Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2007"

Transkript

1 (.) zo050 zo0501/0 zo0502/0 zo0503/0 zo050/0 zo0505/0 Výživa dtí do jednoho roku, výživa poškozených dtí PNP pro sestry lžkových odd. a ambulance Nozokomiální nákazy ve zdravot. zaízeních Ošetovatelský proces u pacienta se srdením onemocnním Epidurální anestezie a analgezie v klinické praxi obor organizátor typ hodiny ,15 Kojenecký ústav a dtský domov Brno Hlinky ,1 ZZS JK Prachatice ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,15,1,19 Boskovice,20,21,22,2, 26, ,06,0,09,1 0,15,2 Nemocnice TGM Hodonín Nemocnice Boskovice zo0506/0 Léivé pípravky ,06,0,09,1 Nemocnice,19,20,26 Strakonice zo0507/0 Resuscitace, centrální ,06,1 Nemocnice žilní kanilace, svodná Strakonice anestezie zo050/0 Kardiopulmonální resuscitace zo0509/0 Limfedem a možnosti jeho terapie zo0510/0 Inkontinence moi - aktuální otázky diagnostiky a léby zo0511/0 Vývoj, podpora a rozvoj prostorové orientace zrakov postiženého dítte ped vstupem do školy zo0512/0 Epidemiologie: MRSA - souasná teorie a praxe. Hygiena rukou - teorie, praxe a její dsledky zo0513/0 zo051/0 Pée o pacienta s endotracheální kanilou 1. Jihoeská konference nemocniní hygieny a epidemiologie , 05,06,1 Nemocnice , Strakonice ,06,2 Nemocnice Strakonice ,06,0,09,1 Nemocnice 9,2 Mlník ,07,10,22,2,36,2 Rehabilitaní stationá Zlín ,06,0,09,1 Nemocnice 0,15,1,19,2 Prachatice.3.200, , , , , , , seminá 2,15h konference 5,30h konference h konference,30h seminá 3h konference h konference,30h seminá 2,15h seminá 2,15h ,09,10 FN1 Plze konference h ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,13,15,1 Strakonice,19,2,25,26, 2 konference 6h zo0515/0 KPR KN Liberec zo0516/0 Eutonázie KN Liberec zo0517/0 FBSS v ambulance chronické bolesti KN Liberec ŽLUT OZNAENÁ AKCE = ADMINISTRATIVNÍ CHYBA V ÍSELNÉM AZENÍ MODE OZNAENÁ AKCE=AKCE NESCHVÁLENA

2 (.) zo051/0 Zmny v zákonu o sociálních službách platné od Hygienický a epideologický režim ve zdrav. zaízení Kže - nejvtší lidský orgán obor organizátor typ hodiny ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,1,15,16 Sušice,1,19,2, seminá 3,30h zo0519/ ,06,07,0,0 Nemocnice Atlas 9,10, 19,2 Zlín zo0520/0 Jednorázové rouškování Orlickoústecká nemocnice zo0521/0 Historie a souastnost v FN Ostrava seminá 2,15h 1 1 radiologii zo0522/0 Právo chrání také zdravotníky zo0523/0 Zralá úspšná a poád atraktivní zo052/0 Výživa ve stáí, výživa diabetika, nutriní screenig, zmny v zákon 10/2006 Sb. Prevence, léba dekubit a chronických kožních defekt ,06,07,0,0 9,10,11, 13,1,19,20,2 1, ,07,0,09,1 NSP Orlová konference 5,15h , ,06,07,0,0 NSP Orlová konference 6h ,10,15,22,23,2,25,26,27, ,07,2 DD Velké Hamry konference 6h zo0525/ ,06,07,0,0 Nemocnice konference h ,15,1,19,20 Boskovice,21,22,2,26, 27 zo0526/0 29. Strakonický seminá Nemocnice konference 5h Strakonice zo0527/0 Nakládání s odpady v , 05,06,0,09,1 Nemocnice nemocnici ,1,19,2,26 Strakonice zo052/0 Katetrizaní uzávr KN Liberec ASD PFO zo0529/0 Ošetování ran, nové KN Liberec trendy zo0530/0 Psychologie nemocného KN Liberec zo0531/0 Novinky v alergologii KN Liberec zo0532/0 Poznatky z pracovní KN Liberec stáže v kantonální nemocnici St. Gallen zo0533/0 Sestra a neodkladné ,07,09,1,1 Nemocnice seminá 2,15h stavy 9,2 Blantsko zo053/0 PNP pro sestry v lžkových odd. a ambulance ,1 ZZS JK Prachatice zo0535/0 THYREOPATIE - Onemocnní štítné žlázy zo0536/0 Hromadná neštstí za spolupráce IZS ,06,07,0,0 9,19,2 Nemocnice Atlas Zlín ,1 ZZS Nemocnice 7 Prachatice ,15 LDN Horažovice zo0537/0 Transfuze ,06,09,1,2 zo053/0 Výživa geriatrického pacienta zo0539/0 Rizika penosu infekních onemocnní ve zdrav. zaízeních ,13,2 KHS J konference h

