Národní gardu a jim podobné militantní skupiny držet na uzdě. Proto je na místě otázka, zda se můžeme dočkat jakékoliv manipulace, která bude schopna při vádět pozornost světa? Například i pád civilního letadla? O tom všem budeme pojednávat v té to knize.

12 Situace je nyní nepřehledná i tím, že vzniká na Majdanu odpor proti současnému vedení Ukraj iny včetně války na východě země. Například do ulic vyšly matky vojáků s požadavkem zasta vení všech bojů. Začátkem srpna 2014 začaly masově po stovkách emigrovat do Ruska vojáci Ukrajinské armády a nejednotnost majdanistů se tak projevila nejsilněji. Počínaje dubnem roku 2014 de facto orgány v Kyjevě, svrhly zákonně zvoleného a úřadujícího prezidenta Viktora Janukoviče v důsledku převratu a násilného se uc hopení moci a na oblasti Východní Ukrajiny Doněcka, Lugansku a Charkova začaly uplatňovat fráze, jako "Protiteroristické operace" (AT O), dříve, než přistoupili k politickému dialogu, pak začalo násilné potlačení disentu Ukrajins kých občanů.. Majdanské události (S použitím poznámek europoslance Miroslava Ransdorfa): Zprvu na Majdanských událostech byl nejvíce vidět Vitalij Kličko. Po skončení své úspěšné s portovní kariéry v roce 2005 se dal se na politiku a založil Ukrajinskou demokratickou alianci pro reformy (UDAR, česky Úder). Ve volbách tato strana skončila na třetím místě se ziskem 13,96% hlasů a 40 mandátů. V minulosti Kličko dvakrát usiloval o post kyjevského starosty a jednou skončil druhý. Teď je poslancem Verchovné rady (parlamentu). Později se zviditelnil premiér Arsenij Jacenjuk a strana Baťkivščina (Vlast). Dostal šanci před vést své schopnosti v praxi, protože byl v letech ministrem hospodářství. V roce 2007 přesedlal na místo šéfa diplomacie a necelý rok by l předsedou Verchovné rady. Když zavřeli Julii Tymošenkovou, stal se šéfem jejích poslanců ze strany Baťkivščina. Ta ve volbách skončila na druhém místě (25,54 % hlasů; 102 mandátů ze 450). Jaceňuk zkusil štěstí i v prezidentských volbách 2010 a obsadil čtvrté místo se ziske m sedmi procent hlasů. Oleha Ťahnybok, nacionalistický radikální vůdce strany Svoboda. Svou stranu profiluje jako b ojovnici proti vlivu Ruska na Ukrajině a potírá komunistickou minulost země. Podle Ťahnybo ka ovládá Ukrajinu Ruskožidovská mafie. Jeho strana se v posledních volbách umístila jako čtvrtá a získala více než 10 % hlasů a 38 mandátů. V letech byl členem oblastního parlamentu Lvovské oblasti, v letech byl v národním parlamentu. Pak se vrátil do Lvovského parlamentu a roku 2008 neúspěš ně kandidoval na starostu Kyjeva. V roce 2010 kandidoval v prezidentských volbách, které vy hrál jeho největší protivník Viktor Janukovyč. Ťahnybok dostal 1,43 % hlasů. Tedy sice málo, ale o něco více než v prezidentských volbách roku V roce 2012 se dostal do Verchovné rady a je jejím poslancem (skutečným vůdcem strany Baťkivščina vždy byla Julia Tymošenk ová, ale od chvíle, kdy ji Janukovyč poslal do vězení, nemohla se převratu účastnit přímo).

