Úvodní slovo starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo starosty"

Transkript

1 Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, do rukou dostáváte už druhé vydání Průvodce sociálními službami Prostějovska. Věřím, že tato brožurka Vám pomůže zorientovat se v nabídce sociálních služeb, vybrat si právě tu, která bude Vám nebo Vašim blízkým nejlépe vyhovovat. V letošním roce jde určitě o brožurku o to významnější, že došlo k výrazné změně v systému financování sociálních služeb. Podle stávající legislativy je totiž příjemcem dávky na péči sám občan, který si tak může koupit službu podle vlastní potřeby a podle vlastního uvážení tím spolufinancovat zařízení nebo organizaci, která nejlépe splňuje jeho kritéria. Průvodce je určen jak laické, tak odborné veřejnosti. Podává ucelený přehled zařízení místních samospráv, nestátních neziskových organizací, občanských sdružení a institucí, jejichž posláním je pomáhat lidem. Věřím, že brožurka vydaná ve spolupráci s Městem Prostějov pomůže všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova Zpracovatel: Občanské sdružení LIPKA Tetín 1, Prostějov 1

2 I. Sociální poradenství 1. Fond ohrožených dětí Občanské sdružení Fond ohrožených dětí FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Budovcova 6, Prostějov Mgr. Regina Šverdíková, sociální asistentka tel.: , , fax: Děti ohrožené fyzickým, psychickým sexuálním násilím i hmotnou nouzí rodiny, rozvodové případy - bránění ve styku s druhým rodičem, apod., domácí násilí, zprostředkování pobytu v Klokánku. Kapacita: Neomezená Forma služby: Ambulantní (poradenství), terénní (i mimo běžnou pracovní dobu od 8 do 16 hodin) Poradenství, krizová pomoc, asistence při vyřizování dávek, asistence při stycích s dětmi v rámci komplikovaného rozvodového a porozvodového případu, Zařízení má každé pondělí poradnu pro veřejnost (od 8-12 do hodin). Jinak 2 pracovnice pobočky pracují podle potřeby v terénu, spolupracují se školami, dětskými lékaři, státními orgány pro ochranu dětí, sepisují podání k soudu, asistují při stycích rodičů s dětmi (i o víkendech), provádějí šetření v rodinách - prověřují se všechna oznámení - včetně oznámení anonymních. 2. Poradna pro rodinu Prostějov Krajský úřad Olomouckého kraje Poradna pro rodinu Prostějov - Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace Bezručovo nám. č. 9, Prostějov 2

3 I. Sociální poradenství Mgr. Pavel Pokorný, vedoucí poradny tel.: všechny cílové skupiny Forma služby: ambulantní psychologické poradenství Bezplatné a kvalifikované psychologické, sociální a právní poradenství, psychoterapie a diagnostika pro občany každého věku, stavu a sociálního postavení. Konzultace v poradně je nutné objednat telefonicky nebo osobně. 3. Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje (NNO) Sociální poradna (Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště Prostějov) Kostelecká 4165/17, Prostějov 3

4 I. Sociální poradenství Kateřina Kráčmarová, vedoucí regionálního pracoviště tel.: , zdravotně postižení všech věkových kategorií Kapacita: neomezená Sociální poradenství Tísňové volání Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství, pomáháme při vyplňování formulářů, informujeme o možných příspěvcích a slevách pro zdravotně postižené. Také poradíme při výběru kompenzačních pomůcek, vytvoření bezbariérového prostředí. Také vyjíždíme do terénu pokud se klient nemůže dostavit ze zdravotních důvodů. Máme kontakt na organizace sdružující zdravotně postižené a přehled o jejich klubové a rekondiční činnosti. Druhou činností je handicap help linka. Hlavní náplní je lokalizace u nás evidovaných klientů, kteří potřebují pomoc (např. pád z vozíku, vybitá baterie apod.). 1. Osobní asistence 1.1. Občanské sdružení Pomocná ruka NNO Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům POMOCNÁ RUKA Školní 32, Prostějov Miluše Hovorková, Statutární zástupce, ředitelka tel.: , fax:

