PŘIZNÁNÍ. hříchů. za období (kalendářní rok) nebo jeho části od do.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIZNÁNÍ. hříchů. za období (kalendářní rok) nebo jeho části od do."

Transkript

1 PŘIZNÁNÍ hříchů za období (kalendářní rok) nebo jeho části od do. 1. ODDÍL Údaje o kajícníkovi Příjmení Rodné příjmení Jméno(-a) Titul(y) 2. ODDÍL Adresa místa pobytu v den podání přiznání Obec Ulice / část obce Číslo popisné / orientační PSČ Telefon / mobilní telefon Fax / Stát

2 3. ODDÍL Hříchy 1. Vztahující se k prvnímu přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Přestali jste uctívat jednoho pravého Boha? Nenáviděli (nebo nenávidíte) Boha? Věnovali jste čemukoliv více lásky než Bohu? Věřili jste, že jste lepší a chytřejší než Bůh (smrtelný hřích - pýcha) Věříte v okultismus nebo ho praktikujete? Věříte v astrologii? Věříte ve filozofii New Age? Věříte ve východní filozofie? Věříte čarodějnictví? Věříte v ateismus? Věříte v agnosticismus? Věříte v magii? Věříte ve vyvolávání duchů? Věříte v černou magii? Věříte ve Voodo? Věříte na věštění z dlaně? Věříte na věštění z tarotových karet? Věříte na prorokování? Věříte hypnóze? Věříte pověrám? Věříte horoskopům? Jste pohan nebo uctíváte jiné falešné bohy? Jste členy schismatické skupiny? Jste členy svobodných zednářů? Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete s jinou tajnou organizací? Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete se skupinou Plánované rodičovství? Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete s gay skupinami? Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete se skupinami podporující potrat? Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete se skupinami podporující svobodu volby a ženskou rovnoprávnost? Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete s komunistickou stranou? Jste členy, přispíváte nebo sympatizujete se socialistickou stranou? Popíráte víru Katolické církve?

3 Nikdy Nepodařilo se vám modlit se k Bohu pro delší dobu? Jste vinni odpadnutím (popřípadě vyhrožováním opuštění církve)? Obdrželi jste nedovolené a zbytečné všeobecné rozhřešení? Nebyli jste u svatého příjímání alespoň jednou za rok (Velikonoční povinnost) Nesplnili jste závazek každoroční zpovědi (Velikonoční povinnost) Byli jste sezdáni bez dispencu? Spáchali jste smrtelný hřích přičemž jste doufali v rozhřešení? Byli jste biřmováni se smrtelným hříchem? Byli jste sezdáni se smrtelným hříchem? Koupili nebo prodali jste nějaký spiritualistický objekt? 2. Vztahující se ke druhému přikázání Nevezmeš jména Božího nadarmo. Použili jste Boží jméno jako nadávku? Spáchali jste kacířství (nenávistným slovem či vzdorem proti Bohu)? Pomlouvali nebo urážel jste posvátné osoby nebo objekty? Přísahali jste lehkomyslně při Bohu? Obracíte se na Boha pouze v nouzi? Zakrýváte Bohem své vlastní přání a zájmy? Vyhrožujete Božím trestem? Neuvědomujete si plně význam svatých symbolů (kříž, posvěcené předměty), nebo jejich svatost popíráte? Neprožíváte dostatečně naplno náboženské zvyky? 3. Vztahující se ke třetímu přikázání Pomni, abys den sváteční světil. Zmeškali jste nedělní či jinou povinnou mši bez dobrého důvodu? Obdrželi jste svátost eucharistie ve stavu smrtelného hříchu? (Svatokrádež) Nezdrželi jste se jídla a pití hodinu před svatým příjímáním? (Voda a léky jsou povoleny) Nebyli jste u svatého příjímání během Velikonoc?

