OSCILÁTORY. Typ Rozsah kmitoètù (MHz) Stabilita kmitoètu (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSCILÁTORY. Typ Rozsah kmitoètù (MHz) Stabilita kmitoètu (ppm) Výstupní signál Pracovní teploty ( C) Pouzdro"

Transkript

1 OSCIÁTORY n ovinka! novinka! Oscilátory Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO (205) 0.5 ~ ~ 100 TT, CMOS 0 ~ +70 (-40~+80) I14 KXO (215) 0.5 ~ ~ 100 TT, CMOS 0 ~ +70 (-40~+80) I8 KXO (405) 0.5 ~ ~ 100 TT, CMOS, tøístavový 0 ~ +70 (-40~+80) I14 KXO (415) 0.5 ~ ~ 100 TT, CMOS, tøístavový 0 ~ +70 (-40~+80) I8 KXO kz; 1.0 ~ 100Mz 50 ~ 100 TT, CMOS, tøístavový -40 ~ +85 SM 7x5x1.8mm KXO - V kz; 1.0 ~ 160Mz 50 ~ 100 TT, CMOS, tøístavový -40 ~ +85 SM 7x5x1.8mm KXO - V kz; 1.0 ~ 133Mz 50 ~ 100 CMOS, tøístavový -40 ~ +85 SM 3.2x2.5x1mm KXO - V kz; 1.0 ~ 200Mz 50 ~ 100 CMOS, tøístavový -40 ~ +85 SM 5x3.2x1mm KXO - V95 10 / / 100kz; 1.0 ~ 70Mz 50 ~ 100 CMOS, tøístavový -40 ~ +85 SM 2.5x2x0.82mm KXO - V94 1 ~ ~ 100 CMOS, tøístavový 0 ~ +70 (-40~+80) SM 2x1.6x0.8mm Oscilátory s rozprostøeným spektrem Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO ~ CMOS, tøístavový -40 ~ +85 SM 5x3.2x1.2 Oscilátory VS Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO - V66 40 ~ ~ 100 VS, tøístavový -20 ~ +70 (-40~+85) SM 5x3.2x1.2mm KXO - V ~ ~ 100 VS, tøístavový -20 ~ +70 (-40~+85) SM 7x5x1.7mm KXO - V63 27 ~ ~ 100 VS, tøístavový, øízený napìtím -20 ~ +70 (-40~+85) SM 7x5x1.7mm Oscilátory øízené napìtím (VCXO) Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO ~ ~ 50 TT, CMOS -40 ~ +85 I14 KXO ~ ~ 50 TT, CMOS -40 ~ +85 I8 KXO ~ ~ 50 CMOS -40 ~ +85 SM 7x5x1.1mm Oscilátory teplotnì kompenzované (TCXO) Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO ~ ~ 5 TT, CMOS, sinusový -40 ~ +85 I14 KXO ~ sinusový -30 ~ +75 SM 11.4x9.6x2.3mm KXO ~ CMOS -30 ~ +75 SM 2.5x2x0.7mm Oscilátory øízené napìtím teplotnì kompenzované (VCTCXO) Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO ~ ~ 5 TT, CMOS, sinusový -40 ~ +85 IP14 KXO ~ sinusový -30 ~ +80 SM 7x5x1.9mm KXO ~ sinusový -40 ~ +85 SM 5x3.2x1.5mm KXO ~ sinusový, CMOS -30 ~ +75 SM 3.2x2.5x0.9mm Oscilátory PEC Typ (Mz) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KXO ~ ~ 100 koaxiální 50 tøístavový -20 ~ +70 (-40~+85) SM 7x5x1.7mm KXO ~ ~ 100 koaxiální 50 tøístavový -20 ~ +70 (-40~+85) SM 5x3.2x1.2mm Objednací názvy oscilátorù. A= ±5 ppm B= ±10 ppm C= ±15 ppm = ±20 ppm E= ±30 ppm F= ±50 ppm G=±100 ppm =>100 ppm A= ±5 ppm B= ±10 ppm C= ±15 ppm = ±20 ppm E= ±30 ppm F= ±50 ppm G=±100 ppm =>100 ppm Kmitoèet (Mz) - Jmenovitý kmitoèet pøi teplotì 25 C (ppm) - Odchylka od jmenovitého kmitoètu vlivem výrobní tolerance, zmìny pracovní teploty a napájecího napìtí. U pøesných oscilátorù a teplotnì kompenzovaných oscilátorù je stabilita kmitoètu dána specifikací a není souèástí objednacího názvu ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

2 OSCIÁTORY Parametry a zásady používání oscilátorù GEYER 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. Oscilátor je hybridní integrovaný obvod, který obsahuje oscilátor øízený krystalovým rezonátorem. Výstupním signálem oscilátoru (po pøipojení napájecího napìtí) je impulzní napìtí jmenovitého kmitoètu. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu. Skuteèný kmitoèet oscilátoru se mùže od jmenovitého kmitoètu lišit maximálnì o hodnotu udávu parametrem, který vyjadøuje souhrnný vliv výrobní tolerance, zmìn teploty v pracovním rozsahu a zmìn napájecího napìtí v dovoleném rozsahu. 3. Tvar, úrovnì a zatižitelnost ního signálu. Výstupním signálem oscilátoru je impulzní napìtí, jehož úrovnì U a U jsou sluèitelné s úrovnìmi logických signálù obvodù TT a CMOS. Typický tvar ního signálu je na obrázku. Symetrie signálu (%) je pomìr t / T pro úroveò Ucc /2 (CMOS) nebo pro úroveò 1.4V (TT). Standardnì je 40 až 60%. élka nástupné hrany tr a sestupné hrany tf (ns) je udávána ve specifikaci konkrétního typu oscilátoru. U je >4.5V ( CMOS) nebo >2.4V (TT) U je <0.5V ( CMOS) nebo <0.4V (TT) je udávána jako poèet ù (TT) nebo jako max. kapacita (CMOS), které je možno na pøipojit. je možno úrovní na øídícím u uvést do stavu vysoké impedance. Úroveò nebo nepøipojený øídící aktivují ní signál. 4. Zapojení oscilátoru. Vstup oscilátoru je použit pro: Oscilátory s tøístavovým em - uvedení u do tøetího stavu (èl.3.) Oscilátory øízené napìtím - pro rozladìní kmitoètu oscilátoru (èl.5) U ostatních oscilátorù není využit. 5. Oscilátory øízené napìtím. Pøivedením napìtí v rozsahu 10% až 90% napájecího napìtí na øídící oscilátoru je možno zmìnit kmitoèet oscilátoru o hodnotu rozladìní f (ppm). KXO- 4 Oscilátory TT / CMOS s tøístavovým em KXO-400 KXO-405 KXO-410 KXO-415 Pouzdro I14 I14 I8 I8-20 ~ +70 C -40 ~ +85 C -20 ~ +70 C -40 ~ +85 C 0.5 ~ 100 Mz 100 ppm (na vyžádání od 25 ppm) Nástupná / sestupná hrana max 10 ns (25Mz), max 4ns (100Mz) 8 TT, 50pF CMOS Napájecí napìtí 5 V ± 10% 20 ma (< 20 Mz), 60mA (>70Mz) Funkce pinu TS -> aktivní, -> vysoká impedance ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

