ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11"

Transkript

1 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské Zlín, Prostřední 2241, e- mail mob , ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI č. 856/1/11 o ceně nemovitostí na LV 355, rodinného domu č.p. 77 na pozemku parcelní č. st. 2, pozemek parcelní č. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří, st. 136, zastavěná plocha a nádvoří, st. 163, zastavěná plocha a nádvoří, zahrada p.č. 995/14, ostatní plocha, neplodná půda p.č. 1406/1, v katastrálním území Malhotice, obec Malhotice, okres Přerov, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Účel posudku: Pan Mgr. Pavel Dolanský Exekutorský úřad v Berouně Palackého č.p Beroun Zjištění ceny nemovitosti k exekučním úkonům. Bez souhlasu zpracovatele nelze znalecký posudek použít pro jiný účel. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI porovnávacím způsobem podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Matylda Dufková Prostřední Zlín Posudek obsahuje včetně titulního listu 20 stran textu. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. Ve Zlíně

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol o ceně nemovitostí na LV 355, rodinného domu č.p. 77 na pozemku parcelní č. st. 2, pozemek parcelní č. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří, st. 136, zastavěná plocha a nádvoří, st. 163, zastavěná plocha a nádvoří, zahrada p.č. 995/14, ostatní plocha, neplodná půda p.č. 1406/1, v katastrálním území Malhotice, obec Malhotice, okres Přerov, kraj Oloumcký. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Malhotice č.p. 77 Kraj: Olomoucký Okres: Přerov Obec: Malhotice Katastrální území: Malhotice Počet obyvatel: 342 Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 35,0000 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 35,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce Ing. Matyldy Dufkové, písemně oslovený povinný se k obhlídce nedostavil, nepodal žádnou zprávu.. 4. Podklady pro vypracování posudku - povinný neposkytl žádné podklady ani informace, tyto podal starosta obce a sousedé. Interiér předmětné nemovitosti nebyl zpřístupněn. - kopie výpisu z katastru nemovitostí, LV č. 355, kat. území Malhotice - kopie snímku katastrální mapy - vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č.364/ skutečnosti a výměry zjištěné na místě 5. Vlastnické a evidenční údaje Na základě výpisu z katastru nemovitostí LV 355 je vlastníkem A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Král Stanislav, Malhotice 77, Všechovice /1624

3 - 3 - B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra (m 2 ) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany st zastavěná plocha a nádvoří st zastavěná plocha a nádvoří st zastavěná plocha a nádvoří 995/ zahrada zemědělský půdní fond 1406/1 697 ostatní plocha neplodná půda Typ budovy Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele Malhotice, 77 bydlení st. 2 bez čp/če zem stavení st. 136 bez čp/če zem. stavení st. 163 B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávnění pro Povinnost k Omezení vlastnického práva uvedeno v příloze na LV č Dokumentace a skutečnost Objednatelem bylo zasláno zadání včetně kopie Výpisu z katastru nemovitostí. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňovaná nemovitost, rodinný dům č.p. 77 s příslušenstvím se nachází, dle prohlídky na místě samém, v blízkosti komunikace vedoucí z Malhotic do Všechovic. Je situován v uliční zástavbě, štítovou stranou do ulice, uliční fasáda směřuje k východu, vchod je ze dvora. Stavba je určena k bydlení. Rodinný dům je ve tvaru písmene L, na parcele st. 2 a navazující vedlejší stavba. Pozemek je uzavřený sousedními objekty. Objekt je napojený na inženýrské sítě - přípojka vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynovod. Dům byl postaven dle sdělení vlastníka v roce Technický stav nemovitosti odpovídá stáří objektu. Prvky dlouhodobé i krátkodobé životnosti nesplňují současné obecné technické požadavky na výstavbu. Dopravní spojení : automobilem s parkováním na státní komunikaci, osobní přímo z obce, veřejnou autobusovou dopravou, která vede přes Malhotice. Zastávka autobusu hromadné dopravy je vzdálena cca 300 m, střed obce je vzdálen 350 m. Vlastní obec Malhotice má cca 342 obyvatel. Pro obec Malhotice neplatí obecně platná vyhláška, kterou jsou stanoveny ceny pozemku podle cenové mapy. Obec se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

