JARNÍ VYDÁNÍ. 1. Rozhovor s paní učitelkou Janou Cmárovou sběr autolékárniček. 5. Aktuality (zatmění, havárie, noví učitelé, morče)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARNÍ VYDÁNÍ. 1. Rozhovor s paní učitelkou Janou Cmárovou sběr autolékárniček. 5. Aktuality (zatmění, havárie, noví učitelé, morče)"

Transkript

1 JARNÍ VYDÁNÍ 1. Rozhovor s paní učitelkou Janou Cmárovou sběr autolékárniček 2. Jak dopadl lyžařský výcvik? 3. Zápis do 1. třídy - do ZŠ a MŠ 4. Recyklohraní 5. Aktuality (zatmění, havárie, noví učitelé, morče) 6. Úspěchy časopisu 7. Co se děje na jaře? 8. Beseda o kouření, odpovědi na otázky, anketní otázky do příštího čísla 9. Recepty, horoskopy, křížovky

2 Autolékárničky Nápad vybírat staré autolékárničky napadl p. učitelku Janu Cmárovou 1. ledna 2011, tímto dnem vešla v platnost nová vyhláška č. 216/2010 Sb., která motoristům ukládá povinnost mít v autě nově vybavenou lékárničku pro poskytnutí první předlékařské pomoci. Kaţdý majitel auta byl tedy od tohoto dne povinen vyměnit si svou lékárničku za novou. Co se ale bude dělat s těmi starými? Lékařský materiál v nich je dobrý a je škoda abychom ho nevyuţili, kdyţ můţeme pomoci, třeba, ţe v jiné části světa. Nebylo sloţité na internetu vyhledat organizace, které sběr těchto lékárniček organizovaly. Nakonec jsme navázali kontakt s humanitární organizací ADRA, která vybraný zdravotnický materiál pošle do nově vznikajícího zdravotnického střediska ITIBO v africké Keni. V polovině ledna se tedy akce naplno rozběhla i v naší škole pod patronátem p. uč. Cmárové a s pomocí ţáků 8. třídy. Nejprve jsme vyvěsili plakáty a brzy jsme začali registrovat první autolékárničky. Díky vstřícnému přístupu Obecního úřadu, byla akce vyhlášena místním rozhlasem, a tak se lékárničky začaly kupit nejen ve škole, ale i na úřadě. Do akce se zapojila jednak škola ţáci prvního i druhého stupně, dále školka a také široká veřejnost. Všem patří velký dík. Lékárniček jsme vybrali cca 75 a vytříděný zdravotnický materiál byl 11. února 2011 odvezen do Prahy, kde organizace ADRA sídlí. Je velmi potěšující, ţe nám není lhostejný ţivot jiných lidí, i přesto ţe ţijí v jiné části světa. A ţe si uvědomujeme ţe poměrně spokojený ţivot, který my tady ţijeme, není samozřejmostí. Kdyţ můţeme pomůţeme Všem těm, kteří se do akce zapojili patří ještě jednou veliké díky. Je milé vědět, ţe neţijeme ve společnosti, kde se kaţdý stará jen sám o sebe. Nikola Hamplová 8. třída Mgr. Jana Cmárová Více informací o sbírce (a dalších projektech): Tímto také plníme slib z 1. čísla, kde jsme slíbili L. Abasové, ţe se budeme v rámci moţností účastnit charitativních akcí. Nikola Hamplová 8.třída

3 LYŽAŘSKÝ VÝCViK se několik žáků spolu s učiteli odebralo na lyžařský výcvik. Až na pár drobných zranění proběhlo vše v naprostém pořádku. Jak již uvedl pan učitel Václav Pěnkava v Poříčanském poslu: Když vedoucí výcviku poslední den řekl: Končíme, neozvalo se ani jediné: Konečně. První den na lyţařském výcviku varuje instruktor mládeţ: Můžete být ti nejlepší lyžaři, ale co když vám někdo v rychlosti skočí pod nohy? Ozve se Pepíček: Když mi někdo skočí pod nohy, tak si vezmu snowboard a přeskočím ho! Výpověď jednoho z účastníků: Na lyžařském výcviku se nám moc líbilo, ani se nám nechtělo domů. Počasí se také vydařilo i sněhu bylo dost. Ubytovaní jsme byli na chatě MUHU v Jindřichově. Někdo měl s sebou snowboard, někdo lyže a někdo obojí. Byli mezi námi jak začátečníci, tak i mírně pokročilí a pokročilí. Na sjezdovku nás ráno vozil autobus. Vraceli jsme se na oběd. Po poledním klidu šla část dětí na běžky a část na procházku. Večer jsme měli vždy nějaký zábavný program. Poslední večer na chatě jsme si moc užili (super diskotéka). Velké DÍKY patří všem učitelům, protože se o nás dobře starali a hodně nás naučili. Těšíme se znovu na příští lyžák. (Nikola Hamplová)

