Úvodní slovo starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo starosty"

Transkript

1 Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, do rukou dostáváte už druhé vydání Průvodce sociálními službami Prostějovska. Věřím, že tato brožurka Vám pomůže zorientovat se v nabídce sociálních služeb, vybrat si právě tu, která bude Vám nebo Vašim blízkým nejlépe vyhovovat. V letošním roce jde určitě o brožurku o to významnější, že došlo k výrazné změně v systému financování sociálních služeb. Podle stávající legislativy je totiž příjemcem dávky na péči sám občan, který si tak může koupit službu podle vlastní potřeby a podle vlastního uvážení tím spolufinancovat zařízení nebo organizaci, která nejlépe splňuje jeho kritéria. Průvodce je určen jak laické, tak odborné veřejnosti. Podává ucelený přehled zařízení místních samospráv, nestátních neziskových organizací, občanských sdružení a institucí, jejichž posláním je pomáhat lidem. Věřím, že brožurka vydaná ve spolupráci s Městem Prostějov pomůže všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova Zpracovatel: Občanské sdružení LIPKA Tetín 1, Prostějov 1

2 I. Sociální poradenství 1. Fond ohrožených dětí Občanské sdružení Fond ohrožených dětí FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Budovcova 6, Prostějov Mgr. Regina Šverdíková, sociální asistentka tel.: , , fax: Děti ohrožené fyzickým, psychickým sexuálním násilím i hmotnou nouzí rodiny, rozvodové případy - bránění ve styku s druhým rodičem, apod., domácí násilí, zprostředkování pobytu v Klokánku. Kapacita: Neomezená Forma služby: Ambulantní (poradenství), terénní (i mimo běžnou pracovní dobu od 8 do 16 hodin) Poradenství, krizová pomoc, asistence při vyřizování dávek, asistence při stycích s dětmi v rámci komplikovaného rozvodového a porozvodového případu, Zařízení má každé pondělí poradnu pro veřejnost (od 8-12 do hodin). Jinak 2 pracovnice pobočky pracují podle potřeby v terénu, spolupracují se školami, dětskými lékaři, státními orgány pro ochranu dětí, sepisují podání k soudu, asistují při stycích rodičů s dětmi (i o víkendech), provádějí šetření v rodinách - prověřují se všechna oznámení - včetně oznámení anonymních. 2. Poradna pro rodinu Prostějov Krajský úřad Olomouckého kraje Poradna pro rodinu Prostějov - Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace Bezručovo nám. č. 9, Prostějov 2

3 I. Sociální poradenství Mgr. Pavel Pokorný, vedoucí poradny tel.: všechny cílové skupiny Forma služby: ambulantní psychologické poradenství Bezplatné a kvalifikované psychologické, sociální a právní poradenství, psychoterapie a diagnostika pro občany každého věku, stavu a sociálního postavení. Konzultace v poradně je nutné objednat telefonicky nebo osobně. 3. Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje (NNO) Sociální poradna (Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště Prostějov) Kostelecká 4165/17, Prostějov 3

4 I. Sociální poradenství Kateřina Kráčmarová, vedoucí regionálního pracoviště tel.: , zdravotně postižení všech věkových kategorií Kapacita: neomezená Sociální poradenství Tísňové volání Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství, pomáháme při vyplňování formulářů, informujeme o možných příspěvcích a slevách pro zdravotně postižené. Také poradíme při výběru kompenzačních pomůcek, vytvoření bezbariérového prostředí. Také vyjíždíme do terénu pokud se klient nemůže dostavit ze zdravotních důvodů. Máme kontakt na organizace sdružující zdravotně postižené a přehled o jejich klubové a rekondiční činnosti. Druhou činností je handicap help linka. Hlavní náplní je lokalizace u nás evidovaných klientů, kteří potřebují pomoc (např. pád z vozíku, vybitá baterie apod.). 1. Osobní asistence 1.1. Občanské sdružení Pomocná ruka NNO Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům POMOCNÁ RUKA Školní 32, Prostějov Miluše Hovorková, Statutární zástupce, ředitelka tel.: , fax:

