Legislativní novinky. Přehled významných nových právních předpisů. vyhlášených ve Sbírce zákonů. Obsah: listopad 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativní novinky. Přehled významných nových právních předpisů. vyhlášených ve Sbírce zákonů. Obsah: listopad 2012 www.roedl.cz"

Transkript

1 Legislativní novinky listopad Obsah: Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Přehled významných nových právních předpisů, které nabyly účinnosti Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy > Projednávané zákony > Soudní rozhodnutí Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Sbírka: 318/2012 Částka: 117/2012 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 322/2012 Částka: 119/2012 ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. října 2012 o vyhlášení volby prezidenta republiky Sbírka: 324/2012 Částka: 119/2012 VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2012 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce Sbírka: 325/2012 Částka: 119/2012 VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2012 o zvýšení příplatků k důchodu v roce Sbírka: 326/2012 Částka: 119/2012 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Sbírka: 331/2012 Částka: 122/2012 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 332/2012 Částka: 122/2012 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 333/2012 Částka: 123/2012 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Sbírka: 334/2012 Částka: 123/2012 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 336/2012 Částka: 123/2012 SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. října 2012, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro 1

2 úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce Sbírka: 339/2012 Částka: 125/2012 VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2012, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka Sbírka: 341/2012 Částka: 125/2012 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu Sbírka: 342/2012 Částka: 126/2012 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Sbírka: 344/2012 Částka: 128/2012 VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Sbírka: 345/2012 Částka: 128/2012 VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Sbírka: 346/2012 Částka: 129/2012 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška) Sbírka: 347/2012 Částka: 129/2012 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů Sbírka: 348/2012 Částka: 129/2012 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 350/2012 Částka: 130/2012 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Sbírka: 351/2012 Částka: 131/2012 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012 o kritériích udržitelnosti biopaliv Sbírka: 352/2012 Částka: 132/2012 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 354/2012 Částka: 132/2012 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby Sbírka: 355/2012 Částka: 132/2012 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. října 2012 o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok Sbírka: 356/2012 Částka: 132/2012 VYHLÁŠKA ze dne 19. října 2012, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Sbírka: 357/2012 Částka: 133/2012 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Sbírka: 359/2012 Částka: 134/2012 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 360/2012 Částka: 134/2012 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Přehled významných právních předpisů, které nabyly účinnosti Sbírka: 71/2012 Částka: 28/2012 ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 8. února 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Sbírka: 273/2012 Částka: 94/2012 2

3 ZÁKON ze dne 18. července 2012, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Sbírka: 275/2012 Částka: 95/2012 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Sbírka: 291/2012 Částka: 102/2012 VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2012, kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů Sbírka: 303/2012 Částka: 106/2012 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2012, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje Sbírka: 306/2012 Částka: 109/2012 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Sbírka: 315/2012 Částka: 115/2012 VYHLÁŠKA ze dne 24. září 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 308/2012 Částka: 111/2012 účinnost od 3. října 2012 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. září 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 319/2012 Částka: 117/2012 účinnost od 3. října 2012 USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 19. září 2012 k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012 Sbírka: 332/2012 Částka: 122/2012 účinnost od 15. října 2012 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 352/2012 Částka: 132/2012 účinnost od 22. října 2012 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 355/2012 Částka: 133/2012 účinnost od 29. října 2012 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. října 2012 o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 Sbírka: 244/2012 Částka: 83/2012 účinnost od 31. října 2012 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2012, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy Novela stavebního zákona Prezident republiky dne 1. října 2012 podepsal novelu stavebního zákona, o které jsme Vás již ve stručnosti informovali v legislativních novinkách z června tohoto roku. Tato novela nabude účinnosti dnem 1. ledna Jedním z deklarovaných cílů novely je zrychlení, zjednodušení a zlevnění přípravy a povolování staveb. Některá ustanovení novely však nasvědčují, že zamýšleného cíle pravděpodobně nebude dosaženo. Umisťování staveb Dle přijaté novely nebude nutné, aby všechna řízení o umístění staveb musela být veřejně ústně projednána a zároveň nebude nutné zveřejňovat všechny záměry na úřední desce stavebního úřadu a na místě samém. V některých případech bude moci stavební úřad ústní řízení vypustit. Stávající systém povinného veřejného ústního projednání záměru a zveřejnění na úřední desce bude nadále realizován pouze u záměrů podléhajících posuzování vlivů na životní prostředí a pro území, pro které nebyl vydán územní plán. Stavební úřad by měl o záměru rozhodnout do 60 dnů (ve složitých případech do 90 dnů). Důležitým aspektem pro zefektivnění řízení je omezení rozsahu námitky v územním řízení, kdy vlastníci nemovitostí (popř. oprávnění z věcného břemene) a občanská sdružení budou moci uplatnit námitky pouze 3

