Dětský horoskop nativní - radix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský horoskop nativní - radix"

Transkript

1 Dětský horoskop nativní - radix Jméno: Datum a čas nerození: Místo: Systém domů: Placidus

2 Toto je nativní horoskop - radix. Je to jakýsi životní vzorec - temperament, charakter, souhrn vlastností, schopností, talentu, sklonů, se kterým se dítě rodí, ale který může podle svého životního úkolu, životní cesty částečně přetvářet. Pojem životní vzorec, model vztahů atd. používá i moderní psychologie. Uznává se, že člověk se s mnoha předpoklady již rodí a výchovou či školou je ovlivnitelný jen částečně. Horoskop není věštění, neříká, co se přesně stane. Říká jen, co se děje, jaké jsou možnosti. Jak člověk se svým životem naloží, jak se rozhodne, jak si téma lekcí prožije, co si z prožívaných událostí vezme, jak se poučí, záleží jen jeho svobodné vůli. Dominantní rysy Rozmístění planet - celkem pravidelné. Univerzálnost v životě, vyrovnaný podíl extrovertních a introvertních rysů. Schopnost "být sám se sebou i s druhými", žít jako individualita a zároveň ve společnosti. Převaha kvality základní a pevné - schopnost vést, objevovat nové a zároveň konzervativnost, stabilita, pevnost. Převaha živlu - země - praktické zaměření, schopnost "stát nohama na zemi". Polarita + / - mužská / ženská, jin / jang - vyrovnaná - ideální stav - soulad energie aktivní, expanzivní, pronikající a zároveň receptivní, přijímající. Základní hodnocení Dítě je zvláštní kombinací síly, ohně a duchovna, to je poněkud neobvyklé. Pravděpodobně jej nečeká tzv. "normální" život. Normální život - myšleno pouze školka, škola, práce, rodina, dům, děti, důchod, vnuci, smrt. "Nenormálním" životem je vždy myšlena možnost dosáhnout něčeho výjimečného, tím i odlišnost od průměru, normy, středu.

3 Horoskop naznačuje zvláštní, pestrý osud, bohatý na zvraty a změny. Silné Slunce v 1. domě, podstata osobnosti, nejdůležitější základní esence, dává ale předpoklad situace vždy zvládnout. Schody na vrchol pyramidy V této souvislosti je třeba se zmínit o krizích, tak jak je chápe současná psychologie. Vývoj člověka je popisován jako pyramida, velké schodiště vzhůru. Vyškrábat se na vyšší schod dá práci, úsilí, není to jednoduché. Na vyšší schody se člověk dostává po překonání krizí. "Co tě nezabije, to tě posílí". Resilience - to je vlastnost "po pádu znovu vstát a stoupat." Nejlépe se učíme chybami, zkušenostmi, spory, nedorozuměními, problémy. Kdo neprožívá obtížné životní situace, nemá šanci vylézt na vyšší schody k vrcholu pyramidy poznání a jeho život běží v rovině pusté písečné pouště. Moderní psychologie praví: "Konflikty? To je dar z nebes. Ty vás proti vaší vůli dovedou ke genialitě." Věřte nebo nevěřte. V čínštině se slovo krize píše dvěma znaky. Nebezpečí + šance. Výstižné, že? Podrobné údaje o nadání a možnostech jsou uvedeny v dalších oddílech. Výchova Ještě slovo k výchově takového dítěte. Moderní psychologie dnes již ví, že malé děti mají mnohem vyšší intelektuální schopnosti, než se zdálo. Již v prenatálním věku, v břiše matky, jsou schopny naslouchat řeči dospělých. To, že v prvních letech mají malé motorické a rozumové schopnosti, je klamné. Rozumí všemu, co se kolem nich děje. Zejména duchovně nadané děti. Jednejte proto s dítětem jako s dospělým, pomozte mu překonat případné citové bouře. A hlavně - dejte mu pocítit bezvýhradné, bezpodmínečné přijetí.

