Úvodní slovo starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo starosty"

Transkript

1 Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, do rukou dostáváte už druhé vydání Průvodce sociálními službami Prostějovska. Věřím, že tato brožurka Vám pomůže zorientovat se v nabídce sociálních služeb, vybrat si právě tu, která bude Vám nebo Vašim blízkým nejlépe vyhovovat. V letošním roce jde určitě o brožurku o to významnější, že došlo k výrazné změně v systému financování sociálních služeb. Podle stávající legislativy je totiž příjemcem dávky na péči sám občan, který si tak může koupit službu podle vlastní potřeby a podle vlastního uvážení tím spolufinancovat zařízení nebo organizaci, která nejlépe splňuje jeho kritéria. Průvodce je určen jak laické, tak odborné veřejnosti. Podává ucelený přehled zařízení místních samospráv, nestátních neziskových organizací, občanských sdružení a institucí, jejichž posláním je pomáhat lidem. Věřím, že brožurka vydaná ve spolupráci s Městem Prostějov pomůže všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova Zpracovatel: Občanské sdružení LIPKA Tetín 1, Prostějov 1

2 I. Sociální poradenství 1. Fond ohrožených dětí Občanské sdružení Fond ohrožených dětí FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Budovcova 6, Prostějov Mgr. Regina Šverdíková, sociální asistentka tel.: , , fax: Děti ohrožené fyzickým, psychickým sexuálním násilím i hmotnou nouzí rodiny, rozvodové případy - bránění ve styku s druhým rodičem, apod., domácí násilí, zprostředkování pobytu v Klokánku. Kapacita: Neomezená Forma služby: Ambulantní (poradenství), terénní (i mimo běžnou pracovní dobu od 8 do 16 hodin) Poradenství, krizová pomoc, asistence při vyřizování dávek, asistence při stycích s dětmi v rámci komplikovaného rozvodového a porozvodového případu, Zařízení má každé pondělí poradnu pro veřejnost (od 8-12 do hodin). Jinak 2 pracovnice pobočky pracují podle potřeby v terénu, spolupracují se školami, dětskými lékaři, státními orgány pro ochranu dětí, sepisují podání k soudu, asistují při stycích rodičů s dětmi (i o víkendech), provádějí šetření v rodinách - prověřují se všechna oznámení - včetně oznámení anonymních. 2. Poradna pro rodinu Prostějov Krajský úřad Olomouckého kraje Poradna pro rodinu Prostějov - Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace Bezručovo nám. č. 9, Prostějov 2

3 I. Sociální poradenství Mgr. Pavel Pokorný, vedoucí poradny tel.: všechny cílové skupiny Forma služby: ambulantní psychologické poradenství Bezplatné a kvalifikované psychologické, sociální a právní poradenství, psychoterapie a diagnostika pro občany každého věku, stavu a sociálního postavení. Konzultace v poradně je nutné objednat telefonicky nebo osobně. 3. Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje (NNO) Sociální poradna (Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště Prostějov) Kostelecká 4165/17, Prostějov 3

4 I. Sociální poradenství Kateřina Kráčmarová, vedoucí regionálního pracoviště tel.: , zdravotně postižení všech věkových kategorií Kapacita: neomezená Sociální poradenství Tísňové volání Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství, pomáháme při vyplňování formulářů, informujeme o možných příspěvcích a slevách pro zdravotně postižené. Také poradíme při výběru kompenzačních pomůcek, vytvoření bezbariérového prostředí. Také vyjíždíme do terénu pokud se klient nemůže dostavit ze zdravotních důvodů. Máme kontakt na organizace sdružující zdravotně postižené a přehled o jejich klubové a rekondiční činnosti. Druhou činností je handicap help linka. Hlavní náplní je lokalizace u nás evidovaných klientů, kteří potřebují pomoc (např. pád z vozíku, vybitá baterie apod.). 1. Osobní asistence 1.1. Občanské sdružení Pomocná ruka NNO Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům POMOCNÁ RUKA Školní 32, Prostějov Miluše Hovorková, Statutární zástupce, ředitelka tel.: , fax:

