Regionální fond farní knihovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální fond farní knihovny"

Transkript

1 Regionální fond farní knihovny Monografie Balejka, J.: Pod ochranou Panny Marie svatohostýnské. Vizovice: Lípa, s. Balejka, J.: Zápisky letce. Brno : Helena Coufalíková s. Bařinka, A.: Valašské Klobouky, město hudby: Jak se v Kloboukách v minulém století muzicírovalo. Val. Klobouky : SMBK, 2008 (1. vyd.) s. Blesík, J.: Francova Lhota: historický obrázek obce, jejího území, lidu a života do konce 19. stol. Poznámka: Na předsádce marginálie (Dar farnosti Val. Kloboukách od Valašské andace Francova Lhota) Brozobohatý, D.: 850 let Mladotice Slavičín 1981 Cílek, R.: Smrt na prahu života: prlovská tragédie Ostrava: Profil, Cinek, F.: Basilika velehradská. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, s. Častulík, R.: Almanach Filmového klubu Valašské Klobouky. Filmový klub Val. Klobouky 2005, 47 s. Anotace: Sborník obsahuje seznam všech odpromítaných filmů filmového klubu ve Val. Kloboukách, medailony film. tvůrců (režisérů, herců) a filmografie. Závěr sborníku tvoří kapitola o historii kina ve Val. Kloboukách a obrazová příloha. Častulík, R.: Dějiny knihovny ve Valašských Kloboukách. Val. Klobouky : Radim Častulik, s. ISBN: Anotace: Publikace vědeckou formou seznamuje s podrobnou historií městské knihovny ve Val. Kloboukách, mapuje její vývoj od pol. 19. stol. do současnosti. Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy.

2 Častulík, R.: Kaple svatých Cyrila a Metoděje. Valašské Klobouky: Římskokatolická farnost Valašské Klobouky, 2013 Častulík, R.: Cyrilometodějská kaple. Valašské Klobouky: Římskokatolická farnost Valašské Klobouky, 2012 Častulík, R.: Valašský dialekt. Valšské Klobouky s. Čoupek, J.: Klášter františkánů a kostel Zvěstování Panny Marie. Velehrad 2010 Fucimanová, M.: Denní menu. Zlín 2009 Fusek, J.: Pamětní kniha obce Smolina. Poznámka: Obecní kronika Smoliny z let (xerokopie) Graubner, J.: Duchovní obnova s Aničkou. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2006 Halenkovský, P.: Od ogarú po staříčky. 9. a 10. díl. Vsetín 2010 Halenkovský, P.: Od ogarú po staříčky. 7. díl. Vsetín 1999 Hrdoušek, V.: Bílé Karpaty. Uh. Hradiště 1999 Chmela, T.: Ploština: příběh psaný ohněm Ploština. Příběh psaný ohněm. Nymburk : Nakladatelství VEGAL, s., il., portréty, plány. ISBN: Chmela, T.: Průvodce úspěšnými rozvojovými projekty mikroregionu Ploština. Újezd 2009 Chmela, T.: Vlachovice. Vlachovice 2002

3 Imrýšek, G.: Čertoviny z Valašska Čertoviny z Valašska. Ostrava : Profil, s. Anotace: Tato knížka drobných valašských povídek vyšla poprvé v r Autor sesbíral příběhy Valachů, které se předávaly z generace na generaci ústním podáním, a proto jsou napsány starodávným valašským dialektem, aby se tak nevytratilo kouzlo valašské řeči. Jančář, R.: 100 let místní dráhy Újezdec-Luhačovice. Luhačovice 2005 Kadlec, M.: Almanach na počest 60. výročí letecké bitvy. Slavičín 2004 Kadlec, M.: Slavičín kostel a farnost sv. Vojtěcha Slavičín 1997 Káňa, P.: Případ faráře Půčka. Břeclav 2012 Anotace: Historická monografie o nedašovském faráři Půčkovi, který se stal obětí komunistických represí na přelomu 40. a 50.let. Kovanda, J.: Nějaký Jura Vičík. Val. Klobouky : Muzejní společnost ve Val. Kloboukách, s. ISBN:

4 Kramoliš, Č.: Strážcové hor. Štítná nad Vláří: MAP Petr Kubánek, 1996 Kratochvíl, J.: Josef Balejka valašský rytíř nebes.: Josef Balejka valašský rytíř nebes. Brno, Akademické nakladatelství Cerm 2009, 116 s. ISBN: Kratochvíl, J.:. Příběhy mužů s kolárkem: medailony zemřelých duchovních správců a kněží rodáků valašskokloboucké farnosti. Val. Klobouky: Jakub Kratochvíl, s. Anotace: Publikace není jenom čtivou četbou biografických medailonků kněží naší farnosti, ale i částečným historickým pohledem na vývoj kloboucké farnosti. Kubánek, P.: Dal signál k atentátu: životní příběh parašutisty Josefa Valčíka. Uh. Hradiště : Evžen Uher, s., obr. příl. Kubánek, P.: Stíhači od 303. Vyškov 1993 Kubánek, P.: Valašské právo Štítná nad Vláří 1996 Malíková, E.: Ohlédnutí: Anna Polášková. Slavičín 2000 Mikeska, Z.: Hledání vody. Valašské Klobouky: Zdeněk Mikeska Mňačko, L.: Smrt si říká Engelchen. Praha: Mladá fronta, 1960 Odehnal, I.: Domovské právo. Praha 1979 Odehnal, I.: Hadí paměť. Ostrava: Profil, 1971 Odehnal, I.: Píseň o velkomoravské náušnici. Brno: Blok, 1980 Odehnal, I.: Tiché bubnování. Brno: Blok, 1977 Odehnal, P.: Příběhy města Valašské Klobouky

