Měsíčník informací ze života našeho domova. ÚNOR 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník informací ze života našeho domova. ÚNOR 2015"

Transkript

1 Měsíčník informací ze života našeho domova. ÚNOR 2015 Motto: Jakkoli nám chyby druhých lidí mohou být na obtíž, buďme k nim tolerantní. I když si to možná nechceme připustit, i my jsme omylní a nikdy nevíme, kdy budeme sami potřebovat shovívavost svého okolí.

2 OSOBNOSTI MĚSÍCE JAN WERICH nar , zem (75 let) Jan Werich patří k našim nejznámějším a nejváženějším divadelním a filmovým legendám. O to překvapivější pak může pro někoho být, že natočil vlastně jen několik filmů. Inu, doba nepřála. Do širokého kulturního povědomí se dostal spolu se svým kamarádem Jiřím Voskovcem ve druhé polovině dvacátých let, v době uměleckého kvasu a hledání nových forem. Oba vystudovali práva, ale táhlo je to k divadlu, k filmu, ke kumštu. Od roku 1927 do roku 1938 se stali hlavními postavami Osvobozeného divadla a doslova idoly tehdejší mládeže. Vedle divadla se věnovali i své velké lásce - filmu. Oba si zahráli ve čtyřech filmech PUDR A BENZIN (1931), PENÍZE NEBO ŽIVOT (1932), HEJ RUP (1934) a SVĚT PATŘÍ NÁM (1937). Zejména poslední dva, režírované Macem Fričem, patří do zlatého fondu českého filmu. Samostatně se Jan Werich objevil ještě v roli uprchlého trestance v Cikánově filmu U NÁS V KOCOURKOVĚ (1934), který mezi řadou průměrných a podprůměrných komedií své doby rovněž poněkud vyčnívá. Druhou světovou válku strávili Voskovec s Werichem v emigraci v USA a po roce 1945 se pokusili navázat tam, kde roku 1938 museli skončit. Ne zcela úspěšně. Doba byla už jiná a oba tvůrci rovněž. Navíc se rychle

3 blížila nová diktatura. Voskovec se rozhodl pro druhou emigraci, Werich zůstal doma. V nových nesvobodných poměrech se mu žilo a tvořilo těžce. Divadlu se mohl věnovat alespoň trochu podle svých představ až po několikaleté přestávce ve druhé polovině 50. let, kdy stál v čele Divadla ABC, které se snažilo navázat na odkaz Osvobozeného, třeba i tím, že obnovilo některé jeho hry, v nichž byl Werichovým partnerem Miroslav Horníček (Balada z Hadrů, Těžká Barbora). V oblasti filmu našel Werich uplatnění jen zřídka. Roku 1951 hrál hlavní dvojroli v nesmrtelné komedii CÍSAŘŮV PEKAŘ, PEKAŘŮV CÍSAŘ, roku 1955 v pohádce BYL JEDNOU JEDEN KRÁL a roku 1963 v Jasného filmu AŽ PŘIJDE KOCOUR. Vedle několika menších rolí ve filmech PÁD BERLÍNA (1949), HUDBA Z MARSU (1954) a BARON PRÁŠIL (1961) se v šedesátých letech ještě uplatnil, ovšem s velikým šarmem, v několika vesměs kratších televizních filmech. Všechny se díky němu staly legendami. Posledním hraným dílem, v němž vystupoval, byl seriál PAN TAU (1969). Jan Werich patří nesporně k největším českým hercům 20. století, jak ovšem vyplývá z jeho krátké filmografie, zároveň k těm nejvíce nevyužitým. Bohužel. A to zejména pro nás diváky.

