Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o."

Transkript

1 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/ Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o Zpracoval: Mgr. Michal Musil jednatel a ředitel školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitel: Mgr. Michal Musil Telefon: Zástupce ředitele: PhDr. Josef Končel Telefon: Zástupce ředitele: Bc. Vít Janda Telefon: Webové stránky právnické osoby : 4. Škola, jejíž činnost právnická osoba vykonává a její cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola, IZO: , nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 200 Činnost vykonává právnická osoba GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Identifikátor právnické osoby: IČ: Obor vzdělání a vzdělávací program Škola vzdělává v učebním oboru K/41 Gymnázium s důrazem na výuku anglického jazyka (předmět s nejvyšší hodinovou dotací). Profiluje se širokou nabídkou výchovných a mimoškolních aktivit, přátelským klimatem a individuálním přístupem k žákům. Ve škole studovalo ve šk. roce celkem 173 žáků v osmi třídách, tj žáků v každé třídě. Kapacita je 200 žáků. Od probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu GJP. poznámka cílová (uveďte, pokud název oboru / vzdělávacího kapacita škola kód obor nebyl programu oboru / vyučován, je programu dobíhající atd.) GJP K/41 Gymnázium 200 od Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012 : a. nové obory / programy: K/41 Gymnázium od b. zrušené obory / programy: K/401 Gymnázium - všeobecné 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání (v závorce uveden vlastník objektu): a. uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Pštrossova 13/203, Praha 1 (MČ Praha 1) b. jiná: TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 27 Praha 5 (výuka TV) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí od roku 2007 v zrekonstruované a moderně vybavené školní budově v klidném prostředí v krásné lokalitě v historickém centru Prahy v Pštrossově 13/203 v Praze 1. V rámci modernizace výukových metod a prostředků GJP běžně využívá datové projektory a interaktivní tabule, které jsou naistalovány a využívány ve všech kmenových třídách a učebnách. Zároveň je v celé budově školy umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Finanční zdroje, se kterými škola hospodařila a hospodaří, jsou více jak z poloviny tvořeny státní dotací stanovenou normativní metodou podle počtu žáků a zvýšenou dotací přiznanou v souladu s plněním dalších podmínek. Ta je používána na výplatu mezd zaměstnanců školy a částečně i odvodů s tím spojených. Ostatní příjmy školy jsou tvořeny především poplatky od žáků školného a grantů EU a MČ Praha 1. Výdaje školy spojené s nákupem učebních pomůcek, učebnic pro učitele, vzděláváním zaměstnanců atd. jsou hrazeny z ostatních zdrojů mimo státní dotaci. GJP nakládá s finančními zdroji hospodárně, nespoléhá pouze na přidělení státní dotace, ale management školy je dovede opatřit i z jiných rozličných zdrojů. Z hodnocení inspekce ČŠI vyplynulo, že materiální i finanční zdroje v plné míře umožňují realizovat školní vzdělávací program. V jejich získávání je škola příkladem dobré praxe. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Nová Školská rada GJP byla ustavena dle 185 odst. 10 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon) dne Stávajícími členy školské rady jsou: Mgr. Jiří Janů, Ing. Alois Hňup (jmenováni zřizovatelem školy), PhDr. Josef Končel, Bc. Vít Janda (zvoleni pedagogickými pracovníky školy), Bc. Kateřina Grmelová, Katarzyna Wrzosek, MgA (zvoleni zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků). Předsedou školské rady byl opět zvolen Mgr. Jiří Janů. Obměněná školská rada začala výraznějším způsobem ovlivňovat život školy. S podporou ředitele školy uspořádala dvě setkání s rodiči žáků s cílem informovat je o dalších plánech rozvoje školy a navázat větší spolupráci. Taktéž se podílela na organizaci schůzky mezi žáky, absolventy, učiteli a rodiči, jejímž smyslem byla debata o vzdělávání na GJP. 3