5 Pala, J.: Štípa mariánské poutní místo Pala, J.: Svatý Hostýn Pechanec, J.: Takový byl život, můj život Petráková, B.: Lázeňská módní abeceda Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy ve spolupráci s MěDK Elektra Luhačovice a Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma, [10] s., il., portréty. Pojsl, M.: Svatý Hostýn Polášek, F.: Celý rok s Aničkou. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2007 Přikryl, J.: Z bojů za svobodu na jihovýchodní Moravě Ročák, J.: Zdeněk Matyáš Slovak, F.: Výpověď valašského emigranta: vzpomínky k 60. výročí osvobození vlasti. Štítná nad Vláří : Frank Slovak s., obr. příl. ISBN: Poznámka: Obsahuje bibliografii, bibliografické poznámky, poznámkový aparát, seznam amer. prezidentů a medailonky významných osobností. Smahel, R.: Velehrad

6 Sušilová, L.: Klobucký rok Klobucký rok: starobylé zvyky a obyčeje celého roku ve Valašských Klobúcích. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Městským muzeem, s., il. Švihálek, V.: 850 let Mladotic Vráželová, L.: Moudrost starých Valachů. Vsetín : Dalibor Malina, s. ISBN: Anotace: Zajímavá a ojedinělá publikace o lidové slovesnosti Valašska obsahuje přísloví a rčení.

7 Záhořák, M.: Vizovice. Vizovice 2005 Žák, J.: Můj rodný kraj. Nevšová: Josef Žák, s. Anotace: Publikace je z větší části sbírkou básní (náboženská, regionální, přírodní, meditativní lyricko-epická poezie) a veršovaných blahopřání slavičínského rodáka Josefa Žáka (pracoval jako obchodník, malíř pokojů, zásobovač, topič a rolník v JZD). Začátek brožované publikace obsahuje autorův životopis. 80 let muzea v Bojkovicích. Bojkovice 2011 Lidečko 1.část. Lidečko 2004 Lidečko 2.část. Lidečko 2004 Ve stopách zlínské architektury. Zlín 2010 Ve víru barev a chutí. Zlín 2011 Východní Morava. Zlín 2012 Články Acta musealia 2001/1 Y. Činčová: Fond architekta Miroslava Lorence A. Devátová: František Bartoš a Adolf Šiška v Mladcové P. Hradilová: Konzervace svítidel z mobiliáře hradu Malenovice a zámku Vizovice H. Kuslová: Dva portréty zlínských filmařů H. Kuslová: Informace o vnitřním lanovkovém a pásovém dopravním systému firmy Baťa (později Svit) H. Kuslová: Životní styl ve Zlíně ve 20. století jeden z výzkumných úkolů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně J. Langová: Pravěké nálezy ze Všeminy a Dešné K. Pavlištík: Josef Čižmář K. Pavlištík: K životnímu jubileu Zdenky Jelínkové K. Pavlištík: Pozoruhodný písemný pramen z prvé poloviny 19. století pro studium lidové kultury na Podřevnicku K. Pavlištík: Zdeněk Mišurec pětasedmdesátiletý B. Petráková: Babiččina truhla B. Petráková: Proměny vánočních oslav v Luhačovicích ve dvacátém století I. Plánka A. Prudká: Sbírka kreseb lidových staveb Jaroslava Koželuhy I. Plánka: Hodnocení činnosti muzea v roce 2000 M. Štýbrová: Tajemné čínské botky L. Uhlíková: Leoš Janáček a hudební folklor luhačovického Zálesí Acta musealia 2001/2 F. Bobák: Karel Pavlištík, člověk a občan Z. Fišer: K formování české ševcovské terminologie v 19. století aneb ať se ten neřád německý z toho řemesla vysadí

8 Z. Jelínková: Tanec Hanácká na Valašsku V. Kovářů: Komory a sýpky na jihovýchodní Moravě L. Kunz: Odraz rolnického chovu v moravských Beskydech M. Pavlištíková: Aktuální podněty pedagogického díla Františka Bartoše B. Petráková: Paní perníkářka Marie Mrnuštíková M. Šimša: Výroba domácí slivovice na Valašsku Acta musealia 2002/1 I.Bartoček: Pozůstalost J. Havlasy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech Y.Činčová: Sté výročí narození Františka Šmída A.Devátová: Do pátku zpíve, v nedělu plače A.Devátová: Letošní 75. výročí úmrtí Josefa Bartochy, přítele a životopisce Františka Bartoše A.Devátová: Sedm dopisů Hynka Vojáčka Františku Bartošovi M.Elsnerová: O buku a bučinách, zejména v širším okolí Otrokovic P.Hradilová: Rekonstrukce Jurkovičova domu v Luhačovicích Z.Jelínková: Lidový tanec S.Kazmíř: Slovník valašského nářečí J.Krist P.Sláma: Vzácný přírůstek světové mineralogické sbírky MJVM ve Zlíně stříbrný amalgam (tj. směs dvou nerostů) s ryzí rtutí H.Kuslová: Přišel malíř do muzea H.Kuslová: Tomáš Baťa, Stanislav Jandík a Železní tovaryši T.Mikulaštík: Michal Plánka J.Langová: Bohumilu Dietelovi k životnímu jubileu Z.Machálková: Alternativní ženská spiritualita Z.Mišurec: Osvětová činnost čtenářského spolku v Malenovicích K. Pavlištík: K stodesátému výročí narození Jaroslava Žíly-Lipjana trochu jinak K.Pavlištík: PhDr. Věra Kovářů jubilující K.Pavlištík: Slaměné ozdoby Františka Zusky B.Petráková: František Veselý budovatel moderních lázní v Luhačovicích B.Petráková: Setkání ředitelek muzeí a galerií v Luhačovicích I.Plánka: Hodnocení činnosti muzea v roce 2002 M.Písková: Václav Sova - učitel, kronikář a historik P.Sláma: Zajímavosti a postřehy z největší světové prodejní výstavy minerálů, drahých kamenů a fosilií v arizonském Tusconu P.Stöhrová: Život v pavlačovém domě: vybrané kapitoly z terénního výzkumu lokality U Sedmi Švábů v Brně M.Šimša: Staré zemědělství na Valašsku-Hážovice v druhé polovině 17. století D.Trávníček: Pozoruhodné exempláře v zoologických sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně D.Valůšek: Cestovatel Emil Holub a Napajedla Acta musealia 2003/1 M.Buršíková: Střelecké terče ve sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Y.Činčová: Baťovi skauti Y.Činčová: Stodesáté výročí narození Dominika Čipery

