Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veolia Pr myslové služby R, a.s."

Transkript

1 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne o zm obchodní firmy spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. s ú inností od na: Veolia Pr myslové služby R, a.s. Ostatní údaje spole nosti z stávají beze zm ny: Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PS spole nost zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ostrav pod sp. zn. B 3722 O: S pozdravem Ing. Petr P ívozník statutární editel

2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT Datum aktualizace: Datum schválení Energetickým regulačním úřadem:

3 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Zelená 2061 / 88a Ostrava Mariánské Hory okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský Akciová společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka IČ: DIČ: CZ Číslo licence na distribuci elektřiny: Zákaznická linka: ID datové schránky: ttcffs4 Internetová adresa: Strana 2/ 68

4 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze PŘEDMLUVA Cílem tohoto dokumentu Pravidla provozování lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR) je vypracovat a zveřejnit předpisy, které stanoví minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě (LDS) a pro její užívání. PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR přitom jsou zpracovány na základě zákona č. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetického zákona EZ) [L1.1] a z navazujících vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a z navazujících vyhlášek Energetického regulačního úřadu (ERÚ), specifikujících provádění některých ustanovení EZ v elektroenergetice a především vycházejí z PPDS ČEZ Distribuce. Uživateli LDS Veolia Průmyslové služby ČR jsou v těchto PPLDS provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce (PDS ČEZ Distribuce), provozovatelé sousedních LDS, výrobci elektřiny, obchodníci s elektřinou a zákazníci. Dodržení požadavků PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR je jednou z podmínek pro připojení uživatele k LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Jejich účelem je zajistit, aby se provozovatel i každý uživatel LDS spravedlivě podíleli na udržování sítě v dobrých provozních podmínkách, byli schopni zabránit vzniku poruch nebo omezit jejich šíření dále do soustavy a byl tak zabezpečen stabilní provoz LDS. Vedle PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR a PPDS ČEZ Distribuce formalizují vztahy mezi provozovatelem a uživateli LDS Veolia Průmyslové služby ČR ještě provozní instrukce dispečinku provozovatele LDS Veolia Průmyslové služby ČR, vydávané podle Dispečerského řádu ES ČR a ve spolupráci s PDS ČEZ Distribuce. Tyto dokumenty tvoří minimální soubor pravidel pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Tam, kde se PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR odvolávají na EZ, vyhlášky MPO, ERÚ a PPDS, příp. PPPS, jedná se vždy o platné znění těchto dokumentů. PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR schvaluje ERÚ, který též řeší případné nejasnosti a spory. Strana 3/ 68

5 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze OBSAH 1 ÚVOD NÁZVOSLOVÍ - KRÁTKÉ DEFINICE VYBRANÝCH ODBORNÝCH POJMŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR PLATNOST NEPŘEDVÍDANÉ OKOLNOSTI ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O MOŽNOSTECH DISTRIBUCE KOMUNIKACE MEZI PROVOZOVATELEM LDS VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR A UŽIVATELI STAV NOUZE FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA REGULOVANÉ SLUŽBY OBECNÉ PODMÍNKY FAKTURACE A PLATEB FAKTURACE A PLATBY OBYVATELSTVA (MOO) A OSTATNÍCH ODBĚRŮ Z NAPĚŤOVÉ HLADINY NN (MOP) FAKTURACE A PLATBY ODBĚRŮ Z NAPĚŤOVÝCH HLADIN VN (VO) RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY MEZI PDS A OBCHODNÍKEM S ELEKTŘINOU NEBO VÝROBCEM ELEKTŘINY PLÁNOVACÍ A PŘIPOJOVACÍ PŘEDPISY PRO LDS VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR OBECNÝ ÚVOD ROZSAH CÍLE ZÁSADY NÁVRHU A ROZVOJE LDS VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR ÚVOD CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTŘINY DODÁVANÉ Z LDS VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR ZE SÍTÍ NN A VN CHARAKTERISTIKY ELEKTŘINY DODÁVANÉ REGIONÁLNÍMI VÝROBCI UKAZATELÉ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY ZMÍRNĚNÍ OVLIVŇOVÁNÍ KVALITY NAPĚTÍ V NEPROSPĚCH OSTATNÍCH UŽIVATELŮ POSOUZENÍ OPRÁVNĚNOSTI STÍŽNOSTI NA KVALITU NAPĚTÍ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ V LDS VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR Specifikace zařízení elektrických stanic, venkovních a kabelových vedení Uzemnění Regulace a řízení napětí Chránění Superponované signály VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ ÚVOD CHARAKTERISTIKY POŽADOVANÉHO ODBĚRU ZPŮSOB PŘIPOJENÍ Odmítnutí požadavku na připojení ODBĚRNÉ MÍSTO HRANICE VLASTNICTVÍ KOMUNIKACE TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ ODBĚRNÝCH MÍST ÚVOD ZAŘÍZENÍ NA HRANICI VLASTNICTVÍ POŽADAVKY NA CHRÁNĚNÍ UZEMNĚNÍ ZKRATOVÁ ODOLNOST ÚČINEK KAPACITANCÍ A INDUKTANCÍ FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ Strana 4/ 68

6 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze INFORMACE PRO AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM DISPEČERSKÉHO ŘÍZENÍ PLDS VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR Úvod Soubory informací pro ASDŘ PLDS Veolia Průmyslové služby ČR Zajištění sběru a přenosu informací pro ASDŘ PLDS Veolia Průmyslové služby ČR POŽADAVKY NA VÝROBCE ELEKTŘINY ÚVOD TECHNICKÉ POŽADAVKY Požadavky na provozní parametry výrobny Ostrovní provozy Najetí bez vnějšího zdroje POSTOUPENÍ ÚDAJŮ PRO PLÁNOVÁNÍ ÚVOD PLÁNOVACÍ PODKLADY POSKYTNUTÉ PROVOZOVATELEM LDS PLÁNOVACÍ ÚDAJE POSKYTNUTÉ UŽIVATELEM INFORMACE POSKYTNUTÉ OSTATNÍM DOTČENÝM UŽIVATELŮM INFORMACE POSKYTOVANÉ PROVOZOVATELEM LDS PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ KOMPENZACE JALOVÉHO VÝKONU KAPACITNÍ PROUD SÍTĚ ZKRATOVÉ PROUDY IMPEDANCE PROPOJENÍ MOŽNOST PŘEVEDENÍ ODBĚRU ÚDAJE O DISTRIBUČNÍCH SOUSTAVÁCH SOUSEDNÍCH PLDS KRÁTKODOBÉ PŘEPĚTÍ PROVOZNÍ PŘEDPISY PRO LDS PŘÍPRAVA PROVOZU, OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ PROVOZU A HODNOCENÍ PROVOZU LDS ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ PROVOZU A HODNOCENÍ PROVOZU LDS Úvod Poskytování informací Termíny a koordinace lhůt přípravy a hodnocení provozu ODHAD POPTÁVKY Úvod Rozsah platnosti Odhady poptávky PLDS a uživatelů LDS PROVOZNÍ PLÁNOVÁNÍ - PLÁNOVÁNÍ ODSTÁVEK Úvod Rozsah platnosti Plánování odstávek v rámci etapy dlouhodobé přípravy provozu Plánování odstávek v rámci etapy roční přípravy provozu Plánování odstávek v rámci etap krátkodobé přípravy provozu ZKOUŠKY A SLEDOVÁNÍ ÚVOD CÍLE ROZSAH PLATNOSTI POSTUP TÝKAJÍCÍ SE KVALITY DODÁVKY POSTUP TÝKAJÍCÍ SE PARAMETRŮ ODBĚRNÉHO MÍSTA OMEZOVÁNÍ SPOTŘEBY V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH ÚVOD CÍLE OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ HODNOTY ODEBÍRANÉHO VÝKONU PODLE REGULAČNÍHO PLÁNU V RÁMCI LDS SNÍŽENÍ HODNOTY ODEBÍRANÉHO VÝKONU PODLE VYPÍNACÍHO PLÁNU AUTOMATICKÉ FREKVENČNÍ VYPÍNÁNÍ PODLE FREKVENČNÍHO PLÁNU SOUČINNOST PLDS S PDS ČEZ DISTRIBUCE A DALŠÍMI SUBJEKTY Strana 5/ 68

