TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28"

Transkript

1 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28

2 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE PORZĄDEK NABOŻEŃSTW VYSVĚTLIVKY ZKRATKY ZKRATKY SKRÓTY: SKRÓTY: Č český kancionál, P polský kancionál, SP SP společný společný zpěvník; zpěvník; CBS CBS Česká biblická společnost; CF CF celocírkevní fond fond děti děti a a mládež, mládež, Konference Konference rodin; rodin; DE DE děti; děti; DOR DOR - dorost, - dorost, GAW dílo Gustava Adolfa; HF HF humanitární fond; fond; ML ML mládež; mládež; SB SB sbor; sbor; SD SD Slezská Slezská diakonie; diakonie; SE SE seniorát; seniorát; SLS SLS Světový luterský svaz; TWR TWR Trans Trans World World Radio; Radio; VF VF vydavatelský vydavatelský fond, fond, VZF VZF vzdělávací vzdělávací fond, fond, XP XP XcamP XcamP Smilovice Zpověď Čas Zpěvník Sbírky Kazatelské stanice Den Neděle a svátky Zpověď Čas Zpěvník Sbírky Kazatelské stanice Spowiedź Doba Śpiewnik Ofiary D. Domaslavice H. Žukov Dzień Niedziele i Święta Spowiedź Doba Śpiewnik Ofiary D. Domaslavice H. Žukov LEDEN STYCZEŃ Nový rok 9:00 9:00 SP SP SB SB niedziela po po Św. Św. God. God. 9:00 9:00 PP SB SB Alianční týden modliteb 17:00 17:00 SP SP neděle po Zjevení 8:15 8:15 9:00 9:00 Č SB SB niedziela po po Epifanii 9:00 9:00 PP neděle po Zjevení 9:00 9:00 Č SE SE ÚNOR LUTY LUTY niedziela po po Epifanii 8:15 8:15 9:00 9:00 P P Mládež. bohoslužby 9:00 9:00 SP SP SB SB niedz. przed postem 9:00 9:00 PP SB SB neděle před postem 9:00 9:00 Č CF CF BŘEZEN MARZEC Bohoslužby dětem 8:15 8:15 9:00 9:00 SP SP postní pátek 17:00 17:00 Č postní neděle 8:15 8:15 9:00 9:00 Č SB SB piątek pasyjny 17:00 17:00 PP niedziela pasyjna 9:00 9:00 PP SB SB postní pátek 17:00 17:00 Č postní neděle 9:00 9:00 Č SB SB sborové sborové shromáždění shromáždění Postní dny zamyšlení 17:00 17:00 SP SP postní neděle 9:00 9:00 SP SP SD SD DUBEN KWIECIEŃ piątek pasyjny 17:00 17:00 PP HF HF niedziela pasyjna 9:00 9:00 PP 14:00 14:00 15:15 15: Zpov. a V. P. P. pro starší 9:00 9:00 SP SP Květná neděle 9:00 9:00 Č SB SB Zelený čtvrtek v rámci rámci 17:00 17:00 SP SP Wielki Piątek w ramach ramach 9:00 9:00 PP Velký pátek v rámci rámci 17:00 17:00 Č Velikonoční neděle 9:00 9:00 SP SP SB SB Velik. pondělí sen. sen. mládež. mládež. K.Lhotka K.Lhotka 8:30 8:30 SP SP neděle po Velikon. 9:00 9:00 Č KVĚTEN MAJ MAJ niedz. po po Wielkanocy 8:15 8:15 9:00 9:00 PP 14:00 14:00 15:15 15: DEN MATEK 9:00 9:00 Č SB SB Rozhovor s konfirmandy 9:00 9:00 SP SP MAJ - MAJ fest fest KONFIRMACE v rámci rámci 9:00 9:00 SP SP SB SB Noc Noc kostelů kostelů Svátek nanebevstoupení 17:00 17:00 SP SP 2 3 Den Dzień Neděle a svátky Niedziele i Święta Zpověď Spowiedź Čas Doba Zpěvník Śpiewnik ČERVEN CZERWIEC Sbírky Ofiary Kazatelské stanice D. Domaslavice H. Žukov Mládež. bohoslužby 9:00 SP XP 14:00 15: Svatodušní neděle v rámci 9:00 SP SB Sborové odpoledne 16:30 SP DEN OTCŮ 9:00 SP SB Přenos bohoslužby do rozhlasu 9:00 Č Zpov. a V. P. pro starší 9:00 SP Závěr školního roku 9:00 SP DE ČERVENEC LIPIEC po Trójcy Św. 9:00 P GAW Setkání křesťanů - Wrocław PAMÁTKA ZAL. SBORU v rámci 9:00 SP SB po Trójcy Św. 9:00 P XcamP po Sv. Trojici 9:00 Č SB SRPEN SIERPIEŃ po Trójcy Św. 9:00 P po Sv. Trojici 8:15 9:00 Č SB po Trójcy Św. 9:00 P SB po Sv. Trojici 9:00 Č ED Zahájení školního roku v rámci 9:00 SP DOR ZÁŘÍ WRZESIEŃ po Trójcy Św. 8:15 9:00 P 14:00 15: Památka posvěcení kostela :00 SP SB po Trójcy Św. 9:00 P SB Evangelický den - Třinec Mládež. bohoslužby 9:00 SP ML ŘÍJEN PAŹDZIERNIK