5 II. Služby sociální péče Senioři, zdravotně handicapovaní občané včetně dětí Kapacita: Neomezená Forma služby: Terénní Osobní asistence, sociálně - právní poradenství Osobní asistence je poskytována uživatelům v jejich domácnostech. Osobní asistent pomáhá uživateli v zabezpečení jeho základních biologických a společenských potřeb: pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, doprovody k lékaři, na úřady, vycházky, společenská činnost, dohled u lůžka, podání léků aj. Každý uživatel má svého osobního asistenta, který se po celou dobu realizace služby nemění. V rámci projektu Duhový kruh pomoci poskytujeme bezplatnou sociálně právní poradnu. Pro širokou veřejnost pořádáme 4x ročně charitativní sbírky starého šatstva, hraček, potřeb pro domácnost a jiného materiálu.pro handicapované děti pořádáme sportovní, zábavné a kulturní akce Občanské sdružení Podané ruce NNO Občanské sdružení Podané ruce Projekt OsA Frýdek-Místek V. Špály 12, Prostějov Bc. Kateřina Fejkusová, zástupkyně ředitelky Projektu OsA F-M tel.: , mobil: Cílovou skupinou jsou zdravotně postižení a senioři bez rozdílu věku i postižení. Hlavním kritériem pro přijetí je, že uživatel službu potřebuje a požaduje. Kapacita: Neomezená 5

6 II. Služby sociální péče Forma služby: Terénní služba poskytovaná klientům v jejich přirozeném sociálním prostředí (domov, škola, zaměstnání apod.) Osobní asistence Občanské sdružení Podané ruce - Projekt OsA F-M zajišťuje služby osobní asistence v rámci kraje Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a kraje Vysočina. Poskytujeme všechny úkony osobní asistence, tak jak stanoví 5 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a další služby, které klient s ohledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje) + bezplatné sociální poradenství. Služby poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (včetně svátků) ADP - SANCO, s.r.o 2. Pečovatelská služba ADP - SANCO s.r.o. Dům domácí péče -Týdenní stacionář, domácí zdravotní a ošetřovatelská péče 6

7 II. Služby sociální péče Vrahovická 721/109, Prostějov Mgr. Květoslava Šťastná tel.: , , Klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Kapacita: Pobytová 16 lůžek, terénní zdravotní - neomezená, pečovatelská 40 Forma služby: Pobytová, terénní Pečovatelská Týdenní stacionář Zdravotní péče - poskytována na indikaci ošetřujícího lékaře v sociálním prostředí klienta, péči poskytují registrované zdravotní sestry a plátcem zdravotní péče je zdravotní pojišťovna klienta. Pečovatelská služba - je poskytována na žádost klienta, nebo rodiny ve vlastním prostředí klienta, péči poskytují pečovatelky a služba je hrazena dle úhradové vyhlášky 505/2006 přímou úhradou od klienta. Týdenní stacionář - je pobytová služba 24. hod. denně, kde se poskytuje zdravotně -sociální péče pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich sociálním prostředí. Doba pobytu je od týdne do tří měsíců. Přednost mají klienti z Prostějova s příspěvkem na péči, o které opravdu nemůže být postaráno jinak nebo rodina není dočasně schopna zajistit péči ve vlastním sociálním prostředí. Platba v týdenním stacionáři se řídí úhradovou vyhláškou 505/ Charita Prostějov Arcibiskupství olomoucké Charita Prostějov Sádky 14, Prostějov 7

8 II. Služby sociální péče Marie Schwarzerová, ředitelka tel.: , fax: senioři a osoby se zdravotním postižením, sociálně slabí občané, lidé s duševním onemocněním Kapacita: zdravotní služba 258, pečovatelská služba 120, stacionář 35 Forma služby: terénní, ambulantní pečovatelská služba, denní stacionáře Charita Prostějov je nezisková organizace, která poskytuje nejen zdravotní službu v domácnostech klientů (v Prostějově a okolí), ale i pečovatelskou službu a denní stacionář pro osoby s duševním onemocněním. Pečovatelská služba je zajišťována pro město Prostějov a hrazena klientem dle ceníku služeb. Nabízíme donášku oběda, pomoc při podávání jídla, doprovod k lékaři, na úřady, nákupy, praní prádla apod.. Základní myšlenkou denního stacionáře je nabídnout lidem s onemocněním v okruhu psychóz společenství, psychosociální rehabilitaci a mnoho dalších aktivit (např. vaření, výlety, výtvarná činnost či návštěvy divadla a výstav). Mezi naše další aktivity patří také pomoc sociálně slabým občanům a provozování charitního šatníku. 8