4 Pamatujte - při psychologickém výzkumu se zjistilo, že 80% vět, které rodiče říkají dětem, jsou zákazy, příkazy, varování, nařízení - samé ne - nedělej, nesmíš, nechoď, neber, nelez, nekřič, nerozbij, jsi nešika, zlobíš, špiníš atd. To je jasné, ono se to lehce řekne - ale - třeba to jde i jinak. Osobnost, temperament, životní energie Slunce v 1. domě / Slunce v Býku / ascendent v Beranu Kombinace ohnivého Berana a pevného Býka je silná. Vytrvalost, trpělivost, oddanost, stálost, klid, praktické zaměření. Ale také energie, vitalita, aktivita, neúnavnost, impulzivita, rozhodnost, rychlost. Ctižádost, touha vítězit, zářit, být úspěšný, první, výjimečný, dostat se v životě daleko. Vůdcovské kvality, neohroženost, ochota soupeřit. Přímost, otevřenost, srdečnost, aktivní přístup k životu, odvaha k projevu na veřejnosti. Vědomí, myšlení, komunikace, intelekt, studium Merkur v Býku / Merkur trigon Jupiter (orbis 2 55 ) / Merkur sextil Mars (orbis 0 16 ) / Merkur Kvadratura Neptun (orbis 1 05 ) / 3. dům v Blížencích / Luna kvadratura Merkur (orbis 3 11 ) Myšlení Důkladné, stabilní, konzervativní, pomalejší myšlení. Formální, klidný projev. Rozvážné investování úsilí a mentální energie. Uvažování o praktických důsledcích a významu činů. Intelekt není příliš dynamický, zato ale soustavný, umožňuje dotahovat myšlenky do konce. Rozpor mezi city a rozumem někdy vadí

5 Velká citlivost může zpočátku způsobit obtížnou chápavost, těžkopádnost, ztížené učení. Může dojít k "problémům" ve škole. Malá koncentrace, nesoustředěnost, střídání rozhodnutí. Příliš velká rychlost myšlení a vyjadřování, zbrklost, překotnost. K tomuto je nutno podotknout: Moderní vývojová psychologie vede spor se školstvím v otázce diagnostiky lehkých mozkových dysfunkcí. Je dokázáno, že vývoj dětí není rovnoměrný a neodpovídá školním osnovám. Nelze vyžadovat, aby všechny děti uměly všechno učivo, předepsané pro každý ročník. V praxi dochází k tomu, že tzv. nezvládnuté učivo je přirozeně dohnáno třeba za rok nebo za dva - pokud nedojde k přílišnému tlaku na psychiku dítěte ze strany školních psychologů a dítěti se nechá šance k pozvolnému, přirozenému vývoji. Nic si z toho nedělejte, bojujte s nátlakem přísných učitelek, nespěchejte, počkejte, vše se samo upraví. Je dokázaná věc, že úspěšní a významní lidé měli problémy ve škole. Naopak třídní šprti a miláčci pedagogů se v životě obtížně prosazují. Život totiž není škola. Dnešní člověk se již neposuzuje jen podle toho, co umí, ale jak to, co umí, používá a prosazuje. Důraz jen na školní inteligenci (IQ) je minulostí. Dnes se uvádí celkem 9 druhů inteligence (emoční, akční, tvůrčí, umělecká, pohybová, morální, spirituální atd.) a člověk se posuzuje z mnohem širšího hlediska. Ne jen podle známky z diktátu nebo ze zlomků. Jedná se ale jen o dětství a mládí, dospělost je jiná V dospělosti se uplatní Jupiter, rozvíjející vlastnosti Merkura. Spojení principu rozvoje, naplnění, expanze s intelektem zlepší myšlení. Spravedlivé, diplomatické, taktické uvažování. Inteligence, učenlivost, chápavost, logika, bystrost, průbojnost, schopnost prosadit se. Dobromyslná, příjemná, vlídná, vstřícná, ale i energická komunikace. Snadné, rychlé vyjadřování, rétorické schopnosti, řečnické nadání.