4 v rozsahu, v jakém je jejich právo dotčeno, respektive dotčen veřejný záměr, který daná sdružení zastupují. K námitkám nad tento rozsah nebudou stavební úřady přihlížet (nemusí o nich jako doposud rozhodnout a rozhodnutí odůvodnit). Výše uvedená úprava zrychlí územní řízení a navíc ochrání zájmy žadatele před případným nežádoucím zájmem veřejnosti. Určitou nevýhodu spatřujeme v tom, že bez veřejného ústního projednání a především bez zveřejnění na úřední desce může dojít k tomu, že pravomocné územní rozhodnutí bude napadeno třetí stranou, která bude tvrdit, že jí územní rozhodnutí nebylo doručeno a že byla opomenuta jako účastník řízení. Ohlášení, provedení a kolaudace staveb Od 1. ledna 2013 bude umístění ohlašovaných staveb na rozdíl od stávající úpravy (možnost realizace vybraných záměrů pouze na základě ohlášení, a to bez předchozího územního rozhodnutí nebo souhlasu) podmíněno územním rozhodnutím nebo souhlasem. Novelou byla odstraněna dosud uplatňovaná fikce souhlasu stavebního úřadu s ohlášeným záměrem (nevyjádří-li se stavební úřad do 40 dnů ode dne podání ohlášení, má se za to, že souhlasí). Od 1. ledna 2013 bude zavedena povinnost stavebního úřadu vydat do 30 dnů souhlasné rozhodnutí, pokud ohlášení splňuje všechny předpoklady a je v souladu se všemi požadavky na výstavbu, závaznými stanovisky, územním plánem apod. Souhlas bude vydáván na 2 roky a nebude možné jeho dobu platnosti prodloužit. Proti souhlasu stavebního úřadu se nebude možné odvolat, ale bude možné jej přezkoumat v přezkumném řízení, které bude muset být zahájeno nejpozději do 1 roku od právní moci souhlasu s tím, že po uplynutí 15 měsíců nebude možné v přezkumném řízení rozhodnout. Pokud by ohlášení nesplňovalo všechny náležitosti a podmínky, pak stavební úřad automaticky usnesením rozhodne o zahájení klasického stavebního řízení, aniž by musel ohlašovatel podávat žádost o vydání stavebního povolení. Zrychlení řízení u kolaudace by se žadatelé měli dočkat díky tomu, že do 15 dnů musí stavební úřad stanovit termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby s tím, že tato prohlídka musí být stavebním úřadem provedena do 60 dnů od doručení žádosti. Veřejnoprávní smlouvy Novela zavádí možnost uzavřít se stavebním úřadem jedinou veřejnoprávní smlouvu, která nahradí jak územní rozhodnutí, tak stavební povolení. Návrh smlouvy musí obsahovat novelou určené podstatné náležitosti a měl by být předložen společně s dalšími podklady, zejména projektovou dokumentací, situačním výkresem a závaznými stanovisky dotčených orgánů. Návrh smlouvy bude stavebním úřadem posouzen do 30 dnů. Úřad zároveň na úřední desce vyvěsí informaci o podaném návrhu alespoň po dobu 8 dnů a pokud smlouva nabude účinnosti, tak tuto informaci zveřejní na úřední desce alespoň po dobu 15 dnů. Účinnost veřejnoprávní smlouvy bude obecně 2 roky, ale smluvní strany se budou moci dohodnout až na době 5leté. Účinnost bude možné prodloužit budˇnovou veřejnoprávní smlouvou nebo rozhodnutím úřadu. Případné přezkumné řízení ohledně uzavřené veřejnoprávní smlouvy bude moci být zahájeno do 1 roku ode dne účinnosti smlouvy s tím, že po uplynutí 15 měsíců nebude možné v přezkumném řízení rozhodnout. Certifikát autorizovaného inspektora Nově bude upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím možnosti zneužití. Certifikát bude nejen oznámen stavebnímu úřadu, ale proti certifikátu bude moci stavební úřad, dotčené orgány anebo osoby podat výhrady, a to do 30 dnů ode dne vyvěšení certifikátu na úřední desce. Do pravomocného rozhodnutí o námitkách a výhradách nebude možné stavbu započít. Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže Dne 9. října 2012 podepsal prezident republiky novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže. Hlavním cílem novely je zákonné zakotvení podmínek tzv. leniency programu, který má napomoci při odhalování kartelových dohod. O této novince jsme Vás již podrobněji informovali v legislativních novinkách v dubnu Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání Prezident republiky dne 9. října 2012 podepsal novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou se mění i zákon o správních poplatcích a zákon o veterinární péči. Novelou se do zákona promítá evropská právní úprava na ochranu zvířat. Změny nabudou účinnosti 1. ledna Novela stanovuje požadavky na vzdělání a kvalifikaci lidí, kteří usmrcují zvířata nebo pracují s pokusnými zvířaty, a upřesňuje podmínky pro udělení povolení k rituálním porážkám zvířat včetně jejich ochrany pro vědecké účely. Dále bude zavedena ochrana zraněných volně žijících zvířat a úprava činnosti záchranných stanic, budou zpřísněny tresty za týrání zvířat a stanoveny podmínky, kdy bude možné určité osobě zvíře odebrat či jí chov zvířat zakázat. Vzhledem k evropské úpravě se novela věnuje také kvalifikaci ošetřovatelů a krmičů prasat. Nové označování doplňků stravy Dne 14. prosince 2012 začne být závazné nařízení Evropské komise č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam 4

