TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28"

Transkript

1 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28

2 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE PORZĄDEK NABOŻEŃSTW VYSVĚTLIVKY ZKRATKY ZKRATKY SKRÓTY: SKRÓTY: Č český kancionál, P polský kancionál, SP SP společný společný zpěvník; zpěvník; CBS CBS Česká biblická společnost; CF CF celocírkevní fond fond děti děti a a mládež, mládež, Konference Konference rodin; rodin; DE DE děti; děti; DOR DOR - dorost, - dorost, GAW dílo Gustava Adolfa; HF HF humanitární fond; fond; ML ML mládež; mládež; SB SB sbor; sbor; SD SD Slezská Slezská diakonie; diakonie; SE SE seniorát; seniorát; SLS SLS Světový luterský svaz; TWR TWR Trans Trans World World Radio; Radio; VF VF vydavatelský vydavatelský fond, fond, VZF VZF vzdělávací vzdělávací fond, fond, XP XP XcamP XcamP Smilovice Zpověď Čas Zpěvník Sbírky Kazatelské stanice Den Neděle a svátky Zpověď Čas Zpěvník Sbírky Kazatelské stanice Spowiedź Doba Śpiewnik Ofiary D. Domaslavice H. Žukov Dzień Niedziele i Święta Spowiedź Doba Śpiewnik Ofiary D. Domaslavice H. Žukov LEDEN STYCZEŃ Nový rok 9:00 9:00 SP SP SB SB niedziela po po Św. Św. God. God. 9:00 9:00 PP SB SB Alianční týden modliteb 17:00 17:00 SP SP neděle po Zjevení 8:15 8:15 9:00 9:00 Č SB SB niedziela po po Epifanii 9:00 9:00 PP neděle po Zjevení 9:00 9:00 Č SE SE ÚNOR LUTY LUTY niedziela po po Epifanii 8:15 8:15 9:00 9:00 P P Mládež. bohoslužby 9:00 9:00 SP SP SB SB niedz. przed postem 9:00 9:00 PP SB SB neděle před postem 9:00 9:00 Č CF CF BŘEZEN MARZEC Bohoslužby dětem 8:15 8:15 9:00 9:00 SP SP postní pátek 17:00 17:00 Č postní neděle 8:15 8:15 9:00 9:00 Č SB SB piątek pasyjny 17:00 17:00 PP niedziela pasyjna 9:00 9:00 PP SB SB postní pátek 17:00 17:00 Č postní neděle 9:00 9:00 Č SB SB sborové sborové shromáždění shromáždění Postní dny zamyšlení 17:00 17:00 SP SP postní neděle 9:00 9:00 SP SP SD SD DUBEN KWIECIEŃ piątek pasyjny 17:00 17:00 PP HF HF niedziela pasyjna 9:00 9:00 PP 14:00 14:00 15:15 15: Zpov. a V. P. P. pro starší 9:00 9:00 SP SP Květná neděle 9:00 9:00 Č SB SB Zelený čtvrtek v rámci rámci 17:00 17:00 SP SP Wielki Piątek w ramach ramach 9:00 9:00 PP Velký pátek v rámci rámci 17:00 17:00 Č Velikonoční neděle 9:00 9:00 SP SP SB SB Velik. pondělí sen. sen. mládež. mládež. K.Lhotka K.Lhotka 8:30 8:30 SP SP neděle po Velikon. 9:00 9:00 Č KVĚTEN MAJ MAJ niedz. po po Wielkanocy 8:15 8:15 9:00 9:00 PP 14:00 14:00 15:15 15: DEN MATEK 9:00 9:00 Č SB SB Rozhovor s konfirmandy 9:00 9:00 SP SP MAJ - MAJ fest fest KONFIRMACE v rámci rámci 9:00 9:00 SP SP SB SB Noc Noc kostelů kostelů Svátek nanebevstoupení 17:00 17:00 SP SP 2 3 Den Dzień Neděle a svátky Niedziele i Święta Zpověď Spowiedź Čas Doba Zpěvník Śpiewnik ČERVEN CZERWIEC Sbírky Ofiary Kazatelské stanice D. Domaslavice H. Žukov Mládež. bohoslužby 9:00 SP XP 14:00 15: Svatodušní neděle v rámci 9:00 SP SB Sborové odpoledne 16:30 SP DEN OTCŮ 9:00 SP SB Přenos bohoslužby do rozhlasu 9:00 Č Zpov. a V. P. pro starší 9:00 SP Závěr školního roku 9:00 SP DE ČERVENEC LIPIEC po Trójcy Św. 9:00 P GAW Setkání křesťanů - Wrocław PAMÁTKA ZAL. SBORU v rámci 9:00 SP SB po Trójcy Św. 9:00 P XcamP po Sv. Trojici 9:00 Č SB SRPEN SIERPIEŃ po Trójcy Św. 9:00 P po Sv. Trojici 8:15 9:00 Č SB po Trójcy Św. 9:00 P SB po Sv. Trojici 9:00 Č ED Zahájení školního roku v rámci 9:00 SP DOR ZÁŘÍ WRZESIEŃ po Trójcy Św. 8:15 9:00 P 14:00 15: Památka posvěcení kostela :00 SP SB po Trójcy Św. 9:00 P SB Evangelický den - Třinec Mládež. bohoslužby 9:00 SP ML ŘÍJEN PAŹDZIERNIK Zp. a V. P. pro starší 9:00 SP Neděle díkůvzdání 9:00 SP SB 14:00 15: po Sv. Trojici 9:00 Č CF po Trójcy Św. 9:00 P SB PAMÁTKA REFORMACE 9:00 SP VF LISTOPAD Pamiątka zmarłych 8:15 9:00 SP SLS 14:00 15: neděle před koncem církev. roku 9:00 Č SB DEN POKÁNÍ v rámci 9:00 SP SB Poslední neděle církevního roku 9:00 Č SB adventní neděle 9:00 Č TWR PROSINEC GRUDZIEŃ Zpov. a V. P. pro starší 9:00 SP niedziela adwentowa 8:15 9:00 P CBS OÚ D. Domaslavice 15: adventní neděle v rámci 9:00 Č SB Vánoční slavnost dětí 9:00 SP SB Večer svátečních melodií Štědroveč. bohoslužby 21:00 Č NAROZENÍ PÁNĚ 9:00 SP SB Mládež. bohoslužby 9:00 SP Seniorátní bohoslužby 9:00 SP Závěr roku 17:00 SP VZF Nový rok 9:00 SP SB

