Informační příloha MO ČR a AČR. Noble Jump Připraveno redakcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 2015 Informační příloha MO ČR a AČR. Noble Jump 2015. Připraveno redakcí"

Transkript

1 Informační příloha MO ČR a AČR Noble Jump 2015 Připraveno redakcí

2 78 Cvičení sil velmi rychlé reakce v Polsku ukázalo připravenost a profesionalitu Noble Jump 2015 Sto padesát vojáků ze 43. výsadkového praporu s 50 kusy techniky bylo nedílnou součástí cvičení ve výcvikovém prostoru Žagań. Náročný terén, písek a prach prověřily schopnosti všech přítomných nejen v bojových ukázkách, ale i při náročných logistických úkolech. Na vytvoření sil velmi rychlé reakce se členové Aliance dohodli loni v září s ohledem na nové bezpečnostní prostředí, které vzniklo v Evropě zejména kvůli konfliktu na Ukrajině. Česká armáda pro tyto potřeby vyčlenila výsadkáře ze 43. výsadkového praporu. Mnohonárodnostní jednotky je třeba bezchybně zkoordinovat, v případě inicializace sil musí být do čtyřiceti osmi hodin na místě určení. Na chyby a zpoždění není prostor. Cvičení tak bylo nejen o bojových ukázkách, ale především o náročném transportu, který se v našem případě odehrál jak za pomocí vlaků, tak i letecky. Přesun vojáků a techniky Velení NATO zajistilo alianční transportní letouny C-17 Globemaster. Díky nim byla přepravena na místo určení část techniky i vojáků. Další část vyjela s předstihem z Pardubic vlaky, na které bylo třeba naložit 40 kusů techniky a 89 osob. Přesun na 380 kilometrů vzdálené nádraží trval osmnáct hodin. Pomyslně tím bylo zahájeno cvičení. Čas běžel neúprosně, ale vše se podařilo dle plánu, technika transporty přečkala bez sebemenší úhony, vojáci též. V případě ostrého nasazení by záleželo na konkrétní situaci, respektive na místě, kde by bylo sil třeba. Možná je jak železniční doprava, pravděpodobněji letecká, ale i po vlastní ose. Hlavní je spolupráce Cíl cvičení nebyl v tomto případě prvotně boj, zvládnutí bojových situací, ochrana perimetru či transport raněných a zajetí nebo eliminace nepřítele, ale především prohlubování spolupráce. V našem případě zejména s vojáky z Nizozemska, s nimiž již naši vojáci absolvovali přípravu v dubnu tohoto roku u nás a v Eindhovenu. Bylo tak možné se poučit z případných chyb a nedostatků a vzít si ponaučení pro toto cvičení. Takzvané hrotové uskupení bude i nadále rozvíjeno a zdokonalováno, jelikož aktuální hrozby a bezpečnostní situace je třeba řešit a být na ně připraven. Díky tomu všemu byl důležitý i nácvik s alianční technikou partnerů. Výměna minometů Vidět nizozemské výsadkáře střílet z českých minometů vz. 52 a Antos-LR a naše výsadkáře naopak z minometů L16A1 není zrovna obvyklé. Bylo proto nezbytné, aby se vojáci vzájemně co nejlépe poznali a seznámili se i prakticky s municí a zbraněmi svých kolegů. Právě k tomu skvěle posloužily předem naplánované společné střelby, jejichž tématem byl nácvik plnění individuálního palebného úkolu s polopřímým zamířením. Zjednodušeně řečeno, obsluhy minometů na pokyn velitele zaměřovaly určené cíle v ploše a ničily je palbou. Jako první najeli na palebnou čáru nizozemští minometčíci s minomety L16A1 ráže 81 mm, aby předvedli svým českým kolegům jejich obsluhu. Pak u jejich zbraní zaujali místo Češi a pod dohledem nizozemských instruktorů si z nich v praxi vyzkoušeli zamíření i následnou palbu. Poté se role obrátily a po krátkém seznámení naopak nizozemští vojáci zaklekli k českým minometům vz. 52 ráže 82 mm a Antos-LR ráže 60 mm. V poslední fázi výcviku pak palbu na určený cíl vedla celá smíšená jednotka zároveň. V tu chvíli se u minometů objevil i generálporučík Volker Halbauer, velitel 1. německo-nizozemského sboru, který řídil v Polsku celé cvičení Noble Jump: To, co zde vidím, je absolutně skvělou ukázkou spolupráce mezi českými a nizozemskými vojáky, vyslovil uznale. U minometčíků se ovšem generál Halbauer zdržel déle a nejen, že jejich výkony se zájem sledoval, ale příležitosti využil i k neformálnímu rozhovoru s vojáky. Podpora jednotek Každý má svoji úlohu. Polští partneři a my díky rychlým terénním speciálům a čtyřkolkám můžeme zaujmout palebné postavení bez zbytečných odkladů. Kajman se brodil náročným písečným terénem s posádkou a s podporou čtyřkolek a terénních motocyklů speciálních sil z Polska. Bylo třeba zaujmout postavení, vyčistit prostor a hlavně bránit přistávající vrtulníky. Jejich úkol byl naložit zajaté nepřátele za neustálého