5 II. Služby sociální péče Senioři, zdravotně handicapovaní občané včetně dětí Kapacita: Neomezená Forma služby: Terénní Osobní asistence, sociálně - právní poradenství Osobní asistence je poskytována uživatelům v jejich domácnostech. Osobní asistent pomáhá uživateli v zabezpečení jeho základních biologických a společenských potřeb: pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, doprovody k lékaři, na úřady, vycházky, společenská činnost, dohled u lůžka, podání léků aj. Každý uživatel má svého osobního asistenta, který se po celou dobu realizace služby nemění. V rámci projektu Duhový kruh pomoci poskytujeme bezplatnou sociálně právní poradnu. Pro širokou veřejnost pořádáme 4x ročně charitativní sbírky starého šatstva, hraček, potřeb pro domácnost a jiného materiálu.pro handicapované děti pořádáme sportovní, zábavné a kulturní akce Občanské sdružení Podané ruce NNO Občanské sdružení Podané ruce Projekt OsA Frýdek-Místek V. Špály 12, Prostějov Bc. Kateřina Fejkusová, zástupkyně ředitelky Projektu OsA F-M tel.: , mobil: Cílovou skupinou jsou zdravotně postižení a senioři bez rozdílu věku i postižení. Hlavním kritériem pro přijetí je, že uživatel službu potřebuje a požaduje. Kapacita: Neomezená 5

6 II. Služby sociální péče Forma služby: Terénní služba poskytovaná klientům v jejich přirozeném sociálním prostředí (domov, škola, zaměstnání apod.) Osobní asistence Občanské sdružení Podané ruce - Projekt OsA F-M zajišťuje služby osobní asistence v rámci kraje Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a kraje Vysočina. Poskytujeme všechny úkony osobní asistence, tak jak stanoví 5 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a další služby, které klient s ohledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje) + bezplatné sociální poradenství. Služby poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (včetně svátků) ADP - SANCO, s.r.o 2. Pečovatelská služba ADP - SANCO s.r.o. Dům domácí péče -Týdenní stacionář, domácí zdravotní a ošetřovatelská péče 6

7 II. Služby sociální péče Vrahovická 721/109, Prostějov Mgr. Květoslava Šťastná tel.: , , Klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Kapacita: Pobytová 16 lůžek, terénní zdravotní - neomezená, pečovatelská 40 Forma služby: Pobytová, terénní Pečovatelská Týdenní stacionář Zdravotní péče - poskytována na indikaci ošetřujícího lékaře v sociálním prostředí klienta, péči poskytují registrované zdravotní sestry a plátcem zdravotní péče je zdravotní pojišťovna klienta. Pečovatelská služba - je poskytována na žádost klienta, nebo rodiny ve vlastním prostředí klienta, péči poskytují pečovatelky a služba je hrazena dle úhradové vyhlášky 505/2006 přímou úhradou od klienta. Týdenní stacionář - je pobytová služba 24. hod. denně, kde se poskytuje zdravotně -sociální péče pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich sociálním prostředí. Doba pobytu je od týdne do tří měsíců. Přednost mají klienti z Prostějova s příspěvkem na péči, o které opravdu nemůže být postaráno jinak nebo rodina není dočasně schopna zajistit péči ve vlastním sociálním prostředí. Platba v týdenním stacionáři se řídí úhradovou vyhláškou 505/ Charita Prostějov Arcibiskupství olomoucké Charita Prostějov Sádky 14, Prostějov 7

8 II. Služby sociální péče Marie Schwarzerová, ředitelka tel.: , fax: senioři a osoby se zdravotním postižením, sociálně slabí občané, lidé s duševním onemocněním Kapacita: zdravotní služba 258, pečovatelská služba 120, stacionář 35 Forma služby: terénní, ambulantní pečovatelská služba, denní stacionáře Charita Prostějov je nezisková organizace, která poskytuje nejen zdravotní službu v domácnostech klientů (v Prostějově a okolí), ale i pečovatelskou službu a denní stacionář pro osoby s duševním onemocněním. Pečovatelská služba je zajišťována pro město Prostějov a hrazena klientem dle ceníku služeb. Nabízíme donášku oběda, pomoc při podávání jídla, doprovod k lékaři, na úřady, nákupy, praní prádla apod.. Základní myšlenkou denního stacionáře je nabídnout lidem s onemocněním v okruhu psychóz společenství, psychosociální rehabilitaci a mnoho dalších aktivit (např. vaření, výlety, výtvarná činnost či návštěvy divadla a výstav). Mezi naše další aktivity patří také pomoc sociálně slabým občanům a provozování charitního šatníku. 8