3 OSCIÁTORY KXO- 2 Oscilátory TT / CMOS KXO-200 KXO-205 KXO-210 KXO-215 Pouzdro I14 I14 I8 I8-20 ~ +70 C -40 ~ +85 C -20 ~ +70 C -40 ~ +85 C 0.5 ~ 100 Mz 100 ppm (na vyžádání od 25 ppm) Nástupná / sestupná hrana max 10 ns (25Mz), max 4ns (100Mz) 8 TT, 50pF CMOS Napájecí napìtí 5 V ± 10% 20 ma (< 20 Mz), 60mA (>70Mz) pouzdro KXO-200 1,0000 G ~ +70 I 14 # KXO-200 1,8432 G ~ +70 I KXO-200 3,6864 G ~ +70 I 14 # KXO-200 4,0000 G ~ +70 I KXO-200 4,9152 G ~ +70 I KXO-200 8,0000 G ~ +70 I KXO ,0592 G ~ +70 I KXO ,2896 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,2880 G ~ +70 I KXO ,8000 G ~ +70 I KXO ,3180 G ~ +70 I 14 # KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,3840 G ~ +70 I KXO ,9344 G 16, ~ +70 I KXO ,6660 G ~ +70 I 14 # KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +85 I KXO ,0000 G ~ +70 I 14 # KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,000 G ~ +70 I 14 KXO-97 Oscilátory v pouzdøe SM, Ucc = 5V 1.0 ~ 120 Mz Nástupná / sestupná hrana max 10 ns 10 TT, 50pF (<50Mz) Napájecí napìtí 5 Vdc ±10% 15 ~ 80 ma KXO-97 1, F ~ KXO-97 2, F ~ KXO-97 3, F ~ KXO-97 5, F ~ KXO-97 10, F ~ KXO-97T 10, F ~ KXO-97 11, F ~ KXO-97 12, F ~ KXO-97 14, F ~ KXO-97 14, F ~ KXO-97 16, F ~ KXO-97 17, G ~ KXO-97 18, F ~ KXO-97 20, F ~ +70 pouzdro KXO-210 1,8432 G ~ +70 I KXO-210 3,6864 G ~ +70 I KXO-210 4,0000 G ~ +70 I KXO-210 4,0960 G ~ +70 I KXO ,0592 G ~ +70 I KXO ,2896 G ~ +70 I KXO ,2880 G ~ +70 I KXO ,7456 G ~ +70 I KXO ,3840 G ~ +70 I KXO ,4320 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,1184 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,5760 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +85 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +85 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +70 I KXO ,0000 G ~ +85 I 8 Rozmìry shodné s typem KXO-8, pin IN nezapojen KXO-97T 20, > ~ KXO-97 22, F ~ KXO-97 24, F ~ KXO-97 25, F ~ KXO-97 32, F ~ KXO-97 40, F ~ KXO-97 48, F ~ KXO-97 50, F ~ KXO-97 54, F ~ KXO-97 66, F ~ KXO-97 70, F ~ KXO-97 80, F ~ KXO ,00000 F ~ KXO ,00000 F ~ ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

4 OSCIÁTORY KXO-V97 Oscilátory v pouzdøe SM, Ucc = 1.8 ~ 3.3V 1.0 ~ 160 Mz Nástupná / sestupná hrana max 6 ns 15 pf Napájecí napìtí 1.8 / 2.5 / 3.0 / 3.3 Vdc ±5% 20 ~ 30 ma KXO-V 97T 10, G ~ KXO-V 97 12, F ~ KXO-V 97 13, F ~ KXO-V 97 13, F ~ KXO-V 97 14, F ~ +70 # KXO-V 97 14, E ~ KXO-V 97 14, F ~ KXO-V 97 14, F ~ KXO-V 97 16, F ~ +70 # KXO-V 97 17, E ~ KXO-V 97 17, F ~ KXO-V 97 20, F ~ KXO-V 97 22, F ~ KXO-V 97 24, F ~ KXO-V 97T 24, F ~ KXO-V 97 24, F ~ KXO-V 97 25, F ~ KXO-V 97 25, F ~ +70 # KXO-V 97 27, E ~ KXO-V 97 32, F ~ KXO-V 97T 32, F ~ KXO-V 97 33, F ~ KXO-V 97 35, F ~ KXO-V 97 40, F ~ KXO-V 97 48, F ~ KXO-V 97 50, F ~ KXO-V 97 60, F ~ KXO-V 97 64, F ~ KXO-V 97T 64, F ~ KXO-V 97 66, F ~ KXO-V 97 66, F ~ KXO-V 97 66, F ~ KXO-V 97 80, F ~ KXO-V ,00000 F ~ KXO-V 97T 100,00000 F ~ KXO-V ,00000 F ~ +70 KXO-V96 Oscilátory v pouzdøe SM, Ucc = 1.8 ~ 3.3V 1.0 ~ 80 Mz Nástupná / sestupná hrana max 5 ns 15pF (CMOS) Napájecí napìtí 1.8 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.3 Vdc ±5% max 20 ma KXO-V 96 10, F ~ KXO-V 96 16, F ~ KXO-V 96 24, F ~ KXO-V 96 40, F ~ KXO-V 96 50, F ~ KXO-V ,00000 F ~ +70 KXO-V99 Oscilátory v pouzdøe SM, Ucc = 1.8 ~ 3.3V 1.0 ~ 200 Mz Nástupná / sestupná hrana max 4 ns 15 pf Napájecí napìtí 1.8 / 2.5 / 3.0 / 3.3 Vdc ±5% 8 ~ 30 ma KXO-V 99 14, G ~ KXO-V 99 16, G ~ KXO-V 99 30, G ~ KXO-V 99 40, G ~ +70 ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

