Nám. Sv. Ondřeje 47, Uherský Ostroh tel: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572 591 123, 602 732 734 email: reditelka@ddmpastelka.cz, krouzky@ddmpastelka.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ V Uh. Ostrohu, Zpracovala: Mgr. Štěpánka Dubinová

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace Sídlo:, Nám. Sv. Ondřeje 47, IČO Zřizovatel: Město, adresa zřizovatele: Zámecká 24, Uh. Ostroh, IČO Jméno ředitelky školského zařízení: Mgr. Štěpánka Dubinová Jméno zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Bc. Eva Hlůšková Kontakt na zařízení: tel. 572/ , 602/ , jméno pracovníka pro poskytování informací dle zákona: Mgr. Štěpánka Dubinová Datum zřízení (založení) školského zařízení: Stručná charakteristika zařízení: Posláním Domu dětí a mládeže je zájmové vzdělávání, tedy vedení dětí a mládeže ke smysluplnému využití volného času, k získání zdravých návyků (ke zdravému životnímu stylu) a prevence sociálně-patologických jevů. DDM nabízí činnosti jako zájmové útvary sportovního a uměleckého směru, cizí jazyky, jednorázové i periodicky se opakující sportovní i rukodělné akce, prázdninovou činnost pobytové i příměstské tábory. Vše v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. II. Údaje o pracovnících školského zařízení 2 Pedagogičtí pracovníci : Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 počet fyzických osob Přepočtené úvazky počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 7 5,2 7 5,23 Externí pracovníci 12 0,57 Ostatní pracovníci : Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci ,58 Externí pracovníci 4 1,25

3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Poř.č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 Ředitelka 1 2 Pedagog volného času zástupce statutárního orgánu, ekonom 0,5 3 Pedagog volného času Pedagog volného času na rodičovské dovolené Pedagog volného času na mateřské dovolené 6 Pedagog volného času 1 1 průměr 0,7 7 Pedagog volného času 0,8 8 Pedagog volného času 9 Pedagog volného času, od na mateřs.d. průměr 0,5 Průměr 0,45 Kvalifikace, obor Filoz. fak. MU + pedagog. minimum pro anglický jazyk a hudební výchovu Univerzita J.A.Komenského Praha speciální pedagogika SOU oděvnictví; CŽV PPČ vychovatel Mendlova zemědělská a lesnická univerzita - zootechnika; CŽV PPČ pedagogické studium Ostravská Univer.-učitelství matematiky a výpočetní techniky SOŠ a gymnázium; UB Zlín pedagogické studium SPedagogická Š Kroměříž, OA - bankovnictví SPŠ keramická,cžv PPČ pedagogické studium SG a SOŠ Kunovice, Masarykova U pedagogické studium Celková praxe (roky) Praxe v DDM (roky) , ,42 3, ,08 13,8 10,8 2,83 2,83 3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení: Pracovníci absolvovali tato akreditovaná školení: Mzdová agenda a personalistika - 2 účastníci DDM Uh. Brod Cesty k efektivnější výuce umění komunikace 1 účastník - NIDV Praha Finanční řízení v praxi ředitele školy 1 účastník NIDV Praha Základní počítačová gramotnost excel, zoner 7 pracovníků DDM Hluk Geocaching 7 pracovníků DDM Hluk Finanční kontrola a kontrolní mechanismy 1 účastník Ing. M. Křižka Aktuální změny v právních předpisech 1 účastník Mgr. Šárka Nešporová První krůčky s angličtinou 1 účastník NIDV Praha Activities which never fail to work 1 účastník Descartes v.o.s. Periodické školení řidičů 5 účastníků Z vlastní iniciativy ve svém volnu pracovníci absolvovali tato školení:

4 Respektovat a být respektován 2 účastníci Web a jeho využití při výuce angličtiny 1 účastník Prezentace v angličtině 1 účastník Na DVPP bylo ve školním roce použito cca ,-Kč. III. Údaje o práci školského zařízení 1. Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2011/2012 : Počet zájmových útvarů celkem Počet účastníků v zájmových útvarech Seznam kroužků a kurzů včetně počtu členů viz příloha č.1 Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti: Do školního roku jsme vstupovali s otazníky, jak se změna sídla Domu dětí a mládeže a problematické zakončení předchozího školního roku týkající se napjatých personálních vztahů odrazí v návštěvnosti pravidelných kroužků a kurzů. Nadále jsme pracovali na udržení úrovně nabízené kvality a k tomu přidali nové aktivity (kung fu, stolní tenis pro děti, sahadža jóga, folklorní tance, zumba), což přivedlo 507 klientů zapsaných v pravidelné zájmové činnosti. Vedoucími kroužků a kurzů jsou jak interní pracovnice, tak externisté. V přilehlé obci Ostrožská Nová Ves jsme pokračovali ve vedení kroužku keramiky, skupina kytar byla spojena se skupinou v Uh. Ostrohu. Také v tomto školním roce členové pravidelně vystupovali na soutěžích a přehlídkách, oslavách a plesech. Většina kroužků a kurzů probíhala dle ŠVP a celoročního pránu kroužku do konce května. Největší úspěchy na poli soutěží pro DDM přivezli Aerobičky (2 zlaté medaile ze soutěže skupin na finále Apexeso aerobic tour v Hodoníně a Orientální tanečnice dospělí se udržely v národní špičce -. Cenné 2. mís. Pro naše svěřenkyně jsme založili i soutěže: - Ostrožská Pastelka v aerobiku jednotlivců a skupin, která byla zároveň základním kolem VZP L-Diamonds Aerobic Tour a jejímž spoluzakladatelem a spolupořadatelem je Aerobic Studio K.Bočkové v Uh.Hradišti. - Světlo Orientu v orientálním tanci pro děti i dospělé, soutěž jednotlivců i skupin, a to krajské kolo i následně celorepublikové finále pod záštitou radní Zlínského kraje Ing. Hany Příleské. Ve velké konkurenci z celé republiky jsme získali cenné medaile Příležitostná a spontánní zájmová činnost ve školním roce 2010/11, soutěže a přehlídky: Počet akcí ve škol. roce celkem 127 Počet účastníků ve škol.roce celkem Seznam příležitostných akcí viz příloha č.2

5 Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti: Měsíčně uskutečníme 10,6 akcí pro děti či veřejnost. Počty osob na akcích se prokazatelně evidují v prezenčních listinách nebo prodanými vstupenkami. V rámci snahy oslovit mládež jsme vyhlásili desátý ročník soutěžní přehlídky mládežnických kapel Leciánova bota, kterou dotací podpořil i Odbor kultury Zlínského kraje a jiní sponzoři. Dále proběhl již čtvrtý ročník národního finále a pátý krajský ročník soutěže ve skupinovém orientálním tanci Světlo Orientu. Tato soutěž je jediná v celé ČR a měla velmi kladné ohlasy u ostatních organizací a veřejnosti. Pro příznivce aerobiku jsme uspořádali soutěž jednotlivců a skupin v aerobiku Ostrožská Pastelka. Tato naše soutěž se stala základem pro vytvoření celé Aerobik Tour po Moravě, kterou spolurealizujeme s Aerobic studiem K. Bočkové. Celá tour probíhá již třetím rokem a základních kol má více než 8 v různých městech. Ze soutěží výtvarného zaměření se zapojujeme do soutěží vyhlašovaných různými školami, domy dětí a jinými subjekty. Vytváříme výukové programy pro žáky Základních škol např. Dny bez úrazů, Vánoční zvyky, Velikonoční zvyky), které jsou pravidelně navštěvovány. Za zmínku stojí i 5 denní festival Bylinkové dny, který se věnuje alternativní medicíně, ale hlavně kultuře s ní spojené. Tento druh festivalu se na Moravě neobjevuje a byl podpořen i dotací ze Zlínského kraje. Náplní jsou semináře a přednášky, zakončené večerním programem vystoupením, zpěvy, divadlem apod. Tento festival má jedinečnou atmosféru a již tradiční návštěvnost. Mimo větší akce pořádáme také pravidelné návštěvy na různá témata v Domově pro seniory nebo Mateřské centrum určené pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti předškolního věku. Výjimkou nejsou dílničky na aktuální roční období nebo svátky v roce a různé výlety pro děti. Snažíme se vytvořit program pro děti na období každých prázdnin a z toho důvodu pořádáme příměstské tábory nejen v průběhu velkých prázdnin. Tyto tábory si získaly velkou oblibu. Loga největších soutěží, které realizujeme: 5

6 Příležitostná činnost v letech Školní roky Počet osob na akcích 03/ / / / / / / / Prázdninová činnost (pobyty nad 3 dny, tábory): Tábory Příměstské Celkem Letní Zimní tábory krátkodobé dlouhodobé krátkodobé dlouhodobé viz akce Počet táborů Počet účastníků Počet dní Počet prac. tábora Z toho interních prac Komentář k problematice prázdninové činnosti: Pro léto 2011 jsme připravili dva tábory 1 pobytový: Souboj Titánů a 1 příměstský s názvem Dinotábor. Oba tábory se naplnily beze zbytku a proběhly bez závažných nehod nebo úrazů. I letos se s velký ohlasem využívalo youtube na internetu k posílání videí z táborů rodičům. IV. Další údaje o zařízení V průběhu školního roku proběhly následující kontroly zařízení: 1. Kontrolní výbor Zastupitelstva Města - kontrola zařízení v souvislosti s odcizením majetku v dubnu zpráva ukládá jasnější nastavení zastupování nepřítomného vedení organizace. 2. Hygienická stanice Zlínského kraje pobočka Zlín na pobytovém táboře Souboj Titánů v Pohořelicích u Napajedel bez chyb. Změna sídla DDM Vzrůstající počty dětí v mateřských školách vedly k vystěhování DDM z pronájmu na MŠ Sídliště a přemístění organizace pod jednu střechu do domu 47 na Nám. Sv. Ondřeje v Uh. Ostrohu. Stěhování bylo velmi náročné a zabralo velkou část letních prázdnin. Zapojil se zřizovatel, Dětský domov Uh. Ostroh, interní pracovníci a také díky pomoci zahraničních

