TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28"

Transkript

1 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28

2 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE PORZĄDEK NABOŻEŃSTW VYSVĚTLIVKY ZKRATKY ZKRATKY SKRÓTY: SKRÓTY: Č český kancionál, P polský kancionál, SP SP společný společný zpěvník; zpěvník; CBS CBS Česká biblická společnost; CF CF celocírkevní fond fond děti děti a a mládež, mládež, Konference Konference rodin; rodin; DE DE děti; děti; DOR DOR - dorost, - dorost, GAW dílo Gustava Adolfa; HF HF humanitární fond; fond; ML ML mládež; mládež; SB SB sbor; sbor; SD SD Slezská Slezská diakonie; diakonie; SE SE seniorát; seniorát; SLS SLS Světový luterský svaz; TWR TWR Trans Trans World World Radio; Radio; VF VF vydavatelský vydavatelský fond, fond, VZF VZF vzdělávací vzdělávací fond, fond, XP XP XcamP XcamP Smilovice Zpověď Čas Zpěvník Sbírky Kazatelské stanice Den Neděle a svátky Zpověď Čas Zpěvník Sbírky Kazatelské stanice Spowiedź Doba Śpiewnik Ofiary D. Domaslavice H. Žukov Dzień Niedziele i Święta Spowiedź Doba Śpiewnik Ofiary D. Domaslavice H. Žukov LEDEN STYCZEŃ Nový rok 9:00 9:00 SP SP SB SB niedziela po po Św. Św. God. God. 9:00 9:00 PP SB SB Alianční týden modliteb 17:00 17:00 SP SP neděle po Zjevení 8:15 8:15 9:00 9:00 Č SB SB niedziela po po Epifanii 9:00 9:00 PP neděle po Zjevení 9:00 9:00 Č SE SE ÚNOR LUTY LUTY niedziela po po Epifanii 8:15 8:15 9:00 9:00 P P Mládež. bohoslužby 9:00 9:00 SP SP SB SB niedz. przed postem 9:00 9:00 PP SB SB neděle před postem 9:00 9:00 Č CF CF BŘEZEN MARZEC Bohoslužby dětem 8:15 8:15 9:00 9:00 SP SP postní pátek 17:00 17:00 Č postní neděle 8:15 8:15 9:00 9:00 Č SB SB piątek pasyjny 17:00 17:00 PP niedziela pasyjna 9:00 9:00 PP SB SB postní pátek 17:00 17:00 Č postní neděle 9:00 9:00 Č SB SB sborové sborové shromáždění shromáždění Postní dny zamyšlení 17:00 17:00 SP SP postní neděle 9:00 9:00 SP SP SD SD DUBEN KWIECIEŃ piątek pasyjny 17:00 17:00 PP HF HF niedziela pasyjna 9:00 9:00 PP 14:00 14:00 15:15 15: Zpov. a V. P. P. pro starší 9:00 9:00 SP SP Květná neděle 9:00 9:00 Č SB SB Zelený čtvrtek v rámci rámci 17:00 17:00 SP SP Wielki Piątek w ramach ramach 9:00 9:00 PP Velký pátek v rámci rámci 17:00 17:00 Č Velikonoční neděle 9:00 9:00 SP SP SB SB Velik. pondělí sen. sen. mládež. mládež. K.Lhotka K.Lhotka 8:30 8:30 SP SP neděle po Velikon. 9:00 9:00 Č KVĚTEN MAJ MAJ niedz. po po Wielkanocy 8:15 8:15 9:00 9:00 PP 14:00 14:00 15:15 15: DEN MATEK 9:00 9:00 Č SB SB Rozhovor s konfirmandy 9:00 9:00 SP SP MAJ - MAJ fest fest KONFIRMACE v rámci rámci 9:00 9:00 SP SP SB SB Noc Noc kostelů kostelů Svátek nanebevstoupení 17:00 17:00 SP SP 2 3 Den Dzień Neděle a svátky Niedziele i Święta Zpověď Spowiedź Čas Doba Zpěvník Śpiewnik ČERVEN CZERWIEC Sbírky Ofiary Kazatelské stanice D. Domaslavice H. Žukov Mládež. bohoslužby 9:00 SP XP 14:00 15: Svatodušní neděle v rámci 9:00 SP SB Sborové odpoledne 16:30 SP DEN OTCŮ 9:00 SP SB Přenos bohoslužby do rozhlasu 9:00 Č Zpov. a V. P. pro starší 9:00 SP Závěr školního roku 9:00 SP DE ČERVENEC LIPIEC po Trójcy Św. 9:00 P GAW Setkání křesťanů - Wrocław PAMÁTKA ZAL. SBORU v rámci 9:00 SP SB po Trójcy Św. 9:00 P XcamP po Sv. Trojici 9:00 Č SB SRPEN SIERPIEŃ po Trójcy Św. 9:00 P po Sv. Trojici 8:15 9:00 Č SB po Trójcy Św. 9:00 P SB po Sv. Trojici 9:00 Č ED Zahájení školního roku v rámci 9:00 SP DOR ZÁŘÍ WRZESIEŃ po Trójcy Św. 8:15 9:00 P 14:00 15: Památka posvěcení kostela :00 SP SB po Trójcy Św. 9:00 P SB Evangelický den - Třinec Mládež. bohoslužby 9:00 SP ML ŘÍJEN PAŹDZIERNIK Zp. a V. P. pro starší 9:00 SP Neděle díkůvzdání 9:00 SP SB 14:00 15: po Sv. Trojici 9:00 Č CF po Trójcy Św. 9:00 P SB PAMÁTKA REFORMACE 9:00 SP VF LISTOPAD Pamiątka zmarłych 8:15 9:00 SP SLS 14:00 15: neděle před koncem církev. roku 9:00 Č SB DEN POKÁNÍ v rámci 9:00 SP SB Poslední neděle církevního roku 9:00 Č SB adventní neděle 9:00 Č TWR PROSINEC GRUDZIEŃ Zpov. a V. P. pro starší 9:00 SP niedziela adwentowa 8:15 9:00 P CBS OÚ D. Domaslavice 15: adventní neděle v rámci 9:00 Č SB Vánoční slavnost dětí 9:00 SP SB Večer svátečních melodií Štědroveč. bohoslužby 21:00 Č NAROZENÍ PÁNĚ 9:00 SP SB Mládež. bohoslužby 9:00 SP Seniorátní bohoslužby 9:00 SP Závěr roku 17:00 SP VZF Nový rok 9:00 SP SB