3 (.) zo050/0 Žilní a lymfatické edémy zo051/0 Právní zodpovdnost zdrav. pracovník, BOZP na pracovišti, ešení násilí na pracovišti, test na mobbing zo052/0 Kvtnová konference 200 zo053/0 Akutní stavy vyvolané drogami v PNP zo05/0 zo055/0 Poškození zamstnance ze strany klienta, úrazy zamstnanc v soc. službách, prevence úraz V. Konference Ošetovatelství zo056/0 Akutní a chronické selhání funkce ledvin zo057/0 Pée o ženu v thotenství a po porodu. Pée o novorozence obor organizátor typ hodiny ,06,09,12,1 Kromížská 5,1,2,26 nemocnice ,06,07,0,0 SMNS o. z. 9,10,13,15,1 Perov,19,21,2 konference 5h konference 5h ,06,07,0,0 NSP Karvíiná konference h ,10,15, ,1 ZZS MO prac. soc. konference 5h služeb Benešov ,06,07,09,1 Nemocnice 0,1,15,16,1 Sušice,19,2 konference 5h ,06,09,1,1 NSP Mlník konference h , ,06,07,09,1 Nemocnice konference h ,15,1,19,20 Boskovice,22,2,26,27 zo05/0 Penos 12-ti svodového EKG pomocí systému LIFENET RS , KN Liberec zo059/0 Firemní kultura ,06,07,0,0 FN1 Plze konference h ,10,13,15,16,1,20,21,22, 2,25,27 zo0550/0 BENIGNÍ AFEKCE ,06,07,0,1 Nemocnice Atlas ANOREKTA 5,19,2 Zlín zo0551/0 Konference pracovník ,13,2 KHS Jm se konference 5h KHS Jm se sídlem v Brn sídlem v Brn zo0552/0 Poliklinické dny ambulantních sester ,06 Studentský zdravotní ústav Praha konference,30h zo0553/0 Psychiatrický pacient , 05,07,10,15,2 PL Dobany konference,30h rzné pohledy z pozice zdrav. pracovníka zo055/0 IV. Hododnínský den ,06,0,09,1 Nemocnice TGM konference 5h sester s mezinárodní úastí 5,19,2 Hodonín zo0555/0 V. Plzeský den ,0,25 FN1 Plze konference zo0556/0 zo0557/0 Je dít opravdu tou naší nejvtší hodnotou? Souasné doporuené postupy v resuscitaci + novinky BOZP a PO ,06,07,09,1 0,11,12,13,15,22,2,26, ,06,0,09,1,2 FN Ostrava seminá 2,15h Nemocnice Kada seminá 3h 1 1 1

4 (.) zo055/0 zo0559/0 zo0560/0 Ošetovatelská pée o nemocného s infarktem myokardu + zdravotník v roli nemocného Souasné postupy v prevenci a léb onemocnní dložního ípku Melanom kže, mykotická onemocnní kže a kožní adnex ,06,09,1,2 obor organizátor typ hodiny Nemocnice Kada ,06 Nemocnice Strakonice konference 5h ,07,1 FN Ostrava seminá 2,15h zo0561/0 Šokové stavy , 05,1 ZZS JK Prachatice zo0562/0 Aktuality z intervenní ,06,07,0,0 KNTB Zlín konference 5,30h kardiologie, inzulinoterapie, gastroenterologie, závodní pée a posudková innost 9,1,19,20,2,26,27 zo0563/0 zo056/0 Resuscitace a neodkladné stavy u dtí ,1 ZZS ,06,09,10,2 NSP Mlník konference,30h Souasná situace v péi o závislé a hematologická problematika NSP Mlník zo0565/0 Intoxikace KN Liberec zo0566/0 Resuscitaní pée o KN Liberec pacienta s pantreatitidou zo0567/0 CELL SAVER v praxi KN Liberec zo056/0 ešení násilí na pracovišti ve zdravotnictví ,06,0,09,1 Nemocnice 0,13,15,1,19 Ivanice,21,2 Rehabilitaní 2,2,36,2 stationá Zlín , 05,06,0,09,1 Kromížská ,15,2 nemocnice zo0569/0 Autismus ,06,07,10,2 zo0570/0 Nové trendy v léb diabetu zo0571/0 Ergoterapie ,06,07,2 Orlickoústecká nemocnice zo0572/0 Kompletní ,07,15,2 LDN ošetovatelská pée o Horažovice pacienty s demencí konference h konference h konference h konference 5,30h zo0573/0 Spolená konference ,06,19,2 NSP Mlník konference,30h rehabilitaního a dtského odd. NSP Mlník zo057/0 Znalost pedagogiky a , 05 Kojenecký ústav konference,30h psychologie - správný základ pro práci s dtmi v dtském zaízení - 1. ást a dtský domov Brno Hlinky zo0575/0 Komunikace ve všechny FN1 Plze konference h zdravotnické profesy zo0576/0 Nejastjší zlomeniny ,07,0,21,2 Nemocnice konference,15h ve stáí, jejich léení a následná pée Kada