13 Většina západních pozorovatelů kyjevských událostí opomněla položit otázku, jestli by jakáko liv z těchto politických figurek mohla řídit demonstranty na náměstí Majdan. Dokonce se ani nepozastavili nad faktem, jak to, že dav, vyzbrojený kameny, baseballovými pálkami, železný mi tyčemi a Motolovými koktejly, byl náhle nahrazen organizovanou a dobře vyzbrojenou s ilou, kterou lze označit pouze termínem ozbrojenci. Tato síla, která byla schopna ostřelovat, s e neskládala z řadových členů UDAR, Batkivščina či strany Svoboda. Skutečným prvkem, který uzmul Majdan byl Pravý sektor, teroristická organizace vedená Dm ytro Jarošem. Dnes vidíte jeho bojovníky i na východě Ukrajiny. Dmytro Jaroš po ukončení střední školy se začal angažovat v neoficiálních organizacích a v ro ce 1989 vstoupil do protikomunistického Ukrajinského lidového hnutí za přestavbu (Ruch). H nutí se postupně změnilo na politickou stranu, jejímž hlavním cílem se stala nezávislost Ukraj iny. V roce 1994 vstoupil do nacionalisticky profilovaného hnutí Trojzubec Stepana Bandery. Pro něho je Bandera národním hrdinou. V letech byl šéfem Trojzubce, v jeho vedení je dosud. V současnosti vede Pravý sektor, hnutí, jeh ož základ tvoří militantní fanoušci fotbalového klubu Dynamo Kyjev. Sektor je slovo, které se váže k rozmístění fanoušků na tribunách. Ve skutečnosti ale Jaroš organizuje aktivisty pravic ové orientace z celé země. Za zmínku stojí také organizace Patrioti Ukrajiny, která má ve zn aku obrácenou runu SS wolfangel, o které bude v knížce ještě řeč. K neonacistům nepatří jen Trojzubec, ale i Ukrajinské národní shromáždění- Ukrajinská národní sebeobrana (UNA- UNSO) a Bílé kladivo. Pravý sektor nepodporuje integrační snahy Ukrajiny do EU, podporuje výchovu k patriotismu a boj za čest a slávu Ukrajinského národa všemi prostředky a všemi m etodami. Jaroš nenávidí Rusy a o komunistech mluví jako o dobytku. Sám sebe sice nevidí jak o antisemitu, ale židy řadí mezi menšiny, které Ukrajincům brání být pány ve vlastní zemi. Jar oš skončil roku 2001 studia Ukrajinské literatury a Ukrajinštiny na filologické fakultě Drohob yčské pedagogické univerzity. Různé fotografie z Majdanu vypadají, že mohly být pořízeny v Čečensku během války. To pr oto, že mnoho Ukrajinských nacionalistů bojovalo na straně wahabbistů (rigidní, militantní fo rma islámu) v Čečensku, často pod vlajkou teroristické organizace UNA- UNSO (Nacionalistická Ukrajinská organizace). Bojovali také v Gruzii proti Rusku; právě pro to navštívil bývalý gruzínský a silně proamerický prezident Saakašvili dvakrát náměstí Majda n. Logicky se musíme ptát, jak velká část lidí na Ukrajině podporuje Jaroše a jeho Pravý sektor. Těžko říct, ale pravděpodobně relativně četná, ale vzhledem k Ukrajinské populaci malá menš ina. V prezidentských volbách dostal Jaroš, stejně jako Ťahnybok, jen jedno procento hlasů. Z atímco Kličko a Tymošenková ustoupili do pozadí, vliv Jaroše a Ťahnyboka trvá. Mají sice pr ocentuálně slabou podporu, ale nabízí se srovnání: většina Čečenců nebyli wahabbisté, většina Chorvatů nebyli Ustašovci a většina kosovských Albánců nebyla v KLA to však nezabránilo těmto malým, ale dobře vyzbrojeným skupinám mít rozhodnou kontrolu nad událostmi na Majdanu. Častokrát o průběhu dění rozhodují dobře organizované menšiny. Nový Ukrajinský režim se kvůli tomu octl ve velmi obtížné situaci: buď se podvolí agendě faš istů a radikálních nacionalistů jako je Jaroš a jeho lidé z Pravého sektoru, nebo riskuje, že bud

