LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE účast na jednání správní rady TO OHP (Dobruška); jednání na KrÚ územní plán kraje (Pardubice) jednání s managementem spol. Golem Group; jednání s Ing. Priknerem (PSŠ); diamantová svatba valná hromada SOM Orlicko (Červená Voda) jednání s Ing. Šťastným (Chládek a Tintěra); jednání na DS Orlické hory a Podorlicko (Rychnov n. K.); jednání s p. Hruškou (ÚP Ústí n. O.) zlatá svatba; účast na Kyšperecké noci RM jednání s p. Nádvorníkem (BAD Letohrad); jednání s ředitelem KCL příprava městského plesu; přání kamenná svatba; jednání s p. Krátkým (Golem Press) jednání na FIM Hradec Králové cestovní ruch porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI jednání rady města vzpomínkové shromáždění u památníku obětí válek k 91. výročí vzniku ČSR jednání s Ing. Dernerem o strategických záměrech společnosti ČEZ na území města Letohradu koordinace s územním plánem města Pardubický kraj / jednání s Ing. Mariánkem k financování památek z programů regenerace Ministerstva kultury ČR, Ekola České Libchavy / valná hromada společnosti k průběžnému hodnocení výsledků společnosti a přípravě plánu na rok 2010 SLOVO STAROSTY Pomalu se ohlížíme za dalším kalendářním rokem, zbývá poslední měsíc roku A tradiční shon přichází jak v práci, tak doma před Vánoci. Čtu si rozhovor v Orlickém deníku z 9. ledna 2009, ve kterém plánujeme rok letošní. Lze říci, že námi předsevzaté se z větší míry podařilo naplnit, ať to je již komplexní rekonstrukce přednádražního prostoru s výstavbou autobusového nádraží a rekonstrukcí krajské komunikace, nebo výstavba kompostárny a sběrného dvora. Rekonstruovány byly některé místní komunikace a chodníky, zahájena byla rekonstrukce Panského domu. Odložena z technických důvodů musela být 1. etapa výstavby v Proutnici skatepark a bikepark. Nicméně předpokládám, že se tato věc podaří uskutečnit v roce 2010, některé dotační tituly máme předjednané. O tom, co budeme dále chtít uskutečnit v roce příštím, co nám dovolí krizí způsobené nižší daňové výnosy města, se zmíním v některém z příštích čísel, při znalostech sestavování rozpočtu města Ať se nám poslední měsíc letošního roku podaří zvládnout vše, co nás ještě čeká. Hodně sil přeje Petr Fiala, starosta města Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA jednání s dr. Vaníčkem, p. Moravcem a Ing. Maixnerem MHF 2010 a sbírka na varhany posezení s pořadateli Běhu naděje jednání výběrové komise na dlouhodobý úvěr financování investiční akce Revitalizace historického centra města Letohrad 1. etapa, Obnova čp. 10 v památkové zóně ; jednání se senátorkou L. Müllerovou zateplování budov; účast na slavnostním otevření pobočky ALLIANZ pojišťovny; jednání ve spol. Golem Group; účast na společenské akci spol. Vakstav (Mistrovice) zlatá svatba; svatby; oslava vítězství ve Velké ceně Orlickoústecka 2009 s hasiči z Kunčic a Červené jednání s p. Meixnerem záměr přestavby čp. 9 v koordinaci s přestavbou čp jednání s RNDr. Šedovou (OHGS, TO OHP); účast na zasedání regionálního kongresu Euroregionu Glacensis (Dlouhá Ves) jednání Finančního výboru ZPk (Pardubice) Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA 5. a jednání komise pro výběrové řízení na provozovatele svozu směsného komunálního odpadu pro rok 2010, vybrána společnost Ekola České Libchavy, která nabídla nejnižší cenu jednání s R. Meixnerem o případné koordinaci stavební činnosti v území městské památkové zóny mezi čp. 9 a 10, bytový dům a nový městský úřad, energetický management analýza spotřeby energií v základních školách 2008/ pracovní setkání se zástupci města a účast na zahájení kontroly Gymnázia Ústí n. O. akce FV ZPk; účast na setkání starostů pověřených obcí s Radou Pk (Pardubice) jednání s ředitelem TS; setkání jednatelů TS Letohrad; účast na akci SDH Červená jednání s Bc. Čandou; jednání s Ing. Mlynářem a Ing. Francem revitalizace sídliště (oboje za účasti místostarostů) účast na přípravné schůzce XV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci (Praha) účast na V. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje (Dříteč, Golf a Spa Kunětická hora) jednání s ředitelem KCL; jednání s Ing. Vlčkem (KB OEZ); jednání s ředitelem spol. Dektrade; jednání s p. Klaclem (Hostalek Werbung) každé pondělí porada s místostarosty; porada vedoucích odborů MěÚ; jednání s občany každé úterý porada s velitelem MP úřadu z České Kamenice k výměně zkušeností v organizaci třídění a svozu odpadů, prohlídka sběrného dvora v Letohradě, kulturní program jednání s ředitelem Ekoly Č. Libchavy o riziku nových variant svozů směsného komunálního odpadu a současných objemech produkce odpadů v Letohradě zasedání rady města Česká Třebová / setkání k 30. výročí ČSOP se zástupci Pardubického kraje Martin Hatka, 1. místostarosta Mezinárodní hudební festival (MHF) pokračuje k třicítce František Vaníček, zástupce Společnosti F. V. Heka, předložil na jednání se starostou Petrem Fialou a ředitelem KCL Jaroslavem Moravcem vyúčtování letošního 20. ročníku, zhodnotil průběh a účast posluchačů, program 21. ročníku v roce 2010 a předběžný rozpočet. Nominovali jsme na udělení Ceny GRAND PRIX. Dokumenty budou schválené včetně Ceny GRAND PRIX na prosincovém jednání rady města. Těšíme se na JEDNÁNÍ, ZAJÍMAVOSTI listopad 2009 galakoncert CHVĚNÍ Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Filharmonie Hradec Králové. Sbírka a varhany po projednání MHF jsme s Františkem Vaníčkem diskutovali sbírku na varhany. V letošním roce sbírka končí a v příštím roce proběhne oprava. Celá částka bude darovaná městem římskokatolické farnosti, která bude financovat jako vlastník. Již v doslechu jsou hudební zážitky v krásném kostele sv. Václava. Setkání se starostou Jaroměře Ing. Jiřím Klepsou Smlouva o spolupráci KALF-Letohrad-Jaroměř bude schvalována na prosincovém jednání zastupitelstva společně s rozpočtem na rok Potvrdili jsme si společný zájem na akcích v Letohradě a Jaroměři. Se zaujetím jsem vyslechl povídání o odhalení pomníku českým parašutistům ve skotském Arisaigu ke Dni veteránů 11. listopadu 2009, kterého se osobně zúčastnil. Právě ve Skotsku prošly 3

2 speciálním výcvikem asi tři stovky českých a slovenských výsadkářů, před vysazením. Byli mezi nimi i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří spolu s dalšími parašutisty zahynuli po atentátu na Reinharda Heydricha. Pomník, který zaštítil prezident republiky Václav Klaus, byl zařazen mezi československé válečné hroby, protože u řady parašutistů se neví, kde byli za války pohřbeni. Jaroměř přispěla k celkové částce asi 2,5 milionu Kč. LSG Den otevřených dveří navštívit gymnázium je vždy veliký zážitek. Příjemná atmosféra a nezměrná snaha zlepšovat prostředí studentů je posunuje stále dopředu, jak mi potvrdil ředitel LSG Vratislav Šembera. Díky za to, že jste. Ing. Zdeněk Maixner, 2. místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Letohrad se uskuteční ve středu v hod. v zasedací místnosti zámku. PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU LETOHRAD : , (úřední den) : , : , (úřední den) : ZAVŘENO Od běžný provoz úřadu, tzn. pondělí a středa (úřední dny) a ; úterý, čtvrtek a pátek a VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE /2009 RM schvaluje zrušení usnesení RM č. 257/2009 ze dne /2009 RM schvaluje zveřejnění záměru opětovného prodeje bytu ev. č. 27 (smlouvou o smlouvě budoucí kupní) v čp. 835 v Hausenské ulici v Letohradě a podílu na společných konstrukcích a st.p.č K prodeji bytu dojde za podmínky schválení ukončení původní smlouvy ZM /2009 RM schvaluje sepsání nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 542 Letohrad, Petříkov, s paní Marií Mrázkovou, bytem Letohrad, Buzulucká /2009 RM schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 174/7 v k.ú. Orlice, dotčené zahrádkou, za minimální roční nájemné ve výši 100 Kč. 330/2009 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností WSB Partner s.r.o., sídlem Pardubice Zelené Předměstí, náměstí Republiky 56, IČ , na p.p.č. 238/1 a 1422 v k.ú. Kunčice u Letohradu za účelem zřízení fotovoltaické elektrárny, a to na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 2,50 Kč/1m² od do , od do za 6 Kč/1m² s roční inflační valorizací. Pro případ nedodržení smluvních podmínek se stanoví výpovědní lhůta 1 rok. 331/2009 RM schvaluje podání anketního dotazníku Města Letohrad na Ministerstvo kultury Praha o přidělení finančních prostředků z programu regenerace MPZ pro rok 2010 na opravu dalších zbývajících částí opěrné zdi zámecké terasy, včetně restaurování zábradlí terasy. 332/2009 RM schvaluje seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací na akci Rekonstrukce místní komunikace 12c spojka přes trať od Požárníků, Letohrad. RM schvaluje navržené členy hodnotící komise. 333/2009 RM schvaluje seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací na akci Letohrad Kunčice, zajištění svahu. RM schvaluje navržené členy hodnotící komise. 334/2009 RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 18 v čp. 836 v Hausenské ul. v Letohradě mezi MUDr. Zdeňkem a Evou Stráníkovými, Letohrad, Komenského 612, a panem Viktorem Maškem a slečnou Věrou Luxovou. 335/2009 RM schvaluje záměr pronájmu částí p.p.č. 391/5 a 391/31 v k.ú. Letohrad na dobu 20 let, jak je vyznačeno v přiložené situaci, s možností výstavby fotovoltaické elektrárny. Minimální výše pronájmu 20 Kč/1 m²/1 rok, včetně zohlednění roční inflace. Nabídky zájemců o pronájem budou obsahovat nabídnutou cenu za pronájem včetně finančního a časového harmonogramu poskytnutí plateb (předplacení nájmu). 336/2009 RM schvaluje prodloužení záměru prodeje částí p.p.č. 374/22,374/38 a 374/2 v k.ú. Letohrad o výměře cca m 2 za cenu minimálně 250 Kč/ m² a současně 230 Kč/m² na sdružené prostředky na úhradu inženýrských sítí. Nabídky zájemců o odkup budou obsahovat nabídnutou cenu vč. platebních podmínek, investiční záměr s časovým harmonogramem realizace stavby, předmětem podnikání a počtem vytvořených pracovních míst a dále nákres situačního umístění stavby a pohledy na budoucí stavbu. Nabídky budou předloženy v zalepených obálkách s označením Prodej pozemků pod Qantem v k.ú. Letohrad NEOT- VÍRAT na podatelnu MěÚ Letohrad do /2009 RM schvaluje nájemné v bytech s dříve regulovaným nájemným a v bytech s dohodnutým nájemným ve výši regulovaného nájmu na maximální povolenou výši 44 Kč/m²/ měsíc. Maximální měsíční nájem je stanoven v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb., s účinností od /2009 RM schvaluje slevu z maximálního nájemného ve výši 44 Kč/m²/měsíc z bytů s dříve regulovaným nájemným a z bytů s dohodnutým nájemným ve výši regulovaného nájmu v roce 2010 o 25 %, tj. na 33 Kč/m²/měsíc, s účinností od do /2009 Usnesení RM č. 337/2009 se nevztahuje na bytový dům čp. 110 Orlice Letohrad vzhledem k jeho stavebnětechnickému stavu. 341/2009 RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění na akci Revitalizace historického centra města Letohrad 1. etapa Obnova čp. 10 v památkové zóně Změna č /2009 RM schvaluje Nařízení města Letohrad č. 2/2009, o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (plán zimní údržby). 344/2009 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 104 v čp. 16 s panem Antonínem Vančem, tr. bytem Letohrad, Komenského čp. 22. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 109 v čp. 16 s paní Marií Jantačovou, tr. bytem Letohrad, V Aleji čp /2009 RM schvaluje výpůjčku obřadní síně panu M.V., bytem L., na den v době hod. na prezentaci jeho nové básnické sbírky, pod záštitou starosty města Letohrad. 348/2009 RM schvaluje zpracování výpočtu úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění realizací výměny oken pro bytové domy Budovatelů čp a Petříkov /2009 RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu pro rok /2009 RM schvaluje oslovit k podání nabídky na provozovatele svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2010 tyto společnosti: Ekola České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová, Komunální služby s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí. 352/2009 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0408/D2 na Rekonstrukci přednádraží v Letohradě.

