Regionální fond farní knihovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální fond farní knihovny"

Transkript

1 Regionální fond farní knihovny Monografie Balejka, J.: Pod ochranou Panny Marie svatohostýnské. Vizovice: Lípa, s. Balejka, J.: Zápisky letce. Brno : Helena Coufalíková s. Bařinka, A.: Valašské Klobouky, město hudby: Jak se v Kloboukách v minulém století muzicírovalo. Val. Klobouky : SMBK, 2008 (1. vyd.) s. Blesík, J.: Francova Lhota: historický obrázek obce, jejího území, lidu a života do konce 19. stol. Poznámka: Na předsádce marginálie (Dar farnosti Val. Kloboukách od Valašské andace Francova Lhota) Brozobohatý, D.: 850 let Mladotice Slavičín 1981 Cílek, R.: Smrt na prahu života: prlovská tragédie Ostrava: Profil, Cinek, F.: Basilika velehradská. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, s. Častulík, R.: Almanach Filmového klubu Valašské Klobouky. Filmový klub Val. Klobouky 2005, 47 s. Anotace: Sborník obsahuje seznam všech odpromítaných filmů filmového klubu ve Val. Kloboukách, medailony film. tvůrců (režisérů, herců) a filmografie. Závěr sborníku tvoří kapitola o historii kina ve Val. Kloboukách a obrazová příloha. Častulík, R.: Dějiny knihovny ve Valašských Kloboukách. Val. Klobouky : Radim Častulik, s. ISBN: Anotace: Publikace vědeckou formou seznamuje s podrobnou historií městské knihovny ve Val. Kloboukách, mapuje její vývoj od pol. 19. stol. do současnosti. Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy.

2 Častulík, R.: Kaple svatých Cyrila a Metoděje. Valašské Klobouky: Římskokatolická farnost Valašské Klobouky, 2013 Častulík, R.: Cyrilometodějská kaple. Valašské Klobouky: Římskokatolická farnost Valašské Klobouky, 2012 Častulík, R.: Valašský dialekt. Valšské Klobouky s. Čoupek, J.: Klášter františkánů a kostel Zvěstování Panny Marie. Velehrad 2010 Fucimanová, M.: Denní menu. Zlín 2009 Fusek, J.: Pamětní kniha obce Smolina. Poznámka: Obecní kronika Smoliny z let (xerokopie) Graubner, J.: Duchovní obnova s Aničkou. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2006 Halenkovský, P.: Od ogarú po staříčky. 9. a 10. díl. Vsetín 2010 Halenkovský, P.: Od ogarú po staříčky. 7. díl. Vsetín 1999 Hrdoušek, V.: Bílé Karpaty. Uh. Hradiště 1999 Chmela, T.: Ploština: příběh psaný ohněm Ploština. Příběh psaný ohněm. Nymburk : Nakladatelství VEGAL, s., il., portréty, plány. ISBN: Chmela, T.: Průvodce úspěšnými rozvojovými projekty mikroregionu Ploština. Újezd 2009 Chmela, T.: Vlachovice. Vlachovice 2002

3 Imrýšek, G.: Čertoviny z Valašska Čertoviny z Valašska. Ostrava : Profil, s. Anotace: Tato knížka drobných valašských povídek vyšla poprvé v r Autor sesbíral příběhy Valachů, které se předávaly z generace na generaci ústním podáním, a proto jsou napsány starodávným valašským dialektem, aby se tak nevytratilo kouzlo valašské řeči. Jančář, R.: 100 let místní dráhy Újezdec-Luhačovice. Luhačovice 2005 Kadlec, M.: Almanach na počest 60. výročí letecké bitvy. Slavičín 2004 Kadlec, M.: Slavičín kostel a farnost sv. Vojtěcha Slavičín 1997 Káňa, P.: Případ faráře Půčka. Břeclav 2012 Anotace: Historická monografie o nedašovském faráři Půčkovi, který se stal obětí komunistických represí na přelomu 40. a 50.let. Kovanda, J.: Nějaký Jura Vičík. Val. Klobouky : Muzejní společnost ve Val. Kloboukách, s. ISBN:

4 Kramoliš, Č.: Strážcové hor. Štítná nad Vláří: MAP Petr Kubánek, 1996 Kratochvíl, J.: Josef Balejka valašský rytíř nebes.: Josef Balejka valašský rytíř nebes. Brno, Akademické nakladatelství Cerm 2009, 116 s. ISBN: Kratochvíl, J.:. Příběhy mužů s kolárkem: medailony zemřelých duchovních správců a kněží rodáků valašskokloboucké farnosti. Val. Klobouky: Jakub Kratochvíl, s. Anotace: Publikace není jenom čtivou četbou biografických medailonků kněží naší farnosti, ale i částečným historickým pohledem na vývoj kloboucké farnosti. Kubánek, P.: Dal signál k atentátu: životní příběh parašutisty Josefa Valčíka. Uh. Hradiště : Evžen Uher, s., obr. příl. Kubánek, P.: Stíhači od 303. Vyškov 1993 Kubánek, P.: Valašské právo Štítná nad Vláří 1996 Malíková, E.: Ohlédnutí: Anna Polášková. Slavičín 2000 Mikeska, Z.: Hledání vody. Valašské Klobouky: Zdeněk Mikeska Mňačko, L.: Smrt si říká Engelchen. Praha: Mladá fronta, 1960 Odehnal, I.: Domovské právo. Praha 1979 Odehnal, I.: Hadí paměť. Ostrava: Profil, 1971 Odehnal, I.: Píseň o velkomoravské náušnici. Brno: Blok, 1980 Odehnal, I.: Tiché bubnování. Brno: Blok, 1977 Odehnal, P.: Příběhy města Valašské Klobouky