9 Y.Činčová: Zaměstnanci firmy Baťa v zahraničí P.Hradilová A.Prudká: Expozice tradičních řemesel na malenovickém hradě K.Janas: Rozpad Československa a jeho dopad na oblast Vlárského průsmyku J.Jančář: Autentické svědectví o lidové písni v druhé polovině 19. století H.Kuslová: Botostroj aneb Příběh jedné knihy H.Kuslová: Filmový tvůrce a pedagog Jaroslav Novotný H.Kuslová: Život není vzestupná linka. 105 let od narození Jana Antonína Bati J.Krist: Vzpomínka na prvního muzejního geologa RNDr. Jana Páska J.Langová: Hrad Lukov dvacet let od zahájení archeologického výzkumu Z.Mišurec: Pelhřim Jarolímek a Malenovice druhé poloviny 19. století P.Odehnal: Zvonař Matyáš Petko. O zvonech ve valašských Kloboukách a v Lidečku z roku 1665 K.Pavlištík: Blahopřání nejen osobní K.Pavlištík: Odešla Anna Devátová K.Pavlištík: 100 let od narození Karla Langra B.Petráková: Nad moravskou krajinou (medailon perníkářky Františky Šestákové) M.Písková: Napajedlan Vincenc Prasek L.F.Piperek: Židovská inteligence na jihovýchodě Moravy v 2. polovině 19. století I.Plánka: Komplexní hodnocení činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně za rok 2002 A.Prudká: Muzeum jihovýchodní Moravy bilancuje A.Prudká: Soubor akvarelů Karla Zapletala A.Prudká: Za Evou Poláchovou P.Sláma: Zajímavé inkluze hmyzích fosilií v retinitu ze Študlova D.Trávníček: Srí Lanka přírodovědná expedice společnosti Zoogeos Bohemia Acta musealia 2004/1-2 Černý, M.: Myslí a srdcem (Návštěva u manželů Kunzových v listopadu 2003 a v dubnu 2004) Činčová, Y.: Zlínské hospody střediska společenského života města na konci 19. a v první polovině 20. století Činčová, Y.: Krásný pozdrav ze Zlína. Pohlednice z let Drápala, D.: Týdenní trhy na východní Moravě a ve Slezsku Elsnerová, M. Trávníček, D.: Přírodní památka Kurovický lom u Tlumačova Hanzlíková, M.: Současná podoba ostakového práva v obci Racková ve styčném prostoru Hané s Valašskem Janas, K.: Stavba železnice Horní Lideč - Půchov Jančář, J.: Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě nová etnografická expozice zlínského muzea Kohoutek, J.: Životní jubileum architekta Pavla Šimečka Krist, J.: Další přírůstky vzácných nerostů zlínského muzea Krist, J. Sláma, P. Sadílek, Z.: Vzácný přírůstek do mineralogických sbírek MJVM hmyzí fosilie v litevském jantaru Kuslová, H.: Filmový ateliér Baťa v Hostivaři Kuslová, H.: Z historie akciové společnosti Zlínská dopravní

