Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno TVP I.třída Třídní vzdělávací program I. třída MŠ INDIÁNSKÝ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno TVP I.třída 2014-2015. Třídní vzdělávací program I. třída MŠ INDIÁNSKÝ ROK 2014/2015"

Transkript

1 Třídní vzdělávací program I. třída MŠ INDIÁNSKÝ ROK 2014/2015 1

2 Charakteristika třídy Složení třídy: věk 4 6 let 25 dětí 12 chlapců a 13 dívek Paní učitelky: Jitka Kmohanová (správa třídy) Kateřina Müllerová (vedoucí učitelka MŠ) Martina Tesařová Jedná se o třídu smíšenou, ve které dbáme na všestranný rozvoj dětí. Klademe důraz na práci s a na jejich individuální rozvoj. Prostor pro práci s je vyhrazen po odpočinku. Je zajištěn pravidelný denní režim podle ŠVP, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci. Děti mají dostatek pohybu nejen v MŠ, ale i při pobytu venku. Všechny děti mají stejné postavení, jsou si rovni. Převládá pozitivní motivace a hodnocení. 2

3 Charakteristika programu Tento program je určený pro děti ve věkovém rozmezí 4 6let. Vychází z ŠVP Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Jsou v něm obsažena vybraná témata ze všech integrovaných bloků. Každých 14 dní v měsíci plní paní učitelka 2 3 témata ze ŠvP. V tomto školním roce se zaměříme na multikulturní výchovu. Z toho vyplývá, že se budeme zabývat vztahy mezi lidmi, jak spolupracovat, komunikovat, vytvářet hodnoty, které nám i společnosti přináší životní obohacení a pohodu. Budeme posilovat pro-sociální vztahy mezi dětmi v naší školce, dbát na začlenění i jiných národních kultur, aby překonaly jazykové bariéry. Povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení na společných činnostech. Podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb. Téma Indiánský rok nás přímo nabádá i k tomu, abychom se nadále zajímali o přírodu jako takovou. Chránili ji a předávali ji dál našim dětem, neboť právě ona Země a Slunce jsou dar života. Indiáni zvířatům nepřiřazovali negativní role. Každé zvíře mělo ducha, který se vyznačoval určitými vlastnostmi. Též bylinám a stromům přiřazovali moc. Jednalo se o šamanismus. Pro zajímavost si s dětmi můžeme udělat Indiánský horoskop, jaké přisuzovali lidem vlastnosti podle zvířat. Vypracovala: Kmohanová Jitka Ve Stehelčevsi dne