5 schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí. Nařízení se týká především obalů potravin včetně doplňků stravy a jejich reklamy. Cílem nové právní úpravy je zajistit, aby v souvislosti s těmito výrobky byla uváděna jen taková sdělenízdravotní tvrzení, která jsou vědecky podložená a srozumitelná běžnému spotřebiteli. Zdravotním tvrzením se přitom rozumí dobrovolně poskytované informace, které naznačují jakoukoliv souvislost se zdravotním stavem člověka, resp. vliv užívání doplňku stravy nebo potraviny na zdravotní stav. Nařízení se vztahuje na jakékoliv sdělení, tedy nejen na textové, ale i grafické, obrázkové či symbolické, které je uvedeno přímo na obalu výrobku nebo je použito při reklamní komunikaci výrobku. Tento předpis významně omezí způsob, jakým bude možné používat zdravotní tvrzení u potravin včetně doplňků stravy. Na výrobcích a v souvislosti s nimi například v reklamě, budou moci být (s několika výjimkami) používána pouze taková zdravotní tvrzení, která jsou uvedena v příloze citovaného nařízení nebo jejich povolené modifikace. Například u kreatinu již nebude možno použít jakékoli tvrzení, ale pouze takové, že kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost při po sobě jdoucích krátkodobých intervalech vysoce intenzivního fyzického výkonu, přičemž toto tvrzení může být použito pouze u potravin, které, které poskytují přívod 3 g kreatinu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel dále informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g kreatinu denně. Další podmínkou je, že toto tvrzení lze použít pouze u potravin určených pro dospělé, kteří podávají vysoce intenzivní fyzický výkon. V příloze nařízení je v současné době uvedeno podobných 222 tvrzení s tím, že tento seznam bude ještě v budoucnu doplňován. Zároveň je možno užívat i taková tvrzení, o jejichž schválení byla podána žádost, která ale zatím nebyla vyřízena. Předpokládá se, že v souvislosti s obaly výrobků bude stanoveno přechodné období, během něhož bude možné doprodat staré zásoby s původními nápisy. Oproti tomu v reklamě na doplňky stravy je třeba počítat s tím, že zde žádné přechodné období nebude a po 14. prosinci 2012 bude s největší pravděpodobnosti možné používat v reklamě pouze taková tvrzení, která budou v souladu s uvedeným nařízením. Ohledně aplikace tohoto nařízení existuje ještě mnoho nezodpovězených otázek, praxe tedy ukáže, jak si s ním poradí výrobci a prodejci léčiv i kontrolní orgány. > Projednávané zákony Změna pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu Dne 24. října 2012 poslanci pustili do třetího čtení vládní novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ). Vládní návrh bude díky návrhům jednotlivých poslanců pozměněn, a to pravděpodobně tak, že do kompetence NKÚ budou spadat společnosti, v nichž má stát majoritní podíl, a s menší pravděpodobností i u těch společností, které mají akcie na burze. NKÚ bude moci zkoumat hospodaření územních správních celků, veřejných zdravotních pojišťoven nebo výzkumných institucí. Pod kontrolu NKÚ by měly nově spadat například zdravotní pojišťovny, příspěvkové organizace, Česká televize, Český rozhlas nebo ČEZ. NKÚ bude moci prověřit také veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, regionální rady, veřejné vysoké školy a Českou národní banku. Dopravnímu podniku města Prahy, Českým drahám a jiným obdobným společnostem se však kontrola ze strany NKÚ pravděpodobně vyhne. Státní podpora obnovitelné energie Vláda na svém jednání dne 24. října 2012 odsouhlasila návrh nařízení ke stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na rok Vláda snížila původně plánovanou podporu z 11,7 miliardy na 9,7 miliardy korun, což pravděpodobně povede ke zvýšení ceny elektřiny o více, než 2 procenta. Novela zákona o léčivech umožňující léčbu konopím Poslanecká sněmovna propustila do třetího čtení návrh novely zákona o léčivech, který mimo jiné obsahuje normu umožňující využití konopí pro léčebné účely. Podmínky novely jsou ovšem velmi přísné. Konopí by mělo být jen pro některá velmi závažná onemocnění. Návrh proto neznamená legalizaci marihuany ani povolení domácího pěstování konopí pro vlastní potřebu pro léčebné účely. Vzhledem k tomu, že existují velké obavy ze zneužití této normy, konopí by mělo být vydáváno pouze na elektronický předpis, u kterého je možné sledovat konopí od jeho předepsání až po jeho vydání pacientovi. Státní úřad pro kontrolu léčiv by měl vydávat licence domácím pěstitelům. Konopí k léčebným účelům by se ale mělo zpočátku pouze dovážet. Novela regulující hlasitost reklamy Senát schválil návrh zákona, kterým se mění zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Novela zavede provozovatelům televizního vysílání povinnost zajistit, aby zvuková intenzita vysílané reklamy, teleshoppingu a označení sponzora nepřesahovala zvukovou intenzitu ostatních pořadů. Pokud by televize vysílala reklamu hlasitěji, než ostatní pořady, hrozila by jí až 5milionová pokuta. Nová právní úprava se bude týkat především komerčních stanic, 5