10 Kuslová, H.: Dokonalá žena s krásnýma šedýma očima. 50 let od úmrtí Marie T. Baťové Kuslová, H.: Zprávy z Ameriky. K devadesátým narozeninám Tomáše Bati mladšího Pavlištík, K.: Životní jubileum Ludvíka Kunze Pavlištík, K. Prudká, A.: Lubomír Filip Piperek Pavlištík, K.: Eva Urbachová. Blahopřání k sousedům Pavlištík, K. Kuslová, H.: Za Karlou Dokulilovou Petráková, B.: Jehla, příze, pokličky, hračky každé babičky aneb Co všechno se učily a znaly ženy v nedávné minulosti Piperek, L.F.: Jan Kobzáň a Zlín. Ad marginem jisté ideologické pohádky Plánka, I.: Komplexní hodnocení činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně za rok 2003 Prudká, A.: Tlumačovská kronika Jana Zbořila Prudká, A.: PhDr. Zuzana Marhoulová, etnografka Prudká, A. Krist, J.: Využití místních zdrojů kamene ve venkovské architektuře v mikroregionu Drnovice Rosíková, H.: Sbírkové fondy knihovny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1. Tisky 16. století) Uhlíková, L.: František Mrlík Trávníček, D.: Pozoruhodné exempláře v zoologických sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. II. Kynkažu (Potos flavus) ze sběrů světoběžníka, přírodozpytce a spisovatele E. S. Vráze Acta musealia 2005/1-2 Adamec, O.: Svit v roce 1968 Činčová, Y.: Protialkoholní boj Tomáše Bati Havelková, L.: O několik desetiletí opožděná recenze aneb Příběh jednoho velkého vítězství Hlávková, V.: Vánoce na Zlínsku. Dokumentace proměn rodinného zvykosloví Jankovská, B.: Český lázeňský lékař MUDr. Zikmund Janke Kuslová, H.: Z počátků baťovských společností v Brazílii Kuslová, H.: Soumrak batismu ve Zlíně aneb Z osudů českých vedoucích představitelů firmy po 2. světové válce Kuslová, H.: Dáma zlínského jeviště. 75 let od narození Věry Novákové Kuslová, H.: Nejen obchodní ředitel. 125 let od narození Hugo Vavrečky Langová, J.: Uměle deformovaná lebka z Vacenovic. Příběh zajímavého antropologického exponátu Langová, J.: Muzejní a archeologický spolek v Napajedlích. K počátkům acheologických výzkumů na Zlínsku Minářová, P.: Národopisná výstava v Napajedlích Pavlištík, K.: K životnímu jubileu Mgr. Ludmily Hyblerové Pavlištík, K.: Zdeněk Mišurec osmdesátiletý Petráková, B.: Muzejní společnost a muzeum v Luhačovicích Písková, M.: Napajedlan Leoš Firkušný Plánka, I.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2004 Plocek, J.: Odešla velká osobnost českého muzejnictví a národopisu (Ludvík Kunz)

11 Preiningerová, M.: 100 let od narození Eduarda Ingriše Rosíková, H.: Historické fondy knihovny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tisky 17. století Štýbrová, M.: Docela obyčejné boty boty neobyčejně zvláštní. Legendy nebo pravdivé příběhy? Trávníček, D.: Mgr. Jiří Krist, geolog Trávníček, D.: Vzpomínka na RNDr. Stanislava Svobodu Trávníček, D.: Obohacení našich entomologických sbírek o kolekci hmyzu z pozůstalosti Ing. Alexandra Antonova Wicherek, J.: K činnosti Divadelní jednoty Tyl v Malenovicích nad Dřevnicí Opustila nás Zdeňka Jelínková Acta musealia 2005/1 suplementa J.Wicherek: Školy a vzdělávací činnost na Zlínsku ve dvacátých a třicátých letech XX. století Acta musealia 2005/2 suplementa L. Havelková: Personální a sociální politika Baťova koncernu Acta musealia 2005/4 suplementa J.Wicherek: Zdravotnictví na Zlínsku ve dvacátých a třicátých letech XX. století Acta musealia 2006/1 suplementa (sborník z konference o F. Bartošovi) Pavlištík, K.: Naše bartošovská bilance mezi dvěma konferencemi Jeřábek, R.: Dílo Františka Bartoše v českém národopise Pavlicová, M. Uhlíková, L.: Dobové reakce na dílo Františka Bartoše Šrámek, R.: František Bartoš a jeho zpracování nářeční slovní zásoby na Moravě Kloferová, S.: Bartošova Dialektologie moravská a Český jazykový atlas Kolařík, J.: K problematice stanovení hranic nářečních celků Tušková, J.M.: Klasifikace morfologických jevů v učebnicích Františka Bartoše ve světle gramatického učiva současných učebnic Kolářová, I.: Klasifikace vybraných syntaktických jevů v učebnicích Františka Bartoše ve světle syntaktického učiva v současných mluvnicích češtiny Toncrová, M.: Písňové sbírky Františka Bartoše Holý, D.: Resumé o neuskutečněné reedici Bartošových písňových sbírek Luska, J.: Národní písně moravské v nově nasbírané (BII) jako pramen pro nápěvovou analýzu: centrální tóny v melodice písní milostných Procházková, J.: Janáčkovy záznamy a jejich redakce ve třetí Bartošově sbírce Kučerová, J.: Odkaz Františka Bartoše hudební pedagogice Štika, J.: O Laších a Valaších a o jejich vzájemném vztahu Pospíšilová, J.: Od Bartošovy sbírky Naše děti k současnému stavu bádání o kultuře dětí Pavlištíková, M.: Aktuální pedagogické podněty z díla Františka Bartoše Hýbl, F.: Počátky českých středních škol na Moravě v poslední třetině 19. století a František Bartoš

