15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID"

Transkript

1 15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID Květen 2011

2 ÚVOD Významným mezníkem v historii Pražské integrované dopravy byl 1. červen Došlo totiž k zavedení přestupního tarifu, kde se cena jízdného již neodvíjela od počtu jednotlivých jízd, ale nově se cena za přepravu řídí dobou jízdy a také vzdáleností v případě cestování v regionu. Nový tarifní systém umožnil nejen postupné rozšiřování Pražské integrované dopravy dál od hlavního města, ale také dovolil nastartovat dopravní optimalizaci, aby nedocházelo k nežádoucím souběhům kolejové a nekolejové dopravy. Ušetřené finanční prostředky se díky tomu mohly přesunout tam, kde bylo potřeba dopravu posílit. V průběhu následujících let se ukázalo, že tento tarifní systém, jehož obdobu je možné najít ve většině evropských metropolí s integrací městské i příměstské dopravy, nejen přinesl více tržeb, ale hlavně umožnil stabilní růst počtu přepravených cestujících. Jak to bylo před rokem 1996 Většina z vás si jistě alespoň matně pamatuje staré úzké jízdenky, které se musely po nástupu do dopravního prostředku proděravět v mechanickém znehodnocovači. Kolik jízd, tolik bylo potřeba jízdenek, za korunu se po Praze jezdilo dlouhá léta až do roku S postupným zvyšováním cen ostatních komodit se také logicky zvyšovaly ceny jízdného. V metru se dalo na jedinou jízdenku jezdit jednu hodinu. V povrchové dopravě z konečné na konečnou. Při každém přestupu však bylo nutné použít další jízdenku. Jedna složitější cesta s několika přestupy se tak mohla pěkně prodražit. Předplatní kupony se prodávaly v podobě cenných papírových známek na pevné kalendářní období, tramvajenky neplatily ve vlacích, ani v příměstských autobusech. V případě ztráty časového kuponu bylo nutné zakoupit nový. Postupně vznikající systém Pražské integrované dopravy si čím dál víc žádal systémovou tarifní změnu, neboť nepřestupní tarif přestával pro dopravní systém přesahující hranice Prahy stačit. Pro opravdový rozmach integrace městské a příměstské dopravy bylo potřeba provést malou tarifní revoluci. Přelomový rok 1996 Dnem D se stal 1. červen 1996, kdy přestal platit letitý nepřestupní tarif a zrodil se pásmový a časový tarif Pražské integrované dopravy, který přinesl celou řadu novinek do života cestujících. V každé tramvaji či autobusu se objevil zobrazovač času a tarifního pásma, plošně začalo v povrchové dopravě fungovat akustické hlášení zastávek, staré mechanické označovače byly nahrazeny žlutými strojky, které už jízdenky neděravěly, ale tiskly na ně základní identifikační údaje. Platnost jízdenek se totiž začala řídit časem a počtem projetých tarifních pásem. Informace o jízdní době i tarifních pásmech se proto také staly nedílnou součástí jízdních řádů. Původní jízdenkové automaty Merona už nemohly nabídnout potřebný široký sortiment jízdních dokladů, a proto byly nahrazeny novými automaty řady AVJ od firmy Mikroelektronika a jejich počet se rozšířil na další zastávky povrchové dopravy i na vlaková nádraží. Vnější tarifní pásma už neměla význam jen pro železnici, ale postupně se do nich začaly rozšiřovat také autobusové linky, čtyři vnější tarifní pásma vznikla teprve počátkem roku let přestupního tarifu / strana 2

3 Vývoj Tarifu PID po roce 1996 Jak přibývalo příměstských autobusových linek PID, začalo se do nich nastupovat pouze předními dveřmi a jejich řidiči začali prodávat jízdenky pro jednotlivou jízdu. Postupně se zaváděla tzv. plná integrace železničních tratí, tedy možnost jezdit vlakem také na jízdenky pro jednotlivou jízdu. Jak šel čas, měnily se i jednotlivé druhy a ceny jízdenek, vznikaly nové druhy jízdních dokladů, přibývalo tarifních pásem, u předplatních jízdenek se začalo přecházet na elektronické jízdné. Ale to již přiblíží následující kapitola, kde se dočtete postupný vývoj systému PID z hlediska tarifu, přepravních podmínek a cen jízdného. strana 3 / 15 let přestupního tarifu