3 hlídkování bitevních vrtulníků typu Mi. Vzdušná podpora je při operacích nezbytná, proto kromě vrtulníků byla přítomna i dvojice stíhaček F-16 Falcon, jejichž nízký průlet sám o sobě vzbuzuje obavy a respekt. Ukázkový den, kterého se zúčastnila většina současných špiček velení NATO, včetně generálního tajemníka Jense Stoltenberga, vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě Philipa Breedlova či velitele Spojeneckého velitelství pro transformaci Jeana-Paula Palamérose, bylo nacvičeno do posledního detailu. Po předchozích dnech tak již každý věděl, co se očekává a jaké chyby je třeba odstranit. Předvedení schopností Minometná palba, hřmění motorů, střelba. Tak vypadalo zahájení finálního, ukázkového dne. Významní hosté mohli z tribuny sledovat příjezd našich kajmanů, jejichž mohutná střelba z kulometů podpořila spojenecký útok na budovu, ve které byl eliminován nepřítel, zatímco další byl v budově zajat. Rozmístění našich bylo takové, aby byl pokryt celý prostor, ve kterém se operovalo. Zároveň bylo třeba nepřetržitou, mohutnou palbou zlikvidovat odpor a umožnit tak přistání vrtulníků. V tomto případě šlo o stroje typu Mi a známé blackhawky. Po zvládnutí úkolu vojáci bedlivě sledují prostor. Všichni v palebné pohotovosti. Je třeba území nejen dobít, ale i kontrolovat, jelikož na bojišti může dojít k obratu z minuty na minutu. Poslední náklad do vrtulníků, odlet a postupné stahování rychlých jednotek dává tušit, že se blíží těžká obrněná technika. Ta s sebou veze i mobilní nouzové přemostění, jelikož při reálném střetu se dá očekávat odříznutí a likvidace cest. Střelba z tanků a obrněných transportérů v jedné rovině si nalézá přesně svůj cíl. Nepřátelská technika (klamné umělé cíle v tomto případě) exploduje, nepřítel je odsunut a jeho odpor je tvrdě, nekompromisně eliminován. Za potlesku všech přítomných končí oficiální část ukázky závěrečného dne před postupným stahováním techniky do domovských zemí. Připraveni, jako by znělo z úst přihlížejících ministrů a generálů. Prvního velkého cvičení VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) se zúčastnilo vojáků z Česka, Belgie, Litvy, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska a USA. O vytvoření těchto sil se rozhodlo na summitu NATO v dubnu loňského roku. V případě ohrožení některé členské země by první části VJTF měly dokázat na jejím území zasáhnout během několika dní. Statické ukázky Nedílnou součástí cvičení je samozřejmě i ukázka techniky. Bylo tak možné si prohlédnout naše, ale i spojenecké zbraně. Vše s výkladem vojáků, pro které je užití těchto prostředků každodenním chlebem. Český Bren se v konkurenci ostatních útočných pušek rozhodně neztratil. Jeho vylepšená verze odstranila nedostatky verze první. Většina speciálních sil používá shodně pistole Glock, takže pro přítomné nebyla ukázka až tak něčím překvapujícím. Nejdůležitějším faktorem statických ukázek ovšem nebyla technika, ale vojáci. To, že bylo možné podebatovat s řadou alian čních partnerů, ještě více prohlubuje spolupráci, navíc díky velice dobrým jazykovým znalostem naši výsadkáři mohli zodpovědět řadu otázek o svém výcviku, ale i probrat kulturní odlišnosti a zvyky. Domácí podpora je základ Generálmajor Jiří Baloun, první zástupce náčelníka Generálního štábu, který byl přítomen na závěrečném VIP dni a navštívil vojáky i u ukázek, podotkl, že vše je výsledkem dlouhodobého úsilí, drilu a odhodlání. Jak v přípravné, tak v prováděcí části plní naši vojáci svěřené úkoly velice dobře. Celé kouzlo připravenosti začíná doma. Začíná podporou politiků, velení armády, jejich zabezpečením a samozřejmě i plány, které jsou a budou stabilní a dovolí rozvoj schopností dle potřeby tak, aby bylo možné s požadovanou přesností, rychlostí a v požadovaném času zasahovat kdekoliv tak, jak bude potřeba. foto: autor a Jan Kouba Michal VOSKA