6 Hluboké, vyšší duchovní myšlení Celoživotní pozvolná zásadní proměna v oblasti světonázoru, vyššího vědění způsobí hloubavost, snahu podrobovat duchovní nauky kritice a pokoušet se je transformovat. Vlohy pro studium filosofie, sociologie, antropologie, psychologie, etiky, morálky, vyšších hodnot, práva, náboženských systémů atd., cesty za tajemstvím. Duchovně laděná mysl, schopnost vidět cíle, formulovat vize, směr, cestu. Snaha pomáhat, angažovat se v obecně prospěšné činnosti. Humanista, filantrop, dobrodinec, dárce. Zvláštní, netradiční idealismus. Pozor na nepraktické utopie. Nevědomí, city, emoce, vnímání, prožívání Luna v 12. domě / Luna ve Vodnáři / Luna opozice Saturn (orbis 3 20 ) / Luna konjunkce Neptun (orbis 4 16 ) / Luna sextil Pluto (orbis 2 36 ) / Uran v Rybách / Uran v 12. domě / Saturn Opozice Neptun (orbis 7 36 ) Citová oblast je pro život dítěte zásadní. Když se podaří ji dobře zvládnou, usadit, překonat obtíže, dodá mu zvláštní, výjimečné osobní schopnosti, vnímání dějů a motivací na nevědomé úrovni. To je důležité pro budoucnost i pro kariéru, protože současná společnost je zaměřená příliš rozumově, logicky, prakticky (levá mozková hemisféra) a je potřeba lidí se schopností abstrakce, vizí, představivosti, celostního, holistického vnímání (pravá mozková hemisféra). A v horoskopu dítěte je propojení obou hemisfér naznačeno. Již od roku 1900 (S. Freud) ví psychologie o existenci lidského nevědomí. Je dokázáno, že většina motivů našeho jednání pramení právě z nevědomí, z našich hlubokých komplexů, pudů, potlačených témat, snů. Přestože si myslíme, že rozhodujeme vědomě, rozumem, logicky. Dítě má předpoklady dobře zvládnou právě tuto oblast nevědomí, stát se důležitou osobou v moderní společnosti, právě proto, že bude emotivně, intuitivně chápat nové požadavky. Podrobnosti jsou v oddílu o práci a kariéře. Je proto dobré přistupovat k němu jako k výjimečnému. Nesnažit se srovnat do řady.

7 Bezpodmínečně ho přijímat, takového, jaký je. Naučit ho lásku dávat i brát, milovat jiné, ale i sebe. Zvládnutí citového života Většina lidí v euroamerické civilizaci žije v představě o hmotné, materiální povaze světa. Většina současných špičkových vědců ale zejména na základě poznatků z kvantové fyziky začíná uznávat, že existují ještě jiné mechanismy nehmotné povahy. Toto vědomí se již dlouho etabluje i v některých vlivných společenských, ekonomických a politických kruzích (New Age), jako představa o dalším možném směřování lidstva. Legendární americký psycholog rusko-polského původu Abraham Harold Maslow popsal tzv. vrcholný zážitek - peak experience - který mnoho lidí zažívá při různých životních příležitostech. Je to jakýsi okamžik prozření, mystická zkušenost, která dává pochopení hlubšího smyslu fungování vesmíru, světa a lidí, a která často znamená zásadní přehodnocení přístupu k životu. Také dítě má v horoskopu možnost podobné emoční transformace, složité, dlouhodobé a úplné proměny citového života. Setkání se zlomovými událostmi a okolnostmi, které výrazně změní citovou oblast. Výjimečné zážitky při pobytech v ústraní, přírodě, v umění, ve vztazích. Možnost náhlého hlubokého duchovního poznání, obohacení, vhledu, osvícení, záblesku jasnozřivosti a pochopení. Intuice Vynikající intuice, zájem o nadsmyslové hodnoty. Zvláštní fantazie, jasnovidné sny, telepatické vlohy, vnímání toho, co ostatním lidem uniká. Tento aspekt se objevuje v horoskopech mystiků, duchovně založených lidí. Schopnost rozšířeného vědomí, mimosmyslového vnímání (extra senzory perception), parapsychologie, telepatie, jasnovidných, gnostických vhledů atd. To se může projevovat i v běžném životě.

