1 let. Lukavec. naší školy. ZŠ a MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 let. Lukavec. naší školy. ZŠ a MŠ"

Transkript

1 1 let naší školy ZŠ a MŠ Lukavec

2 vyznání Antonína Sovy... Když se řekne škola Když se řekne škola, mnozí z nás si na straně jedné vybaví každodenní povinnosti psaní domácích úkolů, učení, dodržování kázně. V případě rodičů ještě přibývají starosti s prospěchem potomků a v dnešní uspěchané době je to zase jen jedna z řady rodičovských povinností. Na druhé straně stojí sbor učitelů, který nejenže musí naplnit literu školského zákona, ale učitelé jsou i těmi, kdo uvádějí vzdělávací proces do praxe a někdy musí doslova bojovat s horami předpisů, výkazů, rámcových programů a přitom se snažit, aby výuka byla pro dnešní žáky v době počítačových her, televize a internetu zajímavá. Na obou stranách jsou, jak je vidno, hlavně povinnosti. Proč tedy slavit výročí vybudování nové školy? Myslím si, že důvodů, proč slavit, je hned několik. V Lukavci se před deseti lety podařilo dobudovat moderní, prostorný areál školy s veškerým zázemím, od školní jídelny přes školní družinu, nové třídy i odborné učebny. Málokdo z nás si dnes vybaví dobu, kdy děti docházely do školy pěšky i několik kilometrů a za každého počasí. Dnes máme školní autobusy, zajištěnou stravu i mimoškolní aktivity. Rodiče se tak mohou plně věnovat svým pracovním povinnostem. Byl bych rád, kdyby se naše škola stala platformou pro setkávání žáků, učitelů a jejich rodičů nejen při řešení problémů v učení a chování, ale i při rozvíjení vzájemných dobrých vztahů založených na oboustranném pochopení a vstřícnosti. Škola dává člověku nejen ono pověstné trivium, ale měla by umět přenést do povědomí všech lidí zájem o vzdělávání, a to nejenom v rámci povinné školní docházky, ale i v oblasti mimoškolních aktivit. K tomu je naše škola více než dostatečně vybavena. Bez vzájemné spolupráce s Městysem Lukavec, SRPŠ, Radou školy a s rodiči by byla škola stále jen jakousi úřední institucí, ale to u nás určitě neplatí. Zvu tedy všechny příznivce k nám. Přijďte se podívat, jak se učí a kde děti tráví většinu času. Mgr. Petr Musil, ředitel školy 2 3

3 Z historie 1700 první zmínky o škole v Lukavci (na faře) 1774 po vydání patentu M. Terezie o povinné školní docházce se rozvíjí vzdělávání dětí 1809 vybudovaná dřevěná školní budova na náměstí (nevyhovovala) 1823 nařízení o stavbě nové školy 1846 postavena nová jednopatrová budova z kamene a cihel, kryta taškami 1871 řídícím dvoutřídní školy se stal Jan Sova 1893 existence už pěti tříd 1904 zavedeno plavání 1920 vznik měšťanské školy 1946 obecná škola má 79 žáků, měšťanská otevřena školní jídelna 1962 nová tělocvična 1964 vznik školní družiny 1980/81 vyučuje se v deseti třídách, počet žáků zahájeny práce na výstavbě prvního stupně 1988 stavba pavilonu dokončena Položení základního kamene Slavnostní otevření 31. srpna 2001 byl slavnostně otevřen nový areál školy. Lukavecké děti se mohly konečně vzdělávat v moderně zařízených prostorách, kde mají k dispozici kmenové třídy, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, cvičné kuchyně, tělocvičnu, hřiště, školní jídelnu, školní družinu. Škola je zasazena do zeleně parku, kde nic neruší výuku. Deset let provozu prokázalo, že se děti učí ve velmi hezkých třídách, které jsou stále doplňovány moderní technikou interaktivními tabulemi, dataprojektory. Plně jsou využívány i dvě počítačové učebny každá pro dvanáct žáků. Škola v Lukavci patří k nejmodernějším v kraji Vysočina. Změny v organizaci Od roku 2003 je škola právním subjektem, součástí se stala také mateřská škola a byla založena Rada školy. Vzdělávací program ŠVP ZŠ a MŠ Lukavec vychází z obecných vzdělávacích cílů a rovněž z koncepce, která inovuje pedagogický proces využívá nové metody a formy práce. Do úvahy byly vzaty i tradice školy a její specifika. Naše škola je otevřena všem dětem, rodičům i celé veřejnosti. Na prvním místě vždy stojí kvalitní vzdělávání a individuální přístup k žákům. Zárukou naplnění těchto cílů je odborně připravený sbor pedagogických pracovníků. Výuka je doplňována celým komplexem různých činností, které děti baví a učí zároveň. 7. června 2000 byl položen základní kámen dostavby Základní školy v Lukavci, celkové náklady stavby Kč, vybavení školy Kč. Projekt vypracovala firma Ateliéry A1, České Budějovice. Generálním zhotovitelem se stal Metrostav, a. s., Praha, stavbu prováděla dceřiná společnost Status Humpolec. 4 5