9 II. Služby sociální péče 2.3. Charita Konice Charita Konice Charitní pečovatelská služba Konice Zahradní 690, Konice Iveta Koudelková, vrchní sestra tel.: , fax: Cílovou skupinou jsou převážně senioři se sníženou soběstačností s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Poskytnuté sociální služby jim umožňují žít v domácím prostředí tak, aby byla podpořena jejich aktivita a nebyly přetrhány materiální a rodinné vazby. Kapacita: 200 Forma služby: terénní Pečovatelská služba Charita Konice se snaží o vytvoření komplexního systému péče o starého a nemocného člověka. Zajišťuje služby sociální, zdravotní, duchovní, duševní a společně s ním hledá typ pomoci, která odpovídá jeho potřebám. Umožňuje starému člověku za pomoci charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby žít ve svém domácím prostředí. Teprve tenkrát, kdy sám uživatel vyžaduje celodenní systematickou pomoc a sám si to přeje, je mu umožněn pobyt v zařízení od bytů v domě s pečovatelskou službou až po domy pokojného stáří. Naše organizace provozuje domy s pečovatelskou službou v Čechách pod Kosířem, Konici a Dům pokojného stáří v Bohuslavicích. Řešíme tak komplexně ožehavou problematiku osamělých starých lidí na venkově. Charitní personál realizuje v rámci pečovatelské služby 1x týdně stacionář pro klienty CHOPS s aktivizačními a vzdělávacími programy (společenské besedy, cvičení, zpěv, procházky, výlety, poutě). Důležitou součástí udržení klienta v domácí péči a pomoci rodinám seniorů, kterou veřejnost intenzivně využívá, je zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do terénu (polohovací postele, vozíčky, WC křesla, chodítka, atd.). 9

10 2.4. Sociální služby Prostějov, p.o. II. Služby sociální péče Krajský úřad Olomouckého kraje Sociální služby Prostějov, p.o. Pod Kosířem 2276/27, Prostějov PhDr. Miluše Kmoščáková, ředitelka ředitelstvi: pečovatelská služba: denní stacionář: fax: pečovatelská služba senioři a zdravotně postižení denní stacionář osoby s mentálním postižením Kapacita: pečovatelská služba: klientů denní stacionář pro mentálně postižené: 16 klientů Forma služby: pečovatelská služba: terénní denní stacionář: ambulantní pečovatelská služba denní stacionář Poskytované služby předchází sociálnímu vyloučení mentálně postižených spoluobčanů, zprostředkovávají jejich včlenění do společnosti aniž by došlo k přerušení vazeb s rodinou. Zahrnují tyto aktivity 10

11 II. Služby sociální péče - poznávací aktivity - výlety, návštěvy výstav, upevňování nabytých znalostí a dovedností - pohybové aktivity - cvičení v tělocvičně, návštěvy rehabilitačního bazénu, účast na sportovních akcích, vycházky - kulturní aktivity - návštěvy kina, divadla, hvězdárny, knihovny, tanečních besídek - rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti - návštěvy keramické dílny, ruční a výtvarné činnosti - nácvik sebeobsluhy, rozvoj a upevňování sociálních návyků a dovedností 3. Denní stacionáře 3.1. Občanské sdružení LIPKA - Centrum denních služeb NNO registrace MV ČR Centrum denních služeb Občanského sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Tetín č. 1506/1, Prostějov Mgr. Renata Čekalová, ředitelka tel.: , fax: Děti, mládež a dospělé osoby do čtyřiceti let se zdravotním postižením (s kombinovanými vadami včetně mentálního a tělesného postižení). Kapacita: Denní stacionář pro děti 50 Denní stacionář pro mládež a dospělé 45 Forma služby: Ambulantní služby 11