9 II. Služby sociální péče 2.3. Charita Konice Charita Konice Charitní pečovatelská služba Konice Zahradní 690, Konice Iveta Koudelková, vrchní sestra tel.: , fax: Cílovou skupinou jsou převážně senioři se sníženou soběstačností s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Poskytnuté sociální služby jim umožňují žít v domácím prostředí tak, aby byla podpořena jejich aktivita a nebyly přetrhány materiální a rodinné vazby. Kapacita: 200 Forma služby: terénní Pečovatelská služba Charita Konice se snaží o vytvoření komplexního systému péče o starého a nemocného člověka. Zajišťuje služby sociální, zdravotní, duchovní, duševní a společně s ním hledá typ pomoci, která odpovídá jeho potřebám. Umožňuje starému člověku za pomoci charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby žít ve svém domácím prostředí. Teprve tenkrát, kdy sám uživatel vyžaduje celodenní systematickou pomoc a sám si to přeje, je mu umožněn pobyt v zařízení od bytů v domě s pečovatelskou službou až po domy pokojného stáří. Naše organizace provozuje domy s pečovatelskou službou v Čechách pod Kosířem, Konici a Dům pokojného stáří v Bohuslavicích. Řešíme tak komplexně ožehavou problematiku osamělých starých lidí na venkově. Charitní personál realizuje v rámci pečovatelské služby 1x týdně stacionář pro klienty CHOPS s aktivizačními a vzdělávacími programy (společenské besedy, cvičení, zpěv, procházky, výlety, poutě). Důležitou součástí udržení klienta v domácí péči a pomoci rodinám seniorů, kterou veřejnost intenzivně využívá, je zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do terénu (polohovací postele, vozíčky, WC křesla, chodítka, atd.). 9

10 2.4. Sociální služby Prostějov, p.o. II. Služby sociální péče Krajský úřad Olomouckého kraje Sociální služby Prostějov, p.o. Pod Kosířem 2276/27, Prostějov PhDr. Miluše Kmoščáková, ředitelka ředitelstvi: pečovatelská služba: denní stacionář: fax: pečovatelská služba senioři a zdravotně postižení denní stacionář osoby s mentálním postižením Kapacita: pečovatelská služba: klientů denní stacionář pro mentálně postižené: 16 klientů Forma služby: pečovatelská služba: terénní denní stacionář: ambulantní pečovatelská služba denní stacionář Poskytované služby předchází sociálnímu vyloučení mentálně postižených spoluobčanů, zprostředkovávají jejich včlenění do společnosti aniž by došlo k přerušení vazeb s rodinou. Zahrnují tyto aktivity 10

11 II. Služby sociální péče - poznávací aktivity - výlety, návštěvy výstav, upevňování nabytých znalostí a dovedností - pohybové aktivity - cvičení v tělocvičně, návštěvy rehabilitačního bazénu, účast na sportovních akcích, vycházky - kulturní aktivity - návštěvy kina, divadla, hvězdárny, knihovny, tanečních besídek - rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti - návštěvy keramické dílny, ruční a výtvarné činnosti - nácvik sebeobsluhy, rozvoj a upevňování sociálních návyků a dovedností 3. Denní stacionáře 3.1. Občanské sdružení LIPKA - Centrum denních služeb NNO registrace MV ČR Centrum denních služeb Občanského sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Tetín č. 1506/1, Prostějov Mgr. Renata Čekalová, ředitelka tel.: , fax: Děti, mládež a dospělé osoby do čtyřiceti let se zdravotním postižením (s kombinovanými vadami včetně mentálního a tělesného postižení). Kapacita: Denní stacionář pro děti 50 Denní stacionář pro mládež a dospělé 45 Forma služby: Ambulantní služby 11