3 KONTAKTNÍ INFORMACE Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích Parafia Śląskiego Kościoła Ewangelickiego AW w Trzanowicach BARABASZ Pavel BOROŇ David, Ing. BRODA Karel DANYŚ Marek, Ing. arch. FIKOCZEK Lubomír KLUS Emerich Adresa: Třanovice 91 tel.: IČ: Bankovní účet sboru /0800, Česká spořitelna, a.s. Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 12:00 hod. pátek 15:00 18:00 hod. Sborový pastor Mgr. Tomáš Tyrlík mobilní síť SCEAV: , kurátor sboru Bc. Jan Tomiczek Presbyteři sboru ( ): MOLIN Zbygniew SIKORA Jan, Ing. TOMAN Paweł TOMAN David, Ing. TOMICZEK Jan, Bc. TOMICZEK Kamil, Bc. PASTORAČNÍ ROZHOVORY - ROZMOWY DUSZPASTERSKIE V úřední hodiny nebo dle domluvy Křest - Chrzest Před křtem si dohodněte dostatečně předem (nejpozději 2 týdny) termín rozhovoru (termín je možno dohodnout i telefonicky). Křty se konají v rámci bohoslužeb nebo po bohoslužbách. Sňatek Ślub Před sňatkem si dohodněte dostatečně předem (nejpozději 2 měsíce) termín rozhovoru (termín je možno dohodnout i telefonicky). Pohřeb Pogrzeb Termín každého pohřbu domluvte nejdříve na farním úřadě (před vyřizováním na pohřební službě). Kdo jsme? Preambule zřízení naší církve: Věřící v Trojjediného Boha sdruženi ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání jsou součástí Kristovy církve. Náš Spasitel a Pán Ježíš Kristus církev sám ustanovil a určil její poslání. Je hlavou církve a svěřil jí největší poklad, jímž je evangelium. Prvořadým úkolem Kristovy církve je zvěstovat Boží slovo. Evangelizace, misie a diakonie jsou projevy živé církve. Základem učení církve je Bible, to je inspirované a bezchybné Boží slovo. Církev se hlásí k odkazu Augsburského vyznání z r. 1530, jakož i k dalším symbolickým knihám tohoto vyznání, které tvoří výraz historické a duchovní souvislosti s učením Dr. Martina Luthera. Vize naší církve Obdařeni vírou povoláni do služby 4 5