Zp. a V. P. pro starší 9:00 SP Neděle díkůvzdání 9:00 SP SB 14:00 15: po Sv. Trojici 9:00 Č CF po Trójcy Św. 9:00 P SB PAMÁTKA REFORMACE 9:00 SP VF LISTOPAD Pamiątka zmarłych 8:15 9:00 SP SLS 14:00 15: neděle před koncem církev. roku 9:00 Č SB DEN POKÁNÍ v rámci 9:00 SP SB Poslední neděle církevního roku 9:00 Č SB adventní neděle 9:00 Č TWR PROSINEC GRUDZIEŃ Zpov. a V. P. pro starší 9:00 SP niedziela adwentowa 8:15 9:00 P CBS OÚ D. Domaslavice 15: adventní neděle v rámci 9:00 Č SB Vánoční slavnost dětí 9:00 SP SB Večer svátečních melodií Štědroveč. bohoslužby 21:00 Č NAROZENÍ PÁNĚ 9:00 SP SB Mládež. bohoslužby 9:00 SP Seniorátní bohoslužby 9:00 SP Závěr roku 17:00 SP VZF Nový rok 9:00 SP SB

3 KONTAKTNÍ INFORMACE Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích Parafia Śląskiego Kościoła Ewangelickiego AW w Trzanowicach BARABASZ Pavel BOROŇ David, Ing. BRODA Karel DANYŚ Marek, Ing. arch. FIKOCZEK Lubomír KLUS Emerich Adresa: Třanovice 91 tel.: IČ: Bankovní účet sboru /0800, Česká spořitelna, a.s. Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 12:00 hod. pátek 15:00 18:00 hod. Sborový pastor Mgr. Tomáš Tyrlík mobilní síť SCEAV: , kurátor sboru Bc. Jan Tomiczek Presbyteři sboru ( ): MOLIN Zbygniew SIKORA Jan, Ing. TOMAN Paweł TOMAN David, Ing. TOMICZEK Jan, Bc. TOMICZEK Kamil, Bc. PASTORAČNÍ ROZHOVORY - ROZMOWY DUSZPASTERSKIE V úřední hodiny nebo dle domluvy Křest - Chrzest Před křtem si dohodněte dostatečně předem (nejpozději 2 týdny) termín rozhovoru (termín je možno dohodnout i telefonicky). Křty se konají v rámci bohoslužeb nebo po bohoslužbách. Sňatek Ślub Před sňatkem si dohodněte dostatečně předem (nejpozději 2 měsíce) termín rozhovoru (termín je možno dohodnout i telefonicky). Pohřeb Pogrzeb Termín každého pohřbu domluvte nejdříve na farním úřadě (před vyřizováním na pohřební službě). Kdo jsme? Preambule zřízení naší církve: Věřící v Trojjediného Boha sdruženi ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání jsou součástí Kristovy církve. Náš Spasitel a Pán Ježíš Kristus církev sám ustanovil a určil její poslání. Je hlavou církve a svěřil jí největší poklad, jímž je evangelium. Prvořadým úkolem Kristovy církve je zvěstovat Boží slovo. Evangelizace, misie a diakonie jsou projevy živé církve. Základem učení církve je Bible, to je inspirované a bezchybné Boží slovo. Církev se hlásí k odkazu Augsburského vyznání z r. 1530, jakož i k dalším symbolickým knihám tohoto vyznání, které tvoří výraz historické a duchovní souvislosti s učením Dr. Martina Luthera. Vize naší církve Obdařeni vírou povoláni do služby 4 5

4 Rok 2014 rok hudby Rok 2013 byl v naší církvi vyhlášen rokem Bible. Reformace znamenala návrat k pramenům ad fontes především k Bibli. Každý evangelík by měl žít z evangelia, které je nevyčerpatelným zdrojem pro každodenní život víry. Věřím, že mnozí z Vás se odhodlali k pravidelnému čtení Bible. Vytrvejte v tom! Rok 2014 chceme v naší církvi prožít ve znamení hudby a zpěvu. Bible a zpěvník (kancionál) patřily v evangelických rodinách ke knihám, které byly hojně užívány v domácnostech, ve shromáždění Božího lidu (ve sborech). Byly ve velké vážnosti a úctě. V době protireformace právě i tyto dvě knihy byly cílem a ohnisky zabavování, ničení a pálení. Díky hlubokému zájmu o Bibli a vroucímu zpěvu duchovních písní vytrvali naší předkové ve víře i dobu pronásledování. Naše církev se hlásí k dědictví německé světové reformace. Dne Martin Luther ( ) přibil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti odpustkům a toto datum je považováno za