3 KONTAKTNÍ INFORMACE Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích Parafia Śląskiego Kościoła Ewangelickiego AW w Trzanowicach BARABASZ Pavel BOROŇ David, Ing. BRODA Karel DANYŚ Marek, Ing. arch. FIKOCZEK Lubomír KLUS Emerich Adresa: Třanovice 91 tel.: IČ: Bankovní účet sboru /0800, Česká spořitelna, a.s. Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 12:00 hod. pátek 15:00 18:00 hod. Sborový pastor Mgr. Tomáš Tyrlík mobilní síť SCEAV: , kurátor sboru Bc. Jan Tomiczek Presbyteři sboru ( ): MOLIN Zbygniew SIKORA Jan, Ing. TOMAN Paweł TOMAN David, Ing. TOMICZEK Jan, Bc. TOMICZEK Kamil, Bc. PASTORAČNÍ ROZHOVORY - ROZMOWY DUSZPASTERSKIE V úřední hodiny nebo dle domluvy Křest - Chrzest Před křtem si dohodněte dostatečně předem (nejpozději 2 týdny) termín rozhovoru (termín je možno dohodnout i telefonicky). Křty se konají v rámci bohoslužeb nebo po bohoslužbách. Sňatek Ślub Před sňatkem si dohodněte dostatečně předem (nejpozději 2 měsíce) termín rozhovoru (termín je možno dohodnout i telefonicky). Pohřeb Pogrzeb Termín každého pohřbu domluvte nejdříve na farním úřadě (před vyřizováním na pohřební službě). Kdo jsme? Preambule zřízení naší církve: Věřící v Trojjediného Boha sdruženi ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání jsou součástí Kristovy církve. Náš Spasitel a Pán Ježíš Kristus církev sám ustanovil a určil její poslání. Je hlavou církve a svěřil jí největší poklad, jímž je evangelium. Prvořadým úkolem Kristovy církve je zvěstovat Boží slovo. Evangelizace, misie a diakonie jsou projevy živé církve. Základem učení církve je Bible, to je inspirované a bezchybné Boží slovo. Církev se hlásí k odkazu Augsburského vyznání z r. 1530, jakož i k dalším symbolickým knihám tohoto vyznání, které tvoří výraz historické a duchovní souvislosti s učením Dr. Martina Luthera. Vize naší církve Obdařeni vírou povoláni do služby 4 5