14 e smeten jejich ozbrojenou vzpourou. Ti sice dostali v prezidentských volbách od voličů mini mální podporu, ale politický vliv mají stále. V tom je vratkost pozice Petra Porošenka, který e videntně čeká na podzimní parlamentní volby, od nichž si slibuje, že se vytvoří jiný poměr sil v parlamentu. I protiteroristická operace na východě země ukázala, že Ukrajinská armáda e xistuje prakticky jen na papíře a že policejní síly nejsou ve stavu, aby mohly vnutit svoji autor itu povstalcům. Ani pád stotisícového Slavjansku neznamená definitivní obrat. Dobývat milio nové město jako Doněck se zjevně nedaří. Nyní na Ukrajině lze mimo žlutomodrých vlajek západní Ukrajiny vidět také spoustu rudočer ných vlajek, tedy vlajek banderovců, spolu s všemožnými neonacistickými symboly. A opět, opravdu nezáleží na tom, kolik Ukrajinců chce etnicky vyčistit svou zemi, jako to chtěli bande rovci. Záleží na tom, jak jsou tyto vlajky vnímány na východní Ukrajině nebo jak je vnímá se dm milionů Rusů, žijících na Ukrajině. A 50% Ukrajinců prý mluví Rusky. Před Majdanem se na shromážděních na východě země objevovaly téměř výhradně Ukrajinsk é žlutomodré vlajky. Poté, ale ještě před připojením Krymu k Rusku, už dominovaly vlajky R uské, s několika roztroušenými vlajkami Ruského námořnictva. Lidé byli buď naštvaní, nebo vyděšení. Pravděpodobně obojí. A potenciál násilí se velmi brzy začal závratnou rychlostí zvě tšovat. Dnes už jsou tisíce obětí na životech. Je tedy zcela zjevné, že změnu na Ukrajině si přála většina, nicméně paradoxně, nebo právě v yužívajíc tohoto paradoxu se do čela protestů dostaly samozvané nacionalistické skupiny, kter é svrhly vinu na vcelku rozumnou dohodu Janukovyče s Ruskou federací a zastřely tak možno u cestu, nebo naopak tuto cestu označily za hlavního viníka. Ať měl Janukovyč kolik chyb mohl mít a ať by příkladně vůli po změně vyjádřila celá Ukrajin a, neměnilo by to stejně nic na tom, že hlavní priorita zcela odsunula jakoukoliv politickou dis kuzi o budoucnosti země, tato hlavní priorita většiny Ukrajinců byla obava před racionalizací a puč em na maidanisty, který do čela revolučního činitele vynášel nacistické organizace, přičemž mnoz í odborníci a politologové se obávají, že tento vstup do vedení Majdanu byl řízen a hrazen něč ími zájmy. Byly viděny i záběry, kdy se prorežimní aktivista snažil uspořádat provládní promajdanovsko u demonstraci v městě Kerč, a velmi brzy narazil. Rozzuřený dav ho častoval výkřiky vypad ni! a fašisti!. Policejní složky následně ztratily nad situací kontrolu a dav začal nacionalisti ckého aktivistu napadat. Někteří západní politici si naivně mysleli, že charismatická Julija Tymošenková může zachrán it jednotu Ukrajiny. Neodhalili ani nedostatečnost politických, morálních a osobních kvalit Ťa hnyboka a Klička a přehlíželi až přílišnou Jaceňukovu pružnost a ochotu propůjčit se k čem ukoli. Janukovyč se stal brzy politikem patřícím minulosti, v tom mezi lidmi na Ukrajině pano vala shoda. Zdálo se, že přišla chvíle Tymošenkové, nicméně její projev na Majdanu nebyl br án většinovou společností za důvěryhodný a realistický. V prostředí plném fašistických hlavní ch organizátorů, kteří hlídkují and tím co Majdan je a není a co kdo na Majdanu mezi aktivist y a protestujícími říká a neříká stejně neměla šanci. Postupně začala ustupovat do pozadí. A je jí reakce na masakr v Oděse každého zklamala. Snažila se vézt na nacionalistické vlně a masa kr přivítala jako vítězství nad ohrožením státu.

