Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:"

Transkript

1 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla, my všichni doma jsme. Stáj zviklaná, zchátralá, prach, písek, vetché trámy, tma, však dotud vzejde moc, jež přetrvá Řím v slávě kamenné. Lidé v svých domovech nejsou doma, jsou jak cizinci pod sluncem uléhají ve vyhnanství, když večer končí den. Na zemi máme boj, oči nám žhnou, čest, překvapení, šanci nemnohou, však domov najdem zde, pod noční oblohou, kde příběh Vánoc změnil zem. VÁNOČNÍ DŮM Hle, Dítě v chlévě odporném, kde žerou, funí zvířata. Tam, kde On domov nenašel, jsme doma ty i já. Šikovné ruce máme, hlavy učené, však srdce kdesi dávno ztracené, nikde mapa a loď už vůbec ne, jen klenba nebeská. Svět je plný divů, jak v pohádkách prazvláštní místo věcí všech, země však stačí i vzduch stačí pro úžas, boj, zatajený dech. I když náš cíl se jeví vzdálený, náš pokoj k nedosažení, hřmí pohyb křídel nad pomyšlení zázračný hvězdný koloběh. Večer v tom domě s dveřmi dokořán všechen lid najde domov, vím, to místo starší nežli Ráj, je nebetyčnější než Řím. Tam dráha hvězdy nalezla svůj cíl, děj zhola nemožný se vyplnil, tam, kde Bůh bezdomovcem byl, jsme všichni doma s Ním. přeložil Josef Hrdlička Ze sbírky Souzvuk barev Okénko prosince 2007 Matriky vypravují Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: 9.9. Eva Zdislava Staňková ze Šlapanic Tereza Procházková ze Šlapanic Jitka Buchtová z Jiříkovic Karolína Buchtová z Jiříkovic Lucie Lindušková ze Šlapanic Tomáš Hutta z Blažovic Matěj Benešovský z Ponětovic Nikola Peclová z Kobylnic Matyáš Brychta z Ponětovic Vojtěch Brychta z Ponětovic Pavel Paseka ze Šlapanic Barbora Entlerová z Prace Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: Pavel Bříza ze Šlapanic a Kateřina Bodnárová ze Šlapanic Martin Doležal z Brna a Markéta Peclová z Kobylnic Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučili: Jarmila Hemalová z Hostěnic (*1928) 8.9. Ludmila Šedá ze Šlapanic (*1923) Antonie Veselá z Velatic (*1920) Růžena Fišerová z Jiříkovic (*1922) Josef Fišer z Jiříkovic (*1919) Milada Fišerová ze Šlapanic (*1923) Emilie Matalová ze Šlapanic (*1928) Václav Hrdlička ze Šlapanic (*1928) Vojtěch Nohel z Kobylnic (*1963) Marie Zemanová z Jiříkovic (*1928) Karel Horka ze Šlapanic (*1938) Milan Kyselka z Kobylnic (*1941) Alois Matula ze Šlapanic (*1921)

2 Okénko prosince 2007 Z kalendáře Farní ples v Jiříkovicích 6.2. Popeleční středa Postní duchovní obnova P. Zdenek Wasserbauer 1.3. Adorace s obnovou manželských slibů Květná neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Okénko prosince 2007 Slovo k adventu Rozumný člověk může poznat, kam se ubírá cesta jeho života, je-li dobrá nebo špatná. Pomůckou k tomu je svědomí. Čisté a vyrovnané svědomí vede k pocitu vnitřního klidu a uspokojení. Ve své křehkosti nebo i zlobě jednáme často proti hlasu svědomí a tak se dopouštíme hříchů. Neradi mluvíme o hříchu a neradi se k němu přiznáváme. K tomu je totiž třeba pokory, vlastnosti, která v konzumní společnosti je velmi vzácná. Víme však, že i křesťan, pro kterého konečným cílem je Bůh, nedokáže důsledně žít podle svého svědomí a Božích zákonů. I sv. Pavel v listu Římanům přiznává: Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. (Ř 7,18-19). Láska Boží však všem, kteří se nedokázali ubránit hříchu, chce pomoci. Ježíš Kristus svěřuje své církvi moc odpouštět hříchy ve svátosti smíření. V adventní době je zvlášť příhodný čas k tomu, abychom této milosti využili. Vždyť chceme-li o Vánocích prožívat pravou radost z Narození Pána Ježíše, nestačí se jen hezky obléci, ale přijít na půlnoční i s čistou duší. Přání otce biskupa Vojtěcha Svět i my jsme nemocní mnoha chorobami. Betlém není jen nějaká stáj nebo chlév. Betlém je setkání s Boží láskou, která uzdravuje. Betlém je setkání s Ježíšem Kristem, kterým se Bůh dotýká osudu každého z nás, abychom se i my mohli svým životem dotýkat Boha, neboť on v nás má zalíbení. Radost z tohoto Božího daru i v příštím roce přeje Mons. Vojtěch Cikrle biskup brněnský Brno, Vánoce 2007 Toto je především výzva pro rodiče - dát příklad svým dětem. Přičemž nejde jen o zpověď, ale i o to, jak se budou chovat před a po zpovědi. Formálnost se nevyplácí. Lehce se dá poznat, zda to myslíme vážně nebo to jen hrajeme. Život sám to dosvědčuje. Nejedná se jen o rodiče, kteří mají dát dětem příklad, ale i o děti, které mají umožnit svým rodičům svátostný život v jejich nemoci a před odchodem na věčnost. Právě adventní doba je vhodná k nabídnutí svátostí našim nemocným, zvláště těm, kteří jsou nemocí upoutáni na lůžko. Kněz je povinen navštěvovat nemocné, musí jít tam, kam je volán, protože to je hlas trpícího Spasitele. Odejít z tohoto světa klidně a zaopatřen svátostmi je také milost, o kterou je třeba Pána prosit. Je pro kněze i věřící velmi bolestné stát u rakve a mluvit o naději, když dotyčný zemřel v hříchu - nezaopatřen. Jak