3 353/2009 RM ruší výběrové řízení na provozovatele sběrného dvora odpadů (usnesení č. 208/2009 z zahájení VŘ a usnesení č. 243/2009 z schválení vítěze VŘ). 354/2009 RM schvaluje vypsání nového výběrového řízení na provozovatele sběrného dvora odpadů včetně aktualizované zadávací dokumentace na toto výběrové řízení. (úplné znění usnesení na VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2009 RM schvaluje pořadí uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/09 na výběr zhotovitele díla Letohrad Kunčice, zajištění svahu následovně: 1. místo Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, 2. místo STRIX Chomutov,a.s., 28. října 1081, Chomutov, 3. místo Bauset CZ, a.s., Nemošická 1495, Pardubice. 360/2009 RM schvaluje výměnu bytu č. 7 v čp. 544 v Letohradě na Petříkově za byt č. 8 v čp. 544 v Letohradě na Petříkově Jaromíře Sýkorové, Letohrad, Petříkov /2009 RM schvaluje výměnu bytu č. 5 v čp. 543 v Letohradě na Petříkově za byt č. 9 v čp. 543 v Letohradě na Petříkově manželům Vídeňským, Letohrad, Petříkov /2009 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 544 Miloši Jirčíkovi, Letohrad, F. V. Heka 814. Jako náhradnici schvaluje Květoslavu Zelingerovou, Letohrad, Kunčice čp /2009 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 543 Věře Moravcové, Letohrad, Jilemnického 80. Jako náhradníka schvaluje Josefa Šťovíčka, Letohrad, Komenského /2009 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 164 v Letohradě- Kunčicích s Mgr. Lenkou Moravcovou, Letohrad, U Dvora 656. Jako náhradníky schvaluje: Tomáše Motyčku, Letohrad, Kunčice 222, dále Editu Jasanovou, Letohrad, Sokolovská 100, a Pavla Randise, Letohrad, Sokolovská /2009 RM schvaluje: a) Výši nájemného Kč/1 rok v budovách šaten na st.p.č v k.ú. Letohrad. b) Pronájem nebytových prostor budovy šaten na st.p.č v k.ú. Letohrad OREL jednota Letohrad, se sídlem U Potoka 765, Letohrad, IČ /2009 RM schvaluje použití prostředků investičního fondu ZŠ Komenského na nákup investičního majetku v celkové výši Kč Kč dle předloženého návrhu. 370/2009 RM schvaluje použití prostředků investičního fondu ZŠ U Dvora na opravy investičního majetku v celkové výši Kč Kč dle předloženého návrhu. 371/2009 RM schvaluje přesun částky ve výši Kč ze závazného ukazatele platy do ostatních provozních výdajů dle předloženého návrhu. 372/2009 RM schvaluje použití dotace Kč dle žádosti paní ředitelky ZUŠ A. Muchy, Letohrad ze dne /2009 RM schvaluje posunutí DZ IS 12a a IS 12b za hranici křižovatky Verměřovice Machovice (křižovatka komunikací 54c a 53c). (úplné znění na CENÍK ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA Rada města schválila dne svým usnesením č. 369/2009 ceník za pronájem hrobového místa v Letohradě na dobu 10 let. Ceník je platný od Výše pronájmu je stanovena na základě výměru MF ČR č. 01/2009, část I., oddíl A, položka č. 3, bod 1, písmeno d). Úhrada za služby je stanovena jako příspěvek na celkové náklady na správu hřbitovů. Urnový háj 700 Kč (1 m x 9 Kč x 10 let = 90 Kč Kč služby = 700 Kč) Jednohrob Kč (3 m x 9 Kč x 10 let = 270 Kč Kč služby = Kč) Dvojhrob Kč (6 m x 9 Kč x 10 let = 540 Kč Kč služby = Kč) Trojhrob Kč (9 m x 9 Kč x 10 let = 810 Kč Kč služby = Kč) Cena za zhotovení základů s podstavcem a cestičkou v nově vybudovaném urnovém háji Kč. Platí od do Provoz zajišťují Technické služby Letohrad s.r.o., tel ODBORNÍK NA TECHNICKÉ POMŮCKY V DPS Pro nedoslýchavé pan Vladimír Král uskuteční další návštěvu v DPS dne 15. prosince 2009 ve hodin. Pokud bude mít zájem, navštíví Vás osobně v bytě. Přihlaste se prosím na tel , , aby se na Vaši návštěvu mohl připravit a vše časově zvládnout. MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne v hod. byl hlídce městské policie předán zaběhnutý pes, odchycený na silnici ze směru od Písečné. Následným šetřením strážníci zjistili majitele bydlícího v Písečné a psa mu předali. Dne byla hlídka MP přivolána ke krádeži batohu, ke které došlo v obchodu na Václavském náměstí. Majitel obchodu totiž přistihl paní M.S. z Letohradu, která si uvedené zboží odnášela bez zaplacení. Věc byla vyřešena na místě blokovou pokutou. MP Letohrad VYHLÁŠENÍ CENY MĚSTA LETOHRAD Cena města Letohrad je udělována za výrazný a mimořádný počin nebo dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém kalendářním roce, a za celoživotní práci, která přesahuje svým významem hranice města či významně přispívá k jeho rozvoji. Cena je udělována max. jedenkrát ročně, nemusí být udělena každoročně. Může být udělena jednotlivci i kolektivu, zpravidla třem subjektům. Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. RM předloží zastupitelstvu města návrh na nositele ceny města pro daný rok ve formě usnesení RM, nejpozději do roku následujícího za rokem, za který má být cena města udělena. Tento návrh RM vychází z návrhů příslušných komisí RM, které vycházejí z došlých návrhů z řad občanské veřejnosti a z řad zastupitelů města. Rada města tímto vyzývá k podávání návrhů na udělení ceny města prostřednictvím. Všechny návrhy musí být doručeny radě města nebo prostřednictvím podatelny MěÚ nejpozději do 31. prosince Návrhy musí být předloženy na předepsaném formuláři, který je k dispozici na podatelně MěÚ a internetových stránkách města (www.letohrad.eu). Na jinak podané návrhy nebude brán zřetel. 20 jezdí v pracovní dny, nejede 23. XII XII., 29. I., 22. II II., IV., 1. VII VIII., X. 369/2009 RM schvaluje ceny za desetiletý pronájem hrobových míst v Letohradě s platností od dle předloženého návrhu. 5

4 V neděli 13. prosince 2009 vstoupí v platnost nový autobusový a vlakový jízdní řád pro období Vlakové spoje Na trati 024 Ústí n. O. Letohrad Lichkov Štíty nedochází k podstatným změnám. Některé dopolední spoje jsou nyní trasovány v odlišných časových polohách. Každopádně ale končí výhodné víkendové vlakové spojení do Polska, které bylo využíváno především k návštěvě města Wroclaw. Ze dvou párů rychlíků této relace je ponechán pouze 1 pár (pro nás časově méně výhodný) a nejede do Prahy a zpět přes Hradec Králové, ale končí a začíná v Pardubicích. K největším změnám dochází na trati 021 Letohrad Týniště n. O. Dosavadní dvouhodinový rychlíkový takt v relaci Letohrad Praha a zpět, bylo asi to nejlepší, co nejen za poslední dobu, ale dovoluji si říci i za dobu od počátku zahájení provozu, České dráhy nabízely. Bohužel frekvence v obou směrech, přibližně mezi Kostelcem n. O. Letohradem, je natolik mizivá, že vozit v tomto sklonově náročném úseku pěti i více vozové soupravy o kapacitě minimálně 360 míst, je skutečně přepych. Až na výjimky, z Letohradu jede, případně zpět přijede, tolik cestujících, že by se vešli když ne do poloviny vozu, tak do jednoho jistě! Z tohoto důvodu pojede přímý rychlík do Prahy pouze ráno o půl šesté, zpět přijede taktéž jeden přímý spoj, a to v podvečer o půl sedmé.v ostatních případech je většina spojení do Hradce Králové a Prahy zachovaných, ale pochopitelně s přestupem v Doudlebách n. O., a v pokračování do Prahy je většinou přestup i v Hradci Králové. Každopádně se tím snižuje úroveň kultury cestování, ale výše uvedené počty cestujících a nakonec i celková finanční situace státu jsou faktem, kterým zástupci dopravce lidosprávu přesvědčí o správnosti nepopulárního řešení. Autobusové linky Největší změnou v autobusové dopravě bude již v srpnu částečně zprovozněné autobusové nádraží. Od nového jízdního řádu dojde k plnému využití plochy, a tím, až na malé výjimky, ke zrušení autobusového stání před kostelem na Václavském náměstí. Tato úprava má své zastánce, ale i své odpůrce. Skutečnost je ta, že autobusové nádraží bylo vybudováno, a není možné se tvářit, že neexistuje. To platí v plné míře jak pro podnikatele na náměstí, tak i pro obyvatele vesnic v okolí. Výjimky byly dodatečně uděleny pro linku (Lanškroun Letohrad) spoje 7, 10, 12 a pro linku (České Petrovice Letohrad), spoje 20 a 15. Dále pak školní spoje z Červené (700916/5), z Nekoře (700960/12) a pochopitelně i školní spoj místní dopravy MAD, o kterých se od počátku vědělo, že na náměstí zajíždět budou. Zprovozněním autobusového nádraží vzniká i množství nových přestupních vazeb, jak mezi autobusovými spoji, tak i na vlakové spoje a opačně. Ve většině případů se podařilo tyto vazby ošetřit, i když asi ve třech čtyřech případech to skutečně nešlo. Autobusové linky od Žamberka, Písečné a naopak pojedou přes náměstí a budou zastavovat v obou směrech na stávajících zastávkách, tzv. u kašny. 6 NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD Na autobusové nádraží, jako dopravní uzel města, zajíždí i většina spojů linky Žamberk Vysoké Mýto, i když to není pravidlo a je nutno se řídit jízdním řádem. Protože se jedná o zajížďku, ne vždy to šlo časově sladit s požadavky ostatních měst a vesnic na trati, případně i z důvodu účelu vedení spoje (začátky školního vyučování). Totéž platí i o lince Pardubice Žamberk (provozuje Veolia Transport Východní Čechy), kdy na autobusové nádraží zajíždí pouze jeden spoj ve směru do Žamberka (po 18. hodině). V ostatních případech by došlo k duplicitě s regionálními spoji ČSAD. Z důvodu využití celé plochy autobusového nádraží a dokončení přednádraží dojde od 13. prosince i ke změně nástupišť pro jednotlivé linky a směry (viz náčrtek). Dopravní komise při RM: z p. Petr Buryška PROČ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V červnovém čísle Letohradského zpravodaje jsem psal o naší návštěvě v České Kamenici, která v oblasti památek a péči o životní prostředí, tedy i v nakládání s odpady, jde podobnou cestou. 12. listopadu navštívil naše město místostarosta města České Kamenice pan Ing. Vojtěch Marek s týmem dalších šesti spolupracovníků. Hosté z městského úřadu se zajímali o náš systém využívání čárového kódu na třídění odpadů, distribuci samolepek, prodej pytlů na tříděný odpad a zkušenosti s evidencí a předpisem poplatků za odpady. Za město Letohrad byli mimo mne přítomni vedoucí finančního odboru Ing. Aleš Brokeš, Hana Koblížková, Blanka Doskočilová, Saša Šilarová a ředitel Technických služeb Jiří Adamec. Česká Kamenice má již prostřednictvím čárového kódu zaevidované veškeré nádoby na směsný komunální odpad a připravuje se na změny, které přinese nový zákon o odpadech, kdy se počítá jednak se zvýšením poplatků, ale hlavně s diferenciací poplatku podle jeho vyprodukovaného množství. S kolegou místostarostou Ing. Markem se shodujeme v tom, že žádné město není nejchytřejší a že jedině výměna zkušeností s prosazováním nových myšlenek přináší efekt do následné praxe. Kéž by to bylo i v jiných oblastech. Našim hostům jsme se následně pochlubili s nově vybudovaným a otevřeným sběrným dvorem na Orlici, náměstím a nově upraveným informačním centrem. Bylo by chybou, když už do Letohradu vážili cestu přes 200 km, aby nenavštívili Muzeum řemesel. Se spoluprací s malebným městečkem severních Čech, Českou Kamenicí, počítáme i nadále. Martin Hatka, 1. místostarosta NENÍ VODA JAKO VODA II. V srpnovém čísle Letohradského zpravodaje jsem informoval o stavu zásobování pitnou vodou v Letohradě a v působnosti podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, kde je město významným akcionářem. Také jsem informoval o vývoji na trhu s pitnou vodou, pokud jde o celou ČR. V té době byla již nastartována mediální kampaň silné lobby producentů balených vod. Nástupem všemi směry skloňované krize totiž hrozí, že občan spotřebitel se bude více zamýšlet, zda je skutečně nutné, aby používal balenou pitnou vodu a kupoval ji předraženou v obchodech, když mu doma z vodovodního kohoutku teče kvalitní voda, která je pod pravidelnou hygienickou kontrolou. Časopis TEST provedl srovnání kvality 18 balených neperlivých vod a pitné vody natočené z kohoutku v pěti městech Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. Analýzy se zaměřily na mikrobiologickou kvalitu, obsah žádoucích látek i látek, které mohou vodu negativně ovlivnit jako například sodík, fluoridy, sírany, železo. Ve výčtu provedených analýz nechybí ani látky zdravotně závažné, jejichž představiteli jsou dusičnany, dusitany, benzo(a)pyren, polycyklické aromatické uhlovodíky, chloroform, arsen, olovo, nikl a další, uvádí Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST. U balených vod bylo provedeno 64 analýz, u vodovodní vody navíc ještě zkoušky zaměřené na pesticidy. Benzo(a)pyren, prokázaná karcinogenní látka pro člověka, byl na rozdíl od testované pitné