4 VÝVOJ TARIFNÍCH A PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK V LETECH Od 1. ledna 1996 byla okolo Prahy a tarifního pásma 1 vytvořena další tři tarifní pásma, označená 2 až 4. Do nich a také do dříve zřízeného tarifního pásma 1 byly zařazeny železniční stanice a zastávky a tarif umožňoval k časové jízdence pro území Prahy dokoupení časového kupónu pro určitý počet pásem. Časové jízdenky PID pro osobní a spěšné vlaky v okolí Prahy však nebylo možné zakoupit samostatně. Zároveň je zaveden nový tarif PID, kde je mj. zavedeno tzv. dojezdové 0. pásmo na území Prahy. Celkem je integrováno 181 stanic a zastávek. Od 1. června 1996 došlo k zavedení pásmového a časového tarifu v souvislosti s novým odbavovacím systémem. Jednalo se o kvalitativně vyšší stupeň přestupného tarifu. Od 1. června 1996 bylo možné v rámci pásmové a časové platnosti jízdenky cestovat libovolným směrem a třeba se i vracet zpět. Od tohoto data bylo možné využívat jízdenky pro jednotlivou jízdu také ve vlacích zařazených do PID v úseku Praha hl. n. Černošice. Od 12. prosince 1996 byla rozšířena plná integrace až do Dobřichovic Od 18. února 1997 byl na linkách, obsluhujících oblast Černošic (linky ), zaveden v celé trase usměrněný pohyb cestujících, tzn. nástup do autobusu pouze předními dveřmi a výstup výhradně ostatními dveřmi Od 1. ledna 1998 došlo k úpravě Tarifu Pražské integrované dopravy, cena dvoupásmové nepřestupní jízdenky se zvýšila na 8 korun, přestupní na 12 Kč (do 60 minut, resp. 90 minut). Od 1. dubna 1998 se přirážka za jízdu bez platné jízdenky, která nebyla uhrazena na místě nebo do 15 dnů, zvýšila z 200 korun (podle vyhlášky 462/1992 Sb.) na 400 Kč. Od 1. května 1998 byla parkoviště P+R zapojena do tarifního systému PID zavedením zvýhodněných jednodenních jízdenek nebo dvojice zvýhodněných jízdenek pro jednotlivou jízdu s platností 60, resp. 90 minut Od 31. května 1999 byla rozšířena plná integrace na úseky železničních tratí z Dobřichovic do Řevnic a z Prahy hl. n. do Senohrab. Od 1. října 1999 je povolen nástup předními dveřmi také do autobusů na městských linkách v Praze jako příprava pro chystaný doplňkový prodej jízdenek řidičem Od 1. ledna 2000 dochází k úpravě Tarifu PID. Výše jednotlivého jízdného se nemění, ke změnám dochází u časového jízdného pro území Prahy. Zvýšení postihu za jízdu bez platné jízdenky. Zavádí se bezplatná přeprava jízdních kol v metru. Od 29. února 2000 je do PID začleněna železniční zastávka Stratov v tarifním pásmu 4 (trať č. 231). Celkem integrováno 182 stanic a zastávek. Od 1. května 2000 je zaveden doplňkový prodej jízdenek řidiči městských linek v Praze plnocenná 15 Kč a zlevněná 9 Kč. Od 28. května 2000 je zřízeno tarifní pásmo 5, do kterého jsou zpočátku zařazeny pouze železniční stanice a zastávky v úseku Mokrovraty Dobříš na trati 210 a zastávky autobusové linky 349 na území Dobříše. Nově jsou do PID zařazeny tyto železniční stanice a zastávky: Tarifní pásmo 3 Lysá nad Labem-Dvorce, Otradovice, Stará Boleslav. Tarifní pásmo 4 Dřísy, Ovčáry. Tarifní pásmo 5 Dobříš, Mokrovraty, Stará Huť. Celkem integrováno 190 stanic a zastávek. 15 let přestupního tarifu / strana 4