4 Božena Němcová Česká spisovatelka ve Vídni, byla spolu s K.H.Borovským, J.K. Tylem a K.J.Erbenem v popředí české literatury ve 40. a 50. letech 19.století. Božena Němcová vl. jménem Barbora Panklová byla dcerou české služky a panského kočího, rakouského Němce. Její původ je zpochybňován, někteří tvrdí, že by mohla být nemanželskou dcerou sestry vévodkyně Zaháňské a manželé Panklovi ji adoptovali. Po jejím narození se rodina usadila v Ratibořicích u České Skalice na statcích kněžny Zaháňské. Němcová neměla žádné zvláštní vzdělání. Do školy chodila v České Skalici. V dětství na ni měla velký vliv její babička Magdalena Novotná, která byla tkadlenou. Také pobyt v německé rodině panského správce, kde poprvé přišla do styku s literaturou, měl na ni velký vliv. Jako sedmnáctiletá byla pod nátlakem své matky provdána za Josefa Němce, který byl úředníkem finanční stráže a byl dvakrát starší než Němcová. Manželé se téměř každý rok stěhovali. Během těchto přesunů se jim narodily čtyři děti. Manželství Němcové nebylo šťastné, Němec byl často unavený a nepříjemný. Když rodina konečně zakotvila v Praze, začala se Němcová scházet se všemi představiteli tehdejší české kultury. Začala psát a uveřejňovat básně v časopisech. V roce 1845 se Němcovi přestěhovali na Chodsko. Němcová se začala věnovat sběratelské činnosti a zajímala se o sociální podmínky lidu.

5 Jako jedna z prvních u nás se seznámila s učením utopického socialismu, jak ho propagoval filozof a kněz Matouš Klácel. Vlastenectví manželům Němcovým přinášelo nemalé problémy, tajná policie je stále sledovala. Za nástupu Bachova absolutismu se jejich situace ještě zhoršila, protože Němcová se nebála říkat nahlas své názory. Pochopila rozdíl mezi opravdovým vlastenectvím a opatrným vlastenectvím měšťáků. V roce 1850 byl její manžel přeložen do Uher a Němcová se vrátila do Prahy. Manžela v Uhrách navštívila asi třikrát a využila těchto návštěv ke shromažďování materiálů, ze kterých potom psala pohádky. Z malých honorářů za její literární činnost se jí i dětem žilo bídně. V roce 1861 přijela do Litomyšle redigovat své spisy. Bohužel onemocněla a svou práci nedokončila. Koncem padesátých let se Němcová rozhodla žít sama s dětmi. Manžel jí odmítl dávat peníze na chod domácnosti. Potkalo ji velké neštěstí, když jí zemřel syn Hynek. V této těžké době vznikalo její největší dílo Babička. Hlavním hrdinou v jejích dílech byl prostý venkovský lid. Božena Němcová zemřela v lednu Její pohádky a povídky zařadila veřejnost do zlatého fondu české literatury. Dílo Boženy Němcové: Národní báchorky a pověsti / / - pohádky, místní pověsti a legendy. Němcová se snažila o vlastní převyprávění lidové látky. Hlavní myšlenkou pohádek je rovnost všech lidí, vítězství mravních hodnot nad silou zla. Slovanské pohádky a pověsti / / - Němcová je napsala tak, jak je slyšela od vypravěčů.

6 Obrazy z okolí Domažlického cestopisné články, ve kterých použila poznatky z Chodska a z několikaletého pobytu na Slovensku. Babička / s podtitulem Obrazy z venkovského života 1855/ - v tomto velkolepém díle čerpala náměty ze svého dětství a vše rozšířila poznáním lidového života. Není to životopis, jsou v něm jen úryvky z autorčina života. Knihu tvoří dvě části. První obsahuje život na Starém bělidle, příjezd babičky. Představuje další osoby: mlynáře, panského strážníka Mojžíše, bábu kořenářku, bláznivou Viktorku, paní kněžnu se schovankou Hortenzií, členy Proškovy rodiny a mnoho dalších. Druhá vnitřní část popisuje přírodní dění během ročních období a život v jednotlivých fázích roku. Božena Němcová napsala Babičku v těžkém období svého života, kdy se ve vzpomínkách vracela do svého dětství. Babička měla být ideální obyvatelkou ratibořického údolí. Baruška /1853/, Divá Bára /1856, Dobrý člověk /1858, Pan učitel /1860/, Chyže pod horami povídky Boženy Němcové podobné tvorbě J.K.Tyla. Pohorská vesnice /1856/ - povídka z prostředí chodské vesnice si klade za cíl urovnat vztahy mezi šlechtou a lidem. V zámku a podzámčí / 1856/ - povídka poukazuje na kontrast mezi krutostí chudoby a marnotratností zbohatlíků. POUŽITO ze stránek Česko Slovenská filmová databáze a osobnosti.cz Zpracovala: Mazurková Olga, aktivizační pracovník

