Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2007"

Transkript

1 (.) zo050 zo0501/0 zo0502/0 zo0503/0 zo050/0 zo0505/0 Výživa dtí do jednoho roku, výživa poškozených dtí PNP pro sestry lžkových odd. a ambulance Nozokomiální nákazy ve zdravot. zaízeních Ošetovatelský proces u pacienta se srdením onemocnním Epidurální anestezie a analgezie v klinické praxi obor organizátor typ hodiny ,15 Kojenecký ústav a dtský domov Brno Hlinky ,1 ZZS JK Prachatice ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,15,1,19 Boskovice,20,21,22,2, 26, ,06,0,09,1 0,15,2 Nemocnice TGM Hodonín Nemocnice Boskovice zo0506/0 Léivé pípravky ,06,0,09,1 Nemocnice,19,20,26 Strakonice zo0507/0 Resuscitace, centrální ,06,1 Nemocnice žilní kanilace, svodná Strakonice anestezie zo050/0 Kardiopulmonální resuscitace zo0509/0 Limfedem a možnosti jeho terapie zo0510/0 Inkontinence moi - aktuální otázky diagnostiky a léby zo0511/0 Vývoj, podpora a rozvoj prostorové orientace zrakov postiženého dítte ped vstupem do školy zo0512/0 Epidemiologie: MRSA - souasná teorie a praxe. Hygiena rukou - teorie, praxe a její dsledky zo0513/0 zo051/0 Pée o pacienta s endotracheální kanilou 1. Jihoeská konference nemocniní hygieny a epidemiologie , 05,06,1 Nemocnice , Strakonice ,06,2 Nemocnice Strakonice ,06,0,09,1 Nemocnice 9,2 Mlník ,07,10,22,2,36,2 Rehabilitaní stationá Zlín ,06,0,09,1 Nemocnice 0,15,1,19,2 Prachatice.3.200, , , , , , , seminá 2,15h konference 5,30h konference h konference,30h seminá 3h konference h konference,30h seminá 2,15h seminá 2,15h ,09,10 FN1 Plze konference h ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,13,15,1 Strakonice,19,2,25,26, 2 konference 6h zo0515/0 KPR KN Liberec zo0516/0 Eutonázie KN Liberec zo0517/0 FBSS v ambulance chronické bolesti KN Liberec ŽLUT OZNAENÁ AKCE = ADMINISTRATIVNÍ CHYBA V ÍSELNÉM AZENÍ MODE OZNAENÁ AKCE=AKCE NESCHVÁLENA

2 (.) zo051/0 Zmny v zákonu o sociálních službách platné od Hygienický a epideologický režim ve zdrav. zaízení Kže - nejvtší lidský orgán obor organizátor typ hodiny ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,1,15,16 Sušice,1,19,2, seminá 3,30h zo0519/ ,06,07,0,0 Nemocnice Atlas 9,10, 19,2 Zlín zo0520/0 Jednorázové rouškování Orlickoústecká nemocnice zo0521/0 Historie a souastnost v FN Ostrava seminá 2,15h 1 1 radiologii zo0522/0 Právo chrání také zdravotníky zo0523/0 Zralá úspšná a poád atraktivní zo052/0 Výživa ve stáí, výživa diabetika, nutriní screenig, zmny v zákon 10/2006 Sb. Prevence, léba dekubit a chronických kožních defekt ,06,07,0,0 9,10,11, 13,1,19,20,2 1, ,07,0,09,1 NSP Orlová konference 5,15h , ,06,07,0,0 NSP Orlová konference 6h ,10,15,22,23,2,25,26,27, ,07,2 DD Velké Hamry konference 6h zo0525/ ,06,07,0,0 Nemocnice konference h ,15,1,19,20 Boskovice,21,22,2,26, 27 zo0526/0 29. Strakonický seminá Nemocnice konference 5h Strakonice zo0527/0 Nakládání s odpady v , 05,06,0,09,1 Nemocnice nemocnici ,1,19,2,26 Strakonice zo052/0 Katetrizaní uzávr KN Liberec ASD PFO zo0529/0 Ošetování ran, nové KN Liberec trendy zo0530/0 Psychologie nemocného KN Liberec zo0531/0 Novinky v alergologii KN Liberec zo0532/0 Poznatky z pracovní KN Liberec stáže v kantonální nemocnici St. Gallen zo0533/0 Sestra a neodkladné ,07,09,1,1 Nemocnice seminá 2,15h stavy 9,2 Blantsko zo053/0 PNP pro sestry v lžkových odd. a ambulance ,1 ZZS JK Prachatice zo0535/0 THYREOPATIE - Onemocnní štítné žlázy zo0536/0 Hromadná neštstí za spolupráce IZS ,06,07,0,0 9,19,2 Nemocnice Atlas Zlín ,1 ZZS Nemocnice 7 Prachatice ,15 LDN Horažovice zo0537/0 Transfuze ,06,09,1,2 zo053/0 Výživa geriatrického pacienta zo0539/0 Rizika penosu infekních onemocnní ve zdrav. zaízeních ,13,2 KHS J konference h