4 Život školy, jeho proměny aneb učíme se, bavíme se, nudu neznáme. Svátky Podzim začíná Halloweenem, svátkem, který vznikl z křesťanských oslav Všech svatých, připomíná se převážně v USA. Na naší škole se učí anglický jazyk, žáci a jejich učitelé se také v tento den převlékají do strašidelných masek, děti si vydlabou dýně, které jsou symbolem tohoto svátku, společně se zpívá a tancuje. Rodičovské plesy se konají už od roku Hezkou součástí je vždy slavnostní předtančení žáků 1. stupně a 9. třídy. Ti menší se představili jako irští a skotští tanečníci, předvedli country i disko, starší nacvičili latinskoamerické tance, hip hop. Účinkovali také na dalších plesech, např. v Košeticích. Advent patří k nejkrásnějším obdobím roku, začíná rozsvícením vánočního stromu a je spojen s řadou velmi emotivních činností. Jarmark nabízí mnoho hezkých předmětů, které vyrobily děti věnce, ozdoby, perníčky. Koledy v podání školního pěveckého sboru navodí vždy tu pravou atmosféru. Včase masopustním se pravidelně koná v Kulturním domě v Lukavci karneval pro děti. Na parketu řádí pohádkové bytosti i různá zvířátka. Celé odpoledne doplňují soutěže a vystoupení dětí. Díky štědrosti sponzorů se odměna dostane opravdu na každého. Poznáváme se Na závěr školního roku jezdí první stupeň na několik dnů do přírody na základnu Hutě nebo do rekreačního střediska Jizbice. Formou her a soutěží si vyzkouší, co se naučili ve škole a poznávají své blízké okolí. Podobný program absolvují i žáci druhého stupně, vždy na začátku školního roku. I umění nás baví Od roku 2001 se pravidelně uskutečňuje projekt Dobrých přátel není nikdy dost. Jedná se o dvoudenní pobyt kolektivů osmých tříd z Lukavce, Pacova a Načeradce v přírodě. Program je založený na prožitkové skupinové práci žáků z uvedených škol, učí se překonávat strach z neznámých lidí a prostředí. Umožňuje jim navázat nová přátelství, získat poznatky o sebeobraně, o právních předpisech i o sexuální problematice. Tradičně jezdí děti dvakrát ročně do táborského divadla. Seznamují se s tvorbou našich i světových autorů v nastudování hereckých souborů z Prahy i dalších měst. Návštěva Národního divadla patří ke svátečním dnům školy. Nejvíce se líbily divadelní hry Lucerna a Radúz a Mahulena. Žáci rádi kreslí, a tak s nadšením přijali nabídku, aby vytvořili ilustrace do knihy Alí Bába můj dětský kamarád od Ing. J. Kaizra. Čtení povídek a kreslení je velmi bavilo. Najednou se jejich fantazie rozlétla do nebývalých výšin. Slavnostní křest knihy se uskutečnil v Lukavci v roce 2010 za účasti malých kreslířů. Svátek měla i literatura, protože tenhle hezký nápad postrčil některé děti ke čtení knih. Velkou oblibu si získaly také prodejní velikonoční výstavy, konané v budově školy. Chlapci i děvčata nejprve pečlivě vyrábějí, pak prodávají zdobená vajíčka, keramiku i velikonoční dekorace. Výstavy mají velký ohlas u rodičů i veřejnosti a děti se samy přesvědčí, že jejich práce má smysl. Menší děti také rády hrají a zpívají. Za poslední tři roky se uskutečnilo několik koncertů společně se ZUŠ a malí zpěváci předvedli pohádky Budulínek, Karkulka a O dvanácti měsíčkách. V pěvecké soutěži Amatérský slavík obsazují reprezentanti naší školy vždy přední příčky. 6 7