12 II. Služby sociální péče Denní stacionář a sociální rehabilitace Centrum denních služeb je denní docházkové zařízení pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením, jehož součástí je : - denní stacionář pro děti - denní stacionář pro mládež a dospělé - nestátní zdravotnické zařízení - rehabilitace a klinická logopedie Centrum připravuje uživatele pro samostatný způsob života prostřednictvím nácviku sociálních a pracovních dovedností, podporuje je v jejich individuálním rozvoji a naplňování osobních cílů. Služby denního stacionáře : - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, stravování - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - celoroční terapeuticky zaměřená zájmová činnost, např. keramická a tkalcovská dílna, kroužek výtvarných technik, výroba svíček, muzikoterapie, práce s PC a internetem, léčebná tělesná výchova, jóga, řezbářský kroužek - zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, např. účast na společenských akcích v regionu i mimo něj, nácvik kulturních a propagačních vystoupení, poznávací výlety, zájezdy, pobyty - sociálně terapeutické činnosti zaměřené k rozvoji osobních a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování - individuální poradenství, konzultace, pomoc při uplatňování práv Služby sociální rehabilitace : - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (péče o domácnost, výpočetní technika, kompenzační pomůcky, atd.) - každodenní svoz z místa bydliště do zařízení a zpět - socializační aktivity, informační servis Rehabilitační péče : klasická rehabilitace, balneoterapie, fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, parafín), léčebná tělesná výchova, mechanoterapie, kontrolní vyšetření odborným lékařem. 12

13 II. Služby sociální péče Klinická logopedická péče : náprava poruch výslovnosti, vývojových a dalších poruch řeči, nonverbální komunikace 3.2. Charita Prostějov - denní stacionář pro psychotiky Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.2 (str. 7) 3.3. Sociální služby Prostějov, p.o. - denní stacionář pro mentálně postižené Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.4 (str. 10) 4. Týdenní stacionáře 4.1. ADP - SANCO s.r.o., Dům domácí péče - Týdenní stacionář Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.1 (str. 6) 5. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Nezamyslice Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Domov pro osoby se zdravotním postižením Děkana Kvapila 17, Nezamyslice 13

14 II. Služby sociální péče Ing. Bc. Jiřina Krejčí, ředitelka ÚSP tel.: fax: www. uspnezamyslice.org Mentálně a tělesně postižená mládež a dospělí Kapacita: 134 Forma služby: Pobytová - celoroční Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 48 ÚSP Nezamyslice se nachází na rozhraní Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje v klidném prostředí, obklopeném malebnou přírodou na rovinaté Hané. Základním účelem naší organizace je poskytování komplexních služeb sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé. Pro léčebně preventivní péči zajišťujeme praktického lékaře, stomatologa, psychiatra, psychologa a rehabilitaci. Mimo základní sociální služby nabízíme našim uživatelům pracovní terapie v keramické, košíkářské, tkalcovské a šicí dílně. Dále naší nabídkou jsou zájmové, hudební, sportovní a společenské aktivity. Doplňkovou činností je zajištění veřejných služeb (kadeřník, holič, pedikúra, bazén), rekondiční pobyty a služby, které jsou požadované uživatelem dle osobních zájmů (duchovní péče pro věřící, hudební kroužek). Dále využíváme pro naše uživatele integrované programy dle jejich přání a dle vzoru jejich vrstevníků, kteří žijí běžným životem (společenské organizace myslivci, hasiči, Sokol). Individuálně přistupujeme ke každému uživateli a dle potřeb rozšiřujeme i tuto naši nabídku. 14

15 5.2. ÚSP a DD Víceměřice, p.o. II. Služby sociální péče Obec Víceměřice ÚSP a DD Víceměřice, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Víceměřice 32, Víceměřice Mgr. Luděk Kuklínek, ředitel organizace tel.: , fax: Cílovou skupinou, které nabízíme své služby jsou osoby s mentálním, kombinovaným postižením a senioři. Kapacita: ÚSP 198 klientů DD 8 klientů Forma služby: pobytová Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací, která poskytuje služby lidem s mentálním postižením a starým občanům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Toto prostředí se jim snažíme nahradit v co nejvyšší možné míře. Zabezpečujeme péči a podporu potřebným osobám a maximálně s nimi spolupracujeme při naplňování jejich životních potřeb, přičemž služby přizpůsobujeme individuálně právě těmto potřebám. Umožňujeme žít v důstojném prostředí, vytváříme podmínky pro rozhodování o vlastním životě a pro uplatnění základních práv. Zároveň podporujeme kontakty se společenským prostředím. 15