12 II. Služby sociální péče Denní stacionář a sociální rehabilitace Centrum denních služeb je denní docházkové zařízení pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením, jehož součástí je : - denní stacionář pro děti - denní stacionář pro mládež a dospělé - nestátní zdravotnické zařízení - rehabilitace a klinická logopedie Centrum připravuje uživatele pro samostatný způsob života prostřednictvím nácviku sociálních a pracovních dovedností, podporuje je v jejich individuálním rozvoji a naplňování osobních cílů. Služby denního stacionáře : - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, stravování - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - celoroční terapeuticky zaměřená zájmová činnost, např. keramická a tkalcovská dílna, kroužek výtvarných technik, výroba svíček, muzikoterapie, práce s PC a internetem, léčebná tělesná výchova, jóga, řezbářský kroužek - zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, např. účast na společenských akcích v regionu i mimo něj, nácvik kulturních a propagačních vystoupení, poznávací výlety, zájezdy, pobyty - sociálně terapeutické činnosti zaměřené k rozvoji osobních a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování - individuální poradenství, konzultace, pomoc při uplatňování práv Služby sociální rehabilitace : - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (péče o domácnost, výpočetní technika, kompenzační pomůcky, atd.) - každodenní svoz z místa bydliště do zařízení a zpět - socializační aktivity, informační servis Rehabilitační péče : klasická rehabilitace, balneoterapie, fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, parafín), léčebná tělesná výchova, mechanoterapie, kontrolní vyšetření odborným lékařem. 12

13 II. Služby sociální péče Klinická logopedická péče : náprava poruch výslovnosti, vývojových a dalších poruch řeči, nonverbální komunikace 3.2. Charita Prostějov - denní stacionář pro psychotiky Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.2 (str. 7) 3.3. Sociální služby Prostějov, p.o. - denní stacionář pro mentálně postižené Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.4 (str. 10) 4. Týdenní stacionáře 4.1. ADP - SANCO s.r.o., Dům domácí péče - Týdenní stacionář Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Pečovatelská služba, bod.č. 2.1 (str. 6) 5. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Nezamyslice Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Domov pro osoby se zdravotním postižením Děkana Kvapila 17, Nezamyslice 13

14 II. Služby sociální péče Ing. Bc. Jiřina Krejčí, ředitelka ÚSP tel.: fax: www. uspnezamyslice.org Mentálně a tělesně postižená mládež a dospělí Kapacita: 134 Forma služby: Pobytová - celoroční Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 48 ÚSP Nezamyslice se nachází na rozhraní Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje v klidném prostředí, obklopeném malebnou přírodou na rovinaté Hané. Základním účelem naší organizace je poskytování komplexních služeb sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé. Pro léčebně preventivní péči zajišťujeme praktického lékaře, stomatologa, psychiatra, psychologa a rehabilitaci. Mimo základní sociální služby nabízíme našim uživatelům pracovní terapie v keramické, košíkářské, tkalcovské a šicí dílně. Dále naší nabídkou jsou zájmové, hudební, sportovní a společenské aktivity. Doplňkovou činností je zajištění veřejných služeb (kadeřník, holič, pedikúra, bazén), rekondiční pobyty a služby, které jsou požadované uživatelem dle osobních zájmů (duchovní péče pro věřící, hudební kroužek). Dále využíváme pro naše uživatele integrované programy dle jejich přání a dle vzoru jejich vrstevníků, kteří žijí běžným životem (společenské organizace myslivci, hasiči, Sokol). Individuálně přistupujeme ke každému uživateli a dle potřeb rozšiřujeme i tuto naši nabídku. 14

15 5.2. ÚSP a DD Víceměřice, p.o. II. Služby sociální péče Obec Víceměřice ÚSP a DD Víceměřice, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Víceměřice 32, Víceměřice Mgr. Luděk Kuklínek, ředitel organizace tel.: , fax: Cílovou skupinou, které nabízíme své služby jsou osoby s mentálním, kombinovaným postižením a senioři. Kapacita: ÚSP 198 klientů DD 8 klientů Forma služby: pobytová Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací, která poskytuje služby lidem s mentálním postižením a starým občanům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Toto prostředí se jim snažíme nahradit v co nejvyšší možné míře. Zabezpečujeme péči a podporu potřebným osobám a maximálně s nimi spolupracujeme při naplňování jejich životních potřeb, přičemž služby přizpůsobujeme individuálně právě těmto potřebám. Umožňujeme žít v důstojném prostředí, vytváříme podmínky pro rozhodování o vlastním životě a pro uplatnění základních práv. Zároveň podporujeme kontakty se společenským prostředím. 15