3 (.) zo050/0 Žilní a lymfatické edémy zo051/0 Právní zodpovdnost zdrav. pracovník, BOZP na pracovišti, ešení násilí na pracovišti, test na mobbing zo052/0 Kvtnová konference 200 zo053/0 Akutní stavy vyvolané drogami v PNP zo05/0 zo055/0 Poškození zamstnance ze strany klienta, úrazy zamstnanc v soc. službách, prevence úraz V. Konference Ošetovatelství zo056/0 Akutní a chronické selhání funkce ledvin zo057/0 Pée o ženu v thotenství a po porodu. Pée o novorozence obor organizátor typ hodiny ,06,09,12,1 Kromížská 5,1,2,26 nemocnice ,06,07,0,0 SMNS o. z. 9,10,13,15,1 Perov,19,21,2 konference 5h konference 5h ,06,07,0,0 NSP Karvíiná konference h ,10,15, ,1 ZZS MO prac. soc. konference 5h služeb Benešov ,06,07,09,1 Nemocnice 0,1,15,16,1 Sušice,19,2 konference 5h ,06,09,1,1 NSP Mlník konference h , ,06,07,09,1 Nemocnice konference h ,15,1,19,20 Boskovice,22,2,26,27 zo05/0 Penos 12-ti svodového EKG pomocí systému LIFENET RS , KN Liberec zo059/0 Firemní kultura ,06,07,0,0 FN1 Plze konference h ,10,13,15,16,1,20,21,22, 2,25,27 zo0550/0 BENIGNÍ AFEKCE ,06,07,0,1 Nemocnice Atlas ANOREKTA 5,19,2 Zlín zo0551/0 Konference pracovník ,13,2 KHS Jm se konference 5h KHS Jm se sídlem v Brn sídlem v Brn zo0552/0 Poliklinické dny ambulantních sester ,06 Studentský zdravotní ústav Praha konference,30h zo0553/0 Psychiatrický pacient , 05,07,10,15,2 PL Dobany konference,30h rzné pohledy z pozice zdrav. pracovníka zo055/0 IV. Hododnínský den ,06,0,09,1 Nemocnice TGM konference 5h sester s mezinárodní úastí 5,19,2 Hodonín zo0555/0 V. Plzeský den ,0,25 FN1 Plze konference zo0556/0 zo0557/0 Je dít opravdu tou naší nejvtší hodnotou? Souasné doporuené postupy v resuscitaci + novinky BOZP a PO ,06,07,09,1 0,11,12,13,15,22,2,26, ,06,0,09,1,2 FN Ostrava seminá 2,15h Nemocnice Kada seminá 3h 1 1 1

4 (.) zo055/0 zo0559/0 zo0560/0 Ošetovatelská pée o nemocného s infarktem myokardu + zdravotník v roli nemocného Souasné postupy v prevenci a léb onemocnní dložního ípku Melanom kže, mykotická onemocnní kže a kožní adnex ,06,09,1,2 obor organizátor typ hodiny Nemocnice Kada ,06 Nemocnice Strakonice konference 5h ,07,1 FN Ostrava seminá 2,15h zo0561/0 Šokové stavy , 05,1 ZZS JK Prachatice zo0562/0 Aktuality z intervenní ,06,07,0,0 KNTB Zlín konference 5,30h kardiologie, inzulinoterapie, gastroenterologie, závodní pée a posudková innost 9,1,19,20,2,26,27 zo0563/0 zo056/0 Resuscitace a neodkladné stavy u dtí ,1 ZZS ,06,09,10,2 NSP Mlník konference,30h Souasná situace v péi o závislé a hematologická problematika NSP Mlník zo0565/0 Intoxikace KN Liberec zo0566/0 Resuscitaní pée o KN Liberec pacienta s pantreatitidou zo0567/0 CELL SAVER v praxi KN Liberec zo056/0 ešení násilí na pracovišti ve zdravotnictví ,06,0,09,1 Nemocnice 0,13,15,1,19 Ivanice,21,2 Rehabilitaní 2,2,36,2 stationá Zlín , 05,06,0,09,1 Kromížská ,15,2 nemocnice zo0569/0 Autismus ,06,07,10,2 zo0570/0 Nové trendy v léb diabetu zo0571/0 Ergoterapie ,06,07,2 Orlickoústecká nemocnice zo0572/0 Kompletní ,07,15,2 LDN ošetovatelská pée o Horažovice pacienty s demencí konference h konference h konference h konference 5,30h zo0573/0 Spolená konference ,06,19,2 NSP Mlník konference,30h rehabilitaního a dtského odd. NSP Mlník zo057/0 Znalost pedagogiky a , 05 Kojenecký ústav konference,30h psychologie - správný základ pro práci s dtmi v dtském zaízení - 1. ást a dtský domov Brno Hlinky zo0575/0 Komunikace ve všechny FN1 Plze konference h zdravotnické profesy zo0576/0 Nejastjší zlomeniny ,07,0,21,2 Nemocnice konference,15h ve stáí, jejich léení a následná pée Kada

