Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2007"

Transkript

1 (.) zo050 zo0501/0 zo0502/0 zo0503/0 zo050/0 zo0505/0 Výživa dtí do jednoho roku, výživa poškozených dtí PNP pro sestry lžkových odd. a ambulance Nozokomiální nákazy ve zdravot. zaízeních Ošetovatelský proces u pacienta se srdením onemocnním Epidurální anestezie a analgezie v klinické praxi obor organizátor typ hodiny ,15 Kojenecký ústav a dtský domov Brno Hlinky ,1 ZZS JK Prachatice ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,15,1,19 Boskovice,20,21,22,2, 26, ,06,0,09,1 0,15,2 Nemocnice TGM Hodonín Nemocnice Boskovice zo0506/0 Léivé pípravky ,06,0,09,1 Nemocnice,19,20,26 Strakonice zo0507/0 Resuscitace, centrální ,06,1 Nemocnice žilní kanilace, svodná Strakonice anestezie zo050/0 Kardiopulmonální resuscitace zo0509/0 Limfedem a možnosti jeho terapie zo0510/0 Inkontinence moi - aktuální otázky diagnostiky a léby zo0511/0 Vývoj, podpora a rozvoj prostorové orientace zrakov postiženého dítte ped vstupem do školy zo0512/0 Epidemiologie: MRSA - souasná teorie a praxe. Hygiena rukou - teorie, praxe a její dsledky zo0513/0 zo051/0 Pée o pacienta s endotracheální kanilou 1. Jihoeská konference nemocniní hygieny a epidemiologie , 05,06,1 Nemocnice , Strakonice ,06,2 Nemocnice Strakonice ,06,0,09,1 Nemocnice 9,2 Mlník ,07,10,22,2,36,2 Rehabilitaní stationá Zlín ,06,0,09,1 Nemocnice 0,15,1,19,2 Prachatice.3.200, , , , , , , seminá 2,15h konference 5,30h konference h konference,30h seminá 3h konference h konference,30h seminá 2,15h seminá 2,15h ,09,10 FN1 Plze konference h ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,13,15,1 Strakonice,19,2,25,26, 2 konference 6h zo0515/0 KPR KN Liberec zo0516/0 Eutonázie KN Liberec zo0517/0 FBSS v ambulance chronické bolesti KN Liberec ŽLUT OZNAENÁ AKCE = ADMINISTRATIVNÍ CHYBA V ÍSELNÉM AZENÍ MODE OZNAENÁ AKCE=AKCE NESCHVÁLENA

2 (.) zo051/0 Zmny v zákonu o sociálních službách platné od Hygienický a epideologický režim ve zdrav. zaízení Kže - nejvtší lidský orgán obor organizátor typ hodiny ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,1,15,16 Sušice,1,19,2, seminá 3,30h zo0519/ ,06,07,0,0 Nemocnice Atlas 9,10, 19,2 Zlín zo0520/0 Jednorázové rouškování Orlickoústecká nemocnice zo0521/0 Historie a souastnost v FN Ostrava seminá 2,15h 1 1 radiologii zo0522/0 Právo chrání také zdravotníky zo0523/0 Zralá úspšná a poád atraktivní zo052/0 Výživa ve stáí, výživa diabetika, nutriní screenig, zmny v zákon 10/2006 Sb. Prevence, léba dekubit a chronických kožních defekt ,06,07,0,0 9,10,11, 13,1,19,20,2 1, ,07,0,09,1 NSP Orlová konference 5,15h , ,06,07,0,0 NSP Orlová konference 6h ,10,15,22,23,2,25,26,27, ,07,2 DD Velké Hamry konference 6h zo0525/ ,06,07,0,0 Nemocnice konference h ,15,1,19,20 Boskovice,21,22,2,26, 27 zo0526/0 29. Strakonický seminá Nemocnice konference 5h Strakonice zo0527/0 Nakládání s odpady v , 05,06,0,09,1 Nemocnice nemocnici ,1,19,2,26 Strakonice zo052/0 Katetrizaní uzávr KN Liberec ASD PFO zo0529/0 Ošetování ran, nové KN Liberec trendy zo0530/0 Psychologie nemocného KN Liberec zo0531/0 Novinky v alergologii KN Liberec zo0532/0 Poznatky z pracovní KN Liberec stáže v kantonální nemocnici St. Gallen zo0533/0 Sestra a neodkladné ,07,09,1,1 Nemocnice seminá 2,15h stavy 9,2 Blantsko zo053/0 PNP pro sestry v lžkových odd. a ambulance ,1 ZZS JK Prachatice zo0535/0 THYREOPATIE - Onemocnní štítné žlázy zo0536/0 Hromadná neštstí za spolupráce IZS ,06,07,0,0 9,19,2 Nemocnice Atlas Zlín ,1 ZZS Nemocnice 7 Prachatice ,15 LDN Horažovice zo0537/0 Transfuze ,06,09,1,2 zo053/0 Výživa geriatrického pacienta zo0539/0 Rizika penosu infekních onemocnní ve zdrav. zaízeních ,13,2 KHS J konference h