5 2001 Od 31. ledna 2001 jsou do PID nově zařazeny tyto stanice a zastávky: tarifní pásmo 4 Hvězdonice, Chocerady, Lštění, Samechov, Stříbrná Skalice, Vlkovec, Zlenice. Tarifní pásmo 5 Plužiny, Sázava-Černé Budy, Sázava zastávka. Celkem integrováno 200 stanic a zastávek. Od 1. července 2001 je na všech příměstských autobusových linkách PID (řada ) zaveden usměrněný pohyb cestujících s nástupem předními dveřmi. Od 30. září 2001 je plně integrován úsek železniční trati 011 Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. Poříčany. Při cestách z Prahy umožněno odložení časové platnosti přestupních jízdenek pro jednotlivou jízdu při jejich kombinaci s předplatní časovou jízdenkou pro území Prahy Od 27. ledna 2002 jsou do PID nově zařazeny tyto železniční stanice a zastávky na tratích 011, 012 a 013: Tarifní pásmo 4 Tatce. Tarifní pásmo 5 Pečky, Radim, Chotutice, Chroustov, Vrbčany, Plaňany, Plaňany zastávka, Žabonosy, Zalešany, Bošice, Kouřim, Bošice zastávka, Toušice, Zásmuky, Bečváry. Celkem integrováno 217 stanic a zastávek. V srpnu 2002 v souvislosti s narušením dopravní infrastruktury povodněmi byla zavedena bezplatná přeprava na městských linkách v Praze v období od 13. do 26. srpna Od 26. srpna 2002 jsou plně integrovány úseky železničních tratí 231 (Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. Praha-Horní Počernice) a 070 (Praha hl. n. Praha-Vysočany), což znamená umožnění jízdy na jednotlivé jízdenky PID ve vlacích zařazených do PID. Od 15. prosince 2002 jsou do PID nově zařazeny tyto železniční stanice a zastávky na trati 060: Tarifní pásmo 4 Třebestovice. Tarifní pásmo 5 Sadská. Celkem integrováno 219 stanic a zastávek. Zároveň byla zavedena plná integrace žel. trati č. 231 (úsek Praha-Horní Počernice Lysá nad Labem) a žel. trati č. 232 (úsek Lysá nad Labem Milovice) Od 15. června 2003 zavedena plná integrace žel. trati č. 120 (úsek Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. Kladno) a žel. trati č. 093 (úsek Kladno Kladno-Ostrovec). Využití těchto jízdenek je možné též ve vlacích kategorie R a Sp na trati č. 122 přes Prahu-Zličín). Od 14. prosince 2003 jsou do systému PID zařazeny železniční stanice a zastávky: Tarifní pásmo 4 Zvoleněves. Tarifní pásmo 5 Podlešín. Plná integrace žel. trati č. 091 (úsek Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n. Kralupy nad Vltavou) Od 13. června 2004 plná integrace žel. trati č. 171 (úsek Řevnice Beroun). Od 1. září 2004 zaveden nový druh zlevněného žákovského jízdného, platného se žákovským průkazem v pásmech 0 až 5. Od 12. prosince 2004 zastavena osobní doprava na trati č. 121 v úseku Hostivice Podlešín. Plná integrace žel. tratě č. 011 (úsek Poříčany Pečky) a žel. tratě č. 060 (úsek Poříčany Sadská) Od 1. července 2005 dochází ke změně Tarifu PID. Místo nepřestupní dvoupásmové jednotlivé jízdenky s platností 15 minut za 8 korun je v novém tarifu jízdenka s dvacetiminutovou platností za 14 Kč. Nejlacinější plnocenná dvoupásmová jízdenka zdražila z 12 na 20 korun a její doba platnosti se prodlužuje ze 60 na 75 minut, přitom v době slabého provozu od 20 do 5 minut v pracovních dnech a celodenně o sobotách, nedělích a svátcích zůstává 90 minut. Od 1. srpna 2005 se zvyšuje přirážka za jízdu bez platné jízdenky z 800 na 950 korun, při zaplacení na místě nebo do 15 dnů ze 400 na 500 korun, zvyšuje se také postih za neuhrazení přepravného za zavazadlo nebo psa z 50 na 200 Kč, při zaplacení do 15 dnů na 100 korun. strana 5 / 15 let přestupního tarifu