4 II. Pracovníci GJP 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem GJP , ,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola GJP počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 1,87 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Termín pedagog akce Pořádající organizace IES Education, Mgr. Veronika Vitošková Krizová intervence Sdružení Podané ruce, o. s PhDr. Josef Končel Konzultační semináře pro management škol CERMAT RNDr. Anna Koktová, CSc. Ekologizace provozu školy Klub ekologické výchovy Mgr. Jitka Kodrová Konzult. semináře k písemné práci CERMAT z ČJ a literatury Identifikace nadaného žáka a UK Praha, filozofická RNDr. Anna Koktová, CSc. metody práce s nadaným žákem fakulta Mgr. Michal Musil Microsoft Office - pokročilý IS4 Technologies, s.r.o. Konzult. sem. pro předsedy mat RNDr. Anna Koktová, CSc. komisí CERMAT Mgr. Veronika Vitošková Kariéra? Začínáme ve škole! Euro guidance, DZS, MŠMT, GJP Celopražská konference RNDr. Anna Koktová, CSc. koordinátorů ekologické výchovy KEV, o. s. Vybrané problémy z aplikace PhDr. Josef Končel právních předpisů a školské PARIS legislativy v roce Mgr. Jan Kubíček Základy finanční gramotnosti pro život e-pedagog Mgr. Marta Šíbová Využití software Mathematica na střední škole ELKAN, spol. s. r. o Mgr. Kateřina Nodžáková Výuka první pomoci Český červený kříž Všechno, co potřebuji znát, jsem Mgr. Veronika Vitošková se naučil v mateřské školce aneb jak začít s kariérovým Euro guidance poradenstvím XV. Mezinárodní konference Pavel Červeňák, M. A. učitelek a učitelů německého IDT /Bolzano/ jazyka RNDr. Anna Koktová, CSc. Chemie pro život VŠCHT Mgr. Kateřina Nodžáková Terénní exkurze pro středoškolské Gymnázium Na učitele biologie v terénu Zatlance 5

6 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 Plná škola 1 Než zazvoní, o. s. kurzy 2 Microsoft Office pokr. CorelDraw Graphics 1 IS4 Technologies, s.r.o. jiné (uvést jaké) 0 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků GJP Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 7 - opakují: 5 - přestoupili z jiné školy: 7 - přestoupili na jinou školu: Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele GJP 21,3 9,6 6

7 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM GJP počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola z celkového počtu žáků: GJP prospělo s vyznamenáním 8 neprospělo 12 opakovalo ročník 4 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 86 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta z toho neomluvených 215 (za školní rok) 12 (za školní rok) Výsledky ceny Vynikající student GJP za školní rok ročník - Jan Zamazal, roční studijní průměr 1,57 2. ročník - Tereza Všetečková, roční studijní průměr 1,10 3. ročník - Kateřina Klimtová, roční studijní průměr 1,19 4. ročník - Pavlína Brzáková, Klára Fleková, roční studijní průměr 1,05 Ocenění bylo studentům předáno ředitelem školy dne na slavnostním zahájení školního roku

8 5. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky jarní termín13/podzimní termín13 škola denní vzdělávání GJP vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 45/11 0 z toho konali zkoušku opakovaně 1/9 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni: /0 0 prospěl 21/11 0 neprospěl 9/ Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2013/2014 Protokol z přijímacích pohovorů 2013 Kritéria stanovená pro přijímací řízení 2013: přijímací pohovory na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. jsou ústní. Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně jazykových znalostí a dovedností uchazeče (AJ) /5-7 min. pohovor/, dále analýza jeho všeobecného kulturně historického přehledu (látka 2. stupně ZŠ). Jako třetí část jsme zavedli krátký motivační rozhovor se školní psycholožkou. Podmínkou účasti u přijímacího pohovoru je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu (přihlášky SEVT ). Přihlášky jsou evidovány sekretářkou do školního programu Bakalář a každá je vedena pod vlastním číslem jednacím. V rámci programu bylo každému studentovi přiděleno evidenční číslo, pod kterým byly dále vedeny jeho výsledky. Pro práci s dokumenty týkajících se přijímacího řízení mají oprávnění sekretářka, správce softwaru Bakalář, zástupce ředitele a ředitel školy. Všichni pracovníci byli poučeni o mlčenlivosti, práci s dokumenty, účelu, prostředcích a způsobu zpracovávání osobních údajů. Toto poučení bylo provedeno ústně ředitelem školy po poradě pedagogů dne Konzultace k průběhu a obsahu přijímacího řízení s informacemi o výuce klíčových předmětů byly organizovány individuálně s ředitelem školy na základě objednání. Přijímacím pohovorům předcházejí dny otevřených dveří, které proběhly v termínech: 22. října, 15. listopadu, 26. listopadu, 14. ledna 4. února a 25. února vždy od do hod jsme prezentovali školu na veletrhu Schola Pragensis. Termíny 1. kola přijímacích pohovorů byly ve školním roce vyhlášeny : a termíny 2. kola byly tři , 2. 5., a a termíny 3. kola byly a Počet volných míst je 44 2 třídy (vzhledem k předpokládanému úbytku studentů, po odvoláních na krajské školy je počet přijatých studentů plánovaně navýšen). Všichni studenti obdrželi pozvánku na pohovory s uvedením, času, obsahu přijímacích pohovorů a počtu volných míst. Výsledek přijímacích pohovorů a rozhodnutí o přijetí byly zaslány všem em na uvedené adresy v přihláškách, zveřejněn u přijatých studentů pod evidenčními čísly na webových stránkách 8