4 Nikdy Znesvětili jste eucharistii? (Svatokrádež) Pracovali jste v neděli i když jste nemuseli? Vyžadovali jste po zaměstnancích mimo nezbytné profese aby pracovali o nedělích? Nepostili jste se na Popeleční středu nebo Velký pátek? Požili jste záměrně maso v pátek během půstu nebo na Popeleční středu? Vyhýbáte se povinné práci a závazkům, které s ní souvisí? Nepřetěžujete svým nedělním programem jiné lidi? (Druha, děti, rodiče) Pracuji pro zisk nebo ze ctižádosti? 4. Vztahující se ke čtvrtému přikázání Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Selhali jste v lásce ke svým rodičům, pomocí nebo poslušností? Přáli jste si někdy, aby vaši rodiče zemřeli nebo se jim stalo něco zlého? Neposlechli nebo nerespektovali jste nařízení nadřízených či autorit? Selhali jste v péči o své zestárlé rodiče? Nesplnili jste poslední vůli svých zesnulých rodičů? Zanedbali jste vážněji náboženskou a morální výchovu svých dětí? Týrali jste své děti ať už psychicky nebo fyzicky? Opomíjeli jste své děti? Nenechali jste pokřtít dítě v pár týdnech po porodu? Opomněli jste vážněji své povinnosti ve svém životě? (Smrtelný hřích lenost) 5. Vztahující se k pátému přikázání Nezabiješ Zabili jste někoho? Nepohřbili jste tělo nebo popel zemřelého ze svévole? Zabývali jste se myšlenkami na sebevraždu? Zamýšleli, pokoušeli nebo jste spáchali sebevraždu? Odmítali jste se správně stravovat a stali jste se anorektiky? Požil nebo prodával jste nelegální drogy?

5 Zneužil jste alkohol (svévolná opilost)? Přestali jste se opravdu ovládat? (Smrtelný hřích hněv) Zranili jste fyzicky někoho? Zranili jste psychicky někoho? Zapojili jste svéhlavě se do nespravedlivých procesů? Postavili jste záměrně lákadlo před slabého? Jste vinni z bigotrie? (nesnášenlivost k ostatním rasám, národům, netolerantní vůči ostatním) Jste vinni pýchou nebo namyšleností (Smrtelný hřích pýcha) Propagovali, doporučovali, prováděli nebo nechali si provádět potrat? Nechali jste si odstranit plod/y z dělohy? (Z)mrzačili jste se? (řezání apod.) Máte zbytečná tetování? Máte zbytečný body piercing? Máte body piercing v bradavkách nebo sexuálních orgánech? Odmítáte nemocniční péči, která by mohla zachránit váš život? Propagovali nebo jste byli zainteresováni v eutanázii? Ohrozili jste zdraví, svůj život nebo životy druhých nezdravým způsobem nezdravým způsobem života nebo bezohledností? 6. Vztahující se k šestému přikázání Nezcizoložíš Spáchali jste cizoložství (sexem se ženatou/vdanou osobou)? Spáchali jste smilstvo (sex před svatbou)? Propagujete nebo jste zainteresován v prostituci? Znásilnili jste někoho (vynucený sexuální styk s jinou osobou)? Spáchali jste incest (sex se členem rodiny, blízkým příbuzným, adoptovaným členem rodiny nebo se členy rodiny z partnerovy strany a to různého i stejného pohlaví)? Spáchali jste pedofílii (sexuální dotyk nebo akt s nezletilým)? Dívali jste se na pornografii? Četli jste neskrývaně sexuálně materiály? Máte sexuální fetiš? Setrváváte v nečistých představách záměrně nebo za za účelem navození vzrušení? Měli jste nečisté nebo násilné sexuální představy ať už během spánku nebo během dne?

6 Dívali jste se na nečisté televizní kanály, filmy nebo DVD? Oblékali jste se neslušně nebo jste se chovali tak aby jste vzrušili někoho, kdo není vaším druhem? Dotýkali nebo líbali jste se za účelem navození vzrušení s někým kdo není vaším druhem? Dovolili jste někomu, kdo není vaším druhem aby vás vášnivě vzrušil? Způsobili jste (si) sexuální vyvrcholení jinak než pohlavním stykem (i se svým druhem)? Spáchali jste onanismus (přerušovaná soulož jako antikoncepce)? Měli jste orální sex (s výjimkou manželů orální předehra je v pořádku jen tehdy pokud je ejakulace vaginální.) Jste vinni neslušným, do oči bijícím odíváním? Měli jste sex se zvířaty? Masturbovali jste? Dopustili jste se na sobě jiných nečistých činů? Dopustili jste se homosexuálního styku (styků)? Měli jste anální sex nebo jiné ponižující sexuální praktiky? Použili jste antikoncepční zařízení (kondom, pesar nebo nitroděložní tělésko) Podstoupili jste chirurgickou sterilizaci (vasektomie nebo podvázání vejcovodů)? Používali jste metodu neplodných dní jako antikoncepci? Jste zapojeni do umělého oplodnění? Jste zapojeni do institutu náhradního mateřství? Podíleli jste na testování plodnosti při kterém bylo potřeba nečistých činů (masturbace)? Jste zapojeni nebo podporujete lidské klonování? Jste vinni polygamií (více manželek)? Jste vinni polyandrií (více manželů)? Bydleli jste spolu před manželstvím? Byli jste v srdci žádostiví? (Smrtelný hřích chtíč) Jste vinni výměnou manželek (nebo swingování)? Jste vinni transvestismem (převlékání do ženských šatů)? Milujete nadměrně sex (nebo jídlo apod.)? (Smrtelný hřích obžerství) 7. Vztahující se k sedmému přikázání Nepokradeš Ukradli jste velkou částku peněz nebo jinou cennou věc?