16 II. Služby sociální péče 6. Domovy pro seniory 6.1. Centrum sociálních služeb Lidická ul. 86, Prostějov Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a Olomouc 1. CSSPV - Domov pro seniory 2. CSSPV - Domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Lidická 1454/86, Prostějov Mgr. Mario Buzzi, ředitel tel.: fax: Květoslava Přikrylová, sociální pracovnice tel.: Služba sociální péče Domov pro seniory - senioři, osoby se zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením. S chronickým onemocněním a pro osoby s jiným zdravotním postižením - osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc při základních životních úkonech (jsou příjemci Příspěvku na péči). Služba sociální péče Domov se zvláštním režimem ženy s chronickým duševním postižením, ženy se zdravotním postižením Kapacita: Domov pro seniory ženy a muži 125 Domov se zvláštním režimem ženy 68 Forma služby: Centrum sociálních služeb je zařízení pobytové. a) ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hyg. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti 16

17 II. Služby sociální péče h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Změna v podávání žádostí od (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách): Zájemci o umístění do Centra sociálních služeb Prostějov, které zřizuje Olomoucký kraj, podávají od svoje žádosti přímo do CSSPV, nikoliv na KÚ OL K. Žádosti žadatelů, kteří jsou již na základě rozhodnutí KÚ OL K zařazeni do pořadníku čekatelů, jsou od převedeni do našeho zařízení. CSSPV i nadále vede a spravuje evidenci těchto žadatelů. Se svými dotazy se můžete obracet na sociální pracovnici zařízení osobně nebo telefonicky. Následně pak po přijetí do zařízení uzavírat smlouvy o poskytování sociálních služeb. Informujte se o umístění s dostatečným předstihem. Nástup lze možno odložit na pozdější dobu Domov pro seniory Nerudova ul., Prostějov Olomoucký kraj Domov pro seniory Nerudova 70, Prostějov Miloš Košíček, ředitel tel.: fax: Senioři a osoby se zdravotním a tělesným postižením 17

18 II. Služby sociální péče Kapacita: 270 Forma služby: Pobytová Domov pro seniory Domov důchodců Prostějov se nachází v klidné části města na Nerudově ulici v Prostějově. Je obklopen pěkně vzrostlou zahradou a parkem, kde místní klienti tráví pěkné chvíle od jara do podzimu. Nedaleko domova je známý lesopark Hloučela, kam chodí zdatnější obyvatelé na procházky. Kapacita zařízení je 270 obyvatel. Pokoje jsou převážně dvojlůžkové. Provoz v domově je nepřetržitý. Služby zabezpečují zdravotníci, kteří jsou vzděláni pro práci se seniory. Domov nabízí bohatý kulturní a společenský život, bohoslužby, rekreaci, výlety, taneční večírky, opékání na zahradě a mnoho dalších činností na přání klientů Domov důchodců Kostelec na Hané, p.o. Město Kostelec na Hané Domov důchodců, příspěvková organizace M.Ulického 882, Kostelec na Hané Mgr. David Ševčík, vedoucí DD Alena Přecechtělová, soc. pracovnice tel.: fax:

19 II. Služby sociální péče Cílovou skupinou jsou obyvatelé v důchodovém věku, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z uvedených příčin nemohou žít ve svém přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Přijímáme osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se schopností pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek i mobilní, osoby s neurologickými, kardiovaskulárními problémy, osoby s poruchami paměti, které jsou orientovány místem. Kapacita: 57 Forma služby: pobytová Domovy pro seniory Zařízení poskytuje celoroční pobytové služby pro 57 seniorů v objektu, který byl postaven v roce Stavebně se jedná o bezbariérový monoblok o třech podlažích. V přízemí je umístěno provozně - technické zázemí domova, obytná část se nachází ve 2. a 3. podlaží a to jedno a dvoulůžkové pokoje se samostatným sociální zařízením. Zajišťujeme nepřetržitou odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči, služby fyzioterapeuta (masáže, cvičení, elektroléčba, parafínové zábaly, perličkové koupele apod..), celoroční ubytování včetně úklidu, praní prádla, celodenní stravování včetně diet dle ordinace lékaře, využití volného času (pracovní dílny pro muže, ženy, keramika, cvičení), kulturní programy, výstavy, přednášky, zájezdy. 19

