Výklad osobního horoskopu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklad osobního horoskopu"

Transkript

1 Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík

2 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU: POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 2 ŽENSKÁ: 11 Malé obsazení mužských znamení zeslabuje osobnost, potřebu řídit a ovládat, silně obsazená znamení ženská dávají schopnost vnímat, prožívat a naslouchat druhým. V případě zdůrazněných ženských znamení se jedná o osobu, která se přizpůsobuje okolnostem, schopnost zpětné vazby, receptivita, schopnost naslouchat, přijímá a prožívá co přichází. ŽIVLY OHEŇ: 1 ZEMĚ: 3 VZDUCH: 1 VODA: 8 Silně obsazená zemská znamení naznačují smysl pro efekt, realismus, zájem o praktické výsledky. Země dává schopnost směřovat k něčemu konkrétnímu, dává smysl pro praktičnost, dává vazbu k zaměstnání, hospodárnost a píli. Silně obsazená vodní znamení napovídají, že se jedná o typ člověka se zvýšenou citlivostí, schopnost prožívat. Silně obsazená voda dodává vážnost, snivost a fantazii. Horoskop obsahuje pouze jeden prvek v ohnivých znameních. Horoskop Slabě obsazená ohnivá znamení napovídají, že v horoskopu spíše nejsou zdůrazněny vůdcovské energie, aktivita, činorodost, je zde absence manažerských a vůdčích schopností.

3 Horoskop obsahuje pouze jeden prvek ve vzdušných znameních. Silně obsazený vzduch dává živost, společenskost, schopnost se bavit, diplomatické nadání, schopnost rychle se adaptovat na nové situace, zároveň ale neklid a nestálost, zájem o ideje a myšlenky. Pokud je však vzduch obsazen slabě, což je náš případ, znamená to, že tyto vlastnosti v osobnosti příliš zdůrazněny nejsou. KVALITA ZÁKLADNÍ: 3 PEVNÁ: 3 NÁSLEDNÁ: 7 Horoskop obsahuje zejména obsazená pohyblivá znamení, což napovídá na bohatý vnitřní život, spoustu myšlenek a talentů. Slabinou osobnosti však bude menší vytrvalost a menší ambice a nesoustředěnost a nestabilita při dosahování vlastních přání. DEKANY ZÁKLADNÍ: 3 PEVNÁ: 6 NÁSLEDNÁ: 3 Obsazení druhých dekanů napovídá v daném případě na schopnost soustředěného myšlení. REKAPITULACE: Nositelka horoskopu bude ve vystupování spíše nenápadná, bude velmi vnímavá, schopná naslouchat a přizpůsobit se druhým lidem. Základní rozložení prvků ve znameních napovídá na výraznou citlivost a vnímavost jako zásadní povahový rys. Zároveň jde ruku v ruce s tím velká křehkost a zranitelnost. Základním povahovým rysem bude dále nezištnost a soucit s druhými. Horoskop má éterickou povahu, přitom je zde ale naznačena i jistá míra praktičnosti a realismu. V horoskopu je naznačena plachost a malá potřeba se drát do popředí, být středem pozornosti, upozorňovat na sebe. HEMISFÉRY Rozložení prvků v domech naznačuje oblasti ve kterých se planetární energie odehrávají. Nad obzorem 9; Pod obzorem 2 Prvky nad obzorem dávají vztah k veřejnosti, veřejnému životu, prvky pod obzorem naznačují spíše vztah k rodině, k soukromí. Převaha prvků nad obzorem naznačuje v tomto horoskopu zájem o veřejný život, společnost. Východ 8; Západ 3 Výrazná většina prvků na východě propůjčuje názorovou nezávislost, schopnost se samostatně rozhodovat, ale také menší zájem o názory druhých. REKAPITULACE: Tedy jakkoliv půjde o člověka základními energiemi plachého a křehkého jak je