5 II. Služby sociální péče Senioři, zdravotně handicapovaní občané včetně dětí Kapacita: Neomezená Forma služby: Terénní Osobní asistence, sociálně - právní poradenství Osobní asistence je poskytována uživatelům v jejich domácnostech. Osobní asistent pomáhá uživateli v zabezpečení jeho základních biologických a společenských potřeb: pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, doprovody k lékaři, na úřady, vycházky, společenská činnost, dohled u lůžka, podání léků aj. Každý uživatel má svého osobního asistenta, který se po celou dobu realizace služby nemění. V rámci projektu Duhový kruh pomoci poskytujeme bezplatnou sociálně právní poradnu. Pro širokou veřejnost pořádáme 4x ročně charitativní sbírky starého šatstva, hraček, potřeb pro domácnost a jiného materiálu.pro handicapované děti pořádáme sportovní, zábavné a kulturní akce Občanské sdružení Podané ruce NNO Občanské sdružení Podané ruce Projekt OsA Frýdek-Místek V. Špály 12, Prostějov Bc. Kateřina Fejkusová, zástupkyně ředitelky Projektu OsA F-M tel.: , mobil: Cílovou skupinou jsou zdravotně postižení a senioři bez rozdílu věku i postižení. Hlavním kritériem pro přijetí je, že uživatel službu potřebuje a požaduje. Kapacita: Neomezená 5

6 II. Služby sociální péče Forma služby: Terénní služba poskytovaná klientům v jejich přirozeném sociálním prostředí (domov, škola, zaměstnání apod.) Osobní asistence Občanské sdružení Podané ruce - Projekt OsA F-M zajišťuje služby osobní asistence v rámci kraje Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a kraje Vysočina. Poskytujeme všechny úkony osobní asistence, tak jak stanoví 5 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a další služby, které klient s ohledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje) + bezplatné sociální poradenství. Služby poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (včetně svátků) ADP - SANCO, s.r.o 2. Pečovatelská služba ADP - SANCO s.r.o. Dům domácí péče -Týdenní stacionář, domácí zdravotní a ošetřovatelská péče 6

7 II. Služby sociální péče Vrahovická 721/109, Prostějov Mgr. Květoslava Šťastná tel.: , , Klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Kapacita: Pobytová 16 lůžek, terénní zdravotní - neomezená, pečovatelská 40 Forma služby: Pobytová, terénní Pečovatelská Týdenní stacionář Zdravotní péče - poskytována na indikaci ošetřujícího lékaře v sociálním prostředí klienta, péči poskytují registrované zdravotní sestry a plátcem zdravotní péče je zdravotní pojišťovna klienta. Pečovatelská služba - je poskytována na žádost klienta, nebo rodiny ve vlastním prostředí klienta, péči poskytují pečovatelky a služba je hrazena dle úhradové vyhlášky 505/2006 přímou úhradou od klienta. Týdenní stacionář - je pobytová služba 24. hod. denně, kde se poskytuje zdravotně -sociální péče pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich sociálním prostředí. Doba pobytu je od týdne do tří měsíců. Přednost mají klienti z Prostějova s příspěvkem na péči, o které opravdu nemůže být postaráno jinak nebo rodina není dočasně schopna zajistit péči ve vlastním sociálním prostředí. Platba v týdenním stacionáři se řídí úhradovou vyhláškou 505/ Charita Prostějov Arcibiskupství olomoucké Charita Prostějov Sádky 14, Prostějov 7

8 II. Služby sociální péče Marie Schwarzerová, ředitelka tel.: , fax: senioři a osoby se zdravotním postižením, sociálně slabí občané, lidé s duševním onemocněním Kapacita: zdravotní služba 258, pečovatelská služba 120, stacionář 35 Forma služby: terénní, ambulantní pečovatelská služba, denní stacionáře Charita Prostějov je nezisková organizace, která poskytuje nejen zdravotní službu v domácnostech klientů (v Prostějově a okolí), ale i pečovatelskou službu a denní stacionář pro osoby s duševním onemocněním. Pečovatelská služba je zajišťována pro město Prostějov a hrazena klientem dle ceníku služeb. Nabízíme donášku oběda, pomoc při podávání jídla, doprovod k lékaři, na úřady, nákupy, praní prádla apod.. Základní myšlenkou denního stacionáře je nabídnout lidem s onemocněním v okruhu psychóz společenství, psychosociální rehabilitaci a mnoho dalších aktivit (např. vaření, výlety, výtvarná činnost či návštěvy divadla a výstav). Mezi naše další aktivity patří také pomoc sociálně slabým občanům a provozování charitního šatníku. 8