5 (.) zo0577/0 IV.PRÁCH SKÝ OŠETOVATELSKÝ DEN na téma "Bezpená pée" zo057/0 Efektivní komunikace , zo0579/0 zo050/0 zo051/0 zo052/0 Bezpenost a rizika v profesy zdravotní sestry Etické problémy pi vyšetování pochybení ve zdravotnictví Organizace traumatologické pée v eské republice Aktuální problematika v oboru pneumologie v eské republice obor organizátor typ hodiny ,06,07,0,0 Nemocnice konference 5h ,10, Strakonice 15,1,19,2,2 5,26,27 všechny FN1 Plze konference h , ,06,07,2, Orlickoústecká nemocnice ,06,07,0,0 9,10,11,12,13,1,15,16,19, 2, ,06,07,0,1 3,1,15,20,22,2, ,06,07,0,0 9,13,1,15,22,2,26,2 FN Ostrava seminá 2,15h FN Ostrava seminá 2,15h FN Ostrava seminá 2,15h zo053/0 Náhlé píhody bišní ,1 ZZS JK konference,30h Prachatice zo05/0 Trombembolická nemoc ,06,07,0, Nemocnice Atlas 09,15,1,2 Zlín 3. 9.;10. zo055/0 Cyklické školení v 05,06,07,0,0 FN1 Plze 9.; ; kardiopulmonální 9,10,13,15, ; 1. resuscitaci,1,19,20,21, 10.;. 10.; 22,2,25, ; ; ; ; ; ; ; ; ; 7. 1.; 1. 1.; ; 2. 1.;. 2.; ; 1. 2.; ;. 3.; 1. 3.; ; 1..;..; 15..; 22..; 29..; 6. 5.; ; ; ; 3. 6.; ; ; zo056/0 Zásady hygienickoepidemiologického 0,15,22,2 nemocnice ,06,0,09,1 Klatovská konference,30h režimu ve zdravotnickém zaízení s odkazem na souasnou právní legislativu zo057/0 Fibrilace síní ve tetím tisíciletí ,06,1 Nemocnice Sušice

6 (.) zo05/0 zo059/0 Kvalita v sociální službách - vidno oima zamstnanc, poskytovatel a institucí v pobytových zaízeních v sociálních službách Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa v praxi obor organizátor typ hodiny 05,10,2 OSZSP R konference 2dny* ,06,15 Nemocnice TGM Hodonín konference,20h zo0590/0 Poruchy autistického ,07,10,22,2 Rehabilitaní spektra,36,2 stationá Zlín zo0591/0 Napichování AV fistule KN Liberec metodou "knoflíkové dírky" zo0592/0 Vyšetení spirometrie a , KN Liberec bodypletysmografie u kardiologického pacienta zo0593/0 Inzulínová pera KN Liberec zo059/0 Neonatologie Nemocnice Kada zo0595/0 Zmna úlohy sestry na KN Liberec katetrizaním sále po zavedení radiálního pístupu zo0596/0 Bezpená sanitka ,1 OSZSP R konference 5h zo0597/0 Mimotlní eliminaní ,1 FN1 Plze metody zo059/0 Syndrom diabetické ,10 DD eská konference 5h nohy Kamenice zo0599/0 Ošetovatelský proces v ,06,0,09,1 Nemocnice TGM konference h onkogynekologii 0,15,1,19,2 Hodonín zo05100/0 Podzimní konference ,06,07,0,0 NSP Karviná konference h ,10,15,2 zo05101/0 Traeostomie , Orlickoústecká konference h nemocnice zo05102/0 Jednorázové rouškování Orlickoústecká nemocnice zo05103/0 Psychické zneužívání a , 05,06,10,22,2 Dtské centrum zanedbávání dítte Burešov zo0510/0 Kraniocerebrální a ,1 ZZS JK spinální trauma Prachatice zo05105/0 Agresivita dtí a její zvládání ve zdravotnické praxi FN1 Plze konference h zo05106/0 Nejastjší poruchy chování a komunikace dtského pacienta zo05107/0 Problémy dtských pacient ve spoleenských vztazích a v komunikace , , , , , , ,06,07,09,1 0,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h ,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h ,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2

