SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace"

Transkript

1 2014/2015 č. 1 SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Máme nové hřiště! a jeho otevření probíhalo slavnostně. Byla tam spousta lidí. Velice důleţitých lidí. Nechyběl pan ředitel a paní zástupkyně. Dále tam byla paní starostka Trmic a hráči basketbalu z klubu Sluneta. Všichni s námi dohromady se radovali z hřiště, které bylo postaveno o velkých letních prázdninách. Nik. Mějte krásné Vánoce a hodně dárků Krásné Vánoce všem dětem a všem z celé školy. Mějte se rádi a neubližujte si. To vám všem přejeme. Také ať máte Vánoce bohaté a ať vám chutná večeře a chlebíčky. A také cukroví. 1. Titulní strana 2. Projekt 72 hodin Výstava 3. Dopravní hřiště Zdravé jídlo 4. Školní druţina 5. Školní druţina 6. Školní druţina vtipy 7. Angličtina 8. Přípravný ročník 9. Přípravný ročník Halloween 10. Violetta 11. Školní krouţky 12. Horoskop 13. Horoskop 14. Kříţovka V dalším čísle (leden/únor) vás čeká: návštěva v Klokánku, Mikuláš ve škole, fotoromán, vánoční besídka, koncerty, výstava v infocentru, divadelní představení dramatického krouţku, lekce AJ. Krásné Vánoce

2 Naše škola se zapojila do projektu: Přes dvacet tisíc dobrovolníků se od čtvrtka 9. října do neděle 12. října zapojilo v celé České republice k projektu 72 hodin. Projektu, který má jediný cíl. Udělat něco zadarmo pro druhé. Pro hezčí prostředí, ve kterém ţijeme, pro lepší pocit či pro potěchu ostatních. Dobrovolnických akcí proběhnou po celé republice na čtyři stovky. A jedna z nich se konala v Trmicích a zapojili se do ni ţáci naší školy. Ti ve spolupráci MěÚ Trmice vyhlásili bitvu odpadkům a spadanému listí. Jen tak dál! Výstava Enkaustiky, to je výtvarná technika malba horkým voskem. Úvod nového školního roku měli ţáci Praktické školy dvouleté velmi zajímavý. S paní učitelkou Kratěnovou a Vonkovou 2. září navštívili slavnostní zahájení výstavy Enkaustiky na zámku Krásné Březno, kterou připravily děti z nízkoprahového klubu Orion YMCA v Ústí nad Labem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Poslechli si pár úvodních slov od pořadatelů za doprovodu ţivé klavírní hudby. Prohlédli si obrázky a v připravené dílně si měli moţnost vyzkoušet vlastní zručnost při práci s horkým voskem. připravila paní učitelka Pavlína Vonková

3 VÝLET NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Hned jak jsme dorazili na hřiště, vítala nás paní policistka a zavedla nás do třídy, kde byly lavice a ţidle, ale ne tak pěkné jako v naší škole. Paní asistentka říkala, ţe přesně takové měly s paní učitelkou, kdyţ byly obě malé a chodily do školy. V té třídě jsme koukali na video a opakovali si dopravní značky. Je moc důleţité ty značky umět, jinak se můţete srazit s autem. Říkala, na co si máme dát pozor a ţe musíme nosit ochranné helmy, odrazky a světla. Pak jsme si v té třídě dali svačinu a jak jsme dojedli a uklidili po sobě a potkali jsme se s panem policistou. Ten se zeptal, kdo umí na kole a těm kdo řekl já, tomu dal helmu a kolo. Ostatní na hřišti dělali chodce a chodili po přechodu. Vysvětlil nám, ţe se jezdí vpravo a nesmí se předjíţdět a bourat. Také, ţe se před značkou STOP musí zastavit a rozhlédnout se. Řidiči tohle moc nedodrţovali. Pomáhali jsme tam paní, která sbírala kaštany. Sbírala je do polštáře, musí jich tam být podle toho kolik je vám roků. Pak prý nebudete celou zimu nemocní. Věděli jste to? Helenka a Nikola Nejzdravější svačinka Dietní rohlík s lučinou, to je tvarohová pomazánka. Je to z bylinek a z mléka. Také je dobrá kuřecí šunka a k tomu jablko, nebo rajče. K pití voda, dţus, nebo mléko. Kdyţ máš chuť na sladké, tak můţeš, ale jen trošku. Přijela paní z ústavu a hrála s námi hru: PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM přišel pan učitel a řekl nám, ţe místo hodiny budeme vedle ve třídě s paní z ústavu. Tam zkoumají vše o jídle, hlavně o zdravém. Paní se ptala, kolikrát denně jíme. Mysleli jsme, ţe 3x, ale správně je to 5x. Důleţité je, abychom nejedli nezdravá jídla jako třeba párky, bůček, bagety, hamburgery ale spíš zeleninu a ovoce. Nejzdravější maso je ryba a ta je dobrá s citronem a ta je také dobrá s bramborovým salátem. Ale ten salát musí být bez majonézy! Jelikoţ ta je nezdravá. Sice dobrá na chuť, ale špatná na srdce. Hráli jsme hru, kde měl kapitán klíč na krku a sestavovali jsme na talířek snídani, oběd a večeři. Za správné jídlo jsme dostávali korunky- rákosníčky a ty jsme šetřili.