9 školy a vyvěšen ve volně přístupné zasklené vitríně po dobu 14 dnů po vyhlášení na budově školy. Nepřijatým studentům bylo zasláno rozhodnutí poštou. V rámci rozhodnutí o přijetí ke studiu jsou rodiče studentů zváni na schůzku s vedením školy ohledně projednání smlouvy o studiu. Pokud student, který byl přijat i na jiné škole a dal přednost studia jinde nebo do 10 dnů po zveřejnění výsledků neodevzdal zápisový lístek byl z řad přijatých vyřazen. Hlavní důraz při přijímání nových studentů je kladen na skutečný zájem o studium, k prospěchu a příp. výsledkům SCIO testů se přihlíží. Přijetí studenta je plně v kompetenci ředitele školy. Pozn.: Škola vydává k pohovorům inf. leták: Informace o studiu a přijímacích zkouškách (příloha č. 1). Leták je k dispozici volně v ředitelně GJP a je rozesílán v rámci publikace PPPP. délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem /odevzdali záp. l./ z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem /nezúčastnili se/ počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7041K počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2013/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. 9

10 Žáci - cizí státní příslušníci: stát Zatím nezjištěno 1 Bulharsko 1 Bělorusko 1 Chorvatsko 1 Dánsko 1 Gruzie 1 Německo 1 Řecko 1 Izrael 1 Korea 1 Moldavsko 3 Polsko 2 Rusko 4 Srbsko 1 Slovensko 2 Ukrajina 2 počet žáků Celkem 24 Škola je tradičně otevřena i žákům cizincům, s jejichž integrací má pozitivní zkušenosti. Většina cizinců či žáků z menšinového prostředí školu zdárně dokončí a úspěšně potom pokračuje ve studiu na vysokých školách. Abychom jim pomohli v adaptaci na prostředí naší školy a zároveň pomohli většinovým žákům v akceptování etnických a kulturních odlišností, začali jsme se více věnovat multikulturní výchově. Děje se tak jak v rámci výuky samotné v naukových předmětech (v českém jazyce, cizích jazycích, zeměpise, základech společenských věd apod.), v rámci výchov (estetické či hudební) i v průběhu četných mimoškolních činností. Do projektů spojených s multikulturní výchovou jsou postupně zapojováni všichni žáci školy. O zkušenostech se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin na GJP blíže viz část IV., 3. této zprávy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků GJP je otevřeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vychází jim maximálně vstříc a umožňuje jim přípravu na další vzdělávání a následné kvalitnější zapojení do života. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů a uskutečňuje se formou individuální integrace do běžných tříd, kde jsou pro ně vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Forma inkluzívního vzdělání přispívá jak k socializaci těchto žáků a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. 10