7 Rozhodli jste se svéhlavě neposkytnout náhradu za ukradenou nebo zničenou věc? Krátili jste zaměstnance o jejich mzdy? Obdrželi, ukrývali, kupovali nebo prodávali kradený majetek? Poškodili nebo zničili jste svéhlavě něčí majetek? Ukradli jste něco zasvěcené Bohu nebo ze svatého místa? Propadli jste nadměrnému gamblerství a zranili tak rodinný i svůj život? Ukradli jste svému zaměstnavateli čas selháním ve své práci? Využili jste chudých, jednoduchých nebo nezkušených lidí ke svému prospěchu? Odepřeli jste pomoct chudým, potřebným nebo strádajícím, i když jste mohli? Byli jste někdy krutí ke zvířatům? Zotročili jste někoho? Podvedli jste věřitele? Použili jste nelegální kopii počítačového software, filmu nebo DVD? Porušili jste copyright? Podplatili jste někoho nebo přijali jste úplatek? Jste vinni nadměrnými výdaji a odpadem? (Znečišťujete životní prostředí?) Vydírali jste někoho? Zfalšovali jste něco? Jste vinni podvodu, defraduace, pyramidových her apod? Vyhnuli nebo jste podváděli při daňovém přiznání? Jste vinni uzavřením dohody o cenách? Nerespektuji svobodu druhého a rád si jej zavazuji sliby, dary nebo úslužnostmi? Není váš životní styl příliš nákladný? Nezvyšujete si životní úroveň na úkor jiných? (Přispěli jste k chudobě jiných?) 8. Vztahující se k osmému přikázání Nepromluvíš křivého svědectví. Podali jste nepravdivé svědectví proti někomu (bez přísahy)? Podali jste nepravdivé svědectví proti někomu (pod přísahou)? Přáli jste někdy někomu něco zlého? Popřeli jste vážný hřích nebo jinak lhali při zpovědi? Použili jste někdy velkou nebo i předem připravenou lež? Rozšiřovali jste pomluvy?

8 Upozornění: tento formulář nemá jiný účel než zábavný, pokud vám zábavný nepřijde nebo dokonce věříte, že všechny popsané činy jsou hříchy poté důrazně doporučuji se zamyslet, zda vůbec můžou být samostatná jednání odtržené od kontextu vztahu vůbec hříchem? Nikdy Nikdy Zlehčovali (upravovali) jste vážné věci? Snažíte se před spolupracovníky nebo rodinou zastírat vlastní problémy? Jste lehkověrní, nepřemýšlíte kriticky o všem co slyšíte? Vidíte svět černobíle? Zradili jste něčí důvěru bez dobrého důvodu? Jste spoluviníkem něčího těžkého hříchu? 9. Vztahující se k devátému přikázání Nepožádáš manželky bližního svého. Toužili jste po manželce někoho jiného? Toužili jste svévolně po jiné(m) (Smrtelný hřích chtíč) Rozvedli jste se? Opustili jste svéhlavě manželství? 10. Vztahující se k desátému přikázání Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Bažili jste po sousedově vlastnictví? (Smrtelný hřích závist) Jste vinni lakomstvím a chamtivostí? (Smrtelný hřích chamtivost) Pociťujete závist? Závisí vám na majetku a penězích? PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM Vlastnoruční podpis

Příprava na svátost smíření dnes

Příprava na svátost smíření dnes Příprava na svátost smíření dnes Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! (Lv 19,2) Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! (Lk 6,36) Příprava na svátost smíření dnes Buďte svatí, neboť

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995)

Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) 1) V jednoho Boha věřit budeš. První přikázání zahrnuje víru, naději a lásku. Neboť Bůh je stálý, neměnný,

Více

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ Jistě chcete být v životě šťastni. Totéž chtěli všichni snoubenci před vámi, a přece každý třetí manželský pár u nás skončil u rozvodového soudu. Nedosáhli toho, co si představovali.