5 (.) zo0577/0 IV.PRÁCH SKÝ OŠETOVATELSKÝ DEN na téma "Bezpená pée" zo057/0 Efektivní komunikace , zo0579/0 zo050/0 zo051/0 zo052/0 Bezpenost a rizika v profesy zdravotní sestry Etické problémy pi vyšetování pochybení ve zdravotnictví Organizace traumatologické pée v eské republice Aktuální problematika v oboru pneumologie v eské republice obor organizátor typ hodiny ,06,07,0,0 Nemocnice konference 5h ,10, Strakonice 15,1,19,2,2 5,26,27 všechny FN1 Plze konference h , ,06,07,2, Orlickoústecká nemocnice ,06,07,0,0 9,10,11,12,13,1,15,16,19, 2, ,06,07,0,1 3,1,15,20,22,2, ,06,07,0,0 9,13,1,15,22,2,26,2 FN Ostrava seminá 2,15h FN Ostrava seminá 2,15h FN Ostrava seminá 2,15h zo053/0 Náhlé píhody bišní ,1 ZZS JK konference,30h Prachatice zo05/0 Trombembolická nemoc ,06,07,0, Nemocnice Atlas 09,15,1,2 Zlín 3. 9.;10. zo055/0 Cyklické školení v 05,06,07,0,0 FN1 Plze 9.; ; kardiopulmonální 9,10,13,15, ; 1. resuscitaci,1,19,20,21, 10.;. 10.; 22,2,25, ; ; ; ; ; ; ; ; ; 7. 1.; 1. 1.; ; 2. 1.;. 2.; ; 1. 2.; ;. 3.; 1. 3.; ; 1..;..; 15..; 22..; 29..; 6. 5.; ; ; ; 3. 6.; ; ; zo056/0 Zásady hygienickoepidemiologického 0,15,22,2 nemocnice ,06,0,09,1 Klatovská konference,30h režimu ve zdravotnickém zaízení s odkazem na souasnou právní legislativu zo057/0 Fibrilace síní ve tetím tisíciletí ,06,1 Nemocnice Sušice

6 (.) zo05/0 zo059/0 Kvalita v sociální službách - vidno oima zamstnanc, poskytovatel a institucí v pobytových zaízeních v sociálních službách Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa v praxi obor organizátor typ hodiny 05,10,2 OSZSP R konference 2dny* ,06,15 Nemocnice TGM Hodonín konference,20h zo0590/0 Poruchy autistického ,07,10,22,2 Rehabilitaní spektra,36,2 stationá Zlín zo0591/0 Napichování AV fistule KN Liberec metodou "knoflíkové dírky" zo0592/0 Vyšetení spirometrie a , KN Liberec bodypletysmografie u kardiologického pacienta zo0593/0 Inzulínová pera KN Liberec zo059/0 Neonatologie Nemocnice Kada zo0595/0 Zmna úlohy sestry na KN Liberec katetrizaním sále po zavedení radiálního pístupu zo0596/0 Bezpená sanitka ,1 OSZSP R konference 5h zo0597/0 Mimotlní eliminaní ,1 FN1 Plze metody zo059/0 Syndrom diabetické ,10 DD eská konference 5h nohy Kamenice zo0599/0 Ošetovatelský proces v ,06,0,09,1 Nemocnice TGM konference h onkogynekologii 0,15,1,19,2 Hodonín zo05100/0 Podzimní konference ,06,07,0,0 NSP Karviná konference h ,10,15,2 zo05101/0 Traeostomie , Orlickoústecká konference h nemocnice zo05102/0 Jednorázové rouškování Orlickoústecká nemocnice zo05103/0 Psychické zneužívání a , 05,06,10,22,2 Dtské centrum zanedbávání dítte Burešov zo0510/0 Kraniocerebrální a ,1 ZZS JK spinální trauma Prachatice zo05105/0 Agresivita dtí a její zvládání ve zdravotnické praxi FN1 Plze konference h zo05106/0 Nejastjší poruchy chování a komunikace dtského pacienta zo05107/0 Problémy dtských pacient ve spoleenských vztazích a v komunikace , , , , , , ,06,07,09,1 0,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h ,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h ,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2