15 Ve srovnání s Jarošem nebo Ťahnybokem vypadá Tymošenková umírněně a s Banderou se viditelně neidentifikuje. Julie se oficiálně hlásí k pravoslaví a není řeckokatolického vyznání (což je u nacionalistů móda a znak prozápadní orientace). Nikdy nedával a najevo nenávist ke všemu Ruskému. Její ústup souvisí možná s tím, že pochopila situaciunitární stát je mrtvý, protože ho v této podobě nelze udržet, majíli fašisté skutečný vliv. Stáhla se kvůli nové konstelaci sil. Soudnému člověku je jasné, že Ukrajina nemůže být rozšířená Halič (Halyčyna). Ukrajinu jak o rozšířenou Halič by chtěli nacionalisté, kteří svým počínáním objektivně ženou vývoj k rozd ělení Ukrajiny, i když to nemají v programu. To se ale může uskutečnit jen násilným způsobe m. Pokud jde o možný rozpad země, hlavní příčinou nebudou paradoxně stoupenci Bandery. Něk teří z nich v podstatě mluvili ve prospěch odtržení západní Ukrajiny od zbytku země. Pokud v ím, jsou v menšině, ale přesto je zajímavé, že aspoň někteří z nich jsou si vědomi, že pokus př eměnit celou Ukrajinu na zvětšenou Halič prostě nejde z důvodu naprosto odlišného historick ého vývoje. Většina nacionalistů je zarytě proti jakémukoliv rozdělení země, a to ze dvou důvodů. Prvníprestiž. Tito nacionalisté si uvědomují, že jejich Ukrajina je ve skutečnosti mnohem menší, než Ukrajina zděděná ze sovětské éry. Druhýpeníze. Uvědomují si, že veškeré skutečné bohatství Ukrajiny je na východě: průmysl, uhlí, ž elezná ruda, nyní i břidlicový plyn. A hlavně, Američané, kteří vodí kyjevské loutky na špag átkách, chtějí Rusko odstavit od zdrojů východní Ukrajiny a od Ukrajinského černomořskéh o pobřeží. Janukovyč jako zástupce regionů na jihovýchodě Ukrajiny je politicky mrtev. Jeho Strana regi onů prakticky explodovala a v Charkově, v Sevastopolu a v dalších městech východu se objev ují noví politici. Tito noví politici usilují o federalizaci Ukrajiny. Lokálně organizují sebeobra nné síly a populace, jak ukázal případ Luhanska a Doněcka, jsou připraveni bojovat za prosaz ení svých zájmů, tedy federalizaci Ukrajiny a práva ruštiny. Vzhledem k okolnostem je to poz itivní vývoj. Záporný je fakt, že východní oligarchové (třeba Taruta nebo Kolomojskij) jsou st ále v politické hře, stále připraveni podvést vlastní lidi pro svůj zisk. Místní politické síly jsou, podle všech známek, poněkud amatérsky organizovány.

16 Bílá kniha: 21. listopadu 2013, den poté, co Ukrajinská vláda pozastavila přípravy pro podpis asociační d ohody s Evropskou unií, kterou prezident Janukovyč označil jako pro Ukrajinu zatím nevýho dnou, propukla několikaměsíční série protestů, která je známá pod názvem Majdan, někde E uromajdann. Hlavním požadavkem masových protestů bylo odstoupení prezidenta Janukovyč e. Pravděpodobným původním organizátorem prvotního protestu byl Mustafa Nayem, afgánsk ý muslim žijící na Ukrajině. V noci 21. listopadu, první den protestů, se spontánně sešlo asi lidí. Později byly tyto protesty mnohde vedeny opozicí a proevropskými stranami. Demonstrace během podzimu 24. listopadu se na kyjevském náměstí Nezávislosti sešlo 100 až 200 tisíc lidí. Někteří demon stranti nesli Ukrajinské a evropské vlajky, skandovali hesla jako Ukrajina je Evropa a zpíva li národní hymnu. Pochod mířil na Evropské náměstí. Podle zpravodajských agentur šlo o nej větší Ukrajinský protest po Oranžové revoluci z roku Policie použila slzný plyn a obušk y k rozptýlení malé skupinky demonstrantů, která se pokusila zaútočit na budovu Kabinetu mi nistrů Ukrajiny 24. listopadu se protesty konaly také v dalších velkých Ukrajinských městech jako Charkov, Doněck, Dněpropetrovsk,Luhansk, Lvov atd. Lvovské shromáždění dosáhlo 25 až 30 tisíc lidí.. Protesty podpořila i Julija Tymošenková vyhlášením hladovky. 25. ledna nabídl Janukovyč přebudování vlády a místo v ní opozičním předákům. Ti však od mítli a požadovali rezignaci Janukovyče a zrušení protidemonstračních zákonů. Protesty začaly mít politický dopad 28. ledna, kdy parlament zrušil výše zmíněné zákony ome zující práva shromažďování a zároveň podal demisi premiér Mykola Azarov. Ukrajinský parla ment zrušil devět z dvanácti kritizovaných zákonů a prezident přijal rezignaci premiéra Mykol y Azarova výměnou za vyklizení obsazených budov, demonstranti to ale později odmítli. Den poté prošel parlamentem zákon o amnestii pro kriminalizované demonstranty, ovšem preziden t podmínil jeho podepsání odchodem protestujících ze středu Kyjeva, radnice, sídla odborů, d vou ministerstev a Náměstí nezávislosti. Úředníci obžalovaní v souvislosti se zásahem 30. list opadu však byli omilostněni bezpodmínečně. K nejtragičtějším událostem na Majdanu a Institucké ulici dne po předcházejících částech, které popisovaly počátek vraždění den před tímto tragickým datem , Generální prokuratura vydala zatykač na svrženého prezidenta Viktora Janukovič e. Dříve, Ukrajinské státní zastupitelství zahájilo trestní řízení proti Janukovi i za jeho podpor u v provedení referenda "o statusu každého regionu v rámci Ukrajiny." zahájeno trestní řízení proti zástupci Luganské Městské rady Strany regionů S. Petrá kovi, který prohlásil, že v jeho stavební firmě "Teplý dům" začali problémy. "Přesně vím, že z Kyjeva byl vyslán příkaz zlikvidovat moji firmu, zahájit proti mně obviněni z trestných činů, a tím zabít "dvě mouchy" - zakážou konkurenci redistribuci stavebního sektoru a zároveň vyčisti politický prostor v Lug ansku. Tento postup příznivě ovlivní situaci v předvečer