5 novinka! novinka! KXO-V95 OSCIÁTORY Oscilátory v pouzdøe SM, Ucc = 1.8 ~ 3.3V 10 / / kz; 1.0 ~ 70 Mz Nástupná / sestupná hrana max 10 ns 15 pf Napájecí napìtí 1.8 / 2.5 / 3.0 / 3.3 Vdc ±5% max 15 ma (pro kz max 1mA) ( 100 ks pro Kz verzi) KXO-V ~ 80 Mz Nástupná / sestupná hrana max 6 ns 10 pf Napájecí napìtí 1.8 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.3 Vdc ±5% max 9 ma KXO ~ 134 Mz 50 ppm Center spread ±0.5 ~ ±2% own spread -0.5 ~ -4% Nástupná / sestupná hrana max 10 ns 15 pf Napájecí napìtí 3.3 Vdc ±10% max 20 ma -40 ~ +85 C KXO-V66 Oscilátory v pouzdøe SM, Ucc = 1.8 ~ 3.3V Oscilátory s rozprostøeným spektrem v pouzdøe SM, Ucc = 3.3V Oscilátory VS v pouzdøe SM, Ucc = 2.5 ~ 3.3V 40.0 ~ 180 Mz 20 ~ 100 ppm Nástupná / sestupná hrana max 600 ps 100 ohm Napájecí napìtí 2.5 / 3.3 Vdc ±5% max 80 ma KXO-V65 Oscilátory VS v pouzdøe SM, Ucc = 2.5 ~ 3.3V ~ 700 Mz 50 ~ 100 ppm Nástupná / sestupná hrana max 600 ps 100 ohm Napájecí napìtí 2.5 / 3.3 Vdc ±5% max 80 ma ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

6 novinka! KXO-V63 27 ~ 700 Mz 25 ~ 100 ppm Nástupná / sestupná hrana max 850 ps 100 ohm Napájecí napìtí 2.5 / 3.3 Vdc ±5% max 60 ma KXO-8 Oscilátory øízené napìtím KXO-800 KXO-810 Pouzdro I14 I8-10 ~ +60 C -10 ~ +60 C 1.0 ~ Mz 1.0 ~ 60.0 Mz 10 ppm ~ 50 ppm Nástupná / sestupná hrana max 5 ns 10 TT, 15pF CMOS min 10 ppm Napájecí napìtí 5.0 V ± 5% 15 ma (< 25 Mz), 45mA (>80Mz) Funkce pinu IN 2.5V -> jmenovitý kmitoèet, ±2.0V -> rozladìní ±100ppm pouzdro KXO-800 2,0480 F ~ +70 I KXO ,3840 F ~ +70 I KXO-800T 32,0000 F ~ +85 I KXO-800T 32,0000 G ~ +85 I KXO ,3680 F ~ +70 I KXO ,5000 F ~ +70 I KXO ,9040 F ~ +70 I 14 KXO ~ Mz 10, 20, 30, 50 ppm Nástupná / sestupná hrana max 5 ns 15 pf CMOS Napájecí napìtí 3.3 Vdc ±5% 10 ~ 25 ma ±150 ppm -10 ~ +60, -40 ~ +85 C KXO- 75 3,5790 F ~ KXO , ~ KXO- 75RT 44,0000 E ~ KXO ,0000 F ~ +70 KXO ~ 54 Mz 0.5 ppm CMOS 15pF Napájecí napìtí 1.8 / 2.5 / 3.3 Vdc ±5% 6 ma -30 C ~ +75 C OSCIÁTORY Oscilátory VS øízené napìtím v pouzdøe SM, Ucc = 2.5 ~ 3.3V Oscilátory øízené napìtím v pouzdøe SM pouzdro KXO-810 8,9600 E ~ +70 I KXO ,3840 E ~ +70 I KXO ,1200 E ~ +70 I 8 Vcon 1.65V f ±1.65V ±90ppm Vts > 2.20V f < 0.8V KXO-75R má vývody Vts a NC zamìnìny Oscilátory teplotnì kompenzované v pouzdøe SM ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

7 KXO ~ 27 Mz 2.5 ppm sinusový 0.7Vpp 10 k, 10pF Napájecí napìtí 3.0 / 5.0 Vdc ±5% 2 ma -30 C ~ +75 C 2000 ks KXO , ~ KXO , ~ +75 KXO-900 OSCIÁTORY Oscilátory teplotnì kompenzované v pouzdøe I ~ 100 Mz 5 ppm Symetrie 40 až 60 % Nástupná / sestupná hrana max 5 ns 10 TT, 15pF CMOS Napájecí napìtí 5.0 Vdc ±5% 20 ma -10 C ~ +60 C, -40 C ~ +85 C KXO-900 4, A ~ KXO-900 5, A ~ KXO , A ~ KXO , A ~ +60 KXO-950 Oscilátory teplotnì kompenzované v pouzdøe SM KXO , A ~ KXO-900T 40, A ~ KXO-900T 79, A ~ KXO-900T 82, A ~ +85 Oscilátory øízené napìtím teplotnì kompenzované v pouzdøe I ~ 27 Mz 5 ppm Symetrie 40 ~ 60 % Nástupná / sestupná hrana max 10 ns 10 TT, 15pF CMOS Napájecí napìtí 5.0 Vdc ±5% 20mA min ±0.3 ppm -10 C ~ +60 C, -40 C ~ +85 C KXO-950 9, A ~ KXO , A ~ KXO , A ~ KXO , A ~ KXO , A ~ KXO , A ~ +60 KXO ~ 26 Mz 2.5 ppm sinusový 0.8Vpp 10 k, 10pF Napájecí napìtí 3 Vdc ±5% 1.5 ma ±10 ppm -30 C ~ +75 C +2.5V ±2.0V f ±0.3ppm Oscilátory øízené napìtím teplotnì kompenzované v pouzdøe SM ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