4 80 Čeští vojenští chemici spolupracují s Američany, usilují o získání forenzních schopností Liberečáci v Nebrasce Příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany začali minulý rok spolupracovat v oblasti odběru vzorků s experty CST (Civil Support Team) nebraské a texaské národní gardy. Letos v navázané spolupráci úspěšně pokračují. Vzorky odebrané CST specialisty z místa zásahu jsou využívány jako důkazní materiál a slouží vyšetřovatelům k usvědčení pachatele. Stejné schopnosti by chtěli mít i vojenští chemici. Zatímco naši chemici působí ve prospěch armády a získávají zkušenosti v této oblasti hlavně díky zahraničním operacím, američtí odborníci plní úkoly ve prospěch civilních složek. Při nasazení v Afghánistánu jsme prováděli odběry vzorků drog a výbušnin, byli jsme vysíláni k nelegálním laboratořím nebo k opuštěným průmyslovým továrnám, přiblížil práci našich specialistů v zahraničí zástupce velitele 311. praporu radiač ní, chemické a biologické ochrany major Petr Breda. Výcvik ve smíšených týmech Češi navštívili svoje kolegy z CST týmu nebraské národní gardy v americkém Lincolnu, aby se seznámili s jejich možnostmi a vybavením. Společně se také zapojili do výcviku, jehož náplní byly incidenty přibližující se reálné situaci. Soustředili se na postupy a metodiky činnosti odběrových týmů na místě zásahu. Jednotlivé úkoly plnili cvičící ve smíšených týmech. Zasahovali například v budově, kde byly skladovány nebezpečné látky, nebo objevili nelegální laboratoř. Cvičili jsme v ochranných maskách a protichemických oděvech amerických kolegů, využívali jsme jejich přístroje k okamžité detekci neznámých chemických látek a další vybavení, popsal práci v týmu rotmistr Ondřej Pojsl, který pracuje ve skupině odběru vzorků SIBCRA (Sampling and Identification of Biological Chemical and Radiological Agents) 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany. Při společné práci nás američtí kolegové přijali jako svoje organické členy. Tak nejlépe jsme se mohli seznámit s jejich postupy, které jsou těm našim velmi podobné. Neocenitelnou zkušeností byla určitě komunikace v anglickém jazyce během společného výcviku, pochvaloval si Pojsl. Metodiky jsou podobné Do místa incidentu je nejdříve vyslán tzv. Entry Team, jehož úkolem je zjistit, co se skutečně stalo. Pomocí přístrojů pro rychlou detekci potvrdí přítomnost nebezpečných látek, provede popis místa, zhotoví fotografie, dále videozáznam a navrhne, jaké vzorky se budou odebírat. Jeho příslušníci jsou neustále v radiovém i on-line spojení s tzv. Command Centre, v jehož sestavě je kromě velitele také velitel odběrového týmu, popřípadě náčelník laboratoře. Následuje Sampling Team, který provede odběr vzorků tak, aby byly přijaty laboratoří (vzorky musí být odebrané správně, ve správném množství a nesmí být znehodnocené), zajistí fotodokumentaci a vyplní průvodní dokumentaci ke každému odebranému vzorku. Ty pak putují do laboratoře k podrobné analýze. V případě přítomnosti zasažených osob na místě incidentu provede odběrový tým ještě extrakci těchto osob, jejich dekontaminaci a předání do zdravotnické péče. Po opuštění místa zásahu dekontaminuje každý tým prostředky ochrany, přístrojové vybavení a další používaný materiál. Přitom je materiál rozdělen na ten, který je určen k likvidaci, a ten, který je ještě možné dekontaminovat. Odběrové týmy chemického vojska postupují na místě zásahu obdobně. Na území Spojených států amerických je v současné době dislokováno 57 expertních CST (Civil Support Team) týmů s vysokou dobou pohotovosti, které vznikly jako reakce na vzrůstající hrozby v oblasti CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives). Úkolem CST týmů je zjišťovat přítomnost chemických, biologických, radioaktivních a výbušných látek, vyhodnocovat následky použití těchto látek a doporučovat opatření k ochraně obyvatel. Jsou vysílány nejen k zabezpečení významných sportovních a společenských akcí, ale také v případě mimořádných událostí a přírodních katastrof. Byly například nasazeny, když zemi zachvátil ničivý hurikán Katrina v roce 2005 a hurikán Ike v roce Cvičení prověřilo schopnosti Výcvik vyvrcholil v prostoru výcvikového polygonu CST v Norfolku, kam se všichni cvičící přesunuli vrtulníkem. Toto centrum využívají CST týmy k procvičování nejrůznějších scénářů zaměřených na únik či zneužití radioaktivních, chemických a biologických látek, dále průmyslových škodlivin i výbušnin. Vojáci zde také zvyšují svoji kondici při dlouhodobém používání ochranných pomůcek. Námětem cvičení bylo podezření na biologickou kontaminaci. Na společném zásahu se podíleli příslušníci CST týmu, hasičského záchranného sboru, policie, zdravotnické služby, FBI a vojenští chemici. Celou akci řídil příslušník norfolkského hasičského záchranného sboru a velitel zásahu Tim Wragge: Námětem cvičení, na kterém jsme pracovali čtyři měsíce, byl možný výskyt infekčního onemocnění nebo přítomnost takové neznámé látky, která může způsobit rozsáhlou kontaminaci a infekci v populaci. Do plánu přípravy a provedení cvičení se zapojil i zdravotnický personál nemocnic a pohotovost. Činnost příslušníků CST týmu, do kterého byli začleněni chemici, měla na starosti velitelka týmu kapitánka Jocelyn Kuta: Schopnost spolupráce a komunikace se všemi zasahujícími složkami na místě incidentu přispívá k hladkému průběhu při řešení mimořádné události, a tím k rychlému obnovení normálního stavu a návratu k běžnému životu. Příslušníci libereckého pluku působili během zásahu jako platní