7 Pamětní medaile k 20. výročí založení města Havířova Váha: 69g, Průměr: 60mm, Kov: BR příprava stavby nákupního centra PERMON Zpracovala: Mazurková Olga, aktivizační pracovník POUŽITO ze stránek historie města Havířova

8 Byli jsme osloveni naším spolupracujícím dobrovolnickým centrem ADRA Havířov s možností zapojit se do potravinové sbírky pro ukrajinské město Mukačevo, se kterým dlouhodobě spolupracují. Dne 5. února 2015 jsem s touto možností oslovila uživatele na schůzce Výboru obyvatel. Taktéž zaměstnanci byli informováni. Touto cestou chci poděkovat těm kolegům a uživatelům za jejich vstřícnost při této humanitární pomoci, že neváhali ani chvíli a aktivně se zapojili. A že se toho sešlo hodně: mouky, cukry, oleje, rýže, těstoviny, děské krupice, paštiky, polévky, konzervy, čaje a další trvanlivé potraviny. V pátek 13. února 2015 si pro potravinovou sbírku přijely paní Holková s paní Žoričovou z ADRY, které si vše převzaly, osobně poděkovaly uživatelům v Tvořivých dílnách, a já předávám jejich velké poděkování všem ostatním, kteří se do sbírky zapojili. Velmi si toho váží. Vše se bude odvážet do ukrajinského města Mukačeva poslední týden v únoru a ihned se budou všechny tyto věci distribuovat do jednotlivých rodin.

9 Všem s velkým srdcem ještě jednou děkuji. Zpracovala: Gabriela Kunčická, vedoucí sociálního útvaru Na následující stránku jsem vložila poděkování koordinátora projektu za pomoc při humanitární potravinové sbírce.

10

11 I MY JSME ŠIKOVNÍ: DZR ZELENÉ PATRO V měsíci únoru jsou mé služby k dispozici uživatelům na zeleném patře. Po domluvě s Hankou jsme vymyslely různé aktivity a ráda bych Vám napsala, jak jsou i zde všichni šikovní. Každý přiloží ruku k dílu, někdo doslova, někdo radou, někdo milým úsměvem a jiný zazpívanou písničkou, vtipem nebo úklidem. Jelikož se těšíme na jaro, vytvořili jsme si z keramiky ovce a berana, kteří nám budou sloužit k výzdobě patra na velikonoční období. Paní Eliška Tesková, Jiřina Procházková, Marie Černošková i Čerešňová vyráběly kuličky a z nich ovečky a berana. Po vypálení je p. Elfí Vystavělová, Jiřina Procházková a p. Kamil Hrabal ovečky naglazoval. A jelikož šla uživatelům práce od ruky, tak p. Ludmila Hanzelková a Jiřina Procházková vyrobily z hlíny ještě pár slunečnic. Další tvořivé dopoledne jsme se domluvili, že uděláme zimní obraz. Paní Jiřina a Marie Čerešňová namalovaly obrázek na rám a ostatní vyráběli kuličky z krepového papíru, které jsme na obraz nalepili jako sníh. Obrázek se nám moc povedl a hned byl pověšen na zeď, aby zdobil chodbu u výtahu. Moc legrace jsme si užili i během soutěže v pečení moučníku z tvarohu. Nejen, že se zapojil i muž, p. Teska, který nám pomohl nejen mícháním, ale i svým humorem. Ale zapojili se vlastně úplně všichni, každý chvilku tahal pilku, přesněji držel vařečku, váleček,