5 Pala, J.: Štípa mariánské poutní místo Pala, J.: Svatý Hostýn Pechanec, J.: Takový byl život, můj život Petráková, B.: Lázeňská módní abeceda Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy ve spolupráci s MěDK Elektra Luhačovice a Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma, [10] s., il., portréty. Pojsl, M.: Svatý Hostýn Polášek, F.: Celý rok s Aničkou. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2007 Přikryl, J.: Z bojů za svobodu na jihovýchodní Moravě Ročák, J.: Zdeněk Matyáš Slovak, F.: Výpověď valašského emigranta: vzpomínky k 60. výročí osvobození vlasti. Štítná nad Vláří : Frank Slovak s., obr. příl. ISBN: Poznámka: Obsahuje bibliografii, bibliografické poznámky, poznámkový aparát, seznam amer. prezidentů a medailonky významných osobností. Smahel, R.: Velehrad

6 Sušilová, L.: Klobucký rok Klobucký rok: starobylé zvyky a obyčeje celého roku ve Valašských Klobúcích. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Městským muzeem, s., il. Švihálek, V.: 850 let Mladotic Vráželová, L.: Moudrost starých Valachů. Vsetín : Dalibor Malina, s. ISBN: Anotace: Zajímavá a ojedinělá publikace o lidové slovesnosti Valašska obsahuje přísloví a rčení.

7 Záhořák, M.: Vizovice. Vizovice 2005 Žák, J.: Můj rodný kraj. Nevšová: Josef Žák, s. Anotace: Publikace je z větší části sbírkou básní (náboženská, regionální, přírodní, meditativní lyricko-epická poezie) a veršovaných blahopřání slavičínského rodáka Josefa Žáka (pracoval jako obchodník, malíř pokojů, zásobovač, topič a rolník v JZD). Začátek brožované publikace obsahuje autorův životopis. 80 let muzea v Bojkovicích. Bojkovice 2011 Lidečko 1.část. Lidečko 2004 Lidečko 2.část. Lidečko 2004 Ve stopách zlínské architektury. Zlín 2010 Ve víru barev a chutí. Zlín 2011 Východní Morava. Zlín 2012 Články Acta musealia 2001/1 Y. Činčová: Fond architekta Miroslava Lorence A. Devátová: František Bartoš a Adolf Šiška v Mladcové P. Hradilová: Konzervace svítidel z mobiliáře hradu Malenovice a zámku Vizovice H. Kuslová: Dva portréty zlínských filmařů H. Kuslová: Informace o vnitřním lanovkovém a pásovém dopravním systému firmy Baťa (později Svit) H. Kuslová: Životní styl ve Zlíně ve 20. století jeden z výzkumných úkolů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně J. Langová: Pravěké nálezy ze Všeminy a Dešné K. Pavlištík: Josef Čižmář K. Pavlištík: K životnímu jubileu Zdenky Jelínkové K. Pavlištík: Pozoruhodný písemný pramen z prvé poloviny 19. století pro studium lidové kultury na Podřevnicku K. Pavlištík: Zdeněk Mišurec pětasedmdesátiletý B. Petráková: Babiččina truhla B. Petráková: Proměny vánočních oslav v Luhačovicích ve dvacátém století I. Plánka A. Prudká: Sbírka kreseb lidových staveb Jaroslava Koželuhy I. Plánka: Hodnocení činnosti muzea v roce 2000 M. Štýbrová: Tajemné čínské botky L. Uhlíková: Leoš Janáček a hudební folklor luhačovického Zálesí Acta musealia 2001/2 F. Bobák: Karel Pavlištík, člověk a občan Z. Fišer: K formování české ševcovské terminologie v 19. století aneb ať se ten neřád německý z toho řemesla vysadí

8 Z. Jelínková: Tanec Hanácká na Valašsku V. Kovářů: Komory a sýpky na jihovýchodní Moravě L. Kunz: Odraz rolnického chovu v moravských Beskydech M. Pavlištíková: Aktuální podněty pedagogického díla Františka Bartoše B. Petráková: Paní perníkářka Marie Mrnuštíková M. Šimša: Výroba domácí slivovice na Valašsku Acta musealia 2002/1 I.Bartoček: Pozůstalost J. Havlasy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech Y.Činčová: Sté výročí narození Františka Šmída A.Devátová: Do pátku zpíve, v nedělu plače A.Devátová: Letošní 75. výročí úmrtí Josefa Bartochy, přítele a životopisce Františka Bartoše A.Devátová: Sedm dopisů Hynka Vojáčka Františku Bartošovi M.Elsnerová: O buku a bučinách, zejména v širším okolí Otrokovic P.Hradilová: Rekonstrukce Jurkovičova domu v Luhačovicích Z.Jelínková: Lidový tanec S.Kazmíř: Slovník valašského nářečí J.Krist P.Sláma: Vzácný přírůstek světové mineralogické sbírky MJVM ve Zlíně stříbrný amalgam (tj. směs dvou nerostů) s ryzí rtutí H.Kuslová: Přišel malíř do muzea H.Kuslová: Tomáš Baťa, Stanislav Jandík a Železní tovaryši T.Mikulaštík: Michal Plánka J.Langová: Bohumilu Dietelovi k životnímu jubileu Z.Machálková: Alternativní ženská spiritualita Z.Mišurec: Osvětová činnost čtenářského spolku v Malenovicích K. Pavlištík: K stodesátému výročí narození Jaroslava Žíly-Lipjana trochu jinak K.Pavlištík: PhDr. Věra Kovářů jubilující K.Pavlištík: Slaměné ozdoby Františka Zusky B.Petráková: František Veselý budovatel moderních lázní v Luhačovicích B.Petráková: Setkání ředitelek muzeí a galerií v Luhačovicích I.Plánka: Hodnocení činnosti muzea v roce 2002 M.Písková: Václav Sova - učitel, kronikář a historik P.Sláma: Zajímavosti a postřehy z největší světové prodejní výstavy minerálů, drahých kamenů a fosilií v arizonském Tusconu P.Stöhrová: Život v pavlačovém domě: vybrané kapitoly z terénního výzkumu lokality U Sedmi Švábů v Brně M.Šimša: Staré zemědělství na Valašsku-Hážovice v druhé polovině 17. století D.Trávníček: Pozoruhodné exempláře v zoologických sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně D.Valůšek: Cestovatel Emil Holub a Napajedla Acta musealia 2003/1 M.Buršíková: Střelecké terče ve sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Y.Činčová: Baťovi skauti Y.Činčová: Stodesáté výročí narození Dominika Čipery