4 Rok 2014 rok hudby Rok 2013 byl v naší církvi vyhlášen rokem Bible. Reformace znamenala návrat k pramenům ad fontes především k Bibli. Každý evangelík by měl žít z evangelia, které je nevyčerpatelným zdrojem pro každodenní život víry. Věřím, že mnozí z Vás se odhodlali k pravidelnému čtení Bible. Vytrvejte v tom! Rok 2014 chceme v naší církvi prožít ve znamení hudby a zpěvu. Bible a zpěvník (kancionál) patřily v evangelických rodinách ke knihám, které byly hojně užívány v domácnostech, ve shromáždění Božího lidu (ve sborech). Byly ve velké vážnosti a úctě. V době protireformace právě i tyto dvě knihy byly cílem a ohnisky zabavování, ničení a pálení. Díky hlubokému zájmu o Bibli a vroucímu zpěvu duchovních písní vytrvali naší předkové ve víře i dobu pronásledování. Naše církev se hlásí k dědictví německé světové reformace. Dne Martin Luther ( ) přibil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti odpustkům a toto datum je považováno za začátek reformace obnovy církve. Náš reformátor Martin Luther navázal na bohatou starocírkevní tradici církevní hudby a dal písním a hudbě významnější roli v nově vzniklé církvi. Luterská církevní hudba v 16. st. měla 3 podoby: a) liturgický jednohlasý zpěv - vycházející z gregoriánského chorálu b) umělecká vícehlasá hudba - s tím souvisí povolání kantorů (varhaníků) do služby Luther byl velkým obdivovatelem vícehlasu: kde přirozená Musica je broušená a polírováná uměním, tam lze vidět a rozpoznat s velikým obdivem velkou a dokonalou Boží moudrost, pak ti, co jen trochu mají pro to pochopení, budou nadšeně a s obdivem říkat, že takovýto zpěv, který je ozdoben několika hlasy, je něco vzácného na této zemi.kdo ale nemá pro to pochopení a nemá žádnou radost z tak milého a zázračného díla, ten je hrubý Klotz (špalek, trdlo, motovidlo, hulvát, klacek, neomalenec) c) jednohlasá a vícehlasá píseň v kancionálové sazbě Shromáždění v nově vzniklých evangelických sborech se stalo aktivním společenstvím při bohoslužbách. Kromě toho se na církevní půdě rozvinula praxe laických sborů tzv. Kantorei. Martin Luther složil více než 40 duchovních písní. Věřil, že i skrze písně se může zvěstovat evangelium - noty oživují text. Jeho hlavním životním heslem bylo hlásání evangelia slovy i tóny. Při skládání písní čerpal a nechal se ovlivnit vzácnými starokřesťanskými melodiemi, hymnusy či sekvencemi a dokonce i melodiemi ze světského prostředí. Luther říkal - proč by měl jen ďábel právo na dobré melodie? Biblické žalmy považoval za kleine Biblia (malou Bibli), a proto se zabýval otázkou, jak je přiblížit lidu, aby je mohl zpívat. A tak vymyslel nový útvar: žalmovou píseň. Žalmová píseň je vlastně volně přebásněný a volně interpretovaný/aktualizovaný žalm. Tento způsob zpracování, přebásnění žalmů, se stal modelem pro autory žalmových písní v dalších staletích. Lutherova píseň Hrad přepevný, která se později stala hymnou evangelíků, vznikla na základě slov 46. Žalmu. Hlavní myšlenkou této písně je, že ďábel, zlo, smrt budou Bohem poraženy, a o tomto vítězství smí věřící člověk již teď vědět. To je evangelium, dobrá zpráva o Božím vykoupení člověka, která k nám přichází v Ježíši Kristu. Tuto píseň napsal Luther při epidemii moru v letech 1527/28. Píseň se brzy po svém vzniku rozšířila po celém Německu. Nejdříve byla vytištěna formou letáku, na který známý malíř Albrecht Dürer namaloval rytíře, který zničil smrt a ďábla. Psané slovo (Bible) a zpívané slovo (zpěvník) byly a jsou nedílnou součástí našeho křesťanského života. Mnohé starší písně jsou zhudebněné modlitby, vyznání, zpívanou biblickou dějepravou, svědectvími víry. Jsou spojeny s dějinami Božího lidu v předchozích generacích a projevy zbožnosti křesťanů v různých obdobích, skrze něž církev procházela. Zpěv duchovních písní nám vnitřně pomáhá, abychom od země obrátili zraky k výšinám. Při zpěvu duchovních písní se nám jakoby otevírá nový prostor a my smíme mít účast na nebeské bohoslužbě, a spolu s anděly, serafy a cherubíny se smíme připojit k hlasitému chvalozpěvu, který zní v nebi. Chceš-li být přijat do sboru andělů, zpívej se shromážděním napsal Klement z Alexandrie. Zpívat písně našich předků víry je takovým vnitřním výletem do jejich světa víry, který člověka obohacuje a proměňuje. Ceňme si tento poklad víry ukrytý v těchto vzácných písních! Věřím, že hudba a zpěv jsou otevřeným prostorem i v naší církvi pro aktuální ztvárnění poselství evangelia. Kéž i v současné době na Slezsku vznikají nové hluboké duchovní písně. Povzbuzujme k tomu v našich sborech i mladou generaci. Modleme se, aby Pán povolal další lidi na poli hudby a zpěvu k tvůrčí aktivitě, která by přitahovala nové hudebníky a zpěváky k oslavě Pána Boha a požehnanému životu víry. V době sluchátek a mp3(4) přehrávačů - pouze pasivního přijímání a poslechu hudby si nenechme vzít a vyrvat ďáblem aktivní dar hudby a zpěvu. Kéž by se naše domácnosti a evangelické domy opět rozezvučely společným zpěvem písní, které budeme učit naše děti a vnuky. Přejme si, aby v našich sborech stále zněly písně, které nás budou pozvedat blíž k Bohu, vést k následování Pána Ježíše Krista a provázet v době nemocí či jiných těžkostí prostě budou součástí našeho každodenního života. 6 7