12 Melzer, M.: Korespondence Františka Bartoše s Janem Evangelistou Kosinou Písková, M.: Ke spolupráci Vincence Praska s Františkem Bartošem Zobačová, A.: František Bartoš, Vladimír Šťastný a časopis Obzor Altman, K.: František Bartoš, občan šťouralovský Šimša, M.: Bartošova vědecká práce a její stopy v pozůstalosti Kovářů, V.: František Bartoš a stavební kultura na Zlínsku Mikulaštík, T.: Mikoláš Aleš a Adolf Kašpar ilustrátoři díla Františka Bartoše Hamar, J.: V čem je pes zakopaný? Pocta Františku Bartošovi Sevein, J.: František Bartoš a naše doba (na příkladu Zlínského kraje) Devátová, A. Pavlištík, K.: Bibliografie díla Františka Bartoše Devátová, A. Pavlištík, K.: Tabulkový životopis Františka Bartoše Acta musealia 2006/2 suplementa V. Hlávková: Budování filiálek firmy Baťa ve 30. letech 20. století v Africe Acta musealia 2006/1-2 Adamec, O.: Vilém Morýs Činčová, Y.: 80 let organizované turistiky ve Zlíně Čubanová, H.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Hanáková, P.: Střídavě vlhké bezkolencové louky v západní části Hostýnských vrchů Háva, J.: Tři teratologičtí brouci z čeledí Silphiade, Lucanidae a Chrysomelidae (Coleoptera) Havelková, L.: Ševci. Příběh románu, který nesměl být vydán Holcman, J.: Kořeny i křídly Hradilová, P.: Klub přátel výtvarného umění a kultury ve Zlíně, zájmová aktivita seniorů Hlávková, V.: Odešel baťovec Čestmír Němec Kupec, J. Jakl, T. Thonová, H.: Deník Bohumila Kupce z let Kuslová, H.: Šéflékař Baťových závodů (135 let od narození Rudolfa Gerbece) Kuslová, H.: Filmař dětí i dospělých (K nedožitým osmdesátým narozeninám Jana Dudeška) Kuslová, H.: O zamýšlených projektech firmy Baťa v Brazílii Langová, J.: Nová lokalita staršího stupně kultury s lineární keramikou v Tečovicích Minářová, P.: Krajinská výstava v Kvasicích srpna 1894 Pavlištík, K.: Rok Františka Bartoše ve Zlínském kraji a ve Zlíně Pavlištík, K.: Osmdesátník Jaroslav Koželuha Pavlištík, K.: Blahopřání k pětasedmdesátinám PhDr. Josefu Jančářovi, CSc. Petráková, B.: František Václavík a obchod s uměleckým průmyslem v Luhačovicích Petráková, B.: Marie Calma Veselá a Luhačovice Petráková, B.: Antonín Václavík Pokluda, Z.: Dva zlínské testamenty z 18. století Pokluda, Z Křeček, V.: Počátky strojního vybavení firmy Baťa Prudká, A.: Český betlém Františka Vrzalíka ve sbírce muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

13 Šušolová, J.: Mlčáčka Štýbrová, M.: O sběratelském nadšení baťovců aneb. Jak Baťa dovážel do Zlína africkou obuv Trávníček, D.: Vodní brouci slatiniště u Kašavy v Hostýnských vrších Acta musealia 2007/1-2 Adamec, O.: P. Bernard Přerovský. Ohlédnutí za jedním osudem Bakal, J.: Životopis MUDr. Bohuslava Alberta Bezděčka, P.: Myrmekofauna přírodní rezervace Rovná hora a její změny (Hymenoptera: Formicidae) Bezděčka, P.: Myrmekoafuna přírodní památky Terasy a její změny Bezděčka, P.: Myrmekofauna přírodní rezervace Vrchové a její změny Častulík, R.: Čeněk Kramoliš. Z regionálního fondu muzejní knihovny Činčová, Y.: Projekt Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Jak trávili volný čas naši prarodiče Drápala, D.: K termínům výročních trhů v západních Karpatech Hanáková, P.: Luční pěnovcové prameniště v údolí Březinky ve Zlínských vrších Hlávková, V.: Josef Štach nákupce firmy Baťa v Asii Horniak, P. Krno, I.: Pošvatky (Plecoptera) slovenskej časti Bielych Karpát Křeček, V.: Tomáš Baťa a cestování Kuslová, H.: Brazilské baťovské společnosti po druhé světové válce Kuslová, H.: Mistr dokumentárního filmu. Ke stému výročí narození Alexandra Hackenschmieda Kuslová, H.: Nejen ředitel, ale zejména člověk. Sto deset let od narození Josefa Hlavničky Lešťanská, J.: Vývoj obřadů a obyčejů při narození dítěte na Zlínsku Michalička, V.: Sedlářská dílna Františka Halamička (život řemeslníka v první polovině 20. století z pohledu písemné pozůstalosti) Odehnal, P.: Zvony na jižním Valašsku z olomoucké dílny mistrů Reimerů Acta musealia 2008/1-2 Bařnková, J.: Hudební stránka vánoční hry strýca Jozefa Cekotového ze Zlína Čubanová, H.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2007 Čubanová, H.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2008 Hradilová, P.: Úspěšná sezona lektorského oddělení v Muzeu jihovýchodní Moravy Koulová, B.: Rudolf Firkušný Kostrhun, P. Marek, M.: Mamut Baťa Absolon Kovářů, V.: Kaňovice (Památky tradičního lidového stavitelství a jejich využití) Langová, J.: Za Jiřím Kohoutkem Odehnal, P.: Poznamenání všech poddaných na stránce paní hraběnky Tersačky z roku 1675, podruhé (Příspěvek k poznání hospodaření poddaných na brumovském panství v 60. a 70. letech 17. století) Pavlištík, K.: Vánoční koledy strýca Jozefa Cekotového ze Zlína (K problematice transformace tradičních jevů lidové kultury) Petráková, B.: Dušan Jurkovič v Luhačovicích

