15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID"

Transkript

1 15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID Květen 2011

2 ÚVOD Významným mezníkem v historii Pražské integrované dopravy byl 1. červen Došlo totiž k zavedení přestupního tarifu, kde se cena jízdného již neodvíjela od počtu jednotlivých jízd, ale nově se cena za přepravu řídí dobou jízdy a také vzdáleností v případě cestování v regionu. Nový tarifní systém umožnil nejen postupné rozšiřování Pražské integrované dopravy dál od hlavního města, ale také dovolil nastartovat dopravní optimalizaci, aby nedocházelo k nežádoucím souběhům kolejové a nekolejové dopravy. Ušetřené finanční prostředky se díky tomu mohly přesunout tam, kde bylo potřeba dopravu posílit. V průběhu následujících let se ukázalo, že tento tarifní systém, jehož obdobu je možné najít ve většině evropských metropolí s integrací městské i příměstské dopravy, nejen přinesl více tržeb, ale hlavně umožnil stabilní růst počtu přepravených cestujících. Jak to bylo před rokem 1996 Většina z vás si jistě alespoň matně pamatuje staré úzké jízdenky, které se musely po nástupu do dopravního prostředku proděravět v mechanickém znehodnocovači. Kolik jízd, tolik bylo potřeba jízdenek, za korunu se po Praze jezdilo dlouhá léta až do roku S postupným zvyšováním cen ostatních komodit se také logicky zvyšovaly ceny jízdného. V metru se dalo na jedinou jízdenku jezdit jednu hodinu. V povrchové dopravě z konečné na konečnou. Při každém přestupu však bylo nutné použít další jízdenku. Jedna složitější cesta s několika přestupy se tak mohla pěkně prodražit. Předplatní kupony se prodávaly v podobě cenných papírových známek na pevné kalendářní období, tramvajenky neplatily ve vlacích, ani v příměstských autobusech. V případě ztráty časového kuponu bylo nutné zakoupit nový. Postupně vznikající systém Pražské integrované dopravy si čím dál víc žádal systémovou tarifní změnu, neboť nepřestupní tarif přestával pro dopravní systém přesahující hranice Prahy stačit. Pro opravdový rozmach integrace městské a příměstské dopravy bylo potřeba provést malou tarifní revoluci. Přelomový rok 1996 Dnem D se stal 1. červen 1996, kdy přestal platit letitý nepřestupní tarif a zrodil se pásmový a časový tarif Pražské integrované dopravy, který přinesl celou řadu novinek do života cestujících. V každé tramvaji či autobusu se objevil zobrazovač času a tarifního pásma, plošně začalo v povrchové dopravě fungovat akustické hlášení zastávek, staré mechanické označovače byly nahrazeny žlutými strojky, které už jízdenky neděravěly, ale tiskly na ně základní identifikační údaje. Platnost jízdenek se totiž začala řídit časem a počtem projetých tarifních pásem. Informace o jízdní době i tarifních pásmech se proto také staly nedílnou součástí jízdních řádů. Původní jízdenkové automaty Merona už nemohly nabídnout potřebný široký sortiment jízdních dokladů, a proto byly nahrazeny novými automaty řady AVJ od firmy Mikroelektronika a jejich počet se rozšířil na další zastávky povrchové dopravy i na vlaková nádraží. Vnější tarifní pásma už neměla význam jen pro železnici, ale postupně se do nich začaly rozšiřovat také autobusové linky, čtyři vnější tarifní pásma vznikla teprve počátkem roku let přestupního tarifu / strana 2

3 Vývoj Tarifu PID po roce 1996 Jak přibývalo příměstských autobusových linek PID, začalo se do nich nastupovat pouze předními dveřmi a jejich řidiči začali prodávat jízdenky pro jednotlivou jízdu. Postupně se zaváděla tzv. plná integrace železničních tratí, tedy možnost jezdit vlakem také na jízdenky pro jednotlivou jízdu. Jak šel čas, měnily se i jednotlivé druhy a ceny jízdenek, vznikaly nové druhy jízdních dokladů, přibývalo tarifních pásem, u předplatních jízdenek se začalo přecházet na elektronické jízdné. Ale to již přiblíží následující kapitola, kde se dočtete postupný vývoj systému PID z hlediska tarifu, přepravních podmínek a cen jízdného. strana 3 / 15 let přestupního tarifu