12 těsto, plech,... A odměna byla veliká: Odpolední káva s osvěžujícím tvarožníkem s ostružinami. Vím, že tohle vše zvládnou téměř všichni uživatelé našeho domova, ale mám pocit, že zrovna o uživatelích ze zeleného patra se to moc neví. Proto jsem moc ráda, že je mohu i touto cestou pochválit. Zpracovala: Silvie Švecová, ergoterapeut

13 KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ: ŘÁD SLADKÉHO POTĚŠENÍ z TVAROHU V úterý 17. února dopoledne proběhla na našem středisku kulinářská soutěž v pečení. Zúčastnila se všechna tři patra. Každé patro si peklo po svém, ale každý moučník musel obsahovat tvaroh. Na zeleném patře se pekl moučník, který obsahoval jak tvaroh, tak domácí ostružiny. Uživatelé byli velice dobře naladění a práce jim šla od ruky, po celou dobu pečení vládla na zeleném patře velmi dobrá nálada.

14 Na modrém patře se úkolu zhostili výborně: jejich moučník obsahoval velmi líbivou ingredienci, a to maliny. Uživatelé, kteří byli přítomni u pečení, se jen olizovali. Na červeném patře se peklo o sto šest, a to hned na dvou místech: na patře, kde se šlehal krém a v hobby kuchyňce, kde se celý moučník nachystal a dokončil v troubě. Všechna patra se úkolu zhostila na jedničku a celým domovem se linula nádherná vůně. No a co by to byla za soutěž bez poroty. A tak jak bylo vše připravené, přišla na řadu porota, ve které zasedali členové ve složení: zaměstnanci prádelny, údržby, ekonomického útvaru, sociální pracovnice a v neposlední řadě sekretářka ředitele. Všem moc chutnalo a dobroty tak pečlivě porovnali a obodovali. Zpracovala: Tomšíková Petra, aktivizační pracovník

15 SRDCE NA DLANI S MIRIAM KANTORKOVOU Ve čtvrtek 19. února nás svou návštěvou poctila herecká legenda, dabérka a recitátorka s nezdolnou energií paní Miriam Kantorková. Přijela v doprovodu pana Šimona Pečenky, který její pořad provázel slovem i zpěvem. Jednalo se o zábavný pořad připravený speciálně pro uživatele domovů seniorů, během kterého vyprávěla paní Kantorková o svém působení v Divadle E. F. Buriana, Divadle D34, o natáčení s Otakarem Vávrou ve filmu Romance pro křídlovku, o natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě.

16 Její příchod do jídelny byl opravdu plný energie, elánu, vše doprovázené úsměvem na tváři. A úsměvem provázela opravdu celý svůj pořad, rozdávala jej na všechny strany. Paní Kantorkové vůbec nebylo proti mysli fotit se s námi tak, jak jsme chtěli my, pózovala jedna radost a ještě přitom žertovala! A co se týče autogramiády, bylo to totéž, podpisy rozdávala s pevnou rukou, vlídným slovem a úsměvem. Nutno dodat, že by s námi po svém vystoupení i nějakou tu hodinku navíc poseděla a prokecala, ale pan Pečenka byl neoblomný a popoháněl ji dál vstříc dalším vystoupením!!! Věřím, že ani my jsme ji zde u nás neviděli naposledy. Paní Kantorková byla natolik vstřícná, že společně s panem Pečenkou vyhlásili vítěze soutěže o Řád sladkého potěšení z tvarohu, která u nás proběhla 17. února. Vítězům zástupcům za jednotlivá patra předali ceny, zvěčnili se s nimi.

17 A jak dopadla naše kulinářská soutěž? Na prvním místě se umístilo 1. a 2. NP červené patro a druhé místo společně obsadila 3. a 4. NP. Gratulujeme!!! Výrobky byly velmi chutné a lahodily i oku!

