Dětský horoskop nativní - radix

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský horoskop nativní - radix"

Transkript

1 Dětský horoskop nativní - radix Jméno: Datum a čas nerození: Místo: Systém domů: Placidus

2 Toto je nativní horoskop - radix. Je to jakýsi životní vzorec - temperament, charakter, souhrn vlastností, schopností, talentu, sklonů, se kterým se dítě rodí, ale který může podle svého životního úkolu, životní cesty částečně přetvářet. Pojem životní vzorec, model vztahů atd. používá i moderní psychologie. Uznává se, že člověk se s mnoha předpoklady již rodí a výchovou či školou je ovlivnitelný jen částečně. Horoskop není věštění, neříká, co se přesně stane. Říká jen, co se děje, jaké jsou možnosti. Jak člověk se svým životem naloží, jak se rozhodne, jak si téma lekcí prožije, co si z prožívaných událostí vezme, jak se poučí, záleží jen jeho svobodné vůli. Dominantní rysy Rozmístění planet - celkem pravidelné. Univerzálnost v životě, vyrovnaný podíl extrovertních a introvertních rysů. Schopnost "být sám se sebou i s druhými", žít jako individualita a zároveň ve společnosti. Převaha kvality základní a pevné - schopnost vést, objevovat nové a zároveň konzervativnost, stabilita, pevnost. Převaha živlu - země - praktické zaměření, schopnost "stát nohama na zemi". Polarita + / - mužská / ženská, jin / jang - vyrovnaná - ideální stav - soulad energie aktivní, expanzivní, pronikající a zároveň receptivní, přijímající. Základní hodnocení Dítě je zvláštní kombinací síly, ohně a duchovna, to je poněkud neobvyklé. Pravděpodobně jej nečeká tzv. "normální" život. Normální život - myšleno pouze školka, škola, práce, rodina, dům, děti, důchod, vnuci, smrt. "Nenormálním" životem je vždy myšlena možnost dosáhnout něčeho výjimečného, tím i odlišnost od průměru, normy, středu.

3 Horoskop naznačuje zvláštní, pestrý osud, bohatý na zvraty a změny. Silné Slunce v 1. domě, podstata osobnosti, nejdůležitější základní esence, dává ale předpoklad situace vždy zvládnout. Schody na vrchol pyramidy V této souvislosti je třeba se zmínit o krizích, tak jak je chápe současná psychologie. Vývoj člověka je popisován jako pyramida, velké schodiště vzhůru. Vyškrábat se na vyšší schod dá práci, úsilí, není to jednoduché. Na vyšší schody se člověk dostává po překonání krizí. "Co tě nezabije, to tě posílí". Resilience - to je vlastnost "po pádu znovu vstát a stoupat." Nejlépe se učíme chybami, zkušenostmi, spory, nedorozuměními, problémy. Kdo neprožívá obtížné životní situace, nemá šanci vylézt na vyšší schody k vrcholu pyramidy poznání a jeho život běží v rovině pusté písečné pouště. Moderní psychologie praví: "Konflikty? To je dar z nebes. Ty vás proti vaší vůli dovedou ke genialitě." Věřte nebo nevěřte. V čínštině se slovo krize píše dvěma znaky. Nebezpečí + šance. Výstižné, že? Podrobné údaje o nadání a možnostech jsou uvedeny v dalších oddílech. Výchova Ještě slovo k výchově takového dítěte. Moderní psychologie dnes již ví, že malé děti mají mnohem vyšší intelektuální schopnosti, než se zdálo. Již v prenatálním věku, v břiše matky, jsou schopny naslouchat řeči dospělých. To, že v prvních letech mají malé motorické a rozumové schopnosti, je klamné. Rozumí všemu, co se kolem nich děje. Zejména duchovně nadané děti. Jednejte proto s dítětem jako s dospělým, pomozte mu překonat případné citové bouře. A hlavně - dejte mu pocítit bezvýhradné, bezpodmínečné přijetí.