4 VÝVOJ TARIFNÍCH A PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK V LETECH Od 1. ledna 1996 byla okolo Prahy a tarifního pásma 1 vytvořena další tři tarifní pásma, označená 2 až 4. Do nich a také do dříve zřízeného tarifního pásma 1 byly zařazeny železniční stanice a zastávky a tarif umožňoval k časové jízdence pro území Prahy dokoupení časového kupónu pro určitý počet pásem. Časové jízdenky PID pro osobní a spěšné vlaky v okolí Prahy však nebylo možné zakoupit samostatně. Zároveň je zaveden nový tarif PID, kde je mj. zavedeno tzv. dojezdové 0. pásmo na území Prahy. Celkem je integrováno 181 stanic a zastávek. Od 1. června 1996 došlo k zavedení pásmového a časového tarifu v souvislosti s novým odbavovacím systémem. Jednalo se o kvalitativně vyšší stupeň přestupného tarifu. Od 1. června 1996 bylo možné v rámci pásmové a časové platnosti jízdenky cestovat libovolným směrem a třeba se i vracet zpět. Od tohoto data bylo možné využívat jízdenky pro jednotlivou jízdu také ve vlacích zařazených do PID v úseku Praha hl. n. Černošice. Od 12. prosince 1996 byla rozšířena plná integrace až do Dobřichovic Od 18. února 1997 byl na linkách, obsluhujících oblast Černošic (linky ), zaveden v celé trase usměrněný pohyb cestujících, tzn. nástup do autobusu pouze předními dveřmi a výstup výhradně ostatními dveřmi Od 1. ledna 1998 došlo k úpravě Tarifu Pražské integrované dopravy, cena dvoupásmové nepřestupní jízdenky se zvýšila na 8 korun, přestupní na 12 Kč (do 60 minut, resp. 90 minut). Od 1. dubna 1998 se přirážka za jízdu bez platné jízdenky, která nebyla uhrazena na místě nebo do 15 dnů, zvýšila z 200 korun (podle vyhlášky 462/1992 Sb.) na 400 Kč. Od 1. května 1998 byla parkoviště P+R zapojena do tarifního systému PID zavedením zvýhodněných jednodenních jízdenek nebo dvojice zvýhodněných jízdenek pro jednotlivou jízdu s platností 60, resp. 90 minut Od 31. května 1999 byla rozšířena plná integrace na úseky železničních tratí z Dobřichovic do Řevnic a z Prahy hl. n. do Senohrab. Od 1. října 1999 je povolen nástup předními dveřmi také do autobusů na městských linkách v Praze jako příprava pro chystaný doplňkový prodej jízdenek řidičem Od 1. ledna 2000 dochází k úpravě Tarifu PID. Výše jednotlivého jízdného se nemění, ke změnám dochází u časového jízdného pro území Prahy. Zvýšení postihu za jízdu bez platné jízdenky. Zavádí se bezplatná přeprava jízdních kol v metru. Od 29. února 2000 je do PID začleněna železniční zastávka Stratov v tarifním pásmu 4 (trať č. 231). Celkem integrováno 182 stanic a zastávek. Od 1. května 2000 je zaveden doplňkový prodej jízdenek řidiči městských linek v Praze plnocenná 15 Kč a zlevněná 9 Kč. Od 28. května 2000 je zřízeno tarifní pásmo 5, do kterého jsou zpočátku zařazeny pouze železniční stanice a zastávky v úseku Mokrovraty Dobříš na trati 210 a zastávky autobusové linky 349 na území Dobříše. Nově jsou do PID zařazeny tyto železniční stanice a zastávky: Tarifní pásmo 3 Lysá nad Labem-Dvorce, Otradovice, Stará Boleslav. Tarifní pásmo 4 Dřísy, Ovčáry. Tarifní pásmo 5 Dobříš, Mokrovraty, Stará Huť. Celkem integrováno 190 stanic a zastávek. 15 let přestupního tarifu / strana 4