4 A máme tady další školní rok! V druţině jsme přivítali nové kamarády. Společně si hrajeme, tančíme, zpíváme, cvičíme, malujeme A co se v druţině změnilo? Romanka:,,Je tu nový pokojíček s křesílky, stolkem a gaučem, kde si hrajeme často na mámu. Alex:,,Taky máme nové ţidle a stoly, kde svačíme a pracujeme. Vychovatelky:,,Moc za ně děkujeme! Podzimní příroda je krásně barevná na zahradách, na loukách i v lesích. Děti si z nasbíraných přírodnin vyrobily čepičky a na jeden den se proměnily ve skřítky podzimníčky. Říká se, ţe kdo toho hodně ví, ten má pod čepicí. A tak si děti ve vědomostní soutěţi,,kdo má pod čepicí,, procvičily znalosti o přírodě, zvířátkách a o podzimu. DRAKIÁDA Jiţ tradičně v říjnu uspořádaly vychovatelky společně s p. uč. Danišovou a s paní as. Novákovou Drakiádu. Nejprve proběhla na školním hřišti promenáda s vlastnoručně vyrobenými malovanými draky a pak děti soutěţily o sladkou odměnu v disciplínách Dračí ocásek a Draci k sobě. Pak uţ jsme se přesunuli na sluncem ozářenou louku k zámku a děti pouštěly draky mezi mraky. Všechny byly nadšené, protoţe jsme do druţiny dostali spoustu nových draků.

5 Ve čtvrtek byla skupina těch nejmenších dětí na ochutnávce jídel z různých národních kuchyní v naší školní jídelně. Olinka:,,Já jsem ochutnala palačinky Irenka:,,A já buchtu (tiramisu) Sebík:,,Já papal ovocný salátek a sladký Míra:,,Já jsem papal ty brambory a to maso a tu omáčku (perkelt). Halloween Na začátku týdne věnovaného strašidlům a bubákům jsme vyrobili masky s motivem dýně a soutěţili ve stavění strašidelných hradů jsme se pak všichni zúčastnili školní oslavy Halloweenu. Pečení jablečné bublaniny a perníku s čokoládou Z podzimní zahrádky natrhaná jablíčka se přece musí vyuţít v kuchyni. Ve školní kuchyňce děti upekly jablečnou bublaninu s tvarohem a perník s čokoládou. A při společné svačince jsme si opravdu pochutnali.

6 Děti také odvedly pořádný kus práce. Celé letní prázdniny byl na stránkách zámku Zákupy zveřejněn náš soutěţní obrázek,,zákupský medvěd,, a na webových stránkách časopisu Dráček byly naše kresby k filmu Jak vycvičit draka. Letos uţ jsme poslali obrázky do výtvarných soutěţí Ahoj z prázdnin, Popletená zvířátka, Škatuláci a Bílý čáp. Na vánoční výstavu do Infocentra máme připraven obrázek Vánoce v Sydney. Při školní druţině navštěvují děti v rámci projektu Multikultura dramatický krouţek. Nacvičujeme veselou a poučnou romskou pohádku Chytrý Zamur. Děkujeme p. uč. Zahradníčkovi za mix zvuků a ruchů a také p. uč. Rezkovi za pomoc při tvorbě kulis. Ale o tom aţ příště. Napsaly paní vychovateky ze ŠD 6