3 (.) zo050/0 Žilní a lymfatické edémy zo051/0 Právní zodpovdnost zdrav. pracovník, BOZP na pracovišti, ešení násilí na pracovišti, test na mobbing zo052/0 Kvtnová konference 200 zo053/0 Akutní stavy vyvolané drogami v PNP zo05/0 zo055/0 Poškození zamstnance ze strany klienta, úrazy zamstnanc v soc. službách, prevence úraz V. Konference Ošetovatelství zo056/0 Akutní a chronické selhání funkce ledvin zo057/0 Pée o ženu v thotenství a po porodu. Pée o novorozence obor organizátor typ hodiny ,06,09,12,1 Kromížská 5,1,2,26 nemocnice ,06,07,0,0 SMNS o. z. 9,10,13,15,1 Perov,19,21,2 konference 5h konference 5h ,06,07,0,0 NSP Karvíiná konference h ,10,15, ,1 ZZS MO prac. soc. konference 5h služeb Benešov ,06,07,09,1 Nemocnice 0,1,15,16,1 Sušice,19,2 konference 5h ,06,09,1,1 NSP Mlník konference h , ,06,07,09,1 Nemocnice konference h ,15,1,19,20 Boskovice,22,2,26,27 zo05/0 Penos 12-ti svodového EKG pomocí systému LIFENET RS , KN Liberec zo059/0 Firemní kultura ,06,07,0,0 FN1 Plze konference h ,10,13,15,16,1,20,21,22, 2,25,27 zo0550/0 BENIGNÍ AFEKCE ,06,07,0,1 Nemocnice Atlas ANOREKTA 5,19,2 Zlín zo0551/0 Konference pracovník ,13,2 KHS Jm se konference 5h KHS Jm se sídlem v Brn sídlem v Brn zo0552/0 Poliklinické dny ambulantních sester ,06 Studentský zdravotní ústav Praha konference,30h zo0553/0 Psychiatrický pacient , 05,07,10,15,2 PL Dobany konference,30h rzné pohledy z pozice zdrav. pracovníka zo055/0 IV. Hododnínský den ,06,0,09,1 Nemocnice TGM konference 5h sester s mezinárodní úastí 5,19,2 Hodonín zo0555/0 V. Plzeský den ,0,25 FN1 Plze konference zo0556/0 zo0557/0 Je dít opravdu tou naší nejvtší hodnotou? Souasné doporuené postupy v resuscitaci + novinky BOZP a PO ,06,07,09,1 0,11,12,13,15,22,2,26, ,06,0,09,1,2 FN Ostrava seminá 2,15h Nemocnice Kada seminá 3h 1 1 1

4 (.) zo055/0 zo0559/0 zo0560/0 Ošetovatelská pée o nemocného s infarktem myokardu + zdravotník v roli nemocného Souasné postupy v prevenci a léb onemocnní dložního ípku Melanom kže, mykotická onemocnní kže a kožní adnex ,06,09,1,2 obor organizátor typ hodiny Nemocnice Kada ,06 Nemocnice Strakonice konference 5h ,07,1 FN Ostrava seminá 2,15h zo0561/0 Šokové stavy , 05,1 ZZS JK Prachatice zo0562/0 Aktuality z intervenní ,06,07,0,0 KNTB Zlín konference 5,30h kardiologie, inzulinoterapie, gastroenterologie, závodní pée a posudková innost 9,1,19,20,2,26,27 zo0563/0 zo056/0 Resuscitace a neodkladné stavy u dtí ,1 ZZS ,06,09,10,2 NSP Mlník konference,30h Souasná situace v péi o závislé a hematologická problematika NSP Mlník zo0565/0 Intoxikace KN Liberec zo0566/0 Resuscitaní pée o KN Liberec pacienta s pantreatitidou zo0567/0 CELL SAVER v praxi KN Liberec zo056/0 ešení násilí na pracovišti ve zdravotnictví ,06,0,09,1 Nemocnice 0,13,15,1,19 Ivanice,21,2 Rehabilitaní 2,2,36,2 stationá Zlín , 05,06,0,09,1 Kromížská ,15,2 nemocnice zo0569/0 Autismus ,06,07,10,2 zo0570/0 Nové trendy v léb diabetu zo0571/0 Ergoterapie ,06,07,2 Orlickoústecká nemocnice zo0572/0 Kompletní ,07,15,2 LDN ošetovatelská pée o Horažovice pacienty s demencí konference h konference h konference h konference 5,30h zo0573/0 Spolená konference ,06,19,2 NSP Mlník konference,30h rehabilitaního a dtského odd. NSP Mlník zo057/0 Znalost pedagogiky a , 05 Kojenecký ústav konference,30h psychologie - správný základ pro práci s dtmi v dtském zaízení - 1. ást a dtský domov Brno Hlinky zo0575/0 Komunikace ve všechny FN1 Plze konference h zdravotnické profesy zo0576/0 Nejastjší zlomeniny ,07,0,21,2 Nemocnice konference,15h ve stáí, jejich léení a následná pée Kada

