SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace"

Transkript

1 2014/2015 č. 1 SŠ obchodu, řemesel a sluţeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Máme nové hřiště! a jeho otevření probíhalo slavnostně. Byla tam spousta lidí. Velice důleţitých lidí. Nechyběl pan ředitel a paní zástupkyně. Dále tam byla paní starostka Trmic a hráči basketbalu z klubu Sluneta. Všichni s námi dohromady se radovali z hřiště, které bylo postaveno o velkých letních prázdninách. Nik. Mějte krásné Vánoce a hodně dárků Krásné Vánoce všem dětem a všem z celé školy. Mějte se rádi a neubližujte si. To vám všem přejeme. Také ať máte Vánoce bohaté a ať vám chutná večeře a chlebíčky. A také cukroví. 1. Titulní strana 2. Projekt 72 hodin Výstava 3. Dopravní hřiště Zdravé jídlo 4. Školní druţina 5. Školní druţina 6. Školní druţina vtipy 7. Angličtina 8. Přípravný ročník 9. Přípravný ročník Halloween 10. Violetta 11. Školní krouţky 12. Horoskop 13. Horoskop 14. Kříţovka V dalším čísle (leden/únor) vás čeká: návštěva v Klokánku, Mikuláš ve škole, fotoromán, vánoční besídka, koncerty, výstava v infocentru, divadelní představení dramatického krouţku, lekce AJ. Krásné Vánoce

2 Naše škola se zapojila do projektu: Přes dvacet tisíc dobrovolníků se od čtvrtka 9. října do neděle 12. října zapojilo v celé České republice k projektu 72 hodin. Projektu, který má jediný cíl. Udělat něco zadarmo pro druhé. Pro hezčí prostředí, ve kterém ţijeme, pro lepší pocit či pro potěchu ostatních. Dobrovolnických akcí proběhnou po celé republice na čtyři stovky. A jedna z nich se konala v Trmicích a zapojili se do ni ţáci naší školy. Ti ve spolupráci MěÚ Trmice vyhlásili bitvu odpadkům a spadanému listí. Jen tak dál! Výstava Enkaustiky, to je výtvarná technika malba horkým voskem. Úvod nového školního roku měli ţáci Praktické školy dvouleté velmi zajímavý. S paní učitelkou Kratěnovou a Vonkovou 2. září navštívili slavnostní zahájení výstavy Enkaustiky na zámku Krásné Březno, kterou připravily děti z nízkoprahového klubu Orion YMCA v Ústí nad Labem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Poslechli si pár úvodních slov od pořadatelů za doprovodu ţivé klavírní hudby. Prohlédli si obrázky a v připravené dílně si měli moţnost vyzkoušet vlastní zručnost při práci s horkým voskem. připravila paní učitelka Pavlína Vonková

3 VÝLET NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Hned jak jsme dorazili na hřiště, vítala nás paní policistka a zavedla nás do třídy, kde byly lavice a ţidle, ale ne tak pěkné jako v naší škole. Paní asistentka říkala, ţe přesně takové měly s paní učitelkou, kdyţ byly obě malé a chodily do školy. V té třídě jsme koukali na video a opakovali si dopravní značky. Je moc důleţité ty značky umět, jinak se můţete srazit s autem. Říkala, na co si máme dát pozor a ţe musíme nosit ochranné helmy, odrazky a světla. Pak jsme si v té třídě dali svačinu a jak jsme dojedli a uklidili po sobě a potkali jsme se s panem policistou. Ten se zeptal, kdo umí na kole a těm kdo řekl já, tomu dal helmu a kolo. Ostatní na hřišti dělali chodce a chodili po přechodu. Vysvětlil nám, ţe se jezdí vpravo a nesmí se předjíţdět a bourat. Také, ţe se před značkou STOP musí zastavit a rozhlédnout se. Řidiči tohle moc nedodrţovali. Pomáhali jsme tam paní, která sbírala kaštany. Sbírala je do polštáře, musí jich tam být podle toho kolik je vám roků. Pak prý nebudete celou zimu nemocní. Věděli jste to? Helenka a Nikola Nejzdravější svačinka Dietní rohlík s lučinou, to je tvarohová pomazánka. Je to z bylinek a z mléka. Také je dobrá kuřecí šunka a k tomu jablko, nebo rajče. K pití voda, dţus, nebo mléko. Kdyţ máš chuť na sladké, tak můţeš, ale jen trošku. Přijela paní z ústavu a hrála s námi hru: PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM přišel pan učitel a řekl nám, ţe místo hodiny budeme vedle ve třídě s paní z ústavu. Tam zkoumají vše o jídle, hlavně o zdravém. Paní se ptala, kolikrát denně jíme. Mysleli jsme, ţe 3x, ale správně je to 5x. Důleţité je, abychom nejedli nezdravá jídla jako třeba párky, bůček, bagety, hamburgery ale spíš zeleninu a ovoce. Nejzdravější maso je ryba a ta je dobrá s citronem a ta je také dobrá s bramborovým salátem. Ale ten salát musí být bez majonézy! Jelikoţ ta je nezdravá. Sice dobrá na chuť, ale špatná na srdce. Hráli jsme hru, kde měl kapitán klíč na krku a sestavovali jsme na talířek snídani, oběd a večeři. Za správné jídlo jsme dostávali korunky- rákosníčky a ty jsme šetřili.