4 Obsah posudku a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný dům č.p. 77, Malhotice b) Vedlejší stavby b 1 ) Bývalý chlév b 2 ) Sklad paliva b 3 ) Stodola na parcele č. 136 b 4 ) Dřevěný sklad na parcele č. 163 c) Pozemky c 1 ) Pozemky, st.2, st.136, st.163, 995/14, 1406/1

5 - 5 - B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům č.p. 77, Malhotice - 26a Oceňovaná nemovitost - rodinný dům č.p. 77, v zastavěné části obce, půdorys ve tvaru písmene L se sedlovou střechou, podsklepen částečně. Objekt je napojený na inženýrské sítě - přípojka vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynovodu. Dům byl postaven dle sdělení vlastníka v roce Technický stav nemovitosti odpovídá stáří objektu se zanedbanou údržbou a opravami. Dispoziční řešení : Dům sestává z jedné bytové jednotky v 1.NP. Vstup do rodinného domu je ze dvora. Dispozice 1. NP : návratí, vstup, chodba, kuchyň, 1 pokoj, koupelna, WC, komora Půda : půda přístupná po vnitřních dřevěných schodech Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Olomoucký kraj - do obyvatel Stáří stavby: 100 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 2 701,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. PP: 5,15 * 5,15 = 26,52 m 2 1. NP: 14,00 * 5,15 + 5,62 * 5,15 = 101,04 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. PP: 26,52 m 2 2,10 m 1. NP: 101,04 m 2 5,24 m Obestavěný prostor: 1. PP: (5,15 * 5,15)*(2,10) = 55,70 m 3 1. NP: (14,00 * 5,15 + 5,62 * 5,15)*(5,24) = 529,47 m 3 Zastřešení: 101,04 * 1,82 = 183,89 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 769,06 m 3

6 - 6 - Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 101,04 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 127,57 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,26 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo - Smíšené III 0,00 zdivo. 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn V 0,08 nebo propan butan - Přípojka elektro, voda, kanalizace, plyn. 6. Způsob vytápění stavby - Lokální vytápění el. nebo plynem, - Lokální na II -0,04 plyn. 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Zanedbatelného rozsahu I -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 - Dřevník a bývalý chlév. 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Bez pozemku (nebo pouze zast. I -0,01 stavbou) nebo do 300 m2 - Pozemky o výměře 341 m Kriterium jinde neuvedené - Mírně snižující cenu - Obvodové zdivo II -0,05 vykazuje trhliny. 13. Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (předpoklad IV 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) - Technický stav rodinného domu odpovídá stáří domu, zanedbaná údržba a opravy. Koeficient pro stáří 100 let: 0,60 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,60 = 0,363 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola - Základní škola 1. stupně I -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnické zařízení - Zdravotní I -0,03 zařízení. 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00

7 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,940 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá III 0,00 poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,363 * 0,940 * 0,950 = 0,324 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 2 701,- Kč/m 3 * 0,324 = 875,12 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 875,12 Kč/m 3 * 769,06 m 3 = ,79 Kč Rodinný dům č.p. 77, Malhotice - zjištěná cena = ,79 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Bývalý chlév - 7 Bývalý chlév slouží jako sklad. Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. NP: 5,75 * 5,15 = 29,61 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 29,61 m 2 3,72 m Obestavěný prostor: 1. NP: (5,75 * 5,15)*(3,72) = 110,16 m 3 Zastřešení: 26,91 * 1,82 / 2 = 24,49 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 134,65 m 3

8 - 8 - Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy kamenné S 100,00 2. Obvodové stěny zděné tl cm S 100,00 3. Stropy dřevěné S 100,00 4. Krov dřevěný neumožňující podkroví S 100,00 5. Krytina pálená krytina S 100,00 6. Klempířské konstrukce žlaby a svody z pozinku P 100,00 7. Úprava povrchů vápenná omítka S 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře dřevěné S 100, Okna jednoduchá S 100, Podlahy betonová S 100, Elektroinstalace světelná P 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce P 1,70 100,00 0,46 0,78 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna S 1,10 100,00 1,00 1, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace P 5,80 100,00 0,46 2,67 Součet upravených objemových podílů: 95,95 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9595 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9595 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,8340 Základní cena upravená = 1 796,55 Kč/m 3 Plná cena: 134,65 m 3 * 1 796,55 Kč/m 3 = ,46 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 100 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 0 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 100 = 100,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,64 Kč Bývalý chlév - zjištěná cena = ,82 Kč Část