7 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze VÝMĚNA INFORMACÍ O PROVOZU ÚVOD CÍLE ROZSAH PLATNOSTI POSTUP BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ DS ÚVOD CÍLE ROZSAH PLATNOSTI ZÁSADY BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ LDS ROZHRANÍ ODPOVĚDNOSTÍ ŘÍZENÍ SOUSTAVY ÚVOD CÍLE ROZSAH PLATNOSTI POSTUP Odpovědnost za řízení soustavy Dokumentace Schémata zařízení Komunikace Obsluha zařízení ÚDRŽBA A ODEČTY MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ FAKTURAČNÍHO MĚŘENÍ UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, OPRAVY A ÚDRŽBA ÚVOD VŠEOBECNÉ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZE PRAVIDELNÉ KONTROLY A REVIZE ŘPÚR Veolia Průmyslové služby ČR Aktualizace ŘPÚR Veolia Průmyslové služby ČR ŘPÚR VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR - HLAVNÍ ZÁSADY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY ZAŘÍZENÍ ZÁZNAMY PRAVIDLA PRO OMEZOVÁNÍ ODBĚRATELŮ PŘI PRAVIDELNÝCH ODSTÁVKÁCH HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH PROVOZNÍCH UDÁLOSTÍ A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ ÚVOD CÍLE ROZSAH POSTUP ČÍSLOVÁNÍ, ZNAČENÍ A EVIDENCE ZAŘÍZENÍ ÚVOD CÍLE ROZSAH PLATNOSTI POSTUP ZKOUŠKY LDS ÚVOD CÍLE ROZSAH PLATNOSTI POSTUP Všeobecně Informace o návrhu zkoušek Předběžné vyrozumění a ustavení komise pro zkoušku Komise pro zkoušku Konečný program zkoušky Ohlašovací povinnost dotčeným uživatelům LDS Závěrečný protokol Strana 6/ 68

8 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze POSTUPY PRO PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ STAVŮ NOUZE PLDS PŘEDCHÁZENÍ STAVŮM NOUZE A STAVY NOUZE POSTUPY K PŘEDCHÁZENÍ STAVŮM NOUZE POSTUPY K ŘEŠENÍ STAVŮ NOUZE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HAVARIJNÍ PLÁN PRAVIDLA VÝMĚNY DOKUMENTŮ, DAT A INFORMACÍ PŘEDPISY PRO REGISTRACI ÚDAJŮ O LDS VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR ÚVOD ROZSAH PLATNOSTI KATEGORIE ÚDAJŮ POSTUPY A ODPOVĚDNOSTI SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ SEZNAM PŘÍLOH Strana 7/ 68

9 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze ÚVOD Elektroenergetiku ČR představují tyto hlavní subjekty: - ČEPS, a.s. (ČEPS), držitel licence na přenos elektřiny - Provozovatelé distribučních soustav (PDS) Provozovatelé regionálních distribučních soustav = distribuční soustava, která je přímo připojena k přenosové soustavě Provozovatelé lokálních distribučních soustav = distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě - Držitelé licence na výrobu elektřiny - Držitelé licence na obchod s elektřinou - Zákazníci Zákazníci s vlastní výrobou elektřiny Zákazníci bez vlastní výroby elektřiny Přenosová soustava (PS) je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zařízení 110 kv, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Distribuční soustava (DS) je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 0,4 až 110 kv (s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy) sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky a včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy. DS je podle EZ zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Provozovatel DS je fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny; na částech vyjmutých z vymezeného území provozovatele velké regionální DS mohou působit provozovatelé lokálních DS (LDS) s vlastním vymezeným územím. Provozovatel LDS Veolia Průmyslové služby ČR působí na vymezeném území mezi regionální distribuční soustavou ČEZ Distribuce a zahraniční (polskou) distribuční soustavou (území vymezené pro LDS Veolia Průmyslové služby ČR se přibližně shoduje s územím Ostravsko-karvinských dolů v Moravskoslezském kraji). Provozovatel DS i LDS odpovídá za její bezpečný a spolehlivý provoz způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí a za její rozvoj. Činí tak prostřednictvím svého dispečinku provozovatele DS nebo LDS (pokud ho zřídil) a svých provozních a rozvojových útvarů. Poznámka: PLDS Veolia Průmyslové služby ČR provozuje zařízení s napětím 110 kv, proto má dle [L1.1] zřízen technický dispečink. Provozovatel DS i LDS je povinen na vymezeném území na základě uzavřených smluv umožnit distribuci elektřiny, připojit k DS event. LDS každého a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky dané EZ, jeho prováděcími vyhláškami a Pravidly provozování DS nebo LDS (dále jen PPDS nebo PPLDS). Místo a způsob připojení k DS event. LDS se určí tak, aby nedošlo k přetížení nebo překročení parametrů žádného prvku sítě. Další technické a jiné předpoklady týkající se LDS Veolia Průmyslové služby ČR jsou obsaženy v následujících kapitolách Pravidel provozování LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Posláním LDS Veolia Průmyslové služby ČR je bezpečně a hospodárně zásobovat odběratele elektřinou v požadovaném množství a kvalitě v daném čase a poskytovat distribuční služby uvnitř i vně soustavy provozovatele LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Kromě toho zajišťuje systémové a podpůrné služby na úrovni LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Strana 8/ 68