4 uvedeno výše, bude přitom soustředěná spíše na veřejný život. Téměř absence prvků pod obzorem říká, že rozhodně nepůjde o domácí typ. Jakkoliv jde o velmi citlivou, zranitelnou a plachou bytost, bude se přitom vždy samostatně rozhodovat a minimálně se bude nechávat ovlivňovat od druhých. DENNÍ A NOČNÍ HOROSKOP Jedná se o denní horoskop ve kterém bude převládat objektivita, takový člověk bude více věcný, racionální. Zejména Jupiter v domě prvém a denní Merkur v jedenáctém domě budou nositelce horoskopu zesilovat osobní kouzlo a komunikativnost. Tyto dvě planety říkají, že skrze příjemné povahové vlastnosti bude v životě úspěšná. SOUŘADNOST VLÁDCŮ Z hlediska souřadnosti vládců je nejsilnější planetou Neptun, který ovládá většinu planet v horoskopu. Dále se v horoskopu nachází generační recepce Saturn Pluto. Lze hovořit o tom, že nositelka horoskopu v sobě bude mít dva způsoby fungování osobnosti. Jeden bude éterický, citlivý a druhý velmi střízlivý, přísný. Druhá poloha osobnosti se bude projevovat zejména v manželství a v profesním životě. PŘEVAHA HARMONICKÝCH ASPEKTŮ Převaha harmonických aspektů napovídá na vyrovnanost a snadný život, aspektace má především vliv na průběh života a harmonická propůjčuje člověku vlastnosti, díky kterým ve většině životních situací uniká konfliktům a jeho činnost je v souladu s okolnostmi. Stélium v Rybách Neptun, Venuše, Merkur, Slunce, Luna, Mars Stélium planet v Rybách je celé ovládané Neptunem a souvisí s již zmiňovanou citlivostí. Tím, že je v daném stéliu Venuše velmi blízko Slunce a Luny, mělo by to obdařit nositelku horoskopu krásou a osobní přitažlivostí, tím že je zde Merkur, měl by dodat vysokou přirozenou inteligenci. Toto stélium je vysloveně skvělou konstelací pro umění. Jupiter v prvním domě Tato pozice velmi usnadňuje život, protože nositelka horoskopu bude na lidi působit příjemně, přátelsky. Jde o konstelaci sympatického a rozvážného chování, které otevírá dveře. DRAČÍ HLAVA V SEDMÉM DOMĚ Hlavním tématem horoskopu jsou blízké mezilidské vztahy, manželství, úzká spolupráce. Zde je třeba dodat, jak již bylo naznačeno dříve, že nositelka horoskopu v sobě bude mít stránku povahy, která jí v pracovních a mezilidských vztazích bude činit přísnější, tvrdší. Tématem života je se naučit tyto energie dostávat pod kontrolu. Vzhledem, že jde o velmi pozitivní horoskop, je zde celá řada konstelací, které tuto cestu usnadňují. Již zmíněný Jupiter v domě prvém a Venuše v zásadním stéliu bude způsobovat příjemné vystupování, osobní krásu a přitažlivost. Vládce sedmého domu Pluto v kvadratuře na Uran s Marsem do domu dvanáctého však spolu s velkou přecitlivělostí dává dispozici k přísnosti, přecitlivělým reakcím a někdy výbuchům.

5 Tématem je zde učit se problematičtější aspekty zvládat. Je dosti pravděpodobné, že nositelka horoskopu si do života přitáhne dominantního a složitějšího partnera, se kterým bude toto téma prožíváno. SILNÝ JEDENÁCTÝ DŮM Silný jedenáctý dům napovídá na přátelskost, schopnost fungovat v kolektivu. Tento dům je rovněž domem protekce, tedy je velmi pravděpodobné, že nositelka horoskopu bude v životě úspěšná skrze svojí schopnost dobře vycházet s lidmi a získávat je na svou stranu, vytvářet si přátele. SILNÝ DVANÁCTÝ DŮM Silně obsazený dvanáctý dům napovídá na bohatý vnitřní život. Zejména v mládí nositelka horoskopu bude mít problém ovládat svoje city a prožívání, protože oproti průměru půjde o extrémně vnímavého a citlivého člověka. Zejména v mládí jsou pravděpodobné přecitlivělé reakce a výbuchy, které však nepramení ze zlé vůle, ale z příliš intenzivního prožívání. Ty jí mohou komplikovat život, protože skrze ně mohou vznikat dílčí problémy v mezilidských vztazích. VÝZNAMNÉ STÁLICE: Stálice Fomalhaut je jednou z nejsilnějších a vysloveně pozitivních stálic, jde o jednu ze čtyř královských hvězd. Neptun na stálici Fomalhaut, který je v daném horoskopu poměrně zásadní planetou znamená, že nositelka horoskopu bude úspěšná ve společenském životě. Jde hovořit o váženosti a respektu, dále o velkém štěstí na výjimečné přátele, kteří jí v životě budou pomáhat. VÝZNAMNÉ POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI Poloviční vzdálenosti v daném případě jen dokreslují celkové charisma a sympatičnost horoskopu. ČÁST DRUHÁ POHLED NA ŽIVOTNÍ OBLASTI: OBECNĚ: Nositelka horoskopu bude ve vystupování sympatická a přátelská, přitom spíše nenápadná, bude velmi vnímavá, schopná naslouchat a přizpůsobit se druhým lidem. Základním povahovým rysem bude dále nezištnost a soucit s druhými. Takovíto lidé nemají problém nezištně pomáhat druhým. Jakkoliv půjde o člověka základními energiemi plachého a křehkého jak je uvedeno výše, bude přitom soustředěná spíše na veřejný život. Téměř absence prvků pod obzorem říká, že rozhodně nepůjde o domácí typ. Jakkoliv jde o velmi citlivou, zranitelnou a plachou bytost, bude se vždy samostatně rozhodovat a minimálně se bude nechávat ovlivňovat od druhých. Složitějším povahovým rysem může být přílišná tvrdost v užších mezilidských vztazích a sklony k výbuchům, které budou pramenit z její přecitlivělosti. Zejména v mládí bude nositelka horoskopu zmítána silnými emocemi a to může