18 Pan Piško předal Miriam Kantorkové kytici s poděkováním za všechny přítomné a s přáním pevného zdraví do dalších let. Uživatelům jsme do poslední chvíle tajili, kdože to k nám přijede. Tak jen doufám, že překvapení stálo za to a program se vám líbil. Zpracovala: Gabriela Kunčická, vedoucí sociálního útvaru

19 Dne nás navštívili zástupci společnosti Hyundai, aby seznámili všechny přítomné s výrobou automobilů v této továrně. V úvodu jsme zhlédli film, který nám celou problematiku výroby přiblížil. Následovalo zajímavé povídání o výstavbě závodu, počtu zaměstnanců, počtu vyrobených automobilů a v neposlední řadě představení všech typů automobilů zde vyráběných. Jako perlička byl uveden fakt, že zde nikdy nevyrobili automobil zelené barvy, jelikož o něj není zájem. Naši uživatelé měli na této besedě možnost vyhrát jeden ze tří modelů autíčka. Stačilo odpovědět na velmi jednoduché otázky. A kdo na toto odpolední setkání přišel hladový, s prázdným žaludkem rozhodně neodcházel. Všichni přítomní ochutnali korejské cukrovinky, které byly velmi chutné. Jednalo se o banánové křupky, různé krekry, mini bochánky plněné čokoládou a jiné. Odpoledne to bylo netradiční a velice zajímavé. Zpracovala: Chodilová Radka, aktivizační pracovník

20 Výbor obyvatel - 5. únor 2015 v jídelně od hodin Přítomni: Mgr. Kunčická, p. Chodilová, p. Švecová, p. Mazurková, sl. Tomšíková Uživatelé: Balounová Marie, Došlová Anna, Hutníková Libuše, Chovancová Božena, Krzystková Libuše, Kulová Ludmila, Lavrovičová Zuzana, Moravcová Alžběta, Otavová Ludmila, Piško Josef, Raszková Ludmila, Štefániková Marie, Vandíková Ludmila, Vondrusová Milada, Vrbová Ludmila, Všianský Jaroslav, Zajícová Helena, Čtviertka Alfred, Zvingerová Anna, Tichá Aurelie, Zajícová Helena, Vnenková Sylvie Program: Seznámení uživatelů s financováním za uplynulý rok. Navržení na pečení červeného patra v hobbykuchyňce - rozdělení do dvou skupin. Aktivizační pracovnice zjistí, kdo by měl zájem o pečení a poté se společně domluví skupiny. Probrány akce na únor. Mgr. Kunčická nás seznámila s výsledkem průzkumu zájmu o ples. Ten nebyl pozitivní. Domluvené posezení k MDŽ na 5. března před plánovanou akci Bumtarata. Mgr. Kunčická seznámila uživatele s prosbou o spolupráci při vyplnění dotazníků.

21 Mgr. Kunčická seznámila uživatele s Potravinovou sbírkou, kterou organizuje ADRA pro obyvatelé Ukrajiny. Mgr. Kunčická se dotazovala přítomných, zda ví, kdo to je klíčový pracovník, zda jsou s nimi v kontaktu, jakou mají funkci. Mgr. Kunčická oznámila uživatelům výši sponzorského daru a k čemu je možno jej využít. Požádala o návrhy na výlety. P. Chodilová připomněla možnost mít dobrovolníka z ADRY. Sl. Tomšíková se ptala na zpětnou vazbu k Taneční terapii. Pro zájem domluveno, že tato terapie bude probíhat 1x měsíčně pro DS. Zapsala: p. Švecová

22 PRO BYSTRÉ HLAVIČKY Milé bystré hlavičky, hned v úvodu prozradíme tajenku z minulého čísla. Miloš Kopecký vyřkl toto: Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom! S panem Kopeckým nelze než souhlasit, neboť dobře víme, že u nás v domově si tuto část života užíváme pěkně naplno. A tak se pusťme s vervou do další tajenky. Tentokrát jsem vybrala hezký citát o životě: Život sestává z mnoha malých mincí,????????????? (J. Anoulih) V jednosměrce jsou tentokráte uvedeny české řeky, takže si zopakujeme také zeměpisné vědomosti. Písmenka, která nejsou součástí názvů řek, prozradí zbylou tajenku. Řešení odevzdávejte do 15. dne následujícího měsíce aktivizačním pracovnicím. Každý měsíc vylosujeme jednoho šťastlivce a odměníme jej drobným dárečkem. Správné řešení hádanky naleznete vždy v následujícím čísle časopisu a současně zveřejníme úspěšné řešitele. Na závěr prozradíme výherkyni z minulé soutěže: p. Vandíková Gratulujeme! Zpracovala: Denisa Sapíková, sociální pracovník