5 (.) zo0577/0 IV.PRÁCH SKÝ OŠETOVATELSKÝ DEN na téma "Bezpená pée" zo057/0 Efektivní komunikace , zo0579/0 zo050/0 zo051/0 zo052/0 Bezpenost a rizika v profesy zdravotní sestry Etické problémy pi vyšetování pochybení ve zdravotnictví Organizace traumatologické pée v eské republice Aktuální problematika v oboru pneumologie v eské republice obor organizátor typ hodiny ,06,07,0,0 Nemocnice konference 5h ,10, Strakonice 15,1,19,2,2 5,26,27 všechny FN1 Plze konference h , ,06,07,2, Orlickoústecká nemocnice ,06,07,0,0 9,10,11,12,13,1,15,16,19, 2, ,06,07,0,1 3,1,15,20,22,2, ,06,07,0,0 9,13,1,15,22,2,26,2 FN Ostrava seminá 2,15h FN Ostrava seminá 2,15h FN Ostrava seminá 2,15h zo053/0 Náhlé píhody bišní ,1 ZZS JK konference,30h Prachatice zo05/0 Trombembolická nemoc ,06,07,0, Nemocnice Atlas 09,15,1,2 Zlín 3. 9.;10. zo055/0 Cyklické školení v 05,06,07,0,0 FN1 Plze 9.; ; kardiopulmonální 9,10,13,15, ; 1. resuscitaci,1,19,20,21, 10.;. 10.; 22,2,25, ; ; ; ; ; ; ; ; ; 7. 1.; 1. 1.; ; 2. 1.;. 2.; ; 1. 2.; ;. 3.; 1. 3.; ; 1..;..; 15..; 22..; 29..; 6. 5.; ; ; ; 3. 6.; ; ; zo056/0 Zásady hygienickoepidemiologického 0,15,22,2 nemocnice ,06,0,09,1 Klatovská konference,30h režimu ve zdravotnickém zaízení s odkazem na souasnou právní legislativu zo057/0 Fibrilace síní ve tetím tisíciletí ,06,1 Nemocnice Sušice

6 (.) zo05/0 zo059/0 Kvalita v sociální službách - vidno oima zamstnanc, poskytovatel a institucí v pobytových zaízeních v sociálních službách Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa v praxi obor organizátor typ hodiny 05,10,2 OSZSP R konference 2dny* ,06,15 Nemocnice TGM Hodonín konference,20h zo0590/0 Poruchy autistického ,07,10,22,2 Rehabilitaní spektra,36,2 stationá Zlín zo0591/0 Napichování AV fistule KN Liberec metodou "knoflíkové dírky" zo0592/0 Vyšetení spirometrie a , KN Liberec bodypletysmografie u kardiologického pacienta zo0593/0 Inzulínová pera KN Liberec zo059/0 Neonatologie Nemocnice Kada zo0595/0 Zmna úlohy sestry na KN Liberec katetrizaním sále po zavedení radiálního pístupu zo0596/0 Bezpená sanitka ,1 OSZSP R konference 5h zo0597/0 Mimotlní eliminaní ,1 FN1 Plze metody zo059/0 Syndrom diabetické ,10 DD eská konference 5h nohy Kamenice zo0599/0 Ošetovatelský proces v ,06,0,09,1 Nemocnice TGM konference h onkogynekologii 0,15,1,19,2 Hodonín zo05100/0 Podzimní konference ,06,07,0,0 NSP Karviná konference h ,10,15,2 zo05101/0 Traeostomie , Orlickoústecká konference h nemocnice zo05102/0 Jednorázové rouškování Orlickoústecká nemocnice zo05103/0 Psychické zneužívání a , 05,06,10,22,2 Dtské centrum zanedbávání dítte Burešov zo0510/0 Kraniocerebrální a ,1 ZZS JK spinální trauma Prachatice zo05105/0 Agresivita dtí a její zvládání ve zdravotnické praxi FN1 Plze konference h zo05106/0 Nejastjší poruchy chování a komunikace dtského pacienta zo05107/0 Problémy dtských pacient ve spoleenských vztazích a v komunikace , , , , , , ,06,07,09,1 0,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h ,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h ,11,12,13,1,15,1,22,23, 2,26,2