10 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Pravidla provozování PS (dále jen PPPS) definují technické aspekty provozních vztahů mezi provozovatelem PS a všemi dalšími uživateli připojenými k PS. Některá jeho ustanovení se vztahují i na výrobu elektřiny ve výrobnách připojených do DS (LDS). PPDS definují technické aspekty provozních vztahů mezi provozovatelem DS a všemi dalšími uživateli připojenými k DS. Ustanovení PPDS jsou společná a závazná pro všechny provozovatele a uživatele DS. Kromě PPDS musí provozovatelé DS plnit své závazky vyplývající z licence, z obecných právních předpisů a z PPPS. PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR definují technické aspekty provozních vztahů mezi provozovatelem LDS Veolia Průmyslové služby ČR a všemi dalšími uživateli připojenými k LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Kromě PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR musí provozovatel LDS Veolia Průmyslové služby ČR plnit své závazky vyplývající z licence, z obecných právních předpisů a z PPDS. Protože PPDS specifikují všechny technické aspekty požadavků na rozhraní mezi DS a LDS, nejsou již v PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR práva a povinnosti provozovatele DS, kterým je v tomto případě ČEZ Distribuce, podrobně uváděny. PPPS, PPDS a PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR jsou nezbytná k tomu, aby společně zajistila: - celkově efektivní provoz ES - přiměřenou prakticky dosažitelnou míru zabezpečnosti odběratele elektřinou a kvality dodávek - průhledná a nediskriminační pravidla přístupu všech uživatelů k sítím. PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR však neobsahují úplně všechny předpisy, které mají uživatelé připojení k LDS Veolia Průmyslové služby ČR dodržovat. Tito uživatelé musí dále respektovat i ostatní příslušné právní a technické normy, bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, ochrany životního prostředí a předpisy pro dodávku elektřiny. PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR se vztahují na: provozovatele vlastní LDS Veolia Průmyslové služby ČR provozovatele DS ČEZ Distribuce provozovatele sousedních LDS provozovatele výroben připojených do LDS Veolia Průmyslové služby ČR obchodníky s elektřinou zákazníky Některé části PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR se vztahují jen na určité kategorie uživatelů LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a to podle typu připojení nebo charakteru užívání LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Všichni uživatelé však musí znát a respektovat ta ustanovení pravidel, která se jich týkají. Strana 9/ 68

11 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze NÁZVOSLOVÍ - KRÁTKÉ DEFINICE VYBRANÝCH ODBORNÝCH POJMŮ Bezpečnost práce Bezpečnostní předpisy Bezpečnost zařízení DS (LDS) Bezpečnost provozu Běžná oprava Black-out (výpadek soustavy) Činný výkon [L2.38], [L2.39] opatření a postupy, chránící osoby obsluhující či pracující na zařízeních nebo provádějící na nich zkoušky, před ohrožením zejména elektrickým proudem předpisy pro zajištění bezpečnosti práce vlastnost DS (LDS) neohrožovat život nebo zdraví osob, zvířat, majetek nebo životní prostředí při zajišťování dodávky elektřiny a při zachování stanovených parametrů v průběhu času v mezích podle technických podmínek schopnost soustavy zachovat normální stav po poruchách na jednotlivých zařízení podle kritéria (N-1) oprava prováděná po poruše zařízení nebo na základě vyhodnocení preventivní údržby, zaměřená na zajištění a obnovení provozuschopného stavu zařízení stav, při kterém dochází v celé ES nebo v její části k rozpadu paralelní spolupráce, přerušení napájení uživatelů a beznapěťovému stavu při periodických podmínkách střední hodnota okamžitého výkonu p po dobu jedné periody T Diagram zatížení [L2.41] P = 1 p.dt [W ] T 0 Činný výkon vícefázového prvku je součet činných výkonů ve všech fázových prvcích. grafické znázornění průběhu skutečného nebo očekávaného zatížení jako funkce času Dispečerské řízení PS, DS, LDS řízení provozu PS, DS, LDS technickým dispečinkem provozovatele PS, DS, LDS, definované ve vyhlášce [L1.4]; dispečerské řízení slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy ČR, zahrnuje přípravu provozu elektrizační soustavy, operativní řízení provozu elektrizační soustavy a hodnocení provozu elektrizační soustavy Dispečink provozovatele DS Dispečink provozovatele LDS Veolia Průmyslové služby ČR Distribuce elektřiny Distribuční soustava (DS) (v elektroenergetice) Druhotný zdroj [L1.17] technický dispečink, odpovídající za dispečerské řízení výroby a distribuce elektřiny v DS technický dispečink, odpovídající za dispečerské řízení výroby a distribuce elektřiny v LDS Veolia Průmyslové služby ČR doprava elektřiny distribuční soustavou nebo lokální distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 0,4 až 110 kv (s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy) sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky a včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; DS je podle EZ zřizována a provozována ve veřejném zájmu využitelný energetický zdroj, jejichž energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě Strana 10/ 68 T

12 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Dodavatel (elektřiny) [L1.3] Držitel licence Elektrická přípojka [L1.1] Elektrická stanice [L1.1] Elektrizační soustava (ES) (Power system) [L1.1] Elektromagnetická kompatibilita (EMC) [L3.7] Energetický regulační úřad (ERÚ) Energetický zákon (EZ) Frekvenční odlehčování Frekvenční plán [L1.7] energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti výrobce nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy dodává elektřinu dalším účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím elektrizační soustavy fyzická či právnická osoba, podnikající v elektroenergetice na území ČR na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená ERÚ; licence se udělují na: - výrobu elektřiny - přenos elektřiny - distribuci elektřiny - obchod s elektřinou - činnosti operátora trhu zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ni odbočením od vedení PS nebo DS nebo LDS, a je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky schopnost zařízení nebo systému fungovat vyhovujícím způsobem ve svém elektromagnetickém prostředí, aniž by samo vyvolávalo nepřípustné elektromagnetické rušení pro cokoliv v tomto prostředí správní úřad pro výkon regulace v energetice, jehož hlavní působností je podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií zákon č. 458/2000 Sb. ze dne o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů automatické odpojování předem daných objemů zátěže ve frekvenčních stupních pomocí frekvenčních relé postup pro předcházení a řešení stavu nouze spojeného s nevyrovanou výkonovou bilancí v ES a současnou změnou kmitočtu soustavy, který spočívá ve vytváření ostrovních provozů, v přerušení dodávek elektřiny odběratelům elektřiny a odpojování výroben elektřiny od ES působením frekvenčních relé, která jsou instalována ve výrobnách elektřiny, v PS, v DS nebo v odběrných místech zákazníků Generální oprava jmenovitě plánovaná oprava prováděná na základě vyhodnocení stavu zařízení, zaměřená na obnovení provozuschopného stavu a prodloužení technické životnosti zařízení Harmonické sinusové kmity, jejichž kmitočet je celistvým násobkem Strana 11/ 68