4 Pamatujte - při psychologickém výzkumu se zjistilo, že 80% vět, které rodiče říkají dětem, jsou zákazy, příkazy, varování, nařízení - samé ne - nedělej, nesmíš, nechoď, neber, nelez, nekřič, nerozbij, jsi nešika, zlobíš, špiníš atd. To je jasné, ono se to lehce řekne - ale - třeba to jde i jinak. Osobnost, temperament, životní energie Slunce v 1. domě / Slunce v Býku / ascendent v Beranu Kombinace ohnivého Berana a pevného Býka je silná. Vytrvalost, trpělivost, oddanost, stálost, klid, praktické zaměření. Ale také energie, vitalita, aktivita, neúnavnost, impulzivita, rozhodnost, rychlost. Ctižádost, touha vítězit, zářit, být úspěšný, první, výjimečný, dostat se v životě daleko. Vůdcovské kvality, neohroženost, ochota soupeřit. Přímost, otevřenost, srdečnost, aktivní přístup k životu, odvaha k projevu na veřejnosti. Vědomí, myšlení, komunikace, intelekt, studium Merkur v Býku / Merkur trigon Jupiter (orbis 2 55 ) / Merkur sextil Mars (orbis 0 16 ) / Merkur Kvadratura Neptun (orbis 1 05 ) / 3. dům v Blížencích / Luna kvadratura Merkur (orbis 3 11 ) Myšlení Důkladné, stabilní, konzervativní, pomalejší myšlení. Formální, klidný projev. Rozvážné investování úsilí a mentální energie. Uvažování o praktických důsledcích a významu činů. Intelekt není příliš dynamický, zato ale soustavný, umožňuje dotahovat myšlenky do konce. Rozpor mezi city a rozumem někdy vadí

5 Velká citlivost může zpočátku způsobit obtížnou chápavost, těžkopádnost, ztížené učení. Může dojít k "problémům" ve škole. Malá koncentrace, nesoustředěnost, střídání rozhodnutí. Příliš velká rychlost myšlení a vyjadřování, zbrklost, překotnost. K tomuto je nutno podotknout: Moderní vývojová psychologie vede spor se školstvím v otázce diagnostiky lehkých mozkových dysfunkcí. Je dokázáno, že vývoj dětí není rovnoměrný a neodpovídá školním osnovám. Nelze vyžadovat, aby všechny děti uměly všechno učivo, předepsané pro každý ročník. V praxi dochází k tomu, že tzv. nezvládnuté učivo je přirozeně dohnáno třeba za rok nebo za dva - pokud nedojde k přílišnému tlaku na psychiku dítěte ze strany školních psychologů a dítěti se nechá šance k pozvolnému, přirozenému vývoji. Nic si z toho nedělejte, bojujte s nátlakem přísných učitelek, nespěchejte, počkejte, vše se samo upraví. Je dokázaná věc, že úspěšní a významní lidé měli problémy ve škole. Naopak třídní šprti a miláčci pedagogů se v životě obtížně prosazují. Život totiž není škola. Dnešní člověk se již neposuzuje jen podle toho, co umí, ale jak to, co umí, používá a prosazuje. Důraz jen na školní inteligenci (IQ) je minulostí. Dnes se uvádí celkem 9 druhů inteligence (emoční, akční, tvůrčí, umělecká, pohybová, morální, spirituální atd.) a člověk se posuzuje z mnohem širšího hlediska. Ne jen podle známky z diktátu nebo ze zlomků. Jedná se ale jen o dětství a mládí, dospělost je jiná V dospělosti se uplatní Jupiter, rozvíjející vlastnosti Merkura. Spojení principu rozvoje, naplnění, expanze s intelektem zlepší myšlení. Spravedlivé, diplomatické, taktické uvažování. Inteligence, učenlivost, chápavost, logika, bystrost, průbojnost, schopnost prosadit se. Dobromyslná, příjemná, vlídná, vstřícná, ale i energická komunikace. Snadné, rychlé vyjadřování, rétorické schopnosti, řečnické nadání.