9 II. Služby sociální péče 2.3. Charita Konice Charita Konice Charitní pečovatelská služba Konice Zahradní 690, Konice Iveta Koudelková, vrchní sestra tel.: , fax: Cílovou skupinou jsou převážně senioři se sníženou soběstačností s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Poskytnuté sociální služby jim umožňují žít v domácím prostředí tak, aby byla podpořena jejich aktivita a nebyly přetrhány materiální a rodinné vazby. Kapacita: 200 Forma služby: terénní Pečovatelská služba Charita Konice se snaží o vytvoření komplexního systému péče o starého a nemocného člověka. Zajišťuje služby sociální, zdravotní, duchovní, duševní a společně s ním hledá typ pomoci, která odpovídá jeho potřebám. Umožňuje starému člověku za pomoci charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby žít ve svém domácím prostředí. Teprve tenkrát, kdy sám uživatel vyžaduje celodenní systematickou pomoc a sám si to přeje, je mu umožněn pobyt v zařízení od bytů v domě s pečovatelskou službou až po domy pokojného stáří. Naše organizace provozuje domy s pečovatelskou službou v Čechách pod Kosířem, Konici a Dům pokojného stáří v Bohuslavicích. Řešíme tak komplexně ožehavou problematiku osamělých starých lidí na venkově. Charitní personál realizuje v rámci pečovatelské služby 1x týdně stacionář pro klienty CHOPS s aktivizačními a vzdělávacími programy (společenské besedy, cvičení, zpěv, procházky, výlety, poutě). Důležitou součástí udržení klienta v domácí péči a pomoci rodinám seniorů, kterou veřejnost intenzivně využívá, je zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do terénu (polohovací postele, vozíčky, WC křesla, chodítka, atd.). 9

10 2.4. Sociální služby Prostějov, p.o. II. Služby sociální péče Krajský úřad Olomouckého kraje Sociální služby Prostějov, p.o. Pod Kosířem 2276/27, Prostějov PhDr. Miluše Kmoščáková, ředitelka ředitelstvi: pečovatelská služba: denní stacionář: fax: pečovatelská služba senioři a zdravotně postižení denní stacionář osoby s mentálním postižením Kapacita: pečovatelská služba: klientů denní stacionář pro mentálně postižené: 16 klientů Forma služby: pečovatelská služba: terénní denní stacionář: ambulantní pečovatelská služba denní stacionář Poskytované služby předchází sociálnímu vyloučení mentálně postižených spoluobčanů, zprostředkovávají jejich včlenění do společnosti aniž by došlo k přerušení vazeb s rodinou. Zahrnují tyto aktivity 10

11 II. Služby sociální péče - poznávací aktivity - výlety, návštěvy výstav, upevňování nabytých znalostí a dovedností - pohybové aktivity - cvičení v tělocvičně, návštěvy rehabilitačního bazénu, účast na sportovních akcích, vycházky - kulturní aktivity - návštěvy kina, divadla, hvězdárny, knihovny, tanečních besídek - rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti - návštěvy keramické dílny, ruční a výtvarné činnosti - nácvik sebeobsluhy, rozvoj a upevňování sociálních návyků a dovedností 3. Denní stacionáře 3.1. Občanské sdružení LIPKA - Centrum denních služeb NNO registrace MV ČR Centrum denních služeb Občanského sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Tetín č. 1506/1, Prostějov Mgr. Renata Čekalová, ředitelka tel.: , fax: Děti, mládež a dospělé osoby do čtyřiceti let se zdravotním postižením (s kombinovanými vadami včetně mentálního a tělesného postižení). Kapacita: Denní stacionář pro děti 50 Denní stacionář pro mládež a dospělé 45 Forma služby: Ambulantní služby 11

