SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace"

Transkript

1 2014/2015 č. 1 SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Máme nové hřiště! a jeho otevření probíhalo slavnostně. Byla tam spousta lidí. Velice důleţitých lidí. Nechyběl pan ředitel a paní zástupkyně. Dále tam byla paní starostka Trmic a hráči basketbalu z klubu Sluneta. Všichni s námi dohromady se radovali z hřiště, které bylo postaveno o velkých letních prázdninách. Nik. Mějte krásné Vánoce a hodně dárků Krásné Vánoce všem dětem a všem z celé školy. Mějte se rádi a neubližujte si. To vám všem přejeme. Také ať máte Vánoce bohaté a ať vám chutná večeře a chlebíčky. A také cukroví. 1. Titulní strana 2. Projekt 72 hodin Výstava 3. Dopravní hřiště Zdravé jídlo 4. Školní druţina 5. Školní druţina 6. Školní druţina vtipy 7. Angličtina 8. Přípravný ročník 9. Přípravný ročník Halloween 10. Violetta 11. Školní krouţky 12. Horoskop 13. Horoskop 14. Kříţovka V dalším čísle (leden/únor) vás čeká: návštěva v Klokánku, Mikuláš ve škole, fotoromán, vánoční besídka, koncerty, výstava v infocentru, divadelní představení dramatického krouţku, lekce AJ. Krásné Vánoce

2 Naše škola se zapojila do projektu: Přes dvacet tisíc dobrovolníků se od čtvrtka 9. října do neděle 12. října zapojilo v celé České republice k projektu 72 hodin. Projektu, který má jediný cíl. Udělat něco zadarmo pro druhé. Pro hezčí prostředí, ve kterém ţijeme, pro lepší pocit či pro potěchu ostatních. Dobrovolnických akcí proběhnou po celé republice na čtyři stovky. A jedna z nich se konala v Trmicích a zapojili se do ni ţáci naší školy. Ti ve spolupráci MěÚ Trmice vyhlásili bitvu odpadkům a spadanému listí. Jen tak dál! Výstava Enkaustiky, to je výtvarná technika malba horkým voskem. Úvod nového školního roku měli ţáci Praktické školy dvouleté velmi zajímavý. S paní učitelkou Kratěnovou a Vonkovou 2. září navštívili slavnostní zahájení výstavy Enkaustiky na zámku Krásné Březno, kterou připravily děti z nízkoprahového klubu Orion YMCA v Ústí nad Labem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Poslechli si pár úvodních slov od pořadatelů za doprovodu ţivé klavírní hudby. Prohlédli si obrázky a v připravené dílně si měli moţnost vyzkoušet vlastní zručnost při práci s horkým voskem. připravila paní učitelka Pavlína Vonková

3 VÝLET NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Hned jak jsme dorazili na hřiště, vítala nás paní policistka a zavedla nás do třídy, kde byly lavice a ţidle, ale ne tak pěkné jako v naší škole. Paní asistentka říkala, ţe přesně takové měly s paní učitelkou, kdyţ byly obě malé a chodily do školy. V té třídě jsme koukali na video a opakovali si dopravní značky. Je moc důleţité ty značky umět, jinak se můţete srazit s autem. Říkala, na co si máme dát pozor a ţe musíme nosit ochranné helmy, odrazky a světla. Pak jsme si v té třídě dali svačinu a jak jsme dojedli a uklidili po sobě a potkali jsme se s panem policistou. Ten se zeptal, kdo umí na kole a těm kdo řekl já, tomu dal helmu a kolo. Ostatní na hřišti dělali chodce a chodili po přechodu. Vysvětlil nám, ţe se jezdí vpravo a nesmí se předjíţdět a bourat. Také, ţe se před značkou STOP musí zastavit a rozhlédnout se. Řidiči tohle moc nedodrţovali. Pomáhali jsme tam paní, která sbírala kaštany. Sbírala je do polštáře, musí jich tam být podle toho kolik je vám roků. Pak prý nebudete celou zimu nemocní. Věděli jste to? Helenka a Nikola Nejzdravější svačinka Dietní rohlík s lučinou, to je tvarohová pomazánka. Je to z bylinek a z mléka. Také je dobrá kuřecí šunka a k tomu jablko, nebo rajče. K pití voda, dţus, nebo mléko. Kdyţ máš chuť na sladké, tak můţeš, ale jen trošku. Přijela paní z ústavu a hrála s námi hru: PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM přišel pan učitel a řekl nám, ţe místo hodiny budeme vedle ve třídě s paní z ústavu. Tam zkoumají vše o jídle, hlavně o zdravém. Paní se ptala, kolikrát denně jíme. Mysleli jsme, ţe 3x, ale správně je to 5x. Důleţité je, abychom nejedli nezdravá jídla jako třeba párky, bůček, bagety, hamburgery ale spíš zeleninu a ovoce. Nejzdravější maso je ryba a ta je dobrá s citronem a ta je také dobrá s bramborovým salátem. Ale ten salát musí být bez majonézy! Jelikoţ ta je nezdravá. Sice dobrá na chuť, ale špatná na srdce. Hráli jsme hru, kde měl kapitán klíč na krku a sestavovali jsme na talířek snídani, oběd a večeři. Za správné jídlo jsme dostávali korunky- rákosníčky a ty jsme šetřili.