8 Člověk ví, kdo bude telefonovat, ví, kdo přijde, tuší, co se stane, cítí na dálku, co se děje, pozná náladu člověka, vnímá nonverbální komunikaci atd. Citové vlastnosti Empatie, zájem o vnitřní prožívání druhých. Sociální cítění, soucit, schopnost pomáhat druhým. Objektivní a střízlivé city a vztahy, někdy přílišná intelektualita, chlad, odstup. Nekonvenčnost, nespoutanost v citech, potřeba vnitřní citové nezávislosti. Citlivá psychika Než budete číst další kapitoly, je třeba si uvědomit, že každá mince má dvě strany. Kdo dosahuje vrcholů, dosahuje i hloubek. Dítě může mít sklony k psychickým problémům, ale to je právě ta daň za výjimečnost. Téměř neexistuje jediná význačná osobnost, která by čas od času neměla nějakou depresi, psychózu atd. V mnoha životopisech slavných se dočtete jejich diagnózy. Vždy to tak bylo a bude. Kdo hledá cestu, kdo jde daleko, kdo jde první, nevyhne se bloudění. A nejlepší psychoterapie? Odpouštět a milovat. Mnoho lidí si myslí, že biblický Hospodin je přísný vousatý soudce, který nás všude vidí, kontroluje, sleduje, hodnotí, neúprosně a spravedlivě stráží morálku, výkon a neschopné, hříšné a líné trestá peklem. Málokdo ví, že to platilo jen ve Starém zákoně. Nový zákon říká, že Bůh je láska. Přecitlivělost Snadná ovlivnitelnost okolím. Zbytečné trápení, ulpívání na nepodstatných smutcích, neschopnost přenést se přes malichernosti. Fobie, zvláštní duševní stavy, destabilizující vzpomínky, traumata z minulosti. Možnost náhlé životní zkoušky. Uzavřenost Problémy s projevením citu. Sevřenost, úzkost, neschopnost uvolnit se. Deprese, chmury, pesimismus, lítostivost, melancholie. Pocit nenaplněnosti a prázdnoty v citové sféře. Přílišná fantazie Někdy bývá těžké rozlišit, kdy jde o jasnovidný vhled a kdy pouze o fantazii. Rozostřená hranice mezi snem a realitou. Fantazie porušují řád. Postoje jsou rozostřené nereálnými vizemi.

9 Zvláštní duchovní stavy, sny. Chaos, menší schopnost soustředěné, usilovné, cílevědomé práce. Rozostřené, nekonkrétní, zmatené uvažování a komunikace. Neschopnost soustředit myšlenky na praktický cíl. Přehnaná fantazie, překrucování významů, "přibarvování" reality. Možnost klamat nebo být sám podveden, oklamán. Přehnaná touha po zábavě, úniky do světa přeludů, někdy i s pomocí alkoholu. Práce, kariéra, talent, schopnosti, předpoklady Slunce trigon Saturn (orbis 8 27 ) / Slunce trigon Pluto (orbis 9 12 ) / MC v Kozorohu / IC v Raku 6. dům ve Lvu / Mars v Raku / Mars trigon Uran (orbis 3 30 ) / Mars opozice Jupiter (orbis 2 38 ) / 9. dům ve Střelci / Jupiter v Kozorohu / Jupiter sextil Uran (orbis 0 51 ) / Saturn trigon Pluto (orbis 0 44 ) / Saturn v 6. domě / Saturn v Panně / Neptun ve Vodnáři / Neptun v 12. domě / Pluto v 9. domě / Pluto v Kozorohu konjunkce MC Vlastnosti Smysl pro formu a řád, vytrvalost, schopnost koncentrace, dosažení cílů vytrvalým úsilím. Uvážlivost, obezřetnost, formálnost, korektnost, analytický způsob myšlení. Dobré nakládání s časem (plánování, time management), dochvilnost, přesnost. Aktivita zaměřená spíše do nitra člověka než navenek. Předpoklady k intelektuální, duševní činnosti, možná i práce doma. Objevitel Schopnost objevovat nové věci, realizovat nápady pomocí intuice. Uplatnění praktické a duchovní, nevědomé složky. Přirozený cit pro technické novinky, moderní přístupy. Profese Soulad energie a nápaditosti, praktické životní cíle. Uplatnění v neobvyklé, společensky důležité a zodpovědné profesi, tam kde je třeba prosazení se a spojení praxe s hloubkou intelektu a vnímání.