5 2001 Od 31. ledna 2001 jsou do PID nově zařazeny tyto stanice a zastávky: tarifní pásmo 4 Hvězdonice, Chocerady, Lštění, Samechov, Stříbrná Skalice, Vlkovec, Zlenice. Tarifní pásmo 5 Plužiny, Sázava-Černé Budy, Sázava zastávka. Celkem integrováno 200 stanic a zastávek. Od 1. července 2001 je na všech příměstských autobusových linkách PID (řada ) zaveden usměrněný pohyb cestujících s nástupem předními dveřmi. Od 30. září 2001 je plně integrován úsek železniční trati 011 Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. Poříčany. Při cestách z Prahy umožněno odložení časové platnosti přestupních jízdenek pro jednotlivou jízdu při jejich kombinaci s předplatní časovou jízdenkou pro území Prahy Od 27. ledna 2002 jsou do PID nově zařazeny tyto železniční stanice a zastávky na tratích 011, 012 a 013: Tarifní pásmo 4 Tatce. Tarifní pásmo 5 Pečky, Radim, Chotutice, Chroustov, Vrbčany, Plaňany, Plaňany zastávka, Žabonosy, Zalešany, Bošice, Kouřim, Bošice zastávka, Toušice, Zásmuky, Bečváry. Celkem integrováno 217 stanic a zastávek. V srpnu 2002 v souvislosti s narušením dopravní infrastruktury povodněmi byla zavedena bezplatná přeprava na městských linkách v Praze v období od 13. do 26. srpna Od 26. srpna 2002 jsou plně integrovány úseky železničních tratí 231 (Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. Praha-Horní Počernice) a 070 (Praha hl. n. Praha-Vysočany), což znamená umožnění jízdy na jednotlivé jízdenky PID ve vlacích zařazených do PID. Od 15. prosince 2002 jsou do PID nově zařazeny tyto železniční stanice a zastávky na trati 060: Tarifní pásmo 4 Třebestovice. Tarifní pásmo 5 Sadská. Celkem integrováno 219 stanic a zastávek. Zároveň byla zavedena plná integrace žel. trati č. 231 (úsek Praha-Horní Počernice Lysá nad Labem) a žel. trati č. 232 (úsek Lysá nad Labem Milovice) Od 15. června 2003 zavedena plná integrace žel. trati č. 120 (úsek Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. Kladno) a žel. trati č. 093 (úsek Kladno Kladno-Ostrovec). Využití těchto jízdenek je možné též ve vlacích kategorie R a Sp na trati č. 122 přes Prahu-Zličín). Od 14. prosince 2003 jsou do systému PID zařazeny železniční stanice a zastávky: Tarifní pásmo 4 Zvoleněves. Tarifní pásmo 5 Podlešín. Plná integrace žel. trati č. 091 (úsek Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. Kralupy nad Vltavou) Od 13. června 2004 plná integrace žel. trati č. 171 (úsek Řevnice Beroun). Od 1. září 2004 zaveden nový druh zlevněného žákovského jízdného, platného se žákovským průkazem v pásmech 0 až 5. Od 12. prosince 2004 zastavena osobní doprava na trati č. 121 v úseku Hostivice Podlešín. Plná integrace žel. tratě č. 011 (úsek Poříčany Pečky) a žel. tratě č. 060 (úsek Poříčany Sadská) Od 1. července 2005 dochází ke změně Tarifu PID. Místo nepřestupní dvoupásmové jednotlivé jízdenky s platností 15 minut za 8 korun je v novém tarifu jízdenka s dvacetiminutovou platností za 14 Kč. Nejlacinější plnocenná dvoupásmová jízdenka zdražila z 12 na 20 korun a její doba platnosti se prodlužuje ze 60 na 75 minut, přitom v době slabého provozu od 20 do 5 minut v pracovních dnech a celodenně o sobotách, nedělích a svátcích zůstává 90 minut. Od 1. srpna 2005 se zvyšuje přirážka za jízdu bez platné jízdenky z 800 na 950 korun, při zaplacení na místě nebo do 15 dnů ze 400 na 500 korun, zvyšuje se také postih za neuhrazení přepravného za zavazadlo nebo psa z 50 na 200 Kč, při zaplacení do 15 dnů na 100 korun. strana 5 / 15 let přestupního tarifu