11 Ve spolupráci se školní psycholožkou je na základě spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a případně dalšími odborníky (lékaři, kliničtí psychologové, speciální pedagogové) danému žákovi v případě potřeby vytvořen individuální vzdělávací plán, na jehož realizaci se v rámci školy podílejí učitelé daných předmětů, třídní učitelé, žák, zákonní zástupci žáka v případě nezletilosti žáka, ředitel školy a školní psycholožka. Při tvorbě tohoto plánu či integrace žáků do běžné třídy je nutností vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálně vzdělávacích potřeb a možností konkrétního žáka. Zdůrazněna je nejen úprava jednotlivých požadavků a podmínek, ale také podíl samotného žáka na plnění plánu. Formou individuálního vzdělávacího plánu z důvodu zdravotního postižení či znevýhodnění ve školním roce 2012/2013 studovali na GJP 4 žáci. Jednalo se o dva žáky s tělesným postižením a 2 žáky se zdravotním znevýhodněním. Žáci se specifickými poruchami učení mají na GJP vytvořeny optimální podmínky pro studium v roce 2012/2013 na GJP studovalo 14 takových žáků. Do tohoto počtu jsou zahrnuti také žáci s poruchou pozornosti (ADHD). Dalších 6 žáků mělo jiný charakter speciální vzdělávací potřeby (rekonvalescence po dlouhodobé nemoci nebo úrazu, jiné zdravotní znevýhodnění). Ve školním roce 2012/13 proběhla potřetí maturitní zkouška v podobě Nové státní maturity a podruhé studenti GJP využili možnosti upravené maturitní zkoušky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Jednalo se o 5 studentů, všichni byli zařazeni do skupiny SPU-0-I, jednalo se o studenty se specifickou poruchou učení. Čtyři tito studenti uspěli u maturity na první pokus, 1 student absolvoval opravnou zkoušku z biologie, kterou složil též úspěšně. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Při práci s talentovanými žáky preferujeme integrační variantu, tzn., že nadaný žák zůstává ve své třídě a učitelé se mu speciálně věnují přímo v hodině, případně ho podporují v dalších mimoškolních aktivitách (např. Středoškolská odborná činnosti, zájmové kroužky, zapojení do aktivit terciálního vzdělávání apod.). Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Ve školním roce 2012/2013 studovali podle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu pohybového nadání (sportovní reprezentace ČR) dva žáci, 1 je reprezentantem ČR v tenise, 1 v závodním lyžování. Vynikajících výsledků při Středoškolské odborné činnosti dosáhla ve školním roce 2012/13 jedna studentka druhého ročníku. Několika dalším studentům bylo umožněno věnovat se při studiu (a tedy upravit i podmínky studia) dalším aktivitám, ve kterých studenti dosahovali vynikajících výsledků a spojují s těmito činnostmi také svou budoucnost (např. oblast herectví, modeling, hraní na hudební nástroj na vynikající úrovni apod.). 10. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce jsme se opět účastnili projektu Vektor společnosti SCIO. Testováni byli žáci 4. ročníku. Překvapivým zjištěním bylo, že žáci 4. ročníku nedosáhli lepšího percentilového výsledku než při stejném testování po nástupu na GJP. Ve všech testech dosáhli ovšem lepších výsledků než v případě zjišťování obecných studijních předpokladů. Důležitým ukazatelem byly pro nás i výsledky u maturitních zkoušek, i když po zrušení dvouúrovňového systému jsme mohli žáky obtížněji motivovat. Ve společné (státní) maturitní zkoušce bylo několik studentů GJP neúspěšných pouze v ústní části, jejíž náročnost může škola ovlivnit. V předmětu český jazyk a literatura dosáhli naši žáci nejlepšího výsledku v písemné práci, průměrného v didaktickém testu a podprůměrného v ústní části (porovnání v rámci čtyřletých gymnázií), 11