13 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Havarijní plán Havarijní zásoby Inteligentní síť (Smart grid) [L2.40] Inteligentní měření [L2.40] Jalový výkon [L2.38] Kompenzační prostředek Kombinovaná výroba elektřiny a tepla [L1.17] Kritérium (N-1) DS (LDS) základní frekvence (50 Hz) soubor plánovaných opatření k předchazení vzniku a řešeni stavů nouze a mimořádných situací, které mohou při provozu DS a LDS nastat vybrané druhy materiálů, náhradních dílů, provozních hmot ap., jejichž pořízení, řízení pohybu i spotřeba jsou podřízeny zvláštnímu režimu s ohledem na jejich význam při zajišťování spolehlivosti provozu DS nebo LDS elektrizační soustava, která využívá výměnu informací a řídicí techniku, rozptýlené výpočetní prostředky a přidružené senzory a akční členy, například pro účely: - integrace chování a činnosti uživatelů sítě a ostatních zúčastněných stran, - účinného zajištění udržitelné, ekonomické a bezpečné dodávky elektřiny technika záznamu dat z použitých měřicích přístrojů a zajištění komunikačního a/nebo řídicího spojení sahajících od energetické společnosti k zařízení uživatele elektřiny pro lineární dvojpólový prvek nebo dvojpólový obvod, při sinusových podmínkách, veličina rovná součinu zdánlivého výkonu S a sinu úhlu fázového posunu φ: Q = S. sin φ [var] zařízení určené výhradně k výrobě nebo spotřebě jalového výkonu přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení schopnost DS udržet parametry normálního stavu po výpadku jednoho prvku v síti 110 kv nebo stanici 110 kv/vn (vedení, transformátor), přičemž může dojít ke krátkodobému lokálnímu omezení nebo přerušení spotřeby; při výpadku jednoho prvku nelze překročit mezní hodnoty proudu a napětí v distribuční síti. Kvalita dodávané elektřiny provozní hodnoty systémových veličin, garantované provozovatelem PS a provozovatelem DS nebo LDS během normálního stavu ES podle [L1.1] a [L1.9] Lokální distribuční soustava [L1.3] Lokální distribuční soustava Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kv, 6 kv, 22 kv a 110 kv sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území mezi regionální distribuční soustavou ČEZ Distribuce a zahraniční (polskou) distribuční soustavou (území vymezené pro LDS Veolia Průmyslové služby ČR se přibližně shoduje s územím Ostravskokarvinských dolů v Moravskoslezském kraji), včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele lokální distribuční soustavy (LDS). LDS Veolia Průmyslové služby ČR není propojena s přenosovou soustavou, je propojena s distribuční soustavou ČEZ Distribuce, a.s. a se zahraniční distribuční soustavou a je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Strana 12/ 68

14 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Mikrogenerátor [L2.40] Meziharmonické Mezisystémové propojení Měřicí zařízení [L1.1] Místo odběrné [L1.1] Místo připojení Místo předávací [L2.40] Motorgenerátor Neaktivní výkon [L2.38] Neměřený odběr [L2.40] Nízké napětí [L2.44] Normální stav Obchodník s elektřinou Obnova provozu zdroj elektrické energie a všechna související zařízení rozhraní schopná připojení do běžného elektrického obvodu v elektrické instalaci nízkého napětí a konstruovaného pro normální paralelní provoz s distribuční sítí nízkého napětí. Obvykle je mikrogenerátor se jmenovitým fázovým proudem AC do 16 A včetně. sinusové kmity, jejichž kmitočet není celistvým násobkem základní frekvence (50 Hz); meziharmonické se mohou vyskytovat i ve frekvenčním rozsahu mezi 0 až 50 Hz vedení propojující sousední přenosové soustavy veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřících transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny místo v DS nebo LDS stanovené PDS nebo PLDS ve stanovisku k žádosti o připojení; místo, kde je elektrické zařízení uživatele připojeno [L2.40] - v tomto místě elektřina do DS nebo LDS vstupuje nebo z ní vystupuje místo, které je určeno a smluvně zakotveno, ve kterém je elektrická energie předávána mezi smluvními partnery. Předávací místo se může lišit od hranice mezi distribuční sítí a vlastní instalací uživatele nebo od místa měření elektřiny. soustrojí složené ze spalovacího motoru a generátoru, které slouží k výrobě elektrické energie u dvojpólového prvku nebo dvojpólového obvodu při periodických podmínkách veličina rovná druhé odmocnině rozdílu druhých mocnin zdánlivého výkonu a činného výkonu Q~ = S 2 P 2 [ var ] Neaktivní výkon reprezentuje při periodických podmínkách všechny složky okamžitého výkonu, jež se nepodílejí na tvorbě činného výkonu. dodávka množství elektřiny, kterou provozovatel soustavy schválil jako neměřenou fyzickým měřícím zařízením v případě střídavých elektrických sítí se za nízká napětí považují jmenovitá napětí s efektivní hodnotou vyšší než 50 V a do V včetně, pokud se jedná o napětí mezi vodiči, a do 600 V včetně, pokud se jedná o napětí mezi vodičem a zemí; v ES ČR je jmenovité napětí soustavy nízkého napětí 400/230 V Poznámka: V případě stejnosměrných elektrických zařízení se za nízká napětí považují jmenovitá napětí vyšší než 120 V a do 1500 V včetně, pokud se jedná o napětí mezi vodiči, a do 900 V včetně, pokud se jedná o napětí mezi vodičem a zemí. stav soustavy, kdy jsou všechny hodnoty v dovolených mezích a kdy je splněno pro vedení 110 kv a přípojnice stanic 110 kv / VN napájejících distribuční sítě kritérium (N-1) a v sítích VN a NN není pro poruchu, revizi nebo údržbu omezena doprava elektřiny odběratelům nebo výrobcům fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje proces obnovení provozu po rozpadu soustavy nebo výpadku části sítě a obnovení dodávky odběratelům a dodávky od Strana 13/ 68

15 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Obnovitelný zdroj [L1.17] Odběratel DS (LDS) Odběrné místo Odpovědný pracovník Ochrany výrobny Ochrany sítě Omezení sítě Operátor trhu (s elektřinou) výrobců obnovitelný nefosilní přírodní zdroj energie, jimiž je energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu z DS (LDS) viz Místo odběrné pracovník pověřený svým zaměstnavatelem provádět stanovené úkony související s provozem DS (LDS); může to být odpovědný pracovník - provozovatele DS nebo LDS - dodavatele výrobce - odběratele systém ochran výrobny, zabraňující jejímu poškození a šíření poruchy do DS (LDS) nebo PS systém ochran zařízení provozovatele DS (LDS), uživatele DS (LDS) nebo provozovatele PS, zabraňující poškození zařízení a dalšímu šíření poruchy do DS (LDS) nebo PS stav, kdy se dosáhne distribuční kapacity některého prvku soustavy právnická osoba zajišťující podle 20a EZ koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektřinou na území ČR Ostrov (v elektrizační soustavě) Ostrovní provoz (elektrizační soustavy) [L2.42] Osamocený provoz bloku [L2.43] je část elektrizační soustavy, která je odpojena od zbytku propojené soustavy, zůstává však napájena nouzové opatření, při kterém je blok odpojen od sítě a pracuje jen k udržení napájení jeho vlastní spotřeby Plán obnovy provozu souhrn technicko - organizačních opatření zajišťujících uvedení soustavy do normálního stavu po jejím úplném nebo částečném rozpadu Plán obrany proti šíření poruch souhrn technicko - organizačních opatření zajišťujících zabezpečenost provozu soustavy Plánování rozvoje DS (LDS) Podmínky připojení k DS (DS) Podpůrné služby [L1.1] Poskytovatel podpůrné služby Pověření Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS); kodex distribuční soustavy [L2.40] Pravidla provozování lokální souhrn činností zajišťujících technicky i ekonomicky optimální rozvoj DS (LDS) dle přijatých standardů rozvoje DS (LDS) ve vazbě na rozvoj všech jejích současných i budoucích uživatelů podmínky, které musí být splněny před připojením uživatele k DS (LDS), specifikované [L1.2] a [L1.9] činnosti fyzických či právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k ES, které jsou určeny k zajištění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce regulační energie uživatel PS, uživatel DS nebo uživatel LDS, poskytující povinně nebo nabízející podpůrné služby na základě dohody s provozovatelem PS, DS nebo LDS formální písemné pověření k provádění určených úkonů veřejně dostupný soubor pravidel týkající se práv a povinností subjektů zúčastněných v distribuční soustavě (tzn. týkající se práv a povinností provozovatele DS a uživatelů DS), schválený ERÚ veřejně dostupný soubor pravidel týkající se práv a povinností Strana 14/ 68