7 (.) zo0510/0 Možnosti zvládání úzkostí a strachu u dtí zo05109/0 CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítte zo05110/0 Techniky komunikace s hendikepovanými pacienty zo05111/0 Komunikace s pacienty s psychozou a psychickými potížemi obor organizátor typ hodiny , 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h , 0,11,12,13, ,15,1,22,23, 2,26, , 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h , 0,11,12,13, ,15,1,22,23, 2,26, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 zo05112/0 Komuniace s pacientem 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h se závažným druhem onemocnní , 9,10,11,12, ,,1,15,16,17, ,21,22,23,2,26,2 zo05113/0 Agesivní pacient , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h praktické zvládání , 9,10,11,12,13 situace ve zdravotnické ,1,15,16,17, praxi 1,21,22,23,2,26,2 zo0511/0 Povolání zravotníka , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h syndrom burnout , 9,10,11,12,13 (produktivní a neproduktivní chování zdravotníka) ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 zo05115/0 Mobbing - šikanování na pracovišti zo05116/0 Pée o seniory ,06,10,15, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 Klatovská konference,30h ,2 nemocnice , KN Liberec seminá 2h zo05117/0 Pée o pacienta s tracheostomií zo0511/0 Aby vás nebolela záda KN Liberec seminá 2h zo05119/0 Novinky v péi o Nemocnice seminá 2,30h pacienta - diabetika Blantsko zo05120/0 Infazivní léba KN Liberec seminá 2h srdeního selhání intraaortální balonkovou kontrapulzací zo05121/0 Zajímavosti z oboru ,15,1 FN1 Plze sympozium h nefrologie zo05122/0 Funkní manuální Orlickoústecká školicí 2dny* medicína, dolní konetina - vyšetení, diferenciální diagnostika, léba ,2 nemocnice (odborný ) zo05123/0 Bolesti v zádech z ,06,0,09,1 Nemocnice seminá 2h pohledu ortopeda 5,1,19,2,27 Prachatice zo0512/0 PCA v KN Liberec KN Liberec seminá 2h 1 0 0

8 (.) zo05125/0 Nutriní intervence jako podpora léby dekubit a aplikaní pomcky pro diabetiky zo05126/0 Hygienické minimum , zo05127/0 Aktuální otázky v intenzivní péi zo0512/0 Ošetovatelská pée o pacienty na interním oddlení obor organizátor typ hodiny , Domov senior Benešov 05,06,0,09,1 5,2,27 Kromížská nemocnice konference 6h konference,30h ,06,07,09,1 FN Ostrava seminá 2, ,15,22,2,26, ,06,07,0,0 Nemocnice Atlas konference,30h ,10,15,19,20 Zlín,21,2 zo05129/0 Ateroskleróza ,06,07,0,0 Nemocnice konference,30h ,10,15,1,19 Boskovice,20,21,22,23, 2,26,27,2 zo05130/0 VI. Plzeský den ,0,2 FN1 Plze konference h zo05131/0 Anestezie pro ,1 FN1 Plze seminá 2h neuroradiologické výkony zo05132/0 Intenzivní léba ,1 FN1 Plze seminá 2h kraniocerebrálního poranní zo05133/0 Radioterapie a ,06,07,0,0 KNTB Zlín konference 5,30h biologická léba v onkologii, léebné 9,1,19,20,2,26 aferézy, MRSA zo0513/0 Polohování pacient ,2,0 KN Liberec seminá 2h zo05135/0 Problematika dtské letní rekreace zo05136/0 Úvod do problematiky sluchových vad a jejich vliv na rozvoj osobnosti ,13,2 KHS J školicí (odborný ) ,36,2 Rehabilitaní stationá Zlín h seminá 2h zo05137/0 Termická poškození ,06,1 ZZS JK konference h Prachatice zo0513/0 Ošetovatelký proces u ,09,10,15,1 Nemocnice TGM konference h gerontologických pacient,2 Hodonín zo05139/0 Nozokomiální infekce z , KN Liberec seminá 2h pohledu ARO zo0510/0 Ošetovatelská pée u KN Liberec seminá 2h pacient s kolostomií zo0511/0 Výživa kriticky nemocných KN Liberec seminá 2h zo0512/0 Komunikaní dovednosti u zdravotnických pracovník zo0513/0 Akutní stavy v porodnictví, pekotné porody zo051/0 Jak zvládnout zkoušky života ,06,0,09,1 0,15,2 Klatovská nemocnice konference 5h ,1 ZZS seminá 2h ,07,10,2 NSP Orlová konference 5h zo0515/0 Neumíme spolu mluvit? ,07,10,1,2 NSP Orlová konference 5h zo0516/0 Problematika stáí ,07,15,1,2 LDN konference 5h Horažovice