3 Okénko prosince 2007 často rodina zná stav nemocného a i jeho přání přijmout svátosti, ale nenašel se nikdo, kdo by zavolal kněze. Věříme-li v Boha a posmrtný život, potom bychom měli jednat a nezapomínat na naší křesťanskou povinnost. Spravedlivý a milosrdný Bože, chci vykonat dobrou zpověď. Dej mi světlo, ať jasně poznám své hříchy. Dej mi pravou úctu a bázeň před Tebou, ať jsem schopen opravdově jich litovat a mít vůli se jich zříct. Dej mi pokoru a sílu, ať se z nich dovedu upřímně a úplně vyznat knězi, který Tě zastupuje. Pane, Ty víš všechno. Důvěřuji v Tvé milosrdenství a v účinnost Tvé svátosti. Dej, ať touto zpovědí najdu duševní klid a mír, po kterém toužím. Amen. Ohlédnutí za rokem 2007 P.Pavel Kopeček Stejně jako předchozí roky ve vánočním Okénku, tak i tentokrát přijměte ohlédnutí za uplynulým rokem. Křesťan se sice nemá ohlížet Ježíš říká, že kdo položí ruku na pluh a otáčí se, není způsobilý pro Boží království; sv. Pavel zase říká Nehledím k tomu, co je za mnou, ale k tomu, co je přede mnou. Přesto existují legitimní důvody pohledu zpět, totiž uvidět to, co bylo dobré a za to poděkovat, za to nepovedené odprosit a ze všeho dobrého i špatného se poučit, abychom se zase víc přiblížili Pánu a šťastné věčnosti. Církevní rok 2007 pro nás věřící začal již tradičně žehnáním adventních věnců. Díky tomu, že 4. neděle adventní připadla na 24. prosince, jsme prožili pouze třítýdenní advent a čtvrtou svíčku na adventním věnci jsme zapálili pouze ráno na Štědrý den. Jak se v tak krátké době podařilo či nepodařilo připravit se na svátky Narození našeho Pána, si musí připomenout každý z nás. Nezávisle na tom, zda se to podařilo více či méně, tady najednou byla půlnoční mše svatá, která byla zde ve Šlapanicích poprvé přenášena televizním signálem do našich domovů. Jak tuto skutečnost zhodnotit? Na prvním místě je třeba říci, že vše se dělalo na poslední chvíli a zvládlo se to jen díky obrovskému nasazení zainteresovaných lidí, kteří na přenosu pracovali, a také díky velkému pochopení jejich rodinných příslušníků, kteří se museli po velkou část Štědrého dne smířit s tím, že jejich blízcí nejsou doma, ale připravují přenos v kostele. Dle ohlasů tyto oběti přinesly užitek nemocní farníci a ti, kteří museli z různých důvodů zůstat doma, se cítili s farností spojeni a s vděčností mluvili o tom, že třebaže fyzicky vzdáleni, vnímali, že patří k tomu společenství, které v kostele oslavovalo Narození Páně. Doufejme však, že další přímý přenos z našeho kostela už nebude tak hektický, jako ten loňský, a že to bude za cenu menších obětí, než tomu bylo loni. V době vánoční jsme prožili ještě jednu událost (kromě těch obvyklých, na které jsme si již zvykli doprovodu bohoslužeb v podání sboru a scholy, vánočního vystoupení šlapanického gymnázia na Boží narození či koledování v kostele na závěr vánoční doby, atd.), která stojí za zmínku: tentokrát do společného velkým dílem přispěla pratecká farnost svým živým betlémem, který se uskutečnil v pozdní Okénko prosince 2007 odpoledne v Praci za umělého osvětlení na schodech pod kostelem. Početní návštěvníci této víc než zdařilé připomínky událostí Narození Ježíše Krista mohli prožít v neopakovatelné atmosféře mnoho z toho, co prožívala Svatá rodina o prvních Vánocích. Po Vánocích nás v lednu v Praci čekalo žehnání nově opravených varhan. Tuto slavnost jsme prožili spolu s naším děkanem, P. Janem Nekudou z Pozořic. Byla to mimo jiné také příležitost poznat našeho děkana, kterého do té doby někteří farníci neznali. Leden již pak tradičně obohatil 3. farní ples. Kdo neváhal a přišel, nelitoval atmosféra plesu byla opět výborná a to nejen díky hudbě Radka Habáně, ale také především díky všem, kteří přišli a byli ochotni se zapojit nejen do předešlé přípravy, ale i do samotného průběhu. Po době plesání přišla doba odříkání a s ní i příprava na oslavu vzkříšení Ježíše Krista. V tomto čase postní doby jsme se vypravili u příležitosti 230. výročí založení naší diecéze na pouť do katedrály na Petrov, kde jsme se setkali s celým naším modřickým děkanstvím. Kromě duchovního programu jsme mohli využít volného vstupu do krypty katedrály, podívat se na výstavu Vita Christi, prohlédnout si z ptačí perspektivy z věží katedrály krásy Brna a vše zakončit v budově Petrov 2 posezením při cimbálu s ochutnávkou vín, kterou zajistila farnost Moutnice. Dobu pokání a smíření zpestřila nejen pouť do katedrály, ale také ji obohatil v našich farnostech P. Miloslav Kabrda. Při duchovní obnově nás vedl mimo jiné k modlitbě. Jeho památný výrok.až proklečíte 10 let, pak v modlitbě teprve postoupíte dál v nás doufám stále rezonuje a je pro nás stálou výzvou k pravidelné a vytrvalé modlitbě. Třebaže postní doba byla jednou tak dlouhá než doba adventní, přesto i ta uběhla velice rychle a my se přes slavení Velké noci a Ježíšova vzkříšení dostali až k pouti do Křtin, kterou s námi letos prožil P. Bohumil Poláček, bývalý šlapanický kaplan. V tomto období začaly také ve Šlapanicích práce na opravě schodiště u hlavního vchodu kostela, na které pak navázaly práce na opravě schodů u vchodu bočního. V Praci se pak začalo pracovat na úpravě části farní zahrady, z které by měl vyrůst farní prostor sloužící nejen jako hřiště, ale také jako místo, kterého by se dalo využívat např. pro uskutečnění farního odpoledne a podobných akcí. Zatímco ve Šlapanicích jsou schodiště kromě dodělání mobilního nájezdu pro vozíčkáře u bočního vchodu hotová, v Praci se nám práce z vícero důvodů protáhly o něco více. Přesto věřím, že se vše podaří dokončit ať už ve Šlapanicích či v Praci ke spokojenosti a ku prospěchu všech. Při našem ohlédnutí nelze opět pominout farní den ve Šlapanicích, který byl letos s pořadovým číslem tři. Stejně jako roky předchozí nám Hospodin požehnal a dopřál nám počasí bez deště, třebaže v okolí opět pršelo! A tak díky této Boží přízni jsme mohli prožít pohádkový farní den, který začal ranní mši svatou s kázáním, které bylo inspirované pohádkami, přes pohádkovou výzdobu farního dvora, která byla vytvořena z obrázků našich dětí a živých pohádkových postav farníků, přes soutěže inspirované pohádkami a pohádkový les v městském parku až k pořadu Videostop. A to vše s pohádkovým koncem vše znovu, díky Božímu požehnání a nasazení velkého množství lidí malých, mladých i těch dříve narozených, vyšlo.

4 Okénko prosince 2007 Čas farního dne vždy připomíná, že se opět blíží prázdniny, které naše děti i letos prožily mimo jiné na táborech. Letos mohly využít tábora v Náměšti, a také farního tábora v Rešicích, který se nakonec podařilo zorganizovat. S farníky, kteří zrovna nebyli na dovolené, jsme mohli v srpnu prožít opět slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá v 9 hodin byla opět v městském parku a její atmosféra byla pamětníky vnímána, jako jedna z nejlepších z těch, které v parku kdy byly. Při příležitosti Šlapanických slavností byl také prezentován nový kalendář šlapanické farnosti na příští rok. Snad tento kalendář bude dobrým průvodcem v nastávajícím roce. Přes tradiční farní události - pouť do Tuřan, Hody v Praci a pouť na Vranov, přes děkovnou pobožnost na Santonu a Dušičkovou pobožnost na hřbitovech, se pomalu dostáváme k závěru církevního roku, který nám opět přinesl skutečnosti tradiční i skutečnosti nové. Z těch druhých bych chtěl ještě na závěr zmínit radostný fakt, že po dlouhé době počet pokřtěných ve Šlapanicích (k ) je větší než počet zemřelých. Navíc díky tomu, že se Šlapanice rozrůstají, tak se v kostele objevují noví lidé a nové rodiny, což je jistě radostná skutečnost, z které se máme radovat, ale z které pro nás plyne také úkol: všimnout si jich, oslovit je, pozvat je mezi sebe. A to se nám všem, včetně mě, tak úplně nedaří. A tak to bych chtěl postavit před nás jako výzvu do dalšího období, abychom byli všímaví k nové příchozím a pomohli jim, jak se lidově říká, zapadnout do našeho společenství, aby se pro ně naše farnost stala i jejich farností a farní rodinou, ve které a pro kterou by také žili. Závěrem tedy nezbývá než opět děkovat za to, že jsme mohli v uplynulém roce znovu zakusit Boží přízeň, Boží požehnání, Boží věrnost i Boží milosrdenství vůči nám slabým lidem. A proto na závěr ať zní BOHU DÍKY. otec Miloš Okénko prosince 2007 Vánoce v zahraničí Zase se blíží konec roku a s tím přichází i oslava vánočních svátků. Většina z nás spojuje vánoce s vánočním kaprem, bramborovým salátem a dobrým cukrovím. I já jsem takto trávila vánoce více než 25 let. Až jednou přišla změna. Rozhodla jsem se opustit evropský kontinent a rozjela jsem se do kanadské metropole Toronta. Je to město s několika milióny lidí různých ras a vyznání. Město, do kterého se přistěhovali lidé ze všech pěti kontinentů a obohacující se navzájem svými zvyky. V tomto městě jsem si začala více uvědomovat rozdílné zvyky a náboženství, o kterých jsem před tím jen slyšela. Je celkem obtížné popsat oslavy Vánoc v Torontu, protože každý si je slaví podle svých tradic. Kanadské rodiny zdobí vánoční stromečky už pár týdnů před 24. prosincem. Pod něj postupně ukládají dárky, které jsou pak většinou rozbalovány 25. prosince ráno. Některé rodiny začínají oslavy už 24. prosince tím, že si každý rozbalí pouze jeden dárek. Vánoční jídelníček je take rozdílný podle národnosti. Italové podávají své oblíbené těstoviny. Kanaďané pečou krocany a lidé z české komunity se radí, kde je možné koupit kapra. Ryba, kterou zná každý Čech, se stává skoro nedostatkovým zbožím na kontinentu obklopeným mořskou vodou. 26. prosinec je tady nazýván Boxing Day. Je to den, kdy se projevuje životní styl lidí. Konzumuchtiví jedinci běhají po obchodech a shánějí výhodné nákupy nebo vracejí dary, které obdrželi den před tím, ale nepotěšily je. Lidé, kteří nepodlehli nákupním horečkám, si užívají posledního dne volna v rodinném kruhu nebo si užívají zimních sportů. Po pár letech strávených v zámoří vím jednu věc jistě. Není pro mě důležité, jestli mám na talíři rybu nebo krocana, ale je pro mě hodně důležité, s jakými lidmi trávím tyto dny a jaký mám pocit v duši. Tak přeji všem, ať tráví nejen vánoční dny, ale i zbytek roku v blízkosti milých lidí, a tím nejlepším darem, ať jsou rozzářené úsměvy kolem nás. Štěpánka Havelková, Toronto