6 Hluboké, vyšší duchovní myšlení Celoživotní pozvolná zásadní proměna v oblasti světonázoru, vyššího vědění způsobí hloubavost, snahu podrobovat duchovní nauky kritice a pokoušet se je transformovat. Vlohy pro studium filosofie, sociologie, antropologie, psychologie, etiky, morálky, vyšších hodnot, práva, náboženských systémů atd., cesty za tajemstvím. Duchovně laděná mysl, schopnost vidět cíle, formulovat vize, směr, cestu. Snaha pomáhat, angažovat se v obecně prospěšné činnosti. Humanista, filantrop, dobrodinec, dárce. Zvláštní, netradiční idealismus. Pozor na nepraktické utopie. Nevědomí, city, emoce, vnímání, prožívání Luna v 12. domě / Luna ve Vodnáři / Luna opozice Saturn (orbis 3 20 ) / Luna konjunkce Neptun (orbis 4 16 ) / Luna sextil Pluto (orbis 2 36 ) / Uran v Rybách / Uran v 12. domě / Saturn Opozice Neptun (orbis 7 36 ) Citová oblast je pro život dítěte zásadní. Když se podaří ji dobře zvládnou, usadit, překonat obtíže, dodá mu zvláštní, výjimečné osobní schopnosti, vnímání dějů a motivací na nevědomé úrovni. To je důležité pro budoucnost i pro kariéru, protože současná společnost je zaměřená příliš rozumově, logicky, prakticky (levá mozková hemisféra) a je potřeba lidí se schopností abstrakce, vizí, představivosti, celostního, holistického vnímání (pravá mozková hemisféra). A v horoskopu dítěte je propojení obou hemisfér naznačeno. Již od roku 1900 (S. Freud) ví psychologie o existenci lidského nevědomí. Je dokázáno, že většina motivů našeho jednání pramení právě z nevědomí, z našich hlubokých komplexů, pudů, potlačených témat, snů. Přestože si myslíme, že rozhodujeme vědomě, rozumem, logicky. Dítě má předpoklady dobře zvládnou právě tuto oblast nevědomí, stát se důležitou osobou v moderní společnosti, právě proto, že bude emotivně, intuitivně chápat nové požadavky. Podrobnosti jsou v oddílu o práci a kariéře. Je proto dobré přistupovat k němu jako k výjimečnému. Nesnažit se srovnat do řady.

7 Bezpodmínečně ho přijímat, takového, jaký je. Naučit ho lásku dávat i brát, milovat jiné, ale i sebe. Zvládnutí citového života Většina lidí v euroamerické civilizaci žije v představě o hmotné, materiální povaze světa. Většina současných špičkových vědců ale zejména na základě poznatků z kvantové fyziky začíná uznávat, že existují ještě jiné mechanismy nehmotné povahy. Toto vědomí se již dlouho etabluje i v některých vlivných společenských, ekonomických a politických kruzích (New Age), jako představa o dalším možném směřování lidstva. Legendární americký psycholog rusko-polského původu Abraham Harold Maslow popsal tzv. vrcholný zážitek - peak experience - který mnoho lidí zažívá při různých životních příležitostech. Je to jakýsi okamžik prozření, mystická zkušenost, která dává pochopení hlubšího smyslu fungování vesmíru, světa a lidí, a která často znamená zásadní přehodnocení přístupu k životu. Také dítě má v horoskopu možnost podobné emoční transformace, složité, dlouhodobé a úplné proměny citového života. Setkání se zlomovými událostmi a okolnostmi, které výrazně změní citovou oblast. Výjimečné zážitky při pobytech v ústraní, přírodě, v umění, ve vztazích. Možnost náhlého hlubokého duchovního poznání, obohacení, vhledu, osvícení, záblesku jasnozřivosti a pochopení. Intuice Vynikající intuice, zájem o nadsmyslové hodnoty. Zvláštní fantazie, jasnovidné sny, telepatické vlohy, vnímání toho, co ostatním lidem uniká. Tento aspekt se objevuje v horoskopech mystiků, duchovně založených lidí. Schopnost rozšířeného vědomí, mimosmyslového vnímání (extra senzory perception), parapsychologie, telepatie, jasnovidných, gnostických vhledů atd. To se může projevovat i v běžném životě.