4 Rok 2014 rok hudby Rok 2013 byl v naší církvi vyhlášen rokem Bible. Reformace znamenala návrat k pramenům ad fontes především k Bibli. Každý evangelík by měl žít z evangelia, které je nevyčerpatelným zdrojem pro každodenní život víry. Věřím, že mnozí z Vás se odhodlali k pravidelnému čtení Bible. Vytrvejte v tom! Rok 2014 chceme v naší církvi prožít ve znamení hudby a zpěvu. Bible a zpěvník (kancionál) patřily v evangelických rodinách ke knihám, které byly hojně užívány v domácnostech, ve shromáždění Božího lidu (ve sborech). Byly ve velké vážnosti a úctě. V době protireformace právě i tyto dvě knihy byly cílem a ohnisky zabavování, ničení a pálení. Díky hlubokému zájmu o Bibli a vroucímu zpěvu duchovních písní vytrvali naší předkové ve víře i dobu pronásledování. Naše církev se hlásí k dědictví německé světové reformace. Dne Martin Luther ( ) přibil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti odpustkům a toto datum je považováno za začátek reformace obnovy církve. Náš reformátor Martin Luther navázal na bohatou starocírkevní tradici církevní hudby a dal písním a hudbě významnější roli v nově vzniklé církvi. Luterská církevní hudba v 16. st. měla 3 podoby: a) liturgický jednohlasý zpěv - vycházející z gregoriánského chorálu b) umělecká vícehlasá hudba - s tím souvisí povolání kantorů (varhaníků) do služby Luther byl velkým obdivovatelem vícehlasu: kde přirozená Musica je broušená a polírováná uměním, tam lze vidět a rozpoznat s velikým obdivem velkou a dokonalou Boží moudrost, pak ti, co jen trochu mají pro to pochopení, budou nadšeně a s obdivem říkat, že takovýto zpěv, který je ozdoben několika hlasy, je něco vzácného na této zemi.kdo ale nemá pro to pochopení a nemá žádnou radost z tak milého a zázračného díla, ten je hrubý Klotz (špalek, trdlo, motovidlo, hulvát, klacek, neomalenec) c) jednohlasá a vícehlasá píseň v kancionálové sazbě Shromáždění v nově vzniklých evangelických sborech se stalo aktivním společenstvím při bohoslužbách. Kromě toho se na církevní půdě rozvinula praxe laických sborů tzv. Kantorei. Martin Luther složil více než 40 duchovních písní. Věřil, že i skrze písně se může zvěstovat evangelium - noty oživují text. Jeho hlavním životním heslem bylo hlásání evangelia slovy i tóny. Při skládání písní čerpal a nechal se ovlivnit vzácnými starokřesťanskými melodiemi, hymnusy či sekvencemi a dokonce i melodiemi ze světského prostředí. Luther říkal - proč by měl jen ďábel právo na dobré melodie? Biblické žalmy považoval za kleine Biblia (malou Bibli), a proto se zabýval otázkou, jak je přiblížit lidu, aby je mohl zpívat. A tak vymyslel nový útvar: žalmovou píseň. Žalmová píseň je vlastně volně přebásněný a volně interpretovaný/aktualizovaný žalm. Tento způsob zpracování, přebásnění žalmů, se stal modelem pro autory žalmových písní v dalších staletích. Lutherova píseň Hrad přepevný, která se později stala hymnou evangelíků, vznikla na základě slov 46. Žalmu. Hlavní myšlenkou této písně je, že ďábel, zlo, smrt budou Bohem poraženy, a o tomto vítězství smí věřící člověk již teď vědět. To je evangelium, dobrá zpráva o Božím vykoupení člověka, která k nám přichází v Ježíši Kristu. Tuto píseň napsal Luther při epidemii moru v letech 1527/28. Píseň se brzy po svém vzniku rozšířila po celém Německu. Nejdříve byla vytištěna formou letáku, na který známý malíř Albrecht Dürer namaloval rytíře, který zničil smrt a ďábla. Psané slovo (Bible) a zpívané slovo (zpěvník) byly a jsou nedílnou součástí našeho křesťanského života. Mnohé starší písně jsou zhudebněné modlitby, vyznání, zpívanou biblickou dějepravou, svědectvími víry. Jsou spojeny s dějinami Božího lidu v předchozích generacích a projevy zbožnosti křesťanů v různých obdobích, skrze něž církev procházela. Zpěv duchovních písní nám vnitřně pomáhá, abychom od země obrátili zraky k výšinám. Při zpěvu duchovních písní se nám jakoby otevírá nový prostor a my smíme mít účast na nebeské bohoslužbě, a spolu s anděly, serafy a cherubíny se smíme připojit k hlasitému chvalozpěvu, který zní v nebi. Chceš-li být přijat do sboru andělů, zpívej se shromážděním napsal Klement z Alexandrie. Zpívat písně našich předků víry je takovým vnitřním výletem do jejich světa víry, který člověka obohacuje a proměňuje. Ceňme si tento poklad víry ukrytý v těchto vzácných písních! Věřím, že hudba a zpěv jsou otevřeným prostorem i v naší církvi pro aktuální ztvárnění poselství evangelia. Kéž i v současné době na Slezsku vznikají nové hluboké duchovní písně. Povzbuzujme k tomu v našich sborech i mladou generaci. Modleme se, aby Pán povolal další lidi na poli hudby a zpěvu k tvůrčí aktivitě, která by přitahovala nové hudebníky a zpěváky k oslavě Pána Boha a požehnanému životu víry. V době sluchátek a mp3(4) přehrávačů - pouze pasivního přijímání a poslechu hudby si nenechme vzít a vyrvat ďáblem aktivní dar hudby a zpěvu. Kéž by se naše domácnosti a evangelické domy opět rozezvučely společným zpěvem písní, které budeme učit naše děti a vnuky. Přejme si, aby v našich sborech stále zněly písně, které nás budou pozvedat blíž k Bohu, vést k následování Pána Ježíše Krista a provázet v době nemocí či jiných těžkostí prostě budou součástí našeho každodenního života. 6 7