5 Život sboru K tomu, aby člověk rostl v poznání Pána Boha a Jeho slova, slouží v našem sboru různé formy shromáždění. Všichni jste srdečně zváni k aktivní účasti na životě sboru a šíření svědectví o Ježíši Kristu. Bohoslužby neděle 9 hod. Pravidelně se setkáváme k nedělním bohoslužbám, ale také v dalších dnech u příležitosti různých církevních svátků a to vždy v 9 hod. (nebo v 17 hod. v týdnu). Bohoslužby jsou střídavě v českém a polském jazyce, viz. přehled bohoslužeb. života jednotlivce. Chceme vás proto povzbudit, abyste hojně využívali tyto příležitosti. Na bohoslužbách, ale nejen zde, toužíme oslavovat Pána Boha zpěvem společných písní, naslouchat zvěsti Božího slova a v modlitbách děkovat za veškeré projevy Boží přízně a také prosit za mnohé potřebné za nemocné, strádající, pronásledované křesťany, za misionáře a mnohé další Součástí některých bohoslužeb je zpověď a Večeře Páně. Přijímání, nebo nepřijímání těchto darů Boží milostí je také projevem vnitřního duchovního V průběhu bohoslužeb se scházejí děti na nedělní besídce. Součástí bohoslužeb je také finanční sbírka (ofěra). Každá sbírka má předem stanovené určení a konkrétní účel. Děkujeme všem ochotným dárcům za finanční podporu mnohých projektů a také za dary, které dáváte na potřeby a pokrytí nákladů spojených s chodem našeho sboru. Po skončení bohoslužeb je pak následný program ve sborovém sálu občerstvení, vzájemné rozhovory, vystoupení hudebně-pěveckých těles ze sboru. Kromě toho je možné pozvat pastora se zpovědí a Večeří Páně i do domácnosti, když zdravotní stav nedovoluje účast na bohoslužbě v kostele. Záleží to však vždy na přání a touze každého jednotlivého člověka. Bohoslužby v kaplích Další bohoslužby se konají také 1. neděli v měsíci (kromě zimního období a prázdnin) v kapli v D. Domaslavicích ve 14 hod. a v Horním Žukově v 15,15 hod. Bohoslužby pro nemohoucí a starší sborovníky 4x do roka - sobota 9 hod. Pro ty, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů přicházet pravidelně na nedělní bohoslužby, organizujeme 4x do roka bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pro nejstarší sborovníky. 8 9