5 Forenzní vzorek je takový, který je přijatý forenzní laboratoří a uznaný soudem jako důkaz. Vzorek musí být odebraný tak, aby se dalo jednoznačně zjistit, samozřejmě ve spolupráci s vyšetřovateli, kdo je pachatel, vysvětlil náčelník oddělení bojové přípravy libereckého pluku major Radek Malina a dodal: Při odběru vzorku se musí dodržet právní administrativa evidence vzorku a vypracovat protokol o vlastnictví vzorku, takzvaný Chain of Custody. Vzorek musí být odebraný správně, ve správném množství, a nesmí být při odebírání znehodnocen. Forenzní týmy dbají na to, aby se nezničily stopy, které vedou k pachateli trestného činu. Snímají otisky prstů, pořizují fotografie z místa odběru a nákres z místa činu. Dále dodržují opatření spojená s toxicitou prostředí a používají vhodné ochranné oděvy. To klade velké nároky na jejich přípravu a vycvičenost v tak ztížených podmínkách. členové odběrového týmu, týmu dekontaminace a skupiny řízení. Česká republika si školí svoje forenzní týmy. Pracovištěm, které se zabývá přípravou a školením certifikovaných odběrových týmů, je Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Jedinými zařízeními v České republice, která provádí forenzní analýzy toxických nebo radioaktivních látek a jejichž vzorky uznává soud jako důkazový materiál při vyšetřování kriminálních činů, jsou laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami. Spolupráce je přínosem Týmy odběru vzorků chemického vojska působí ve prospěch armády a integrovaného záchranného systému, týmy CST ve prospěch civilních obyvatel v daném státu. I přesto zhodnotila velitelka CST týmu kapitánka Jocelyn Kuta výcvik obou partnerských zemí jako velmi přínosný: Jsme rádi, že jsme navázali spolupráci s českými kolegy, a rádi bychom v jejím rozvíjení pokračovali a předávali si zkušenosti, a to při společných cvičeních nejen v České republice, jak tomu bylo minulý rok, ale i v našem výcvikovém zařízení. foto: archiv jednotky Kpt. Vlastimila CYPRISOVÁ

