DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy"

Transkript

1 DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba režimu provozu topení kabelové propojení slaboproudé elipsovitá a kruhová připojovaí hrdla 5 ks připojovaí svorkovnie ventilátor odpadního vzduhu předfiltr e z tahokovu Větrání a vytápění rodinnýh domů a bytů kapitola. vydání 9/5 JEDNOTA DUPLEX protiproudý rekuperační výměník s účinností až 9 % směšovaí klapka se servopohonem filtr irkulačního vzduhu G4 (F7) vestavěný kulisový tlumič spodní výstup topného vzduhu vestavěná klapka by-passu se servopohonem regulační modul nízkoteplotní teplovodní ohřívač irkulační nízkootáčkový ventilátor DIN EN ISO 9 D IVIZE V ĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Atrea s.r.o., V Alej 466 Jablone n. N. Česká republika Tel.: Fax.:

2 POPIS, TECHNICÁ DATA POPIS Určení Jednotky řady DUPLEX jsou určeny pro dvouzónové irkulační teplovzdušné vytápění a současně pro komfortní větrání s rekuperaí tepla. Jednotky jsou vhodné především pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy. Základní popis Patentovaná konstruke zajišťuje současně primární irkulační vytápění avětrání obytnýh í domu a sekundární oddělené odvětrání soiálního příslušenství a prostoru kuhyně. Teplo z odsávaného vzduhu je využito pro předehřev čerstvého vzduhu v rekuperačním výměníku při dokonalém oddělení odsávaného a irkulačního vzduhu. Jednotky se vyrábí s povrhovou úpravou v bílé barvě v odstínu RAL 9, tepelná a akustiká izolae je tvořena sendvičovými panely z hliníkového plehu a polyuretanu tl. mm - - (součinitel U=,86 W m ). V jednote je vestavěn irkulační nízkootáčkový ventilátor, ventilátor odpadního vzduhu, protiproudý rekuperační výměník z plastu h s účinností rekuperae až 9 %, teplovodní ohřívač optimalizovaný pro nízkoteplotní topný systém, filtr irkulačního vzduhu s třídou filtrae G4, předfiltry z tahokovu, irkulační klapka a klapka by-passu včetně servopohonů a regulační modul. Připojovaí hrdla jsou uzpůsobena pro připojení kruhového pružného potrubí o průměru 6 a 5 mm. romě vývodu kondenzátu jsou všehny vstupy a výstupy orientovány na horní víko jednotky, zároveň je možné využít výstup topného a větraího vzduhu ze spodní části jednotky pro vstup do podlahového rozvodu pod jednotkou. Otevíraí dveře zajišťují přístup ke všem agregátům. Jednotky se vyrábí ve dvou konfiguraíh dle obrázku. PROVEDENÍ DUPLEX pohled zčela Provedení / i Provedení / ROZMĚROVÉ SCHÉMA DUPLEX UT, elektro + SLP UT, 5 dveře TECHNICÁ DATA DUPLEX irkulační vzduh max. * m /h / 8 odpadní vzduh max. * m /h 6 / 4 účinnost rekuperae max. * % 9 výška mm 9 hloubka mm 5 délka mm 85 průměr připojovaíh hrdel mm 6 (i, i ); 5 (e,, ) hmotnost kg počet ventilátorů ks elektriký příkon irkulae W viz grafy elektriký příkon větrání W viz grafy napětí V / 5 Hz třída filtrae G4 (volitelně F7) odvod kondenzátu mm x teplovodní ohřívač (max. teplota topné vody 55 C) topný výkon max. * kw 9, připojovaí potrubí ÚT mm * hodnoty nutno korigovat podle křivek jednotlivýh výkonovýh grafů LEGENDA e vstup čerstvého vzduhu vstup irkulačního vzduhu výstup irkulačního a čerstvého vzduhu i i vstup odpadního vzduhu výstup odpadního vzduhu UT UT přívod topné vody zpátečka topné vody odvod kondenzátu modul digitální regulae připojovaí svorkovnie elektro + SLP