6 Od 28. listopadu 2005 zavedena plná integrace železničních tratí 070 v úseku Praha-Vysočany Praha- Čakovice a 210 v úseku Praha-Vršovice Měchenice / Davle v souvislosti se současně zahájenou náhradní železniční a lodní dopravou okolo uzavřeného úseku silnice z Davle do Štěchovic. 2006, 2007 bez úprav 2008 Od 1. ledna 2008 platí nový Tarif PID, který znamená zvýšení ceny pražské dvoupásmové jízdenky s platností do 20 minut (v metru do pěti stanic a 30 minut) ze 14 na 18 korun a plně přestupní pražské jízdenky z 20 na 26 Kč, přitom se její platnost nově stanovuje na 75 minut a jízdenka platí pro čtyři tarifní pásma. Celé území Prahy je rozděleno nově na 4 tarifní pásma vzhledem k zavedení nového pásma B u jednotlivého jízdného, které je u časového jízdného součástí pásma 0 a zahrnuje příhraniční zastávky do vzdálenosti asi 3 5 km od hranice města. Postih za jízdu bez platné jízdenky, uhrazený do 15 dnů, se zvyšuje na 750 korun. Od 1. dubna 2008 je ve vybraných úsecích a směrech umožněna bezplatná přeprava jízdních kol v tramvajích za stanovených podmínek. Od 9. května 2008 je v souvislosti se změnami linkového vedení při prodloužení metra do Letňan zaveden na území Prahy nástup všemi dveřmi do spojů linky 375, jedoucích směrem do centra (na Českomoravskou). Od 1. srpna 2008 dochází ke sjednocení podmínek nově přiznávaného jízdného seniorů do 70 let pro muže a ženy. Od 30. srpna 2008 je nástup všemi dveřmi do vozidel příměstských linek jedoucích směrem do centra rozšířen na všechny linky v okolí stanice metra Letňany. Od 1. října 2008 se v Pražské integrované dopravě používá čipová karta opencard bez úprav 2010 Od 1. června 2010 je zavedena plná integrace na trati 122 v úseku Praha hl. n. Hostivice v souvislosti se současně zahájenou opravou tramvajové trati do Řep. Od 13. června 2010 dochází při úpravě Tarifu PID k možnosti nákupu časových jízdenek tarifních kategorií Dítě a Junior pro území Prahy (včetně tarifního pásma P) pouze formou nahrávání kuponu na opencard. Od 1. července 2010 rozšířena bezplatná přeprava linkami PID (mimo železnici) na území Prahy pro děti do 10 let. Dítě od 6 let dokládá nárok na bezplatnou přepravu průkazkou s fotografií, jménem, příjmením a datem narození. Zahájena bezplatná přeprava jízdních kol na lanové dráze na Petřín. Od 21. září 2010 dochází k plné integraci železniční trati 173 v úseku Praha-Smíchov Praha-Řeporyje, což znamená dokončení plné integrace na celém území Prahy. Od 1. října 2010 se rozšiřuje bezplatná přeprava dětí do 10 let na území Prahy i na vlaky PID za stejných podmínek jako na ostatních linkách Od 1. ledna 2011 je zavedena plná integrace v úsecích Praha-Řeporyje Nučice a Rudná u Prahy Hostivice na tratích 173 a 122. Dochází k úpravě cen jednotlivých i předplatních jízdenek pro vnější pásma. Od 2. dubna 2011 zavedena bezplatná přeprava jízdních kol na území Prahy ve vlacích PID, pokud cestující jede na jízdenku PID. Dne 17. května 2011 Rada hlavního města Prahy schválila nové podmínky cen a délky platnosti jízdenek PID a rozšíření bezplatné přepravy na území Prahy pro další tarifní kategorie s účinností od 1. července let přestupního tarifu / strana 6

7 VÝVOJ CEN JÍZDNÉHO PID V LETECH Druh jízdního dokladu Jízdenky pro jednotlivou jízdu pro cestování po Praze plnocenné - nepřestupní 6 Kč/15 min 8 Kč/15 min 8 Kč/15 min 14 Kč/20 min 14 Kč/20 min 18 Kč/20 min zvýhodněné - nepřestupní 3 Kč/15 min 4 Kč/15 min 4 Kč/15 min 7 Kč/20 min 7 Kč/20 min 9 Kč/20 min plnocenné - přestupní 10 Kč/ 60 min 12 Kč/ 60 min 12 Kč/ 60 min 20 Kč/ 60 min 20 Kč/ 60 min 26 Kč/ 75 min zvýhodněné - přestupní 5 Kč/ 60 min 6 Kč/ 60 min 6 Kč/ 60 min 10 Kč/ 60 min 10 Kč/ 60 min 13 Kč/ 75 min Krátkodobé (turistické) jízdenky pro cestování po Praze 24 hodin 50 Kč 70 Kč 70 Kč 80 Kč 80 Kč 100 Kč 3 dny 130 Kč 180 Kč 200 Kč 220 Kč 220 Kč 330 Kč 5 dnů 500 Kč 7 dnů 190 Kč 250 Kč 250 Kč 280 Kč 280 Kč 15 dnů 220 Kč 280 Kč 280 Kč 320 Kč 320 Kč Předplatní časové jízdenky pro cestování po Praze plnocenné - měsíční 320 Kč 380 Kč 420 Kč 460 Kč 460 Kč 550 Kč plnocenné - čtvrtletní 860 Kč Kč Kč Kč Kč Kč plnocenné - roční Kč Kč Kč Kč Kč Kč zvýhodněné - měsíční děti Kč 90 Kč 100 Kč 115 Kč 115 Kč 130 Kč zvýhodněné - čtvrtletní let 215 Kč 250 Kč 280 Kč 315 Kč 315 Kč 360 Kč zvýhodněné - měsíční žáci a 160 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč 230 Kč 260 Kč zvýhodněné - čtvrtletní studenti nad 15 let 430 Kč 500 Kč 570 Kč 630 Kč 630 Kč 720 Kč zvýhodněné - měsíční důchodci 130 Kč 150 Kč 210 Kč 230 Kč 230 Kč 250 Kč zvýhodněné - čtvrtletní / senioři let 350 Kč 400 Kč 570 Kč 630 Kč 630 Kč 660 Kč strana 7 / 15 let přestupního tarifu