6 neboť Česká televize hladinu hlasitosti již vyrovnala v souladu s doporučením Evropské vysílací unie (EBU). Novela zákona byla vypracována na popud veřejnosti a podepíše-li ji prezident, nabude účinnosti zhruba v polovině příštího roku. řízení trval) a následky způsobené trestním řízením v osobnostní sféře poškozené osoby (posuzuje se např. narušení profesní, soukromé, rodinné atd.). Kontakt pro další informace > Soudní rozhodnutí Pravidla pro přiznávání odškodného nespravedlivě souzeným lidem Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo v říjnu 2012 sjednocující stanovisko k otázce přiznání a výše náhrady za nemateriální újmu způsobenou tím, že proti poškozené osobě bylo vedeno trestní řízení, které neskončilo odsouzením obviněné osoby. Potvrdilo tak závěry rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 2813/2011, který je nyní zapsán do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Mgr. Monika Štýsová Advokátka/Senior Associate Tel.: Rozsudek je precedenčním stanoviskem závazným pro všechny soudy. Toto sjednocující stanovisko bylo přijato na základě trestního stíhání muže, jenž byl obžaloby v plném rozsahu zproštěn a ze strany Ministerstva spravedlnosti se mu dostalo pouhé omluvy za nezákonné trestní stíhání. Nejvyšší soud konstatoval, že za nemateriální újmu způsobenou trestním stíháním, které neskončilo odsuzujícím rozsudkem, stát odpovídá podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, chybí ale přesná pravidla pro stanovení takového odškodnění. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že soudy musí určit výši zadostiučinění především s ohledem na specifické okolnosti konkrétního případu. K určení výše zadostiučinění je zapotřebí vzít v úvahu kritéria, která se v takových případech běžně vyskytují a která mají vliv na rozsah způsobené újmy. Podle konstatování Nejvyššího soudu třemi základními kritérii, podle kterých budou soudy posuzovat rozsah nemajetkové újmy jsou: povaha trestní věci (závažnost trestného činu), délka trestního řízení (jak dlouho zásah do osobnostních složek jednotlivce v důsledku trestního Legislativní novinky listopad 2012 Rödl & Partner v.o.s. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: , fax: Tento dokument má pouze informativní povahu. Při řešení konkrétního případu doporučujeme vždy individuální konzultaci, jelikož aplikace výše uvedených informací bude v konkrétní situaci ovlivněna okolnostmi případu. Advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s. nepřejímá žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti v tomto dokumentu nebo za škodu, která by vznikla jednáním učiněným na základě tohoto dokumentu. 6

LEGAL UPDATE září říjen 2005

LEGAL UPDATE září říjen 2005 LEGAL UPDATE září říjen 2005 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ZÁŘÍ ŘÍJEN 2005 Nové zákony Zákon o veřejných výzkumných institucích Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Zákon o finančních konglomerátech

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D.

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D. FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D. 2013 OBSAH 1 Legislativní procesy ve výstavbě... 2 1.1 Správní

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H : 211. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

Poohří. Sdružení podnikatelů

Poohří. Sdružení podnikatelů Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 1. listopadu 2009

Více