4 A máme tady další školní rok! V druţině jsme přivítali nové kamarády. Společně si hrajeme, tančíme, zpíváme, cvičíme, malujeme A co se v druţině změnilo? Romanka:,,Je tu nový pokojíček s křesílky, stolkem a gaučem, kde si hrajeme často na mámu. Alex:,,Taky máme nové ţidle a stoly, kde svačíme a pracujeme. Vychovatelky:,,Moc za ně děkujeme! Podzimní příroda je krásně barevná na zahradách, na loukách i v lesích. Děti si z nasbíraných přírodnin vyrobily čepičky a na jeden den se proměnily ve skřítky podzimníčky. Říká se, ţe kdo toho hodně ví, ten má pod čepicí. A tak si děti ve vědomostní soutěţi,,kdo má pod čepicí,, procvičily znalosti o přírodě, zvířátkách a o podzimu. DRAKIÁDA Jiţ tradičně v říjnu uspořádaly vychovatelky společně s p. uč. Danišovou a s paní as. Novákovou Drakiádu. Nejprve proběhla na školním hřišti promenáda s vlastnoručně vyrobenými malovanými draky a pak děti soutěţily o sladkou odměnu v disciplínách Dračí ocásek a Draci k sobě. Pak uţ jsme se přesunuli na sluncem ozářenou louku k zámku a děti pouštěly draky mezi mraky. Všechny byly nadšené, protoţe jsme do druţiny dostali spoustu nových draků.

5 Ve čtvrtek byla skupina těch nejmenších dětí na ochutnávce jídel z různých národních kuchyní v naší školní jídelně. Olinka:,,Já jsem ochutnala palačinky Irenka:,,A já buchtu (tiramisu) Sebík:,,Já papal ovocný salátek a sladký Míra:,,Já jsem papal ty brambory a to maso a tu omáčku (perkelt). Halloween Na začátku týdne věnovaného strašidlům a bubákům jsme vyrobili masky s motivem dýně a soutěţili ve stavění strašidelných hradů jsme se pak všichni zúčastnili školní oslavy Halloweenu. Pečení jablečné bublaniny a perníku s čokoládou Z podzimní zahrádky natrhaná jablíčka se přece musí vyuţít v kuchyni. Ve školní kuchyňce děti upekly jablečnou bublaninu s tvarohem a perník s čokoládou. A při společné svačince jsme si opravdu pochutnali.

6 Děti také odvedly pořádný kus práce. Celé letní prázdniny byl na stránkách zámku Zákupy zveřejněn náš soutěţní obrázek,,zákupský medvěd,, a na webových stránkách časopisu Dráček byly naše kresby k filmu Jak vycvičit draka. Letos uţ jsme poslali obrázky do výtvarných soutěţí Ahoj z prázdnin, Popletená zvířátka, Škatuláci a Bílý čáp. Na vánoční výstavu do Infocentra máme připraven obrázek Vánoce v Sydney. Při školní druţině navštěvují děti v rámci projektu Multikultura dramatický krouţek. Nacvičujeme veselou a poučnou romskou pohádku Chytrý Zamur. Děkujeme p. uč. Zahradníčkovi za mix zvuků a ruchů a také p. uč. Rezkovi za pomoc při tvorbě kulis. Ale o tom aţ příště. Napsaly paní vychovateky ze ŠD 6