4 DO 1. TŘÍDY SE HLÁSÍ 40 DĚTÍ Minulý rok jsme museli otevřít dvě první třídy kvůli velkému počtu dětí. Letos tomu bude asi nebude jinak. 9.2 se ve škole konal zápis, na který dorazilo 40 dětí. Kdyţ si vzpomenu na můj zápis, tento se od něj výrazně lišil. To, ţe jsem znala levou a pravou stranu, barvy, základní geometrické tvary a uměla dokreslit obrázek, mi k přijetí bohatě stačilo. Nyní mají učitelé mnohem více poţadavků. Prochází se několika třídami a v kaţdé je nějaký úkol. (Klára Tesaříková)

5 Naše škola se zúčastnila tvorby plakátů na téma Baterie do koše nepatří. Cílem tohoto úkolu bylo informovat veřejnost v naší obci, ţe pouţité baterie do koše nepatří. Společnost ECOBAT, s.r.o. rozšiřuje tímto osvětu, aby lidé věděli, co mají dělat s vybitými bateriemi a aby si uvědomili, ţe je to nebezpečný odpad, který je nutné odevzdat k recyklaci. Na ZŠ Poříčany jsou k tomu speciální odpadkové koše. (Matěj Svědínek) (s tvorbou plakátu nám pomáhala paní vychovatelka z klubu M. Turecká) Další úkol z Recyklohraní (z časopisu o třídění odpadu)

6 AKTUALITY Z POŘÍČAN 1) Školu opustila paní učitelka Vřešťálová, která učila hudební výchovu a anglický jazyk na 1. stupni. Za ní nastoupila okamžitá náhrada M. Nehasilová. 2) Ve škole proběhla beseda na téma 2. světová válka a Holocaust. 3) Proběhlo maškarní ve školní družině. 4) Proběhla také beseda na téma kouření 5) bylo rozdáno pololetní vysvědčení. 6) někteří žáci absolvovali lyžařský výcvik. 7) Smutná zpráva je, že nám ve školním klubu umřelo jedno morče 8) proběhl ve škole i ve školce den otevřených dveří. 9) U školy havaroval autobus. 10) se konal v místní sokolovně Hasičský ples. 11) V hospodě u Hroudů byl nově otevřen sál v druhém patře. Nese název MUSIC CLUB VILLAGE AKTUALITY Z CELÉHO SVĚTA 12) se přetáčí hodiny zpět na letní čas. 13) Po demisi nyní už bývalého prezidenta H. Mubaraka se v Egyptě chopila moci vojenská rada. 14) 19.1 bylo částečné zatmění Slunce. 15) Pendolina jsou se svými 91,84 % nejpřesnější vlaky v ČR. 16) Slavná herečka Jiřina Jirásková oslavila 80tiny. 17) odstartovala TV NOVA další řadu Superstar. 18) Japonsko zažívá kritický týden. Od 10.3 stačila vybuchnout sopka a reaktor jaderné elektrárny. Vše bylo způsobené velikým zemětřesením, které přivolalo i velkou vlnu tsunami.