4 A máme tady další školní rok! V druţině jsme přivítali nové kamarády. Společně si hrajeme, tančíme, zpíváme, cvičíme, malujeme A co se v druţině změnilo? Romanka:,,Je tu nový pokojíček s křesílky, stolkem a gaučem, kde si hrajeme často na mámu. Alex:,,Taky máme nové ţidle a stoly, kde svačíme a pracujeme. Vychovatelky:,,Moc za ně děkujeme! Podzimní příroda je krásně barevná na zahradách, na loukách i v lesích. Děti si z nasbíraných přírodnin vyrobily čepičky a na jeden den se proměnily ve skřítky podzimníčky. Říká se, ţe kdo toho hodně ví, ten má pod čepicí. A tak si děti ve vědomostní soutěţi,,kdo má pod čepicí,, procvičily znalosti o přírodě, zvířátkách a o podzimu. DRAKIÁDA Jiţ tradičně v říjnu uspořádaly vychovatelky společně s p. uč. Danišovou a s paní as. Novákovou Drakiádu. Nejprve proběhla na školním hřišti promenáda s vlastnoručně vyrobenými malovanými draky a pak děti soutěţily o sladkou odměnu v disciplínách Dračí ocásek a Draci k sobě. Pak uţ jsme se přesunuli na sluncem ozářenou louku k zámku a děti pouštěly draky mezi mraky. Všechny byly nadšené, protoţe jsme do druţiny dostali spoustu nových draků.

5 Ve čtvrtek byla skupina těch nejmenších dětí na ochutnávce jídel z různých národních kuchyní v naší školní jídelně. Olinka:,,Já jsem ochutnala palačinky Irenka:,,A já buchtu (tiramisu) Sebík:,,Já papal ovocný salátek a sladký Míra:,,Já jsem papal ty brambory a to maso a tu omáčku (perkelt). Halloween Na začátku týdne věnovaného strašidlům a bubákům jsme vyrobili masky s motivem dýně a soutěţili ve stavění strašidelných hradů jsme se pak všichni zúčastnili školní oslavy Halloweenu. Pečení jablečné bublaniny a perníku s čokoládou Z podzimní zahrádky natrhaná jablíčka se přece musí vyuţít v kuchyni. Ve školní kuchyňce děti upekly jablečnou bublaninu s tvarohem a perník s čokoládou. A při společné svačince jsme si opravdu pochutnali.