7 ANGLIČTINA Alex: Od tohoto roku máme nový předmět, angličtinu. Jsme ve třetí třídě a angličtina nás moc baví. Je to jazyk srandovní, jako kdyţ máte v puse horký brambor. Učí nás pan učitel Jakub Švácha a má pěknou anglickou výslovnost. Uţ jsme se naučili: barvy, zvířata, čísla, předloţky a dokonce pár vět umíme se zeptat kolik ti je let? Jak se máš? Co je v tvé tašce? A jaká je tvá oblíbená barva. Hi. What is your name? My name is Nikol too. How are you? Alexův slovníček Hello, my name is Alex. Can you speak English? My name is Nikol. And what is your name? -Ahoj, jak se jmenuješ? -Jmenuji se Nikola. A jak se jmenuješ ty? I m fain. -Také se jmenuji Nikola, jak se máš? -Mám se dobře. - Ahoj, jmenuji se Alex. Mluvíš anglicky? Helenka: Na angličtinu se vţdy všichni moc těšíme, je hezká a zábavná. Umíme barvy, školní pomůcky, zvířata a čísla a úplně bych zapomněla, ţe se umíme zeptat: Co máš ve svém batohu? Helenin slovníček - ANIMALS Kočka - Cat Pes - Dog Lev- Lion Opice Monkey Ryba Fish Had Snake Liška Fox Kachna Duck Ţelva Turtle Slon Elephant Medvěd - Bear

8 PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Připravila pani učitelka přípravného ročníku Jana Krejčová JAK JSME PEKLI BRAMBORÁK Připravili jsme si chutnou svačinku - bramboráky. Na jejich přípravě se podíleli úplně všichni. Kaţdý si vyzkoušel nastrouhat brambory, nakrájet cibulku a česnek a pak se všemi přísadami těsto zamíchat. Smaţila je pak paní učitelka a děti si mezi tím s paní asistentkou připravily stoly ke společnému jídlu. Všem bramboráky moc chutnaly a uţ se zase těší na další společné vaření. Projektový den - BAREVNÝ PODZIM Dne byl pro děti z přípravné třídy připraven projektový den o podzimu. Zaměřený byl na poznávání a procvičování barev, které ještě děti pořádně neznají. Děti se hravou formou seznámily s počasím, které panuje na podzim, sbíraly barevné listí, třídily ho podle barev, řadily listy podle předloţeného vzoru. Seznámily se s klasickým podzimním ovocem, které měly moţnost i ochutnat. Také se naučily několik nových říkadel a samy vypracovaly několik těţkých úkolů na pracovních listech. Za odměnu si kaţdé z dětí odneslo malou hračku.

9 pokračování z předchozí strany HALLOWEEN V PŘÍPRAVCE Dne děti z přípravné třídy dodatečně oslavily Halloween. Třídu jim paní učitelka a paní asistentka strašidelně vyzdobily a do toho se ze všech stran ozývaly strašidelné zvuky. Ale nikdo z dětí se moc nebál. Nejprve jsme si všichni společně vyrobili masky,pak jsme si zazpívali a zatancovali na strašidelnou písničku. Třídili jsme barevná víčka, která se podařila rozsypat zlobivým duchům. Lovili jsme malé hračky z červeného slizu a vyrobili jsme si malé strašidlo. Za všechno děti dostávaly sladkou odměnučervíky a ţíţaly. Na závěr dopoledne jsme ještě hledali na pracovním listě tu správnou cestičku pro zlobivého ducha. Celé dopoledne se dětem moc líbilo a náleţitě si ho uţily. P.uč. Jana Krejčová a asistentka Růţenka Lázová V pátek 31. října odpoledne byl i pro nás připraven Halloween v tělocvičně. Těšili jsme se na něj celý rok. Z kaţdé třídy tam bylo několik dětí - asi jen ty hodné a také tam byly děti z druţiny. Kaţdý z nás měl nějakou strašidelnou masku. Třeba já jsem byla čarodějnice. Celá tělocvična byla vyzdobená strašidelnými obrázky a černými balónky, které jsme pak dostali na cestu domů. Byla tam i velká dýně, kterou jsme dělali s paní asistentkou. Bylo zhasnuto a malé děti z přípravky se moc bály a ani tam nechtěly jít. Hned na začátku jsme se rozdělili na pět skupin a šli soutěţit. Třeba jsme házeli míčem do tlamy nestvůry a nebo dýní na koš. Za kaţdou soutěţ jsme dostali takové korunky, za které jsme nakupovali dobroty. Někdo kupoval hned bonbóny, já si je šetřila a pak si koupila třeba čokoládu. Také jsme tancovali a děti s pěknou maskou dostaly ceny. Nejlepší byla diskotéka, na kterou se všichni těšili.