17 komunálních voleb, protože jeden z kandidátů do místní rady ztratí právo být volen, "- řekl S. Petrakov. V řadě internetových publikaci naznačují, že S. Petrakov měl rovněž v úmys lu zkusit si v době voleb kandidovat na primátora Luganska. Majdan není jen jeden (Antifašistická federace): Je třeba poznamenat, že v roce 2015 budou prezidentské volby. Ukrajina je prezidentskoparlamentní republika s velkými pravomocemi prezidenta a každá z politických sil se snaží vy užít každé aspoň trochu významné události k tomu, aby o sobě dala před volbami vědět. Veče r 21. listopadu brzy po zveřejnění rozhodnutí vlády vyzval prostřednictvím sociální sítě Twitt er opoziční politik Arsenij Jacenjuk své příznivce k protestní akci. První akce začala v Kyjevě na Majdanu Nězaležnosti (náměstí Nezávislosti) kolem 22. hodiny. K půlnoci se sešlo mezi j edním až dvěma tisíci lidí. Na Majdan přišli političtí a občanští aktivisté a opoziční lídři. Akce dostala název Euromajdan ( Náměstí za evropskou integraci ). Kromě toho se objevila inf ormace, že stoupenci evropské integrace protestují na Euromajdannech Ivano- Frankovsku, Lucku, Lvova, Ternopole, Užhorodu, Chmelnického, Oděsy, Charkova a dalších měst. Podpůrné akce proběhly i v jiných zemích světa, včetně Německa. Rozdíl mezi nynějšími protesty a protesty v roce 2004 spočívá v tom, že se výrazně zesílil rad ikálně nacionalistický prvek, což je v přímém rozporu s tolerancí k menšinám. (na obrázku skupina majdanistů napadá druhou skupinu) Existuje také nestranická část protestujících, která podporuje evropskou integraci. Jsou to buď příjemci západních dotací, nebo zástupci studentů a inteligence, kteří se z nějakého důvodu d omnívají, že Evropská unie znamená evropské hodnoty, nebo zástupci drobných podnikatelů, kteří si myslí, že sblížení s Evropskou unií pomůže potlačit korupci na Ukrajině, nebo napříkl ad zástupci sexuálních menšin, kteří nejsou s to vnímat homofóbii nacionalistů zapojených do protestů. Obecně lze protesty charakterizovat jako buržoazní a maloburžoazní. Potřeba sblíže ní s Evropskou unií, zachování občanských svobod, potlačení korupce atd. nejdou nad rámec buržoazně demokratických požadavků.