6 Biblické hodiny neděle 17 hod. Kromě nedělních bohoslužeb jsou v našem sboru biblické hodiny v neděli v 17 hod., které koordinuje Křesťanské společenství, o.s. Zveme všechny k hlubšímu poznávání a studiu Bible. Modlitební setkání Každou 1. středu v měsíci v 17,30 hod. Malé studijní a modlitební skupinky po domech Jsme vděčni, že v několika domácnostech se otevřely dveře pro malé sborové buňky. Na těchto setkáních se lidé scházejí ke studiu, sdílení a vzájemným modlitbám. SETKÁNÍ VE SBORU PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE Nedělní besídka neděle 9 hod. Babyclub středa 9,30 hod. V průběhu nedělních bohoslužeb se Ve sboru se scházejí maminky s malými scházejí paralelně také děti na nedělní dětmi, kde se vzájemně poznávají a učí besídce. společným aktivitám. Setkání jsou v liché středy měsíce v 9,30 hod. na faře. Děti společně zpívají písničky, učí se modlit a naslouchají lekcím. Celý program je přizpůsoben dle věku dítěte, proto jsou děti rozděleny do skupin podle věku na batolata (0-2 roky), mladší předškoláky (2-4 roky) starší předškoláky (4-6 let), školáky (6-12 let). Čtyřikrát do roka prožíváme ve sboru bohoslužby společně s dětmi. Náboženství na školách ZŠ Třanovice ZŠ Dolní Domaslavice Na těchto školách na území našeho sboru probíhá v průběhu školního roku vyučování náboženství. Prosíme rodiče, aby využili tuto příležitost a vždy včas přihlásili své děti. Bližší informace podá pastor. Konfirmační setkávání Všichni, kteří navštěvují 7. třídu ZŠ a starší, jsou zváni na konfirmační setkávání, které je završeno rozhovorem před sborem a slavností Konfirmace. Tato setkání probíhají od poloviny září do května - 1,5 hodiny týdně. Dorost pátek 18 hod. Po konfirmaci jsou mladí lidé zváni do skupiny dorostu 13 až 17-letých. Kromě pravidelných setkání nad Bibli, zamyšlení, společných písní, soutěží, her, organizují také hry v tělocvičně, zimní a letní pobyty a mnohé další výlety a aktivity. Mládež pátek 18 hod. Když dosáhnou dorostenci 17 let, pak přecházejí do skupiny mládeže. Setkání mládeže jsou svým obsahem velice podobné dorostu. Jsme vděčni Pánu Bohu za mladé lidi v našem sboru, kteří se aktivně podílejí v mnoha oblastech života a služby ve sboru i přesahující rámec sboru. Misijní skupinka park club ve Vělopolí Již několik let působí ve Vělopolí misijní skupinka, která se usiluje o navázání vztahů s mladými lidmi ve vesnici s cílem předat jim poselství evangelia. Střední generace (manželské páry) sobota 18 hod. Každou 3. sobotu sudého měsíce má svá pravidelná tématická setkání také střední generace. Kromě těchto pravidelných setkání organizují různé výlety, zájezd a rodinné odpoledne

7 Starší generace sobota 17 hod. V našem sboru se schází 4x do roka také starší generace a to vždy v sobotu (dle stanoveného termínu) v 17 hod. Kromě toho organizují mnohé výlety, pobyty a slouží také na biblických hodinách a v Domovech důchodců. Setkání sester 3. pátek měsíce v 17 hod. Sestry se scházejí ke studiu Bible. Dále organizují 4x do roka občerstvení po bohoslužbách se zpovědí a Večeří Páně pro starší sborovníky. Navštěvují nemocné, zajišťuji pohoštění při různých akcích ve sboru. Služba sester má také své místo v oblasti duchovní. Podílejí se každý druhý měsíc 4. neděli na vedení biblické hodiny. Dívčí pěvecká skupina Melodie Ženský kvintet kvartet Talitha kum HUDEBNĚ-PĚVECKÉ SKUPINY V NAŠEM SBORU Hudební skupina Reset Ve sboru působí několik hudebně-pěveckých skupin, které vystupují a slouží na bohoslužbách, biblických hodinách a dalších setkáních ve sboru, ale také na mnoha jiných místech u nás i v zahraničí. Smíšený pěvecký sbor úterý 18 hod. Mužský pěvecký sbor 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 17 hod. Mládežnický kvartet Hudební skupina Fortress Smíšený pěvecký sbor středa 19 hod. Dechový orchestr čtvrtek 19 hod