5 Život sboru K tomu, aby člověk rostl v poznání Pána Boha a Jeho slova, slouží v našem sboru různé formy shromáždění. Všichni jste srdečně zváni k aktivní účasti na životě sboru a šíření svědectví o Ježíši Kristu. Bohoslužby neděle 9 hod. Pravidelně se setkáváme k nedělním bohoslužbám, ale také v dalších dnech u příležitosti různých církevních svátků a to vždy v 9 hod. (nebo v 17 hod. v týdnu). Bohoslužby jsou střídavě v českém a polském jazyce, viz. přehled bohoslužeb. života jednotlivce. Chceme vás proto povzbudit, abyste hojně využívali tyto příležitosti. Na bohoslužbách, ale nejen zde, toužíme oslavovat Pána Boha zpěvem společných písní, naslouchat zvěsti Božího slova a v modlitbách děkovat za veškeré projevy Boží přízně a také prosit za mnohé potřebné za nemocné, strádající, pronásledované křesťany, za misionáře a mnohé další Součástí některých bohoslužeb je zpověď a Večeře Páně. Přijímání, nebo nepřijímání těchto darů Boží milostí je také projevem vnitřního duchovního V průběhu bohoslužeb se scházejí děti na nedělní besídce. Součástí bohoslužeb je také finanční sbírka (ofěra). Každá sbírka má předem stanovené určení a konkrétní účel. Děkujeme všem ochotným dárcům za finanční podporu mnohých projektů a také za dary, které dáváte na potřeby a pokrytí nákladů spojených s chodem našeho sboru. Po skončení bohoslužeb je pak následný program ve sborovém sálu občerstvení, vzájemné rozhovory, vystoupení hudebně-pěveckých těles ze sboru. Kromě toho je možné pozvat pastora se zpovědí a Večeří Páně i do domácnosti, když zdravotní stav nedovoluje účast na bohoslužbě v kostele. Záleží to však vždy na přání a touze každého jednotlivého člověka. Bohoslužby v kaplích Další bohoslužby se konají také 1. neděli v měsíci (kromě zimního období a prázdnin) v kapli v D. Domaslavicích ve 14 hod. a v Horním Žukově v 15,15 hod. Bohoslužby pro nemohoucí a starší sborovníky 4x do roka - sobota 9 hod. Pro ty, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů přicházet pravidelně na nedělní bohoslužby, organizujeme 4x do roka bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pro nejstarší sborovníky. 8 9