16 II. Služby sociální péče 6. Domovy pro seniory 6.1. Centrum sociálních služeb Lidická ul. 86, Prostějov Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a Olomouc 1. CSSPV - Domov pro seniory 2. CSSPV - Domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Lidická 1454/86, Prostějov Mgr. Mario Buzzi, ředitel tel.: fax: Květoslava Přikrylová, sociální pracovnice tel.: Služba sociální péče Domov pro seniory - senioři, osoby se zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením. S chronickým onemocněním a pro osoby s jiným zdravotním postižením - osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc při základních životních úkonech (jsou příjemci Příspěvku na péči). Služba sociální péče Domov se zvláštním režimem ženy s chronickým duševním postižením, ženy se zdravotním postižením Kapacita: Domov pro seniory ženy a muži 125 Domov se zvláštním režimem ženy 68 Forma služby: Centrum sociálních služeb je zařízení pobytové. a) ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hyg. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti 16

17 II. Služby sociální péče h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Změna v podávání žádostí od (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách): Zájemci o umístění do Centra sociálních služeb Prostějov, které zřizuje Olomoucký kraj, podávají od svoje žádosti přímo do CSSPV, nikoliv na KÚ OL K. Žádosti žadatelů, kteří jsou již na základě rozhodnutí KÚ OL K zařazeni do pořadníku čekatelů, jsou od převedeni do našeho zařízení. CSSPV i nadále vede a spravuje evidenci těchto žadatelů. Se svými dotazy se můžete obracet na sociální pracovnici zařízení osobně nebo telefonicky. Následně pak po přijetí do zařízení uzavírat smlouvy o poskytování sociálních služeb. Informujte se o umístění s dostatečným předstihem. Nástup lze možno odložit na pozdější dobu Domov pro seniory Nerudova ul., Prostějov Olomoucký kraj Domov pro seniory Nerudova 70, Prostějov Miloš Košíček, ředitel tel.: fax: Senioři a osoby se zdravotním a tělesným postižením 17

18 II. Služby sociální péče Kapacita: 270 Forma služby: Pobytová Domov pro seniory Domov důchodců Prostějov se nachází v klidné části města na Nerudově ulici v Prostějově. Je obklopen pěkně vzrostlou zahradou a parkem, kde místní klienti tráví pěkné chvíle od jara do podzimu. Nedaleko domova je známý lesopark Hloučela, kam chodí zdatnější obyvatelé na procházky. Kapacita zařízení je 270 obyvatel. Pokoje jsou převážně dvojlůžkové. Provoz v domově je nepřetržitý. Služby zabezpečují zdravotníci, kteří jsou vzděláni pro práci se seniory. Domov nabízí bohatý kulturní a společenský život, bohoslužby, rekreaci, výlety, taneční večírky, opékání na zahradě a mnoho dalších činností na přání klientů Domov důchodců Kostelec na Hané, p.o. Město Kostelec na Hané Domov důchodců, příspěvková organizace M.Ulického 882, Kostelec na Hané Mgr. David Ševčík, vedoucí DD Alena Přecechtělová, soc. pracovnice tel.: fax:

19 II. Služby sociální péče Cílovou skupinou jsou obyvatelé v důchodovém věku, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z uvedených příčin nemohou žít ve svém přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Přijímáme osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se schopností pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek i mobilní, osoby s neurologickými, kardiovaskulárními problémy, osoby s poruchami paměti, které jsou orientovány místem. Kapacita: 57 Forma služby: pobytová Domovy pro seniory Zařízení poskytuje celoroční pobytové služby pro 57 seniorů v objektu, který byl postaven v roce Stavebně se jedná o bezbariérový monoblok o třech podlažích. V přízemí je umístěno provozně - technické zázemí domova, obytná část se nachází ve 2. a 3. podlaží a to jedno a dvoulůžkové pokoje se samostatným sociální zařízením. Zajišťujeme nepřetržitou odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči, služby fyzioterapeuta (masáže, cvičení, elektroléčba, parafínové zábaly, perličkové koupele apod..), celoroční ubytování včetně úklidu, praní prádla, celodenní stravování včetně diet dle ordinace lékaře, využití volného času (pracovní dílny pro muže, ženy, keramika, cvičení), kulturní programy, výstavy, přednášky, zájezdy. 19