8 KXO ~ 26 Mz 1.5 ~ 5.0 ppm sinusový 0.8Vpp 10 k, 10pF Napájecí napìtí 3 Vdc ±5% 1.2 ma ±5 ppm -40 C ~ +85 C KXO ~ 20 Mz 2.0 ppm sinusový 0.8Vpp 10 k, 10pF Napájecí napìtí 3 Vdc ±5% 1.2 ma ±5 ppm -30 C ~ +80 C 2000 ks KXO- 82 9, ~ +80 KXO-67 OSCIÁTORY Oscilátory øízené napìtím teplotnì kompenzované v pouzdøe SM Oscilátory øízené napìtím teplotnì kompenzované v pouzdøe SM Oscilátory PEC v pouzdøe SM 50 ~ Mz 25, Nástupná / sestupná hrana max 0.8 ns 50 Napájecí napìtí 3.3 Vdc ±5% 70 ma KXO-68 Oscilátory PEC v pouzdøe SM 25 ~ 180 Mz 25, Nástupná / sestupná hrana max 1.0 ns 50 Napájecí napìtí 2.5 / 3.3 Vdc ±5% 90 ma ECOM s.r.o., Zahradní 276, Èeské Meziøíèí, tel: , , fax: ,

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu.

OSCILÁTORY 46.10. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu. Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. Oscilátor je hybridní integrovaný obvod, který obsahuje oscilátor øízený krystalovým rezonátorem. Výstupním signálem

Více

MÌNIÈE NAPÌTÍ. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

MÌNIÈE NAPÌTÍ. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku DC / DC mìnièe neizolované 0.5 ~ 1A DC / DC mìnièe izolované 1~6W MÌNIÈ NAPÌTÍ proud Uout (Vdc) stabilita Uis úèinnost výstupy prac. tepl. pouzdro rozmìry hmotnost A Vdc 1.5 1.8 2.5 3.3 5 6.5 9 12 15 24

Více

VARISTORY KEKO VARICON - ISO 9001

VARISTORY KEKO VARICON - ISO 9001 Varistory s drátovými vývody VARISTORY KEKO VARICON - ISO 9001 typ Uac Imax Emax Pmax tr klim.kat. pouzdro popis, použití V V A J W ns CV 50-550 65-745 400-6500 3-515 0.01-1.0 25 40 / 85 / 56 05, 07, 10,

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

TEPELNÌ VODIVÉ FÓLIE KERAFOL - ISO 9001

TEPELNÌ VODIVÉ FÓLIE KERAFOL - ISO 9001 novinka! novinka! KERAOL - ISO 9001 ólie KERATHERM s vysokou tepelnou í KER - 70 / _0 16 1.2 ~ 1.4 0.25 ~ 0.27 cca 2.2 85-40 ~ +200 hnìdá x x levné aplikace KER - 86 / _0 7 1.8 ~ 2.1 0.125 ~ 1.0 cca 2.3

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SPŠ-ELE-5-III2_E3_03

Více

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ 5 W 10 W 18 W 30 W Výstupní proud 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 1 A 420 ma 210 ma 2 A 840 ma 420 ma 3 A 1,5 A 750 ma

Více

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky Obsah Použití světelných závor ke kontrole nebezpečného prostoru... 2 Aplikace doprava palety do nebezpečného

Více

INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE

INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE E2A Válcový indukční snímač pro všeobecné použití Dosah 2-30 mm (dle typu) + 10% Délka těla (závitu) 27 až 66 mm (dle typu) Napájení : 12 až 24 VDC Mezní frekvence: 100 Hz

Více

Lineární odměřování Microplulse. Obsah Kompaktní tyčové provedení BTL BTL. K.H.2 Obecná data, Montážní pokyny. provedení K. K.H.

Lineární odměřování Microplulse. Obsah Kompaktní tyčové provedení BTL BTL. K.H.2 Obecná data, Montážní pokyny. provedení K. K.H. Microplulse Obsah ompaktní tyčové provedení..2 Montážní provedení..4 provedení..6 Analogové výstupy..8 Digitální impulsní..10 provedení provedení Analogové výstupy Digitální impulsní..1 ompaktní tyčové

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

Bezpečnostní manometry s Bourdonovým perem EN 837-1

Bezpečnostní manometry s Bourdonovým perem EN 837-1 Použití Pro plynná a kapalná, agresivní, ne vysoce viskózní a nekrystalizující média, také v agresivním prostředí. Pro případy použití podle požadavků normy EN 837-1/9.7.2. Typ D 4 Jmenovitá velikost 63

Více

Ž é é ť Ů ž š é Ž Ú Ú ť ď Ň Ě ž Ž Ú Ú ó é Ž é ó Ž ó š š Á é é é ž ó Ž Á ó ó É š š Ž ť Ú Ě Á ó ž ž é é é ž é ž š ť Ú Ž ť Ťť Ů Ú ť ď ď š š š Ž Ú Ú Ť ó š ó ó ó ó ó Ú Ť ó Ť ó Ž Ú Ě Ó ó Ú é ó ť Ý ů é Ž Ž Ý

Více

Videopøevodníky pro twist BREAK-TR, RC, RP

Videopøevodníky pro twist BREAK-TR, RC, RP Videopøevodníky pro twist BREAK-TR, RC, RP DIN RACK Videopøevodníky TR a RC lze pou ít v systémech CCTV všude tam, kde je zapotøebí pøevést èernobílý nebo barevný videosignál z koaxiálního vedení na twistové

Více

Strana 21-3. PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ Jednofázové, dvoufázové a třífázové Výstupní napětí: 24 V DC Výstupní výkon: 5 960 W Montáž na DIN lištu 35 mm