10 Diplomacie, úřady, statní správa, ministerstva, struktury EU, interkulturální komunikace, snaha o spolupráci mezi národy, justice atd., poradenská činnost. Také věda, výzkum, bádání v pedagogice, andragogice, religionistice, alternativní medicíně, genetice, biofyzice, kvantové a informační fyzice atd. Také moderní technologie, elektronika, IT, využití počítačů ve sdílení informací, globální elektronické knihovny, vzdělávací systémy, databáze. Ale i umělecká sféra, návrhář, urbanista, architekt, designér, klenoty, luxusní zboží, aukční síně, galerie, tam, kde lidé intuitivně utrácejí astronomické částky za obtížně posouditelné hodnoty. Ale také řešení krize dalšího směřování společnosti. Již dnes se na obchodních a finančních školách přednáší filosofie a otázky, etiky, morálky, smyslu a hodnost. Aplikovaná filosofie do jiných neobvyklých sfér, interdisciplinární průniky. Vysoce odborné využití filosofie, psychologie, antropologie, sociologie v ekonomice, politice atd. Obliba cestování. Ambice Důležitost sebeprezentace (Slunce v 1. domě). Prestižní zaměstnání, na které by byl hrdý. Obdiv a oceňování společenského významu. Touha po vysokých funkcích a úřadech. Vzestup v kariéře díky houževnatosti, někdy i tvrdosti k sobě i k okolí. Záliba v profesi, která může přinést konkrétní užitek - postavení, moc, kariéru, hmotný prospěch atd. Nejedná se ale o zálibu v práci jako takové, manuální, výkonné činnosti, typu denní rutiny, spíše o oblibu funkce, pozice, důležitosti. Úspěch a popularita obvykle až později v životě. Vztah k podřízeným Autorita, uplatňování síly, moci, diktátorství. Ambice naplňované mnohdy i tvrdším způsobem. Možný milostný poměr v práci. Vztah k nadřízeným Loajalita k mocným lidem, k autoritám, korektní chování. Souladné vztahy se staršími lidmi, kteří mají příznivý vliv na život. Schopnosti k týmové práci Umění rozlišit komunikační roviny. Nejen CO člověk říká, ale i PROČ právě tohle říká. Vnitřní smysl skrytý za vnějším obsahem, cíl skrytý za cílem.

11 Zájem o duchovní hodnoty, odhalování tajemství, schopnost průniku do podstaty věcí, do nevědomé hloubky skutečné motivace lidí a kolegů. Štěstí v riziku Dar dosáhnout úspěchu i s větší mírou rizika. Štěstí v hazardních řešeních, riskantní akce dopadají dobře. Aspekt momentu překvapení (Napoleon, Rommel, Patton ). Všichni se chytají za hlavu, ale ono to vždy nakonec nějak dobře dopadne. Pozor Pozor na přílišnou ctižádost, přetvářku, ohebnost, neústupnost, tvrdost, přísnost, necitlivost, zbytečnou kritiku. Nerozčilovat se pro maličkosti. Snažit se být tolerantní, velkorysý. Přehnaný perfekcionismus je jen projevem komplexu méněcennosti, malé sebedůvěry, snahou něco si dokazovat. Pohodlnost, zvýšená poživačnost, ukájení smyslů a choutek. Nebo naopak hyperaktivita. Situace, kdy na sebe člověk nabere více věcí, než může zvládnout a pak nedokáže dostát svým slibům. Přepínání úsilí, neschopnost nalézt správnou míru, problémy s nalezením vyváženého životního tempa. Strach z nezvládnutí profese, ze ztráty zaměstnání, z kolegů v práci. Soudní spory, konflikty s úřady. Láska, vztahy, partnerství, rodina, domov 5. dům v Raku / Venuše v Beranu / Venuše v 1. Domě / Venuše Trigon Saturn (orbis 2 12 ) / Venuše Trigon Pluto (orbis 1 28 ) / Mars v 5. Domě / DSC ve Váhách / Luna sextil Venuše (orbis 1 07 ) / 8. dům ve Štíru / 11. dům v Kozorohu / 12. dům ve Vodnáři / Jupiter v 11. domě