7 NAPSALI O NÁS Našemu časopisu se dostalo hned několik úspěchů. Část článku o kolaudaci nové MŠ byl otisknut v časopise Respekt. Reportáž z vernisáže zvířátek na školní zahradě otiskl Poříčanský posel. (Klára Tesaříková) Každou středu ve školním klubu koná setkání školního parlamentu. Zde máme výpověď jednoho z účastníků. Dne jsem se jako utajený redaktor zúčastnil setkání školního parlamentu. Aţ na pár opoţděnců jsme se poměrně rychle všichni sešli o velké přestávce ve školním klubu. Jako první se zhodnotil minulý týden a úkoly v něm zadané, poté se rozdali úkoly nové. I přes to, ţe některé třídy úkoly nesplnily, obešli se bez postihu. Nyní byli na řadě otázky na paní ředitelku. Bylo jich poměrně dost, ale i tak se na kaţdou dostalo odpovědi, i kdyţ ne vţdy pozitivní. Po skončení se všichni rozešli zpět do svých tříd. (Patrik Tajčman) (článek ţáků ze 4. třídy) Jaro Jaro začíná jarní rovnodenností. To znamená, že je stejně dlouhý den a noc. Jarními měsíci jsou březen, duben a květen. Toto roční období je velice oblíbené. Počasí se otepluje, louky a stromy rozkvétají a zvířata se páří. Tip na výlet Do Kerska Vytáhněte kola a vyrazte celá rodina. Projíţďka je krásnou krajinou cestou se můţete zastavit v zahradnickém ateliéru Kuba, kde probíhá Velikonoční výstava (keramiky) koupit si můţete krásné dárečky. Dále pokračujete cestou k prameni, kde ze země tryská přírodní pramen kerka. Cesta je lemována nádhernou krajinou a právě rozkvétající sasanky. Později i záplava konvalinek. A kdo bude mít hlad můţe se cestou zastavit v Hájence a dát si svíčkovou a těch 6 knedlíků, cestou domů na kole zase vyšlapeme. (M. Turecká)

8 KOUŘENÍ - Kouření můţe zabíjet, způsobuje rakovinu plic. - Nepatří do rukou osobám mladším 18ti let. Cigarety obsahují močovinu, krysí jed a další látky. Ročně umírá příčinou kouření aţ lidí. V mnoha případech kuřáků sportovců se nedostává kyslík do palců u nohou a ty poté odumírají. Nevýhodou kouření je nejen zápach, ale i ţloutnutí zubů a nehtů. Tabák, obsaţený v cigaretách se získává z rostliny jménem Tabák virginský. Vedle dehtu obsahují cigarety škodlivou látku jménem nikotin, který je ve velkých dávkách smrtelný. (Dominika Březinová ze 6. třídy) Osmá třída spolu s třídní učitelkou Janou Cmárovou odpověděli na pár anketních otázek 1.) Nejoblíbenější zimní sport 2.) Nejoblíbenější jídlo 3.) Co bys chtěl/a v dalším čísle novin za témata? V osmé třídě patří mezi nejoblíbenější zimní sporty snowboarding, lyžování, bruslení a hokej. Co se týče jídla, kluci si nejraději dají nějaký steak, činu, smažený květák, fazole, kungpao nebo něco, co obsahuje hodně chilli. Holky raději hranolky, pizzu, smažený sýr nebo řízek. Paní učitelka aktivně lyžuje, má ráda hokej (fandění), domácí rizoto a školní kuře na paprice. Anketní otázky do příštího čísla: Pro celou školu: Jak se děti dopravují do školy? Pro ţáky 5. a 7. třídy: 1. 0blíbená kníţka a její filmová verze? 2. Oblíbená barva? 3. Oblíbená PC a konzolová hra? 4. Jak se dopravujeme do školy? 5. Jak slavíme Velikonoce?

9 VALENTÝN svátek všech zamilovaných Valentýn je klasické kalendářní jméno, jako kaţdé jiné. Je to však i americký svátek, který jsme my Češi převzali. Původně starověkého Říma, Američani ho jen obnovili. 4.2., kdy se Valentýn slaví, si lidé posílají květiny a dárky se srdíčky. Hromnice aneb na hromnice o krok více Tento katolický svátek pochází již z 11. století a slaví se 2. února. Připomínáme si den, kdy Marie, matka Ježíše, přinesla svého syna 40 dní po narození do jeruzalémského chrámu, kde byl jako prvorozený syn zasvěcen Bohu. Hromnice bývali dnem, kdy končila vánoční doba a sklízely se Betlémy z chrámů a z domácností. V den Hromnic se nesmělo tančit a používat jehly na šití. Klára Tesaříková HOROSKOPY- VODNÁŘ RYBY Ţivel: Vzduch Planety: Uran Barva: fialová a růţová Kameny: akvamarín, tyrkys, ametyst Povaha: muţská Povaha: ţenská Ţivel: Voda Planeta: Neptun Barvy: fialová a modrá Kameny: ametyst, modrý safír, opál, perly Vodnáři: Miroslav Donutil, Pavel Liška, Zdeněk Bakala, Jennifer Aniston, John Travolta, Paris Histon Ryby: Bruce Willis, Albert Einstein, Martin Dejdar, Bedřich Smetana, Ema Destinová, Lucie Vondráčková Narozeniny oslavili také Mirka Musilová, A. Černá, V. Trnková, K. Kvapilová a Vřešťálová. RECEPT: ŠVÝCARSKÁ CIBULAČKA: 1. Osmahnout 2 cibule, zalít vodou, nebo vývarem. Přidat masox. Cibuli procedíme (propasírujeme). 2. Uvaříme jíšku a přidáme k vývaru. 3. Do hotové polévky na talíř nastrouháme tvrdý sýr. (D. Turecký)