5 vody z kohoutku zjištěn v pramenitých vodách Bonaqua (min. trvanlivost ) a Aqua Bella (min. trvanlivost ), objevil se i ve dvou balených pitných vodách značek S Budget (min. trvanlivost ) a Tesco Value (min. trvanlivost ). V pramenité vodě Aquila aqualinea analýzy odhalily dvě nedovolené cizorodé organické látky benzo(ghi)perylen (polycyklický aromatický uhlovodík) a chloroform. Chloroform v pitné vodě z ostravského kohoutku převýšil český limit, je ale hluboko pod požadavkem evropské směrnice. Nadlimitní množství železa obsahovala pitná voda z Plzně. Ve dvou balených vodách, Rajec (min. trvanlivost 04/2010) a Dobrá voda s deklarací vhodná pro přípravu kojenecké stravy (min. trvanlivost ), nebyly nalezeny organotrofní bakterie. Nulový nález budí podezření, že buď je ve vodě nějaká cizorodá toxická látka, která tyto bakterie usmrcuje, nebo je před stočením používána nějaká nedovolená antimikrobiální úprava, dodává Ida Rozová. Výsledky testu balených vod a pitné vody z kohoutku jsou volně přístupné na Dílčí výsledky jsou k dispozici na telefonním čísle s běžným tarifem. A jak v Letohradě? Především v souvislosti s provedenými testy je třeba uvést, že pro Letohrad je získávána pitná voda z podzemních zdrojů, nikoliv povrchových, jak je to zpravidla ve velkých městech, včetně uváděných Ostravy, Brna, Prahy! Tedy už sám zdroj o sobě je kvalitnější a následující úprava chlorem zajišťuje, aby i v nejvzdálenějším vodovodním kohoutku od vodárny vám doma tekla voda odpovídající státní normě. Tuto vodu si natočte do skleněného džbánku, PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK : , (úřední den) : , : , (úřední den) : Zavřeno : , (úřední den) : , : , (úřední den) : Zavřeno : , (úřední den) uložte na pár hodin do chladničky. Chlórová složka z vody vyprchá a jste připraveni k přímé konzumaci pitné vody, míchaného nápoje a k dalšímu použití. Pak si ji porovnejte z vodovodního kohoutku jste získali litr pitné vody za 5,5 haléře, tedy více jak 100krát levněji než vodu balenou. Navíc nepoškozujete životní prostředí výrobou a likvidací PET lahví, jejich dopravou a vším, co souvisí s jejím prodejem. Složení vody, která vám teče z vodovodního kohoutku, si můžete pravidelně kontrolovat na internetových stránkách společnosti, tj. www. vak.cz. Základní údaje jsou i v přiložené tabulce, kterou si můžete porovnat s tím, co je na lahvích s kupovanou balenou vodou. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ MĚSTA Zveme dùchodce našeho města na odpolední posezení do orlovny na Orlici, které se koná ve čtvrtek 3. prosince 2009 od hod. Dopravu na místo setkání si můžete dohodnout na odboru sociálním správním, školství a kultury MěÚ, tel MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA UZÁVĚRKY LZ Redakce Letohradského zpravodaje upozorňuje, že uzávěrka lednového čísla LZ (1/2010) bude mimořádně již ve čtvrtek 10. prosince 2009, a to z důvodu vánočních svátků a dovolených v tomto období. KALENDÁŘ AKCÍ - PROSINEC 2009 KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Prosinec 2009 program KINO v hod., DK Kněžna Libuše Za dávných časů vládl zemi český kníže Krok, který měl tři dcery, obdařené nadpřirozenými schopnostmi. Po smrti otce převzala vládu na jeho přání nejmladší dcera Libuše. Ačkoliv byla moudrá a spravedlivá vládkyně, muži jí pohrdali. Libuše se tedy rozhodla provdat za Přemysla Oráče ze Stadic, aby s jeho pomocí dosáhla uznání mezi svými poddanými. Společně se usídlili na hradě Libušín, odkud Libuše předpověděla i založení a slávu města Prahy, které se později stalo sídlem královského rodu. 99 minut, přístupný od 12 let, historický, drama, vstupné 90 Kč v hod., DK Protektor Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést až na samou hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život v temných časech protektorátu. (10.00 hod. promítání pro školy, vstupné 40 Kč) 100 minut, přístupné od 12 let, romantický, drama, vstupné 70 Kč DIVADLO školní v 9.30 hod., DK Pohádka o Vánocích a zakleté čepičářce Klasický biblický příběh o Vánocích, jehož zá- 7

6 kladním pohádkovým motivem je dobro a zlo. Pohádka je určena pro děti MŠ. Zvány jsou samozřejmě i maminky s dětmi na mateřské dovolené! Vstupné 40 Kč BESEDA v hod., knihovna Na kole za krásami Čech O svém objevování přírodních, historických a technických zajímavostí Čech, Moravy a Slezska, které se stalo předlohou ke knize Cyklovýlety po Česku z nakladatelství Flétna, promluví nad diaprojekcí svých fotografií Martin Leschinger. Po besedě bude možno knihu zakoupit. Vstupné 30 Kč TRADICE v hod., před městským muzeem Mikulášská nadílka v muzeu Příležitost pro rodiče s dětmi předání mikulášské nadílky. Zveme všechny kyšperské čerty, čertíky a čertice na pekelné setkání u kotle. Pozvání přijala a z Ruska přijede i Marfuša. Pro zmrzlé rodiče bude připraven teplý punč, grog atd. Skromná mikulášská nadílka pro všechny děti! Vstup zdarma. PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2010: KINO: Pamětnice, 2Bobule, Zemský ráj to na pohled, 3sezóny v pekle DĚTSKÝ FILMOVÝ TÝDEN: Zataženo občas trakaře, Panika v městečku, Astro Boy, Rebelka na bruslích, Vánoční koleda, Mikulášovy patálie VÝSTAVA: Výstava fotografií Jaroslava Tichého Předprodej vstupenek v informačním centru Výstava ikon Ing. Štěpánky Čížkové v evangelickém kostele v Letohradě bude přístupná od do ve všední dny od 13 do 18 hod. 8 MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ ve Zlaté uličce na zídce v Letohradě zahájí ve čtvrtek v hod. prodejní výstavu řemeslných výrobků. Otevřeno Po Pá hod., So a Ne 9 11 hod. a potrvá až do Vánoc. Česká křesťanská akademie v Letohradě vás srdečně zve na přednášku Borise Gola: Zajatci japonského císaře (za osudy českých námořníků a jejich lodí v 1. světové válce), která se koná v pátek 4. prosince 2009 v 19 hod. v evangelickém kostele v Letohradě Program: - úvod do problematiky c.k. válečného námořnictva a služby v něm, - začátky bojů a první ztráty válečných lodí (K. Elizabeth v Číně), úryvky z válečného deníku, - práce českého potápěčského týmu, který vyhledává a zkoumá vraky rakousko-uherských lodí na Jadranu. VÁNOČNÍ KONCERT BIG BAND LETOHRAD Po úspěšném vystoupení v pražské Lucerně 9. listopadu, kde doprovázel spolu se sborem Oktet Girls legendy naší populární hudby J. Zímu, R. Adama, M. Černohouze, P. Filipovskou a S. Procházku, připravil Big Band opět svůj tradiční, již 12. vánoční koncert. Kromě řady swingových orchestrálek zazní i populární melodie v podání sólistů a sboru Oktet Girls. Pochopitelně nebudou chybět ani písně s vánoční a zimní tématikou pro navození předvánoční pohody. Zazpívají vám Lucie Nunová, Radka Vodičková, Mirka Stejskalová, Pavla Zamazalová, Petr Dostálek, Tomáš Jukl a Vladimír Zamazal. Orchestr řídí Rostislav Zábraha a Jaroslav Skalický. Neděle 6. prosince v hod. v Domě kultury Letohrad. Vstupné 90 Kč, předprodej vstupenek v IC. INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 S prvními lednovými dny se k nám blíží i tradiční Tříkrálová sbírka, tentokrát jubilejní desátá. Sbírka bude probíhat v termínu od 1. do 14. ledna 2010 a její výtěžek je určen na charitní projekty. Charita společně s farnostmi TS organizuje, a jen díky asistentům a koledníkům, kteří nám ve svém volném čase nezištně pomáhají, může být tato sbírka v tak velkém měřítku vůbec uskutečněna. Oblastní charita Ústí n. O. zajišťuje TS v padesáti městech a vesnicích okresu a na jejím zdárném průběhu se podílí místní asistenti, kteří si v obci seženou určitý počet koledujících skupinek. Jen v Letohradě to např. v loňském roce bylo 37 skupinek, což obnáší kolem 150 lidí, podílejících se na organizaci, hodně nám zde pomáhají skauti. Celkově v našem ústeckoorlickém regionu loni chodilo 413 skupinek koledníků, to znamená, že s Tříkrálovou sbírkou nám pomáhalo kolem mladých koledníků, kterým touto cestou velmi děkujeme. Jsme rádi, že za deset let u vás získala Tříkrálová sbírka důvěru. Mnozí naši asistenti říkají, že lidé už na koledníky čekají a těší se na ně, v některých místech s koledníky vyráží i pan farář nebo paní starostka Taková ochota a zájem se nedají vyvážit penězi, ale snad jen tím, co si tak lidé mezi sebou předávají dobrou vůli, úsměvy, solidaritu. Výtěžek 10. Tříkrálové sbírky bude použit podobně jako loni: na provozní náklady Občanské poradny, Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, centra Pod Střechou, Domu pokojného stáří v Ústí n. O., Rodinného centra Kopretina v Horní Sloupnici, na osobní asistenci, na přímou pomoc potřebným, na Regionální půjčovnu PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ Svaz tělesně postižených v ČR Místní organizace Letohrad srdečně zve své členy na předvánoční posezení do pečovatelského domu, které se koná v pondělí 7. prosince 2009 ve hod. Výbor organizace VÁNOČNÍ POSEZENÍ Srdečně vás zveme na vánoční posezení v klidu a pohodě při vínečku, s možností nákupu vánočních dárečků. Čtvrtek v hod. v zámecké restauraci Vánoční atmosféru nám navodí pěvecký talent Martina Dolečková a vystoupení dětí z dětského domova z Horní Čermné. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován těmto dětem. Na místě budou také obdarovány hračkami firmy Velkoobchod hraček TEDDIES Michala Vyhnálka. VÁNOČNÍ KONCERT Ženského komorního sboru Canzonetta a jejího hosta, Hlasového studia Pavlíny Kalousové sólistek z Letohradu, se koná v pátek 18. prosince 2009 v hod. v evangelickém kostele v Letohradě. Srdečně vás zveme. MO ČRS Letohrad bude ve dnech organizovat pro veřejnost PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ A PSTRUHA. Prodej bude probíhat v areálu líhně MO (pod kostelem na Orlici) vždy od do hod. Těšíme se na Vaši návštěvu. Cech rybářský Letohrad přeje všem svým členům i přátelům z Orlice, Kunčic, Letohradu i Červené krásné a klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví a životní optimismus v novém roce Děkujeme všem, kteří nás v roce 2009 jakkoliv podporovali. Velmi si toho vážíme a děkujeme. Rybáři Letohrad kompenzačních pomůcek a na fond rozvoje stávajících nebo nově vzniklých charitních projektů. A jak dopadla Tříkrálová sbírka v roce 2009? V orlickoústeckém regionu koledovalo celkem 413 skupinek, které vykoledovaly celkem ,50 Kč. Tato částka byla odeslána na konto Tříkrálové sbírky u Charity ČR, která část prostředků použila na organizaci TS a jako rezervu na humanitární projekty, a nám se zpět vrátilo Kč. Tato částka byla použita podle záměrů TS na zakoupení pomůcek do Regionální půjčovny kompenzačních pomůcek, na pečovatelskou službu v Ústí n. O., Lanškrouně, Letohradě a v Domě pokojného stáří v Ústí Kerharticích, do centra Pod Střechou v Letohradě na volnočasové aktivity mateřského centra a nízkoprahového centra, na Rodinné centrum