6 Od 28. listopadu 2005 zavedena plná integrace železničních tratí 070 v úseku Praha-Vysočany Praha- Čakovice a 210 v úseku Praha-Vršovice Měchenice / Davle v souvislosti se současně zahájenou náhradní železniční a lodní dopravou okolo uzavřeného úseku silnice z Davle do Štěchovic. 2006, 2007 bez úprav 2008 Od 1. ledna 2008 platí nový Tarif PID, který znamená zvýšení ceny pražské dvoupásmové jízdenky s platností do 20 minut (v metru do pěti stanic a 30 minut) ze 14 na 18 korun a plně přestupní pražské jízdenky z 20 na 26 Kč, přitom se její platnost nově stanovuje na 75 minut a jízdenka platí pro čtyři tarifní pásma. Celé území Prahy je rozděleno nově na 4 tarifní pásma vzhledem k zavedení nového pásma B u jednotlivého jízdného, které je u časového jízdného součástí pásma 0 a zahrnuje příhraniční zastávky do vzdálenosti asi 3 5 km od hranice města. Postih za jízdu bez platné jízdenky, uhrazený do 15 dnů, se zvyšuje na 750 korun. Od 1. dubna 2008 je ve vybraných úsecích a směrech umožněna bezplatná přeprava jízdních kol v tramvajích za stanovených podmínek. Od 9. května 2008 je v souvislosti se změnami linkového vedení při prodloužení metra do Letňan zaveden na území Prahy nástup všemi dveřmi do spojů linky 375, jedoucích směrem do centra (na Českomoravskou). Od 1. srpna 2008 dochází ke sjednocení podmínek nově přiznávaného jízdného seniorů do 70 let pro muže a ženy. Od 30. srpna 2008 je nástup všemi dveřmi do vozidel příměstských linek jedoucích směrem do centra rozšířen na všechny linky v okolí stanice metra Letňany. Od 1. října 2008 se v Pražské integrované dopravě používá čipová karta opencard bez úprav 2010 Od 1. června 2010 je zavedena plná integrace na trati 122 v úseku Praha hl. n. Hostivice v souvislosti se současně zahájenou opravou tramvajové trati do Řep. Od 13. června 2010 dochází při úpravě Tarifu PID k možnosti nákupu časových jízdenek tarifních kategorií Dítě a Junior pro území Prahy (včetně tarifního pásma P) pouze formou nahrávání kuponu na opencard. Od 1. července 2010 rozšířena bezplatná přeprava linkami PID (mimo železnici) na území Prahy pro děti do 10 let. Dítě od 6 let dokládá nárok na bezplatnou přepravu průkazkou s fotografií, jménem, příjmením a datem narození. Zahájena bezplatná přeprava jízdních kol na lanové dráze na Petřín. Od 21. září 2010 dochází k plné integraci železniční trati 173 v úseku Praha-Smíchov Praha-Řeporyje, což znamená dokončení plné integrace na celém území Prahy. Od 1. října 2010 se rozšiřuje bezplatná přeprava dětí do 10 let na území Prahy i na vlaky PID za stejných podmínek jako na ostatních linkách Od 1. ledna 2011 je zavedena plná integrace v úsecích Praha-Řeporyje Nučice a Rudná u Prahy Hostivice na tratích 173 a 122. Dochází k úpravě cen jednotlivých i předplatních jízdenek pro vnější pásma. Od 2. dubna 2011 zavedena bezplatná přeprava jízdních kol na území Prahy ve vlacích PID, pokud cestující jede na jízdenku PID. Dne 17. května 2011 Rada hlavního města Prahy schválila nové podmínky cen a délky platnosti jízdenek PID a rozšíření bezplatné přepravy na území Prahy pro další tarifní kategorie s účinností od 1. července let přestupního tarifu / strana 6