9 (.) zo0517/0 Dornova metoda pro zdravotnické pracovníky zo051/0. dny pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie a neuroimunologie zo0519/0 KPR zo05150/0 Biologická léba v gastroenterologii zo05151/0 Pée o pacienta s edotrachealní kanylou zo05152/0 V. Hodonínské laparoskopické sympozium zo05153/0 Znalost pedagogiky a psychologie - správný základ pro práci s dtmi v dtském zaízení - 2. ást obor organizátor typ hodiny 05,07,1,2 LDN Horažovice 05,09, Nemocnice Kada 05,06,07,0,0 9,10,15,1,20,21,22,2,26, 27 Nemocnice Boskovice školicí 2dny* (odborný ) sympozium 2dny* seminá 2h , KN Liberec seminá 2h FN1 Plze konference h ,15,1,19,2 Nemocnice TGM Hodonín ,15,2 Kojenecký ústav a dtský domov Brno Hlinky sympozium 6h školicí (odborný ),30h zo0515/0 Konference vedoucích neschváleno KHS konference pracovník KHS Jihomoravského Jihomoravského zo05155/0 Anestezie u dtí KN Liberec seminá 2h zo05156/0 KPR ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,15,1,20 Boskovice,21,22,2,26, 27 seminá 2h zo05157/0 Konference pi píležitosti Evropského antibiotického dne a otevení Centrálních laboratoí Nemocnice Strakonice zo0515/0 Umní komunikce. Aktuality z oblasti veejného zdraví zo05159/0 Hemolytické onemocnní novorozence zo05160/0 Pacienti s kognitivním deficitem, poradna pro poruchu pamti zo05161/0 Diabetologická konference ,06,09 Nemocnice Strakonice konference 6h ,13,2 KHS Jihoeského konference h ,09 Nemocnice seminá 2h Uherské Hradišt KN Liberec seminá 2h ,06,07,09,1 SMNS o. z. konference 5h ,15,2 Perov zo05162/0 30. Strakonický seminá , Nemocnice konference 5h Strakonice zo05163/0 Únorová konference ,06,07,09,1 NSP Karviná konference h ,15,2 zo0516/0 Výživa a okování ,05,06,22,2 Rehabilitaní seminá 2h dítte 3,36,2 stationá Zlín zo05165/0 Domácí pée, právo klienta v zaízení sociálních služeb, základní laboratorní vyšetení, sociální práce v domov dchodc ,07,09,2 DD Velké Hamry konference h

10 (.) zo05166/0 Jóga pro geriatrické pacienty zo070 obor organizátor typ hodiny ,05,07 KN Liberec seminá 2h zo00 zo001/0 Tématické školení nov nastupujících pracovník a absolvent nelékaských pracovník , , ,2 Nemocnice eské Budjovice seminá 3h* zo090 zo20 zo20 zo201/0 Výskyt MRSA KSH zo202/0 Azbest KSH zo203/0 Rozbor pokrm KSH zo20/0 Pitná voda KSH zo205/0 Ergonomie pracoviš KSH zo206/0 Infekní onemocnní KSH zo207/ Pitný režim KSH zo20/0 Posuzování E.I.A KSH zo209/0 Problematika štnic KSH zo210/0 Obecná rizika z PBU KSH zo211/0 Zdraví KSH jo050 jo0501/0 Právní a sociální problematika v práci pomáhajících profesí ,06,07,0,0 NCO NZO konference,30h ,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19,20,21,2,2

11 (.) jo0502/0 jo0503/0 jo050/0 jo0505/0 jo0506/0 jo0507/0 jo050/0 jo0509/0 jo0510/0 jo0511/0 jo0512/0 jo0513/0 jo051/0 Nozokomiální nákaze a kardiopulmonální resuscitace program kursu Aktivizaní a ergoterapeutické techniky v péi o seniory Reminiscenní techniky 2.- jako aktivaní prostedek v péi o seniory 6.- Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Vybrané kapitoly ze Zákoníku práce Násilí na pracovišti a jeho prevence Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (20-2 vyuovacích hodin) ,06,07,0,0 9,10,15,1,19, ,06,10,22,2 obor organizátor typ hodiny 05,07,09,22,2 Nemocnice Daice DIAKONIE CE odborný DIAKONIE CE odborný ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19, ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19, Bazální stimulace v 26.- ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v..0.- ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Úvod do konceptu Bazální stimulace (3 vyuovací hodiny),,,,, konference h sympozium 3dny* sympozium 3dny* konference h konference h sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* seminá 3h 1 1 1