20 6.4. Domov pro seniory Jesenec II. Služby sociální péče Krajský úřad Olomouckého kraje Domov pro seniory Jesenec 1, Jesenec Bc. Anežka Soušková, ředitelka tel.: , fax: Senioři, zdravotně postižení Kapacita: 82 Forma služby: Pobytová Sociální poradenství a služby sociální péče 49: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov důchodců Jesenec se nachází západně asi 30 kilometrů od Olomouce a 3 kilometry od města Konice. Areál tohoto domova je tvořen dominantní budovou, bývalým zámečkem, s přilehlými obytnými a hospodářskými budovami včetně zahrady a parku. Obyvatelé jsou ubytování ve dvou, tří a více-lůžkových pokojích. Domov důchodců nabízí lékařskou péči (za obyvateli dojíždí ústavní lékař, ortoped, psychiatr), komplexní ošetřovatelskou péči (zajišťují zdravotní sestry, ošetřovatelky, pracovnice sociální péče), rehabilitační péči (elektroléčba, vodoléčba, rehabilitační tělocvik). Domov důchodců je vybaven krásnými prostorami pro kulturní a společenskou činnost obyvatel. Zpestřením života v domově jsou rovněž časté návštěvy kulturních nebo sportovních akcí mimo domov. Dále se pravidelně pořádají jednodenní i několikadenní zájezdy do blízkého i vzdáleného okolí. Každodenní nabídkou domova je zájmová činnost dle přání obyvatel. V rámci pracovní činnosti vyrábí obyvatelé různými technikami výrobky, které slouží k výzdobě domova. 20

21 II. Služby sociální péče 6.5. Domov pro seniory Ludmírov Obec Ludmírov Domov pro seniory Ludmírov Ludmírov 2, Hvozd Marta Spurná, ředitelka, statutární zástupce tel.: fax: Muži a ženy Kapacita: 36 lůžek Forma služby: Komplexní sociální péče ubytování, stravování, zdravotní péče Domov pro seniory Celoroční ubytování s trvalým pobytem - 1 a 2 lůžkové pokoje, výtah, bezbariérový přístup, celodenní stravování - zdravotní celodenní péče zajišťována středním zdravotnickým personálem - lékařská péče - smluvní lékař, dojíždí do domova 1x týdně nebo dle potřeby - sociální péče - sociální agenda i ergoterapie - kulturní péče (kulturní vystoupení v domově) - duchovní vyžití (1x týdně mše svatá) Zajištění nákupů, kadeřnice, pedikúry. Praní a žehlení prádla Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace Město Plumlov Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace Soběsuky 95, Plumlov 21

22 II. Služby sociální péče Marcela Funková tel.: , fax: Svéprávní, starobní, invalidní důchodci, muži i ženy, kteří potřebují podporu pro zachování běžného způsobu života a péči vzhledem k svému zdravotnímu stavu a nepříznivým soc. podmínkám. Kapacita: 54 Forma služby: Pobytová, celoroční Domov pro seniory. Ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnost, sociálně terapeut. činnosti, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Zařízení postaveno v r. 2001, v podhůří Drahanské vrchoviny, 9km západně od Prostějova v klidné lokalitě. Moderní interiér, prostorné jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, balkonem a moderním vnitřním vybavením. Personál: vzdělaný, vysoké morální vlastnosti, vstřícný, ohleduplný, s individuálním přístupem ke klientům a dodržováním standardů kvality soc. služeb. Kvalitní ošetřovatelská péče, smluvní lékař. Domov je otevřen veřejnosti, neomezený pohyb uživatelů mimo zařízení. Velmi dobrá komunikace mezi personálem a klienty, ustanoven výbor obyvatel. Možnost využití zprostředkovaných služeb, nabídek/ sportovních, společenských, zájmových atd./ Dodržování domácího řádu a vnitřních směrnic. Řešení stížností klientů dle směrnice. Přístav klidného a spokojeného stáří 6.7. Dům pokojného stáří Bohuslavice - domov pro seniory Charita Konice Dům pokojného stáří Bohuslavice domov pro seniory 22