3 VÝONOVÉ PARAMETRY VENTILÁTOR CIULAČNÍHO VZDUCHU externí tlaková rezerva (Pa) příkon ventilátoru (W) externí tlaková rezerva (Pa) příkon ventilátoru (W) V 8 V 4 V 8 V 9 V 6 V vzduhové množství (m /h) ÚČINNOST REUPERACE učinnost rekuperae (%) TEPLOVODNÍ OHŘÍVAČ výkon (kw) výstupní teplota vzduhu ( C) V DUPLEX 8 /... (filtr G4) V 9 V 8 V 6 V vzduhové množství (m /h) 9 8 Střední účinnost rekuperae 7 Mi = Me bez kondenzae oblast s případnou kondenzaí vzduhové množství (m /h) V 8 V 9 V Vstupní teplota vzduhu + C Topná voda +5 C V 5 Vstupní teplota vzduhu + C Topná voda +5 C 5 5 vzduhové množství (m /h) V V 7 V, V, V V V V V 9 V V DUPLEX /... (filtr G4) V 4 V 7 V 4 V V V V V 4 V V 7 V V 7 V V V V V V Grafy znázorňují pouze výkon při výstupu z jednoho výstupu (hrdla). Druhý vývod je zaslepen. Výstup pouze z horního hrdla je znázorněn plnou čarou; pouze do podlahy pro informai přerušovanou. V případě výstupu z obou hrdel najednou bude elkový výkon poměrově vyšší než udávají grafy. VENTILÁTOR ODSÁVANÉHO VZDUCHU externí tlaková rezerva (Pa) příkon ventilátoru (W) externí tlaková rezerva (Pa) příkon ventilátoru (W) V 8 V 6 V 9 V 8 V 6 V HLADINA AUSTICÉHO VÝONU L W ( d B) napětí db(a) 5 Hz 5 Hz 5 Hz khz khz DUPLEX /... irkulační sání 8 V, 7,9 6,9,9 6,9 7,9 část 7 V 46,5 5,9 5,9 4,9 9,9,9 výtlak 8 V,5 4,9 6,9,9,9 6,9 horní 7 V 46, 54,9 5,9 4,9 5,9 6,9 výtlak 8 V 4,6 5,9 4,9 8,9,9,9 dolní 7 V 5,6 6,9 5,9 44,9 9,9,9 DUPLEX 8/... irkulační část DUPLEX... / 6 odsávaí část sání 8 V 4,6 4,9 8,9,9,9 8,9 7 V 5,5 59,9 57,9 47,9 4,9 9,9 výtlak 8 V 7, 4,9 9,9 5,9,9,9 horní 7 V 58, 67,9 6,9 5,9 4,9 4,9 výtlak 8 V 4,8 54,9 44,9 9,9,9,9 dolní 7 V 6,7 7,9 6,9 54,9 48,9 8,9 sání 8 V 8, 8,7 9,6 6,4 9,9 4,9 7 V 46,4 58, 46,6 44,9 7,9 5,9 výtlak 8 V 4, 45,9 4,9 7,9 5,9 7,9 8 V 65,8 7,9 67,9 6,9 6,9 55,9 DUPLEX... / 4 V V 6 V 8 V 9 V DUPLEX... / vzduhové množství (m /h) V V 9 V 6 V 8 V vzduhové množství (m /h) odsávaí sání 8 V 8,8 8,9 9,9 6,9,9 6,9 část 7 V 46,8 58,9 46,9 44,9 7,9 6,9 výtlak 8 V 4,8 45,9 4,9 8,9 6,9 7,9 7 V 66,4 74,9 68,9 6,9 59,9 57,9 skříň hladina akustikého výkonu je rovna hladině akustikého tlaku L + 7,5 db. HLADINA AUSTICÉHO TLAU L D ( d B) napětí db(a) 5 Hz 5 Hz 5 Hz khz khz / 6 7 V 9, 48, 4, 6,, 5, / 4 7 V 9,6 48,5 4,6 6,9,8 6, 8 / 6 7 V 44, 55,5 47,8 4, 4, 7,8 8 / 4 7 V 44, 55,6 47,9 4, 4,5 8,4 Hladina akustikého tlaku je uváděna ve vzdálenosti m. 4 V 4 V 4 V 4 V 7 V 7 V V V V V DUPLEX... / 4 7 V 7 V V D V V V