7 VÝVOJ CEN JÍZDNÉHO PID V LETECH Druh jízdního dokladu Jízdenky pro jednotlivou jízdu pro cestování po Praze plnocenné - nepřestupní 6 Kč/15 min 8 Kč/15 min 8 Kč/15 min 14 Kč/20 min 14 Kč/20 min 18 Kč/20 min zvýhodněné - nepřestupní 3 Kč/15 min 4 Kč/15 min 4 Kč/15 min 7 Kč/20 min 7 Kč/20 min 9 Kč/20 min plnocenné - přestupní 10 Kč/ 60 min 12 Kč/ 60 min 12 Kč/ 60 min 20 Kč/ 60 min 20 Kč/ 60 min 26 Kč/ 75 min zvýhodněné - přestupní 5 Kč/ 60 min 6 Kč/ 60 min 6 Kč/ 60 min 10 Kč/ 60 min 10 Kč/ 60 min 13 Kč/ 75 min Krátkodobé (turistické) jízdenky pro cestování po Praze 24 hodin 50 Kč 70 Kč 70 Kč 80 Kč 80 Kč 100 Kč 3 dny 130 Kč 180 Kč 200 Kč 220 Kč 220 Kč 330 Kč 5 dnů 500 Kč 7 dnů 190 Kč 250 Kč 250 Kč 280 Kč 280 Kč 15 dnů 220 Kč 280 Kč 280 Kč 320 Kč 320 Kč Předplatní časové jízdenky pro cestování po Praze plnocenné - měsíční 320 Kč 380 Kč 420 Kč 460 Kč 460 Kč 550 Kč plnocenné - čtvrtletní 860 Kč Kč Kč Kč Kč Kč plnocenné - roční Kč Kč Kč Kč Kč Kč zvýhodněné - měsíční děti Kč 90 Kč 100 Kč 115 Kč 115 Kč 130 Kč zvýhodněné - čtvrtletní let 215 Kč 250 Kč 280 Kč 315 Kč 315 Kč 360 Kč zvýhodněné - měsíční žáci a 160 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč 230 Kč 260 Kč zvýhodněné - čtvrtletní studenti nad 15 let 430 Kč 500 Kč 570 Kč 630 Kč 630 Kč 720 Kč zvýhodněné - měsíční důchodci 130 Kč 150 Kč 210 Kč 230 Kč 230 Kč 250 Kč zvýhodněné - čtvrtletní / senioři let 350 Kč 400 Kč 570 Kč 630 Kč 630 Kč 660 Kč strana 7 / 15 let přestupního tarifu

8 Počet pásem Jízdenky pro jednotlivou jízdu plnocenné - vnější pásma 2 10 Kč 60/90 min 10 Kč 60/90 min 12 Kč 60/90 min 12 Kč 60/90 min 12 Kč 60/90 min 14 Kč 60 min 14 Kč 30 min 18 Kč 30 min 3 15 Kč 90 min 15 Kč 90 min 18 Kč 90 min 18 Kč 90 min 18 Kč 90 min 20 Kč 90 min 20 Kč 60 min 24 Kč 60 min 4 20 Kč 120 min 20 Kč 120 min 24 Kč 120 min 24 Kč 120 min 24 Kč 120 min 24 Kč 120 min 26 Kč 90 min 32 Kč 90 min 5 25 Kč 150 min 25 Kč 150 min 30 Kč 150 min 30 Kč 150 min 30 Kč 150 min 30 Kč 150 min 32 Kč 120 min 40 Kč 120 min 6 30 Kč 180 min 30 Kč 180 min 36 Kč 180 min 36 Kč 180 min 36 Kč 180 min 36 Kč 180 min 38 Kč 150 min 46 Kč 150 min 7 42 Kč 210 min 42 Kč 210 min 42 Kč 210 min 44 Kč 180 min 54 Kč 180 min 8 48 Kč 240 min 50 Kč 210 min 62 Kč 210 min 9 56 Kč 210 min 68 Kč 240 min Nepřestupní jízdenka plnocenná - vnější pásma 2 6 Kč 15 min 6 Kč 15 min 8 Kč 15 min 8 Kč 15 min 8 Kč 15 min 8 Kč 15 min 10 Kč 15 min 12 Kč 15 min Krátkodobé jízdenky plnocenné (turistické) všechna pásma 100 Kč 24 hod 120 Kč 24 hod 150 Kč 24 hod 150 Kč 24 hod Počet pásem Doplňkové časové předplatní jízdenky plnocenné měsíční BUS+VLAK Kč 180 Kč 200 Kč 220 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč 300 Kč Kč 270 Kč 300 Kč 330 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč 460 Kč Kč 450 Kč 500 Kč 550 Kč 590 Kč 590 Kč 590 Kč 700 Kč Kč 630 Kč 700 Kč 770 Kč 820 Kč 820 Kč 820 Kč 920 Kč Kč 810 Kč 900 Kč 990 Kč 1020 Kč 1020 Kč 1020 Kč 1130 Kč Kč 1250 Kč 1250 Kč 1250 Kč 1350 Kč Počet pásem Doplňkové časové předplatní jízdenky plnocenné čtvrtletní BUS+VLAK Kč 490 Kč 550 Kč 600 Kč 630 Kč 630 Kč 630 Kč 760 Kč Kč 730 Kč 820 Kč 900 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1200 Kč Kč 1220 Kč 1390 Kč 1530 Kč 1600 Kč 1600 Kč 1600 Kč 1800 Kč Kč 1710 Kč 1950 Kč 2140 Kč 2240 Kč 2240 Kč 2240 Kč 2400 Kč Kč 2200 Kč 2500 Kč 2750 Kč 2790 Kč 2790 Kč 2790 Kč 3000 Kč Kč 3420 Kč 3420 Kč 3420 Kč 3600 Kč 15 let přestupního tarifu / strana 8