8 Člověk ví, kdo bude telefonovat, ví, kdo přijde, tuší, co se stane, cítí na dálku, co se děje, pozná náladu člověka, vnímá nonverbální komunikaci atd. Citové vlastnosti Empatie, zájem o vnitřní prožívání druhých. Sociální cítění, soucit, schopnost pomáhat druhým. Objektivní a střízlivé city a vztahy, někdy přílišná intelektualita, chlad, odstup. Nekonvenčnost, nespoutanost v citech, potřeba vnitřní citové nezávislosti. Citlivá psychika Než budete číst další kapitoly, je třeba si uvědomit, že každá mince má dvě strany. Kdo dosahuje vrcholů, dosahuje i hloubek. Dítě může mít sklony k psychickým problémům, ale to je právě ta daň za výjimečnost. Téměř neexistuje jediná význačná osobnost, která by čas od času neměla nějakou depresi, psychózu atd. V mnoha životopisech slavných se dočtete jejich diagnózy. Vždy to tak bylo a bude. Kdo hledá cestu, kdo jde daleko, kdo jde první, nevyhne se bloudění. A nejlepší psychoterapie? Odpouštět a milovat. Mnoho lidí si myslí, že biblický Hospodin je přísný vousatý soudce, který nás všude vidí, kontroluje, sleduje, hodnotí, neúprosně a spravedlivě stráží morálku, výkon a neschopné, hříšné a líné trestá peklem. Málokdo ví, že to platilo jen ve Starém zákoně. Nový zákon říká, že Bůh je láska. Přecitlivělost Snadná ovlivnitelnost okolím. Zbytečné trápení, ulpívání na nepodstatných smutcích, neschopnost přenést se přes malichernosti. Fobie, zvláštní duševní stavy, destabilizující vzpomínky, traumata z minulosti. Možnost náhlé životní zkoušky. Uzavřenost Problémy s projevením citu. Sevřenost, úzkost, neschopnost uvolnit se. Deprese, chmury, pesimismus, lítostivost, melancholie. Pocit nenaplněnosti a prázdnoty v citové sféře. Přílišná fantazie Někdy bývá těžké rozlišit, kdy jde o jasnovidný vhled a kdy pouze o fantazii. Rozostřená hranice mezi snem a realitou. Fantazie porušují řád. Postoje jsou rozostřené nereálnými vizemi.

9 Zvláštní duchovní stavy, sny. Chaos, menší schopnost soustředěné, usilovné, cílevědomé práce. Rozostřené, nekonkrétní, zmatené uvažování a komunikace. Neschopnost soustředit myšlenky na praktický cíl. Přehnaná fantazie, překrucování významů, "přibarvování" reality. Možnost klamat nebo být sám podveden, oklamán. Přehnaná touha po zábavě, úniky do světa přeludů, někdy i s pomocí alkoholu. Práce, kariéra, talent, schopnosti, předpoklady Slunce trigon Saturn (orbis 8 27 ) / Slunce trigon Pluto (orbis 9 12 ) / MC v Kozorohu / IC v Raku 6. dům ve Lvu / Mars v Raku / Mars trigon Uran (orbis 3 30 ) / Mars opozice Jupiter (orbis 2 38 ) / 9. dům ve Střelci / Jupiter v Kozorohu / Jupiter sextil Uran (orbis 0 51 ) / Saturn trigon Pluto (orbis 0 44 ) / Saturn v 6. domě / Saturn v Panně / Neptun ve Vodnáři / Neptun v 12. domě / Pluto v 9. domě / Pluto v Kozorohu konjunkce MC Vlastnosti Smysl pro formu a řád, vytrvalost, schopnost koncentrace, dosažení cílů vytrvalým úsilím. Uvážlivost, obezřetnost, formálnost, korektnost, analytický způsob myšlení. Dobré nakládání s časem (plánování, time management), dochvilnost, přesnost. Aktivita zaměřená spíše do nitra člověka než navenek. Předpoklady k intelektuální, duševní činnosti, možná i práce doma. Objevitel Schopnost objevovat nové věci, realizovat nápady pomocí intuice. Uplatnění praktické a duchovní, nevědomé složky. Přirozený cit pro technické novinky, moderní přístupy. Profese Soulad energie a nápaditosti, praktické životní cíle. Uplatnění v neobvyklé, společensky důležité a zodpovědné profesi, tam kde je třeba prosazení se a spojení praxe s hloubkou intelektu a vnímání.