4 PROVOZNÍ REŽIMY PROVOZNÍ REŽIMY JEDNOTY DUPLEX V NÍZOENERGETICÉM RODINNÉM DOMĚ Rovnotlaký větraí režim eloroční období - n v =,,5 /h / n= Rovnotlaké větrání s nastavitelným výkonem 8 až 5 m /h, s rekuperaí nebo přes by-pass. Je určen pro větrání a dotápění (bez irkulae) v přehodném období. Oba ventilátory zapnuty, směšovaí klapka uzavřena. Cirkulační vytápěí a větraí režim topné období - - n v =,,5 /h / n=,5,5 /h/ Teplovzdušné irkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperaí nízkoenergetikýh a pasivníh domů s irkulačním výkonem až m /h a větraím výkonem do 5 m /h Oba ventilátory zapnuty, směšovaí klapka směšuje venkovní a irkulační vzduh. Cirkulační vytápěí režim s nárazovým větráním topné období - n v = n =,5,5 /h / Základní doporučovaný provozní režim irkulačního vytápění. Při pobytu osob se impulsem z a koupelny přepíná nárazově na větraí režim č. s nastavitelným doběhem, impulsem z kuhyně na režim č. bez doběhu. Případně se větrání ykliky spíná v nastaveném intervalu na režim č.. 4 Větraí režim podtlakový letní a přehodné období - n v =,,5 /h / n= Podtlakové odsávání soiálníh zařízení, s částečným přívodem filtrovaného větraího vzduhu přes jednotku. Ventilátor irkulae vypnut, směšovaí klapka v poloze. 5 Větraí režim přetlakový letní období - n v =,5, /h / n= Intenzivní letní přetlakové větrání obytnýh prostor plným přívodem venkovního vzduhu, případně ze zemního registru. Lze využít i pro noční předhlazení. Odvod vzduhu pootevřenými okny. Ventilátor odpadního vzduhu spínán impulsem, směšovaí klapka v poloze, klapka by-passu otevřena.... vstup irkulačního vzduhu z obytnýh í do jednotky... výstup topného a čerstvého vzduhu z jednotky do obytnýh í e i i... vstup čerstvého venkovního vzduhu... vstup odpadního vzduhu ze soiálního zařízení do jednotky... výstup odpadního vzduhu z jednotky

5 MAX NO CP 5 RD SYSTÉM REGULACE FUNCE REGULÁTORU CP 5 RD Vestavěná digitální regulae Jednotky DUPLEX standardně obsahují vestavěný digitální modul, umístěný v jednote v plastové rozvodnii. Systém je možné ovládat: regulátorem řady CP 5 RD entrálním řídíím systémem signály V Regulátor CP umožňuje jednoduhé dálkové ovládání všeh provozníh režimů jednotky. Musí být doplněn prostorovým regulátorem teploty ( termostatem) ovládajíím provoz zdroje tepla. Systém umožňuje komfortní automatiké sepnutí impulsy z, koupelny nebo kuhyně. Funke Digitální regulační modul ve spojení s regulátorem CP a programovatelným prostorovým termostatem zajišťuje následujíí funke: volba základního provozního režimu jednotky: ) rovnotlaké větrání s rekuperaí tepla ) irkulační vytápění a větrání s rekuperaí tepla ) irkulační vytápění (větrání nárazové impulsem z, koupelny a kuhyně, případně ykliky v nastavenýh intervaleh) 4) větrání podtlakové 5) větrání přetlakové letní nastavení otáček irkulačního a odsávaího ventilátoru ovládání klapky by-passu (obtok přiváděného vzduhu) nastavení režimu topení signalizae provozníh stavů zelenými diodami signalizae poruhovýh stavů červenou diodou automatiké ovládání směšovaí klapky automatiké ovládání teploty vzduhu v interiéru s týdenním režimem a nočním útlumem - zajišťuje týdenní programovatelný regulátor teploty protimrazová ohrana teplovodního ohřívače kapilárou nárazové spínání větrání impulsem z, koupelny a kuhyně s možností volby zpoždění a doběhu (umožňuje připojení i bezpečného napětí 4 V např. z bazénového hygrostatu) STOP kontakt (např. pro napojení na zabezpečovaí zařízení apod.) možnost připojení dalšího termostatu (např. ze samostatného teplovodního okruhu vytápění koupelny, apod.) povel pro spínání kotle (beznapěťový kontakt max. V /,5 A) nastavení a blokai max. výstupní teploty vzduhu možnost změny nastavení výkonů každého ventilátoru (přepojením odboček na transformátoru) protimrazová ohrana namrzání kondenzátu výměníku výstup pro automatiké ovládání klapky zemního registru podle venkovní teploty (volitelně) PROPOJOVACÍ SCHEMA SYSTÉMU CP 5 RD propojení s regulátorem (není součástí dodávky) x,5 mm (stíněné) např. SYFY xx,5 V připojení na síť V/5Hz přes samostatné jištění A, har. D (není součástí dodávky) TE (ADS ) čidlo venkovní teploty TR prostorový termostat Volitelné příslušenství viz "regulae" propojení s čidlem teplty (není součástí dodávky) x,5 mm např. SYFY xx,5 propojení s termostatem (není součástí dodávky) x,5 mm např. SYFY xx,5 DUPLEX VSTUPY A VÝSTUPY DIGITÁLNÍHO MODULU vstup/výstup doporučený kabel funke a využití D, D, D x CYY D x,5 vstup nárazové spínání větrání impulsem V z a koupelen s možností nastavení doběhu D4 D CYY D x,5 SYFY xx.5 vstup nárazové spínání větrání impulsem V z kuhyně (bez doběhu, s funkí tzv. ohrany proti šíření pahů) vstup nárazovéspínání větrání spínaím kontaktem (bez doběhu) - např. bazénový hygrostat STP SYFY xx.5 vstup spínaí kontakt - umožňuje vypnutí jednotky TR SYFY xx.5 vstup volitelně. prostorový termostat v části vytápěné i teplovodním okruhem (např. koupelna) SR CYY D x,5 výstup ovládání klapky zemního registru nebo uzavíraí klapky E YV CYY C x,5 výstup V /,5 A - spínání kotle nebo okruhu teplovzdušného vytápění CYY A x,5 výstup beznapěťový kontakt - spínání kotle IN, IN, IN x SYFY xx.5 vstup ovládání standardním signálem Vnadřazeným systémem (pouze bez regulátoru CP 5 RD) OC, DA SYFY xx.5 výstup hlášení poruh a zanesení filtru standardními signály V