18 Protestů se samozřejmě účastnily i skupiny mladých anarchistů, komunistů. socialistů a různý ch levicových voličů a i radikálů, o jejich působení se však z Českých hlavních mediálních pr ostředků nedozvíme. Jejich představa byla však značně rozdílná a muselo jasně docházet ke st řetům mezi dalšími protestujícími, postupně levicové síly odpadaly, hlavně po vyhlášení akce boje proti terorismu, s čímž nemohli souhlasit, je otázkou zda střelba do demonstrantů nebylo vyřizování podobných účtů. V jedné části knihy je i zajímavé vyjádření vysokého představitel e samozvané Doněcké republiky o tom, že skutečný Majdan jsou jen oni. Jejich střety majdanistů mezi sebou byly a jsou však na denním pořádku. Zásadní rozdíl je i v chápání směřování země, někteří aktivisté jsou dokonce spíše za jedno s jihovýchodem a vých odem země, což se také nemalým dílem projevuje na nejednotnosti Majdanu a na jejich rozděl ení na Euromajdanisty, protieuromajdanisty, nacionální protievropské majdanisty, ale také nacionální proevropské majdanisty, nacistické majdanisty (ti jsou protievropští všichni), liberální majdanisty, konzervativní majdanisty, autonomnímajdanisty, levicové majdanisty a malé skupinky různých specifických nejen politických vyz nání. Tyto skupiny do svých teritorií nevpouštějí ty okolní, hlídkují a nedůvěřují si navzájem, přest o se Majdan do západních médií prodává jako ten jeden a to ten proevropský, jako například p od značkou Julie Timošenkové a Vitalije Klička jako Euromajdan. Rozpory ale mezi skupinami Pravého sektoru a vlastně účastníků vládní koalice jsou příliš vel ké a to nakonec vedlo k vystoupení stran jako je Svoboda a Kličkova strana UDAR z vládní k oalice. Přičemž je to jen Kličkova klička, protože i on je považován nacionalistickými a nacistický mi organizacemi a stranami, jako zbytek nenacionální pravice za žida a posluhovače židovsk o-sionistického Bildebergu (citace). Takto je označuje Pravý sektor, což je samo o sobě označení volného uskupení nacionalistick ých, krajně pravicových, částečně paramilitantních organizací na Ukrajině. Patří sem napříkla d politická strana UNA- UNSO, Patrioti Ukrajiny, nebo paramilitární organizace Tryzub, jejíž velitel Dmytro Jaroš je

19 zároveň lídrem Pravého sektoru a další množství militantních skupin. Dále sem náleží napříkl ad některé organizace fotbalových hooligans. Je také propojeno se stranou Svoboda, od které získává finanční příspěvky, aby se mohlo vyzbrojovat, přičemž navenek se od ní oficiálně dist ancuje pod záminkou, že je zapletena do parlamentních záležitostí, tedy establishmentu veden ého židy a tedy neschopna nacionálně socialistických systémových změn. Ve skutečnosti tím jen zakrývá přísun dotací a jiných finančních zdrojů, což se plně dokázalo ve chvíli, kdy právě strana Svoboda prosadila zřízení Národní gardy, ve které má hlavní a roz hodující slovo právě Pravý sektor. Různé militantní skupiny Pravého sektoru jsou vlastně vlastní soukromé armády jednotlivých oligarchů -poslanců hlavně ze strany Svoboda, ale i dalších stran, které byly s nimi v koalici. Hnutí spojuje radikální Ukrajinský nacionalismus v tradicích Stepana Bandery, odpor k Rusk u, odpor k liberalismu a globalizaci a semitismu. Vystupuje také proti evropské integraci. Podporou proevropských protestů Pravý sektor sledoval pouze cíl svržení vlády, odklon od R uska a vyvolání nacionální revoluce, ve skutečnosti ale má všechny ostatní pravicové strany, které nejsou úplně jejího charakteru za židovské loutky, kterých je třeba se zbavit. Pojďme se podívat jak vlastně se dostaly tyto organizace na špičku Majdanovských protestů: 30. listopadu ve čtyři hodiny ráno zvláštní policejní jednotky Ukrajinské milice Berkut silou r ozehnaly shromáždění stoupenců evropské integrace na Majdanu. Několik desítek lidí bylo zr aněno, podle oficiálních zpráv jich bylo 21 převezeno do nemocnice a 7 hospitalizováno. Něk olik desítek aktivistů bylo zatčeno. Podle informací opozice bylo v tu dobu na Majdanu 1000 l idí. Zranění a zbití lidé se po útoku ukryli v Michajlovském chrámu. Lidé pobouření užitím násilí, zvláště proti mladým, se dopoledne 30. listopadu shromáždili na Michajlovském náměstí. Podle různých odhadů jich bylo mezi 10 a 15 tisíci. Ve Lvově Vitali j Kličko vyzval k národnímu sněmu a později se odtud vydalo do Kyjeva několik tisíc lidí. Dále je nutné dodat, že prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč nepřímo odsoudil policejní násilí: Odmítám jednání, které vedlo k silovému řešení a utrpení lidí. Před několika dny jsem před celou zemí vyhlásil podporu občanským nenásilným akcím. Ti, kteří nevyslyšeli slova ústavy