7 ANGLIČTINA Alex: Od tohoto roku máme nový předmět, angličtinu. Jsme ve třetí třídě a angličtina nás moc baví. Je to jazyk srandovní, jako kdyţ máte v puse horký brambor. Učí nás pan učitel Jakub Švácha a má pěknou anglickou výslovnost. Uţ jsme se naučili: barvy, zvířata, čísla, předloţky a dokonce pár vět umíme se zeptat kolik ti je let? Jak se máš? Co je v tvé tašce? A jaká je tvá oblíbená barva. Hi. What is your name? My name is Nikol too. How are you? Alexův slovníček Hello, my name is Alex. Can you speak English? My name is Nikol. And what is your name? -Ahoj, jak se jmenuješ? -Jmenuji se Nikola. A jak se jmenuješ ty? I m fain. -Také se jmenuji Nikola, jak se máš? -Mám se dobře. - Ahoj, jmenuji se Alex. Mluvíš anglicky? Helenka: Na angličtinu se vţdy všichni moc těšíme, je hezká a zábavná. Umíme barvy, školní pomůcky, zvířata a čísla a úplně bych zapomněla, ţe se umíme zeptat: Co máš ve svém batohu? Helenin slovníček - ANIMALS Kočka - Cat Pes - Dog Lev- Lion Opice Monkey Ryba Fish Had Snake Liška Fox Kachna Duck Ţelva Turtle Slon Elephant Medvěd - Bear

8 PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Připravila pani učitelka přípravného ročníku Jana Krejčová JAK JSME PEKLI BRAMBORÁK Připravili jsme si chutnou svačinku - bramboráky. Na jejich přípravě se podíleli úplně všichni. Kaţdý si vyzkoušel nastrouhat brambory, nakrájet cibulku a česnek a pak se všemi přísadami těsto zamíchat. Smaţila je pak paní učitelka a děti si mezi tím s paní asistentkou připravily stoly ke společnému jídlu. Všem bramboráky moc chutnaly a uţ se zase těší na další společné vaření. Projektový den - BAREVNÝ PODZIM Dne byl pro děti z přípravné třídy připraven projektový den o podzimu. Zaměřený byl na poznávání a procvičování barev, které ještě děti pořádně neznají. Děti se hravou formou seznámily s počasím, které panuje na podzim, sbíraly barevné listí, třídily ho podle barev, řadily listy podle předloţeného vzoru. Seznámily se s klasickým podzimním ovocem, které měly moţnost i ochutnat. Také se naučily několik nových říkadel a samy vypracovaly několik těţkých úkolů na pracovních listech. Za odměnu si kaţdé z dětí odneslo malou hračku.

9 pokračování z předchozí strany HALLOWEEN V PŘÍPRAVCE Dne děti z přípravné třídy dodatečně oslavily Halloween. Třídu jim paní učitelka a paní asistentka strašidelně vyzdobily a do toho se ze všech stran ozývaly strašidelné zvuky. Ale nikdo z dětí se moc nebál. Nejprve jsme si všichni společně vyrobili masky,pak jsme si zazpívali a zatancovali na strašidelnou písničku. Třídili jsme barevná víčka, která se podařila rozsypat zlobivým duchům. Lovili jsme malé hračky z červeného slizu a vyrobili jsme si malé strašidlo. Za všechno děti dostávaly sladkou odměnučervíky a ţíţaly. Na závěr dopoledne jsme ještě hledali na pracovním listě tu správnou cestičku pro zlobivého ducha. Celé dopoledne se dětem moc líbilo a náleţitě si ho uţily. P.uč. Jana Krejčová a asistentka Růţenka Lázová V pátek 31. října odpoledne byl i pro nás připraven Halloween v tělocvičně. Těšili jsme se na něj celý rok. Z kaţdé třídy tam bylo několik dětí - asi jen ty hodné a také tam byly děti z druţiny. Kaţdý z nás měl nějakou strašidelnou masku. Třeba já jsem byla čarodějnice. Celá tělocvična byla vyzdobená strašidelnými obrázky a černými balónky, které jsme pak dostali na cestu domů. Byla tam i velká dýně, kterou jsme dělali s paní asistentkou. Bylo zhasnuto a malé děti z přípravky se moc bály a ani tam nechtěly jít. Hned na začátku jsme se rozdělili na pět skupin a šli soutěţit. Třeba jsme házeli míčem do tlamy nestvůry a nebo dýní na koš. Za kaţdou soutěţ jsme dostali takové korunky, za které jsme nakupovali dobroty. Někdo kupoval hned bonbóny, já si je šetřila a pak si koupila třeba čokoládu. Také jsme tancovali a děti s pěknou maskou dostaly ceny. Nejlepší byla diskotéka, na kterou se všichni těšili.