5 Okénko prosince 2007 Dnes vám představujeme Dnes vám představujeme členku naší farnosti Radku Lockerovou, která pracuje ve Sdružení pěstounských rodin jako sociální pracovnice DOMU JISTOTY. Zeptali jsme se jí, kdo nejčastěji Dům jistoty navštěvuje, jaké akce tam pořádají, co nejvíc baví děti, o které se stará, a co je nejzajímavější na její práci. Tady jsou odpovědi: Do Sdružení pěstounských rodin jsem nastoupila letos v červenci po ukončení VŠ v Olomouci. Studovala jsem obor charitní a sociální práce, a proto jsem hledala uplatnění jako sociální pracovnice. Když jsem do Sdružení pěstounských rodin nastoupila, nepředpokládala jsem, že mojí hlavní náplní bude každodenní kontakt s romskou komunitou Starého Brna. Toto jsem zjistila až posléze, když jsem se prokousala všemi možnými dokumenty a trošičku se zorientovala ve své pozici. Jelikož je struktura Sdružení rozčleněna na 3 hlavní činnosti, nejdříve bych vás ráda s tímto členěním alespoň trošičku seznámila. Jedná se o tři projekty a každý z projektů je orientován na jinou skupinu uživatelů. V prvé řadě je to Poradna náhradní rodinné péče, která se zaměřuje především na rodiny vychovávající dítě přijaté do pěstounské péče, osvojení, opatrovnictví, hostitelství, a také na žadatele i zájemce o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Druhým je Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Zde je nabízeno přechodné bydlení a zaměstnání mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti odcházejí z dětských domovů, z pěstounských rodin či se nacházejí v obtížné životní situaci. Třetím projektem je Dům jistoty, který je orientován na prevenci a pomoc dětem a mladistvým ze sociálně znevýhodněných rodin. Jak již bylo řečeno, pracuji v Domě jistoty, nyní jako vedoucí tohoto projektu. Je to komunitní centrum, které navštěvují především romské rodiny žijící na Starém Brně. Provozujeme nízkoprahovou Pestrou klubovnu pro děti věku základní školy. Při kontaktu s nimi je nejdříve potřeba pochopit odlišnosti vnímání a následného chování dětí. Ty jsou způsobeny především odlišnou výchovou a hluboce zakotvenými tradicemi Romů. Není možné říct, že by tyto děti byly horší. Jsou prostě jen odlišné. I přesto, že romská komunita, se kterou spolupracuji, je téměř integrovaná do majoritní společnosti, je patrná rozdílnost v celkovém pojetí života. Mojí pracovní náplní je pravidelný kontakt s rodiči dětí, které navštěvují Pestrou klubovnu, návrhy a realizace různých akcí a také komunikace s lektory a praktikanty, kteří zajišťují program v Pestré klubovně. Je to například hudební, výtvarný, taneční, počítačový kroužek atd. Každý den probíhají minimálně dva různé kroužky, aby si děti mohly vybrat, jak stráví svůj volný čas. Také se snažím, aby každý týden proběhla nějaká akce - pro děti, pro rodiče nebo pro celé rodiny. Důležitý je stálý a nepřetržitý kontakt, stálé těšení se na něco nového. Právě toto považuji za nejzajímavější na mé práci. Pod těmito akcemi se skrývají víkendové pobyty s romskými rodinami, výlety s dětmi po Brně i okolí, návštěva divadla, sportovní odpoledne pro děti i rodiče, divadelní vystoupení dětí z Pestré klubovny, bazárek oblečení, hippoterapie ve Velkém Dvoře u Pohořelic, Mikulášská besídka a mnoho dalšího. Děti i celé rodiny se akcí s nadšením zúčastňují. Nejvíce jsou ale děti šťastné, když se mohou ony samy předvést. Proto minimálně jednou měsíčně pořádáme taneční vystoupení dětí přímo Okénko prosince 2007 v Pestré klubovně. Toto vystoupení navštěvují především rodiče dětí, jejich příbuzní a my, zaměstnanci Sdružení. Vždy je to pro nás milé překvapení, jak děti v tanci pokročily. Právě při těchto vystoupeních je vidět, jak jsou děti temperamentní a že tanec mají v krvi. Když se zamýšlím nad otázkou, co je na mé práci nejzajímavější, nejdříve mě napadá odpověď, že je to práce s lidmi. Každá práce s lidmi je zajímavá, pokud je přístup ke klientům individuální a především bez předsudků. Slovo klienti jsem dala schválně do uvozovek, jelikož pro mě jsou to nyní spíš přátelé, kterým mohu alespoň částečně pomoci. Mezi Romy jsem poznala spoustu zajímavých a dobrých lidiček, kteří mi ukazují, že to, co dělám, má smysl. Na úplný závěr chci podotknout, že dle potřeby vypomáhám i v Poradně náhradní rodinné péče. Pokud by se tedy někdo chtěl dozvědět více o náhradní rodinné péči (adopce, pěstounská péče,..), může se na mě s důvěrou obrátit. Ráda Vám zodpovím otázky i ohledně této problematiky. Obecné informace najdete na nebo ve čtvrtletním časopise Průvodce náhradní rodinnou péčí, který se tématy zaměřuje především na náhradní rodinnou péči. Časopis je k dispozici na faře ve Šlapanicích. Radka Lockerová (připravil Rudolf Staněk)

6 Okénko prosince 2007 Fotbalové klání kněží Mnohým čtenářům našeho časopisu určitě neunikl článek s názvem Čeští a moravští kněží hráli fotbal v Katolickém týdeníku č.43/2007. Ale ne každý si možná všiml, že na fotografii zúčastněných hráčů je i náš pan farář. A tak jsme se ho zeptali: 1. Otče Miloši, můžeš nám říct, jak se to seběhlo, že jsi nastoupil ve fotbalovém zápase kněží Čech a Moravy? Okénko prosince 2007 svým fanděním nám Moravákům zase vrátit vítězství na naši stranu. Diváci jsou velice často hráčem navíc, a to budeme potřebovat. A tak se, dá-li Pán, budeme těšit v pondělí v 16 hodin na hřišti SK Šlapanice na vaši podporu a fandění. Děkuji za rozhovor! Ptal se Rudolf Staněk Bylo to velice prosté - dva týdny před utkáním mi přišla od jednoho kněze z olomoucké arcidiecéze sms s textem, že utkání se hraje ten a ten den, v tolik a v tolik hodin, tam a tam, a že se mám dostavit. Takto jsem nominaci na zápas kněží sice obdržel už asi 3x, ale pokaždé to bylo na poslední chvíli, a tak jsem se vždy musel z důvodu časového zaneprázdnění omluvit. Tentokrát připadl termín zápasu na dny, kdy jsem měl dovolenou, a tak jsem konečně mohl vyrazit 2. Kde se zápas hrál, jakou měl atmosféru a jak nakonec dopadl? Zápas se hrál v Trhovém Štěpánově, což je malé město s asi obyvateli, které se nachází v blízkosti dálnice D1, 60 km před Prahou. Pro městečko to byla událost. Na to, že bylo úterní říjnové odpoledne (hrálo se v 16 hodin), tak přišlo aspoň 70 fanoušků, kteří byli evidentně zvědaví, jak takoví faráři hrají fotbal. Bylo cítit, že pro malé městečko to byla událost plakátky oznamující utkání byly na více místech v obci. Při fotbale se točilo pivo a limonáda, byla možnost zakoupit si párky. Hned po utkání starosta obce předal nám hráčům krásnou upomínkovou knihu o jejich městě a další upomínkové předměty, a samozřejmě nás čekalo také připravené občerstvení. Výsledek zápasu byl pro nás Moraváky nepříznivý, utekl nám totiž začátek zápasu, než jsme se trošičku sehráli (Čechům se podařilo předtím 2x společně trénovat), tak jsme již prohrávali 0:3, a to se ve fotbale špatně dohání. Ač jsme se snažili sebevíc, tak to na lepší výsledek než 2:4 nestačilo. Škoda velkého množství zahozených šancí. Každopádně to byla i přes prohru vydařená akce, na které jsem se mohl potkat s kamarády kněžími a probrat nejenom sportovní, ale i kněžské záležitosti. 3. Plánujete už nějakou odvetu? Již během pozápasového občerstvení jsme vzali do rukou kalendáře a domluvili termín odvety. Bylo to skoro jako domlouvat termíny kvalifikace fotbalového mistrovství světa tomu se nehodilo to datum, druhému další, atd. Nakonec bylo stanoveno datum odvety na pondělí 26. května. A kde že se bude hrát? Mimo jiné i díky vstřícnosti SK Šlapanice právě ve Šlapanicích. A tak prosím vás farníci - i vy si vezměte kalendáře a poznačte si toto datum, abyste mohli přijít fandit a pomoci Fotbalová družstva kněží Moravy a Čech Foto:Katolický týdeník