8 Počet pásem Jízdenky pro jednotlivou jízdu plnocenné - vnější pásma 2 10 Kč 60/90 min 10 Kč 60/90 min 12 Kč 60/90 min 12 Kč 60/90 min 12 Kč 60/90 min 14 Kč 60 min 14 Kč 30 min 18 Kč 30 min 3 15 Kč 90 min 15 Kč 90 min 18 Kč 90 min 18 Kč 90 min 18 Kč 90 min 20 Kč 90 min 20 Kč 60 min 24 Kč 60 min 4 20 Kč 120 min 20 Kč 120 min 24 Kč 120 min 24 Kč 120 min 24 Kč 120 min 24 Kč 120 min 26 Kč 90 min 32 Kč 90 min 5 25 Kč 150 min 25 Kč 150 min 30 Kč 150 min 30 Kč 150 min 30 Kč 150 min 30 Kč 150 min 32 Kč 120 min 40 Kč 120 min 6 30 Kč 180 min 30 Kč 180 min 36 Kč 180 min 36 Kč 180 min 36 Kč 180 min 36 Kč 180 min 38 Kč 150 min 46 Kč 150 min 7 42 Kč 210 min 42 Kč 210 min 42 Kč 210 min 44 Kč 180 min 54 Kč 180 min 8 48 Kč 240 min 50 Kč 210 min 62 Kč 210 min 9 56 Kč 210 min 68 Kč 240 min Nepřestupní jízdenka plnocenná - vnější pásma 2 6 Kč 15 min 6 Kč 15 min 8 Kč 15 min 8 Kč 15 min 8 Kč 15 min 8 Kč 15 min 10 Kč 15 min 12 Kč 15 min Krátkodobé jízdenky plnocenné (turistické) všechna pásma 100 Kč 24 hod 120 Kč 24 hod 150 Kč 24 hod 150 Kč 24 hod Počet pásem Doplňkové časové předplatní jízdenky plnocenné měsíční BUS+VLAK Kč 180 Kč 200 Kč 220 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč 300 Kč Kč 270 Kč 300 Kč 330 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč 460 Kč Kč 450 Kč 500 Kč 550 Kč 590 Kč 590 Kč 590 Kč 700 Kč Kč 630 Kč 700 Kč 770 Kč 820 Kč 820 Kč 820 Kč 920 Kč Kč 810 Kč 900 Kč 990 Kč 1020 Kč 1020 Kč 1020 Kč 1130 Kč Kč 1250 Kč 1250 Kč 1250 Kč 1350 Kč Počet pásem Doplňkové časové předplatní jízdenky plnocenné čtvrtletní BUS+VLAK Kč 490 Kč 550 Kč 600 Kč 630 Kč 630 Kč 630 Kč 760 Kč Kč 730 Kč 820 Kč 900 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1200 Kč Kč 1220 Kč 1390 Kč 1530 Kč 1600 Kč 1600 Kč 1600 Kč 1800 Kč Kč 1710 Kč 1950 Kč 2140 Kč 2240 Kč 2240 Kč 2240 Kč 2400 Kč Kč 2200 Kč 2500 Kč 2750 Kč 2790 Kč 2790 Kč 2790 Kč 3000 Kč Kč 3420 Kč 3420 Kč 3420 Kč 3600 Kč 15 let přestupního tarifu / strana 8

9 Jízdenky, kupony a informační materiály do roku 1996 strana 9 / 15 let přestupního tarifu

10 15 let přestupního tarifu / strana 10

11 strana 11 / 15 let přestupního tarifu

12 Schéma integrovaného dopravního systému z roku 1994 Schéma integrovaného dopravního systému z roku let přestupního tarifu / strana 12

13 Jednotlivé jízdenky Praha strana 13 / 15 let přestupního tarifu

14 15 let přestupního tarifu / strana 14

15 strana 15 / 15 let přestupního tarifu

16 Jednotlivé jízdenky region let přestupního tarifu / strana 16

17 Předplatní kupony Praha strana 17 / 15 let přestupního tarifu

18 15 let přestupního tarifu / strana 18

19 Předplatní kupony region

20 15 let přestupního tarifu / strana 20

21 Ostatní jízdenky strana 21 / 15 let přestupního tarifu

22 Tarifní informační materiály let přestupního tarifu / strana 22

23 strana 23 / 15 let přestupního tarifu

24 15 let přestupního tarifu / strana 24

25 strana 25 / 15 let přestupního tarifu z roku 2004

26 15 let přestupního tarifu / strana 26

27 Tarifní pásma železnice - bus strana 27 / 15 let přestupního tarifu

28 15 let přestupního tarifu / strana 28

29 strana 29 / 15 let přestupního tarifu

30 Za poskytnutí archivních materiálů děkujeme RNDr. Pavlu Duškovi a panu Jaroslavu Veselému. Zpracoval ROPID v květnu 2011