10 Milujeme Violettu a chceme být jako ona. Je to moc chytrá a milá holka a je plná ţivota. Nejdříve stále neví, ţe má jedinečný hlas, který zdědila po mamince. Kdyţ se vrátí do Buenos Aires, začne brát soukromé hodiny klavíru ve "Studiu 21", coţ je velmi prestiţní hudební škola. Tam, začíná objevovat nový svět. Violetta potkává Tomase. Oba se do sebe zamilují, no Violetta nechce ranit city své kamádky Francesci, která ho také miluje. Později, kdyţ jí Francesca ustoupí z cesty, Violetta zjišťuje, ţe něco cítí i k Leonovi, druhému klukovi ve škole, který ji také miluje. Violetta se tedy dostává do těţké situace, kdybychom ji měli poradit, tak také nevíme, oba jsou skvělí. Třeba si představujeme, ţe nás Violetta pozvala na oslavu narozenin. Jako dárek bychom jí daly růţovou rtěnku, čokoládu a boty na podpatku, fialový. To je totiţ její oblíbená barva a moc jí sluší. fanynky Nikola, Nikola a Hela Více na kaţdý všední den od 18:00!!! Violettin deník

11 Uţ chodíš na krouţek? Pokud ne, tak tady jsme vybrali několik krouţků, které určitě stojí za to! Taneční krouţek s paní as. Cichou je kaţdou středu od 12:30 v malé tělocvičně. Krouţek vaření se koná kaţdý pátek v kuchyňce v přízemí. Vede ho paní as.horváthová. Děti s ní vaří jídla z různých zemí a jak je dovaří, tak je sní. Ţáci z druhého stupně můţou zajít do posilovny s p. učitelem Váňou. Je tam kaţdý čtvrtek od 13:15 Zazpívat si s pěveckým sborem Rarášci a s p. uč. Šindelářovou, Zabloudilovou a s p. uč. Zahradníčkem si můţeš ve čtvrtek ve 12:30 v aule. Školní redaci můţeš s námi navštěvovat kaţdý čtvrtek od 13:15 ve školní knihovně. Píšeme články do školního časopisu - ano, teď ho drţíš v ruce. Břišní a společenské tance jsou k vidění kaţdé úterý od 13:20 v malé tělocvičně. Děti učí tancovat p. uč. Kratěnová. P. uč. Mülerová a p. as. Bubnárová vedou krouţek bubnování, který je v aule kaţdé pondělí od 11:30 pro děti z 1. a 2. tříd.