12 II. Služby sociální péče Denní stacionář a sociální rehabilitace Centrum denních služeb je denní docházkové zařízení pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením, jehož součástí je : - denní stacionář pro děti - denní stacionář pro mládež a dospělé - nestátní zdravotnické zařízení - rehabilitace a klinická logopedie Centrum připravuje uživatele pro samostatný způsob života prostřednictvím nácviku sociálních a pracovních dovedností, podporuje je v jejich individuálním rozvoji a naplňování osobních cílů. Služby denního stacionáře : - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, stravování - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - celoroční terapeuticky zaměřená zájmová činnost, např. keramická a tkalcovská dílna, kroužek výtvarných technik, výroba svíček, muzikoterapie, práce s PC a internetem, léčebná tělesná výchova, jóga, řezbářský kroužek - zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, např. účast na společenských akcích v regionu i mimo něj, nácvik kulturních a propagačních vystoupení, poznávací výlety, zájezdy, pobyty - sociálně terapeutické činnosti zaměřené k rozvoji osobních a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování - individuální poradenství, konzultace, pomoc při uplatňování práv Služby sociální rehabilitace : - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (péče o domácnost, výpočetní technika, kompenzační pomůcky, atd.) - každodenní svoz z místa bydliště do zařízení a zpět - socializační aktivity, informační servis Rehabilitační péče : klasická rehabilitace, balneoterapie, fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, parafín), léčebná tělesná výchova, mechanoterapie, kontrolní vyšetření odborným lékařem. 12

13 II. Služby sociální péče Klinická logopedická péče : náprava poruch výslovnosti, vývojových a dalších poruch řeči, nonverbální komunikace 3.2. Charita Prostějov - denní stacionář pro psychotiky Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.2 (str. 7) 3.3. Sociální služby Prostějov, p.o. - denní stacionář pro mentálně postižené Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.4 (str. 10) 4. Týdenní stacionáře 4.1. ADP - SANCO s.r.o., Dům domácí péče - Týdenní stacionář Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.1 (str. 6) 5. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Nezamyslice Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Domov pro osoby se zdravotním postižením Děkana Kvapila 17, Nezamyslice 13

14 II. Služby sociální péče Ing. Bc. Jiřina Krejčí, ředitelka ÚSP tel.: fax: www. uspnezamyslice.org Mentálně a tělesně postižená mládež a dospělí Kapacita: 134 Forma služby: Pobytová - celoroční Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 48 ÚSP Nezamyslice se nachází na rozhraní Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje v klidném prostředí, obklopeném malebnou přírodou na rovinaté Hané. Základním účelem naší organizace je poskytování komplexních služeb sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé. Pro léčebně preventivní péči zajišťujeme praktického lékaře, stomatologa, psychiatra, psychologa a rehabilitaci. Mimo základní sociální služby nabízíme našim uživatelům pracovní terapie v keramické, košíkářské, tkalcovské a šicí dílně. Dále naší nabídkou jsou zájmové, hudební, sportovní a společenské aktivity. Doplňkovou činností je zajištění veřejných služeb (kadeřník, holič, pedikúra, bazén), rekondiční pobyty a služby, které jsou požadované uživatelem dle osobních zájmů (duchovní péče pro věřící, hudební kroužek). Dále využíváme pro naše uživatele integrované programy dle jejich přání a dle vzoru jejich vrstevníků, kteří žijí běžným životem (společenské organizace myslivci, hasiči, Sokol). Individuálně přistupujeme ke každému uživateli a dle potřeb rozšiřujeme i tuto naši nabídku. 14