začátek reformace obnovy církve. Náš reformátor Martin Luther navázal na bohatou starocírkevní tradici církevní hudby a dal písním a hudbě významnější roli v nově vzniklé církvi. Luterská církevní hudba v 16. st. měla 3 podoby: a) liturgický jednohlasý zpěv - vycházející z gregoriánského chorálu b) umělecká vícehlasá hudba - s tím souvisí povolání kantorů (varhaníků) do služby Luther byl velkým obdivovatelem vícehlasu: kde přirozená Musica je broušená a polírováná uměním, tam lze vidět a rozpoznat s velikým obdivem velkou a dokonalou Boží moudrost, pak ti, co jen trochu mají pro to pochopení, budou nadšeně a s obdivem říkat, že takovýto zpěv, který je ozdoben několika hlasy, je něco vzácného na této zemi.kdo ale nemá pro to pochopení a nemá žádnou radost z tak milého a zázračného díla, ten je hrubý Klotz (špalek, trdlo, motovidlo, hulvát, klacek, neomalenec) c) jednohlasá a vícehlasá píseň v kancionálové sazbě Shromáždění v nově vzniklých evangelických sborech se stalo aktivním společenstvím při bohoslužbách. Kromě toho se na církevní půdě rozvinula praxe laických sborů tzv. Kantorei. Martin Luther složil více než 40 duchovních písní. Věřil, že i skrze písně se může zvěstovat evangelium - noty oživují text. Jeho hlavním životním heslem bylo hlásání evangelia slovy i tóny. Při skládání písní čerpal a nechal se ovlivnit vzácnými starokřesťanskými melodiemi, hymnusy či sekvencemi a dokonce i melodiemi ze světského prostředí. Luther říkal - proč by měl jen ďábel právo na dobré melodie? Biblické žalmy považoval za kleine Biblia (malou Bibli), a proto se zabýval otázkou, jak je přiblížit lidu, aby je mohl zpívat. A tak vymyslel nový útvar: žalmovou píseň. Žalmová píseň je vlastně volně přebásněný a volně interpretovaný/aktualizovaný žalm. Tento způsob zpracování, přebásnění žalmů, se stal modelem pro autory žalmových písní v dalších staletích. Lutherova píseň Hrad přepevný, která se později stala hymnou evangelíků, vznikla na základě slov 46. Žalmu. Hlavní myšlenkou této písně je, že ďábel, zlo, smrt budou Bohem poraženy, a o tomto vítězství smí věřící člověk již teď vědět. To je evangelium, dobrá zpráva o Božím vykoupení člověka, která k nám přichází v Ježíši Kristu. Tuto píseň napsal Luther při epidemii moru v letech 1527/28. Píseň se brzy po svém vzniku rozšířila po celém Německu. Nejdříve byla vytištěna formou letáku, na který známý malíř Albrecht Dürer namaloval rytíře, který zničil smrt a ďábla. Psané slovo (Bible) a zpívané slovo (zpěvník) byly a jsou nedílnou součástí našeho křesťanského života. Mnohé starší písně jsou zhudebněné modlitby, vyznání, zpívanou biblickou dějepravou, svědectvími víry. Jsou spojeny s dějinami Božího lidu v předchozích generacích a projevy zbožnosti křesťanů v různých obdobích, skrze něž církev procházela. Zpěv duchovních písní nám vnitřně pomáhá, abychom od země obrátili zraky k výšinám. Při zpěvu duchovních písní se nám jakoby otevírá nový prostor a my smíme mít účast na nebeské bohoslužbě, a spolu s anděly, serafy a cherubíny se smíme připojit k hlasitému chvalozpěvu, který zní v nebi. Chceš-li být přijat do sboru andělů, zpívej se shromážděním napsal Klement z Alexandrie. Zpívat písně našich předků víry je takovým vnitřním výletem do jejich světa víry, který člověka obohacuje a proměňuje. Ceňme si tento poklad víry ukrytý v těchto vzácných písních! Věřím, že hudba a zpěv jsou otevřeným prostorem i v naší církvi pro aktuální ztvárnění poselství evangelia. Kéž i v současné době na Slezsku vznikají nové hluboké duchovní písně. Povzbuzujme k tomu v