12 Sympatický, šarmantní, atraktivní, příjemný, hezký, laskavý, vstřícný, kultivovaný člověk. Osobní charisma, vyzařování harmonie a lásky, přitažlivost, oblíbenost. Milostné vztahy Neskrývaná touha po potěšení a radostech života. Zábavy, vášnivost, milostná aktivita ve fyzické, pudové rovině. Sexuální založení, erotická náruživost, žádostivost. Dobrý vztah k ženám, ale žhavé city nebývají příliš harmonické. Vášně snadno vzplanou, často láska na první pohled. Pozor na nepřizpůsobivost, nespoutanost, nespolehlivost, poživačnost, přehnanou smyslnost a živočišnost, zneužívání šarmu k dosažení sobeckých přání, na lehkomyslnost, násilnický a uzurpátorský přístup k lásce, přílišnou touhu po nezávislosti. Nestálost Možnost neklidu, nerozvážnosti a přelétavosti v milostných vztazích. Proč? Kvůli silným emocím a duchovnímu založení. Netřeba si z toho dělat přílišné obavy, je to přirozené. Žijeme ve falešné představě (po našich rodičích a prarodičích atd.), že ideální člověk je celý život monogamní a každou neděli předvádí spokojenou rodinku v parku na procházce. Lidé kupují bulvární tisk a rozčilují se nad nemravností a nezodpovědností avantýr známých lidí. Ale - je-li někdo opravdu výrazná osobnost, umělec, spisovatel, vědec, filosof atd., má silné city. Bez hlubokých emocí by totiž nikdy nedosáhl svého věhlasu a postavení. Neuměl by se ponořit, tvořit, malovat, psát, zpívat, filmovat, hrát role atd. Je to přirozený a začarovaný kruh. Nic neobvyklého. Nedá se s tím nic dělat. Vždy to tak bylo a bude. Smysl pro řád pomáhá v nestálosti Jak již bylo řečeno, milostné city jsou zásadní, silné, planoucí, bouřlivé, hluboké. Nicméně horoskop naznačuje i smysl pro kázeň a řád, podřízení se společenskému řádu a konvencím. To dává schopnost asketismu, střízlivosti, odříkání, ovládaní. Pro celkový osobní úspěch je možno kultivovat vnitřní vášně, udržet věrnost a spolehlivost v milostném životě v rozumných mezích. Po životních zkušenostech možnost transformovat smyslnou martickou dionýsovsko - bakchickou energii na kreativitu. Říká se tomu sublimace sexu do tvůrčí činnosti. Tak vznikají velká díla. Partnerka, rodina

13 Touha po umělecky založené, roztomilé a soucitné ženě. Jakmile se podaří navázat silný naplňující vztah, může se zmenšit neochota k pevnému svazku. Manželství pak bude šťastné a harmonické. Dobré předpoklady pro rodinný život, zájem o rodinu, spolupráci v domácnosti, společné aktivity. Otcovská láska, touha po důvěrnostech, romantismus. Vysoká plodnost, předpoklad pro více dětí. Jedno z dětí bude pravděpodobně syn, čilý, aktivní, vztah s ním může být dynamický a obohacující, místy agresivní a konfliktní. Ale to je ještě daleko. Společnost, přátelé Úspěch, dobré uplatnění a prosazení se ve společnosti. Touha po společenství jiných lidí, sdílení, přátelství, kamarádství. Přátelské svazky pevné a stabilní, často se staršími lidmi. Přátelé jsou obvykle spolupracovníky, kolegy. Výhody ze zapojení do spolků, sociálních skupin, vlivní přátelé z nejvyšších kruhů. Prospěch z přátelství, protekce, dary od přátel. I zde nestálost a pohyb, nepřátelé se často mění v přátele a naopak. Pozor na falešné přátele, kteří neumí poskytnout podporu, naopak sami hledají prospěch. Umělecký talent Smysl pro krásu, soulad, umění, hezké věci. Estetické cítění, schopnost předávat krásu druhým. Tvůrčí nadání, vyjadřování citů uměleckou formou. Peníze, majetek 2. dům v Býku / Merkur v 2. domě Silná touha po finančním zajištění, peníze stojí v životě na důležitém místě. Konstelace příznivá pro majetek. Také možnost výher, dítě štěstěny, náhlých neočekávaných příjmů (cena? prémie? grant?). Příjmy z osobní práce, možná expert na volné noze.