7 Okénko prosince 2007 Okénko prosince 2007 Setkání čtenářek časopisu IN Anežka a Štěpánka z naší farnosti se zúčastnily setkání čtenářek dívčího křesťanského časopisu IN. Zeptali jsme se jich, jak se jim líbilo. Ahoj holky, tak jsem slyšel, že jste byly na nějaké dobré akci, která je určena čtenářkám časopisu IN. Můžete nám o tom něco říct? A: Bylo to v Pardubicích, jely jsme tam vlakem a celkově to bylo super. Š: Časopis IN je časopis pro holky, je to křesťanský časopis, vychází už více než dva roky a já ho mám moc ráda. A o čem se tam píše, co tě tam nejvíce zajímá, co si tam počteš? Š: Jsou to rozhovory, jak o sebe pečovat, je tam i móda, něco i o církvi a křesťanství, soutěže A co byste nám řekly k tomu samotnému setkání. Přijely jste tam vlakem a potom? Š: Chvilku jsme to hledaly, přijely jsme trochu později, ale to nevadí. Setkaly jsme se, bylo nás tam skoro padesát. A potom přišel host Aleš Juchelka. A kdo je to Aleš Juchelka? A: Moderuje Medúzu a je to dramaturg České televize. A co vám řekl? A: Že se ho můžeme zeptat na co chceme. Ale nemáme se ho ptát, jestli nosí trenýrky nebo slipy a jaký má plat To nám zakázal. A co bylo dál? Š: Pak jsme šly ven a tam byla módní přehlídka. A pak tam přišel i jeden pan farář A: ten nám říkal, že se zajímá o moderní křesťanskou hudbu a pořád tam mluvil o jedné zpěvačce, ale my jsme nevěděly, kdo to je. Pouštěl nám nějaké klipy a komentoval je každý asi tak 15 minut. Bylo to asi 10 klipů. U toho jsme se náramně bavily. A jak to setkání celkově hodnotíte, přes všechny nedostatky? A: Líbilo se nám to hodně. Co byste vzkázaly potenciálním čtenářkám časopisu IN? Kdyby třeba některá váhala, jestli si ho mám objednat nebo nemá? Š+A: No, tak ať neváhá! Je to super časopis! Š: A ještě kdybyste chtěli, tam můžete přispět na nadační fond časopisu IN. Webová stránka časopisu je A tam se asi dočtete i všechno ostatní, že ano? Š+A: Ano! A pokud to setkání bude příští rok, pojedete zase? A+Š: Určitě! Tak vám děkuju za rozhovor. Š+A: My taky! Jenom dodávám, že šéfredaktorkou časopisu IN je Jana Horáčková, která je také z naší farnosti a přispívá i do Okénka. Rudolf Staněk Setkání čtenářek časopisu IN Bolavá Ukrajina Pokračování rozhovoru se sestrou Pavlou z Okénka č.2/2007 : Foto: Archiv časopisu IN 8) Bezdomné ukrajinské děti jsou asi nejbolavější vizitkou Ukrajiny, Kyjeva. Můžete nám přiblížit jejich životní podmínky? Jen v Kyjevě jich bylo v době mého pobytu asi , jak už bylo řečeno v úvodu, což bylo podle statistiky více, než za II. světové války. Měla jsem zkušenost s jedním děvčátkem, které přišlo do kostela po útěku z Dětského domova. Bylo chatrně oblečené, špinavé a podvyživené. Otec Milan Šášik byl po návštěvě jednoho z dětských domovů zděšený, v jakých podmínkách tam děti žijí. Např. tam chyběly WC, vykonávaly svou potřebu v okolí dětského domova. Jedna evangelická církev pro děti ulice zakoupila v Kyjevě dům, kam mohly přes den chodit se najíst i vyslechnout jejich katecheze.

8 Okénko prosince 2007 Přespávat tam ještě v té době nemohly. Katolická církev zřídila a financovala pekárnu pro chudé. Bezdomné děti přicházely někdy k nám do kostela. Pomáhali jsme jim z humanitární pomoci. Také byla zajišťována humanitární pomoc do dětských domovů. 9) Tato skutečnost se pomalu dostává do povědomí nás, běžných lidí. Je nějaká možnost, jak konkrétně poskytnout pomoc těmto dětem nebo Ukrajině obecně? Ve spolupráci se slovenským misionářem Petrem Krenickým zprostředkovává diecézní charita ostravsko-opavská tzv. Adopce na dálku chudých dětí na Zakarpatské Ukrajině: DCHOO Projekt Adopce na dálku, Kratochvílova 3, Moravská Ostrava. Tel./fax: , , Dále je možné pomáhat humanitární pomocí, misijní činností i dočasnou výpomocí misionářům, atd. A především, samozřejmě, duchovní podporou modliteb a obětí za tuto dosud těžce zkoušenou zemi. 10) Svou pomocnou ruku pro Ukrajinu podaly už některé státy Evropy. Přiblížíte nám, které a jakým způsobem zmírňují tamní bídu? Ze své zkušenosti vím, že nejvíce v době mého pobytu pomáhalo humanitárně Německo, dále Polsko, Francie, Slovensko, Česká republika. Finančně velmi pomáhala zvláště při obnově kostelů Kirche in Not i jiné mezinárodní charitní organizace. Jinak nemohu podat přesnější informace. 11) Vím, že jste měla před lety jedno zajímavé neformální setkání, z nějž se jakoby náhodou rozvinula hluboce duchovní služba dětem, postiženým autismem. Jistě, všechno se děje z Boží vůle, tedy i moje jakoby náhodné setkání při cestě autobusem po Kyjevě. Oslovila mne paní, která se představila jako ředitelka školy, v té době jediné na celé Ukrajině, pro autistické děti. Prosila mne, abych se do školy přicházela za ty děti modlit spolu s personálem i rodiči. Pomáhala mi při tom jedna ukrajinská dívka z kostela sv. Alexandra. Jednou týdně jsme spolu docházely do této školy a asi hodinu se společně modlily, zatímco děti kolem nás si hrály nebo tiše naslouchaly. Okénko prosince ) Ukrajina, stejně jako ostatní posttotalitní státy se potýkají nutně jednak s duchovní rozervaností, hledáním životní opory a jakýmsi hladem po Bohu. Vzpomenete na některé konkrétní situace, kdy jste tuto skutečnost živě pocítila? Ano, byly to zvláště nečekané vpády některých dospělých nebo mladých lidí do našeho kostela, kteří velmi naléhavě prosili o Bibli a nebo se vyzpovídat. Během dne byl stále někdo v kostele a modlil se nebo jen tak seděl a hleděl na oltář. Přicházelo i mnoho pravoslavných a říkali, že je přitahuje u nás viditelná darochranitělnica, tj. svatostánek, který v jejich chrámech je skrytý za ikonostasem. 14) Po letech strávených v Kyjevě v intenzivních vztazích s dětmi i dospělými jste jistě mnohé promýšlela, modlila se a hledala cesty, jak nejlépe pomoci. Mohla byste říci, jakou cestou by měla Ukrajina vykročit? Co je tím zásadním problémem, jejž by měla vyřešit? To je velmi složitá otázka, proto se na ni pokusím odpovědět raději zcela jednoduše: Ukrajině by pomohlo, jako každému jinému národu, osvobození od různých závislostí, které tento národ zotročují nebo začínají zotročovat, např. různé sekty (v době mého pobytu jich tam působilo asi šedesát), alkoholismus, drogy atd., obrácení k pravé víře v Boha a samozřejmě, v důsledku toho, také spravedlivější společenský a ekonomický řád. 15) Která vzpomínka na misie Vám po letech zůstala? Je to vzpomínka na štědré a upřímné srdce prostého ukrajinského lidu, hladového po duchovních hodnotách tím víc, čím více mu byly předchozím režimem odpírány a ničeny. Milá sestro Pavlo, děkujeme za opětovné setkání s Vámi. Díky také za pomoc, kterou jste na Ukrajině v rámci své duchovní služby poskytovala, byť to bylo jenom pohlazení, nebo letmý rozhovor s hledajícím Za rozhovor děkuje a společně s farníky o modlitbu prosí Ivana Horáková 12) Vysvětleme pojem autismus Nejsem odborníkem v této záležitosti, ale jak jsem pochopila z vysvětlení této ředitelky a také poznala ze styku s těmito dětmi, je to těžká psychická porucha jejich komunikace s lidmi a okolím. Dříve byly označovány jako nevzdělavatelné, nyní už existují metody, jak je aspoň částečně naučit komunikovat (více snad viz článek Léčba láskou ).