7 Sloupnice, osobní asistenci, Občanskou poradnu a přímou pomoc potřebným občanům z celého regionu. V rámci této přímé pomoci bylo rozděleno Kč (např. příspěvek na nejnutnější vybavení bytů po vyhoření, příspěvek paní, která pečuje o sedm vnoučat apod.) Děkujeme vám všem, kteří koledníky přijmete i tentokrát! Za OCH: Iva Marková KAM ZAJÍT V LETOHRADĚ V listopadu byla navzdory pověrám v pátek 13. opět otevřena letohradská čajovna. V Taušlově ulici v prostorách centra Pod Střechou ji provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Otevřeno je každý pátek od 18 do 22 hodin. Ve vlídném prostředí čajovny se můžete zahřát zejména zelenými čaji, jak čistými, tak ovoněnými či aromatizovanými ve směsích, ale i dalšími druhy. Návštěvníkům čajovny jsou k dispozici literární časopisy a stolní hry, připravuje se také zpestření večerů různými programy, jako jsou přednášky, promítání, ukázky keramické výroby, výstavy. Provoz čajovny zahájila přednáška o čínském čajovém obřadu kung-fu čcha (neformální rituál přípravy čaje s neobyčejnou zručností a pro chvíle uvolnění) s ukázkou čajové keramiky a ochutnávkou mnoha druhů čaje. Čajovna Pod Střechou srdečně zve všechny čajomilce k posezení u šálku voňavého nápoje. Adéla Babková POMOC UKRAJINĚ Arcidiecézní charita Olomouc dodala ukrajinským dětem léky na chřipku. Podle tiskové zprávy CHČR ze ACH Olomouc dodala první humanitární pomoc (respirátory, vitamíny, léky atd.) do oblastí na Ukrajině, které zasáhla chřipková epidemie. Pomoc směřuje do Ternopilské, Lvovské a Ivano-frankivské oblasti, se kterými ACHO spolupracuje formou dlouhodobých charitních projektů Děti ulice a Dětský domov. Podle oficiálního serveru Ternopilské oblasti bylo v této oblasti evidováno osob nakažených virem prasečí chřipky, z toho dětí). Veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině lze podpořit finančním darem na číslo účtu: /0100 u KB Olomouc. Na oba účely je možno přispět také přímo na Oblastní charitě v Letohradě, Na Kopečku 356, tel Děkujeme vám. ŠKOLY Portfolia a sebehodnocení máme se bát, či ne? Po částečné zkušenosti z loňského roku a diskusích v učitelském sboru jsme se rozhodli pro POMOC OBĚTEM ZEMĚTŘESENÍ NA SUMATŘE Pracovníci Charity ČR se na Sumatře účastní pomoci obětem zemětřesení, které tuto oblast postihlo 30. září V regionu nyní zuří prudké tropické deště. V rámci první humanitární akce dopravila německá Charita v součinnosti s Charitou ČR do oblasti 700 stanů, které jsou spolu s dekami rozdělovány lidem ve venkovských oblastech. Připravuje se distribuce hygienických potřeb a nástrojů pro odklízení trosek. Na pomoc obětem zemětřesení zřídila ACHO sbírkové konto u KB Olomouc, číslo účtu: /0100, kam mohou případní dárci přispívat. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kdo nám přispěli do říjnové humanitární sbírky oděvů. Nosili jste nám opravdu pěkné a použitelné šatstvo, které teď poslouží žadatelům o azyl v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí a Diakonii v Broumově. Děkujeme také za vaše finanční příspěvky na dopravu. Za OCH: Mária Chrenková MATEŘSKÉ CENTRUM MOZAIKA Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi především na mateřské dovolené, do mateřského centra v Letohradě. MC je místo setkávání, navazování nových přátelství, výměny zkušeností, získávání nových poznatků a aktivní trávení volného času s dětmi. Otevřeno máme Po, Út, Čt, Pá od 9.00 do hod. Od do je mateřské centrum zavřeno! Pondělí od do hod. Cvičení na míčích vede paní Hana Štěpánková; protahovací, posilovací a zdravotní cviky na gymballech; vhodné i pro těhotné. Pondělí od 8.00 do hod. Hlídání dětí zájem o tuto službu hlaste předem. Poplatek 20 Kč/hod./dítě. Úterý od 9.00 do hod. Herna MC. Středa od 8.00 do hod. Hlídání dětí zájem o tuto službu hlaste předem. Poplatek 20 Kč/hod./dítě. Čtvrtek od do hod. Tvořivá dílna Mikulášská dekorace Linoryt tisk obrázků z již hotových matric (předloh) Kartičky a přání k vánočním dárkům Pátek od do hod. Zpívánkové tvoření vedou Pavla Zamazalová a Hela Poláčková; hudebně pohybové činnosti a výtvarná činnost pro nejmenší děti. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO žákovská portfolia a sebehodnotící dotazníky. Dotazníky připraví každý vyučující (časem může být i za spolupráce se žáky) za svůj předmět. Buď za časové období, nebo po probrání určité AKCE V CENTRU od hod. Mikulášská besídka pro rodiče s nejmenšími a předškolními dětmi. Společně ochutnáme cukrovinky a různé dobroty, které jsme připravili my i ostatní maminky. A také přijde Mikuláš s andělem a čertem (můžete našim prostřednictvím předat dětem balíček). Poplatek 20 Kč/dítě od hod. Linoryt Jedná se o techniku používanou v grafice, kdy se motiv do matrice (lina) vyryje rydlem, válečkem se nanese tiskařská barva a na tiskařském lisu se obraz natiskne na papír. My však budeme mít matrice již vyryté, připravené, tudíž budeme jen tisknout. Případně si můžete donést své, již vyryté matrice. Přineste si s sebou materiál, který budete chtít potisknout (např. trička, prostírání apod.). Cena lekce je 50 Kč od do hod. Keramická dílna pro dospělé cena 2,5hodinové tvorby je 50 Kč, každý si tvoří podle svých potřeb a své nápady. ČAJOVNA V CENTRU POD STŘECHOU Zažeňte zimu u čaje a pořadů v čajovně. Dále bude otevřeno každý pátek od do hod.,za celý pracovní tým centra Pod Střechou vám všem přeji pod stromeček balík zdraví, vzácný poklad, jak se praví... Lásku, štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké svátky... Radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný nový rok! KONTAKTY: mob , PROSINEC VE STREETU Hry, soutěže, kvízy a povídání si na téma Jak se bránit při napadení, jaké nebezpečí na nás venku může číhat, co dělat když Výroba vánočních přání a krabiček z papíru a dalších materiálů od hod. po celý den velká super mega hra KOMPOT. Kdo vyhraje získá Kompot roku Filmový klub výběr filmu pro tentokrát necháme na Vás. Program vyhrazen pouze pro klienty klubu. učební látky. Žáci si pak dle škály sami hodnotí svoji práci, dovednosti, znalosti, chování nebo přípravu a přístup k vyučování. Po prvních zkušenostech se sebehodnotící do- 9

8 tazník jeví jako krok vpřed. Chceme žáky učit sebekritičnosti, náhledu na sebe a k vlastnímu odstranění chyb. Učitel tak může se žákem vést dialog o jeho soudnosti, ale třeba i podceňování se, a získat tak cenné informace. Portfolio je soubor žákových prací (prověrek, testů, dotazníků, výtvarných prací ). Žák s učitelem či s rodiči tak může sledovat svůj vývoj a hledat cesty k zlepšování. Tímto chceme žáky vést k vlastní zodpovědnosti za svou práci a její výsledky. Po prvních zkušenostech se převážná část žáků dokáže ohodnotit velmi objektivně. Malá část se občas podceňuje a někteří se přeceňují. Všichni se s tím budeme učit pracovat a sebehodnocení vylepšovat. Budeme rádi i za připomínky a náměty od rodičů. Skácelíková Pavla Sportovní úspěchy Ve čtvrtek 12. listopadu jsme se zúčastnili okrskového kola v halové kopané. Silně obsazený turnaj se konal v Žamberku a naše družstvo složené převážně z deváťáků si vedlo velice dobře. V prvních třech zápasech jsme zvítězili a již před posledním zápasem bylo jasné, že turnaj vyhrajeme a postoupíme do okresního finále, které se bude hrát 24. listopadu v Chocni. Michal Janoušek se stal nejlepším střelcem turnaje (9 branek). Pochvalu zaslouží i ostatní hráči, jmenovat bych chtěl alespoň Dominika Petráčka v brance a Martina Švercla, který v obraně nedal šanci o dva roky starším (a o 20 kg těžším) protihráčům. Abychom neměli sportu málo, tak jsme si na pátek domluvili přátelské utkání v basketbalu se ZŠ U Dvora. V loňském roce jsme prohráli, a tak jsme měli soupeři co oplácet. Od začátku hráli kluci dobře v obraně a navíc soupeři předvedli mnoho pěkných akcí. Výborně hrál David Richtr, zahráli si i ostatní. Soupeř zatím trénuje pouze 2 měsíce, proto jsme jej výrazně porazili, ale v dalším utkání nás určitě potrápí více. V letošním roce většina basketbalistů končí 9. ročník, proto bychom mezi sebou rádi přivítali kluky z nižších ročníků, abychom mohli v této tradici pokračovat. Více informací o basketbale podá pan učitel Petr Pupík, nebo Dominik Petráček (9.B) a Jakub Šejna (9.A). Za zmínku stojí i vzorné chování všech hráčů při obou akcích. Petr Pupík, ZŠ Letohrad, Komenského Byli jsme na Dlouhých Stráních 10 V říjnu bývají hory nejkrásnější. O Jeseníkách to platí zvlášť. To si znovu ověřili žáci 9.A a 9.B. Jeli se podívat na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, někdy označovanou jako div České republiky. Počasí nevyšlo na 100 %, tak více než krajině patřil obdiv monumentálnímu dílu. Tím je bezesporu podzemí, kde pracují dvě turbíny o výkonu 650 MW, ale i horní nádrž o objemu m 3, vybudovaná v nadmořské výšce 1350 m. Deváťáci dnes už vědí, že elektrárna funguje na principu přeměny polohové a pohybové energie, a vysvětlí vám, jak v noci přebytečnou elektrickou energii spotřebovává, aby ji ve dne zase vracela do spotřebitelské sítě. Jiří Hovorka Školní vánoční jarmark od do hod. Den otevřených dveří od 7.45 hod.(možnost pro rodiče a veřejnost nahlédnout do výuky). Program: a hod. krátké hudební a recitační vystoupení žáků školy vestibul hod. rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled vestibul - prohlídka školy - prodej vánočních výrobků - bramborákové hody školní cvičná kuchyňka - průběžně bufet s občerstvením ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora Beseda s Radimem Uzlem (třídy 8. a 9.) Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Recitační a pěvecká soutěž Ředitelský den Státní svátek Třídní schůzky, informační odpoledne Třídní schůzky, informační odpoledne Návštěva úřadu práce (9.B) Hudba na hradech a zámcích A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A A, 4.B, 5.A, 5.B Hudba starověku a středověku A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Bílá pastelka Dne proběhla charitativní akce,,bílá pastelka, což je veřejná sbírka ve prospěch zrakově postižených. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Z naší školy se této charitativní akce zúčastnili žáci devátých tříd: z 9.B Jan Švec, Zdeněk Najman, Martina Vodehnalová, Romana Suchomelová, 9.A Kateřina Kovářová, Anna Chmelíková, Katka Kalousová, Libor Kovář. Ve dvojicích odcházeli školy v Letohradě a za 20 Kč nabízeli bílé pastelky. Celkový výtěžek této akce je Kč. Recitační a pěvecká soutěž Soutěž se konala 11. listopadu od 14 hodin v naší knihovně. Soutěže se zúčastnili žáci z 1. a 2. stupně ZŠ U Dvora. Soutěž uváděly Kateřina Kovářová a Tereza Halbrštátová z 9. třídy. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků a další přišli své spolužáky podpořit. V porotě zasedly paní učitelky Jitka Faltusová, Yvona Šťovíčková, Taťána Sýkorová, Eva Večeřílková. Snažily se každého účastníka podpořit a chválily velice letošní kvalitní přednes soutěžících. Každý z nich byl oceněn diplomem. Cílem soutěže je přilákat žáky k literárním textům, zbavit se strachu a trémy z vystoupení před ostatními a posílit své sebevědomí. Všem zúčastněním děkujeme. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Dne se uskutečnila na naší škole akce Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, která byla určena pro žáky 2. stupně. Cílem této akce bylo zjistit, jak se máme v takovýchto situacích zachovat, když je někdo zraněn, vypukne požár, nebo jsme svědky dopravní nehody. Soutěžilo se v několika disciplínách (všeobecný test, první pomoc, evakuační zavazadlo, tísňové volání). Každá disciplína byla bodována. S největším počtem bodů zvítězila skupina Markéty Hlaváčkové z 8.B. Dále byla připravena akce pro 6. a 7. třídu, přednáška s kynologem. Pro osmé třídy byla připravena přednášku První pomoc s lékaři ze záchranné služby. Deváté třídy měly kurz sebeobrany s trenérem karate. Celá akce proběhla bez kolizí, všichni jsme si to užili a něco se i dozvěděli. Zpracovali: Bára Šulcová, Tomáš Hubálek, Katka Machová, Jára Pecháček, Růža Škodová, Edy Zářecký Exkurze Kutná Hora V minulém školním roce naše malá skupina SVS (společensko-vědního semináře) naplánovala pro zájemce z řad žactva exkurzi do Kutné Hory. Pro účastníky zájezdu vypracovala otázky. Pro nedostatek času se exkurze uskutečnila až letos Sraz byl v 7.00 u Domu kultury v Letohradě. Na cestě nás doprovázely paní ředitelka H. Kotlářová, paní učitelka B. Černohousová a paní učitelka Holzbauerová. Po dvouhodinové cestě jsme vystoupili na autobusovém parkovišti v Kutné Hoře a rozdáním pracovních listů jsme zahájili naši výpravu za kulturními památkami. Naše první kroky směřovaly do Hrádku Muzeum stříbra. Nejzajímavější část prohlídky začala, když jsme si oblékli bílé hábity, nasadili helmy a do rukou dostali baterky. Pak jsme se vydali do dolu hlubokého 70 m. Cestou jsme se dozvěděli, že havíři (horníci) sjížděli do dolů na skluzavkách, cesta dolů jim trvala půl až tři čtvrtě hodiny. A teď si představte, jak se po hmatu dostávali z temného dolu ven. Naše další prohlídka směřovala na Vlašský dvůr, gotický chrám sv. Barbory a Kostnici v blízkém Sedlci. Kostnice má velmi originální výzdobu, která je tvořena ze 40 tisíců lidských ostatků. Na zpáteční cestě jsme vybrali a opravili pracovní listy a následně vyhlásili a odměnili vítěze