9 Y.Činčová: Zaměstnanci firmy Baťa v zahraničí P.Hradilová A.Prudká: Expozice tradičních řemesel na malenovickém hradě K.Janas: Rozpad Československa a jeho dopad na oblast Vlárského průsmyku J.Jančář: Autentické svědectví o lidové písni v druhé polovině 19. století H.Kuslová: Botostroj aneb Příběh jedné knihy H.Kuslová: Filmový tvůrce a pedagog Jaroslav Novotný H.Kuslová: Život není vzestupná linka. 105 let od narození Jana Antonína Bati J.Krist: Vzpomínka na prvního muzejního geologa RNDr. Jana Páska J.Langová: Hrad Lukov dvacet let od zahájení archeologického výzkumu Z.Mišurec: Pelhřim Jarolímek a Malenovice druhé poloviny 19. století P.Odehnal: Zvonař Matyáš Petko. O zvonech ve valašských Kloboukách a v Lidečku z roku 1665 K.Pavlištík: Blahopřání nejen osobní K.Pavlištík: Odešla Anna Devátová K.Pavlištík: 100 let od narození Karla Langra B.Petráková: Nad moravskou krajinou (medailon perníkářky Františky Šestákové) M.Písková: Napajedlan Vincenc Prasek L.F.Piperek: Židovská inteligence na jihovýchodě Moravy v 2. polovině 19. století I.Plánka: Komplexní hodnocení činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně za rok 2002 A.Prudká: Muzeum jihovýchodní Moravy bilancuje A.Prudká: Soubor akvarelů Karla Zapletala A.Prudká: Za Evou Poláchovou P.Sláma: Zajímavé inkluze hmyzích fosilií v retinitu ze Študlova D.Trávníček: Srí Lanka přírodovědná expedice společnosti Zoogeos Bohemia Acta musealia 2004/1-2 Černý, M.: Myslí a srdcem (Návštěva u manželů Kunzových v listopadu 2003 a v dubnu 2004) Činčová, Y.: Zlínské hospody střediska společenského života města na konci 19. a v první polovině 20. století Činčová, Y.: Krásný pozdrav ze Zlína. Pohlednice z let Drápala, D.: Týdenní trhy na východní Moravě a ve Slezsku Elsnerová, M. Trávníček, D.: Přírodní památka Kurovický lom u Tlumačova Hanzlíková, M.: Současná podoba ostakového práva v obci Racková ve styčném prostoru Hané s Valašskem Janas, K.: Stavba železnice Horní Lideč - Půchov Jančář, J.: Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě nová etnografická expozice zlínského muzea Kohoutek, J.: Životní jubileum architekta Pavla Šimečka Krist, J.: Další přírůstky vzácných nerostů zlínského muzea Krist, J. Sláma, P. Sadílek, Z.: Vzácný přírůstek do mineralogických sbírek MJVM hmyzí fosilie v litevském jantaru Kuslová, H.: Filmový ateliér Baťa v Hostivaři Kuslová, H.: Z historie akciové společnosti Zlínská dopravní

10 Kuslová, H.: Dokonalá žena s krásnýma šedýma očima. 50 let od úmrtí Marie T. Baťové Kuslová, H.: Zprávy z Ameriky. K devadesátým narozeninám Tomáše Bati mladšího Pavlištík, K.: Životní jubileum Ludvíka Kunze Pavlištík, K. Prudká, A.: Lubomír Filip Piperek Pavlištík, K.: Eva Urbachová. Blahopřání k sousedům Pavlištík, K. Kuslová, H.: Za Karlou Dokulilovou Petráková, B.: Jehla, příze, pokličky, hračky každé babičky aneb Co všechno se učily a znaly ženy v nedávné minulosti Piperek, L.F.: Jan Kobzáň a Zlín. Ad marginem jisté ideologické pohádky Plánka, I.: Komplexní hodnocení činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně za rok 2003 Prudká, A.: Tlumačovská kronika Jana Zbořila Prudká, A.: PhDr. Zuzana Marhoulová, etnografka Prudká, A. Krist, J.: Využití místních zdrojů kamene ve venkovské architektuře v mikroregionu Drnovice Rosíková, H.: Sbírkové fondy knihovny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1. Tisky 16. století) Uhlíková, L.: František Mrlík Trávníček, D.: Pozoruhodné exempláře v zoologických sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. II. Kynkažu (Potos flavus) ze sběrů světoběžníka, přírodozpytce a spisovatele E. S. Vráze Acta musealia 2005/1-2 Adamec, O.: Svit v roce 1968 Činčová, Y.: Protialkoholní boj Tomáše Bati Havelková, L.: O několik desetiletí opožděná recenze aneb Příběh jednoho velkého vítězství Hlávková, V.: Vánoce na Zlínsku. Dokumentace proměn rodinného zvykosloví Jankovská, B.: Český lázeňský lékař MUDr. Zikmund Janke Kuslová, H.: Z počátků baťovských společností v Brazílii Kuslová, H.: Soumrak batismu ve Zlíně aneb Z osudů českých vedoucích představitelů firmy po 2. světové válce Kuslová, H.: Dáma zlínského jeviště. 75 let od narození Věry Novákové Kuslová, H.: Nejen obchodní ředitel. 125 let od narození Hugo Vavrečky Langová, J.: Uměle deformovaná lebka z Vacenovic. Příběh zajímavého antropologického exponátu Langová, J.: Muzejní a archeologický spolek v Napajedlích. K počátkům acheologických výzkumů na Zlínsku Minářová, P.: Národopisná výstava v Napajedlích Pavlištík, K.: K životnímu jubileu Mgr. Ludmily Hyblerové Pavlištík, K.: Zdeněk Mišurec osmdesátiletý Petráková, B.: Muzejní společnost a muzeum v Luhačovicích Písková, M.: Napajedlan Leoš Firkušný Plánka, I.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2004 Plocek, J.: Odešla velká osobnost českého muzejnictví a národopisu (Ludvík Kunz)