12 (.) jo0515/0 jo0516/0 jo0517/0 jo051/0 jo0519/0 jo0520/0 jo0521/0 jo0522/0 jo0523/0 jo052/0 jo0525/0 jo0526/0 jo0527/0 jo052/0 Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) XVII. Mezinárodní 2.- konference Nemocniní hygiena VI. Celoústavní seminá Nemocnice Kutná Hora Techniky práce s agresivním klientem Hlavní zásady pi poskytování ošetovatelské pée, pochybení a sankce, inkontinenní pomcky, periferní katetr, pée o pacienty s DMO, ínská medicína obor organizátor typ hodiny 05,06,09,13,1 5, ,06,07,0,0 9,15,2 sympozium h LF MU Brno konference 2dny* Nemocnice Kutná Hora 05,06,07,10,1 DIAKONIE CE odborný 3,15,1,22,23, ,06,07,09,1 0,15,1,19,2 Nemocnice Daice konference h ,06,07,09,1 SETRANS konference h NELZP a média v roce 0,11,12,13,15 200,1,19,2 Informovaný souhlas v ,06,10,2 SETRANS ošetovatelské praxi (z pohledu sestry) Snadná a pehledná peovatelská dokumentace a její využití v individuálních plánech klient Umni komunikovat Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem Aktivizaní a ergoterapeutické techniky v péi o seniory 05,07,10,22, ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,15,1,19, Umní doprovázet XXXII. Brnnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékaské zdravotnické pracovníky 25.- Bazální stimulace ( vyuovacích hodin) 05,07,10,22,2 05,07,10,22,2 DIAKONIE CE konference h DIAKONIE CE odborný konference h h DIAKONIE CE konference 2dny* ,07,10,1,2 DIAKONIE CE konference 6h ,2, 05,06,07,0,0 Masarykv konference 3dny* ,21,22,2,25 onkologický,26 ústav Brno sympozium 3dny*

13 (.) jo0529/0 jo0530/0 jo0531/0 jo0532/0 jo0533/0 jo053/0 jo0535/0 jo0536/0 jo0537/0 jo053/0 jo0539/0 jo050/0 jo051/0 jo052/0 jo053/0 Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (16vyuovacích hodin) obor organizátor typ hodiny sympozium 3dny* sympozium 3dny* sympozium 3dny* sympozium 2dny* Kazuistika v pímém ,07,10,15,2 SETRANS konference,15h penosu 7. Celoústavní seminá ,06,0,09,1 Nemocnice Nemocnice Kutná Hora 5, Kutná Hora s.r.o. Principy úspšné ,07,10,15,2 DIAKONIE CE konference 2dny* komunikace s lidmi s ,2 demencí - pomocí videotréninku interakcí (vti). Celoústavní seminá Nemocnice Kutná Hora s.r.o ,06,07,15,1 9 Nemocnice Kutná Hora ,06,07,0,0 NCO NZO konference 2dny* Aktuální problematika ,10,1,20,22 managementu,2,0 Léebné úinky ,06,10,2 SETRANS konference,15h canisterapie Asistenní pes jako ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h partner v péi o zravotn postižené První pomoc záitkovou ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h metodou I. První pomoc záitkovou ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h metodou II. 3.- sympozium 3dny* v ošetovatelské péi (20-2hodin) 17.- sympozium 3dny* stimulace Frýdekv ošetovatelské péi 22.- (20-2hodin) 2.9.0

14 (.) jo05/0 jo055/0 jo056/0 jo057/0 jo05/0 jo059/0 jo0550/0 jo0551/0 jo0552/0 jo0553/0 jo055/0 jo0555/0 v ošetovatelské péi (20-2hodin) v ošetovatelské péi (16hodin) Emoní a sociální rozvoj osobnosti - profesionální pístup Pochybení a sankce pi poskytování pée, ešení stížností Týden práce na sob Úední jednání a korespondence v praxi NELZP Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 1 - pée o klienty na invalidním vozíku obor organizátor typ hodiny sympozium 3dny* ,06,07,09,1 0,11,12,13,15,1,19, ,07,10,2 SETRANS ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 2 - bariéry kolem nás ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 3 - snadné pesuny mén pohyblivých klient a efektivní polohování ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. - hygiena osob s deficitem sobstanosti Polohování a manipulace s klienty Plánování pechodu ze školy do života NCO NZO konference 6,30h DIAKONIE CE odborný 6dní* SETRANS konference,15h konference,15h konference,15h konference,15h konference,15h sympozium 2dny* ,06,07,0,1 ENNEA o.p.s. seminá 2dny* ,15,1,22, , ,06,07,0,0 9,10,13,16,17,1,19,21,22, 2, ,07,10,22, ,07,10,2 SCA Hygiene producst, s r.o. konference 5h ,07,21,22,2 DIAKONIE CE konference 5dní*