10 Milujeme Violettu a chceme být jako ona. Je to moc chytrá a milá holka a je plná ţivota. Nejdříve stále neví, ţe má jedinečný hlas, který zdědila po mamince. Kdyţ se vrátí do Buenos Aires, začne brát soukromé hodiny klavíru ve "Studiu 21", coţ je velmi prestiţní hudební škola. Tam, začíná objevovat nový svět. Violetta potkává Tomase. Oba se do sebe zamilují, no Violetta nechce ranit city své kamádky Francesci, která ho také miluje. Později, kdyţ jí Francesca ustoupí z cesty, Violetta zjišťuje, ţe něco cítí i k Leonovi, druhému klukovi ve škole, který ji také miluje. Violetta se tedy dostává do těţké situace, kdybychom ji měli poradit, tak také nevíme, oba jsou skvělí. Třeba si představujeme, ţe nás Violetta pozvala na oslavu narozenin. Jako dárek bychom jí daly růţovou rtěnku, čokoládu a boty na podpatku, fialový. To je totiţ její oblíbená barva a moc jí sluší. fanynky Nikola, Nikola a Hela Více na kaţdý všední den od 18:00!!! Violettin deník

11 Uţ chodíš na krouţek? Pokud ne, tak tady jsme vybrali několik krouţků, které určitě stojí za to! Taneční krouţek s paní as. Cichou je kaţdou středu od 12:30 v malé tělocvičně. Krouţek vaření se koná kaţdý pátek v kuchyňce v přízemí. Vede ho paní as.horváthová. Děti s ní vaří jídla z různých zemí a jak je dovaří, tak je sní. Ţáci z druhého stupně můţou zajít do posilovny s p. učitelem Váňou. Je tam kaţdý čtvrtek od 13:15 Zazpívat si s pěveckým sborem Rarášci a s p. uč. Šindelářovou, Zabloudilovou a s p. uč. Zahradníčkem si můţeš ve čtvrtek ve 12:30 v aule. Školní redaci můţeš s námi navštěvovat kaţdý čtvrtek od 13:15 ve školní knihovně. Píšeme články do školního časopisu - ano, teď ho drţíš v ruce. Břišní a společenské tance jsou k vidění kaţdé úterý od 13:20 v malé tělocvičně. Děti učí tancovat p. uč. Kratěnová. P. uč. Mülerová a p. as. Bubnárová vedou krouţek bubnování, který je v aule kaţdé pondělí od 11:30 pro děti z 1. a 2. tříd.