9 - 9 - b 2 ) Sklad paliva - 7 Sklad slouží k uložení dřeva a uhlí. Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. NP: 5,62 * 4,10 = 23,04 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 23,04 m 2 3,20 m Obestavěný prostor: 1. NP: (5,62 * 4,10)*(3,20) = 73,73 m 3 Zastřešení: 23,04 * 1,20 / 2 = 13,82 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 87,55 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy kamenné S 100,00 2. Obvodové stěny zděné tl cm S 100,00 3. Stropy dřevěné S 100,00 4. Krov dřevěný neumožňující podkroví S 100,00 5. Krytina pálená krytina S 100,00 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech P 100,00 7. Úprava povrchů vápenná omítka S 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře dřevěné S 100, Okna jednoduchá S 100, Podlahy betonová S 100, Elektroinstalace světelná P 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce P 1,70 100,00 0,46 0,78 Část

10 Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna S 1,10 100,00 1,00 1, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace P 5,80 100,00 0,46 2,67 Součet upravených objemových podílů: 95,95 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9595 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9595 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,8340 Základní cena upravená = 1 796,55 Kč/m 3 Plná cena: 87,55 m 3 * 1 796,55 Kč/m 3 = ,95 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 80 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 0 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 80 / 80 = 100,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,76 Kč Sklad paliva - zjištěná cena = ,19 Kč b 3 ) Stodola na parcele č Objekt ve špatném stavu, chybí jedna kratší strana, stavba je neuzavřená. Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. NP: 6,60 * 9,20 = 60,72 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 60,72 m 2 2,30 m

11 Obestavěný prostor: 1. NP: (6,60 * 9,20)*(2,30) = 139,66 m 3 Zastřešení: 60,72 * 2,80 / 2 = 85,01 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 224,67 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy kamenné S 100,00 2. Obvodové stěny zděné rohové pilíře + obíjení P 100,00 3. Stropy dřevěné S 100,00 4. Krov X 100,00 5. Krytina betonová S 100,00 6. Klempířské konstrukce není C 100,00 7. Úprava povrchů není C 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře dřevěná vrata P 100, Okna nejsou S 100, Podlahy mlat S 100, Elektroinstalace není C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 8,30 100,00 1,00 8,30 2. Obvodové stěny P 31,90 100,00 0,46 14,67 3. Stropy S 21,20 100,00 1,00 21,20 5. Krytina S 11,10 100,00 1,00 11,10 6. Klempířské konstrukce C 1,60 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů C 6,00 100,00 0,00 0,00 9. Dveře P 3,70 100,00 0,46 1, Okna S 1,40 100,00 1,00 1, Podlahy S 10,80 100,00 1,00 10, Elektroinstalace C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 69,17 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,6917 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy S 8,30 100,0 1,00 8,30 12, ,67 8, Obvodové stěny P 31,90 100,0 0,46 14,67 21, ,00 21, Stropy S 21,20 100,0 1,00 21,20 30, ,00 30, Krov X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krytina S 11,10 100,0 1,00 11,10 16, ,00 16, Klempířské konstrukce C 1,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úprava povrchů C 6,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře P 3,70 100,0 0,46 1,70 2, ,00 2,4600 Část

12 Okna S 1,40 100,0 1,00 1,40 2, ,00 2, Podlahy S 10,80 100,0 1,00 10,80 15, ,00 15, Elektroinstalace C 4,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 69,17Opotřebení: 96,0004 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 970,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6917 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,8340 Základní cena upravená = 1 005,02 Kč/m 3 Plná cena: 224,67 m 3 * 1 005,02 Kč/m 3 = ,84 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 96,0004 % Úprava ceny za opotřebení ,83 Kč Stodola na parcele č zjištěná cena = 9 031,01 Kč b 4 ) Dřevěný sklad na parcele č Dřevěný sklad v současné době nevyužit. Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1. NP: 7,97 * 5,20 = 41,44 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 41,44 m 2 3,20 m Obestavěný prostor: 1. NP: (7,97 * 5,20)*(3,20) = 132,62 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 132,62 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu Část