6 SCHÉMA INSTALACE A ENERGETICÉ SOUSTAVY TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ NÍZOENERGETICÉHO RODINNÉHO DOMU a, m ZR ZR a m IZT S Dvouzónové jednotky DUPLEX se výhodně instalují do entra dispozie domu, do temperovanýh prostor bytového příslušenství domu (např. komor, hodeb apod.), v blízkosti zdroje tepla. Podlahové rozvody vzduhu (standardně rozměru x 5 mm pro průtok do 8 m /h, s max. výkonem 6 W při spádu 45 / C) vedené samostatně do každé i se umisťují do tepelně izolační vrstvy podlahové konstruke. Podlahové vyústky s regulaí se doporučuje situovat pod okna. Cirkulační vzduh z obytnýh í se odvádí štěrbinami pod dveřmi bez prahů, případně mřížkou přes stěnu do hodby, odkud je přiváděn zpět k jednote. Odváděný vzduh z a koupelen je nahrazován vzduhem z obytnýh í a hodeb a je přiváděn štěrbinami pod dveřmi. Přiváděný venkovní vzduh je možno předehřívat (v zimě) nebo předhlazovat (v létě) v zemním registru z PE trubek uloženýh v zemi v hloube min. m a o déle a až 5 m, ukončenýh saí šahtou s filtrem G4. Legenda: odsávaný irkulační vzduh z í do jednotky koupelna kuhyně irkulační a čerstvý vzduh přiváděný do obytnýh í e nasávání venkovního vzduhu e ZR nasávání venkovního vzduhu přes zemní registr ZR ZR IZT ložnie praovna i i IZT ZR S odpadní vzduh z, koupelny a kuhyně výfuk odpadního vzduhu (po rekuperai) vytápěí a větraí jednotka DUPLEX integrovaný zásobník tepla IZT zemní registr solární kolektory vodní irkulační digestoř teplovzdušná krbová vložka podlahové vyústky s regulaí (5 x 5 mm) ENERGETICÉ SOUSTAVY PRO NÍZOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITOVÉ VODY DUPLEX IZT SOLÁR TUV Integrovaný zásobník tepla IZT (65, 95 l) pro kombinovanou přípravu TUV a ohřev ÚT pomoí el. spirál se solární podporou. Horní vestavěná vložka je určena pro průtočný ohřev TUV vylučujíí výskyt bakterie Legionella pneumophila a vznik agresivníh kalů, které jsou běžné u klasikýh zásobníkovýh boilerů. Spodní vložka je napojena na solární systém. Zásobník IZT je možné připojit i na kotle na biomasu nebo na tepelná čerpadla. OTEL TUV Elektrokotel nebo kondenzační kotel na zemní plyn s vestavěným ohřevem TUV nebo odděleným zásobníkem TUV plynové kotle s vestavěnou modulaí výkonu podle teploty vody, která zajišťuje plynulou změnu výkonu kotle v rozsahu 5 až %.