9 sladkou odměnou. Do Letohradu jsme se vrátili kolem 18. hodiny. Tato exkurze se nám velmi líbila! Vyzkoušejte si náš pracovní list, který jsme zadali také našim spolužákům: Otázky Exkurze Kutná Hora 1) V jakém slohu byl postaven chrám sv. Barbory? a) baroko; b) rokoko; c) gotika; d) antika 2) Co je to UNESCO? a) Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu; b) Organizace SRO pro výchovu mládeže a kultury; c) Organizace pro třídění odpadů a ekologie 3) Kdy vstoupila Kutná Hora do UNESCA? a) 1994; b) 2005; c) 1995; d) není v UNESCU 4) Co je to kostnice? a) místnost na pálení zemřelých; b) květinářství s kosatci; c) místnost s ostatky; d) místo upálení Jana Husa 5) Kde sídlí UNESCO? a) ČR Praha; b) Francie Paříž; c) Finsko Helsinky; d) Švýcarsko Ženeva 6) Kde se vzali kosti v kostnici? (zjisti) 7) Co je to cesta stříbra? a) prohlídkový okruh; b) cesta ze stříbra; c) má to něco společného s vírou 8) Který zámek je vzdálený 4 km od Kutné Hory? a) Lednice; b) Žleby; c) Kunětická Hora; d) Kačina; e) Potštejn 9) Z jakého stavebního materiálu je chrám sv. Barbory? a) žula; b) vajíčka; c) pískovec; d) cihly 10) UNESCO pochází se zkratky: a) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; b) Univerzální Národní Ekologické Shromáždění Cest a Okolí; c) UNESCO nic neznamená,není to zkratka; d) Univerzální Nastavitelný Elektrický Spínač Celkového Obvodu Správné odpovědi: 1c, 2a, 3c, 4c, 5b, 6 ze hřbitova v okolí kostela, 7a, 8d, 9c, 10a Vybrali jsme si seminář Společenskovědní seminář je volitelný předmět, který je v naší škole nabízen žákům osmého a devátého ročníku. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování dovedností pro orientaci žáků v sociální oblasti. Navazuje na předměty občanská výchova a rodinná výchova. V semináři se např. zabýváme pravidly společenského chování, literaturou, historií, koukáme se na filmy a diskutujeme o nich, chodíme na výstavy a jezdíme na exkurze. Seminář se koná jednou za čtrnáct dní v úterý odpoledne 2 hodiny. Tento předmět jsme si zvolili už v osmé třídě a chodíme sem už druhým rokem. Je nás celkem 9, a ať už jsme z A nebo B, vycházíme spolu dobře. Proč jsme se sem přihlásili? Na to existuje jednoduchá a prostá odpověď. Můžeme obsah semináře částečně sami ovlivnit. Minulý rok nás vyučovala p. uč. Boháčová se kterou jsme navštívili Vánoční výstavu v informačním centru, pak jsme byli na výstavě v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici. Také jsme koukali na film o impresionistech a na filmy Konec starých časů, Cliff Hanger a na životopis o Rembrandtovi, o kterém jsme pak psali i projekt. Dále jsme také vytvořili časovou osu ze slohů jako např. gotika, renesance, baroko apod. Také jsme připravili exkurzi do Kutné Hory, ale tu se nám podařilo zrealizovat až letos. V tomto roce nás učí paní ředitelka Hana Kotlářová, se kterou jsme do Kutné Hory jeli. Chtěli bychom ještě natáčet na video krátké poučné scénky, fotit, zadávat spolužákům a učitelům různé ankety a apod. Budoucím osmákům i deváťákům můžeme doporučit, aby si z volitelných předmětů společenskovědní seminář také vybrali. Lucie Novotná, Veronika Lehká, Katka Kovářová ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY NA PRŮMYSLOVÉ STŘEDNÍ ŠKOLE LETOHRAD Průmyslová střední škola Letohrad vzdělává nejen své studenty. Aktivně působí i v systému celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě. Na závěr roku 2009 a začátek 2010 jsme připravili ve spolupráci s významnými výrobci stavebních materiálů a Českou komorou autorizovaných techniků a inženýrů již 9. cyklus přednášek na téma NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE NE- JEN VE STAVEBNICTVÍ. Při provádění stavebních prací a úprav stávajících objektů je nutné dodržovat všechny zásady a požadavky na jednotlivé použité materiály a výrobky. Vývoj hmot, a to nejen stavebních, a výrobků je v dnešní době velmi rychlý. Cílem PSŠ Letohrad je vychovávat odborníky, kteří nebudou opakovat zažité nešvary a chyby ve své profesi, ale dokážou řešit nejen vazbu dřívějších a novodobých materiálů a technologií, ale i požadavky s ohledem na nové předpisy (např. v programu Zelená úsporám aj.). Semináře mají za cíl seznámit účastníky se základními možnostmi novodobých technologií při stavebních pracích. Jsou určeny pro autorizované osoby v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT, stavební úřady, studenty i další občany z řad zájemců o tuto problematiku. Cyklus seminářů byl zahájen první přednáškou ve čtvrtek 19. listopadu 2009 firmou ROTO stavební elementy s.r.o. Praha. V dalších týdnech přijedou zástupci firem JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem, KM Beta a.s. Hodonín, VELUX Česká republika a.s. Brno, DÖRKEN s.r.o. Praha, WIE- NERBERGER cihlářský průmysl a.s. a další. Přednášek se zúčastňují studenti v rámci své odborné výuky, součástí seminářů budu i praktické ukázky použití výrobků a materiálů. Ing. Pavel Šejna LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám. č. 1, Letohrad, , tel., fax: , Představujeme nadějné mladé sportovce, studenty LSG Tereza Bílá, biatlon Jmenuji se Tereza Bílá a bydlím v České Třebové, což je asi 23 km od Letohradu, kde také studuji. Někdo se může ptát, proč zrovna Letohrad a přesně o tom bude tento článek. Už jako malá jsem byla neúnavné dítě, a tak mě rodiče přihlásili do českotřebovského Ski klubu. Zprvu to vypadalo, že mě trénování zbaví pouze mé nadbytečné energie, ale nakonec tam zůstalo i moje srdíčko. Ze zábavy se pomalu stávala závislost. Snad po 7 letech ve Ski klubu jsem se vydala trochu jiným směrem, k lyžím a holím jsem na záda přidala zbraň, rozhodla jsem se, že zkusím biatlon. Nejdříve to byla vzduchová zbraň, kterou se střílí v žákovských kategoriích (tj. zhruba do 14 let), potom přešla veškerá sranda, už to nebyla vzduchovka, se kterou se střílelo na 10 metrů, ale malorážní zbraň ráže 5,6 mm. Chtěli po mně, abych se strefila do malinkého puntíku, kterému mimochodem říkali terč, a to rovnou na 50 metrů.. Takže z malé hyperaktivního holčičky se stala dorostenka, která musí dokonce vlastnit zbrojní průkaz. Nyní už malorážkou střílím třetím rokem za Klub biatlonu OEZ Letohrad, a přestože si stále kladu stejnou otázku, jak se do toho malého černého kolečka mohu trefit, občas se mi to už i podaří! Jelikož pro nás, milovníky zimních sportů, to příroda zařídila ne úplně férově, neboť zimy a sněhu si užíváme, při dobré vůli, 4 měsíce, naší tréninkovou náplní nemohou být pouze lyže běžecké, neboli běžky. Říkám to hlavně proto, že se mi už jednou stalo, že mi paní řekla: Ale vždyť to se vám z toho kopce musí se zbraní na zádech jezdit hrozně špatně a co teprve na lanovce! V přípravném období (jaro, léto, podzim) také běháme, často sedíme v sedle horského kola a nebo si nasadíme kolečkové lyže. Ty jsou samozřejmě o mnoho kratší než jejich zimní kolegyně, ale umožňují nám lyžovat i v létě. Prvním rokem v dorostu jsem na tréninky téměř denně z České Třebové dojížděla. Tréninky však byly stále náročnější a náročnější a povinností ve škole také přibývalo, dojíždění bylo úmorné, a tak do 2. ročníku gymnázia jsem přestoupila na Letohradské soukromé gymnázium. V mnohém to bylo pro mne ulehčením a nová škola mi vychází maximálně vstříc. Není to snadné, ale učení i přes častou absenci zvládám. Vypsat své nejlepší výsledky je nesnadná věc. Kolikrát ani ten nejvyšší stupeň neznamená to nejlepší a největší, proto bych sem napsala své největší a nejcennější úspěchy. V loňské sezoně 2008/2009 jsem se nominovala na EYOF (European Youth Olympic Festival) a obsadila 10. a 12. místo v individuálních závodech. Na MČR jsem si dojela pro 1. a 2. místo v kategorii mladších dorostenek. Na základě výsledků z této sezóny jsem byla zařazena do biatlonové juniorské reprezentace, což mi umožňuje bojovat o postupová místa na dorostenecké mistrovství světa 2010, to je pro mne nejvyšší meta, které mohu nadcházející zimu dosáhnout a samozřejmě můj neskromný cíl. Přede mnou je však ještě pořádný kus cesty, ale doufám, že mi bude přát štěstí! Další rodilý mluvčí na LSG Studenti Letohradského soukromého gymnázia mohou vedle angličtiny konverzovat s rodilým mluvčím i ve španělštině. Po panu Peterovi Milesovi z Velké Británie je od října naším druhým rodilým mluvčím i slečna Gloria Huerta-Angeles z Mexika. S oběma pedagogy mohou studenti strávit dle své volby až 5 hodin týdně. Tak jen toho využít... Vratislav Šembera 11