11 Preiningerová, M.: 100 let od narození Eduarda Ingriše Rosíková, H.: Historické fondy knihovny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tisky 17. století Štýbrová, M.: Docela obyčejné boty boty neobyčejně zvláštní. Legendy nebo pravdivé příběhy? Trávníček, D.: Mgr. Jiří Krist, geolog Trávníček, D.: Vzpomínka na RNDr. Stanislava Svobodu Trávníček, D.: Obohacení našich entomologických sbírek o kolekci hmyzu z pozůstalosti Ing. Alexandra Antonova Wicherek, J.: K činnosti Divadelní jednoty Tyl v Malenovicích nad Dřevnicí Opustila nás Zdeňka Jelínková Acta musealia 2005/1 suplementa J.Wicherek: Školy a vzdělávací činnost na Zlínsku ve dvacátých a třicátých letech XX. století Acta musealia 2005/2 suplementa L. Havelková: Personální a sociální politika Baťova koncernu Acta musealia 2005/4 suplementa J.Wicherek: Zdravotnictví na Zlínsku ve dvacátých a třicátých letech XX. století Acta musealia 2006/1 suplementa (sborník z konference o F. Bartošovi) Pavlištík, K.: Naše bartošovská bilance mezi dvěma konferencemi Jeřábek, R.: Dílo Františka Bartoše v českém národopise Pavlicová, M. Uhlíková, L.: Dobové reakce na dílo Františka Bartoše Šrámek, R.: František Bartoš a jeho zpracování nářeční slovní zásoby na Moravě Kloferová, S.: Bartošova Dialektologie moravská a Český jazykový atlas Kolařík, J.: K problematice stanovení hranic nářečních celků Tušková, J.M.: Klasifikace morfologických jevů v učebnicích Františka Bartoše ve světle gramatického učiva současných učebnic Kolářová, I.: Klasifikace vybraných syntaktických jevů v učebnicích Františka Bartoše ve světle syntaktického učiva v současných mluvnicích češtiny Toncrová, M.: Písňové sbírky Františka Bartoše Holý, D.: Resumé o neuskutečněné reedici Bartošových písňových sbírek Luska, J.: Národní písně moravské v nově nasbírané (BII) jako pramen pro nápěvovou analýzu: centrální tóny v melodice písní milostných Procházková, J.: Janáčkovy záznamy a jejich redakce ve třetí Bartošově sbírce Kučerová, J.: Odkaz Františka Bartoše hudební pedagogice Štika, J.: O Laších a Valaších a o jejich vzájemném vztahu Pospíšilová, J.: Od Bartošovy sbírky Naše děti k současnému stavu bádání o kultuře dětí Pavlištíková, M.: Aktuální pedagogické podněty z díla Františka Bartoše Hýbl, F.: Počátky českých středních škol na Moravě v poslední třetině 19. století a František Bartoš

12 Melzer, M.: Korespondence Františka Bartoše s Janem Evangelistou Kosinou Písková, M.: Ke spolupráci Vincence Praska s Františkem Bartošem Zobačová, A.: František Bartoš, Vladimír Šťastný a časopis Obzor Altman, K.: František Bartoš, občan šťouralovský Šimša, M.: Bartošova vědecká práce a její stopy v pozůstalosti Kovářů, V.: František Bartoš a stavební kultura na Zlínsku Mikulaštík, T.: Mikoláš Aleš a Adolf Kašpar ilustrátoři díla Františka Bartoše Hamar, J.: V čem je pes zakopaný? Pocta Františku Bartošovi Sevein, J.: František Bartoš a naše doba (na příkladu Zlínského kraje) Devátová, A. Pavlištík, K.: Bibliografie díla Františka Bartoše Devátová, A. Pavlištík, K.: Tabulkový životopis Františka Bartoše Acta musealia 2006/2 suplementa V. Hlávková: Budování filiálek firmy Baťa ve 30. letech 20. století v Africe Acta musealia 2006/1-2 Adamec, O.: Vilém Morýs Činčová, Y.: 80 let organizované turistiky ve Zlíně Čubanová, H.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Hanáková, P.: Střídavě vlhké bezkolencové louky v západní části Hostýnských vrchů Háva, J.: Tři teratologičtí brouci z čeledí Silphiade, Lucanidae a Chrysomelidae (Coleoptera) Havelková, L.: Ševci. Příběh románu, který nesměl být vydán Holcman, J.: Kořeny i křídly Hradilová, P.: Klub přátel výtvarného umění a kultury ve Zlíně, zájmová aktivita seniorů Hlávková, V.: Odešel baťovec Čestmír Němec Kupec, J. Jakl, T. Thonová, H.: Deník Bohumila Kupce z let Kuslová, H.: Šéflékař Baťových závodů (135 let od narození Rudolfa Gerbece) Kuslová, H.: Filmař dětí i dospělých (K nedožitým osmdesátým narozeninám Jana Dudeška) Kuslová, H.: O zamýšlených projektech firmy Baťa v Brazílii Langová, J.: Nová lokalita staršího stupně kultury s lineární keramikou v Tečovicích Minářová, P.: Krajinská výstava v Kvasicích srpna 1894 Pavlištík, K.: Rok Františka Bartoše ve Zlínském kraji a ve Zlíně Pavlištík, K.: Osmdesátník Jaroslav Koželuha Pavlištík, K.: Blahopřání k pětasedmdesátinám PhDr. Josefu Jančářovi, CSc. Petráková, B.: František Václavík a obchod s uměleckým průmyslem v Luhačovicích Petráková, B.: Marie Calma Veselá a Luhačovice Petráková, B.: Antonín Václavík Pokluda, Z.: Dva zlínské testamenty z 18. století Pokluda, Z Křeček, V.: Počátky strojního vybavení firmy Baťa Prudká, A.: Český betlém Františka Vrzalíka ve sbírce muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