7 (.) zo0510/0 Možnosti zvládání úzkostí a strachu u dtí zo05109/0 CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítte zo05110/0 Techniky komunikace s hendikepovanými pacienty zo05111/0 Komunikace s pacienty s psychozou a psychickými potížemi obor organizátor typ hodiny , 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h , 0,11,12,13, ,15,1,22,23, 2,26, , 05,06,07,09,1 FN1 Plze konference h , 0,11,12,13, ,15,1,22,23, 2,26, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 zo05112/0 Komuniace s pacientem 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h se závažným druhem onemocnní , 9,10,11,12, ,,1,15,16,17, ,21,22,23,2,26,2 zo05113/0 Agesivní pacient , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h praktické zvládání , 9,10,11,12,13 situace ve zdravotnické ,1,15,16,17, praxi 1,21,22,23,2,26,2 zo0511/0 Povolání zravotníka , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h syndrom burnout , 9,10,11,12,13 (produktivní a neproduktivní chování zdravotníka) ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 zo05115/0 Mobbing - šikanování na pracovišti zo05116/0 Pée o seniory ,06,10,15, , 05,06,07,0,0 FN1 Plze konference h , 9,10,11,12, ,1,15,16,17, 1,21,22,23,2,26,2 Klatovská konference,30h ,2 nemocnice , KN Liberec seminá 2h zo05117/0 Pée o pacienta s tracheostomií zo0511/0 Aby vás nebolela záda KN Liberec seminá 2h zo05119/0 Novinky v péi o Nemocnice seminá 2,30h pacienta - diabetika Blantsko zo05120/0 Infazivní léba KN Liberec seminá 2h srdeního selhání intraaortální balonkovou kontrapulzací zo05121/0 Zajímavosti z oboru ,15,1 FN1 Plze sympozium h nefrologie zo05122/0 Funkní manuální Orlickoústecká školicí 2dny* medicína, dolní konetina - vyšetení, diferenciální diagnostika, léba ,2 nemocnice (odborný ) zo05123/0 Bolesti v zádech z ,06,0,09,1 Nemocnice seminá 2h pohledu ortopeda 5,1,19,2,27 Prachatice zo0512/0 PCA v KN Liberec KN Liberec seminá 2h 1 0 0

8 (.) zo05125/0 Nutriní intervence jako podpora léby dekubit a aplikaní pomcky pro diabetiky zo05126/0 Hygienické minimum , zo05127/0 Aktuální otázky v intenzivní péi zo0512/0 Ošetovatelská pée o pacienty na interním oddlení obor organizátor typ hodiny , Domov senior Benešov 05,06,0,09,1 5,2,27 Kromížská nemocnice konference 6h konference,30h ,06,07,09,1 FN Ostrava seminá 2, ,15,22,2,26, ,06,07,0,0 Nemocnice Atlas konference,30h ,10,15,19,20 Zlín,21,2 zo05129/0 Ateroskleróza ,06,07,0,0 Nemocnice konference,30h ,10,15,1,19 Boskovice,20,21,22,23, 2,26,27,2 zo05130/0 VI. Plzeský den ,0,2 FN1 Plze konference h zo05131/0 Anestezie pro ,1 FN1 Plze seminá 2h neuroradiologické výkony zo05132/0 Intenzivní léba ,1 FN1 Plze seminá 2h kraniocerebrálního poranní zo05133/0 Radioterapie a ,06,07,0,0 KNTB Zlín konference 5,30h biologická léba v onkologii, léebné 9,1,19,20,2,26 aferézy, MRSA zo0513/0 Polohování pacient ,2,0 KN Liberec seminá 2h zo05135/0 Problematika dtské letní rekreace zo05136/0 Úvod do problematiky sluchových vad a jejich vliv na rozvoj osobnosti ,13,2 KHS J školicí (odborný ) ,36,2 Rehabilitaní stationá Zlín h seminá 2h zo05137/0 Termická poškození ,06,1 ZZS JK konference h Prachatice zo0513/0 Ošetovatelký proces u ,09,10,15,1 Nemocnice TGM konference h gerontologických pacient,2 Hodonín zo05139/0 Nozokomiální infekce z , KN Liberec seminá 2h pohledu ARO zo0510/0 Ošetovatelská pée u KN Liberec seminá 2h pacient s kolostomií zo0511/0 Výživa kriticky nemocných KN Liberec seminá 2h zo0512/0 Komunikaní dovednosti u zdravotnických pracovník zo0513/0 Akutní stavy v porodnictví, pekotné porody zo051/0 Jak zvládnout zkoušky života ,06,0,09,1 0,15,2 Klatovská nemocnice konference 5h ,1 ZZS seminá 2h ,07,10,2 NSP Orlová konference 5h zo0515/0 Neumíme spolu mluvit? ,07,10,1,2 NSP Orlová konference 5h zo0516/0 Problematika stáí ,07,15,1,2 LDN konference 5h Horažovice