7 (.) zo0510/0 Možnosti zvládání úzkostí a strachu u dtí zo05109/0 CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítte zo05110/0 Techniky komunikace s hendikepovanými pacienty zo05111/0 Komunikace s pacienty s psychozou a psychickými potížemi obor organizátor typ hodiny , 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h , 0,11,12,13, ,15,1,22,23, 2,26, , 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h , 0,11,12,13, ,15,1,22,23, 2,26, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 zo05112/0 Komuniace s pacientem 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h se závažným druhem onemocnní , 9,10,11,12, ,,1,15,16,17, ,21,22,23,2,26,2 zo05113/0 Agesivní pacient , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h praktické zvládání , 9,10,11,12,13 situace ve zdravotnické ,1,15,16,17, praxi 1,21,22,23,2,26,2 zo0511/0 Povolání zravotníka , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h syndrom burnout , 9,10,11,12,13 (produktivní a neproduktivní chování zdravotníka) ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 zo05115/0 Mobbing - šikanování na pracovišti zo05116/0 Pée o seniory ,06,10,15, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 Klatovská konference,30h ,2 nemocnice , KN Liberec seminá 2h zo05117/0 Pée o pacienta s tracheostomií zo0511/0 Aby vás nebolela záda KN Liberec seminá 2h zo05119/0 Novinky v péi o Nemocnice seminá 2,30h pacienta - diabetika Blantsko zo05120/0 Infazivní léba KN Liberec seminá 2h srdeního selhání intraaortální balonkovou kontrapulzací zo05121/0 Zajímavosti z oboru ,15,1 FN1 Plze sympozium h nefrologie zo05122/0 Funkní manuální Orlickoústecká školicí 2dny* medicína, dolní konetina - vyšetení, diferenciální diagnostika, léba ,2 nemocnice (odborný ) zo05123/0 Bolesti v zádech z ,06,0,09,1 Nemocnice seminá 2h pohledu ortopeda 5,1,19,2,27 Prachatice zo0512/0 PCA v KN Liberec KN Liberec seminá 2h 1 0 0

8 (.) zo05125/0 Nutriní intervence jako podpora léby dekubit a aplikaní pomcky pro diabetiky zo05126/0 Hygienické minimum , zo05127/0 Aktuální otázky v intenzivní péi zo0512/0 Ošetovatelská pée o pacienty na interním oddlení obor organizátor typ hodiny , Domov senior Benešov 05,06,0,09,1 5,2,27 Kromížská nemocnice konference 6h konference,30h ,06,07,09,1 FN Ostrava seminá 2, ,15,22,2,26, ,06,07,0,0 Nemocnice Atlas konference,30h ,10,15,19,20 Zlín,21,2 zo05129/0 Ateroskleróza ,06,07,0,0 Nemocnice konference,30h ,10,15,1,19 Boskovice,20,21,22,23, 2,26,27,2 zo05130/0 VI. Plzeský den ,0,2 FN1 Plze konference h zo05131/0 Anestezie pro ,1 FN1 Plze seminá 2h neuroradiologické výkony zo05132/0 Intenzivní léba ,1 FN1 Plze seminá 2h kraniocerebrálního poranní zo05133/0 Radioterapie a ,06,07,0,0 KNTB Zlín konference 5,30h biologická léba v onkologii, léebné 9,1,19,20,2,26 aferézy, MRSA zo0513/0 Polohování pacient ,2,0 KN Liberec seminá 2h zo05135/0 Problematika dtské letní rekreace zo05136/0 Úvod do problematiky sluchových vad a jejich vliv na rozvoj osobnosti ,13,2 KHS J školicí (odborný ) ,36,2 Rehabilitaní stationá Zlín h seminá 2h zo05137/0 Termická poškození ,06,1 ZZS JK konference h Prachatice zo0513/0 Ošetovatelký proces u ,09,10,15,1 Nemocnice TGM konference h gerontologických pacient,2 Hodonín zo05139/0 Nozokomiální infekce z , KN Liberec seminá 2h pohledu ARO zo0510/0 Ošetovatelská pée u KN Liberec seminá 2h pacient s kolostomií zo0511/0 Výživa kriticky nemocných KN Liberec seminá 2h zo0512/0 Komunikaní dovednosti u zdravotnických pracovník zo0513/0 Akutní stavy v porodnictví, pekotné porody zo051/0 Jak zvládnout zkoušky života ,06,0,09,1 0,15,2 Klatovská nemocnice konference 5h ,1 ZZS seminá 2h ,07,10,2 NSP Orlová konference 5h zo0515/0 Neumíme spolu mluvit? ,07,10,1,2 NSP Orlová konference 5h zo0516/0 Problematika stáí ,07,15,1,2 LDN konference 5h Horažovice