13 Základy bez základů C 100,00 2. Obvodové stěny sloupková konstrukce + obíjení S 100,00 3. Stropy dřevěné S 100,00 4. Krov X 100,00 5. Krytina betonová S 100,00 6. Klempířské konstrukce není C 100,00 7. Úprava povrchů není C 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře dřevěné S 100, Okna nejsou C 100, Podlahy mlat S 100, Elektroinstalace není C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy C 8,30 100,00 0,00 0,00 2. Obvodové stěny S 31,90 100,00 1,00 31,90 3. Stropy S 21,20 100,00 1,00 21,20 5. Krytina S 11,10 100,00 1,00 11,10 6. Klempířské konstrukce C 1,60 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů C 6,00 100,00 0,00 0,00 9. Dveře S 3,70 100,00 1,00 3, Okna C 1,40 100,00 0,00 0, Podlahy S 10,80 100,00 1,00 10, Elektroinstalace C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 78,70 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,7870 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 970,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,7870 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,8340 Základní cena upravená = 1 143,49 Kč/m 3 Plná cena: 132,62 m 3 * 1 143,49 Kč/m 3 = ,64 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 50 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 0 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 50 = 100,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,19 Kč Dřevěný sklad na parcele č zjištěná cena = ,45 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemky, st.2, st.136, st.163, 995/14, 1406/ Oceňovaný pozemek parcela č. st.2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m 2, pozemek parcela č. st.136, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m 2, pozemek parcela č. st.163, zastavěná

14 plocha a nádvoří o výměře 52 m 2, oceněn podle 28, odst. (1) písmene k ) a odst. (2). Pozemek parcelní č. 995/14, zahrada, oceněn podle 29. Pozemek parcelní č. 1406/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 697 m 2, oceněn podle 32, odst. (3). Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zast. pl. a nádvoří st ,00 35, ,- zast. pl. a nádvoří st ,00 35, ,- zast. pl. a nádvoří st ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby -30 % Úprava ceny celkem -30 % ,50 Mezisoučet 7 815, pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % + 781,55 Mezisoučet 8 597,05 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,8340 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,60 Zemědělský pozemek oceněný dle 29. Ocenění: Název Parcelní číslo BPEJ Výměra [m 2 ] JC [Kč/m 2 ] Úprava UC [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada 995/ ,10 11, ,00 Výměra celkem 120 Mezisoučet 1 332,00 Koeficient prodejnosti K p (příl. č. 39): * 1,0000 Zemědělský pozemek oceněný dle 29 - celkem 1 332,00 Pozemek oceněný dle 32 odst. 3. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] JC [Kč/m 2 ] Přirážka Srážka Koef. UC [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ostatní pl., 1406/ , ,25 1,02 710,94 neplodná půda Součet 710,94 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0000 Pozemek oceněný dle 32 odst. 3 - celkem 710,94 Pozemky, st.2, st.136, st.163, 995/14, 1406/1 - zjištěná cena = ,54 Kč

15 C. Rekapitulace cen nemovitosti Ceny bez odpočtu opotřebení: a) Rodinný dům č.p. 77, Malhotice = ,79 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Bývalý chlév = ,46 Kč b 2 ) Sklad paliva = ,95 Kč b 3 ) Stodola na parcele č. 136 = ,84 Kč b 4 ) Dřevěný sklad na parcele č. 163 = ,64 Kč c) Pozemky, st.2, st.136, st.163, 995/14, 1406/1 = ,54 Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem Cena nemovitosti bez opotřebení po zaokr. dle 46 činí ,22 Kč ,- Kč Výsledné ceny: a) Rodinný dům č.p. 77, Malhotice = ,79 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Bývalý chlév = ,82 Kč b 2 ) Sklad paliva = ,19 Kč b 3 ) Stodola na parcele č. 136 = 9 031,01 Kč b 4 ) Dřevěný sklad na parcele č. 163 = ,45 Kč c) Pozemky, st.2, st.136, st.163, 995/14, 1406/1 = ,54 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,80 Kč ,- Kč slovy: Sedmsetosmdesátdvatisícdvěstěsedmdesát Kč Ve Zlíně, Ing. Matylda Dufková Prostřední Zlín D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný Krajským soudem Brno ze dne č.j. Spr. 1115/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 856/1/11 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 1/11.