13 Šušolová, J.: Mlčáčka Štýbrová, M.: O sběratelském nadšení baťovců aneb. Jak Baťa dovážel do Zlína africkou obuv Trávníček, D.: Vodní brouci slatiniště u Kašavy v Hostýnských vrších Acta musealia 2007/1-2 Adamec, O.: P. Bernard Přerovský. Ohlédnutí za jedním osudem Bakal, J.: Životopis MUDr. Bohuslava Alberta Bezděčka, P.: Myrmekofauna přírodní rezervace Rovná hora a její změny (Hymenoptera: Formicidae) Bezděčka, P.: Myrmekoafuna přírodní památky Terasy a její změny Bezděčka, P.: Myrmekofauna přírodní rezervace Vrchové a její změny Častulík, R.: Čeněk Kramoliš. Z regionálního fondu muzejní knihovny Činčová, Y.: Projekt Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Jak trávili volný čas naši prarodiče Drápala, D.: K termínům výročních trhů v západních Karpatech Hanáková, P.: Luční pěnovcové prameniště v údolí Březinky ve Zlínských vrších Hlávková, V.: Josef Štach nákupce firmy Baťa v Asii Horniak, P. Krno, I.: Pošvatky (Plecoptera) slovenskej časti Bielych Karpát Křeček, V.: Tomáš Baťa a cestování Kuslová, H.: Brazilské baťovské společnosti po druhé světové válce Kuslová, H.: Mistr dokumentárního filmu. Ke stému výročí narození Alexandra Hackenschmieda Kuslová, H.: Nejen ředitel, ale zejména člověk. Sto deset let od narození Josefa Hlavničky Lešťanská, J.: Vývoj obřadů a obyčejů při narození dítěte na Zlínsku Michalička, V.: Sedlářská dílna Františka Halamička (život řemeslníka v první polovině 20. století z pohledu písemné pozůstalosti) Odehnal, P.: Zvony na jižním Valašsku z olomoucké dílny mistrů Reimerů Acta musealia 2008/1-2 Bařnková, J.: Hudební stránka vánoční hry strýca Jozefa Cekotového ze Zlína Čubanová, H.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2007 Čubanová, H.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2008 Hradilová, P.: Úspěšná sezona lektorského oddělení v Muzeu jihovýchodní Moravy Koulová, B.: Rudolf Firkušný Kostrhun, P. Marek, M.: Mamut Baťa Absolon Kovářů, V.: Kaňovice (Památky tradičního lidového stavitelství a jejich využití) Langová, J.: Za Jiřím Kohoutkem Odehnal, P.: Poznamenání všech poddaných na stránce paní hraběnky Tersačky z roku 1675, podruhé (Příspěvek k poznání hospodaření poddaných na brumovském panství v 60. a 70. letech 17. století) Pavlištík, K.: Vánoční koledy strýca Jozefa Cekotového ze Zlína (K problematice transformace tradičních jevů lidové kultury) Petráková, B.: Dušan Jurkovič v Luhačovicích

14 Prudká, A.: Mikulášské obchůzky ve Žlutavě a v Karolině (Příspěvek ke sledování transformace zvykoslovných projevů) Resl, K.: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) významného krajinného prvku (VKP) mokřad za Slováckými strojírnami u Uherského Brodu Štýbrová, M.: Československá účast na New York World s Fair 1939 Šušolová, J.: Železné rudy zlínského regionu Švehlík, R.: Přírodní památka Hrádek v Bánově Trávníček, D.: Ing. Rostislav Švehlík osmdesátiletý Trávníček, D. a spol.: Vodní brouci CHKO Moravský kras (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Holophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae, Heteroceridae) Troneček, J.: Nález vzácné kapradiny v Hostýnských vrších Veselá, I.: Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny Acta musealia suplementa 2009/1 Bobák, F.: Moje svědectví (o listopadových událostech 1989 ve Zlíně) Acta musealia suplementa 2009/3 Bábková Hrochová, M.: Od Mamutů k Době ledové aneb Zrod a přerod jednoho paleontologického programu Dokoupilová, M.: Střepy aneb Cesta za miskou Havůjová, H.: Zlínská konference muzejních a galerijních pedagogů 2009 Havůjová, H.: Vzdělávání jako klíč k renesanci anglických regionálních muzeí a galerií Gottlieb, J.: a kol.: Pátrání po místě esej Gottlieb, J.: Předškolní děti handicapovaná societa v muzeích? Kottová, K.: Umění v praxi Kyselo, A.: Procházky do minulosti. Strukturovaný vzdělávací program Regionálního muzea a galerie v Jičíně pro mateřské školy Jagošová, L.: Kdo je muzejní pedagog? Langová, J.: Na věku nezáleží. Cyklus archeologie a etnologie na Univerzitě 3. věku UTB ve Zlíně Němečková, J. a kol.: Muzeum a fakulta spolu Nováková, K.: Víkend v muzeu (aneb Dílny pro malé i velké) a Muzeum na dotek Pavlíčková, P.: Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička Pešková, B.: Otevři oči a objevuj aneb Projektové vzdělávání ve škole a v muzeu Pavlištíková, M.: Spolupráce lektorského oddělení MJVM s dětským oddělením Krajské knihovny Františka Bartoše Petráková, B.: Příběhy sbírkových předmětů Petráková, B.: Dílny na konferenci Muzeum a škola 2009 Přikrylová, D.: Výtvarně technická dílna v TMB Růženečku, L.: Spolupráce Muzea města Brna s Univerzitou 3. věku při VUT Brno Rezková Přibylová, N.: Prezentační a vzdělávací formy památníku Lidice sse zaměřením na české školy Stuchlíková, A.: Profesní profil galerijního pedagoga v České republice v roce 2008