9 (.) zo0517/0 Dornova metoda pro zdravotnické pracovníky zo051/0. dny pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie a neuroimunologie zo0519/0 KPR zo05150/0 Biologická léba v gastroenterologii zo05151/0 Pée o pacienta s edotrachealní kanylou zo05152/0 V. Hodonínské laparoskopické sympozium zo05153/0 Znalost pedagogiky a psychologie - správný základ pro práci s dtmi v dtském zaízení - 2. ást obor organizátor typ hodiny 05,07,1,2 LDN Horažovice 05,09, Nemocnice Kada 05,06,07,0,0 9,10,15,1,20,21,22,2,26, 27 Nemocnice Boskovice školicí 2dny* (odborný ) sympozium 2dny* seminá 2h , KN Liberec seminá 2h FN1 Plze konference h ,15,1,19,2 Nemocnice TGM Hodonín ,15,2 Kojenecký ústav a dtský domov Brno Hlinky sympozium 6h školicí (odborný ),30h zo0515/0 Konference vedoucích neschváleno KHS konference pracovník KHS Jihomoravského Jihomoravského zo05155/0 Anestezie u dtí KN Liberec seminá 2h zo05156/0 KPR ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,15,1,20 Boskovice,21,22,2,26, 27 seminá 2h zo05157/0 Konference pi píležitosti Evropského antibiotického dne a otevení Centrálních laboratoí Nemocnice Strakonice zo0515/0 Umní komunikce. Aktuality z oblasti veejného zdraví zo05159/0 Hemolytické onemocnní novorozence zo05160/0 Pacienti s kognitivním deficitem, poradna pro poruchu pamti zo05161/0 Diabetologická konference ,06,09 Nemocnice Strakonice konference 6h ,13,2 KHS Jihoeského konference h ,09 Nemocnice seminá 2h Uherské Hradišt KN Liberec seminá 2h ,06,07,09,1 SMNS o. z. konference 5h ,15,2 Perov zo05162/0 30. Strakonický seminá , Nemocnice konference 5h Strakonice zo05163/0 Únorová konference ,06,07,09,1 NSP Karviná konference h ,15,2 zo0516/0 Výživa a okování ,05,06,22,2 Rehabilitaní seminá 2h dítte 3,36,2 stationá Zlín zo05165/0 Domácí pée, právo klienta v zaízení sociálních služeb, základní laboratorní vyšetení, sociální práce v domov dchodc ,07,09,2 DD Velké Hamry konference h

10 (.) zo05166/0 Jóga pro geriatrické pacienty zo070 obor organizátor typ hodiny ,05,07 KN Liberec seminá 2h zo00 zo001/0 Tématické školení nov nastupujících pracovník a absolvent nelékaských pracovník , , ,2 Nemocnice eské Budjovice seminá 3h* zo090 zo20 zo20 zo201/0 Výskyt MRSA KSH zo202/0 Azbest KSH zo203/0 Rozbor pokrm KSH zo20/0 Pitná voda KSH zo205/0 Ergonomie pracoviš KSH zo206/0 Infekní onemocnní KSH zo207/ Pitný režim KSH zo20/0 Posuzování E.I.A KSH zo209/0 Problematika štnic KSH zo210/0 Obecná rizika z PBU KSH zo211/0 Zdraví KSH jo050 jo0501/0 Právní a sociální problematika v práci pomáhajících profesí ,06,07,0,0 NCO NZO konference,30h ,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19,20,21,2,2

11 (.) jo0502/0 jo0503/0 jo050/0 jo0505/0 jo0506/0 jo0507/0 jo050/0 jo0509/0 jo0510/0 jo0511/0 jo0512/0 jo0513/0 jo051/0 Nozokomiální nákaze a kardiopulmonální resuscitace program kursu Aktivizaní a ergoterapeutické techniky v péi o seniory Reminiscenní techniky 2.- jako aktivaní prostedek v péi o seniory 6.- Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Vybrané kapitoly ze Zákoníku práce Násilí na pracovišti a jeho prevence Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (20-2 vyuovacích hodin) ,06,07,0,0 9,10,15,1,19, ,06,10,22,2 obor organizátor typ hodiny 05,07,09,22,2 Nemocnice Daice DIAKONIE CE odborný DIAKONIE CE odborný ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19, ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19, Bazální stimulace v 26.- ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v..0.- ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Úvod do konceptu Bazální stimulace (3 vyuovací hodiny),,,,, konference h sympozium 3dny* sympozium 3dny* konference h konference h sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* seminá 3h 1 1 1