8 Náš sbor podporuje tyto projekty Rodina Youngova Wycliffovi překladatelé Bible CZ Česká biblická společnost překlad a vydání Biblí pro různé národy světa Rádio 7 dříve TWR Brněnská tisková misie Účelové sbírky na země postižené přírodními katastrofami Děti z nedělní besídky mají adoptovanou dívenku Oury Bella Diallo z Guineje. Dorost má adoptovanou dívenku Tedy Nanteigo z Ugandy. Sestry ze sboru podporují projekt Děti Afriky konkrétně Scola Emanul více na Dárky pro děti a seniory na Zakarpatskou Ukrajinu Na Ukrajinu nelze v současné době vozit žádnou humanitární pomoc. Důvodem je neexistence humanitární komise. Kvůli této vzniklé situaci Pomoc Těšínského Slezska pořádá finanční sbírku. Dárky pak nakoupí a zabalí přímo na Ukrajině. Orientační cena jednoho dárku je ,- Kč. Dary je možné zaslat převodem na účet: /0300, var. symbol: 2013 nebo odevzdat v kanceláři sboru. Srdečně děkujeme za podporu tohto projektu dárky pro děti a seniory na Ukrajinu. Uzávěrka financí je Co se podařilo zrealizovat v roce 2013? kurz Manželské večery V lednu - únoru 2013 se uskutečnil kurz Manželské večery a to na bowlingu v Třanovicích. Sedm tematických setkání vedli na střídačku manželé Hlavenkovi a manželé Taskovi z Třince. Věřím, že pro všechny účastníky tohoto kurzu, byl tento čas kurzu velkým požehnáním a novou výzvou a inspirací k budování zdravých vztahů v manželství i v rodinách. kompletní rekonstrukce toalet V roce 2013 jsme uskutečnili kompletní rekonstrukci sociálních zařízení (WC) v budově fary. Celková částka ze z důvodů více prací a skutečností, které se vyskytly při rekonstrukci, vyhoupla na částku ,- Kč. Jsme však vděčni, že jsme mohli zrealizovat tuto dlouho plánovanou a potřebnou rekonstrukci. obnova ciferníků na věžních hodinách V roce 2013 proběhla obnova ciferníků na věžních hodinách. Tyto věžní hodiny jsou poháněny digitálním pohonem a ciferník je podsvícen zářivkami, takže naše věžní hodiny ukazují přesný čas do širokého okolí (pokud není porucha el. energie) instalace digitálních displejů v kostele V průběhu roku 2013 došlo k výměně číselníků - ukazatelů čísel písní na bohoslužbách. Zastaralý a vysloužilý číselník byl nahrazen digitálním displejen (číselníkem), který vyrobili na míru otec a syn Adámkovi z Gutů. automatizace regulace topení (kotelny) V roce 2013 proběhla rekonstrukce a úpravy jednotlivých větví topné soustavy osazením na jednotlivé okruhy topné soustavy elektronických čerpadel a výměnou ventilů radiátorů. Ve druhé fázi dojde k instalaci počítače a napojení na dálkové ovládání jednotlivých okruhů přes internetové rozhraní, takže topení v celém rozsahu bude spouštěno a ovládáno dle našich týdenních požadavků a to zcela automaticky. Věřím, že tím dojde k nemalé úspoře na energiích a potažmo financích za topení