Strana 21-3. PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ Jednofázové, dvoufázové a třífázové Výstupní napětí: 24 V DC Výstupní výkon: 5 960 W Montáž na DIN lištu 35 mm INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Jednofázové Výstupní napětí: 12 nebo 24 V DC Výstupní výkon: 10 100 W Strana -2 PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ Jednofázové, dvoufázové a třífázové Výstupní napětí: 24 V DC Výstupní výkon: 5

Více

ík, tupní signál 20 ma nebo 0 10 V

ík, tupní signál 20 ma nebo 0 10 V JUMO a regulace s.r.o. JUMO Sloven o s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG K ídlovická /, 00 Brno Púchovská 8, 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, Fulda Tel: + Tel: + 871 676 Tel: + 661 0 Fax: + 211 520 Fax: +

Více

Hladinový limitní spínač LBFS

Hladinový limitní spínač LBFS Hladinový limitní spínač LBFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media -40 115 C Pro všechna media s dielektrickou konstantou >1,5 LED indikátor sepnutí

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více

Inkrementální snímače

Inkrementální snímače 14 Dodavatel Řada E50S str. 150 Řada ENC str. 152 Řada 2REB str. 154 Inkrementální snímače 14 Řada E50S Rozlišení (p/ot) 15, 20, 2, 25, 0, 5, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 192, 200, 240, 250, 256,

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

Snímače teploty s kabelem

Snímače teploty s kabelem Snímače teploty s kabelem Popis a Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro kontaktní měření teploty pevných, kapalných nebo plynných látek v různých odvětvích průmyslu, např. v potravinářství, chemickém

Více

Novinky 2015. Doplnění KATALOGU 2014 / 2015

Novinky 2015. Doplnění KATALOGU 2014 / 2015 Novinky 2015 Doplnění KATALOGU 2014 / 2015 2 Rittal Novinky 2015 Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí To platí také pro Rittal The System. Proto jsme spojili naše inovativní výrobky

Více

Technické podmínky a návod k použití snímače GSU2

Technické podmínky a návod k použití snímače GSU2 Technické podmínky a návod k použití snímače GSU2 Snímač GSU2 je elektronický přístroj určený ke snímání koncentrace oxidu uhelnatéto ve vzduchu. Jeho hlavní použití je v prostorech jako jsou hromadné

Více

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 multinapěťové a multifunkční časové relé pro průmyslové použití 83.01 83.02 83.52 multifunkčni: 8 časových funkcí 83.91 se 4 blikacími funkcemi : (12...240)

Více

HPSBOC 11A12C. HPSBOC 13,8V/10A/17Ah/OC. Tlumivý impulsní napájecí zdroj. s technickými výstupy. v.1.1 CZ** Vydání: 7 ze dne 01.04.

HPSBOC 11A12C. HPSBOC 13,8V/10A/17Ah/OC. Tlumivý impulsní napájecí zdroj. s technickými výstupy. v.1.1 CZ** Vydání: 7 ze dne 01.04. HPSBOC 11A12C v.1.1 HPSBOC 13,8V/10A/17Ah/OC Tlumivý impulsní napájecí zdroj s technickými výstupy. CZ** Vydání: 7 ze dne 01.04.2015 Nahrazuje vydání: 6 ze dne 05.06.2014 GREEN POWER plus Vlastnosti napájecího

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100

Více

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A ada 41 Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A nízké relé do plošných spoj nebo do patice, výška 15,7 mm cívky AC a DC se zvýšenou citlivostí (400 mw) bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204

Více

Deska zvukové signalizace DZS

Deska zvukové signalizace DZS Deska zvukové signalizace DZS Návod k montáži a obsluze Vydání: 1.1 Počet listů: 5 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet: http://www.ttc-telsys.cz

Více

š Ď ň ň Ď š Ž ň Í Ž ď Ú ňš ň Ř š ň ť Ó š Č Í ň Č Š ť Ť Ť š ŤÍ Í š Ť ň Ž š ň Ž ň ň š Ť š Ď š ší š ň É ť ď Ž Í ť Ý Í ň Ž ť Ť Ň š š ť Š Í ň ňš Í ň š š ň Í Ť Ď Ť ť ď ň š ň Ť ň Ď Ž š Ž šš ť Í ň ň Ž Ť Ť ň ů

Více

Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0

Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0 Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0 OBSAH 1. ÚVOD... 2. VYRÁBĚNÉ MODELY... 3. SPECIFIKACE... 1 2 2 4. OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE NA PANELU... 4 a. Čelní panel MPS-série 3003/3005/6003...

Více

AD / DA PØEVODNÍKY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001

AD / DA PØEVODNÍKY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 AD pøevodníky AD / DA PØEVODNÍKY MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001 Typ rozlišení N rychlost vstup výstup Ucc poèet pinù bit V AD pøevodníky aproximaèní 10 ~ 13 1 ~ 8 22 ~ 200 ksps jednoduchý / diferenciální

Více

KRYSTALY GEYER - ISO 9002

KRYSTALY GEYER - ISO 9002 Krystalové rezonátory GEYER - ISO 9002 Typ (MHz) Tolerance kmitoètu (ppm) (ppm) Pracovní teploty ( C) Pouzdro KR.. HC49/U 1.8432-200 5-50 5-50 -40 až +105 HC49/U KR.. HC49/U3 3.2-70 10-30 15-120 -40 až

Více

Hlavní oblasti použití zobrazení m ených hodnot na 4místném LED displeji oto ný a konfigurovatelný modul displeje

Hlavní oblasti použití zobrazení m ených hodnot na 4místném LED displeji oto ný a konfigurovatelný modul displeje DS 00 Elektronický tlakový spína Nerezový senzor P esnost podle IEC 60770: standard: 0, % FSO varianta: 0, % FSO Rozsahy tlaku od 0... 00 mbar do 0... 600 bar, nebo nezávislé PNP výstupy, voln konfigurovatelné

Více

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny

Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny Budoucnost zavazuje testo 327-1/-2 Robustní a rychlý analyzátor spalin pro všechny důležité veličiny O 2 CO 2 C hpa CO O 2 EN 50379-2 a 1. BImSchV zkoušeno TÜV O 2, C, hpa Nová generace měřicích přístrojů

Více

Tyče Tanga jsou uspořádány do X a hřídel má 5 klidových poloh. Rozsah otáčení hřídele je ±120.