12 v předmětu anglický jazyk dosáhli vynikajícího výsledku v didaktickém testu, průměrného v písemné práci i v ústní části (porovnání taktéž v rámci čtyřletých gymnázií). Pro žáky 1. ročníku připravila školní psycholožka testy schopností (IST testy), jejichž výsledky byly konzultovány individuálně se žáky i jejich rodiči. Při analýze verbálních, numerických a figurálních schopností jsme zjistili mírný rozdíl mezi třídami alfa (spíše průměrná) a beta (spíše nadprůměrná). V závěru školního roku jsme na GJP uspořádali dvě debaty mezi učiteli, žáky, absolventy a rodiči o smyslu vzdělávání na GJP. Ze všech našich autoevaluačních zjištění plyne, že se musíme na GJP zaměřit na ústní projev žáků, na věcnost, kultivovanost a přirozenost ve vyjadřování. 11. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. je výsledkem kolektivní intenzivní práce celého pedagogického sboru. Je živým a otevřeným dokumentem. Každoročně vyhodnocujeme zkušenosti s jeho realizací a průběžně ŠVP dotváříme a přizpůsobujeme novým potřebám. Na základě tohoto ověřování jsme ve školním roce změnili rozložení učiva předmětů humanitní studia a ekonomie a změnili jsme poměr hodin v předmětu anglická studia vyučovaných rodilým mluvčím a českým učitelem a rozšířili jsme portfolio nabízených seminářů. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc GJP Poznámka: jeden student vyššího ročníku je uvolněn z výuky 2. cizího jazyka /německého/ ze zdravotních důvodů /těžké zdravotní postižení/ 12

13 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/13 vedla školní poradenské pracoviště Mgr. Veronika Vitošková, která navázala na úspěšné činnosti z minulého školního roku i z let předchozích. Školní poradenské pracoviště neustále rozvíjí nabídku svých služeb a zároveň udržuje služby a aktivity stávající. Školní psycholožka v rámci školního poradenského pracoviště úzce spolupracuje také s výchovnou poradkyní školy RNDr. Annou Koktovou, CSc. Po celou dobu byly poskytovány individuální konzultace třídním i netřídním učitelům, hojně žákům a rodičům. Konzultace žáků se týkaly kariérového a profesního poradenství, osobních a rodinných problémů, schopností, stejně jako výukových (učební styly) a vztahových témat. Podpořeni byli také studenti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé či chronické nemoci, duševní onemocnění) nebo zdravotním postižením (tělesné postižení). Dalším tématem konzultací byla podpora začleňování jedinců z odlišného kulturního kontextu do kolektivu (žáci s jiným než českým občanstvím, děti cizinců apod.). Konzultace s učiteli zahrnovaly problematiku chování a učení studentů, stejně jako metodická a psychodidaktická témata. Rodiče pak služby využívali ke konzultacím o studijních trajektoriích svých dětí, prospěchu a chování, případně aktuálních obtížných situacích studentů. Níže shrneme stěžejní činnosti, které byly realizovány v průběhu školního roku 2012/13. Se začátkem školního roku 2012/13 tradičně na škole v přírodě proběhl adaptační program pro první ročníky, který pomohl k navázání kontaktu nových žáků s psycholožkou, stejně jako napomohl k ucelení třídy, vzájemnému poznání a porozumění. Dva dny v rámci školy v přírodě strávili žáci prvních ročníků společnými hrami, skupinovými aktivitami a činnostmi, které byly vedeny školní psycholožkou a externí psycholožkou Mgr. Lucií Kocmanovou. Adaptačního programu se zúčastnili se i třídní učitelé. Na škole v přírodě také v rámci preventivních programů proběhly další aktivity, mezi nejdůležitější patřila skupinová reflexe uplynulého školního roku s žáky druhých ročníků, vedená opět školní psycholožkou a externí psycholožkou L. Kocmanovou. K dalšímu programu uskutečněnému na škole v přírodě patřil třídenní artefiletický projekt Identita, vedený školní psycholožkou a vyučující výtvarné výchovy Mgr. Janou Poláškovou. Projektu se zúčastnilo 10 studentů z 1. až 4. ročníků a práce byla zaměřena na emoce, sebevyjádření, reflexi tvorby vlastní identity, boji proti předsudkům apod. Práce probíhala individuální i skupinovou formou a byly při ní využity výtvarné činnosti různého druhu. V rámci preventivních činností v průběhu celého školního roku 2012/13 bylo akcentováno zejména téma tolerance, boje proti rasismu, xenofobii a u studentů bylo podporováno téma přijímání jinakosti druhých lidí jako důležité lidské hodnoty. V rámci boje proti xenofobii a rasismu proběhl v prosinci na GJP již tradiční multikulturní trh. Na trhu vystavovali studenti stánky o svých zemích společně s ukázkou jídla, hudby a zvyků dané země. Mezi zeměmi bylo představeno např. Rusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Sýrie, Izrael, Gruzie, Arménie. Protože se multikulturní trh konal těsně před Vánocemi, letošní novinkou bylo zařazení povídání o vánočních zvycích daných zemí, případně jiných svátků souvisejících s náboženstvím dané země. Multikulturní trh připravili sami studenti za podpory učitelů Mgr. Jana Kubíčka, Mgr. Jany Poláškové a školní psycholožky. 13