6 82 Čeští vojáci se v maďarském výcvikovém prostoru Bakony účastnili mezinárodního cvičení Capable Logistician 2015 Úspěch závisí i na logistice Kolona tahačů a multiliftů doprovázená obrněnými transportéry tak trochu připomíná dlouhého hada proplétajícího se zatáčkami. Doslova rozžhavené slunce na obloze dává řidičům v kabinách pořádně zabrat. Jinak je ale všude naprostý klid. Tedy až do okamžiku, než na silnici exploduje improvizovaný výbušný systém, na který bezprostředně navazuje prudký útok skrytého protivníka. Vojáci reagují přesně podle snad tisíckrát opakovaných drilů. Obrněné transportéry ochrany se rozjíždějí do stran a snaží se upoutat protivníkovu pozornost na sebe. Kolona co nejrychleji pokračuje dál v cestě a mizí z oblasti prudkého boje. Až na dvě vozidla, která výbuch vyřadil z provozu. Ze všeho nejdříve je potřeba postarat se o zraněné a přivolat MEDEVAC. V okamžiku, kdy je protivník zatlačen do patřičné vzdálenosti, přijíždějí tahač, jeřáby a vyprošťovací prostředky. Jejich úkolem je dostat poškozenou techniku a náklad z místa útoku. Jedno z poškozených vozidel táhne za sebou pásové vyprošťovací zařízení, umístěné na podvozku bojového vozidla pěchoty 142. praporu oprav z Klatov. Pod taktovkou centra MLCC I tato jednotka totiž sehrála významnou roli během cvičení Capable Logistician 2015, které se v červnu uskutečnilo v maďarském vojenském výcvikovém prostoru Bakony. Jeho hlavním organizátorem bylo Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) se sídlem v Praze. To by se ale samozřejmě neobešlo bez výrazné podpory hostitelské země, Maďarska, a jeho ozbrojených sil. Dále se do cvičení zapojila řada logistických složek nejen z naší armády, ale i ze zahraničí a mnohonárodní prapor vojenské policie. Všechno odstartovalo úspěšné cvičení Capable Logistician 2013, kterého se v roce 2013 na Slovensku účastnily přes dva tisíce osob a devět set kusů techniky. Tentokrát bylo cvičení postavené na scénáři rozepře mezi dvěma sousedícími zeměmi, kde je současně poskytována i humanitární pomoc. Do jednotlivých epizod se zapojilo přes sedmnáct set účastníků z 26 států a 11 mezinárodních organizací a agentur. Vojáci měli k dispozici zhruba šest set kusů techniky. Původně jsme nepočítali s tak velkým rozsahem. Uvažovali jsme o zhruba tisícovce osob a třech stech kusů techniky. Velká pozornost nejen členských zemí NATO nás dost překvapila: jsme rádi, že o naše cvičení je tak velký zájem, vysvětluje ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky a zároveň ředitel cvičení plukovník Jan Husák. Zefektivnění logistiky Cílem cvičení bylo připravit velitelství společné skupiny logistické podpory JLSG a vybrané logistické jednotky pro Battle Group zemí V4 v příštím roce a procvičit mnohonárodní logistické aspekty pro letošní největší alianční cvičení, Trident Juncture Dále zhodnotit interoperabilitu logistické techniky, služeb, systémů a standardizaci procedur a navrhnout jejich zlepšení. Výsledkem by mělo být zefektivnění logistické podpory v současných a budoucích koaličních operacích. Praktická činnost byla zaměřena na třináct funkčních oblastí, které představují reálné logistické činnosti vykonávané v koaličních operacích, jako je Afghánistán nebo Kosovo. Mezi nejobsazenější oblasti patřilo středisko pro příjem a integraci vojsk (RSOM), jednotka zabezpečující úpravu a distribuci vody, skladování a výdej pohonných hmot. Novou procvičovanou oblastí byl shoz materiálu z leteckých prostředků, který koordinovalo americké letectvo ve spolupráci s maďarskými a polskými vojáky.

7 Společná skupina podpory V zhruba třicet kilometrů vzdáleném Székesvehérváru sídlí nejen řídící složky cvičení, ale i společná skupina logistické podpory JLSG (Joint Logistics Support Group). Velká hala je plná počítačů a komunikačních prostředků. Jedná se o poměrně novou strukturu, jejímž úkolem je přímo řídit podřízené jednotky v příslušných funkčních oblastech a koordinovat logistickou podporu přidruženého maďarského mechanizovaného praporu. Velitelem skupiny je český plukovník Daniel Zlatník a jeho zástupcem maďarský plukovník Lászlo Tár z MLCC. Zatím si tato složka hledá cestu, jak se v praxi implementovat do současných i budoucích koaličních operací. Za první úspěch by se dalo označit její působení v operaci KFOR v Kosovu. To ovšem stále ještě nepokrylo veškeré delegované funkce podle standardů NATO. A tak je potřeba cvičit. Naše skupina má devadesát tři lidí z dvaceti zemí. S ohledem na to, že se jedná o poměrně novou strukturu, veškeré zkušenosti, které zde získáváme, jsou velice cenné. Sdílíme je jak s jednotlivými členskými státy NATO a EU, tak i se zeměmi Partnerství pro mír, upozorňuje plukovník Zlatník. Armády členských zemí V4 jsou na tom z hlediska logistiky přibližně podobně. Trpíme problémem starších technologií a nezbytných inovací. Nejvíce v současné době v oblasti logistiky strádá ochrana posádek a obsluh před improvizovanými výbušnými systémy. Důležitá je ale i inovace v oblasti stravování a ubytování. Musíme se s tím nějak vypořádat. O něco lépe je na tom polská armáda, která v této oblasti více investovala a má větší zkušenosti s procesem zaměřeným na přijetí spojeneckých vojsk. Zajistit interoperabilitu není jednoduché ani mezi aliančními zeměmi. Postupně se ji snažíme prohlubovat. Záleží to ale samozřejmě na typech výzbroje, použitých technologiích atd. Každopádně se však její úroveň neustále zvyšuje. Jedním z cílů cvičení je prověřit ji a navrhnout případná opatření. Opravili i vraky Přímo ve výcvikovém prostoru Bakony má svou základnu mezinárodní jednotka pro opravy a vyprošťování. Velí jí slovinský major Robert Slak. Jeho zástupcem je český nadporučík z klatovského praporu Marcel Vorlík. Zajišťujeme transporty různé techniky.