našich sborech i mladou generaci. Modleme se, aby Pán povolal další lidi na poli hudby a zpěvu k tvůrčí aktivitě, která by přitahovala nové hudebníky a zpěváky k oslavě Pána Boha a požehnanému životu víry. V době sluchátek a mp3(4) přehrávačů - pouze pasivního přijímání a poslechu hudby si nenechme vzít a vyrvat ďáblem aktivní dar hudby a zpěvu. Kéž by se naše domácnosti a evangelické domy opět rozezvučely společným zpěvem písní, které budeme učit naše děti a vnuky. Přejme si, aby v našich sborech stále zněly písně, které nás budou pozvedat blíž k Bohu, vést k následování Pána Ježíše Krista a provázet v době nemocí či jiných těžkostí prostě budou součástí našeho každodenního života. 6 7

5 Život sboru K tomu, aby člověk rostl v poznání Pána Boha a Jeho slova, slouží v našem sboru různé formy shromáždění. Všichni jste srdečně zváni k aktivní účasti na životě sboru a šíření svědectví o Ježíši Kristu. Bohoslužby neděle 9 hod. Pravidelně se setkáváme k nedělním bohoslužbám, ale také v dalších dnech u příležitosti různých církevních svátků a to vždy v 9 hod. (nebo v 17 hod. v týdnu). Bohoslužby jsou střídavě v českém a polském jazyce, viz. přehled bohoslužeb. života jednotlivce. Chceme vás proto povzbudit, abyste hojně využívali tyto příležitosti. Na bohoslužbách, ale nejen zde, toužíme oslavovat Pána Boha zpěvem společných písní, naslouchat zvěsti Božího slova a v modlitbách děkovat za veškeré projevy Boží přízně a také prosit za mnohé potřebné za nemocné, strádající, pronásledované křesťany, za misionáře a mnohé další Součástí některých bohoslužeb je zpověď a Večeře Páně. Přijímání, nebo nepřijímání těchto darů Boží milostí je také projevem vnitřního duchovního V průběhu bohoslužeb se scházejí děti na nedělní besídce. Součástí bohoslužeb je také finanční sbírka (ofěra). Každá sbírka má předem stanovené určení a konkrétní účel. Děkujeme všem ochotným dárcům za finanční podporu mnohých projektů a také za dary, které dáváte na potřeby a pokrytí nákladů spojených s chodem našeho sboru. Po skončení bohoslužeb je pak následný program ve sborovém sálu občerstvení, vzájemné rozhovory, vystoupení hudebně-pěveckých těles ze sboru. Kromě toho je možné pozvat pastora se zpovědí a Večeří Páně i do domácnosti, když zdravotní stav nedovoluje účast na bohoslužbě v kostele. Záleží to však vždy na přání a touze každého jednotlivého člověka. Bohoslužby v kaplích Další bohoslužby se konají také 1. neděli v měsíci (kromě zimního období a prázdnin) v kapli v D. Domaslavicích ve 14 hod. a v Horním Žukově v 15,15 hod. Bohoslužby pro nemohoucí a starší sborovníky 4x do roka - sobota 9 hod. Pro ty, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů přicházet pravidelně na nedělní bohoslužby, organizujeme 4x do roka bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pro nejstarší sborovníky. 8 9

6 Biblické hodiny neděle 17 hod. Kromě nedělních bohoslužeb jsou v našem sboru biblické hodiny v neděli v 17 hod., které koordinuje Křesťanské společenství, o.s. Zveme všechny k hlubšímu poznávání a studiu Bible. Modlitební setkání Každou 1. středu v měsíci v 17,30 hod. Malé studijní a modlitební skupinky po domech Jsme vděčni, že v několika domácnostech se otevřely dveře pro malé sborové buňky. Na těchto setkáních se lidé scházejí ke studiu, sdílení a vzájemným modlitbám. SETKÁNÍ VE SBORU PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE Nedělní besídka neděle 9 hod. Babyclub středa 9,30 hod. V průběhu nedělních bohoslužeb se Ve sboru se scházejí maminky s malými scházejí paralelně také děti na nedělní