10 SPORT HASIČI Z KUNČIC A HASIČKY Z ČERVENÉ NEJLEPŠÍ NA OKRESE V pátek 6. listopadu společně v zasedací místnosti SDH Kunčice v Kampeličce oslavovali hasiči muži z Kunčic a ženy z Červené. Slavit měli rozhodně co, byli nejlepší v dlouhodobé soutěži (požární útok) na okrese ve svých kategoriích! Tedy s nadsázkou Letohrad opanoval obě kategorie. Poblahopřát jim přišel také starosta města Petr Fiala, který oběma vítězným družstvům poděkoval za vzornou reprezentaci města a odtajnil dárek v podobě finanční odměny, která doputuje na účet jejich hasičského sdružení. Město Letohrad má 4 požární jednotky (JPO II Letohrad, JPO V Červená, Kunčice a Orlice) a jejich činnost významně podporuje. KYŠPERECKÁ NOC NEBYLA POD PSA V sobotu 24. října proběhl v areálu cvičiště ZKO Letohrad na Orlici pátý ročník kynologického obranářského závodu Kyšperecká noc. Na závody se sjelo 29 účastníků z menší i větší dálky (Turnov, Luže, Uničov, Náchod, Hradec Králové, Česká Třebová, Litomyšl, Žamberk, Luková). Soutěžící závodili v šesti kategoriích různého stupně obtížnosti. Přesto, že mé srdce patří velkým psům (ačkoli mám doma dva jezevčíky), mým favoritem se stal jorkšír Richi. Věřila jsem mu zcela oprávněně, protože ve své kategorii (poslušnost bez obrany) zvítězil a dokázal tak, že jorkšír je plnohodnotný pes a nikoli jen ozdobný doplněk. V ostatních kategoriích, kde součástí je i obrana, se na prvních místech umístili psi, které jsme u nás na cvičáku více zvyklí vídat zastoupeni byli němečtí a belgičtí ovčáci, rotvajler, labrador, bernský salašnický pes, briard, dobrman, australský honácký pes, border kolie a možná i další. Domácí závodníci se mezi nimi rozhodně neztratili. Ve svých kategoriích zvítězili Pavel Hrobař s belgickým ovčákem Orsem, Romana Plívová s fenou belgického ovčáka Iris a na stupně vítězů se dostali i Dita Silberová s labradorem Ronem, Petr Rebhan s labradorem Bakem a Milan Hubálek s rotvajlerem Queenem. Ostatní si aspoň užili pěkné odpoledne a večer mezi lidmi stejné krevní skupiny. Absolutní vítězkou závodu se stala Dana Řeháková z Lukové 12 s fenou belgického ovčáka Qerrou. Putovní pohár jí přišel předat osobně starosta města Petr Fiala. Akce se konala pod záštitou a za finančního přispění města Letohrad a přítomnost zástupce města ocenili i krajští rozhodčí prý se s tím setkávají poměrně zřídka. Počasí se vydařilo a vše se zvládlo podle plánu. Už během závodu nás účastníci ujišťovali, že se jim u nás líbilo a přijedou zas. Díky sponzorům (zejména společnosti Dibaq a.s. Helvíkovice) si pěkné ceny odvezli nejen medailisté, ale všichni účastníci závodu, k celkové pohodě přispěla i možnost posedět v naší chaloupce nebo venku u grilu. Více fotografií na Za ZKO Letohrad: Jana Hlavsová KARATE TEAM KCK Oddíl KARATE při TJ SPARTAK OEZ Letohrad. Druhá část závodní sezóny je v plném proudu. Podzim začal jednou z největších soutěží Czech Grand Prix v Plzni. Náš klub reprezentovali Petra Vávrová, Nikola Krátká a David Beran. V obrovské mezinárodní konkurenci si změřili síly s reprezentanty evropských zemí. Petra prohrála v boji o 3. místo s německou soupeřkou, Nikola v boji o 3. místo s maďarskou reprezentantkou a David v boji o 3. místo se slovenským borcem. Všichni předvedli skvělé výkony jsme vyrazili na mezinárodní turnaj Shotokan Cup do Kostelce n. O. V celkovém hodnocení klubů jsme obsadili pěkné 2. místo za pražským klubem Kesl-ryu. Výsledky našich borců: KATA 3. m. junior David Beran, 3. m. juniorka Nikola Krátká; KUMITE ml. žáci: 3. m. -41 kg Michal Doskočil, 3. m. -35 kg Sabina Mačátová, 2. m. +35 kg Michaela Krátká, st. žáci: 3.m. -45kg Jan Moravec, 3. m. -52 kg Lukáš Harag, 3. m. -60 kg Jan Šrámek, st. žákyně: 1. m. -42 kg Petra Vávrová, 3. m. -50 kg Petra Krátká a Erika Mačátová, dorostenci: 1. m. -70 kg Miroslav Richter, 2. m. David Richtr, junioři: 1. m. -68 kg David Beran, 3. m. -59 kg Nikola Krátká; KUMITE TEAM junioři 3. místo Mistrovství VČSKe v Hradci Králové. V pořadí klubů jsme obhájili s náskokem 1. místo. KATA ml. žákyně: 1. m. Sabina Mačátová, 2. m. Michaela Krátká, st. žákyně: 1. m. Petra Vávrová, 2. m. Erika Mačátová, dorostenci: 1. m. Miroslav Richter, junioři: 1. m. David Beran, 2. m. Jan Faltus, juniorky: 1. m. Nikola Krátká, muži: 1. m. David Beran, ženy: 3. m. Nikola Krátká; KUMI- TE ml. žáci: 1. m. -41 kg Michal Doskočil, 2. m. -35 kg Sabina Mačátová, 1. m. +35 kg Michaela Krátká, st. žáci: 3. m. -45 kg Jan Moravec, 2. m. -52 kg Adam Hrdina, 3. m. Martin Doskočil, 3. m. Lukáš Harag, 2. m. -60 kg Jan Šrámek, 3. m. -60 kg Šimon Falta, 1. m. -42 kg Petra Vávrová, 2. m. -50 kg Erika Mačátová, 3. m. Lucie Výprachtická, 1. m. +50 kg Iva Hofmanová, dorostenci: 3. m. -63 kg Adam Rubeš, 1. m. -70 kg David Richtr, 2. m. -70 kg Miroslav Richter, junioři: 1. m. -55 kg Jan Faltus, 1. m. -68 kg David Beran, 3. m. -53 kg Petra Krátká, 2. m. -59 kg Nikola Krátká; kumite team junioři 3. m. ve složení David Beran, David Richtr, Miroslav Richter; kumite team juniorky 1. m. ve složení Nikola Krátká, Petra Krátká, Lenka Juzová; kumite ženy: 1. m. -60 kg Nikola Krátká. V sobotu jsme vyrazili na velmi slušně obsazenou mezinárodní Grand prix Ostrava 09. V absolutním hodnocení klubů jsme dopadli na 3. místě, v hodnocení dětí a mládeže do 18 let jsme byli na místě prvním (v dospělé kategorii jsme neměli zástupce). Startovali jsme pouze v kumite s těmito výsledky: kumite ml. žáci -41 kg 1. m. Michal Doskočil, kumite ml. žákyně +35 kg 3. m. Michaela Krátká, kumite st. žáci -52 kg 3. m. Martin Doskočil, kumite st. žákyně -42 kg 1. m. Petra Vávrová, kumite st. žákyně -50 kg 1. m. Erika Mačátová, kumite dorostenci -70 kg 2. m. Miroslav Richter, kumite juniorky -59 kg 1. m. Nikola Krátká. Sobota nás opět zavála na mezinárodní turnaj na Moravu, a to tentokráte na Silesia Cup do Oder. Tentokráte jsme v absolutním pořadí klubů obsadili pěkné 2. místo. Přestože jsme opět nestartovali v plném počtu, byly výsledky velmi slušné: kumite st. žáci -52 kg 3. m. Adam Hrdina, kumite st. žáci -60 kg 3. m. Jan Šrámek, kumite st. žákyně -50 kg 1. m. Petra Vávrová, kumite dorostenci -70 kg 1. m. David Richtr, 2. m. Miroslav Richter, kumite junioři -68 kg 2. m. David Bearan, kumite juniorky -53 kg 3. m. Petra Krátká, kumite juniorky -59 kg 1. m. Nikola Krátká, kumite juniorky BRH (bez rozdílu vah) 1. m. Nikola Krátká, 3. m. Petra Krátká. Posledním turnajem, na kterém jsme se prezentovali, byl Pohár starosty Ústí nad Orlicí. Jeli jsme obhajovat loňské prvenství klubů v absolutním pořadí, a bohužel jsme byli 2. Z rodinných důvodů se nepředstavily ve svých nejsilnějších disciplínách kumite Nikola a Michaela Krátká, které přijely alespoň na kata, Martin a Michal Doskočilovi, Honza Moravec a další opory týmu. Poprvé se představili naši nováčci Otto Doskočil, Jan Stránský, Michal Šlezingr a Daniel Jirásek. Dále nová posila Jáchym Kopecký. Výsledky našich borců: kata ml. žákyně 2. m. Marika Mačátová, 3. m. Sabina Mačátová, kata st. žákyně 3. m. Erika Mačátová a Petra Vávrová, kata dorostenci 2. m. Jáchym Kopecký, kata muži 1. m. David Beran, kata ženy 2. m. Nikola Krátká, kumite ml. žáci -30 kg 2. m. Jan Stránský, kumite ml. žákyně BRH 3. m. Sabina Mačátová, kumite st. žáci -60 kg 3. m. Jan Šrámek, kumite st. žákyně -42 kg 1. m. Petra Vávrová, kumite st. žákyně -50 kg 1. m. Erika Mačátová, kumite dorostenci -70 kg 1. m. David Richtr, 2. m. Miroslav Richter, kumite junioři -68 kg 1. m. David Beran, kumite junioři BRH 2. m. David Beran, kumite juniorky -53 kg 2. m. Petra Krátká, kumite team st. žákyně + dorostenky a kumite team muži 2x 3. místo. Tak příští rok musíme víc zabrat.

11 O víkendu se připravujeme na Vánoční cenu Mladé Boleslavi a první víkend v prosinci je pro nás vyvrcholením sezóny, kdy startujeme na Mistrovství ČR v Ústí nad Labem. Držte nám pěsti. Za spolupráci a podporu děkujeme TJ SPARTAK OEZ Letohrad, městu Letohrad, společnosti Golem Group s.r.o. a DDM ANIMO Žamberk.Body našeho týmu získané během soutěží na podzim 2009 FOTA KARATE DALŠÍ ZPRÁVY INFORMACE Z KNIHOVNY v hod. Na kole za krásami Čech O svém objevování přírodních, historických a technických zajímavostí Čech, Moravy a Slezska, které se stalo předlohou ke knize Cyklovýlety po Česku z nakladatelství Flétna, promluví nad diaprojekcí svých fotografií Martin Leschinger. Beseda se uskuteční v knihovně. Po besedě bude možnost si knihu zakoupit. Vstupné 30 Kč 4. listopadu byla ve vestibulu knihovny vernisáží zahájena výstavy Radmily Häuslerové. Letohradská rodačka maluje pro radost a potěšení a její práce si můžete prohlédnout do 23. prosince ve výpůjčních dnech knihovny. Případní další zájemci o bezplatné pronajmutí prostor za účelem vystavení svých prací se mohou hlásit v knihovně. V době vánočních svátků od do bude knihovna uzavřena. Všem našim čtenářům, dárcům a příznivcům děkujeme za spolupráci a přejeme pěkné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a také mnoho pěkných čtenářských zážitků. knihovnice NOVÝ DIVADELNÍ KROUŽEK V LETOHRADĚ Otevíráme divadelní kroužek pro mladé lidi přihlaste se! Divadelní kroužek je určen mladým lidem, které zajímá herectví a divadelní režie. Na pravidelných schůzkách budeme pracovat na kvalitě řeči, pohybu, ale především se zaměříme na reálné herectví, které vzniká na základě emotivního prožitku. Společně zkusíme společná psycho-fyzická herecká cvičení a improvizace. Další cvičení budou zaměřena na sebepoznání, soustředění, relaxaci, spolupráci kolektivu, využití smyslů, přirozené hravosti a fantazie. Budeme sami sobě herci i režiséry. Společně budeme pozorovat a rozebírat viděné. V případě, že se nám podaří sjednotit kolektiv a rozvinout herecké schopnosti, můžete očekávat nastudování malé divadelní hry. Na letohradském gymnáziu je několik nadšenců, kteří chtějí dělat divadlo. Rádi by oslovili další zájemce z Letohradu. Schůzky jsou každé pondělí v hod. v učebně pěstitelky na ZŠ Komenského. Minimální věk divadelníků musí být 15 let. Kroužek vede ředitel společnosti DIVADLO Tomáš Langr, který hraje v amatérských souborech 16 let. Absolvoval kurs u Mgr. Schejbala, doc. Mgr. Bergmana, Jany Koubkové a nyní u profesora Laurina. Máte-li zájem, kontaktujte nás na dobredivadlo.cz Tomáš Langr NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ ALLIANZ POJIŠŤOVNY, A.S. V LETOHRADĚ Slavnostní otevření pobočky, vlevo Marie Buryšková. 13 Dne proběhlo slavnostní otevření kanceláře za účasti starosty města Petra Fialy a pozvaných hostů. Kancelář se nachází v přízemí firmy TESTA, Šedivská 838.