6 Biblické hodiny neděle 17 hod. Kromě nedělních bohoslužeb jsou v našem sboru biblické hodiny v neděli v 17 hod., které koordinuje Křesťanské společenství, o.s. Zveme všechny k hlubšímu poznávání a studiu Bible. Modlitební setkání Každou 1. středu v měsíci v 17,30 hod. Malé studijní a modlitební skupinky po domech Jsme vděčni, že v několika domácnostech se otevřely dveře pro malé sborové buňky. Na těchto setkáních se lidé scházejí ke studiu, sdílení a vzájemným modlitbám. SETKÁNÍ VE SBORU PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE Nedělní besídka neděle 9 hod. Babyclub středa 9,30 hod. V průběhu nedělních bohoslužeb se Ve sboru se scházejí maminky s malými scházejí paralelně také děti na nedělní dětmi, kde se vzájemně poznávají a učí besídce. společným aktivitám. Setkání jsou v liché středy měsíce v 9,30 hod. na faře. Děti společně zpívají písničky, učí se modlit a naslouchají lekcím. Celý program je přizpůsoben dle věku dítěte, proto jsou děti rozděleny do skupin podle věku na batolata (0-2 roky), mladší předškoláky (2-4 roky) starší předškoláky (4-6 let), školáky (6-12 let). Čtyřikrát do roka prožíváme ve sboru bohoslužby společně s dětmi. Náboženství na školách ZŠ Třanovice ZŠ Dolní Domaslavice Na těchto školách na území našeho sboru probíhá v průběhu školního roku vyučování náboženství. Prosíme rodiče, aby využili tuto příležitost a vždy včas přihlásili své děti. Bližší informace podá pastor. Konfirmační setkávání Všichni, kteří navštěvují 7. třídu ZŠ a starší, jsou zváni na konfirmační setkávání, které je završeno rozhovorem před sborem a slavností Konfirmace. Tato setkání probíhají od poloviny září do května - 1,5 hodiny týdně. Dorost pátek 18 hod. Po konfirmaci jsou mladí lidé zváni do skupiny dorostu 13 až 17-letých. Kromě pravidelných setkání nad Bibli, zamyšlení, společných písní, soutěží, her, organizují také hry v tělocvičně, zimní a letní pobyty a mnohé další výlety a aktivity. Mládež pátek 18 hod. Když dosáhnou dorostenci 17 let, pak přecházejí do skupiny mládeže. Setkání mládeže jsou svým obsahem velice podobné dorostu. Jsme vděčni Pánu Bohu za mladé lidi v našem sboru, kteří se aktivně podílejí v mnoha oblastech života a služby ve sboru i přesahující rámec sboru. Misijní skupinka park club ve Vělopolí Již několik let působí ve Vělopolí misijní skupinka, která se usiluje o navázání vztahů s mladými lidmi ve vesnici s cílem předat jim poselství evangelia. Střední generace (manželské páry) sobota 18 hod. Každou 3. sobotu sudého měsíce má svá pravidelná tématická setkání také střední generace. Kromě těchto pravidelných setkání organizují různé výlety, zájezd a rodinné odpoledne

7 Starší generace sobota 17 hod. V našem sboru se schází 4x do roka také starší generace a to vždy v sobotu (dle stanoveného termínu) v 17 hod. Kromě toho organizují mnohé výlety, pobyty a slouží také na biblických hodinách a v Domovech důchodců. Setkání sester 3. pátek měsíce v 17 hod. Sestry se scházejí ke studiu Bible. Dále organizují 4x do roka občerstvení po bohoslužbách se zpovědí a Večeří Páně pro starší sborovníky. Navštěvují nemocné, zajišťuji pohoštění při různých akcích ve sboru. Služba sester má také své místo v oblasti duchovní. Podílejí se každý druhý měsíc 4. neděli na vedení biblické hodiny. Dívčí pěvecká skupina Melodie Ženský kvintet kvartet Talitha kum HUDEBNĚ-PĚVECKÉ SKUPINY V NAŠEM SBORU Hudební skupina Reset Ve sboru působí několik hudebně-pěveckých skupin, které vystupují a slouží na bohoslužbách, biblických hodinách a dalších setkáních ve sboru, ale také na mnoha jiných místech u nás i v zahraničí. Smíšený pěvecký sbor úterý 18 hod. Mužský pěvecký sbor 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 17 hod. Mládežnický kvartet Hudební skupina Fortress Smíšený pěvecký sbor středa 19 hod. Dechový orchestr čtvrtek 19 hod

