Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/ EVVO jako součást ŠVP je náplní předmětů Př, Ch, Ov, Rv, Z, Vv, Pč, Čj. 2. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání. aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Každá z oblastí má svůj specifický význam. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností, návyků a odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. Využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě. Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje průřezové téma využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Vzdělávací Oblast Umění a kultura poskytuje Environmetální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních pracovních

2 aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. 3. Projektové vyučování na II.stupni: Projekty budou prolínat během celého pololetí některými předměty, hlavně Př, Pč, a Vv. I. pololetí Poznáváme stromy Projekty: Co se ti vybaví, když se řekne les. Jak člověk pomáhá nebo škodí lesu? Vytváříme společný les. Já a můj strom aneb který strom mi přiřadil keltský horoskop. Cíl projektu: - žáci poznají asi stromů a keřů - vytvoří si svůj herbář listů, plodů, rostlin - s listy a plody budou děti pracovat v rámci Vv a Pč - dle svých schopností a zájmů budou stromy malovat a fotografovat - připravovat referáty a prezentace - keltský horoskop, energie stromů - praktická pozorování škůdců na stromech II. pololetí Člověk a svět ptáků Cíl projektu: - žáci se naučí poznat asi našich ptáků -budou zjišťovat zajímavosti o významu ptáků v mytologii, erbech - dle svých schopností a zájmů budou různé ptáky malovat - fotografovat, připravovat referáty a prezentace

3 - seznámí se se zásadami chovu ptáků 4. Ekologizace provozu školy- třídění odpadu ve třídách. 5. Využití mezinárodních ekologicky významných dnů. Mezinárodní dny s enviromentální tématikou: 16. září Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy 19. září Ukliďme svět 22. září Evropský den bez aut 1. října Světový den lidských sídel 4. října Světový den zvířat 10. října Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 16. října Světový den výživy 3. listopadu Den bez pesticidů 16. listopadu Den bez cigaret 17. prosince Úmluva o světovém dědictví 29. prosince Mezinárodní den biologické rozmanitosti 1. ledna Mezinárodní den míru 26. ledna Mezinárodní den památky obětí holokaustu 2. února Mezinárodní den mokřadů 21. února Mezinárodní den mateřského jazyka 8. března Mezinárodní den žen 21. března První jarní den 22. března Světový den vody 23. března Světový den meteorologie 1. dubna Den ptactva 7. dubna Světový den zdraví 21. dubna Den proti hluku 22. dubna Den Země 24. dubna Den laboratorních zvířat 1. května Mezinárodní den ptačího zpěvu 24. května Evropský den parků 31. května Světový den bez tabáku

4 31. května Den otevírání studánek 1. června Den dětí 5. června Světový den životního prostředí 8. června Mezinárodní den oceánů 17. června Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští 26. června Mezinárodní den boje proti zneužívání drog Září měsíc sběru a lovu Pozorování změn v přírodě (zabarvování listů, dozrávání plodů), změny počasí. Sběr kaštanů, šípků, kukuřičného šustí, slámy a jiných přírodních materiálů. Příprava zásob plodů na zimu pro přikrmování zvěře do lesních krmelců (kaštany, jablka, tvrdý chléb, seno ) Obnova květináčů, výzdoba tříd hrnkovými květinami. Evropský den bez aut vliv dopravy na životní prostředí. Říjen měsíc padajícího listí Výtvarné práce z listí a kůry stromů. Pozorování odletu ptactva do teplých krajin. Světový den zvířat nástěnka, projekty. Listopad - měsíc zvěře Odpady sběr papíru.

5 Energie alternativní zdroje. Výtvarné práce s nasbíraným přírodním materiálem. Vodní plochy jejich význam. Pozorování shromažďování ptactva. Přírodní medicína prevence chorob z nachlazení - bylinné čaje, zdravá výživa. Den bez cigaret nástěnka, projekty. Prosinec měsíc dlouhé noci Výroba ptačích krmítek. Mikulášská nadílka. Výroba vánočních ozdob z přírodnin. Lidové zvyky a tradice, historie tradic. Mezinárodní den biologické rozmanitosti Průběžné doplňování krmítek. Stopy ve sněhu, určování. Leden měsíc sněhu Prodlužování dne, šetření energií. Mezinárodní den míru 1.1. Oheň dobrý sluha, špatný pán výtvarné práce na téma oheň a člověk, přednáška - hasiči(?) Únor- měsíc hladu Lesní zvěř. Průběžné doplňování krmítek.

6 Třídění odpadu výroba nádob na tříděný odpad. Mezinárodní den mokřadů 2.2. nástěnka, projekty. Medicína v moderní době farmaceutické objevy referáty (Rv, Ov významní biologové atd.). Březen měsíc tekoucích vod První jarní rostliny herbáře (Př), kresba podle předlohy (Vv). Světový den vody (vodní ekosystémy). Mapování studánek v okolí? Voda v hudbě písně s tématikou řek, potoků, rybníků a pod (Hv). Plastické mapy z koření (ostrovy a kontinenty v mořích). Duben měsíc lesa Den Země. Chráněné druhy živočichů a rostlin referáty (Př, Z). Den ptactva 1.4. nástěnka, projekty. Přírodovědné vycházky. Malba jarní krajina (Vv). Velikonoční zvyky malování kraslic, pletení pomlázek, pečení mazance (Vv, Pč). Květen měsíc sazenic Světový den bez tabáku Výsadba pokojových rostlin. Soutěž o nejoriginálnější fotografii z jarní přírody. Výroba herbářů (Př).

7 Červen měsíc bouří Malování(na chodník) práce s křídami. Školní výlety, exkurze pobyt v přírodě, návštěvy kulturních památek Mapování rostoucí zeleně v okolí školy. Mezinárodní den boje proti zneužívání drog nástěnka, projekty. Úprava okolí školy. 6. Ekotrhy. 7. Spolupráce s nevládními organizacemi: ZOO Praha, Botanická zahrada, Praha a společnost, Ornita, kino IMAX, Poniklec, Toulcův dvůr, případně další organizace. 8. Prezentace výsledků EVVO: - školní nástěnky, ekotrhy, prezentace, vystoupení, internetové stránky, fotografické a výstavní soutěže. 9. Vybavení školy pomůckami pro EVVO granty MŠMT. Vzdělávání učitelů zaměřené na EVVO dle nabídky. Plán bude aktuálně doplňován během školního roku o další programy a aktivity. V Praze, dne sestavila Mgr. Zdeňka Lomáková

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY Úvod Ochrana životního prostředí se v současnosti stává a stala jednou ze základních priorit a potřeb společnosti. Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Plán enviromentální výchovy

Plán enviromentální výchovy Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Husinec, Kostnická ulice 227 PSČ 384 22 Plán enviromentální výchovy Motto:Ekologická výchova se dotýká každého jedince a celé školy. Zpracoval:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 ZPRACOVATEL Jméno a příjmení: Mgr. Krista Fremlová Vzdělání, aprobace: PedF UK Praha, učitelství speciální pedagogika Vyučované předměty: všechny předměty dle

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622 ; 262 42 Rožmitál p.tř. tel.318665272 IČO : 71008390; DIČ : 064 71008390; Bank.spoj.:Česká spořitelna č.ú. 0524848379/0800

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Strupčice 29 431 14 IČO: 467 87 704 IZO: 116 200 251

Více