12 Příloha Horoskop podle Romů Poznejte starý cikánský horoskop, jeho znamení a výklad, tak jak se traduje vyprávěním po generace na jihu Francie. Symboly jednotlivých znamení mají svůj původ v romských řemeslech a předmětech, které obklopovaly pradávné kočovníky na jejich cestách. Podkova ( ) Toto znamení spadá do znamení kozoroha a i vlastnosti jsou podobné. Lidé narození v tomto období jsou ambiciózní a touţí po kariéře a úspěchu, kterého nakonec dosáhnou. Proţijí spokojený ţivot jen v případě, ţe budou materiálně zajištěni, ale přitom také nezávislí. Nemají rádi konflikty, proto jsou ve vztahu k jiným lidem opatrní, a to platí i o citech, jen tak kaţdému nevěří a nechtějí se zaplést s nikým, kdo by jim mohl ublíţit. Stejně jako podkova působí na povrch tvrdě a chladně, ale oni skrývají citlivé nitro. Kalich ( ) Sem patří všichni vodnáři. Jde o velmi inteligentní lidi, kteří mají stále nové a dobré nápady. Ve vztahu očekávají naprostou věrnost, oni sami jsou věrní a na věci nevěry se dívají velmi přísně a také si partnery docela pečlivě vybírají, zamilují se jen do toho, kdo si to podle nich zaslouţí. Lidé narození v tomto znamení se často cítí ve světě nepochopeni, takţe kdyţ najdou někoho, s kým si rozumí, velmi si tohoto člověka váţí. Jsou stejní jako ten kalich, podle kterého se jmenuje jejich znamení. Také nepoznáte, co jste pili, dokud nedopijete, tak nesuďte tyto lidi, dokud je nepoznáte. Kaple ( ) Toto znamení jsou Ryby. Mají dobře vyvinutý šestý smysl a intuici. Jejich nitro je velmi záhadné, a pokud jsou nervózní, maskují to velkou výřečností, nebo se schovají za skleničku. Dokáţí lehce vycítit náladu druhých, takţe kdyţ chtějí, umí skvěle vycházet s lidmi. Kaple je symbolem duchovního ţivota, takţe je jen logické, ţe slouţí jako znamení pro lidi, kteří ţijí ve svém vnitřním světě. Toto znamení přináší věštecké a léčitelské schopnosti i touhu pomoc druhým. Dýka ( ) Znamení se téměř shoduje s beranem. Tito lidé mají prý velkou odvahu, jsou bojovní a neohroţení (proto symbol dýky). Mají rádi dobrodruţství, naopak nemají rádi stereotyp a rutinu, proto mnohé věci prostě nedotáhnou do konce - přestanou je bavit. Horší je, ţe svoji neschopnost pak svádí na druhé. V lásce jsou velmi ohniví, a to nejen v citové oblasti, ale i v posteli. Jako dýka jsou tito lidé ostří, studení, nebojí se bodnout a ublíţit. Koruna ( ) Jde o znamení býka. Pro lidi v tomto znamení je charakteristické, ţe se rozhodují rychle ale většinou správně. Jsou konzervativní a nesnáší velké změny, které by mohly narušit jejich zaběhnuté zvyky. Stejně tak jsou opatrní a vţdy si všechno velmi dobře rozmyslí, neţ něco řeknou, 12 udělají nebo zaujmou nějaké stanovisko. Vědí, co chtějí a umí si to prosadit. Hodně pro ně znamenají peníze, krásné věci, přepych. V lásce jsou velmi ţárliví.

13 Svíčka ( ) Sem patří blíţenci. Tito lidé mají rozvinutou schopnost komunikace, kterou dokáţí svému okolí naprosto učarovat, nebo ho dokonce ke všemu ukecat. Jsou veselí a zaujímají ke všemu otevřený postoj, ţijí spontánně, milují nové záţitky a rádi se setkávají s novými lidmi. Vlastně si neumí představit ţivot bez společnosti, přesto někdy potřebují být i sami. Vozové kolo ( ) Často o nich mluvíme jako o citlivých, někdy aţ přecitlivělých lidech, protoţe svoje city si dovolí proţívat pěkně naplno, přesto někdy působí aţ chladně. Vše co udělají si pořádně promyslí. Přesto ale důleţité rozhodnutí odsouvají, čímţ si způsobují problémy. Také rádi cestují a poznávají cizí země i obyvatele v nich. Hvězda ( ) Sem patří zrozenci lva. Těmto lidem se líbí, kdyţ jsou středem pozornosti, ale samozřejmě jen v tom pozitivním smyslu slova. Snaţí se mít vše pod kontrolou a řídit svůj ţivot. Chtějí být laskaví a obětaví, ale tyto city dokáţí projevit aţ po čase, aţ poznají lidi ve svém okolí. Před cizími se tak snadno neotevřou. Váţí si lásky a věrnosti a sami jsou taky takoví, ale přesto, nebo moţná právě proto zaţijí v ţivotě dost zklamání. Zvon ( ) Do tohoto znamení patří zrozenci panny. Ti patří mezi extrémně opatrné osobnosti a nikdy nejednají unáhleně. Kdyţ se ale konečně rozhodnou, dokáţí si za svým rozhodnutím stát navzdory okolí. Mají vysoké nároky, ale především na sebe, mají velký smysl pro spravedlnost a milují pořádek. Sní o velké lásce, ale dlouho si opačné pohlaví drţí od těla, coţ jim zmenšuje šance se zamilovat. Lidé, kteří je obklopují, jim často připadají nudní, takţe dokud nepotkají někoho, kdo je nadchne, jsou raději sami. Mince ( ) Patří sem lidé, kteří jsou zrozenci vah. Tito lidé se vypořádají s kaţdou překáţkou, ale nemají moc odhad na lidi a dokáţí slepě věřit lidem, kteří si to nezaslouţí. Pak se můţe snadno stát, ţe s nimi někdo manipuluje. Také nevidí chyby u svých partnerů, takţe se mohou zklamat i v lásce. Přesto jsou nejšťastnější ve společnosti přátel a spřízněných duší. Snaţí se mít ţivot v harmonii, proto váţí pro a proti kaţdého problému, pak se rozhodnou. Milují hudbu a tanec. Meč ( ) Tak jako Štír dokáţe švihnout svých ocasem, umí tito lidé nečekaně vytasit meč. Jsou to jasní bojovníci, kteří jsi jdou za svými sny a cíly, často přes velké překáţky, nebojí se jich. Většinou dosáhnou všeho, pro co se opravdu rozhodnou, ať uţ jim to trvá jakkoliv dlouho. Svůj meč by se ale měli naučit pouţívat citlivě, aby nezranili city jiných. Jsou inteligentní, ale zároveň věří v tajemno a mají silnou intuici, která jim hodně pomůţe, pokud se jí naučí naslouchat. Pozor by si měli dát na to, aby je nezničila chamtivost, touha po moci, zloba a smutek.