20 6.4. Domov pro seniory Jesenec II. Služby sociální péče Krajský úřad Olomouckého kraje Domov pro seniory Jesenec 1, Jesenec Bc. Anežka Soušková, ředitelka tel.: , fax: Senioři, zdravotně postižení Kapacita: 82 Forma služby: Pobytová Sociální poradenství a služby sociální péče 49: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov důchodců Jesenec se nachází západně asi 30 kilometrů od Olomouce a 3 kilometry od města Konice. Areál tohoto domova je tvořen dominantní budovou, bývalým zámečkem, s přilehlými obytnými a hospodářskými budovami včetně zahrady a parku. Obyvatelé jsou ubytování ve dvou, tří a více-lůžkových pokojích. Domov důchodců nabízí lékařskou péči (za obyvateli dojíždí ústavní lékař, ortoped, psychiatr), komplexní ošetřovatelskou péči (zajišťují zdravotní sestry, ošetřovatelky, pracovnice sociální péče), rehabilitační péči (elektroléčba, vodoléčba, rehabilitační tělocvik). Domov důchodců je vybaven krásnými prostorami pro kulturní a společenskou činnost obyvatel. Zpestřením života v domově jsou rovněž časté návštěvy kulturních nebo sportovních akcí mimo domov. Dále se pravidelně pořádají jednodenní i několikadenní zájezdy do blízkého i vzdáleného okolí. Každodenní nabídkou domova je zájmová činnost dle přání obyvatel. V rámci pracovní činnosti vyrábí obyvatelé různými technikami výrobky, které slouží k výzdobě domova. 20

21 II. Služby sociální péče 6.5. Domov pro seniory Ludmírov Obec Ludmírov Domov pro seniory Ludmírov Ludmírov 2, Hvozd Marta Spurná, ředitelka, statutární zástupce tel.: fax: Muži a ženy Kapacita: 36 lůžek Forma služby: Komplexní sociální péče ubytování, stravování, zdravotní péče Domov pro seniory Celoroční ubytování s trvalým pobytem - 1 a 2 lůžkové pokoje, výtah, bezbariérový přístup, celodenní stravování - zdravotní celodenní péče zajišťována středním zdravotnickým personálem - lékařská péče - smluvní lékař, dojíždí do domova 1x týdně nebo dle potřeby - sociální péče - sociální agenda i ergoterapie - kulturní péče (kulturní vystoupení v domově) - duchovní vyžití (1x týdně mše svatá) Zajištění nákupů, kadeřnice, pedikúry. Praní a žehlení prádla Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace Město Plumlov Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace Soběsuky 95, Plumlov 21

22 II. Služby sociální péče Marcela Funková tel.: , fax: Svéprávní, starobní, invalidní důchodci, muži i ženy, kteří potřebují podporu pro zachování běžného způsobu života a péči vzhledem k svému zdravotnímu stavu a nepříznivým soc. podmínkám. Kapacita: 54 Forma služby: Pobytová, celoroční Domov pro seniory. Ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnost, sociálně terapeut. činnosti, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Zařízení postaveno v r. 2001, v podhůří Drahanské vrchoviny, 9km západně od Prostějova v klidné lokalitě. Moderní interiér, prostorné jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, balkonem a moderním vnitřním vybavením. Personál: vzdělaný, vysoké morální vlastnosti, vstřícný, ohleduplný, s individuálním přístupem ke klientům a dodržováním standardů kvality soc. služeb. Kvalitní ošetřovatelská péče, smluvní lékař. Domov je otevřen veřejnosti, neomezený pohyb uživatelů mimo zařízení. Velmi dobrá komunikace mezi personálem a klienty, ustanoven výbor obyvatel. Možnost využití zprostředkovaných služeb, nabídek/ sportovních, společenských, zájmových atd./ Dodržování domácího řádu a vnitřních směrnic. Řešení stížností klientů dle směrnice. Přístav klidného a spokojeného stáří 6.7. Dům pokojného stáří Bohuslavice - domov pro seniory Charita Konice Dům pokojného stáří Bohuslavice domov pro seniory 22