6 souviset s jejím někdy překvapivě agresivním chováním. Nejde však o projev osobní dominance, ale spíše o obranné reakce. Půjde však spíše o dílčí momenty než podstatu chování. Ve své podstatě jde o velmi harmonickou, nekonfliktní a přátelsky založenou osobnost. Nepůjde však o člověka, který by nutně musel být středem pozornosti, ale přesto bude velmi oblíbená. Nositelce horoskopu bude v životě ku prospěchu velmi příjemné a přátelské vzezření a fyzická krása. CHARAKTER Všechny čtyři osobní planety jsou ve své převaze dobře a pozitivně postaveny a aspektovány, což napovídá na dobré charakterové vlastnosti. Slunce v Rybách ve 12. domě napovídá, že nositelka horoskopu může v některých situacích příliš ustupovat a poddávat se. DUŠEVNÍ SCHOPNOSTI V horoskopu je obsažen talent. Horoskop propůjčuje výraznou vnímavost a citlivost kombinovanou s přirozenou inteligencí. Horoskop naznačuje velkou fantazii a představivost. Zdůraznit je třeba spíše humanitní zaměření a výrazné umělecké dispozice. Horoskop obsahuje estetické cítění, vztah k hudbě. POVOLÁNÍ: Saturn jako vládce šestého domu napovídá v kontrastu s celkovým založením na spíše konzervativní, stálé a stabilní zaměstnání. Horoskop nenapovídá na výraznou osobní kariéru, na stranu druhou je zde vytrvalost, systematičnost a zodpovědnost. Nositelka horoskopu se nepochybně bude chtít realizovat, ale na stranu druhou nemusí mít příliš odvahy a sebedůvěry při sebeprosazování. I případné profesní úspěchy budou navázány na protekci (v dobrém slova smyslu) a budou fungovat skrze schopnost vytvářet si kamarády a známé a na celkovou oblíbenost. Je zde vidět velmi dobrý vliv matky na profesní život a společenské úspěchy. Dobrý vliv rodiny na osobní uplatnění. MAJETEK: Horoskop neobsahuje jakékoliv konstelace naznačující majetkovou nouzi, ba právě naopak. Horoskop spíše napovídá, že majetek bude do života přicházet skrze druhé lidi. Lze očekávat, že v životě bude očekáváno a bude přicházet zajištění od druhých. Horoskop ale není o velkých nárocích pro sebe, spíše naopak, je zde skromnost. I tak ale peníze a majetek budou vnímány dost idealisticky. STUDIUM: Nositelka horoskopu je a bude působit jako velmi talentované dítě. Jsou zde sice malé ambice a malá dravost, nicméně horoskop obsahuje zodpovědnost a svědomitost, což v kombinaci s přirozeným nadáním bude působit dobře. Nositelka horoskopu by měla uspět i co se týká vysokoškolského vzdělání, je zde ale vidět možný negativní vliv partnera na studijní záležitosti.