15 5.2. ÚSP a DD Víceměřice, p.o. II. Služby sociální péče Obec Víceměřice ÚSP a DD Víceměřice, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Víceměřice 32, Víceměřice Mgr. Luděk Kuklínek, ředitel organizace tel.: , fax: Cílovou skupinou, které nabízíme své služby jsou osoby s mentálním, kombinovaným postižením a senioři. Kapacita: ÚSP 198 klientů DD 8 klientů Forma služby: pobytová Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací, která poskytuje služby lidem s mentálním postižením a starým občanům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Toto prostředí se jim snažíme nahradit v co nejvyšší možné míře. Zabezpečujeme péči a podporu potřebným osobám a maximálně s nimi spolupracujeme při naplňování jejich životních potřeb, přičemž služby přizpůsobujeme individuálně právě těmto potřebám. Umožňujeme žít v důstojném prostředí, vytváříme podmínky pro rozhodování o vlastním životě a pro uplatnění základních práv. Zároveň podporujeme kontakty se společenským prostředím. 15

16 II. Služby sociální péče 6. Domovy pro seniory 6.1. Centrum sociálních služeb Lidická ul. 86, Prostějov Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a Olomouc 1. CSSPV - Domov pro seniory 2. CSSPV - Domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Lidická 1454/86, Prostějov Mgr. Mario Buzzi, ředitel tel.: fax: Květoslava Přikrylová, sociální pracovnice tel.: Služba sociální péče Domov pro seniory - senioři, osoby se zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením. S chronickým onemocněním a pro osoby s jiným zdravotním postižením - osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc při základních životních úkonech (jsou příjemci Příspěvku na péči). Služba sociální péče Domov se zvláštním režimem ženy s chronickým duševním postižením, ženy se zdravotním postižením Kapacita: Domov pro seniory ženy a muži 125 Domov se zvláštním režimem ženy 68 Forma služby: Centrum sociálních služeb je zařízení pobytové. a) ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hyg. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti 16

17 II. Služby sociální péče h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Změna v podávání žádostí od (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách): Zájemci o umístění do Centra sociálních služeb Prostějov, které zřizuje Olomoucký kraj, podávají od svoje žádosti přímo do CSSPV, nikoliv na KÚ OL K. Žádosti žadatelů, kteří jsou již na základě rozhodnutí KÚ OL K zařazeni do pořadníku čekatelů, jsou od převedeni do našeho zařízení. CSSPV i nadále vede a spravuje evidenci těchto žadatelů. Se svými dotazy se můžete obracet na sociální pracovnici zařízení osobně nebo telefonicky. Následně pak po přijetí do zařízení uzavírat smlouvy o poskytování sociálních služeb. Informujte se o umístění s dostatečným předstihem. Nástup lze možno odložit na pozdější dobu Domov pro seniory Nerudova ul., Prostějov Olomoucký kraj Domov pro seniory Nerudova 70, Prostějov Miloš Košíček, ředitel tel.: fax: Senioři a osoby se zdravotním a tělesným postižením 17

18 II. Služby sociální péče Kapacita: 270 Forma služby: Pobytová Domov pro seniory Domov důchodců Prostějov se nachází v klidné části města na Nerudově ulici v Prostějově. Je obklopen pěkně vzrostlou zahradou a parkem, kde místní klienti tráví pěkné chvíle od jara do podzimu. Nedaleko domova je známý lesopark Hloučela, kam chodí zdatnější obyvatelé na procházky. Kapacita zařízení je 270 obyvatel. Pokoje jsou převážně dvojlůžkové. Provoz v domově je nepřetržitý. Služby zabezpečují zdravotníci, kteří jsou vzděláni pro práci se seniory. Domov nabízí bohatý kulturní a společenský život, bohoslužby, rekreaci, výlety, taneční večírky, opékání na zahradě a mnoho dalších činností na přání klientů Domov důchodců Kostelec na Hané, p.o. Město Kostelec na Hané Domov důchodců, příspěvková organizace M.Ulického 882, Kostelec na Hané Mgr. David Ševčík, vedoucí DD Alena Přecechtělová, soc. pracovnice tel.: fax:

19 II. Služby sociální péče Cílovou skupinou jsou obyvatelé v důchodovém věku, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z uvedených příčin nemohou žít ve svém přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Přijímáme osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se schopností pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek i mobilní, osoby s neurologickými, kardiovaskulárními problémy, osoby s poruchami paměti, které jsou orientovány místem. Kapacita: 57 Forma služby: pobytová Domovy pro seniory Zařízení poskytuje celoroční pobytové služby pro 57 seniorů v objektu, který byl postaven v roce Stavebně se jedná o bezbariérový monoblok o třech podlažích. V přízemí je umístěno provozně - technické zázemí domova, obytná část se nachází ve 2. a 3. podlaží a to jedno a dvoulůžkové pokoje se samostatným sociální zařízením. Zajišťujeme nepřetržitou odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči, služby fyzioterapeuta (masáže, cvičení, elektroléčba, parafínové zábaly, perličkové koupele apod..), celoroční ubytování včetně úklidu, praní prádla, celodenní stravování včetně diet dle ordinace lékaře, využití volného času (pracovní dílny pro muže, ženy, keramika, cvičení), kulturní programy, výstavy, přednášky, zájezdy. 19

20 6.4. Domov pro seniory Jesenec II. Služby sociální péče Krajský úřad Olomouckého kraje Domov pro seniory Jesenec 1, Jesenec Bc. Anežka Soušková, ředitelka tel.: , fax: Senioři, zdravotně postižení Kapacita: 82 Forma služby: Pobytová Sociální poradenství a služby sociální péče 49: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov důchodců Jesenec se nachází západně asi 30 kilometrů od Olomouce a 3 kilometry od města Konice. Areál tohoto domova je tvořen dominantní budovou, bývalým zámečkem, s přilehlými obytnými a hospodářskými budovami včetně zahrady a parku. Obyvatelé jsou ubytování ve dvou, tří a více-lůžkových pokojích. Domov důchodců nabízí lékařskou péči (za obyvateli dojíždí ústavní lékař, ortoped, psychiatr), komplexní ošetřovatelskou péči (zajišťují zdravotní sestry, ošetřovatelky, pracovnice sociální péče), rehabilitační péči (elektroléčba, vodoléčba, rehabilitační tělocvik). Domov důchodců je vybaven krásnými prostorami pro kulturní a společenskou činnost obyvatel. Zpestřením života v domově jsou rovněž časté návštěvy kulturních nebo sportovních akcí mimo domov. Dále se pravidelně pořádají jednodenní i několikadenní zájezdy do blízkého i vzdáleného okolí. Každodenní nabídkou domova je zájmová činnost dle přání obyvatel. V rámci pracovní činnosti vyrábí obyvatelé různými technikami výrobky, které slouží k výzdobě domova. 20

21 II. Služby sociální péče 6.5. Domov pro seniory Ludmírov Obec Ludmírov Domov pro seniory Ludmírov Ludmírov 2, Hvozd Marta Spurná, ředitelka, statutární zástupce tel.: fax: Muži a ženy Kapacita: 36 lůžek Forma služby: Komplexní sociální péče ubytování, stravování, zdravotní péče Domov pro seniory Celoroční ubytování s trvalým pobytem - 1 a 2 lůžkové pokoje, výtah, bezbariérový přístup, celodenní stravování - zdravotní celodenní péče zajišťována středním zdravotnickým personálem - lékařská péče - smluvní lékař, dojíždí do domova 1x týdně nebo dle potřeby - sociální péče - sociální agenda i ergoterapie - kulturní péče (kulturní vystoupení v domově) - duchovní vyžití (1x týdně mše svatá) Zajištění nákupů, kadeřnice, pedikúry. Praní a žehlení prádla Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace Město Plumlov Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace Soběsuky 95, Plumlov 21