14 V květnu proběhla na dané téma také přednáška Mgr. Karolíny Ryvolové, která se se studenty prvního ročníku věnovala aktuálním tématům z oblasti romistiky. Prostor byl věnován hlavně diskusím na téma mediálního zkreslování skutečností a studenti byli vedeni ke kritickému přemýšlení na dané téma. Spolu s Mgr. Ryvolovou se diskuse se studenty zúčastnila také studentka romistiky, která se sama hlásí k tomuto etniku. V rámci podpory vnímání jinakosti jako důležité lidské hodnoty proběhlo několik dalších akcí a besed na různorodá témata. Mezi ně lze zařadit např.: přednášku pracovníků APLy Praha Vnímáme jinak o specifickém vnímání, prožívání a komunikaci osob s autismem, která byla určena studentům 4. ročníků v rámci semináře psychologie; dále besedu s interaktivním seminářem o.s. Baobab, věnovanému duševnímu onemocnění, účast studentek 4. ročníku na meziškolní konferenci Můžu Ti pomoci?, kterou pořádá Dialog Jessenius ve spolupráci se Studentskou akademií (studentky vystoupily s příspěvkem Jak se od sebe lišíme apod. V září a říjnu proběhlo testování prvních ročníku testem schopností (IST 2000R) a v období leden až březen 2012 testování třetích ročníků na profesní orientaci s následnými konzultacemi pro žáky i rodiče (v obou případech). V rámci profesního a kariérového poradenství bylo realizováno množství různorodých aktivit a metod. Školní psycholožka také úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní s návaznými aktivitami profesního a kariérového poradenství pro čtvrté ročníky. Velké obohacení v oblasti kariérového poradenství je navázání spolupráce školní psycholožky se spol. Euroguidance. Proběhly také skupinové programy s prvními ročníky na téma učebních stylů jako prevence školní neúspěšnosti. V roce 2012 získalo školní poradenské pracoviště za kariérové a profesní poradenství na škole Národní cenu kariérového poradenství vyhlašovanou každoročně spol. Euroguidance. ŠPP získalo cenu za rozvoj kariérového poradenství v oblasti školství. Školní psycholožka prezentovala svůj příspěvek s názvem Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš na konferenci Rozvíjím se, tedy jsem v Brně v září. Jednou z cen za vítězství v soutěži byla i zahraniční stáž v poradenských institucích ve Švédsku (Stockholm, Nacka), kde načerpala školní psycholožka v listopadu další cenné zkušenosti v oblasti kariérového poradenství. Další cenné zkušenosti ze zahraničí v oblasti poradenství získala školní psycholožka v rámci návštěvy dánských poradců, která se uskutečnila v říjnu na GJP. V březnu byl na GJP ve spolupráci se spol. Euroguidance uspořádán seminář Kariéra? Začínáme ve škole!, kterého se zúčastnilo cca 40 výchovných poradců, školních psychologů, psychologů z PPP, učitelů a dalších odborníků se zájmem o kariérové poradenství na školách. První část semináře byla realizována v prostorách ČVUT, druhá část potom přímo na GJP. V červnu se školní psycholožka zúčastnila dalšího semináře o kariérovém poradenství ve školství Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole, který pořádala Euroguidance ve spolupráci s Institutem Euroschola v Ostravě, kde vystoupila se svým příspěvkem Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš a účastnila se dalších workshopů. V závěru školního roku se uskutečnil třídenní projekt Sebepoznání jako první krok k budoucí profesi, který byl určen studentům všech ročníků, kteří se chtěli dozvědět něco o sobě, svých silných stránkách a zároveň si vyzkoušet prezentovat sami sebe a své schopnosti a dovednosti před ostatními. Projekt zorganizovala školní psycholožka ve spolupráci s vyučující výtvarné výchovy Mgr. Janou Poláškovou (studenti využívali při práci také výtvarné techniky), seminář lektoroval Ing. Lukáš Kučera z kariérního centra ČVUT, který má bohaté zkušenosti s vedením seminářů a workshopů s tématikou kariérového poradenství. 14