7 VÝHODY, REFERENCE VÝHODY TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ - SYSTÉM ATREA vytápění a větrání elého objektu záruka hygieniky nutnýh trvalýh výměn vzduhu v domě s možností řízeného nárazového zvýšení - bez otevírání oken úspora až 9 % nákladů na větrání vyloučení vzniku plísní ryhlý zátop s pružnou regulaí teplot trvalou irkulaí přes účinné filtry se vnitřní ovzduší domu dokonale čistí od prahu možnost integrae solárníh vzduhovýh systémů (vzduhovýh kolektorů a okenníh kolektorů) účinné letní noční předhlazení interiéru vyloučení všeh rizik rozvodů teplovodního topení společným potrubním systémem se v domě rozvádí teplonosné médium (irkulační vzduh) zároveň se vzduhem větraím, případně i s hlazením využití všeh energetikýh zisků v domě z provozu dománosti pro předehřev větraího vzduhu dokonalou irkulaí využívá objemu vzduhu v elém domě nebo bytě instalaí zemního registru se přiváděný větraí vzduh v zimě předehřívá (až o 5 C) a v létě ohlazuje (až o C) a nahrazuje drahé strojní klimatizační zařízení umožňuje využití solárníh zisků z osluněnýh oken případně teplovzdušného krbu a okamžitý přenos do všeh ostatníh neosluněnýh í ryhlá reake na externí a interní tepelné zisky umožňuje dokonalé využití solární energie pro všehny i samostatné plohé vzduhotehniké rozvody vestavěné do podlah vylučují přenos hluku mezi mi, jsou jednoduše čistitelné podlahové vyústky s regulaí zajišťují řízený přívod vzduhu individuálně do každé i PŘÍLADY REALIZACÍ SYSTÉMU ATREA

8 MAX NO CP 5 RD STAVEBNICOVÝ VZDUCHOTECHNICÝ SYSTÉM ATREA JEDNOTY DUPLEX A REGULACE DUPLEX / 6 obj. č. A7 DUPLEX / 4 obj. č. A7 DUPLEX 8 / 6 obj. č. A7 DUPLEX 8 / 4 obj. č. A74 Regulátor CP 5 RD obj. č. A75 jednotka v základním provedení obsahuje irkulační a odsávaí radiální ventilátor, protiproudý rekuperační výměník tepla, irkulační a by-passovou klapku včetně servopohonů, teplovodní ohřívač, filtr irkulačního vzduhu s třídou filtrae G4, předfiltry z tahokovu, tlumíí prostor přiváděného vzduhu, návod k obsluze a údržbě Digitální regulační modul obj. č. A75 vestavěný modul digitální regulae včetně vestavěnýh čidel teploty TA, TI regulátor pro jednotky řady DUPLEX R_ s vestavěnou digitální regulaí - volba pěti provozníh režimů, klapky by-passu, signalizae provozu a poruhovýh stavů ADS obj. č. A756 digitální čidlo TE (venkovní teploty), povinná výbava jednotek s vestavěným digitálním regulačním modulem, osazuje se na venkovní stěnu domu REGULACE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ CM 67 obj. č. A75 programovatelný týdenní prostorový termostat (Honeywell) RP pro CM 67 Manostat filtru Čidla obj. č. A76 obj. č. A7 doplněk - modul přesného času pro termostat CM 67 (rádiový přijímač) manostat pro signalizai zanesení filtru irkulačního vzduhu (musí být objednáno současně s jednotkou) široký sortiment hygrostatů, čidel kvality vzduhu, termostatů a pod. NÁHRADNÍ FILTRAČNÍ TEXTILIE FT RD G4 FT RD F7 obj. č. A79 obj. č. A79 náhradní filtrační textilie se základní třídou filtrae G4 (balení po 5 ks 5 výměn) náhradní filtrační textilie s vyšší třídou filtrae F7 (balení po 5 ks 5 výměn) TEPELNÉ ZDROJE, VZT ROZVODY, AATURY Firma ATREA s.r.o. dodává k jednotkám DUPLEX RD, RB, RC, kompletní systém pro VZT rozvody i energetiké zásobení. Podrobné podklady viz Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodinnýh domů s rekuperaí tepla - Projektový podklad, atalog prvků IZT - integrované zásobníky tepla Oelové beztlaké nádrže s vestavěnými spirálovými vložkami pro průtočný ohřev TUV. Další spirální vložka pro ohřev solárními kolektory. Ve spodní a střední části osazeny elektrospirály. RG - IZT - rozvodnie pro řízení IZT Řada rozvodni pro řízení IZT zahrnuje jistíí a regulační prvky, termostaty a teplotní čidla. Podlahové a stěnové mřížky s regulaí Široký sortiment různýh podlahovýh a stěnovýh mřížek pro vyústění vzduhovodů (viz katalog prvků). Rozvody vzduhu Speiální plohé vzduhovody pro podlahový rozvod vzduhu včetně tvarovek, přehodů, rozvodnýh komor, tvarovky, vyústky, protidešťové žaluzie (viz katalog prvků). ruhové potrubí ompletní sortiment kruhového potrubí včetně tlumííh typů (viz katalog prvků). Armatury pro teplovodní okruh Široký sortiment jistííh a regulačníh prvků pro připojení energetikýh zdrojů a spotřebičů. TECHNICÉ A PROJEČNÍ PODLADY SYSTÉMU ATREA Teplovzdušné vytápění DUPLEX RD nízkoenergetikýh rodinnýh domů OBECNÝ POPIS verze č. vydání 8.. Systém teplovzdušného vytápění avětrání rodinnýh domů s rekuperaí tepla ATALOG PRVŮ verze č. vydání 8.. Systém teplovzdušného vytápění avětrání rodinnýh domůs rekuperaí tepla PROJEČNÍ PODLAD verze č. vydání 8.. větrání a rekuperae tepla Atrea s.r.o., V Alej 466 Jablone n/nisou Tel. (+4) Fax (+4) TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ REUPERAČNÍ VÝMĚNÍY TEPLA VĚTRACÍ JEDNOTY DUPLEX REUPERACE TEPLA VĚTRÁNÍ UCHYNÍ datum vydání Atrea s.r.o., V Alej 466 Jablone n. N. Obený popis Atrea s.r.o., V Alej 466 Jablone n. N. atalog prvků Atrea s.r.o., V Alej 466 Jablone n. N. Podrobné projekční podklady CD