14 Sekera ( ) Poslední znamení roku připadá na střelce. Jde o lidi přímé a objektivní, kteří mají rádi svou svobodu a nezávislost. Nabíjí je dobrodruţství a napětí, naopak rutina je ničí. Vyhledávají situace, které je pobaví. Často dřív mluví, neţ myslí a pak svých slov litují. Měli by se naučit být větší diplomaté, aby tak často neťali do ţivého jako sekery.

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

XII. Slovíčko redaktorky Lenky. ročník

XII. Slovíčko redaktorky Lenky. ročník Braunovou 6 téma čísla 11 fotoreportáž 13 příroda 14 Nezapo- mínáme na Den Země 16 anketa 17 kultura 22 život podle rychlotestu 24 horoskopy 26 posilovna mozkovny rychlotestu 24 posilovna mozkovny ročník

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 Nazdárek - kašpárek školáci. Nemožné se stalo skutkem a je tu již čtvrté číslo našeho školního půlročníku. Čtyři jsou třeba listy čtyřlístku,

Více

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Úvodní slovo Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Milí přátelé a příznivci waldorfské pedagogiky, po pracovních prázdninách začal další školní rok. Naše

Více

POROZUMĚNÍ Veronika K. To naše Porozumění, to je naše potěšení. S ním se krásně zasmějeme a srdce si s ním zahřejeme.

POROZUMĚNÍ Veronika K. To naše Porozumění, to je naše potěšení. S ním se krásně zasmějeme a srdce si s ním zahřejeme. POROZUMĚNÍ číslo 41/2011-2012 strana 2 číslo 41 listopad 2011 - březen 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Divní lidé za zdí O lidech s mentálním postižením se říká, že jsou divní a nevyzpytatelní.

Více

Seniorský zpravodaj 17

Seniorský zpravodaj 17 Seniorský zpravodaj 17 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec zpravodaj Zima 2009 Seniorský zpravodaj 17 2 Zamyšlení k tématu Vánoce a vánoční svátky Váţení obyvatelé, Seniorský

Více

ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010)

ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010) ročník 3/ číslo 1(5) Základní škola Mokrá únor 2010 strana 1 Neuvěřitelné se opět stalo skutkem. Vyšlo to. A vyšlo další číslo časopisu. Tak na to koukněte, pěkně si počtěte. ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010)

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou obálka: Kučerová Kristýna, 2011 a obrázek kapra: Stratilová Lucie, 2011 Slovo šéfredaktora Ahoj Pátováci!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník II., číslo 2, červen 2009 DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ říká nový ředitel Čtyřlístku, pan PhDr. Svatopluk

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Samostatná příloha časopisu

Samostatná příloha časopisu Projektové noviny www.7zskolin.cz/ozacich/nascasopis Číslo 3 7.ročník (2010/2011) únor 2011 Samostatná příloha časopisu Z obsahu: Projektový den Co uţ umíme Matematická olympiáda Z výuky ve 2.A, 2.B, 4.A,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více