22 II. Služby sociální péče Marcela Funková tel.: , fax: Svéprávní, starobní, invalidní důchodci, muži i ženy, kteří potřebují podporu pro zachování běžného způsobu života a péči vzhledem k svému zdravotnímu stavu a nepříznivým soc. podmínkám. Kapacita: 54 Forma služby: Pobytová, celoroční Domov pro seniory. Ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnost, sociálně terapeut. činnosti, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Zařízení postaveno v r. 2001, v podhůří Drahanské vrchoviny, 9km západně od Prostějova v klidné lokalitě. Moderní interiér, prostorné jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, balkonem a moderním vnitřním vybavením. Personál: vzdělaný, vysoké morální vlastnosti, vstřícný, ohleduplný, s individuálním přístupem ke klientům a dodržováním standardů kvality soc. služeb. Kvalitní ošetřovatelská péče, smluvní lékař. Domov je otevřen veřejnosti, neomezený pohyb uživatelů mimo zařízení. Velmi dobrá komunikace mezi personálem a klienty, ustanoven výbor obyvatel. Možnost využití zprostředkovaných služeb, nabídek/ sportovních, společenských, zájmových atd./ Dodržování domácího řádu a vnitřních směrnic. Řešení stížností klientů dle směrnice. Přístav klidného a spokojeného stáří 6.7. Dům pokojného stáří Bohuslavice - domov pro seniory Charita Konice Dům pokojného stáří Bohuslavice domov pro seniory 22

23 II. Služby sociální péče Bohuslavice 9, PSČ Ludmila Vrbová, vedoucí domova tel.: Cílovou skupinou poskytovaných služeb v Domě pokojného stáří Bohuslavice jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita: 35 Forma služby: Pobytová Domov pro seniory Dům pokojného stáří Bohuslavice 9, Bohuslavice, který je ve vlastnictví Charity Konice od roku 1997, je situován na okraji horské vesnice Bohuslavice. Dům pokojného stáří je adaptovaná třípodlažní budova (1493m 2 ) určená pro 35 starých a potřebných uživatel. Jednolůžkové (15) a dvoulůžkové (10) pokoje, s výjimkou pro ležící uživatele, mají vlastní WC a sprchový kout. V přízemí objektu je hala, která slouží ke společenskému životu obyvatel, sousedí s jídelnou a přípravnou jídel pro celodenní stravování. Na každém podlaží je bezbariérová koupelna. Dům je obklopen pozemkem (2394m 2 ), který slouží k léčebné rehabilitaci uživatelů a je spojen s budovou bezbariérovým přístupem. Kvalita služeb je zvýšena instalací signalizačního zařízení a lůžkovým výtahem. Součástí objektu je charitní kaple ÚSP a DD Víceměřice, p.o. Domov pro seniory Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Domovy pro osoby se zdravotním postižením, bod.č. 5.2 (str. 15) 23

24 II. Služby sociální péče 7. Domy s pečovatelskou službou Žádosti o umístění v domech s pečovateskou službou v Prostějově přijímá Domovní správa, s.r.o. Prostějov, Křížkovského ul. č. 7, tel: paní Daňková technik domů: Otakar Brückner Souhlas s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou vydává odbor sociálních věcí MÚ, Školní ul. Č. 4, Prostějov, O přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou rozhoduje Rada města Prostějova na základě návrhu komise pro přidělování bytů v DPS. Jednotlivé domy s pečovatelskou službou nabízí tyto služby: 7.1. Brněnská 4150/40, 42, 46 tel.: Fanderlíkova 393/38 tel.: Finská 4190/9 tel.: Hacarova 4343/2 tel.: Byty V domě sídlí praktický lékař Sídlo pečovatelské služby Pedikér Prádelna Společenská místnost Byty Byty Pečovatelská služba Prádelna Pedikér Rehabilitace Parkoviště pro vozíčkáře Praktický lékař Byty Pečovatelská služba Garážová stání přímo v domě Společenská místnost Stacionář 24

25 II. Služby sociální péče 7.5. Polišenského 4380/1 tel.: Polská 674/13 tel.: Jižní 549/1, Mostkovice tel.: Byty Pečovatelská služba Garážová stání - Přímo v domě Společenská místnost Stacionář Pedikér Byty Byty Pečovatelská služba Společenská místnost Prádelna Parkoviště pro vozíčkáře 7.8. Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou - Čechy pod Kosířem Obec Čechy pod Kosířem Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou Komenského 360, Čechy pod Kosířem Zdeněk Mader, starosta obce tel.: fax: Senioři Forma služby: Pobytová Pečovatelská a ošetřovatelská služba Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou v majetku obce Čechy pod Kosířem je určen pro bydlení starobních a invalidních důchodců a zdravotně postižených občanů, jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní ústavní péči, za 25

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více