23 JEDNOSMĚRKA V L T A V A K L A B E O H Ř E D M O R A V A O S Á Z A V A D Y J E J S V R A T K A E B E R O U N K A U O L Š E M Ú H L A V A Í C I D L I N A S D I V O K Á O R L I C E B P L O U Č N I C E Í M Ž E R O T A V A A O P A V A T Ú P A M O S T R A V I C E Á O D R A C I D L I N A B M E T U J E O M A L Š E H B L A N I C E S V I T A V A A Ú S L A V A T J E V I Š O V K A S L A B E D Y J E T B E R O U N K A V R A D B U Z A Í O R L I C E S Á Z A V A N E Ž Á R K A L U Ž N I C E O T A V A

24 Jsem česká herečka, rozená Havránková, a narodila jsem se 25. května 1949 ve Vsetíně. Zájem o divadlo ve mně probudila a soustavně prohlubovala maminka, která hrála v ochotnickém spolku. Po studiu na brněnské konzervatoři a absolvování katedry herectví a režie JAMU, jsem nastoupila roku 1971 do svého prvního angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Od roku 1977 jsem byla dvacet sezon členkou Divadla na Vinohradech. Hrála také v Národním divadle. Společně s kolegou Tomášem Töpferem jsem se podílela od poloviny 90. let na rekonstrukci a znovuotevření Divadla na Fidlovačce (ředitelka Nadace Fidlovačka). Divadlo zahájilo nový provoz 22. února 1998 nastudováním hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, kde jsem ztvárnila Němku Margaretu. Mé komické výstupy byly odměňovány salvami smíchu a potlesku. Na Fidlovačce působím dodnes. Hostuji také v divadle Viola, kde slavím úspěch ve hře irské dramatičky Geraldiny Aron MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD. První příležitost před kamerou mi ještě pod dívčím jménem nabídl režisér Karel Steklý ve svých retro filmech SVĚT OTEVŘENÝ NÁHODÁM (1971) a LUPIČ LEGENDA (1971). Největší roli, díky které jsem se zapsala do povědomí diváků, mi roku 1977 umožnila televize. Když jsem se představila jako nastupující lékařka Alžběta Čeňková v dnes již kultovním televizním seriálu NEMOCNICE NA

25 KRAJ MĚSTA, bylo mi dvacet pět let. Postava této sympatické, nadané a čestné ortopedky mi přinesla obrovskou popularitu, záhy jsem se stala žádanou herečkou. Zajímavou proměnou prochází Bety Čeňková v pokračování seriálu NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA PO DVACETI LETECH (2003) a taktéž ji čeká důležitá změna v 3. pokračování seriálu nesoucí název NOVÉ OSUDY (2008), kde nahradí místo dr. Blažeje a stane se primářkou ortopedie. Další televizní role jsem ztvárnila např. v Kachyňových ZLATÝCH ÚHOŘÍCH (1979), Kety v Dudkově seriálu BAMBINIOT (1984), Marion Feders v seriálu FABRIKA NA OFICÍRY (1989), inscenace ODMĚNA (1993) Film mi nabízel převážně vedlejší role: Věra v komedii VRCHNÍ, PRCHNI! (1980), Dáša Adámková v komedii S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT (1982), Ing. Beková v Papouškově komedii VŠICHNI MUSÍ BÝT V PYŽAMU (1984), Ema Gabrielová v boxerském dramatu PĚSTI VE TMĚ (1986) a nezvykle přísná vrchní sestra v dramatu Karla Kachyni MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ (1992). Také se věnuje dabingu. V září roku 2007 si odnesla prestižní cenu Františka Filipovského. "Na stará kolena se ze mě stala svobodná a šťastná herečka," říkám nyní o sobě s úsměvem. S manželem Janem jsem vychovala dvě děti: syna Jana a dceru Adélu, která vystudovala dějiny divadla ve Finsku. Mými oblíbenými autory jsou Karel Čapek, Bohumil Hrabal nebo G. García Márquez. Mám ráda dílo dramatika A. P. Čechova. Za nejmilejší místo považuji Všenory v údolí řeky Berounky, mou oblíbenou květinou je růže a kopretina.