12 (.) jo0515/0 jo0516/0 jo0517/0 jo051/0 jo0519/0 jo0520/0 jo0521/0 jo0522/0 jo0523/0 jo052/0 jo0525/0 jo0526/0 jo0527/0 jo052/0 Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) XVII. Mezinárodní 2.- konference Nemocniní hygiena VI. Celoústavní seminá Nemocnice Kutná Hora Techniky práce s agresivním klientem Hlavní zásady pi poskytování ošetovatelské pée, pochybení a sankce, inkontinenní pomcky, periferní katetr, pée o pacienty s DMO, ínská medicína obor organizátor typ hodiny 05,06,09,13,1 5, ,06,07,0,0 9,15,2 sympozium h LF MU Brno konference 2dny* Nemocnice Kutná Hora 05,06,07,10,1 DIAKONIE CE odborný 3,15,1,22,23, ,06,07,09,1 0,15,1,19,2 Nemocnice Daice konference h ,06,07,09,1 SETRANS konference h NELZP a média v roce 0,11,12,13,15 200,1,19,2 Informovaný souhlas v ,06,10,2 SETRANS ošetovatelské praxi (z pohledu sestry) Snadná a pehledná peovatelská dokumentace a její využití v individuálních plánech klient Umni komunikovat Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem Aktivizaní a ergoterapeutické techniky v péi o seniory 05,07,10,22, ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,15,1,19, Umní doprovázet XXXII. Brnnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékaské zdravotnické pracovníky 25.- Bazální stimulace ( vyuovacích hodin) 05,07,10,22,2 05,07,10,22,2 DIAKONIE CE konference h DIAKONIE CE odborný konference h h DIAKONIE CE konference 2dny* ,07,10,1,2 DIAKONIE CE konference 6h ,2, 05,06,07,0,0 Masarykv konference 3dny* ,21,22,2,25 onkologický,26 ústav Brno sympozium 3dny*

13 (.) jo0529/0 jo0530/0 jo0531/0 jo0532/0 jo0533/0 jo053/0 jo0535/0 jo0536/0 jo0537/0 jo053/0 jo0539/0 jo050/0 jo051/0 jo052/0 jo053/0 Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (16vyuovacích hodin) obor organizátor typ hodiny sympozium 3dny* sympozium 3dny* sympozium 3dny* sympozium 2dny* Kazuistika v pímém ,07,10,15,2 SETRANS konference,15h penosu 7. Celoústavní seminá ,06,0,09,1 Nemocnice Nemocnice Kutná Hora 5, Kutná Hora s.r.o. Principy úspšné ,07,10,15,2 DIAKONIE CE konference 2dny* komunikace s lidmi s ,2 demencí - pomocí videotréninku interakcí (vti). Celoústavní seminá Nemocnice Kutná Hora s.r.o ,06,07,15,1 9 Nemocnice Kutná Hora ,06,07,0,0 NCO NZO konference 2dny* Aktuální problematika ,10,1,20,22 managementu,2,0 Léebné úinky ,06,10,2 SETRANS konference,15h canisterapie Asistenní pes jako ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h partner v péi o zravotn postižené První pomoc záitkovou ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h metodou I. První pomoc záitkovou ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h metodou II. 3.- sympozium 3dny* v ošetovatelské péi (20-2hodin) 17.- sympozium 3dny* stimulace Frýdekv ošetovatelské péi 22.- (20-2hodin) 2.9.0

14 (.) jo05/0 jo055/0 jo056/0 jo057/0 jo05/0 jo059/0 jo0550/0 jo0551/0 jo0552/0 jo0553/0 jo055/0 jo0555/0 v ošetovatelské péi (20-2hodin) v ošetovatelské péi (16hodin) Emoní a sociální rozvoj osobnosti - profesionální pístup Pochybení a sankce pi poskytování pée, ešení stížností Týden práce na sob Úední jednání a korespondence v praxi NELZP Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 1 - pée o klienty na invalidním vozíku obor organizátor typ hodiny sympozium 3dny* ,06,07,09,1 0,11,12,13,15,1,19, ,07,10,2 SETRANS ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 2 - bariéry kolem nás ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 3 - snadné pesuny mén pohyblivých klient a efektivní polohování ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. - hygiena osob s deficitem sobstanosti Polohování a manipulace s klienty Plánování pechodu ze školy do života NCO NZO konference 6,30h DIAKONIE CE odborný 6dní* SETRANS konference,15h konference,15h konference,15h konference,15h konference,15h sympozium 2dny* ,06,07,0,1 ENNEA o.p.s. seminá 2dny* ,15,1,22, , ,06,07,0,0 9,10,13,16,17,1,19,21,22, 2, ,07,10,22, ,07,10,2 SCA Hygiene producst, s r.o. konference 5h ,07,21,22,2 DIAKONIE CE konference 5dní*

15 (.) jo0556/0 jo0557/0 jo055/0 jo0559/0 jo0560/0 jo0561/0 jo0562/0 jo0563/0 jo056/0 jo0565/0 Spoleenské chování a image v praxi NELZP II. Rakovnické sestrerské dny Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (3 vyuovacích hodin) obor organizátor typ hodiny ,,6,07,10,1,2, SETRANS ,06,07,0,0 PRIVAMED ,13,15,1,19 Healthia s.r.o, , ########, , , 05,06,07,0,0 Karlovarská , 9,10,12,15,2 krajská KPR.11.0, , nemocnice a.s., Nemocnice v Sokolov ,06,07,0,0 Karlovarská, ,10,12,15,2 krajská Prevence šíení, ,, nemocnice a.s., nozokomiálních nákaz Nemocnice v Sokolov Kurz osvtlovací 6-05,07,09,13,2 technky XXVI. Národní ,2 konference s mezinárodní úastí a výstavou svtelné techniky Podpora veejného zdraví/kižovatky podpory zdraví Novela zákona 96/ Sb. a vyhlášky 23/200 Sb. v roce 200 jo0566/0 Neurologie - rehabilitace jo0567/0 Aktuální otázky traumatologie jo056/0 jo0569/0 Manipulace v ztahu uživatel - poskytovatel služby Reionální inovaní Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16hodin) ,10,13,15,2 2,2,0 05,06,07,09,1,2, eská spolenost pro osvtlování Ministerstvo zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veejného zdraví SETRANS konference, odborná konference Inovaní Inovaní 2dny* dny* h seminá 3h odborná konference odborná konference 3dny* h školicí,15h ,06,07,09,1 AS odborná 5h ,15,17,1,2 konference ,0,2 Nemocnice sympozium h eské Budjovice ,06,07,10,1 DIAKONIE CE školicí 2dny* ,15,22, Inovaní 2dny*