10 SUDOKU OMALOVÁNKY TROCHA ZÁBAVY Soutěţní otázka: Víte, jaký slavný filmy se natáčel v Kersku a jaký slavný spisovatel zde ţil? SPOJOVAČKA Šéfredaktorka K. Tesaříková 9. třída M. Svědínek 9. třída, P. Tajčman 9. třída, D. Turecký 8. třída, K. Hamplová 4. třída, N. Hamplová 8. třída, D. Březinová 6. třída. Turecká (vychovatelka školního klubu) Turecký grafika (bývalý žák) Pokud najdete chyby, omlouváme se! Časopis píšeme bez dospěláků.

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

MIKULÁŠ OČIMA PEKELNÉ 8.A

MIKULÁŠ OČIMA PEKELNÉ 8.A ročník 1/číslo 1 V předvánočním čase jsme se nemohli dočkat Štědrého dne. Ve škole byl vánoční jarmark, prodávalo se a vyrábělo. S paní družinářkou Drahotskou jsme vyráběli vánoční výrobky. za 3.A Áda

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

(omalovánka: slepice s kuřaty)

(omalovánka: slepice s kuřaty) Přišlo jaro Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co ti ptáci štěbetají? Že nám tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. (omalovánka: slepice s kuřaty) ZŠ a PrŠ Boskovice

Více

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka...

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka... BYLI JSME PŘI TOM... 4 HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4 VP3 na městském úřadě... 4 Lyžařský výcvik... 5 Olympiáda z anglického jazyka... 7 Zájezd do divadla... 7 16. veletrh fiktivních firem... 8

Více

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 Nazdárek - kašpárek školáci. Nemožné se stalo skutkem a je tu již čtvrté číslo našeho školního půlročníku. Čtyři jsou třeba listy čtyřlístku,

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše Alšík Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše 42013 2014 Alšík se nám zamiloval! Ano, je to tak. Zanedlouho tu bude květen, tedy máj lásky čas. Proto v našem zamilovaném speciálu

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2013 2014 / č. 46 / vydáno 15. dubna 2014 Vážení rodiče, jaro už je tady a s ním se Vám dostává do rukou již 46. číslo našeho Zpravodaje.

Více

28. ČÍSLO BŘEZEN 2015

28. ČÍSLO BŘEZEN 2015 28. ČÍSLO BŘEZEN 2015 OBSAH 28. ČÍSLA: - reportáže z lyžařských kurzů - výsledky soutěží, recitace, zpěv - jarní kvíz o skvělé ceny - osmisměrka pro nejmenší - sportovní komentáře - šachisté míří na republiku

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Bav se, hraj, pomáhej, vyhrávej! Filmová noc

Bav se, hraj, pomáhej, vyhrávej! Filmová noc 1 Bav se, hraj, pomáhej, vyhrávej! Naše škola byla již loni oslovena Fondem Sidus, který pomáhá dětským oddělením nemocnic po celé České republice. Letos jsme se této akce zúčastnili také, žáci prodávali

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

31. 1. 2012. si vyzvedla své vysvědčení. 16. 2. 2012. pro zamilované. Po týdnu však prázdniny skončily a všichni jsme se zase sešli ve škole (ach jo,

31. 1. 2012. si vyzvedla své vysvědčení. 16. 2. 2012. pro zamilované. Po týdnu však prázdniny skončily a všichni jsme se zase sešli ve škole (ach jo, 31. 1. 2012 Vysvědčení za I. pololetí bylo rozdáno 31. 1. 2012 a prázdniny jste si mohli užít v pátek 3. 2. 2012. Žáci, kteří se zúčastnili lyžařského výcviku, si mohli užít volna v pondělí 6. 2. 2012,

Více