8 84 Vyprošťovali jsme například zapadlý slovinský Pandur anebo převrácený Kamaz. Kromě tohoto máme na starosti servis a drobné opravy techniky, která byla do tohoto prostoru vyvezena. Každému, kdo sem přijede a potřebuje pomoci, se snažíme v rámci svých možností vyjít vstříc a opravit, co se dá, říká nadporučík Vorlík. Nezáleží příliš na tom, kdo má techniku jaké provenience. Pokud se nejedná vysloveně o ty softwarové záležitosti, tak takové ty mechanické věci si jsou velmi podobné a jsme schopni je dát dohromady. Máme tady šest starých vozidel (jsou mezi nimi například Avie, IFA či RABA), určených jako terče pro střelnice. Vyslali jsme vyprošťovací skupinu, aby je povytahovala, těžký transportér je pak přepravil sem. Vytvořili jsme mezinárodní týmy, každý dostal nějaké vozidlo, a jejich úkolem bylo ho zprovoznit. Přestože vozidla byla v hrozném stavu, tři už jezdí. Nyní děláme na obrněných transportérech BRDM. Přestože jsou hodně vyrabované, jeden motor jsme již nahodili. Klatováci dorazili do výcvikového prostoru Bakony po vlastní ose. Na přepravníku si přivezli i vyprošťovací vozidlo na podvozku BVP. Na cvičení přijela nejzkušenější posádka, takže to nebyl žádný problém. Tedy až na kolo tahače, které prasklo asi padesát Projekt Smart Energy, zaměřený na obnovitelné a ekologické zdroje energie, zastřešuje již řadu let velitelství NATO v Bruselu. Tentokrát se ale zástupci civilních firem zapojili přímo do cvičení Capable Logistician tím, že dodávali energii vyrobenou na svých zařízeních přímo cvičícím vojákům. Některé z instalovaných prototypů prošly v minulosti již bojovou zkouškou v misích, téměř výhradně se ale jedná o ověřovací prototypy. Vedle mobilních solárních panelů patří do tohoto projektu například přenosné větrné elektrárny či komplet schopný získávat vodu segregací vlhkosti ze vzduchu. Jako energetický zdroj při tom používá mobilní solární panely. Již dávno se nehovoří jen o nízkoenergetických domech, ale i o stanech. Ten, který se představil na cvičení, byl třívrstvý, prostřední vrstvu tvořila hliníková izolační fólie. Vojáci ho mohli užívat při teplotách od minus třiceti do plus třiceti stupňů. Nemusel při tom mít klimatizaci ani topné médium. Samostatnou kapitolou projektu je akumulace a přechovávání energie. Vojenské základny v misích jsou často zásobovány elektrickou energií s pomocí elektrocentrál. Existují ale časové úseky, kdy není energie plně využívána. Snaha je akumulovat ji tak, aby mohla být využita později. Řešením jsou co nejefektivnější baterie. kilometrů od Rokycan. Nasadili rezervu a doprovodná skupina se musela vrátit pro náhradní. Přespali ve Vyškově, kde také dotankovali. Druhý den dorazili do prostoru. Když srovnám naše vybavení s ostatními, jsme na tom dobře. Určitě lepe než Maďaři či Srbové. Slovinci ale mají modernější techniku. Zvládají s ní udělat během několika dalších desítek minut. Každá jednotka je osazena optickými čidly, denní televizní kamerou, nízkoúrovňovou kamerou a termokamerou. Díky tomu je možné prostor střežit prakticky nonstop bez ohledu na světelné podmínky. V závislosti na fyzikálních vlastnostech se všechny tři optické senzory vzájemně doplňují. Prvotní zjištění narušení většinou zajišťuje pozemní bojišťový přehradový radar Bligh ter 202, který má dosah čtyři kilometry. O jaký druh narušení se konkrétně jedná, to pak již rozklíčují senzorové jednotky. Ty mají v noci za ideálního stavu dosah osm set metrů, ve dne dokáží identifikovat člověka v terénu na vzdálenost patnáct set metrů. Pokus otrávit vodu relativně více věcí. Mají i šikovný transportní prostředek, vzadu je korba vybavená ramenem. V kabině je místo pro deset lidí. Jsou s ním schopni dělat lehčí vyprošťování, přepravu a některé další záležitosti, dodává nadporučík Vorlík. Systém ochrany a monitorování Přesunujeme se o několik kilometrů dál, kde naši vojenští policisté v tomto okamžiku střeží výrobu jedné z nejdůležitějších komodit, a to vody. Mnohonárodní prapor vojenské policie má již mnohaletou tradici. Kromě Čechů ho tvoří Poláci, Slováci a Chorvaté. Na Capable Logistician plní dva úkoly. Jednak má roli cvičící jednotky, musí se tedy vypořádat se zadáním vyplývajícím z připravených plánů rozehry a pokynů od nadřízeného velitelství JLSG. Kromě toho ale zajišťuje ještě reálnou policejní ochranu vojsk. Ve střežení výroben vody našim vojenským policistům pomáhá zařízení SOM 3 (systém ochrany a monitorování). Tato technika je umístěna na nákladním automobilu. Policisté jsou schopni ji provizorně rozvinout do půl hodiny. V této fázi zajišťuje ostrahu jedna z kamer. Zbývající tři senzorové jednotky jsou uvedeny do provozu Původně jsme toto zařízení využívali při ochraně základny, kde se skladuje munice. Pak jsme ale získali informaci, že je ohrožena výroba vody. Neznámý pachatel se měl pokusit přimíchat do ní otravnou látku. A tak jsme ho přesunuli sem. Většinou sice plníme fiktivní úkoly, ale někdy se stane, že nevíme, zda se jedná o realitu, anebo zda je to jen rozehra cvičení. Jako v případě, kdy jsme dostali za úkol vyšetřit havárii dvou vojenských automobilů, upozorňuje nadporučík Marek Novotný. Uprostřed střeženého prostoru se nachází menší jezero. Na jeho březích vidíme například francouzskou, americkou či slovinskou vlajku. Z jezera jednotlivé národní jednotky čerpají a upravují vodu na pitnou, kterou pak dodávají vojákům. Je zde i velice praktická balírna vody do půllitrových igelitových pytlíků. Voda je důkladně testována. Armádní odborníci garantují, že je pitná a nemůže způsobit žádná rizika. Další možností je získávání vody s pomocí vrtů. Vody se během operací spotřebuje velké množství. Přepravovat ji na větší vzdálenosti je velice náročné a poměrně drahé. O to větší význam má její výroba přímo na místě. Alianční armády se v nemalém měřítku orientují na její produkci z mořské vody. Cvičení Capable Logistician 2015 končí. Příští z této série by se mělo konat v roce 2018 v Polsku. Jako u všech mezinárodních cvičení i v tomto případě se jednalo o posilování interoperability mezi spojeneckými armádami. Charakter tohoto cvičení byl pro Alianci velice důležitý. Úspěch mnohých operací totiž závisí na tom, jak jsou logisticky podporované. Logistické skupiny bývají většinou mnohonárodní. A právě to prověřování či posuzování interoperability jednotlivých systémů je mimořádně důležité, dodal na závěr ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaromír Zůna. Vladimír MAREK foto: autor a nadpraporčice Lucie Blahovcová