Tyče Tanga jsou uspořádány do X a hřídel má 5 klidových poloh. Rozsah otáčení hřídele je ±120. Tango Koncový spínač Tango je určen ke kontrole pohybů mostových jeřábů, kladkostrojů a podobných částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače,

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí 126 /0305 www.turck.cz vysoká odolnost vůči nárazu ( 2500 m/s 2, 6 ms dle DIN IEC 68-2-27) SSI, paralelní nebo proudový výstup rozlišení: max. 16384 impulzů (14 bitů), pro otáčku provedení s hřídelí ø

Více

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B Infračervený snímač Výkonné a úsporné měření teplot pomocí infračerveného snímače. Snímač má elektromotorický výstup odpovídající termočlánku, což umožňuje přímé připojení na vstupní svorky termočlánku

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Převodníky - KB0824-2013/10 P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Univerzální převodník pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Unifikovaný proudový výstupní signál

Více

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Převodník tlaku P40 / P41

Převodník tlaku P40 / P41 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P40 / P41 Rozsahy 0...0,25 bar až do 0...400 bar pro relativní nebo absolutní tlak Přesnost měření 0,3 % Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20

Více

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ Pøesnost pro úhelníky dle ÈSN Úchylky kolmosti pøímìrných ploch k opìrným plochám jsou dvojnásobkem úchylek tøídy pøesnosti 00 a musí odpovídat hodnotám: Délka H,L 0 6 0 160 0

Více

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 2x 8x hlavní kamerová jednotka montážní krabička šroub k uchycení do montážní krabice imbusový klíč propojovací

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

TS1 MTS1. Popis konstrukce a funkce TS1-00 / - HC 9200 12/98. pmax 35 MPa. Nahrazuje HC 9200 2/98. Mechanická životnost 10 milionů sepnutí

TS1 MTS1. Popis konstrukce a funkce TS1-00 / - HC 9200 12/98. pmax 35 MPa. Nahrazuje HC 9200 2/98. Mechanická životnost 10 milionů sepnutí TLAKOVÝ SPÍNAČ pmax 5 MPa TS1 MTS1 HC 900 1/98 Nahrazuje HC 900 /98 Pístkový systém s měkkým těsněním Žádné objemové ztráty Mechanická životnost 10 milionů sepnutí Mikrospínač s pozlacenými kontakty Základní

Více

VESTAVNÉ PROVEDENÍ IC17CNC04PC-K PNP IC08ANC15PO-K IC08ANC15POM5-K ID25ANC05PA-K NPN IC08ANC15NO-K IC08ANC15NOM5-K ID25ANC05NA-K ID40CNC06AF-K

VESTAVNÉ PROVEDENÍ IC17CNC04PC-K PNP IC08ANC15PO-K IC08ANC15POM5-K ID25ANC05PA-K NPN IC08ANC15NO-K IC08ANC15NOM5-K ID25ANC05NA-K ID40CNC06AF-K INDUKTIVNÍ SENZORY M5 TYP M5 Připojení Kabel, 2 m Konektor, M8 miniaturní hranaté provedení analogový výstup zvětšený dosah snímání provedení do teplot až +125 C provedení s otočnou hlavou zářezové senzory

Více

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 Kanálové zesilovače pro STA/TKR Kanálové zesilovače ZG/ZP jsou vysoce selektivní a výkonné zesilovače určené pro zesílení digitálního a analogového TV/FM signálu. Jsou

Více

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže Série X AC/DC zdroje 375 a 500W Široké napájecí naptí 85... 264 VAC s PFC 1 nebo 2 izolované výstupy Kompaktní design, mechanicky i elektricky robustní Verze bateriového nabíjee (*) Instalace na lištu

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. elgard adaptér Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice a pohyblivá zásuvka v kaučukovém

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

POJISTKY A DR ÁKY. Typ Výrobce Popis Un (V) Rozsah In (A) Rozsah Imax (A) Certifikace Rozmìry (mm)

POJISTKY A DR ÁKY. Typ Výrobce Popis Un (V) Rozsah In (A) Rozsah Imax (A) Certifikace Rozmìry (mm) Tavné pojistkové vlo ky pro obecné jištìní Výrobce Popis Un (V) Rozsah In (A) Rozsah Imax (A) Rozmìry (mm) PO20X5 HLY, PUS rychlá / zpo dìná 250 0.032 ~ 16 35 ~ 1500 VD, UR, CSA 5.2 x 20.0 PO32X6.3 PUS

Více

částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí.

částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. 7551 7551 koncový spínač 7551 je koncový spínač určený ke kontrole pohybů mostových jeřábů, kladkostrojů a podobných částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů

Více

ů š š ů Ú ů š É š š ů ť É Ž ů Í ó ň š š É Ú š Ů Ž Í š ů ňš Í ů ů š Š Š ó ů Í Ž Č š š š Č Č š Ů Í Í Í Í š š š Ž Ů š Š ů Ů Í Š Š š Č Ž ů Ž š Ú ó É Ž É Ú Ž Í š Í Ú ů Ú š Ú š Ú ů Ž Ú ů Ž š š š ů Í Ů š Ů Ú

Více

Elektromechanická počítadla

Elektromechanická počítadla Mikro počítadlo K 04... K 07, odolné vůči nárazům 4-, 5-, 6- a 7-místné mikro počítadlo vysoká odolnost vůči nárazům malá spotřeba energie, určeno pro bateriové napájení kompaktní provedení opticky velké

Více

SPÍNANÉ ZDROJE 48.01

SPÍNANÉ ZDROJE 48.01 C / C mìnièe pro komerèní použití SPÍNANÉ ZROJE typ výkon Uin (Vdc) Uout (Vdc) výstupy prac. teploty rozmìry hmotnost W 12 24 24W 27 48 110 160 230 3.3 5 6 9 12 15 24 27 poèet L N P M T mm g TKJ 10 10

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448

Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448 Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448 veria-7076b-s kamerou Veria IR2448 Unikátní ultra tenký videotelefon v elegantním designu se 7" displejem, který na rozdíl od vyšší?ady (modelu VERIA 7077)

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Comunicator Hlasový komunikátor Uživatelská příručka ver. 1.06 (21/04/2007) HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Použití... 3 1.3 Kontrola dodávky... 3 2 Comunicator... 4 2.1

Více

BETZ s.r.o. Tel.: 354 620 095,354 625 559 Třída Vítězství 68/4 Fax: 354 627 307 GSM: 733 319 161 353 01 Mariánské Lázně E-mail: betz@betz.