14 Získávání majetku rozumem, prodejem znalostí a informací, intelektuálními operacemi, komunikací, médii, literární činností, vyučováním, lektorstvím, přednáškami, výzkumem, vědeckými pracemi, posudky atd. Obchodní talent, schopnost dobře prodat své myšlenky a nápady. Po investování také druhotné příjmy z pronájmu nemovitostí, z bankovnictví (akcie, dluhopisy, podílové fondy atd.). Pozor na unáhlené finanční operace, nerozumné investice, ztráty z ukvapenosti, marnotratnost, nepřiměřenou lásku k přepychu a penězům, na ztráty skrze ženy (v souvislosti s bouřlivými city). Zdraví Ve zdravotní oblasti jsou důležité dvě věci. 1) Dítě má velkou schopnost regenerace, obnovy sil, uzdravování se (Pluto na MC). 2) Většina dále uvedených problémů je psychosomatického původu (zejména zažívání), objeví se tedy jen v případě nevyrovnaného psychického stavu, stresu, v pozdějším věku. Možné problémy se žaludkem, střevní činností, zácpy, křeče, bolesti, žaludeční vředy. Možné problémy s kůží, s kostmi, otoky kloubů, záněty žil. Možnost obezity, problémů z přebytku. V dospělosti možné úzkosti o zdraví, sklon k hypochondrii. Mohou nastat nedobré zkušenosti s lékaři (přílišné nasazování léků). Medicína dnes ví, že původ většiny nemocí je bio - psycho - sociálního původu. Tělo jen reaguje na stavy mysli. Recept na zdraví je tedy (zdánlivě) jednoduchý - klid, vyrovnanost, nepřepínat se.

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 8 Silně zdůrazněná mužská znamení naznačují dominanci, vlastní aktivní přístup v nejrůznějších

Více

Nebojte se horoskopů pro děti!

Nebojte se horoskopů pro děti! Nebojte se horoskopů pro děti! Každé dítě má své jedinečné schopnosti a omezení, stejně jako zvláštní spektrum citových potřeb. Horoskop je průvodcem, který nám pomáhá pochopit tělesné, citové, intelektuální

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU: POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 2 ŽENSKÁ: 11 Malé obsazení mužských znamení zeslabuje osobnost, potřebu řídit a ovládat,

Více

SOLÁRNÍ HOROSKOP Klasické západní astrologie pro období od - do (ukázka část)

SOLÁRNÍ HOROSKOP Klasické západní astrologie pro období od - do (ukázka část) SOLÁRNÍ HOROSKOP Klasické západní astrologie pro období od - do (ukázka část) Jméno: Daum narození: Čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus: Jak nahoře, tak dole Poznej sám sebe Ničeho příliš

Více

POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII

POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII Poloviční vzdálenosti (jiný název Midpoints, Midpunkty) co to je co to dělá co s tím můžeme dělat my jak to vypadá (příklady) CO TO JE Poloviční vzdáleností nazýváme

Více

Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus

Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus OSOBNÍ HOROSKOP NATIVNÍ RADIX (ukázka část) Jméno: Datum a čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus Jak nahoře, tak dole Poznej sám sebe Ničeho příliš Toto je nativní horoskop - radix. Je to

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

18.8.2002. Minimum Possible Distance (AU) EARTH 2002/08/18.32526 52504.3 0.0035226 0.0035226. Nominal Distance (AU)

18.8.2002. Minimum Possible Distance (AU) EARTH 2002/08/18.32526 52504.3 0.0035226 0.0035226. Nominal Distance (AU) 18.8.2002 Vítám vás v novém týdnu. Minulé dva týdny byly všechno možné jen ne klidné. Marně jsem přemýšlel co napsat k všem těm hrůzám co se v této zemi děly. Povodně, které postihli velkou část naší země

Více

Astrologie sedmi paprsků

Astrologie sedmi paprsků Astrologie sedmi paprsků Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí je Velký