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 3. 2. 2015 platný od 1. 7. 2015 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 17 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 14. 12. 2014 na základě provozních potřeb 1/5 1. V čl. II. se mění odst. 1., písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled http://www.ropid.cz/article.php?doit=print&aid=0&sid=89&lang=cs Page of Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled platí od..0 Obsah Ceny předplatních jízdenek pro cestování po Praze - nepřenosné

Více

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677 ZKOUŠKA Jméno: ID testu: PK-Tarif Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: ID otázky: 3674 pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně (tedy jako dvě pásm a

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 7. 2005 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. Jízdné v systému PID...8 IV. Cena za přepravu

Více

Informace o Pražské integrované dopravě (č Praha)

Informace o Pražské integrované dopravě (č Praha) Informace o Pražské integrované dopravě 22.1.2007 (č. 01 - Praha) Více na www.ropid.cz Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511 ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy),

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 9 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 26. 8. 2017 na základě provozních potřeb 1/5 1. V čl. III.A. se mění v odst. 4 a nově zní takto: 4. Pro kategorie

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 13. 6. 2010 platný od 1. 1. 2011 na základě provozních potřeb a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. j. 1-132010ZK ze 1.

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Tarif Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3674 a) pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku platný od 13. 6. 2010 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2010 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2010 Dodatek č. 3 platný od 1. 10. 2010 Dodatek

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu Způsob označení jízdenek PID

a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu Způsob označení jízdenek PID Příloha č. 8 a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení pro jednotlivou jízdu Stanice/zastávka Bečváry 013 5 Běleč 172 3 Beroun 170, 171, 4 173, 174 Beroun-Závodí

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 7. 2011 1/55 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID... 3 III. Jízdné v systému PID... 8 IV. Cena

Více

VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V PID

VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V PID VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V PID OBSAH Obecné informace 2 Dopravci PID 3 Údaje na jízdence z označovacích zařízení 4 Jízdenky pro jednotlivou jízdu 5 Předplatní časové jízdenky krátkodobé

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek č. 3 platný od 11. 12.

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 13. 6. 2010 1/53 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. IV. Jízdné v systému PID...8 Žákovské jízdné

Více

Šetři kačky s Lítačkou v Tismi!

Šetři kačky s Lítačkou v Tismi! Šetři kačky s Lítačkou v Tismi! Od počátku května 2017 byla na Neveklovsku, Netvořicku a Týnecku zavedena první etapa dopravní integrace Benešovska do systému Pražské integrované dopravy. Běžný cestující

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Rozšíření PID od 10.6.2012. Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 432)

Rozšíření PID od 10.6.2012. Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 432) Rozšíření PID od 10..01 Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 43) Výhody integrace možnost cestovat na jednu jízdenku s libovolným počtem přestupů (v

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 27032 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 32 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 32 02 20 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X H H H H fc fc 3 3:7 :17 : 6:17 6:21 6:3

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha

Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha Přednášející: ČD, a.s OJ KCOD Praha Ing. Tomáš Pojsl České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní informace obsluhovaného regionu Počet obyvatel (k 31. 3. 2014) Stč

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Tarifní systémy. 3. hodina Tarify, SPP Příklady tarifů Odbavovací zařízení Způsob odbavení Prezentace studenta

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Tarifní systémy. 3. hodina Tarify, SPP Příklady tarifů Odbavovací zařízení Způsob odbavení Prezentace studenta ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Tarifní systémy 3. hodina Tarify, SPP Příklady tarifů Odbavovací zařízení Způsob odbavení Prezentace studenta diskuse? Tarif a SPP Tarif vyhlašují obce, nebo dopravci za

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3. a 4. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3. a 4. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3. a 4. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek č. 3 platný od 11. 12. 2011 Dodatek č.

Více

Prodloužení metrobusu 180 do nákupní zóny Zličín

Prodloužení metrobusu 180 do nákupní zóny Zličín INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 02/2014 Vyšlo 20. 1. 2014 Obsah Prodloužení metrobusu 180 do nákupní zóny Zličín... 1 Plná integrace železničních stanic v okolí Kladna a Kralup nad Vltavou... 2 85 let autobusové

Více

Vzory jízdních dokladů a průkazů platných v PID

Vzory jízdních dokladů a průkazů platných v PID Vzory jízdních dokladů a průkazů platných v PID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy www.ropid.cz Data platná k2009. srpnu 2008 Data platná k lednu 234 704 511 OBSAH Obecné informace 02 Dopravci