15 Šobáňová, P.: Muzeopedagogický modul na PedF UP v Olomouci Šavrdová, A.: Význam spolupráce školy a muzea při poznávání regionu Šušolová, J.: Hravá geologie Trantina, V.: Školní rok v Hornickém muzeu Příbram Velísková, V. a kol.: Celoškolní vánoční projekt Vybíralová, M.: Výchova uměním Šavrdová, A.: Význam spolupráce školy a muzea při poznávání regionu Zikmund-Lender, L.: Komunikace se školami v malých a regionálních muzeích Acta musealia 2009/1-2 Činčová, Y.: Sláva zlínského sportu Čubanová, H.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2009 Gottwald, A.: Rozšíření a ochrana pestrokřídlece podražcového ve Zlínském kraji Habartová, I.: Významné osobnosti české vědy a techniky (Z práce lektorského oddělení) Hamet, A. a spol.: Brouci CHKO Moravský kras Kovářů, V.: Březnice a tradiční dům Kvapíková, J.: Všední den zámecké rodiny Boos-Waldeck z Vizovic v 1. polovině 20. století Křeček, V.: Počátky budování Baťova a naplavování Kuslová, H.: Nejen vyrábět filmy Ke 100. výročí narození Elmare Klose Langová, J.: Nejstarší osídlení v Chrastěšově u Vizovic Orlita, A.: Jiří Volejník, Zlínské letectví (Ilustrovaná historie ) Pavlištík, K.: Evě Urbachové všechno dobré Pešatová, K.: Dvacet let od událostí 17. listopadu 1989 Petráková, B.: Židé v Luhačovicích Písková, M.: Napajedelská léta Matyáše Borbonia Prudká, A.: Současné doklady původního venkovského stavitelství v obcích integrovaných do zlínské aglomerace Odehnal, P.: Zvony na jižním Valašsku z období let Salátová, R.: Baťova knihovna ve Zlíně Schauerová, A.: Svědectví Františka Bobáka Šušolová, J.: Větrná eroze na jihovýchodní Moravě Štýbrová, M.: Josef Labuť, švec, modelář a zakladatel zlínského obuvnického muzea Trávníček, D.: Devadesátiny Vladimíra Elsnera Valašsko 2007/1 Drápala, D.: Střítežané: Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou Fohlerová, M.: Dáme si do bytu, dáme si aneb proměny ve vybavení valašských venkovských domácností v průběhu 20. století Goláňová, H.: Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu Macháček, J. Perutková, J.: Krásné Valašsko, krutá doba Miklaštík, T.: Ztišená tvorba Vladimíra Pukla Musil, J. a kol.: Dechovka na Malé Bystřici

16 Pavelka, K. a kol.: Vymírání běh na velmi krátkou trať Sobotka, R.: Život a dílo kněze, básníka a spisovatele Metoděje Karla Bystřïckého-Drdy Žárská, E.: Portrét valašského podnikatele Františka Lukáše Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2000 Burešová, M.: Formální a materiální rozbor půhonů k zemskému soudu v Olomouci Drábek, M.: Ušípaný regiment Janošová, K.: Renesanční sepulchrální plastika na Zlínsku Jaroš, J.: Památník Andělíček Krasulová, L.: Z pamětních knih Valašských Příkaz Maňasová, M.: Knihovnictví v Bohuslavicích nad Vláří Mikeska, Z.: O valašskoklobouckém malíři Jaroslavu Pacákovi Mikeska, Z.: O pasekářské štíhlosti a Horor vzniklý pod jabloněmi (fejeton) Odehnal, I.: Valach po přeslici (básně) Odehnal, J.: Speciální školství na Valašskokloboucku Odehnal, P.: Jan Pivko Švec a kloboucká dřevěnice čp. 7 Odehnal, P.: Kramolišův Rychtář Šoman /Ke genezi, literární hodnotě a historické realitě románu/ Pacák, J.: O regionalismu v umění Trávníček, R.: Chráněná území ve Valašských Kloboukách Vaculík, L.: Jak fata morgana je silhoueta (esej s básní) Valčíková, M.: Tomáš G. Masaryk na Valašskokloboucku v červnu roku 1924 Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2001 Berger, A.: Dúbravská muziga /z rukopisu románu/ Častulík, R.: František Kostka Drábek, M.: Kyselica Jaroš, J.: Přísadniska Jaroš, J.: Vyprávky tetičky Marie Lysáčkovej-Holáskovej Kozubík, P.: básně ze samizdatové sbírky Ničemu se nepodobat Kremel, K.: Položit krajíc na kraj stolu Maňasová, Z.: Čertovská muzika Mikeska, Z.: Neznámý výtvarník Arnold Berger Odehnal, P.: Od Zpráv okresního musea k Vlastivědným kapitolám /Soupis prací ze sborníku valašskoklobouckého muzea, / Pavlíček, F.: Pozdrav od Lukovjana, přechodně bytem v Praze Sladkowski, M.: Socializaci vesnici zdar /střípek z Valašskokloboucka 50. let/ Tomaštík, J.: Vznik a vývoj valašskoklobouckého muzea do roku 1960 Trávníček, R.: Chráněná území na Závrší Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2002 Bajaja, A.: Zvlčení (ukázka z románu)

17 Drábek, M.: Národní poklad Odehnal st., J.: Jeleňovská Odehnal, J.: Odborné učiliště ve Valašských Kloboukách Odehnal, P.: Náhrobník Mikuláše Buštíka z roku 1682 Odehnal, P.: Karel Josef Mrlíček, rektor hnojický (Kancionál z 18. století učitelského rodu Mrlíčků ze sbírek valašskoklobouckého městského muzea) Mikeska, Z.: Ať žije most přes Klobučku! (fejeton) Mikeska, Z.: Malíř Rudolf Hoffmann a Valašské Klobouky Ruda, Z.: Katova studánka (báseň) Sladkowski, M.: Vznik obecní samosprávy ve sklářských osadách Svatá Sidonie a Svatý Štěpán Trávníček, J.E.: Příchod na Valašsko a Ohledač mrtvol Trávníček, M.: O paměti místa Trávníček, M.: Jan Evangelista Trávníček, učitel-kronikář-spisovatel Valůšek, D.: Hostinec v Nevšové čp. 59 Valůšek, D.: Obec Rokytnice Zbranková, D. Maňasová, Z.: Bohuslavice nad Vláří opět samostatnou obcí (správní vývoj do roku 1976) Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2003 Častulík, B.: Pověst o založení Vlachovic Drábek, M.: Národní poklad II Junek, M.: Štefánikova společnost a její působení na moravsko-slovenském pomezí Lysáčková, E.: Zámecká knihovna rodu Centner-Manner Mucha, P.: Pohádka o dvúch čertoch Kovářů, V.: Sidonie a její památkový význam Odehnal, J.: Dětský domov Valašské Klobouky Nástin historie dětského domova u příležitosti sedmdesáti let jeho trvání Odehnal, P. Mašek, P.: Tři poznámky ke kancionálu z 18. století učitelského rodu Mrlíčků Odehnal, P. Šimonů, A.: Památky o kuruckých vojnách Akademický malíř Lojza Baránek Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2004 Častulík, R. Odehnal, P.: Básnické dílo Rudolfa Bařinky Drábek, M.: Národní poklad III Odehnal, P.: Kamenný kříž v poli na cestě k Mirošovu Krasulová, L.: Krajinské výstavy jako společensko-kulturní fenomén první republiky Kratochvíl, J.: Orlův mlýn (vzpomínky) Mikeska, Z.: Lidový malíř František Švach Nečasová, K.: Jestřabí Portlová, L.: Klášťov Portlová, L.: O koníčku Trávníček, R.: Chráněná území v severní části Valašskokloboucka