9 POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE CIHELNA 2015 KRÁLÍKY SRPNA VSTUPNÉ PROGRAM PÁTEK: - SOBOTA: Připravila redakce časopisu A report měsíčníku Ministerstva obrany ČR Adresa: Rooseveltova 23, Praha 6 Kontakt: Vladimír Marek (šéfredaktor) , , Grafická úprava a zlom přílohy atm + : Andrea Bělohlávková (A report) Titulní foto: Michal Voska

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto

Více

V Brně cení zuby tři noví jaguáři 6/2015. Studenti Univerzity obrany absolvovali výcvik cizinecké legie v jihoamerické džungli.

V Brně cení zuby tři noví jaguáři 6/2015. Studenti Univerzity obrany absolvovali výcvik cizinecké legie v jihoamerické džungli. 6/2015 Státní služba finišuje 5 Přinášíme další informace týkající se zákona o státní službě Válečné právo 12 Rozhovor s prezidentem mezinárodní nevládní organizace generálem Jane Peterem Spijkem Kam na

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 1/2013 REPORT Desítka v Lógaru jde do finále ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Patnáctkrát alfa Je krátce po dvanácté hodině, když se na prahu vzletové a přistávací dráhy litevského letiště

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky NA MUŠCE Z OBSAHU Nejeden stařec sní o jaré ženě, leckterá stařenka o mladistvém muži, mnohá země o mladé armádě. Proč ne? Pokušení je tak krásná věc. Přiléhavé objasnění slova mladý(á) však nenajdete.