dětmi, kde se vzájemně poznávají a učí besídce. společným aktivitám. Setkání jsou v liché středy měsíce v 9,30 hod. na faře. Děti společně zpívají písničky, učí se modlit a naslouchají lekcím. Celý program je přizpůsoben dle věku dítěte, proto jsou děti rozděleny do skupin podle věku na batolata (0-2 roky), mladší předškoláky (2-4 roky) starší předškoláky (4-6 let), školáky (6-12 let). Čtyřikrát do roka prožíváme ve sboru bohoslužby společně s dětmi. Náboženství na školách ZŠ Třanovice ZŠ Dolní Domaslavice Na těchto školách na území našeho sboru probíhá v průběhu školního roku vyučování náboženství. Prosíme rodiče, aby využili tuto příležitost a vždy včas přihlásili své děti. Bližší informace podá pastor. Konfirmační setkávání Všichni, kteří navštěvují 7. třídu ZŠ a starší, jsou zváni na konfirmační setkávání, které je završeno rozhovorem před sborem a slavností Konfirmace. Tato setkání probíhají od poloviny září do května - 1,5 hodiny týdně. Dorost pátek 18 hod. Po konfirmaci jsou mladí lidé zváni do skupiny dorostu 13 až 17-letých. Kromě pravidelných setkání nad Bibli, zamyšlení, společných písní, soutěží, her, organizují také hry v tělocvičně, zimní a letní pobyty a mnohé další výlety a aktivity. Mládež pátek 18 hod. Když dosáhnou dorostenci 17 let, pak přecházejí do skupiny mládeže. Setkání mládeže jsou svým obsahem velice podobné dorostu. Jsme vděčni Pánu Bohu za mladé lidi v našem sboru, kteří se aktivně podílejí v mnoha oblastech života a služby ve sboru i přesahující rámec sboru. Misijní skupinka park club ve Vělopolí Již několik let působí ve Vělopolí misijní skupinka, která se usiluje o navázání vztahů s mladými lidmi ve vesnici s cílem předat jim poselství evangelia. Střední generace (manželské páry) sobota 18 hod. Každou 3. sobotu sudého měsíce má svá pravidelná tématická setkání také střední generace. Kromě těchto pravidelných setkání organizují různé výlety, zájezd a rodinné odpoledne

7 Starší generace sobota 17 hod. V našem sboru se schází 4x do roka také starší generace a to vždy v sobotu (dle stanoveného termínu) v 17 hod. Kromě toho organizují mnohé výlety, pobyty a slouží také na biblických hodinách a v Domovech důchodců. Setkání sester 3. pátek měsíce v 17 hod. Sestry se scházejí ke studiu Bible. Dále organizují 4x do roka občerstvení po bohoslužbách se zpovědí a Večeří Páně pro starší sborovníky. Navštěvují nemocné, zajišťuji pohoštění při různých akcích ve sboru. Služba sester má také své místo v oblasti duchovní. Podílejí se každý druhý měsíc 4. neděli na vedení biblické hodiny. Dívčí pěvecká skupina Melodie Ženský kvintet kvartet Talitha kum HUDEBNĚ-PĚVECKÉ SKUPINY V NAŠEM SBORU Hudební skupina Reset Ve sboru působí několik hudebně-pěveckých skupin, které vystupují a slouží na bohoslužbách, biblických hodinách a dalších setkáních ve sboru, ale také na mnoha jiných místech u nás i v zahraničí. Smíšený pěvecký sbor úterý 18 hod. Mužský pěvecký sbor 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 17 hod. Mládežnický kvartet Hudební skupina Fortress Smíšený pěvecký sbor středa 19 hod. Dechový orchestr čtvrtek 19 hod