9 Okénko prosince 2007 Vzpomínka na exercicie na Vranově u Brna Při kněžských exerciciích na Vranově u Brna 2006 si pan biskup Msgre. F. V. Lobkowicz všimnul oblíbených svátků vánočních. Obchodní domy obyčejně dlouho před svátky přitahují koledami a reklamami zákazníky. Pravoslavní křesťané zdůrazňují souvislost mezi vtělením Syna Božího a křížem. Dítě betlémské je zabaleno do plének, Boží Syn do pláten. - Deus caritas est = Bůh je láska, říká sv. Jan. Přichází na svět, aby se obětoval. Znázorníme-li dějiny světa úsečkou a Boha bodem mimo ní, může se propojit s kterýmkoli bodem této úsečky. V Bohu je stále teď, jsem spojen s bodem B.? S Kristem nás spojuje Eucharistie. 4x nás zdraví kněz: Pán s vámi! Je to i prosté konstatování. Jedná se o společenství vykoupených. Scházíme se za jakéhokoli počasí. Někdo to nazve fanatizmem, ale koho máme rádi, toho navštěvujeme často a pravidelně. V nedělním shromáždění je On mezi námi. Ježíšova slova jsou jasná, mluví k nám v evangeliu, ve slovech věčného života. V rádiu se provádí masáž slovem, básník dává výrazům jiný význam. Slovo Boží je stále platné, pořád živé. Eucharistická modlitba nám ukazuje Kristovu tvář v její kráse. Přijímání na ruku se již zažilo. Jazyk může být hříšný, ruka je součást těla. Máme se věnovat díkůčinění. Děvče u sv. přijímání vidí za sebou svého profesora v době totality a vyhrkne: Ježíš, soudruhu profesore, čest práci! Na konci se ozve: Něco s mikrofonem je a na to hned odpověď: I s tebou! Modlíme se: Jen zevšednět mi nedej, Pane! Tatínek otce biskupa přijímal vždy s velkou soustředěností. Pán jde s námi do všedního života. Nádhera chrámových staveb povznášela lid. Sv. Augustin říká, že tvář Krista stále objevujeme v její nadzemské nádheře. Bůh stvořil krásný svět. Sv. František chtěl v noci obdivovat měsíc jako dílo Boží, pokládali jej za podivína. Od arcibiskupského hradu v Hukvaldech (bývalé vězení) je nádherný rozhled, ani počítač by to tak nenaprogramoval. Na margo teologie smrti Boha napsal student na zeď: Tvůj Bůh zemřel, ale já jsem ho našel ve svém srdci. Můžeš mít síň plnou darů (Spirituál kvintet), ale láska Boží přitom chybí. Princezna Diána navštívila kardinála Tomáška, byla smutná. Utíkala před lidmi po noční Paříži, měla být u dětí. Jak je působivý oltář z bílého mramoru. Knížete Vladimíra z velké Rusi uchvátila krása chrámu Hagia Sofia v Cařihradě. V roce 1996 voda zatopila kostel v Hrušově u Ostravy 2 m vysoko, přenesla oltář na jiné místo i s kytkou. Sádrová socha P. Marie se rozpustila, zůstaly jen sepjaté ruce. Ve filmu Ve službách papeže Michelangelo obchází kámen a vidí v něm už Pietu, nádherné dílo zdobící velechrám sv. Petra v Římě. Ať je krásné i naše srdce! Být alter Christus (druhý Kristus). Církev není sólo, ale společenství (communio). Diktátoři byli sólisté (Napoleon, Hitler, Stalin), vyčlenili ze z ostatních. Kdo se vyčlení z církve, může to zabalit. Cítíme potřebu společenství, ale málo je žijeme. Vae soli = běda samotnému. Chodíme do spolča. Proč je tolik drog a alkoholu? Člověk zahání samotu, ale může být sám v davu (durch einander - vše spojeno). Všichni všude, a přece sami. Hledá svobodu v tom, co svazuje. Když měsíční příjem utratí a pak si půjčuje, zadluží se u lichvářů (ti jsou nepolapitelní), navrhuje se dávat plat týdně, ne měsíčně. Pan biskup před 25 lety přestal kouřit, je třeba pevné vůle. Okénko prosince 2007 Člověk je tolik hoden svobody, kolik je jí ochoten dát druhému (kardinál J. Beran). Na Boží volání mohu říct Bohu ne. Modleme o shodu s vůlí Boží. Vztahy mezi lidmi nejsou dobré. Schopnost milovat je lepší než nenávidět. Pozornost k nemocnému při návštěvě v nemocnici: Bereš léky, tak se taky nechej zaopatřit! Přišel kněz k babičce, byla hluchá. Kněz trnul za totality, jak to dopadne. Díky Bohu to dobře dopadlo. Nereálné umělé situace tlačí do reality show. Jistotu máme v Bohu. Vnášíme do farnosti jednotu. V Praze jsou multikulturní problémy. Mějme pochopení pro jednotlivce, ale ať není vytlačován Bůh. Pan biskup bydlel v kanovnickém domě po Prof. Dr. Fr. Kotalíkovi na Hradčanech. Mladík ho zastavil: Dej mi 50 Kč, Bůh ti to vrátí, když v něho věříš. Chtěl se vytáhnou před ostatními, že si troufl na biskupa. Doktoři se nepomlouvají mezi sebou, nedělejme to ani my! K betlémům v katolických kostelech rád spěchal židovský chlapec, pozdější dr. Alfréd Fuchs. Vykonal mnoho pro katolickou myšlenku, rozmlouval např. 2 hodiny latinsky se sv. Otcem, dovedl promluvit k různým stavům lidí, vydal mj. knihu Oltář a rotačka, kde ukazuje důležitost sdělovacích prostředků. Podpisoval se zkratkou Draf. Náboženské tiskoviny jej přivedly k touze poznat víru. Tu pak neohroženě hájil, byl umučen v koncentráku v Dachau. V brněnském kostele u sv. Josefa býval adventní betlém, kde Jezulátko každý den postoupilo po schůdkách nahoru k jeskyni. V době adventní se připravujeme na Vánoce, děti si dělají dobré skutky a mohou si namalovat stromeček, na kterém jednotlivé ozdoby značí modlitby, účast na pobožnostech a mších sv. a sebezápory z lásky k Ježíškovi, kterému pak poděkují za dárky. Přeji také všem milostiplné svátky Narození Páně, plné jasu a radosti. Moravská Mariánská akademie P. Josef Vlček Dne t.r. se konala v Brně v budově biskupského gymnázia na Barvičové Moravská Mariánská akademie, které jsme se mohli zúčastnit. Na slavnostní zahájení zazpíval dívčí sbor Kampanela pod vedením sbormistryně paní Jelínkové pět zdařilých skladeb. Pořad moderovala ředitelka Fatimského apoštolátu v ČR a P. Pavel Dokládal, který přivítal přítomné a zástupce mariánských hnutí, komunit a další hosty. Jako první z nich vystoupil pan Gabriel Částek svou recitací Dolorosa. Nato se ujal slova P. Pavel Dokládal, který připomněl přítomným 90. výročí zjevení Panny Marie třem malým pastýřům ve Fatimě: Františku, Hyacintě a Lucii v Cova da Iria v době od 13. května do 13. října Zjevení tehdy vyvrcholila velikým Slunečním zázrakem, ke kterému se tam sešlo na věřících i nevěřících. Zázrak byl přesvědčivý a jedinečný pro všechny přítomné. Malá vesnička mezi Lisabonem a Coimbrou se tím stala jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst na světě. Slavnosti k 90. výročí dosáhla svého vrcholu mezi 12. a 14. říjnem 2007, kdy tam kardinál Tarcisio Bertone vysvětil novou baziliku, kostel Svaté trojice. Kostel je kulatá stavba o průměru 125 m a poskytuje pro ca poutníků místa k sezení. V té době se