12 Příloha Horoskop podle Romů Poznejte starý cikánský horoskop, jeho znamení a výklad, tak jak se traduje vyprávěním po generace na jihu Francie. Symboly jednotlivých znamení mají svůj původ v romských řemeslech a předmětech, které obklopovaly pradávné kočovníky na jejich cestách. Podkova ( ) Toto znamení spadá do znamení kozoroha a i vlastnosti jsou podobné. Lidé narození v tomto období jsou ambiciózní a touţí po kariéře a úspěchu, kterého nakonec dosáhnou. Proţijí spokojený ţivot jen v případě, ţe budou materiálně zajištěni, ale přitom také nezávislí. Nemají rádi konflikty, proto jsou ve vztahu k jiným lidem opatrní, a to platí i o citech, jen tak kaţdému nevěří a nechtějí se zaplést s nikým, kdo by jim mohl ublíţit. Stejně jako podkova působí na povrch tvrdě a chladně, ale oni skrývají citlivé nitro. Kalich ( ) Sem patří všichni vodnáři. Jde o velmi inteligentní lidi, kteří mají stále nové a dobré nápady. Ve vztahu očekávají naprostou věrnost, oni sami jsou věrní a na věci nevěry se dívají velmi přísně a také si partnery docela pečlivě vybírají, zamilují se jen do toho, kdo si to podle nich zaslouţí. Lidé narození v tomto znamení se často cítí ve světě nepochopeni, takţe kdyţ najdou někoho, s kým si rozumí, velmi si tohoto člověka váţí. Jsou stejní jako ten kalich, podle kterého se jmenuje jejich znamení. Také nepoznáte, co jste pili, dokud nedopijete, tak nesuďte tyto lidi, dokud je nepoznáte. Kaple ( ) Toto znamení jsou Ryby. Mají dobře vyvinutý šestý smysl a intuici. Jejich nitro je velmi záhadné, a pokud jsou nervózní, maskují to velkou výřečností, nebo se schovají za skleničku. Dokáţí lehce vycítit náladu druhých, takţe kdyţ chtějí, umí skvěle vycházet s lidmi. Kaple je symbolem duchovního ţivota, takţe je jen logické, ţe slouţí jako znamení pro lidi, kteří ţijí ve svém vnitřním světě. Toto znamení přináší věštecké a léčitelské schopnosti i touhu pomoc druhým. Dýka ( ) Znamení se téměř shoduje s beranem. Tito lidé mají prý velkou odvahu, jsou bojovní a neohroţení (proto symbol dýky). Mají rádi dobrodruţství, naopak nemají rádi stereotyp a rutinu, proto mnohé věci prostě nedotáhnou do konce - přestanou je bavit. Horší je, ţe svoji neschopnost pak svádí na druhé. V lásce jsou velmi ohniví, a to nejen v citové oblasti, ale i v posteli. Jako dýka jsou tito lidé ostří, studení, nebojí se bodnout a ublíţit. Koruna ( ) Jde o znamení býka. Pro lidi v tomto znamení je charakteristické, ţe se rozhodují rychle ale většinou správně. Jsou konzervativní a nesnáší velké změny, které by mohly narušit jejich zaběhnuté zvyky. Stejně tak jsou opatrní a vţdy si všechno velmi dobře rozmyslí, neţ něco řeknou, 12 udělají nebo zaujmou nějaké stanovisko. Vědí, co chtějí a umí si to prosadit. Hodně pro ně znamenají peníze, krásné věci, přepych. V lásce jsou velmi ţárliví.

13 Svíčka ( ) Sem patří blíţenci. Tito lidé mají rozvinutou schopnost komunikace, kterou dokáţí svému okolí naprosto učarovat, nebo ho dokonce ke všemu ukecat. Jsou veselí a zaujímají ke všemu otevřený postoj, ţijí spontánně, milují nové záţitky a rádi se setkávají s novými lidmi. Vlastně si neumí představit ţivot bez společnosti, přesto někdy potřebují být i sami. Vozové kolo ( ) Často o nich mluvíme jako o citlivých, někdy aţ přecitlivělých lidech, protoţe svoje city si dovolí proţívat pěkně naplno, přesto někdy působí aţ chladně. Vše co udělají si pořádně promyslí. Přesto ale důleţité rozhodnutí odsouvají, čímţ si způsobují problémy. Také rádi cestují a poznávají cizí země i obyvatele v nich. Hvězda ( ) Sem patří zrozenci lva. Těmto lidem se líbí, kdyţ jsou středem pozornosti, ale samozřejmě jen v tom pozitivním smyslu slova. Snaţí se mít vše pod kontrolou a řídit svůj ţivot. Chtějí být laskaví a obětaví, ale tyto city dokáţí projevit aţ po čase, aţ poznají lidi ve svém okolí. Před cizími se tak snadno neotevřou. Váţí si lásky a věrnosti a sami jsou taky takoví, ale přesto, nebo moţná právě proto zaţijí v ţivotě dost zklamání. Zvon ( ) Do tohoto znamení patří zrozenci panny. Ti patří mezi extrémně opatrné osobnosti a nikdy nejednají unáhleně. Kdyţ se ale konečně rozhodnou, dokáţí si za svým rozhodnutím stát navzdory okolí. Mají vysoké nároky, ale především na sebe, mají velký smysl pro spravedlnost a milují pořádek. Sní o velké lásce, ale dlouho si opačné pohlaví drţí od těla, coţ jim zmenšuje šance se zamilovat. Lidé, kteří je obklopují, jim často připadají nudní, takţe dokud nepotkají někoho, kdo je nadchne, jsou raději sami. Mince ( ) Patří sem lidé, kteří jsou zrozenci vah. Tito lidé se vypořádají s kaţdou překáţkou, ale nemají moc odhad na lidi a dokáţí slepě věřit lidem, kteří si to nezaslouţí. Pak se můţe snadno stát, ţe s nimi někdo manipuluje. Také nevidí chyby u svých partnerů, takţe se mohou zklamat i v lásce. Přesto jsou nejšťastnější ve společnosti přátel a spřízněných duší. Snaţí se mít ţivot v harmonii, proto váţí pro a proti kaţdého problému, pak se rozhodnou. Milují hudbu a tanec. Meč ( ) Tak jako Štír dokáţe švihnout svých ocasem, umí tito lidé nečekaně vytasit meč. Jsou to jasní bojovníci, kteří jsi jdou za svými sny a cíly, často přes velké překáţky, nebojí se jich. Většinou dosáhnou všeho, pro co se opravdu rozhodnou, ať uţ jim to trvá jakkoliv dlouho. Svůj meč by se ale měli naučit pouţívat citlivě, aby nezranili city jiných. Jsou inteligentní, ale zároveň věří v tajemno a mají silnou intuici, která jim hodně pomůţe, pokud se jí naučí naslouchat. Pozor by si měli dát na to, aby je nezničila chamtivost, touha po moci, zloba a smutek.