6 Děti také odvedly pořádný kus práce. Celé letní prázdniny byl na stránkách zámku Zákupy zveřejněn náš soutěţní obrázek,,zákupský medvěd,, a na webových stránkách časopisu Dráček byly naše kresby k filmu Jak vycvičit draka. Letos uţ jsme poslali obrázky do výtvarných soutěţí Ahoj z prázdnin, Popletená zvířátka, Škatuláci a Bílý čáp. Na vánoční výstavu do Infocentra máme připraven obrázek Vánoce v Sydney. Při školní druţině navštěvují děti v rámci projektu Multikultura dramatický krouţek. Nacvičujeme veselou a poučnou romskou pohádku Chytrý Zamur. Děkujeme p. uč. Zahradníčkovi za mix zvuků a ruchů a také p. uč. Rezkovi za pomoc při tvorbě kulis. Ale o tom aţ příště. Napsaly paní vychovateky ze ŠD 6

7 ANGLIČTINA Alex: Od tohoto roku máme nový předmět, angličtinu. Jsme ve třetí třídě a angličtina nás moc baví. Je to jazyk srandovní, jako kdyţ máte v puse horký brambor. Učí nás pan učitel Jakub Švácha a má pěknou anglickou výslovnost. Uţ jsme se naučili: barvy, zvířata, čísla, předloţky a dokonce pár vět umíme se zeptat kolik ti je let? Jak se máš? Co je v tvé tašce? A jaká je tvá oblíbená barva. Hi. What is your name? My name is Nikol too. How are you? Alexův slovníček Hello, my name is Alex. Can you speak English? My name is Nikol. And what is your name? -Ahoj, jak se jmenuješ? -Jmenuji se Nikola. A jak se jmenuješ ty? I m fain. -Také se jmenuji Nikola, jak se máš? -Mám se dobře. - Ahoj, jmenuji se Alex. Mluvíš anglicky? Helenka: Na angličtinu se vţdy všichni moc těšíme, je hezká a zábavná. Umíme barvy, školní pomůcky, zvířata a čísla a úplně bych zapomněla, ţe se umíme zeptat: Co máš ve svém batohu? Helenin slovníček - ANIMALS Kočka - Cat Pes - Dog Lev- Lion Opice Monkey Ryba Fish Had Snake Liška Fox Kachna Duck Ţelva Turtle Slon Elephant Medvěd - Bear

8 PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Připravila pani učitelka přípravného ročníku Jana Krejčová JAK JSME PEKLI BRAMBORÁK Připravili jsme si chutnou svačinku - bramboráky. Na jejich přípravě se podíleli úplně všichni. Kaţdý si vyzkoušel nastrouhat brambory, nakrájet cibulku a česnek a pak se všemi přísadami těsto zamíchat. Smaţila je pak paní učitelka a děti si mezi tím s paní asistentkou připravily stoly ke společnému jídlu. Všem bramboráky moc chutnaly a uţ se zase těší na další společné vaření. Projektový den - BAREVNÝ PODZIM Dne byl pro děti z přípravné třídy připraven projektový den o podzimu. Zaměřený byl na poznávání a procvičování barev, které ještě děti pořádně neznají. Děti se hravou formou seznámily s počasím, které panuje na podzim, sbíraly barevné listí, třídily ho podle barev, řadily listy podle předloţeného vzoru. Seznámily se s klasickým podzimním ovocem, které měly moţnost i ochutnat. Také se naučily několik nových říkadel a samy vypracovaly několik těţkých úkolů na pracovních listech. Za odměnu si kaţdé z dětí odneslo malou hračku.