16 (.) jo0570/0 jo0571/0 jo0572/0 Styné plochy chirurgie a ortopedie v ošetovatelství Hygienická problematika na gerontologických oddleních Moderní trendy v urogynekologii obor organizátor typ hodiny ######## 05,06,07,2 AS, region Mladá Boleslav ######## 05,10,13,15,2 2,2,2 Oddlní hygieny a epidemiologie a Klinika interní, geriatrie a praktického lékaství FN Brno ve spolupráci s Ústavem preventivního lékaství a Spoleností pro nemocniní hygienu ######## 05,06 Okresní sdružení léka LK a bynekologickoporodnické odd. Nemocnice eský Krumlov a.s. odborná konference,30h sympozium h seminá 2,15h jo0573/0 jo057/0 jo0575/0 jo0576/0 jo0577/0 jo057/09 jo070 jo0701/0 jo0702/0 Ochrana veejného ,09,13,2,0 KHS Zlínského zraví ,06,09 SETRANS Novela zákona 96/ Sb. a vyhlášky 23/ Sb. v roce Medicína ######## 05,06,07,10,1 SETRANS ošetovatelství v 5,1,2 rozvojových zemích. Zdravotnictví v Africe oima eského lékae Stres a jeho zvládání ,06,07,10,1 SETRANS 5,1,2 Novinky v první pomoci za podpory AED Odborný Bazální stimulace ( vyuovací hodiny) Funkní manuální medicína - Tichý Aplikovaná fyzioterapie - informace o studiu ######## 05,06,10,1 ZZS JK eské Budjovice odborná konference,30h školicí,15h školicí,15h školicí,15h odborná konference 07,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 5,30h školicí h ,2 NCO NZO konference h jo0703/0 "FYZIOTERAPIE BRNO" ,2 NCO NZO konference 3dny*

17 (.) jo070/0 jo0705/0 Diagnostika a léba kloub HK z pohledu ergoterapeuta Víkendová : BOBATH koncept u dtí s diagnozou: DMO obor organizátor typ hodiny 07 NCO NZO odborný 07 NCO NZO odborný jo0706/0 jo0707/0 jo070/0 jo0709/0 Funkní manuální 20.- medicína - Tichý, y I. - IV Funkní manuální 25.- medicína - Tichý, y I. - IV Funkní manuální medicína - Tichý, y I. - IV. Víkendová : Fyzioterapeutické a ergoterapeutické pístupy pi terapii neurologických pacient ,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 07,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 07,2 Doc. MUDr. Miroslava Tichý, CSc. odborný 07,2 NCO NZO odborný jo0712/0 Víkendová : STEPS principy správného sezení a držení tla 07 NCO NZO Inovaní 2dny* jo0713/0 Víkendová : Hiporehabilitace jo0710/0 Ergoterapie 200 Brno ,2 NCO NZO konference 3dny* jo0711/0 Víkendová : Diagnostika a léba kloub DK z pohledu ergoterapeuta NCO NZO Inovaní 2dny* ást ást ást ást 07 NCO NZO školicí ásti 1 + 3x

18 (.) jo071/0 jo090 jo0901/0 jo0902/0 jo0903/0 jo090/0 jo0905/0 jo0906/0 Funkní manuální 10.- medicína - Tichý, y I. - VI Laboratorní metody pi stanovení aditivních látek Zajišování kvality výsledk zkoušek (teorie a praktické aplikace pro chemické zkoušky), interpretace výsledk Problematika Cu rozvod Guarová guma. Chemicko-analytické aspekty poslední dioxinové aféry Mení ve stavební akustice PCR - novinka v diagnostice hygienické mikrobiologie obor organizátor typ hodiny 07,2 Doc. MUDr. Miroslava Tichý, CSc. školicí 2dny* ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava jo0907/0 jo090/0 Aplikace legislativních pedpis v oblasti analýz pitné vody a vody ke koupání (praktické využití pi interpretaci výsledk) Technika osvtlování XXIII ,26 ZÚ Ostrava ,13,26,2 eská spolenost pro osvtlování konference 2dny* jo0909/0 Nové metodiky pro sledování polárních látek HPLC - MS/MS, POCIS jo0910/0 Mikrobiologie Merck 200 jo0911/0 Možnosti využití ICP - AES spektrometru v laboratoí ZÚ Ostrava ást 1. teoretické základy ICP - AES jo0912/0 Hemokoagulace u onkologických pacient ,26 ZÚ Ostrava a 09,13,19,26,2 MERCK s.r.o. seminá 2,50h ,26 ZÚ Ostrava ,27,0 EUREXMEDIC A s.r.o. sympozium,10h jo0913/0 Nový intracelulární parazité ve vodách a jejich význam ,26 ZÚ Ostrava