4 Charakteristika jednotlivých měsíců V září začíná nová etapa v životě třídy mateřské školy. Děti se znovu vrací mezi své kamarády a seznamují se s novými dětmi. Hlavním úkolem pro tento měsíc je sžití se s prostředím skupiny a navazování vzájemných vztahů. V říjnu začíná roční období podzim. Přímo se nabízí pozorování změn v přírodě. Dary podzimu - ovoce, zelenina, přírodniny, plodiny - sklízej, sbírej. Pozorujeme práci lidí i podzimní radovánky. V listopadu bývá chladné a větrné počasí, proto se zaměřujeme na zdraví a nemoc a s tím spojené správné oblékání. Stromy odkládají své pestré listí, které je pro děti velmi zajímavým materiálem pro tvoření. Prosinec je měsíc očekávání, překvapení, těšení a radostí. Vítáme Mikuláše a během adventu se společně s dětmi připravujeme na vánoční svátky. Přichází zima, na kterou se připravovala zvířátka, ale o některá se starají také lidé. Snažíme se společně rozdávat radost. V lednu prožíváme zimní radovánky. Uvědomujeme si, jak je důležité, že příroda odpočívá. Vnímáme ticho zimní přírody. I na sněhu se dá sportovat, ale také doma v teplu společně poslouchat pohádky. Únor je doba masopustního veselí a karnevalů. Vžíváme se do různých postav, prožíváme s nimi dobrodružství a zážitky. Rostliny a zvířata odpočívají. Březen je dobou probouzejícího se jara. Všechno nabírá novou sílu po zimě a celá příroda se probouzí ze spánku. Rostliny i zvířata se vrací k novému životu, který přináší radost a naději. Slunce všechno zahřívá novou silou, stromy pučí novou mízou. Budeme se zabývat různými materiály a tím, jak recyklujeme a zužitkováváme odpad. Duben je měsíc, kdy celá příroda začíná kvést a vonět. Jaro je v plném proudu. Rodí se mláďata a celá příroda ožívá. Do této atmosféry vstupuje postní doba jako příprava na Velikonoce a všude je plno barev jako má duha. O květnu se říká, že je to nejkrásnější měsíc v roce. V tomto období se každý raduje z krás přírody. Společně s dětmi prožíváme svátek matek, tvoříme pro ně dárky a učíme se říkanky a písničky. Na louce můžeme natrhat krásnou voňavou kytičku. Červen je měsíc výletů, je to ideální příležitost, jak strávit chvíle v přírodě. Seznamujeme se s vhodným chováním v přírodě. Poznáváme domácí zvířátka. Také je čas rozloučit se se svými kamarády, kteří půjdou do školy. V červenci poznáváme různá skupenství vody. 4

5 Integrované bloky a týdenní témata Měsíc Téma Integrovaný blok Září Hrajeme si s písničkou a pohádkou Místo, kde žijeme Všichni jsme kamarádi Místo, kde žijeme Říjen Zahradník Matýsek seznamuje děti Roční období - podzim s ovocem a zeleninou Příběh veverky Zrzečky Zvířata Listopad V lese Živá příroda - rostliny Skřítek Podzimníček Roční období - podzim Pečujeme o své tělo - oblékání Člověk Prosinec Čertoviny Svátky a tradice Zpívání pod jedličkou Svátky a tradice Leden Škola volá Místo, kde žijeme Sport Kultura Pečujeme o své zdraví Člověk Únor Ptáci Zvířata Masopust Svátky a tradice Březen Odpad Ekologie Kniha je naše kamarádka Kultura Jarní probuzení Roční období jaro Duben Hody, hody doprovody Svátky a tradice Nakupování Povolání Čarodějnice Svátky a tradice Květen Maminčiny dobroty Svátky a tradice Na louce Živá příroda - rostliny Červen Domácí zvířata Zvířata Loučíme se s kamarády Svátky a tradice Červenec Voda Neživá příroda 5

6 Indiánský horoskop SOKOL Tito lidé značí symbol svobody a úspěchu, mají bystrý úsudek, vyznačují se vznešeností, upřímností, ale jestliže je někdo rozzlobí, bez varování útočí BOBR Kutilové a řemeslníci, nemilují změny, mají velmi dobrou paměť. Jsou to vhodní lidé pro praktický život JELEN Čilí, velmi šikovní pozorovatelé. Při problému dokáží dobře kličkovat. Jejich síla a úspěch spočívá v kolektivu DATEL Umějí dobře naslouchat jsou to lékaři duší. Umí se vcítit do pocitů druhých. Bývají nedůvěřiví. Silná osobnost LOSOS Pro ně je důležitý pohyb a aktivita. Mají jasný cíl a touhu riskovat. Jsou velmi odvážní. Riskují i za cenu, že by mohli přijít do nebezpečí MEDVĚD Spoléhají sami na sebe. Jsou nezávislí a šikovní, rychle se učí, neopakují stejnou chybu dvakrát HAVRAN Lidé s dobrým úsudkem. Nedělí na dobro a zlo. Mají rádi skupinovou práci HAD Výborní pozorovatelé, skvělá intuice. Vědí, že nic není jen bílé nebo černé. Běda, když je zraníte SOVA Touží vědět, ale i moudrost dávat. Nebaží po moci, chtějí být prospěšní HUSA Jsou šikovní, mají skvělou intuici. Jsou cílevědomí, praktičtí, realističtí. Neukazují emoce VYDRA Umějí užívat života, do všeho vkládají lehkost a hravost. Bývají úspěšnými vynálezci. Nejsou však stálí a nesnášejí omezování VLK Plaší, ale v nitru dřímá nesmírná síla. Nejsou rádi sami. Vždy při sobě mají rádi blízkého člověka nebo ho v mysli provázejí. Vlčí lidé byli považováni za velmi vášnivé. 6