16 E. Zjištění hodnoty porovnávací metodou: Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Na této zásadě je vypracováno toto ocenění. Porovnávací metoda vychází z porovnání ocenění se stejnou, nebo podobnou nemovitostí a cenou sjednanou při jejich prodeji. Srovnatelnou cenou se rozumí obecně cena stanovená cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nemovitostmi na základě jejich využitelnosti, stupně údržby, stáří, umístění a projevu okolí. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Všeobecné místopisné údaje o ceně nemovitostí na LV 355, rodinného domu č.p. 77 na pozemku parcelní č. st. 2, pozemek parcelní č. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří, st. 136, zastavěná plocha a nádvoří, st. 163, zastavěná plocha a nádvoří, zahrada p.č. 995/14, ostatní plocha, neplodná půda p.č. 1406/1, v katastrálním území Malhotice, obec Malhotice, okres Přerov, kraj Olomoucký. Údaje o oceňované nemovitosti Oceňovaná nemovitost - rodinný dům č.p. 77, v zastavěné části obce, půdorys ve tvaru písmene L se sedlovou střechou, podsklepen částečně. Objekt je napojený na inženýrské sítě - přípojka vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynovodu. Dům byl postaven dle sdělení vlastníka v roce Technický stav nemovitosti odpovídá stáří objektu se zanedbanou údržbou a opravami. Dispoziční řešení : Dům sestává z jedné bytové jednotky v 1.NP. Vstup do rodinného domu je ze dvora. Dispozice 1. NP : návratí, vstup, chodba, kuchyň, 1 pokoj, koupelna, WC, komora Půda : půda přístupná po vnitřních dřevěných schodech B1 Jiná práva - Bez zápisu

17 C D Omezení vlastnického práva uvedeno v příloze tohoto dokumentu Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. Zástavní právo smluvní - uvedeno v příloze tohoto dokumentu. Rizika a závady - Nařízení exekuce - Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Hodnocení trhu Uvedenou nemovitost, svojí velikostí, vybavením, resp. zjištěným technickým stavem, v dané lokalitě, považuji za obchodovatelnou, s vyloučením případných rizik a závad. Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, informace z nabídek z internetových stránek, konzultace s regionálními znalci a zástupci obecní správy. Podle těchto podkladů jsou v současné době nabízeny a inzerovány na příklad tyto porovnatelné byty v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost. 1. Nemovitost dům rodinný 2+1 v obci Malhotice Rodinný dům, jedna bytová jednotka sestávající : obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, chodby, koupelny a WC, neupraveným půdním prostorem. Dále hospodářská část a chlévy, skladovací prostory. Umístění okraj obce Forma vlastnictví : osobní Typ domu : přízemní Budova: cihlová Zastavěná plocha : 127 m 2 Plocha pozemku : 469 m 2 Prodej : ,- Kč. Hodnocení nemovitosti Osobní vlastnictví, založen na kamenných základech bez izolace zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, strop dřevěný, střešní krytina z pálených tašek, žlaby, svody, fasádní omítka opadaná, vnitřní omítky, v kuchyni a koupelně obklady, podlahy v obytných místnostech s koberci, v kuchyni PVC, na chodbě keramická dlažba. Předpokládají se značné investice k zajištění součastných Obecně technických požadavků na výstavbu, zvláště požadovaných celkových tepelných parametrů obvodových stěn budovy a střechy. Občanská vybavenost obce Malhotice : není. 2. Nemovitost dům rodinný 4+1 v obci Malhotice Rodinný dům cihlový před rekonstrukcí, dispozičně - kuchyň, čtyři místnosti, koupelna a WC, garáž, částečně podsklepený. Umístění: klidná část obce Forma vlastnictví : osobní Typ domu: přízemní Budova: cihelná Zastavěná plocha: 295 m 2 Plocha pozemku: m 2