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dospělost Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje vypracovala: Mgr. Monika Řezáčová 7.8.2009 Dospělost Dělení dospělosti: 1. mladší 18(26) 30/35

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Primární trauma působení Saturna v horoskopu

Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma je blok svobodného vývoje naší osobnosti. Z hlediska primárního traumatu jsou zablokovány oblasti života, které jsou vyjádřeny v horoskopu člověka

Více

Výhled transitů na příštích dvanáct měsíců s přihlédnutím k planetám v nativním horoskopu:

Výhled transitů na příštích dvanáct měsíců s přihlédnutím k planetám v nativním horoskopu: Na období od 1. ledna 2017 do cca konce ledna 2018 (strana 1 z 6) Vážený pane XX, prohlédl jsem jak Váš horoskop narození, tak i všechny transity, které Vás v tomto roce čekají a nyní Vám podám výklad

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Osobní nativní horoskop radix (ukázka část) Výklad se zaměřením na podnikání a zdraví

Osobní nativní horoskop radix (ukázka část) Výklad se zaměřením na podnikání a zdraví Osobní nativní horoskop radix (ukázka část) Výklad se zaměřením na podnikání a zdraví Jméno Datum narození: Čas narození: Místo narození: Systém domů: Placidus Zaměřujeme-li se na podnikání, všímáme si

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

Výklad horoskopu. Systém výkladu podle dominant Diagram vládců

Výklad horoskopu. Systém výkladu podle dominant Diagram vládců Výklad horoskopu Systém výkladu podle dominant Diagram vládců Otázka Jak vykládat horoskop? Astrologická alfa a omega Jak z jednotlivých prvků, abecedy a základů gramatiky sestavíme pravdivý obrázek o

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka /nejde o úplný seznam a vědecké roztřídění, bylo použito i synonym pro lepší slovní vystižení vlastností žáků/ Intelekt Obecné rozumové schopnosti /inteligence/

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

HOROSKOP PRO KATKU. Jméno: Datum a čas:22.10.1969, 8:30 UT+1:0 Místo:. Slunce ve Váhách v 11. domě

HOROSKOP PRO KATKU. Jméno: Datum a čas:22.10.1969, 8:30 UT+1:0 Místo:. Slunce ve Váhách v 11. domě HOROSKOP PRO KATKU Jméno: Datum a čas:22.10.1969, 8:30 UT+1:0 Místo:. Slunce ve Váhách v 11. domě Jste člověk diplomatický, nestranný, čestný, citlivý. Mistr v hledání kompromisů. Máte vybrané a jemné

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?...

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... --------------------------------------------------- ROZUMNÝ ŽIVOT 3 Obsah PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... 11 První kapitola: Jak si lze vytvořit samotu... 12 Strach a pochybnosti...12

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář psychologie Psychologie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně viz Charakteristika předmětu a poznámky Pojem psychologie Objasní původ psychologie, její

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Co je to niterný leadership?

Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Niterný leadership není vůbec o vedení lidí. Leadership začíná od vedení sebe sama. Lídr: říká, co je třeba udělat dbá, aby toho bylo dosaženo

Více

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D SP s rodinou 2 M E T O D Y H O D N O C E N Í, P R O T E K T I V N Í A R I Z I K O V É F A K T O R Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Systémy hodnocení rodiny Založené na hodnocení znaků dysfunkce

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Stručný význam jednotlivých karet

Stručný význam jednotlivých karet Stručný význam jednotlivých karet Obecný význam Cesta důležitá cesta Dar pozitivní vyřešení situace Dítě pozitivní období Dopis rychlý průběh událostí Dům stabilita, jistota Důstojník úřední (oficiální)

Více

OBSAH. Úvod: Průlomová studie o životě...12 Úžasná studie...17 Jací jste? Posuďte sami...21 Termanátoři...22

OBSAH. Úvod: Průlomová studie o životě...12 Úžasná studie...17 Jací jste? Posuďte sami...21 Termanátoři...22 OBSAH Úvod: Průlomová studie o životě...12 Úžasná studie...17 Jací jste? Posuďte sami...21 Termanátoři...22 Kapitola 1: Osobnost člověka a dlouhý život: Kdo bude žít déle?...24 Individuální cestička...25

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více