9 (.) zo0517/0 Dornova metoda pro zdravotnické pracovníky zo051/0. dny pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie a neuroimunologie zo0519/0 KPR zo05150/0 Biologická léba v gastroenterologii zo05151/0 Pée o pacienta s edotrachealní kanylou zo05152/0 V. Hodonínské laparoskopické sympozium zo05153/0 Znalost pedagogiky a psychologie - správný základ pro práci s dtmi v dtském zaízení - 2. ást obor organizátor typ hodiny 05,07,1,2 LDN Horažovice 05,09, Nemocnice Kada 05,06,07,0,0 9,10,15,1,20,21,22,2,26, 27 Nemocnice Boskovice školicí 2dny* (odborný ) sympozium 2dny* seminá 2h , KN Liberec seminá 2h FN1 Plze konference h ,15,1,19,2 Nemocnice TGM Hodonín ,15,2 Kojenecký ústav a dtský domov Brno Hlinky sympozium 6h školicí (odborný ),30h zo0515/0 Konference vedoucích neschváleno KHS konference pracovník KHS Jihomoravského Jihomoravského zo05155/0 Anestezie u dtí KN Liberec seminá 2h zo05156/0 KPR ,06,07,0,0 Nemocnice 9,10,15,1,20 Boskovice,21,22,2,26, 27 seminá 2h zo05157/0 Konference pi píležitosti Evropského antibiotického dne a otevení Centrálních laboratoí Nemocnice Strakonice zo0515/0 Umní komunikce. Aktuality z oblasti veejného zdraví zo05159/0 Hemolytické onemocnní novorozence zo05160/0 Pacienti s kognitivním deficitem, poradna pro poruchu pamti zo05161/0 Diabetologická konference ,06,09 Nemocnice Strakonice konference 6h ,13,2 KHS Jihoeského konference h ,09 Nemocnice seminá 2h Uherské Hradišt KN Liberec seminá 2h ,06,07,09,1 SMNS o. z. konference 5h ,15,2 Perov zo05162/0 30. Strakonický seminá , Nemocnice konference 5h Strakonice zo05163/0 Únorová konference ,06,07,09,1 NSP Karviná konference h ,15,2 zo0516/0 Výživa a okování ,05,06,22,2 Rehabilitaní seminá 2h dítte 3,36,2 stationá Zlín zo05165/0 Domácí pée, právo klienta v zaízení sociálních služeb, základní laboratorní vyšetení, sociální práce v domov dchodc ,07,09,2 DD Velké Hamry konference h

10 (.) zo05166/0 Jóga pro geriatrické pacienty zo070 obor organizátor typ hodiny ,05,07 KN Liberec seminá 2h zo00 zo001/0 Tématické školení nov nastupujících pracovník a absolvent nelékaských pracovník , , ,2 Nemocnice eské Budjovice seminá 3h* zo090 zo20 zo20 zo201/0 Výskyt MRSA KSH zo202/0 Azbest KSH zo203/0 Rozbor pokrm KSH zo20/0 Pitná voda KSH zo205/0 Ergonomie pracoviš KSH zo206/0 Infekní onemocnní KSH zo207/ Pitný režim KSH zo20/0 Posuzování E.I.A KSH zo209/0 Problematika štnic KSH zo210/0 Obecná rizika z PBU KSH zo211/0 Zdraví KSH jo050 jo0501/0 Právní a sociální problematika v práci pomáhajících profesí ,06,07,0,0 NCO NZO konference,30h ,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19,20,21,2,2

11 (.) jo0502/0 jo0503/0 jo050/0 jo0505/0 jo0506/0 jo0507/0 jo050/0 jo0509/0 jo0510/0 jo0511/0 jo0512/0 jo0513/0 jo051/0 Nozokomiální nákaze a kardiopulmonální resuscitace program kursu Aktivizaní a ergoterapeutické techniky v péi o seniory Reminiscenní techniky 2.- jako aktivaní prostedek v péi o seniory 6.- Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Vybrané kapitoly ze Zákoníku práce Násilí na pracovišti a jeho prevence Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (20-2 vyuovacích hodin) ,06,07,0,0 9,10,15,1,19, ,06,10,22,2 obor organizátor typ hodiny 05,07,09,22,2 Nemocnice Daice DIAKONIE CE odborný DIAKONIE CE odborný ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19, ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,1,15,16,17, 1,19, Bazální stimulace v 26.- ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v..0.- ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Úvod do konceptu Bazální stimulace (3 vyuovací hodiny),,,,, konference h sympozium 3dny* sympozium 3dny* konference h konference h sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* sympozium 2dny* seminá 3h 1 1 1

12 (.) jo0515/0 jo0516/0 jo0517/0 jo051/0 jo0519/0 jo0520/0 jo0521/0 jo0522/0 jo0523/0 jo052/0 jo0525/0 jo0526/0 jo0527/0 jo052/0 Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) XVII. Mezinárodní 2.- konference Nemocniní hygiena VI. Celoústavní seminá Nemocnice Kutná Hora Techniky práce s agresivním klientem Hlavní zásady pi poskytování ošetovatelské pée, pochybení a sankce, inkontinenní pomcky, periferní katetr, pée o pacienty s DMO, ínská medicína obor organizátor typ hodiny 05,06,09,13,1 5, ,06,07,0,0 9,15,2 sympozium h LF MU Brno konference 2dny* Nemocnice Kutná Hora 05,06,07,10,1 DIAKONIE CE odborný 3,15,1,22,23, ,06,07,09,1 0,15,1,19,2 Nemocnice Daice konference h ,06,07,09,1 SETRANS konference h NELZP a média v roce 0,11,12,13,15 200,1,19,2 Informovaný souhlas v ,06,10,2 SETRANS ošetovatelské praxi (z pohledu sestry) Snadná a pehledná peovatelská dokumentace a její využití v individuálních plánech klient Umni komunikovat Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem Aktivizaní a ergoterapeutické techniky v péi o seniory 05,07,10,22, ,06,07,0,0 SETRANS 9,10,11,12,13,15,1,19, Umní doprovázet XXXII. Brnnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékaské zdravotnické pracovníky 25.- Bazální stimulace ( vyuovacích hodin) 05,07,10,22,2 05,07,10,22,2 DIAKONIE CE konference h DIAKONIE CE odborný konference h h DIAKONIE CE konference 2dny* ,07,10,1,2 DIAKONIE CE konference 6h ,2, 05,06,07,0,0 Masarykv konference 3dny* ,21,22,2,25 onkologický,26 ústav Brno sympozium 3dny*