7 VZTAHY: Navazování partnerských vztahů je zde spojeno s velkou plachostí a pochybnostmi o sobě. Jakkoliv půjde o krásnou a sympatickou bytost, vztahy nemusí navazovat lehce. Horoskop napovídá na dominantního životního partnera, kterého potká buď při studiu a nebo v zahraničí. Horoskop napovídá na velkou stálost a stabilitu partnerského vztahu. Nositelka horoskopu bude v manželství velmi zodpovědná a obětavá. PŘÁTELÉ: Jak již bylo několikrát naznačeno, půjde o vysloveně oblíbeného člověka, který nebude mít nouzi o přátele a sympatie druhých. Téma přátelství a společenského života bude v jejím životě hrát významnou roli. To co je zde popsáno může být občas narušeno rasantnějšími reakcemi a nečekanými výbuchy, což souvisí s velkou emotivitou v horoskopu. DOMOV: Hezký až idealistický vztah k matce. Otec vnímán jako zodpovědný, spravedlivý, korektní a nastavující pravidla. Krásný domov a dětství, hezký vztah k nejbližšímu okolí, sourozencům. Silné zázemí a podpora z rodiny a to i v dospělosti. Uvedení do společnosti skrze rodinu. Nositelka horoskopu bude mít sama schopnost vytvářet harmonické rodinné zázemí. DĚTI: Horoskop napovídá na krásné a talentované děti, radost z dětí. ZDRAVÍ: Horoskop propůjčuje dobré zdravotní dispozice a nejsou zde vidět zásadní zdravotní slabiny. Potenciální slabá místa v horoskopu lze spatřovat v oblasti plic, jsou možné případné alergie atp. Slabiny lze dále vidět v oblasti kostí, skeletu těla a v oblasti hlavy. (bolesti hlavy atp.) více na CD Součástí horoskopu je nahrávka výkladu na CD. V Plzni dne Jiří Kubík

Jméno Eva Novotná. Datum a čas 10.1.1980 6:38. Místo Brno. Systém dómů Placidus

Jméno Eva Novotná. Datum a čas 10.1.1980 6:38. Místo Brno. Systém dómů Placidus Jméno Eva Novotná Datum a čas 10.1.1980 6:38 Místo Brno Systém dómů Placidus Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. 2 Vážená paní Novotná, děkujeme Vám za objednání horoskopu na míru. Velmi si vážíme

Více

DATUM NAROZENÍ JITKA KADLECOVÁ. a jeho vliv na náš charakter. Úvod... 4. Kalendář - den narození a náš charakter. 4. Leden... 5. Únor...

DATUM NAROZENÍ JITKA KADLECOVÁ. a jeho vliv na náš charakter. Úvod... 4. Kalendář - den narození a náš charakter. 4. Leden... 5. Únor... 1 2 JITKA KADLECOVÁ DATUM NAROZENÍ a jeho vliv na náš charakter Úvod... 4 Kalendář - den narození a náš charakter. 4 Leden... 5 Únor... 13 Březen... 20 Duben... 29 Květen... 37 Červen... 45 Červenec...

Více

Primární trauma působení Saturna v horoskopu

Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma je blok svobodného vývoje naší osobnosti. Z hlediska primárního traumatu jsou zablokovány oblasti života, které jsou vyjádřeny v horoskopu člověka

Více

Motivace. Motiv je předpokládaná příčina jednání, jeho vnitřní psychologický důvod, vysvětlující proč se jedinec chová tak, aby něčeho dosáhl.

Motivace. Motiv je předpokládaná příčina jednání, jeho vnitřní psychologický důvod, vysvětlující proč se jedinec chová tak, aby něčeho dosáhl. Motivace 1. Úvod Následující text bych pomyslně rozdělil na dvě části. A to sice na část zaměřenou na výklad samotného pojmu motivace (oddíly 2-3) a část empirickou (oddíly 4-5), ve které se nachází samotná

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života

Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života Slunce je středem naší sluneční soustavy a je uznáváno jako dárce života všemi, i těmi, kdož nevěří v duchovní jevy a v duchovní

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání Vlasta Ťupová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se v teoretické části věnuje popisu pojmů osobnost, extrovert, introvert a dalším obecným

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11 OBSAH Úvod 2 Teoretická část 1. Sociální pedagogika 4 1.1 Vymezení pojmu sociální pedagogika 4 1.2 Vznik a současné pojetí sociální pedagogiky 5 1.3 Profil absolventa sociální pedagogiky 6 1.4 Dílčí závěr

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍ DIAGNOSTIKA ANEB ASSESSMENT CENTRUM SMĚŘUJÍCÍ K SEBEPOZNÁNÍ Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072 Profesní diagnostika Tento materiál je spolufinancován

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

INTERPRETACE VÝSTUPŮ TESTŮ PROFESNÍ DIAGNOSTIKY COMDI modul A

INTERPRETACE VÝSTUPŮ TESTŮ PROFESNÍ DIAGNOSTIKY COMDI modul A INTERPRETACE VÝSTUPŮ TESTŮ PROFESNÍ DIAGNOSTIKY COMDI modul A A. Zájmy klienta o profese (%) - Z1 až Z6 Graf nám odhaluje, o jaké profese projevil klient zájem. Přibližně ze 120 možností některé profese

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více