8 Náš sbor podporuje tyto projekty Rodina Youngova Wycliffovi překladatelé Bible CZ Česká biblická společnost překlad a vydání Biblí pro různé národy světa Rádio 7 dříve TWR Brněnská tisková misie Účelové sbírky na země postižené přírodními katastrofami Děti z nedělní besídky mají adoptovanou dívenku Oury Bella Diallo z Guineje. Dorost má adoptovanou dívenku Tedy Nanteigo z Ugandy. Sestry ze sboru podporují projekt Děti Afriky konkrétně Scola Emanul více na Dárky pro děti a seniory na Zakarpatskou Ukrajinu Na Ukrajinu nelze v současné době vozit žádnou humanitární pomoc. Důvodem je neexistence humanitární komise. Kvůli této vzniklé situaci Pomoc Těšínského Slezska pořádá finanční sbírku. Dárky pak nakoupí a zabalí přímo na Ukrajině. Orientační cena jednoho dárku je ,- Kč. Dary je možné zaslat převodem na účet: /0300, var. symbol: 2013 nebo odevzdat v kanceláři sboru. Srdečně děkujeme za podporu tohto projektu dárky pro děti a seniory na Ukrajinu. Uzávěrka financí je Co se podařilo zrealizovat v roce 2013? kurz Manželské večery V lednu - únoru 2013 se uskutečnil kurz Manželské večery a to na bowlingu v Třanovicích. Sedm tematických setkání vedli na střídačku manželé Hlavenkovi a manželé Taskovi z Třince. Věřím, že pro všechny účastníky tohoto kurzu, byl tento čas kurzu velkým požehnáním a novou výzvou a inspirací k budování zdravých vztahů v manželství i v rodinách. kompletní rekonstrukce toalet V roce 2013 jsme uskutečnili kompletní rekonstrukci sociálních zařízení (WC) v budově fary. Celková částka ze z důvodů více prací a skutečností, které se vyskytly při rekonstrukci, vyhoupla na částku ,- Kč. Jsme však vděčni, že jsme mohli zrealizovat tuto dlouho plánovanou a potřebnou rekonstrukci. obnova ciferníků na věžních hodinách V roce 2013 proběhla obnova ciferníků na věžních hodinách. Tyto věžní hodiny jsou poháněny digitálním pohonem a ciferník je podsvícen zářivkami, takže naše věžní hodiny ukazují přesný čas do širokého okolí (pokud není porucha el. energie) instalace digitálních displejů v kostele V průběhu roku 2013 došlo k výměně číselníků - ukazatelů čísel písní na bohoslužbách. Zastaralý a vysloužilý číselník byl nahrazen digitálním displejen (číselníkem), který vyrobili na míru otec a syn Adámkovi z Gutů. automatizace regulace topení (kotelny) V roce 2013 proběhla rekonstrukce a úpravy jednotlivých větví topné soustavy osazením na jednotlivé okruhy topné soustavy elektronických čerpadel a výměnou ventilů radiátorů. Ve druhé fázi dojde k instalaci počítače a napojení na dálkové ovládání jednotlivých okruhů přes internetové rozhraní, takže topení v celém rozsahu bude spouštěno a ovládáno dle našich týdenních požadavků a to zcela automaticky. Věřím, že tím dojde k nemalé úspoře na energiích a potažmo financích za topení

9 Památník Jiřího Třanovského (Georgius Tranoscius Muzeum) Největší a finančně nejnáročnější projekt, který byl realizován v roce 2013, byla rekonstrukce budovy bývalé zchátralé márnice na hřbitově na Památník Jiřího Třanovského. Tento projekt se uskutečnil díky finanční podpoře z Fondu mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce České Republiky a Polska Celková částka, kterou jsme získali z tohoto Operačního programu na realizaci 1. etapy tohoto projektu, je ve výši EUR. Přeshraničním partnerem v Polsku je Parafia Ewangelicko-augsburska w Dzięgielowie. Věříme, že se nám podaří v následujících letech získat další dotace na dokončení spodního patra budovy. Slavnostní otevření Památníku Jiřího Třanovského se uskuteční v neděli 29. prosince 2013 v 9 hod. v rámci slavnostních bohoslužeb v kostele. Po bohoslužbách zazní před budovou pozdravy hostů a proběhne slavnostní akt otevření památníku za účastí mnohých významných hostů od nás, z Polska, Slovenska. Jste všichni srdečně zváni. Dvakrát se modlí ten, kdo zpívá, jen když srdcem u toho bývá. Jiří Třanovský Jaké plány máme do roku 2014? Jelikož rok 2013 byl pro náš sbor, co se týče finančních výdajů, velmi náročný a to díky