10 Okénko prosince 2007 přišlo poklonit Matce Boží na poutníků z 30 zemí celého světa. Delegaci z České republiky vedl královohradecký biskup Mons. Duka. Svatý Otec Benedikt XVI. zdůraznil při té příležitosti v neděli ve svém poselství, že evangelium ukazuje lidstvu cestu k pravému míru a pokoji. Ve své druhé části uvedl Gabriel Částek příběh: Kejklíř Matky Boží. Kejklíř předváděl své kousky mnichům v klášteře a tajně také před oltářem v kapli. Když to zjistil opat kláštera, chtěl kejklíři, bratru Barnabášovi, toto jednání přísně zakázat, protože je považoval za znesvěcení svatého místa. Při jednom takovém vystoupení však zpozoroval, jak sama Matka Boží sestupuje se svého trůnu a bratru Barnabáši žehná. Opat z toho byl zcela ohromený a od svého úmyslu upustil. Pak dostali slovo představení deseti Mariánských hnutí a komunit v Brně, kteří mluvili o původu svých hnutí, činností a pravidelných setkání se svými členy. Akademie byla ukončena rozsvícením svíčky, vystavené před sochou Panny Marie a společnou modlitbou. Přítomným na cestu domů požehnali přítomní kněží. Vilém Sitte Okénko prosince 2007 Když se sejde mládež modřického děkanství tak to znamená pěkný šrumec. Pozořickým kostelem a snad i duší každého ze zhruba stovky zúčastněných mladých, kteří zastupovali zejména farnosti Tvarožná, Šlapanice, Moutnice, Sokolnice a samozřejmě hostitelské Pozořice, hřmělo My jsme Boží děcka, s Bohem je to pecka!, což byla po registraci na faře písnička na uvítanou. Po nezbytných informacích mezi nás vstoupili snoubenci Vítek a Veronika, kteří nám pověděli (i z vlastní zkušenosti) mnoho zajímavých věcí o vztazích, ptali se i na naše názory a snažili se odpovědět na naše otázky. Po svačině následovaly workshopy, do kterých jsme se podle vlastního uvážení zapsali již při registraci. Zde nechávám mluvit i některé účastníky: Workshop Alternativní hry byl jako stvořený pro lidi s přebytkem energie, směje se Maruška z Tvarožné. Přetahovali jsme se na laně, hráli živé pexeso, kanystr a další, zejména pohybové hry, kterými pak určitě zaujmeme děti. Na otázku, co se skrývalo pod názvem Beseda o třetí nám odpověděl Tomáš z Pozořic: Tady to chtělo kytary, zpěvníky, ale hlavně otevřené srdce, abychom potěšili písničkami (křesťanskými i lidovými) a povídáním obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Dana ze Šlapanic, která se zúčastnila prohlídky kostela a okolí, zase říká: Již na první pohled mě zaujala jednoduchost, a přitom působivost pozořického kostela. Naši průvodci sice nebyli žádní kvalifikovaní historici, ale co se týká kostelních prostor, byli nepřekonatelní. Za vrstvami usazeného prachu se skrývalo skutečné zážitkové bohatství lezení po vratkých schodech a žebřících na kostelní věž, odkud si člověk mohl prohlédnout zasněženou krajinu, či prozkoumání zvonu sv. Josefa, který jsme nakonec společně objali. Snad největší vymožeností pozořického kostela je řehtačka velikosti stolního fotbalu, která vydává opravdu ohlušující rachot. Krypta, do které jsme se těšili od samého začátku, nás velice překvapila. Už jen ten fakt, že jediný zde ležící nebožtík, konkrétně zakladatel kostela, je pěkně v teploučku díky trubkám rozvádějícím teplo, mě pobavil. Ve výtvarném workshopu se účastníci pro změnu pomocí temperových barev a sprejů zvěčnili na veliké plátno formou pestrého abstraktního obrazu. Blízko sebe sídlily cukrářská a hudební skupinka. Paradoxně však cukrářské skupince nevadilo trénování písniček na mši, ale zpěváky i kytaristy zvedala ze židlí vůně, linoucí se z kuchyně. Poslední, divadelní skupinka, do které jsem patřila spolu s dalšími sedmi lidmi, si v sále Orlovny pověděla něco o gestech, postoji při modlitbě, tanci s vlajkou, a pak začala formou pantomimy vyjadřovat evangelium o hroutícím se chrámu, válkách a povstáních, falešných prorocích, soudech, ale i o věčném životě a žádném zkřiveném vlasu, když při tom všem člověk vytrvá. Každou skupinku krátce navštívil P. René Strouhal, který po svém tříletém působení na Diecézním centru života mládeže v Osové Bítýšce sídlí v Moutnicích a z pověření modřického děkana a generálního vikáře má funkci kaplana pro mládež v modřickém děkanství. V 17:15 jsme se sešli v kostele, kde při mši schola opravdu zazářila, evangelium formou pantomimy bylo oceněno smíchem, potleskem i pochvalou, ale hlavně jsme živě vnímali Ježíšovu přítomnost v našem středu. Na konci mše jsem se svou sestrou Magdou převzala vlajku modřického děkanátu, protože za rok se bude setkání konat právě ve Šlapanicích.

11 Okénko prosince 2007 Na večeři, společnou detektivní hru ve farním sále, adoraci a závěrečnou mši v neděli ráno již mnoho lidí nezůstalo, protože se raději na noc postupně vráceli do svých farností. Přesto však setkání stálo za to. Potvrzuje to i místní duchovní, P. Jan Nekuda, který je zároveň naším děkanem: Ze začátku to chystání probíhalo poněkud rozpačitě, ale teď vidím, že to děcka zvládla skvěle. Já sám jsem se na to nijak zvlášť nepřipravoval. Jen jsem si přál, aby přišlo hodně lidí, a to se mi splnilo. Co ještě dodat? Bohu díky, díky pozořické mládeži a za rok u nás na viděnou! P. Alois Koudelka český Mezzofanti Michaela Klímová Letos tomu je 100 let, co do Prace nastoupil jako farář známý překladatel, redaktor, spisovatel P. Alois Koudelka, známý pod pseudonymem O. S. Vetti. Při příležitosti tohoto výročí si jeho život a dílo připomeňme a možná i mnozí objevme (sám osobně jsem o něm nic nevěděl až do doby mého nástupu do Prace), že zde vůbec působil takovýto vzácný a nadaný muž. Alois Koudelka se narodil v Kyjově v hornické rodině. Studoval na německém gymnáziu v Kyjově a v Brně. Po maturitě (1879) vstoupil do brněnského bohosloveckého semináře. Už tehdy začal studovat jazyky a tento zájem se stal východiskem jeho pozdější literární aktivity. Ovládal 40 jazyků a z 25 překládal. Studium teologie dokončil 1883, byl vysvěcen na jáhna a během působení v Hrádku u Znojma po dosažení kanonického věku 1884 na kněze. Vystřídal řadu působišť, kaplanoval v Bučovicích a v Kobylí a po krátkém pobytu v Brně ( ), kdy byl výpomocným katechetou na české reálce, se stal farářem v Rovečném ( ), pak v Nikolčicích ( ) a konečně v Praci u Slavkova ( ). Po první světové válce dostal nabídku na funkci sekretáře a tlumočníka do prezidentské kanceláře na Okénko prosince 2007 pražský hrad. Odmítl však a zůstal v Praci. Jména míst, kde žil, podnítila vznik mnoha jeho pseudonymů, nejznámější z nich je O. S. Vetti - byl utvořen podle názvu bučovického spolku Osvěta, na jehož činnosti se významně podílel. Stáří strávil jako poloslepý v brněnském útulku pro staré kněze Augustinium. Zemřel v Brně, kde je také pohřben na ústředním hřbitově. Za svého života vytvořil rozsáhlé překladatelské dílo, z něhož obrovská část zůstala roztroušena v mnoha desítkách časopisů, ve kterých nejčastěji publikoval pod oněmi rozmanitými pseudonymy. Po časopiseckém debutu, jímž byl překlad z italštiny (Květy 1881) se do dvou let objevily v tisku překlady z angličtiny, francouzštiny, španělštiny, do konce 80. let pak z portugalštiny, dánštiny, nizozemštiny, švédštiny, ruštiny. V 90. letech se rejstřík jeho překladů rozšířil o polštinu, charvátštinu, slovinštinu, finštinu, norštinu, maďarštinu, novořečtinu, islandštinu. V prvním desetiletí 20. století přibyly překlady z dalších jazyků bulharštiny, ukrajinštiny, arménštiny, lotyštiny, estonštiny, turečtiny, gruzínštiny, rumunštiny, katalánštiny a němčiny. Přispíval do různých časopisů např. Archa, Besedy lidu, Brněnský obzor, Hlasy z Hané, Hlídka literární, Kurýr, Květy, Moravské noviny, Náš obzor, Našinec, Nový obzor aj. V letech redigoval časopisy Hlas a Týdeník. Byl také autorem glos a přehledů z oboru světového písemnictví. V lidových novinách z 19. ledna 1941 v článku o P. Koudelkovi autor Rudolf Fejfuša píše: Vypadalo by komicky, kdyby na otázku o znalosti jazyků průměrný občan, který zpravidla umí dvě tři řeči, odpověděl, že už to zapomněl. Ale ten stařeček (P. Koudelka) to řekl velmi samozřejmě, neboť na další otázku, které řeči tedy uměl, nespustil sice rychlý vodopád slov, protože úměrně svému věku mluví důstojně pomalu, ale právě to pozvolné odkapávání slov i při jménu každé řeči tím plastičtěji vyvolává představu o úžasné práci a zároveň vědění a vzdělání, kterého tento muž nabyl. A právě o té jeho poctivé každodenní práci a námaze svědčí i jeho odpověď na otázku, která jistě již napadla v souvislosti s jeho jazykovými schopnostmi asi každého z nás, totiž Jak se všechny ty řeči naučil? : Učil jsem se pořád. Ráno přede mší, u oběda, na dlouhých procházkách odpoledne i večer, na polích i v lese, dlouho do noci. A metodu? Nejdříve jsem se vždycky hleděl naučit gramatiku, potom jsem se naučil slovník a potom vazbu slov a vět a už jsem se pustil do překládání. Někdy to ovšem bylo velmi těžké. Tak na příklad jsem si sám musel sestavovat islandsko-český slovník, a to přes islandsko-dánský slovník. Nebo jsem si sám sepsal gruzínskou mluvnici. Většinou mi pomáhali cizí spisovatelé tím, že mi poslali nějakou knihu, z které se dalo cizí řeči nejlépe naučit. Ovšem musím se vám přiznat, že nevím, jak bych se byl těmi řečmi v cizině domluvil, avšak pro překlady mi to úplně stačilo. Skrze těchto pár výše uvedených řádků poznáváme, že v našem kraji působil vzácný, pracovitý a skromný člověk, o němž můžeme směle říci, že patrně ze všech Čechů znal nejvíce světových jazyků. Jeho odměnou nebyly peníze a velké honoráře, které ostatně většinou ani nedostával, jak se můžeme dočíst v onom článku z Lidových novin, ale jeho odměnou bylo spíše potěšení z prostého a pilného života sluhy Páně. P. Miloš Mičánek