5 Sportujeme K oblíbeným zimním akcím patří lyžařský kurz pro žáky sedmé třídy. Týden plný zážitků stráví na Černé hoře v Krkonoších. Nedílnou součástí pobytu jsou společné večery plné her a soutěží. Rok 2003 byl rokem projektu Kam loďka dopluje. Cílem bylo poznávání života a kultury obyvatel našich sousedních zemí, jejich vzájemné propojenosti i rozdílnosti. Rodiče měli možnost posoudit práci svých dětí prostřednictvím velmi zajímavého programu. Žáci druhého stupně mají rádi raftování. Už několikrát sjeli Sázavu od Týnce do Pikovic. A co legrace při tom vždy zažijí. Evropské metropole se přiblížily Na podzim 2010 se žáci vydali na výlet do Paříže a Londýna. A tak místa jako Eiffelovka, Louvre, Seina, Londýnské oko, Big Ben, Tower Bridge, Greenwich viděli na vlastní oči a poznali i prostředí rodin v Anglii. První stupeň a MŠ se pravidelně zúčastňuje výcviku plavání v Pelhřimově, žáci absolvují 5 a 10 lekcí. Na závěr dostanou malí plavci mokré vysvědčení a hlavně přestanou se bát vody. Škola je zapojena od roku 2009 do projektu Zvyšování kvality vzdělávání v oblasti ICT na Základní škole v Lukavci spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. (Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/ ). Děti navštěvují nepovinné předměty: Počítače pro I. stupeň (4. třída), Počítačová grafika (5. třída), Informatika (6. třída), Základy administrativy (7. třída) a Audiovizuální tvorba (8. třída). Učí se odborně ovládat počítač, digitální kameru, natáčí film s titulky a hudbou, účastní se národních i mezinárodních soutěží. V roce 2010 naši reprezentanti získali za první místo v soutěži na ekologické téma jednodenní pobyt na Žďársku. Velmi oblíbené jsou noční pobyty ve školním prostředí. V rámci předmětů fyziky a chemie se třídy změní na alchymistické dílny a sestavení horoskopu na základě pozorování noční oblohy je pro mladé vědce hračka. Od roku 2009 probíhá na škole projekt Rozumíme penězům. Práce dětí je zaměřena na řešení modelových činností spojených s finančním rozhodováním. Postupně se seznamují s různými situacemi, do kterých se mohou dostat v reálném životě (např. koupě auta, bydlení, spoření, investice, půjčky atd.). Zajímavé projekty Akci Lukavecký zvonec zahájila v roce 2002 firma HBM Lukavec, v této myšlence dále pokračovalo DD Lukavec. Zábavné odpoledne na ukončení školního roku nabízelo dětem i rodičům kulturní program, různé atrakce i pohoštění. Účastníci mohli dokonce vyhrát víkendový pobyt v Praze. Š kola se zapojila i do akce Čistá Vysočina. Děti vždy v dubnu zvelebují Lukavec a jeho okolí. Odpadky, které hyzdí okolí silnic, skončí v igelitových pytlích. 8 9