mnoha vyjmenovaným projektům, které se nám díky Pánu Bohu podařilo zrealizovat, vnímáme rok 2014 jako rok určité konsolidace našich finančních prostředků a nové nadechnutí. V roce 2014 bychom chtěli proto realizovat běžné opravy a provozní náklady. Neplánujeme žádnou větší investici. Synod nejvyšší zákonodárný orgán Slezské církve evangelické a. v. doporučuje členům církve odvádění 5% z příjmů svému sboru. Někteří členové odvádějí dle biblických principů mnohem více, někteří ovšem nedávají vůbec nic, resp. jen nepatrný zlomek z doporučené částky. Obracíme se k členům sboru s prosbou, aby výše odvodu činila nejméně 1% na každého člena s příjmem, kromě darů a sbírek pořádaných sborem. Dary, resp. příspěvky je možno platit v hotovosti v kanceláři sboru nebo odvádět měsíčně bezhotovostním příkazem na účet sboru. (viz uvedený níže) Pro přiblížení podáváme přehlednou tabulku. Živá víra se projevuje také dáváním na Boží dílo. Připomínáme, že církevní příspěvek na dospělého člena sboru se už několik let pohybuje na symbolické částce 200,- Kč, na dítě 100,- Kč. Tento církevní příspěvek je to minimum. Děkujeme všem, kteří dáváte mnohem více a dáváte ochotně a s radostí Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. Na dary ve výši 1000,- Kč a více korun Vám vystavíme na požádání potvrzení k odpočtu z daně. Velkou neznámou je dosud neužívaná budova bývalé školy v Hradišti. Po několika neúspěšných pokusech o získání nějakého grantu, zůstává tato budova nevyužita. Měsíčně čistý příjem Roční příjem Doporučení synodu 5% Doporučení sboru 1% Kč 60 tis. Kč Kč 600 Kč Kč 72 tis. Kč Kč 720 Kč Kč 84 tis. Kč Kč 840 Kč Kč 96 tis. Kč Kč 960 Kč Kč 108 tis. Kč Kč Kč Kč 120 tis. Kč Kč Kč Kč 144 tis. Kč Kč Kč Kč 168 tis. Kč Kč Kč Kč 192 tis. Kč Kč Kč Kč 216 tis. Kč Kč Kč Kč 240 tis. Kč Kč Kč 16 17

10 Prosíme o případné náměty a pomoc, jak smysluplně a dobře využít tuto budovu. V roce 2014 bychom chtěli uskutečnit kurz Objevování křesťanství v malých studijních skupinkách. V roce 2014 bychom chtěli realizovat tyto akce pro širokou veřejnost: 17. května - MAJ Fest, 23. května Noc kostelů, 22. června přenos bohoslužeb do Českého rozhlasu a další společná setkání. V rámci našeho seniorátu plánujeme uskutečnit Hudebně-pěvecký festival. Ve dnech července 2014 se bude konat Setkání křesťanů zemí Střední Evropy v polské Vratislavi (Wrocław) a to v Hale století, která je na seznamu UNESCO. Program tohoto setkání je velmi pestrý a zajímavý. Věřím, že se nám z našeho sboru podaří zorganizovat na toto Setkání křesťanů autobus. Cena pro účastníka za ubytování (2 noci) a stravu (2 snídaně, 1 oběd a 2 večeře) činí 35 EUR. Více informací na V neděli 21. září 2014 se bude konat Evangelický den - tentokrát v Třinci. MISIJNÍ PROJEKT OSTRAVA-PORUBA Tým a spolupracovníci Jsme vděčni Pánu Bohu, že si povolává další lidi, kteří se rozhodli misijně sloužit v Ostravě-Porubě. V současné době je v širším týmu 8 lidí. Patří k nim Kristian a Karianne Landovi, diakon Daniel Kocyan, Marek Říman, Jola Kadlubcová, Miriam Hracká, Benjam Wärn a Markéta Králová. Od prosince 2013 se k misijnímu týmu v Ostravě- Porubě na období sedmi měsíců připojili také manželé Christian a Emma Snellmanovi z Finska. Všichni vyjmenovaní již bydlí Ostravě-Porubě a jsou součástí místního společenství. V září 2013 proběhl víkendový pobyt pro členy týmu zaměřený na seznámení se, duchovní růst a hledání Božího vedení pro další kroky ve službě. Během tohoto víkendu jsme společně přemýšleli o tom, jaké lidi nám Bůh posílá do cesty a kde je místo každého z nás