12 Okénko prosince 2007 Vítězné snímky fotosoutěže Okénka Letní fotosoutěž časopisu Okénko má hned dva vítěze a vy si zde můžete prohlédnout jejich úlovky. Všechny soutěžní fotografie si můžete prohlédnout na Okénko prosince 2007 Novinky ve farní knihovně Dnes jsme pro Vás připravili dvě knihy z polárních oblastí: POSLEDNÍ ZEMĚ Marek Orko Vácha První kniha je od katolického kněze, vědce, biologa, genetika, polárníka, pedagoga Marka Orko Váchy. Už to široké smíšení profesí autora napovídá lecos o obsahu knihy. Útlá knížečka na křídovém papíře proložená krásnými barevnými fotografiemi je nejen cestopisem z prostředí jižního pólu, z prostředí české polární stanice, z prostředí kde ještě člověk nevystřelil na člověka. Je navíc duchovní četbou, lehkou duchovní četbou, u které nebudete potřebovat filosofické ani teologické slovníky. Je četbou populárně naučnou, protože se dozvíte, jak se žije na Antarktidě nejen lidem, ale i různým živočišným a rostlinným druhům. Posledním atributem, který bych chtěl zdůraznit, je humor, černý polárnický humor, který musí nutně provázet vyprávění o místní jednotvárné stravě, osobní hygieně, zdravotní péči, a extrémních klimatických jevech. Příjemně mě překvapilo, co všechno se dá do 169 stran textu nejen vložit, ale i srozumitelně podat. V knihkupectvích a časopisech můžete narazit i na další autorova díla, jako např.: Tančící skály, Šestá cesta, Návrat ke stromu života. (rozhovor s autorem knihy čtěte následující straně) Autor: Anna Kubišová Autor: Markéta Remešová Gratulujeme! INUK ZNAMENÁ ČLOVĚK - Roger Buliar Tuto knihu jsem spíš poslouchal než četl, jelikož byla odvysílána asi před rokem na Rádiu Proglas v cyklu Četba na pokračování. Kdo z Vás lépe slyší než vidí, stále ji má možnost vyslechnout v archivu webových stránek Proglasu. Autor byl až do své smrti též katolický kněz z kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Deset let strávil mezi Eskymáky pro změnu na vršku severní polokoule naší planety. Zaujal mě jeho způsob nenásilné evangelizace a misií, který spočíval především v každodenním rovném soužití s obyvateli tehdejší kanadské Arktidy (r.1933 a později). Jde o velmi dobrodružné reportážní autorovo vyprávění o tehdejším velmi drsném způsobu života, mezilidských vztazích, a každodenních radostech a strastech těchto kočovníků severu. Je provázeno občasnými drastickými výjevy z boje o život s neúprosnou přírodou. Avšak na rozdíl od akčních virtuálních počítačových her má zde každý jen jeden reálný život. A tak právě pro tu realitu, akci a dobrodružnost bych knihu doporučil i mládeži. Roger Buliar byl pro Eskymáky často přítelem na život a na smrt, lékařem a duchovním vůdcem v součinnosti s tamními kouzelníky a šamany. Příjemně mrazivou chvíli ve společnosti těchto knih Vám přeje Ivo Blažek

13 Okénko prosince 2007 S P. Markem Orko Váchou o jeho knize Poslední země Mnozí z Vás už jistě někde slyšeli nebo četli jméno Marek Orko Vácha, popřípadě se s tímto nevšedním člověkem setkali osobně. Obvyklou charakteristiku katolický kněz spravující farnost Lechovice u Znojma, profesor biologie a náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně, autor mnoha odborných článků z oblasti evoluční biologie a lékařské etiky a také knih Tančící skály, Šestá cesta a Návrat ke stromu života bych doplnila slovy: nesmírně aktivní, obětavý a přátelský člověk, který rozhodně nezakopává své hřivny. S úsměvem vzpomínám na čtvrteční odpolední vyučování ve svém maturitním ročníku na BiGy, kde nás v setmělé aule při semináři z biologie Orko bušením do stolu a voláním: Haló, probuďte se! rušil ze sladké dřímoty. Jak se však říká - Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Díky těmto hodinám, kdy pro nás Orko vyplýtval tolik energie, mi později na vysoké škole biologie nečinila sebemenší potíže. Orkova čtvrtá kniha, kterou si můžete vypůjčit ve farní knihovně s názvem Poslední země, pojednávající o Antarktidě, kterou autor dvakrát navštívil. Velmi mě zaujala jak zajímavým textem, tak nádhernými fotografiemi. Přece jen mě však napadlo ještě několik otázek: 1) Velmi mě zaujala hned první stránka knihy "Poslední země" slova Tvého oblíbeného polárníka Ernesta Shackletona: Pronikli jsme pozlátkem vnějších věcí. Trpěli jsme, hladověli a triumfovali, plazili jsme se, a přece se dotýkali slávy, vyrostli jsme ve velikosti celku. Viděli jsme Boha v Jeho nádheře a slyšeli slova, která příroda vypráví. Dosáhli jsme až na dno duše člověka. Prožil jsi snad při expedici něco podobného, že jsi tyto věty umístil hned na začátek? Ano, je to přesný popis toho, co se děje při jakémkoli delším pobytu v přírodě, nejenom na Antarktidě, nejlépe když je člověk sám. Člověk najednou začne věci vnímat jinak, jaksi z hloubky. 2) Jak tato kniha vznikala? Dělal sis nějaké zápisky již na Antarktidě? Začal jsi ji psát sám od sebe nebo na něčí přání? Poslední země vznikla velmi spontánně. Po návratu z první expedice jsem byl četnými přáteli dotazován, jak jsem se měl, a vznikla z toho první přednáška provázená diapozitivy. Pak bylo přednášek víc a víc, k dnešnímu dni odhaduji jejich počet mírně nad dvě stovky. Pro farnosti, spolky turistů, muzea, vysoké školy, mateřské školy, skauty, křesťanské akademie. Z těchto přednášek pak vznikla kniha. Ostatně z přednášek se narodily i Tančící skály a Návrat ke stromu života. 3) Co Tě vedlo k tomu zkusit si právě roli polárníka, když máš vystudovanou molekulární biologii a genetiku a teologii? Jak jsi k tomu přišel? Polárníkem se asi nemůže stát každý, zřejmě jsou hlavními podmínkami zdraví a finance, viď? Okénko prosince 2007 Ale kdepak. Nic jsem dopředu neplánoval, jen jsem v zimě jezdíval na jakési možná malinko extrémnější akce a velmi rád sám. Znal jsem se s polárníkem Jardou Pavlíčkem, respektive jsem nejprve znal jeho dnes již kultovní knihu Člověk v drsné přírodě. S Jaroslavem jsme pak dali dohromady tu první expedici v roce Pak přišla druhá v roce 2000 a třetí, nezdařená, v roce 2005, kdy jsme zůstali viset ještě v Jižní Americe. Zdraví není moc důležité a finance už vůbec. Hlavní otázkou je psychická pohoda. Dole na Antarktidě hlavně člověk musí umět vydržet sám se sebou, bez podpory zábavního průmyslu. Zní to banálně, když to napíšu tak jednoduše. Odborně se tomu říká vyrovnat se s bezpodnětovostí prostředí, ale je to totéž, jedná se o to vydržet bez televize, rádia, časopisů, křížovek, internetu, alkoholu, řady přátel. Zkušenost říká, že o něco lépe se vede lidem věřícím, lidem zvyklým se modlit, tedy těm, kteří mají svůj vnitřní svět a umí bývat sami. 4) Na kolik člověka taková běžná expedice přijde? Nebo to financuje nějaká organizace? Jaroslav Pavlíček má jedno z krásných hesel Kdo chce jít, jde. Kdo chce jet opravdu na Antarktidu, tak se tam dostane. Mě různým způsobem podporovali různí kamarádi, mnohé jsem pak dlouho splácel. Chci jen opatrně říct, že expedice je mimo finanční možnosti jak duchovního, tak středoškolského učitele. Ale paradoxně: peníze nikdy nejsou problém. Kdo chce jít, jde, jen je otázka, kolik tomu bude kdo ochoten obětovat. Někteří kluci pracovali ve dne na montážích a v noci jako noční vrátní. 5) Na BiGy Tě v hodinách náboženství a biologie zastoupili kolegové, jak ses již zmínil, ale co Tvoje povinnosti administrátora ve farnosti? Musíš to hlásit na biskupství, když chceš na tak dlouho odjet? Samozřejmě, jsem zaměstnanec jako každý jiný a beru si dovolenou jako každý jiný. Velmi mi pomohli obětaví kněží z okolí, kteří mě zastupovali ve farnosti (v roce 1997 jsem byl ještě kaplanem), velmi mi pomohli i kolegové z Biskupského gymnázia, kteří za mě nezištně suplovali, kamarád Ondra Mikula za mě na BiGy vzal kurs zoologie. 6) Co sis z těchto expedic přivezl, ať už hmotného či duchovního? Naplnily Tvoje očekávání? To se asi nedá sdělit ve dvou řádcích a asi se to nedá ani nijak uchopit do psaných slov. Cosi jsem se pokusil dát do Poslední země, ale je to spíš v těch fotografiích než ve slovech. 7) A na závěr, chtěl bys něco vzkázat čtenářům časopisu Okénko? Mnoho radosti a krásy na Cestě. za rozhovor děkuje Michaela Klímová