13 (.) jo0529/0 jo0530/0 jo0531/0 jo0532/0 jo0533/0 jo053/0 jo0535/0 jo0536/0 jo0537/0 jo053/0 jo0539/0 jo050/0 jo051/0 jo052/0 jo053/0 Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (20-2 vyuovacích hodin) Bazální stimulace (16vyuovacích hodin) obor organizátor typ hodiny sympozium 3dny* sympozium 3dny* sympozium 3dny* sympozium 2dny* Kazuistika v pímém ,07,10,15,2 SETRANS konference,15h penosu 7. Celoústavní seminá ,06,0,09,1 Nemocnice Nemocnice Kutná Hora 5, Kutná Hora s.r.o. Principy úspšné ,07,10,15,2 DIAKONIE CE konference 2dny* komunikace s lidmi s ,2 demencí - pomocí videotréninku interakcí (vti). Celoústavní seminá Nemocnice Kutná Hora s.r.o ,06,07,15,1 9 Nemocnice Kutná Hora ,06,07,0,0 NCO NZO konference 2dny* Aktuální problematika ,10,1,20,22 managementu,2,0 Léebné úinky ,06,10,2 SETRANS konference,15h canisterapie Asistenní pes jako ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h partner v péi o zravotn postižené První pomoc záitkovou ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h metodou I. První pomoc záitkovou ,06,10,1,2 SETRANS konference,15h metodou II. 3.- sympozium 3dny* v ošetovatelské péi (20-2hodin) 17.- sympozium 3dny* stimulace Frýdekv ošetovatelské péi 22.- (20-2hodin) 2.9.0

14 (.) jo05/0 jo055/0 jo056/0 jo057/0 jo05/0 jo059/0 jo0550/0 jo0551/0 jo0552/0 jo0553/0 jo055/0 jo0555/0 v ošetovatelské péi (20-2hodin) v ošetovatelské péi (16hodin) Emoní a sociální rozvoj osobnosti - profesionální pístup Pochybení a sankce pi poskytování pée, ešení stížností Týden práce na sob Úední jednání a korespondence v praxi NELZP Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 1 - pée o klienty na invalidním vozíku obor organizátor typ hodiny sympozium 3dny* ,06,07,09,1 0,11,12,13,15,1,19, ,07,10,2 SETRANS ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 2 - bariéry kolem nás ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. 3 - snadné pesuny mén pohyblivých klient a efektivní polohování ,07,10,2 SETRANS Správné využití zdravotnických pomcek k zajištní bezpené ošetovatelské pée pro klienty i personál. Modul. - hygiena osob s deficitem sobstanosti Polohování a manipulace s klienty Plánování pechodu ze školy do života NCO NZO konference 6,30h DIAKONIE CE odborný 6dní* SETRANS konference,15h konference,15h konference,15h konference,15h konference,15h sympozium 2dny* ,06,07,0,1 ENNEA o.p.s. seminá 2dny* ,15,1,22, , ,06,07,0,0 9,10,13,16,17,1,19,21,22, 2, ,07,10,22, ,07,10,2 SCA Hygiene producst, s r.o. konference 5h ,07,21,22,2 DIAKONIE CE konference 5dní*

15 (.) jo0556/0 jo0557/0 jo055/0 jo0559/0 jo0560/0 jo0561/0 jo0562/0 jo0563/0 jo056/0 jo0565/0 Spoleenské chování a image v praxi NELZP II. Rakovnické sestrerské dny Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16 vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi ( vyuovacích hodin) Bazální stimulace v ošetovatelské péi (3 vyuovacích hodin) obor organizátor typ hodiny ,,6,07,10,1,2, SETRANS ,06,07,0,0 PRIVAMED ,13,15,1,19 Healthia s.r.o, , ########, , , 05,06,07,0,0 Karlovarská , 9,10,12,15,2 krajská KPR.11.0, , nemocnice a.s., Nemocnice v Sokolov ,06,07,0,0 Karlovarská, ,10,12,15,2 krajská Prevence šíení, ,, nemocnice a.s., nozokomiálních nákaz Nemocnice v Sokolov Kurz osvtlovací 6-05,07,09,13,2 technky XXVI. Národní ,2 konference s mezinárodní úastí a výstavou svtelné techniky Podpora veejného zdraví/kižovatky podpory zdraví Novela zákona 96/ Sb. a vyhlášky 23/200 Sb. v roce 200 jo0566/0 Neurologie - rehabilitace jo0567/0 Aktuální otázky traumatologie jo056/0 jo0569/0 Manipulace v ztahu uživatel - poskytovatel služby Reionální inovaní Bazální stimulace v ošetovatelské péi (16hodin) ,10,13,15,2 2,2,0 05,06,07,09,1,2, eská spolenost pro osvtlování Ministerstvo zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veejného zdraví SETRANS konference, odborná konference Inovaní Inovaní 2dny* dny* h seminá 3h odborná konference odborná konference 3dny* h školicí,15h ,06,07,09,1 AS odborná 5h ,15,17,1,2 konference ,0,2 Nemocnice sympozium h eské Budjovice ,06,07,10,1 DIAKONIE CE školicí 2dny* ,15,22, Inovaní 2dny*