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX R teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozníh stavů elipsovitá a kruhová připojovaí hrdla 5ks otočný ovladač vestavěné čidlo

Více

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba

Více

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény DUPLEX teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény REGULÁTOR CP 5 nastavení otáček volba režimů provozu MAX NORM CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba režimu topení kabelové propojení

Více

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX R teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozníh stavů elipsovitá a kruhová připojovaí hrdla 5ks otočný ovladač vestavěné čidlo

Více

ELEKTROINSTALACE. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTROINSTALACE PRO TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK2 a RDH (s regulátorem CP07 RD) 19.11.

ELEKTROINSTALACE. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTROINSTALACE PRO TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK2 a RDH (s regulátorem CP07 RD) 19.11. EETROISTAACE STAVEBÍ PŘIPRAVEOST EETROISTAACE PRO POVZDUŠÉ JEDOTY ATREA DUPEX RB, RC, R2 a RDH (s regulátorem CP07 RD), V Aleji 20 tel.: (+420) 483 368 133 466 01 Jablonec nad isou fax: (+420) 483 368

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozních režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní

Více

UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK2, RDH aktualizace 8.6.2009 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k dvouzónovým teplovzdušným jednotkám ATREA DUPLEX RA4, RB4, RK4, RDH ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK

Více

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace DUPLEX EC4, ECV4 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace REGULÁTOR CP RD grafický displej kabelové propojení slaboproudé Regulátor typu CP RD naavení režimů, programování

Více

DUPLEX RK3 EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky s EC technologií pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK3 EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky s EC technologií pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX R EC teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky s EC tehnologií pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy Větrání a vytápění rodinnýh domů a bytů vydání / Větraí jednotky, rekuperae tepla kapitola

Více

DUPLEX RC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetké a pasvní rodnné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režmů MAX NO CP 5 RD letní / zmní režm (by-pass) volba režmu

Více

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 8 RD řádkový grafický displej nastavení režimů, programování provozu jednotky kabelové propojení

Více

DUPLEX-S 1500 až 5600 univerzální kompaktní větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem

DUPLEX-S 1500 až 5600 univerzální kompaktní větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem -S 1500 až 5600 univerzální kompaktní větrací jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem ompaktní větrací jednotky řady -S 1500 až 5600 výhradně ve vnitřním provedení sepoužívají pro komfortní větrání,

Více

Technický popis. Nabídka č.: Akce: Wellness Florián Pleš Pozice: zázemie. Specifikace: Ø315

Technický popis. Nabídka č.: Akce: Wellness Florián Pleš Pozice: zázemie. Specifikace: Ø315 Technický popis strana 1 / 4 Typ jednotky - Vnitřní s protiproudým rekuperátorem / 1/ - Me.18.EC1 - Mi.18.EC1 - S7.C - Fe.4 - Fi.4 - B.LM24A - T.3 - e.lf24 - i.lm24a - RE-TPO4.LM24A-SR - Provedení 1/ parapetní

Více

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace DUPLEX EC5, ECV5 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace OVLADAČ CP TOUC dotykový displej kabelové propojení slaboproudé Ovladač CP Touch naavení režimů, programování

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

DUPLEX-S Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

DUPLEX-S Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla s a v e y o u r e n e r g y UPLEXS Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEXS Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla s a v e y o u r e n e r g y UPLEX Flex kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEX Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší

Více

ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO DVOUZÓNOVÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK DUPLEX

ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO DVOUZÓNOVÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK DUPLEX EEKOISTAACE Stavební připravenost elektroinstalace pro dvouzónové teplovzdušné jednotky AEA DUPEX RA4, RB4, RK4 STAVEBÍ PŘIPRAVEOST EEKO DVOUZÓOVÝCH TEPOVZDUŠÝCH JEDOTEK DUPEX AEA s.r.o. STAVEBÍ PŘIPRAVEOST

Více

NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV. DUPLEX Inter. automatické řízení provozu CO 2. bezpotrubní systém větrání

NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV. DUPLEX Inter. automatické řízení provozu CO 2. bezpotrubní systém větrání CZ NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV DUPLEX Inter automatické řízení provozu CO 2 bezpotrubní systém větrání TECHNICKÁ DATA DUPLEX INTER T E C H N I C K Ý P O P I S DUPLEX 720 Inter Interiérové větrací

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény DUPLEX teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény REGULÁTOR CP 5 nastavení otáček volba režimů provozu MAX NORM CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba režimu topení kabelové propojení

Více

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK2 teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX R teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetké a pasvní rodnné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režmů MAX NO CP 5 RD letní / zmní režm (by-pass) volba režmu

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

SKV Zářivkové osvětlení chráněné proti vlhkosti transparentním obloukovým krytem

SKV Zářivkové osvětlení chráněné proti vlhkosti transparentním obloukovým krytem , větrací a osvětlovací stropy pro velkokuchyně nízké pořizovací náklady uzavřený systém odsávání vylučuje vznik plísní automatické řízení provozu atraktivní design rekuperace tepla snadná údržba snadné

Více

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Vyberte si kondenzační kotel Tiger Condens s vestavěným zásobníkem teplé vody

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem VUI aquaplus Převratná novinka v přípravě teplé užitkové vody Kotel aquaplus se svojí konstrukcí výrazně odlišuje od kotlů s vestavěným zásobníkem ostatních

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort ekvitermní regulace 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE DEHUMID TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE DEHUMID TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOBILNÍ ODVLHČOVAČE DEHUMID TECHNICKÁ SPECIFIKACE Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova 77 Telefon: 286884022 Fax: 226254782 E-mail: info@perfektum.cz Internet:

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný 102 Minireg a Systém měření a regulace je základním prvkem vzduchotechnického zařízení. S tímto systémem lze ovládat a řídit jednotlivé funkce VZT zařízení, kde jedním ze základních úkolů je dosažení požadovaných

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 1 displej x 16 znaků volba provozních režimů informace o provozu (LED diody) víceúčelové tlačítko kabelové

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Akce: Hostavice_sídlo společnosti Zákazník: Shanghai Malin (Czech) Praha tel.: fax: email: IČ: DIČ: Vypracoval: František Denk Praha tel.: fax: email: IČ: DIČ: Verze programu: 6.2.122

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény DUPLEX teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné čidlo teploty čtyřcestný směšovací

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02 s atmosférickým hořákem Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev užitkové vody je však u kotlů aquaplus řešen ve

Více

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ ##### ZAŘÍZENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU Ventilátor Ohřívač Chladič Ventilátor Číslo Název Umístění Typ Q v p ext P 1 U I 1 t 1 t 2 Q t t w1 t w2 M wt p w DN t

Více

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Rekuperační jednotky VUT EH EC Rekuperační jednotky VUT EH EC VUT WH EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 600 m 3 /h(vut EH EC) a 550 m 3 /h(vut WH EC) a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

DUPLEX ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

DUPLEX ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory ECV kompaktní větrací jednotky vertikální s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory REGULÁTOR CP 1 displej x 16 znaků volba provozních režimů kabelové propojení slaboproudé informace o provozu

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM 1 1 BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM Bytové stanice LOGOaktiv 4 Bytové stanice LOGOtherm 8 Bytové stanice LOGOstandard 8 Bytové stanice LOGOstandard - varianta mezi stoupačky 11 Bytové stanice

Více

TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY

TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY OHŘEV VODY VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY» VYDÁNÍ 2011 Vydání 2011 Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu nebo jeho části smí být prováděno pouze se svolením

Více

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz

OHŘÍVAČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTAVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RADIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE. www.wterm.cz OHŘÍVČE VODY BOJLERY SOLÁRNÍ SESTVY ELEKTRICKÉ KOTLE MĚDĚNÉ RDIÁTORY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVČE ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVČE OHŘÍVČE VODY Průtokové ohřívače Zásobníkové ohřívače beztlaké Zásobníkové ohřívače tlakové Bojlery