9 Jízdenky, kupony a informační materiály do roku 1996 strana 9 / 15 let přestupního tarifu

10 15 let přestupního tarifu / strana 10

11 strana 11 / 15 let přestupního tarifu

12 Schéma integrovaného dopravního systému z roku 1994 Schéma integrovaného dopravního systému z roku let přestupního tarifu / strana 12

13 Jednotlivé jízdenky Praha strana 13 / 15 let přestupního tarifu

14 15 let přestupního tarifu / strana 14

15 strana 15 / 15 let přestupního tarifu

16 Jednotlivé jízdenky region let přestupního tarifu / strana 16

17 Předplatní kupony Praha strana 17 / 15 let přestupního tarifu

18 15 let přestupního tarifu / strana 18

19 Předplatní kupony region

20 15 let přestupního tarifu / strana 20

21 Ostatní jízdenky strana 21 / 15 let přestupního tarifu

22 Tarifní informační materiály let přestupního tarifu / strana 22

23 strana 23 / 15 let přestupního tarifu

24 15 let přestupního tarifu / strana 24

25 strana 25 / 15 let přestupního tarifu z roku 2004

26 15 let přestupního tarifu / strana 26

27 Tarifní pásma železnice - bus strana 27 / 15 let přestupního tarifu

28 15 let přestupního tarifu / strana 28

29 strana 29 / 15 let přestupního tarifu

30 Za poskytnutí archivních materiálů děkujeme RNDr. Pavlu Duškovi a panu Jaroslavu Veselému. Zpracoval ROPID v květnu 2011

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL)

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 14 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 4. 02. 2015 pod č.j.: 55 454/2015

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 5 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktŧ a obchodu dne: 07. 02. 2011 pod č.j.: 55 397/2011

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s.

Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s. Smluvní přepravní podmínky společnosti RegioJet,a.s. Schváleno dne 19.9.2014 představenstvem společnosti RegioJet, a.s. Článek I, Rozsah platnosti 1. Tyto smluvní přepravní podmínky (dále jen SPP ) byly

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. Smluvní přepravní podmínky platné pro spoje společnosti STUDENT AGENCY k.s. STUDENT AGENCY k.s., nám. Svobody 17, 602 00 Brno, IČO 25317075 vydává v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Stipendisté do našich řad

Stipendisté do našich řad T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 8 R o č n í k X I I I 1 4. č e r v e n c e 2 0 1 1 C e n a 5 K č Sledujte internetovou televizi ČD na www.cd.cz/tv. ýstava vozidel na

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XI **** VYCHÁZÍ 02. LEDNA 2014 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014:

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více