8 Náš sbor podporuje tyto projekty Rodina Youngova Wycliffovi překladatelé Bible CZ Česká biblická společnost překlad a vydání Biblí pro různé národy světa Rádio 7 dříve TWR Brněnská tisková misie Účelové sbírky na země postižené přírodními katastrofami Děti z nedělní besídky mají adoptovanou dívenku Oury Bella Diallo z Guineje. Dorost má adoptovanou dívenku Tedy Nanteigo z Ugandy. Sestry ze sboru podporují projekt Děti Afriky konkrétně Scola Emanul více na Dárky pro děti a seniory na Zakarpatskou Ukrajinu Na Ukrajinu nelze v současné době vozit žádnou humanitární pomoc. Důvodem je neexistence humanitární komise. Kvůli této vzniklé situaci Pomoc Těšínského Slezska pořádá finanční sbírku. Dárky pak nakoupí a zabalí přímo na Ukrajině. Orientační cena jednoho dárku je ,- Kč. Dary je možné zaslat převodem na účet: /0300, var. symbol: 2013 nebo odevzdat v kanceláři sboru. Srdečně děkujeme za podporu tohto projektu dárky pro děti a seniory na Ukrajinu. Uzávěrka financí je Co se podařilo zrealizovat v roce 2013? kurz Manželské večery V lednu - únoru 2013 se uskutečnil kurz Manželské večery a to na bowlingu v Třanovicích. Sedm tematických setkání vedli na střídačku manželé Hlavenkovi a manželé Taskovi z Třince. Věřím, že pro všechny účastníky tohoto kurzu, byl tento čas kurzu velkým požehnáním a novou výzvou a inspirací k budování zdravých vztahů v manželství i v rodinách. kompletní rekonstrukce toalet V roce 2013 jsme uskutečnili kompletní rekonstrukci sociálních zařízení (WC) v budově fary. Celková částka ze z důvodů více prací a skutečností, které se vyskytly při rekonstrukci, vyhoupla na částku ,- Kč. Jsme však vděčni, že jsme mohli zrealizovat tuto dlouho plánovanou a potřebnou rekonstrukci. obnova ciferníků na věžních hodinách V roce 2013 proběhla obnova ciferníků na věžních hodinách. Tyto věžní hodiny jsou poháněny digitálním pohonem a ciferník je podsvícen zářivkami, takže naše věžní hodiny ukazují přesný čas do širokého okolí (pokud není porucha el. energie) instalace digitálních displejů v kostele V průběhu roku 2013 došlo k výměně číselníků - ukazatelů čísel písní na bohoslužbách. Zastaralý a vysloužilý číselník byl nahrazen digitálním displejen (číselníkem), který vyrobili na míru otec a syn Adámkovi z Gutů. automatizace regulace topení (kotelny) V roce 2013 proběhla rekonstrukce a úpravy jednotlivých větví topné soustavy osazením na jednotlivé okruhy topné soustavy elektronických čerpadel a výměnou ventilů radiátorů. Ve druhé fázi dojde k instalaci počítače a napojení na dálkové ovládání jednotlivých okruhů přes internetové rozhraní, takže topení v celém rozsahu bude spouštěno a ovládáno dle našich týdenních požadavků a to zcela automaticky. Věřím, že tím dojde k nemalé úspoře na energiích a potažmo financích za topení