BETZ s.r.o. Tel.: 354 620 095,354 625 559 Třída Vítězství 68/4 Fax: 354 627 307 GSM: 733 319 161 353 01 Mariánské Lázně E-mail: betz@betz. Distanční sloupky válcové s otvorem OBSAH 1 / 2 Poniklovaná mosaz strana 1-5 Pozinkovaná ocel strana 3-4 Nerezová ocel strana 3-4 PS Polystyren přírodní strana 6-10 PA6.0 + 25% vyztužený skleněnými vlákny,

Více

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY 25 VLASTNOSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Od ústředny se signalizací alarmu až po skříně, které lze vybavit podle potřeby. FLEXIBILITA Možnost výběru ústředny s tlačítkem nebo s otvorem o 22 mm nebo s lištou

Více

A.2.1. SNÍMAÈE/PØEVODNÍKY S PROUDOVÝM VÝSTUPEM. senzor: Pt100, 500, 1000 Cu50, 100; Ni100, 500, 1000 proudový výstup 4-20mA napì ové výstupy

A.2.1. SNÍMAÈE/PØEVODNÍKY S PROUDOVÝM VÝSTUPEM. senzor: Pt100, 500, 1000 Cu50, 100; Ni100, 500, 1000 proudový výstup 4-20mA napì ové výstupy SNÍMAÈE/PØEVODNÍKY S PROUDOVÝM VÝSTUPEM senzor: Pt100, 500, 1000 Cu50, 100; Ni100, 500, 1000 proudový výstup 4-0mA napì ové výstupy POPIS: pouzdro nerez, konektor DIN 43 650 pøípoj nerez 17 48/1.4541 pøevodník-proudový/napì

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter Obrázek s příslušenstvím Použití Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení

Více

Rotační snímače polohy Absolutní víceotáčkový rotační snímač RM-28S10S-3C25B-H1181

Rotační snímače polohy Absolutní víceotáčkový rotační snímač RM-28S10S-3C25B-H1181 synchronizační příruba, Ø 58 mm hřídel, Ø 10 x 20 mm optický měřicí princip materiál hřídele: nerez ocel stupeň krytí IP67 ze strany hřídele -40 +70 C max. 9000 ot./ min 10 30 VDC SSI, gray připojení 8pinovým

Více

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt. AX-DG1000AF 1. Návod k použití Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k použití. Při používání zařízení uchovávejte návod v blízkosti zařízení, aby było možné jej použit v případě potřeby. Při přemísťování

Více

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací Tango Koncové spínače Koncový spínač Tango je určen ke kontrole pohybů mostových jeřábů, kladkostrojů a podobných částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

X-FSC X-FRZ. Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Vlastnosti. Materiály. Prumyslová automatizace. Stavebnictví. Prumysl

X-FSC X-FRZ. Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Vlastnosti. Materiály. Prumyslová automatizace. Stavebnictví. Prumysl X-FSC X-FRZ Koncové spínače Koncové spínače X-FRZ, X-FSC jsou určeny ke kontrole pohybů mostových jeřábů, kladkostrojů a podobných částí pracovních strojů. Jako pomocné ovladače se podílí na řízení kontrolních

Více

ÚHELNÍKY A ÚHLOMĚRY. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

ÚHELNÍKY A ÚHLOMĚRY. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 ÚHELNÍKY A ÚHLOMĚRY Klasické mechanické úhelníky a úhloměry jsou ideálními dílenskými měřidly. Vyznačují se dlouhou životností, snadnou údržbou a jednoduchou obsluhou. Pro náročnější kontrolu úhlů je možno

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

Pou itelnost Modul EM 10 (Error Module) mù e být pøipojen k topnému kotli, který je vybaven zaøízením UBA 3/UBA 3.5/EMS/ MC10.

Pou itelnost Modul EM 10 (Error Module) mù e být pøipojen k topnému kotli, který je vybaven zaøízením UBA 3/UBA 3.5/EMS/ MC10. Modul EM0 Èesky Èesky Tento pøístroj splòuje po adavky pøíslušných evropských smìrnic. Shoda byla dolo ena. Pøíslušná dokumentace a originál prohlášení o shodì jsou ulo eny u výrobce. Pou itelnost Modul

Více

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN VDE 0100, ČSN 331500, ČSN 332000-6-61 a ČSN EN 61557

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN VDE 0100, ČSN 331500, ČSN 332000-6-61 a ČSN EN 61557 3-349-075-14 16/8.14 Ověřování vlastností proudových chráničů (FI) Měření dotykového napětí bez vybavení proudového chrániče proudem v úrovni 1/3 jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, s automatickým

Více

LMP 305 LMP 305. Nerezová ponorná sonda výšky hladiny. polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací

LMP 305 LMP 305. Nerezová ponorná sonda výšky hladiny. polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 19 mm měření hladiny v trubkách od 1 (monitoring spodních vod) jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 250 mh 2 O Ponorná

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

Časové relé pr myslové, 5 A

Časové relé pr myslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v pr myslu 82.01 multifunkční: 4 časové funkce multinap ové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časových rozsah od 0,05 s do 10

Více

Elektroměr E570 2G GSM/GPRS pro připojení k transformátoru 3fázový

Elektroměr E570 2G GSM/GPRS pro připojení k transformátoru 3fázový Elektroměry IEC/MID Pro průmysl a obchod ZMY/ZFY405CW1, ZMY/ZFY410CW1 Elektroměr E570 2G GSM/GPRS pro připojení k transformátoru 3fázový Technické údaje E570 je inteligentní 4- a 3vodičový elektroměr pro

Více

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Zpracoval Česká pošta, s.p. Datum vytvoření 14.04.2010 Datum aktualizace 17.04.2014 Počet stran 20 Počet příloh 0 Obsah dokumentu 1.