18 Antonín Kostka Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2005 Akademický malíř Jaroslav Jeřábek Janas, K.: Vznik hraničných stanic Horní Lideč-Lysá pod Makytou v roku 1939 Kratochvíl, J.: Život visí na žebříku (příběh mukla Františka Lišky) Odehnal, P.: Valašskokloboucká křtitelnice z roku 1521 Odehnal, P.: Kloboucké listiny ze 16. století ve fondech zlínského archivu (edice) Trávníček, R.: Chráněná území na Brumovsku Žáčková, P.: František Šerý, poslanec moravského zemského sněmu Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2006 Fojtík, P.: Samospráva obce Jestřabí v letech Odehnal, P.: Takový podsedek když k zkáze skrze Tatary spolu s jinými krunty skrze oheň přišel Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2007 Fišer, Z.: Berní úředník František Václav Vácslav Peřinka, přítel Slovenska a Slováků Pavlištík, K.: Vincenc Nesázal a jevištní prezentace zvykoslovných aktivit Valašského souboru Závršan z Nedašova (edice Vincenc Nesázal: Lidové zvyky ze Závrší) Zdeněk Zvonek Zvuk 2009/jaro-léto Fišer, Z.: Slovenská enkláva na Moravě: Rusava 19. století Jančář, R.: Luhačovická zastavení Vlastimila Vokurky Ježek, T.: Velehradské unionistické sjezdy Mráčková, H.: Velehrad Mikulaštík, T.: Výtvarné umění na Valašsku I. Mikulaštík, T.: Křížová cesta v evangelickém kostele Naňák, A.: Malý valašský Hostýn s pachutí krve Pálka, P.: Sto roků léčiv choromyslných Pavlištík, K.: Za Františkem Bobákem Stojar, P.: Fenomén Baťa Zvuk 2010/podzim-zima Čemus, R.: Římské sbohem Otci kardinálu Špidlíkovi Gajdošíková, P.: Židovské památky Zlínského kraje Jančář, R.: Básně Ivo Odehnala Ježek, T.: Velehrad-Řím-Velehrad Kuslová, H.: Jak byl odsouzen Jan Antonín Baťa? Mikulaštík, T.: Alfons Mucha

19 Mikulaštík, T.: Miroslav Machala Odehnal, P.: Postavte ho na pranýř! Odehnal, P.: Pocta Antonínu Kaderkovi Pálka, P.: O konci Židovského města Holešova a sjednocení Holešova v roce 1919 Petráková, B.: Zápisy o rodu Krajíčků v Luhačovicích Popelka, P.: Zločin a trest v lidové písni Valůšek, D.: Státní okresní archiv Zlín slaví 60 let své existence Valůšek, D.: Osud tajného evangelíka Martina Mlynáře z Jasenné Valašsko 2007/1 Drápala, D.: Střítežané: Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou Fohlerová, M.: Dáme si do bytu, dáme si aneb proměny ve vybavení valašských venkovských domácností v průběhu 20. století Goláňová, H.: Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu Macháček, J. Perutková, J.: Krásné Valašsko, krutá doba Miklaštík, T.: Ztišená tvorba Vladimíra Pukla Musil, J. a kol.: Dechovka na Malé Bystřici Pavelka, K. a kol.: Vymírání běh na velmi krátkou trať Sobotka, R.: Život a dílo kněze, básníka a spisovatele Metoděje Karla Bystřïckého-Drdy Žárská, E.: Portrét valašského podnikatele Františka Lukáše

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Název vaší obce: Bělov

Název vaší obce: Bělov Název vaší obce: Bělov 1. Denní nákupy (potraviny, drogérie, běţné domácí potřeby) Bělov Otrokovice 2. Nákupy běţného textilu a obuvi Otrokovice 3. Běţné sluţby (kadeřnictví, holičství, čistírny, opravny,...)

Více

VY_32_INOVACE_0618. Zlín a okolí

VY_32_INOVACE_0618. Zlín a okolí Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0618 Zlín a okolí Datum vytvoření: 1. 11. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina Polášková

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ HOMO FABER 8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ Celosvětové globalizační tendence vedly v r. 1989 25. generální konferenci UNESCO k vydání dokumentu Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, v němž

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

EDUKAČNÍ PROGRAMY BAŤŮV INSTITUT

EDUKAČNÍ PROGRAMY BAŤŮV INSTITUT 2016 2017 EDUKAČNÍ PROGRAMY 14 15 BAŤŮV INSTITUT KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská galerie výtvarného umění

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2016 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 kategorie: MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1974 až 1965

kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 kategorie: MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1974 až 1965 kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 1 Frídl Tomáš Valachbajk Cyklo Mira Vsetín 1983 ČR 1 10 Rehák Ivan CK Bubnica Dubnica 1976 SK 2 20 Kocian Robert Godzilla Racing Hruška Dušná 1988

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ 70 Kč 45 Kč 45 Kč Krajská galerie výtvarného umění Prostor Zlín - stálá expozice Prostor Zlín 3/2014 Prostor Zlín 2/2015 45 Kč 45 Kč 45 Kč Prostor Zlín 3/2015