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

P. Gabriel Souček, OP.

P. Gabriel Souček, OP. P. Gabriel Souček, OP. 1991 Zpracováno pro potřeby Katechetického kurzu v Hradci Králové P. Gabriel Souček, OP. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT V dnešní době a v našem prostředí nestačí říci: Jsem věřící křesťan ; materialismus,

Více

Zpovědní zrcadlo pro jinochy a muže A. STADELMANN

Zpovědní zrcadlo pro jinochy a muže A. STADELMANN Zpovědní zrcadlo pro jinochy a muže A. STADELMANN Hřích je zcela osobní rozhodnutí proti Bohu, popření lásky - tedy ne pouze neosobní "přestoupení zákona". Těžký hřích je úplné rozhodnutí celé lidské osobnosti

Více

PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ Ing. Jaroslav Demel 30.10. 2014 Společenské chování etikou k etiketě - přednáška č. 5 Otázky chování člověka mezi lidmi stojí na zásadních otázkách lidství Začínáme v dětství

Více

Bůh ustanovil deset zákonů - přikázání, ve kterých člověka nabádá, aby se vyhnul jednání, kterým se staví proti Němu a bližnímu.

Bůh ustanovil deset zákonů - přikázání, ve kterých člověka nabádá, aby se vyhnul jednání, kterým se staví proti Němu a bližnímu. S V Á T O S T S M Í Ř E Í J E V Ě T Š Í Z Á Z R A K, E Ž S T V O Ř E Í ( S V S V Ě T A S V. A U G U S T I U G U S T I ) Abychom mohli slavit svátost smíření (lidově zpověď) platně a účinně, je třeba učinit

Více

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA PORNOGRAFIE MEZI MUŽI VE SLEZSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ A.V.

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA PORNOGRAFIE MEZI MUŽI VE SLEZSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ A.V. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA PORNOGRAFIE MEZI MUŽI VE SLEZSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ A.V. Bakalářská práce c0882ecb-4f30-4d7b-8cb6-62bfd1ed9bc8 2012 Mgr. Sztefek

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. http://prolife.cz

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. http://prolife.cz HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR http://prolife.cz 4 / 2006 2 Z činnosti HPŽ ČR 3 Zprávy 7 Svobodní lidé a svobodná volba 9 Jak vznikala kampaň 11 Pozvání do Ostravy 12 Mladí a pokračování projektu SvobodaVolby.cz 14

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. NEBUĎ RYCHLEJŠÍ NEŽ TVŮJ STRÁŽNÝ ANDĚL Když jsem poprvé ve svém životě slyšel před nějakou cestou radu, abych nebyl rychlejší, než můj strážný anděl, tak jsem se tomu usmál. A možná že jste se tomu teď

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012 Umět se zastavit Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe;

Více

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus 3 2. kniha Mojžíšova - Exodus NÁZEV: Kniha Exodus (z řeckého ἔξοδος exodos vyjití), hebrejsky שׁ מוֹת, šemot ( jména ), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS SPIS TREŚCI I. SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA II. BŮH CHCE, ABY JEHO SLUŽEBNÍCI MĚLI ÚSPĚCH - 5. Mojž. 28 III. NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ÚSPĚCHEM IV. KLÍČ K BIBLICKÉMU ÚSPĚCHU V. PRAKTICKÉ

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009 Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí Člověk je tělo a duch v jednom. Neboť my věříme, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Tedy celý člověk,

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č.

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č. Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA 4/2012 č. 122 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Srpen Za umírněnost

Více

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. http://informace.prolife.cz

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. http://informace.prolife.cz 1 1 HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR http://informace.prolife.cz 03/2002 3 Zprávy 6 Návrh na zrušení potratového zákona 8 Potraty ze zdravotních důvodů 10 Politická situace 12 Odborník k návrhu zákona o anonymních porodech

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více