Více

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření ORGANIZAČNÍ INTEGRACE 1. ČÁST - TARIFNÍ INTEGRACE ZÁKLADNÍ DRUHY TARIFŮ nepřestupní přestupní

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 8. 2008

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 8. 2008 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 8. 2008 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. Jízdné v systému PID...14 IV. Cena za přepravu

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Nový Tarif PID od 1.7.2011

Nový Tarif PID od 1.7.2011 Nový Tarif PID od 1.7.2011 Novinky v bezplatné přepravě Dítě od narození do 6 let* jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu nemusí nijak prokazovat věk * do dne předcházejícímu dni 6. narozenin Dítě od 6 do 10

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 11. 2016 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2. dubna

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

Číslo 10/2011 Vyšlo 1.6.2011

Číslo 10/2011 Vyšlo 1.6.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 10/2011 Vyšlo 1.6.2011 Obsah Tramvajová výluka na Masarykově nábřeží... 1 Tramvajová výluka v Podbabě... 1 Zastávka Třebenická také pro linky 177 a 183... 1 Trvalé změny PID

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. dodatku platný od 1. 2. 2016 Dodatek č. 1 platný od 11. 4. 2016 Dodatek č. 2 platný od 2. 7. 2016 Dodatek č. 3 platný od 31. 7. 2016

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015 Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 21. července

Více

Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014

Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014 Příloha č. 1 PTV 4/2014. Tímto se ruší platnost PTV číslo A 4/2014 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 1. Tarif Pražské integrované dopravy (dále PID) ství v systému PID způsob a postup při uplatňování cen jízdného

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X X H H H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:25 6:40 7:00 7:05 7:10 7:25 7:40 8:05 0 5:16 5:26 5:36 5:56 6:06 6:11 6:26 6:41 7:01 7:06

Více

Číslo 11/2010 Vyšlo

Číslo 11/2010 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2010 Vyšlo 26.5.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 1.6.2010... 1 Náhradní vlaková doprava během tramvajové výluky do Řep... 2 Unikátní služba pro cestující elektronické

Více

Šetři kačky s Lítačkou!

Šetři kačky s Lítačkou! Šetři kačky s Lítačkou! Od počátku května byla na Neveklovsku, Netvořicku a Týnecku zavedena první etapa dopravní integrace Benešovska do systému Pražské integrované dopravy. Běžný cestující zaznamenal

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Nařízení města Hradec Králové č. o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích Rada města Hradec Králové

Více

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2015 Vyšlo 01. 12. 2015 Obsah Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015... 1 Předvánoční posílení MHD... 2 Nová midibusová linka 159 propojí Čakovice a Kbely...

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

Jízdní řády vlaků linek S v PID

Jízdní řády vlaků linek S v PID Jízdní řády vlaků linek S v PID Platí od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017 Roudnice n. L. U4 U21 R20 Hněvice S4/U4 Bříza obec U21 U22 Vraňany Velvary U22 S44 S40 Podlešín Slaný Kladno-Ostrovec R45 S5 S45 S50

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo (TPZ) 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA červen 2012 Objednání jízdních řádů PID Na webových stránkách organizace ROPID najdete unikátní aplikaci, která umožňuje v rámci Portálu zastávkových jízdních řádů PID každému

Více

Číslo 09/2011 Vyšlo

Číslo 09/2011 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 9/211 Vyšlo 17.5.211 Obsah Tramvajová výluka na Masarykově nábřeží... 1 Tramvajová výluka v Podbabě... 1 Železniční výluka Praha-Běchovice Český Brod... 1 Posílení expresní autobusové

Více

Číslo 02/2012 Vyšlo 16.1.2012

Číslo 02/2012 Vyšlo 16.1.2012 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 02/2012 Vyšlo 16.1.2012 Obsah Děti do 10 let věku i nadále nepotřebují opencard... 1 Pražská integrovaná doprava nově na Facebooku... 2 Systém PID si připomíná 20 let od svého

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 1. 2012 na základě provozních potřeb 1/28 1. V článku II., odst. 1 se mění písm. n) a r), která nově znějí

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X (TPZ) B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 B 5:10

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Vyhláška PTV. 037 / 21 / 2014 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA změna č. 17

Vyhláška PTV. 037 / 21 / 2014 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA změna č. 17 Vyhláška PTV 037 / 21 / 2014 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA změna č. 17 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 1. Tarif Pražské integrované dopravy (dále PID) stanoví v systému PID způsob a postup při uplatňování cen

Více

Šetři kačky s Lítačkou!