23 II. Služby sociální péče Bohuslavice 9, PSČ Ludmila Vrbová, vedoucí domova tel.: Cílovou skupinou poskytovaných služeb v Domě pokojného stáří Bohuslavice jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita: 35 Forma služby: Pobytová Domov pro seniory Dům pokojného stáří Bohuslavice 9, Bohuslavice, který je ve vlastnictví Charity Konice od roku 1997, je situován na okraji horské vesnice Bohuslavice. Dům pokojného stáří je adaptovaná třípodlažní budova (1493m 2 ) určená pro 35 starých a potřebných uživatel. Jednolůžkové (15) a dvoulůžkové (10) pokoje, s výjimkou pro ležící uživatele, mají vlastní WC a sprchový kout. V přízemí objektu je hala, která slouží ke společenskému životu obyvatel, sousedí s jídelnou a přípravnou jídel pro celodenní stravování. Na každém podlaží je bezbariérová koupelna. Dům je obklopen pozemkem (2394m 2 ), který slouží k léčebné rehabilitaci uživatelů a je spojen s budovou bezbariérovým přístupem. Kvalita služeb je zvýšena instalací signalizačního zařízení a lůžkovým výtahem. Součástí objektu je charitní kaple ÚSP a DD Víceměřice, p.o. Domov pro seniory Viz. podrobnější informace uvedené v oddíle Domovy pro osoby se zdravotním postižením, bod.č. 5.2 (str. 15) 23

24 II. Služby sociální péče 7. Domy s pečovatelskou službou Žádosti o umístění v domech s pečovateskou službou v Prostějově přijímá Domovní správa, s.r.o. Prostějov, Křížkovského ul. č. 7, tel: paní Daňková technik domů: Otakar Brückner Souhlas s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou vydává odbor sociálních věcí MÚ, Školní ul. Č. 4, Prostějov, O přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou rozhoduje Rada města Prostějova na základě návrhu komise pro přidělování bytů v DPS. Jednotlivé domy s pečovatelskou službou nabízí tyto služby: 7.1. Brněnská 4150/40, 42, 46 tel.: Fanderlíkova 393/38 tel.: Finská 4190/9 tel.: Hacarova 4343/2 tel.: Byty V domě sídlí praktický lékař Sídlo pečovatelské služby Pedikér Prádelna Společenská místnost Byty Byty Pečovatelská služba Prádelna Pedikér Rehabilitace Parkoviště pro vozíčkáře Praktický lékař Byty Pečovatelská služba Garážová stání přímo v domě Společenská místnost Stacionář 24

25 II. Služby sociální péče 7.5. Polišenského 4380/1 tel.: Polská 674/13 tel.: Jižní 549/1, Mostkovice tel.: Byty Pečovatelská služba Garážová stání - Přímo v domě Společenská místnost Stacionář Pedikér Byty Byty Pečovatelská služba Společenská místnost Prádelna Parkoviště pro vozíčkáře 7.8. Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou - Čechy pod Kosířem Obec Čechy pod Kosířem Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou Komenského 360, Čechy pod Kosířem Zdeněk Mader, starosta obce tel.: fax: Senioři Forma služby: Pobytová Pečovatelská a ošetřovatelská služba Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou v majetku obce Čechy pod Kosířem je určen pro bydlení starobních a invalidních důchodců a zdravotně postižených občanů, jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní ústavní péči, za 25

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

INSTITUCE MÚ MOHELNICE - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ U Brány 2, 789 85 Mohelnice, tel: 583 452 163 e-mail: mesto@mu-mohelnice.cz, web: www.mu-mohelnice.cz NÁPLŇ ČINNOSTI: spolupracuje se střediskem pečovatelské

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více