9 Památník Jiřího Třanovského (Georgius Tranoscius Muzeum) Největší a finančně nejnáročnější projekt, který byl realizován v roce 2013, byla rekonstrukce budovy bývalé zchátralé márnice na hřbitově na Památník Jiřího Třanovského. Tento projekt se uskutečnil díky finanční podpoře z Fondu mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce České Republiky a Polska Celková částka, kterou jsme získali z tohoto Operačního programu na realizaci 1. etapy tohoto projektu, je ve výši EUR. Přeshraničním partnerem v Polsku je Parafia Ewangelicko-augsburska w Dzięgielowie. Věříme, že se nám podaří v následujících letech získat další dotace na dokončení spodního patra budovy. Slavnostní otevření Památníku Jiřího Třanovského se uskuteční v neděli 29. prosince 2013 v 9 hod. v rámci slavnostních bohoslužeb v kostele. Po bohoslužbách zazní před budovou pozdravy hostů a proběhne slavnostní akt otevření památníku za účastí mnohých významných hostů od nás, z Polska, Slovenska. Jste všichni srdečně zváni. Dvakrát se modlí ten, kdo zpívá, jen když srdcem u toho bývá. Jiří Třanovský Jaké plány máme do roku 2014? Jelikož rok 2013 byl pro náš sbor, co se týče finančních výdajů, velmi náročný a to díky mnoha vyjmenovaným projektům, které se nám díky Pánu Bohu podařilo zrealizovat, vnímáme rok 2014 jako rok určité konsolidace našich finančních prostředků a nové nadechnutí. V roce 2014 bychom chtěli proto realizovat běžné opravy a provozní náklady. Neplánujeme žádnou větší investici. Synod nejvyšší zákonodárný orgán Slezské církve evangelické a. v. doporučuje členům církve odvádění 5% z příjmů svému sboru. Někteří členové odvádějí dle biblických principů mnohem více, někteří ovšem nedávají vůbec nic, resp. jen nepatrný zlomek z doporučené částky. Obracíme se k členům sboru s prosbou, aby výše odvodu činila nejméně 1% na každého člena s příjmem, kromě darů a sbírek pořádaných sborem. Dary, resp. příspěvky je možno platit v hotovosti v kanceláři sboru nebo odvádět měsíčně bezhotovostním příkazem na účet sboru. (viz uvedený níže) Pro přiblížení podáváme přehlednou tabulku. Živá víra se projevuje také dáváním na Boží dílo. Připomínáme, že církevní příspěvek na dospělého člena sboru se už několik let pohybuje na symbolické částce 200,- Kč, na dítě 100,- Kč. Tento církevní příspěvek je to minimum. Děkujeme všem, kteří dáváte mnohem více a dáváte ochotně a s radostí Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. Na dary ve výši 1000,- Kč a více korun Vám vystavíme na požádání potvrzení k odpočtu z daně. Velkou neznámou je dosud neužívaná budova bývalé školy v Hradišti. Po několika neúspěšných pokusech o získání nějakého grantu, zůstává tato budova nevyužita. Měsíčně čistý příjem Roční příjem Doporučení synodu 5% Doporučení sboru 1% Kč 60 tis. Kč Kč 600 Kč Kč 72 tis. Kč Kč 720 Kč Kč 84 tis. Kč Kč 840 Kč Kč 96 tis. Kč Kč 960 Kč Kč 108 tis. Kč Kč Kč Kč 120 tis. Kč Kč Kč Kč 144 tis. Kč Kč Kč Kč 168 tis. Kč Kč Kč Kč 192 tis. Kč Kč Kč Kč 216 tis. Kč Kč Kč Kč 240 tis. Kč Kč Kč 16 17

10 Prosíme o případné náměty a pomoc, jak smysluplně a dobře využít tuto budovu. V roce 2014 bychom chtěli uskutečnit kurz Objevování křesťanství v malých studijních skupinkách. V roce 2014 bychom chtěli realizovat tyto akce pro širokou veřejnost: 17. května - MAJ Fest, 23. května Noc kostelů, 22. června přenos bohoslužeb do Českého rozhlasu a další společná setkání. V rámci našeho seniorátu plánujeme uskutečnit Hudebně-pěvecký festival. Ve dnech července 2014 se bude konat Setkání křesťanů zemí Střední Evropy v polské Vratislavi (Wrocław) a to v Hale století, která je na seznamu UNESCO. Program tohoto setkání je velmi pestrý a zajímavý. Věřím, že se nám z našeho sboru podaří zorganizovat na toto Setkání křesťanů autobus. Cena pro účastníka za ubytování (2 noci) a stravu (2 snídaně, 1 oběd a 2 večeře) činí 35 EUR. Více informací na V neděli 21. září 2014 se bude konat Evangelický den - tentokrát v Třinci. MISIJNÍ PROJEKT OSTRAVA-PORUBA Tým a spolupracovníci Jsme vděčni Pánu Bohu, že si povolává další lidi, kteří se rozhodli misijně sloužit v Ostravě-Porubě. V současné době je v širším týmu 8 lidí. Patří k nim Kristian a Karianne Landovi, diakon Daniel Kocyan, Marek Říman, Jola Kadlubcová, Miriam Hracká, Benjam Wärn a Markéta Králová. Od prosince 2013 se k misijnímu týmu v Ostravě- Porubě na období sedmi měsíců připojili také manželé Christian a Emma Snellmanovi z Finska. Všichni vyjmenovaní již bydlí Ostravě-Porubě a jsou součástí místního společenství. V září 2013 proběhl víkendový pobyt pro členy týmu zaměřený na seznámení se, duchovní růst a hledání Božího vedení pro další kroky ve službě. Během tohoto víkendu jsme společně přemýšleli o tom, jaké lidi nám Bůh posílá do cesty a kde je místo každého z nás ve službě. Misijní týdny V létě 2013 proběhly v Ostravě-Porubě souběžně dva misijní týdny na dvou různých místech, z nichž jeden byl zaměřený na mladé lidi a druhý na rodiny. Během těchto aktivit jsme opět mohli navázat kontakty s novými lidmi a vidět, jak se Pán Bůh dotýká jejich srdcí. Někteří z nich během misijního týdne poprvé v životě slyšeli evangelium. Svědectví: První den misijního týdne někteří z nás v pozdních nočních hodinách vyrazili do ulic. Během chůze v ulicích města jsme byli svědky hádky mezi mužem a ženou před vchodem do jednoho paneláku. Šli jsme dál a když jsme se otočili, zjistili jsme, že žena sedí na chodníku s hromadou tašek kolem. Rozhodli jsme se, že se vrátíme zpět. Cestou jsme se modlili. Když jsme byli už téměř u ní, mezi taškami jsme uviděli na zemi košík a v něm malé dítě. Ten pohled nám doslova vyrazil dech. Představili jsme se a zeptali se, jestli můžeme nějak pomoct. Žena se slzami v očích řekla, že neví, co má dělat a že asi odjede na pár dnů pryč z Poruby. Dali jsme ji na sebe kontakt a řekli jsme ji, že kdyby cokoliv potřebovala, tak se může ozvat. Prožívali jsme silné Boží vedení se za ní na místě modlit, ale v tom vedle nás zastavilo nějaké auto. Žena se s námi rozloučila, nastoupila do auta a odjela neznámo kam. Cestou zpátky jsme se za ní modlili. Skrze tuto zkušenost jsme si uvědomili, že kolem nás je hodně temných míst, rozbitých rodin, narušených vztahů a zraněných srdcí. Kdo půjde a přinese světlo naděje do životů těchto lidí? Impuls klub pro mládež Jedná se o volnočasový klub, který probíhá každý pátek v prostorách DDM. Cílovou skupinou jsou mladí lidé z Ostravy-Poruby ve věku let. Chceme, aby se páteční klub stal místem, kde mladí lidé smysluplně tráví volný čas, mohou být sami sebou a navazovat nová přátelství, ale především mají možnost poznávat Boha a diskutovat nad otázkami o smyslu života. Svědectví: Během pátečního klubu jsme se dívali na jeden díl Exitu 316, ve kterém zaznělo, že se snažíme naplnit naše nekonečné touhy konečnými věcmi. V následující diskuzi jeden nevěřící 18 19