9 pokračování z předchozí strany HALLOWEEN V PŘÍPRAVCE Dne děti z přípravné třídy dodatečně oslavily Halloween. Třídu jim paní učitelka a paní asistentka strašidelně vyzdobily a do toho se ze všech stran ozývaly strašidelné zvuky. Ale nikdo z dětí se moc nebál. Nejprve jsme si všichni společně vyrobili masky,pak jsme si zazpívali a zatancovali na strašidelnou písničku. Třídili jsme barevná víčka, která se podařila rozsypat zlobivým duchům. Lovili jsme malé hračky z červeného slizu a vyrobili jsme si malé strašidlo. Za všechno děti dostávaly sladkou odměnučervíky a ţíţaly. Na závěr dopoledne jsme ještě hledali na pracovním listě tu správnou cestičku pro zlobivého ducha. Celé dopoledne se dětem moc líbilo a náleţitě si ho uţily. P.uč. Jana Krejčová a asistentka Růţenka Lázová V pátek 31. října odpoledne byl i pro nás připraven Halloween v tělocvičně. Těšili jsme se na něj celý rok. Z kaţdé třídy tam bylo několik dětí - asi jen ty hodné a také tam byly děti z druţiny. Kaţdý z nás měl nějakou strašidelnou masku. Třeba já jsem byla čarodějnice. Celá tělocvična byla vyzdobená strašidelnými obrázky a černými balónky, které jsme pak dostali na cestu domů. Byla tam i velká dýně, kterou jsme dělali s paní asistentkou. Bylo zhasnuto a malé děti z přípravky se moc bály a ani tam nechtěly jít. Hned na začátku jsme se rozdělili na pět skupin a šli soutěţit. Třeba jsme házeli míčem do tlamy nestvůry a nebo dýní na koš. Za kaţdou soutěţ jsme dostali takové korunky, za které jsme nakupovali dobroty. Někdo kupoval hned bonbóny, já si je šetřila a pak si koupila třeba čokoládu. Také jsme tancovali a děti s pěknou maskou dostaly ceny. Nejlepší byla diskotéka, na kterou se všichni těšili.

10 Milujeme Violettu a chceme být jako ona. Je to moc chytrá a milá holka a je plná ţivota. Nejdříve stále neví, ţe má jedinečný hlas, který zdědila po mamince. Kdyţ se vrátí do Buenos Aires, začne brát soukromé hodiny klavíru ve "Studiu 21", coţ je velmi prestiţní hudební škola. Tam, začíná objevovat nový svět. Violetta potkává Tomase. Oba se do sebe zamilují, no Violetta nechce ranit city své kamádky Francesci, která ho také miluje. Později, kdyţ jí Francesca ustoupí z cesty, Violetta zjišťuje, ţe něco cítí i k Leonovi, druhému klukovi ve škole, který ji také miluje. Violetta se tedy dostává do těţké situace, kdybychom ji měli poradit, tak také nevíme, oba jsou skvělí. Třeba si představujeme, ţe nás Violetta pozvala na oslavu narozenin. Jako dárek bychom jí daly růţovou rtěnku, čokoládu a boty na podpatku, fialový. To je totiţ její oblíbená barva a moc jí sluší. fanynky Nikola, Nikola a Hela Více na kaţdý všední den od 18:00!!! Violettin deník

11 Uţ chodíš na krouţek? Pokud ne, tak tady jsme vybrali několik krouţků, které určitě stojí za to! Taneční krouţek s paní as. Cichou je kaţdou středu od 12:30 v malé tělocvičně. Krouţek vaření se koná kaţdý pátek v kuchyňce v přízemí. Vede ho paní as.horváthová. Děti s ní vaří jídla z různých zemí a jak je dovaří, tak je sní. Ţáci z druhého stupně můţou zajít do posilovny s p. učitelem Váňou. Je tam kaţdý čtvrtek od 13:15 Zazpívat si s pěveckým sborem Rarášci a s p. uč. Šindelářovou, Zabloudilovou a s p. uč. Zahradníčkem si můţeš ve čtvrtek ve 12:30 v aule. Školní redaci můţeš s námi navštěvovat kaţdý čtvrtek od 13:15 ve školní knihovně. Píšeme články do školního časopisu - ano, teď ho drţíš v ruce. Břišní a společenské tance jsou k vidění kaţdé úterý od 13:20 v malé tělocvičně. Děti učí tancovat p. uč. Kratěnová. P. uč. Mülerová a p. as. Bubnárová vedou krouţek bubnování, který je v aule kaţdé pondělí od 11:30 pro děti z 1. a 2. tříd.