14 Prudká, A.: Mikulášské obchůzky ve Žlutavě a v Karolině (Příspěvek ke sledování transformace zvykoslovných projevů) Resl, K.: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) významného krajinného prvku (VKP) mokřad za Slováckými strojírnami u Uherského Brodu Štýbrová, M.: Československá účast na New York World s Fair 1939 Šušolová, J.: Železné rudy zlínského regionu Švehlík, R.: Přírodní památka Hrádek v Bánově Trávníček, D.: Ing. Rostislav Švehlík osmdesátiletý Trávníček, D. a spol.: Vodní brouci CHKO Moravský kras (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Holophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae, Heteroceridae) Troneček, J.: Nález vzácné kapradiny v Hostýnských vrších Veselá, I.: Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny Acta musealia suplementa 2009/1 Bobák, F.: Moje svědectví (o listopadových událostech 1989 ve Zlíně) Acta musealia suplementa 2009/3 Bábková Hrochová, M.: Od Mamutů k Době ledové aneb Zrod a přerod jednoho paleontologického programu Dokoupilová, M.: Střepy aneb Cesta za miskou Havůjová, H.: Zlínská konference muzejních a galerijních pedagogů 2009 Havůjová, H.: Vzdělávání jako klíč k renesanci anglických regionálních muzeí a galerií Gottlieb, J.: a kol.: Pátrání po místě esej Gottlieb, J.: Předškolní děti handicapovaná societa v muzeích? Kottová, K.: Umění v praxi Kyselo, A.: Procházky do minulosti. Strukturovaný vzdělávací program Regionálního muzea a galerie v Jičíně pro mateřské školy Jagošová, L.: Kdo je muzejní pedagog? Langová, J.: Na věku nezáleží. Cyklus archeologie a etnologie na Univerzitě 3. věku UTB ve Zlíně Němečková, J. a kol.: Muzeum a fakulta spolu Nováková, K.: Víkend v muzeu (aneb Dílny pro malé i velké) a Muzeum na dotek Pavlíčková, P.: Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička Pešková, B.: Otevři oči a objevuj aneb Projektové vzdělávání ve škole a v muzeu Pavlištíková, M.: Spolupráce lektorského oddělení MJVM s dětským oddělením Krajské knihovny Františka Bartoše Petráková, B.: Příběhy sbírkových předmětů Petráková, B.: Dílny na konferenci Muzeum a škola 2009 Přikrylová, D.: Výtvarně technická dílna v TMB Růženečku, L.: Spolupráce Muzea města Brna s Univerzitou 3. věku při VUT Brno Rezková Přibylová, N.: Prezentační a vzdělávací formy památníku Lidice sse zaměřením na české školy Stuchlíková, A.: Profesní profil galerijního pedagoga v České republice v roce 2008

15 Šobáňová, P.: Muzeopedagogický modul na PedF UP v Olomouci Šavrdová, A.: Význam spolupráce školy a muzea při poznávání regionu Šušolová, J.: Hravá geologie Trantina, V.: Školní rok v Hornickém muzeu Příbram Velísková, V. a kol.: Celoškolní vánoční projekt Vybíralová, M.: Výchova uměním Šavrdová, A.: Význam spolupráce školy a muzea při poznávání regionu Zikmund-Lender, L.: Komunikace se školami v malých a regionálních muzeích Acta musealia 2009/1-2 Činčová, Y.: Sláva zlínského sportu Čubanová, H.: Přehled výstav, akcí a ediční činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2009 Gottwald, A.: Rozšíření a ochrana pestrokřídlece podražcového ve Zlínském kraji Habartová, I.: Významné osobnosti české vědy a techniky (Z práce lektorského oddělení) Hamet, A. a spol.: Brouci CHKO Moravský kras Kovářů, V.: Březnice a tradiční dům Kvapíková, J.: Všední den zámecké rodiny Boos-Waldeck z Vizovic v 1. polovině 20. století Křeček, V.: Počátky budování Baťova a naplavování Kuslová, H.: Nejen vyrábět filmy Ke 100. výročí narození Elmare Klose Langová, J.: Nejstarší osídlení v Chrastěšově u Vizovic Orlita, A.: Jiří Volejník, Zlínské letectví (Ilustrovaná historie ) Pavlištík, K.: Evě Urbachové všechno dobré Pešatová, K.: Dvacet let od událostí 17. listopadu 1989 Petráková, B.: Židé v Luhačovicích Písková, M.: Napajedelská léta Matyáše Borbonia Prudká, A.: Současné doklady původního venkovského stavitelství v obcích integrovaných do zlínské aglomerace Odehnal, P.: Zvony na jižním Valašsku z období let Salátová, R.: Baťova knihovna ve Zlíně Schauerová, A.: Svědectví Františka Bobáka Šušolová, J.: Větrná eroze na jihovýchodní Moravě Štýbrová, M.: Josef Labuť, švec, modelář a zakladatel zlínského obuvnického muzea Trávníček, D.: Devadesátiny Vladimíra Elsnera Valašsko 2007/1 Drápala, D.: Střítežané: Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou Fohlerová, M.: Dáme si do bytu, dáme si aneb proměny ve vybavení valašských venkovských domácností v průběhu 20. století Goláňová, H.: Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu Macháček, J. Perutková, J.: Krásné Valašsko, krutá doba Miklaštík, T.: Ztišená tvorba Vladimíra Pukla Musil, J. a kol.: Dechovka na Malé Bystřici