7 dobrovolníků v rámci mezinárodní výměny mládeže a ve spolupráci s občanským sdružením Haštera můžeme v novém následující školní rok už zahájit. V. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Za školní rok nebyla ze strany ČŠI provedena kontrola. VI. Údaje o podaných žádostech na jiné zdroje financování Podané žádosti: 1. Přehlídka mládežnických kapel Leciánova bota 2011 Odbor kultury a památkové péče ZK žádáno ,-Kč, získáno ,-Kč; 2. VI. ročník festivalu Bylinkové dny v Uh.Ostrohu - Odbor kultury a památkové péče ZK žádáno ,-Kč,získáno 5.000,-Kč; 3. Ostrožská Pastelka Fond Mládeže a sportu žádáno ,-Kč; 4. Pořízení krojových bot Nadace DKS kulturní ZK žádáno ,-Kč, získáno ,-Kč; 5. Světlo Orientu V. celorepublikové finále Nadace DKS kulturní žádáno ,-Kč, získáno ,-Kč; 6. Vánoční zvyky Nadace DKS kulturní žádáno ,-Kč (32,26%), získáno ,-Kč; 7. Doplnění a obnova ostrožského kroje Nadace DKS kulturní žádáno ,-Kč, získáno ,-Kč; 8. Hrátkyáda - Nadace DKS žádáno ,-Kč (100%), získáno ,-,-Kč; 9. Velikonoční zajíček Nadace DKS. žádáno ,-Kč, získáno ,-Kč; 10. Pastelka v pohybu Nadace DKS žádáno ,-Kč, získáno ,-Kč; 11. In-line závody Nadace DKS - žádáno ,-Kč, získáno ,-Kč; 12. Tábor snů Nadace DKS - žádáno ,-KČ, získáno ,-Kč; 13. Kouzelná Pastelka Nadace DKS žádáno ,-Kč; 14. VZP LDiamonds Aerobic Tour VZP žádáno ,-Kč, získáno ,-Kč 7 Celkově bylo ve školním roce 2010/11 zažádáno o ,-Kč, což je průměrně 55,7% z celkových nákladů podaných žádostí a celkově jsme získali ,-Kč. VII. Závěr výroční zprávy Školní rok , hlavně jeho druhé pololetí, byl velmi náročný. Vysoké pracovní tempo a výkony se podařily udržet i přes dlouhodobou nemoc vedoucí organizace. V závěru roku jsme pak DDM stěhovali do nově upravených prostor na náměstí Sv. Ondřeje, což zároveň nijak neohrozilo letní činnost v podobě táborů. Splněny byly některé úkoly stanovené v celoročním plánu práce, a to zejména: a) Podařilo se získat pracovníka na absolventskou stáž a tím odlehčit zahlceným pracovníkům, což má vliv na jejich motivaci. Dále pokračujeme ve zkvalitňování týmu pracovníků neustálým vzděláváním. b) Podařilo se udržet dobrou úroveň PR - komunikace s novináři a kontakty k propagaci naší činnosti v okolních obcích na přátelské úrovni. c) V oblasti zapojování se do mezinárodní spolupráce jsme se podíleli na prázdninovém pobytu zahraničních dobrovolníků organizovaném Občanskými sdruženími INEX a Haštera.

8 Zpracováno: 29. srpna 2011 Projednáno na poradě pracovníků školského zařízení: 30. srpna 2011 podpis ředitelky razítko DDM Přílohy: Seznam kroužků a kurzů v roce 2010/11 Seznam akcí a příležitostné činnosti v roce 2010/11 8

Sídliště 862, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572/591 123, 572/592 335, 602/732 734

Sídliště 862, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572/591 123, 572/592 335, 602/732 734 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Uh. Ostrohu, 1.9.2010 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováčová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ DDM UH.OSTROH

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace Podolí 53, 686 04 Kunovice, okr. Uherské Hradiště E-mail: zspodoli@uhedu.cz Web: www.zspodoli.wz.cz Tel.: 572 574 139 Číslo účtu: 86-3949970277/0100

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více