11 kluk řekl, že konečně pochopil čemu věříme a uviděl, že se snaží svůj život naplnit tím, co je pomíjitelné. Viděli jsme, jak mu Duch svatý ukázal tuto konkrétní věc. Tři pilíře nově vznikajícího společenství v Ostravě-Porubě: 1. Být otevření pro hledající Chceme navazovat vztahy s lidmi, trávit s nimi čas a naplňovat jejich potřeby. To vše skrze jednorázové nebo pravidelné misijní aktivity jako je Impuls week, Impuls klub, klub pro děti, skupinky se sousedy, grilovačky atd. 2. Skupinky proměny Jedná se o malé skupinky (2-4 lidé stejného pohlaví), které se pravidelně setkávají, aby studovali Boží slovo, sdíleli se, byli si vykazatelní a společně se modlili. Důležitou vlastností skupinky je multiplikace. Po zhruba šesti měsících jsou do skupinky pozváni 1-2 nekřesťané a po krátké době se skupinka rozdělí na dvě. 3. Společenství Naší velkou touhou je, aby v Porubě vzniklo společenství, kde se lidé cítí doma a kde jsou milováni a přijímáni. Modlete se prosím, abychom se na prvním místě věnovali jednotlivým lidem, které nám Bůh posílá do cesty, s odvahou s nimi mluvili o Pánu Ježíši a vychovávali z nich učedníky. Modlete se také, aby Bůh otevíral jejich srdce a aby dali svoje životy Pánu Ježíši. Své finanční dary na tento účel můžete zasílat na účet: Evangelizační centrum M.I.S.E. Číslo účtu: / 2010, variabilní symbol (Ostrava-Poruba): nebo prostřednictvím našeho sboru (v kanceláři sboru). 20

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii TŘANOVICE 2013 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Židům 13, 14 Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2014 (Zpráva byla prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění dne 22. 3. 2015) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Rok rodiny - slovo úvodem

Rok rodiny - slovo úvodem Rok rodiny - slovo úvodem Drazí čtenáři! Tento rok je v naší církvi označen Rokem rodiny. Když jsem přemýšlel nad úvodníkem do tohoto Sborového informátoru, uvědomil jsem si, že by si dané téma zasloužilo

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Tato zpráva byla k dispozici všem členům sborů v tištěné podobě a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více