10 Diplomacie, úřady, statní správa, ministerstva, struktury EU, interkulturální komunikace, snaha o spolupráci mezi národy, justice atd., poradenská činnost. Také věda, výzkum, bádání v pedagogice, andragogice, religionistice, alternativní medicíně, genetice, biofyzice, kvantové a informační fyzice atd. Také moderní technologie, elektronika, IT, využití počítačů ve sdílení informací, globální elektronické knihovny, vzdělávací systémy, databáze. Ale i umělecká sféra, návrhář, urbanista, architekt, designér, klenoty, luxusní zboží, aukční síně, galerie, tam, kde lidé intuitivně utrácejí astronomické částky za obtížně posouditelné hodnoty. Ale také řešení krize dalšího směřování společnosti. Již dnes se na obchodních a finančních školách přednáší filosofie a otázky, etiky, morálky, smyslu a hodnost. Aplikovaná filosofie do jiných neobvyklých sfér, interdisciplinární průniky. Vysoce odborné využití filosofie, psychologie, antropologie, sociologie v ekonomice, politice atd. Obliba cestování. Ambice Důležitost sebeprezentace (Slunce v 1. domě). Prestižní zaměstnání, na které by byl hrdý. Obdiv a oceňování společenského významu. Touha po vysokých funkcích a úřadech. Vzestup v kariéře díky houževnatosti, někdy i tvrdosti k sobě i k okolí. Záliba v profesi, která může přinést konkrétní užitek - postavení, moc, kariéru, hmotný prospěch atd. Nejedná se ale o zálibu v práci jako takové, manuální, výkonné činnosti, typu denní rutiny, spíše o oblibu funkce, pozice, důležitosti. Úspěch a popularita obvykle až později v životě. Vztah k podřízeným Autorita, uplatňování síly, moci, diktátorství. Ambice naplňované mnohdy i tvrdším způsobem. Možný milostný poměr v práci. Vztah k nadřízeným Loajalita k mocným lidem, k autoritám, korektní chování. Souladné vztahy se staršími lidmi, kteří mají příznivý vliv na život. Schopnosti k týmové práci Umění rozlišit komunikační roviny. Nejen CO člověk říká, ale i PROČ právě tohle říká. Vnitřní smysl skrytý za vnějším obsahem, cíl skrytý za cílem.

11 Zájem o duchovní hodnoty, odhalování tajemství, schopnost průniku do podstaty věcí, do nevědomé hloubky skutečné motivace lidí a kolegů. Štěstí v riziku Dar dosáhnout úspěchu i s větší mírou rizika. Štěstí v hazardních řešeních, riskantní akce dopadají dobře. Aspekt momentu překvapení (Napoleon, Rommel, Patton ). Všichni se chytají za hlavu, ale ono to vždy nakonec nějak dobře dopadne. Pozor Pozor na přílišnou ctižádost, přetvářku, ohebnost, neústupnost, tvrdost, přísnost, necitlivost, zbytečnou kritiku. Nerozčilovat se pro maličkosti. Snažit se být tolerantní, velkorysý. Přehnaný perfekcionismus je jen projevem komplexu méněcennosti, malé sebedůvěry, snahou něco si dokazovat. Pohodlnost, zvýšená poživačnost, ukájení smyslů a choutek. Nebo naopak hyperaktivita. Situace, kdy na sebe člověk nabere více věcí, než může zvládnout a pak nedokáže dostát svým slibům. Přepínání úsilí, neschopnost nalézt správnou míru, problémy s nalezením vyváženého životního tempa. Strach z nezvládnutí profese, ze ztráty zaměstnání, z kolegů v práci. Soudní spory, konflikty s úřady. Láska, vztahy, partnerství, rodina, domov 5. dům v Raku / Venuše v Beranu / Venuše v 1. Domě / Venuše Trigon Saturn (orbis 2 12 ) / Venuše Trigon Pluto (orbis 1 28 ) / Mars v 5. Domě / DSC ve Váhách / Luna sextil Venuše (orbis 1 07 ) / 8. dům ve Štíru / 11. dům v Kozorohu / 12. dům ve Vodnáři / Jupiter v 11. domě