23 II. Služby sociální péče Bohuslavice 9, PSČ Ludmila Vrbová, vedoucí domova tel.: Cílovou skupinou poskytovaných služeb v Domě pokojného stáří Bohuslavice jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita: 35 Forma služby: Pobytová Domov pro seniory Dům pokojného stáří Bohuslavice 9, Bohuslavice, který je ve vlastnictví Charity Konice od roku 1997, je situován na okraji horské vesnice Bohuslavice. Dům pokojného stáří je adaptovaná třípodlažní budova (1493m 2 ) určená pro 35 starých a potřebných uživatel. Jednolůžkové (15) a dvoulůžkové (10) pokoje, s výjimkou pro ležící uživatele, mají vlastní WC a sprchový kout. V přízemí objektu je hala, která slouží ke společenskému životu obyvatel, sousedí s jídelnou a přípravnou jídel pro celodenní stravování. Na každém podlaží je bezbariérová koupelna. Dům je obklopen pozemkem (2394m 2 ), který slouží k léčebné rehabilitaci uživatelů a je spojen s budovou bezbariérovým přístupem. Kvalita služeb je zvýšena instalací signalizačního zařízení a lůžkovým výtahem. Součástí objektu je charitní kaple ÚSP a DD Víceměřice, p.o. Domov pro seniory Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Domovy pro osoby se zdravotním postižením, bod.č. 5.2 (str. 15) 23

24 II. Služby sociální péče 7. Domy s pečovatelskou službou Žádosti o umístění v domech s pečovateskou službou v Prostějově přijímá Domovní správa, s.r.o. Prostějov, Křížkovského ul. č. 7, tel: paní Daňková technik domů: Otakar Brückner Souhlas s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou vydává odbor sociálních věcí MÚ, Školní ul. Č. 4, Prostějov, O přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou rozhoduje Rada města Prostějova na základě návrhu komise pro přidělování bytů v DPS. Jednotlivé domy s pečovatelskou službou nabízí tyto služby: 7.1. Brněnská 4150/40, 42, 46 tel.: Fanderlíkova 393/38 tel.: Finská 4190/9 tel.: Hacarova 4343/2 tel.: Byty V domě sídlí praktický lékař Sídlo pečovatelské služby Pedikér Prádelna Společenská místnost Byty Byty Pečovatelská služba Prádelna Pedikér Rehabilitace Parkoviště pro vozíčkáře Praktický lékař Byty Pečovatelská služba Garážová stání přímo v domě Společenská místnost Stacionář 24

25 II. Služby sociální péče 7.5. Polišenského 4380/1 tel.: Polská 674/13 tel.: Jižní 549/1, Mostkovice tel.: Byty Pečovatelská služba Garážová stání - Přímo v domě Společenská místnost Stacionář Pedikér Byty Byty Pečovatelská služba Společenská místnost Prádelna Parkoviště pro vozíčkáře 7.8. Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou - Čechy pod Kosířem Obec Čechy pod Kosířem Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou Komenského 360, Čechy pod Kosířem Zdeněk Mader, starosta obce tel.: fax: Senioři Forma služby: Pobytová Pečovatelská a ošetřovatelská služba Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou v majetku obce Čechy pod Kosířem je určen pro bydlení starobních a invalidních důchodců a zdravotně postižených občanů, jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní ústavní péči, za 25

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG INFORMAČNÍHO CENTRA PAPRSEK ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLUŽBY VE VYŠKOVĚ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV Křesťanské centrum Křesťanské centrum Lípová 364/2 682 01 Vyškov 511 110 466

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Vážení spoluobčané, opět jsme pro vás se začátkem nového roku, tak jako v deseti předchozích letech, připravili Průvodce sociální oblastí České

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více