16 (.) jo0570/0 jo0571/0 jo0572/0 Styné plochy chirurgie a ortopedie v ošetovatelství Hygienická problematika na gerontologických oddleních Moderní trendy v urogynekologii obor organizátor typ hodiny ######## 05,06,07,2 AS, region Mladá Boleslav ######## 05,10,13,15,2 2,2,2 Oddlní hygieny a epidemiologie a Klinika interní, geriatrie a praktického lékaství FN Brno ve spolupráci s Ústavem preventivního lékaství a Spoleností pro nemocniní hygienu ######## 05,06 Okresní sdružení léka LK a bynekologickoporodnické odd. Nemocnice eský Krumlov a.s. odborná konference,30h sympozium h seminá 2,15h jo0573/0 jo057/0 jo0575/0 jo0576/0 jo0577/0 jo057/09 jo070 jo0701/0 jo0702/0 Ochrana veejného ,09,13,2,0 KHS Zlínského zraví ,06,09 SETRANS Novela zákona 96/ Sb. a vyhlášky 23/ Sb. v roce Medicína ######## 05,06,07,10,1 SETRANS ošetovatelství v 5,1,2 rozvojových zemích. Zdravotnictví v Africe oima eského lékae Stres a jeho zvládání ,06,07,10,1 SETRANS 5,1,2 Novinky v první pomoci za podpory AED Odborný Bazální stimulace ( vyuovací hodiny) Funkní manuální medicína - Tichý Aplikovaná fyzioterapie - informace o studiu ######## 05,06,10,1 ZZS JK eské Budjovice odborná konference,30h školicí,15h školicí,15h školicí,15h odborná konference 07,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 5,30h školicí h ,2 NCO NZO konference h jo0703/0 "FYZIOTERAPIE BRNO" ,2 NCO NZO konference 3dny*

17 (.) jo070/0 jo0705/0 Diagnostika a léba kloub HK z pohledu ergoterapeuta Víkendová : BOBATH koncept u dtí s diagnozou: DMO obor organizátor typ hodiny 07 NCO NZO odborný 07 NCO NZO odborný jo0706/0 jo0707/0 jo070/0 jo0709/0 Funkní manuální 20.- medicína - Tichý, y I. - IV Funkní manuální 25.- medicína - Tichý, y I. - IV Funkní manuální medicína - Tichý, y I. - IV. Víkendová : Fyzioterapeutické a ergoterapeutické pístupy pi terapii neurologických pacient ,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 07,2 Doc. MUDr. odborný Miroslava Tichý, CSc. 07,2 Doc. MUDr. Miroslava Tichý, CSc. odborný 07,2 NCO NZO odborný jo0712/0 Víkendová : STEPS principy správného sezení a držení tla 07 NCO NZO Inovaní 2dny* jo0713/0 Víkendová : Hiporehabilitace jo0710/0 Ergoterapie 200 Brno ,2 NCO NZO konference 3dny* jo0711/0 Víkendová : Diagnostika a léba kloub DK z pohledu ergoterapeuta NCO NZO Inovaní 2dny* ást ást ást ást 07 NCO NZO školicí ásti 1 + 3x

18 (.) jo071/0 jo090 jo0901/0 jo0902/0 jo0903/0 jo090/0 jo0905/0 jo0906/0 Funkní manuální 10.- medicína - Tichý, y I. - VI Laboratorní metody pi stanovení aditivních látek Zajišování kvality výsledk zkoušek (teorie a praktické aplikace pro chemické zkoušky), interpretace výsledk Problematika Cu rozvod Guarová guma. Chemicko-analytické aspekty poslední dioxinové aféry Mení ve stavební akustice PCR - novinka v diagnostice hygienické mikrobiologie obor organizátor typ hodiny 07,2 Doc. MUDr. Miroslava Tichý, CSc. školicí 2dny* ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava ,26 ZÚ Ostrava jo0907/0 jo090/0 Aplikace legislativních pedpis v oblasti analýz pitné vody a vody ke koupání (praktické využití pi interpretaci výsledk) Technika osvtlování XXIII ,26 ZÚ Ostrava ,13,26,2 eská spolenost pro osvtlování konference 2dny* jo0909/0 Nové metodiky pro sledování polárních látek HPLC - MS/MS, POCIS jo0910/0 Mikrobiologie Merck 200 jo0911/0 Možnosti využití ICP - AES spektrometru v laboratoí ZÚ Ostrava ást 1. teoretické základy ICP - AES jo0912/0 Hemokoagulace u onkologických pacient ,26 ZÚ Ostrava a 09,13,19,26,2 MERCK s.r.o. seminá 2,50h ,26 ZÚ Ostrava ,27,0 EUREXMEDIC A s.r.o. sympozium,10h jo0913/0 Nový intracelulární parazité ve vodách a jejich význam ,26 ZÚ Ostrava