12 Otevírací hodiny jsou v PO, ST a ČT od do a v ÚT a PÁ od 9.00 do Dále po dohodě. Kompletní nabídka zahrnuje pojistné produkty pro občany i podnikatelé, stavební spoření, penzijní připojištění, hypoteční úvěry a finanční poradenství. Kontakt: Ing. Marie Buryšková, mob , kanc , seznam.cz. LETOHRADSKÉ ZPĚVAČKY LAUREÁTKAMI MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE GOLDEN LUTE 09 PHS Pěvecké hlasové studio dosáhlo významného úspěchu. Ve dnech v Třinci proběhlo semifinále a finále prestižní mezinárodní pěvecké soutěže v jazzové, folkové a populární písni Golden Lute Zlatá loutna Soutěž je pořádána od roku 1966 a prošla jí spousta známých osobností dnešní hudební a divadelní scény (Dara Rolins, Iveta Bartošová, Ivana Chýlková ). Letošní ročník byl pořádán Základní uměleckou školou Třinec v rámci grantového projektu Visegrádského fondu. Záštitu nad soutěží převzala starostka města Třince RNDr. Věra Palkovská, místo mediálního partnera přijal Český rozhlas Ostrava. Odborná porota byla zastoupena významnými osobnostmi Renata Drössler (herečka a zpěvačka divadla Semafor, Pod Palmovkou, Broadway, Teatr Rozrywki Chorzów ), Dana Vrchovská (jazzová zpěvačka Orchestr Gustava Broma, Jiří Urbánek Band), Mgr. art. Eva Plesníková (hlasový pedagog HF PdF UK Bratislava, Nová scéna Bratislava sólistka zpěvohry), Petr Šiška (prezident Akademie populární hudby ČR). Soutěže se mohli účastnit zájemci ze zemí Evropské unie ve dvou věkových kategorií, do semifinále se dostali mladí zpěváci z Polska, České republiky a Slovenska. Do finále postoupilo z každé kategorie 7 soutěžících, kteří tak dostali možnost předvést své pěvecké umění za doprovodu orchestru. Každý finalista měl na zkoušení s orchestrem pouhých 20 minut, zde se projevila zejména úroveň muzikality jednotlivých soutěžících. Naše město, region a republiku výborně reprezentovaly žákyně PHS Petra Vágnerová, Martina Dolečková a Aneta Šrolerová, které byly odbornou porotou vybrány do semifinále. V první kategorii se do finálové sedmičky dostaly pouze dvě české zpěvačky: Tereza Mašková z Třince s písní Beyoncé At last a Martina Dolečková z Letohradu se skladbou Petry Janů Říkej mi. Obě dvě zpěvačky vybojovaly pro Českou republiku krásné umístění Martina 3. místo a Terezka 1. místo, 2. příčku obsadila Diana Schniererová ze Slovenska. Ve druhé kategorii získala prvenství letohradská zpěvačka Aneta Šrolerová za přednes písně Jamese Browna I Feel Good. Ocenění za druhé místo si odnesla Ilona Brymová z Velké Bíteše a třetí příčku obsadila Michaela Grohmanová z Olomouce. Všem třem letohradským zpěvačkám děkuji za výbornou reprezentaci PHS a přeji jim mnoho dalších úspěchů. Pavlína Kalousová Hocková, hlasový pedagog PHS Letohrad 14 PODZIMNÍ PRÁZDNINY V OSTRAVĚ Světlušky využily podzimních prázdniny a vydaly se do černé Ostravy. Nutno dodat, že přívlastek černá se k současné Ostravě vůbec nehodí! Ubytovaly jsme se po dlouhé cestě vlakem v salesiánském středisku a šly jsme hned spát, abychom načerpaly síly. Druhý den jsme se hned ráno vydaly do celého světa! Navštívily jsme totiž MiniUni muzeum miniatur, kde jsme se ocitly po Eiffelovkou, před Big Benem, před egyptskými pyramidami atd. Viděly jsme i výstavu nádherných modelů plachetnic. Další naší zastávkou byl nedaleký Slezskoostravský hrad, kde nás zaujala bílá paní, výstava panenek, ale hlavně nástroje z mučírny, které jsme musely vyzkoušet! Odpoledne jsme se vydaly na místní sopku, totiž haldu Emu, trochu jsme se bály, že nás výpary omámí, ale výstup i sestup proběhl úspěšně. Ostravská ZOO, kde jsme byly ve čtvrtek, nás pohltila na celé dopoledne a ještě kus odpoledne a všechno uteklo hrozně rychle. Spousta zvířat exotických i místních, pobíhajících ve svých výbězích, zuby divokých koček, oči vřeštících opic i žirafy důstojně nosící svůj dlouhý krk to všechno a ještě mnohem víc si světlušky odnášely z tohoto dne. Večer, ačkoli byly unavené, se naučily tanec Martina, a musím říct, že jsou to rozené tanečnice! Na závěr ostravského výletu ještě světluškám udělaly noční hru, při které si prozkoušely svoje smysly. Poslední den ještě zážitek v cestě tramvají na nádraží a pak už domů. Myslím, že podzimní prázdniny se vydařily. Fotky na Helena Peškarová ZE ZÁPISNÍKU POLICIE navečer okradl neznámý zloděj osmdesátiletou paní. Na autobusovém nádraží si vyhlédl seniorku, které z ruky vytrhl dámskou koženou tašku. V kabelce měla žena doklady, dioptrické brýle, hodinky a peněženku s 250 korunami. Zloděj ji naštěstí nezranil. Nyní po něm policisté intenzivně pátrají. S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni. Antoine de Saint Exupéry SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Jiří Hlaváček Maxim Fišer Natálie Richterová Kateřina Dolečková Patricie Pirklová Marie Novotná Veronika Stejskalová Lucie Čechová Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli 31. října 2009 Petr Fňouk, Králíky Veronika Havlíková, Králíky Václav Skalický, Letohrad Šárka Pirklová, Česká Třebová 7. listopadu 2009 Jaroslav Unzeitig, Ruda nad Moravou Jaroslava Richterová, Sobkovice Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Jubilanti Jarmila Koblížková František Krejsa Zdeněk Filip Bohumila Motyčková Marie Novotná Jiřina Suchomelová Zdeňka Tomková Marie Dostálová Olga Rypková 70 let Alena Veselá, Letohrad František Macháček, Letohrad-Kunčice 75 let Věra Benešová, Letohrad 80 let Petr Stejskal, Letohrad-Kunčice Vladimíra Bezrouková, Letohrad 81 let Marie Šponarová, Letohrad-Orlice 82 let Jaromír Faltus, Letohrad 83 let Anna Kunešová, Letohrad 85 let Marie Archlebová, Letohrad-Kunčice Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v prosinci oslavíte a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Zdeňka Vávrová, Letohrad Růžena Neumanová, Letohrad Jiří Vítek, Letohrad Jan Žáček, Letohrad Jan Fogl, Letohrad Karel Motl, Letohrad-Kunčice Jaroslava Havránková, Letohrad-Orlice Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Ludmila Stejskalová, matrikářka NOVÉ PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ V Orlickoústecké nemocnici a.s. se podařilo otevřít nové pracoviště magnetické rezonance, které zásadním způsobem přispěje k podstatně vyšší kvalitě vyšetřování obyvatel okresu Ústí

13 nad Orlicí a výrazně zvýší dostupnost tohoto vyšetření pro pacienty z tohoto regionu. Úkolem nemocnice musí být mj. rychle vyšetřit a diagnostikovat potíže a stejně rychle zajistit cílené vyřešení zjištěné diagnózy, ať už přímo na místě, nebo na vyšším klinickém či fakultním pracovišti. Pro neustále se rozšiřující indikační možnosti, neinvazivitu, absenci škodlivých efektů, zejména ionizujícího záření, a jedinečný diagnostický přínos se vyšetření pomocí magnetické rezonance stalo zcela běžnou, která by neměla chybět ve spektru vyšetřovacích metod. S magnetickou rezonancí dnes stojí a padá účelná a efektivní diagnostika v řadě medicínských oborů neurologii, ortopedii, pediatrii, traumatologii, onkologii, vnitřním lékařství, chirurgii atd. Řada diagnóz se již bez tohoto vyšetření nedá udělat. Přístroj vč. stavebních úprav stojí 40 mil. Kč, vše nemocnice financuje sama. Pomoc širokého okolí nám alespoň trochu ulehčí splácet tuto velikou investici, která jednoznačně pomůže při zjišťování diagnózy, a bude přínosem pro obyvatele našeho okresu. Pro tyto účely jsme založili veřejnou sbírku. Budeme Vám vděčni, pokud byste nám mohli jakkoliv pomoci. Číslo účtu u ČSOB: /0300, variabilní symbol 0987, konstantní symbol 558. Děkujeme za jakoukoliv částku i pomoc. Informace o nemocnici na Poslanec PS PČR Jiří Čepelka se starostou Letohradu Během výstavby se objevily nové skutečnosti, které nemohly být předvídány během přípravy a které bohužel zpozdí termín dokončení, jenž je nyní stanoven na konec dubna příštího roku. K těm největším problémům patří nové přeložky telekomunikačních zařízení a stav podloží v některých úsecích cyklostezky. Kdo je investorem cyklostezky, jaké jsou její náklady a z jakých zdrojů je její stavba financována? Investorem je Sdružení obcí Orlicko a to zejména z důvodu rozsahu, když cyklostezka zasahuje do katastru tří obcí. Projekt má také regionální význam a svým charakterem odpovídá projektům, které by měly být realizovány svazky obcí. Celkové náklady výstavby tedy včetně všech souvisejících prací (projektové dokumentace, geodetické práce, právní věci atd.) jsou nyní ve výši zhruba 36 mil. Kč. Hlavním zdrojem financování je dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a dále dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a také vlastní zdroje, které investor získává z příspěvků měst Žamberka a Letohradu a obce Lukavice. Jaké jsou základní parametry a charakteristika cyklostezky? Cyklostezka je dlouhá necelých pět kilometrů, ve většině délky má šířku 2 m, tam, kde bude smíšený provoz (z důvodu dopravní obsluhy) má šíři až 4 m. Hlavním cílem výstavby cyklostezky je přispění ke zvýšení bezpečnosti cyklistů při dopravě do škol a za prací. Dalším cílem je samozřejmě podpora využívání volného času a rozvoje turistiky. Cyklostezka rozšiřuje nabídku cyklostezek v regionu, kdy navazuje na cyklostezku Letohrad Ústí nad Orlicí. V poslední době se často ozývají kritická slova na šíři cyklostezky, která je většinou dva metry. Samozřejmě se setkáváme s kritickými názory na šířku cyklostezky, které jsou zejména ovlivněny technickými parametry již existujících cyklostezek a také rozvojem in-line bruslení. K tomu snad několik skutečností. Jak jsem již výše uvedl, příprava stavby komunikace patří k nejnáročnějším a její výsledek je hodně ovlivňován vyřešením majetkoprávních vztahů, což může vést ke změnám záměrů, případně i k zastavení stavby (viz např. dálnice u Hradce Králové). Dále je nutné mít v patrnosti, jestli je na cyklostezce povolen smíšený provoz nebo ne. K hlavním důvodům stanovení technických parametrů (které zásadně ovlivňují i její cenu) je poměr mezi požadovanými výsledky (zde zajištění zvýšení bezpečnosti cyklistů) a cenou stavby. Určitě by každý z nás měl co nejpohodlnější cyklostezku, ale zvýšené náklady by již byly vlastními náklady investora a tedy přispívajících obcí. Každých 50 cm šířky pak představují navýšení investice o milióny korun, a to v případě, kdy se vůbec podaří vyřešit majetkoprávní vztahy, což u cyklostezky Žamberk Letohrad nebylo v některých úsecích řešitelné. Vnímám spíš problém šířky cyklostezky v souvislosti s rozvojem in-line bruslení, což při této šířce může být problém. K tomu jen připomínám, že cyklostezka se začala připravovat v roce 2004, kdy o in-line bruslení skoro nikdo nevěděl, a pozdější změny na projektu již prakticky nebyly možné. Nicméně si hodně všímám, jak se staví a provozují cyklostezky v zahraniční, a skutečností je, že šířka cyklostezek je zde obvykle mezi 1,5 2 metry. Bezpečný provoz je pak dán vzájemnou ohleduplností účastníků provozu na cyklostezkách a samozřejmě (což platí i o našich cyklostezkách) tím, že provoz na nich není takový, aby až na ojedinělé případy nemohlo dojít k bezpečnému a pohodlnému používání i takto široké cyklostezky. Děkujeme za rozhovor a těšíme se na setkání na cyklostezce. MUDr. Martin Procházka, ředitel Orlickoústecké nemocnice a.s. CYKLOSTEZKA LETOHRAD ŽAMBERK Rozhovor s manažerem Sdružení obcí Orlicko RNDr. Antonínem Fialou. Při cestě ze Žamberka do Letohradu je možné již několik měsíců zaznamenat stavební ruch související se stavbou cyklostezky. Jaký je současný stav výstavby? V různých úsecích je stav různý, někde je již položen asfaltový povrch, jinde jsou provedeny pouze terénní úpravy. Bohužel již nyní je jasné, že původní termín dokončení do konce listopadu tohoto roku nebude dodržen. Kdy se tedy můžeme dočkat dokončení cyklostezky a proč k prodloužení dochází? Má tato cyklostezka nějaké zvláštnosti, je něčím odlišná? Nemyslím si, že je zvláštní nebo odlišná od podobných staveb. Jako každá stavba komunikace je velmi náročná na přípravu, a to zejména na řešení majetkoprávních vztahů. S přípravou cyklostezky začalo Sdružení obcí Orlicko v roce 2004 a teprve v roce 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí a v roce 2008 stavební povolení. Cyklostezka má poměrně velké jednotkové náklady na kilometr, které jsou dány související nutností řešení poměrně náročných vodohospodářských opatření, aby výstavba cyklostezky nezvýšila povodňová rizika v obci Lukavice. DŮM NA PŮLI CESTY ŽAMBERK Hledáte svůj směr? Vstup do samostatného života Vám může usnadnit Dům na půl cesty (DPC) v Žamberku. DPC pomáhá mladým lidem ve věku let s řešením nepříznivé sociální situace a poskytnutím přechodného ubytování. V DPC naleznete zázemí pro zajištění základních životních potřeb, pracovníky pro podporu a pomoc. DPC také může pomoci matce s dětmi či manželskému páru. DPC pomáhá zpravidla mladým lidem z Pardubického kraje a Rychnovska. Více informací: org, tel ,