16 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR (PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR); kodex LDS Veolia Průmyslové služby ČR [L2.40] Pravidla provozování přenosové soustavy (PPPS); kodex přenosové soustavy [L2.40] Preventivní údržba [L2.9] Provozní diagram výrobny Provozní instrukce dispečinku Provozovatel DS (PDS) [L2.40] Provozovatel LDS Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (PLDS Veolia Průmyslové služby ČR) Provozovatel PS (PPS) Provozování DS (LDS) Předávací místo Přenos elektřiny Přenosová soustava (PS) [L1.1] Přerušitelné zatížení Přímé vedení [L1.1] subjektů zúčastněných v lokální distribuční soustavě Veolia Průmyslové služby ČR (tzn. týkající se práv a povinností provozovatele LDS a uživatelů LDS), schválený ERÚ veřejně dostupný soubor pravidel týkající se práv a povinností subjektů zúčastněných v přenosové soustavě (tzn. týkající se práv a povinností provozovatele PS a uživatelů PS), schválený ERÚ souhrn činností zaměřený na udržení provozuschopného a bezpečného stavu zařízení, který spočívá v pravidelně prováděné kontrole stavu zařízení a v provádění preventivních zásahů grafické vyjádření dovoleného provozního stavu výrobny v závislosti na činném a jalovém výkonu s respektováním vnitřních i vnějších omezení; provozní diagramy jsou odvozeny z konstrukčního provedení alternátoru a některých parametrů ES, do níž jsou zapojeny dokument popisující činnosti a řešící kompetence v rámci dispečerského řízení ES fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny a je odpovědná za bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy na vymezeném území a za připojení jiných částí elektrizační soustavy držitel licence na distribuci elektřiny na vymezeném území Veolia Průmyslové služby ČR vedle vymezeného území ČEZ Distribuce právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny veškerá činnost PDS (PLDS) související se zabezpečením spolehlivé distribuce elektřiny; provozování DS (LDS) je ve vztahu k dotčeným nemovitostem věcným břemenem viz Místo předávací doprava elektřiny přenosovou soustavou včetně dopravy elektřiny po mezistátních vedeních vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zařízení 110 kv, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu zatížení, které je možno odpojit pro dosažení výkonové rovnováhy buď automaticky nebo na požadavek dispečinku provozovatele DS (LDS) nebo PS vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a odběrné místo, které není elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující přímé zásobování vlastních provozoven výrobce elektřiny, jeho ovládaných společností nebo zákazníků, a není Strana 15/ 68

17 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Příprava provozu DS (LDS) Regionální distribuční soustava [L1.3] Regulační plán [L1.7] Rozptýlená výroba elektřiny [L2.40] Řád preventivní údržby [L2.9] Řízení provozu DS (LDS) v reálném čase Řízení výroby Řízení odběru vlastněno provozovatelem přenosové soustavy ani provozovatelem distribuční soustavy činnost prováděná při dispečerském řízení DS (LDS), při které se zpracovává soubor technicko ekonomických a organizačních opatření v oblasti výroby, distribuce a spotřeby elektřiny, jejíž cílem je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu DS (LDS) při respektování smluvních vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě plán omezování spotřeby (na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen) snížením hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy v souladu s vyhlášenými regulačními stupni podle [L1.7] výroba elektrické energie realizovaná různými zdroji, které jsou připojeny k distribuční soustavě předpis organizace pro provádění preventivní údržby elektrického zařízení, který obsahuje způsob a lhůty provádění preventivní údržby činnost při dispečerském řízení DS (LDS) probíhající v reálném čase, při které se uskutečňují záměry stanovené přípravou provozu při současném řešení vlivu nepředvídaných provozních událostí v PS, DS a LDS vydávání dispečerských pokynů výrobnám k zajištění určitých hodnot činného a jalového výkonu v dané době využívání prostředků používaných v soustavě k ovlivňování velikosti a doby odebíraného výkonu Sousední DS nebo LDS DS nebo LDS jiného provozovatele, která umožňuje s danou DS nebo LDS přímé elektrické propojení a synchronní provoz Společný napájecí bod Spolehlivost provozu Standardy distribuce elektřiny Standardy provozování Standardy připojení Standardy rozvoje a provozu DS (LDS) Stav nouze Střídače řízené sítí nejbližší místo veřejné sítě, do kterého je vyveden výkon vlastního zdroje, ke kterému jsou připojeni, nebo ke kterému mohou být připojeni další odběratelé komplexní vlastnost, která spočívá ve schopnosti ES zajistit dodávku elektřiny při zachování stanovených parametrů, především kmitočtu, výkonu a napětí v daných mezích a v průběhu času podle technických podmínek hlavní charakteristiky napětí elektřiny, dodávané z DS (LDS) v místech připojení odběratelů (frekvence sítě, velikost napětí, rychlé změny napětí, poklesy napětí, krátká a dlouhá přerušení napájení, dočasná přepětí o síťové frekvenci, přechodná přepětí, nesymetrie, harmonická a meziharmonická napětí, napětí signálů a standardy definované v [L1.9]) soubor závazných a měřitelných požadavků na provoz řízené oblasti, jejichž dodržování se prokazuje monitorováním a kontrolou soubor způsobů připojení odběrných zařízení a výroben k DS (LDS) soubor pravidel, zásad a limitů popisujících působnosti provozovatele DS (LDS) v oblasti provozu a rozvoje omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území ČR nebo na její části z důvodů a způsobem, uvedeným v EZ střídače řízené sítí potřebují ke komutaci cizí napětí, které Strana 16/ 68

18 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Střídače řízené vlastní frekvencí Systémové služby [L1.1] T odbočka [L2.41] Účiník λ (power factor) [L2.38] nepatří ke zdroji střídače, tyto střídače nejsou ve smyslu PPLDS schopné ostrovního provozu samostatné střídače nepotřebují pro komutaci žádné cizí napětí, pro paralelní provoz se sítí ale potřebují odvodit řízení zapalovacích impulsů od frekvence sítě. Jsou schopné ostrovního provozu, pokud mají vnitřní referenční frekvenci a přídavnou regulaci pro trvalý ostrovní provoz, na který se při výpadku sítě přechází buď automaticky nebo ručním přepnutím činnosti provozovatele přenosové soustavy pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy s ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav bod v elektrické síti, kde jsou přímo nebo nepřímo spojena tři nebo více vedení při periodických podmínkých podíl absolutní hodnoty činného výkonu P a zdánlivého výkonu S Účiník cosφ (active factor) [L2.38] u dvojpolového prvku nebo obvodu při sinusových podmínkách podíl činného výkonu P a zdánlivého výkonus (rovná se kosinu úhlu fázového posunu) Uživatel distribuční sítě [L2.40] fyzická nebo právnická osoba, která odebírá elektřinu z distribuční soustavy nebo dodává elektřinu do distribuční soustavy (uživatelem LDS Veolia Průmyslové služby ČR je provozovatel DS ČEZ Distribuce, provozovatelé sousedních LDS, výrobce elektřiny, obchodník s elektřinou, zákazník) Vymezené území [L1.1] Vynucený provoz Vypínací plán [L1.7] Výkon na prahu výrobny Výměna dat v reálném čase Výpadek DS (LDS) Výpočet chodu soustavy [L2.42] Výrobce elektřiny Výrobna elektřiny [L1.1] území, na němž držitel licence na distribuci elektřiny, vykonává licencovanou činnost provoz výroben, nutný z technologických, síťových nebo právních důvodů plán úplného přerušení dodávky elektřiny zákazníkům (na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen) odpojením jejich odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soutavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení pro přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny. Vypínací plán stanoví postup vypínání a hodnoty vypínaných výkonů při likvidaci závažných systémových či lokálních poruch v elektrizační soustavě. výkon výrobny, nabízený výrobcem pro využití v DS (LDS) tok informací mezi uživateli DS (LDS) a dispečinkem provozovatele DS (LDS) využívaný a nezbytný pro řízení provozu v reálném čase stav, kdy celá DS (LDS) nebo její významná část je bez napětí výpočet elektrické sítě při ustáleném stavu, kde známé proměnné jsou vstupy a výstupy výkonů v uzlech a případně napětí v určených uzlech. Výpočet je obvykle založen na Gauss-Saidelově nebo Newton-Rapsonově iterační metodě. fyzická či právnická osoba, která vyrábí elektřinu a je držitelem licence na výrobu elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu Strana 17/ 68