12 Sympatický, šarmantní, atraktivní, příjemný, hezký, laskavý, vstřícný, kultivovaný člověk. Osobní charisma, vyzařování harmonie a lásky, přitažlivost, oblíbenost. Milostné vztahy Neskrývaná touha po potěšení a radostech života. Zábavy, vášnivost, milostná aktivita ve fyzické, pudové rovině. Sexuální založení, erotická náruživost, žádostivost. Dobrý vztah k ženám, ale žhavé city nebývají příliš harmonické. Vášně snadno vzplanou, často láska na první pohled. Pozor na nepřizpůsobivost, nespoutanost, nespolehlivost, poživačnost, přehnanou smyslnost a živočišnost, zneužívání šarmu k dosažení sobeckých přání, na lehkomyslnost, násilnický a uzurpátorský přístup k lásce, přílišnou touhu po nezávislosti. Nestálost Možnost neklidu, nerozvážnosti a přelétavosti v milostných vztazích. Proč? Kvůli silným emocím a duchovnímu založení. Netřeba si z toho dělat přílišné obavy, je to přirozené. Žijeme ve falešné představě (po našich rodičích a prarodičích atd.), že ideální člověk je celý život monogamní a každou neděli předvádí spokojenou rodinku v parku na procházce. Lidé kupují bulvární tisk a rozčilují se nad nemravností a nezodpovědností avantýr známých lidí. Ale - je-li někdo opravdu výrazná osobnost, umělec, spisovatel, vědec, filosof atd., má silné city. Bez hlubokých emocí by totiž nikdy nedosáhl svého věhlasu a postavení. Neuměl by se ponořit, tvořit, malovat, psát, zpívat, filmovat, hrát role atd. Je to přirozený a začarovaný kruh. Nic neobvyklého. Nedá se s tím nic dělat. Vždy to tak bylo a bude. Smysl pro řád pomáhá v nestálosti Jak již bylo řečeno, milostné city jsou zásadní, silné, planoucí, bouřlivé, hluboké. Nicméně horoskop naznačuje i smysl pro kázeň a řád, podřízení se společenskému řádu a konvencím. To dává schopnost asketismu, střízlivosti, odříkání, ovládaní. Pro celkový osobní úspěch je možno kultivovat vnitřní vášně, udržet věrnost a spolehlivost v milostném životě v rozumných mezích. Po životních zkušenostech možnost transformovat smyslnou martickou dionýsovsko - bakchickou energii na kreativitu. Říká se tomu sublimace sexu do tvůrčí činnosti. Tak vznikají velká díla. Partnerka, rodina

13 Touha po umělecky založené, roztomilé a soucitné ženě. Jakmile se podaří navázat silný naplňující vztah, může se zmenšit neochota k pevnému svazku. Manželství pak bude šťastné a harmonické. Dobré předpoklady pro rodinný život, zájem o rodinu, spolupráci v domácnosti, společné aktivity. Otcovská láska, touha po důvěrnostech, romantismus. Vysoká plodnost, předpoklad pro více dětí. Jedno z dětí bude pravděpodobně syn, čilý, aktivní, vztah s ním může být dynamický a obohacující, místy agresivní a konfliktní. Ale to je ještě daleko. Společnost, přátelé Úspěch, dobré uplatnění a prosazení se ve společnosti. Touha po společenství jiných lidí, sdílení, přátelství, kamarádství. Přátelské svazky pevné a stabilní, často se staršími lidmi. Přátelé jsou obvykle spolupracovníky, kolegy. Výhody ze zapojení do spolků, sociálních skupin, vlivní přátelé z nejvyšších kruhů. Prospěch z přátelství, protekce, dary od přátel. I zde nestálost a pohyb, nepřátelé se často mění v přátele a naopak. Pozor na falešné přátele, kteří neumí poskytnout podporu, naopak sami hledají prospěch. Umělecký talent Smysl pro krásu, soulad, umění, hezké věci. Estetické cítění, schopnost předávat krásu druhým. Tvůrčí nadání, vyjadřování citů uměleckou formou. Peníze, majetek 2. dům v Býku / Merkur v 2. domě Silná touha po finančním zajištění, peníze stojí v životě na důležitém místě. Konstelace příznivá pro majetek. Také možnost výher, dítě štěstěny, náhlých neočekávaných příjmů (cena? prémie? grant?). Příjmy z osobní práce, možná expert na volné noze.