14 DPC podporují MPSV, Pardubický kraj a obce našeho regionu. GRANTOVÉ PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Byly vyhlášeny nové grantové programy Pardubického kraje na rok Jedná se o částečnou finanční podporu z rozpočtu Pardubického kraje do oblastí sociálních věcí, sportu a volnočasových aktivit, kulturního dědictví, zdravotnictví, životního prostředí, prevence kriminality, cestovního ruchu, začínajících včelařů a další. Podrobné podmínky k vyhlášeným grantům naleznete na webových stránkách Pardubického kraje, Z REDAKČNÍ POŠTY LIKVIDACE ŠKOD V ARBORETU NA ŽAMPACHU V zámeckém parku na Žampachu zlikvidovali škody po sněhové kalamitě z 15. října. Přívaly sněhu způsobily vážné škody zejména na listnatých dřevinách. Těžce poškozeny byly v našem arboretu zejména staré duby. Těžký sníh napáchal na některých z nich škody, které budou patrné ještě za desítky let, popsal událost z 15. října Luděk Grätz, ředitel žampašského domova. Jenom torzo zůstalo také ze staletého jírovce v dolním parku a tento musel být nakonec z důvodu bezpečnosti odstraněn zcela. Celkově bylo v zámeckých parcích říjnovými přívaly sněhu podstatněji poškozeno asi 40 stromů. Počáteční odhady škod v arboretu však vypadaly hůře. Dokončili jsme již likvidaci kalamitní dřevní hmoty, a provedli také základní ošetření poškozených dřevin. Nyní můžeme tedy znovu zpřístupnit zámecké parky veřejnosti, dodal Luděk Grätz. Práce v zámeckých parcích na Žampachu jsou součástí pracovní terapie zdravotně postižených obyvatel Domova pod hradem Žampach, a také likvidace těchto škod byla dosud zajištěna svépomocí pracovníky a obyvateli domova. Pouze několik speciálních prací ve výšce zajistila firma, se kterou domov v této oblasti spolupracuje. POZVÁNKY DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH v hod. Živý betlém v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu Domova pod hradem na Žampachu. Tradiční průvod venkovanů s dary k jesličkám a příjezd Tří králů v podání obyvatel domova a pěveckého souboru Nová doba, Kunvald) v hod. První vánoční koncert Pěvecký sbor Č.A.S. Dolní Dobrouč (sbormistr Stanislav Pecháček) kaple sv. Bartoloměje na Žampachu. Kapacita sálu omezena na 150 míst, vstupné dobrovolné v hod. Druhý vánoční koncert Pěvecký sbor CORALE Žamberk kaple sv. Bartoloměje na Žampachu. Kapacita sálu omezena, vstupenky k sezení 50 Kč 90 míst, ke stání 30 Kč 60 míst. Rezervace a předprodej zajišťuje TIC Žampach, tel kl. 124 nebo Po celou dobu konání akcí zajištěno občerstvení a nabídka výrobků z dílen center aktivit domova. HRADU KYŠPERKU BUDE 730 LET V roce 2004 vzpomínali v obcích sousedního kdysi panství lanškrounského 700 let od první písemné zmínky o nich. Obce jsou totiž vyjmenovány v zachované darovací listině krále Václava II. z 21. května 1304, kterou král věnuje oblast cisterciáckému klášteru na Zbraslavi. První známý zápis o Janu Hložkovi Zebínském ZAMYŠLENÍ Ing. Gustav Künzel, CSc. Vstoupili jsme slavnostně do adventu, doby očekávání, vrcholící slavením Vánoc. První adventní neděle zahajuje církevní rok. Začínáme tedy další běh našich dnů radostným vyhlížením dobré budoucnosti. Výhled do budoucnosti je důležitý. Ať už do ní hledíme s nadějí či s obavami. Patří to k lidské existenci. Je to součást našich plánů, našeho přemýšlení o životě, kam jej chceme směřovat, čeho chceme dosáhnout. To, co očekáváme, nás ovlivňuje v tom, jak se na to připravujeme, a zároveň nás to také vnitřně formuje. Jestliže čekáme spíše zlé věci, stavíme se mnohem více do obranné pozice, hledáme ochranu, kde se dá, jsme nejistí a ustrašení. Jestliže jsme naladěni pozitivně a předpokládáme také mnoho dobrého, sami se již chystáme aktivně vykročit vstříc dalším událostem. Přemýšlíme, jak bychom je mohli urychlit, případně jak je ještě vylepšit. Takové aktivní očekávání je někdy docela náročné. Známe to dobře právě z našich příprav na Vánoce. Často se ty přípravy změní v soutěž s ostatními o nejkrásnější slavení. Necháváme si vnutit, že k tomu patří dokonale 16 na Kyšperku, a zároveň první pojmenování lukavického hradu jako Geyrsperg je u roku 1308 v zachovaném textu latinské kroniky německého kláštera zbraslavského. Oslavy proběhly, ač nebylo co oslavovat. Hrad totiž postavil Janův slavnější předek Petr v roce Hložkové nebyli lupiči, jak je pomluvil opat Petrus Zittauer, ale vážení východočeští předáci, z dnešního po- uklizený a slavnostně vyzdobený byt, spousta dárků, hojnost cukroví a jiných vánočních specialit a šťastná a spokojená rodina kolem zářícího stromečku. Ale je to opravdu to, co od Vánoc očekáváme? Nenahrazují nám vánoční dekorace jejich vlastní smysl? Nestavíme kolem sebe kulisy, ve kterých nevíme, co vlastně chceme hrát? Má to být jen pohádka pro děti, aby si do svého života odnesly vzpomínky na krásné dětství? Jestliže dnes mnohým nevyhovuje ta křesťanská kulisa, proč by si nemohli vytvořit svůj vlastní způsob slavení Vánoc bez zneužívání Ježíška jakožto garanta všech splněných přání? Naše očekávání vyrůstá z našich zkušeností. Když budeme neustále zdůrazňovat to, co se nepovedlo, co nás zklamalo, nepohneme se z místa. Musíme čerpat z toho dobrého a na tom stavět. Dětské očekávání je tak radostné a čisté právě proto, že ještě nebylo zraněno ve své důvěře. Dítě je dostává ve své životní výbavě, aby si snadněji vybudovalo tu základní důvěru v běh našeho světa a s radostí se do něj zapojilo. Proto je také mládí nositelem pokroku. S nadějným očekáváním se znovu pouští do věcí, které hledu obránci českých zájmů. Postavení hradu, prvního sídla příštího města, je nesrovnatelně důležitější událostí, než zápis opata Petruse o návštěvě klášterního panství na levém břehu Tiché Orlice a inkasu ročního výnosu z něho. V roce 2010 to od postavení hradu bude 730 let, proto snad je zprávička na místě. jsme my staří již vzdali či odepsali. Vezměme si příklad z našich dětí a učme se očekávat dobré věci a vycházet jim aktivně vstříc. Pro křesťany je čekání dobré budoucnosti spojeno s Ježíšem Kristem. Je to úplně jiné očekávání, než to ježíšovské, a ve vánočních kulisách hojnosti se většinou ztrácí. Je to naděje nového života, jakou spojujeme s právě narozeným dítětem. U něj ještě nevidíme ani nepředvídáme něco nedobrého. Je to naděje, která nevychází z nás samých, z našich úspěchů či neúspěchů, ale z dobrého prvotního nastavení našeho světa a z jistoty, že právě proto bude i to vyústění dobré. Nechci vám tu kázat. Chci vám přát takovou dobrou naději nejen pro tento advent, ale i do dalších dnů a let. A chci vás pozvat k hledání toho dobrého, na čem se dá stavět lidský život a budovat dobrá budoucnost pro nás pro všechny, k očekávání dobrých věcí, které samo o sobě nás k nim již může také nasměrovat. Jiřina Kačenová

15 VÁNOČNÍ PŘEHLÍDKA HARMONIKÁŘŮ 5. ročník Vánoční přehlídky harmonikářů se uskuteční od hod. v orlovně v Letohradě-Orlici. Pořadem bude provázet Miloš Sibera. Bohaté občerstvení i další překvapení, dárky pro účastníky. Vstupné 60 Kč v předprodeji (informační centrum), 80 Kč na místě. NOVÁ PIZZERIE V LETOHRADĚ V polovině října byl v restauraci Forche v Tyršově ulici zahájen provoz nové pizzerie. V příjemném prostředí, v době od do hod. nekuřáckém, si můžete pochutnat na pizze, která je vyráběna podle osvědčené receptury. Nejedná se tedy v žádném případě o polotovar či mraženou pizzu. Pizzerie také nabízí možnost rozvozu pizzy, popř. dalšího sortimentu až do domu, v Letohradě a Šedivci zdarma. Za pomoc při realizaci pizzerie patří poděkování firmě UNITA. Těšíme se na Vaši návštěvu. 17

16 LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM VÁS ZVE VÁNOČNÍ PRODEJ RYB kapr, pstruh, tolstolobik, amur Jablonští rybáři nabízí ryby na Váš vánoční stůl D Kde? Rybárna u koupaliště, výpadovka na Orličky Kdy? sobota hod. pondělí hod. úterý hod. středa hod. Nakupujte ryby vysoké kvality za zajímavé ceny u odborníků! K vánoční rybě vánoční dárek! Na Vaši návštěvu se těší Jablonští rybáři! HOTEL NA ZÁMKU vás srdečně zve VÁNOČNÍ HODOVÁNÍ 18

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO MÍSTOSTAROSTY Závěr školního roku se kvapem blíží. Školáci si vyzvednou svá vysvědčení, a sklidí tak ovoce za druhé pololetí školního roku. Někdo bude úspěšný více, někdo trochu

Více

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Vánoční čas Rok se překulil jako voda, opět nastává zimní čas, který nám přípomíná, že stávající rok končí a pomalu se blíží rok nový. Bohužel,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více