14 Okénko prosince 2007 Codex gigas Ďáblova bible V pražském Klementinu probíhá od do velmi zajímavá výstava rukopisné knihy, která byla ve středověku přirovnávána k sedmi divům světa. Jedná se o tzv. Codex gigas Ďáblovu bibli, kterou do Čech zapůjčila vůbec poprvé Královská knihovna ve Stockholmu. Tato pozoruhodná památka nevyčíslitelné ceny vznikla v naší zemi na počátku 13. století. Jedná se o jednu z největších knih světa a na její sepsání bylo zapotřebí kůží ze 160 zvířat. Kvůli jejím rozměrům (90x50cm) a váze 75 kg si čtenář příliš pohodlně nepočte. Četba by však byla zajímavá. Kniha je totiž spíše knihovnou obsahující soupis nejdůležitější křesťanské moudrosti. Kromě Starého a Nového zákona v ní najdeme dílo Josefa Flavia Židovská válka a Starožitnosti, Kosmovu kroniku, Penitenciál příručka pro kněze, jak zpovídat, či Kalendárium svatých. Okénko prosince 2007 Důvod, proč je v Bibli namalován téměř půlmetrový ďáblík, je ale jiný. Napadne Vás při pohledu na otevřenou knihu na protilehlé straně je totiž ve stejném orámování dvou sloupů vymalováno město Nový Jeruzalém. A tak jako byste slyšeli memento staré 900 let a přesto stále aktuální: Člověče, vyber si. Není jiná možnost Nový Jeruzalém nebo brána do pekla. Pokud byste měli chuť přenést se do doby dávno minulé, nechat se unést atmosférou, kterou s sebou nese tato rukopisná kniha svědek mnohých událostí a lidských osudů, pak Vám doporučuji výstavu Codex gigas v Galerii pražského Klementina. Podolské koncerty duchovní hudby Lenka Klašková V listopadu zazněly v podolském kostele Ave Maria předních světových skladatelů v podání vynikající brněnské sopranistky Natálie Romanové a mezzosopranistky Nadi Bláhové. Brněnská beseda provedla také Vivaldiho Magnificat. Vynikající byla rovněž varhanní improvizace Davida Postráneckého, který využil všech barev a možností tohoto nástroje. Dohodnuté koncerty do konce roku 2008: Grafologové s historiky se shodují v tom, že se jedná o dílo vytvořené jednou rukou, jedním autorem. Byl jím benediktinský mnich v podlažickém klášteře a zůstává záhadou, jak dlouhý čas k tomu potřeboval. Můžeme hádat, zda psal 7 či 20 let. Z podlažického kláštera se rukopis dostal do pražského Břevnovského kláštera. Před ničícími husity byl zachráněn odvozem do Broumova (r. 1420), kde zůstal až do doby, kdy si jej vyžádal uměnímilovný císař Rudolf II. do svých sbírek. Po dobytí Prahy Švédy (roku 1648) byl Codex odvezen definitivně do Švédska. Pro svoji výjimečnost a tajemnost dostala kniha i jméno - Ďáblova bible. Těžko totiž uvěřit, že tak veliké, krásné, barevnými iluminacemi vyzdobené dílo vytvořil jeden člověk - ledaže by mu v tom pomáhal ďábel. Podle pověsti žil v podlažickém klášteře mnich, který byl za svůj hříšný skutek odsouzen k zazdění zaživa. Jako pokání nabídl opatovi, že opíše Písmo svaté do největší knihy na světě. Když viděl, jak nesplnitelný je jeho úkol, pozval si na pomoc ďábla, který dílo dokončil za jedinou noc. Podle úmluvy ďábla do knihy vymaloval. Přestože unikl trestu, jeho život se stal peklem v 16 hodin obě Kantilény - dětská a smíšená v 16 hodin Vánoční příběh od Martina Jakubíčka v podání Ars brunensis, cimbálové muziky a sólistů Cesta na Golgotu - Růžencové sonáty F. Bibera pro housle a varhany v podání manželů Preisingerových. Ladislav Lakomý - recitace Vivaldiho Gloria a Mozartovo motteto se slavným Aleluja Beseda brněnská a sólisté Javory s Ulrychovými Červen Hustopečský smíšený sbor - účinkování při mši sv. Říjen komorní koncert - housle horna, varhany Listopad Biblické písně Ant. Dvořáka - zpěv, varhany J. J. Ryba - Česká mše vánoční - Český filharmonický sbor a Čeští komorní sólisté Srdečně vás zveme na všechny tyto koncerty duchovní hudby, které pořádáme v naší farnosti již desátý rok. Snažíme se, v rámci našich možností, nabídnout vám zajímavá díla světové hudební literatury v podání předních brněnských umělců. Potěšilo by nás, kdyby tuto naši snahu ocenili další noví posluchači svojí účastí. Miloš Lorenc

15 Okénko prosince 2007 Farní ples 2008 V tomto Okénku jste našli plakátek, který zve na 4. farní ples. Tradiční prostory Orlovny v Jiříkovicích, zajisté dobrá nálada a období 60. let minulého století, do kterých bude ples laděn, mají napomoci k dalšímu společnému setkání mladých i těch dříve narozených. Proto milé dámy a vážení pánové - neváhejte a začněte hledat v šatnících vhodný oděv, který nám připomene léta dávno minulá. Předprodej vstupenek bude probíhat v neděli po deváté mši svaté na faře ve Šlapanicích. Ten, kdo by mohl přispět do tomboly, tak může učinit svým darem kdykoli po mši svaté v sakristii nebo na faře, a to do středy Doprava z plesu je zajištěna. Tým spolupracovníků, kteří ples připravují, vás prosí o modlitbu za jeho zdar. Okénko prosince 2007 Chtěli byste, aby Vaše děti věřily v Boha? Chcete, abyste se jim jako rodiče nestali překážkou? Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu pro vás připravilo kurz na téma: Předávání víry v rodině Na čtyřech navazujících setkáních se bude hovořit o křesťanských hodnotách ve spojení s lidskými dovednostmi (kompetencemi) a o jejich důležitosti pro předávání víry v rodině. CO VÁS ČEKÁ? Recept: Novoroční guláš bez míchání a bez koukání 1 kg plecka, 3 cibule, 5 stroužků česneku, 2 čaj lžičky gulášového koření (kari), 3 lžičky papriky, 3 lžičky solamylu, sůl, pepř, 2 kostky masoxu, feferonka, 0,75 litru vody. Vše nakrájíme tak, jak jsme zvyklí na guláš, smícháme v jednom hrnci a dáme péci přikryté pokličkou nebo alobalem na 1,5 hodiny při 250 C. Důležité je nemíchat po celou dobu pečení a neotvírat. Výsledek zaručen. Takto lze připravovat jakákoliv jiná masa na šťávě. Jednotlivá setkání budou probíhat ve skupince 20 účastníků. Program je založen na zážitkových technikách doplněných teorií. Témata budou zaměřena na základní křesťanské postoje, jakými jsou důvěra, úcta, autorita, umění dávat a přijímat, odpuštění Budeme se snažit zapojit všechny stránky lidské osobnosti, prostor bude i pro relaxaci. Účastníci obdrží texty k dalšímu pokračování ve společenstvích rodičů. Kurz bude vhodnou příležitostí k ekumenickému setkání křesťanů různých denominací. Kde: Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská l, Brno , malý sál Kdy: vždy ve čtvrtek hod , 24.1., 7.2., Kurzovné: 350 Kč / osoba, 600 Kč / manželský pár Přihlášky: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno Dana Chaloupková, tel ,

16 Okénko prosince 2007 Okénko prosince 2007 Mše svaté o vánocích 2007/2008 Nabídka Nového CD Šlapanického rodáka Pavla Cipryse ŠLAPANICE PRACE PODOLÍ Pondělí Úterý ; 9.00; Středa ; Čtvrtek Pátek Sobota Neděle ; 9.00; Pondělí Úterý ; 9.00; Středa Čtvrtek Ponětovice Pátek Sobota Neděle ; 9.00; * * * Požehnané Vánoce a nový rok 2008 přeje všem čtenářům Okénka Redakce * * * obsahuje sonáty pro violu a klavír D. Milhauda, P. Hindemitha a A. Winklera Ke koupi v sákristii za akční cenu 230 Kč, 30 Kč z každého zakoupeného CD jde na potřeby farnosti. Datum uzávěrky dalšího čísla časopisu okénko: Plánované datum vydání: , na který je možno posílat příspěvky: OKÉNKO časopis farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Vydává Římskokatolická farnost Šlapanice u Brna, Masarykovo nám. 9, Šlapanice telefon: , Tisk: OLPRINT Jaroslav Olejko, Brněnská 228, Šlapanice, telefon: NEPRODEJNÉ!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více