9 Památník Jiřího Třanovského (Georgius Tranoscius Muzeum) Největší a finančně nejnáročnější projekt, který byl realizován v roce 2013, byla rekonstrukce budovy bývalé zchátralé márnice na hřbitově na Památník Jiřího Třanovského. Tento projekt se uskutečnil díky finanční podpoře z Fondu mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce České Republiky a Polska Celková částka, kterou jsme získali z tohoto Operačního programu na realizaci 1. etapy tohoto projektu, je ve výši EUR. Přeshraničním partnerem v Polsku je Parafia Ewangelicko-augsburska w Dzięgielowie. Věříme, že se nám podaří v následujících letech získat další dotace na dokončení spodního patra budovy. Slavnostní otevření Památníku Jiřího Třanovského se uskuteční v neděli 29. prosince 2013 v 9 hod. v rámci slavnostních bohoslužeb v kostele. Po bohoslužbách zazní před budovou pozdravy hostů a proběhne slavnostní akt otevření památníku za účastí mnohých významných hostů od nás, z Polska, Slovenska. Jste všichni srdečně zváni. Dvakrát se modlí ten, kdo zpívá, jen když srdcem u toho bývá. Jiří Třanovský Jaké plány máme do roku 2014? Jelikož rok 2013 byl pro náš sbor, co se týče finančních výdajů, velmi náročný a to díky mnoha vyjmenovaným projektům, které se nám díky Pánu Bohu podařilo zrealizovat, vnímáme rok 2014 jako rok určité konsolidace našich finančních prostředků a nové nadechnutí. V roce 2014 bychom chtěli proto realizovat běžné opravy a provozní náklady. Neplánujeme žádnou větší investici. Synod nejvyšší zákonodárný orgán Slezské církve evangelické a. v. doporučuje členům církve odvádění 5% z příjmů svému sboru. Někteří členové odvádějí dle biblických principů mnohem více, někteří ovšem nedávají vůbec nic, resp. jen nepatrný zlomek z doporučené částky. Obracíme se k členům sboru s prosbou, aby výše odvodu činila nejméně 1% na každého člena s příjmem, kromě darů a sbírek pořádaných sborem. Dary, resp. příspěvky je možno platit v hotovosti v kanceláři sboru nebo odvádět měsíčně bezhotovostním příkazem na účet sboru. (viz uvedený níže) Pro přiblížení podáváme přehlednou tabulku. Živá víra se projevuje také dáváním na Boží dílo. Připomínáme, že církevní příspěvek na dospělého člena sboru se už několik let pohybuje na symbolické částce 200,- Kč, na dítě 100,- Kč. Tento církevní příspěvek je to minimum. Děkujeme všem, kteří dáváte mnohem více a dáváte ochotně a s radostí Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. Na dary ve výši 1000,- Kč a více korun Vám vystavíme na požádání potvrzení k odpočtu z daně. Velkou neznámou je dosud neužívaná budova bývalé školy v Hradišti. Po několika neúspěšných pokusech o získání nějakého grantu, zůstává tato budova nevyužita. Měsíčně čistý příjem Roční příjem Doporučení synodu 5% Doporučení sboru 1% Kč 60 tis. Kč Kč 600 Kč Kč 72 tis. Kč Kč 720 Kč Kč 84 tis. Kč Kč 840 Kč Kč 96 tis. Kč Kč 960 Kč Kč 108 tis. Kč Kč Kč Kč 120 tis. Kč Kč Kč Kč 144 tis. Kč Kč Kč Kč 168 tis. Kč Kč Kč Kč 192 tis. Kč Kč Kč Kč 216 tis. Kč Kč Kč Kč 240 tis. Kč Kč Kč 16 17