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Datový list Konvektorové panely Elektronické ovládání

Datový list Konvektorové panely Elektronické ovládání Datový list Konvektorové panely Elektronické ovládání DKCD VD.YB.A1.48 Danfoss 05/2005 1 Datový list Regulace výkonu konvektorových panelů Aplikace Pokojový termostat TWW Řízení motoru Napájení TDM K regulaci

Více

ELEKTROLYTICKЩ KONDENZСTORY RADIСLNЭ. Elektrolytickщ kondenzсtory radiсlnэ s tuh m elektrolytem, +105 o C

ELEKTROLYTICKЩ KONDENZСTORY RADIСLNЭ. Elektrolytickщ kondenzсtory radiсlnэ s tuh m elektrolytem, +105 o C Objednacэ nсzvy a rozmьry KONENZСTORY RAIСLNЭ PS NСHRAA ZA KONENZСTORY OS-CON Jmenovitщ napьtэ Udc 2.5 Vdc - 25Vdc Jmenovitс kapacita C 68mF- 1500 mf Б20%(M) Zbytkov proud Io max 0.2 C Udc Ztrсtov њhel

Více

iglidur "Clips" pouzdra iglidur

iglidur Clips pouzdra iglidur iglidur Produktová řada Snadná montáž Dvě příruby Dobrá odolnot proti opotřebení Samomazné předvídatelnou životnotí Speciální rozměry jou možné HENNLICH.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Kontrolér pulzních signal Digitální přístroj s mikroprocesorovým řízením 2 měřící kanály Pro měření jmenovité frekvence, periody a rychlosti Rozsahy od 0,001 Hz

Více

SPECIÁLNÍ TELEFONy, Y, zzvvonkkyy a A h HOu UkKa AčČkKyY

SPECIÁLNÍ TELEFONy, Y, zzvvonkkyy a A h HOu UkKa AčČkKyY SPECIÁLNÍ TELEFONy, TELEFONY, zvonky ZVONKY a A houkačky HOUKAČKY SPECIÁLNÍ TELEFONNÍ PŘÍSTROJE Nevýbušné telefonní přístroje 4FP 153 32, 33, 34,35 Název Typ Číselnice tlačítková Optická Možnost signalizace

Více

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou největší průměr 35 mm možnost odpojení kabelového dílu a hlavy sondy jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 250 mh 2 O (0... 100

Více

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04.

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04. PSBS 10A12D v.1.1 PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC Tlumivý, lineární napájecí zdroj s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04.2015 Nahrazuje vydání: --------- Vlastnosti napájecího zdroje: napájení bez

Více

CRS 485 Převodník RS 232 RS 485/422

CRS 485 Převodník RS 232 RS 485/422 CRS 485 Převodník RS 232 RS 485/422 Popis: Zařízení CRS-485 slouží k převodu komunikace RS232 na RS485/422. Umožňuje rozšířit počet zařízení, které je možné mezi sebou propojit a umožňuje prodloužit komunikační

Více

MPC223. MPC223AC, MPC223DC Kompaktní PLC, s reléovými výstupy, 230V napájením a univerzálními analogovými vstupy a výstupy. 6x univerzální vstup

MPC223. MPC223AC, MPC223DC Kompaktní PLC, s reléovými výstupy, 230V napájením a univerzálními analogovými vstupy a výstupy. 6x univerzální vstup MPC223 MPC223AC, MPC223DC Kompaktní PLC, s reléovými výstupy, 230V napájením a univerzálními analogovými vstupy a výstupy 6x univerzální vstup digitální analogový 0..10V analogový 0..500 / 2500Ω čidla

Více

Hladinový limitní spínač LBFS

Hladinový limitní spínač LBFS Hladinový limitní spínač LBFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media -40 115 C Pro všechna media s dielektrickou konstantou > 1,5 Vhodný pro detekci rozdílných

Více

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií: Digitální multimetry Digitální multimetr M300 Miniaturní měřící přístroj s m displejem, 4-polohovým posuvným přepínačem a otočným voličem. Umožňuje měření napětí, jednosměrného proudu, odporu, jako i zkoušení

Více

POHON LA35 TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

POHON LA35 TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU POHON LA35 Vlastnosti : 12 / 24V DC motor s permanentními magnety Síla až 6000 N v tlaku a až 4000 N v tahu Vysoce odolný kryt z hliníkových slitin pro použití v náročných podmínkách

Více

Reflektory MARVIN. Převrat v tradičním řešení vnější konstrukce reflektoru. Extrémně jednoduchý a čistý vzhled přestavuje moderní designové řešení.

Reflektory MARVIN. Převrat v tradičním řešení vnější konstrukce reflektoru. Extrémně jednoduchý a čistý vzhled přestavuje moderní designové řešení. Reflektory MARVIN LETÁ ZÁRUČNÍ DOBA Přehled Převrat v tradičním řešení vnější konstrukce reflektoru. Extrémně jednoduchý a čistý vzhled přestavuje moderní designové řešení. Reflektor MARVIN využívá vysoce

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický táhlový do 20 kn ZEPADYN 671

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický táhlový do 20 kn ZEPADYN 671 Použití ZEPADYN Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů (např. ventilů), pro které jsou svými vlastnostmi vhodné. Servomotory lze použít jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3

Více

Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011

Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011 Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011 Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly Upozornění na potenciální nebezpečí, seznamte se s uživatelským návodem. Pozor! Nebezpečné napětí. Nebezpečí elektrického

Více

"vinutý program" (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou

vinutý program (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou Společnost HARLINGEN převzala počátkem roku 2004 část výroby společnosti TESLA Lanškroun, a.s.. Jde o technologii přesných tenkovrstvých rezistorů a tenkovrstvých hybridních integrovaných obvodů, jejichž

Více

Montážní návod pro sadu 2-68 úèastníkù

Montážní návod pro sadu 2-68 úèastníkù platnost od 0.0.009 Montážní návod pro sadu úèastníkù ISO 900 : 000 výrobce : ELEKTROFA.PAVELEK, s.r.o. obchod. znaèka Czechphone ul. Prùmyslová Bolatice www.czechphone.cz obchod@czechphone.cz tel. vypracoval:

Více