19 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Zabezpečenost provozu DS (LDS) Zákazník [L1.1] Zdánlivý výkon [L2.38] schopnost DS (LDS) zachovat normální stav po poruchách na jednotlivých zařízeních v síti 110 kv a přípojnicích stanic 110 kv/ VN podle kritéria (N 1) fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, které je připojeno k DS (LDS) nebo PS, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává součin efektivní hodnoty napětí U mezi póly a efektivní hodnoty proudu I dvojpólového prvku nebo obvodu [VA] POUŽITÉ ZKRATKY ASDŘ ČEPS ČR DS ERÚ ES EZ LDS MOO MOP MPO OM PDS PLDS PPDS PPLDS PPPS PPS PS REAS ŘPÚR ČEZ Distribuce NN VN VO automatizovaný systém dispečerského řízení ČEPS, a.s. provozovatel přenosové soustavy ČR Česká republika distribuční soustava Energetický regulační úřad elektrizační soustava Energetický zákon lokální distribuční soustava sektor odběr typu maloodběratelé - domácnosti sektor odběr typu maloodběratelé - podnikatel Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Odběrné místo provozovatel distribuční soustavy provozovatel lokální distribuční soustavy Pravidla provozování distribuční soustavy Pravidla provozování lokální distribuční soustavy Pravidla provozování přenosové soustavy provozovatel přenosové soustavy přenosová soustava regionální energetická akciová společnost řád prohlídek, údržby a revizí ČEZ Distribuce, a.s. provozovatel regionální distribuční soustavy Nízké napětí Vysoké napětí sektor odběr typu velkoodběratelé 3 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR 3.1 PLATNOST PPLDS vymezují zásady a postupy, kterými se řídí vztahy mezi provozovatelem LDS a všemi uživateli LDS. Legislativně doplňují Energetický zákon [L1.1] a vyhlášky bezprostředně související ([L1.2], [L1.3], [L1.4], [L1.7], [L1.9], [L1.10], [L1.12]). Strana 18/ 68

20 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze Závaznost Pravidel provozování LDS vyplývá z EZ a z vyhlášek souvisejících. PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR se budou vyvíjet podle požadavků praxe a technických trendů. Každý výtisk PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR obsahuje znění platné k datu jeho vydání po schválení ERÚ. 3.2 NEPŘEDVÍDANÉ OKOLNOSTI Pokud nastanou okolnosti, které ustanovení PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR nepředvídají, zahájí provozovatel LDS Veolia Průmyslové služby ČR konzultace se všemi zúčastněnými uživateli s cílem dosáhnout dohody o dalším postupu. Pokud nelze dohody dosáhnout, rozhodne o dalším postupu provozovatel LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Při rozhodování bere, pokud možná, ohled na potřeby uživatelů a rozhodnutí musí být přiměřené okolnostem. Pokyny, které uživatelé po rozhodnutí dostanou, jsou pro ně závazné, pokud jsou v souladu s technickými parametry soustavy uživatele, registrovanými podle PPLDS. 3.3 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O MOŽNOSTECH DISTRIBUCE EZ v 25 ukládá PLDS zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny v LDS a předpokládaném rozvoji LDS. Informace o možnostech distribuce zahrnují údaje o volné distribuční kapacitě v různých obdobích roku, příp. pro různé typy dní na transformaci 110 kv / VN a napájecích vedeních 22 kv. Informace o předpokládaném rozvoji LDS Veolia Průmyslové služby ČR zahrnují údaje o plánované výstavbě, případně významné rekonstrukci transformoven 110 kv / VN a vedení 110 kv, důležitých vedení a rozvoden VN, a to včetně současných a výhledových velikostí zkratových proudů. Informace o možnostech distribuce jsou aktualizovány průběžně, informace o předpokládaném rozvoji jednou ročně. Jsou veřejně přístupné na internetové adrese Forma prezentace informací může být grafická nebo textová. Obsahuje též podmínky a způsob získání podrobnějších údajů, týkajících se konkrétního místa připojení v LDS Veolia Průmyslové služby ČR. Strana 19/ 68

21 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze KOMUNIKACE MEZI PROVOZOVATELEM LDS VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR A UŽIVATELI Není-li v PPLDS stanoveno jinak, dohodnou se provozovatel LDS Veolia Průmyslové služby ČR a uživatelé na způsobu operativní komunikace a výměny informací. 3.5 STAV NOUZE Po vyhlášení stavu nouze může být platnost PPLDS Veolia Průmyslové služby ČR úplně nebo částečně pozastavena. V tomto případě se provozovatel i uživatelé řídí [L1.7] a dispečerskými pokyny dispečinků PDS ČEZ Distribuce a PLDS Veolia Průmyslové služby ČR. 3.6 FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA REGULOVANÉ SLUŽBY Obecné podmínky fakturace a plateb Náležitosti vyúčtování jsou stanoveny ve vyhlášce [L1.19]. PLDS fakturuje uživatelům LDS regulované platby v regulovaných cenách stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ. Regulované ceny jsou ceny pevné. PLDS tyto platby bude následně fakturovat za zúčtovací místo zákazníka. Uživatel LDS je povinen platit na bankovní účet určený PLDS za poskytovaná plnění v pevně stanovených regulovaných cenách a dodržovat podmínky uvedené v cenovém rozhodnutí ERÚ, které je účinné v době realizace distribuce elektřiny. Předpokládaná platba za regulované ceny elektřiny v prvním fakturačním období (podklad pro stanovení zálohových plateb) se spočítá z předpokládaného odběru elektřiny, dohodnutém ve smlouvě o distribuci elektřiny mezi PLDS a zákazníkem (obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytnutí distribuce elektřiny). Platba se považuje za splněnou, je-li řádně identifikovaná (označena správným variabilním symbolem, popř. dalšími platebními údaji) a připsána v předmětné částce na bankovní účet určený PLDS Veolia Průmyslové služby ČR. K regulovaným platbám se ve faktuře i v předpisu záloh připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Regulované platby podle části 3.6.2, a zahrnují také cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle [L1.17] Fakturace a platby obyvatelstva (MOO) a ostatních odběrů z napěťové hladiny NN (MOP) Vyúčtování regulovaných plateb je prováděno PLDS zákazníkovi (obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytnutí distribuce elektřiny) v regulovaných cenách platných v době dodávky, nejméně jednou za 12 měsíců, a to vystavením daňového dokladu (zúčtovací faktury), s náležitostmi podle příslušných právních předpisů. Podrobnosti jsou stanoveny v [L1.19]. V daňovém dokladu (zúčtovací faktuře) jsou odečteny (zohledněny) všechny dosud zaplacené zálohové platby připadající na odběrná místa, která jsou předmětem vyúčtování v dané zúčtovací faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odečtu z měřícího zařízení, popřípadně den zjištění skutečné spotřeby. Podkladem PLDS pro vyúčtování regulovaných plateb, vystavení daňového dokladu (zúčtovací faktury), je provedený odečet fakturačního měření (podrobnosti k fakturačnímu měření stanoví [L1.12] a Příloha 5 PPLDS: Fakturační měření). V případě, že fakturační měření není v plánovaném (obvyklém) termínu řádného odečtu přístupné pro provedení tohoto odečtu, je podkladem PLDS pro vystavení daňového dokladu (zúčtovací faktury) odečet elektřiny poskytnutý zákazníkem nebo náhradní údaje (propočet nebo odhad odběru elektřiny provedený PLDS na základě minulých odběrů elektřiny, v případě nového odběru na základě předpokládaného odběru elektřiny). Náhradní údaje odběru elektřiny pro vyúčtování použije PLDS i v případě zjištění nefunkčního měřícího zařízení. Strana 20/ 68