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

TJ SOKOL SEHRADICE A TJ SOKOL VESELÁ A

TJ SOKOL SEHRADICE A TJ SOKOL VESELÁ A TJ SOKOL SEHRADICE A TJ SOKOL VESELÁ A 22.ČERVNA 2013 1 MISTŘI MISTŘI MISTŘI MISTŘI MISTŘI MISTŘI - MISTŘI ZAOSTŘENO NA DNEŠNÍ UTKÁNÍ Trocha historie vzájemných utkání: 2011/2012: Sehradice-Veselá: 3:3

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě. od roku 2005 do 2008

PŘÍLOHA Č. 3. Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě. od roku 2005 do 2008 PŘÍLOHA Č. 3 Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě od roku 2005 do 2008 ROK 2005 Bývalo u mne zotvíráno (Jan Zahradníček 1905 1960) od 13. 10. do 30. 12. 2005 Nebereme-li v potaz stálou expozici,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK C 1993 Jakub Zechovský C 1994 Lucie Zápalová gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník práce práce kontakt Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - minulost a současnost 1

Více

ROZBOR ČINNOSTI MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ZA ROK 2009

ROZBOR ČINNOSTI MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ZA ROK 2009 ROZBOR ČINNOSTI MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ZA ROK 2009 Úvod: Plán muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je postaven na dlouhodobém plánu činnosti, který vychází ze základních úkolů daných zřizovací

Více

Seznam trenérů LICENCE C v roce 2006 Jméno Příjmení Bydliště Kontaktní tel. Platnost licence

Seznam trenérů LICENCE C v roce 2006 Jméno Příjmení Bydliště Kontaktní tel. Platnost licence LICENCE C v roce 2006 Jan Gruník Svat.Čecha 553, 760 01 Zlín +420732143764 2006-2009 Tomáš Ištvánek Tř.Spojenců 1243,765 02 Otrokovice +42060514 774 2006-2009 Radim Janota Záhumení I/408,763 02 Zlín-Louky

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE

ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE Petra Vašutová (studentka etnografie na FF, absolventka předmětu v r. 2007) Upravil a doplnil M. Culek ETNOGRAFIE = Národopis Studuje: Kultura vlastní společnosti v jejím přirozeném

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech Stálá expozice Nositelé ceny Vladimíra Boučka v Uherském Hradišti Expozice tvůrců Uherskohradišťska,

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. BRNO leží na soutoku Svitavy a Svratky je druhým největším městem v ČR najdeme

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Hodonín, Cyrilometodějská stezka jako kandidátská kult. stezka Rady Evropy Martina Janochová

Hodonín, Cyrilometodějská stezka jako kandidátská kult. stezka Rady Evropy Martina Janochová Hodonín, 30. 11. 2017 Cyrilometodějská stezka jako kandidátská kult. stezka Rady Evropy Martina Janochová CM STEZKA: Téma, hodnoty, význam Dialog jako evropská hodnota budoucnosti Evangelizace Ekumenismus

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 21.09.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0532/Z17/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ stanoviště Časové údaje 1 BOHUSLAVICE X X X X X X 214 X 27 6 24 X X 21 5.20 5.30 6.05 6.25 6.45 7.00 7.30 7.30 8.05 9.30 7 219 X X X 270 X X 270 X X X 10.15 10.55

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Od 20. června do 20. srpna 2013. knihovna. umělecké řemeslo

Od 20. června do 20. srpna 2013. knihovna. umělecké řemeslo Od 20. června do 20. srpna 2013 přírodověda knihovna historie a archiv archeologie výtvarné umění umělecké řemeslo Alfons Mucha Plakáty Nová expozici Alfons Mucha Plakáty splňuje po technické stránce veškerá

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Padesát čtyři kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji bude označeno podle evropských standardů,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2017 (Stav k 8.6.2017) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_14_Karel Jaromír Erben Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Zlínský kraj. Mgr. Iveta Havlová. Čeština

Zlínský kraj. Mgr. Iveta Havlová. Čeština Identifikátor materiálu: EU - 3-39 Česká republika, kraje Anotace Zlínský kraj Autor Mgr. Iveta Havlová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Seznámí se se zajímavostmi kraje, s kulturními památkami, z daných

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI Kde nás hledat? www.vychodni-morava.cz Témata Přehled o regionu Aktivní dovolená Lázně, wellness Novinky, zajímavosti, akce Kroměříž brána k Východní Moravě Praha Kroměříž

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Cyrilometodějská cesta v Jihomoravském a Zlínském kraji

Cyrilometodějská cesta v Jihomoravském a Zlínském kraji 18. 5. 2015, Brno Připravil: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. Cyrilometodějská cesta v Jihomoravském a Zlínském kraji Návrh nových poutních tras Kapitola 1 strana 2 Charakteristika projektu Cyrilometodějská

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 39484/ENV/13 Ing. Klozová /l. 2075 14. 6. 2013 Věc: Posuzování

Více

Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY EUR

Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY EUR Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ 2004 2006 SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY 8 367 491 EUR Priorita 1 Sociální a kulturní rozvoj a síťování Priorita 2 Zachování krajiny

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Dotace pro začínající včelače

Dotace pro začínající včelače Vybraní žadatelé PF-08-12/684 Daniela Malíková Halenkov Halenkov VS 10 000 65,92 15.171,- 50 30 15 95 1 PF-08-12/692 Milan Machálek Hošťálková Hošťálková VS 10 000 61,63 16.225,- 50 30 15 95 2 PF-08-12/714

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,HOS TÝNS KÉ A VIZOVICKÉ VR CHY VE DNECH 25. - 28.8.2011

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,HOS TÝNS KÉ A VIZOVICKÉ VR CHY VE DNECH 25. - 28.8.2011 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,HOS TÝNS KÉ A VIZOVICKÉ VR CHY VE DNECH 25. - 28.8.2011 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, MTB, trek) Ubytování: 3 noci s polopenzí v poutních domech na sv.hostýně

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více