7 Roční téma: INDIÁNSKÝ ROK 2014/2015 Názvy měsíců ZÁŘÍ MĚSÍC BABÍHO LÉTA ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN MĚSÍC BAREV MĚSÍC PADAJÍCÍHO LISTÍ MĚSÍC DLOUHÝCH NOCÍ MĚSÍC STŘÍBRNÝCH VLOČEK MĚSÍC HAVRANŮ MĚSÍC SNĚŽENEK MĚSÍC DUHY MĚSÍC KVĚTIN A VČEL MĚSÍC SLUNCE 7

8 PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STEHELČEVES I. TŘÍDA U KRTEČKA 6:30-8:15 8:15-9:00 9:00-9:30 9:30-11:30 11:30-12:00 12:00 13:30 13:30 15:00 15:00-16:30 PO ranní cvičení, svačina jazyková cvičení, řeč a říkadla, logopedie rozvoj obratnosti aerobik, svačina námětové hry ÚT ranní cvičení, svačina hudební výchova, písničky a hry poznávání přírody pohybové hry, svačina hry pro rozvoj tvořivosti a vynalézavosti ST tělesná a pohybová výchova (do 8:45), svačina grafomotorická cvičení ruky i prstů, rozvoj poznání světa kolem nás sportovní hry hudebně pohybové hry, svačina stavebnice a kostky ČT ranní cvičení, svačina výtvarné, pracovní a tvořivé činnosti dopravní výchova hudebně pohybové hry, svačina sociální a dramatické hry PÁ ranní cvičení, svačina rozvoj logiky a matematiky, angličtina kolektivní hry tanečky, svačina hodnotící kruh Co se mi tento týden v MŠ dařilo 8

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název ŠVP: Rok s duhovými sk ítky Obecná charakteristika školy Mateřská škola Čertův vršek se nachází v městské části Libeň na Praze 8. Nedaleko rodinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Motýlci + Včeličky Školní rok 2013/2014 Třída: MŠ Dolní Studénky Učitelky: Vedoucí učitelka: Iva Janková Učitelka: Asistent pedagoga: Asistent pedagoga: Provozní zaměstnanci:

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Putování se sluníčkem

Putování se sluníčkem Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9. 2009 do 1.9. 2012 Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Sluníčko Putování

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

1. Identifikační údaje o mateřské škole

1. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola SLUNÍČKO Slunce, slunce, tolik je tě,že jsi na celičkém světě-sviť sluníčko, sviť! Tu se zlatých lánů chytíš, tu na naše vlásky svítíš- nezhasneš nám viď? Kde jsi ty, je krásně všude, jednou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1.

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1. MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30 motto: Snažme se být kamarádi. Třídní vzdělávací program školní rok 2012-13 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika, složení třídy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 2.1. Historie školy 4 2.2. Areál školy...4 3. Podmínky vzdělávání.6

Více

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro školní rok 2014/15 Církevní mateřské školy Pacov Zvídavá ovečka objevuje strom poznání Vypracovaly: kolektiv učitelek CMŠ Pacov TVP byl schválen na pedagogické poradě dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy)

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK motto programu: Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) Číslo jednací Hru-7/14/3 Identifikační údaje školy (str. 2) Charakteristika školy (str.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: 31. 8. 2012 Platnost

Více