6 Školní družina Školní družina má dvě oddělení pro 1. až 3. třídu a pro starší žáky. Nabízí dětem společenské hry, počítač, play station, sportovní vyžití. Každým rokem pořádá výstavku podzimních plodů Lukavecká zahrádka. Děti sbírají kaštany a žaludy pro zvířátka. Prodloužený pobyt v družině v období adventu je plný her a soutěží a končí rozbalováním dárečků pod vánočním stromkem. Již třetím rokem získala družina první místo v celorepublikové soutěži Mlékonto a díky tomu i mnoho hezkých cen. Rok v mateřské škole Dodatek Stěžejním projektem je Svět očima dětí od jara do zimy. Pro děti jsou připravovány některé nadstandardní aktivity, např. saunování, pískání na flétnu pro zdraví, logopedická cvičení. Oblíbené jsou i různé besedy, např. o životě lesních zvířat, vzdělávací programy pro rodiče atd. Tématické výstavky jsou zaměřeny na nejoblíbenější knížky a hračky. S hezkým pásmem vystupují ke Dni matek, zajímavý je také rozlučkový den s předškoláky. Zaměstnanci školy Pedagogický sbor ZŠ: Bartesová Iveta, Mgr., Beneš Pavel, Mgr., Benešová Eva, Mgr. zástupkyně ředitele školy, Bumbová Stanislava, Mgr., Císařová Hana, Ing., Dalík Jaroslav, Mgr., Dalíková Helena, Mgr., Dušková Dagmar, Mgr., Horáková Kateřina, Hošková Škodová Jana, Mgr., Janoušová Marie, Mgr., Jelínková Pavla, Bc., Kotěrová Hana, Mgr., Kratochvílová Helena, Mgr., Křížová Zdenka, Mgr., Kuba Jaroslav, Mgr., Kumžáková Lukešová Ivana, Musil Petr, Mgr. ředitel školy, Neumannová Jaroslava, Mgr., Nováková Vendula, Mgr., Píšová Martina, Portešová Vlasta, Pošustová Lucie, Mgr., Povondrová Lenka, Mgr., Přibylová Jaroslava, Mgr., Smíšek František, Mgr., Svobodová Petra, Mgr., Šudáková Lenka, Mgr., Veselá Petra, PhDr., Zemanová Anna Školní družina: Hrbková Libuše, Kostkubová Ludmila, Kumžáková Lukešová Ivana, Michalanská Naďa, Píšová Martina, Samcová Hana, Stuchlá Zdeňka, Šimonová Vlasta, Vágnerová Milada, Bc. Účetní: Michalanská Naďa Mateřská škola: Dvořáková Dana, Musílková Jaroslava, Neckářová Věra, Smetanová Stanislava, Vokounová Helena Školní jídelna: Adamovská Eva, Dubinová Jana, Kocourová Zdeňka, Kozojedová Marie, Městková Jitka Správní zaměstnanci: Benešová Romana, Cuchá Marie, Kříženecká Jaroslava, Tůma Pavel Výuka náboženství: Jílková Miluše, Vošický Rudolf, Mgr. Kromě uvedených činností se žáci po celý rok zapojují do různých soutěží, olympiád, zúčastňují se výletů a exkurzí. Na prvním místě ale vždy zůstává vzdělání a výchova. Věřme také, že zájmové činnosti, kterým se děti na naší škole věnují, se stanou součástí jejich života a budou i nadále zpříjemňovat jejich volný čas

7 Vycházející žáci od roku 2001/2002 do 2010/ Vlevo nahoře: Mgr. J. Dalík, Mgr. H. Dalíková, Mgr. P. Musil (ředitel), Mgr. Z.Křížová, Mgr. E. Benešová, Mgr. J. Kuba, P. Hloušková, M. Koucká, H. Coňková, J. Štekerová, L. Štekerová, J. Frauenterka, I. Musílková L. Rakouská, M. Rezková, V. Burešová, Mgr. P. Beneš (třídní), V. Suková, L. Štěpánková, I. Hloupá, T. Kozojed. Chybí - T. Fanta Vlevo nahoře: A. Rezek, R. Karas, F. Rais, P. Ježek, Mgr. H. Dalíková (třídní), M. Šedivá, M. Heřmánek, H. Frauenterková, M. Kozojedová, L. Nebřenská, V. Kopřivová, L. Wolfová, K. Taterová, A. Urbanová, L. Prokopová Vlevo nahoře: J. Ctibůrek, P. Cuchý, L. Karas, R. Pospíšil P. Vesecký, P. Kohout, A. Kuchařová, L. Kopřiva, L. Hrubý, Mgr. J. Dalík(třídní) H. Smetanová, I. Rezková, Z. Urbanová, H. Vokounová, J. Povondrová, P. Málková, J. Vaněčková. Chybí L. Šedivý, P. Nebřenský Vlevo nahoře: L. Vaněčková, P. Fantová, J. Kuchařová, I. Prokopová, M. Benešová, M. Langerová, M. Melichar, J. Svoboda, M. Paluska, J. Čihák, P. Kříž, L. Jurga, K. Dvořáková, L. Hrubá, Mgr. Z. Křížová (třídní), M. Jandová, P. Vaněčková. Chybí T. Povondrová 12 13