12 Příloha Horoskop podle Romů Poznejte starý cikánský horoskop, jeho znamení a výklad, tak jak se traduje vyprávěním po generace na jihu Francie. Symboly jednotlivých znamení mají svůj původ v romských řemeslech a předmětech, které obklopovaly pradávné kočovníky na jejich cestách. Podkova ( ) Toto znamení spadá do znamení kozoroha a i vlastnosti jsou podobné. Lidé narození v tomto období jsou ambiciózní a touţí po kariéře a úspěchu, kterého nakonec dosáhnou. Proţijí spokojený ţivot jen v případě, ţe budou materiálně zajištěni, ale přitom také nezávislí. Nemají rádi konflikty, proto jsou ve vztahu k jiným lidem opatrní, a to platí i o citech, jen tak kaţdému nevěří a nechtějí se zaplést s nikým, kdo by jim mohl ublíţit. Stejně jako podkova působí na povrch tvrdě a chladně, ale oni skrývají citlivé nitro. Kalich ( ) Sem patří všichni vodnáři. Jde o velmi inteligentní lidi, kteří mají stále nové a dobré nápady. Ve vztahu očekávají naprostou věrnost, oni sami jsou věrní a na věci nevěry se dívají velmi přísně a také si partnery docela pečlivě vybírají, zamilují se jen do toho, kdo si to podle nich zaslouţí. Lidé narození v tomto znamení se často cítí ve světě nepochopeni, takţe kdyţ najdou někoho, s kým si rozumí, velmi si tohoto člověka váţí. Jsou stejní jako ten kalich, podle kterého se jmenuje jejich znamení. Také nepoznáte, co jste pili, dokud nedopijete, tak nesuďte tyto lidi, dokud je nepoznáte. Kaple ( ) Toto znamení jsou Ryby. Mají dobře vyvinutý šestý smysl a intuici. Jejich nitro je velmi záhadné, a pokud jsou nervózní, maskují to velkou výřečností, nebo se schovají za skleničku. Dokáţí lehce vycítit náladu druhých, takţe kdyţ chtějí, umí skvěle vycházet s lidmi. Kaple je symbolem duchovního ţivota, takţe je jen logické, ţe slouţí jako znamení pro lidi, kteří ţijí ve svém vnitřním světě. Toto znamení přináší věštecké a léčitelské schopnosti i touhu pomoc druhým. Dýka ( ) Znamení se téměř shoduje s beranem. Tito lidé mají prý velkou odvahu, jsou bojovní a neohroţení (proto symbol dýky). Mají rádi dobrodruţství, naopak nemají rádi stereotyp a rutinu, proto mnohé věci prostě nedotáhnou do konce - přestanou je bavit. Horší je, ţe svoji neschopnost pak svádí na druhé. V lásce jsou velmi ohniví, a to nejen v citové oblasti, ale i v posteli. Jako dýka jsou tito lidé ostří, studení, nebojí se bodnout a ublíţit. Koruna ( ) Jde o znamení býka. Pro lidi v tomto znamení je charakteristické, ţe se rozhodují rychle ale většinou správně. Jsou konzervativní a nesnáší velké změny, které by mohly narušit jejich zaběhnuté zvyky. Stejně tak jsou opatrní a vţdy si všechno velmi dobře rozmyslí, neţ něco řeknou, 12 udělají nebo zaujmou nějaké stanovisko. Vědí, co chtějí a umí si to prosadit. Hodně pro ně znamenají peníze, krásné věci, přepych. V lásce jsou velmi ţárliví.