Šetři kačky s Lítačkou! Šetři kačky s Lítačkou! Od počátku května byla na Neveklovsku, Netvořicku a Týnecku zavedena první etapa dopravní integrace Benešovska do systému Pražské integrované dopravy. Běžný cestující zaznamenal

Více

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost:

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost: 100 Praha,Opatov -,Todice Platnost: změna trasy / diversion Sokolovská 17/4,190 Praha 9, tel. 96 134 511 do 31.8.016 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 Tarifní X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X X H H H fa H H H H H H H

Více

Informace o tarifu a jízdném PID

Informace o tarifu a jízdném PID Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X fc :57 5:18

Více

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015 Sídliště Řepy - Spojovací Platí od.. do.. VÝLUKOVÝ Pražská integrovaná doprava Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská /, Praha, tel. ( ), www.dp-praha.cz, dispecink@dp-praha.cz

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji.

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji. Jak správně používat městskou elektronickou kartu dotykový displej pro volbu dalších možností čtecí zóna telefon: 495 533 313 www.dpmhk.cz Časová jízdenka v elektronické podobě pouze dobou platnosti, nikoli

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 257 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X H H H H H H H H H H H H 3 5:06 6:05 7:14 9:55 9:55,Rozc.0.5 3 5:09 K 7:17 K

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID)

Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID) Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID) 1. Jízdenky základní nepřestupní Jízdenky základní nepřestupní doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena 20 minut pro jednu jízdu 9,- Kč 20 minut pro dvě jízdy

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 7 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 9. 12. 2012 na základě provozních potřeb 1/7 1. V článku II., odst. 1. se mění písm. f), které nově zní takto:

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x Kralupy n.vlt.,třebízského-věžáky Kralupy n.vlt.,třebízského-škola pásmo (TPZ) příj. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 14. 6. 2015. Tramvajová výluka na Evropské ulici. Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 14. 6. 2015. Tramvajová výluka na Evropské ulici. Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015. Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2015 Vyšlo 15. 06. 2015 Trvalé změny PID od 14. 6. 2015... 1 Tramvajová výluka na Evropské ulici... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 2 Prázdninový

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí Jakub Kutílek krutas57 @ gmail.com youtube.com/krutas57 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Proč zrovna vlak? v Praze je přes 100 km tratí

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 08/2014 Vyšlo 14. 4. 2014 Obsah Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013... 1 Velikonoční výluka metra A... 1 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 50

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 1. 2008

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 1. 2008 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 1. 2008 I... Úvodní ustanovení...3 II... Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III....Jízdné v systému PID...11 IV.... Cena za

Více

Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná

Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 21/2013 Vyšlo 15. 11. 2013 Obsah Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná... 1 Praha a Středočeský kraj: na cestě ke sloučení obou dopravních systémů... 1 ROPID oslaví 20

Více

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid. www.ropid

Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid. www.ropid Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid ropid.mepnet.cz www.ropid ropid.cz 10.3.2008 www.ropid ropid.cz www.caovd caovd.czcz www.emta emta.com www.ids ids.zastavka.net Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 23. 11. 2016 PRO LINKY DO 100 KM Údaje v Kč Zlevněné jízdné obyčejné jízdné poloviční jízdné ZTP žákovské studentské Zavazadla nad

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X+ 6 X X 6 X 6 6 X X X Heh eg eg ea eg 0 6:20 7:00 7:20 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 0 6:22 7:02 7:22 8:17 8:47 9:32 10:32 11:32 12:32 13:52 14:22

Více

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 100 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00

Více

Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011

Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011 Obsah Trvalé změny PID od 1.10.2011... 1 Vlaková výluka na linkách S8 a S80... 1 Slevy na jízdném v Praze pro jednotlivé věkové kategorie... 2 Jízdenky

Více

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ ČESKOMORAVSKÁ 0 5:37 5:52 6:07 6:13 6:35 6:50 7:27 7:40 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:32 12:45 13:10 Vysočanská 0 5:39 5:54 6:09

Více

Číslo 23 / 2015 Vyšlo 15. 12. 2015

Číslo 23 / 2015 Vyšlo 15. 12. 2015 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 23 / 2015 Vyšlo 15. 12. 2015 Vánoční provoz PID (23. 12. 2015 3. 1. 2016)... 1 Novinky v dopravě na Ondřejovsku... 4 Změna dopravců PID od 1. 1. 2016... 4 Trvalé změny

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T789 6+ X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X X 6+ B 5:40 5:45 6:15 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30 11:10 12:00 12:10 13:10 13:30

Více

Článek Veškeré níže uvedené ceny jsou stanoveny včetně aktuální platné sazby DPH.

Článek Veškeré níže uvedené ceny jsou stanoveny včetně aktuální platné sazby DPH. Nařízení statutárního města Plzně č. 9/2011 Rada města Plzně svým usnesením č. 1062 ze dne 18. srpna 2011 schválila podle 4a odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více