26 Už víte, kdo jsem? Řešení odevzdávejte do 15. dne následujícího kalendářního měsíce aktivizačním pracovnicím. Každý měsíc vylosujeme jednoho šťastlivce a odměníme jej drobným dárečkem. Správné řešení hádanky naleznete vždy v následujícím čísle časopisu a současně zveřejníme úspěšné řešitele. A na závěr prozradíme výherkyni z minulé soutěže: p. Vandíková správná odpověď byla: NATAŠA GOLLOVÁ Zpracovala: Olga Mazurková, aktivizační pracovník střediska Helios

27

28 Žena přinese domů kocoura, muž se s ní pohádá, že to zvíře půjde z domu, že nepatří do bytu, a tak ho vezme pod podpaží, zanese o tři bloky dál a pustí ho do parku. Vrátí se domů a kocour už sedí před dveřmi. Nasraný ho naloží do auta, zaveze za město, vypustí ho v lese. Vrátí se domů a kocour už zas sedí před dveřmi. Chlap je z toho na prášky, opět jej naloží do auta, odveze nějakých třicet kiláků do druhého okresu, vypustí v nějakých bažinách. Asi za půl hodiny volá ženě: "Kocour je doma?" "Jo, před chvílí přišel". "Dej mi ho, do prčic, k telefonu, já jsem zabloudil!"

29 6. březen Pečení na akci 6. březen Bumtarata od hodin v jídelně 19. březen MISSIS SENIOR od hodin v jídelně 23. březen Vystoupení umělců Divadla Slunečnice Brno od hodin v jídelně Termín canisterapie bude upřesněn dle zdravotního stavu pejska.

30 Helena Zajícová Hilda Molendová Janka Dunajczanová Elfrída Vystavělová Albert Gwóźdź Květoslava Kollarčíková Jan Žaček Květoslava Haberlandová Na tomto čísle spolupracovaly: Olga Mazurková Radka Chodilová Silvie Švecová Petra Tomšíková Denisa Sapíková Gabriela Kunčická Editace textů: Gabriela Kunčická

Měsíčník informací ze života našeho domova. LEDEN 2015

Měsíčník informací ze života našeho domova. LEDEN 2015 Měsíčník informací ze života našeho domova. LEDEN 2015 Motto: Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. MARK TWAIN OSOBNOSTI MĚSÍCE Karel Čapek Český prozaik,

Více

BŘEZEN 2015 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

BŘEZEN 2015 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna BŘEZEN 2015 DUHA Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Obsah Valentýnský koncert... 1 Křeslo pro hosta... 2 Mladí duchem Proslav bábi, proslav dědu.... 3 III. ročník Sportovních her

Více

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX.

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX. DVOUMĚSÍČNÍK 42 číslo Slovo na úvod IX. ročník leden 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žili s námi aneb lidé na Blatensku Alžběta Barcalová Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském

Více

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Číslo 48 Den dětí v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 Naši

Více

Četba K článku Upleť čtverec z jarního čísla časopisu:

Četba K článku Upleť čtverec z jarního čísla časopisu: číslo 2/2015 Co v tomto čísle najdete Četba... 3 Šikovné ruce pomáhají sirotkům v Africe... 4 Bylinky a jejich využití... 5 Opékání buřtů... 6 Nástup jara... 6 Krása květin... 7 Vystoupení divadelního