ve službě. Misijní týdny V létě 2013 proběhly v Ostravě-Porubě souběžně dva misijní týdny na dvou různých místech, z nichž jeden byl zaměřený na mladé lidi a druhý na rodiny. Během těchto aktivit jsme opět mohli navázat kontakty s novými lidmi a vidět, jak se Pán Bůh dotýká jejich srdcí. Někteří z nich během misijního týdne poprvé v životě slyšeli evangelium. Svědectví: První den misijního týdne někteří z nás v pozdních nočních hodinách vyrazili do ulic. Během chůze v ulicích města jsme byli svědky hádky mezi mužem a ženou před vchodem do jednoho paneláku. Šli jsme dál a když jsme se otočili, zjistili jsme, že žena sedí na chodníku s hromadou tašek kolem. Rozhodli jsme se, že se vrátíme zpět. Cestou jsme se modlili. Když jsme byli už téměř u ní, mezi taškami jsme uviděli na zemi košík a v něm malé dítě. Ten pohled nám doslova vyrazil dech. Představili jsme se a zeptali se, jestli můžeme nějak pomoct. Žena se slzami v očích řekla, že neví, co má dělat a že asi odjede na pár dnů pryč z Poruby. Dali jsme ji na sebe kontakt a řekli jsme ji, že kdyby cokoliv potřebovala, tak se může ozvat. Prožívali jsme silné Boží vedení se za ní na místě modlit, ale v tom vedle nás zastavilo nějaké auto. Žena se s námi rozloučila, nastoupila do auta a odjela neznámo kam. Cestou zpátky jsme se za ní modlili. Skrze tuto zkušenost jsme si uvědomili, že kolem nás je hodně temných míst, rozbitých rodin, narušených vztahů a zraněných srdcí. Kdo půjde a přinese světlo naděje do životů těchto lidí? Impuls klub pro mládež Jedná se o volnočasový klub, který probíhá každý pátek v prostorách DDM. Cílovou skupinou jsou mladí lidé z Ostravy-Poruby ve věku let. Chceme, aby se páteční klub stal místem, kde mladí lidé smysluplně tráví volný čas, mohou být sami sebou a navazovat nová přátelství, ale především mají možnost poznávat Boha a diskutovat nad otázkami o smyslu života. Svědectví: Během pátečního klubu jsme se dívali na jeden díl Exitu 316, ve kterém zaznělo, že se snažíme naplnit naše nekonečné touhy konečnými věcmi. V následující diskuzi jeden nevěřící 18 19

11 kluk řekl, že konečně pochopil čemu věříme a uviděl, že se snaží svůj život naplnit tím, co je pomíjitelné. Viděli jsme, jak mu Duch svatý ukázal tuto konkrétní věc. Tři pilíře nově vznikajícího společenství v Ostravě-Porubě: 1. Být otevření pro hledající Chceme navazovat vztahy s lidmi, trávit s nimi čas a naplňovat jejich potřeby. To vše skrze jednorázové nebo pravidelné misijní aktivity jako je Impuls week, Impuls klub, klub pro děti, skupinky se sousedy, grilovačky atd. 2. Skupinky proměny Jedná se o malé skupinky (2-4 lidé stejného pohlaví), které se pravidelně setkávají, aby studovali Boží slovo, sdíleli se, byli si vykazatelní a společně se modlili. Důležitou vlastností skupinky je multiplikace. Po zhruba šesti měsících jsou do skupinky pozváni 1-2 nekřesťané a po krátké době se skupinka rozdělí na dvě. 3. Společenství Naší velkou touhou je, aby v Porubě vzniklo společenství, kde se lidé cítí doma a kde jsou milováni a přijímáni. Modlete se prosím, abychom se na prvním místě věnovali jednotlivým lidem, které nám Bůh posílá do cesty, s odvahou s nimi mluvili o Pánu Ježíši a vychovávali z nich učedníky. Modlete se také, aby Bůh otevíral jejich srdce a aby dali svoje životy Pánu Ježíši. Své finanční dary na tento účel můžete zasílat na účet: Evangelizační centrum M.I.S.E. Číslo účtu: / 2010, variabilní symbol (Ostrava-Poruba): nebo prostřednictvím našeho sboru (v kanceláři sboru). 20

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více