14 Získávání majetku rozumem, prodejem znalostí a informací, intelektuálními operacemi, komunikací, médii, literární činností, vyučováním, lektorstvím, přednáškami, výzkumem, vědeckými pracemi, posudky atd. Obchodní talent, schopnost dobře prodat své myšlenky a nápady. Po investování také druhotné příjmy z pronájmu nemovitostí, z bankovnictví (akcie, dluhopisy, podílové fondy atd.). Pozor na unáhlené finanční operace, nerozumné investice, ztráty z ukvapenosti, marnotratnost, nepřiměřenou lásku k přepychu a penězům, na ztráty skrze ženy (v souvislosti s bouřlivými city). Zdraví Ve zdravotní oblasti jsou důležité dvě věci. 1) Dítě má velkou schopnost regenerace, obnovy sil, uzdravování se (Pluto na MC). 2) Většina dále uvedených problémů je psychosomatického původu (zejména zažívání), objeví se tedy jen v případě nevyrovnaného psychického stavu, stresu, v pozdějším věku. Možné problémy se žaludkem, střevní činností, zácpy, křeče, bolesti, žaludeční vředy. Možné problémy s kůží, s kostmi, otoky kloubů, záněty žil. Možnost obezity, problémů z přebytku. V dospělosti možné úzkosti o zdraví, sklon k hypochondrii. Mohou nastat nedobré zkušenosti s lékaři (přílišné nasazování léků). Medicína dnes ví, že původ většiny nemocí je bio - psycho - sociálního původu. Tělo jen reaguje na stavy mysli. Recept na zdraví je tedy (zdánlivě) jednoduchý - klid, vyrovnanost, nepřepínat se.

Jméno Eva Novotná. Datum a čas 10.1.1980 6:38. Místo Brno. Systém dómů Placidus

Jméno Eva Novotná. Datum a čas 10.1.1980 6:38. Místo Brno. Systém dómů Placidus Jméno Eva Novotná Datum a čas 10.1.1980 6:38 Místo Brno Systém dómů Placidus Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. 2 Vážená paní Novotná, děkujeme Vám za objednání horoskopu na míru. Velmi si vážíme

Více

Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života

Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života Slunce je středem naší sluneční soustavy a je uznáváno jako dárce života všemi, i těmi, kdož nevěří v duchovní jevy a v duchovní

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

DATUM NAROZENÍ JITKA KADLECOVÁ. a jeho vliv na náš charakter. Úvod... 4. Kalendář - den narození a náš charakter. 4. Leden... 5. Únor...

DATUM NAROZENÍ JITKA KADLECOVÁ. a jeho vliv na náš charakter. Úvod... 4. Kalendář - den narození a náš charakter. 4. Leden... 5. Únor... 1 2 JITKA KADLECOVÁ DATUM NAROZENÍ a jeho vliv na náš charakter Úvod... 4 Kalendář - den narození a náš charakter. 4 Leden... 5 Únor... 13 Březen... 20 Duben... 29 Květen... 37 Červen... 45 Červenec...

Více

Primární trauma působení Saturna v horoskopu

Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma je blok svobodného vývoje naší osobnosti. Z hlediska primárního traumatu jsou zablokovány oblasti života, které jsou vyjádřeny v horoskopu člověka

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Vedoucí práce: Mgr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce)

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce) PSOS: Psychologie osobnosti sylabus přednášky pro kombinované studium "Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku" (Václav Holeček) Obsah učiva PSOS (= tematické okruhy k písemné zkoušce) 1.

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání Vlasta Ťupová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se v teoretické části věnuje popisu pojmů osobnost, extrovert, introvert a dalším obecným

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍ DIAGNOSTIKA ANEB ASSESSMENT CENTRUM SMĚŘUJÍCÍ K SEBEPOZNÁNÍ Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072 Profesní diagnostika Tento materiál je spolufinancován

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

SENIOŘI V ŽIVOTNÍM FINÁLE

SENIOŘI V ŽIVOTNÍM FINÁLE SENIOŘI V ŽIVOTNÍM FINÁLE Mojmír Vážanský 1 O stárnutí Stárnutí nepochybně znamená proces s druhově nastaveným průběhem. Všeobecně se předpokládá, že délka života dostatečně umožňuje člověku, aby dokončil

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více