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 6/2013 REPORT Povodně zasáhly Česko Armáda České republiky zasahuje od prvního dne ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Armáda České republiky zasahuje od prvního dne Připravila: Jana Deckerová

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení Z OBSAHU 2 10 Prošli ohněm Na armádu je spolehnutí 2 5 5 14 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Rytíř boje a života 6 Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 Čerpají i z minulosti

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010

Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010 Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010 STATEČNÝM ŠTĚSTĚNA POMÁHÁ AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2010 Volné poukazy i pro rodiny s dětmi v rámci redistribuce TUNISKO Hotel Marhaba na období od 3. června

Více

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

12/2011. Výcvik mezi třítisícovkami. O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9.

12/2011. Výcvik mezi třítisícovkami. O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9. 12/2011 REPORT Výcvik mezi třítisícovkami O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9. Vážení kolegové, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, každý rok v resortu

Více

2/2015. Důraz na transparentnost a zjednodušení 2. Úprava hodnostní struktury 5. Nejsem zvyklý marodit 16

2/2015. Důraz na transparentnost a zjednodušení 2. Úprava hodnostní struktury 5. Nejsem zvyklý marodit 16 2/25 Důraz na transparentnost a zjednodušení 2 Úprava hodnostní struktury 5 Nejsem zvyklý marodit 6 Několik porcí extrému Univerzita obrany připravila ojedinělý závod Winter urvival 25, propojující sportovní

Více

1 2015 Informační příloha MO ČR a AČR. Nahradí ji Rozhodná podpora. Připraveno redakcí

1 2015 Informační příloha MO ČR a AČR. Nahradí ji Rozhodná podpora. Připraveno redakcí 1 2015 Informační příloha MO ČR a AČR 1 2015 Nahradí ji Rozhodná podpora Připraveno redakcí 78 Reportáž z hlídkového letu jednoho z českých pilotů letounu JAS-39 Gripen, kteří v říjnu a listopadu letošního

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Benefity zůstanou zachovány

Benefity zůstanou zachovány 8/2011 REPORT Benefity zůstanou zachovány O novele zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, si přečtete na stránkách 2 a 3 Posádku v Jincích NEZRUŠÍME Ministr obrany Alexandr Vondra navštívil ve

Více

obsah HOST LEGISLATIVA MISE TECHNIKA A VÝZBROJ BEZPEČNOST A STRATEGIE VÝCVIK BEZPEČNOST A STRATEGIE BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TĚLESNÁ PŘÍPRAVA

obsah HOST LEGISLATIVA MISE TECHNIKA A VÝZBROJ BEZPEČNOST A STRATEGIE VÝCVIK BEZPEČNOST A STRATEGIE BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TĚLESNÁ PŘÍPRAVA 11/2012 REPORT Ambice na reálných základech Nejen nutné zlo O tom, co všechno přinese připravovaná reorganizace Armády České republiky, jsme hovořili s náčelníkem Generálního štábu AČR genpor. Petrem Pavlem

Více

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA Vážené kolegyně a kolegové, vojáci, občanští zaměstnanci, Evropa by měla být chráněna před útokem balistických raket, které mohou nést jaderné, chemické či biologické zbraně. Křehkost existující Smlouvy

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září 2009. Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA

Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září 2009. Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA Vážení přátelé, v letošním roce si v odborné vojenské veřejnosti připomínáme devadesát let trvání služby, která přesahuje rámec vojenství a která je svým způsobem v armádě a společnosti jedinečnou. Jejím

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Sídlo a tradice školy Moravská Třebová je třináctitisícové město v krásném předhůří Českomoravské vrchoviny, v jednom z nejčistších regionů

Více

Studijní text. Název předmětu: Všeobecná ženijní podpora. Zpracoval: mjr. Ing. Tibor PALASIEWICZ

Studijní text. Název předmětu: Všeobecná ženijní podpora. Zpracoval: mjr. Ing. Tibor PALASIEWICZ Studijní text Název předmětu: Všeobecná ženijní podpora Zpracoval: mjr. Ing. Tibor PALASIEWICZ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

Cimitero militare Italiano

Cimitero militare Italiano 2 2014 GAMING INITIATIVE GI I 2014 Cimitero militare Italiano Svaz důstojníků a praporčíků AČR nabízí: Vojenské Investiční Medaile Na začátku července zahájil činnost projekt pod názvem Vojenské Investiční

Více

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XIII. ROČNÍK www.gaudeamus.cz BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ PAVILON BRNO 31.10. 3.11.2006 NA VELETRHU SE PREZENTUJÍ

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY

ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY ČERVENEC 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY Léta zkázy a naděje 1914 1918 Léta zkázy a naděje 1914 1918 s podtitulem Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR je název zajímavé výstavy, kterou připravilo

Více