Více

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES Rozměry Charakteristika 3 Vzduchový výkon 500 až 4400 m / h Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním Kompaktní provedení Záruka 36 měsíců Větrací jednotka EASY

Více

CENOVÉ NÁVRHY DODÁVEK SYSTÉMŮ:

CENOVÉ NÁVRHY DODÁVEK SYSTÉMŮ: CENOVÉ NÁVRHY DODÁVEK SYSTÉMŮ: - VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ODPADNÍHO TEPLA - TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ PRO NÍZKOENERGETICKÉ A ENERGETICKY PASIVNÍ RODINNÉ DOMY, BYTY a BAZÉNY U RD 1.4.2008

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz Chladící výkon: 20 až 240 kw Topný výkon: 50 až 155 kw Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz POUŽITÍ

Více

VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA Větrací rekuperační jednotka s křížovým hliníkovým výměníkem Nízkoprofilové provedení se sníženou výškou a pevnou konfigurací Možnost vnitřní klapky obtoku vzduchu Možnost

Více

GENUS PREMIUM FS SOLAR

GENUS PREMIUM FS SOLAR GENUS PREMIUM FS SOLAR 12-25-35 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O OBJEMU 180 LITRŮ PRO INTEGRACI DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU FUNKCE AUTO EXTRA ÚSPORNÝ ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ INFO

Více

AM 100 H. Filtry: M5 / M5. Váha: 42 kg. Připojení: Ø125mm. ErP2016 splňující. Příslušenství:AM 100 EOH:- AM Příslušenství: Elektrický dohřev

AM 100 H. Filtry: M5 / M5. Váha: 42 kg. Připojení: Ø125mm. ErP2016 splňující. Příslušenství:AM 100 EOH:- AM Příslušenství: Elektrický dohřev Decentrálizované rekuperační jednotky : AM AM 100 H Kompaktní jednotka pro velmi jednoduchou instalaci Extrémně nízká hladina hluku (vhodné pro učebny a kanceláře) bez dalších akustických úprav Může být

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

VU/VUW 254/3-7 Atmotop Premium, VU/VUW 255/3-7 Turbotop Premium

VU/VUW 254/3-7 Atmotop Premium, VU/VUW 255/3-7 Turbotop Premium Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem zabezpečujícím nízký obsah škodlivin ve spalinách. Závěsný kombinovaný kotel Premium se vyznačuje speciální konstrukcí

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO Odtahový ventilátor s kontrolou běhu Spalovací komora s hořákem výměníkem Kompaktní hydraulický blok včetně nerezového výměníku, dopouštění

Více

Integrované zásobníky tepla řady IZT-U

Integrované zásobníky tepla řady IZT-U Verze: 03 Vydání: 01. 04. 2011 Kód: R_07_V03_CZ_2011_04 CZ Integrované zásobníky tepla řady IZT-U návod na obsluhu, montáž a údržbu, projekční podklad ATREA s.r.o. ATREA SK s. r. o. V Aleji 20 Družstevná

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 Komfortní větrání obytných prostorů Komfortní větrání CWL Excellent Strana 146 obytných prostorů CWL-F Excellent Strana 147 CWL Strana 148 Regulace a elektropříslušenství

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Nástěnné plynové kotle DAKON

Nástěnné plynové kotle DAKON Nástěnné plynové kotle DAKON Nástěnné plynové kotle IPSE DAKON IPSE Nástěnný plynový teplovodní kotel IPSE byl vyvinut ve spolupráci předních evropských firem specializujících se na výrobu komponen tů

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Komfortní větrání obytných prostorů

Komfortní větrání obytných prostorů Stručná technická informace Komfortní větrání obytných prostorů CWL Excellent CWL-T Excellent CWL-F Excellent 2 Stručný přehled jednotek CWL Excellent Typ CWL-F-150 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-180

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM kovové

Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM kovové RM 100 - RM 315 RM 355, RM 400 RM 100 - RM 315 RM 100 125 150 160 200 250 315 A 194 195 214 222 223 206 230 B 23 27 24 28 25 27 25 Ø C 243 243 333 333 333 333 401 Ø D 98 123 147 157 198 248 312 Skříň je

Více

DOMEKT. Rekuperační a ventilační jednotky

DOMEKT. Rekuperační a ventilační jednotky Rekuperační a ventilační jednotky OMEKT Rekuperační a ventilační jednotky OMEKT Ventilační jednotky KOMFOVENT OMEKT Ventilační jednotky Komfovent jsou navrženy pro vytvoření zdravého vnitřního prostředí

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC CZ DUPLEX Basic Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX Basic je díky svým špičkovým vlastnostem předurčena pro nejširší použití ve všech typech budov. Tyto jednotky

Více