10 Prosíme o případné náměty a pomoc, jak smysluplně a dobře využít tuto budovu. V roce 2014 bychom chtěli uskutečnit kurz Objevování křesťanství v malých studijních skupinkách. V roce 2014 bychom chtěli realizovat tyto akce pro širokou veřejnost: 17. května - MAJ Fest, 23. května Noc kostelů, 22. června přenos bohoslužeb do Českého rozhlasu a další společná setkání. V rámci našeho seniorátu plánujeme uskutečnit Hudebně-pěvecký festival. Ve dnech července 2014 se bude konat Setkání křesťanů zemí Střední Evropy v polské Vratislavi (Wrocław) a to v Hale století, která je na seznamu UNESCO. Program tohoto setkání je velmi pestrý a zajímavý. Věřím, že se nám z našeho sboru podaří zorganizovat na toto Setkání křesťanů autobus. Cena pro účastníka za ubytování (2 noci) a stravu (2 snídaně, 1 oběd a 2 večeře) činí 35 EUR. Více informací na V neděli 21. září 2014 se bude konat Evangelický den - tentokrát v Třinci. MISIJNÍ PROJEKT OSTRAVA-PORUBA Tým a spolupracovníci Jsme vděčni Pánu Bohu, že si povolává další lidi, kteří se rozhodli misijně sloužit v Ostravě-Porubě. V současné době je v širším týmu 8 lidí. Patří k nim Kristian a Karianne Landovi, diakon Daniel Kocyan, Marek Říman, Jola Kadlubcová, Miriam Hracká, Benjam Wärn a Markéta Králová. Od prosince 2013 se k misijnímu týmu v Ostravě- Porubě na období sedmi měsíců připojili také manželé Christian a Emma Snellmanovi z Finska. Všichni vyjmenovaní již bydlí Ostravě-Porubě a jsou součástí místního společenství. V září 2013 proběhl víkendový pobyt pro členy týmu zaměřený na seznámení se, duchovní růst a hledání Božího vedení pro další kroky ve službě. Během tohoto víkendu jsme společně přemýšleli o tom, jaké lidi nám Bůh posílá do cesty a kde je místo každého z nás ve službě. Misijní týdny V létě 2013 proběhly v Ostravě-Porubě souběžně dva misijní týdny na dvou různých místech, z nichž jeden byl zaměřený na mladé lidi a druhý na rodiny. Během těchto aktivit jsme opět mohli navázat kontakty s novými lidmi a vidět, jak se Pán Bůh dotýká jejich srdcí. Někteří z nich během misijního týdne poprvé v životě slyšeli evangelium. Svědectví: První den misijního týdne někteří z nás v pozdních nočních hodinách vyrazili do ulic. Během chůze v ulicích města jsme byli svědky hádky mezi mužem a ženou před vchodem do jednoho paneláku. Šli jsme dál a když jsme se otočili, zjistili jsme, že žena sedí na chodníku s hromadou tašek kolem. Rozhodli jsme se, že se vrátíme zpět. Cestou jsme se modlili. Když jsme byli už téměř u ní, mezi taškami jsme uviděli na zemi košík a v něm malé dítě. Ten pohled nám doslova vyrazil dech. Představili jsme se a zeptali se, jestli můžeme nějak pomoct. Žena se slzami v očích řekla, že neví, co má dělat a že asi odjede na pár dnů pryč z Poruby. Dali jsme ji na sebe kontakt a řekli jsme ji, že kdyby cokoliv potřebovala, tak se může ozvat. Prožívali jsme silné Boží vedení se za ní na místě modlit, ale v tom vedle nás zastavilo nějaké auto. Žena se s námi rozloučila, nastoupila do auta a odjela neznámo kam. Cestou zpátky jsme se za ní modlili. Skrze tuto zkušenost jsme si uvědomili, že kolem nás je hodně temných míst, rozbitých rodin, narušených vztahů a zraněných srdcí. Kdo půjde a přinese světlo naděje do životů těchto lidí? Impuls klub pro mládež Jedná se o volnočasový klub, který probíhá každý pátek v prostorách DDM. Cílovou skupinou jsou mladí lidé z Ostravy-Poruby ve věku let. Chceme, aby se páteční klub stal místem, kde mladí lidé smysluplně tráví volný čas, mohou být sami sebou a navazovat nová přátelství, ale především mají možnost poznávat Boha a diskutovat nad otázkami o smyslu života. Svědectví: Během pátečního klubu jsme se dívali na jeden díl Exitu 316, ve kterém zaznělo, že se snažíme naplnit naše nekonečné touhy konečnými věcmi. V následující diskuzi jeden nevěřící 18 19

11 kluk řekl, že konečně pochopil čemu věříme a uviděl, že se snaží svůj život naplnit tím, co je pomíjitelné. Viděli jsme, jak mu Duch svatý ukázal tuto konkrétní věc. Tři pilíře nově vznikajícího společenství v Ostravě-Porubě: 1. Být otevření pro hledající Chceme navazovat vztahy s lidmi, trávit s nimi čas a naplňovat jejich potřeby. To vše skrze jednorázové nebo pravidelné misijní aktivity jako je Impuls week, Impuls klub, klub pro děti, skupinky se sousedy, grilovačky atd. 2. Skupinky proměny Jedná se o malé skupinky (2-4 lidé stejného pohlaví), které se pravidelně setkávají, aby studovali Boží slovo, sdíleli se, byli si vykazatelní a společně se modlili. Důležitou vlastností skupinky je multiplikace. Po zhruba šesti měsících jsou do skupinky pozváni 1-2 nekřesťané a po krátké době se skupinka rozdělí na dvě. 3. Společenství Naší velkou touhou je, aby v Porubě vzniklo společenství, kde se lidé cítí doma a kde jsou milováni a přijímáni. Modlete se prosím, abychom se na prvním místě věnovali jednotlivým lidem, které nám Bůh posílá do cesty, s odvahou s nimi mluvili o Pánu Ježíši a vychovávali z nich učedníky. Modlete se také, aby Bůh otevíral jejich srdce a aby dali svoje životy Pánu Ježíši. Své finanční dary na tento účel můžete zasílat na účet: Evangelizační centrum M.I.S.E. Číslo účtu: / 2010, variabilní symbol (Ostrava-Poruba): nebo prostřednictvím našeho sboru (v kanceláři sboru). 20

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Mně však v Boží blízkosti je dobře,... Ž 23:28 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř: 15, 7 Máme tu nové heslo pro rok 2015.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 Ale Ježíš jim řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových je království nebeské. Ev.Matoušovo 19,14 Dětská misie (DM) prošla zvláštním rokem, který

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. dubna 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná píseň

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více