16 Pavelka, K. a kol.: Vymírání běh na velmi krátkou trať Sobotka, R.: Život a dílo kněze, básníka a spisovatele Metoděje Karla Bystřïckého-Drdy Žárská, E.: Portrét valašského podnikatele Františka Lukáše Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2000 Burešová, M.: Formální a materiální rozbor půhonů k zemskému soudu v Olomouci Drábek, M.: Ušípaný regiment Janošová, K.: Renesanční sepulchrální plastika na Zlínsku Jaroš, J.: Památník Andělíček Krasulová, L.: Z pamětních knih Valašských Příkaz Maňasová, M.: Knihovnictví v Bohuslavicích nad Vláří Mikeska, Z.: O valašskoklobouckém malíři Jaroslavu Pacákovi Mikeska, Z.: O pasekářské štíhlosti a Horor vzniklý pod jabloněmi (fejeton) Odehnal, I.: Valach po přeslici (básně) Odehnal, J.: Speciální školství na Valašskokloboucku Odehnal, P.: Jan Pivko Švec a kloboucká dřevěnice čp. 7 Odehnal, P.: Kramolišův Rychtář Šoman /Ke genezi, literární hodnotě a historické realitě románu/ Pacák, J.: O regionalismu v umění Trávníček, R.: Chráněná území ve Valašských Kloboukách Vaculík, L.: Jak fata morgana je silhoueta (esej s básní) Valčíková, M.: Tomáš G. Masaryk na Valašskokloboucku v červnu roku 1924 Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2001 Berger, A.: Dúbravská muziga /z rukopisu románu/ Častulík, R.: František Kostka Drábek, M.: Kyselica Jaroš, J.: Přísadniska Jaroš, J.: Vyprávky tetičky Marie Lysáčkovej-Holáskovej Kozubík, P.: básně ze samizdatové sbírky Ničemu se nepodobat Kremel, K.: Položit krajíc na kraj stolu Maňasová, Z.: Čertovská muzika Mikeska, Z.: Neznámý výtvarník Arnold Berger Odehnal, P.: Od Zpráv okresního musea k Vlastivědným kapitolám /Soupis prací ze sborníku valašskoklobouckého muzea, / Pavlíček, F.: Pozdrav od Lukovjana, přechodně bytem v Praze Sladkowski, M.: Socializaci vesnici zdar /střípek z Valašskokloboucka 50. let/ Tomaštík, J.: Vznik a vývoj valašskoklobouckého muzea do roku 1960 Trávníček, R.: Chráněná území na Závrší Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2002 Bajaja, A.: Zvlčení (ukázka z románu)

17 Drábek, M.: Národní poklad Odehnal st., J.: Jeleňovská Odehnal, J.: Odborné učiliště ve Valašských Kloboukách Odehnal, P.: Náhrobník Mikuláše Buštíka z roku 1682 Odehnal, P.: Karel Josef Mrlíček, rektor hnojický (Kancionál z 18. století učitelského rodu Mrlíčků ze sbírek valašskoklobouckého městského muzea) Mikeska, Z.: Ať žije most přes Klobučku! (fejeton) Mikeska, Z.: Malíř Rudolf Hoffmann a Valašské Klobouky Ruda, Z.: Katova studánka (báseň) Sladkowski, M.: Vznik obecní samosprávy ve sklářských osadách Svatá Sidonie a Svatý Štěpán Trávníček, J.E.: Příchod na Valašsko a Ohledač mrtvol Trávníček, M.: O paměti místa Trávníček, M.: Jan Evangelista Trávníček, učitel-kronikář-spisovatel Valůšek, D.: Hostinec v Nevšové čp. 59 Valůšek, D.: Obec Rokytnice Zbranková, D. Maňasová, Z.: Bohuslavice nad Vláří opět samostatnou obcí (správní vývoj do roku 1976) Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2003 Častulík, B.: Pověst o založení Vlachovic Drábek, M.: Národní poklad II Junek, M.: Štefánikova společnost a její působení na moravsko-slovenském pomezí Lysáčková, E.: Zámecká knihovna rodu Centner-Manner Mucha, P.: Pohádka o dvúch čertoch Kovářů, V.: Sidonie a její památkový význam Odehnal, J.: Dětský domov Valašské Klobouky Nástin historie dětského domova u příležitosti sedmdesáti let jeho trvání Odehnal, P. Mašek, P.: Tři poznámky ke kancionálu z 18. století učitelského rodu Mrlíčků Odehnal, P. Šimonů, A.: Památky o kuruckých vojnách Akademický malíř Lojza Baránek Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2004 Častulík, R. Odehnal, P.: Básnické dílo Rudolfa Bařinky Drábek, M.: Národní poklad III Odehnal, P.: Kamenný kříž v poli na cestě k Mirošovu Krasulová, L.: Krajinské výstavy jako společensko-kulturní fenomén první republiky Kratochvíl, J.: Orlův mlýn (vzpomínky) Mikeska, Z.: Lidový malíř František Švach Nečasová, K.: Jestřabí Portlová, L.: Klášťov Portlová, L.: O koníčku Trávníček, R.: Chráněná území v severní části Valašskokloboucka