20 a prezidenta a svými rozhodnutími a jednáním vyprovokovali konflikt na Majdanu, budou pot restáni. V tomto oznámení vyjádřil požadavek na generální prokuraturu, aby jemu i obyvatel ům Ukrajiny urychleně poskytla výsledky okamžitého a objektivního vyšetřování kvůli náleži tému potrestání viníků. Později se premiér Nikolaj Azarov jménem vlády za jednání milice o mluvil. Přehlídka ve Stanislavi na počest návštěvy generálního guvernéra Polska Reichsministera Hanse Franka a ve srovnání dnešní dívka z pravého sektoru, Bandera plánoval a prováděl masové vraždění Židů v létě roku O svém vystoupení z provládní parlamentní frakce Strany regionů informovalo několik poslan ců. Objevily se zprávy o demisi šéfa prezidentské administrativy Sergeje Ljovočkina, ta však nebyla přijata. Nutno dodat, že Sergej Ljovočkin je zastánce sbližování Ukrajiny s Evropskou unií, a ve vládních kruzích tedy také existuje nejednotnost v otázce evropské integrace. Část v ládních představitelů je připravena podpořit snahy opozice o urychlení integrace Ukrajiny do EU. 1. prosince se protestující přesunuli z Michajlovského náměstí na Majdan. Podle různých odh adů se na hlavním kyjevském náměstí sešlo mezi 20 až 60 tisíci lidí. Protestující přišla podpoř it delegace z Polska v čele s Jarosławem Kaczyńským a Jerzym Buzekem. Skupina 200 aktivistů se pokusila zaútočit na administrativní budovu prezidenta v Bankové ul ici. Policejní zátarasy prorazili buldozerem. Opozice je později označila za provokatéry. Předt ím se odehrála rvačka mezi zastánci a odpůrci použití buldozeru. Berkut použil slzotvorný ply n a omračující granáty. Byla obsazena radnice Kyjeva a Dům odborů, kde byl zřízen Štáb nár odního odporu. Iniciátorem umístění štábu byl Oleg Tjagnybok. Večer milice oznámila, že o dpovědnost nese Svoboda a nacionalistická strana Bratrství (s lídrem Dmitrijem Korčinským).

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele Popis Doposud Evropská unie přijala několik sankčních opatření vůči Rusku v reakci na její postup na Ukrajině. Zpočátku se jednalo o cílené sankce, primárně zaměřené proti konkrétním osobám. Ty byly později

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30.

Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30. Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30. července, 2014 Otázka: Minsk nabídl platformou pro jednání mezi ukrajinskými stranami.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Bezpečnostní analýza: Bělorusko. vypracoval: Jan Ullmann, Martin Solfronk, Adam Cironis

Bezpečnostní analýza: Bělorusko. vypracoval: Jan Ullmann, Martin Solfronk, Adam Cironis Bezpečnostní analýza: Bělorusko vypracoval: Jan Ullmann, Martin Solfronk, Adam Cironis Politický vývoj Běloruska Běloruská republika je již od roku 1991 samostatným státem. Jako jedna z nástupnických republik

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce V Praze 22.9.2013 Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce Dvě tře:ny občanů si přejí, aby v PSP zasedly i dosud mimoparlamentní strany a hnue. Zdaleka nejblíže k tomu má ANO 2011, které by mohlo

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

ve velení ozbrojených sil a ministerstev obrany a vnitra, a politické požadavky na prezidenta a na vládu. Schéma je jednoduché a pravidelně se

ve velení ozbrojených sil a ministerstev obrany a vnitra, a politické požadavky na prezidenta a na vládu. Schéma je jednoduché a pravidelně se Neonacistické gardy financované Američany už neposlouchají ani své vůdce, řádná armáda vypadá asi jako Wehrmacht před Berlínem. Přečtěte si, co je dále nového na válčící Ukrajině ROZHOVOR Na Ukrajině se

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 26. 6. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Hosté:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Newsletter. Východoevropský program 5/2009

Newsletter. Východoevropský program 5/2009 Newsletter říjen 2009 Východoevropský program 5/2009 Měsíčník o dění ve Východní Evropě V tomto vydání najdete Komunální volby v Rusku aneb suverénní demokracie v praxi Volby v Moldavsku politickou stabilitu

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.193 prosinec 2008 Studie č.

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. BULLETIN 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Export, kondice eurozóny a nezbytnost pronikání na nové trhy. 20. 4. 2015 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více