18 Prodej : ,- Kč. Hodnocení nemovitosti osobní vlastnictví vesnického typu domu, k domu náleží zahrada, ovocný sad o celkové výměře 2344 m2 nedaleko domu. Předpokládat se značné investice k zajištění součastných Obecně technických požadavků na výstavbu, zvláště požadovaných celkových tepelných parametrů obvodových stěn budovy a střechy. Občanská vybavenost obce je minimální. 3. Nemovitost dům rodinný 4+1 v obci Malhotice Rodinný dům cihlový, bývalá zemědělská usedlost. Dispozice - kuchyň, čtyři pokoje, koupelna s WC, podkrovní prostor, napojení na obecní vodovod + studna. Umístění: okraj obce Forma vlastnictví: osobní Budova: cihlová Zastavěná plocha: 170 m 2 Plocha pozemku: m 2 Prodej: ,- Kč Hodnocení nemovitosti jednotlivé budovy tvoří uzavřený celek. V zadní části chlévy, sklad, dílna. Dům je nepodsklepený, možnost vybudování podkrovních místností. Předpokládají se značné investice k zajištění součastných Obecně technických požadavků na výstavbu, zvláště požadovaných celkových tepelných parametrů obvodových stěn budovy. Občanská vybavenost MŠ, obchod a další služby. ZŠ ve 2 km vzdálené obci Opatovice. 4. Nemovitost dům rodinný současný prodej srovnávané nemovitosti Vzhledem k zatížení nemovitosti Nařízením exekuce k prodeji je aktuální prodejní obvyklá cena podstatně nižší. Realitní kancelář HEUREKA v Bystřici pod Hostýnem, která tuto nemovitost nabízí ke koupi za ,- Kč. Zájem o koupi předmětné nemovitosti v současné době trvá, ale vzhledem k omezení vlastnických práv Nařízením exekuce je prodej přes realitní kancelář s pohledávkami nezajímavý. Srovnávaná nemovitost dům rodinný 2+1 v obci Malhotice Rodinný dům, smíšené zdivo, technický stav objektu bez pravidelné údržby a oprav. Umístění: okraj obce Forma vlastnictví: osobní Typ domu: přízemní Zastavěná plocha : 102 m 2 Pozemky: 697 m 2 Hodnocení nemovitosti osobní vlastnictví zatížené omezením vlastnického práva celé nemovitosti. Dům byl postaven dle zjištění před 100 lety.technický stav nemovitosti odpovídá stáří objektu bez průběžné údržby a oprav. Prvky dlouhodobé i krátkodobé životnosti nesplňují současné obecné technické požadavky na výstavbu. Dají se předpokládat značné investice k zajištění součastných Obecně technických požadavků na výstavbu, zvláště požadovaných celkových tepelných parametrů obvodových stěn budovy. Občanská vybavenost minimální. Administrativní cena Administrativní cenou se rozumí cena stanovená podle aktuálního cenového předpisu k datu ocenění, to je podle zákona 151/1997 Sb., ze dne o oceňování majetku a Vyhlášky

19 Ministerstva financí č. 3/2008 Sb. Rodinný dům v obci Malhotice se zaokrouhlením = ,- Kč Cena obvyklá (tržní) Rekapitulace cen: Porovnávací ceny Nemovitost ,- Kč Nemovitost ,- Kč Nemovitost ,- Kč Nemovitost 4, současný prodej ,- Kč Administrativní cena ,- Kč Shora uvedené ceny reprezentují různé pohledy na nemovitosti a mají i různou vypovídající schopnost z hlediska požadavku na vyjádření tržní ceny, formulované v zadání znaleckého posudku. Cenu obvyklou vyjadřuje zpravidla nejlépe cena porovnávací, jejíž věrohodnost bývá nejvíce ohrožena nedostatečnou databází realizovaných cen, zvláště cen deformacemi databází, úmyslně zkreslovaných cen při prodeji, ať již z důvodů daňových, z důvodů osobních poměrů k věci, k prodávajícímu, nebo z jiných důvodů. Stanovení ceny je proto podmíněno především dobrou znalostí trhu s nemovitostmi, dlouhodobým sledováním pohybů u jednotlivých tržních segmentů a dále i odborným posouzením rizik a jejich možného dopadu na cenu. Závěr Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění, v souladu s metodami standardně používanými na území ČR, pro návrh obvyklé (tržní) ceny k uvedenému datu, je pro případ nemovitosti včetně příslušenství, nezatížené právními vadami a riziky, obvyklá cena v místě a stavu nemovitosti slovy : pětsetosmdesátpěttisíckorunčeských ,- Kč

20 Koncesní listina Vydal : Okresní úřad ve Zlíně, okresní živnostenský úřad Číslo jednací : ŽÚ K / 30 / 02 F Předmět podnikání : oceňování majetku pro věci nemovité IČO Ing. Dufková Matylda Prostřední Zlín tel Ve Zlíně

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2995 o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Teplice Husitská 692/3 415 01

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1024-296 /2014 Objednatel: Prokonzulta, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé bytové jednotky č. 498/20 s příslušenstvím v budově č.p. 498 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 9544/162280 v kat. území Sokolnice, obec Sokolnice,

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1682/2011 O ceně obvyklé na rekreační chatě E 58 v osadě Dědek s příslušenstvím a pozemky č.par. 113 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 206/20 zahrada v obci Neratov - Dědek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více