Více

rok 2014 se pomalu chýlí ke svému konci a stojíme na prahu roku 2015.

rok 2014 se pomalu chýlí ke svému konci a stojíme na prahu roku 2015. číslo 4/2014 Co v tomto čísle najdete Novoroční přání... 3 Příspěvek do heřmanoměsteckého zpravodaje... 4 Sněhulák (Jaroslav Seifert)... 5 Adventní čas... 6 Setkání s rodinnými příslušníky... 7 Sportovní

Více

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů Proč Pročpohádky? Čtenářům České besedy dobře známá autorka zajímavých článků a též půvabných společensko-historických románů s tematikou národního probuzení v západních Čechách - Marie Korandová - opět

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Májová úvaha Jen v máji, se láska ve mně rodí. V máji, já po

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY číslo 8 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. srpna 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v 9.30

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3., říjen 2014 VŠECHNY BARVY DUHY 2014 KLOBOUK DOLŮ! Vyprodané Divadlo Antonína

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

MÍSTO PRO ROZHOVOR Rozhovor jedenáctý Se zastupitelem Ing. Jaromírem Novákem, CSc.

MÍSTO PRO ROZHOVOR Rozhovor jedenáctý Se zastupitelem Ing. Jaromírem Novákem, CSc. 1/2009 MÍSTO PRO ROZHOVOR Rozhovor jedenáctý Se zastupitelem Ing. Jaromírem Novákem, CSc. Pane zastupiteli, čtete rozhovory s vašimi kolegy uveřejňované vesměs na prvé straně našeho Zdroje? Pokud ano,

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Adamovský. listopad 20 07. Alžběta Mašijová, 4 roky, ZUŠ Adamov

Adamovský. listopad 20 07. Alžběta Mašijová, 4 roky, ZUŠ Adamov Adamovský zpravodaj listopad 20 07 Alžběta Mašijová, 4 roky, ZUŠ Adamov ZPRÁVY Z radnice RM souhlasí s udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí o 4 děti na 1 třídu v Mateřské škole na ulici Komenského

Více

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O SY 1-2012 obalka.qxd:sy obalka 2-07 ROČNÍK 11 22.2.2012 17:27 Stránka 1 ČÍSLO 1/2012 Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Měsíční zpravodaj. Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary. Sdružení pro péči o duševně nemocné

Měsíční zpravodaj. Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary. Sdružení pro péči o duševně nemocné Měsíční zpravodaj Fokus Mladá Boleslav, středisko Karlovy Vary Sdružení pro péči o duševně nemocné V roce 2014 začala zima 22. prosince v 00:03. a skončí 20. března 2015 ve 23:45 hod. Únor 2015 3 Práce

Více

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Úvodní slovo Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Milí přátelé a příznivci waldorfské pedagogiky, po pracovních prázdninách začal další školní rok. Naše

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Milan Paumer aneb Ten třetí od Mašínů má na zámku pamětní desku

Milan Paumer aneb Ten třetí od Mašínů má na zámku pamětní desku 18. října 2012 Ročník 21 Číslo 21 Cena 9 Kč Poděbrady hostily ministra Kandidát na českého prezidenta zhlédl v Divadle Na Kovárně komedii Na drátě je klokan a do rozária na zámku zasadil svou růži. 3 Zprávy

Více

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Seniorský Seniorský zpravodaj č. 30 1 zpravodaj Léto 2013 č. 30 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Vážení uživatelé, nejmilejších. přejeme krásné prožití letních dnů, plné pohody

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

+Životní jubilea. +Zlatá svatba. +Poděkováni Domovu. +Veřejné poděkování BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 MÁJ

+Životní jubilea. +Zlatá svatba. +Poděkováni Domovu. +Veřejné poděkování BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 MÁJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 Karel Hynek MÁCHA MÁJ Byl pozdní večer první máj Večerní máj byl lásky čas, Hrdliččin zval ku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj, O lásce šeptal tichý mech ilustrace

Více