22 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, verze V průběhu zúčtovacího období (období mezi vystavením daňových dokladů/zúčtovacích faktur) platí zákazník (obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytnutí distribuce elektřiny) PLDS na základě vystaveného daňového dokladu (zálohové faktury) nebo předpisu záloh pro zúčtovací období pravidelné zálohy ve výši 90 % předpokládané roční regulované platby (součet všech záloh za zúčtovací období je roven 90 % předpokládané roční regulované platby za příslušné služby) za příslušné služby (distribuce elektřiny, systémové služby, služby operátora trhu a ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny), v termínech splatnosti uvedených na daňovém dokladu (zálohové faktuře) nebo předpisu záloh. Počet záloh v průběhu zúčtovacího období je stanoven smluvně a obvykle je odvozen od výše předpokládané roční regulované platby za příslušné služby čím vyšší roční platby, tím vyšší počet záloh v průběhu zúčtovacího období) Fakturace a platby odběrů z napěťových hladin VN (VO) Vyúčtování regulovaných plateb je prováděno PLDS zákazníkovi (obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytnutí distribuce elektřiny) v regulovaných cenách platných v době dodávky, jednou za měsíc (zpravidla po ukončení kalendářního měsíce), a to vystavením daňového dokladu (zúčtovací faktury), s náležitostmi podle příslušných právních předpisů. V daňovém dokladu (zúčtovací faktuře) jsou odečteny (zohledněny) všechny dosud zaplacené zálohové platby připadající na odběrná místa, která jsou předmětem vyúčtování v dané zúčtovací faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odečtu z měřícího zařízení, popřípadně den zjištění skutečné spotřeby. Podkladem PLDS pro vyúčtování regulovaných plateb, vystavení daňového dokladu (zúčtovací faktury), je provedený (měsíční fakturační) odečet fakturačního měření (podrobnosti k fakturačnímu měření stanoví [L1.12] a Příloha 5 PPLDS: Fakturační měření). V případě, že fakturační měření není v plánovaném (obvyklém) termínu odečtu přístupné pro provedení tohoto odečtu, nebo je nefunkční, jsou podkladem PLDS pro vystavení daňového dokladu (zúčtovací faktury) náhradní údaje (propočet nebo odhad odběru elektřiny provedený PLDS na základě minulých odběrů elektřiny, nebo dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období; v případě nového odběru na základě předpokládaného odběru elektřiny). Strana 21/ 68

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ b) c) LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza- energo, a.s. oaza-krupka, a.s. říjen 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Strana 918 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 79 VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT Datum aktualizace: 24.07. 2014 Datum schválení Energetickým regulačním úřadem: IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery Ř á d provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510 Kontakty pro obchodní partnery Adresa: Název provozovatele: MOTORPAL, a.s. Organizační jednotka:

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT 1 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT Datum aktualizace: 15.08.2016 Datum schválení Energetickým regulačním úřadem: IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ

Více

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT Datum aktualizace: 15.08.2016 Datum schválení Energetickým regulačním úřadem: PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ

Více

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015 Novela energetického zákona a zákona o podporovaných schválená v roce 2015 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných Souhrnné informace v novele EZ a PZE Základní informace

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Služby Boskovice Schválil: Energetický regulační úřad dne

Více

Krizové plánování průmyslového podniku při rozsáhlém výpadku elektřiny

Krizové plánování průmyslového podniku při rozsáhlém výpadku elektřiny Krizové plánování průmyslového podniku při rozsáhlém výpadku elektřiny Petr Matuszek XV. Podzimní konference AEM Praha 18. 19. září 2012 1 Obsah Zásobování elektřinou areálu TŽ Plánování a strategie provozování

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zásobování teplem Vsetín a.s. Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Vsetín, Listopad 2006 Příloha 1 PDS: Dotazníky pro registrované údaje Obsah Dotazník

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

SPOLEČNOST: ČEZ Energetické služby, s.r.o.

SPOLEČNOST: ČEZ Energetické služby, s.r.o. SPOLEČNOST: ČEZ Energetické služby, s.r.o. NÁZEV DOKUMENTU: Řád provozovatele distribuční soustavy koksárenského plynu strana 1/10 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1 Provozovatel distribuční soustavy zpracovává

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTROENERGETIKA Ing. ALENA SCHANDLOVÁ

Více

Elektrizační soustava ČR

Elektrizační soustava ČR Elektrizační soustava ČR Miloslava Tesařová Západočeská univerzita v Plzni Katedra elektroenergetiky a ekologie Funkce ES - Zajistit zásobování spotřebitelů elektrickou energií v požadovaném čase, množství

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AH-ENERGY, s.r.o. prosinec 2012 Schválil: energetický regulační

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY SETUZA PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGY Ústí nad Labem a.s.. Duben 2014

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, 408. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou O B S A H : Strana 5546 Sbírka zákonů č. 408 / 2015 408 VYHLÁŠKA ze dne

Více

P EDMLUVA. Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy Precheza, a.s. Strana 2

P EDMLUVA. Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy Precheza, a.s. Strana 2 Strana 2 P EDMLUVA Cílem tohoto dokumentu Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy (PPLDS) je zve ejnit p edpisy, které stanoví minimální technické, plánovací, provozní a informa ní požadavky

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 2 Pravidla provozování lokálních distribučních soustav IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele distribučních soustav AH-ENERGY, s.r.o., Louky 304, Zlín, 763 02 Společnost s ručením

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/12 Aktualizováno k zákonu 371/2011 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer ČEPS, a.s Seminář AEM Aktualizace vyhlášky o stavech nouze Praha 24.6.2009 Obsah

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. HLAVNÍ DOKUMENT Datum aktualizace: prosinec 2013 Datum schválení Energetickým regulačním úřadem: IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Více

Česká fotovoltaická konference 2008

Česká fotovoltaická konference 2008 Česká fotovoltaická konference 2008 4.11.2008, Kongresové centrum BVV Brno Ing. Martin NěmeN mečekek ředitel úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a. s. Základní informace o ČEZ Distribuce, a.s. zásobovaná

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc.

PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc. PRAVIDLA SPOLEČNOST: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 Práce na elektrickém zařízení v ČDS OBLAST ŘÍZENÍ: B05 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci GARANT

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval: Ing. Bořivoj Štěpánek

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VLČEK Josef - elektro s.r.o. Praha 9 - Běchovice Září 2013 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

Kvalita dodávek elektrické energie

Kvalita dodávek elektrické energie Kvalita dodávek elektrické energie Ing. Jan Šefránek (Jan.Sefranek@eru.cz) Energetický regulační úřad Kvalita dodávek elektřiny Elektřina se v liberalizovaném prostředí stala zbožím, které musí mít jasně

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza-energo, a.s. červenec 2012 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs.

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. legislativa AMPER 2013 Výstaviště Brno Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY OKD, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY OKD, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY OKD, a.s. Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY OKD, a.s. květen 2002 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY LDS Sever, spol. s r.o. květen 2013 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne STRANA 2 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Pravidla provozování lokální distribuční soustavy CEFIL s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV CEFIL s.r.o. duben 2013 Schválil:

Více

Povinnosti provozovatele střešních instalací při dodávkách přímým vedením

Povinnosti provozovatele střešních instalací při dodávkách přímým vedením Povinnosti provozovatele střešních instalací při dodávkách přímým vedením 2 Přímé vedení Zákonná definice - vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové nebo k distribuční

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA ELEKTŘINY V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: Energetika Malenovice, a.s. leden 2015 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne Strana 1 IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. HLAVNÍ VÝZVY PRO ČEZ DISTRIBUCE POTŘEBA INOVATIVNÍHO PŘÍSTUPU

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen 2012 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen 2012 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o.

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o. Dopad OZE na provoz distribučních sítí Ing. David Mezera, Ph.D., Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. david.mezera@eon.cz martin.kaspirek@eon.cz E.ON Česká republika, s.r.o. Distribuce včera-zítra 1882 osvětlení

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: Amper Distribuce, a.s. V Chanovicích, červenec 2013 Schválil: Energetický regulační úřad Datum: 1 PŘEDMLUVA Cílem tohoto dokumentu Pravidla

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES) První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného

Více

Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinou Operátor trhu s elektřinou ČESKÁ ENERGETIKA 1/2002 Ing. Jaroslav Müller, OTE Úvod Jedním z předpokladů vstupu České republiky do Evropské unie (EU) je harmonizace legíslativy České republíky s legislativou

Více

Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením. Brno, říjen 2017

Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením. Brno, říjen 2017 Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením Brno, říjen 2017 2 Přímé vedení Zákonná definice - vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové nebo k distribuční soustavě,

Více

Způsoby měření elektřiny

Způsoby měření elektřiny změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 476/2012 Sb. 1.1.2013 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘEDMLUVA Cílem tohoto dokumentu Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS) je vypracovat a zveřejnit předpisy, které stanoví minimální technické, plánovací,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ČEZ Distribuce, a.s. listopad 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH

Více

Elektrické přípojky ČSN 33 3320

Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě

Více

Integrace OZE do ES ČR

Integrace OZE do ES ČR Integrace OZE do ES ČR Petr Zeman generální ředitel a předseda představenstva 22.4.2010 Obsah Profil ČEPS, a.s. Udržitelný rozvoj OZE Vliv spotřeby Vliv na straně zdrojů Studie EGÚ Stav žádostí k 31.1.2010

Více

Regulace frekvence a napětí

Regulace frekvence a napětí Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 5. Regulace frekvence a napětí 1 Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon) turbíny Zajištění

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DEZA, a.s. Valašské Meziříčí Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DEZA, a.s. Valašské Meziříčí Srpen 2013 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ

Více

v distribuční soustavě

v distribuční soustavě Stavy nouze v distribuční soustavě Asociace energetických manažerů seminář 1908 Praha 24. 6. 2009 A.T. Kearney 45/13096 strana 1 Stav nouze v elektroenergetice Do roku 1995 řešení mimořádných stavů v elektrizační

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGOAUA, a.s. (SPOLEČNÁ ČÁST) Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení

Více

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření)

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření) Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Služby Boskovice Červenec 2012 Schválil: Energetický regulační úřad dne IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ústav elektroenergetiky ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.) ve studijním oboru

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 38 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21. září 2011 Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s. Zpracovatel: PSP Technické služby a.s. květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad Dne... OBSAH OBSAH 1 PŘEDMLUVA 2 1 NÁZVOSLOVÍ,

Více

TECHNICKO ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. TOS č. 4 / 2012

TECHNICKO ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. TOS č. 4 / 2012 Výtisk přidělen pod číslem SMĚRNICE TOS č. 4 / 2012 Pravidla provozování lokální distribuční soustavy elektrické energie Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Distribuční oblasti Kladno a Zlín č. licence na distribuci

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV E.ON Distribuce, a.s. Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Prosinec 2014 Strana 1 IDENTIFIKAČNÍ A

Více

ODBĚRATEL Česká školní inspekce. Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Česká republika

ODBĚRATEL Česká školní inspekce. Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Česká republika Vydaná faktura Doklad 4F0-45067 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 45067 ODBĚRATEL Česká školní inspekce

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov Červenec 2012 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Dne: 5.11.2012

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ČEZ Distribuce, a.s. listopad 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne 2 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel/provozovatel lokální distribuční soustavy: Datum: duben 2014 Místo: Praha Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní

Více

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie vydané držitelem licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie společností RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68,

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně Ludmila Vrbová 24. června 2009 Minulý stav Současná vyhláška Zkušenosti z 25.7.2006 ukázaly na nejasnosti výkladu a uplatnění snížení výkonu ve výši 37% při

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZPRACOVATEL: PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ARMEX ENERGY, a.s. Srpen 2014 Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické,

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20;29.280 Leden 2012 ČSN 37 6605 ed. 2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod Connections of electrical equipments

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS AH-ENERGY, s.r.o., Zlín Standardy kvality dodávek elektřiny AH-ENERGY, s.r.o. ZLÍN Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS Březen 2013 1 AH-ENERGY, s.r.o., Zlín

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ČEZ Distribuce, a.s. květen 2016 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne Strana 1 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ČEZ Distribuce, a.s. Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Prosinec 2014 Strana 1 IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ Lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s. Zpracovatel: PSP Technické služby a.s. květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad Dne... OBSAH OBSAH 1 PŘEDMLUVA 2 1 NÁZVOSLOVÍ,

Více

Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí

Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ČEPS, ZSE Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3 Parametry kvality elektrické energie Datum aktualizace přílohy 3: prosinec 2013 Datum schválení Energetickým regulačním

Více

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011 Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011 I. Obecná ustanovení 1. Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny (dále jen OPD

Více

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV )

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV ) Připomínky k návrhu změn č. 01/2015 Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 257 02 556, předanému na základě

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více