18 Antonín Kostka Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2005 Akademický malíř Jaroslav Jeřábek Janas, K.: Vznik hraničných stanic Horní Lideč-Lysá pod Makytou v roku 1939 Kratochvíl, J.: Život visí na žebříku (příběh mukla Františka Lišky) Odehnal, P.: Valašskokloboucká křtitelnice z roku 1521 Odehnal, P.: Kloboucké listiny ze 16. století ve fondech zlínského archivu (edice) Trávníček, R.: Chráněná území na Brumovsku Žáčková, P.: František Šerý, poslanec moravského zemského sněmu Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2006 Fojtík, P.: Samospráva obce Jestřabí v letech Odehnal, P.: Takový podsedek když k zkáze skrze Tatary spolu s jinými krunty skrze oheň přišel Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 2007 Fišer, Z.: Berní úředník František Václav Vácslav Peřinka, přítel Slovenska a Slováků Pavlištík, K.: Vincenc Nesázal a jevištní prezentace zvykoslovných aktivit Valašského souboru Závršan z Nedašova (edice Vincenc Nesázal: Lidové zvyky ze Závrší) Zdeněk Zvonek Zvuk 2009/jaro-léto Fišer, Z.: Slovenská enkláva na Moravě: Rusava 19. století Jančář, R.: Luhačovická zastavení Vlastimila Vokurky Ježek, T.: Velehradské unionistické sjezdy Mráčková, H.: Velehrad Mikulaštík, T.: Výtvarné umění na Valašsku I. Mikulaštík, T.: Křížová cesta v evangelickém kostele Naňák, A.: Malý valašský Hostýn s pachutí krve Pálka, P.: Sto roků léčiv choromyslných Pavlištík, K.: Za Františkem Bobákem Stojar, P.: Fenomén Baťa Zvuk 2010/podzim-zima Čemus, R.: Římské sbohem Otci kardinálu Špidlíkovi Gajdošíková, P.: Židovské památky Zlínského kraje Jančář, R.: Básně Ivo Odehnala Ježek, T.: Velehrad-Řím-Velehrad Kuslová, H.: Jak byl odsouzen Jan Antonín Baťa? Mikulaštík, T.: Alfons Mucha

19 Mikulaštík, T.: Miroslav Machala Odehnal, P.: Postavte ho na pranýř! Odehnal, P.: Pocta Antonínu Kaderkovi Pálka, P.: O konci Židovského města Holešova a sjednocení Holešova v roce 1919 Petráková, B.: Zápisy o rodu Krajíčků v Luhačovicích Popelka, P.: Zločin a trest v lidové písni Valůšek, D.: Státní okresní archiv Zlín slaví 60 let své existence Valůšek, D.: Osud tajného evangelíka Martina Mlynáře z Jasenné Valašsko 2007/1 Drápala, D.: Střítežané: Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou Fohlerová, M.: Dáme si do bytu, dáme si aneb proměny ve vybavení valašských venkovských domácností v průběhu 20. století Goláňová, H.: Východomoravské nářeční prvky ve světě internetu Macháček, J. Perutková, J.: Krásné Valašsko, krutá doba Miklaštík, T.: Ztišená tvorba Vladimíra Pukla Musil, J. a kol.: Dechovka na Malé Bystřici Pavelka, K. a kol.: Vymírání běh na velmi krátkou trať Sobotka, R.: Život a dílo kněze, básníka a spisovatele Metoděje Karla Bystřïckého-Drdy Žárská, E.: Portrét valašského podnikatele Františka Lukáše

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. suplementa 2006/1. Sborník příspěvků z konference Zlín, 25. - 26. dubna 2006

Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. suplementa 2006/1. Sborník příspěvků z konference Zlín, 25. - 26. dubna 2006 Muzeum a škola Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně suplementa 2006/1 František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf Konference k 100. výročí úmrtí Nebojte se muzea Škola a muzeum Sborník příspěvků z konference

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009 Baláš, Emanuel,1914-1966 Baláš, Miloslav,1907-1983 Baletka, Ladislav,1944- Baletka, Tomáš1971- Baroš, Marek Bartoš, Josef,1931-2005 Bauer, František Saleský,1841-1915

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Food Festival Cestou z luhačovického mlýna Zámecká galerie Lanové centrum Tři zlaté medaile Josefa Vlka

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Food Festival Cestou z luhačovického mlýna Zámecká galerie Lanové centrum Tři zlaté medaile Josefa Vlka ročník XX. září 2013 www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Food Festival Cestou z luhačovického mlýna Zámecká galerie Lanové centrum Tři zlaté medaile Josefa Vlka Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí.

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí. Magazín Zlínského kraje květen 2015 ročník XI 5 Kraj podporuje obnovu lidových staveb 4 Ocenění pedagogů Jednadvacet učitelů si letos odneslo ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Slavnostní předání

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno IČ: 00094862 Tel: +420 533 435 220 Fax: +420 435 533 325 E-mail: mzm@mzm.cz www.mzm.cz Způsob zřízení zpracovatele:

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

listopad 2006 ročník II

listopad 2006 ročník II listopad 2006 ročník II V Brodě mají nový dalekohled (strana 4) Zdravotnická záchranná služba ZK (strana 9) Hasiči se představují v muzeu (strana 11) Ragby ve Zlíně hrají i ženy (strana 13) Podívejte se

Více

KVĚTEN 2009 FENOMÉN MARTINŮ V NÁRODNÍM MUZEU

KVĚTEN 2009 FENOMÉN MARTINŮ V NÁRODNÍM MUZEU str.3 Z pokladů NM, JAROSLAV MACHÁT str.11 ZAŠLÝ SVĚT ŽIVOTA V MARIN- GOTKÁCH Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str.11 ŘETĚZOVÉ PROVÁDĚNÍ KVĚTEN 2009 V NÁRODNÍM MUZEU

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více