13 Svíčka ( ) Sem patří blíţenci. Tito lidé mají rozvinutou schopnost komunikace, kterou dokáţí svému okolí naprosto učarovat, nebo ho dokonce ke všemu ukecat. Jsou veselí a zaujímají ke všemu otevřený postoj, ţijí spontánně, milují nové záţitky a rádi se setkávají s novými lidmi. Vlastně si neumí představit ţivot bez společnosti, přesto někdy potřebují být i sami. Vozové kolo ( ) Často o nich mluvíme jako o citlivých, někdy aţ přecitlivělých lidech, protoţe svoje city si dovolí proţívat pěkně naplno, přesto někdy působí aţ chladně. Vše co udělají si pořádně promyslí. Přesto ale důleţité rozhodnutí odsouvají, čímţ si způsobují problémy. Také rádi cestují a poznávají cizí země i obyvatele v nich. Hvězda ( ) Sem patří zrozenci lva. Těmto lidem se líbí, kdyţ jsou středem pozornosti, ale samozřejmě jen v tom pozitivním smyslu slova. Snaţí se mít vše pod kontrolou a řídit svůj ţivot. Chtějí být laskaví a obětaví, ale tyto city dokáţí projevit aţ po čase, aţ poznají lidi ve svém okolí. Před cizími se tak snadno neotevřou. Váţí si lásky a věrnosti a sami jsou taky takoví, ale přesto, nebo moţná právě proto zaţijí v ţivotě dost zklamání. Zvon ( ) Do tohoto znamení patří zrozenci panny. Ti patří mezi extrémně opatrné osobnosti a nikdy nejednají unáhleně. Kdyţ se ale konečně rozhodnou, dokáţí si za svým rozhodnutím stát navzdory okolí. Mají vysoké nároky, ale především na sebe, mají velký smysl pro spravedlnost a milují pořádek. Sní o velké lásce, ale dlouho si opačné pohlaví drţí od těla, coţ jim zmenšuje šance se zamilovat. Lidé, kteří je obklopují, jim často připadají nudní, takţe dokud nepotkají někoho, kdo je nadchne, jsou raději sami. Mince ( ) Patří sem lidé, kteří jsou zrozenci vah. Tito lidé se vypořádají s kaţdou překáţkou, ale nemají moc odhad na lidi a dokáţí slepě věřit lidem, kteří si to nezaslouţí. Pak se můţe snadno stát, ţe s nimi někdo manipuluje. Také nevidí chyby u svých partnerů, takţe se mohou zklamat i v lásce. Přesto jsou nejšťastnější ve společnosti přátel a spřízněných duší. Snaţí se mít ţivot v harmonii, proto váţí pro a proti kaţdého problému, pak se rozhodnou. Milují hudbu a tanec. Meč ( ) Tak jako Štír dokáţe švihnout svých ocasem, umí tito lidé nečekaně vytasit meč. Jsou to jasní bojovníci, kteří jsi jdou za svými sny a cíly, často přes velké překáţky, nebojí se jich. Většinou dosáhnou všeho, pro co se opravdu rozhodnou, ať uţ jim to trvá jakkoliv dlouho. Svůj meč by se ale měli naučit pouţívat citlivě, aby nezranili city jiných. Jsou inteligentní, ale zároveň věří v tajemno a mají silnou intuici, která jim hodně pomůţe, pokud se jí naučí naslouchat. Pozor by si měli dát na to, aby je nezničila chamtivost, touha po moci, zloba a smutek.

14 Sekera ( ) Poslední znamení roku připadá na střelce. Jde o lidi přímé a objektivní, kteří mají rádi svou svobodu a nezávislost. Nabíjí je dobrodruţství a napětí, naopak rutina je ničí. Vyhledávají situace, které je pobaví. Často dřív mluví, neţ myslí a pak svých slov litují. Měli by se naučit být větší diplomaté, aby tak často neťali do ţivého jako sekery.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Číslo: 7 Únor Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Váţení rodiče, drţíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis bude

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit.

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit. nevídaně chytrá dívka se spoustou energie a krásným hlasem, který zdědila po své mámě. Je upřímná, spontánní a romantická a hlavně neobvykle inteligentní. A podobně jako snad každý teenager stále hledá

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan Pro děti od P ro d ěti o d 6 let. le et. Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz Z. Pospíšilová / D. Trsťan Nebojte vaření!

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Čeká na nás vysvědčení

Čeká na nás vysvědčení ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace Čeká na nás vysvědčení Žáci naší základní školy dostanou ve čtvrtek 30. 1. pololetní vysvědčení. V pátek 31. 1. budou mít pololetní

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 Obsah: Slovo ředitele školy, škola očima dětí, výlov rybníka, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Říjen 2010 TOCHOVICE

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4. Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.2012 ZŠ a MŠ Hněvošice se přihlašuje do soutěţe Škola plná ovoce.

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více