15 (.) jo0556/0 jo0557/0 jo055/0 jo0559/0 jo0560/0 jo0561/0 jo0562/0 jo0563/0 jo056/0 jo0565/0 Spoleenské chování a image v praxi NELZP II. Rakovnické sestrerské dny Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (3 vyuovacích hodin) obor organizátor typ hodiny ,,6,07,10,1,2, SETRANS ,06,07,0,0 PRIVAMED ,13,15,1,19 Healthia s.r.o, , ########, , , 05,06,07,0,0 Karlovarská , 9,10,12,15,2 krajská KPR.11.0, , nemocnice a.s., Nemocnice v Sokolov ,06,07,0,0 Karlovarská, ,10,12,15,2 krajská Prevence šíení, ,, nemocnice a.s., nozokomiálních nákaz Nemocnice v Sokolov Kurz osvtlovací 6-05,07,09,13,2 technky XXVI. Národní ,2 konference s mezinárodní úastí a výstavou svtelné techniky Podpora veejného zdraví/kižovatky podpory zdraví Novela zákona 96/ Sb. a vyhlášky 23/200 Sb. v roce 200 jo0566/0 Neurologie - rehabilitace jo0567/0 Aktuální otázky traumatologie jo056/0 jo0569/0 Manipulace v ztahu uživatel - poskytovatel služby Reionální inovaní Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16hodin) ,10,13,15,2 2,2,0 05,06,07,09,1,2, eská spolenost pro osvtlování Ministerstvo zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veejného zdraví SETRANS konference, odborná konference Inovaní Inovaní 2dny* dny* h seminá 3h odborná konference odborná konference 3dny* h školicí,15h ,06,07,09,1 AS odborná 5h ,15,17,1,2 konference ,0,2 Nemocnice sympozium h eské Budjovice ,06,07,10,1 DIAKONIE CE školicí 2dny* ,15,22, Inovaní 2dny*

16 (.) jo0570/0 jo0571/0 jo0572/0 Styné plochy chirurgie a ortopedie v ošetovatelství Hygienická problematika na gerontologických oddleních Moderní trendy v urogynekologii obor organizátor typ hodiny ######## 05,06,07,2 AS, region Mladá Boleslav ######## 05,10,13,15,2 2,2,2 Oddlní hygieny a epidemiologie a Klinika interní, geriatrie a praktického lékaství FN Brno ve spolupráci s Ústavem preventivního lékaství a Spoleností pro nemocniní hygienu ######## 05,06 Okresní sdružení léka LK a bynekologickoporodnické odd. Nemocnice eský Krumlov a.s. odborná konference,30h sympozium h seminá 2,15h jo0573/0 jo057/0 jo0575/0 jo0576/0 jo0577/0 jo057/09 jo070 jo0701/0 jo0702/0 Ochrana veejného ,09,13,2,0 KHS Zlínského zraví ,06,09 SETRANS Novela zákona 96/ Sb. a vyhlášky 23/ Sb. v roce Medicína ######## 05,06,07,10,1 SETRANS ošetovatelství v 5,1,2 rozvojových zemích. Zdravotnictví v Africe oima eského lékae Stres a jeho zvládání ,06,07,10,1 SETRANS 5,1,2 Novinky v první pomoci za podpory AED Odborný Bazální stimulace ( vyuovací hodiny) Funkní manuální medicína - Tichý Aplikovaná fyzioterapie - informace o studiu ######## 05,06,10,1 ZZS JK eské Budjovice odborná konference,30h školicí,15h školicí,15h školicí,15h odborná konference 07,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 5,30h školicí h ,2 NCO NZO konference h jo0703/0 "FYZIOTERAPIE BRNO" ,2 NCO NZO konference 3dny*

17 (.) jo070/0 jo0705/0 Diagnostika a léba kloub HK z pohledu ergoterapeuta Víkendová : BOBATH koncept u dtí s diagnozou: DMO obor organizátor typ hodiny 07 NCO NZO odborný 07 NCO NZO odborný jo0706/0 jo0707/0 jo070/0 jo0709/0 Funkní manuální 20.- medicína - Tichý, y I. - IV Funkní manuální 25.- medicína - Tichý, y I. - IV Funkní manuální medicína - Tichý, y I. - IV. Víkendová : Fyzioterapeutické a ergoterapeutické pístupy pi terapii neurologických pacient ,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 07,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 07,2 Doc. MUDr. Miroslava Tichý, CSc. odborný 07,2 NCO NZO odborný jo0712/0 Víkendová : STEPS principy správného sezení a držení tla 07 NCO NZO Inovaní 2dny* jo0713/0 Víkendová : Hiporehabilitace jo0710/0 Ergoterapie 200 Brno ,2 NCO NZO konference 3dny* jo0711/0 Víkendová : Diagnostika a léba kloub DK z pohledu ergoterapeuta NCO NZO Inovaní 2dny* ást ást ást ást 07 NCO NZO školicí ásti 1 + 3x