19 (.) jo091/0 Organické halogeny (AOX, EOX, TX) a metody jejich stanovení analyzátorem LTX 2000 obor organizátor typ hodiny ,26 ZÚ Ostrava jo0915/0 1/Využití a validace ,26 ZÚ Ostrava školicí h automatického fotometru AquaKem pro analýzu vodních vzork 2/Odbry v pracovním prostedí jo0916/0 Pasivní vzorkování ,26 ZÚ Ostrava školicí h pomocí pasivních vzorkova. Persistentní organické látky jo20 jo201/0 jo202/0 Víkendová : Vadné postavení a jeho diferenciální diagnostika Víkendový : 2.- Ošetení pánevního dna podle Mojžíšové Víkndový : 22.- Mobilizace žeber metodou Mojžíšové 2 NCO NZO odborný 2 NCO NZO odborný 3dny* jo203/0 Víkndový : NCO NZO odborný 3dny* jo20/0 Víkendový : Páte - vyšetení, diferenciální diagnostika, léba jo205/0 Víkndový : Dolní konetina - vyšetení, diferenciální diagnostika a léba jo206/0 Víkendový : STEPS - principy správného sezení a držení tla NCO NZO odborný NCO NZO odborný NCO NZO odborný jo207/0 Funkní manuální medicína - osový orgán Orlickoústecká nemocnice a.s. odborný jo20/0 jo209/0 jo210/0 jo211/0 jo212/0 jo213/0 jo260 Víkendová : Gynegymnastika pro ženy v každém vku Víkendová : Gynegymnastika pro ženy v každém vku Víkendová : Kineziologie pro fyzioterapeuty 1. ást Víkendová : Neinvazivní laserová terapie Víkendová : Manuální lymfodrenáž Rehabilitaní ošetovatelství - vybrané metody a pístupy používané ve fyzioterapii NCO NZO odborný NCO NZO odborný NCO NZO odborný 2 NCO NZO odborný 3dny* dny* dny* NCO NZO odborný 7dní* Masarykv sympozium,30h onkologický ústav Brno

20 (.) jo2601/0 jo2602/0 jo2603/0 jo260/0 jo2605/0 Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod Základní chemický rozbor vod Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod Stanovení kov ve vodách Vzorkování pitných vod, vod ke koupání a odpadních vod obor organizátor typ hodiny ,2 CS LAB Praha s.r.o. 1.. a ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o ,2,0 CS LAB Praha s.r.o. konference 6h odborný odborný 5,30h ,30h odborný 5,30h školicí 5,30h

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006 organizátor typ zo050 zo0501/0 Pracovní právo ve zdravotnictví 10.1.0 všechny y OS ZSP R zo0502/0 Význam ergoterapie na spinální jednotce 1.2.0 05 zo0503/0 Urologická pée o pacienty na spinální 19.1.0

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Právní rámec. urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Právní rámec. urgentní medicíny a medicíny katastrof. Právní rámec urgentní medicíny a medicíny katastrof. IPVZ 20. kvtna 2008 MUDr.Dana Hlaváková Urgentní medicína ve vztahu k historickému právnímu rámci. - základní hodnoty (lidská práva) liberální demokracie

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií Píloha. 1 Požadavky na centra: Personální, materiáln technická a organizaní kritéria pro jednotlivá centra pée o nemocné s hemofilií 1. Centrum komplexní pée (CCC) Centrum musí zajišovat: diagnostiku a

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Mgr. Veronika Di Cara Schůzka náměstků ošetřovatelství, MZ ČR 25/11/2014 Praha Čtyři kategorie zdravotníků návrh EFN pro rozlišení, sledování a plánování pracovní

Více

Sociální rehabilitace. Mgr.!árka Slavíková

Sociální rehabilitace. Mgr.!árka Slavíková Sociální rehabilitace Mgr.!árka Slavíková Systém ucelené RHB :!! Lé"ebné!! Psychické (n#kte$í auto$i neuvádí)!! Sociální!! Pedagogické!! Pracovní Zú%ení pohledu na sociální rehabilitaci v nemocnici:!!

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Karlovarský kraj 24.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách Domov pod Kuňkou, Ráby Pardubický kraj. Ústí n.l. Ústí n.l. Ústí n.l.

Karlovarský kraj 24.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách Domov pod Kuňkou, Ráby Pardubický kraj. Ústí n.l. Ústí n.l. Ústí n.l. Další vzdělávání dospělých Datum Název Místo Kraj 16.1.2010 Restriktivní opatření, ale i šetrná sebeobrana DpOZP Litvínov- Zátiší 177 3.2.2010 Standardy kvality v sociálních službách DPS Domov pro seniory,

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra I.. Výchova a vzdělávání v péči o děti a jejich význam 1. Význam výchovného působení dětské

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru pracovní lékařství, tzn. příprava absolventa schopného

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE... Věstník Ročník 200 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 30. DUBNA 200 Cena: 449 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více