19 (.) jo091/0 Organické halogeny (AOX, EOX, TX) a metody jejich stanovení analyzátorem LTX 2000 obor organizátor typ hodiny ,26 ZÚ Ostrava jo0915/0 1/Využití a validace ,26 ZÚ Ostrava školicí h automatického fotometru AquaKem pro analýzu vodních vzork 2/Odbry v pracovním prostedí jo0916/0 Pasivní vzorkování ,26 ZÚ Ostrava školicí h pomocí pasivních vzorkova. Persistentní organické látky jo20 jo201/0 jo202/0 Víkendová : Vadné postavení a jeho diferenciální diagnostika Víkendový : 2.- Ošetení pánevního dna podle Mojžíšové Víkndový : 22.- Mobilizace žeber metodou Mojžíšové 2 NCO NZO odborný 2 NCO NZO odborný 3dny* jo203/0 Víkndový : NCO NZO odborný 3dny* jo20/0 Víkendový : Páte - vyšetení, diferenciální diagnostika, léba jo205/0 Víkndový : Dolní konetina - vyšetení, diferenciální diagnostika a léba jo206/0 Víkendový : STEPS - principy správného sezení a držení tla NCO NZO odborný NCO NZO odborný NCO NZO odborný jo207/0 Funkní manuální medicína - osový orgán Orlickoústecká nemocnice a.s. odborný jo20/0 jo209/0 jo210/0 jo211/0 jo212/0 jo213/0 jo260 Víkendová : Gynegymnastika pro ženy v každém vku Víkendová : Gynegymnastika pro ženy v každém vku Víkendová : Kineziologie pro fyzioterapeuty 1. ást Víkendová : Neinvazivní laserová terapie Víkendová : Manuální lymfodrenáž Rehabilitaní ošetovatelství - vybrané metody a pístupy používané ve fyzioterapii NCO NZO odborný NCO NZO odborný NCO NZO odborný 2 NCO NZO odborný 3dny* dny* dny* NCO NZO odborný 7dní* Masarykv sympozium,30h onkologický ústav Brno

20 (.) jo2601/0 jo2602/0 jo2603/0 jo260/0 jo2605/0 Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod Základní chemický rozbor vod Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod Stanovení kov ve vodách Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod obor organizátor typ hodiny ,2 CS LAB Praha s.r.o. 1.. a ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o. konference 6h odborný odborný 5,30h ,30h odborný 5,30h školicí 5,30h

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006 organizátor typ zo050 zo0501/0 Pracovní právo ve zdravotnictví 10.1.0 všechny y OS ZSP R zo0502/0 Význam ergoterapie na spinální jednotce 1.2.0 05 zo0503/0 Urologická pée o pacienty na spinální 19.1.0

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II.

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Krausová 3.5.2007 UK 1. LF KLR. Nisou. Bernatíková

Krausová 3.5.2007 UK 1. LF KLR. Nisou. Bernatíková Souhlasná stanoviska k 20.4.2007 č. akce název akce organizátor datum akce 1107 1. Konference regionu Brno UNIFY ČR region Brno, Petra Bazalová 26.5.2007 1108 Víceoborová zdravotnická konference I. Vítězslav

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Počet oddělení

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Souhlasná stanoviska k 17.10.2008 č. akce název akce organizátor datum akce 2283 6. Ortopedické sympozium Harrachov s doprovodnou výstavou

Souhlasná stanoviska k 17.10.2008 č. akce název akce organizátor datum akce 2283 6. Ortopedické sympozium Harrachov s doprovodnou výstavou Souhlasná stanoviska k 17.10.2008 č. akce název akce organizátor datum akce 2283 6. Ortopedické sympozium Harrachov s doprovodnou výstavou Ortopedické centrum s.r.o. Ústí nad Labem 23.-25.10.2008 zdravotnické

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie.

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Nemocnice Strakonice

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji

Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji 1 Přístup kraje ke cvičení poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve Středočeském kraji Ing. Nikola Konopásková Odbor zdravotnictví, Krajský úřad Středočeského kraje, 2015 2 Středočeský kraj 11 015 km 2

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: 29. PROSINCE 2011 Cena: 545 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy v období červenec září 2011.................................

Více