14 Sekera ( ) Poslední znamení roku připadá na střelce. Jde o lidi přímé a objektivní, kteří mají rádi svou svobodu a nezávislost. Nabíjí je dobrodruţství a napětí, naopak rutina je ničí. Vyhledávají situace, které je pobaví. Často dřív mluví, neţ myslí a pak svých slov litují. Měli by se naučit být větší diplomaté, aby tak často neťali do ţivého jako sekery.

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček říjen 2012 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby Platby stravného 16.10.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016 Občasník ZŠ Bravantice říjen 2016 4. + 5. ročník 1 říjen 2016 Ahoj holky a kluci, ani jsme se nenadáli a první dva měsíce tohoto školního roku jsou za námi! Máme za sebou spoustu zajímavých aktivit, kterých

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Zprávičky ze Sedmičky

Zprávičky ze Sedmičky Zprávičky ze Sedmičky Zpravodaj Praktické školy dvouleté Říjen 2/2017 Milý spolužáci, přátelé a paní učitelky, tak, jak jsme slíbili, je tu nové číslo našeho časopisu. V měsíci říjnu jsme navštívili podzimní

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky

Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky KRONIKA 2007 Přišli k nám Tři králové aneb tradice a zvyky Maminky napekly pro Tři krále koláčky. Děti si vyrobily královské čepice, zpívaly koledy a četly příběh Tří králů. Ttříkrálové odpoledne nám ještě

Více

Časopis MŠ. Říjen 2015

Časopis MŠ. Říjen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka Úvodní slovo : - ) Ahoj milí noví a i staronoví čtenáři. Doufáme, že se vám bude líbit naše první číslo. Dozvíte se o akcích, které byly od začátku školního roku. Připravili jsme si k článkům i zajímavé

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Časopis MŠ. Únor 2016

Časopis MŠ. Únor 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Únor 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan Pro děti od P ro d ěti o d 6 let. le et. Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz Z. Pospíšilová / D. Trsťan Nebojte vaření!

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Vzpomínky a zážitky z adapťáku

Vzpomínky a zážitky z adapťáku 1 Škola a zážitky 2 Vzpomínky a zážitky z adapťáku Lukáš Murka Jednu děsivou vzpomínku máme na náš pokoj. Byl úplně na konci chodby, kde už nesvítila poslední dvě světla a pokoj naproti byl prázdný. Když

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

L. Černá. Takový pokoj by

L. Černá. Takový pokoj by Tajenka K. Gebharta 1 T 1 Poslední prac.den v týdnu? 2 D S 2 Podobné slovo ke slovu věrnost. 3 V 3 Kde žiji to je můj... 4 I 4 Roční období po podzimu? 5 N 5 Mužské jméno na I. 6 L 6 Opak hodně je? T.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

INFORMACE. A co dalšího nám přinesl prosinec do naší školy?

INFORMACE. A co dalšího nám přinesl prosinec do naší školy? INFORMACE Měsíc prosinec hned z počátku přinesl nadílku, na kterou se děti moc těšily. Jiţ tradičně totiţ naši školu navštívil Mikuláš, anděl a čertík. Čertík věděl o všech dětech a jejich lumpárnách a

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více