18 (.) jo071/0 jo090 jo0901/0 jo0902/0 jo0903/0 jo090/0 jo0905/0 jo0906/0 Funkní manuální 10.- medicína - Tichý, y I. - VI Laboratorní metody pi stanovení aditivních látek Zajišování kvality výsledk zkoušek (teorie a praktické aplikace pro chemické zkoušky), interpretace výsledk Problematika Cu rozvod Guarová guma. Chemicko-analytické aspekty poslední dioxinové aféry Mení ve stavební akustice PCR - novinka v diagnostice hygienické mikrobiologie obor organizátor typ hodiny 07,2 Doc. MUDr. Miroslava Tichý, CSc. školicí 2dny* ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava jo0907/0 jo090/0 Aplikace legislativních pedpis v oblasti analýz pitné vody a vody ke koupání (praktické využití pi interpretaci výsledk) Technika osvtlování XXIII ,26 ZÚ Ostrava ,13,26,2 eská spolenost pro osvtlování konference 2dny* jo0909/0 Nové metodiky pro sledování polárních látek HPLC - MS/MS, POCIS jo0910/0 Mikrobiologie Merck 200 jo0911/0 Možnosti využití ICP - AES spektrometru v laboratoí ZÚ Ostrava ást 1. teoretické základy ICP - AES jo0912/0 Hemokoagulace u onkologických pacient ,26 ZÚ Ostrava a 09,13,19,26,2 MERCK s.r.o. seminá 2,50h ,26 ZÚ Ostrava ,27,0 EUREXMEDIC A s.r.o. sympozium,10h jo0913/0 Nový intracelulární parazité ve vodách a jejich význam ,26 ZÚ Ostrava

19 (.) jo091/0 Organické halogeny (AOX, EOX, TX) a metody jejich stanovení analyzátorem LTX 2000 obor organizátor typ hodiny ,26 ZÚ Ostrava jo0915/0 1/Využití a validace ,26 ZÚ Ostrava školicí h automatického fotometru AquaKem pro analýzu vodních vzork 2/Odbry v pracovním prostedí jo0916/0 Pasivní vzorkování ,26 ZÚ Ostrava školicí h pomocí pasivních vzorkova. Persistentní organické látky jo20 jo201/0 jo202/0 Víkendová : Vadné postavení a jeho diferenciální diagnostika Víkendový : 2.- Ošetení pánevního dna podle Mojžíšové Víkndový : 22.- Mobilizace žeber metodou Mojžíšové 2 NCO NZO odborný 2 NCO NZO odborný 3dny* jo203/0 Víkndový : NCO NZO odborný 3dny* jo20/0 Víkendový : Páte - vyšetení, diferenciální diagnostika, léba jo205/0 Víkndový : Dolní konetina - vyšetení, diferenciální diagnostika a léba jo206/0 Víkendový : STEPS - principy správného sezení a držení tla NCO NZO odborný NCO NZO odborný NCO NZO odborný jo207/0 Funkní manuální medicína - osový orgán Orlickoústecká nemocnice a.s. odborný jo20/0 jo209/0 jo210/0 jo211/0 jo212/0 jo213/0 jo260 Víkendová : Gynegymnastika pro ženy v každém vku Víkendová : Gynegymnastika pro ženy v každém vku Víkendová : Kineziologie pro fyzioterapeuty 1. ást Víkendová : Neinvazivní laserová terapie Víkendová : Manuální lymfodrenáž Rehabilitaní ošetovatelství - vybrané metody a pístupy používané ve fyzioterapii NCO NZO odborný NCO NZO odborný NCO NZO odborný 2 NCO NZO odborný 3dny* dny* dny* NCO NZO odborný 7dní* Masarykv sympozium,30h onkologický ústav Brno

20 (.) jo2601/0 jo2602/0 jo2603/0 jo260/0 jo2605/0 Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod Základní chemický rozbor vod Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod Stanovení kov ve vodách Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod obor organizátor typ hodiny ,2 CS LAB Praha s.r.o. 1.. a ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o. konference 6h odborný odborný 5,30h ,30h odborný 5,30h školicí 5,30h

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006 organizátor typ zo050 zo0501/0 Pracovní právo ve zdravotnictví 10.1.0 všechny y OS ZSP R zo0502/0 Význam ergoterapie na spinální jednotce 1.2.0 05 zo0503/0 Urologická pée o pacienty na spinální 19.1.0

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 05.12.14 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 06.05.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 23.02.15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého

Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko. I pro podzim roku 2012 je připraven rozsáhlý program seminářů. Snažili jsme se je vybrat tak, aby Vám pomohly splnit

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

Krausová 3.5.2007 UK 1. LF KLR. Nisou. Bernatíková

Krausová 3.5.2007 UK 1. LF KLR. Nisou. Bernatíková Souhlasná stanoviska k 20.4.2007 č. akce název akce organizátor datum akce 1107 1. Konference regionu Brno UNIFY ČR region Brno, Petra Bazalová 26.5.2007 1108 Víceoborová zdravotnická konference I. Vítězslav

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více