8 Vlevo nahoře: V. Růžková, R. Průšová, Mgr. J. Neumannová (třídní), R. Smetanová, K. Dudová, H. Pouznarová, S. Prokop, D. Šedivý, J. Dudi, S. Domanský Vlevo nahoře: Mgr. D. Dušková (třídní), D. Kupková, K. Vesecká, K. Vančurová, E. Zamrzlová, V. Domanská, K. Martínková, K. Plášilová, M. Bendová, V. Svobodová, M. Šedivý, J. Průša, Z. Hloupý, P. Rakouský, J. Píša, J. Bareš, P. Brothánek, D. Holečková, K. Boťová, M. Vaněčková, L. Mařincová, M. Holečková Vlevo nahoře: L. Knapešová, M. Radošová, T. Humešová, V. Prášková, M. Kříženecká, Š. Vančurová, M. Švárová, Mgr. J. Dalík (třídní), M. Kohout, D. Jech,V. Brothánek, D. Mlada, P. Suk, P. Pešek, P. Lhotka Vlevo nahoře: M. Dudová, M. Benešová, V. Karasová, A. Málková, L. Vančurová, E. Kalinová, N. Brýlová, M. Mišoňová, K. Dubinová, Mgr. Z. Křížová (třídní), P. Přibyl, Š. Smetanová, P. Hrdina, R. Lhotka, T. Kohout, N. Melicharová, S. Lejčko, M. Čihák, J. Radoš, F. Kubálek, M. Víška, J. Vaněček, M. Zamrzla. Chybí M. Baslerová Vlevo nahoře: L. Hladílek, S. Kasika, P. Pinkas, P. Pešek, M. Svoboda, M. Smetana, F. Němec, L. Váňa, J. Vančurová, A. Šestáková, P. Svobodová, A. Štekerová, L. Heřmánková, Z. Dvořáková, I. Karbová, Mgr. Z. Křížová (třídní), I. Kumžáková (vychovatelka), N. Svobodová, V. Vaněčková, M. Víšková, J. Dudi Vlevo nahoře: V. Vacková, M. Štekerová, K. Mišoňová, K. Svobodová, G. Plášilová, P. Melicharová, Ing. H. Císařová (třídní), M. Hladílek, M. Martínek, J. Pinkas, D. Michalanský, M. Mlada. Chybí F. Benda 14 15

9 ...to jsme všichni my, současní žáci, učitelé, zaměstnanci... Nashledanou... Redakční rada: kolektiv pedagogů školy Fotografie: archiv ZŠ a MŠ Lukavec Použitá literatura: Lukavec v proměnách století, Vydavatelství 999, Pelhřimov, rok vydání 2002, Kroniky Městyse Lukavec, Kroniky Základní a Mateřské školy Lukavec Grafická úprava: GRAFIS studio Líbeznice Vedení školy děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcnými dary ke zdárnému průběhu všech akci školy.

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Lukavec za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Petr Musil - ředitel školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lukavec, Na Podskalí 282,

Více

Almanach k 30. výročí otevření školy

Almanach k 30. výročí otevření školy Almanach k 30. výročí otevření školy Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.. ( J.A. Komenský ) Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2011-2012 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 4 Charakteristika školy 5 Vybavení školy 6

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více