15 Semináře se zúčastnilo 9 studentů, byl tak zajištěn maximálně individuální přístup a studenty byl celý projekt hodnocen velmi kladně. Školní psycholožka se také aktivně účastnila všech termínů Dnů otevřených dveří, kde prezentovala službu školního poradenského pracoviště. Stejně tak byla k dispozici na všech termínech třídních schůzek s rodiči žáků. V dubnu 2013 participovala také na přijímacích pohovorech pro uchazeče o studium na GJP v roce 2013/14. Výchovná poradkyně RNDr. Anna Koktová, CSc. se věnovala zejména práci s talentovanou mládeží v rámci Středoškolské odborné činnosti, ekologickým aktivitám a soutěžím, podpoře zdravého životního stylu, charitativní činnosti školy a podpoře studentům 4. ročníků v oblasti poradenství o následném vzdělávání. Ve školním roce 2012/13 došlo ke kontaktu školského poradenského pracoviště s mnoha institucemi Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 1, 2 a 4, Speciálně pedagogické centrum při JÚŠ, Nadace Jedličkova ústavu, Euroguidance, PedFUK, FFUK, APLA Praha, Rytmus, Asistence, o.s., O.s. Baobab, Institut pro NLP aj. Školní rok 2012/13 se jeví jako po všech stránkách velmi zdařilý a pestrý na poskytované služby. Největších úspěchů a rozvoje dosáhlo školní poradenské pracoviště v oblasti kariérového poradenství. Ekologická výchova a environmentální výchova Vzhledem k v současnosti obecně používanému termínu výchova k udržitelnému rozvoji nebudeme níže členit ekologickou, environmentální výchovu a výchovu k udržitelnému rozvoji, ale budeme to nazývat jedním jménem. Výchova k udržitelnému rozvoji je realizována na naší škole jako samostatný vyučovací předmět s jednohodinovou týdenní dotací v prvním a ve druhém ročníku. Jeho vzdělávací obsah vychází především z průřezového tématu RVP G Environmentální výchova. Je vyjádřením snahy školy pěstovat v žácích zodpovědný a aktivní přístup k životnímu prostředí. Dvouletý výchovně vzdělávací cyklus uzavírá týdenní ekologický pobyt na Šumavě ve Stožci / /, který již tradičně zahrnuje mnoho aktivit např. terénní práce, studium materiálu binokulárními lupami, putování po naučných stezkách, celodenní výlet autobusem aj. Mezi další uskutečněné akce v průběhu celého školního roku patřily např.: - A. Hochmannová, K. Klimtová, Z. Opletalová účast na ekologické olympiádě M. Plasová účast na jednodenní studentské konferenci Vědění mladým na Univerzitě Pardubice, kde byly prezentovány výsledky SOČ Fotokatalytická aktivita filmů TiO2 v plynné a kapalné fázi - M. Plasová účast na 9. středoškolské ekologické konferenci u příležitosti Dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj - K. Boukalová 1. místo ve fotografické soutěži pořádané VŠCHT Praha Chemie je cool! - T. Vejvodová 3. místo ve fotografické soutěži konané pod záštitou Informačního centra OSN v Praze na téma Rozvojové cíle tisíciletí - Z. Issa, T. Sedláčková 2. a 3. místo ve výtvarné a literární soutěži na téma Voda pro život, kterou pořádal Klub ekologické výchovy. 15

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více